Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová"

Transkript

1

2 Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1.vydání ISBN

3 JAK JSEM KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA ANDREA STAŠČÁKOVÁ EZOTERIKA, ANDĚLÉ A JINÉ

4

5 ÚVOD JAK JSEM KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA Jistě to každý z vás zná. Přijde den, kdy to přijde. Otevřou se vám dveře k Bohu. Ať už jakýmkoliv způsobem. Každý má tu možnost, někdo ji využije, někdo ne, třeba proto, že ještě není tan správný čas. První moje vzpomínka na cestu k Bohu byl strach o rodiče v dětství. V té době jsem zavolala na pomoc Boha a on mi odpověděl. Od té doby vím, že je. Další důležitý moment bylo otevření mého srdce pro Reiki pod vedením úžasného paní, mistrně Reiki, Jarmily Riegerové. Je to pro mě Guru, kterého mám v srdci. Mé vzpomínky na tento kurz ve mně vyvolávají krásné vzpomínky. Museli byste to prožít, to otevření duchovním krásám v barvách duhy. Teď je mi třicet, jsem matka dvou dětí a mám veliký hlad po dalších informacích a zážitcích z duchovní sféry. Chtěla bych se zmínit o svém 5

6 velkém pomocníku, který za mnou přišel v podobě mé dcery. Je pod životním číslem 22, takže mladá duše plná elánu, která výborně spolupracuje. Nyní se zabývám anděly, archanděly a jinými světelnými bytostmi a chtěla bych vám pootevřít dveře ke štěstí. Děkuji všem za spolupráci a za láskyplnou podporu rodiny a blízkých. 6

7

8 Část první CHYTRÁ RÁDKYNĚ

9 1. VAŠE ČAKRY A LÉČIVÉ KAMENY Jistě jste uţ slyšeli o čakrách. Máme je všichni, hlavní a vedlejší. Jsou to energetické spirály zahrnující mnoho tajemství. Věděly jste, ţe čakry jsou v barvách mé oblíbené duhy? Tak tady je máme: 1.ČAKRA (kořenová) barva červená, hrot kostrče 2.ČAKRA (sexuální) barva oranţová, tři prsty pod pupkem 3.ČAKRA - (město drahokamů) barva ţlutá, tři prsty nad pupkem 4.ČAKRA (srdeční) barva zelená, ve středu prsní kosti 5.ČAKRA (krční) barva světle modrá, tři 9

10 prsty nad jamkou hrudní kosti 6.ČAKRA - (třetí oko) barva indigová, jeden prst nad linií obočí ve středu čela 7.ČAKRA (korunní) barva bílá, moţnost všech barev, nad temenem hlavy Ráda bych ještě zmínila málo známou 8. ČAKRU umístěnou za temenem hlavy, kde se vlasy točí do víru. Je to tzv. nektar nesmrtelnosti. Ovlivňuje kvalitu zraku a při mírném tlačení na toto místo u dětí vyvolává klidný spánek. Pojďme si aktivovat tyto čakry pomocí manter, které zde uvedu: 1.čakra LAM 2.čakra VAM. 3.čakra - RAM 4.čakra JAM 5.čakra HAM 6.čakra ÓM 7.čakra AUM 8.čakra - AMRTAM 10

11 Opakováním těchto manter ať uţ nahlas, nebo v duchu se čakry aktivují a začíná se rozbíhat léčebný proces. Zaměřte se na vaši čakru a představujte si k tomu určenou barvu. Mantru zopakujte několikrát. Můţeme si vzít na pomoc i drahé kameny. Na barvu čakry je vhodná stejná barva kamene. Na třetí oko doporučuji křišťál. Kameny před úplňkem vyčistěte ve slané vodě (nejlépe mořská sůl) po dobu tří dnů, pak opláchněte pod tekoucí vlaţnou vodou. Po aplikaci je znovu očistíme. Máte rádi léčivé kameny? Je to další důkaz kouzelné říše přírody. Jsou to ţivé věcičky, s kterými jsou spjati víly i andělé. Moţná někteří z vás pocítili osobní vztah k nějakému kamenu, jako já. Mám křišťál v podobě studánky z Brazílie, který si dávám pod polštář, kdyţ jdu spát. Křišťál je pro mě král kamenů, který univerzálně čistí negativní energii a to nejen z člověka. Najděte si ten svůj kámen, o kterém budete prostě vědět, ţe je přesně pro vás. 11

12

13 2. ANDĚLÉ A MY Milý andělé, pojďte se představit! Jste Boţí pomocníci, poslové světla. Potřebujete s něčím pomoct, poradit, něco ve svém ţivotě změnit? Zavolejte si na pomoc anděly. Jednoduše je zavolejte a poţádejte o pomoc. Oni vás slyší, znají vaše přání ještě neţ je vyslovíte. Protoţe dodrţují zákon svobodné volby lidí, můţou vám pomoci, teprve kdyţ je o to poţádáte. Znají vás velice dobře, ví o vás všechno, znají všechna vaše přání, dokonce ví, kolik máte vlasů na hlavě. Máte problémy v práci, doma, s partnerským nebo milostným vztahem? Chcete pomoct s kariérou, s přísunem peněz do domácnosti? Máte starosti s dětmi, nebo se chcete naučit malovat? Jsou tu pro vás andělé, poslové světla. Aspoň při špetce vaší víry se pomoc dostaví, zcela určitě. Někdy hned, někdy později. Můţe vás mnohokrát překvapit styl, jakým vám vaši andělé pomohou. Najdou pro vás řešení, s kterým jste třeba nepočítali. Vţdy přijde pocit úlevy, i kdyţ to třeba nebude podle vašich představ. Co říci na závěr? Jsou tu Boţí 13

