Filipíny - růžencová revoluce v r. 1986

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filipíny - růžencová revoluce v r. 1986"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Filipíny - růžencová revoluce v r V posledních týdnech navštívil PP František Filipíny. Připomeňme si, co se tam odehrálo před 29 lety. 20 let vládl Filipínám diktátor, který byl původně demokraticky zvolen. Po svém zvolení však prezident F. Marcos zapomněl na demokracii, právo bylo jeho vazalem. Tak to dopadá, když se svoboda nebrání. Fantasticky zbohatlo pár lidí, kteří to s povedeným prezidentem táhli. I církev byla zotročena. Jed-noho dne se diktátor rozhodl, že si ve volbách nechá svůj mandát potvrdit. Před volbami navštívil také kardinála a vyjádřil před ním obdiv, jak rychle mají v USA hlasy voličů spočítané. Kardinál mu odpověděl se sarkasmem: Pane prezidente, vy to máte zorganizováno lépe. Vy znáte výsledek už před volbami! Volby dopadly pro prezidenta špatně, ale podvod se měl proměnit ve skutečnost. Ohlásil, že byl zvolen. Jenže církev si spočítala hlasy věřících, (těch je tam asi 82%), a po bohoslužbě ohlásil arcibiskup: Sestra Aquinová, která je mezi námi v kostele, byla právoplatně zvolena prezidentkou! Do ulic vyjely tanky, obrněné transportéry, pěchota se samopaly. Ale z klášterů vyšly řeholní sestry, ze seminářů bohoslovci, kněží. Obě fronty se blížily. Ta druhá měla v čele bohoslovce, řeholnice v druhé řadě, držely se za ruce a v rukou růžence. Zazněly povely, kulomety zvedly hlavně, ale místo střelby seskákali vojáci z vozů a přidali se

2 k věřícím. Růžencová revoluce byla na světě! Prezident Marcos utekl a na jeho účtu zůstalo 150 miliard. Jak napsal P. Alois Pekárek: To nebyla jen lidská šikovnost, jen dobře volená taktika. To bylo vanutí a působení Ducha svatého: Přijď Duchu svatý a obnovíš tvář země. Použito textů z knihy Hořící srdce, cyklus B, P. Alois Pekárek Také křesťanství potřebuje obhájce. K tomu, abych mohl křesťanství obhajovat, musím žít jako křesťan. Někdy se takovému životnímu stylu říká žít v pravdě. Každé moje pochybení vytváří překážku ostatním, aby si křesťanství vážili, nebo dokonce víru v Krista přijali. U D Á L O S T I V E F A R N O S T I BUDE SE DÍT 2 PLÁNOVANÁ SETKÁNÍ Biblická hodina 1. středa v měsíci neděle od hod.: Setkání mladomanželů. Tentokrát se setkání mladomanželů posouvá na 2. neděli v měsíci a koná se v Oáze na Č.Mostě čtvrtek od 18 hod. EKUMENICKÉ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ S CÍRKVÍ BRATRSKOU v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů (v Katolické Oáze na Černém Mostě) Pravidelné setkání žen a maminek - každý 2. pátek v měsíci na faře po mši sv. asi od 19: sobota. Farní karneval letos se uskuteční na faře. Od 16:00 hod. pro malé děti, od 19:30 hod. pro dospělé Popeleční středa začátek postní doby. PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ Náboženství ve farnosti se koná pravidelně podle rozvrhu.

3 Nedělní setkání se koná na faře v Kyjích po každé mši sv. PŘIPOMÍNÁME SI P. Jan Bula Pražský arcibiskup Josef Beran vydal pastýřský list, v němž reagoval na dobovou situaci, necelé 3 roky po tom, co se vrátil z koncentráku. Ministerstvo vnitra ovládané komunisty za přečtení tohoto - jimi zakázaného- pastýřského listu trestalo kněze, kteří List přečetli z kazatelny, i vězením. Týkalo se to mj. i P. Jana Buly (podmíněný trest vězení byl následně milostí prezidenta zrušen). O tři roky později však dostal trest smrti za velezradu (za údajnou účast ve vykonstruovaném babickém případu). Tehdy už milost nedostal a byl popraven. STALO SE Tříkrálová sbírka v Kyjích a na Černém Mostě v lednu 2015 Tříkrálová sbírka 2015 se letos uskutečnila od neděle 4. do 11. ledna. Farní charita Praha 14 měla k dispozici patnáct kasiček. Celkově všichni koledníci vybrali skoro 19 tisíc korun. Všem pomocníkům, koledníkům, organizátorům, doprovázečům i těm, kteří na nás mysleli v modlitbě, velice děkuji. A také velice děkuji všem, kteří svým darem přispěli do kasiček a zasloužili se tak o krásný výsledek sbírky. Soupis kasiček a částky, které se do nich nashromáždily: č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč č Kč CELKEM: Kč 3

