Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014"

Transkript

1 Č. j.: 120/2014 Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Projednáno: na provozní poradě dne Odevzdáno na Obec Velké Hoštice dne Zveřejněno na nástěnce přístupné zákonným zástupcům a zaměstnancům mateřské školy. Září 2014, zpracovala Alena Tkadlečková, ředitelka mateřské školy 1/46

2 Fotogalerie Filosofie mateřské školy Děti se učí tomu, v čem žijí. Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat. Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit. Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché. Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé. Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se o důvěřovat si. Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat. Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit. Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo. Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné. Dorothy Lew Nolte 2/46

3 Obsah 1. Charakteristika MŠ a/ základní údaje o MŠ b/ personální zabezpečení školy c/ údaje o přijímacím řízení a organizaci školy d/ výsledky inspekční činnosti a dalších kontrol e/ úrazovost a bezpečnost práce f/ budova MŠ, zahrada - opravy, údržba, úkoly pro školní rok 2014/2015 g/ spolupráce s partnery školy při plnění úkolů vzdělávání h/ základní údaje o hospodaření 2. Vzdělávání v naší MŠ a/ přehled vzdělávání b/ výsledky vzdělávání c/ přehled aktivit a prezentace školy d/ přehled doplňkových programů e/ další vzdělávání pedagogů 3. Přílohy Tabulka č. 1 Environmentální výchova (akce) Tabulka č. 2 Prevence sociálně patologických jevů a výchova ke zdravému životnímu stylu 4. Fotodokumentace z některých akcí pro děti ve školním roce 2013/2014 3/46

4 1. Charakteristika školy: a/ Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Pekliska 56, Velké Hoštice, Ředitelka školy: Alena Tkadlečková IČ školy: Telefonní kontakt MŠ: Mobil ředitelky Adresa pro dálkový přístup: Vrbova 13, Opava, Učitelka, která v plném rozsahu zastupuje ředitelku době její nepřítomnosti Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Adresa: Telefonní kontakt: Zdenka Schaffránková materska-skolka-velke-hostice.webnode.cz Obec Velké Hoštice Zámecká 195, Velké Hoštice Počátek historie mateřské školy ve Velkých Hošticích se datuje od roku Naše mateřská škola byla postavena v akci "Z" tj. svépomoci v roce V roce 2009 byla provedena rekonstrukce celé budovy mateřské školy - výměna oken, oprava střechy, zateplení, nová fasáda, nové rozvody, výměna ústředního topení, úprava vnitřního interiéru. Před mateřskou školou bylo vytvořeno parkoviště, nový chodník a parkové úpravy. Mateřská škola sídlí v centru obce, je prostorná, slunná, s velkou zahradou, která je umístěna mimo dosah komunikací. Zahrada je vybavena zahradním altánkem, zahradními stoly a lavicemi, dřevěnými sestavami se skluzavkou, houpačkami, horolezeckou stěnou s lanovým žebříkem a pískovištěm. Kapacita mateřské školy byla zvýšena změnou v rejstříku škol od na základě výsledků správního řízení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní 2012/2013. Došlo k navýšení z 56 na 68 dětí. Počet tříd se zvýšil o jednu, ve 2 třídách je po 28 dětech - zřizovatelem je povolena výjimka z počtu dětí na dobu neurčitou. V nově vzniklé třídě je 12 dětí. Součástí mateřské školy je výdejna stravy. Jednotlivé třídy máme vybaveny kvalitním dětským nábytkem, děti mají dostatek hraček, pomůcek, knih, sportovního nářadí, výtvarného materiálu atp. dětem volně dostupným v nízkých skříňkách. Z činností preferujeme hru, experimenty a tvořivé činnosti. Děti se podílejí na vkusném a estetickém vybavení tříd a šaten svými výtvarnými pracemi. O děti pečuje 5 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 2 provozní pracovnice tak, aby se děti cítily co nejlépe a rodiče byli spokojeni. 4/46

