VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO ZA ŠKOLNÍ ROK

2 Charakteristika školského zařízení: Školské zařízení: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace U Školky 1409, Staré Město Odloučená pracoviště: Žabka - centrum ekologické výchovy, Nad Hřištěm 1921, Staré Město Rodinné centrum Čtyřlístek, Brněnská, Staré Město Zřizovatel: Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město Jméno ředitele SVČ: Mgr. Monika Havlásková Statutární zástupce ředitele: Bc. Petra Kraváčková Kontakty: tel. kancelář + účetní: tel. ředitelna + záznamník + fax: mobil SVČ: mobil CEV: ; ; Datum založení DDM: Datum založení SVČ: Datum zařazení do sítě: Datum zařazení SVČ do sítě: Poslední aktualizace v síti: Charakteristika zařízení: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Město Staré Město, je zařízení pro zájmové vzdělávání, které nabízí všestranně zaměřené zájmové vzdělávání a další účelné a aktivní využití volného času dětem, mládeži, dospělým i rodičům s dětmi formou pravidelných kroužků a kurzů, dále množstvím příležitostných jednorázových a víkendových akcí - seminářů, soutěží, turnajů, přehlídek, výletů, exkurzí, expedic, besed, přednášek apod. a to ve všech zájmových oblastech. Dále pořádáme každoročně soustředění zájmových kroužků a letní tábory - příměstské i pobytové.

3 SVČ Klubko Staré Město má dvě odloučená pracoviště: Žabka - centrum ekologické výchovy, které se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, výchově k trvale udržitelnému životu, zejména formou výukových programů a akcí pro MŠ, ZŠ a SŠ celého Zlínského kraje. Také realizuje osvětové kampaně pro veřejnost, vzdělávání pro pedagogy, zapojuje se do krajských aktivit a projektů. Je členem Lísky občanského sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Rodinné centrum Čtyřlístek, které se svou činností zaměřuje na rodiny s dětmi a nabízí kroužky, aktivity pro celé rodiny, besedy a semináře pro rodiče. Centrum navštěvují rodiče s dětmi ze širokého okolí Starého Města. Je členem sítě Mateřských a rodinných center nabídka akcí na míru a tvořivých akcí pro ZŠ a MŠ ve Zlínském kraji, i pro další organizace a firmy kvalitní letní tábory příměstské i pobytové Údaje o pracovnících školského zařízení Pedagogičtí pracovníci Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Externí pracovníci 24 1, ,025 Ostatní pracovníci Školní rok 2012/2013 Školní rok 2013/2014 počet fyzických osob přepočtené úvazky počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 2 1,5 2 1,5 Externí pracovníci 1 0,25 2 0,3 Další údaje o pracovnících pedagogických i nepedagogických ve školním roce 2013/2014: Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, obor Celková praxe Praxe v SVČ 1. ředitelka 1,0 VŠ sociální pedagogika pedagog volného času - statutární zástupce + vedoucí CEV 1,0 VŠ - Pedagogika 8,5 6,5 3. pedagog volného času 1,0 SPGŠ- vychovatelství pedagog volného času 1,0 UP Olomouc-pedagogika vedoucí ekonomického úseku 1,0 SOU s maturitou + kurz účetnictví uklízečka 0,50 SOU 22 10

