Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová"

Transkript

1

2 Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1.vydání ISBN

3 JAK JSEM KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA ANDREA STAŠČÁKOVÁ EZOTERIKA, ANDĚLÉ A JINÉ

4

5 ÚVOD JAK JSEM KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA Jistě to každý z vás zná. Přijde den, kdy to přijde. Otevřou se vám dveře k Bohu. Ať už jakýmkoliv způsobem. Každý má tu možnost, někdo ji využije, někdo ne, třeba proto, že ještě není tan správný čas. První moje vzpomínka na cestu k Bohu byl strach o rodiče v dětství. V té době jsem zavolala na pomoc Boha a on mi odpověděl. Od té doby vím, že je. Další důležitý moment bylo otevření mého srdce pro Reiki pod vedením úžasného paní, mistrně Reiki, Jarmily Riegerové. Je to pro mě Guru, kterého mám v srdci. Mé vzpomínky na tento kurz ve mně vyvolávají krásné vzpomínky. Museli byste to prožít, to otevření duchovním krásám v barvách duhy. Teď je mi třicet, jsem matka dvou dětí a mám veliký hlad po dalších informacích a zážitcích z duchovní sféry. Chtěla bych se zmínit o svém 5

6 velkém pomocníku, který za mnou přišel v podobě mé dcery. Je pod životním číslem 22, takže mladá duše plná elánu, která výborně spolupracuje. Nyní se zabývám anděly, archanděly a jinými světelnými bytostmi a chtěla bych vám pootevřít dveře ke štěstí. Děkuji všem za spolupráci a za láskyplnou podporu rodiny a blízkých. 6

7

8 Část první CHYTRÁ RÁDKYNĚ

9 1. VAŠE ČAKRY A LÉČIVÉ KAMENY Jistě jste uţ slyšeli o čakrách. Máme je všichni, hlavní a vedlejší. Jsou to energetické spirály zahrnující mnoho tajemství. Věděly jste, ţe čakry jsou v barvách mé oblíbené duhy? Tak tady je máme: 1.ČAKRA (kořenová) barva červená, hrot kostrče 2.ČAKRA (sexuální) barva oranţová, tři prsty pod pupkem 3.ČAKRA - (město drahokamů) barva ţlutá, tři prsty nad pupkem 4.ČAKRA (srdeční) barva zelená, ve středu prsní kosti 5.ČAKRA (krční) barva světle modrá, tři 9

10 prsty nad jamkou hrudní kosti 6.ČAKRA - (třetí oko) barva indigová, jeden prst nad linií obočí ve středu čela 7.ČAKRA (korunní) barva bílá, moţnost všech barev, nad temenem hlavy Ráda bych ještě zmínila málo známou 8. ČAKRU umístěnou za temenem hlavy, kde se vlasy točí do víru. Je to tzv. nektar nesmrtelnosti. Ovlivňuje kvalitu zraku a při mírném tlačení na toto místo u dětí vyvolává klidný spánek. Pojďme si aktivovat tyto čakry pomocí manter, které zde uvedu: 1.čakra LAM 2.čakra VAM. 3.čakra - RAM 4.čakra JAM 5.čakra HAM 6.čakra ÓM 7.čakra AUM 8.čakra - AMRTAM 10

11 Opakováním těchto manter ať uţ nahlas, nebo v duchu se čakry aktivují a začíná se rozbíhat léčebný proces. Zaměřte se na vaši čakru a představujte si k tomu určenou barvu. Mantru zopakujte několikrát. Můţeme si vzít na pomoc i drahé kameny. Na barvu čakry je vhodná stejná barva kamene. Na třetí oko doporučuji křišťál. Kameny před úplňkem vyčistěte ve slané vodě (nejlépe mořská sůl) po dobu tří dnů, pak opláchněte pod tekoucí vlaţnou vodou. Po aplikaci je znovu očistíme. Máte rádi léčivé kameny? Je to další důkaz kouzelné říše přírody. Jsou to ţivé věcičky, s kterými jsou spjati víly i andělé. Moţná někteří z vás pocítili osobní vztah k nějakému kamenu, jako já. Mám křišťál v podobě studánky z Brazílie, který si dávám pod polštář, kdyţ jdu spát. Křišťál je pro mě král kamenů, který univerzálně čistí negativní energii a to nejen z člověka. Najděte si ten svůj kámen, o kterém budete prostě vědět, ţe je přesně pro vás. 11

12

13 2. ANDĚLÉ A MY Milý andělé, pojďte se představit! Jste Boţí pomocníci, poslové světla. Potřebujete s něčím pomoct, poradit, něco ve svém ţivotě změnit? Zavolejte si na pomoc anděly. Jednoduše je zavolejte a poţádejte o pomoc. Oni vás slyší, znají vaše přání ještě neţ je vyslovíte. Protoţe dodrţují zákon svobodné volby lidí, můţou vám pomoci, teprve kdyţ je o to poţádáte. Znají vás velice dobře, ví o vás všechno, znají všechna vaše přání, dokonce ví, kolik máte vlasů na hlavě. Máte problémy v práci, doma, s partnerským nebo milostným vztahem? Chcete pomoct s kariérou, s přísunem peněz do domácnosti? Máte starosti s dětmi, nebo se chcete naučit malovat? Jsou tu pro vás andělé, poslové světla. Aspoň při špetce vaší víry se pomoc dostaví, zcela určitě. Někdy hned, někdy později. Můţe vás mnohokrát překvapit styl, jakým vám vaši andělé pomohou. Najdou pro vás řešení, s kterým jste třeba nepočítali. Vţdy přijde pocit úlevy, i kdyţ to třeba nebude podle vašich představ. Co říci na závěr? Jsou tu Boţí 13