5 Vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem: "Poznáváme svět pro život" Zpracovaného dle: Rámcového vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání Č.j / , dále v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále školský zákon) Předmět činnosti dle Zřizovací listiny 1) činnost mateřské školy (dle ust. 33 až 35 školského zákona) 2) činnost zařízení školního stravování (dle 119 školského zákona) Okruhy doplňkové činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů a školení včetně lektorské činnosti. - pořádání sportovních, kulturních a výchovných akcí - pronájem nemovitostí a movitých věcí - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - stravování cizích strávníků. b/ Personální zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 5 5 Nepedagogičtí zaměstnanci 2 úklid 1,40 výdej stravy 0,50 Dohoda o provedení práce hrazená ze 1 státního rozpočtu (úklid, výdej stravy) Dohoda o provedení práce hrazená z obce (sečení trávy na zahradě MŠ) 1 Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků: 3 pedagogické pracovnice - odborná pedagogická kvalifikace - středoškolské vzdělání s maturitou, 2 pedagogické pracovnice - odborná pedagogická kvalifikace - vysokoškolské bakalářské vzdělání Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43 let Délka praxe: učitelky 30 a více let 2 učitelky Průměrný věk provozních pracovníků: 48 let 5/46

6 c/ Údaje o přijímacím řízení a organizaci školy Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015. Dne proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2014/2015. Děti byly přijímány na základě předem zveřejněných kritérií. Prostřednictvím zákonných zástupců bylo podáno 26 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, z toho 3 žádosti zákonní zástupci zrušili ještě v době správního řízení, 1 žádost byla zrušena před Pro školní rok 2014/2015 bude přijato k předškolnímu vzdělávání 21 dětí - z počtu 27 dětí, které byly u zápisu do prvního ročníku ZŠ požádalo 6 dětí odklad školní docházky prostřednictvím svého zákonného zástupce, - celkem 21 dětí končí předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velké Hoštice nástupem do základního vzdělávání. Celkem 21 žádostem bylo vyhověno v Mateřské škole Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace. Bylo vydáno 1 rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávaní na MŠ Velké Hoštice. Ve školním roce 2014/2015 bude navštěvovat mateřskou školu 68 dětí dle stanovené kapacity v rejstříku škol. Organizace mateřské školy v roce 2013/2014 Uspořádání tříd dle věku Průměrná docházka Pedagogové Úvazek I. třída 12 dětí ve věku 3-4 let, II. třída 28 děti ve věku 4-5 let, III. třída 12 děti ve věku 5-7 let Provoz mateřské školy: 6:30-16:00 d) Výsledky inspekční činnosti a dalších kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola Česká školní inspekce. Finanční kontrola nezávislého auditora dle zákona č. 320/2001 Sb., dne Kontrolované období: Předmět kontroly: - přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu - hospodaření s majetkem - systém zadávání veřejných zakázek - vedení účetnictví Závěr kontroly: Nebylo zjištěno porušení zákonných předpisů. Kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR provedena dne Závěr: Nebyly v období od do zjištěny žádné nedostatky. 6/46

