Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112 Vánoční letáčky Serál A-Z končí Festival Trutnov Dětský kvíz

2 Na úvod Sláva na výsostech Bohu! Rok co rok svítí ve v ýlohách třpytivé hvězdy a jiskřiv ý sníh, dědové s bílými vousy a s čer venou čepicí zvěstují evangelium. Jak jsi v t y to dny populární! Obchodní domy mají denně otevřeno, na poštách pracují přesčas. Jsme k sobě laskaví až do 27. prosince ráno Uchraň mě, abych Tě hledal jinde než tam, kde jsi: v člověku chudém, pohrdaném, osamělém. Dej, ať ukazuji své lidské by tí ve slušnosti, ohleduplnosti, lásce k druhým, opravdovosti a spravedlnosti. Dej mi odvahu a rozmnož mou víru. Ty jsi se stal člověkem, teď mohu bý t člověkem i já. Pomoz mi k tomu. Alfonzo Pereira: Myšlenky a modlitby, exilová literatura. Bible, Galatským 6, 11: Teď vám píši vlastní rukou Ani jsme se nenadáli a jsou před námi opět Vánoce. Ten čas opravdu letí! Všechno se strašně zrychluje, celý způsob našeho života. Díky moderní technice stručně a rychle vyřizujeme, ale nějak se vytrácí osobní kontakty. Používáme k vzájemné komunikaci mobil, internet, Facebook a přitom se jeden druhému stále více vzdalujeme. Nevidíme se, jen neosobně vyřizujeme. Nejhorší na tom je, že už se nejedná pouze o úřední dorozumívání, ale sms-ky, y apod. si také posíláme jako osobní přání v rodině a blízkým přátelům. Pokusme se o těchto Vánocích něco změnit. Věnujme trochu svého času a napišme vlastní rukou dopisy těm, které máme rádi a nejen o Vánocích na ně myslíme. Osobní dopis psaný vlastní rukou má zvláštní kouzlo a adresáta mimořádně potěší. Je to něco zcela jiného, než když em rozešleme přání na několik různých adres! Tajemství dopisu tkví v tom, že do něj vložíme svůj čas, myšlenky a kousek svého srdce pro toho, komu píšeme. Dokud ještě umíme psát rukou, uvažujme na tím, že osobní dopis může být pro někoho tím nejhezčím vánočním dárkem. NABÍDKA VERŠŮ NA NOVÝ ROK Církvím připravíme verše do nového roku pro jejich jednotlivé členy. Nabízíme sadu biblických veršů (až 500 různých veršů), které jsou vytištěny na samolepících etiketách (na 1 archu formátu A4 je 14 veršů samolepek o rozměrech 10x4 cm). Verše lze nalepit na zadní stranu záložek BTM. Doporučená cena za 1 arch je 28 Kč včetně záložek. 3

