Elektronická podpora výuky chemie Ing. Tomáš Buriánek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická podpora výuky chemie Ing. Tomáš Buriánek burianek@spschbr.cz"

Transkript

1 Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ Elektronická podpora výuky chemie Ing. Tomáš Buriánek

2 Obsah Webové stránky věnující se chemii a dalším přírodovědným disciplínám Chemický software (programy BasicChemi, ISIS Draw, ChemSketch a ChemLab)

3 Webové stránky věnující se chemii a dalším přírodovědným disciplínám 3

4 SPŠ chemická Korchem: skolni aktivity 4

5 Informace z chemie TIP Metodický portál pro učitele: DUM Základní vzdělávání průřezová témata: Člověk a příroda, Environmentální výchova a Člověk a jeho svět Ke stáhnutí materiály do výuky (prezentace, pracovní listy apod.) Pro otevření pracovních listů ve formátu.odt je nutné instalovat program pro otevírání OpenDocumentů, např. z program: OpenOffice.org

6 Informace z chemie TIP Portál PřF UK na podporu výuky chemie na ZŠ a SŠ Výukové materiály: testy, prezentace, pracovní listy, učební texty, videa ke stáhnutí, www stránky (simulace, texty..), hry a kvízy. V části Učitelé či Žáci: databáze chemických pokusů, obrázky laboratorních pomůcek a chemická 3D videa (potřeba 3D brýle s modro červeným filtrem)

7 Informace z chemie Stránky Pedag. fakulty MU Studijní materiály: základy chemie, laboratorní cvičení, chemické pokusy doma aj. Zajímavosti: karetní hry s chemickou tématikou pexeso 7

8 Informace z chemie Stránky RNDr. Richtery Výukové materiály Ukázky špatné práce v laboratoři: Výuka Praktika prasárničky (aneb to nejlepší z laboratoře) Videa pokusů (Výuka Pokusy) Testy on-line 8

9 Informace z chemie - základy anorganické a organické chemie stručnou a přístupnou formou, vzorce a výpočty, cvičení, slovníček

10 Informace z chemie CHEMMagazín: - lze zdarma objednat rozesílání či stáhnout v pdf formátu 10

11 Informace z chemie - Multimediální učebnice na netu Laboratorní technika: ndex.htm - návody základních laboratorních úloh, testy, BOZP Laboratorní cvičení z anorganické chemie: /zacit-zde.htm - návody, BOZP, Protokoly k úlohám (mimo jiné otázky k jednotlivým úlohám) 11

12 Informace z chemie - Chemické experimenty TIP Vzdělávací materiály (návody, k tomu videa, prezentace) on=com_content&view=article&id=80&item id=60 Vytvořeno SPŠ chemickou akademika Heyrovského v Ostravě Barevná kouzla Návod k barevným kouzlům

13 Informace z chemie - Chemické experimenty TIP z/sezp1.htm Chemické pokusy hravě i doma Pracovní listy chemických pokusů pro 1.a 2. stupeň ZŠ

14 Informace z chemie Chemické experimenty Školský informační servis - chemie: ndex.htm - experimenty (návody), diskusní klub, učební texty ve Slovenštině

15 Informace z chemie Chemické experimenty TIP ehled Pokusy, videa pokusů Instrumentace pro školy do FYZ, CHE, BIO etheus-g - fyzikální experimenty s Vernierem

16 Informace z chemie - Videa chemických pokusů TIP videa s mluveným komentářem, s vysvětlením periodická tabulka --> Vorbild Filme nebo Legende Filme. Prohlédnout či stáhnout lze videa označená červeným rámečkem 16

17 Periodické tabulky (i vlastnosti prvků) - tabulka ke stáhnutí, elektronová konfigurace, ox. čísla, test v ANJ periodická tabulka s obrázky prvků, videa - i periodická tabulka (elektronové konfigurace + orbitaly, obrázky prvků - Entdeckung, videa - Filme) 17

18 Periodické tabulky portál CHEMIE Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci (prvky a jejich vlastnosti, výroba, užití, videa pokusů)

