VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO ZA ŠKOLNÍ ROK

2 Charakteristika školského zařízení: Školské zařízení: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace U Školky 1409, Staré Město Odloučená pracoviště: Žabka - centrum ekologické výchovy, Nad Hřištěm 1921, Staré Město Rodinné centrum Čtyřlístek, Brněnská, Staré Město Zřizovatel: Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město Jméno ředitele SVČ: Mgr. Monika Havlásková Statutární zástupce ředitele: Bc. Petra Kraváčková Kontakty: tel. kancelář + účetní: tel. ředitelna + záznamník + fax: mobil SVČ: mobil CEV: ; ; Datum založení DDM: Datum založení SVČ: Datum zařazení do sítě: Datum zařazení SVČ do sítě: Poslední aktualizace v síti: Charakteristika zařízení: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Město Staré Město, je zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízí všestranně zaměřené zájmové vzdělávání a další účelné a aktivní využití volného času dětem, mládeži, dospělým i rodičům s dětmi formou pravidelných kroužků a kurzů, dále množstvím příležitostných jednorázových a víkendových akcí - seminářů, soutěží, turnajů, přehlídek, výletů, exkurzí, expedic, besed, přednášek apod. a to ve všech zájmových oblastech. Dále pořádáme každoročně soustředění zájmových kroužků a letní tábory - příměstské i pobytové.

3 SVČ Klubko Staré Město má dvě odloučená pracoviště: Žabka - centrum ekologické výchovy, které se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, výchově k trvale udržitelnému životu, zejména formou výukových programů a akcí pro MŠ, ZŠ a SŠ celého Zlínského kraje. Také realizuje osvětové kampaně pro veřejnost, vzdělávání pro pedagogy, zapojuje se do krajských aktivit a projektů. Je členem Lísky občanského sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Rodinné centrum Čtyřlístek, které se svou činností zaměřuje na rodiny s dětmi a nabízí kroužky, aktivity pro celé rodiny, besedy a semináře pro rodiče. Centrum navštěvují rodiče s dětmi ze širokého okolí Starého Města. Je členem sítě Mateřských a rodinných center nabídka akcí na míru a tvořivých akcí pro ZŠ a MŠ ve Zlínském kraji, i pro další organizace a firmy kvalitní letní tábory příměstské i pobytové Údaje o pracovnících školského zařízení Pedagogičtí pracovníci Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 24 1, ,025 Ostatní pracovníci Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 1,5 2 1,5 Externí pracovníci 1 0,25 2 0,3 Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce 2013/2014: Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor Celková praxe Praxe v SVČ 1. ředitelka 1,0 VŠ sociální pedagogika pedagog volného času - statutární zástupce + vedoucí CEV 1,0 VŠ - Pedagogika 8,5 6,5 3. pedagog volného času 1,0 SPGŠ- vychovatelství pedagog volného času 1,0 UP Olomouc-pedagogika vedoucí ekonomického úseku 1,0 SOU s maturitou + kurz účetnictví uklízečka 0,50 SOU 22 10