3 Adventní zamyšlení Proč se Bůh rozhodl pro pastýře? Na narození Ježíše Krista, které si připomínáme právě o Vánocích, je pozoruhodné, že si Bůh k tomuto vrcholu dějin lidstva povolal právě ty opovrhované, přehlížené a nedoceněné v lidské společnosti. Andělskou zvěst o převratné události dějin slyší jako první pastýři na betlémských pláních. Proč právě oni? Vyprávění mladé maminky nám může pomoci nalézt tu správnou odpověď. Byli jsme tehdy v době adventu jedinou rodinou, která přišla do restaurace s malým dítětem. Posadila jsem malého Honzíka na vysokou dětskou židličku, kolem nás se všichni tiše bavili a přitom jedli své oblíbené adventní jídlo. Najednou Honzík vykřikl s velikou radostí: Ahoj, ty! Zavrtěl se a začal se hihňat s pozorností upřenou na muže v roztrhaném a špinavém kabátě. Jeho kalhoty byly hodně plandavé, se zipem jen do poloviny. To, co mu zakrývalo prsty na nohou, měly být boty. Jeho košile byla hodně špinavá, jeho vlasy byly rozcuchané a neumyté, jeho vousy byly jako strniště ponechané svému osudu. Byla jsem sice ještě ve vzdálenosti, ve které nebylo možno cítit zápach, ale byla jsem si naprosto jistá tím, že zapáchal. Najednou vidím, jak mává na mého vyfintěného syna. Nazdar chlapče! Vidím tě! volal tento muž směrem k našemu Honzíkovi. Můj manžel ani já jsme opravdu nevěděli, jak se v té chvíli zachovat. Neunikly nám zvědavé pohledy lidí sedících u vedlejších stolů. Honzík se však velice smál a opětoval pozdravy otrhaného muže: Ahoj, pane! Konečně nám donesli naše oblíbené adventní jídlo. Starý zarostlý chlápek si mezitím objednal topinku s pivem. Přitom volal na Honzíka: Znáš nějaké lepší jídlo? Všichni dávali svým způsobem najevo, že tahle komunikace s naším malým synem jim není zrovna moc příjemná. I můj manžel a já jsme se cítili velice trapně a rozpačitě. Honzík, náš milý synek, naopak předváděl všechny svoje dětské blbinky, kterými Adventní zamyšlení chtěl upoutat pozornost onoho muže. Konečně jsme dojedli naše slavnostní jídlo. Manžel odešel zaplatit, já jsem vzala Honzíka a šla s ním pomalu ke dveřím. Onen starý muž zaujal postavení mezi mnou a dveřmi. V té chvíli jsem vyslala směrem k Bohu hlubokou, velice upřímnou, i když jen letmou modlitbu: Pane Bože, dovol mi projít tak rychle, aby se ten muž nemohl začít bavit se mnou a s Honzíkem. Když jsem se blížila k onomu muži, začala jsem se točit zády ve snaze nezachytit ani slabý závan jeho dechu. Jak jsem to udělala, objal mě Honzík kolem ramen oběma rukama a zaujal pozici dítěte plně oddaného své mámě. Ve chvíli, kdy jsme se míjeli, dříve, než jsem stačila zareagovat a zabránit mu v tom, Honzík se doslova vyšrouboval z mého objetí a skočil do mužovy náruče. Udělal to s naprostou důvěrou, láskou a oddaností. Položil svoji malou hlavičku na mužovo rámě. Mužovy oči se zavřely a já jsem jen viděla proud slz stékajících po mužově tváři. Jeho staré ruce, plné bolesti a těžké celoživotní dřiny, jemně, velice jemně hladily jeho zádička. Kolébal jej ve své náruči. Potom se jeho oči otevřely a zpříma se zadívaly do mých. Muž mi najednou říká jasným hlasem: Starejte se s láskou o toto dítě! Ani nevím, jakým způsobem jsem byla schopna říci z hrdla, ve kterém mi ležel balvan: Ano, budu se starat Potom mi muž předal Honzíka a s hlubokým dojetím řekl: Bůh vám žehnej, maminko, dala jste mi ten nejkrásnější vánoční dárek. Nevěděla jsem, co se to se mnou v té chvíli děje. Běžela jsem rychle k autu, kde na nás čekal manžel. Nevěděl, co se stalo, když mě viděl, že do auta nastupuji plačící a volající: Bože, můj Bože, odpusť mi to, odpusť mi to Ten otrhaný starý muž mi bezděčně a přece tak výmluvně připomněl slovo: Nebudete-li jako děti, nevejdete do království Božího. Pohrdaní, opovrhovaní pastýři na lukách kolem Betléma nám o Vánocích připomínají, že nikdo z nás lidí nebyl pro své kvality hoden Boží lásky. Událost Vánoc je tu pro všechny bez rozdílu. V Božích očích jsme všichni stejní, bez ohledu na sociální vrstvu, ke které podle společenských měřítek patříme. Všichni potřebujeme Spasitele. A Bůh nás každé Vánoce volá k tomu, abychom se s láskou snížili právě k těm přehlíženým kolem nás. Abychom k nim uměli nacházet cestu, cestu k jejich srdci. Pokusme se o to i o těchto Vánocích. Dát jim takový dar pak bude neklamným znamením, že jsme sami přijali ten nejvzácnější vánoční dar do svého srdce Ježíše Krista. Podle skutečné události upravil Jan Titěra 4 5