4 Hned v neděli si kasičky 1 3 vyzvedla jedna milá farnice u kostela sv. Bartoloměje. Jak jsem se později dozvěděl, byla se svými koledníky koledovat na Hlavním nádraží. Jedna z těchto kasiček myslím, že č. 2, se také účastnila 11. ledna koledování před hlavní nedělní bohoslužbou u kostela sv. Bartoloměje. Zde se sešla s kasičkou č. 12, která do té doby byla téměř prázdná. Z výsledků v tabulce je vidět, že farníci opět přispěli značným dílem. Nejvíc koledníků se sešlo ve středu, a odpoledne ke stanici metra Černý Most vyrazili hned s pěti kasičkami (č. 4 8). Ke zpěvu tříkrálové kolední písně jsme měli k dispozici hudební doprovod v podobě flétny a klarinetu a koledování se docela dařilo. Horší již to bylo v pátek, kdy jsme s koledníky opět vyrazili k metru s kasičkami č. 9, 11 a 12. Bez hudby a ve veliké zimě jsme neměli již takové šance. Lidé si mysleli, že sbírka skončila již po Třech králích. Smutný osud potkal kasičku č. 10, kterou si také jedna kolednice odnesla od kostela již první neděli, ale hned i s celou rodinou ulehli nemocní a nemohli koledovat. Proto jsem tuto prázdnou desítku svěřil ochotným farníkům před večerní bohoslužbou v Oáze a také zde se vybralo příjemné množství korunek. S kasičkami č jsme letos podnikli experiment: zkusili jsme si hodinovou koledu v sobotu 10. ledna stylem byt od bytu v činžácích blízko Oázy na Černém Mostě. Za hodinu před polednem jsme obešli jen tři domy z toho jeden náš vlastní. Koledování tváří v tvář obyvatelům bytu nebo domu je, myslím, tím hlavním, proč se Tříkrálová sbírka vlastně pořádá. Tahle zkušenost mě přesvědčila, že hlavním důvodem není výběr peněz, i když to je samozřejmě vítaný bonus. Hlavním smyslem je opravdu přinést lidem tříkrálový pokoj a požehnání. Když jsme zvonili na zvonky u vchodu do domu, nikdo nás nechtěl pustit dál. Obyvatelé Černého Mostu mají špatné zkušenosti s Jehovisty a také s podomními prodejci čehokoli. Nakonec jsme se do 4

5 domu dostali tak, že šel někdo dovnitř anebo ven. Ale když už jsme byli uvnitř a zvonili u bytových dveří, jen jednou se nám stalo, že někdo otevřel a hned zase zabouchl. Všichni, kdo otevřeli, jakoby vlastně na koledníky čekali. Často jsme odpovídali na otázku, zda je křída opravdu posvěcená. Myslím, že i lidé nevěřící si uvědomují sílu jednoduchého symbolu, kterým je požehná-ní v podobě písmen K + M + B Vícekrát jsme se dali s lidmi do řeči. Děti zpívaly, dospělí odpovídali na otázky. Dvakrát jsme se, poté co se zavřely dveře, hned modlili za obyvatele toho bytu, protože v tom okamžiku nám to přišlo jako důležitá služba. Popravdě řečeno, chození po bytech mi připadá jako docela dobrodružná činnost a myslím, že by to nebylo pro malé děti. Nejen, že na nás několikrát vyběhli různí psi a jednou otevřela polonahá dáma, ale také jsme nahlédli do lidské bolesti a samoty. Na druhou stranu jsme mnohokrát pocítili, že spolu s písní koledy přinášíme opravdu lidem pokoj a trochu radosti. Podobnou zkušenost má také moje kamarádka Marcela z Dolních Počernic, kde tradičně koledují domek od domku. Její příspěvek je v Natanaelovi dále. Moc bych si přál, kdybychom příští rok uskutečnili více tohoto osobního koledování. Ještě jednou děkuji všem, kdo jakkoli pomohli a slibuji, že peníze, které dostaneme ve Farní charitě Praha 14 z Tříkrálové sbírky zpět, užijeme k dobré pomoci potřebným lidem. Tomáš Kubal 5