7 e) Úrazovost, bezpečnost práce a požární ochrana Školení BOZP Školení nových zaměstnanců /zástupy, praxe/ provádí ředitelka se zápisem. Prověrka BOZ PO byla provedena se zápisem Pravidelné seznamování dětí s pravidly bezpečného chování v MŠ a při pobytu venku, základními pravidly chování na silnici a dle vzniklých situacích /vždy se zápisem v Přehledu vzdělávací práce/. Dětský úraz: 1 evidovaný Pracovní úraz: 0 Průběžné kontroly pracoviště, zahradních dřevěných sestav, tělovýchovných nářadí a náčiní v MŠ se zápisem v Deníku BOZ. Zdravotní stav dětí Chřipka, horní cesty dýchací /nachlazení/ hlavně mladší děti v zimních a jarních měsících. Pedikulóza: zákonní zástupci jsou poučeni o nutných opatřeních při výskytu vší u svých dětí. f/ Budova MŠ, zahrada - opravy, údržba, úkoly pro školní rok 2014/15 Budova O hlavních prázdninách byly vymalovány všechny místnosti přízemní části budovy mateřské školy. Vybavení V I. třídě byly pořízeny pracovní pojízdné stolky pro hry s kinetickým pískem a vodou. Průběžně byly zakoupeny hračky a učební pomůcky Montessori pedagogiky. Děti se pod vedením pedagogických pracovnic podílely na výzdobě interiéru mateřské školy svými výtvarnými pracemi. Také rodiče přispěli k estetizaci prostředí svými výrobky z přírodnin (podzimníčci, dýňová světýlka). Zahrada Byl proveden nátěr zahradního domku, dřevěných sestav. Byl vyměněn písek v pískovišti s doložením certifitátu o hygienické nezávadnosti. Bylo zhotoveno dřevěné zábradlí u terasy a kolem stolů s lavicemi. Plán vybavení a další údržby pro školní rok 2014/2015: Zahrada: Zastínění pískoviště. Oprava chodníku kolem pískoviště. Oprava terasy. Interiér MŠ: Malování všech místností v I. poschodí. 7/46

8 III. třídu vybavit dětským nábytkem. Pokračovat ve vytváření center aktivit, doplňování novými pomůckami, hračkami, knížkami. g) Spolupráce s partnery školy při plnění úkolů vzdělávání Spolupráce se Základní školou Velké Hoštice Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: p.učitelka Lenka Prokšová Typ akce Účast dětí Poznámka (název akce, výsledek) návštěva ředitelka z MŠ zahájení školního roku v 1. třídě základní školy návštěva děti z 1. třídy ZŠ divadelní představení Smíšek hospitace v 1. třídě ZŠ za účelem zjištění ředitelka z MŠ adaptačních problémů a celkové úrovně připravenosti dětí na základní škole návštěva děti z 9. třídy ZŠ Mikuláš v MŠ (Mikuláš, anděl, čert) návštěva děti z 1. třídy diivadelní představení Slyšte, slyšte návštěva budoucí prvňáčci v 1. třídě základní školy před zápisem do 1. třídy ZŠ ukázka pokusů v chemické laboratoři účast děti z MŠ keramická dílna na ZŠ (výroba dárečků k Vánocům a pro maminky ke Dni matek) návštěva děti z MŠ vánoční a velikonoční výstava na ZŠ účast dětí z MŠ zpívaná pohádka o Dvanácti měsíčkách hrají děti z 1. a 2. třídy ZŠ na sále účast učitelka z MŠ zápis předškolních dětí v ZŠ spolupráce dětí z 9. třídy ZŠ při organizaci karnevalu na sále pro děti z MŠ účast učitelka z 1. třídy ZŠ slavnostním rozloučení s předškoláky a jejich rodiči Komentář učitelky : Došlo k výraznému zlepšení spolupráce se základní školou, kontrolu plnění úkolů z plánu. Spolupráci zajišťovala pověřená učitelka MŠ, která navázala osobní kontakt s učitelkou z 1.třídy základní školy. Dětem z mateřské školy se moc líbilo v keramické dílně ZŠ, kde si vytvořily pěkné výrobky a dále v chemické třídě, kde shlédly jednoduché chemické pokusy. Děti z 1.třídy měly zase radost z pozvání do MŠ na pohádky. Škola byla vstřícná i k zapůjčení různých pomůcek např. mapa světa, pásmo a stopky. 8/46