4 Nabídka nových letáčků Nabídka kreativních produktů Vánoce 2011 Vánoce tentokrát jinak (H128) Jak se vyhnout každoročnímu shonu a nervozitě, které nás často připraví o pravou sváteční náladu? Vyzkoušejte osvědčené zásady pět klíčů, které Vám otevřou tu pravou vánoční pohodu, opravdový zázrak Vánoc. (Doporučená cena 3,50 Kč) Vánoční prostírání Betlémská hvězda září všem! (RT86) Vyzdobte si slavnostní vánoční stůl netradičně papírovým prostíráním s vánočním příběhem a modlitbou. Formát A3. Objednací kód: K11. Možná, že právě na vás v této vánoční době doléhá osamělost víc než kdy jindy. Zastavte se na chvíli a přijměte pro sebe radostné vánoční poselství: Narodil se vám dnes Spasitel. (Doporučená cena 2,80 Kč) Opravdová krása Vánoc (DK110) Opravdová krása Vánoc je v jednoduchosti pramenící z umění naslouchat. Darujte dnes dar, který má trvalou hodnotu, který vás nadlouho přežije laskavost a dobrotu. (Doporučená cena 5,20 Kč) Malý vánoční kvíz (DT60) Kdo je ten, jehož narození slavíme o Vánocích? Těšíme se, že nám děti pošlou nejen tajenku, ale připojí i obrázek a napíší příběh. Vylosované luštitele odměníme. (Doporučená cena 2,80 Kč) (Doporučená cena 5,50 Kč) POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012 Pán Ježíš k nám mluví (K10) Obrázkový kalendář s biblickými verši výroky Pána Ježíše. Na každý měsíc je vybrán jeden verš doplněný krátkou modlitbou. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. (Dop. cena 35,- Kč) Pro velký zájem uvádíme kalendář znovu ve vánoční nabídce! Pošlete své objednávky co nejdříve, abychom mohli případně zajistit jeho dotisk! Zvěstuji vám velikou radost (P7) Panoramatická karta s biblickým veršem z Lukášova evangelia a modlitbou díků za příchod Spasitele. (Doporučená cena 5,80 Kč) Čas radosti, veselosti (CD6) Všechno nejlepší v novém roce (P8) Kolekce 8 vánočních písní obsahuje jak tradiční, tak méně známé skladby. Panoramatická karta s biblickým veršem ze Žalmu 25,5 s přáním Božího milosrdenství a přítomnosti Božího Syna, Ježíše Krista, po celý nový rok. (Doporučená cena 5,80 Kč) (Doporučená cena 20 Kč) Kalendář na rok 2012 (PT68) KARTA S PŘÍLOHOU Kartička s kalendářem a veršem na rok 2012: Ježíš řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla (2. Kor. 12, 9). (Doporučená cena 2,80 Kč) MINI CD Šťastný nový rok (PT69) Budoucnost nikdo z lidí znát nemůže, můžeme však poznat Toho, kdo ji dobře zná. Svěřme mu svoji budoucnost a prosme o požehnání pro každý den nového roku. (Dop. cena 2,80 Kč) Záložka na rok 2012 (Zál12) Záložka s veršem na rok 2012: Ježíš řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla (2. Kor. 12, 9). (Doporučená cena 0,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 68 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 6 Hra 3 v 1 (PX9) Hra 3 v 1 obsahuje 33 karet, na kterých jsou obrázky znázorňující podobenství z Nového zákona a křesťanské symboly. S kartami je možné hrát tři hry: kvarteto, pexeso a hru Na posledního. Hra poslouží dětem k zapamatování příběhů, kterými Pán Ježíš lidem vysvětloval Nebeské království. (Doporučená cena 15 Kč) příloha ČAJ Světlo světa (DKx89) Světlo přináší optimizmus, je zdrojem orientace. V duchovní oblasti je světlem Ježíš Kristus. On osvěcuje cestu na naší životní pouti. Dárková dvojitá karta s čajem. (Doporučená cena 6 Kč) 7

