Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112 Vánoční letáčky Serál A-Z končí Festival Trutnov Dětský kvíz

2 Na úvod Sláva na výsostech Bohu! Rok co rok svítí ve v ýlohách třpytivé hvězdy a jiskřiv ý sníh, dědové s bílými vousy a s čer venou čepicí zvěstují evangelium. Jak jsi v t y to dny populární! Obchodní domy mají denně otevřeno, na poštách pracují přesčas. Jsme k sobě laskaví až do 27. prosince ráno Uchraň mě, abych Tě hledal jinde než tam, kde jsi: v člověku chudém, pohrdaném, osamělém. Dej, ať ukazuji své lidské by tí ve slušnosti, ohleduplnosti, lásce k druhým, opravdovosti a spravedlnosti. Dej mi odvahu a rozmnož mou víru. Ty jsi se stal člověkem, teď mohu bý t člověkem i já. Pomoz mi k tomu. Alfonzo Pereira: Myšlenky a modlitby, exilová literatura. Bible, Galatským 6, 11: Teď vám píši vlastní rukou Ani jsme se nenadáli a jsou před námi opět Vánoce. Ten čas opravdu letí! Všechno se strašně zrychluje, celý způsob našeho života. Díky moderní technice stručně a rychle vyřizujeme, ale nějak se vytrácí osobní kontakty. Používáme k vzájemné komunikaci mobil, internet, Facebook a přitom se jeden druhému stále více vzdalujeme. Nevidíme se, jen neosobně vyřizujeme. Nejhorší na tom je, že už se nejedná pouze o úřední dorozumívání, ale sms-ky, y apod. si také posíláme jako osobní přání v rodině a blízkým přátelům. Pokusme se o těchto Vánocích něco změnit. Věnujme trochu svého času a napišme vlastní rukou dopisy těm, které máme rádi a nejen o Vánocích na ně myslíme. Osobní dopis psaný vlastní rukou má zvláštní kouzlo a adresáta mimořádně potěší. Je to něco zcela jiného, než když em rozešleme přání na několik různých adres! Tajemství dopisu tkví v tom, že do něj vložíme svůj čas, myšlenky a kousek svého srdce pro toho, komu píšeme. Dokud ještě umíme psát rukou, uvažujme na tím, že osobní dopis může být pro někoho tím nejhezčím vánočním dárkem. NABÍDKA VERŠŮ NA NOVÝ ROK Církvím připravíme verše do nového roku pro jejich jednotlivé členy. Nabízíme sadu biblických veršů (až 500 různých veršů), které jsou vytištěny na samolepících etiketách (na 1 archu formátu A4 je 14 veršů samolepek o rozměrech 10x4 cm). Verše lze nalepit na zadní stranu záložek BTM. Doporučená cena za 1 arch je 28 Kč včetně záložek. 3

