Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová"

Transkript

1

2 Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1.vydání ISBN

3 JAK JSEM KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA ANDREA STAŠČÁKOVÁ EZOTERIKA, ANDĚLÉ A JINÉ

4

5 ÚVOD JAK JSEM KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA Jistě to každý z vás zná. Přijde den, kdy to přijde. Otevřou se vám dveře k Bohu. Ať už jakýmkoliv způsobem. Každý má tu možnost, někdo ji využije, někdo ne, třeba proto, že ještě není tan správný čas. První moje vzpomínka na cestu k Bohu byl strach o rodiče v dětství. V té době jsem zavolala na pomoc Boha a on mi odpověděl. Od té doby vím, že je. Další důležitý moment bylo otevření mého srdce pro Reiki pod vedením úžasného paní, mistrně Reiki, Jarmily Riegerové. Je to pro mě Guru, kterého mám v srdci. Mé vzpomínky na tento kurz ve mně vyvolávají krásné vzpomínky. Museli byste to prožít, to otevření duchovním krásám v barvách duhy. Teď je mi třicet, jsem matka dvou dětí a mám veliký hlad po dalších informacích a zážitcích z duchovní sféry. Chtěla bych se zmínit o svém 5

6 velkém pomocníku, který za mnou přišel v podobě mé dcery. Je pod životním číslem 22, takže mladá duše plná elánu, která výborně spolupracuje. Nyní se zabývám anděly, archanděly a jinými světelnými bytostmi a chtěla bych vám pootevřít dveře ke štěstí. Děkuji všem za spolupráci a za láskyplnou podporu rodiny a blízkých. 6

7

8 Část první CHYTRÁ RÁDKYNĚ

9 1. VAŠE ČAKRY A LÉČIVÉ KAMENY Jistě jste uţ slyšeli o čakrách. Máme je všichni, hlavní a vedlejší. Jsou to energetické spirály zahrnující mnoho tajemství. Věděly jste, ţe čakry jsou v barvách mé oblíbené duhy? Tak tady je máme: 1.ČAKRA (kořenová) barva červená, hrot kostrče 2.ČAKRA (sexuální) barva oranţová, tři prsty pod pupkem 3.ČAKRA - (město drahokamů) barva ţlutá, tři prsty nad pupkem 4.ČAKRA (srdeční) barva zelená, ve středu prsní kosti 5.ČAKRA (krční) barva světle modrá, tři 9

10 prsty nad jamkou hrudní kosti 6.ČAKRA - (třetí oko) barva indigová, jeden prst nad linií obočí ve středu čela 7.ČAKRA (korunní) barva bílá, moţnost všech barev, nad temenem hlavy Ráda bych ještě zmínila málo známou 8. ČAKRU umístěnou za temenem hlavy, kde se vlasy točí do víru. Je to tzv. nektar nesmrtelnosti. Ovlivňuje kvalitu zraku a při mírném tlačení na toto místo u dětí vyvolává klidný spánek. Pojďme si aktivovat tyto čakry pomocí manter, které zde uvedu: 1.čakra LAM 2.čakra VAM. 3.čakra - RAM 4.čakra JAM 5.čakra HAM 6.čakra ÓM 7.čakra AUM 8.čakra - AMRTAM 10

11 Opakováním těchto manter ať uţ nahlas, nebo v duchu se čakry aktivují a začíná se rozbíhat léčebný proces. Zaměřte se na vaši čakru a představujte si k tomu určenou barvu. Mantru zopakujte několikrát. Můţeme si vzít na pomoc i drahé kameny. Na barvu čakry je vhodná stejná barva kamene. Na třetí oko doporučuji křišťál. Kameny před úplňkem vyčistěte ve slané vodě (nejlépe mořská sůl) po dobu tří dnů, pak opláchněte pod tekoucí vlaţnou vodou. Po aplikaci je znovu očistíme. Máte rádi léčivé kameny? Je to další důkaz kouzelné říše přírody. Jsou to ţivé věcičky, s kterými jsou spjati víly i andělé. Moţná někteří z vás pocítili osobní vztah k nějakému kamenu, jako já. Mám křišťál v podobě studánky z Brazílie, který si dávám pod polštář, kdyţ jdu spát. Křišťál je pro mě král kamenů, který univerzálně čistí negativní energii a to nejen z člověka. Najděte si ten svůj kámen, o kterém budete prostě vědět, ţe je přesně pro vás. 11

12

13 2. ANDĚLÉ A MY Milý andělé, pojďte se představit! Jste Boţí pomocníci, poslové světla. Potřebujete s něčím pomoct, poradit, něco ve svém ţivotě změnit? Zavolejte si na pomoc anděly. Jednoduše je zavolejte a poţádejte o pomoc. Oni vás slyší, znají vaše přání ještě neţ je vyslovíte. Protoţe dodrţují zákon svobodné volby lidí, můţou vám pomoci, teprve kdyţ je o to poţádáte. Znají vás velice dobře, ví o vás všechno, znají všechna vaše přání, dokonce ví, kolik máte vlasů na hlavě. Máte problémy v práci, doma, s partnerským nebo milostným vztahem? Chcete pomoct s kariérou, s přísunem peněz do domácnosti? Máte starosti s dětmi, nebo se chcete naučit malovat? Jsou tu pro vás andělé, poslové světla. Aspoň při špetce vaší víry se pomoc dostaví, zcela určitě. Někdy hned, někdy později. Můţe vás mnohokrát překvapit styl, jakým vám vaši andělé pomohou. Najdou pro vás řešení, s kterým jste třeba nepočítali. Vţdy přijde pocit úlevy, i kdyţ to třeba nebude podle vašich představ. Co říci na závěr? Jsou tu Boţí 13