5 Nabídka vánočních letáčků nejen pro děti Nabídka vánočních letáčků!!! OBLÍBENÁ K ARTA S PŘÍLOHOU A RECEPTEM OPĚT V NABÍDCE!!! Dvojité karty s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro napsání přání. Formát A6. (Doporučená cena 5,20 Kč) příloha vanilínový cukr Sláva na výsostech (DK89) Nesem vám noviny (DK63) Tichá noc (DK94) Panoramatické karty Vánoční dárková krabička (D 6) (Doporučená cena 5,80 Kč) Sada vánočních kvízů Opravdu andělské (KVS2) Dětské kvízy se soutěží o ceny. (Doporučená cena za sadu pěti kvízů 10 Kč) Pokojné Vánoce a nový rok! (P4) Panoramatická pohlednice s veršem. Vánoce narodil se Boží Syn! (P1) Dvojitá karta s krátkým textem a volnou stranou pro napsání přání. (DKx102) Taková slova slyšíme od lidí, když se setkají s něčím mimořádným a výjimečným. Opravdu andělské sdělení však slyšeli pastýři kdysi na betlémských pláních: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Vánoční andělskou zvěstí je pro nás ujištění, že Bůh je s námi dnes, zítra i navěky. Zůstává s námi i poté, kdy jsou všechny vánoční dárky rozbaleny a poslední kousky vánočního pečiva snědeny Dvojitá karta s přílohou sáčku s vanilínovým cukrem. (Doporučená cena 8 Kč) Obrázkové příběhy (Doporučená cena 2,80 Kč) Doporučená cena 6 Kč) Krátká vánoční zamyšlení. Letáčky doplňuje křížovka nebo osmisměrka. (Doporučená cena 3,50 Kč) DT21 Děti, Vánoce! DT37 - I když jsem jen dítě omalovánky s příběhem Biblické domino PX10 (Doporučená cena 20 Kč). Stal se jedním z nás (H101) Vánoce cukroví, úklid (H106) Vánoce nejkrásnější svátky? (H111) (Doporučená cena 15 Kč) Tajemství Vánoc (H123) Betlém (DT41) Panoramatický obrázek s převyprávěným vánočním příběhem pro děti. Ilustrovala Alena Lančová. (Doporučená cena 6 Kč) Mojžíš PX7 Marnotratný syn PX13 Hra V Jeho stopách Vánoční dopis Čtyři svíčky Sláva na výsos- tech (RT81) (RT68) (RT61) Krátká zamyšlení s modlitbou. Formát A6. (Doporučená cena 2,80 Kč) 8 Vánoční čas (PT19) Dvojitá kartička formátu A7, krátký text s biblickým veršem, jedna strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,80 Kč) Objednací kód PX6 Při této stolní hře děti získají přehled o událostech ze života Ježíše Krista a pocvičí se v hledání textů v Bibli. Ilustrace Alena Lančová. (Doporučená cena 25 Kč) 9

