PRAPOR SPÁSY SRDCE BOHU, RUCE L IDEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAPOR SPÁSY SRDCE BOHU, RUCE L IDEM"

Transkript

1 SRDCE BOHU, RUCE L IDEM PRAPOR SPÁSY VÁ N OC E SVÁT K Y N A D ĚJ E! Z IM A Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda Izaiáš 9,5 (B21)

2 CO JSEM PROŽIL Jmenuji se Antonín Jursa. Narodil jsem se Pracoval jsem na šachtě, kde jsem utrpěl vážný úraz a byl převezen do nemocnice. Upadl jsem do kómatu a během té doby jsem se dostal do nebe. Viděl jsem bosého anděla, který mi ukázal dvě cesty. Jednu úzkou a druhou širokou. Ptal se mě: Kterou si vybereš? Široká cesta vede do záhuby a úzká vede k Otci. Tak jsem si vybral tu úzkou cestu. Když jsem se mu chtěl poklonit, řekl mi anděl: Mně se neklaněj, ale až potkáme toho, který má boty, tomu se pokloníš. Když jsme potkali toho, který měl boty, poznal jsem, že je to Ježíš, tak jsem se mu poklonil. Ježíš mi řekl: Podívej, tady je nové město, nová země a není tam nenávist ani žádné zlo. Všechno mi to ukázal a potom řekl: Tondo, ještě není tvůj čas. Dýchnul mi do tváře a probudil jsem se v nemocnici. Sestry na oddělení nemohly pochopit, jak je možné, že jsem byl sedm měsíců v kómatu a probral jsem se. Nikdo tomu nechtěl věřit. I primář toho oddělení mi říkal, že za celou dobu, co tam pracuje, vidí poprvé, že by se někdo po tak dlouhé době probudil. Tak jsem to chtěl napsat. Vím, že nebe existuje. Od té doby věřím v Boha a v Ježíše Krista. Antonín Jursa BŮH PLNÍ SVÁ ZASLÍBENÍ Marie se setkala s andělem, který jí vyřídil Boží zaslíbení. Pokorně je přijala se slovy:,,jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Po daném čase porodila Marie dítě a dala mu předurčené jméno Ježíš. Tím se první část zaslíbení naplnila. Potom se dítěti přišli poklonit pastýři a mudrcové, a tak se naplnila i druhá část zaslíbení. Ježíš dospěl a začala jeho služba (sloužil, učil, osvobozoval, uzdravoval, činil zázraky a povzbuzoval). Přišel čas jeho zatčení a smrti, aby se naplnilo Písmo (Jan 3,16). Marie vidí svého milovaného syna přibitého na kříži a říká si: Bůh mi přece zaslíbil, že bude kralovat na věky, řekl to ústy Simeona, když jsme přišli do chrámu (Lukáš 2,34 35). A najednou vidí umírat své dítě ve velkých bolestech a volat:,,bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Její syn umírá a s ním i naděje a zaslíbení, které dostala. Přicházejí pochybnosti, smutek, zklamání a otázky. Bůh ale zaslíbení, které dal Marii a lidem, splnil, protože Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých (Lukáš 24,1 50). Tento příběh je pro nás povzbuzením, že Bůh naplní všechna zaslíbení, která nám dal. Nezáleží na tom, v čem jsi, jak se cítíš a co vidíš nebo nevidíš! On se nemění a splní, co ti zaslíbil! On o všem ví a ve svém čase vše splní. Neboj se, jen věř! Požehnaný vánoční čas přeje kpt. Stáňa Knoflíčková 2