14 pomocníci, jsou tu pro vás, plní světla a lásky. Zkuste se na ně obrátit, rádi vám pomohou. Velikáni světelných nebes jsou archandělé. Pojďme se seznámit s některými z nich. Archanděl Michael - Velmi mocný archanděl odvahy. Obraťte se na něho s čímkoliv. Jeho rady jsou věcné a praktické. Pomůţe s technickými záleţitostmi. Odstraňuje strach svým světelným mečem. Dodává odvahu. Je to jeden z nejsilnějších archandělů. Archanděl Jofiel - Zastánce krásy v čemkoliv. Pomůţe s vašim vzhledem, s vašimi vlasy, nebo pomůţe nastolit krásu do vašeho bytu. Je ochránce přírody. Spojená s barvou růţovou. Archanděl Gabriel - Jeho mateřská láska můţe zaplavit kaţdého. Má v sobě ţenské prvky. Zahltí vás konejšivou láskou. Spolupracuje s Matkou Boţí. Jeho hlavními svěřenci jsou děti. 14

15 Archanděl Raguel - Chceteli uzdravit jakýkoliv vztah, jděte do toho a zavolejte tohoto archanděla na pomoc. Obměkčí vaše srdce i srdce ostatních a na váš vztah posvítí láskou. Ať uţ je to partnerský vztah, vztahy na pracovišti, se sousedkou nebo s vašimi dětmi. Je tu pro vás. Archanděl Anael - Otevírá duchovní cesty očisty. Pomáhá spojit se se svým vyšším mistrovským bytím. Pravda je jeho pravou ochranou. Archanděl Muriel - Dýchá světlo lásky jako naše srdce. Vstupuje srdeční čakrou. Udrţuje rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Přes úroveň srdce nám pomáhá napojit se na bytosti, jako jsou elfové a víly. Je ochránce krystalů, drahokamů, rostlin. Archanděl Metatron - Je spojen s Atlantickým učením a léčením. Pracuje s indigovými a křišťálovými dětmi. Spolupracuje s Matkou Marií na problémech dětí. Máte-li nějaké, poţádejte je o pomoc. Tento archanděl vás můţe léčit tzv. Metatronskou krychlí skrze vaše čakry. 15

16 Archanděl Rafael - Bůh léčí. Je to léčitel všech úrovní. Pomáhá pochopit, ţe nemoc je výplodem našich iluzí. Vloţí na vás útěchu. Archanděl Chamuel - Modlete se k němu za světový mír, nebo za váš vnitřní mír. Bude vám blaze. Archanděl Raziel - Chcete proniknout do tajemství snů? Nebo do tajemství duchovních sfér? Zavolejte si archanděla Raziela do svého ţivota. Odkryje vám závoj nepochopitelného. Archandělů je mnoho a kaţdý má svůj specifický úkol. Kaţdý si zaslouţí náš obdiv. Chcete-li se o nich dozvědět více, přečtěte si literaturu např. od spisovatelky Doreen Virtue. Ponoříte se do obdivuhodné říše světla. Nesmíme zapomenout ani na své osobní stráţné anděly, kteří nám byly přiděleni jiţ před naším početím. Střeţí kaţdý náš krok. Bdí nad námi, kdyţ spíme, pracujeme, hrajeme si, zpíváme, nebo provádíme těţký úkol. Nemohou od nás odejít. Proto věřte, ţe Bůh na vás stále dohlíţí. 16

17

18 3. HO'OPONOPONO Milí čtenáři, jestlipak uţ jste slyšeli o havajské očisťovací metodě HO'OPONOPONO? Je to velmi stará metoda, která je zaloţena na opakování kouzelných slovíček. Máte nevěřící úsměv na tváři? Zkuste to. A která slovíčka to jsou? Miluji tě, omlouvám se, odpusť mi prosím, děkuji. Chcete se čistit? Léčit? Chcete uzdravit nějakou situaci, nějaký problém? Vyzkoušejte tuto metodu. Slovíčka lze zpívat, vyslovovat nahlas, nebo jen tak v duchu. Nejlepší účinky jsou však před spaním. Uvidíte, jak jsou zázračná. MILUJI TĚ OMLOUVÁM SE ODPUSŤ MI, PROSÍM DĚKUJI 18

19

20 4. NĚCO O VÍLÁCH Víly jsou krásné bytosti, které patří do říše přírody. Jsou ochránci rostlin a zvířat. Tyto zářivé bytosti mají tenká křídla jako motýli nebo váţky. Jejich královnou je víla jménem Ainé jasná. Víly vnímají dobře malé děti. Tyto bytosti si můţeme zavolat do své zahrady a poprosit je, aby se nám staraly o rostliny. Oblíbenými jsou pro ně květiny, ve kterých se můţou schovat, např. zvonky. Mají rády přirozené zahrady. Kdyţ je zavoláte do vaší zahrady, rostlinám se bude dařit. S vílami se můţete dobře spojit ve volné přírodě. Víly se pohybují i kolem vašich zvířat. Jsou to jejich ochránci. Pečují také o rostliny doma v květináčích. Doporučují, abychom velkolisté rostliny umístili k posteli (např. slezinec). Při spánku tak dochází k detoxikaci. Víly mají na starost ţivotní prostředí. Jsou rádi, kdyţ se k přírodě chováte hezky, např. neodhazujete odpadky. 20