3 Adventní zamyšlení Proč se Bůh rozhodl pro pastýře? Na narození Ježíše Krista, které si připomínáme právě o Vánocích, je pozoruhodné, že si Bůh k tomuto vrcholu dějin lidstva povolal právě ty opovrhované, přehlížené a nedoceněné v lidské společnosti. Andělskou zvěst o převratné události dějin slyší jako první pastýři na betlémských pláních. Proč právě oni? Vyprávění mladé maminky nám může pomoci nalézt tu správnou odpověď. Byli jsme tehdy v době adventu jedinou rodinou, která přišla do restaurace s malým dítětem. Posadila jsem malého Honzíka na vysokou dětskou židličku, kolem nás se všichni tiše bavili a přitom jedli své oblíbené adventní jídlo. Najednou Honzík vykřikl s velikou radostí: Ahoj, ty! Zavrtěl se a začal se hihňat s pozorností upřenou na muže v roztrhaném a špinavém kabátě. Jeho kalhoty byly hodně plandavé, se zipem jen do poloviny. To, co mu zakrývalo prsty na nohou, měly být boty. Jeho košile byla hodně špinavá, jeho vlasy byly rozcuchané a neumyté, jeho vousy byly jako strniště ponechané svému osudu. Byla jsem sice ještě ve vzdálenosti, ve které nebylo možno cítit zápach, ale byla jsem si naprosto jistá tím, že zapáchal. Najednou vidím, jak mává na mého vyfintěného syna. Nazdar chlapče! Vidím tě! volal tento muž směrem k našemu Honzíkovi. Můj manžel ani já jsme opravdu nevěděli, jak se v té chvíli zachovat. Neunikly nám zvědavé pohledy lidí sedících u vedlejších stolů. Honzík se však velice smál a opětoval pozdravy otrhaného muže: Ahoj, pane! Konečně nám donesli naše oblíbené adventní jídlo. Starý zarostlý chlápek si mezitím objednal topinku s pivem. Přitom volal na Honzíka: Znáš nějaké lepší jídlo? Všichni dávali svým způsobem najevo, že tahle komunikace s naším malým synem jim není zrovna moc příjemná. I můj manžel a já jsme se cítili velice trapně a rozpačitě. Honzík, náš milý synek, naopak předváděl všechny svoje dětské blbinky, kterými Adventní zamyšlení chtěl upoutat pozornost onoho muže. Konečně jsme dojedli naše slavnostní jídlo. Manžel odešel zaplatit, já jsem vzala Honzíka a šla s ním pomalu ke dveřím. Onen starý muž zaujal postavení mezi mnou a dveřmi. V té chvíli jsem vyslala směrem k Bohu hlubokou, velice upřímnou, i když jen letmou modlitbu: Pane Bože, dovol mi projít tak rychle, aby se ten muž nemohl začít bavit se mnou a s Honzíkem. Když jsem se blížila k onomu muži, začala jsem se točit zády ve snaze nezachytit ani slabý závan jeho dechu. Jak jsem to udělala, objal mě Honzík kolem ramen oběma rukama a zaujal pozici dítěte plně oddaného své mámě. Ve chvíli, kdy jsme se míjeli, dříve, než jsem stačila zareagovat a zabránit mu v tom, Honzík se doslova vyšrouboval z mého objetí a skočil do mužovy náruče. Udělal to s naprostou důvěrou, láskou a oddaností. Položil svoji malou hlavičku na mužovo rámě. Mužovy oči se zavřely a já jsem jen viděla proud slz stékajících po mužově tváři. Jeho staré ruce, plné bolesti a těžké celoživotní dřiny, jemně, velice jemně hladily jeho zádička. Kolébal jej ve své náruči. Potom se jeho oči otevřely a zpříma se zadívaly do mých. Muž mi najednou říká jasným hlasem: Starejte se s láskou o toto dítě! Ani nevím, jakým způsobem jsem byla schopna říci z hrdla, ve kterém mi ležel balvan: Ano, budu se starat Potom mi muž předal Honzíka a s hlubokým dojetím řekl: Bůh vám žehnej, maminko, dala jste mi ten nejkrásnější vánoční dárek. Nevěděla jsem, co se to se mnou v té chvíli děje. Běžela jsem rychle k autu, kde na nás čekal manžel. Nevěděl, co se stalo, když mě viděl, že do auta nastupuji plačící a volající: Bože, můj Bože, odpusť mi to, odpusť mi to Ten otrhaný starý muž mi bezděčně a přece tak výmluvně připomněl slovo: Nebudete-li jako děti, nevejdete do království Božího. Pohrdaní, opovrhovaní pastýři na lukách kolem Betléma nám o Vánocích připomínají, že nikdo z nás lidí nebyl pro své kvality hoden Boží lásky. Událost Vánoc je tu pro všechny bez rozdílu. V Božích očích jsme všichni stejní, bez ohledu na sociální vrstvu, ke které podle společenských měřítek patříme. Všichni potřebujeme Spasitele. A Bůh nás každé Vánoce volá k tomu, abychom se s láskou snížili právě k těm přehlíženým kolem nás. Abychom k nim uměli nacházet cestu, cestu k jejich srdci. Pokusme se o to i o těchto Vánocích. Dát jim takový dar pak bude neklamným znamením, že jsme sami přijali ten nejvzácnější vánoční dar do svého srdce Ježíše Krista. Podle skutečné události upravil Jan Titěra 4 5

