Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014"

Transkript

1 Č. j.: 120/2014 Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Projednáno: na provozní poradě dne Odevzdáno na Obec Velké Hoštice dne Zveřejněno na nástěnce přístupné zákonným zástupcům a zaměstnancům mateřské školy. Září 2014, zpracovala Alena Tkadlečková, ředitelka mateřské školy 1/46

2 Fotogalerie Filosofie mateřské školy Děti se učí tomu, v čem žijí. Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat. Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit. Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché. Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé. Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se o důvěřovat si. Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat. Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit. Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo. Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné. Dorothy Lew Nolte 2/46

3 Obsah 1. Charakteristika MŠ a/ základní údaje o MŠ b/ personální zabezpečení školy c/ údaje o přijímacím řízení a organizaci školy d/ výsledky inspekční činnosti a dalších kontrol e/ úrazovost a bezpečnost práce f/ budova MŠ, zahrada - opravy, údržba, úkoly pro školní rok 2014/2015 g/ spolupráce s partnery školy při plnění úkolů vzdělávání h/ základní údaje o hospodaření 2. Vzdělávání v naší MŠ a/ přehled vzdělávání b/ výsledky vzdělávání c/ přehled aktivit a prezentace školy d/ přehled doplňkových programů e/ další vzdělávání pedagogů 3. Přílohy Tabulka č. 1 Environmentální výchova (akce) Tabulka č. 2 Prevence sociálně patologických jevů a výchova ke zdravému životnímu stylu 4. Fotodokumentace z některých akcí pro děti ve školním roce 2013/2014 3/46

4 1. Charakteristika školy: a/ Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Pekliska 56, Velké Hoštice, Ředitelka školy: Alena Tkadlečková IČ školy: Telefonní kontakt MŠ: Mobil ředitelky Adresa pro dálkový přístup: Vrbova 13, Opava, Učitelka, která v plném rozsahu zastupuje ředitelku době její nepřítomnosti Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Adresa: Telefonní kontakt: Zdenka Schaffránková materska-skolka-velke-hostice.webnode.cz Obec Velké Hoštice Zámecká 195, Velké Hoštice Počátek historie mateřské školy ve Velkých Hošticích se datuje od roku Naše mateřská škola byla postavena v akci "Z" tj. svépomoci v roce V roce 2009 byla provedena rekonstrukce celé budovy mateřské školy - výměna oken, oprava střechy, zateplení, nová fasáda, nové rozvody, výměna ústředního topení, úprava vnitřního interiéru. Před mateřskou školou bylo vytvořeno parkoviště, nový chodník a parkové úpravy. Mateřská škola sídlí v centru obce, je prostorná, slunná, s velkou zahradou, která je umístěna mimo dosah komunikací. Zahrada je vybavena zahradním altánkem, zahradními stoly a lavicemi, dřevěnými sestavami se skluzavkou, houpačkami, horolezeckou stěnou s lanovým žebříkem a pískovištěm. Kapacita mateřské školy byla zvýšena změnou v rejstříku škol od na základě výsledků správního řízení k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní 2012/2013. Došlo k navýšení z 56 na 68 dětí. Počet tříd se zvýšil o jednu, ve 2 třídách je po 28 dětech - zřizovatelem je povolena výjimka z počtu dětí na dobu neurčitou. V nově vzniklé třídě je 12 dětí. Součástí mateřské školy je výdejna stravy. Jednotlivé třídy máme vybaveny kvalitním dětským nábytkem, děti mají dostatek hraček, pomůcek, knih, sportovního nářadí, výtvarného materiálu atp. dětem volně dostupným v nízkých skříňkách. Z činností preferujeme hru, experimenty a tvořivé činnosti. Děti se podílejí na vkusném a estetickém vybavení tříd a šaten svými výtvarnými pracemi. O děti pečuje 5 plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 2 provozní pracovnice tak, aby se děti cítily co nejlépe a rodiče byli spokojeni. 4/46

5 Vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem: "Poznáváme svět pro život" Zpracovaného dle: Rámcového vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání Č.j / , dále v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále školský zákon) Předmět činnosti dle Zřizovací listiny 1) činnost mateřské školy (dle ust. 33 až 35 školského zákona) 2) činnost zařízení školního stravování (dle 119 školského zákona) Okruhy doplňkové činnosti - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kurzů a školení včetně lektorské činnosti. - pořádání sportovních, kulturních a výchovných akcí - pronájem nemovitostí a movitých věcí - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - stravování cizích strávníků. b/ Personální zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 5 5 Nepedagogičtí zaměstnanci 2 úklid 1,40 výdej stravy 0,50 Dohoda o provedení práce hrazená ze 1 státního rozpočtu (úklid, výdej stravy) Dohoda o provedení práce hrazená z obce (sečení trávy na zahradě MŠ) 1 Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků: 3 pedagogické pracovnice - odborná pedagogická kvalifikace - středoškolské vzdělání s maturitou, 2 pedagogické pracovnice - odborná pedagogická kvalifikace - vysokoškolské bakalářské vzdělání Průměrný věk pedagogických pracovníků: 43 let Délka praxe: učitelky 30 a více let 2 učitelky Průměrný věk provozních pracovníků: 48 let 5/46