14 pomocníci, jsou tu pro vás, plní světla a lásky. Zkuste se na ně obrátit, rádi vám pomohou. Velikáni světelných nebes jsou archandělé. Pojďme se seznámit s některými z nich. Archanděl Michael - Velmi mocný archanděl odvahy. Obraťte se na něho s čímkoliv. Jeho rady jsou věcné a praktické. Pomůţe s technickými záleţitostmi. Odstraňuje strach svým světelným mečem. Dodává odvahu. Je to jeden z nejsilnějších archandělů. Archanděl Jofiel - Zastánce krásy v čemkoliv. Pomůţe s vašim vzhledem, s vašimi vlasy, nebo pomůţe nastolit krásu do vašeho bytu. Je ochránce přírody. Spojená s barvou růţovou. Archanděl Gabriel - Jeho mateřská láska můţe zaplavit kaţdého. Má v sobě ţenské prvky. Zahltí vás konejšivou láskou. Spolupracuje s Matkou Boţí. Jeho hlavními svěřenci jsou děti. 14

15 Archanděl Raguel - Chceteli uzdravit jakýkoliv vztah, jděte do toho a zavolejte tohoto archanděla na pomoc. Obměkčí vaše srdce i srdce ostatních a na váš vztah posvítí láskou. Ať uţ je to partnerský vztah, vztahy na pracovišti, se sousedkou nebo s vašimi dětmi. Je tu pro vás. Archanděl Anael - Otevírá duchovní cesty očisty. Pomáhá spojit se se svým vyšším mistrovským bytím. Pravda je jeho pravou ochranou. Archanděl Muriel - Dýchá světlo lásky jako naše srdce. Vstupuje srdeční čakrou. Udrţuje rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Přes úroveň srdce nám pomáhá napojit se na bytosti, jako jsou elfové a víly. Je ochránce krystalů, drahokamů, rostlin. Archanděl Metatron - Je spojen s Atlantickým učením a léčením. Pracuje s indigovými a křišťálovými dětmi. Spolupracuje s Matkou Marií na problémech dětí. Máte-li nějaké, poţádejte je o pomoc. Tento archanděl vás můţe léčit tzv. Metatronskou krychlí skrze vaše čakry. 15

16 Archanděl Rafael - Bůh léčí. Je to léčitel všech úrovní. Pomáhá pochopit, ţe nemoc je výplodem našich iluzí. Vloţí na vás útěchu. Archanděl Chamuel - Modlete se k němu za světový mír, nebo za váš vnitřní mír. Bude vám blaze. Archanděl Raziel - Chcete proniknout do tajemství snů? Nebo do tajemství duchovních sfér? Zavolejte si archanděla Raziela do svého ţivota. Odkryje vám závoj nepochopitelného. Archandělů je mnoho a kaţdý má svůj specifický úkol. Kaţdý si zaslouţí náš obdiv. Chcete-li se o nich dozvědět více, přečtěte si literaturu např. od spisovatelky Doreen Virtue. Ponoříte se do obdivuhodné říše světla. Nesmíme zapomenout ani na své osobní stráţné anděly, kteří nám byly přiděleni jiţ před naším početím. Střeţí kaţdý náš krok. Bdí nad námi, kdyţ spíme, pracujeme, hrajeme si, zpíváme, nebo provádíme těţký úkol. Nemohou od nás odejít. Proto věřte, ţe Bůh na vás stále dohlíţí. 16

17

18 3. HO'OPONOPONO Milí čtenáři, jestlipak uţ jste slyšeli o havajské očisťovací metodě HO'OPONOPONO? Je to velmi stará metoda, která je zaloţena na opakování kouzelných slovíček. Máte nevěřící úsměv na tváři? Zkuste to. A která slovíčka to jsou? Miluji tě, omlouvám se, odpusť mi prosím, děkuji. Chcete se čistit? Léčit? Chcete uzdravit nějakou situaci, nějaký problém? Vyzkoušejte tuto metodu. Slovíčka lze zpívat, vyslovovat nahlas, nebo jen tak v duchu. Nejlepší účinky jsou však před spaním. Uvidíte, jak jsou zázračná. MILUJI TĚ OMLOUVÁM SE ODPUSŤ MI, PROSÍM DĚKUJI 18

19

20 4. NĚCO O VÍLÁCH Víly jsou krásné bytosti, které patří do říše přírody. Jsou ochránci rostlin a zvířat. Tyto zářivé bytosti mají tenká křídla jako motýli nebo váţky. Jejich královnou je víla jménem Ainé jasná. Víly vnímají dobře malé děti. Tyto bytosti si můţeme zavolat do své zahrady a poprosit je, aby se nám staraly o rostliny. Oblíbenými jsou pro ně květiny, ve kterých se můţou schovat, např. zvonky. Mají rády přirozené zahrady. Kdyţ je zavoláte do vaší zahrady, rostlinám se bude dařit. S vílami se můţete dobře spojit ve volné přírodě. Víly se pohybují i kolem vašich zvířat. Jsou to jejich ochránci. Pečují také o rostliny doma v květináčích. Doporučují, abychom velkolisté rostliny umístili k posteli (např. slezinec). Při spánku tak dochází k detoxikaci. Víly mají na starost ţivotní prostředí. Jsou rádi, kdyţ se k přírodě chováte hezky, např. neodhazujete odpadky. 20