4 Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje : Věková struktura pedagogických pracovníků v současné době plně vyhovuje náročnosti a způsobu práce v zařízení pro zájmové vzdělávání. Interní pedagogičtí pracovníci jsou všichni kvalifikovaní, mají vysokoškolské nebo středoškolské pedagogické vzdělání. Pedagogičtí pracovníci i vedoucí ekonomického úseku si své odborné vědomosti a dovednosti neustále doplňují dalším vzděláváním. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení: název kdo délka cena Jak na ně?! seminář o komunikaci Hrubošová, Kraváčková, Březinová, 3 hod. 0,-Kč Havlásková Veletrh Ekologických Kraváčková, Havlásková 6 hod. 0,-Kč výukových programů Seminář 100 lidí, 100 chutí Kraváčková 6 hod. 0,-Kč EVS ladění Hrubošová 6 hod. 0,-Kč Praktický seminář Kraváčková, Havlásková 16 hod. 0,-Kč Konzultační dovednosti v EVVO XIII. Krajská konference o EVVO Kraváčková, Havlásková 7 hod. 0,-Kč Doškolovací kurz ZZA Hrubošová 8 hod. 600,-Kč Závěr roku v účetnictví PO Řezníčková 4 hod. 1200,-Kč Aktuality v účetnictví v roce 2014 Řezníčková 4 hod. 840,-Kč Náhrady cestovních výdajů 2014 Řezníčková 4 hod. 780,-Kč Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z EU Řezníčková, Havlásková 5 hod. 2 x 1950,-Kč Finanční náklady na DVPP: 7.320,- Kč Komentář k dalšímu vzdělávání: Seminář zaměřený na zlepšení komunikace mezi organizacemi a mladými lidmi s názvem Jak na ně?! byl velmi přínosný. Vedla jej zkušená lektorka, zběhlá v propagační a reklamní činnosti, jež nám předala spoustu užitečných náhledů, tipů, které můžeme implementovat při tvoření plakátů a oslovování mladých lidí. Další semináře a školení byly zaměřeny na posílení vzájemné spolupráce, předávání změn, novinek a zkušeností týkajících se Evropské dobrovolné služby (Mládež v akci), do kterého jsme byli zapojeni díky projektu Become One of Us, kdy s námi strávila celý školní rok dobrovolnice z Lotyšska Vivita Udre. Dále na rozvoj komunikačních dovedností a rozvoj činnosti v oblasti environmentální výchovy a osvěty, ale také na komunikaci s mládeží a médii. Semináře byly přínosem pro další rozvoj. Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí měl pod záštitou Český červený kříž. Školení bylo velmi užitečné, poněvadž jsme se dozvěděli změny, novinky v první pomoci, prakticky vyzkoušeli mnohé úchopy a další život zachraňující úkony. Školení jsme zakončili ověřovacím testem, na jehož základě nám byla prodloužena kvalifikace na zdravotníka zotavovacích akcí. Nemalý přínos mají semináře v oblasti účetnictví, které jsou pro organizaci velmi důležitou součástí, hlavně při dnešní neustále se měnící legislativě, je nutné se v této oblasti stále vzdělávat a doplňovat si potřebné znalosti.

5 Vzdělávání bude v podobné formě pokračovat i na dále, jak v oblasti komunikace, PR, BOZP, tak také v nových námětech na další činnosti. Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: Další vzdělávání pracovníků v oblastech: - moderní tance - moderování akcí - nové výtvarné techniky - práce s médii - PR - plánování - legislativa - asertivní chování Údaje o práci školského zařízení 1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: Počet zájmových útvarů celkem 85 Počet členů kroužků celkem 851 Z toho dětí a mládeže do 18 let 633 Z toho děti MŠ 108 Z toho žáci ZŠ a SŠ 442 Z toho studenti VOŠ 1 Z toho ostatní 300 Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti: Kroužky ve školním roce 2013/14 běžely bez problémů. Tradičně byl projeven velký zájem o hudební kroužek folkové kytary kdy byly otevřeny 3 skupiny začátečníci a 2 skupiny pokročilých, kteří předvedli svůj um na obou velkých představeních SVČ Klubko Vánoční besídce i Galerii. I v letošním školním roce jsme registrovali větší zájem u dětí z mateřských škol, kdy byly otevřeny kroužky Kresleníčka, Keramiky pro nejmenší i opětovně Hrátky s písničkou. Do kroužku keramiky přicházely na SVČ Klubko 2 mateřské školy ze Starého Města a byly taktéž otevřeny i 2 keramiky pro starší děti a 1 keramika v Buchlovicích. Velký zájem projevily děti i o kroužek Muzikál, který pokračoval pod vedením Eriky Kuncové. Z jazykových kroužků pro děti byl otevřen jen Francouzský jazyk, který probíhal úspěšně po celý rok, i přes větší věkový rozdíl mezi účastníky. Kroužek Geocaching změnil podstatu svého fungování a zaměřil se jen na víkendové výlety. Celkem se jich uskutečnilo pět, poklady jsme byli se 4 kluky hledat na Rochusu, v Přerově, Luhačovicích, Veselí nad Moravou a na Kačerově dílně v Hluku, kde proběhlo i setkání s dalšími nadšenci. Zájem o vaření projevilo celkem 5 dětí, z toho 1 kluk. Tento počet je naprosto dostačující vzhledem k velikosti kuchyňky, kde kroužek probíhá. Kromě každotýdenního vaření podnikli i výlet do Veselí nad Moravou, kde si byli sbírat medvědí česnek. Kroužek Vaření se sešel i na jedno sobotní soustředění, aby si vynahradili odpadlé hodiny z důvodu nemoci lektorky. Kroužky zejména pro dívky Korálkování a Módní návrhářství fungovaly velmi dobře, ale Módní návrhářství skončilo v polovině roku ze zdravotních důvodů paní vedoucí. Z nabídky kroužků určených především pro kluky se otevřely Letecký modelář a Koumák. Pro starší děti a dospělé byl otevřen kroužek English conversation, a to díky dobrovolnici EDS Vivitě. Z nově nabízených kroužků, jako např. Digifoto, Loutkářství či Psaní všemi deseti, se bohužel neotevřel pro malý zájem žádný.