4 Komentář k tabulkám doplňující uvedené statistické údaje : Věková struktura pedagogických pracovníků v současné době plně vyhovuje náročnosti a způsobu práce v zařízení pro zájmové vzdělávání. Interní pedagogičtí pracovníci jsou všichni kvalifikovaní, mají vysokoškolské nebo středoškolské pedagogické vzdělání. Pedagogičtí pracovníci i vedoucí ekonomického úseku si své odborné vědomosti a dovednosti neustále doplňují dalším vzděláváním. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků zařízení: název kdo délka cena Jak na ně?! seminář o komunikaci Hrubošová, Kraváčková, Březinová, 3 hod. 0,-Kč Havlásková Veletrh Ekologických Kraváčková, Havlásková 6 hod. 0,-Kč výukových programů Seminář 100 lidí, 100 chutí Kraváčková 6 hod. 0,-Kč EVS ladění Hrubošová 6 hod. 0,-Kč Praktický seminář Kraváčková, Havlásková 16 hod. 0,-Kč Konzultační dovednosti v EVVO XIII. Krajská konference o EVVO Kraváčková, Havlásková 7 hod. 0,-Kč Doškolovací kurz ZZA Hrubošová 8 hod. 600,-Kč Závěr roku v účetnictví PO Řezníčková 4 hod. 1200,-Kč Aktuality v účetnictví v roce 2014 Řezníčková 4 hod. 840,-Kč Náhrady cestovních výdajů 2014 Řezníčková 4 hod. 780,-Kč Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z EU Řezníčková, Havlásková 5 hod. 2 x 1950,-Kč Finanční náklady na DVPP: 7.320,- Kč Komentář k dalšímu vzdělávání: Seminář zaměřený na zlepšení komunikace mezi organizacemi a mladými lidmi s názvem Jak na ně?! byl velmi přínosný. Vedla jej zkušená lektorka, zběhlá v propagační a reklamní činnosti, jež nám předala spoustu užitečných náhledů, tipů, které můžeme implementovat při tvoření plakátů a oslovování mladých lidí. Další semináře a školení byly zaměřeny na posílení vzájemné spolupráce, předávání změn, novinek a zkušeností týkajících se Evropské dobrovolné služby (Mládež v akci), do kterého jsme byli zapojeni díky projektu Become One of Us, kdy s námi strávila celý školní rok dobrovolnice z Lotyšska Vivita Udre. Dále na rozvoj komunikačních dovedností a rozvoj činnosti v oblasti environmentální výchovy a osvěty, ale také na komunikaci s mládeží a médii. Semináře byly přínosem pro další rozvoj. Doškolovací kurz zdravotníka zotavovacích akcí měl pod záštitou Český červený kříž. Školení bylo velmi užitečné, poněvadž jsme se dozvěděli změny, novinky v první pomoci, prakticky vyzkoušeli mnohé úchopy a další život zachraňující úkony. Školení jsme zakončili ověřovacím testem, na jehož základě nám byla prodloužena kvalifikace na zdravotníka zotavovacích akcí. Nemalý přínos mají semináře v oblasti účetnictví, které jsou pro organizaci velmi důležitou součástí, hlavně při dnešní neustále se měnící legislativě, je nutné se v této oblasti stále vzdělávat a doplňovat si potřebné znalosti.