3 Je tu ale maminka, která musela opustit své děti, protože nemají kde bydlet. Nemá byt, který by si mohla dovolit, a nemá práci. Je tu muž, kterému se v životě nic nedaří. Žije na ulici, někdy v ubytovně, není pro něj místo, není pro něj práce, nemá peníze. Je tu dědeček, který odešel z rodného města, protože nechtěl zapřít Ježíše. Neví ale, co se stalo s jeho dětmi a vnoučaty. Na cestě do bezpečí se navzájem ztratili. Jak můžou tito lidé slavit Vánoce, když nemají kolem sebe rodinu, nemají kde bydlet, nemají peníze? Jejich situace se zdá beznadějná. To je přesně to, čemu ďábel chce, abychom věřili za všech okolností, ve všech výše zmíněných případech, ale i ve vlastním životě. Situace je beznadějná, nemáš žádnou naději a to, že věříš NADĚJE V BEZNADĚJI v Boha a Ježíše, ti nepomáhá. Ďábel nemá pravdu. Vánoce jsou oslavou naděje! Opravdové Vánoce nejsou o setkání rodin, nejsou o dárcích a zpívání koled. Vánoce nejsou o jídle a o cukroví. Co dělat, když nevidíme žádné řešení? Máte pocit, že jste úplně uvízli, že už není žádná naděje ani budoucnost. Ani pro vás, ani pro vaši rodinu. Je to beznadějné. Myslím, že takové pocity měli i křesťané, kteří byli vystaveni tlaku, že se buď stanou muslimy, nebo zemřou. Jak můžeme přežít? Kam můžeme utéct? Kam se poděla naděje, kterou jsme našli v Ježíši? Je to beznadějné. A předpokládám, že křesťané v zemích, kde jsou pronásledováni, to takto často prožívají. Kam jít? Jak chválit a uctívat Pána? Kde je naděje, kterou jsme našli v Ježíši? I lidé v naší zemi mohou být v beznadějné situaci: žádný domov pro sebe ani pro rodinu. Víc a víc matek s dětmi se ocitá na ulici. Není pro ně dostatek ubytování, jediné řešení, které někdy mají, je opustit děti a dát je do dětského domova, protože už nejsou schopné se o ně starat. Jejich situace je beznadějná. Nejsou ani o děťátku v jesličkách! Vánoce jsou o Ježíši, který se narodil a přinesl naději pro svět. On je Boží Syn a Spasitel všech lidí. O něm řekl anděl pastýřům: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově (Lukáš 2,10 11). Andělé o něm zpívali: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení (Lukáš 2,14). Vánoce jsou o odpuštění. O tom, že jsme Božími dětmi díky Ježíšovu životu, smrti a vzkříšení. Opravdové Vánoce nám dávají naději, jak to říká Boží slovo: Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme (Římanům 8,24 25). NADĚJE v beznaději existuje skrze Ježíše Krista, Spasitele všech lidí. Tento měsíc budeme slavit Vánoce, které budou spojené se spoustou radosti. Sejdou se rodiny, budou zpívat koledy, radovat se při společném jídle, při dávání i přijímání dárků. Bude majorka Attie van Wagtendonková potřeba hodně příprav předem, ale bude to krásná a radostná rodinná oslava. 3

4 VIDÍTE TO SVĚTLO? Generálovo vánoční poselství V dnešním světě lidé často neuvažují o tom, co Vánoce opravdu znamenají. Pro mnohé je to velmi rušné období roku, kdy je zaměstnává tolik různých činností. Zdá se, že jsme zahrnováni tolika požadavky a tlaky na to, abychom připravili nesmírnou spoustu věcí. Je smutné, že v sebe uspokojující materialistické a spotřebitelsky řízené společnosti se mnozí nechají chytit do náročného kolotoče vánočních oslav, nákupů a koncertů. Proč by se to tedy mělo týkat nás? Když se Ježíše ptali, které je největší přikázání, řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon (Matouš 22,37 40 EP). V období roku, pro které je tak často charakteristické hovění si a požitkářství těch, kteří mají to štěstí že žijí ve světě, kde mají nadbytek, máme příležitost odrážet větší hodnoty a myslet na ty, kterým se ani nesní o takových materiálních věcech, které mnozí z nás berou za samozřejmé. Jeden výrok anglického básníka a kněze Johna Donna žijícího v 17. století je dobře známý: Žádný člověk není ostrovem ležícím osamoceně v moři, každý člověk je součástí kontinentu, součástí pevniny. Smrt kteréhokoli člověka ze mne něco ubírá, protože jsem součástí lidstva, a proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana; zvoní tobě (Meditace #17 z knihy Pobožnosti při nenadálých událostech). Jak snadné může být usilovat o vlastní sobecké požitky a ignorovat přitom tíživou situaci, ve které se nachází více než čtvrtina světové populace. Dovídáme se, že více než 2,4 bilionu lidí má méně než dva dolary na den a dalších asi 1,1 milionu je nuceno žít za méně než 1 dolar. Kdybyste někdy zkusili žít za tak málo peněz, zjistili byste, jak ohromný zápas to je. Skutečnost je taková, že velmi významná část světové populace tak žít musí, protože má bez vlastního zavinění velmi omezené možnosti a příležitosti. Nemůže nás to nechat lhostejné nebo chladné. Správně nám to připomíná Leslie Brandt v knize Ježíš dnes: Možná, že jsme jediným nástrojem, který se může dotýkat lidí kolem nás a přinést jim Boží lásku, který jim může předávat Boží slovo, který jim může umožnit, aby objevovali jeho spásnou milost. To je to, co chce Kristus dělat ve vás i ve mně, skrze vás i skrze mne. Když toto pochopíme, dostaneme se k jádru toho, o čem vánoční oslavy opravdu jsou. Při poznání hlubšího obsahu Vánoc budeme osvobozeni od soustředění se na naše vlastní žádosti a budeme moci otevřít srdce pro ostatní, kteří potřebují poznat úžasnou vánoční zvěst skrze naše laskavé a nesobecké činy. Někdy si kladu otázku, jak bude historie posuzovat naši generaci. Mnozí z nás mají vyšší vzdělání, než měli naši předkové, a máme větší bohatství a zdroje, než jaké byly k dispozici v celých lidských dějinách. Ale bolest, utrpení a strádání tolika lidí neustále roste. Pokud budou provinční a sobecké ambice bez ustání pokračovat, nebude naše generace připomínána pro nějaký významný úspěch, ale pro chamtivost. Proto nikdy nezapomeňme, že Vánoce jsou mnohem víc než zářivá světla, oslavy, nákupy a koncerty! Před více než dvěma tisíci lety oznámili andělé narození Spasitele, který přinese radost celému světu. Realita však byla taková, že když Ježíš přišel, nebylo pro něj místa pod střechou. Dopadlo to tak, že se Spasitel světa narodil v tom nejskromnějším prostředí. Může se nám stát, že ani my neuvidíme uprostřed zářivých vánočních světel skutečné světlo světa Ježíše, Božího Syna? Když se blíží Vánoce tolik let po tom, kdy Kristus přišel a změnil běh lidských dějin, stále vidíme příliš mnoho lidí, kterým po materiální stránce téměř nic nechybí, ale neuvědomují si, že bez Krista Vánoce být nemohou. Boží dávný slib se naplnil narozením Ježíše vtěleného Boha: Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Od té doby začal Ježíš kázat: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské (Matouš 4,16 17). Příchod tohoto království signalizoval radikální změnu hodnot a ohlašoval možnost, že lidská přirozenost může být zcela proměněna. Když zažíváme dynamičnost Božího království, začneme vnímat pravé světlo Vánoc. Phillips Brooks říká ve známé vánoční písni: V jaké tichosti byl dán ten úžasný dar! Bůh dává lidským srdcím požehnání nebe. Jeho příchod možná nezaslechne žádné ucho; ale když ho v tomto hříšném světě pokorné duše přijmou, pak milý Kristus vstupuje. Kéž to o těchto Vánocích pro vás platí, neboť Světlo už přišlo! 4