6 Dále se otevřely i kroužky ve spřízněných základních školách v Buchlovicích a v Kostelanech. Nové prostory a vedoucí jsme využili v ZŠ Nedakonice, Zlechov a Jalubí. Tyto kroužky pracovaly velmi úspěšně. Ve většině kroužků na oddělení TV a RC probíhala činnost bez problémů. V ZŠ Buchlovice pokračoval pouze kroužek stepu. Který nás úspěšně reprezentoval na různých vystoupeních (např. ples SRPŠ V Buchlovicích, závěrečná v tanečních UH atp.) Břišní tance ve Starém Městě měly mnohem menší účast než loni, ale i přesto členky pilně pracovaly a nacvičily několik choreografií. Kroužek moderního baletu i nadále dobře rozvíjel taneční schopnosti svých členek, které pokračovaly z minulého roku. U kroužku Hip Hopu byly zpočátku trochu problémy u vedoucích, protože původní vedoucí neměla dostatek času na intenzivní vedení kroužku, a proto si musela najít náhradní vedoucí, s níž se ve vedení střídala. Činnost tak byla poněkud komplikovanější a děvčata také vystupovala na méně akcích. Kroužek street dance pokračoval v činnosti pod vedením nové vedoucí a pracovali v něm (na rozdíl od minulých let) začátečníci mladšího školního věku. Badminton a stolní tenis jsme spojili do jednoho kroužku a prodloužili čas konání, což se mnohým členům líbilo, protože se mohli zlepšovat ve dvou sportech. Kdo chtěl navštěvovat jen jeden sport, bylo mu to umožněno. K velkému úbytku členů došlo v 2. pololetí v kroužku Klubíčko, ale doufáme, že v příštím roce se opět naplní. Byla by škoda skončit už proto, že jsme na podzim získali dotaci na došití krojů a byly došity kordulky. V letošním roce poprvé pracoval kroužek exotická latina, což je mix tanců spíše latinských rytmů. Začal se slušnou účastí, ale některé členky ve 2. pololetí chodily jen zřídka, zájem opadal. Kroužky na Rodinném centru pracovaly bez problémů. Prostory pro zájmové kroužky byly využívány na pracovištích SVČ Klubko, RC Čtyřlístek, ZŠ Jalubí, ZŠ Buchlovice, ZŠ Nedakonice a ZŠ Zlechov. CEV Žabka byla uzpůsobena pro vedení přírodovědného kroužku Putování přírodu. Žádné závažné problémy při pravidelné zájmové činnosti jsme v průběhu roku neřešily. V tomto školním roce jsme nově otevřely kroužky na okolních základních školách. V rozšiřování této činnosti bychom rádi pokračovali i nadále. Umožňuje nám to zkvalitňovat a rozšiřovat zájmovou činnost. Seznam kroužků počty členů v jednotlivých kroužcích: Poř. č. Název kroužku Celkem MŠ ZŠ a SŠ VOŠ 1. Anglická konverzace s Vivitou Ostatn í Vedoucí kroužku Ze St.M Udre 0 2. Flétnička ZŠ I. 2 2 Hlaváčková 1 3. Flétnička ZŠ II. 3 3 Hlaváčková 2 4. Folková kytara Kraváčková 5 5 začátečníci M Folková kytara mírně Kraváčková 3 3 pokročilí M Folková kytara pokročilí 3 3 Kraváčková M Francouzský jazyk 3 3 Bujáková 2 8. Geocaching 4 4 Hrubošová 1 9. Hrátky s písničkou 6 6 Březinová Keramika I. 8 8 Kraváčková Keramika II. 6 6 Kraváčková 3