6 c/ Údaje o přijímacím řízení a organizaci školy Výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015. Dne proběhl v mateřské škole zápis dětí na školní rok 2014/2015. Děti byly přijímány na základě předem zveřejněných kritérií. Prostřednictvím zákonných zástupců bylo podáno 26 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, z toho 3 žádosti zákonní zástupci zrušili ještě v době správního řízení, 1 žádost byla zrušena před Pro školní rok 2014/2015 bude přijato k předškolnímu vzdělávání 21 dětí - z počtu 27 dětí, které byly u zápisu do prvního ročníku ZŠ požádalo 6 dětí odklad školní docházky prostřednictvím svého zákonného zástupce, - celkem 21 dětí končí předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velké Hoštice nástupem do základního vzdělávání. Celkem 21 žádostem bylo vyhověno v Mateřské škole Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace. Bylo vydáno 1 rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávaní na MŠ Velké Hoštice. Ve školním roce 2014/2015 bude navštěvovat mateřskou školu 68 dětí dle stanovené kapacity v rejstříku škol. Organizace mateřské školy v roce 2013/2014 Uspořádání tříd dle věku Průměrná docházka Pedagogové Úvazek I. třída 12 dětí ve věku 3-4 let, II. třída 28 děti ve věku 4-5 let, III. třída 12 děti ve věku 5-7 let Provoz mateřské školy: 6:30-16:00 d) Výsledky inspekční činnosti a dalších kontrol Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola Česká školní inspekce. Finanční kontrola nezávislého auditora dle zákona č. 320/2001 Sb., dne Kontrolované období: Předmět kontroly: - přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu - hospodaření s majetkem - systém zadávání veřejných zakázek - vedení účetnictví Závěr kontroly: Nebylo zjištěno porušení zákonných předpisů. Kontrola z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR provedena dne Závěr: Nebyly v období od do zjištěny žádné nedostatky. 6/46

7 e) Úrazovost, bezpečnost práce a požární ochrana Školení BOZP Školení nových zaměstnanců /zástupy, praxe/ provádí ředitelka se zápisem. Prověrka BOZ PO byla provedena se zápisem Pravidelné seznamování dětí s pravidly bezpečného chování v MŠ a při pobytu venku, základními pravidly chování na silnici a dle vzniklých situacích /vždy se zápisem v Přehledu vzdělávací práce/. Dětský úraz: 1 evidovaný Pracovní úraz: 0 Průběžné kontroly pracoviště, zahradních dřevěných sestav, tělovýchovných nářadí a náčiní v MŠ se zápisem v Deníku BOZ. Zdravotní stav dětí Chřipka, horní cesty dýchací /nachlazení/ hlavně mladší děti v zimních a jarních měsících. Pedikulóza: zákonní zástupci jsou poučeni o nutných opatřeních při výskytu vší u svých dětí. f/ Budova MŠ, zahrada - opravy, údržba, úkoly pro školní rok 2014/15 Budova O hlavních prázdninách byly vymalovány všechny místnosti přízemní části budovy mateřské školy. Vybavení V I. třídě byly pořízeny pracovní pojízdné stolky pro hry s kinetickým pískem a vodou. Průběžně byly zakoupeny hračky a učební pomůcky Montessori pedagogiky. Děti se pod vedením pedagogických pracovnic podílely na výzdobě interiéru mateřské školy svými výtvarnými pracemi. Také rodiče přispěli k estetizaci prostředí svými výrobky z přírodnin (podzimníčci, dýňová světýlka). Zahrada Byl proveden nátěr zahradního domku, dřevěných sestav. Byl vyměněn písek v pískovišti s doložením certifitátu o hygienické nezávadnosti. Bylo zhotoveno dřevěné zábradlí u terasy a kolem stolů s lavicemi. Plán vybavení a další údržby pro školní rok 2014/2015: Zahrada: Zastínění pískoviště. Oprava chodníku kolem pískoviště. Oprava terasy. Interiér MŠ: Malování všech místností v I. poschodí. 7/46