21 Víly si ale můţete zavolat na pomoc s čímkoliv. Třeba kdyţ máte před maturitou, potřebujete větší přísun peněz, nebo kdyţ není něco v pořádku s vaším domácím mazlíčkem. Víly jsou hravé bytosti. Ukazují nám, ţe i my si máme vyhradit čas na hraní. Víly můţeme vnímat jako silné světelné záře, ať uţ velké, nebo malinké. Při meditaci a soustředění na ně je můţete spatřit jak tančí. A věřte mi, je to krásná podívaná. Víly jsou mi blízké z dětství. Moţná to znáte, tu spojitost, třeba s tajemnou zahradou vaší babičky. Jsou tu také vodní víly, ať uţ mořské nebo potůčkové. Ty nám doporučují aplikovat koupele s mořskou solí a s vonnými oleji. Víly jsou nádherná stvoření, zkuste se na ně napojit, budete překvapeni. 21

22

23 5. BYLINKY Uţ v dětství jsem se seznámila s bylinkami prostřednictvím mojí babičky. Bydlela na vesnici v domku se zahrádkou a bylinky- to bylo naše. Pouţívání bylinek povaţuji za jakýsi rituál. Jsou tu léčivé rostliny a jsou tu pro nás. Jezdily jsme pro ně do lesa, nebo jsme je trhaly na zahrádce. Kaţdá z nich má svůj specifický význam, zásady sušení i uţívání. Ráda bych vás seznámila s některými z nich. Určitě jste se s nimi uţ setkali prostřednictvím kosmetiky nebo čajů. Uvádím zde mé nejoblíbenější: Kopřiva Říká se jí královna bylin. Je vhodná na vyčištění organismu formou čajů, zvláště po zimě při jarní očistě. My ţeny ji oceníme na vlasy v podobě oplachovací kůry. Vlasy získají na síle a lesku. Můţeme také aplikovat na akné. 23

24 Heřmánek Heřmánek je hojící a tišící bylinka velmi vhodná pro děti. Nedoporučuje se uţívat při ekzému, neboť vysušuje. Hojí zahnisané rány, uklidňuje ţaludek i nervy. Časté jsou čaje pro miminka. Divizna Tato zlatá rostlina je určena na pomoc pro naše průdušky. Sbírají se otevřené květy a suší se na slunci. Při vyluhování byliny se čaj cedí přes plátno, neboť má dráţdící chloupky. Na kašel je velmi účinná. Jitrocel Kdo by neznal jitrocel. Roste na loukách, volně v přírodě i na zahrádkách v trávě. Máte-li nějakou ránu nebo jste poštípaní od hmyzu, přiloţte si pomačkaný list jitrocele na postiţené místo. Čaj z jitrocele na nachlazení jistě také znáte. Z této unikátní byliny jsou výborné sirupy a medy. Světlík lékařský Pálí vás oči od sluníčka? Máte je podráţděné od prachu? Nebo jsou prostě unavené? Gel ze světlíku lékařského vám na oči pomůţe. Maţe se 24

25 na víčka i pod víčka. Gel oči zchladí a uklidní (k dostání v lékárně). Meduňka Moje nejoblíbenější bylinka. Často si z ní dělám čaj před spaním. Zklidní nervy, působí jako přírodní antidepresiva. Konejšivý stav po této bylině vám pomůţe navodit klidný spánek. Moţná ji znáte i z kuchyně, kde se meduňkou zdobí poháry nebo koktejly. Vhodné jsou i koupele na zklidnění. Máta peprná Spaluje tuky a navodí hlad. Nápoj z máty dobře v létě osvěţí. Stejně jako meduňka se uţívá ve studené kuchyni. Černý bez Květy dozrávají v létě, pak přechází do černých kuliček. Má vysoký obsah vitamínu C. Čaje jsou vhodné na posílení organismu při chřipce, sráţí teplotu. Vhodný na vykašlávání hlenů. Výborné jsou medy a sirupy z této byliny. Pouţívají se květy i kuličky. Usušit na zimu lze i kuličky. 25

26 Měsíček lékařský Měsíček má několik vyuţití. Sbírá se nejlépe v pravé poledne a suší se ve stínu. Uţívá se v kosmetice na problematickou pleť, i koţní vyráţky. Vhodný pro ţeny na předmenstruační problémy. Se světlíkem lékařským posiluje oči. Mateřídouška Uţ sám krásný název rostliny vypovídá své. Má blahodárné účinky, zklidňuje,,jako u maminky. Vhodné pro děti. Zlatobýl obecný Zlatavá rostlina podporuje močové cesty. Uţívá se při chorobách ledvin, při onemocnění močových cest a jater. Rozpouští ledvinové kameny a písek. Bylin je mnoho. Chcete-li se o nich dozvědět více, vezměte si na pomoc herbář. Bylinky jsou prostě kouzelné. Zkuste si udělat bylinkovou koupel, nebo čaj. Nezapomeňte se informovat, jak se kaţdá bylina uţívá, neboť mají své pravidla. 26