6 Misijní nasazení Misijní nasazení legendy, včetně bývalého presidenta republiky V. Havla. Festivalů existují u nás stovky, jenom Trutnov vyvolává pocity nadgeneračního sbratření, nekonečné hippiovské lásky umazané červeným blátem a nevysvětlitelného štěstí z prožitku a možnosti být u toho. Tak o festivalu mluví pravidelní účastníci. A pokud mohou, jedou tam znovu a znovu, aby jim něco podstatného neuniklo. Celá devadesátá léta jsem hledal na mapě festival, na který budu moci vyrazit, aniž bych předem znal jeho program. Trutnov mé přání splnil. Dunění rocku, přítomnost českého androše (undergroundu) se všemi jeho osobnostmi i postavičkami se vzácně prolnulo s atmosférou přírodního areálu, podkrkonošské magie a indiánského koloritu. Ani Václav Havel, jemuž se otevřel Pražský hrad i Bílý dům, neodolal. Jinak by přece na festival, byť jej má blízko od Hrádečku, tak často nejezdil. Kde jinde se člověku spojí ozvěny dětství s aktuálními kouzly současných hudebních indiánů? Vždy, když se začne srpen nachylovat, rozezní se v mysli jakési vnitřní tamtamy, svolávající své věrné na potlach pod svahy Krkonoš. Vladimír Vlasák, novinář Jedna z dosud opomíjených možností uplatnění letáčků je jejich nabídka na veřejnosti, při otevřených světských akcích. Existuje řada míst, kde by naše nabídka návštěvníky potěšila, např. různé veletrhy, festivaly, koncerty, sportovní akce apod., kde se dá smluvně sjednat i vlastní stánek. Škoda, že církve v našich zemích dosud této mimořádné misijní příležitosti nevyužívají. Proto se BTM již několik let snaží iniciovat akce, při kterých by členové místních společenství sami zorganizovali takovou duchovní službu a převzali za ni odpovědnost, včetně finančního zajištění. Když si zde křesťané bez bázně a hany najdou své místo, bývají překvapeni, s jak pozitivním ohlasem návštěvníků či účastníků se setkají. Dokonce až do takové míry, že se lidé ptají: A budete tady i v příštím roce? Mezi takové akce patřil letos i tradiční Open Air Festival Trutnov, který se pořádá už od r Festival je především sletem undergroundu, vyhledávaný všemi generacemi, od těch nejmladších, až po disidentské Mohli bychom uvádět další a další hodnocení pravidelných účastníků. Jedním z nich je i vám již dnes dobře známý František Hanzlíček, a to díky letáčku s jeho osobním příběhem, nazvaném Jak jsem to vůbec mohl přežít?. Kdysi na festival jezdíval jako jeden z androšáků, dnes jako znovuzrozený křesťan, plný nadšení pro Ježíše a evangelium. Ale nezůstalo jen u toho. Je také plný zmocnění Duchem svatým k účinné duchovní službě všem hledajícím. A těch ani na letošním trutnovském festivalu nebylo málo. Nemohl jsem tam být přítomen po celou dobu, a tak jsem jen na samý závěr, když už bylo po všem, slyšel z jeho úst: Honzo, byli jsme tu k duchovní službě lidem k rozhovorům vlastně jen tři. A to bylo moc málo. Musí nás být příští rok víc. František se zasloužil o to, že se v areálu Na bojišti nachází také dnes již dobře známé místo POD KŘÍŽEM. Tam má František vždy svůj stan, letos v srpnu i s Brněnskou tiskovou misií. Jelikož mi mé zdraví asi nedovolí zúčastnit se jako každý rok trutnovského festivalu, zdravím ho aspoň touto cestou. Přeji mu to, co mu přeji od jeho undergroundových začátků: pohodu, dobré umělecké zážitky a dobrý pocit ze solidární pospolitosti mladých lidí. Václav Havel 10 11