5 VÁNOCE Stalo se to ve dnech velkého sčítání lidu za císaře Augusta. Zmatek v celé zemi. Děti a staří lidé. Těhotné ženy... Všechno je vykolejeno. Muži nejsou po týdny v práci. Výsledek: žádný příjem. A to všechno jen proto, že chtěl císař vědět, kolik lidí žije v jeho říši. Dny velkého zmatku. Není to však jen dávná historie. Je to také dnešní historie. Noviny a časopisy vnášejí každý den do našich obývacích pokojů zmatek. Lidé po celém světě bojují, obtížně zápasí a trpí. Je to opravdu čas na dobré zprávy. Lukáš nám vypráví Josefův a Mariin příběh. Cestují do Betléma, protože se tam musejí dát zapsat. Josef a těhotná Marie velmi riskují. V Betlémě je pro ně ale jenom chlév. Tam Marie porodí a přijímá návštěvu pastýřů, kteří byli v polích za městem. Tam zažili otevřené nebe. Andělé jim přinesli dobrou zprávu. Narodilo se dítě, které přinese světlo do tmy a do zmatených situací. O každých Vánocích si tento příběh vyprávíme, protože potřebujeme slyšet dobrou zprávu. Je to opravdu dobrá zpráva: V Ježíši přichází Bůh znovu na svět. Chce nám dát svou lásku a své světlo. Jestliže se Ježíši otevřeme a přijmeme ho, můžeme ze světa dělat lepší místo k životu. A to je opravdu dobrá zpráva. majoři Tonnie a Ria Scholtensovi JSOU ZASE VÁNOCE Jsou zase Vánoce. Každoroční událost. Krásná doba, kdy se můžeme radovat, doba plná očekávání. Slavíme je každý rok a jsou rok od roku větší, s více světly, a jsou náročnější. Jak je oslavíme letos? Co budeme jíst a pít? Koho pozveme, jaké dárky koupíme? Nezapomněli jsme na někoho? Sejde se celá rodina, nebo bude někdo chybět? Připravujeme se na ně všichni. Příprava Vánoc nás všechny nějak zaměstnává, ať se nám to lbí nebo nelíbí. Před Štědrým večerem jsme pořádali několik vánočních oslav. Všechny byly dobře připravené a dobře jsme se při nich bavili. Připravili jsme výborné programy, kde zaznívalo vánoční poselství. A teď, na Štědrý večer, si sedám a ptám se sám sebe: Jsou toto skutečné Vánoce? Je to to, s čím se chci sdílet? Jsem: tak unavený ze všech těch příprav, tak unavený z toho, aby bylo všechno v pořádku, tak unavený asi i ze všech oslav, kterých jsem se zúčastnil, tak unavený všemi těmi zprávami o situaci ve světě, se kterou nemůžu nic udělat. Tak unavený z poslouchání vánočního příběhu. Zase mluvíme o pokoji na zemi a o naději pro svět. Na Štědrý večer: Máme tradiční jídlo, které mělo připomínat, že se Ježíš narodil v chudobě. Potom chvíle na odpočinek ale také na čtení z Bible o Ježíšově narození. V některých rodinách o něm budou číst z 2. kapitoly Lukášova evangelia. Čteme o Josefovi a Marii a o tom, že pro ně nebylo místo, i když ho Marie potřebovala, aby si odpočinula. Jen jesle místo kolébky pro jejich prvorozeného syna. Představte si: ty jesle byly jen prohloubenina ve skále. Ležet na kameni není ideální místo pro právě narozené děťátko. Ježíš přichází do světa, který na něj nečeká. Čteme o pastýřích na polích. Uslyšeli, že se jim narodil Spasitel, Mesiáš, a anděl jim řekl: Najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Obyčejné miminko zavinuté do plenek, tak jak v té době zavinovali všechna miminka. Leží v jeslích ve skále. To je něco jiného. Říká to: není tady pro tebe místo, bereme tvoje narození jako samozřejmost, vítej do našeho světa zoufalství a zklamání. Čteme o tom, co zpívali andělé: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich mí zalíbení. Jako by se otevřelo nebe a byla oznámena Boží budoucnost: na tomto světě je NADĚJE, i když ji nejsme schopni vidět, dotknout se jí, ani ji prožívat. Zrodila se naděje, protože Bůh splnil svůj slib. Zrodila se naděje, protože Bůh přišel na tento svět. Zrodila se naděje, protože Bůh přebývá mezi námi, obyčejnými lidmi. Jsou zase Vánoce a přes všechno zoufalství a přes všechny tragické události ve světě, v našem okolí, nám říkají o naději, o budoucnosti pro všechny lidi, kteří si ve svém životě udělají pro Boha místo. Ježíš přišel na tento svět jako děťátko, ale byl předurčený stát se Spasitelem pro všechny lidi. Vypadá to, že pokaždé, když se narodí děťátko, říká Bůh svému stvoření ANO. Vánoce jsou naděje, naděje pro Boží stvoření, naděje pro dnešek, naděje na věky. Modlím se za to, abych se uměl sdílet o této naději se všemi lidmi, se kterými se setkám o Vánocích i během celého roku. Přeji vám všem nádherné prožití vánočních svátků naplněných nadějí a požehnáním. major Rein van Wagtendonk 5