7 12. Keramika MŠ I Hrubošová Keramika MŠ II Hrubošová Keramika Buchlovice Březinová Keramika pro nejmenší 7 7 Kraváčková Korálek 5 5 Kraváčková Koumák 7 7 Hrubošová Kresleníčko Kraváčková Letecký modelář 4 4 Minařík Módní návrhářství 4 4 Jochymková Muzikál I. 7 7 Kuncová Muzikál II. 6 6 Kuncová Šikulky (Kostelany) 6 6 Havlásková Vaření a cukraření 5 5 Bartošíková Aerobik I. 7 7 Březinová Aerobik II Březinová Aerobik - předškolák Březinová 2 Cíchová/Barot ová Moderní balet Badminton,stolní tenis 5 5 Doležel Břišní tance zač Husková Exotická latina Maňáková Břišní tance pokroč. 7 7 Maňáková Hip Hop Dušková /Umlaufová Street dance zač. 5 5 Ondrušková 1 Základy stepu 35. Buchlovice 3 3 Březinová Úterní cvičeníděti+rodiče Ondrušková Klubíčko 9 9 Chlupová 1 Středeční cvičeníděti+rodiče Všetulová Čtvrteční cvičeníděti+rodiče Všetulová 6 Páteční cvičeníděti+rodiče Všetulová Mažoretky 8 8 Hrubošová Putování přírodou 3 3 Kraváčková Angličtina začátečníci 7 7 Kutálková Angličtina pokročilí 5 5 začátečníci Hrubošová Angličtina mírně 9 9 pokročilí Hrubošová Angličtina středně 4 4 pokročilí Hrubošová Břišní tance 6 6 Kamlerová Country tance Havlásková Keramika na kruhu 2 2 Hýbnerová 1

8 50. Taj-czy cjuaň Holznerová Tvořivé dílny 5 5 Hrubošová Zázračný komplex na páteř a klouby Holznerová Salsa pro ženy Valla Salsa pro páry 4 4 Valla Zumba Valla Zumba II Valla Zumba III Valla Zumba IV Valla Angličtina Řiháková Sporťásek mladší Rozsypálková Sporťásek starší Stindlová Sluníčko I Dančáková Sluníčko II Dančáková Taneční Kuntová Šikovné ručičky 7 7 Dančáková Praktická dívka 8 8 Šmídová Klubíčko Švehlová Angličtina MŠ Slavíková Výtvarný Joklová Flétna 4 4 Juřenová Minischola 7 7 Krčková Folklorní kroužek I Burdová Folklorní kroužek II Žmolíková Výtvarný kroužek 9 9 Habáňová/ Klečková Aerobic Adamíková Anglický jazyk 1. třídy 9 9 Zahradníková Anglický jazyk 2. třídy 6 6 Hrubošová Sportovní kroužek 8 8 Obalová Sportovní hry Hrabalová Počítače Čagánek Výtvarný kroužek I Marková Výtvarný kroužek II Vávrová Stolní tenis I. 9 9 Čagánek Stolní tenis II. 8 8 Čagánek Břišní tance 9 9 Maňáková 0 Celkem PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014:

9 Počet akcí celkem 214 Počet účastníků celkem Z toho ve věku MŠ 2407 Z toho ve věku ZŠ + SŠ 5587 Z toho ve věku VOŠ 0 Ostatní 6387 Počet hodin konání akcí 378 Osobohodin Z toho: Akce o S+N+Sv akcí celkem počet účastníků celkem Dat. Akce ZÁŘÍ školní rok 2013 / 2014 odd. obl. S+N hodi n celke m MŠ Účastníků ZŠ + SŠ V O Š Ost. org. zodpov. oshod Mamkavárna TV RC Všetulová Masáž miminek TV RC Všetulová Ekoslovácko CEV PŘ Kraváčková Beseda Náš trochu zvláštní soused CEV PŘ 2, Kraváčková Slavnosti vína - Vinohrad.ul. CEV PŘ Kraváčková Den bez úrazu CEV TV Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová seminář Jak na ně?! ŘED EST Havlásková Staroměstský street art ŘED EST 0 Havlásková Burza dětských věcí TV RC Všetulová Mamkavárna TV RC Všetulová Na kole do školy CEV PŘ 0, Kraváčková 45, Masáže miminek TV RC Všetulová Evropský den bez aut CEV PŘ Kraváčková Evropský týden mobility CEV PŘ Kraváčková 576 EST Den zdraví a pohybu ŘED STV Havlásková Hraní s miminky TV RC Všetulová Veletrh EVP ve Zl.kraji CEV PŘ Kraváčková Jablečné slavnosti CEV PŘ Kraváčková Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová 23 ŘÍJEN Olympiáda MŠ TV TV Březinová Hraní s miminky TV RC Všetulová 24