14 pomocníci, jsou tu pro vás, plní světla a lásky. Zkuste se na ně obrátit, rádi vám pomohou. Velikáni světelných nebes jsou archandělé. Pojďme se seznámit s některými z nich. Archanděl Michael - Velmi mocný archanděl odvahy. Obraťte se na něho s čímkoliv. Jeho rady jsou věcné a praktické. Pomůţe s technickými záleţitostmi. Odstraňuje strach svým světelným mečem. Dodává odvahu. Je to jeden z nejsilnějších archandělů. Archanděl Jofiel - Zastánce krásy v čemkoliv. Pomůţe s vašim vzhledem, s vašimi vlasy, nebo pomůţe nastolit krásu do vašeho bytu. Je ochránce přírody. Spojená s barvou růţovou. Archanděl Gabriel - Jeho mateřská láska můţe zaplavit kaţdého. Má v sobě ţenské prvky. Zahltí vás konejšivou láskou. Spolupracuje s Matkou Boţí. Jeho hlavními svěřenci jsou děti. 14

15 Archanděl Raguel - Chceteli uzdravit jakýkoliv vztah, jděte do toho a zavolejte tohoto archanděla na pomoc. Obměkčí vaše srdce i srdce ostatních a na váš vztah posvítí láskou. Ať uţ je to partnerský vztah, vztahy na pracovišti, se sousedkou nebo s vašimi dětmi. Je tu pro vás. Archanděl Anael - Otevírá duchovní cesty očisty. Pomáhá spojit se se svým vyšším mistrovským bytím. Pravda je jeho pravou ochranou. Archanděl Muriel - Dýchá světlo lásky jako naše srdce. Vstupuje srdeční čakrou. Udrţuje rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Přes úroveň srdce nám pomáhá napojit se na bytosti, jako jsou elfové a víly. Je ochránce krystalů, drahokamů, rostlin. Archanděl Metatron - Je spojen s Atlantickým učením a léčením. Pracuje s indigovými a křišťálovými dětmi. Spolupracuje s Matkou Marií na problémech dětí. Máte-li nějaké, poţádejte je o pomoc. Tento archanděl vás můţe léčit tzv. Metatronskou krychlí skrze vaše čakry. 15

16 Archanděl Rafael - Bůh léčí. Je to léčitel všech úrovní. Pomáhá pochopit, ţe nemoc je výplodem našich iluzí. Vloţí na vás útěchu. Archanděl Chamuel - Modlete se k němu za světový mír, nebo za váš vnitřní mír. Bude vám blaze. Archanděl Raziel - Chcete proniknout do tajemství snů? Nebo do tajemství duchovních sfér? Zavolejte si archanděla Raziela do svého ţivota. Odkryje vám závoj nepochopitelného. Archandělů je mnoho a kaţdý má svůj specifický úkol. Kaţdý si zaslouţí náš obdiv. Chcete-li se o nich dozvědět více, přečtěte si literaturu např. od spisovatelky Doreen Virtue. Ponoříte se do obdivuhodné říše světla. Nesmíme zapomenout ani na své osobní stráţné anděly, kteří nám byly přiděleni jiţ před naším početím. Střeţí kaţdý náš krok. Bdí nad námi, kdyţ spíme, pracujeme, hrajeme si, zpíváme, nebo provádíme těţký úkol. Nemohou od nás odejít. Proto věřte, ţe Bůh na vás stále dohlíţí. 16

17

18 3. HO'OPONOPONO Milí čtenáři, jestlipak uţ jste slyšeli o havajské očisťovací metodě HO'OPONOPONO? Je to velmi stará metoda, která je zaloţena na opakování kouzelných slovíček. Máte nevěřící úsměv na tváři? Zkuste to. A která slovíčka to jsou? Miluji tě, omlouvám se, odpusť mi prosím, děkuji. Chcete se čistit? Léčit? Chcete uzdravit nějakou situaci, nějaký problém? Vyzkoušejte tuto metodu. Slovíčka lze zpívat, vyslovovat nahlas, nebo jen tak v duchu. Nejlepší účinky jsou však před spaním. Uvidíte, jak jsou zázračná. MILUJI TĚ OMLOUVÁM SE ODPUSŤ MI, PROSÍM DĚKUJI 18

19

20 4. NĚCO O VÍLÁCH Víly jsou krásné bytosti, které patří do říše přírody. Jsou ochránci rostlin a zvířat. Tyto zářivé bytosti mají tenká křídla jako motýli nebo váţky. Jejich královnou je víla jménem Ainé jasná. Víly vnímají dobře malé děti. Tyto bytosti si můţeme zavolat do své zahrady a poprosit je, aby se nám staraly o rostliny. Oblíbenými jsou pro ně květiny, ve kterých se můţou schovat, např. zvonky. Mají rády přirozené zahrady. Kdyţ je zavoláte do vaší zahrady, rostlinám se bude dařit. S vílami se můţete dobře spojit ve volné přírodě. Víly se pohybují i kolem vašich zvířat. Jsou to jejich ochránci. Pečují také o rostliny doma v květináčích. Doporučují, abychom velkolisté rostliny umístili k posteli (např. slezinec). Při spánku tak dochází k detoxikaci. Víly mají na starost ţivotní prostředí. Jsou rádi, kdyţ se k přírodě chováte hezky, např. neodhazujete odpadky. 20