9 Spolupráce s rodiči Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: paní učitelka Zdenka Schaffránková Formy spolupráce Uskutečnění Název akce Informativní schůzka září - zákonní zástupci všech dětí Třídní schůzky s ukázkou vzdělávací práce třída II., III. Konzultace s rodiči Odborné poradenství říjen říjen 9/46 - název třídní schůzky "Jablíčkování", - adaptace dětí na MŠ - přednáška Mgr. Pavelové: - Školní zralost, grafomotorika dětí předškolního věku Vítání podzimu říjen - výroba podzimníčků za pomocí rodičů - pouštění draků, opékání párků, - procházka kouzelnou zahradou mezi svítícími dýňovými domečky Mikulášská nadílka prosinec - pohádka divadélka "Smíšek" - Mikulášská nadílka Třídní schůzky s ukázkou vzdělávací práce třída III. Konzultační chvilky s rodiči I., II., III. třída leden leden - předškolní děti (před zápisem) - rozhovory s rodiči o chování a vzdělávacích výsledcích dětí/děti s návrhem na odklad ŠD/ Maškarní karneval pro z obce únor - maškarní karneval s názvem "Sněhově bílý" Sportuje celá rodina duben - bruslení v Bully aréně v Kravařích Vítáme jaro duben - velikonoční tvoření Konzultační chvilky s rodiči třída III. květen - projednání OŠD v souvislosti s vyšetřením školní zralosti na PPP Zápis do MŠ květen - den otevřených dveří Adaptace nově zapsaných dětí květen červen - společné odpolední hry na zahradě nově zapsaných dětí Den matek květen - Besídka ke Dni matek na jednotlivých třídách - Hra "Na svatbu" Sportuje celá rodina červen - výlet na kolech s opékáním Třídní schůzka ve III. třídě červen - slavnostní rozloučení s dětmi a jejich rodiči Opravy, údržba celoročně - pomoc rodičů při opravě pomůcek a hraček

10 Materiální pomoc celoročně - poskytování sponzorských darů (finančních, materiálních) - drobné opravy hraček a pomůcek - hygienické potřeby pro děti - výkresy, papíry na kopírování omalovánek - sběr starého papíru Komentář učitelky : Spolupracujeme s rodiči při výchově a vzdělání - každodenně v individuálních rozhovorech. Průběžně jsou rodiče informováni na třídních schůzkách, pomocí nástěnek v šatnách školy, učitelky poskytují individuální konzultace rodičům o krocích ve vývoji a vzdělávání dětí také formou třídních schůzek, které jsou spojeny s ukázkami výchovně-vzdělávací práce. O dění v MŠ pravidelně informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím obecního časopisu "Občasník". Otevřená škola rodiče mají možnost pobývat ve škole s dítětem dle jeho potřeb, být přítomni dle zájmu ve třídě a pozorovat nebo se zapojit do činností během dne. V dalším období se zaměříme na lepší informovanost: - pravidelnou aktualizací zlepšit informovanost rodičů o vzdělávacím programu na nástěnkách v šatně se záměrem spoluúčasti rodičů na vzdělávání svých dětí. - provádět pravidelnou aktualizaci na webových stránkách MŠ (akce školy, změny v organizaci apod.) Přijímáme podněty a připomínky rodičů a aktuálně je řešíme. Ve školním roce 2013/2014 nebyly podány žádné stížnosti. Děkujeme všem rodičům, prarodičům za spolupráci. Spolupráce s SPC Srdce v Opavě Přednáška Mgr. Pavelové: Školní zralost, grafomotorika dětí předškolního věku (účast dětí - upozornění na nesprávné držení tužky, nácvik správného držení. Na doporučení MŠ a po dohodě se zákonnými zástupci - PP vyšetření. Odborné poradenství pro rodiče. Konzultace pro pedagogy zvláště v adaptačním období na začátku školního roku. Spolupráce se Zahrádkářským svazem v obci Účast dětí na výstavě vinné révy. Spolupráce s Plaveckou školou Marty Lerchové Plavecká škola Marty Lerchové zajišťovala plaveckou přípravku dětí. Spolupráce s Hana Volková a se SKI Teamem Vaňkův kopec Lyžařská školička pro přihlášené děti "Usměvavé lyžování" 10/46