6 MUŽ, KTERÝ NENÁVIDĚL VÁNOCE Pavel Vánoce opravdu nenávidí. Je to stejné každý rok: jeho žena Katka začíná péct vánoční cukroví už v listopadu. Provoní celý dům, a to je Pavlovi příjemné. Když už to ale trvá celý týden, začíná toho mít dost. Katka tráví celé večery v kuchyni, na nic jiného není čas. Pak přijdou vánoční nákupy s přemýšlením, co komu koupit. Co koupit dětem, to většinou vědí. Ale co jeho rodičům a Katčině mamince? Pavel se sám sebe ptá, co má tohle všechno společné s Vánocemi. V obchodech je spousta lidí a odevšad slyšíte Narodil se Kristus Pán. Uvědomuje si ale vůbec někdo z nakupujících, kdo je Kristus? Dítě narozené v Betlémě je strašně daleko od shonu při nákupování vánočních dárků, od vánočního cukroví, štědrovečerní večeře, daleko od stromečku a spousty ozdob. Pavel si i letos uvědomuje, že Vánoce nenávidí. I v církvi je tolik různých aktivit, že téměř zapomínáte, co vlastně Vánoce jsou. Ale co s tím udělat? Říct kazateli, že do kostela nepřijde? Že nepomůže při rozdávání dárků a potravinových balíčků lidem, kteří nic nemají? Oznámit rodině, že letos nebudou mít ani stromeček, ani vánoční výzdobu, žádné dárky, žádného kapra ani bramborový salát? Tím by všem Vánoce pokazil. Pavel přemýšlí, jak to vyřešit. Rád by si Kristovo narození připomněl nějakým zvláštním způsobem. Chtěl by být mezi pastýři, kteří byli pozvaní, aby přišli tam, kde leží děťátko. Chtěl by se setkat s Ježíšem a znovu prožít, že přišel pro něho i pro všechny lidi. Pár dnů před Vánocemi mu Katka dává letáček, který dostala v nákupním centru od Armády spásy. Pavel ví, že se Armáda 6 spásy stará o lidi bez domova, někdy ji vidí na ulici. A někde ve městě je i centrum Armády spásy, ale on neví jistě, k čemu slouží. Pavel začne letáček číst. Armáda spásy prosí lidi, aby o Štědrém večeru nabídli pomoc. V sociálním centru pro lidi bez domova bude štědrovečerní oslava pro ty, kteří žijí na ulici. Potřebují víc lidí, kteří by pomohli při servírování večeře a také aby mluvili s hosty. Není to možnost, jak strávit Štědrý večer jinak, jak se jinak dívat na Vánoce? Večeře má být od 4 do 8 hodin, pak by tedy byl ještě čas na Štědrý večer doma. Katce se ten nápad také libí, ale co děti? Katka volá mamince a říká jí o jejich plánu. Maminka s tím nemá problém, postará se o děti a pak můžou společně oslavit Štědrý večer. Katka a Pavel jdou na Štědrý večer na udanou adresu. Jídelna v centru je útulná, krásně vyzdobená, na stolech jsou krásné ubrusy a svíčky. V rohu místnosti je velký vánoční stromek, pod ním balíčky se šálami, rukavicemi a dalšími věcmi. Dveře se otvírají přesně ve 4 hodiny. Když se všichni pozvaní usadí, vítá je někdo v uniformě Armády spásy a prosí o ztišení, aby se mohli modlit. Pavla velmi překvapuje, že všichni ti na pohled drsní a hrubí muži a ženy se ztišují. Někteří dokonce zavírají při modlitbě oči. On i Katka mají celý večer napilno s roznášením polévky, kapra a salátu. Teprve až všichni dojídají, je čas si k nim na chvíli přisednout. Pavel sedí mezi dvěma muži, kteří si povídají o jídle ale i o nejlepším místě, kde je možné strávit noc. Jeden z nich se na Pavla