19 Testování chemického názvosloví TIP Anorganika: Testování žáků v nastavení se dá nastavit obtížnost, hodnocení atd., Testování tvorby vzorců i názvů Tvorba písemek a jejich uložení v pdf 19

20 Testování chemického názvosloví Organika: Lze procvičovat názvosloví vzorců alifatických a aromatických uhlovodíků Procvičování nelze ohodnotit Lze stáhnout studijní text věnující se organickému názvosloví uhlovodíků 20

21 Testy z chemie On-line testy o cca 10 otázkách Názvosloví, chemická vazba, radioaktivita aj. Zhodnocení, ukáží se špatné odpovědi I testy do Biologie 21

22 Simulace chemických a přírodovědných dějů na internetu TIP /sections/projectfolder/animationsindex.htm - velmi dobré simulace chemických dějů (titrace, elektrolýza ) ChemLab/ - ke stáhnutí shareware program Chemlab (interaktivní simulace chemické laboratoře obsahující všechny běžně používané i speciální laboratorní pomůcky) 22

23 Simulace chemických a přírodovědných dějů na internetu Stránky NASA: rd/index.html Simulace a videa v ŽP Uložit odkaz jako 23

24 E-learning Acidobazické titrace Vytvořeno na UHK, Pedagogické fakultě Učebnice, fotolaboratoř (obrázky, výpočty), cvičebnice (test) titrační křivky (nefungují)

25 E-learning MOODLE musíme zažádat učitele kurzu o klíč k zápisu E-learningové kurzy i z chemie Např.: Chemická informatika, Molekulární vizualizace pro každého, Počítače ve výuce chemie, Vizualizace molekul při výuce chemie na ZŠ, Toxikologie aj.

26 Informace o chemikáliích R,S věty, bezpečnostní listy aj. TIP Do vyhledávacího řádku napíšeme název chemikálie vyhledat poté kliknu na odkaz dané látky zobrazí se informace o produktu Bezp. listy odkaz vpravo nahoře vyberu Ceská Rep stáhnu v pdf 26

27 Informace o chemikáliích ekotoxikologická databáze 27

28 Další stránky věnující se chemii - stránky České společnosti chemické (časopisy, vyhledávač chemikálií ) - abecední přehled zajímavých stránek pro chemiky Oficiální stránky Chemické olympiády 28

29 Další stránky věnující se chemii Převod fyzikálních jednotek, fyzikální a chemické tabulky, periodická tabulka, online výpočty

30 Stránky s přírodovědným zaměřením ŽP TIP Ekologická stopa jedince, států: dále uhlíková stopa Světová statistika v reálném čase: Např. aktuální počet obyvatel, ekonomická statistika, ŽP emise CO 2, počet vyhynulých druhů, energie aj. 30

31 Stránky s přírodovědným zaměřením - ŽP Jak třídit: - Videa o odpadech, foto, rady a tipy, co se děje s odpadem Tonda-obal: Informace o odpadech pro ZŠ Možno si objednat zdarma program do školy Pojízdná výstava o zpracování obalů - Různé on-line hry, tématické obrázky

32 Stránky s přírodovědným zaměřením - ŽP K shlédnutí krátké dokumenty z ŽP Ekologický institut Veronica spustil internetovou aplikaci Ekomapa Jihomoravského kraje. Ekomapa obsahuje téměř 1500 tipů na místa a služby pro ekologicky příznivý život.

33 Stránky s přírodovědným zaměřením - ŽP Témata do Biologie (celá řada obrázků) Experimenty mzycblxs4 Simulace nárůstu CO 2

34 Stránky s přírodovědným zaměřením Testy.nanic.cz Přírodní vědy jde o stránky věnující se on-line testům z přírodních věd, např. z chemie je k dispozici 95 testů, z biologie dokonce 357. Jde o krátké testy o deseti otázkách. Testy se vyhodnotí, včetně správných odpovědí.