11 Spolupráce s agenturou Gymnastika Špičková Opava Při organizování kurzů sportovní gymnastiky pro děti naší mateřské školy. Veselé cvičení pro u Vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy. Spolupráce se SVČ v Kravařích Při organizaci doplňkových aktivit - flétnička - angličtina - malé mažoretky h) Základní údaje o hospodaření Výnosy Dotace od zřizovaele na provoz ,00 Kč Dotace od zřizovaele na odpisy ,00 Kč Dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč Výnosy z úroků 739, 92 Ostatní výnosy 0,03 Kč Použití finančních darů ,00 Kč Použití fondu reprodukce majitku - investiční ,00 Kč Výnosy celkem ,95 Kč Náklady Obecní rozpočet Odposy Dotace ze státního rozpočtu Fond reprodukce majitku Dary Náklady celkem Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek: ,61 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,95 Kč ,61 Kč ,34 Kč Úhrada zákonných zástupců za předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 činila 0,- Kč na dítě a měsíc. 11/46

12 2. Vzdělávání v naší mateřské škole a) Přehled vzdělávání Mateřská škola zajišťovala předškolní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu "Poznáváme svět pro život" Tento ŠVP byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále školský zákon) a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j / ( dále RVP). Dne 28. srpna 2013 byl projednán a schválen na pedagogické radě a provozní poradě. Časový rozsah: do konce školního roku 2015/2016 Věková skupina: zpravidla děti od 2,5 do 7 let. ŠVP vychází z cílů a strategie: 1) Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje ) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky ( ) ŠVP je základní dokument pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Velké Hoštice. Vymezuje hlavní cíle, záměry a obecný rámec učiva pro celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Konkrétní vzdělávací nabídka je dále rozpracována v třídních vzdělávacích programech podle skupiny dětí ve třídě v daném školním roce. Školní vzdělávací program Mateřské školy Velké Hoštice vypracoval tým pedagogických pracovnic mateřské školy pod vedením ředitelky Aleny Tkadlečkové. Každoročně jsou zpracovávány třídní vzdělávací programy pro danou skupinu dětí pro každý školní rok. Vzdělávací projekt Poznáváme svět pro život je vypracován jako schématický model vzdělávání na naší mateřské škole, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a postoj k němu. Je dokument otevřený, který na základě evaluační činnosti umožňuje dotvořit nebo změnit vzdělávání. Vychází z RVP PV, podmínek, ve kterých se škola nachází - vesnické prostředí, potřeb rodičů, možností zřizovatele a vzájemných vztazích všech zúčastněných. Nabídkou různorodých činností a příležitostí v TVP se snažíme splnit vytyčené vzdělávací cíle rámcové /rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojování hodnot, získání osobních postojů/ i dílčí, směřující k utváření základů klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Integrované bloky nastiňují tematické okruhy, které na sebe navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. 12/46

13 Názvy integrovaných bloků: 1. Já a moji kamarádi 2. Poznávám, zkoumám, objevuji. Mám radost, že vím. 3. Mám radost, že jsem zdravý a veselý 4. Slavíme v mateřské škole b/ Výsledky vzdělávání Hodnocení podmínek vzdělávání Věcné podmínky Silné stránky - vkusné, estetické a milé prostředí tříd, které si děti tvoří a zdobí společně s učitelkami - třídy II., III. jsou prostorné slunné - dostatek hraček, didaktických pomůcek, pomůcek pro tělovýchovné aktivity - herní koutky pro námětové hry, experimenty, relaxační koutek s knihovnou - vybavení nábytku dle velikosti dětí - prostorná zahrada, která je umístěna mimo dosah komunikací. - vybavení zahrady: zahradním altánkem, zahradními stoly a lavicemi, dřevěnými sestavami se skluzavkou, houpačkami, horolezeckou stěnou s lanovým žebříkem a pískovištěm, v letním období s možností otužování vodou z vodního rozprašovače Slabé stránky - I. třída (děti od 2,5 do 3let) s počtem 12 dětí se pro tělovýchovné aktivity jeví jako málo prostorná, umístění třídy na západní stranu neumožňuje příliš denního světla (do oken, která jsou umístěná vysoko nesvítí slunce) je potřeba celý den používat osvětlení - nelze ovlivnit - nezastíněné pískoviště (v plánu na š.r.2014/2015) - ve III. třídě je zastaralý nábytek, pro uložení hraček a pomůcek nevyhovující(v plánu na školní rok 2014/2015) Životospráva Siné stránky - dětem je poskytována plnohodnotná strava se spoustou zeleniny a ovoce - po celý den zajištěn pitný režim s výběrem (minerálky, čaje, voda, voda ochucená vymačkaným pomerančem, citrónem, džusy) - výborná spolupráce se školní jídelnou - do jídla děti nenutíme, vhodně motivujeme k ochutnání - samostatnost dětí při stolování (mazání pomazánek na pečivo, příprava prostírání, talíře, příboru, děti si jídlo nabírají samy - děti z III.třídy - pravidelný denní řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy apod.). - dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. 13/46