5 Vzdělávání bude v podobné formě pokračovat i na dále, jak v oblasti komunikace, PR, BOZP, tak také v nových námětech na další činnosti. Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: Další vzdělávání pracovníků v oblastech: - moderní tance - moderování akcí - nové výtvarné techniky - práce s médii - PR - plánování - legislativa - asertivní chování Údaje o práci školského zařízení 1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: Počet zájmových útvarů celkem 85 Počet členů kroužků celkem 851 Z toho dětí a mládeže do 18 let 633 Z toho děti MŠ 108 Z toho žáci ZŠ a SŠ 442 Z toho studenti VOŠ 1 Z toho ostatní 300 Komentář k problematice pravidelné zájmové činnosti: Kroužky ve školním roce 2013/14 běžely bez problémů. Tradičně byl projeven velký zájem o hudební kroužek folkové kytary kdy byly otevřeny 3 skupiny začátečníci a 2 skupiny pokročilých, kteří předvedli svůj um na obou velkých představeních SVČ Klubko Vánoční besídce i Galerii. I v letošním školním roce jsme registrovali větší zájem u dětí z mateřských škol, kdy byly otevřeny kroužky Kresleníčka, Keramiky pro nejmenší i opětovně Hrátky s písničkou. Do kroužku keramiky přicházely na SVČ Klubko 2 mateřské školy ze Starého Města a byly taktéž otevřeny i 2 keramiky pro starší děti a 1 keramika v Buchlovicích. Velký zájem projevily děti i o kroužek Muzikál, který pokračoval pod vedením Eriky Kuncové. Z jazykových kroužků pro děti byl otevřen jen Francouzský jazyk, který probíhal úspěšně po celý rok, i přes větší věkový rozdíl mezi účastníky. Kroužek Geocaching změnil podstatu svého fungování a zaměřil se jen na víkendové výlety. Celkem se jich uskutečnilo pět, poklady jsme byli se 4 kluky hledat na Rochusu, v Přerově, Luhačovicích, Veselí nad Moravou a na Kačerově dílně v Hluku, kde proběhlo i setkání s dalšími nadšenci. Zájem o vaření projevilo celkem 5 dětí, z toho 1 kluk. Tento počet je naprosto dostačující vzhledem k velikosti kuchyňky, kde kroužek probíhá. Kromě každotýdenního vaření podnikli i výlet do Veselí nad Moravou, kde si byli sbírat medvědí česnek. Kroužek Vaření se sešel i na jedno sobotní soustředění, aby si vynahradili odpadlé hodiny z důvodu nemoci lektorky. Kroužky zejména pro dívky Korálkování a Módní návrhářství fungovaly velmi dobře, ale Módní návrhářství skončilo v polovině roku ze zdravotních důvodů paní vedoucí. Z nabídky kroužků určených především pro kluky se otevřely Letecký modelář a Koumák. Pro starší děti a dospělé byl otevřen kroužek English conversation, a to díky dobrovolnici EDS Vivitě. Z nově nabízených kroužků, jako např. Digifoto, Loutkářství či Psaní všemi deseti, se bohužel neotevřel pro malý zájem žádný.

6 Dále se otevřely i kroužky ve spřízněných základních školách v Buchlovicích a v Kostelanech. Nové prostory a vedoucí jsme využili v ZŠ Nedakonice, Zlechov a Jalubí. Tyto kroužky pracovaly velmi úspěšně. Ve většině kroužků na oddělení TV a RC probíhala činnost bez problémů. V ZŠ Buchlovice pokračoval pouze kroužek stepu. Který nás úspěšně reprezentoval na různých vystoupeních (např. ples SRPŠ V Buchlovicích, závěrečná v tanečních UH atp.) Břišní tance ve Starém Městě měly mnohem menší účast než loni, ale i přesto členky pilně pracovaly a nacvičily několik choreografií. Kroužek moderního baletu i nadále dobře rozvíjel taneční schopnosti svých členek, které pokračovaly z minulého roku. U kroužku Hip Hopu byly zpočátku trochu problémy u vedoucích, protože původní vedoucí neměla dostatek času na intenzivní vedení kroužku, a proto si musela najít náhradní vedoucí, s níž se ve vedení střídala. Činnost tak byla poněkud komplikovanější a děvčata také vystupovala na méně akcích. Kroužek street dance pokračoval v činnosti pod vedením nové vedoucí a pracovali v něm (na rozdíl od minulých let) začátečníci mladšího školního věku. Badminton a stolní tenis jsme spojili do jednoho kroužku a prodloužili čas konání, což se mnohým členům líbilo, protože se mohli zlepšovat ve dvou sportech. Kdo chtěl navštěvovat jen jeden sport, bylo mu to umožněno. K velkému úbytku členů došlo v 2. pololetí v kroužku Klubíčko, ale doufáme, že v příštím roce se opět naplní. Byla by škoda skončit už proto, že jsme na podzim získali dotaci na došití krojů a byly došity kordulky. V letošním roce poprvé pracoval kroužek exotická latina, což je mix tanců spíše latinských rytmů. Začal se slušnou účastí, ale některé členky ve 2. pololetí chodily jen zřídka, zájem opadal. Kroužky na Rodinném centru pracovaly bez problémů. Prostory pro zájmové kroužky byly využívány na pracovištích SVČ Klubko, RC Čtyřlístek, ZŠ Jalubí, ZŠ Buchlovice, ZŠ Nedakonice a ZŠ Zlechov. CEV Žabka byla uzpůsobena pro vedení přírodovědného kroužku Putování přírodu. Žádné závažné problémy při pravidelné zájmové činnosti jsme v průběhu roku neřešily. V tomto školním roce jsme nově otevřely kroužky na okolních základních školách. V rozšiřování této činnosti bychom rádi pokračovali i nadále. Umožňuje nám to zkvalitňovat a rozšiřovat zájmovou činnost. Seznam kroužků počty členů v jednotlivých kroužcích: Poř. č. Název kroužku Celkem MŠ ZŠ a SŠ VOŠ 1. Anglická konverzace s Vivitou Ostatn í Vedoucí kroužku Ze St.M Udre 0 2. Flétnička ZŠ I. 2 2 Hlaváčková 1 3. Flétnička ZŠ II. 3 3 Hlaváčková 2 4. Folková kytara Kraváčková 5 5 začátečníci M Folková kytara mírně Kraváčková 3 3 pokročilí M Folková kytara pokročilí 3 3 Kraváčková M Francouzský jazyk 3 3 Bujáková 2 8. Geocaching 4 4 Hrubošová 1 9. Hrátky s písničkou 6 6 Březinová Keramika I. 8 8 Kraváčková Keramika II. 6 6 Kraváčková 3