7 obrací s otázkou Co tady děláte? Co jim má říct? Že chtěl na Štědrý večer dělat něco jiného? Že nemá rád slavení Vánoc tak, jak jsou to zvyklí dělat se všemi dárky a shromážděnou rodinou? Má tohle všechno říct člověku, který asi touží po Vánocích strávených uprostřed rodiny? Pavel váhá, co by řekl, až nakonec říká něco, co vychází z hloubky jeho srdce: Chtěl bych vám říct, že toto je večer, kdy se narodil Ježíš Kristus, pro mě i pro vás. Proč jste sem ale přišli vy? Muž hned neodpovídá, po chvilce ale začíná povídat o své ženě a o dětech, které opustil, o svých zápasech s alkoholem, o tom, že nemá ani práci ani peníze. A dodává, že se dověděl o této štědrovečerní večeři, a tak se přišel najíst a ohřát. Pak dodává: Už ale nevěřím v Boha, který mě prý miluje, ani v Ježíše. Než může Pavel něco říct, začnou muzikanti hrát Narodil se Kristus Pán. K této známé písni se začíná přidávat víc a víc lidí, i ten muž vedle Pavla. Z očí se mu řinou slzy. Pavel už nemůže zpívat dál. Je tak dojatý tím, jak všichni ti lidé zpívají společně o Kristově narození. Drsní lidé, lidé z ulice, kteří nepatří ke společnosti, lidé opovrhovaní právě tak jako pastýři před lety. Má na chvilku pocit, jako by byl na místě, kde je Ježíš, spolu s těmi, které není ve společnosti vidět. 7

8 RIZIKA POVOLEBNÍCH JEDNÁNÍ Vím, že v tomto čísle Praporu spásy očekáváme všichni trochu toho vánočního naladění, pohlazení, povzbuzení. A plně si uvědomuji, že je skutečně potřebujeme. Mě však přemýšlení nad tím, o čem tentokrát budu psát, přivedlo zpět k povolební situaci. A to nejen z toho důvodu, že se toto téma dotýká nás všech jako občanů žijících v České republice, ale také proto, že s lidmi obsazujícími nejdůležitější posty v našich městech budeme zanedlouho jednat, přát jim hezké Vánoce a mnoho moudrosti do jejich nové práce. Kdo však jsou tito lidé? Jací vlastně jsou? Co je jejich skutečným motivem pracovat na tak odpovědných místech? Jistě je mezi nimi velká řada těch, kteří to opravdu myslí upřímně. Ale kteří z nich to jsou? A kteří přišli jen přerozdělovat veřejné zdroje trochu jiným směrem nebo lacině udržovat vysokou míru popularity? Jak se v tom máme orientovat? A jak se ve snaze dosáhnout našich dobrých cílů nezaprodat? Jistě, povinností vedoucích pracovníků v Armádě spásy je navázat s těmito lidmi kontakt. Kdekdo z nás včetně mé osoby je odpovědný za kvalitní diplomatická jednání vedoucí k úspěšným výstupům. Když o tom ale trochu víc přemýšlím, napadá mě, jak snadno můžeme ve své snaze navázat kontakty s lidmi na radnicích zajít dál, než bychom možná měli. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Účel světí prostředky. Peníze nesmrdí, kde jsou, poklekni. Kéž nám dá Pán Bůh dostatek moudrosti, abychom se výše uvedenými rčeními nikdy nenechávali motivovat ke krokům, které pak nejdou vzít zpátky. Přeji nám všem skutečně požehnané adventní období. Jan F. Krupa VEŘEJNÁ SBÍRKA Řekne-li se ve spojení s Armádou spásy veřejná sbírka, leckomu se vybaví předvánoční čas a červené kotlíky se zvoníky povětšinou z řad lidí bez domova nebo dobrovolníků. Tak je tomu alespoň v zahraničí, kde tuto představu často neodmyslitelně doplňuje i modrá důstojnická uniforma. Snaha přenést tuto tradici na území českých zemí začala prakticky s obnovením činnosti Armády spásy u nás počátkem devadesátých let minulého století. Vánoční sbírky, které se konají v Brně, jsou úspěšné. V ekonomicky nejisté době, kterou nyní procházíme a kdy se nám může hodit doslova každá koruna, je potřeba sbírky daleko větší! Za posledních deset let se v Brně podařilo vyzvonit Kč, což je v průměru víc než Kč za rok. Děkujeme Bohu, že jsme při vánočních sbírkách v Brně mohli vybrat tolik peněz. Peníze vybrané pro Armádu spásy při vánočních sbírkách v celé České republice znamenají, že můžeme mnohem většímu počtu lidí pomoci a také je zasáhnout evangeliem Ježíše Krista. To je důvod, proč bude možné vidět červené kotlíky ve všech městech České republiky, kde působí Armáda spásy. Vojtěch Kučera, fundraiser pro veřejné sbírky 8