4 Nabídka nových letáčků Nabídka kreativních produktů Vánoce 2011 Vánoce tentokrát jinak (H128) Jak se vyhnout každoročnímu shonu a nervozitě, které nás často připraví o pravou sváteční náladu? Vyzkoušejte osvědčené zásady pět klíčů, které Vám otevřou tu pravou vánoční pohodu, opravdový zázrak Vánoc. (Doporučená cena 3,50 Kč) Vánoční prostírání Betlémská hvězda září všem! (RT86) Vyzdobte si slavnostní vánoční stůl netradičně papírovým prostíráním s vánočním příběhem a modlitbou. Formát A3. Objednací kód: K11. Možná, že právě na vás v této vánoční době doléhá osamělost víc než kdy jindy. Zastavte se na chvíli a přijměte pro sebe radostné vánoční poselství: Narodil se vám dnes Spasitel. (Doporučená cena 2,80 Kč) Opravdová krása Vánoc (DK110) Opravdová krása Vánoc je v jednoduchosti pramenící z umění naslouchat. Darujte dnes dar, který má trvalou hodnotu, který vás nadlouho přežije laskavost a dobrotu. (Doporučená cena 5,20 Kč) Malý vánoční kvíz (DT60) Kdo je ten, jehož narození slavíme o Vánocích? Těšíme se, že nám děti pošlou nejen tajenku, ale připojí i obrázek a napíší příběh. Vylosované luštitele odměníme. (Doporučená cena 2,80 Kč) (Doporučená cena 5,50 Kč) POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012 Pán Ježíš k nám mluví (K10) Obrázkový kalendář s biblickými verši výroky Pána Ježíše. Na každý měsíc je vybrán jeden verš doplněný krátkou modlitbou. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. (Dop. cena 35,- Kč) Pro velký zájem uvádíme kalendář znovu ve vánoční nabídce! Pošlete své objednávky co nejdříve, abychom mohli případně zajistit jeho dotisk! Zvěstuji vám velikou radost (P7) Panoramatická karta s biblickým veršem z Lukášova evangelia a modlitbou díků za příchod Spasitele. (Doporučená cena 5,80 Kč) Čas radosti, veselosti (CD6) Všechno nejlepší v novém roce (P8) Kolekce 8 vánočních písní obsahuje jak tradiční, tak méně známé skladby. Panoramatická karta s biblickým veršem ze Žalmu 25,5 s přáním Božího milosrdenství a přítomnosti Božího Syna, Ježíše Krista, po celý nový rok. (Doporučená cena 5,80 Kč) (Doporučená cena 20 Kč) Kalendář na rok 2012 (PT68) KARTA S PŘÍLOHOU Kartička s kalendářem a veršem na rok 2012: Ježíš řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla (2. Kor. 12, 9). (Doporučená cena 2,80 Kč) MINI CD Šťastný nový rok (PT69) Budoucnost nikdo z lidí znát nemůže, můžeme však poznat Toho, kdo ji dobře zná. Svěřme mu svoji budoucnost a prosme o požehnání pro každý den nového roku. (Dop. cena 2,80 Kč) Záložka na rok 2012 (Zál12) Záložka s veršem na rok 2012: Ježíš řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla (2. Kor. 12, 9). (Doporučená cena 0,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 68 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 6 Hra 3 v 1 (PX9) Hra 3 v 1 obsahuje 33 karet, na kterých jsou obrázky znázorňující podobenství z Nového zákona a křesťanské symboly. S kartami je možné hrát tři hry: kvarteto, pexeso a hru Na posledního. Hra poslouží dětem k zapamatování příběhů, kterými Pán Ježíš lidem vysvětloval Nebeské království. (Doporučená cena 15 Kč) příloha ČAJ Světlo světa (DKx89) Světlo přináší optimizmus, je zdrojem orientace. V duchovní oblasti je světlem Ježíš Kristus. On osvěcuje cestu na naší životní pouti. Dárková dvojitá karta s čajem. (Doporučená cena 6 Kč) 7