21 Víly si ale můţete zavolat na pomoc s čímkoliv. Třeba kdyţ máte před maturitou, potřebujete větší přísun peněz, nebo kdyţ není něco v pořádku s vaším domácím mazlíčkem. Víly jsou hravé bytosti. Ukazují nám, ţe i my si máme vyhradit čas na hraní. Víly můţeme vnímat jako silné světelné záře, ať uţ velké, nebo malinké. Při meditaci a soustředění na ně je můţete spatřit jak tančí. A věřte mi, je to krásná podívaná. Víly jsou mi blízké z dětství. Moţná to znáte, tu spojitost, třeba s tajemnou zahradou vaší babičky. Jsou tu také vodní víly, ať uţ mořské nebo potůčkové. Ty nám doporučují aplikovat koupele s mořskou solí a s vonnými oleji. Víly jsou nádherná stvoření, zkuste se na ně napojit, budete překvapeni. 21

22

23 5. BYLINKY Uţ v dětství jsem se seznámila s bylinkami prostřednictvím mojí babičky. Bydlela na vesnici v domku se zahrádkou a bylinky- to bylo naše. Pouţívání bylinek povaţuji za jakýsi rituál. Jsou tu léčivé rostliny a jsou tu pro nás. Jezdily jsme pro ně do lesa, nebo jsme je trhaly na zahrádce. Kaţdá z nich má svůj specifický význam, zásady sušení i uţívání. Ráda bych vás seznámila s některými z nich. Určitě jste se s nimi uţ setkali prostřednictvím kosmetiky nebo čajů. Uvádím zde mé nejoblíbenější: Kopřiva Říká se jí královna bylin. Je vhodná na vyčištění organismu formou čajů, zvláště po zimě při jarní očistě. My ţeny ji oceníme na vlasy v podobě oplachovací kůry. Vlasy získají na síle a lesku. Můţeme také aplikovat na akné. 23

24 Heřmánek Heřmánek je hojící a tišící bylinka velmi vhodná pro děti. Nedoporučuje se uţívat při ekzému, neboť vysušuje. Hojí zahnisané rány, uklidňuje ţaludek i nervy. Časté jsou čaje pro miminka. Divizna Tato zlatá rostlina je určena na pomoc pro naše průdušky. Sbírají se otevřené květy a suší se na slunci. Při vyluhování byliny se čaj cedí přes plátno, neboť má dráţdící chloupky. Na kašel je velmi účinná. Jitrocel Kdo by neznal jitrocel. Roste na loukách, volně v přírodě i na zahrádkách v trávě. Máte-li nějakou ránu nebo jste poštípaní od hmyzu, přiloţte si pomačkaný list jitrocele na postiţené místo. Čaj z jitrocele na nachlazení jistě také znáte. Z této unikátní byliny jsou výborné sirupy a medy. Světlík lékařský Pálí vás oči od sluníčka? Máte je podráţděné od prachu? Nebo jsou prostě unavené? Gel ze světlíku lékařského vám na oči pomůţe. Maţe se 24

25 na víčka i pod víčka. Gel oči zchladí a uklidní (k dostání v lékárně). Meduňka Moje nejoblíbenější bylinka. Často si z ní dělám čaj před spaním. Zklidní nervy, působí jako přírodní antidepresiva. Konejšivý stav po této bylině vám pomůţe navodit klidný spánek. Moţná ji znáte i z kuchyně, kde se meduňkou zdobí poháry nebo koktejly. Vhodné jsou i koupele na zklidnění. Máta peprná Spaluje tuky a navodí hlad. Nápoj z máty dobře v létě osvěţí. Stejně jako meduňka se uţívá ve studené kuchyni. Černý bez Květy dozrávají v létě, pak přechází do černých kuliček. Má vysoký obsah vitamínu C. Čaje jsou vhodné na posílení organismu při chřipce, sráţí teplotu. Vhodný na vykašlávání hlenů. Výborné jsou medy a sirupy z této byliny. Pouţívají se květy i kuličky. Usušit na zimu lze i kuličky. 25

26 Měsíček lékařský Měsíček má několik vyuţití. Sbírá se nejlépe v pravé poledne a suší se ve stínu. Uţívá se v kosmetice na problematickou pleť, i koţní vyráţky. Vhodný pro ţeny na předmenstruační problémy. Se světlíkem lékařským posiluje oči. Mateřídouška Uţ sám krásný název rostliny vypovídá své. Má blahodárné účinky, zklidňuje,,jako u maminky. Vhodné pro děti. Zlatobýl obecný Zlatavá rostlina podporuje močové cesty. Uţívá se při chorobách ledvin, při onemocnění močových cest a jater. Rozpouští ledvinové kameny a písek. Bylin je mnoho. Chcete-li se o nich dozvědět více, vezměte si na pomoc herbář. Bylinky jsou prostě kouzelné. Zkuste si udělat bylinkovou koupel, nebo čaj. Nezapomeňte se informovat, jak se kaţdá bylina uţívá, neboť mají své pravidla. 26

27

28 6. ÚTULNÝ DOMOV Pro kaţdého z nás je důleţitý domov. Je to místo, kde tvoříme, odpočíváme, spíme a kde jsme sami sebou. Abychom se cítili v našem,,chrámě dobře, je třeba pro to něco udělat. Rozmístěte si po bytě hodně rostlin, jsou to jacísi poţírači toxinů. Dbejte na občasné oplachování listů. Kdyţ chcete harmonizovat domov, zavolejte si na pomoc Archanděla Jofiela. Je to patron Feng-shui. Navede vás, jak rozmístit věci po pokoji, co je třeba vytřídit a co naopak přidat. Pomůţe i s rozmístěním rostlin po pokoji. Doporučuji pořídit si do bytu také léčivé kameny. Hlavně křišťál působí jako univerzální čistič. Zavěste si ho třeba doprostřed místnosti na lustr. Dobré jsou i solné lampy, které ionizují okolí. Andělé vám můţou pomoci s geopatogeními zónami. Poţádáte-li je, energeticky vám vyčistí prostor. I domácí mazlíčci udělají své. Jsou ţivými energiemi, proto je mají děti tak rády. 28