8 III. třídu vybavit dětským nábytkem. Pokračovat ve vytváření center aktivit, doplňování novými pomůckami, hračkami, knížkami. g) Spolupráce s partnery školy při plnění úkolů vzdělávání Spolupráce se Základní školou Velké Hoštice Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: p.učitelka Lenka Prokšová Typ akce Účast dětí Poznámka (název akce, výsledek) návštěva ředitelka z MŠ zahájení školního roku v 1. třídě základní školy návštěva děti z 1. třídy ZŠ divadelní představení Smíšek hospitace v 1. třídě ZŠ za účelem zjištění ředitelka z MŠ adaptačních problémů a celkové úrovně připravenosti dětí na základní škole návštěva děti z 9. třídy ZŠ Mikuláš v MŠ (Mikuláš, anděl, čert) návštěva děti z 1. třídy diivadelní představení Slyšte, slyšte návštěva budoucí prvňáčci v 1. třídě základní školy před zápisem do 1. třídy ZŠ ukázka pokusů v chemické laboratoři účast děti z MŠ keramická dílna na ZŠ (výroba dárečků k Vánocům a pro maminky ke Dni matek) návštěva děti z MŠ vánoční a velikonoční výstava na ZŠ účast dětí z MŠ zpívaná pohádka o Dvanácti měsíčkách hrají děti z 1. a 2. třídy ZŠ na sále účast učitelka z MŠ zápis předškolních dětí v ZŠ spolupráce dětí z 9. třídy ZŠ při organizaci karnevalu na sále pro děti z MŠ účast učitelka z 1. třídy ZŠ slavnostním rozloučení s předškoláky a jejich rodiči Komentář učitelky : Došlo k výraznému zlepšení spolupráce se základní školou, kontrolu plnění úkolů z plánu. Spolupráci zajišťovala pověřená učitelka MŠ, která navázala osobní kontakt s učitelkou z 1.třídy základní školy. Dětem z mateřské školy se moc líbilo v keramické dílně ZŠ, kde si vytvořily pěkné výrobky a dále v chemické třídě, kde shlédly jednoduché chemické pokusy. Děti z 1.třídy měly zase radost z pozvání do MŠ na pohádky. Škola byla vstřícná i k zapůjčení různých pomůcek např. mapa světa, pásmo a stopky. 8/46

9 Spolupráce s rodiči Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: paní učitelka Zdenka Schaffránková Formy spolupráce Uskutečnění Název akce Informativní schůzka září - zákonní zástupci všech dětí Třídní schůzky s ukázkou vzdělávací práce třída II., III. Konzultace s rodiči Odborné poradenství říjen říjen 9/46 - název třídní schůzky "Jablíčkování", - adaptace dětí na MŠ - přednáška Mgr. Pavelové: - Školní zralost, grafomotorika dětí předškolního věku Vítání podzimu říjen - výroba podzimníčků za pomocí rodičů - pouštění draků, opékání párků, - procházka kouzelnou zahradou mezi svítícími dýňovými domečky Mikulášská nadílka prosinec - pohádka divadélka "Smíšek" - Mikulášská nadílka Třídní schůzky s ukázkou vzdělávací práce třída III. Konzultační chvilky s rodiči I., II., III. třída leden leden - předškolní děti (před zápisem) - rozhovory s rodiči o chování a vzdělávacích výsledcích dětí/děti s návrhem na odklad ŠD/ Maškarní karneval pro z obce únor - maškarní karneval s názvem "Sněhově bílý" Sportuje celá rodina duben - bruslení v Bully aréně v Kravařích Vítáme jaro duben - velikonoční tvoření Konzultační chvilky s rodiči třída III. květen - projednání OŠD v souvislosti s vyšetřením školní zralosti na PPP Zápis do MŠ květen - den otevřených dveří Adaptace nově zapsaných dětí květen červen - společné odpolední hry na zahradě nově zapsaných dětí Den matek květen - Besídka ke Dni matek na jednotlivých třídách - Hra "Na svatbu" Sportuje celá rodina červen - výlet na kolech s opékáním Třídní schůzka ve III. třídě červen - slavnostní rozloučení s dětmi a jejich rodiči Opravy, údržba celoročně - pomoc rodičů při opravě pomůcek a hraček