27

28 6. ÚTULNÝ DOMOV Pro kaţdého z nás je důleţitý domov. Je to místo, kde tvoříme, odpočíváme, spíme a kde jsme sami sebou. Abychom se cítili v našem,,chrámě dobře, je třeba pro to něco udělat. Rozmístěte si po bytě hodně rostlin, jsou to jacísi poţírači toxinů. Dbejte na občasné oplachování listů. Kdyţ chcete harmonizovat domov, zavolejte si na pomoc Archanděla Jofiela. Je to patron Feng-shui. Navede vás, jak rozmístit věci po pokoji, co je třeba vytřídit a co naopak přidat. Pomůţe i s rozmístěním rostlin po pokoji. Doporučuji pořídit si do bytu také léčivé kameny. Hlavně křišťál působí jako univerzální čistič. Zavěste si ho třeba doprostřed místnosti na lustr. Dobré jsou i solné lampy, které ionizují okolí. Andělé vám můţou pomoci s geopatogeními zónami. Poţádáte-li je, energeticky vám vyčistí prostor. I domácí mazlíčci udělají své. Jsou ţivými energiemi, proto je mají děti tak rády. 28

29

30 7. PŘÍRODNÍ ŢIVEL-VODA Voda je univerzální čistič přírody. Voda je všude kolem nás i v nás. Zkuste se ponořit do tajemství vody. Je na celé zeměkouli dost. Bez vody by nebyl ţivot. Pro zpříjemnění volných chvil si můţeme udělat aromatickou koupel se solí, která má blahodárné účinky. Můţeme se brouzdat potůčkem, nebo se nabíjet v moři. Vţdyť uţ embrio počíná svůj ţivot v lůně matky v plodové vodě. A co vodní ţivočichové, ti by bez vody nebyli. Čerpala jsem informaci z jedné knihy, jaký ţe má účinek, nechat vodu odstát na slunci ve světle modré sklenici, nebo ve světle modré nádobě. Změní se tak energetický náboj vody. Je to prospěšnější pro zalití květin. Nebo pro nás k pití. Vynoří se pak jakési hezké vzpomínky, stejně tak, jako po poţití lesních jahod. Vaţme si naší vody na naší planetě, vţdyť je tak kouzelná! 30

31

32 8. NAŠE TĚLO Uţ jste někdy přemýšleli nad tím, jaké poselství má naše tělo? Je to dokonalý nástroj. Kaţdý úd i orgány mají své funkce. Je třeba se o svoje tělo starat např.v podobě stravy, pohybu i odpočinku. I nemoci mají své poslání. Kde není harmonie, tam je nemoc, nebo nějaký problém. Nemoc nám ukazuje, kde je chyba. Pojďme si uvědomit, co nám znázorňují určité části těla. Hlava - je to, co ukazujeme světu. Hlava ukrývá cenný nástroj, centrum myšlení a ovládání těla, a to mozek. Je-li s hlavou nějaký problém, značí to zásadní problém. Bolesti hlavy, nebo migrény znamenají, ţe trváme na své dokonalosti a trestáme se. Vlasy - jsou ukázkou naší vnitřní síly. Má-li někdo rakovinu, ztrácí svou sílu, tudíţ i vlasy. Lidé s vlasy dlouhými touţí po nezávislosti. A 32

33 vojáci, kteří si vlasy holí, se obrazně vzdávají své svobody. Kdo si vlasy barví, touţí po větší barevnosti v ţivotě, není pro ně dost pestrý. Oči - důleţitý orgán, pro obrazovou orientaci ve světě. Ten kdo špatně vidí, nechce ve svém ţivotě něco vidět. Krátkozrací lidé nechtějí vidět do dálky, bojí se budoucnosti. Dalekozrací zase naopak nechtějí vidět sami sebe. S očima souvisí slzy. Jsou tokem ţivota. Při pláči se uvolňuje napětí. Uši - a sluch s nimi spojený se povaţuje za důleţitější neţ zrak. Vysvětluje se to tím, ţe na začátku bylo slovo, vnímáno právě sluchem. Problémy s ušima značí nechuť něco slyšet, poslouchat. Proto malé děti trpí tak často záněty středního ucha, zřejmě nechtějí poslouchat své rodiče. Ucho představuje svým tvarem lidské embrio. V uchu můţeme naleznout body celého těla vhodné pro akupunkturu. Krk - je centrem komunikace. Říká se, ţe nervy, které nejsou v pořádku, souvisejí se špatnou komunikací se světem. Problémy související s krkem, třeba angína, značí, ţe chceme něco říci, 33

34 něco sdělit, ale neuděláme to. Pak vznikne blok. Šíje - jistě znáte výraz: Ten je ale tvrdošíjný. Tudíţ nepruţný v myšlení. Nechce akceptovat druhou stránku věci, trvá na svém. Většina z nás má právě problémy se šíjí. A to tímto místem proudí mnoho důleţitých meridiánů. Jsou zde uloţeny emoce. Ramena - jsou jisté váhy. Drţí paţe u těla. Problémy s rameny značí nějakou ţivotní zátěţ, kterou není schopen zpracovat, unést. Ruce - jsou nástrojem tvorby i hlazení. Dlouhé štíhlé ruce představují sentimentálního člověka. Naopak silné třeba nepruţné ruce značí realistu. I kaţdý prst znamená své. Nejsilnější je palec, má sílu za dva prsty. Všimněte si různých čar a tvarů v dlaních. Říká se, ţe ţivot máme vepsaný v dlaních. Páteř - je oporou člověka. Kdo nemá v pořádku páteř, postrádá v ţivotě oporu. Je třeba si uvědomit, ţe oporou je nám sám ţivot. Obratle jsou jakési duté korále, které chrání míchu. 34