6 R E F L E X E INSPIRACE: Jak jsme u nás koledovali aneb Tříkrálová sbírka Už je to nejméně 7 let, kdy jsme poprvé v Dolních Počernicích zavedli tradici tříkrálového koledování. Počátky byly nesmělé a rozpačité, ale za sedmileté působení tu vznikla velmi pěkná tradice. Těší se na ni jak sami malí koledníci, tak hlavně lidé, které přijdeme navštívit a popřát jim v novém roce. Výběr peněz je, pokud to tak mohu říct, až na posledním místě, protože setkání, která zažijeme - milá a vřelá přijetí, nás velmi obohatí. Někdy se stane, že nám někdo dát peníze nechce, nebo že je nepříjemný, ale to je asi pět lidí ze šedesáti. Velkým povzbuzením a motorem k této činnosti je, že vidíte, jakou radost z koledníků mají lidé, které navštívíte, a to vám dodá odvahu pokračovat v této bohulibé činnosti. Koledujeme po rodinných domech, ale také v bytových domech. Je povzbuzující vidět rozzářené tváře malých dětí a starých lidí. Starouškové se na nás netrpělivě těší, mají připravené peníze a někdy i sladkosti pro malé koledníky. Ti, kteří nás vidí poprvé, jsou potěšeni, že se s námi setkali i v Počernicích a nejen ve zprávách v televizi, kde jsou o Tříkrálové sbírce zmínky, že někdo někde koledoval. Samy děti, které chodí koledovat, se těší, že budou psát tříkrálové požehnání, rozdávat cukry a kalendáře a také, že si mohou cukříky vzít za odměnu domů. A tak chodíme dům od domu, zvoníme na zvonky, zpíváme a přejeme do nového roku - a vše ostatní přijde samo, včetně peněz. Hodně krásných zážitků při příští Tříkrálové sbírce přeje Marcela Krňávková, farnost Dolní Počernice. 6

7 CO S NARŮSTAJÍCÍ XENOFOBIÍ VE SVĚTĚ I U NÁS. Myslím, že my křesťané máme větší šanci ubránit se vymývání mozků a příklonu k mylným a špatným postojům: Můžeme přemýšlet o tom, co by různým návrhům na řešení společenských problémů řekl náš Pán. Co by před ním obstálo? Zasmál by se karikaturám zesměšňujícím náboženství a jeho představitele? Co by řekl našemu strachu z přílivu emigrantů? Souhlasil by s našimi názory na to, jak napravit sociálně problematické a nepřizpůsobivé? Zkusme přemýšlet, před jakým nebezpečím by nás varoval On Možná je to až opovážlivé uvažovat takto o našem Spasiteli Tak obraťme svou pozornost na jeho náměstka, vezměme v potaz, jak on tyhle věci vidí. K současnému dění se vyjadřuje velice často, jen se k jeho výrokům dopracovat. Můžu si vybrat, na koho a na co při utváření vlastního názoru dám: Na své (dost omezené a těžko říct, do jaké míry zmanipulované) vnímání reality, na proslovy představitelů různých politických stran a hnutí, do jejichž zákulisí nemám moc možností proniknout? Nebo muže, jehož si jak věříme prostřednictvím volby kardinálů vybral Ježíš jako svého zástupce na Zemi? Obávám se, že to, co slýchávám od některých katolíků např. na adresu muslimů, je v příkrém rozporu s tím, co hlásá papež František. On problémy chudých a odepsaných, problémy spojené se soužitím různých etnik zná z vlastní zkušenosti určitě lépe než většina z nás. Jako křesťané máme i další možnost čelit hrozbám, před nimiž nás varují některé jasnozřivé autority. Což nemáme všechno v modlitbách předkládat Pánu? Bůh jistě slyší každou naši střelnou modlitbu tak což se na Něho obrátit dřív, než se pustíme do zuřivé debaty o zlu, jež nás děsí, nebo v němž se zoufale zmítáme? Kéž bychom vždycky dokázali Boha upřímně poprosit o milost, abychom se varovali zbytečných slov, abychom nemluvili z touhy předvést, jak tomu rozumíme, abychom se nenechali unést emocemi plynoucími z našeho pocitu ohrožení ani z našich možná špatných zážitků a zkušeností atd., abychom nešířili strach nebo dokonce nenávist Přiznávám, že někdy také podlehnu pokušení suverénně se vyjadřovat o problémech, jejichž řešení není v mých silách. A pak se najednou vytratí má falešná sebejistota, s níž někoho o svém pohledu přesvědčuji, a říkám si: když ses s takovým zápalem pustila do lidí jiného názoru, co bys k napravení aspoň nějakého zla obětovala ze svého pohodlí, z toho, co nutně nepotřebuješ? Vzpomenu si na lidi, kteří nedebatují a konají: kteří se neštítí pomáhat bezdomovcům, slouží bezmocným, někdy dokonce riskují zdraví i životy pro dobro druhých, pro porozumění mezi lidmi. A je mi stydno. Ze Zpráv od sv Prokopa ze Stodůlek vybrala Marta. Plné znění: /zpravy-od-jakuba-a-prokopa/ 7

