Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112 Vánoční letáčky Serál A-Z končí Festival Trutnov Dětský kvíz

2 Na úvod Sláva na výsostech Bohu! Rok co rok svítí ve v ýlohách třpytivé hvězdy a jiskřiv ý sníh, dědové s bílými vousy a s čer venou čepicí zvěstují evangelium. Jak jsi v t y to dny populární! Obchodní domy mají denně otevřeno, na poštách pracují přesčas. Jsme k sobě laskaví až do 27. prosince ráno Uchraň mě, abych Tě hledal jinde než tam, kde jsi: v člověku chudém, pohrdaném, osamělém. Dej, ať ukazuji své lidské by tí ve slušnosti, ohleduplnosti, lásce k druhým, opravdovosti a spravedlnosti. Dej mi odvahu a rozmnož mou víru. Ty jsi se stal člověkem, teď mohu bý t člověkem i já. Pomoz mi k tomu. Alfonzo Pereira: Myšlenky a modlitby, exilová literatura. Bible, Galatským 6, 11: Teď vám píši vlastní rukou Ani jsme se nenadáli a jsou před námi opět Vánoce. Ten čas opravdu letí! Všechno se strašně zrychluje, celý způsob našeho života. Díky moderní technice stručně a rychle vyřizujeme, ale nějak se vytrácí osobní kontakty. Používáme k vzájemné komunikaci mobil, internet, Facebook a přitom se jeden druhému stále více vzdalujeme. Nevidíme se, jen neosobně vyřizujeme. Nejhorší na tom je, že už se nejedná pouze o úřední dorozumívání, ale sms-ky, y apod. si také posíláme jako osobní přání v rodině a blízkým přátelům. Pokusme se o těchto Vánocích něco změnit. Věnujme trochu svého času a napišme vlastní rukou dopisy těm, které máme rádi a nejen o Vánocích na ně myslíme. Osobní dopis psaný vlastní rukou má zvláštní kouzlo a adresáta mimořádně potěší. Je to něco zcela jiného, než když em rozešleme přání na několik různých adres! Tajemství dopisu tkví v tom, že do něj vložíme svůj čas, myšlenky a kousek svého srdce pro toho, komu píšeme. Dokud ještě umíme psát rukou, uvažujme na tím, že osobní dopis může být pro někoho tím nejhezčím vánočním dárkem. NABÍDKA VERŠŮ NA NOVÝ ROK Církvím připravíme verše do nového roku pro jejich jednotlivé členy. Nabízíme sadu biblických veršů (až 500 různých veršů), které jsou vytištěny na samolepících etiketách (na 1 archu formátu A4 je 14 veršů samolepek o rozměrech 10x4 cm). Verše lze nalepit na zadní stranu záložek BTM. Doporučená cena za 1 arch je 28 Kč včetně záložek. 3