29

30 7. PŘÍRODNÍ ŢIVEL-VODA Voda je univerzální čistič přírody. Voda je všude kolem nás i v nás. Zkuste se ponořit do tajemství vody. Je na celé zeměkouli dost. Bez vody by nebyl ţivot. Pro zpříjemnění volných chvil si můţeme udělat aromatickou koupel se solí, která má blahodárné účinky. Můţeme se brouzdat potůčkem, nebo se nabíjet v moři. Vţdyť uţ embrio počíná svůj ţivot v lůně matky v plodové vodě. A co vodní ţivočichové, ti by bez vody nebyli. Čerpala jsem informaci z jedné knihy, jaký ţe má účinek, nechat vodu odstát na slunci ve světle modré sklenici, nebo ve světle modré nádobě. Změní se tak energetický náboj vody. Je to prospěšnější pro zalití květin. Nebo pro nás k pití. Vynoří se pak jakési hezké vzpomínky, stejně tak, jako po poţití lesních jahod. Vaţme si naší vody na naší planetě, vţdyť je tak kouzelná! 30

31

32 8. NAŠE TĚLO Uţ jste někdy přemýšleli nad tím, jaké poselství má naše tělo? Je to dokonalý nástroj. Kaţdý úd i orgány mají své funkce. Je třeba se o svoje tělo starat např.v podobě stravy, pohybu i odpočinku. I nemoci mají své poslání. Kde není harmonie, tam je nemoc, nebo nějaký problém. Nemoc nám ukazuje, kde je chyba. Pojďme si uvědomit, co nám znázorňují určité části těla. Hlava - je to, co ukazujeme světu. Hlava ukrývá cenný nástroj, centrum myšlení a ovládání těla, a to mozek. Je-li s hlavou nějaký problém, značí to zásadní problém. Bolesti hlavy, nebo migrény znamenají, ţe trváme na své dokonalosti a trestáme se. Vlasy - jsou ukázkou naší vnitřní síly. Má-li někdo rakovinu, ztrácí svou sílu, tudíţ i vlasy. Lidé s vlasy dlouhými touţí po nezávislosti. A 32

33 vojáci, kteří si vlasy holí, se obrazně vzdávají své svobody. Kdo si vlasy barví, touţí po větší barevnosti v ţivotě, není pro ně dost pestrý. Oči - důleţitý orgán, pro obrazovou orientaci ve světě. Ten kdo špatně vidí, nechce ve svém ţivotě něco vidět. Krátkozrací lidé nechtějí vidět do dálky, bojí se budoucnosti. Dalekozrací zase naopak nechtějí vidět sami sebe. S očima souvisí slzy. Jsou tokem ţivota. Při pláči se uvolňuje napětí. Uši - a sluch s nimi spojený se povaţuje za důleţitější neţ zrak. Vysvětluje se to tím, ţe na začátku bylo slovo, vnímáno právě sluchem. Problémy s ušima značí nechuť něco slyšet, poslouchat. Proto malé děti trpí tak často záněty středního ucha, zřejmě nechtějí poslouchat své rodiče. Ucho představuje svým tvarem lidské embrio. V uchu můţeme naleznout body celého těla vhodné pro akupunkturu. Krk - je centrem komunikace. Říká se, ţe nervy, které nejsou v pořádku, souvisejí se špatnou komunikací se světem. Problémy související s krkem, třeba angína, značí, ţe chceme něco říci, 33

34 něco sdělit, ale neuděláme to. Pak vznikne blok. Šíje - jistě znáte výraz: Ten je ale tvrdošíjný. Tudíţ nepruţný v myšlení. Nechce akceptovat druhou stránku věci, trvá na svém. Většina z nás má právě problémy se šíjí. A to tímto místem proudí mnoho důleţitých meridiánů. Jsou zde uloţeny emoce. Ramena - jsou jisté váhy. Drţí paţe u těla. Problémy s rameny značí nějakou ţivotní zátěţ, kterou není schopen zpracovat, unést. Ruce - jsou nástrojem tvorby i hlazení. Dlouhé štíhlé ruce představují sentimentálního člověka. Naopak silné třeba nepruţné ruce značí realistu. I kaţdý prst znamená své. Nejsilnější je palec, má sílu za dva prsty. Všimněte si různých čar a tvarů v dlaních. Říká se, ţe ţivot máme vepsaný v dlaních. Páteř - je oporou člověka. Kdo nemá v pořádku páteř, postrádá v ţivotě oporu. Je třeba si uvědomit, ţe oporou je nám sám ţivot. Obratle jsou jakési duté korále, které chrání míchu. 34

35 Hruď a srdce - patří k srdeční čakře. Ukazuje nám, jestli jsme schopni v rovnováze lásku přijímat i dávat. K tomu patří i dech. Nejdůleţitější činnost těla, bez dechu by nebyl ţivot moţný. Vdechujeme ţivot a vydechujeme to, co uţ nepotřebujeme. Ţaludek - nám tráví potravu a rozvádí dál ţiviny. Bolesti ţaludku, třeba u ţaludečních vředů, znamenají, ţe ve svém ţivotě nedokáţeme něco strávit (zpracovat a vyloučit). Známe věty tipu: Ten mi leţí v ţaludku. A tak dále. Kůţe - rozměrem největší vnější orgán. Je to kontaktní orgán s vnějším světem. Jaký máme vztah s okolním světem, taková je naše kůţe. Vylučuje pot a dýchá. Nejcitlivější je právě pleť na obličeji, neboť ji ukazujeme světu téměř stále. Například akné nám ukazuje, ţe se nemáme rádi tak, jak bychom měli. Lupenka značí strach z vnějšího světa nebo lidí, děláme si jakési brnění, kdy kůţe se na některých místech tvoří rychlejitak vznikají šupiny. 35