7 12. Keramika MŠ I Hrubošová Keramika MŠ II Hrubošová Keramika Buchlovice Březinová Keramika pro nejmenší 7 7 Kraváčková Korálek 5 5 Kraváčková Koumák 7 7 Hrubošová Kresleníčko Kraváčková Letecký modelář 4 4 Minařík Módní návrhářství 4 4 Jochymková Muzikál I. 7 7 Kuncová Muzikál II. 6 6 Kuncová Šikulky (Kostelany) 6 6 Havlásková Vaření a cukraření 5 5 Bartošíková Aerobik I. 7 7 Březinová Aerobik II Březinová Aerobik - předškolák Březinová 2 Cíchová/Barot ová Moderní balet Badminton,stolní tenis 5 5 Doležel Břišní tance zač Husková Exotická latina Maňáková Břišní tance pokroč. 7 7 Maňáková Hip Hop Dušková /Umlaufová Street dance zač. 5 5 Ondrušková 1 Základy stepu 35. Buchlovice 3 3 Březinová Úterní cvičeníděti+rodiče Ondrušková Klubíčko 9 9 Chlupová 1 Středeční cvičeníděti+rodiče Všetulová Čtvrteční cvičeníděti+rodiče Všetulová 6 Páteční cvičeníděti+rodiče Všetulová Mažoretky 8 8 Hrubošová Putování přírodou 3 3 Kraváčková Angličtina začátečníci 7 7 Kutálková Angličtina pokročilí 5 5 začátečníci Hrubošová Angličtina mírně 9 9 pokročilí Hrubošová Angličtina středně 4 4 pokročilí Hrubošová Břišní tance 6 6 Kamlerová Country tance Havlásková Keramika na kruhu 2 2 Hýbnerová 1