3 Adventní zamyšlení Proč se Bůh rozhodl pro pastýře? Na narození Ježíše Krista, které si připomínáme právě o Vánocích, je pozoruhodné, že si Bůh k tomuto vrcholu dějin lidstva povolal právě ty opovrhované, přehlížené a nedoceněné v lidské společnosti. Andělskou zvěst o převratné události dějin slyší jako první pastýři na betlémských pláních. Proč právě oni? Vyprávění mladé maminky nám může pomoci nalézt tu správnou odpověď. Byli jsme tehdy v době adventu jedinou rodinou, která přišla do restaurace s malým dítětem. Posadila jsem malého Honzíka na vysokou dětskou židličku, kolem nás se všichni tiše bavili a přitom jedli své oblíbené adventní jídlo. Najednou Honzík vykřikl s velikou radostí: Ahoj, ty! Zavrtěl se a začal se hihňat s pozorností upřenou na muže v roztrhaném a špinavém kabátě. Jeho kalhoty byly hodně plandavé, se zipem jen do poloviny. To, co mu zakrývalo prsty na nohou, měly být boty. Jeho košile byla hodně špinavá, jeho vlasy byly rozcuchané a neumyté, jeho vousy byly jako strniště ponechané svému osudu. Byla jsem sice ještě ve vzdálenosti, ve které nebylo možno cítit zápach, ale byla jsem si naprosto jistá tím, že zapáchal. Najednou vidím, jak mává na mého vyfintěného syna. Nazdar chlapče! Vidím tě! volal tento muž směrem k našemu Honzíkovi. Můj manžel ani já jsme opravdu nevěděli, jak se v té chvíli zachovat. Neunikly nám zvědavé pohledy lidí sedících u vedlejších stolů. Honzík se však velice smál a opětoval pozdravy otrhaného muže: Ahoj, pane! Konečně nám donesli naše oblíbené adventní jídlo. Starý zarostlý chlápek si mezitím objednal topinku s pivem. Přitom volal na Honzíka: Znáš nějaké lepší jídlo? Všichni dávali svým způsobem najevo, že tahle komunikace s naším malým synem jim není zrovna moc příjemná. I můj manžel a já jsme se cítili velice trapně a rozpačitě. Honzík, náš milý synek, naopak předváděl všechny svoje dětské blbinky, kterými Adventní zamyšlení chtěl upoutat pozornost onoho muže. Konečně jsme dojedli naše slavnostní jídlo. Manžel odešel zaplatit, já jsem vzala Honzíka a šla s ním pomalu ke dveřím. Onen starý muž zaujal postavení mezi mnou a dveřmi. V té chvíli jsem vyslala směrem k Bohu hlubokou, velice upřímnou, i když jen letmou modlitbu: Pane Bože, dovol mi projít tak rychle, aby se ten muž nemohl začít bavit se mnou a s Honzíkem. Když jsem se blížila k onomu muži, začala jsem se točit zády ve snaze nezachytit ani slabý závan jeho dechu. Jak jsem to udělala, objal mě Honzík kolem ramen oběma rukama a zaujal pozici dítěte plně oddaného své mámě. Ve chvíli, kdy jsme se míjeli, dříve, než jsem stačila zareagovat a zabránit mu v tom, Honzík se doslova vyšrouboval z mého objetí a skočil do mužovy náruče. Udělal to s naprostou důvěrou, láskou a oddaností. Položil svoji malou hlavičku na mužovo rámě. Mužovy oči se zavřely a já jsem jen viděla proud slz stékajících po mužově tváři. Jeho staré ruce, plné bolesti a těžké celoživotní dřiny, jemně, velice jemně hladily jeho zádička. Kolébal jej ve své náruči. Potom se jeho oči otevřely a zpříma se zadívaly do mých. Muž mi najednou říká jasným hlasem: Starejte se s láskou o toto dítě! Ani nevím, jakým způsobem jsem byla schopna říci z hrdla, ve kterém mi ležel balvan: Ano, budu se starat Potom mi muž předal Honzíka a s hlubokým dojetím řekl: Bůh vám žehnej, maminko, dala jste mi ten nejkrásnější vánoční dárek. Nevěděla jsem, co se to se mnou v té chvíli děje. Běžela jsem rychle k autu, kde na nás čekal manžel. Nevěděl, co se stalo, když mě viděl, že do auta nastupuji plačící a volající: Bože, můj Bože, odpusť mi to, odpusť mi to Ten otrhaný starý muž mi bezděčně a přece tak výmluvně připomněl slovo: Nebudete-li jako děti, nevejdete do království Božího. Pohrdaní, opovrhovaní pastýři na lukách kolem Betléma nám o Vánocích připomínají, že nikdo z nás lidí nebyl pro své kvality hoden Boží lásky. Událost Vánoc je tu pro všechny bez rozdílu. V Božích očích jsme všichni stejní, bez ohledu na sociální vrstvu, ke které podle společenských měřítek patříme. Všichni potřebujeme Spasitele. A Bůh nás každé Vánoce volá k tomu, abychom se s láskou snížili právě k těm přehlíženým kolem nás. Abychom k nim uměli nacházet cestu, cestu k jejich srdci. Pokusme se o to i o těchto Vánocích. Dát jim takový dar pak bude neklamným znamením, že jsme sami přijali ten nejvzácnější vánoční dar do svého srdce Ježíše Krista. Podle skutečné události upravil Jan Titěra 4 5