7 Představujeme Vám Moji milí, těžko může zpěvačka, která zpívá už několik desítek let jednoznačně říct, které vystoupení bylo pro ni v životě nejdůležitější. Já můžu bez váhání označit hned dvě a obě na Open Air Festivalu Trutnov. Vzpomínám často a ráda na vaše nádherné přijetí i korunovaci. A všem přeji hodně lásky a všeho dobrého. Vaše (ostýchám se napsat královna) Eva ŠUBY-DUBY, jak jste si mě nazvali Pilarová. Osobní evangelizace (seriál) SEDM RŮZNÝCH OKRUHŮ OSOBNÍ EVANGELIZACE Je až neuvěřitelné, kolik lidí kolem nás čeká na něco mimořádného, na něco, co by v jejich životě znamenalo obrat k lepšímu. Mnozí lidé ročně utratí několik miliard v různých sázkových loteriích a hernách s nadějí šťastné výhry, která by změnila jejich život. Jiní čekají na zázrak ve své těžké nemoci, která je svírá, někteří na zázrak v oblasti narušených mezilidských vztahů, který by jim znovu přinesl pokoj do duše. A protože právě Vánoce jsou časem největšího zázraku Boží lásky k člověku, nemůžeme končit celý sedmidílný seriál jinak, než právě zázračným Božím působením při osobní evangelizaci. (Letošní seriál pro Vás připravil Bc. Jan Titěra) Je to místo mimořádně promodlené a požehnané. Někteří sice přijdou i proto, aby se vysmívali, kritizovali, naváželi se, ale odchází nejednou úplně jiní než přišli. K tomu však je třeba těch, kteří by tuto misijní službu podpořili. Ani Brněnská tisková misie nemůže dost dobře sloužit na takových akcích bez sponzora, který by vzal na svá bedra finanční úhradu rozdávaných letáků a další náklady spojené s takovouto službou. Najde se někdo takový? Jednotlivec, skupina, církevní společenství? Ozvěte se! Zapojíme vás naplno, a to nejen do této akce. Věříme, že i vy prožijete naprosto mimořádnou duchovní zkušenost naplněnou Božím požehnáním! Již dnes se těšíme na spolupráci! Připravil Jan Titěra S V Ě D E C T V Í F R A N T I Š K A H A N Z L Í Č K A J A K J S E M T O V Ů B E C M O H L P Ř E Ž Í T. Neuvěřitelné svědectví, které dokazuje, že Boží láska se může dotknout srdce každého člověka. O svém dřívějším životě František píše: Každý víkend se k nám sjížděli feťáci, zloději, prostitutky, a to z různých koutů republiky. Pěstoval jsem trávu a vyráběl drogy. Jednoho dne jsem kapituloval a rozhodl se všechno skončit. Naplánoval jsem si dobrovolný odchod ze života. Pokus o sebevraždu se však naštěstí nezdařil Když dnes s lidmi o tom hovořím, mají posluchači většinou jedinou otázkou: Jak jsi to mohl vůbec přežít? (Objednací kód - S33 - Jsou situace, kdy se Duch svatý skrze sloužícího křesťana projeví mimořádným (zázračným) způsobem ještě předtím, než druhému člověku zvěstujeme evangelium. O tom se můžeme dočíst v Bibli na mnoha místech. Tím probudí v lidech mysl a srdce natolik, že se otevírají k naslouchání zvěsti evangelia. Vidíme to např. při Projev Boží moci setkání Ježíše se samařskou ženou u studnice Jákobovy. K probuzení jejího zájmu posloužilo nečekané odhalení jejích partnerských vztahů. Reagovala slovy: Pane, vidím, že jsi prorok. Nebo zpěv Pavla a Sílase kolem půlnoci v těžkém žaláři otevřel mysl a srdce ostatních spoluvězňů. Také mučedník Štěpán v době, kdy sloužil mnohým nemocným, byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Je pozoruhodné, že mimořádným zásahem Boží moci bývají stejně překvapení i sami služebníci evangelia. To vše je projevem Božího zájmu o člověka. Zázraky přicházejí především tam, kde jsou služebníci přitahováni k lidem takovým způsobem jako kdysi Petr a Jan. V Bibli čteme, že při návštěvě chrámu je zaujal chromý, žádající o almužnu. Následovalo jeho uzdravení ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Jde tedy o hluboké přesvědčení sloužících, že přinášejí druhým lidem to nejdůležitější pro jejich život. Nemůžeme vědět, kdy a jak nastane mimořádný projev Boží moci. Můžeme se však modlit za lidi, i když nám oni sami budou odporovat a tvrdit, že jim to k ničemu nebude. Budeme překvapeni, že naše modlitba následně přinese mimořádnou úlevu a pomoc. Zázrak, který někomu pomůže přijmout Ježíše, k němu přivádí další lidí. Ti, kteří viděli uzdravení ochrnutého Eneáše v Lyddě prostřednictvím Petrovy služby, se obrátili k Pánu. Rovněž ti, kteří byli svědky uzdravení otce správce ostrova Malty Publia prostřednictvím Pavlovy služby, přivedli další nemocné, kteří byli rovněž uzdraveni. Projevy Boží moci tedy mohou otevírat srdce člověka pro přijetí radostné zprávy evangelia a potvrzovat slova evangelia. V závěru Markova evangelia čteme, že tam, kde učedníci kázali, Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Avšak tím největším zázrakem zůstává vždy osobní přijetí Ježíše jako svého Spasitele. A za tím vším stojí nekonečná Boží láska k člověku. Právě tu nesme dál každému člověku. Nejen o Vánocích