8 50. Taj-czy cjuaň Holznerová Tvořivé dílny 5 5 Hrubošová Zázračný komplex na páteř a klouby Holznerová Salsa pro ženy Valla Salsa pro páry 4 4 Valla Zumba Valla Zumba II Valla Zumba III Valla Zumba IV Valla Angličtina Řiháková Sporťásek mladší Rozsypálková Sporťásek starší Stindlová Sluníčko I Dančáková Sluníčko II Dančáková Taneční Kuntová Šikovné ručičky 7 7 Dančáková Praktická dívka 8 8 Šmídová Klubíčko Švehlová Angličtina MŠ Slavíková Výtvarný Joklová Flétna 4 4 Juřenová Minischola 7 7 Krčková Folklorní kroužek I Burdová Folklorní kroužek II Žmolíková Výtvarný kroužek 9 9 Habáňová/ Klečková Aerobic Adamíková Anglický jazyk 1. třídy 9 9 Zahradníková Anglický jazyk 2. třídy 6 6 Hrubošová Sportovní kroužek 8 8 Obalová Sportovní hry Hrabalová Počítače Čagánek Výtvarný kroužek I Marková Výtvarný kroužek II Vávrová Stolní tenis I. 9 9 Čagánek Stolní tenis II. 8 8 Čagánek Břišní tance 9 9 Maňáková 0 Celkem PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014:

9 Počet akcí celkem 214 Počet účastníků celkem Z toho ve věku MŠ 2407 Z toho ve věku ZŠ + SŠ 5587 Z toho ve věku VOŠ 0 Ostatní 6387 Počet hodin konání akcí 378 Osobohodin Z toho: Akce o S+N+Sv akcí celkem počet účastníků celkem Dat. Akce ZÁŘÍ školní rok 2013 / 2014 odd. obl. S+N hodi n celke m MŠ Účastníků ZŠ + SŠ V O Š Ost. org. zodpov. oshod Mamkavárna TV RC Všetulová Masáž miminek TV RC Všetulová Ekoslovácko CEV PŘ Kraváčková Beseda Náš trochu zvláštní soused CEV PŘ 2, Kraváčková Slavnosti vína - Vinohrad.ul. CEV PŘ Kraváčková Den bez úrazu CEV TV Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová seminář Jak na ně?! ŘED EST Havlásková Staroměstský street art ŘED EST 0 Havlásková Burza dětských věcí TV RC Všetulová Mamkavárna TV RC Všetulová Na kole do školy CEV PŘ 0, Kraváčková 45, Masáže miminek TV RC Všetulová Evropský den bez aut CEV PŘ Kraváčková Evropský týden mobility CEV PŘ Kraváčková 576 EST Den zdraví a pohybu ŘED STV Havlásková Hraní s miminky TV RC Všetulová Veletrh EVP ve Zl.kraji CEV PŘ Kraváčková Jablečné slavnosti CEV PŘ Kraváčková Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová 23 ŘÍJEN Olympiáda MŠ TV TV Březinová Hraní s miminky TV RC Všetulová 24

10 TD - Obrázek malovaný pískem EST EST 2, Hrubošová 12, Mamkavárna TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová Den stromů CEV PŘ Kraváčková Týden o zeleni CEV PŘ Kraváčková Povídání o Lotyšsku s Vivitou EST SPV Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová "politik nekouše" - workshop komunikace ŘED EST Havlásková Stromy pro Rochus CEV PŘ Kraváčková TD - Recyklované srdce EST EST Hrubošová Rychlošnek TURBO TV SPV Březinová 256 LISTOPAD Hraní s miminky TV RC Všetulová TD - Hedvábný šátek EST EST Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová VP - Papír a jeho kouzlo CEV PŘ Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová TD - Plstěný andílek EST EST Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová XIII. Krajská konference EVVO CEV PŘ Kraváčková Adventní věnce EST EST Hrubošová 84 PROSINEC Masáže miminek TV RC Všetulová Hraní s miminky TV RC Všetulová Tvořivá dílna - Zvoneček z pedigu EST EST Hrubošová Mikuláš - Staroměstský jarmark TV SPV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Perníkový betlém TV EST Březinová Vánoční dílny 1.tř. EST EST Hrubošová Povídání k vánocům TV SPV Hrubošová Vánoční dílny 4.tř. EST EST Hrubošová Povídání k vánocům TV SPV Hrubošová Vánoční besídka TV EST Březinová Vánoční dílny 5.tř. EST EST Hrubošová Tvořivá dílna - s Vivitou EST EST Hrubošová 10