4 Nabídka nových letáčků Nabídka kreativních produktů Vánoce 2011 Vánoce tentokrát jinak (H128) Jak se vyhnout každoročnímu shonu a nervozitě, které nás často připraví o pravou sváteční náladu? Vyzkoušejte osvědčené zásady pět klíčů, které Vám otevřou tu pravou vánoční pohodu, opravdový zázrak Vánoc. (Doporučená cena 3,50 Kč) Vánoční prostírání Betlémská hvězda září všem! (RT86) Vyzdobte si slavnostní vánoční stůl netradičně papírovým prostíráním s vánočním příběhem a modlitbou. Formát A3. Objednací kód: K11. Možná, že právě na vás v této vánoční době doléhá osamělost víc než kdy jindy. Zastavte se na chvíli a přijměte pro sebe radostné vánoční poselství: Narodil se vám dnes Spasitel. (Doporučená cena 2,80 Kč) Opravdová krása Vánoc (DK110) Opravdová krása Vánoc je v jednoduchosti pramenící z umění naslouchat. Darujte dnes dar, který má trvalou hodnotu, který vás nadlouho přežije laskavost a dobrotu. (Doporučená cena 5,20 Kč) Malý vánoční kvíz (DT60) Kdo je ten, jehož narození slavíme o Vánocích? Těšíme se, že nám děti pošlou nejen tajenku, ale připojí i obrázek a napíší příběh. Vylosované luštitele odměníme. (Doporučená cena 2,80 Kč) (Doporučená cena 5,50 Kč) POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2012 Pán Ježíš k nám mluví (K10) Obrázkový kalendář s biblickými verši výroky Pána Ježíše. Na každý měsíc je vybrán jeden verš doplněný krátkou modlitbou. Obrázky je možné vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. (Dop. cena 35,- Kč) Pro velký zájem uvádíme kalendář znovu ve vánoční nabídce! Pošlete své objednávky co nejdříve, abychom mohli případně zajistit jeho dotisk! Zvěstuji vám velikou radost (P7) Panoramatická karta s biblickým veršem z Lukášova evangelia a modlitbou díků za příchod Spasitele. (Doporučená cena 5,80 Kč) Čas radosti, veselosti (CD6) Všechno nejlepší v novém roce (P8) Kolekce 8 vánočních písní obsahuje jak tradiční, tak méně známé skladby. Panoramatická karta s biblickým veršem ze Žalmu 25,5 s přáním Božího milosrdenství a přítomnosti Božího Syna, Ježíše Krista, po celý nový rok. (Doporučená cena 5,80 Kč) (Doporučená cena 20 Kč) Kalendář na rok 2012 (PT68) KARTA S PŘÍLOHOU Kartička s kalendářem a veršem na rok 2012: Ježíš řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla (2. Kor. 12, 9). (Doporučená cena 2,80 Kč) MINI CD Šťastný nový rok (PT69) Budoucnost nikdo z lidí znát nemůže, můžeme však poznat Toho, kdo ji dobře zná. Svěřme mu svoji budoucnost a prosme o požehnání pro každý den nového roku. (Dop. cena 2,80 Kč) Záložka na rok 2012 (Zál12) Záložka s veršem na rok 2012: Ježíš řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla (2. Kor. 12, 9). (Doporučená cena 0,70 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 68 Kč Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 6 Hra 3 v 1 (PX9) Hra 3 v 1 obsahuje 33 karet, na kterých jsou obrázky znázorňující podobenství z Nového zákona a křesťanské symboly. S kartami je možné hrát tři hry: kvarteto, pexeso a hru Na posledního. Hra poslouží dětem k zapamatování příběhů, kterými Pán Ježíš lidem vysvětloval Nebeské království. (Doporučená cena 15 Kč) příloha ČAJ Světlo světa (DKx89) Světlo přináší optimizmus, je zdrojem orientace. V duchovní oblasti je světlem Ježíš Kristus. On osvěcuje cestu na naší životní pouti. Dárková dvojitá karta s čajem. (Doporučená cena 6 Kč) 7