35 Hruď a srdce - patří k srdeční čakře. Ukazuje nám, jestli jsme schopni v rovnováze lásku přijímat i dávat. K tomu patří i dech. Nejdůleţitější činnost těla, bez dechu by nebyl ţivot moţný. Vdechujeme ţivot a vydechujeme to, co uţ nepotřebujeme. Ţaludek - nám tráví potravu a rozvádí dál ţiviny. Bolesti ţaludku, třeba u ţaludečních vředů, znamenají, ţe ve svém ţivotě nedokáţeme něco strávit (zpracovat a vyloučit). Známe věty tipu: Ten mi leţí v ţaludku. A tak dále. Kůţe - rozměrem největší vnější orgán. Je to kontaktní orgán s vnějším světem. Jaký máme vztah s okolním světem, taková je naše kůţe. Vylučuje pot a dýchá. Nejcitlivější je právě pleť na obličeji, neboť ji ukazujeme světu téměř stále. Například akné nám ukazuje, ţe se nemáme rádi tak, jak bychom měli. Lupenka značí strach z vnějšího světa nebo lidí, děláme si jakési brnění, kdy kůţe se na některých místech tvoří rychlejitak vznikají šupiny. 35

36 Pohlavní orgány - jsou ukazately muţské a ţenské energie. To, ţe není něco v pořádku, ukazuje, ţe nepřijímáme muţské a ţenské ţivotní funkce v harmonii. Ţena s předmenstruačním syndromem se můţe cítit od muţe utlačována. Není smířena se svým ţenským úkolem. Nohy - nám nosí celé tělo. Právě jim bychom měli věnovat větší péči. Abychom byli mobilní, potřebujeme nohy. Kyčle jsou prvotními nástroji k tomu, abychom udělali krok v před. Koleno nám představuje pokoru (uţ kdyţ klečíme). Achylova pata-nervové centrum stejně jako zápěstí. Ploska nohy nás spojuje se zemí. Jsou zde uloţeny body celého těla stejně tak, jako na dlaních i na uchu. Jsou vhodné pro akupunkturu nebo akupresuru. Jistě by stálo za to, přečíst si podrobnější literaturu o našem těle a lépe ho poznat. Tělo je dokonalé a hodně nám napovídá. Nemoc je v podstatě projevem strachu. Máte-li nějakou nemoc, zdravotní problém, zkuste se v meditaci zeptat sami sebe, co vám tímto jistý orgán 36

37 naznačuje, co vám chce sdělit. Např. při krátkozrakosti se můţeme zeptat: Co nechci ve svém ţivotě vidět? Proč se bojím budoucnosti? Před čím zavírám oči? Co je mi trnem v oku? Co mám odstranit ze své mysli, abych lépe viděl(a)? Co mi chtějí mé oči tímto sdělit? 37

38

39 9. ODPUŠTĚNÍ-CESTA ÚSPĚCHU Odpuštění je jeden z nejkrásnějších činů. Pomůţeme tím nejen ostatním, ale hlavně sobě. Jednoduše strach nahradíme láskou. Z neodpuštění vzniká poměrně hodně nemocí a komplikací. Jsou to problémy s dětmi, finanční potíţe, neuspokojivé zaměstnání, problémy v sexuální oblasti, fobie atd. Odpuštění je zázračný čin. Je-li pro vás odpuštění náročné, zavolejte si světelné bytosti na pomoc. Mohou vyléčit vaše rány, bolestivá místa z neodpuštění, které si udrţujeme jako poklad. Andělé říkají:,,odevzdejte nám je. Je-li to Vaše rozhodnutí-odpustit, rádi vám s tím pomůţeme. Uleví se vám. Pozvěte si nás i do vašich minulých ţivotů. Vyléčíme i staré rány, které taháte z jednoho ţivota do druhého, jako koťata. Odevzdejte nám své problémy, pomůţeme vám způsobem, jaký bude nejlepší. Milujeme vás. Vrána k vráně sedá, neboli nemoc si sedne tam, kde má připravené místo. 39

40

41 10. PYRAMIDY Pyramidy jsou uţitečné geometrické tvary s kouzelnými účinky. Věděli o nich uţ naši dávní předkové. Konstruktéři pyramid v dávných dobách byli osvícení lidé. A copak znamená slovo pyramida? Piro je oheň a amid je prostředek. Tudíţ zařízení s ohněm uprostřed. Pyramidy jsou známé také z Atlantidy, kde se léčivý účinek zvětšoval i kombinací světla a léčivých kamenů. I dnes se můţeme setkat s lidmi, kteří si tu svoji pyramidu postavili na zahradě. Dokonce jsem se na jednom kurzu setkala s člověkem, který si ji nechal postavit v práci a chodil si do ní v pracovní době dobíjet energii. Pyramidu si můţete vytvořit sami. Na domácí vyuţití doporučuji menší pyramidu (výška 30cm, základna 47,10cm, strana 42,82cm). Pro správný efekt je třeba jednu stranu poloţit přesně na sever. Z materiálu můţeme pouţít karton, dřevo, nebo konstrukci potaţenou fólií. 41