11 Vánoční dílny 2.tř. EST EST Hrubošová Povídání k vánocům TV SPV Březinová Povídání o Vánocích v Lotyšsku 5.tř. EST SPV Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová Dětská párty TV RC Všetulová 58 LEDEN Mamkavárna TV RC Všetulová Vystoupení kroužku - taneční UH TV EST Březinová Hraní s miminky TV RC Všetulová Vystoupení kroužku - taneční UH TV EST Březinová Tvořivá dílna - plesové náušnice EST EST Hrubošová vystoupení Stepu TV EST Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Pohádkové čtení TV RC Všetulová přednáška Krásy Rochusu CEV PŘ Kraváčková Karneval ŘED EST Havlásková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Tvořivá dílna - vypalování do dřeva EST EST Hrubošová Galaxie TV TV Březinová 296 Výtvarná soutěž - S Ondřejem Sekorou na toulkách přírodou EST EST Hrubošová ÚNOR Zumba maraton TV TV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Ekoslovácko - 20.schůzka CEV PŘ Kraváčková vystoupení Stepu + Mód.návrh. TV SPV Březinová Motivační setkání k projektu CEV PŘ 1, Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Motivační setkání k projektu CEV PŘ Kraváčková Vernisáž výstavy výtvarné soutěže EST SPV Hrubošová TD - Šperk z FIMA EST EST Hrubošová Masáže miminek TV RC Všetulová Recitační soutěž okres.kolo ŘED EST Havlásková Motivační setkání CEV PŘ Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Beseda s dětskou psycholožkou TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová Tvořivá dílna - Keramická dílna EST EST Hrubošová 21 BŘEZEN Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Zábavný den s Vivitou EST EST Hrubošová Výtvarný den s Tvořilkou CEV EST Kraváčková 133

12 II. ročník turnaje v deskových hrách CEV EST Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Hraní s miminky TV RC Všetulová Putování za modrým Budhou- Nepál CEV PŘ Kraváčková Tvořivá dílna - Krabičky s enkaustikou EST EST Hrubošová Keramická dílna I. ke Dni matek EST EST Hrubošová Burza dětských věcí TV RC 3, Všetulová 717, Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Keramická dílna I. ke Dni matek EST EST Hrubošová Keramická dílna II. ke Dni matek EST EST Hrubošová Masáže miminek TV RC Všetulová Hraní s miminky TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 13 Srdce pro maminku - dárek ke Dni matek EST EST Hrubošová Srdce pro maminku - dárek ke Dni matek EST EST Hrubošová Tvořivá dílna - Keramická dílna II. EST EST Hrubošová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Keramická dílna II. ke Dni matek EST EST Hrubošová DUBEN 0 Srdce pro maminku - dárek ke Dni matek EST EST Hrubošová Noc s Andersenem TV SPV Březinová Motivační setkání k projektu CEV PŘ Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Velikonoční dílny - 1. třídy EST EST Hrubošová Velikonoční tradice TV SPV Březinová Svátky jara v Lotyšsku s Vivitou EST SPV Hrubošová Velikonoční dílny - 4. třídy EST EST Hrubošová Velikonoční dílny - 5. třídy EST EST Hrubošová Svátky jara v Lotyšsku s Vivitou EST SPV Hrubošová Velikonoční dílny EST EST Hrubošová Velikonoční tradice TV SPV Březinová 116 Tvořivá dílna - Nešitý patchworkový věnec EST EST Hrubošová Den Země ve Starém Městě ŘED PŘ Havlásková Mamkavárna TV RC Všetulová Soutěž školních týmů - projekt CEV PŘ Kraváčková Masáže miminek TV RC Všetulová Velikonoční dílny - Jalubí EST EST Hrubošová Velikonoční hrátky TV SPV Březinová a27.4 Dny Země v UH (školy veřejnost) CEV PŘ Kraváčková Tvořivá dílna - Brož k nakousnutí EST EST Hrubošová Den Země pro MŠ v REC CEV PŘ 3, Kraváčková Den Země pro 1. tř. ZŠ CEV PŘ Kraváčková Den Země pro veřejnost v REC CEV PŘ Kraváčková Na kole vinohrady CEV PŘ Kraváčková Zumba Maraton TV TV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová 22