5 Nabídka vánočních letáčků nejen pro děti Nabídka vánočních letáčků!!! OBLÍBENÁ K ARTA S PŘÍLOHOU A RECEPTEM OPĚT V NABÍDCE!!! Dvojité karty s biblickým veršem a krátkým textem. Jedna vnitřní strana je volná pro napsání přání. Formát A6. (Doporučená cena 5,20 Kč) příloha vanilínový cukr Sláva na výsostech (DK89) Nesem vám noviny (DK63) Tichá noc (DK94) Panoramatické karty Vánoční dárková krabička (D 6) (Doporučená cena 5,80 Kč) Sada vánočních kvízů Opravdu andělské (KVS2) Dětské kvízy se soutěží o ceny. (Doporučená cena za sadu pěti kvízů 10 Kč) Pokojné Vánoce a nový rok! (P4) Panoramatická pohlednice s veršem. Vánoce narodil se Boží Syn! (P1) Dvojitá karta s krátkým textem a volnou stranou pro napsání přání. (DKx102) Taková slova slyšíme od lidí, když se setkají s něčím mimořádným a výjimečným. Opravdu andělské sdělení však slyšeli pastýři kdysi na betlémských pláních: Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Vánoční andělskou zvěstí je pro nás ujištění, že Bůh je s námi dnes, zítra i navěky. Zůstává s námi i poté, kdy jsou všechny vánoční dárky rozbaleny a poslední kousky vánočního pečiva snědeny Dvojitá karta s přílohou sáčku s vanilínovým cukrem. (Doporučená cena 8 Kč) Obrázkové příběhy (Doporučená cena 2,80 Kč) Doporučená cena 6 Kč) Krátká vánoční zamyšlení. Letáčky doplňuje křížovka nebo osmisměrka. (Doporučená cena 3,50 Kč) DT21 Děti, Vánoce! DT37 - I když jsem jen dítě omalovánky s příběhem Biblické domino PX10 (Doporučená cena 20 Kč). Stal se jedním z nás (H101) Vánoce cukroví, úklid (H106) Vánoce nejkrásnější svátky? (H111) (Doporučená cena 15 Kč) Tajemství Vánoc (H123) Betlém (DT41) Panoramatický obrázek s převyprávěným vánočním příběhem pro děti. Ilustrovala Alena Lančová. (Doporučená cena 6 Kč) Mojžíš PX7 Marnotratný syn PX13 Hra V Jeho stopách Vánoční dopis Čtyři svíčky Sláva na výsos- tech (RT81) (RT68) (RT61) Krátká zamyšlení s modlitbou. Formát A6. (Doporučená cena 2,80 Kč) 8 Vánoční čas (PT19) Dvojitá kartička formátu A7, krátký text s biblickým veršem, jedna strana je volná pro napsání přání. (Doporučená cena 2,80 Kč) Objednací kód PX6 Při této stolní hře děti získají přehled o událostech ze života Ježíše Krista a pocvičí se v hledání textů v Bibli. Ilustrace Alena Lančová. (Doporučená cena 25 Kč) 9