42 Pokud si na pyramidu netroufnete, můţete si vyrobit jakousi mini náhraţku a to ve tvaru kuţele. Má totiţ podobné účinky. Z papíru vystřihneme kruh. Dále střihneme do půlku (v místě poloměru). Místa střihu překříţíme a slepíme. Tento kuţel vloţte pod vaši postel v místě, kde máte pupek. Nejlépe něčím podloţte, aby k vám byl blíţe (cca 10cm od vašeho pupku). Tento geometrický útvar k vám bude vysílat léčebné signály během spaní. A jaké jsou pozitivní vlivy pyramid? Jiţ dávní předkové věděli, ţe potraviny pod pyramidou zůstávají déle čerstvé. Voda uloţená pod tímto tělesem mění svou molekulární strukturu. Její léčebné účinky jsou vhodné na mytí problematické pokoţky, na pití, na vaření i pro rostliny. Vy sami se můţete léčit v pyramidě. Můţete tam meditovat, nebo spát a vaše slabá místa se začnou aktivovat a léčit. Kdyţ se budete cítit unavení, kdyţ na tom psychicky nebudete nejlépe, pyramida vám pomůţe. Sama jsem se o tom přesvědčila. Udělejte si malý pokus. Vloţte pod pyramidu nebo pod zhotovený kuţel ţiletku, s kterou se denně holíte. Zůstane tak déle ostrá i při 42

43 kaţdodenním pouţití, neţ ţiletka běţná. Ne nadarmo je uţívali naši dávní předkové, neboť byli jaksi blíţe přírodě a instinktivně věděli, co je pro ně dobré. Děkujeme za poslání pyramid. 43

44

45 11. NUMEROLOGIE A teď o mé milované numerologii. Numerologie je vlastně nauka o číslech. Čísla mají daleko větší význam, neţ si uvědomujeme. Uţ naše datum narození. Není to ţádná náhoda, kdy se narodíme, ale je to skrytý symbol naší povahy a ţivotního úkolu. Při výpočtech numerologie začínáme datem narození, který se píše většinou do mříţky s devíti okénky (třikrát na tři). Tak máme přehled, jaká čísla od 1 do 9 v datumu narození máme, která se opakují a která naopak chybí. Pro zajímavost, den našeho narození vypovídá o našem dětství. A teď, co která čísla zamenají: 1 vůdcovské sklony, organizační schopnosti 2 citlivost, intuice 3 dobrá orientace, postřeh 45

46 4 praktičnost, rodinné zázemí, pracovitost 5 pohyb, změny, cestování (stěhování) 6 láska ke kráse, domovu, rodině, obchodní schopnosti 7 karma (citová), pochopení a účast 8 karma (materiální a fyzická), logika a intelekt, obrazuschopnost 9 - duchovno, analytické schopnosti 0 představuje nekonečno a má vliv na čísla kolem sebe, má význam vesmírného řádu Tak v čem jste silní? A naopak, které vám chybí? Která se opakují? (tzn. zesílený účinek) Pro numerologii je důleţité a oblíbené ţivotní číslo. Vypočte se sečtením všech číslic ve vašem datumu narození. Výsledné číslo se redukuje tak dlouho, dokud nám nedá číslo od 1 do 9. Výjimkou jsou mistrovská čísla 11 a 22, která se neredukují. Příklad: Pan XY se narodil Vše sčítáme: =27, 2+7=9 Ţivotní číslo je 9. 46

47 Co nám napoví životní číslo? 1 - Vůdcovství, odvaha, schopnost prosadit se, organizace, ráda dominuje. Nadřazenost a tvrdohlavost. 2 - Dobrá intuice, laskavost, citlivost. Od partnera chce oddanost. Je pro ni důleţité dobré zázemí. Chybí odvaha. Pozor na přecitlivělost a stres. 3 - Je činorodá, tvořivá, vynalézavá. Má originální nápady. Nerozváţnost. Je kritická k druhým. Vznětlivá, roztěkaná, výbušná. 4 - Je vytrvalá, pracovitá. Dosahuje pracovních úspěchů v pozdějším věku. Potřebuje jistotu v partnerovi. Je nedbalá. Pozor na nervy a výbuchy. 5 - Pětka znamená pohyb, změny, cestování. Chce svobodu a dobrodruţství. Vítá vše nové. Nesnáší rutinu a nudu. Je nestálá, někdy nervózní. 47

48 6 Je často postavena před rozhodováním. Je pro ni důleţitá harmonie v partnerství, domov a rodina. Má cit pro krásu, obchod, umění. Je váhavá. Lpění na dokonalosti, občas neústupnost. 7 - Duševní práce na sobě samé. Potřebuje přátelství a přitom nezávislost. Potkávají jí nečekané ţivotní změny. Moţné léčitelské schopnosti. Někdy je pesimistická, pyšná, nepřístupná. 8 - Ctiţádostivost, moc, peníze. Ráda a úspěšně riskuje. Má organizační schopnosti. Je vytrvalá. Důleţitá je pro ni rovnováha. Má vůli překonat překáţky. Konzervativnost. Pozor na zneuţívání moci a neúctu k druhým. 9 - Pro devítku je důleţitý ideál a zkušenosti. Dobrá mentální energie. Dává přednost lásce, pravdě a přátelství před materialismem. Je moudrá. Snadno se učí. Úspěch aţ v pokročilém věku. Někdy necitlivost. Nedostatek odvahy. 48

49 11 - Je inteligentní, citlivá, tvořivá. Poznává úspěch i krach. Má nadání, sklon k vizím. Vyuţívá inspiraci z vyššího já. Chybí trpělivost, vyrovnanost. Pozor na emocionální otřesy Je pro kolektivní činnost. Ţije pro druhé. Je inteligentní. Má inspiraci a sílu. Někdy duševně přetíţená, nesoustředěná. 49