13 Dopravní soutěž mladých cyklistů - testy TV TV Březinová Jízda zručnosti 5ročník, ZŠ St. Město TV TV Březinová 104 KVĚTEN Hraní s miminky TV RC Všetulová Kurz manipulace s miminky TV RC Všetulová Vystoupení na Den matek TV TV Březinová Férová snídaně CEV PŘ Kraváčková Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová 6 Jízdy zručnosti 2.stupeň ZŠ St Město TV TV Březinová Den rodiny ŘED RC Havlásková Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Týden férové kávy CEV PŘ Kraváčková Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová 0 Jízda zručnosti 4.roč., ZŠ St Město TV TV Březinová Jízda zručnosti 2. roč., ZŠ St. Město TV TV Březinová Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Tajuplný výlet - projekt CEV PŘ Kraváčková Výlet do Hodonína TV RC Všetulová 26 Jízda zručnosti 1.roč., ZŠ St Město TV TV Březinová Dopravní soutěž mladých cyklistů TV TV 6, Březinová Tvořivá dílna - Taška s potiskem EST EST Hrubošová Burza dětských věcí TV RC Všetulová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Olympiáda MŠ TV TV 2, Březinová Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová Olympiáda MŠ TV TV Březinová 42 Tvořivá dílna - Taška s potiskem II. EST EST Hrubošová Do práce na kole CEV PŘ Kraváčková Den dětí EST SPV Hrubošová 219 ČERVEN Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Cvičení maminek s kočárky TV RC Všetulová XI. Krajský veletrh EVP CEV PŘ Kraváčková Tvořivá dílna - Květy z PETky EST EST Hrubošová 8 TV+E Galerie TV ST Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Vyhlášení výsledků Do práce na kole CEV PŘ Kraváčková 40 Vystoupení mažoretek-retro párty SM EST TV Hrubošová Setkání folklorních souborů TV SPV Březinová 156 Výstava na Rochusu v rámci TSTTT CEV PŘ Kraváčková Hraní s miminky TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Těšíme se na prázdniny EST SPV Hrubošová 74