10 TD - Obrázek malovaný pískem EST EST 2, Hrubošová 12, Mamkavárna TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová Den stromů CEV PŘ Kraváčková Týden o zeleni CEV PŘ Kraváčková Povídání o Lotyšsku s Vivitou EST SPV Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová "politik nekouše" - workshop komunikace ŘED EST Havlásková Stromy pro Rochus CEV PŘ Kraváčková TD - Recyklované srdce EST EST Hrubošová Rychlošnek TURBO TV SPV Březinová 256 LISTOPAD Hraní s miminky TV RC Všetulová TD - Hedvábný šátek EST EST Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová VP - Papír a jeho kouzlo CEV PŘ Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová TD - Plstěný andílek EST EST Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová XIII. Krajská konference EVVO CEV PŘ Kraváčková Adventní věnce EST EST Hrubošová 84 PROSINEC Masáže miminek TV RC Všetulová Hraní s miminky TV RC Všetulová Tvořivá dílna - Zvoneček z pedigu EST EST Hrubošová Mikuláš - Staroměstský jarmark TV SPV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Perníkový betlém TV EST Březinová Vánoční dílny 1.tř. EST EST Hrubošová Povídání k vánocům TV SPV Hrubošová Vánoční dílny 4.tř. EST EST Hrubošová Povídání k vánocům TV SPV Hrubošová Vánoční besídka TV EST Březinová Vánoční dílny 5.tř. EST EST Hrubošová Tvořivá dílna - s Vivitou EST EST Hrubošová 10

11 Vánoční dílny 2.tř. EST EST Hrubošová Povídání k vánocům TV SPV Březinová Povídání o Vánocích v Lotyšsku 5.tř. EST SPV Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová Dětská párty TV RC Všetulová 58 LEDEN Mamkavárna TV RC Všetulová Vystoupení kroužku - taneční UH TV EST Březinová Hraní s miminky TV RC Všetulová Vystoupení kroužku - taneční UH TV EST Březinová Tvořivá dílna - plesové náušnice EST EST Hrubošová vystoupení Stepu TV EST Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Pohádkové čtení TV RC Všetulová přednáška Krásy Rochusu CEV PŘ Kraváčková Karneval ŘED EST Havlásková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Tvořivá dílna - vypalování do dřeva EST EST Hrubošová Galaxie TV TV Březinová 296 Výtvarná soutěž - S Ondřejem Sekorou na toulkách přírodou EST EST Hrubošová ÚNOR Zumba maraton TV TV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Ekoslovácko - 20.schůzka CEV PŘ Kraváčková vystoupení Stepu + Mód.návrh. TV SPV Březinová Motivační setkání k projektu CEV PŘ 1, Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Motivační setkání k projektu CEV PŘ Kraváčková Vernisáž výstavy výtvarné soutěže EST SPV Hrubošová TD - Šperk z FIMA EST EST Hrubošová Masáže miminek TV RC Všetulová Recitační soutěž okres.kolo ŘED EST Havlásková Motivační setkání CEV PŘ Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Beseda s dětskou psycholožkou TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová Tvořivá dílna - Keramická dílna EST EST Hrubošová 21 BŘEZEN Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Zábavný den s Vivitou EST EST Hrubošová Výtvarný den s Tvořilkou CEV EST Kraváčková 133