21 Víly si ale můţete zavolat na pomoc s čímkoliv. Třeba kdyţ máte před maturitou, potřebujete větší přísun peněz, nebo kdyţ není něco v pořádku s vaším domácím mazlíčkem. Víly jsou hravé bytosti. Ukazují nám, ţe i my si máme vyhradit čas na hraní. Víly můţeme vnímat jako silné světelné záře, ať uţ velké, nebo malinké. Při meditaci a soustředění na ně je můţete spatřit jak tančí. A věřte mi, je to krásná podívaná. Víly jsou mi blízké z dětství. Moţná to znáte, tu spojitost, třeba s tajemnou zahradou vaší babičky. Jsou tu také vodní víly, ať uţ mořské nebo potůčkové. Ty nám doporučují aplikovat koupele s mořskou solí a s vonnými oleji. Víly jsou nádherná stvoření, zkuste se na ně napojit, budete překvapeni. 21

22

23 5. BYLINKY Uţ v dětství jsem se seznámila s bylinkami prostřednictvím mojí babičky. Bydlela na vesnici v domku se zahrádkou a bylinky- to bylo naše. Pouţívání bylinek povaţuji za jakýsi rituál. Jsou tu léčivé rostliny a jsou tu pro nás. Jezdily jsme pro ně do lesa, nebo jsme je trhaly na zahrádce. Kaţdá z nich má svůj specifický význam, zásady sušení i uţívání. Ráda bych vás seznámila s některými z nich. Určitě jste se s nimi uţ setkali prostřednictvím kosmetiky nebo čajů. Uvádím zde mé nejoblíbenější: Kopřiva Říká se jí královna bylin. Je vhodná na vyčištění organismu formou čajů, zvláště po zimě při jarní očistě. My ţeny ji oceníme na vlasy v podobě oplachovací kůry. Vlasy získají na síle a lesku. Můţeme také aplikovat na akné. 23

24 Heřmánek Heřmánek je hojící a tišící bylinka velmi vhodná pro děti. Nedoporučuje se uţívat při ekzému, neboť vysušuje. Hojí zahnisané rány, uklidňuje ţaludek i nervy. Časté jsou čaje pro miminka. Divizna Tato zlatá rostlina je určena na pomoc pro naše průdušky. Sbírají se otevřené květy a suší se na slunci. Při vyluhování byliny se čaj cedí přes plátno, neboť má dráţdící chloupky. Na kašel je velmi účinná. Jitrocel Kdo by neznal jitrocel. Roste na loukách, volně v přírodě i na zahrádkách v trávě. Máte-li nějakou ránu nebo jste poštípaní od hmyzu, přiloţte si pomačkaný list jitrocele na postiţené místo. Čaj z jitrocele na nachlazení jistě také znáte. Z této unikátní byliny jsou výborné sirupy a medy. Světlík lékařský Pálí vás oči od sluníčka? Máte je podráţděné od prachu? Nebo jsou prostě unavené? Gel ze světlíku lékařského vám na oči pomůţe. Maţe se 24

25 na víčka i pod víčka. Gel oči zchladí a uklidní (k dostání v lékárně). Meduňka Moje nejoblíbenější bylinka. Často si z ní dělám čaj před spaním. Zklidní nervy, působí jako přírodní antidepresiva. Konejšivý stav po této bylině vám pomůţe navodit klidný spánek. Moţná ji znáte i z kuchyně, kde se meduňkou zdobí poháry nebo koktejly. Vhodné jsou i koupele na zklidnění. Máta peprná Spaluje tuky a navodí hlad. Nápoj z máty dobře v létě osvěţí. Stejně jako meduňka se uţívá ve studené kuchyni. Černý bez Květy dozrávají v létě, pak přechází do černých kuliček. Má vysoký obsah vitamínu C. Čaje jsou vhodné na posílení organismu při chřipce, sráţí teplotu. Vhodný na vykašlávání hlenů. Výborné jsou medy a sirupy z této byliny. Pouţívají se květy i kuličky. Usušit na zimu lze i kuličky. 25

26 Měsíček lékařský Měsíček má několik vyuţití. Sbírá se nejlépe v pravé poledne a suší se ve stínu. Uţívá se v kosmetice na problematickou pleť, i koţní vyráţky. Vhodný pro ţeny na předmenstruační problémy. Se světlíkem lékařským posiluje oči. Mateřídouška Uţ sám krásný název rostliny vypovídá své. Má blahodárné účinky, zklidňuje,,jako u maminky. Vhodné pro děti. Zlatobýl obecný Zlatavá rostlina podporuje močové cesty. Uţívá se při chorobách ledvin, při onemocnění močových cest a jater. Rozpouští ledvinové kameny a písek. Bylin je mnoho. Chcete-li se o nich dozvědět více, vezměte si na pomoc herbář. Bylinky jsou prostě kouzelné. Zkuste si udělat bylinkovou koupel, nebo čaj. Nezapomeňte se informovat, jak se kaţdá bylina uţívá, neboť mají své pravidla. 26

27

28 6. ÚTULNÝ DOMOV Pro kaţdého z nás je důleţitý domov. Je to místo, kde tvoříme, odpočíváme, spíme a kde jsme sami sebou. Abychom se cítili v našem,,chrámě dobře, je třeba pro to něco udělat. Rozmístěte si po bytě hodně rostlin, jsou to jacísi poţírači toxinů. Dbejte na občasné oplachování listů. Kdyţ chcete harmonizovat domov, zavolejte si na pomoc Archanděla Jofiela. Je to patron Feng-shui. Navede vás, jak rozmístit věci po pokoji, co je třeba vytřídit a co naopak přidat. Pomůţe i s rozmístěním rostlin po pokoji. Doporučuji pořídit si do bytu také léčivé kameny. Hlavně křišťál působí jako univerzální čistič. Zavěste si ho třeba doprostřed místnosti na lustr. Dobré jsou i solné lampy, které ionizují okolí. Andělé vám můţou pomoci s geopatogeními zónami. Poţádáte-li je, energeticky vám vyčistí prostor. I domácí mazlíčci udělají své. Jsou ţivými energiemi, proto je mají děti tak rády. 28