36 Pohlavní orgány - jsou ukazately muţské a ţenské energie. To, ţe není něco v pořádku, ukazuje, ţe nepřijímáme muţské a ţenské ţivotní funkce v harmonii. Ţena s předmenstruačním syndromem se můţe cítit od muţe utlačována. Není smířena se svým ţenským úkolem. Nohy - nám nosí celé tělo. Právě jim bychom měli věnovat větší péči. Abychom byli mobilní, potřebujeme nohy. Kyčle jsou prvotními nástroji k tomu, abychom udělali krok v před. Koleno nám představuje pokoru (uţ kdyţ klečíme). Achylova pata-nervové centrum stejně jako zápěstí. Ploska nohy nás spojuje se zemí. Jsou zde uloţeny body celého těla stejně tak, jako na dlaních i na uchu. Jsou vhodné pro akupunkturu nebo akupresuru. Jistě by stálo za to, přečíst si podrobnější literaturu o našem těle a lépe ho poznat. Tělo je dokonalé a hodně nám napovídá. Nemoc je v podstatě projevem strachu. Máte-li nějakou nemoc, zdravotní problém, zkuste se v meditaci zeptat sami sebe, co vám tímto jistý orgán 36

37 naznačuje, co vám chce sdělit. Např. při krátkozrakosti se můţeme zeptat: Co nechci ve svém ţivotě vidět? Proč se bojím budoucnosti? Před čím zavírám oči? Co je mi trnem v oku? Co mám odstranit ze své mysli, abych lépe viděl(a)? Co mi chtějí mé oči tímto sdělit? 37

38

39 9. ODPUŠTĚNÍ-CESTA ÚSPĚCHU Odpuštění je jeden z nejkrásnějších činů. Pomůţeme tím nejen ostatním, ale hlavně sobě. Jednoduše strach nahradíme láskou. Z neodpuštění vzniká poměrně hodně nemocí a komplikací. Jsou to problémy s dětmi, finanční potíţe, neuspokojivé zaměstnání, problémy v sexuální oblasti, fobie atd. Odpuštění je zázračný čin. Je-li pro vás odpuštění náročné, zavolejte si světelné bytosti na pomoc. Mohou vyléčit vaše rány, bolestivá místa z neodpuštění, které si udrţujeme jako poklad. Andělé říkají:,,odevzdejte nám je. Je-li to Vaše rozhodnutí-odpustit, rádi vám s tím pomůţeme. Uleví se vám. Pozvěte si nás i do vašich minulých ţivotů. Vyléčíme i staré rány, které taháte z jednoho ţivota do druhého, jako koťata. Odevzdejte nám své problémy, pomůţeme vám způsobem, jaký bude nejlepší. Milujeme vás. Vrána k vráně sedá, neboli nemoc si sedne tam, kde má připravené místo. 39

40

41 10. PYRAMIDY Pyramidy jsou uţitečné geometrické tvary s kouzelnými účinky. Věděli o nich uţ naši dávní předkové. Konstruktéři pyramid v dávných dobách byli osvícení lidé. A copak znamená slovo pyramida? Piro je oheň a amid je prostředek. Tudíţ zařízení s ohněm uprostřed. Pyramidy jsou známé také z Atlantidy, kde se léčivý účinek zvětšoval i kombinací světla a léčivých kamenů. I dnes se můţeme setkat s lidmi, kteří si tu svoji pyramidu postavili na zahradě. Dokonce jsem se na jednom kurzu setkala s člověkem, který si ji nechal postavit v práci a chodil si do ní v pracovní době dobíjet energii. Pyramidu si můţete vytvořit sami. Na domácí vyuţití doporučuji menší pyramidu (výška 30cm, základna 47,10cm, strana 42,82cm). Pro správný efekt je třeba jednu stranu poloţit přesně na sever. Z materiálu můţeme pouţít karton, dřevo, nebo konstrukci potaţenou fólií. 41

42 Pokud si na pyramidu netroufnete, můţete si vyrobit jakousi mini náhraţku a to ve tvaru kuţele. Má totiţ podobné účinky. Z papíru vystřihneme kruh. Dále střihneme do půlku (v místě poloměru). Místa střihu překříţíme a slepíme. Tento kuţel vloţte pod vaši postel v místě, kde máte pupek. Nejlépe něčím podloţte, aby k vám byl blíţe (cca 10cm od vašeho pupku). Tento geometrický útvar k vám bude vysílat léčebné signály během spaní. A jaké jsou pozitivní vlivy pyramid? Jiţ dávní předkové věděli, ţe potraviny pod pyramidou zůstávají déle čerstvé. Voda uloţená pod tímto tělesem mění svou molekulární strukturu. Její léčebné účinky jsou vhodné na mytí problematické pokoţky, na pití, na vaření i pro rostliny. Vy sami se můţete léčit v pyramidě. Můţete tam meditovat, nebo spát a vaše slabá místa se začnou aktivovat a léčit. Kdyţ se budete cítit unavení, kdyţ na tom psychicky nebudete nejlépe, pyramida vám pomůţe. Sama jsem se o tom přesvědčila. Udělejte si malý pokus. Vloţte pod pyramidu nebo pod zhotovený kuţel ţiletku, s kterou se denně holíte. Zůstane tak déle ostrá i při 42