50

51 12. REIKI Reiki je ţivotodárná univerzální energie. S Reiki se narodí kaţdý. Miminka mají otevřenou korunní čakru na vrcholku hlavy (fontanela). S přirůstajícím věkem se tato čakra pro energii Reiki uzavře, neboť se člověk přizpůsobí tomuto světu. Jsou tu však mistři Reiki, kteří nás mohou do tohoto systému zasvětit. Taky jsem byla do Reiki zasvěcena a nikdy nezapomenu na ten blahodárný pocit. Cítila jsem se jako u maminky v bříšku. Jsem za to moc vděčná. Při aplikaci Reiki se obrátíme na univerzum (pro někoho Bůh, Věčné Světlo, Vyšší Já) a poţádáme o energii. Tato energie k nám proudí korunní čakrou, dále dalšími čakrami a vychází dlaněmi a ploskami nohou. Ruce pak můţeme vkládat na určité místo na těle. Aplikujeme sobě nebo ostatním (jen s jejich souhlasem), zvířatům nebo rostlinám. Obzvláště děti a zvířata mají Reiki rádi. Jsme jakýmsi kanálem pro tuto energii, 51

52 čili se nevyčerpáme. Tato energie nejde z nás, nýbrţ skrze nás. Při prvním základním stupni léčíme především fyzické tělo. Při druhém stupni zasvěcení léčíme pomocí manter mentální a éterické tělo. Můţeme energii posílat i na dálku. Po aplikaci si očistíme ruce, nejlépe pod tekoucí vodou nebo nad plamínkem ohně. V dnešní době je několik druhů Reiki například Karuna Ki nebo Reiki s delfíny. Pokud máte moţnost, nechte se do tohoto systému zasvětit. Je to jeden z darů univerza, kterým jsme blíţe Lásce a Světlu. 52

53

54 13. POZITIVNÍ AFIRMACE Uţ jste někdy přemýšleli o tom, jaký vliv mají naše myšlenky a slova na náš ţivot? Myslíte pozitivně nebo negativně? Je vaše sklenice do půlky plná, nebo prázdná? Mnoho odborníků se zabývá vlivem afirmací na náš ţivot, na uskutečnění našich přání. Ať se to týká zdraví, peněz, materiální hojnosti, vztahů i osobních vlastností. Jaká jsou vaše přání? Zkuste se nad nimi zamyslet a napište si je na papír. Důleţité je, aby jste si je zapsali v pozitivních větách. Například: Jsem zdravá. Chybou je napsat: Nejsem nemocná. Vaše podvědomí zachytí slovo nemocná a přijme ji za svou skutečnost. Je lepší říci svému dítěti: Buď hodný, namísto nezlob. Slyšíte to zlob? A protoţe opakované slovo má silnou moc a uskutečňuje se do reality, můţete na svém ţivotě zapracovat opakováním pozitivních afirmací. Nejsilnější účinek mají tyto věty během meditací, 54

55 kdy jste uvolnění, nebo před spaním. Doporučuje se opakovat 21krát po dobu 21 dnů a uvidíte zlepšení aţ vyléčení situace. Vaše podvědomí je přijme za skutečnost a to se promítne do vašeho ţivota. Tak například: Moje páteř je pružná a pevná Jsem sebevědomý/á Věřím si Důvěřuji životu Důvěřuji Bohu V mém životě je vše v pořádku Mám dobrou práci a jsem za ni dobře ohodnocen/a Můj příjem peněz narůstá Mé vztahy jsou láskyplné Jsem vyrovnaný/á a klidný/á Jsem milován/a a podporován/a univerzem Vše se mi daří Dnes mám krásný den Atd. 55

56

57 14. ČAS PŘED SPANÍM Čas před spaním je skvělý čas pro práci na sobě sama. Je to moje oblíbená chvíle. Na to, na co myslíte, nebo čím se zabýváte před spaním má na nás silný vliv. Naše mysl totiţ s těmito myšlenkami pracuje během spaní a ukládá se silněji do podvědomí. Jistě jste uţ zaţili nějakou tu partnerskou hádku před spaním, ţe? Nic příjemného. Ráno je člověk unavený, rozmrzelý nebo ještě naštvaný. Tak jak vyuţít tento čas? Hlavně pozitivně! Nabídnu vám pár tipů: Říkejte si jiţ zmiňované mantry dokola tak dlouho, dokud neusnete. Pořádně si vyčistíte čakry a budete mít čistější spánek. Opakujte si pozitivní afirmace. Chcete 57

58 například, aby se vám zlepšil zrak. Můţete si říkat: Můj zrak se uzdravil. Vidím dobře (21krát). Po několika dnech opakování ucítíte zlepšení. Pomodlete se. Modlitbu mám ráda. Udělá tak nějak dobře na duši, dobře se pak spí. Druhý den pozoruji změny, které z modlitby vycházejí. Odpusťte si, odpusťte ostatním. Odpouštím, odpouštím, odpouštím... Mojí oblíbenou činností je komunikace s anděly, archanděly, nanebevzatými mistry a s vílami. Obzvláště ráda si volám archanděla Michaela, má velkou energetickou sílu a věcné praktické rady. Zavolám si tyto bytosti a poţádám je, aby mě ve spánku léčily, nebo aby na mně pracovaly v místech, které potřebuji. Ve spánku jsme uvolnění a tudíţ se pravému léčení nebráníme. Proto tyto světelné bytosti s námi mohou lépe spolupracovat. Ještě před usnutím cítím příliv báječné energie. Někdy se jich ptám: 58