6 Misijní nasazení Misijní nasazení legendy, včetně bývalého presidenta republiky V. Havla. Festivalů existují u nás stovky, jenom Trutnov vyvolává pocity nadgeneračního sbratření, nekonečné hippiovské lásky umazané červeným blátem a nevysvětlitelného štěstí z prožitku a možnosti být u toho. Tak o festivalu mluví pravidelní účastníci. A pokud mohou, jedou tam znovu a znovu, aby jim něco podstatného neuniklo. Celá devadesátá léta jsem hledal na mapě festival, na který budu moci vyrazit, aniž bych předem znal jeho program. Trutnov mé přání splnil. Dunění rocku, přítomnost českého androše (undergroundu) se všemi jeho osobnostmi i postavičkami se vzácně prolnulo s atmosférou přírodního areálu, podkrkonošské magie a indiánského koloritu. Ani Václav Havel, jemuž se otevřel Pražský hrad i Bílý dům, neodolal. Jinak by přece na festival, byť jej má blízko od Hrádečku, tak často nejezdil. Kde jinde se člověku spojí ozvěny dětství s aktuálními kouzly současných hudebních indiánů? Vždy, když se začne srpen nachylovat, rozezní se v mysli jakési vnitřní tamtamy, svolávající své věrné na potlach pod svahy Krkonoš. Vladimír Vlasák, novinář Jedna z dosud opomíjených možností uplatnění letáčků je jejich nabídka na veřejnosti, při otevřených světských akcích. Existuje řada míst, kde by naše nabídka návštěvníky potěšila, např. různé veletrhy, festivaly, koncerty, sportovní akce apod., kde se dá smluvně sjednat i vlastní stánek. Škoda, že církve v našich zemích dosud této mimořádné misijní příležitosti nevyužívají. Proto se BTM již několik let snaží iniciovat akce, při kterých by členové místních společenství sami zorganizovali takovou duchovní službu a převzali za ni odpovědnost, včetně finančního zajištění. Když si zde křesťané bez bázně a hany najdou své místo, bývají překvapeni, s jak pozitivním ohlasem návštěvníků či účastníků se setkají. Dokonce až do takové míry, že se lidé ptají: A budete tady i v příštím roce? Mezi takové akce patřil letos i tradiční Open Air Festival Trutnov, který se pořádá už od r Festival je především sletem undergroundu, vyhledávaný všemi generacemi, od těch nejmladších, až po disidentské Mohli bychom uvádět další a další hodnocení pravidelných účastníků. Jedním z nich je i vám již dnes dobře známý František Hanzlíček, a to díky letáčku s jeho osobním příběhem, nazvaném Jak jsem to vůbec mohl přežít?. Kdysi na festival jezdíval jako jeden z androšáků, dnes jako znovuzrozený křesťan, plný nadšení pro Ježíše a evangelium. Ale nezůstalo jen u toho. Je také plný zmocnění Duchem svatým k účinné duchovní službě všem hledajícím. A těch ani na letošním trutnovském festivalu nebylo málo. Nemohl jsem tam být přítomen po celou dobu, a tak jsem jen na samý závěr, když už bylo po všem, slyšel z jeho úst: Honzo, byli jsme tu k duchovní službě lidem k rozhovorům vlastně jen tři. A to bylo moc málo. Musí nás být příští rok víc. František se zasloužil o to, že se v areálu Na bojišti nachází také dnes již dobře známé místo POD KŘÍŽEM. Tam má František vždy svůj stan, letos v srpnu i s Brněnskou tiskovou misií. Jelikož mi mé zdraví asi nedovolí zúčastnit se jako každý rok trutnovského festivalu, zdravím ho aspoň touto cestou. Přeji mu to, co mu přeji od jeho undergroundových začátků: pohodu, dobré umělecké zážitky a dobrý pocit ze solidární pospolitosti mladých lidí. Václav Havel 10 11