5 Nabídka vánočních letáčků nejen pro děti Nabídka vánočních letáčků!!! OBLÍBENÁ K ARTA S PŘÍLOHOU A RECEPTEM OPĚT V NABÍDCE!!! Dvojité karty s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro napsání přání. Formát A6. (Doporučená cena 5,20 Kč) příloha vanilínový cukr Sláva na výsostech (DK89) Nesem vám noviny (DK63) Tichá noc (DK94) Panoramatické karty Vánoční dárková krabička (D 6) (Doporučená cena 5,80 Kč) Sada vánočních kvízů Opravdu andělské (KVS2) Dětské kvízy se soutěží o ceny. (Doporučená cena za sadu pěti kvízů 10 Kč) Pokojné Vánoce a nový rok! (P4) Panoramatická pohlednice s veršem. Vánoce narodil se Boží Syn! (P1) Dvojitá karta s krátkým textem a volnou stranou pro napsání přání. (DKx102) Taková slova slyšíme od lidí, když se setkají s něčím mimořádným a výjimečným. Opravdu andělské sdělení však slyšeli pastýři kdysi na betlémských pláních: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Vánoční andělskou zvěstí je pro nás ujištění, že Bůh je s námi dnes, zítra i navěky. Zůstává s námi i poté, kdy jsou všechny vánoční dárky rozbaleny a poslední kousky vánočního pečiva snědeny Dvojitá karta s přílohou sáčku s vanilínovým cukrem. (Doporučená cena 8 Kč) Obrázkové příběhy (Doporučená cena 2,80 Kč) Doporučená cena 6 Kč) Krátká vánoční zamyšlení. Letáčky doplňuje křížovka nebo osmisměrka. (Doporučená cena 3,50 Kč) DT21 Děti, Vánoce! DT37 - I když jsem jen dítě omalovánky s příběhem Biblické domino PX10 (Doporučená cena 20 Kč). Stal se jedním z nás (H101) Vánoce cukroví, úklid (H106) Vánoce nejkrásnější svátky? (H111) (Doporučená cena 15 Kč) Tajemství Vánoc (H123) Betlém (DT41) Panoramatický obrázek s převyprávěným vánočním příběhem pro děti. Ilustrovala Alena Lančová. (Doporučená cena 6 Kč) Mojžíš PX7 Marnotratný syn PX13 Hra V Jeho stopách Vánoční dopis Čtyři svíčky Sláva na výsos- tech (RT81) (RT68) (RT61) Krátká zamyšlení s modlitbou. Formát A6. (Doporučená cena 2,80 Kč) 8 Vánoční čas (PT19) Dvojitá kartička formátu A7, krátký text s biblickým veršem, jedna strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,80 Kč) Objednací kód PX6 Při této stolní hře děti získají přehled o událostech ze života Ježíše Krista a pocvičí se v hledání textů v Bibli. Ilustrace Alena Lančová. (Doporučená cena 25 Kč) 9

6 Misijní nasazení Misijní nasazení legendy, včetně bývalého presidenta republiky V. Havla. Festivalů existují u nás stovky, jenom Trutnov vyvolává pocity nadgeneračního sbratření, nekonečné hippiovské lásky umazané červeným blátem a nevysvětlitelného štěstí z prožitku a možnosti být u toho. Tak o festivalu mluví pravidelní účastníci. A pokud mohou, jedou tam znovu a znovu, aby jim něco podstatného neuniklo. Celá devadesátá léta jsem hledal na mapě festival, na který budu moci vyrazit, aniž bych předem znal jeho program. Trutnov mé přání splnil. Dunění rocku, přítomnost českého androše (undergroundu) se všemi jeho osobnostmi i postavičkami se vzácně prolnulo s atmosférou přírodního areálu, podkrkonošské magie a indiánského koloritu. Ani Václav Havel, jemuž se otevřel Pražský hrad i Bílý dům, neodolal. Jinak by přece na festival, byť jej má blízko od Hrádečku, tak často nejezdil. Kde jinde se člověku spojí ozvěny dětství s aktuálními kouzly současných hudebních indiánů? Vždy, když se začne srpen nachylovat, rozezní se v mysli jakési vnitřní tamtamy, svolávající své věrné na potlach pod svahy Krkonoš. Vladimír Vlasák, novinář Jedna z dosud opomíjených možností uplatnění letáčků je jejich nabídka na veřejnosti, při otevřených světských akcích. Existuje řada míst, kde by naše nabídka návštěvníky potěšila, např. různé veletrhy, festivaly, koncerty, sportovní akce apod., kde se dá smluvně sjednat i vlastní stánek. Škoda, že církve v našich zemích dosud této mimořádné misijní příležitosti nevyužívají. Proto se BTM již několik let snaží iniciovat akce, při kterých by členové místních společenství sami zorganizovali takovou duchovní službu a převzali za ni odpovědnost, včetně finančního zajištění. Když si zde křesťané bez bázně a hany najdou své místo, bývají překvapeni, s jak pozitivním ohlasem návštěvníků či účastníků se setkají. Dokonce až do takové míry, že se lidé ptají: A budete tady i v příštím roce? Mezi takové akce patřil letos i tradiční Open Air Festival Trutnov, který se pořádá už od r Festival je především sletem undergroundu, vyhledávaný všemi generacemi, od těch nejmladších, až po disidentské Mohli bychom uvádět další a další hodnocení pravidelných účastníků. Jedním z nich je i vám již dnes dobře známý František Hanzlíček, a to díky letáčku s jeho osobním příběhem, nazvaném Jak jsem to vůbec mohl přežít?. Kdysi na festival jezdíval jako jeden z androšáků, dnes jako znovuzrozený křesťan, plný nadšení pro Ježíše a evangelium. Ale nezůstalo jen u toho. Je také plný zmocnění Duchem svatým k účinné duchovní službě všem hledajícím. A těch ani na letošním trutnovském festivalu nebylo málo. Nemohl jsem tam být přítomen po celou dobu, a tak jsem jen na samý závěr, když už bylo po všem, slyšel z jeho úst: Honzo, byli jsme tu k duchovní službě lidem k rozhovorům vlastně jen tři. A to bylo moc málo. Musí nás být příští rok víc. František se zasloužil o to, že se v areálu Na bojišti nachází také dnes již dobře známé místo POD KŘÍŽEM. Tam má František vždy svůj stan, letos v srpnu i s Brněnskou tiskovou misií. Jelikož mi mé zdraví asi nedovolí zúčastnit se jako každý rok trutnovského festivalu, zdravím ho aspoň touto cestou. Přeji mu to, co mu přeji od jeho undergroundových začátků: pohodu, dobré umělecké zážitky a dobrý pocit ze solidární pospolitosti mladých lidí. Václav Havel 10 11