8 F A R N Í K N I H O V N A B A R T O L O M Ě J K A České srdce pro JANA PAVLA II. Myšlenka uspořádat sborník vzpomínek na Jana Pavla II se zrodila záhy po jeho odchodu z tohoto světa. Prostřednictvím Katolického týdeníku a rádia Proglas redakce Karmelitánského nakladatelství oslovila širokou veřejnost a požádala ji o zaslání zážitků souvisejících s pontifikátem prvního slovanského papeže. Na setkání se Svatým Otcem vzpomínají např.: Václav Havel,Jan Graubner, František Lobkowicz, Václav Malý, Miloslav Vlk, Monika Höferová, Tomáš Halík, a mnoho dalších. Václav Havel --- Mám v živé paměti okamžik, kdy jsme se s přáteli v roce 1978 dozvěděli, že konkláve zvolilo kardinála Karola Wojtylu papežem. Nesmírně jsme se tehdy radovali, ba myslím, že jsme dokonce radostí T A N Č I L I. Cítili jsme totiž nejen to, že na papežský stolec dosedá vskutku skvělý člověk s velkým charismatem, který otevře dveře k nevídané renesanci křesťanství a skrze ni lidské duchovnosti vůbec, ale který zásadním způsobem ovlivní i budoucí osud a politický řád dnešního světa... Tomáš Halík Největší dojem? Vidět ho zblízka při osobní modlitbě a při liturgii. Večeře zpravidla začínaly a končily modlitbou v papežově kapli a jednou jsem, celý rozechvělý, stál po jeho levici u oltáře, když jsme česky koncelebrovali mši pro skupinu našich studentů: papež se nořil do modlitby, jako když kámen klesá do hloubky, a měl jsem téměř fyzický pocit, že do té hloubky bere i své okolí. Pak jeho schopnost naslouchat, jeho fenomenální paměť a neskrývané sympatie k těm, kteří mu přinášeli ne dekvótní úklony, jichž byl syt, nýbrž podněty k zamyšlení. V jeho soukromé kapli jsem měl jednou intenzivní zážitek, že je to místo, kde tento muž podává problémy celého světa přímo do otevřeného Kristova srdce. Byl to velký papež, opravdu jsem ho miloval. Srdečně Vás všechny zdraví a hezké počtení přeje Věra Tůmová. Natanael vychází vždy první neděli v měsíci. Náklad 60ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: P.Fiala, J.Höfer a H.Rošická. Další informace o farnosti na

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

život farností 1 Naše kostely II ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007

život farností 1 Naše kostely II ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007 život farností 1 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y leden 2007 To t a d y j e š t ě c hy b ě l o, řekli si někteří, když jsem o Vánocích z krabice vytáhl

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 1 ñ nor 2009 LONI O 3. NEDĚLI ADVENTNÍ navštívil kostel Panny Marie Královny míru v Praze 4 pražský arcibiskup a

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015. Jak na Nový rok, tak po celý rok

ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015. Jak na Nový rok, tak po celý rok ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015 Jak na Nový rok, tak po celý rok Kdyby toto úsloví platilo, byl by tento rok moc požehnaný. Vstoupili jsme do něj spolu s poutníky z celé Evropy, kteří

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XXIV Neděle 17. února 2013 Z obsahu čísla Výsledky Tříkrálové sbírky Zážitky koledníků Zastavení křížové cesty Uzavření církevního

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv.

5 / 2013 Společenství. Společenství 5/13. Dušičkové. Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Společenství 5/13 Dušičkové Vložíme-li se Bohu zcela do rukou, můžeme důvěřovat, že z nás něco udělá. sv. Edita Steinová OBSAH: OPRAVA KOSTELA SV. ANNY.3 DUCHOVNÍ OBNOVY VE FARNOSTI.3 ROZHOVOR S P. OLDŘICHEM

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně

Hejčínské OKO PROSINEC 2014. Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně PROSINEC 2014 Jubilejní rok sv. Terezie od Ježíše (čtěte na str. 16) Úvodní slovo Prosincové Hejčínské oko, které držíte v ruce,

Více

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015

fchodoviny Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské farnosti / str. 6 11 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 2 /2015 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY SPOJ NÁS V JEDNO, PANE... Postřehy, zážitky a dojmy ze setkání Taizé v naší chodovské

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém...

Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Liturgie doby postní a velikonoční upírá svůj pohled na svaté město Jeruzalém... Farní pouť k Božímu milosrdenství Každý z nás máme za co Bohu děkovat

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 90 Hromnice 2011 Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 90 Hromnice 2011 Modlitba k Duchu svatému Jana Pavla II. Z obsahu Slovo na okraj Program farnosti

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více