9 TISKOVÁ KONFERENCE Začátkem října se konala tisková konference, jejíž téma bylo Kdo je žena bez domova. Tiskové konference se ve velkém počtu zúčastnili nejen zástupci různých novin a časopisů, ale byla také přítomna Česká televize. Na konferenci promluvil Mgr. Aleš Kuběna, který zpracovával podklady z výzkumu a dotazníkového šetření, do něhož se zapojilo celkem 147 žen z našich zařízení. Přítomný byl také pan Vladimír Špidla, hlavní poradce předsedy vlády. SHRNUTÍ TISKOVÉ ZPRÁVY O PRŮZKUMU, KTERÝ PROVEDLA ARMÁDA SPÁSY MEZI ŽENAMI BEZ DOMOVA Dvě hlavní příčiny bezdomovectví u žen jsou finanční a partnerské důvody a neschopnost hradit náklady spojené s bydlením. Nejrizikovější skupinou pro ztrátu bydlení jsou ženy s vyšším počtem dětí a nižším vzděláním. Sociální dávky a pravidelný měsíční příjem jsou pro ně velmi důležité snižují potřebu žen zajišťovat si příjem maladaptivním způsobem (drobnými krádežemi, podvody, půjčkami, prostitucí a pod.). Není možné zapomenout na jejich děti, u 147 žen, které se zúčastnily průzkumu, se jedná o 280 dětí. Většina z nich je ve vlastní péči matky. Malé procento dětí je v náhradní péči (v dětském domově, v pěstounské péči, u příbuzných, v adopci, v péči otce). Z výzkumu také vyplynulo, že pobyt těchto žen v zařízeních Armády spásy a dobře zacílená pomoc má své opodstatnění. Uživatelky se mohou posunout v životě dál. Část žen ale není schopná samostatného života a vždy bude potřebovat podporu a supervizi sociálního pracovníka, ať už v nějakém zařízení nebo v samostatném bydlení. Armáda spásy nedělá podobné průzkumy jen proto, aby její služby mohly být účinnější, ale také proto, aby rozšířila povědomí veřejnosti o lidech, kteří se dostávají na okraj společnosti ne tím, že nemají peníze, že nemají kde bydlet, ale tím, že jimi řada lidí opovrhuje, aniž by je znala a pokusila se pochopit, že do tíživé situace může upadnout kdokoli z nás. 9 RESHARE Projekt ReShare v České republice se dobře rozvíjí. V Moravskoslezském kraji je už rozmístěno 57 kontejnerů na oblečení, v Praze 11. Sklad v Ostravě je v části budovy Centra sociálních služeb. Tam se oblečení třídí. V Praze je sklad v části skladu Centra sociálních služeb B. Bureše, kde se také nachází kancelář ředitele projektu ReShare Přemka Kopečka. Bylo svoláno informativní setkání ředitelů sociálních projektů Armády spásy a později i sborových důstojníků. První výsledky je možné vidět v Opavě, kde ředitelé uchopili možnost a potenciál projektu ReShare a své projekty do něj zapojili. V sobotu 13. září 2014 proběhla sbírka v Újezdu nad Lesy v rámci Happening day na základě pozvání zástupců odboru životního prostředí. V Ostravě a okolí sváží oblečení z kontejnerů svozové auto s logem, z kterého je možné poznat, že patří projektu ReShare Armády spásy. OTEVŘENÍ PRVNÍ KAVÁRNY RESHARE 6. října otevřel Sbor a komunitní centrum v Havířově první kavárnu ReShare pro město Havířov. K slavnostnímu otevření se sešlo téměř 40 lidí. Tento nový projekt kombinuje obchod second-hand a možnost posezení při kávě. Obchod je otevřený pro veřejnost, pro děti je v něm zvláštní koutek, kde si mohou hrát. Ceny za oblečení jsou nízké, každý si tedy může nákup dovolit. Cílem projektu je umožňovat seznámení s (novými) lidmi a nabízet místo k odpočinku a (nebo) k nákupu. Nabízí se také další služby Armády spásy, jako jsou programy pro seniory, rodiny a děti a nedělní bohoslužby. Sbor a komunitní centrum spolupracuje s ReShare v Ostravě, odkud je nabízené oblečení. Doufají, že v budoucnosti převezmou tuto práci dobrovolní pracovníci ze sboru.