8 Kvíz pro děti Vyhodnocení dětského kvízu Během roku dostáváme několik set odpovědí dětí na naše soutěžní kvízy. Mezi nimi jsou také písemné reakce, i nádherné kresby. Všem dětem děkujeme. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Veronika Čiháková, Praha, 7 let Terezka Pospíšilová, Valašské Meziříčí, 6 let Jednotlivci 7-15 let: Foltýnová Veronika, Brno, 9 let Hnídková Tereza, Soběšice, 11 let Holečková Antonie, Praha, 11 let Kunt Michal, Lázně Bělohrad Macíčkovi sour., Mořkov, 8 a 10 let Prisuda Vojtěch, Litvínov, 9 let Procházková Gabriela, Zlín, 10 let Pyšková Lucie a Vojta, Malenovice, 6 a 8 let Škaryd Jakub a Jan, Chotěboř, 8 a 11 let Šplíchal Mirek, Oldřiš Zemanová Markéta, Pržno, 9 let Jednotlivci do 7 let: Dařbujánová Ema, Pardubice, 6 let Dostálková Anička, Machov, 6 let Ferfečtí sour., Bohumín, 6 a 10 let Mazálkovi sour., Modřice, 4 a 6 let Rohlíková Janička, Pardubice, 5 let Skupiny dětí a ostatní: Děti ze ZŠ Pitín, Šanov Děti ze ZŠ Sadská, Sadská Děti z ČCE Boskovice, Boskovice Hrušková Ludmila, Štramberk, 8 let Roučková Veronika, Borač, 11 let Všude sněží vločky venku běhají kočky. Ptáčci létají ke krmítkům, nejvíce sněží na omítku. Slunce je teď malé, zima je mu stále. Vůbec skoro nezáří, to je vidět na tváři. Marcela Kučerová, Sv.Jan n/malší, 12 let Kvíz pro děti Na Vánoce, jak jsme dojedli kapra a umyli nádobí, šli jsme ven zapálit prskavky. Ježíšek nám mezitím naložil dárečky. Jakmile nám zhasly prskavky, šli jsme dovnitř, ale vběhl tam i náš kocourek Fred. Pak než jsme vešli do obýváku, kde byl stromeček, zazpívali jsme si koledu: Narodil se Kristus Pán. Když to uslyšel náš kocour, zježil se a utekl. Je to velmi zvláštní, protože v naší rodině máme hudební sluch. Nedokážu si ani představit, jak by se zachoval, kdybychom zpívali falešně. Doteď na to vzpomínáme a smějeme se tomu. Magdaléna Tichavská, Vlčovice, 11 let Eliška Salamonová, Olomouc, 8 let Pavel Šenk, Kostelec n/orlicí, 11 let Ahoj BTM, rád luštím vaše kvízy. Posílám odpověď na Vánoční kvíz. Mně bylo Ježíška líto, že se narodil ve chlévě. Musela mu tam být zima. Ale super je, že se mu do chléva přišli poklonit pastýři s ovečkami. Pastýři jsou dobří, že uvěřili andělovi a šli do chléva. Já kdybych viděl anděla, tak bych se utíkal schovat pod postel k bráchovi a přitom bych moc křičel a volal o pomoc, že by anděl od hrůzy uletěl. Líbí se mi ale, že ptáci zpívali koledy, pavouček pletl pavučinu, netopýr se probral ze zimního spánku, myši si hrály na schovávanou a ovečky bečely do rytmu. Tak si to aspoň já představuji. Ahoj. Ondřej Pospíšil, Valašské Meziříčí, 9 let 14 15