10 Materiální pomoc celoročně - poskytování sponzorských darů (finančních, materiálních) - drobné opravy hraček a pomůcek - hygienické potřeby pro děti - výkresy, papíry na kopírování omalovánek - sběr starého papíru Komentář učitelky : Spolupracujeme s rodiči při výchově a vzdělání - každodenně v individuálních rozhovorech. Průběžně jsou rodiče informováni na třídních schůzkách, pomocí nástěnek v šatnách školy, učitelky poskytují individuální konzultace rodičům o krocích ve vývoji a vzdělávání dětí také formou třídních schůzek, které jsou spojeny s ukázkami výchovně-vzdělávací práce. O dění v MŠ pravidelně informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím obecního časopisu "Občasník". Otevřená škola rodiče mají možnost pobývat ve škole s dítětem dle jeho potřeb, být přítomni dle zájmu ve třídě a pozorovat nebo se zapojit do činností během dne. V dalším období se zaměříme na lepší informovanost: - pravidelnou aktualizací zlepšit informovanost rodičů o vzdělávacím programu na nástěnkách v šatně se záměrem spoluúčasti rodičů na vzdělávání svých dětí. - provádět pravidelnou aktualizaci na webových stránkách MŠ (akce školy, změny v organizaci apod.) Přijímáme podněty a připomínky rodičů a aktuálně je řešíme. Ve školním roce 2013/2014 nebyly podány žádné stížnosti. Děkujeme všem rodičům, prarodičům za spolupráci. Spolupráce s SPC Srdce v Opavě Přednáška Mgr. Pavelové: Školní zralost, grafomotorika dětí předškolního věku (účast dětí - upozornění na nesprávné držení tužky, nácvik správného držení. Na doporučení MŠ a po dohodě se zákonnými zástupci - PP vyšetření. Odborné poradenství pro rodiče. Konzultace pro pedagogy zvláště v adaptačním období na začátku školního roku. Spolupráce se Zahrádkářským svazem v obci Účast dětí na výstavě vinné révy. Spolupráce s Plaveckou školou Marty Lerchové Plavecká škola Marty Lerchové zajišťovala plaveckou přípravku dětí. Spolupráce s Hana Volková a se SKI Teamem Vaňkův kopec Lyžařská školička pro přihlášené děti "Usměvavé lyžování" 10/46

11 Spolupráce s agenturou Gymnastika Špičková Opava Při organizování kurzů sportovní gymnastiky pro děti naší mateřské školy. Veselé cvičení pro u Vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy. Spolupráce se SVČ v Kravařích Při organizaci doplňkových aktivit - flétnička - angličtina - malé mažoretky h) Základní údaje o hospodaření Výnosy Dotace od zřizovaele na provoz ,00 Kč Dotace od zřizovaele na odpisy ,00 Kč Dotace ze státního rozpočtu ,00 Kč Výnosy z úroků 739, 92 Ostatní výnosy 0,03 Kč Použití finančních darů ,00 Kč Použití fondu reprodukce majitku - investiční ,00 Kč Výnosy celkem ,95 Kč Náklady Obecní rozpočet Odposy Dotace ze státního rozpočtu Fond reprodukce majitku Dary Náklady celkem Výnosy celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek: ,61 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,95 Kč ,61 Kč ,34 Kč Úhrada zákonných zástupců za předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 činila 0,- Kč na dítě a měsíc. 11/46

12 2. Vzdělávání v naší mateřské škole a) Přehled vzdělávání Mateřská škola zajišťovala předškolní vzdělávání dle školního vzdělávacího programu "Poznáváme svět pro život" Tento ŠVP byl zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále školský zákon) a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j / ( dále RVP). Dne 28. srpna 2013 byl projednán a schválen na pedagogické radě a provozní poradě. Časový rozsah: do konce školního roku 2015/2016 Věková skupina: zpravidla děti od 2,5 do 7 let. ŠVP vychází z cílů a strategie: 1) Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje ) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky ( ) ŠVP je základní dokument pro předškolní vzdělávání v mateřské škole Velké Hoštice. Vymezuje hlavní cíle, záměry a obecný rámec učiva pro celou dobu docházky dítěte do mateřské školy. Konkrétní vzdělávací nabídka je dále rozpracována v třídních vzdělávacích programech podle skupiny dětí ve třídě v daném školním roce. Školní vzdělávací program Mateřské školy Velké Hoštice vypracoval tým pedagogických pracovnic mateřské školy pod vedením ředitelky Aleny Tkadlečkové. Každoročně jsou zpracovávány třídní vzdělávací programy pro danou skupinu dětí pro každý školní rok. Vzdělávací projekt Poznáváme svět pro život je vypracován jako schématický model vzdělávání na naší mateřské škole, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a postoj k němu. Je dokument otevřený, který na základě evaluační činnosti umožňuje dotvořit nebo změnit vzdělávání. Vychází z RVP PV, podmínek, ve kterých se škola nachází - vesnické prostředí, potřeb rodičů, možností zřizovatele a vzájemných vztazích všech zúčastněných. Nabídkou různorodých činností a příležitostí v TVP se snažíme splnit vytyčené vzdělávací cíle rámcové /rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojování hodnot, získání osobních postojů/ i dílčí, směřující k utváření základů klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Integrované bloky nastiňují tematické okruhy, které na sebe navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. 12/46