10 CESTA SVOBODY (HAVÍŘOV) Osm havířovských církví se domluvilo na zorganizování happeningu ve městě, který se konal 28. září Podnětem k němu bylo sto let od začátku 1. světové války. Zvolili téma Cesta svobody. Bylo tam možné mluvit s armádním kaplanem o jeho práci, zúčastnit se semináře o knize Diamantové děti (Dětští vojáci) nebo přednášky prof. Jana Sokola Evropa a její války. Výstava obrazů Jana Šibíka byla kombinovaná s texty z biblické knihy Job. Venku se konal program pro děti a rodiče, např. o poskytování první pomoci nebo o hledání cesty pomocí kompasu. Počasí bylo překrásné a lidé z Armády spásy i z ostatních církví se radovali, že pozvání na happening přijalo hodně lidí. OTEVŘENÍ ZRENOVOVANÉHO PROJEKTU SAMARITÁN V OPAVĚ V pátek 19. září se konalo otevření zrenovovaného Centra sociálních služeb Samaritán v Opavě. Zúčastnila se ho první náměstkyně primátora, paní ing. Pavla Brady, která mimo jiné řekla, že potřeby se zdají téměř nekonečné a že proto velmi oceňuje práci Armády spásy v Opavě. Díky spolupráci s městem a grantům z Evropské unie bude tato budova sloužit mnohem efektivněji. Regionální ředitel Tomáš Surovka, ředitel Gerhard Karhan a pracovníci projektu tvrdě pracovali, aby bylo všechno dokončeno včas, a mohou být na výsledek hrdí. První náměstkyně primátora, ing. Pavla Brady, a národní velitel Armády spásy, major Tonnie Scholtens, projekt oficiálně otevřeli. Nakonec se všichni účastníci společně modlili: Ať oči Hospodinovy bdí nad tímto domem. DŮM POD SVAHEM HAVÍŘOV Když si malujete budoucnost, počítejte se všemi barvami Ano, každý z nás sní o krásné budoucnosti, kde problémy nemají své místo. Do života přicházejí zkoušky a trápení. Do života uživatelů a absolventů služby tohoto domu přišla v minulosti nemoc zvaná závislost, ale také síla a chuť bojovat s touto nemocí. Pro tyto lidí vznikla před pěti lety ojedinělá služba Domu pod svahem. Pro lidi, kteří ztratili vše rodinu, přátele, práci, bydlení a důstojnost. Někde v minulosti se objevil člověk, možná právě vy, který jim dal naději a řekl, že mohou svůj život změnit a začít se závislostí bojovat. A 12 září 2014 jsme mohli oslavit 5. narozeniny Domu pod svahem díky Boží pomoci a jeho milosrdenství, které službu doprovází. Oslavu jsme pojali netradičně, prostřednictvím vernisáže. Návštěvníci mohli shlédnout kresby, které vznikly v rámci psychoterapie, a vlastní tvorbu uživatelů. Zároveň se konala prezentace výrobků z Dílny u oslíka. Bylo také možné příjemně si popovídat u malého občerstvení. Velké uznání patří všem uživatelům a absolventům za jejich sílu bojovat se závislosti a chuť změnit svůj život. Také děkujeme všem za podporu, modlitby a ochotu pomoci projektu Domu pod svahem. OSTRAVA PRODEJNÍ MÍSTO SECOND-HAND V týdnu Boje proti chudobě major Henk van Hattem znovu otevřel prodejní místo oblečení second-hand. V Ostravě už asi tři roky toto prodejní místo existovalo, bylo však na chvíli uzavřeno. Mezitím pro něj vyrobili v centru sociálních služeb pro muže profesionální nábytek. Toto prodejní místo je teď mnohem přitažlivější. Prodává se tam za nízké ceny velmi kvalitní oblečení second-hand, většinou na dospělé. 10

11 BUĎ ANDĚLEM! Buď andělem! říká Brooke Peverell Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, kdybyste byli andělem? Tak zajímavá práce! Kromě toho, že by byla zajímavá, byla by také důležitá. Byl to anděl, kdo řekl dvěma ženám, které přišly k hrobu podívat se na Ježíše, že vstal z mrtvých. A byl to anděl, kdo řekl pastýřům, že se narodil Ježíš. Všichni máme něco, za co můžeme Boha chválit a andělé to dělali. Svými chválami oslavovali Boha, ale jejich chvály se také nesly k dalším lidem, například k pastýřům. To, co řekli andělé pastýřům, bylo opravdu důležité. Přesvědčovali pastýře, aby se šli podívat na děťátko Ježíše. Co říkají naše chvály druhým lidem o Bohu? Říkají jim, že Bůh je ten nejlepší? Říkají jim, že bychom navždy měli jít za Bohem? Ukazují jim, že Bůh je skutečný a pracuje v každém z nás? Naše chvály, právě tak jako chvály andělů, by neměly jen oslavovat Boha. Měly by také říkat lidem o Bohu a o tom, jak velké věci může pro nás všechny udělat. Tak nezapomeňte: chvalte Boha, ať jdete kamkoli. Také nezapomínejte, že chce, abychom o něm vyprávěli i druhým lidem. Andělé chválí...přečtěte si v Bibli Lukáš 2,8 20 OBJEVUJE SE ANDĚL NEBOJTE SE! DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, JEŽÍŠ KRISTUS To je DIVNÉ! PÁNI! CHVAL BOHA! ALTE POKOJ SVĚTU! SVĚ PASTÝŘI ZŮSTÁVAJÍ SAMI MUSÍME JÍT DO BETLÉMA PODÍVAT SE NA DĚŤÁTKO! PASTÝŘI ŘÍKAJÍ LIDEM O JEŽÍŠI TOTO DÍTĚ BUDE KRÁLEM CHVÁLA BOHU! JÚ! TO JE ŮŽASNÉ! ON JE NEJLEPŠÍ! 11