59 Co potřebuji vědět? Co je pro mě aktuální? Co si mám uvědomit? Odpovědi přijdou v různých podobách. Třeba hned, nebo později formou nějaké kníţky, filmu. Nebo někdo něco řekne a já vím, ţe je to odpověď. S oblibou volám i archanděla Metatrona a ţádám ho o léčení jeho Metatronskou krychlí Občas si zavolám své milované víly. I vy je můţete poprosit o cokoliv. Čas před spaním prostě miluji. Je to pro mě rituál. Můţu si vybrat, na čem budu na sobě pracovat a posouvat se duchovně dál a ve spaní na tom mé podvědomí zapracuje. Ne nadarmo se říká: Uvidíte to, až tomu uvěříte. 59

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012

Požehnání ženského lůna s Mirandou Gray 7. února 2012 Velmi mě těší, že jste se rozhodly zúčastnit Požehnání ženského lůna. Záměrem tohoto požehnání je nejen přinést léčivou energii a propojení pro vaši dělohu a ženskost, ale také ukotvit Božský ženský aspekt

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015 ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015 Hezký nový měsíc, andělští přátelé, únor je ve znamení očisty, andělé se chtějí zaměřit na očistu ledvin. Emočně jsou ledviny propojeny s tématem vztahů.

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Zátěžové situace a způsoby zvládání stresu

Zátěžové situace a způsoby zvládání stresu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 15 Zátěžové situace a způsoby zvládání

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Udělejte si čas pro duši

Udělejte si čas pro duši Udělejte si čas pro duši Základní součástí duchovní cesty je žít duchovním životem, rozvíjet jej uvnitř (pomocí meditací, vroucích modliteb a oddanosti) i ve vašem vztahu k okolnímu světu (což často zahrnuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu Vliv prostředí na naše zdraví Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu 1 Léčení, soulad a harmonie vašeho domova Náš domov je odrazem našeho těla. Tak jak se chováme sami k sobě tak vypadá

Více

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014

Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 Jóga KARIBIK MEXIKO TULUM 20.2. - 6.3.2014 OBSAH Náplň programu... 3 Popis praxí... 4 Organizační detaily... 5 Ceny... 6 Strana 2 Jóga v Karibiku Náplň programu: Zveme Vás na jogový, meditační a relaxační

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť.

Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Jak se UČIT K MATURITĚ? Motivace, koncentrace, paměť. Připravil Jan Weiser podle příručky Národního ústavu odborného vzdělávání v Praze Jak se učit na střední škole a ostatní vybrané literatury. Obsah

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

A co na to knihovníci

A co na to knihovníci A co na to knihovníci Výsledky jedné malé anketky Z laskavých odpovědí knihovnic a knihovníkůčr zpracovala Zlata Houšková pro sekci Knihovna obývák města Knihovny současnosti 09, Seč u Chudimi Otázky Je

Více

K23 peníze 180 kč 24 b K24 peníze a bohatství 180 kč 24 b K25 podrobný rozbor někoho vůči vám 240 kč 32 b K26 postoj k práci 180 kč 24 b K27 práce

K23 peníze 180 kč 24 b K24 peníze a bohatství 180 kč 24 b K25 podrobný rozbor někoho vůči vám 240 kč 32 b K26 postoj k práci 180 kč 24 b K27 práce CENÍK PRO DRŽITELE ZLATÉ KARTY (sleva 40%) na zboží a některé služby se sleva nevztahuje z důvodu akčních slev (vaše cena by byla vyšší proto je cena srovnatelná s akční) Platný od 5.9.2012 OSTATNÍ SLUŽBY

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

rádi bychom Vám představili katalog značky Babeko, pod kterou naleznete ručně šité dekorace, kojenecké potřeby či jiné výrobky nejen pro děti.

rádi bychom Vám představili katalog značky Babeko, pod kterou naleznete ručně šité dekorace, kojenecké potřeby či jiné výrobky nejen pro děti. Hezký den, rádi bychom Vám představili katalog značky Babeko, pod kterou naleznete ručně šité dekorace, kojenecké potřeby či jiné výrobky nejen pro děti. Touto formou bychom Vám chtěli jednotlivý sortiment

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH DOVOLENÁ NA DEJMONU v maleb ném prostředí Beskyd - Čeladné 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH Pro všechny, jež chtějí načerpat psychické i fyzické síly

Více

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová

Anahata: Jóga srdce. Láska začíná láskou k sobě. Michaela Klímová Anahata: Jóga srdce Láska začíná láskou k sobě Michaela Klímová Sazba: Martin Klíma Obálka: Michaela Klímová, Martin Klíma Vydalo nakladatelství: Michaela Klímová v roce 2014 Fotografie: Simona Knotková,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS

SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS SVAZEK 1: TRANSFORMAČNÍ MODLITBY SLUNCE KTERÉ ZÁŘÍ V NÁS ÚVOD Moji milovaní přátelé, dnes se vám dostala do ruky, ale nejen do ruky, ale i k srdci a k duši moje knížečka, kterou jsem pro vás připravil

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

01 Báječné místo pro život Metodický list

01 Báječné místo pro život Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Báječné místo pro

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

Expert na Finance 2013 Radim Galuszka, www.radimgaluszka.cz

Expert na Finance 2013 Radim Galuszka, www.radimgaluszka.cz Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto materiálu

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více