13 Názvy integrovaných bloků: 1. Já a moji kamarádi 2. Poznávám, zkoumám, objevuji. Mám radost, že vím. 3. Mám radost, že jsem zdravý a veselý 4. Slavíme v mateřské škole b/ Výsledky vzdělávání Hodnocení podmínek vzdělávání Věcné podmínky Silné stránky - vkusné, estetické a milé prostředí tříd, které si děti tvoří a zdobí společně s učitelkami - třídy II., III. jsou prostorné slunné - dostatek hraček, didaktických pomůcek, pomůcek pro tělovýchovné aktivity - herní koutky pro námětové hry, experimenty, relaxační koutek s knihovnou - vybavení nábytku dle velikosti dětí - prostorná zahrada, která je umístěna mimo dosah komunikací. - vybavení zahrady: zahradním altánkem, zahradními stoly a lavicemi, dřevěnými sestavami se skluzavkou, houpačkami, horolezeckou stěnou s lanovým žebříkem a pískovištěm, v letním období s možností otužování vodou z vodního rozprašovače Slabé stránky - I. třída (děti od 2,5 do 3let) s počtem 12 dětí se pro tělovýchovné aktivity jeví jako málo prostorná, umístění třídy na západní stranu neumožňuje příliš denního světla (do oken, která jsou umístěná vysoko nesvítí slunce) je potřeba celý den používat osvětlení - nelze ovlivnit - nezastíněné pískoviště (v plánu na š.r.2014/2015) - ve III. třídě je zastaralý nábytek, pro uložení hraček a pomůcek nevyhovující(v plánu na školní rok 2014/2015) Životospráva Siné stránky - dětem je poskytována plnohodnotná strava se spoustou zeleniny a ovoce - po celý den zajištěn pitný režim s výběrem (minerálky, čaje, voda, voda ochucená vymačkaným pomerančem, citrónem, džusy) - výborná spolupráce se školní jídelnou - do jídla děti nenutíme, vhodně motivujeme k ochutnání - samostatnost dětí při stolování (mazání pomazánek na pečivo, příprava prostírání, talíře, příboru, děti si jídlo nabírají samy - děti z III.třídy - pravidelný denní řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy apod.). - dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. 13/46

14 Slabé stránky Úkol pro učitelky: dbát na kulturu stolování - omezit hluk, učit děti komunikovat tiše, nemluvit s plnou pusou. Psychosociální podmínky Siné stránky - pedagogický styl jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, emfatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi - dospělí jsou svým správným chováním pro děti vzorem - pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod. - mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. - z činností preferujeme hru, pohybové a tvořivé činnosti - denně pohybové aktivity ve formě denního cvičení, 1x týdně cvičení na překážkové dráze, při pobytu venku - velký výběr činností v centrech aktivit podle vlastní volby: centrum domácnost, - výtvarný koutek, tělocvik, manipulační a stolní hry, knihy a písmena, kostky a doprava, dramatika, hudba, dílna pokusy a objevy s vodou, pískem, přírodními matriály - výborné podmínky pro vycházky za poznáním a pohybovými aktivitami(zámecký park, do polí, na soukromé letiště, návštěvy v rodinách dětí za domácími zvířátky, návštěvy do různých institucích v obci atd.) - děti společně s učitelkou tvoří pravidla soužití ve třídě, učí se je dodržovat společně tak budují atmosféru důvěry, jistoty a bezpečí. Slabé stránky - velké počty dětí ve II. a III. třídě (28) to se projevuje: 1. hlasitými projevy dětí 2. velmi omezeným individuálním přístupem učitelky k dítěti Na co se zaměříme: Na prevenci rizikového chování dětí, - vést děti samostatnosti při hledání řešení konfliktů. Do programu tříd více zařazovat vztahové činnosti (úkoly dlouhodobé). Prohloubit spolupráci s rodinou v této oblasti. Organizace Silné stránky - organizace na MŠ je přiměřená potřebám a zájmům dětí, je zajištěno potřebné zázemí, klid a bezpečí - denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a schopnosti dětí. - je ponechán dostatečný prostor a čas pro volnou hru a pohyb - plánování činností vychází ze složení dětí v dané třídě tak, aby bylo v souladu s jejich individuálními možnostmi a potřebami - pro každé dítě máme zavedenou osobní složku - tzv. portfolio, které obsahuje záznamy o dítěti, jeho kresby a pracovní listy, které mají vypovídající hodnotu o jeho vývoji z tohoto sledování - podle organizačních možností MŠ a zájmu dětí jsou jim nabízeny doplňkové programy pro rozvoj jejich talentu (seznamování s anglickým jazykem, práce s počítačem, sportovní gymnastika, flétnička, logopedie, výuka plavání, kurzy lyžování a další). Tyto aktivity jsou organizovány zpravidla odpoledne, aby nenarušovaly vzdělávací program mateřské školy. 14/46