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět (Filipským 2, 14-15) Poděkování za dary Upřímně děkujeme všem, kdo jste naši práci po celý rok podporovali. Bez Vaší finanční pomoci bychom nemohli dál pokračovat. V tomto vánočním čase prosíme ty z Vás, kteří jste nám dosud nepřispěli, a nemáte vážné finanční problémy, o finanční dar na tuto misijní činnost. Spolu s námi se tak budete podílet na záchraně lidských duší v naší zemi. Připomínáme, že za poskytnuté dary BTM můžete uplatnit úlevu z daně v ročním zúčtování. Vy, kteří jste dosud o potvrzení nežádali, ozvěte se nám dopisem, em, telefonicky. Potvrzení si zkontrolujte. Také v novém roce 2012 naše partnerská misie v Marburgu, která nás doposud finančně podporuje, počítá s dalším snížením dotací. Prosíme proto o Vaši podporu práce BTM i v roce příštím. Naše vděčnost patří Bohu Vám všem. POZOR! OBJEDNEJTE SI VČAS VÁNOČNÍ LETÁČKY! POZOR! Doporučujeme Vám objednat si vánoční letáčky včas, nejlépe v listopadu. Podle vyjádření pošty může být v prosinci dodací lhůta pro zásilky 2-3 týdny. Všem našim odběratelům přejeme požehnaný adventní čas, Vánoce prozářené Boží láskou a Boží ochranu v novém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v listopadu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE

ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 01/2017 ANDĚLSKÉ LEDNOVÉ AFIRMACE Pohlazení, radost, energie a laskavost v srdci. S anděly kráčím nadšeně do nových dní roku 2017. Lehkost mého nitra je osvobozující.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6 1 Obsah Vánoce v plném proudu v Domově pro seniory, ul. Barvířská a v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka strana č. 3 4 Pozdrav a

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině Světlo z Betléma 24. 12. 2016 v 14 h U kapličky v Sibřině Již tradičně pro vás přivezeme do Sibřiny ke kapličce na Štědrý den světlo, jež bylo zažehnuto v místech narození Ježíška. Přijďte se společně

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015

TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015 TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015 JMÉNO: MILÍ PRVŇÁČCI, JSEM ZVĚDAVÁ, AŽ MI POVÍTE, KOHO NAVŠTÍVIL MAKULÁŠ I O VÍKENDU. ČERTÍ ŠKOLA BYLA MOC PRIMA! BLÍŽÍ SE NAŠE VYSTOUPENÍ A VÁNOČNÍ JARMARK, PROTO

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

25.12.2015 Boží hod vánoční

25.12.2015 Boží hod vánoční 25.12.2015 Boží hod vánoční Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha svatého se všemi námi! Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I.

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I. 1. Jméno 1 Václav Procházka jméno příjmení 1. VYBERTE JENOM JMÉNA. mapa Antonín moře Jan sprcha Jaroslav stůl Vladimír vana Blanka 1 2. JAK SE JMENUJE AUTOR TOHOTO TEXTU. Dobrý den, jmenuji se Robert Kouba,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Advent, Vánoce 2 v 1 Vánoční a novoroční přání v jedné kartě

Advent, Vánoce 2 v 1 Vánoční a novoroční přání v jedné kartě NOVINKY LISTOPAD 2016 BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE Advent Vánoce 2 v 1 Vánoční a novoroční přání v jedné kartě SKLÁDACÍ BETLÉM 24- ORIGINÁLNÍ PŘÁNÍ Po vyloupnutí naseknutých obrázků snadno postavíte pěkný betlém.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více