29

30 7. PŘÍRODNÍ ŢIVEL-VODA Voda je univerzální čistič přírody. Voda je všude kolem nás i v nás. Zkuste se ponořit do tajemství vody. Je na celé zeměkouli dost. Bez vody by nebyl ţivot. Pro zpříjemnění volných chvil si můţeme udělat aromatickou koupel se solí, která má blahodárné účinky. Můţeme se brouzdat potůčkem, nebo se nabíjet v moři. Vţdyť uţ embrio počíná svůj ţivot v lůně matky v plodové vodě. A co vodní ţivočichové, ti by bez vody nebyli. Čerpala jsem informaci z jedné knihy, jaký ţe má účinek, nechat vodu odstát na slunci ve světle modré sklenici, nebo ve světle modré nádobě. Změní se tak energetický náboj vody. Je to prospěšnější pro zalití květin. Nebo pro nás k pití. Vynoří se pak jakési hezké vzpomínky, stejně tak, jako po poţití lesních jahod. Vaţme si naší vody na naší planetě, vţdyť je tak kouzelná! 30

31

32 8. NAŠE TĚLO Uţ jste někdy přemýšleli nad tím, jaké poselství má naše tělo? Je to dokonalý nástroj. Kaţdý úd i orgány mají své funkce. Je třeba se o svoje tělo starat např.v podobě stravy, pohybu i odpočinku. I nemoci mají své poslání. Kde není harmonie, tam je nemoc, nebo nějaký problém. Nemoc nám ukazuje, kde je chyba. Pojďme si uvědomit, co nám znázorňují určité části těla. Hlava - je to, co ukazujeme světu. Hlava ukrývá cenný nástroj, centrum myšlení a ovládání těla, a to mozek. Je-li s hlavou nějaký problém, značí to zásadní problém. Bolesti hlavy, nebo migrény znamenají, ţe trváme na své dokonalosti a trestáme se. Vlasy - jsou ukázkou naší vnitřní síly. Má-li někdo rakovinu, ztrácí svou sílu, tudíţ i vlasy. Lidé s vlasy dlouhými touţí po nezávislosti. A 32

33 vojáci, kteří si vlasy holí, se obrazně vzdávají své svobody. Kdo si vlasy barví, touţí po větší barevnosti v ţivotě, není pro ně dost pestrý. Oči - důleţitý orgán, pro obrazovou orientaci ve světě. Ten kdo špatně vidí, nechce ve svém ţivotě něco vidět. Krátkozrací lidé nechtějí vidět do dálky, bojí se budoucnosti. Dalekozrací zase naopak nechtějí vidět sami sebe. S očima souvisí slzy. Jsou tokem ţivota. Při pláči se uvolňuje napětí. Uši - a sluch s nimi spojený se povaţuje za důleţitější neţ zrak. Vysvětluje se to tím, ţe na začátku bylo slovo, vnímáno právě sluchem. Problémy s ušima značí nechuť něco slyšet, poslouchat. Proto malé děti trpí tak často záněty středního ucha, zřejmě nechtějí poslouchat své rodiče. Ucho představuje svým tvarem lidské embrio. V uchu můţeme naleznout body celého těla vhodné pro akupunkturu. Krk - je centrem komunikace. Říká se, ţe nervy, které nejsou v pořádku, souvisejí se špatnou komunikací se světem. Problémy související s krkem, třeba angína, značí, ţe chceme něco říci, 33

34 něco sdělit, ale neuděláme to. Pak vznikne blok. Šíje - jistě znáte výraz: Ten je ale tvrdošíjný. Tudíţ nepruţný v myšlení. Nechce akceptovat druhou stránku věci, trvá na svém. Většina z nás má právě problémy se šíjí. A to tímto místem proudí mnoho důleţitých meridiánů. Jsou zde uloţeny emoce. Ramena - jsou jisté váhy. Drţí paţe u těla. Problémy s rameny značí nějakou ţivotní zátěţ, kterou není schopen zpracovat, unést. Ruce - jsou nástrojem tvorby i hlazení. Dlouhé štíhlé ruce představují sentimentálního člověka. Naopak silné třeba nepruţné ruce značí realistu. I kaţdý prst znamená své. Nejsilnější je palec, má sílu za dva prsty. Všimněte si různých čar a tvarů v dlaních. Říká se, ţe ţivot máme vepsaný v dlaních. Páteř - je oporou člověka. Kdo nemá v pořádku páteř, postrádá v ţivotě oporu. Je třeba si uvědomit, ţe oporou je nám sám ţivot. Obratle jsou jakési duté korále, které chrání míchu. 34

35 Hruď a srdce - patří k srdeční čakře. Ukazuje nám, jestli jsme schopni v rovnováze lásku přijímat i dávat. K tomu patří i dech. Nejdůleţitější činnost těla, bez dechu by nebyl ţivot moţný. Vdechujeme ţivot a vydechujeme to, co uţ nepotřebujeme. Ţaludek - nám tráví potravu a rozvádí dál ţiviny. Bolesti ţaludku, třeba u ţaludečních vředů, znamenají, ţe ve svém ţivotě nedokáţeme něco strávit (zpracovat a vyloučit). Známe věty tipu: Ten mi leţí v ţaludku. A tak dále. Kůţe - rozměrem největší vnější orgán. Je to kontaktní orgán s vnějším světem. Jaký máme vztah s okolním světem, taková je naše kůţe. Vylučuje pot a dýchá. Nejcitlivější je právě pleť na obličeji, neboť ji ukazujeme světu téměř stále. Například akné nám ukazuje, ţe se nemáme rádi tak, jak bychom měli. Lupenka značí strach z vnějšího světa nebo lidí, děláme si jakési brnění, kdy kůţe se na některých místech tvoří rychlejitak vznikají šupiny. 35