15 - mateřská škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Je vypracován Plán akcí se kterým jsou zákonní zástupci seznámeni na zářijové schůzi. Řízení mateřské školy Silné stránky - na škole je vytvořen funkční informační systém - povinnosti, pravomoci i úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny - zaměstnanci pracují jako tým, přicházejí s nápady a podněty k obohacení programu školy - zkvalitnění provozu, materiálního vybavení, na spolupráci s rodiči - mají dostatek prostoru k realizaci vlastních nápadů - zaměstnanci pracují samostatně a zodpovědně. Personální zajištění: Silné stránky - všech 5 pedagogických pracovnic splňuje předepsanou odbornou kvalifikaci. Pedagogický sbor je stabilizován. - pedagogické pracovnice mají zájem o vzdělávání, poznatky využívají v praxi Spoluúčast rodičů Silné stránky - vztahy s rodiči jsou partnerské rodiče přicházejí do tříd, mají možnost se účastnit dění ve třídě nejen v adaptačním období - rodiče jsou informováni o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dětí na konzultačních schůzkách - spolupracovali při realizaci programu, pomáhali škole při organizování akcí a sponzorsky - organizujeme ve spolupráci s SPC SRDCE pro rodiče dětí 3. ročníku odbornou přednášku zabývající se problematikou přípravy dětí na vstup do základní školy - o dění v MŠ pravidelně informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím obecního časopisu "Občasník". Na co se zaměříme: Nadále zkvalitňovat spolupráci s rodiči dětí nejen v posledním ročníku vzdělávání (upozorňovat na nedostatky ve výslovnosti, chybné držení tužky, sociální nezralost at., doporučit vyšetření na logopedii, PPP). Co zlepšíme: Pravidelně informovat rodiče o vzdělávacím programu na nástěnkách v šatně se záměrem zlepšení spoluúčasti rodičů na vzdělávání svých dětí. Z hodnocení ŠVP pedagogickými pracovnicemi vyplývá: - vyhovuje podmínkám mateřské školy - umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě - je to dokument otevřený, který umožňuje jej dotvořit nebo pozměnit - respektuje specifiku předškolního vzdělávání, metody, a formy práce dle RVP 15/46

16 Výsledky vzdělávání dětí 3. ročníku dětí odcházejících do ZŠ: Úroveň výsledků vzdělávání dětí zjištěná diagnostikou: Zda a v jaké míře byly naplněny vzdělávací cíle: co děti získaly, co se naučily? Do základní školy odešlo 21 děti. Výsledky těchto dětí v oblasti zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, jemné motoriky, úrovně poznatků myšlenkových operací, orientace v prostoru, rovině, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, řečových a jazykových dovedností, sebeobslužných dovedností, zdvořilostních dovedností, schopnosti spolupráce, kooperace, tvořivých činností konstruktivních, výtvarných, hudebních dovedností, schopnosti spolupráce, kooperace, tvořivých činností konstruktivních, výtvarných, hudebních základní školy byly v souladu s očekávanými kompetencemi dle RVP. V lednu před zápisem do základní školy proběhly individuální konzultace s rodiči dětí 3.ročníku. Na základě závěrů, které vyplynuly z hodnocení výsledků ve vzdělávaní dětí a vyšetření školní zralosti na PPP využilo 6 rodičů odklad povinné školní docházky. S těmito dětmi pedagogické pracovnice pracovaly individuálně ráno při scházení dětí a v době odpoledního odpočinku. Úzce spolupracovaly s rodiči. Z evaluační činnost pedagogických pracovnic se zaměříme tyto oblast: Jazyk - zaměřit se na sebevyjádřování, samostatné vyprávění, rozvíjet komunikativní dovednosti. Dát dětem větší prostor k vyjádření nápadů, pocitů z prožitků, vest děti k hodnocení vlastních činností. - sledovat četbu, vyprávět příběh, pohádku - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Jemná motorika - koordinace ruky a oka, zvládnutí jemné motoriky, zaměřit se na nácvik správného držení tužky u dětí 5letých a 4letých, používat dostupné pomůcky, spolupracovat s rodiči Sociabilita - uvědomit si svá práva ve vztahu k druhým, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou - respektovat potřeby jiného dítěte - respektovat a dodržovat dohodnutá pravidla soužití, společenská pravidla - respektování autority. Plnění úkolů z ročního plánu ve školním roce 2013/ Vytvářeli jsme centra aktivit pro experimentování a objevování - voda, magický písek, manipulační činnosti s přírodními materiály, děti se seznamovaly s vlastnostmi různých surovin a předmětů pomocí pokusů, pracovaly s Montessori pomůckami rozvíjely tak předmatematické a předčtenářské dovednosti. 2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí jsme co nejvíce využívali přírodu v okolí školy, i vzdálenější místa (zámecký park s potůčkem, lesík, vycházky do polí) formou výletů s baťůžkem za poznáním, objevováním. Přírodního terénu bylo využíváno k pohybovým aktivitám. 16/46