43 kaţdodenním pouţití, neţ ţiletka běţná. Ne nadarmo je uţívali naši dávní předkové, neboť byli jaksi blíţe přírodě a instinktivně věděli, co je pro ně dobré. Děkujeme za poslání pyramid. 43

44

45 11. NUMEROLOGIE A teď o mé milované numerologii. Numerologie je vlastně nauka o číslech. Čísla mají daleko větší význam, neţ si uvědomujeme. Uţ naše datum narození. Není to ţádná náhoda, kdy se narodíme, ale je to skrytý symbol naší povahy a ţivotního úkolu. Při výpočtech numerologie začínáme datem narození, který se píše většinou do mříţky s devíti okénky (třikrát na tři). Tak máme přehled, jaká čísla od 1 do 9 v datumu narození máme, která se opakují a která naopak chybí. Pro zajímavost, den našeho narození vypovídá o našem dětství. A teď, co která čísla zamenají: 1 vůdcovské sklony, organizační schopnosti 2 citlivost, intuice 3 dobrá orientace, postřeh 45

46 4 praktičnost, rodinné zázemí, pracovitost 5 pohyb, změny, cestování (stěhování) 6 láska ke kráse, domovu, rodině, obchodní schopnosti 7 karma (citová), pochopení a účast 8 karma (materiální a fyzická), logika a intelekt, obrazuschopnost 9 - duchovno, analytické schopnosti 0 představuje nekonečno a má vliv na čísla kolem sebe, má význam vesmírného řádu Tak v čem jste silní? A naopak, které vám chybí? Která se opakují? (tzn. zesílený účinek) Pro numerologii je důleţité a oblíbené ţivotní číslo. Vypočte se sečtením všech číslic ve vašem datumu narození. Výsledné číslo se redukuje tak dlouho, dokud nám nedá číslo od 1 do 9. Výjimkou jsou mistrovská čísla 11 a 22, která se neredukují. Příklad: Pan XY se narodil Vše sčítáme: =27, 2+7=9 Ţivotní číslo je 9. 46

47 Co nám napoví životní číslo? 1 - Vůdcovství, odvaha, schopnost prosadit se, organizace, ráda dominuje. Nadřazenost a tvrdohlavost. 2 - Dobrá intuice, laskavost, citlivost. Od partnera chce oddanost. Je pro ni důleţité dobré zázemí. Chybí odvaha. Pozor na přecitlivělost a stres. 3 - Je činorodá, tvořivá, vynalézavá. Má originální nápady. Nerozváţnost. Je kritická k druhým. Vznětlivá, roztěkaná, výbušná. 4 - Je vytrvalá, pracovitá. Dosahuje pracovních úspěchů v pozdějším věku. Potřebuje jistotu v partnerovi. Je nedbalá. Pozor na nervy a výbuchy. 5 - Pětka znamená pohyb, změny, cestování. Chce svobodu a dobrodruţství. Vítá vše nové. Nesnáší rutinu a nudu. Je nestálá, někdy nervózní. 47

48 6 Je často postavena před rozhodováním. Je pro ni důleţitá harmonie v partnerství, domov a rodina. Má cit pro krásu, obchod, umění. Je váhavá. Lpění na dokonalosti, občas neústupnost. 7 - Duševní práce na sobě samé. Potřebuje přátelství a přitom nezávislost. Potkávají jí nečekané ţivotní změny. Moţné léčitelské schopnosti. Někdy je pesimistická, pyšná, nepřístupná. 8 - Ctiţádostivost, moc, peníze. Ráda a úspěšně riskuje. Má organizační schopnosti. Je vytrvalá. Důleţitá je pro ni rovnováha. Má vůli překonat překáţky. Konzervativnost. Pozor na zneuţívání moci a neúctu k druhým. 9 - Pro devítku je důleţitý ideál a zkušenosti. Dobrá mentální energie. Dává přednost lásce, pravdě a přátelství před materialismem. Je moudrá. Snadno se učí. Úspěch aţ v pokročilém věku. Někdy necitlivost. Nedostatek odvahy. 48

49 11 - Je inteligentní, citlivá, tvořivá. Poznává úspěch i krach. Má nadání, sklon k vizím. Vyuţívá inspiraci z vyššího já. Chybí trpělivost, vyrovnanost. Pozor na emocionální otřesy Je pro kolektivní činnost. Ţije pro druhé. Je inteligentní. Má inspiraci a sílu. Někdy duševně přetíţená, nesoustředěná. 49

50

51 12. REIKI Reiki je ţivotodárná univerzální energie. S Reiki se narodí kaţdý. Miminka mají otevřenou korunní čakru na vrcholku hlavy (fontanela). S přirůstajícím věkem se tato čakra pro energii Reiki uzavře, neboť se člověk přizpůsobí tomuto světu. Jsou tu však mistři Reiki, kteří nás mohou do tohoto systému zasvětit. Taky jsem byla do Reiki zasvěcena a nikdy nezapomenu na ten blahodárný pocit. Cítila jsem se jako u maminky v bříšku. Jsem za to moc vděčná. Při aplikaci Reiki se obrátíme na univerzum (pro někoho Bůh, Věčné Světlo, Vyšší Já) a poţádáme o energii. Tato energie k nám proudí korunní čakrou, dále dalšími čakrami a vychází dlaněmi a ploskami nohou. Ruce pak můţeme vkládat na určité místo na těle. Aplikujeme sobě nebo ostatním (jen s jejich souhlasem), zvířatům nebo rostlinám. Obzvláště děti a zvířata mají Reiki rádi. Jsme jakýmsi kanálem pro tuto energii, 51