36 Pohlavní orgány - jsou ukazately muţské a ţenské energie. To, ţe není něco v pořádku, ukazuje, ţe nepřijímáme muţské a ţenské ţivotní funkce v harmonii. Ţena s předmenstruačním syndromem se můţe cítit od muţe utlačována. Není smířena se svým ţenským úkolem. Nohy - nám nosí celé tělo. Právě jim bychom měli věnovat větší péči. Abychom byli mobilní, potřebujeme nohy. Kyčle jsou prvotními nástroji k tomu, abychom udělali krok v před. Koleno nám představuje pokoru (uţ kdyţ klečíme). Achylova pata-nervové centrum stejně jako zápěstí. Ploska nohy nás spojuje se zemí. Jsou zde uloţeny body celého těla stejně tak, jako na dlaních i na uchu. Jsou vhodné pro akupunkturu nebo akupresuru. Jistě by stálo za to, přečíst si podrobnější literaturu o našem těle a lépe ho poznat. Tělo je dokonalé a hodně nám napovídá. Nemoc je v podstatě projevem strachu. Máte-li nějakou nemoc, zdravotní problém, zkuste se v meditaci zeptat sami sebe, co vám tímto jistý orgán 36

37 naznačuje, co vám chce sdělit. Např. při krátkozrakosti se můţeme zeptat: Co nechci ve svém ţivotě vidět? Proč se bojím budoucnosti? Před čím zavírám oči? Co je mi trnem v oku? Co mám odstranit ze své mysli, abych lépe viděl(a)? Co mi chtějí mé oči tímto sdělit? 37

38

39 9. ODPUŠTĚNÍ-CESTA ÚSPĚCHU Odpuštění je jeden z nejkrásnějších činů. Pomůţeme tím nejen ostatním, ale hlavně sobě. Jednoduše strach nahradíme láskou. Z neodpuštění vzniká poměrně hodně nemocí a komplikací. Jsou to problémy s dětmi, finanční potíţe, neuspokojivé zaměstnání, problémy v sexuální oblasti, fobie atd. Odpuštění je zázračný čin. Je-li pro vás odpuštění náročné, zavolejte si světelné bytosti na pomoc. Mohou vyléčit vaše rány, bolestivá místa z neodpuštění, které si udrţujeme jako poklad. Andělé říkají:,,odevzdejte nám je. Je-li to Vaše rozhodnutí-odpustit, rádi vám s tím pomůţeme. Uleví se vám. Pozvěte si nás i do vašich minulých ţivotů. Vyléčíme i staré rány, které taháte z jednoho ţivota do druhého, jako koťata. Odevzdejte nám své problémy, pomůţeme vám způsobem, jaký bude nejlepší. Milujeme vás. Vrána k vráně sedá, neboli nemoc si sedne tam, kde má připravené místo. 39

40

41 10. PYRAMIDY Pyramidy jsou uţitečné geometrické tvary s kouzelnými účinky. Věděli o nich uţ naši dávní předkové. Konstruktéři pyramid v dávných dobách byli osvícení lidé. A copak znamená slovo pyramida? Piro je oheň a amid je prostředek. Tudíţ zařízení s ohněm uprostřed. Pyramidy jsou známé také z Atlantidy, kde se léčivý účinek zvětšoval i kombinací světla a léčivých kamenů. I dnes se můţeme setkat s lidmi, kteří si tu svoji pyramidu postavili na zahradě. Dokonce jsem se na jednom kurzu setkala s člověkem, který si ji nechal postavit v práci a chodil si do ní v pracovní době dobíjet energii. Pyramidu si můţete vytvořit sami. Na domácí vyuţití doporučuji menší pyramidu (výška 30cm, základna 47,10cm, strana 42,82cm). Pro správný efekt je třeba jednu stranu poloţit přesně na sever. Z materiálu můţeme pouţít karton, dřevo, nebo konstrukci potaţenou fólií. 41

42 Pokud si na pyramidu netroufnete, můţete si vyrobit jakousi mini náhraţku a to ve tvaru kuţele. Má totiţ podobné účinky. Z papíru vystřihneme kruh. Dále střihneme do půlku (v místě poloměru). Místa střihu překříţíme a slepíme. Tento kuţel vloţte pod vaši postel v místě, kde máte pupek. Nejlépe něčím podloţte, aby k vám byl blíţe (cca 10cm od vašeho pupku). Tento geometrický útvar k vám bude vysílat léčebné signály během spaní. A jaké jsou pozitivní vlivy pyramid? Jiţ dávní předkové věděli, ţe potraviny pod pyramidou zůstávají déle čerstvé. Voda uloţená pod tímto tělesem mění svou molekulární strukturu. Její léčebné účinky jsou vhodné na mytí problematické pokoţky, na pití, na vaření i pro rostliny. Vy sami se můţete léčit v pyramidě. Můţete tam meditovat, nebo spát a vaše slabá místa se začnou aktivovat a léčit. Kdyţ se budete cítit unavení, kdyţ na tom psychicky nebudete nejlépe, pyramida vám pomůţe. Sama jsem se o tom přesvědčila. Udělejte si malý pokus. Vloţte pod pyramidu nebo pod zhotovený kuţel ţiletku, s kterou se denně holíte. Zůstane tak déle ostrá i při 42

43 kaţdodenním pouţití, neţ ţiletka běţná. Ne nadarmo je uţívali naši dávní předkové, neboť byli jaksi blíţe přírodě a instinktivně věděli, co je pro ně dobré. Děkujeme za poslání pyramid. 43