7 Představujeme Vám Moji milí, těžko může zpěvačka, která zpívá už několik desítek let jednoznačně říct, které vystoupení bylo pro ni v životě nejdůležitější. Já můžu bez váhání označit hned dvě a obě na Open Air Festivalu Trutnov. Vzpomínám často a ráda na vaše nádherné přijetí i korunovaci. A všem přeji hodně lásky a všeho dobrého. Vaše (ostýchám se napsat královna) Eva ŠUBY-DUBY, jak jste si mě nazvali Pilarová. Osobní evangelizace (seriál) SEDM RŮZNÝCH OKRUHŮ OSOBNÍ EVANGELIZACE Je až neuvěřitelné, kolik lidí kolem nás čeká na něco mimořádného, na něco, co by v jejich životě znamenalo obrat k lepšímu. Mnozí lidé ročně utratí několik miliard v různých sázkových loteriích a hernách s nadějí šťastné výhry, která by změnila jejich život. Jiní čekají na zázrak ve své těžké nemoci, která je svírá, někteří na zázrak v oblasti narušených mezilidských vztahů, který by jim znovu přinesl pokoj do duše. A protože právě Vánoce jsou časem největšího zázraku Boží lásky k člověku, nemůžeme končit celý sedmidílný seriál jinak, než právě zázračným Božím působením při osobní evangelizaci. (Letošní seriál pro Vás připravil Bc. Jan Titěra) Je to místo mimořádně promodlené a požehnané. Někteří sice přijdou i proto, aby se vysmívali, kritizovali, naváželi se, ale odchází nejednou úplně jiní než přišli. K tomu však je třeba těch, kteří by tuto misijní službu podpořili. Ani Brněnská tisková misie nemůže dost dobře sloužit na takových akcích bez sponzora, který by vzal na svá bedra finanční úhradu rozdávaných letáků a další náklady spojené s takovouto službou. Najde se někdo takový? Jednotlivec, skupina, církevní společenství? Ozvěte se! Zapojíme vás naplno, a to nejen do této akce. Věříme, že i vy prožijete naprosto mimořádnou duchovní zkušenost naplněnou Božím požehnáním! Již dnes se těšíme na spolupráci! Připravil Jan Titěra S V Ě D E C T V Í F R A N T I Š K A H A N Z L Í Č K A J A K J S E M T O V Ů B E C M O H L P Ř E Ž Í T. Neuvěřitelné svědectví, které dokazuje, že Boží láska se může dotknout srdce každého člověka. O svém dřívějším životě František píše: Každý víkend se k nám sjížděli feťáci, zloději, prostitutky, a to z různých koutů republiky. Pěstoval jsem trávu a vyráběl drogy. Jednoho dne jsem kapituloval a rozhodl se všechno skončit. Naplánoval jsem si dobrovolný odchod ze života. Pokus o sebevraždu se však naštěstí nezdařil Když dnes s lidmi o tom hovořím, mají posluchači většinou jedinou otázkou: Jak jsi to mohl vůbec přežít? (Objednací kód - S33 - Jsou situace, kdy se Duch svatý skrze sloužícího křesťana projeví mimořádným (zázračným) způsobem ještě předtím, než druhému člověku zvěstujeme evangelium. O tom se můžeme dočíst v Bibli na mnoha místech. Tím probudí v lidech mysl a srdce natolik, že se otevírají k naslouchání zvěsti evangelia. Vidíme to např. při Projev Boží moci setkání Ježíše se samařskou ženou u studnice Jákobovy. K probuzení jejího zájmu posloužilo nečekané odhalení jejích partnerských vztahů. Reagovala slovy: Pane, vidím, že jsi prorok. Nebo zpěv Pavla a Sílase kolem půlnoci v těžkém žaláři otevřel mysl a srdce ostatních spoluvězňů. Také mučedník Štěpán v době, kdy sloužil mnohým nemocným, byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Je pozoruhodné, že mimořádným zásahem Boží moci bývají stejně překvapení i sami služebníci evangelia. To vše je projevem Božího zájmu o člověka. Zázraky přicházejí především tam, kde jsou služebníci přitahováni k lidem takovým způsobem jako kdysi Petr a Jan. V Bibli čteme, že při návštěvě chrámu je zaujal chromý, žádající o almužnu. Následovalo jeho uzdravení ve jménu Ježíše Krista Nazaretského. Jde tedy o hluboké přesvědčení sloužících, že přinášejí druhým lidem to nejdůležitější pro jejich život. Nemůžeme vědět, kdy a jak nastane mimořádný projev Boží moci. Můžeme se však modlit za lidi, i když nám oni sami budou odporovat a tvrdit, že jim to k ničemu nebude. Budeme překvapeni, že naše modlitba následně přinese mimořádnou úlevu a pomoc. Zázrak, který někomu pomůže přijmout Ježíše, k němu přivádí další lidí. Ti, kteří viděli uzdravení ochrnutého Eneáše v Lyddě prostřednictvím Petrovy služby, se obrátili k Pánu. Rovněž ti, kteří byli svědky uzdravení otce správce ostrova Malty Publia prostřednictvím Pavlovy služby, přivedli další nemocné, kteří byli rovněž uzdraveni. Projevy Boží moci tedy mohou otevírat srdce člověka pro přijetí radostné zprávy evangelia a potvrzovat slova evangelia. V závěru Markova evangelia čteme, že tam, kde učedníci kázali, Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Avšak tím největším zázrakem zůstává vždy osobní přijetí Ježíše jako svého Spasitele. A za tím vším stojí nekonečná Boží láska k člověku. Právě tu nesme dál každému člověku. Nejen o Vánocích