52 čili se nevyčerpáme. Tato energie nejde z nás, nýbrţ skrze nás. Při prvním základním stupni léčíme především fyzické tělo. Při druhém stupni zasvěcení léčíme pomocí manter mentální a éterické tělo. Můţeme energii posílat i na dálku. Po aplikaci si očistíme ruce, nejlépe pod tekoucí vodou nebo nad plamínkem ohně. V dnešní době je několik druhů Reiki například Karuna Ki nebo Reiki s delfíny. Pokud máte moţnost, nechte se do tohoto systému zasvětit. Je to jeden z darů univerza, kterým jsme blíţe Lásce a Světlu. 52

53

54 13. POZITIVNÍ AFIRMACE Uţ jste někdy přemýšleli o tom, jaký vliv mají naše myšlenky a slova na náš ţivot? Myslíte pozitivně nebo negativně? Je vaše sklenice do půlky plná, nebo prázdná? Mnoho odborníků se zabývá vlivem afirmací na náš ţivot, na uskutečnění našich přání. Ať se to týká zdraví, peněz, materiální hojnosti, vztahů i osobních vlastností. Jaká jsou vaše přání? Zkuste se nad nimi zamyslet a napište si je na papír. Důleţité je, aby jste si je zapsali v pozitivních větách. Například: Jsem zdravá. Chybou je napsat: Nejsem nemocná. Vaše podvědomí zachytí slovo nemocná a přijme ji za svou skutečnost. Je lepší říci svému dítěti: Buď hodný, namísto nezlob. Slyšíte to zlob? A protoţe opakované slovo má silnou moc a uskutečňuje se do reality, můţete na svém ţivotě zapracovat opakováním pozitivních afirmací. Nejsilnější účinek mají tyto věty během meditací, 54

55 kdy jste uvolnění, nebo před spaním. Doporučuje se opakovat 21krát po dobu 21 dnů a uvidíte zlepšení aţ vyléčení situace. Vaše podvědomí je přijme za skutečnost a to se promítne do vašeho ţivota. Tak například: Moje páteř je pružná a pevná Jsem sebevědomý/á Věřím si Důvěřuji životu Důvěřuji Bohu V mém životě je vše v pořádku Mám dobrou práci a jsem za ni dobře ohodnocen/a Můj příjem peněz narůstá Mé vztahy jsou láskyplné Jsem vyrovnaný/á a klidný/á Jsem milován/a a podporován/a univerzem Vše se mi daří Dnes mám krásný den Atd. 55

56

57 14. ČAS PŘED SPANÍM Čas před spaním je skvělý čas pro práci na sobě sama. Je to moje oblíbená chvíle. Na to, na co myslíte, nebo čím se zabýváte před spaním má na nás silný vliv. Naše mysl totiţ s těmito myšlenkami pracuje během spaní a ukládá se silněji do podvědomí. Jistě jste uţ zaţili nějakou tu partnerskou hádku před spaním, ţe? Nic příjemného. Ráno je člověk unavený, rozmrzelý nebo ještě naštvaný. Tak jak vyuţít tento čas? Hlavně pozitivně! Nabídnu vám pár tipů: Říkejte si jiţ zmiňované mantry dokola tak dlouho, dokud neusnete. Pořádně si vyčistíte čakry a budete mít čistější spánek. Opakujte si pozitivní afirmace. Chcete 57

58 například, aby se vám zlepšil zrak. Můţete si říkat: Můj zrak se uzdravil. Vidím dobře (21krát). Po několika dnech opakování ucítíte zlepšení. Pomodlete se. Modlitbu mám ráda. Udělá tak nějak dobře na duši, dobře se pak spí. Druhý den pozoruji změny, které z modlitby vycházejí. Odpusťte si, odpusťte ostatním. Odpouštím, odpouštím, odpouštím... Mojí oblíbenou činností je komunikace s anděly, archanděly, nanebevzatými mistry a s vílami. Obzvláště ráda si volám archanděla Michaela, má velkou energetickou sílu a věcné praktické rady. Zavolám si tyto bytosti a poţádám je, aby mě ve spánku léčily, nebo aby na mně pracovaly v místech, které potřebuji. Ve spánku jsme uvolnění a tudíţ se pravému léčení nebráníme. Proto tyto světelné bytosti s námi mohou lépe spolupracovat. Ještě před usnutím cítím příliv báječné energie. Někdy se jich ptám: 58

59 Co potřebuji vědět? Co je pro mě aktuální? Co si mám uvědomit? Odpovědi přijdou v různých podobách. Třeba hned, nebo později formou nějaké kníţky, filmu. Nebo někdo něco řekne a já vím, ţe je to odpověď. S oblibou volám i archanděla Metatrona a ţádám ho o léčení jeho Metatronskou krychlí Občas si zavolám své milované víly. I vy je můţete poprosit o cokoliv. Čas před spaním prostě miluji. Je to pro mě rituál. Můţu si vybrat, na čem budu na sobě pracovat a posouvat se duchovně dál a ve spaní na tom mé podvědomí zapracuje. Ne nadarmo se říká: Uvidíte to, až tomu uvěříte. 59

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin

S matkou přírodou. bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin S matkou přírodou bude zase dobře! Johannes Gutmann znalec bylin Gaius Plinius Secundus Ríká se: Proti všemu vyrostla v přírodě nějaká bylinka! Paracelsus Hildegard von Bingen Hermann-Josef Weidinger M

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Cesta do středu Renesance Ţivota

Cesta do středu Renesance Ţivota Cesta do středu Renesance Ţivota Proč Renesance Ţivota? Slovo renesance symbolizuje - rozcestník, návrat k přírodě a k sobě, a logo? Symbolem renesance života je STROM a to nejen proto, že se jmenujeme

Více

(Děkuji Vám, Mistryně.)