44

45 11. NUMEROLOGIE A teď o mé milované numerologii. Numerologie je vlastně nauka o číslech. Čísla mají daleko větší význam, neţ si uvědomujeme. Uţ naše datum narození. Není to ţádná náhoda, kdy se narodíme, ale je to skrytý symbol naší povahy a ţivotního úkolu. Při výpočtech numerologie začínáme datem narození, který se píše většinou do mříţky s devíti okénky (třikrát na tři). Tak máme přehled, jaká čísla od 1 do 9 v datumu narození máme, která se opakují a která naopak chybí. Pro zajímavost, den našeho narození vypovídá o našem dětství. A teď, co která čísla zamenají: 1 vůdcovské sklony, organizační schopnosti 2 citlivost, intuice 3 dobrá orientace, postřeh 45

46 4 praktičnost, rodinné zázemí, pracovitost 5 pohyb, změny, cestování (stěhování) 6 láska ke kráse, domovu, rodině, obchodní schopnosti 7 karma (citová), pochopení a účast 8 karma (materiální a fyzická), logika a intelekt, obrazuschopnost 9 - duchovno, analytické schopnosti 0 představuje nekonečno a má vliv na čísla kolem sebe, má význam vesmírného řádu Tak v čem jste silní? A naopak, které vám chybí? Která se opakují? (tzn. zesílený účinek) Pro numerologii je důleţité a oblíbené ţivotní číslo. Vypočte se sečtením všech číslic ve vašem datumu narození. Výsledné číslo se redukuje tak dlouho, dokud nám nedá číslo od 1 do 9. Výjimkou jsou mistrovská čísla 11 a 22, která se neredukují. Příklad: Pan XY se narodil Vše sčítáme: =27, 2+7=9 Ţivotní číslo je 9. 46

47 Co nám napoví životní číslo? 1 - Vůdcovství, odvaha, schopnost prosadit se, organizace, ráda dominuje. Nadřazenost a tvrdohlavost. 2 - Dobrá intuice, laskavost, citlivost. Od partnera chce oddanost. Je pro ni důleţité dobré zázemí. Chybí odvaha. Pozor na přecitlivělost a stres. 3 - Je činorodá, tvořivá, vynalézavá. Má originální nápady. Nerozváţnost. Je kritická k druhým. Vznětlivá, roztěkaná, výbušná. 4 - Je vytrvalá, pracovitá. Dosahuje pracovních úspěchů v pozdějším věku. Potřebuje jistotu v partnerovi. Je nedbalá. Pozor na nervy a výbuchy. 5 - Pětka znamená pohyb, změny, cestování. Chce svobodu a dobrodruţství. Vítá vše nové. Nesnáší rutinu a nudu. Je nestálá, někdy nervózní. 47

48 6 Je často postavena před rozhodováním. Je pro ni důleţitá harmonie v partnerství, domov a rodina. Má cit pro krásu, obchod, umění. Je váhavá. Lpění na dokonalosti, občas neústupnost. 7 - Duševní práce na sobě samé. Potřebuje přátelství a přitom nezávislost. Potkávají jí nečekané ţivotní změny. Moţné léčitelské schopnosti. Někdy je pesimistická, pyšná, nepřístupná. 8 - Ctiţádostivost, moc, peníze. Ráda a úspěšně riskuje. Má organizační schopnosti. Je vytrvalá. Důleţitá je pro ni rovnováha. Má vůli překonat překáţky. Konzervativnost. Pozor na zneuţívání moci a neúctu k druhým. 9 - Pro devítku je důleţitý ideál a zkušenosti. Dobrá mentální energie. Dává přednost lásce, pravdě a přátelství před materialismem. Je moudrá. Snadno se učí. Úspěch aţ v pokročilém věku. Někdy necitlivost. Nedostatek odvahy. 48

49 11 - Je inteligentní, citlivá, tvořivá. Poznává úspěch i krach. Má nadání, sklon k vizím. Vyuţívá inspiraci z vyššího já. Chybí trpělivost, vyrovnanost. Pozor na emocionální otřesy Je pro kolektivní činnost. Ţije pro druhé. Je inteligentní. Má inspiraci a sílu. Někdy duševně přetíţená, nesoustředěná. 49

50

51 12. REIKI Reiki je ţivotodárná univerzální energie. S Reiki se narodí kaţdý. Miminka mají otevřenou korunní čakru na vrcholku hlavy (fontanela). S přirůstajícím věkem se tato čakra pro energii Reiki uzavře, neboť se člověk přizpůsobí tomuto světu. Jsou tu však mistři Reiki, kteří nás mohou do tohoto systému zasvětit. Taky jsem byla do Reiki zasvěcena a nikdy nezapomenu na ten blahodárný pocit. Cítila jsem se jako u maminky v bříšku. Jsem za to moc vděčná. Při aplikaci Reiki se obrátíme na univerzum (pro někoho Bůh, Věčné Světlo, Vyšší Já) a poţádáme o energii. Tato energie k nám proudí korunní čakrou, dále dalšími čakrami a vychází dlaněmi a ploskami nohou. Ruce pak můţeme vkládat na určité místo na těle. Aplikujeme sobě nebo ostatním (jen s jejich souhlasem), zvířatům nebo rostlinám. Obzvláště děti a zvířata mají Reiki rádi. Jsme jakýmsi kanálem pro tuto energii, 51

52 čili se nevyčerpáme. Tato energie nejde z nás, nýbrţ skrze nás. Při prvním základním stupni léčíme především fyzické tělo. Při druhém stupni zasvěcení léčíme pomocí manter mentální a éterické tělo. Můţeme energii posílat i na dálku. Po aplikaci si očistíme ruce, nejlépe pod tekoucí vodou nebo nad plamínkem ohně. V dnešní době je několik druhů Reiki například Karuna Ki nebo Reiki s delfíny. Pokud máte moţnost, nechte se do tohoto systému zasvětit. Je to jeden z darů univerza, kterým jsme blíţe Lásce a Světlu. 52