35 Stránky věnující se potravinám Energetické hodnoty potravin: ke-hodnoty-potravin/ Energie, sacharidy, bílkoviny, vláknina, tuky

36 Stránky věnující se potravinám Peklo na talíři: Krátká videa věnující se kvalitě potravin

37 Další zajímavé stránky Letecký provoz světa ic.wmv 37

38 Další zajímavé stránky TIP Internetová jazyková příručka Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR Je zde slovníková a výkladová část vyhledávání Informace o pravopisu

39 Další zajímavé stránky TIP Kalkulátor skutečného věku a kolika let se dožijete:

40 Další zajímavé stránky zdelavaci/ stránky České televize nabízející ke shlédnutí videopořady z různých oblastí. Pořady jsou seřazené podle abecedy. Zajímavé pořady Popularis.

41 Chemický software

42 Chemické grafické programy freeware ISIS Draw (http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/) ChemSketch (www.slunecnice.cz) 42

43 ISIS Draw Jednoduchý program na vytváření vzorců a chemických rovnic (tvorba vzorců, M r, předdefinované vzorce, propojení s jinými programy) Lze jej zdarma stáhnout na adrese: Odkaz chemické programy včetně dalšího vhodného software ISIS Draw 43

44 ISIS Draw Vypočet M r : Chemistry Calculate Mol Values Calculates, eventuálně ikona počítá to ze všeho Vložení předdefinovaného vzorce: Templates 44

45 ISIS Draw Dolní index: Text Subscript Horní index: Text Superscript Ukázání C: pr. Tl edit atom Atom C (show) Napsání vzorce N H NH pr.tl edit atom Atom hydrogens Right 45

46 ISIS Draw - úkoly Vytvořte následující vzorce: Nechte vypočítat některé z těchto látek M r : Chemistry Calculate Mol Values Calculates, eventuálně ikona počítá to ze všeho Vložte předdefinované vzorce: Templates Napište chemickou rovnici

47 ISIS Draw - úkoly Napište chemickou rovnici: Dolní index: Text Subscript Horní index: Text Superscript Ukázání C: pr. Tl edit atom Atom C (show) N NH Napsání vzorce H pr.tl edit atom Atom hydrogens Right

48 ChemSketch Grafické znázornění chemických struktur, reakcí a schémat aparatur Umí generovat název sloučeniny, M r, r Strukturní vzorce lze převést do trojrozměrného znázornění Na internetu verze 12 Lze jej zdarma stáhnout na internetu: (vyhledat ChemSketch 12) 48

49 ChemSketch tvorba vzorců Vyhlazení vzorce : Vygenerujte název vzorců: Tools Generate Name from Structure 3D optimalizace vzorce Natáčení úhlů vazeb a změna pozice substituentů 49

50 ChemSketch ionty a radikály Pomocí tlačítka 50

51 ChemSketch tvorba vzorců Zobrazení uhlíků ve vzorci: Dvakrát klikneme levým tlačítkem myši na označený vzorec, uhlík Otevře se okno Properties Common Show Carbons zaškrtneme (All) Apply V tomto okně můžeme upravovat i velikost písma 51

52 ChemSketch tvorba vzorců Výpočty: M r, hustoty, indexu lomu atd. Tools Calculate Předefinované vzorce: Templates, F5 52

53 ChemSketch tvorba vzorců Úkoly: Vytvořte následující vzorce: Vzorce vyhlaďte: Vygenerujte název vzorců: Name from Structure Tools Generate Vyzkoušejte si 3D optimalizaci vzorce Vyzkoušejte si natáčení úhlů vazeb a změnu pozice substituentů

54 ChemSketch tvorba vzorců Úkoly: Vyzkoušejte možnost výpočtů: M r, hustoty, indexu lomu atd. Tools Calculate Vyzkoušejte předefinované vzorce: Templates, F5 Napište následující rovnici: (pro šipku přepneme do režimu Draw, nebo kliknutím na rožek )

55 Porovnání výstupů z programu ISIS Draw a ChemSketch V ISIS Draw: COOH OH + HNO 3 H 2 SO 4 nebo Cl 3 CCOOH O 2 N COOH OH COOH OH NO 2 O 2 N COOH V ChemSketch: COOH OH + HNO 3 H 2 SO 4 nebo Cl 3 CCOOH OH COOH OH NO 2