(Děkuji Vám, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Děkuji Vám, Mistryně.) a pokračovat v evoluci. Zdravím. Moje otázka: Je nějaký duchovní prospěch z hraní na nějaký nástroj, jako je kytara nebo klavír, když se ty zvuky snaží napodobit

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ VALENTÝN 2014 NABÍDKA DÁRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ prostor pro Vás, jak druhým říci, že je máte rádi SRDCE SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Svíce splněných přání Vám přináší lásku, radost a pohodu v rodinném kruhu. Může Vám pomoci

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Foto: Jirka Svoboda Fotograf (www.facebook.com/jirkasvobodafotograf)

Foto: Jirka Svoboda Fotograf (www.facebook.com/jirkasvobodafotograf) ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 05/2014 Foto: Jirka Svoboda Fotograf (www.facebook.com/jirkasvobodafotograf) Milí andělští přátelé, zdravím Vás a vítám u listopadového newsletteru. Andělé

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Co uděláte jako první, když ráno vstanete? Někomu to možná vyhovuje, každý jsme jiný. Otázka je, jak dlouho to Vaše tělo vydrží.

Co uděláte jako první, když ráno vstanete? Někomu to možná vyhovuje, každý jsme jiný. Otázka je, jak dlouho to Vaše tělo vydrží. 10 MINUT PRO SEBE Co uděláte jako první, když ráno vstanete? Všichni jsme zvyklí provést ranní hygienu. U některých následuje ranní káva, ranní cigareta, tu si vychutnávají. Jídlo do sebe v rychlosti naházejí,

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU:

Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO. v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Terapeutické centrum vědomé ţití, Rumburk ZAHÁJILO v pondělí 25. srpna 2014 PROJEKT SPIRITUÁLNÍHO PROBUZENÍ ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŢKU: Návrat hojnosti a prosperity do našich ţivotů. O co jde? Jde o unikátní

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES 10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES Definice stresu : Stres je soubor reakcí organismu na vnější nebo vnitřní podněty narušující normální chod organismu. Situace mohou být spojeny s negativně laděnými emocemi

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Pro všechna cvičení uvedená v této knize včetně

Pro všechna cvičení uvedená v této knize včetně Cvičení I Milujte své oči Pro všechna cvičení uvedená v této knize včetně tohoto platí, že byste při provádění neměli nosit brýle ani kontaktní čočky. Ideální doba pro toto cvičení je na začátku dne. Je

Více

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace

OBSAH HODINY : I. mandala úvodní informace ČÍSLO HODINY : 59. TÉMA : Mandaly - význam OČEKÁVANÉ VÝSTUPY : Žáci se seznámí s mandalami. Relaxují při jejich vybarvování, poznají význam barvy a čísla mandaly. Obě dvě vyučovací hodiny s tématem mandal

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Čím více rozdáváme úsměv, radost a štěstí, tím více dostáváme. Pomáháme-li druhým k úspěchu, jsme úspěšní i my po všech stránkách. Listopad 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Mylný pohled na energii

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

JU-WEL zdroj energie. Ametyst, křišťál a růženín kombinace, která funguje. Princip fungování JU-WEL Trio a JU-WEL Ametyst

JU-WEL zdroj energie. Ametyst, křišťál a růženín kombinace, která funguje. Princip fungování JU-WEL Trio a JU-WEL Ametyst JU-WEL zdroj energie JUDO snoubí sílu léčivých kamenů a vody zdraví a pohoda díky vitalizované vodě. V zařízeních produktové řady JU-WEL obtéká pitná voda vybrané, přírodním způsobem energeticky nabité

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Obsah Má cesta k ajurvédě Mé první setkání s Govindžím a ajurvédou Co jsem skutečně poznala Závěr: aneb, co

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Magie Vědomého Uzdravení

Magie Vědomého Uzdravení Magie Vědomého Uzdravení jak za 21 dní nastartovat uzdravení a zbavit se nemocí bez léků a lékařů autor: Jan Čejka www.vedome-uzdraveni.cz Vydavatel: Jan Šuba Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba Makniha.cz

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny

Inovace výuky Člověk a jeho svět. Mgr. Petra Zemanová. Byliny Inovace výuky Člověk a jeho svět Mgr. Petra Zemanová Čs 5/04 Bylinky Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a jeho svět Živá příroda

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Meditace, jóga a šamanské nauky

Meditace, jóga a šamanské nauky Meditace, jóga a šamanské nauky aneb,, Hory učí samy,, PENZION POD PRALESEM, DOLNÍ LOMNÁ, JABLŮNKOVSKO 26. - 28.7.2013 www.podpralesem.euweb.cz Máte rádi meditaci? Chtěli by jste se zrelaxovat a zkusit

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI

VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI VYSOKOVIBRAČNÍ OLEJE S VÝTAŽKY Z ČERSTVÝCH ROSTLIN KARAIMI Představuji Vám transformační kompozice živých olejů, které ručně a s nadšením vyrábím v Haluzicích. Používám oleje v Bio kvalitě a Fair trade

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

cvičení (pro nalezení vztahu ke své sadě a pro pochopení struktury tarotu) praktické procvičování metody + cvičení na procvičení významu karet

cvičení (pro nalezení vztahu ke své sadě a pro pochopení struktury tarotu) praktické procvičování metody + cvičení na procvičení významu karet KORESPONDENČNÍ emailový KURZ 6 lekcí, cena 1800Kč. Lekce: 1. výběr sady, struktura tarotu, postup výkladu krok za krokem cvičení (pro nalezení vztahu ke své sadě a pro pochopení struktury tarotu) 2. metoda,

Více