53

54 13. POZITIVNÍ AFIRMACE Uţ jste někdy přemýšleli o tom, jaký vliv mají naše myšlenky a slova na náš ţivot? Myslíte pozitivně nebo negativně? Je vaše sklenice do půlky plná, nebo prázdná? Mnoho odborníků se zabývá vlivem afirmací na náš ţivot, na uskutečnění našich přání. Ať se to týká zdraví, peněz, materiální hojnosti, vztahů i osobních vlastností. Jaká jsou vaše přání? Zkuste se nad nimi zamyslet a napište si je na papír. Důleţité je, aby jste si je zapsali v pozitivních větách. Například: Jsem zdravá. Chybou je napsat: Nejsem nemocná. Vaše podvědomí zachytí slovo nemocná a přijme ji za svou skutečnost. Je lepší říci svému dítěti: Buď hodný, namísto nezlob. Slyšíte to zlob? A protoţe opakované slovo má silnou moc a uskutečňuje se do reality, můţete na svém ţivotě zapracovat opakováním pozitivních afirmací. Nejsilnější účinek mají tyto věty během meditací, 54

55 kdy jste uvolnění, nebo před spaním. Doporučuje se opakovat 21krát po dobu 21 dnů a uvidíte zlepšení aţ vyléčení situace. Vaše podvědomí je přijme za skutečnost a to se promítne do vašeho ţivota. Tak například: Moje páteř je pružná a pevná Jsem sebevědomý/á Věřím si Důvěřuji životu Důvěřuji Bohu V mém životě je vše v pořádku Mám dobrou práci a jsem za ni dobře ohodnocen/a Můj příjem peněz narůstá Mé vztahy jsou láskyplné Jsem vyrovnaný/á a klidný/á Jsem milován/a a podporován/a univerzem Vše se mi daří Dnes mám krásný den Atd. 55

56

57 14. ČAS PŘED SPANÍM Čas před spaním je skvělý čas pro práci na sobě sama. Je to moje oblíbená chvíle. Na to, na co myslíte, nebo čím se zabýváte před spaním má na nás silný vliv. Naše mysl totiţ s těmito myšlenkami pracuje během spaní a ukládá se silněji do podvědomí. Jistě jste uţ zaţili nějakou tu partnerskou hádku před spaním, ţe? Nic příjemného. Ráno je člověk unavený, rozmrzelý nebo ještě naštvaný. Tak jak vyuţít tento čas? Hlavně pozitivně! Nabídnu vám pár tipů: Říkejte si jiţ zmiňované mantry dokola tak dlouho, dokud neusnete. Pořádně si vyčistíte čakry a budete mít čistější spánek. Opakujte si pozitivní afirmace. Chcete 57

58 například, aby se vám zlepšil zrak. Můţete si říkat: Můj zrak se uzdravil. Vidím dobře (21krát). Po několika dnech opakování ucítíte zlepšení. Pomodlete se. Modlitbu mám ráda. Udělá tak nějak dobře na duši, dobře se pak spí. Druhý den pozoruji změny, které z modlitby vycházejí. Odpusťte si, odpusťte ostatním. Odpouštím, odpouštím, odpouštím... Mojí oblíbenou činností je komunikace s anděly, archanděly, nanebevzatými mistry a s vílami. Obzvláště ráda si volám archanděla Michaela, má velkou energetickou sílu a věcné praktické rady. Zavolám si tyto bytosti a poţádám je, aby mě ve spánku léčily, nebo aby na mně pracovaly v místech, které potřebuji. Ve spánku jsme uvolnění a tudíţ se pravému léčení nebráníme. Proto tyto světelné bytosti s námi mohou lépe spolupracovat. Ještě před usnutím cítím příliv báječné energie. Někdy se jich ptám: 58

59 Co potřebuji vědět? Co je pro mě aktuální? Co si mám uvědomit? Odpovědi přijdou v různých podobách. Třeba hned, nebo později formou nějaké kníţky, filmu. Nebo někdo něco řekne a já vím, ţe je to odpověď. S oblibou volám i archanděla Metatrona a ţádám ho o léčení jeho Metatronskou krychlí Občas si zavolám své milované víly. I vy je můţete poprosit o cokoliv. Čas před spaním prostě miluji. Je to pro mě rituál. Můţu si vybrat, na čem budu na sobě pracovat a posouvat se duchovně dál a ve spaní na tom mé podvědomí zapracuje. Ne nadarmo se říká: Uvidíte to, až tomu uvěříte. 59

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů GERTRUD HIRSCHI MUDRY jóga prstů Obsah Poděkování... 6 Milá čtenářko, milý čtenáři!... 7 Co jsou mudry?... 9 Původ muder... 12 Jak, kde a kdy se mudry praktikují?... 13 Jak se mudry cvičí?... 13 Kde a

Více

harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU

harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU Kroky k vnitřnímu míru harmonické principy pro lidské žití od POUTNICE MÍRU Tuto promluvu všem hledajícím s láskou věnuje Poutnice Míru. OBSAH: Přípravy...9 Očista.14 Odmítání 17 Shrnutí 21 Myšlenky.25

Více

Shamballa 1024 manuál 1-4

Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál - stupeň 1 - obsahuje prvních 256 symbolů - odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle - Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická

Více

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D.