7 Představujeme Vám Moji milí, těžko může zpěvačka, která zpívá už několik desítek let jednoznačně říct, které vystoupení bylo pro ni v životě nejdůležitější. Já můžu bez váhání označit hned dvě a obě na Open Air Festivalu Trutnov. Vzpomínám často a ráda na vaše nádherné přijetí i korunovaci. A všem přeji hodně lásky a všeho dobrého. Vaše (ostýchám se napsat královna) Eva ŠUBY-DUBY, jak jste si mě nazvali Pilarová. Osobní evangelizace (seriál) SEDM RŮZNÝCH OKRUHŮ OSOBNÍ EVANGELIZACE Je až neuvěřitelné, kolik lidí kolem nás čeká na něco mimořádného, na něco, co by v jejich životě znamenalo obrat k lepšímu. Mnozí lidé ročně utratí několik miliard v různých sázkových loteriích a hernách s nadějí šťastné výhry, která by změnila jejich život. Jiní čekají na zázrak ve své těžké nemoci, která je svírá, někteří na zázrak v oblasti narušených mezilidských vztahů, který by jim znovu přinesl pokoj do duše. A protože právě Vánoce jsou časem největšího zázraku Boží lásky k člověku, nemůžeme končit celý sedmidílný seriál jinak, než právě zázračným Božím působením při osobní evangelizaci. (Letošní seriál pro Vás připravil Bc. Jan Titěra) Je to místo mimořádně promodlené a požehnané. Někteří sice přijdou i proto, aby se vysmívali, kritizovali, naváželi se, ale odchází nejednou úplně jiní než přišli. K tomu však je třeba těch, kteří by tuto misijní službu podpořili. Ani Brněnská tisková misie nemůže dost dobře sloužit na takových akcích bez sponzora, který by vzal na svá bedra finanční úhradu rozdávaných letáků a další náklady spojené s takovouto službou. Najde se někdo takový? Jednotlivec, skupina, církevní společenství? Ozvěte se! Zapojíme vás naplno, a to nejen do této akce. Věříme, že i vy prožijete naprosto mimořádnou duchovní zkušenost naplněnou Božím požehnáním! Již dnes se těšíme na spolupráci! Připravil Jan Titěra S V Ě D E C T V Í F R A N T I Š K A H A N Z L Í Č K A J A K J S E M T O V Ů B E C M O H L P Ř E Ž Í T. Neuvěřitelné svědectví, které dokazuje, že Boží láska se může dotknout srdce každého člověka. O svém dřívějším životě František píše: Každý víkend se k nám sjížděli feťáci, zloději, prostitutky, a to z různých koutů republiky. Pěstoval jsem trávu a vyráběl drogy. Jednoho dne jsem kapituloval a rozhodl se všechno skončit. Naplánoval jsem si dobrovolný odchod ze života. Pokus o sebevraždu se však naštěstí nezdařil Když dnes s lidmi o tom hovořím, mají posluchači většinou jedinou otázkou: Jak jsi to mohl vůbec přežít? (Objednací kód - S33 - Jsou situace, kdy se Duch svatý skrze sloužícího křesťana projeví mimořádným (zázračným) způsobem ještě předtím, než druhému člověku zvěstujeme evangelium. O tom se můžeme dočíst v Bibli na mnoha místech. Tím probudí v lidech mysl a srdce natolik, že se otevírají k naslouchání zvěsti evangelia. Vidíme to např. při Projev Boží moci setkání Ježíše se samařskou ženou u studnice Jákobovy. K probuzení jejího zájmu posloužilo nečekané odhalení jejích partnerských vztahů. Reagovala slovy: Pane, vidím, že jsi prorok. Nebo zpěv Pavla a Sílase kolem půlnoci v těžkém žaláři otevřel mysl a srdce ostatních spoluvězňů. Také mučedník Štěpán v době, kdy sloužil mnohým nemocným, byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Je pozoruhodné, že mimořádným zásahem Boží moci bývají stejně překvapení i sami služebníci evangelia. To vše je projevem Božího zájmu o člověka. Zázraky přicházejí především tam, kde jsou služebníci přitahováni k lidem takovým způsobem jako kdysi Petr a Jan. V Bibli čteme, že při návštěvě chrámu je zaujal chromý, žádající o almužnu. Následovalo jeho uzdravení ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Jde tedy o hluboké přesvědčení sloužících, že přinášejí druhým lidem to nejdůležitější pro jejich život. Nemůžeme vědět, kdy a jak nastane mimořádný projev Boží moci. Můžeme se však modlit za lidi, i když nám oni sami budou odporovat a tvrdit, že jim to k ničemu nebude. Budeme překvapeni, že naše modlitba následně přinese mimořádnou úlevu a pomoc. Zázrak, který někomu pomůže přijmout Ježíše, k němu přivádí další lidí. Ti, kteří viděli uzdravení ochrnutého Eneáše v Lyddě prostřednictvím Petrovy služby, se obrátili k Pánu. Rovněž ti, kteří byli svědky uzdravení otce správce ostrova Malty Publia prostřednictvím Pavlovy služby, přivedli další nemocné, kteří byli rovněž uzdraveni. Projevy Boží moci tedy mohou otevírat srdce člověka pro přijetí radostné zprávy evangelia a potvrzovat slova evangelia. V závěru Markova evangelia čteme, že tam, kde učedníci kázali, Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Avšak tím největším zázrakem zůstává vždy osobní přijetí Ježíše jako svého Spasitele. A za tím vším stojí nekonečná Boží láska k člověku. Právě tu nesme dál každému člověku. Nejen o Vánocích