56 ChemSketch schéma aparatur Schéma jednoduché aparatury + popisku Templates Lab Kit V programu lze kreslit, upravovat schémata aparatur, a to přepnutím do Draw 56

57 ChemSketch modelování a simulace Vzorce lze zobrazit trojrozměrně v položce ACD/Labs 3D Viewer Na dolní liště přepneme Copy to 3D Vzorce lze ukázat s vedlejšími substituenty, s elektronovou hustotou, trojrozměrně Vzorce lze nechat rotovat 57

58 ChemSketch animovaný gif Obrázek v ChemSketchi 3D nechám rotovat a kliknu na Auto Add Frame Pak File Save as ve formátu Animated gif images Pak ctrl c ctrl v

59 3D struktura Pomocí programu Anaglyph Maker lze vytvořit 3D vzorce Potřebujeme k tomu 3D brýle (červeno-modré) 15,-Kč, Freeware: Není třeba instalovat, spustíme AnaMaker.exe

60 3D struktura V ChemSketchi vytvoříme vzorec, přeneseme do 3D viewer uložíme jako obrazek1.gif a pak mírně pootočíme vzorcem a uložíme jako obrazek2.gif Otevřeme např. v Malování a obrázky uložíme jako jpg Otevřeme Anaglyph Maker a načteme levý a pravý obrázek (Load Left Image a Load Right Image)

61 3D struktura Označíme Anaglyph Red-blue Make 3D image vytvoří se anaglyph Poté uložíme jako jpg.

62 3D struktura Red-blue ethan

63 3D struktura Red-blue D-glukosa 63

64 D-fruktóza 64 ANP Sacharidy 64

65 Sacharóza 65 ANP Sacharidy 65

66 3D struktura Red-blue bicyklo[4.2.1]nonan 66

67 Vitamin B5 3D (panthothenová kys.) 67

68 3D struktura Lze využít i 3D brýle Chromadepth (cca 60,- Kč) stačí jeden obrázek, kdy červená barva jde do popředí, zelená je zarovnána a modrá jde do zadu Lze vytvořit i polarizované 3D (potřeba speciální LCD a polarizační brýle viz 3D filmy)

69 Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Buriánek 69

Obsah akreditovaných kurzů

Obsah akreditovaných kurzů Obsah akreditovaných kurzů Školní noviny, časopis Textový procesor WORD a jeho funkce pro vytvoření školních novin či časopisu písmo (font, velikost, barva), odrážky a číslování, využití a tvorba stylů

Více

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT

HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT B3 HUMANITNÍ PŘEDMĚTY S VYUŽITÍM ICT Mgr. Ivana Hrubá Eliášová 14. 04. 2015-1 - OBSAH ÚVOD.............................................. 3 Editování aplikací a vytváření

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ

Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová a kol. Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ 1 2 3 Příklady využití internetových aplikací ve výuce na ZŠ a SŠ Michaela Buchtová [et al.] -- 1. vyd. -- Praha: Generation

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Návod na použití SPARK

Návod na použití SPARK Návod na použití SPARK 1 SPARK Jak rychle začít Úvod - Co je prostředí SPARK? Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, SPARK je nové výukové prostředí společnosti PASCO. Na rozdíl od ostatních měřících

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Využití interaktivní tabule při podpoře experimentálních činností ve výuce chemie

Využití interaktivní tabule při podpoře experimentálních činností ve výuce chemie Toboříková, P., Bílek, M., Rychetský, T.: Využití interaktivní tabule při podpoře experimentálních činností ve výuce chemie. In: Chupáč, A., Veřmiřovský, J. (eds.): Aktuální aspekty pregraduální přípravy

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Jak nejlépe využít interaktivní tabuli Vydavatel: European Schoolnet Rue de Trèves 61 - B1040 Brussels www.europeanschoolnet.org info@eun.org Autor: Diana Bannisterová and Learning Technologies team University

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google Forms. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google Forms. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google Forms Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více