17 3. Došlo k výraznému zlepšení spolupráce s místní ZŠ. Spolupráci zajišťovala pověřená učitelka MŠ, která navázala osobní kontakt s učitelkou z 1.třídy základní školy. Dětem z mateřské školy se moc líbilo v keramické dílně ZŠ, kde si vytvořily pěkné výrobky a dále v chemické třídě, kde shlédly jednoduché chemické pokusy. Děti z 1.třídy měly zase radost z pozvání do MŠ na pohádky. Škola byla vstřícná i k zapůjčení různých pomůcek např. mapa světa, pásmo a stopky. 4. Spolupracovali jsme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Opavě při řešení odkladů povinné školní docházky. Přínosná spolupráce byla s Centrem Srdce Opava při konzultacích o dětech s problémovým chováním. Tato spolupráce s odborníky probíhala vždy za účasti rodičů. 5. DVPP jsme zaměřili na oblasti: - Dítě a jeho tělo - podpora zdraví při různých pohybových aktivitách; - Dítě a psychika - informační gramotnost v předškolním věku (rozvoj čtenářských a předmatematických dovedností, zdokonalovat se v oblasti jazykových dovedností a grafomotoriky; - Oblast právní a metodická v řízení MŠ -Metodické poradny. Pedagogické pracovnice získané poznatky používaly ve své práci s dětmi. 6. Rodiče se aktivně zapojili do organizování akcí pro děti, pomohli tak k úspěšnému plnění ŠVP. Při těchto akcích si ceníme neformální rozhovory rodiči. 7. Vysoká úroveň estetického prostředí byla udržena, velkou měrou se na estetizaci podílely děti svými výtvarnými pracemi. Byly vymalovány všechny místnosti v přízemí MŠ. 8. Pravidelnými příspěvky v místním časopise Občasník jsme informovali veřejnost o aktivitách MŠ. c/ Přehled aktivit a prezentace školy Akce školy Školní rok: 2013 / 2014 Zpracovatel: p. Zdenka Schaffránková Typ akce Účast dětí Poznámka (název akce, výsledek) Exkurze děti II., III. třídy ordinace dr. Pluschkové Akciová společnost ve V. Hošticích Návštěvy Školní výlety Koncerty nejstarší děti dle situace děti III.třídy Základní školy ( v 1. třídě před zápisem) dlouhodobě nemocných dětí Obecního úřadu Podzimní výlet na Ranči v Hlučíně Výlet s pohádkou na Hradci n. Moravicí, prohlídka zámku v Raduni Koncert místních hudebníků v MŠ u příležitosti ukončení karnevalového veselí. Koncert P. Nováka ml. v kině Mír v Opavě 17/46

18 Výstavy Výstava hroznového vína na zámku ve V. Hošticích Velikonoční výstava v ZŠ Kulturní pořady v MŠ Pohádky Divadlo Smíšek: - Veselá školička - V nouzi poznáš přítele - Pasáček vepřů - Smíškovy vánoce - Rýmatá princezna - Zvířátka a loupežníci - Neposlušné autíčko - Popletená opičí pohádka - Ošklivé káčátko Divadlo Kašpárkův svět - Když se čerti ženili Divadélko ze Šternberku - Námořnická pohádka Zábavné pořady pro děti Kulturní představení mimo MŠ děti III. třídy maškarní karneval v MŠ spaní v MŠ Cirkusové představení s živými pejsky, artisty a živou opičkou Mikuláši, čerti a andělé ze ZŠ Vánoce v MŠ u stromečku Veselé dopoledne na zahradě MŠ se zajíčkem u příležitosti Velikonoc Zábavné dopoledne s čaroději a Čarodějnicemi Divadelní představení Loutkové divadlo v Opavě: Zapeklitá pohádka Divadelní představení Slezské divadlo v Opavě: Sněhurka a osm trpaslíků Divadelní představení Sál pohostinství Vítek: Pohádka O zlé královně Pohádka O dvanácti měsíčkách děti ze ZŠ Vzdělávací akce v MŠ děti III.třídy Všechny děti Všechny děti Exibiční vystoupení Sorbona psa fotbalisty Výukový program ze SVČ v Opavě Pod dubem, za dubem Vánoční pořad Slyšte, slyšte Muzikoterapie v MŠ Projekt: Čistý zoubek nebolí Povídání o Africe s černochy - černošské bubnování Mobilní planetárium v MŠ Vzdělávací akce mimo MŠ děti III. třídy interaktivní program SVČ v Opavě: 18/46