8 Kvíz pro děti Vyhodnocení dětského kvízu Během roku dostáváme několik set odpovědí dětí na naše soutěžní kvízy. Mezi nimi jsou také písemné reakce, i nádherné kresby. Všem dětem děkujeme. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Veronika Čiháková, Praha, 7 let Terezka Pospíšilová, Valašské Meziříčí, 6 let Jednotlivci 7-15 let: Foltýnová Veronika, Brno, 9 let Hnídková Tereza, Soběšice, 11 let Holečková Antonie, Praha, 11 let Kunt Michal, Lázně Bělohrad Macíčkovi sour., Mořkov, 8 a 10 let Prisuda Vojtěch, Litvínov, 9 let Procházková Gabriela, Zlín, 10 let Pyšková Lucie a Vojta, Malenovice, 6 a 8 let Škaryd Jakub a Jan, Chotěboř, 8 a 11 let Šplíchal Mirek, Oldřiš Zemanová Markéta, Pržno, 9 let Jednotlivci do 7 let: Dařbujánová Ema, Pardubice, 6 let Dostálková Anička, Machov, 6 let Ferfečtí sour., Bohumín, 6 a 10 let Mazálkovi sour., Modřice, 4 a 6 let Rohlíková Janička, Pardubice, 5 let Skupiny dětí a ostatní: Děti ze ZŠ Pitín, Šanov Děti ze ZŠ Sadská, Sadská Děti z ČCE Boskovice, Boskovice Hrušková Ludmila, Štramberk, 8 let Roučková Veronika, Borač, 11 let Všude sněží vločky venku běhají kočky. Ptáčci létají ke krmítkům, nejvíce sněží na omítku. Slunce je teď malé, zima je mu stále. Vůbec skoro nezáří, to je vidět na tváři. Marcela Kučerová, Sv.Jan n/malší, 12 let Kvíz pro děti Na Vánoce, jak jsme dojedli kapra a umyli nádobí, šli jsme ven zapálit prskavky. Ježíšek nám mezitím naložil dárečky. Jakmile nám zhasly prskavky, šli jsme dovnitř, ale vběhl tam i náš kocourek Fred. Pak než jsme vešli do obýváku, kde byl stromeček, zazpívali jsme si koledu: Narodil se Kristus Pán. Když to uslyšel náš kocour, zježil se a utekl. Je to velmi zvláštní, protože v naší rodině máme hudební sluch. Nedokážu si ani představit, jak by se zachoval, kdybychom zpívali falešně. Doteď na to vzpomínáme a smějeme se tomu. Magdaléna Tichavská, Vlčovice, 11 let Eliška Salamonová, Olomouc, 8 let Pavel Šenk, Kostelec n/orlicí, 11 let Ahoj BTM, rád luštím vaše kvízy. Posílám odpověď na Vánoční kvíz. Mně bylo Ježíška líto, že se narodil ve chlévě. Musela mu tam být zima. Ale super je, že se mu do chléva přišli poklonit pastýři s ovečkami. Pastýři jsou dobří, že uvěřili andělovi a šli do chléva. Já kdybych viděl anděla, tak bych se utíkal schovat pod postel k bráchovi a přitom bych moc křičel a volal o pomoc, že by anděl od hrůzy uletěl. Líbí se mi ale, že ptáci zpívali koledy, pavouček pletl pavučinu, netopýr se probral ze zimního spánku, myši si hrály na schovávanou a ovečky bečely do rytmu. Tak si to aspoň já představuji. Ahoj. Ondřej Pospíšil, Valašské Meziříčí, 9 let 14 15