12 II. ročník turnaje v deskových hrách CEV EST Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Hraní s miminky TV RC Všetulová Putování za modrým Budhou- Nepál CEV PŘ Kraváčková Tvořivá dílna - Krabičky s enkaustikou EST EST Hrubošová Keramická dílna I. ke Dni matek EST EST Hrubošová Burza dětských věcí TV RC 3, Všetulová 717, Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Keramická dílna I. ke Dni matek EST EST Hrubošová Keramická dílna II. ke Dni matek EST EST Hrubošová Masáže miminek TV RC Všetulová Hraní s miminky TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 13 Srdce pro maminku - dárek ke Dni matek EST EST Hrubošová Srdce pro maminku - dárek ke Dni matek EST EST Hrubošová Tvořivá dílna - Keramická dílna II. EST EST Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Keramická dílna II. ke Dni matek EST EST Hrubošová DUBEN 0 Srdce pro maminku - dárek ke Dni matek EST EST Hrubošová Noc s Andersenem TV SPV Březinová Motivační setkání k projektu CEV PŘ Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Velikonoční dílny - 1. třídy EST EST Hrubošová Velikonoční tradice TV SPV Březinová Svátky jara v Lotyšsku s Vivitou EST SPV Hrubošová Velikonoční dílny - 4. třídy EST EST Hrubošová Velikonoční dílny - 5. třídy EST EST Hrubošová Svátky jara v Lotyšsku s Vivitou EST SPV Hrubošová Velikonoční dílny EST EST Hrubošová Velikonoční tradice TV SPV Březinová 116 Tvořivá dílna - Nešitý patchworkový věnec EST EST Hrubošová Den Země ve Starém Městě ŘED PŘ Havlásková Mamkavárna TV RC Všetulová Soutěž školních týmů - projekt CEV PŘ Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Velikonoční dílny - Jalubí EST EST Hrubošová Velikonoční hrátky TV SPV Březinová a27.4 Dny Země v UH (školy veřejnost) CEV PŘ Kraváčková Tvořivá dílna - Brož k nakousnutí EST EST Hrubošová Den Země pro MŠ v REC CEV PŘ 3, Kraváčková Den Země pro 1. tř. ZŠ CEV PŘ Kraváčková Den Země pro veřejnost v REC CEV PŘ Kraváčková Na kole vinohrady CEV PŘ Kraváčková Zumba Maraton TV TV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová 22

13 Dopravní soutěž mladých cyklistů - testy TV TV Březinová Jízda zručnosti 5ročník, ZŠ St. Město TV TV Březinová 104 KVĚTEN Hraní s miminky TV RC Všetulová Kurz manipulace s miminky TV RC Všetulová Vystoupení na Den matek TV TV Březinová Férová snídaně CEV PŘ Kraváčková Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová 6 Jízdy zručnosti 2.stupeň ZŠ St Město TV TV Březinová Den rodiny ŘED RC Havlásková Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Týden férové kávy CEV PŘ Kraváčková Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová 0 Jízda zručnosti 4.roč., ZŠ St Město TV TV Březinová Jízda zručnosti 2. roč., ZŠ St. Město TV TV Březinová Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Tajuplný výlet - projekt CEV PŘ Kraváčková Výlet do Hodonína TV RC Všetulová 26 Jízda zručnosti 1.roč., ZŠ St Město TV TV Březinová Dopravní soutěž mladých cyklistů TV TV 6, Březinová Tvořivá dílna - Taška s potiskem EST EST Hrubošová Burza dětských věcí TV RC Všetulová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Olympiáda MŠ TV TV 2, Březinová Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová Olympiáda MŠ TV TV Březinová 42 Tvořivá dílna - Taška s potiskem II. EST EST Hrubošová Do práce na kole CEV PŘ Kraváčková Den dětí EST SPV Hrubošová 219 ČERVEN Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová XI. Krajský veletrh EVP CEV PŘ Kraváčková Tvořivá dílna - Květy z PETky EST EST Hrubošová 8 TV+E Galerie TV ST Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Vyhlášení výsledků Do práce na kole CEV PŘ Kraváčková 40 Vystoupení mažoretek-retro párty SM EST TV Hrubošová Setkání folklorních souborů TV SPV Březinová 156 Výstava na Rochusu v rámci TSTTT CEV PŘ Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Těšíme se na prázdniny EST SPV Hrubošová 74