14 Loučení se školním rokem EST SPV Hrubošová Staroměstský den TV SPV Březinová Mamkavárna TV RC Všetulová Masáže miminek TV RC Všetulová Výlet RC na Velehrad TV RC Všetulová Putování za zvířátky na statek TV RC Všetulová Cvičení a hraní na zahradě SVČ TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 13 ČERVENEC Hraní na zahradě TV RC Všetulová Setkání na pískovišti TV RC Všetulová Prázdninové hraní ve Čtyřlístku TV RC Všetulová Prázdninové hraní ve Čtyřlístku TV RC Všetulová Hraní na zahradě TV RC Všetulová Hraní u Martiny TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 16 SRPEN Stopovací hra TV RC Všetulová Prázdninové hraní ve Čtyřlístku TV RC Všetulová Pohádkové čtení v knihovně TV RC Všetulová 12 celkem Komentář k problematice příležitostné zájmové činnosti : Ve školním roce 2013/14 se podařila zrealizovat výtvarná soutěž pro děti, kolektivy i dospělé s názvem S Ondřejem Sekorou na toulkách přírodou. Do soutěže se zapojilo téměř 300 umělců, a tak ji hodnotíme za velmi úspěšnou. Soutěž i následná vernisáž byla pořádána ve spolupráci s Městskou knihovnou a Informačním centrem ve Starém Městě. Kladně hodnotíme i spolupráci se ZŠ Staré Město, kteří si již tradičně u nás domlouvají dílničky a další akce pro žáky I. stupně. V tomto školním roce jsme pro ně připravili výtvarné vánoční a velikonoční dílničky, keramickou dílnu pro 2. třídy a korálkovou dílnu pro 3 i 4. třídy, kde vyráběli dárek ke Dnu matek. Vánoční dílničky jsme přijeli uspořádat i do ZŠ Jalubí pro všechny třídy I. stupně MŠ. Navíc starší děti velmi zaujalo i povídání o Vánocích či Velikonocích v Lotyšsku, které si připravila dobrovolnice EDS Vivita. Pro 1. třídy byl uspořádán i Den dětí s tématem Mach a Šebestové, který se setkal s velkým ohlasem, proto je zamluven i na příští školní rok. Dalšími pořádanými akcemi byly již tradičně Tvořivé dílny, které jsou určeny pro mládež a dospělé. Nejnavštěvovanější dílnou byly Adventní věnce. Vyzkoušeli jsme i opětovně práci s pedigem či keramikou, ale nově i s rounem, nešitý patchwork či tvoření s PET lahví. Na tvořeních vládla příjemná, uvolněná a přátelská atmosféra. Olympiády pro MŠ se opět letos setkaly se zájmem i úspěchem, jak ze strany učitelek, tak ze strany dětí. Jarního kola se zúčastnilo i více školek a počasí bylo příznivé. Na vystoupeních a přehlídkách nás reprezentovaly především kroužky břišních tanců, moderních tanců, hip hopu, aerobiku, stepu a Klubíčko (maminky s dětmi). Co se týče akcí o prázdninách v průběhu šk. roku jsou méně početné, i přesto úspěch zaznamenala návštěva kina Gold Apple Cinema, Galaxie a Velikonoční hrátky (tvoření a soutěže). V akcích RC bylo úspěšné Hraní s miminky, Pohádkové čtení v knihovně, velmi úspěšné Burzy dětských věcí, a snad nejoblíbenější akcí je Mamkavárna, která by se mohla, podle ohlasů maminek, konat i častěji. Rozšíření činnosti však není možné, protože nemáme vhodné prostory. Dále pak úspěšně pokračovaly masáže miminek, které se stávají stále oblíbenějšími. Akce CEV Žabka probíhaly na základě poptávky škol, ale také jsme se účastnili velkých akcí i jiných organizací jako je Jablečná slavnost v Hostětíně, vzdělávací akce a kampaně Lísky o.s.. Na zakázku od Města Uherské Hradiště jsme organizovali Evropský týden mobility, Den bez úrazu, Na kole do školy a

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Středisko volného času KLUBKO Staré Město, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2014-2015 říjen 2014 Předkládá: Mgr. Monika Havlásková ředitelka SVČ Klubko St. Město Cíl a obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Středisko volného času KLUBKO Staré Město, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2015-2016 listopad 2015 Předkládá: Bc. Petra zastupující ředitelka St. Město Cíl a obsah zájmového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Charakteristika školského zařízení: Školské zařízení: Středisko volného času Klubko Staré

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I.

Sportovní kroužky. 1. třída Bazén I. Bazén II Florbal chlapci II. Stolní tenis. Míčové a pohybové hry I. 5. třída Bazén I. Sportovní kroužky Florbal chlapci II Míčové a pohybové hry II Florbal chlapci II Horolezectví I Míčové a pohybové hry II Minibasketbal a jiné míčové hry I Horolezectví I Florbal III Míčové a pohybové hry

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS Včelín Louky Přírodovědné a EVVO: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky 6-12 let Louky dle dohody 700,- M. Hiblerová 9.9. v 15:30 DDM Družstevní Rybářský

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více