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět (Filipským 2, 14-15) Poděkování za dary Upřímně děkujeme všem, kdo jste naši práci po celý rok podporovali. Bez Vaší finanční pomoci bychom nemohli dál pokračovat. V tomto vánočním čase prosíme ty z Vás, kteří jste nám dosud nepřispěli, a nemáte vážné finanční problémy, o finanční dar na tuto misijní činnost. Spolu s námi se tak budete podílet na záchraně lidských duší v naší zemi. Připomínáme, že za poskytnuté dary BTM můžete uplatnit úlevu z daně v ročním zúčtování. Vy, kteří jste dosud o potvrzení nežádali, ozvěte se nám dopisem, em, telefonicky. Potvrzení si zkontrolujte. Také v novém roce 2012 naše partnerská misie v Marburgu, která nás doposud finančně podporuje, počítá s dalším snížením dotací. Prosíme proto o Vaši podporu práce BTM i v roce příštím. Naše vděčnost patří Bohu Vám všem. POZOR! OBJEDNEJTE SI VČAS VÁNOČNÍ LETÁČKY! POZOR! Doporučujeme Vám objednat si vánoční letáčky včas, nejlépe v listopadu. Podle vyjádření pošty může být v prosinci dodací lhůta pro zásilky 2-3 týdny. Všem našim odběratelům přejeme požehnaný adventní čas, Vánoce prozářené Boží láskou a Boží ochranu v novém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v listopadu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky

Zpravodaj Brnenské tiskové misie. Svátek sousedů. Radovan Lukavský. Dětské kvízy. Den matek. Blatnické koláčky Zpravodaj Brnenské tiskové misie 2 2007 Svátek sousedů Radovan Lukavský Dětské kvízy Den matek Blatnické koláčky Přesto O lidech víš, že jsou sobečtí, přesto je miluj. Když máš snahu šířit dobro, lidé

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124 Bible do škol Knižní novinka Vyhodnocení kvízu (Ne)bezpečný internet Na úvod Blízkost Boha Zvyšuj rychlost techniky i života Boha však nedosáhneš svými radioteleskopy

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu.

,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu. Roč. 7, číslo 10/2004 Adventní a vánoční program Svědectví Pavla Navrátila Sborový den Reportáž z cesty na Ukrajinu 2003 Obrat k lepšímu?,a ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010

NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 NEDĚLNÍ LISTY 12. číslo, 5. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 19. prosince 2010 Čtení: J 1,19-28; Fp 4,4-8; J 1,19-28 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více