8 Kvíz pro děti Vyhodnocení dětského kvízu Během roku dostáváme několik set odpovědí dětí na naše soutěžní kvízy. Mezi nimi jsou také písemné reakce, i nádherné kresby. Všem dětem děkujeme. Tentokrát jsme vybrali následující výherce, kterým zasíláme malou odměnu. Veronika Čiháková, Praha, 7 let Terezka Pospíšilová, Valašské Meziříčí, 6 let Jednotlivci 7-15 let: Foltýnová Veronika, Brno, 9 let Hnídková Tereza, Soběšice, 11 let Holečková Antonie, Praha, 11 let Kunt Michal, Lázně Bělohrad Macíčkovi sour., Mořkov, 8 a 10 let Prisuda Vojtěch, Litvínov, 9 let Procházková Gabriela, Zlín, 10 let Pyšková Lucie a Vojta, Malenovice, 6 a 8 let Škaryd Jakub a Jan, Chotěboř, 8 a 11 let Šplíchal Mirek, Oldřiš Zemanová Markéta, Pržno, 9 let Jednotlivci do 7 let: Dařbujánová Ema, Pardubice, 6 let Dostálková Anička, Machov, 6 let Ferfečtí sour., Bohumín, 6 a 10 let Mazálkovi sour., Modřice, 4 a 6 let Rohlíková Janička, Pardubice, 5 let Skupiny dětí a ostatní: Děti ze ZŠ Pitín, Šanov Děti ze ZŠ Sadská, Sadská Děti z ČCE Boskovice, Boskovice Hrušková Ludmila, Štramberk, 8 let Roučková Veronika, Borač, 11 let Všude sněží vločky venku běhají kočky. Ptáčci létají ke krmítkům, nejvíce sněží na omítku. Slunce je teď malé, zima je mu stále. Vůbec skoro nezáří, to je vidět na tváři. Marcela Kučerová, Sv.Jan n/malší, 12 let Kvíz pro děti Na Vánoce, jak jsme dojedli kapra a umyli nádobí, šli jsme ven zapálit prskavky. Ježíšek nám mezitím naložil dárečky. Jakmile nám zhasly prskavky, šli jsme dovnitř, ale vběhl tam i náš kocourek Fred. Pak než jsme vešli do obýváku, kde byl stromeček, zazpívali jsme si koledu: Narodil se Kristus Pán. Když to uslyšel náš kocour, zježil se a utekl. Je to velmi zvláštní, protože v naší rodině máme hudební sluch. Nedokážu si ani představit, jak by se zachoval, kdybychom zpívali falešně. Doteď na to vzpomínáme a smějeme se tomu. Magdaléna Tichavská, Vlčovice, 11 let Eliška Salamonová, Olomouc, 8 let Pavel Šenk, Kostelec n/orlicí, 11 let Ahoj BTM, rád luštím vaše kvízy. Posílám odpověď na Vánoční kvíz. Mně bylo Ježíška líto, že se narodil ve chlévě. Musela mu tam být zima. Ale super je, že se mu do chléva přišli poklonit pastýři s ovečkami. Pastýři jsou dobří, že uvěřili andělovi a šli do chléva. Já kdybych viděl anděla, tak bych se utíkal schovat pod postel k bráchovi a přitom bych moc křičel a volal o pomoc, že by anděl od hrůzy uletěl. Líbí se mi ale, že ptáci zpívali koledy, pavouček pletl pavučinu, netopýr se probral ze zimního spánku, myši si hrály na schovávanou a ovečky bečely do rytmu. Tak si to aspoň já představuji. Ahoj. Ondřej Pospíšil, Valašské Meziříčí, 9 let 14 15