14 Slabé stránky Úkol pro učitelky: dbát na kulturu stolování - omezit hluk, učit děti komunikovat tiše, nemluvit s plnou pusou. Psychosociální podmínky Siné stránky - pedagogický styl jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, emfatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi - dospělí jsou svým správným chováním pro děti vzorem - pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod. - mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. - z činností preferujeme hru, pohybové a tvořivé činnosti - denně pohybové aktivity ve formě denního cvičení, 1x týdně cvičení na překážkové dráze, při pobytu venku - velký výběr činností v centrech aktivit podle vlastní volby: centrum domácnost, - výtvarný koutek, tělocvik, manipulační a stolní hry, knihy a písmena, kostky a doprava, dramatika, hudba, dílna pokusy a objevy s vodou, pískem, přírodními matriály - výborné podmínky pro vycházky za poznáním a pohybovými aktivitami(zámecký park, do polí, na soukromé letiště, návštěvy v rodinách dětí za domácími zvířátky, návštěvy do různých institucích v obci atd.) - děti společně s učitelkou tvoří pravidla soužití ve třídě, učí se je dodržovat společně tak budují atmosféru důvěry, jistoty a bezpečí. Slabé stránky - velké počty dětí ve II. a III. třídě (28) to se projevuje: 1. hlasitými projevy dětí 2. velmi omezeným individuálním přístupem učitelky k dítěti Na co se zaměříme: Na prevenci rizikového chování dětí, - vést děti samostatnosti při hledání řešení konfliktů. Do programu tříd více zařazovat vztahové činnosti (úkoly dlouhodobé). Prohloubit spolupráci s rodinou v této oblasti. Organizace Silné stránky - organizace na MŠ je přiměřená potřebám a zájmům dětí, je zajištěno potřebné zázemí, klid a bezpečí - denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a schopnosti dětí. - je ponechán dostatečný prostor a čas pro volnou hru a pohyb - plánování činností vychází ze složení dětí v dané třídě tak, aby bylo v souladu s jejich individuálními možnostmi a potřebami - pro každé dítě máme zavedenou osobní složku - tzv. portfolio, které obsahuje záznamy o dítěti, jeho kresby a pracovní listy, které mají vypovídající hodnotu o jeho vývoji z tohoto sledování - podle organizačních možností MŠ a zájmu dětí jsou jim nabízeny doplňkové programy pro rozvoj jejich talentu (seznamování s anglickým jazykem, práce s počítačem, sportovní gymnastika, flétnička, logopedie, výuka plavání, kurzy lyžování a další). Tyto aktivity jsou organizovány zpravidla odpoledne, aby nenarušovaly vzdělávací program mateřské školy. 14/46