14 Loučení se školním rokem EST SPV Hrubošová Staroměstský den TV SPV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Výlet RC na Velehrad TV RC Všetulová Putování za zvířátky na statek TV RC Všetulová Cvičení a hraní na zahradě SVČ TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 13 ČERVENEC Hraní na zahradě TV RC Všetulová Setkání na pískovišti TV RC Všetulová Prázdninové hraní ve Čtyřlístku TV RC Všetulová Prázdninové hraní ve Čtyřlístku TV RC Všetulová Hraní na zahradě TV RC Všetulová Hraní u Martiny TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 16 SRPEN Stopovací hra TV RC Všetulová Prázdninové hraní ve Čtyřlístku TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 12 celkem Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti : Ve školním roce 2013/14 se podařila zrealizovat výtvarná soutěž pro děti, kolektivy i dospělé s názvem S Ondřejem Sekorou na toulkách přírodou. Do soutěže se zapojilo téměř 300 umělců, a tak ji hodnotíme za velmi úspěšnou. Soutěž i následná vernisáž byla pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou a Informačním centrem ve Starém Městě. Kladně hodnotíme i spolupráci se ZŠ Staré Město, kteří si již tradičně u nás domlouvají dílničky a další akce pro žáky I. stupně. V tomto školním roce jsme pro ně připravili výtvarné vánoční a velikonoční dílničky, keramickou dílnu pro 2. třídy a korálkovou dílnu pro 3 i 4. třídy, kde vyráběli dárek ke Dnu matek. Vánoční dílničky jsme přijeli uspořádat i do ZŠ Jalubí pro všechny třídy I. stupně MŠ. Navíc starší děti velmi zaujalo i povídání o Vánocích či Velikonocích v Lotyšsku, které si připravila dobrovolnice EDS Vivita. Pro 1. třídy byl uspořádán i Den dětí s tématem Mach a Šebestové, který se setkal s velkým ohlasem, proto je zamluven i na příští školní rok. Dalšími pořádanými akcemi byly již tradičně Tvořivé dílny, které jsou určeny pro mládež a dospělé. Nejnavštěvovanější dílnou byly Adventní věnce. Vyzkoušeli jsme i opětovně práci s pedigem či keramikou, ale nově i s rounem, nešitý patchwork či tvoření s PET lahví. Na tvořeních vládla příjemná, uvolněná a přátelská atmosféra. Olympiády pro MŠ se opět letos setkaly se zájmem i úspěchem, jak ze strany učitelek, tak ze strany dětí. Jarního kola se zúčastnilo i více školek a počasí bylo příznivé. Na vystoupeních a přehlídkách nás reprezentovaly především kroužky břišních tanců, moderních tanců, hip hopu, aerobiku, stepu a Klubíčko (maminky s dětmi). Co se týče akcí o prázdninách v průběhu šk. roku jsou méně početné, i přesto úspěch zaznamenala návštěva kina Gold Apple Cinema, Galaxie a Velikonoční hrátky (tvoření a soutěže). V akcích RC bylo úspěšné Hraní s miminky, Pohádkové čtení v knihovně, velmi úspěšné Burzy dětských věcí, a snad nejoblíbenější akcí je Mamkavárna, která by se mohla, podle ohlasů maminek, konat i častěji. Rozšíření činnosti však není možné, protože nemáme vhodné prostory. Dále pak úspěšně pokračovaly masáže miminek, které se stávají stále oblíbenějšími. Akce CEV Žabka probíhaly na základě poptávky škol, ale také jsme se účastnili velkých akcí i jiných organizací jako je Jablečná slavnost v Hostětíně, vzdělávací akce a kampaně Lísky o.s.. Na zakázku od Města Uherské Hradiště jsme organizovali Evropský týden mobility, Den bez úrazu, Na kole do školy a

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Středisko volného času KLUBKO Staré Město, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2014-2015 říjen 2014 Předkládá: Mgr. Monika Havlásková ředitelka SVČ Klubko St. Město Cíl a obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice 30.09.2012... František Dostál, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2012/2013 Školní rok 2012-2013 Ročenka 2012/2013 V tomto školním roce oslavila škola 125. výročí vzniku školy. Připravili jsme

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více