9 Závěrem Z tvorby Marie Plotěné Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět (Filipským 2, 14-15) Poděkování za dary Upřímně děkujeme všem, kdo jste naši práci po celý rok podporovali. Bez Vaší finanční pomoci bychom nemohli dál pokračovat. V tomto vánočním čase prosíme ty z Vás, kteří jste nám dosud nepřispěli, a nemáte vážné finanční problémy, o finanční dar na tuto misijní činnost. Spolu s námi se tak budete podílet na záchraně lidských duší v naší zemi. Připomínáme, že za poskytnuté dary BTM můžete uplatnit úlevu z daně v ročním zúčtování. Vy, kteří jste dosud o potvrzení nežádali, ozvěte se nám dopisem, em, telefonicky. Potvrzení si zkontrolujte. Také v novém roce 2012 naše partnerská misie v Marburgu, která nás doposud finančně podporuje, počítá s dalším snížením dotací. Prosíme proto o Vaši podporu práce BTM i v roce příštím. Naše vděčnost patří Bohu Vám všem. POZOR! OBJEDNEJTE SI VČAS VÁNOČNÍ LETÁČKY! POZOR! Doporučujeme Vám objednat si vánoční letáčky včas, nejlépe v listopadu. Podle vyjádření pošty může být v prosinci dodací lhůta pro zásilky 2-3 týdny. Všem našim odběratelům přejeme požehnaný adventní čas, Vánoce prozářené Boží láskou a Boží ochranu v novém roce! Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v listopadu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, P. O. Box 64, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: RNDr. Petr Kolek. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: TISKNOS, Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015

TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015 TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015 JMÉNO: MILÍ PRVŇÁČCI, JSEM ZVĚDAVÁ, AŽ MI POVÍTE, KOHO NAVŠTÍVIL MAKULÁŠ I O VÍKENDU. ČERTÍ ŠKOLA BYLA MOC PRIMA! BLÍŽÍ SE NAŠE VYSTOUPENÍ A VÁNOČNÍ JARMARK, PROTO

Více

25.12.2015 Boží hod vánoční

25.12.2015 Boží hod vánoční 25.12.2015 Boží hod vánoční Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha svatého se všemi námi! Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho,

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová

JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM. Lída Leinweberová JAK NA POHODOVÉ RÁNO SE ŠKOLÁKEM Lída Leinweberová JSEM V 1. TŘÍDĚ Vím, že jako prvňačka zrovna nevypadám, ale věřte mi, myslím to vážně. JSEM V PRVNÍ TŘÍDĚ asi tak po desáté sama jsem úspěšně absolvovala

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Potěšení z papíru. Potěšení z papírového darování přeje Cesta domů

Potěšení z papíru. Potěšení z papírového darování přeje Cesta domů Potěšení z papíru Ten, kdo si vybere v naší kolekci, má radost a navíc pomůže dobré věci: podpoří práci sdružení Cesta domů, Dárek nemusí být honosný, aby udělal radost. Letošní kolekce Cesty domů nabízí

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. (Jk 5,14)

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. (Jk 5,14) K Bohu nemocných (Jk 5,14) 19. srpna 2012 Introit: Da 6,27b-28 (BK) První čtení: Iz 38 (JB) Kázání: Jk 5,14 (ČEP) Poslání: Mt 11,28-30 (ČEP) Požehnání: Ž 91,9-13 (ČEP) Písně: 639, 689, 643, 176, 429 Je

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

POKRAČUJEME v naší hře Záchranáři. Tento měsíc naplníme také projekt spolupráce s SZŠ v Žebráku

POKRAČUJEME v naší hře Záchranáři. Tento měsíc naplníme také projekt spolupráce s SZŠ v Žebráku POKRAČUJEME v naší hře Záchranáři Tento měsíc naplníme také projekt spolupráce s SZŠ v Žebráku My, děti ze Srdíčka, jsme moc rády, že máme nové kamarády ze školy v Žebráku. Těšíme se na setkání a připravujeme

Více

Národní potravinová sbírka v Tesco a Makro Zlín. Posezení seniorů Charitního domova u harmoniky. Zahájen zimní provoz Seďárny pro lidi bez domova

Národní potravinová sbírka v Tesco a Makro Zlín. Posezení seniorů Charitního domova u harmoniky. Zahájen zimní provoz Seďárny pro lidi bez domova čtvrtletník 2015/3 Buďme velkorysí Slovo na úvod Krásný adventní čas, nedávno jsem se setkal s výzvou k velkorysosti. Je to ctnost, která v běžném životě není až tak častá. Přesto mohu na činnosti naší

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více