15 - mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Je vypracován Plán akcí se kterým jsou zákonní zástupci seznámeni na zářijové schůzi. Řízení mateřské školy Silné stránky - na škole je vytvořen funkční informační systém - povinnosti, pravomoci i úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny - zaměstnanci pracují jako tým, přicházejí s nápady a podněty k obohacení programu školy - zkvalitnění provozu, materiálního vybavení, na spolupráci s rodiči - mají dostatek prostoru k realizaci vlastních nápadů - zaměstnanci pracují samostatně a zodpovědně. Personální zajištění: Silné stránky - všech 5 pedagogických pracovnic splňuje předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogický sbor je stabilizován. - pedagogické pracovnice mají zájem o vzdělávání, poznatky využívají v praxi Spoluúčast rodičů Silné stránky - vztahy s rodiči jsou partnerské rodiče přicházejí do tříd, mají možnost se účastnit dění ve třídě nejen v adaptačním období - rodiče jsou informováni o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dětí na konzultačních schůzkách - spolupracovali při realizaci programu, pomáhali škole při organizování akcí a sponzorsky - organizujeme ve spolupráci s SPC SRDCE pro rodiče dětí 3. ročníku odbornou přednášku zabývající se problematikou přípravy dětí na vstup do základní školy - o dění v MŠ pravidelně informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím obecního časopisu "Občasník". Na co se zaměříme: Nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči dětí nejen v posledním ročníku vzdělávání (upozorňovat na nedostatky ve výslovnosti, chybné držení tužky, sociální nezralost at., doporučit vyšetření na logopedii, PPP). Co zlepšíme: Pravidelně informovat rodiče o vzdělávacím programu na nástěnkách v šatně se záměrem zlepšení spoluúčasti rodičů na vzdělávání svých dětí. Z hodnocení ŠVP pedagogickými pracovnicemi vyplývá: - vyhovuje podmínkám mateřské školy - umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě - je to dokument otevřený, který umožňuje jej dotvořit nebo pozměnit - respektuje specifiku předškolního vzdělávání, metody, a formy práce dle RVP 15/46

16 Výsledky vzdělávání dětí 3. ročníku dětí odcházejících do ZŠ: Úroveň výsledků vzdělávání dětí zjištěná diagnostikou: Zda a v jaké míře byly naplněny vzdělávací cíle: co děti získaly, co se naučily? Do základní školy odešlo 21 děti. Výsledky těchto dětí v oblasti zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, jemné motoriky, úrovně poznatků myšlenkových operací, orientace v prostoru, rovině, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, řečových a jazykových dovedností, sebeobslužných dovedností, zdvořilostních dovedností, schopnosti spolupráce, kooperace, tvořivých činností konstruktivních, výtvarných, hudebních dovedností, schopnosti spolupráce, kooperace, tvořivých činností konstruktivních, výtvarných, hudebních základní školy byly v souladu s očekávanými kompetencemi dle RVP. V lednu před zápisem do základní školy proběhly individuální konzultace s rodiči dětí 3.ročníku. Na základě závěrů, které vyplynuly z hodnocení výsledků ve vzdělávaní dětí a vyšetření školní zralosti na PPP využilo 6 rodičů odklad povinné školní docházky. S těmito dětmi pedagogické pracovnice pracovaly individuálně ráno při scházení dětí a v době odpoledního odpočinku. Úzce spolupracovaly s rodiči. Z evaluační činnost pedagogických pracovnic se zaměříme tyto oblast: Jazyk - zaměřit se na sebevyjádřování, samostatné vyprávění, rozvíjet komunikativní dovednosti. Dát dětem větší prostor k vyjádření nápadů, pocitů z prožitků, vest děti k hodnocení vlastních činností. - sledovat četbu, vyprávět příběh, pohádku - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Jemná motorika - koordinace ruky a oka, zvládnutí jemné motoriky, zaměřit se na nácvik správného držení tužky u dětí 5letých a 4letých, používat dostupné pomůcky, spolupracovat s rodiči Sociabilita - uvědomit si svá práva ve vztahu k druhým, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou - respektovat potřeby jiného dítěte - respektovat a dodržovat dohodnutá pravidla soužití, společenská pravidla - respektování autority. Plnění úkolů z ročního plánu ve školním roce 2013/ Vytvářeli jsme centra aktivit pro experimentování a objevování - voda, magický písek, manipulační činnosti s přírodními materiály, děti se seznamovaly s vlastnostmi různých surovin a předmětů pomocí pokusů, pracovaly s Montessori pomůckami rozvíjely tak předmatematické a předčtenářské dovednosti. 2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí jsme co nejvíce využívali přírodu v okolí školy, i vzdálenější místa (zámecký park s potůčkem, lesík, vycházky do polí) formou výletů s baťůžkem za poznáním, objevováním. Přírodního terénu bylo využíváno k pohybovým aktivitám. 16/46