19 Sport Dopravní výchova Ekologická výchova děti III. třídy děti III. třídy děti III. třídy Vánoce s Mikulášem interaktivní program - Galerijní animace k výstavě Duch Afriky Co termiti nesežrali OKO (Opavská kulturní organizace) Knihovna P. Bezruče V Opavě interaktivní program ve Slezském muzeu Nesem vám noviny, poslouchejte letní sportovní hry zimní sportovní hry Veselé sportování s gymnastikou Špičková Návštěva dopravního hřiště v Malých Hošticích Přednáška policisty o bezpečnosti Výlety do přírody s batůžky celoročně Výlet do Arboreta (expozice exotických motýlů) statek u p. Petzucha návštěva stájí s koňmi ve Velkých Hošticích Komentář učitelky : Akce pro děti tématicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku.v případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb. Hry a činnosti v MŠ se snažíme dětem zpestřit a obohatit různými doplňkovými aktivitami, které komplexně rozvíjejí osobnost dítěte ve všech jeho oblastech. Zároveň jsou často postaveny na prožitkových aktivitách, které jsou pro děti nenahraditelné. Naše mateřská škola se zaměřuje nejen na akce v přírodě výlety, ale také pravidelně zařazuje kulturní a vzdělávací programy nejen v MŠ, ale i mimo ni. Snažíme se spolupracovat s místní ZŠ, vzájemně se navštěvujeme a pravidelně zveme děti z 1. třídy na kulturní pořad do MŠ a taktéž naopak. Tím předškolním dětem umožňujeme plynulou adaptaci v ZŠ. Letos jsme nově zařadili návštěvu nejstarších dětí v keramickém kroužku v ZŠ, kde si děti vyrobily různé dekorativní předměty. Keramická sluníčka nám zdobí interiér MŠ. Byli jsme pozváni na exkurzi do místní Akciové společnosti, kde se děti seznámily s různými zemědělskými stroji. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva policisty, který děti poučil o bezpečnosti na silnicích. Výlety do blízkého okolí naší vesnice dětem přinášejí spousty zážitků, informací a prožitků. V letošním školním roce jsme navázali spolupráci s obyvateli chráněného domu ve Velkých Hošticích. Ve školním roce 2013/2014 jsme navázali spolupráci s obyvateli chráněného bydlení ve Velkých Hošticích. U příležitosti vánoc a velikonoc jsme pozvali obyvatelé chráněného bydlení do mateřské školy. Děti si pro návštěvu připravily drobné dárky, zazpívaly písně a společně si zatancovali. 19/46

20 d/ Přehled doplňkových aktivit Součástí ŠVP byly v tomto školním roce tyto doplňkové programy Záměrem doplňkových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či maximálně zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují hlubšími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je maximálně respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost. V rámci předškolního vzdělávání dětí Program hry na počítači Cíl: formou výukových programů pro předškolní děti rozvíjí logické myšlení Program předškoláček - "My se školy nebojíme" Cíl: Zaměřit se na dobrou přípravu předškolních dětí před nástupem do povinné školní docházky ve všech oblastech Program enviromentální výchovy na MŠ Cíl: vytvářet pozitivní postoje k životnímu prostředí, k úctě k životu ve všech formách, znalost a péče o životní prostředí kolem nás. Probouzet zájem o přírodu a všechno živé, vnímat v souvislostech, ve vzájemné harmonii používat cit i rozum a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě, vést děti k třídění odpadu (papír, plas - ve třídách, vybité baterie - nebezpečný odpad za spolupráce rodičů u vstupu do MŠ) Uskutečněné akce viz. tabulka č.1 Program sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému životnímu stylu na MŠ Cíl: vést děti ke zdravému způsobu života, k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti, k rozvoji komunikativních dovedností. Prvky prevence sociálně patologických jevů se prolínají celým dnem, využíváme všech příležitostí a situací. Cvičíme ohleduplnost, pomoc kamarádovi, dáváme dětem příklady správného chování, rozlišujeme úmyslné a neúmyslné ublížení. Rozvíjíme vlohy, ke kterým děti inklinují, pomáháme strukturovat den, nenecháme děti nudit. Uskutečněné akce viz tabulka č.2 Program k prevenci šikany na MŠ Cíl: - vytvářet pozitivní vzájemné vztahy mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými. - vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí Program obsahuje základní informace pro pedagogické pracovnice k prevenci a řešení tohoto problému, při němž je zejména omezována osobní svoboda a ponižována lidská důstojnost. Program vychází z metodického pokynu MŠMT. V letošním roce nebyla žádná situace hodná zvláštního postupu řešení. Program dopravní výchovy Cíl: získat vědomosti a zkušenosti z dopravní výchovy, vytvářet správné návyky, vztahy k okolí a k lidem;učit ukázněnost, vztah ke zdraví, je důležité u dětí rozvíjet ty vlastnosti, které ovlivňují jejich reakce při chování v určitých situacích, zejména paměť, pozornost, soustředěnost, opatrnost, ohleduplnost, vnímání i orientaci v prostoru a čase, tyto vlastnosti jsou velmi prospěšné pro jejich bezpečný pobyt venku. 20/46

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více