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. V nakladatelství Synergie vyšly následující tituly Doreen Virtue: Dárkové komplety: Andělé a svatí (kniha a 44 karet) Andělská terapie (kniha a 44

Více

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller

Miluj svŧj ţivot. Radost ţít. Louise L.Hay. The New York Times Best Seller Miluj svŧj ţivot Radost ţít The New York Times Best Seller Louise L.Hay Digitalizace 9/2011 1 Poděkování S radostí a potěšením děkuji: - všem svým studentŧm a pacientŧm, kteří mi dali mnoho a dodali mi

Více

Metodika 1. modul Motivační kurz

Metodika 1. modul Motivační kurz INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 1. modul Motivační kurz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 pátek večer - 12.8. 2008 Nejdříve pozdravme ty síly, které nás svedly zde dohromady. Tutéž sílu vidíme i v našich srdcích a před ní se rovněž skláníme. Jsme tady dnes

Více

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková 1 www.centrum-mandala.cz/info Obsah Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G.

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti?

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? 21 klíču k tajemství hubnutí Cestou těla a mysli Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? Klíč číslo: 1 záměr 2 smích 3 cílená práce s myšlenkami

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG

Magic of Nature. Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magic of Nature Hanna Maria Therapy PRODUKTOVÝ KATALOG Magie přírody Vždy, když se ponořím do nové práce s éterickými oleji a hledám odpověď na otázku, jak nejlépe sestavit kompozici, kterou bych mohla

Více

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to

Více

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Vydala společnost Višva Nirmala

Více

Nick Churchill, IV. přednáška 25.1.03 (přepsáno z diktafonu a od Lenky S.)

Nick Churchill, IV. přednáška 25.1.03 (přepsáno z diktafonu a od Lenky S.) Nick Churchill, IV. přednáška 25.1.03 (přepsáno z diktafonu a od Lenky S.) Úvod: Nick: mimo jiné chci probrat nové zkoušky léků od J. Sherra: Losos a Labuť. Obě zkoušky jsou nádherné, nejen proto, že jsou

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI

NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI NEVĚDOMÉ PROCESY V AKTIVNÍ IMAGINACI JIRSÁKOVÁ VERONIKA Úvod Téma, kterým se ve své závěrečné práci chci zabývat jsem nazvala Procesy v aktivní imaginaci. Ráda bych se zaměřila na to, co se v nás při aktivní

Více

TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO. Adţána Ča

TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO. Adţána Ča TICHÉ LESNÍ JEZÍRKO Adţána Ča ÚV OD Tiché lesní jezírko Snažte se být bdělí a nechat věci jít svou přirozenou cestou. Pak se vaše mysl ztiší v každém prostředí, jako čisté lesní jezero. Nejrůznější druhy

Více

POZNEJTE JSTE. Šrí Gurudev Čitrabhanu

POZNEJTE JSTE. Šrí Gurudev Čitrabhanu POZNEJTE KDO JSTE Šrí Gurudev Čitrabhanu Překladatel děkuje všem přátelům za pomoc při vydávání této knihy. POZNEJTE KDO JSTE Dynamika džinistické meditace Šrí Gurudev Čitrabhanu Šrí Gurudev Čitrabhanu

Více

ISBN 978-80-7453-146-0

ISBN 978-80-7453-146-0 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN 978-80-7453-146-0 LÁSKA

Více

V P E N Ě Z Í C H V E V Z T A Z Í C H V E Z D R A V Í

V P E N Ě Z Í C H V E V Z T A Z Í C H V E Z D R A V Í Ročník III, vydání 5, květen 2008 měsíčník o tom, jak si udržovat pohodu ve čtyřech zák ladních oblastech života V P R Á C I V P E N Ě Z Í C H V E V Z T A Z Í C H V E Z D R A V Í OBSAH ČÍSLA Práce Jsi

Více

informační noviny a stylů, nabídnout návštěvníkům výběr z těchto možností

informační noviny a stylů, nabídnout návštěvníkům výběr z těchto možností informační noviny ročník 2014 Jubilejní čtyřicátý festival Miluj svůj život v Plzni 40. mezinárodní festival ezoterických a duchovních směrů 4.-6.7.2014 PLZEŇ První festival Miluj svůj život se konal už

Více

AROMATERAPII A LÉČENÍ DRAHÝMI KAMENY

AROMATERAPII A LÉČENÍ DRAHÝMI KAMENY ČAKRY Slovo ČAKRA pochází ze sánskrtu a znamená kolo nebo disk. Hinduistické texty, zabývající se prouděním energie v lidském těle, pouţívají tento výraz pro centra v našem těle, která mají schopnost přijímat

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Barvy a jejich působení na psychiku dítěte v mateřské škole Iva Makaloušová vedoucí bakalářské

Více

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra psychologie Bakalářská práce RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Lucie Štychová Předškolní a mimoškolní pedagogika: Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

Praktická kniha detoxikace a očisty organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz Praktická kniha detoxikace a očisty organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Lidské tělo v hlavní roli 4 Detoxikace za starých časů 9 Proč je třeba detoxikovat organismus 14 Jaké problémy se

Více

informační noviny a vydělat tak více peněz. Zdráhal jsem se tomu uvěřit, avšak podnítilo mne to k zájmu

informační noviny a vydělat tak více peněz. Zdráhal jsem se tomu uvěřit, avšak podnítilo mne to k zájmu informační noviny Jak nám vyrábějí nemoci, abychom se stali jejich zákazníky Obezita způsobuje většinu zdravotních problémů u nedůchodové populace. Kde se obezita bere? Už od dětství jsme programováni

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

M o c v d ě č n o s t i

M o c v d ě č n o s t i M o c v d ě č n o s t i Tuto knihu v hodnotě 150 Kč Vám přináší Mistr mysli - www.mindmaster.cz MŮŽETE TUTO KNIHU SDÍLET. Nemůžete jí distribuovat ani půjčovat za účelem zisku. Nesmíte ji ani v žádném

Více