17 3. Došlo k výraznému zlepšení spolupráce s místní ZŠ. Spolupráci zajišťovala pověřená učitelka MŠ, která navázala osobní kontakt s učitelkou z 1.třídy základní školy. Dětem z mateřské školy se moc líbilo v keramické dílně ZŠ, kde si vytvořily pěkné výrobky a dále v chemické třídě, kde shlédly jednoduché chemické pokusy. Děti z 1.třídy měly zase radost z pozvání do MŠ na pohádky. Škola byla vstřícná i k zapůjčení různých pomůcek např. mapa světa, pásmo a stopky. 4. Spolupracovali jsme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě při řešení odkladů povinné školní docházky. Přínosná spolupráce byla s Centrem Srdce Opava při konzultacích o dětech s problémovým chováním. Tato spolupráce s odborníky probíhala vždy za účasti rodičů. 5. DVPP jsme zaměřili na oblasti: - Dítě a jeho tělo - podpora zdraví při různých pohybových aktivitách; - Dítě a psychika - informační gramotnost v předškolním věku (rozvoj čtenářských a předmatematických dovedností, zdokonalovat se v oblasti jazykových dovedností a grafomotoriky; - Oblast právní a metodická v řízení MŠ -Metodické poradny. Pedagogické pracovnice získané poznatky používaly ve své práci s dětmi. 6. Rodiče se aktivně zapojili do organizování akcí pro děti, pomohli tak k úspěšnému plnění ŠVP. Při těchto akcích si ceníme neformální rozhovory rodiči. 7. Vysoká úroveň estetického prostředí byla udržena, velkou měrou se na estetizaci podílely děti svými výtvarnými pracemi. Byly vymalovány všechny místnosti v přízemí MŠ. 8. Pravidelnými příspěvky v místním časopise Občasník jsme informovali veřejnost o aktivitách MŠ. c/ Přehled aktivit a prezentace školy Akce školy Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: p. Zdenka Schaffránková Typ akce Účast dětí Poznámka (název akce, výsledek) Exkurze děti II., III. třídy ordinace dr. Pluschkové Akciová společnost ve V. Hošticích Návštěvy Školní výlety Koncerty nejstarší děti dle situace děti III.třídy Základní školy ( v 1. třídě před zápisem) dlouhodobě nemocných dětí Obecního úřadu Podzimní výlet na Ranči v Hlučíně Výlet s pohádkou na Hradci n. Moravicí, prohlídka zámku v Raduni Koncert místních hudebníků v MŠ u příležitosti ukončení karnevalového veselí. Koncert P. Nováka ml. v kině Mír v Opavě 17/46

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA Základní škola a Mateřská škola Nýrsko, Komenského ul. 250 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nýrsko, ul. Práce JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA aneb

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.:78/2014 1 Obsah Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 2.1 Typ a velikost školy 5 2.2

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM

,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Starý Hrozenkov,,POZNÁVÁM, OBJEVUJI, UČÍM SE A CHRÁNÍM Plán výchovně vzdělávací práce 2008-2012 Představení mateřské školy Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO 2014-2017 Spolu to dokážeme! Vypracovala: Mgr. Monika Písková ve spolupráci s pedagogy školy Obsah I. Identifikační údaje II. III. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 164 Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více