12 V KTERÝCH MĚSTECH NÁS NAJDETE? Liberec Jablonec n. Nisou Děčín Ústí n. Labem Mo M Most Ji k Jirkov Chomutov Česká Lípa Teplice Litoměřice Louny Kladno arlovy V Var Karlovy Vary Sokolov Cheb Rakovník MladáBoleslav M Mě Měl n ník Mělník Pardubice Kutná hora Plzeň Náchod J en Jes Hradec Králové Rychnov n. Kněžnou no nou no ou u Jeseník Kolín Praha Trutnov Jičín Nymburk Beroun Tachov Semily Ústí n. Orlicí Šumperkk Chrudim Benešov Rokycany Svitavy Havlíčkův Brod Příbram Krnov K Bruntál Opa a Opava Karv K rvi vin viná va a Karviná Ostrava Havířov íř N Nový Jičín H Frýdek-Místek uc Olomouc Žďár n. Sázavou Domažlice Písek Klatovy Tábor Pelhřimov Kroměříž Strakonice Prachatice Jindřichův Hradec Př Prostějov Přerov Blansko ko Blansko Jihlava Třebíč Brno V Vyškov Vsetín Zlín Uherské Hradiště Hodonín České Budějovice Znojmo Český Krumlov Břeclav ČASOPIS ARMÁDY SPÁSY Zakladatel: William Booth Generál: André Cox Národní velitel: major Teunis T. Scholtens Mezinárodní ústředí Armády spásy: Londýn Ústředí Armády spásy České republiky: Petržílkova 2565/23, Praha 5, tel.: (+420) Šéfredaktorka: majorka Attie van Wagtendonková Překlad a jazyková úprava: Jiřina Michalová Grafika: Mgr. Simona Kosorin Tisk: Blueart s.r.o., Brno Fotografie: Obálka: fotobanka, str. 7 (www.all-free-download.com) 6,7, 9,10: majorka Attie van Wagtendonková Ilustrace + text: str. 11: Brooke Peverell/Flix Gillett; Armáda spásy Spojené království a Irsko ARMÁDA SPÁSY Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskriminace. Jan 3,16 20 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Římanům 8,24 25 MÍSTNÍ INFORMACE: Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

KARTY (2. 9. 11. 2009)

KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTY (2. 9. 11. 2009) KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PM.22

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Lideč, Hulín, Cheb, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jablonec nad. Karolinka, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Koryčany, Kutná Hora,

Lideč, Hulín, Cheb, Chomutov, Chropyně, Chrudim, Jablonec nad. Karolinka, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Koryčany, Kutná Hora, půjčky online kroměříž nebankovní. pujcky inzerce Půjčky SnadnoRychle Bazar SnadnoRych fitness Oblasti ČR: Benešov, Beroun, Blansko, Bojkovice, Brno, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Bystřice pod Hostýnem,

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy!

To je důvod k oslavě již od 449,- Kč. 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. www.deichmann.com. Z naší TV reklamy! 100 let zkušeností s prodejem obuvi v Evropě. 1 165 430 vel. 36 41 999,- Kč * 799,- Kč (20% sleva) To je důvod k oslavě již od 449,- Kč 1 104 436 vel. 36 44 549,- Kč* 449,- Kč (18% sleva) 1 104 466 vel.

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty. Peníze Oblíbené inzeráty Články, diskuze Obchodní podmínky Nápověda

online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty. Peníze Oblíbené inzeráty Články, diskuze Obchodní podmínky Nápověda půjčka online jesenik olomouc region. Jasné a výhodné podmínky Půjčku poskytuje renom společnost, je transparentní a férová. Stačí vyplnit naši online žádost o půjčku, které vám nezabere ani 3 minuty.

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Semily,

Olomouc, Opava, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Rokycany, Rožnov pod Radhoštěm, Rychnov nad Kněžnou, Semily, půjčka online uherské hradiště město uherské. Půjčky SnadnoRychle bazar inzerce zdarma SnadnoRychle pojistění Oblasti ČR: Benešov, Beroun, Blansko, Bojkovice, Brno, Brno-venkov, Bruntál, Břeclav, Bystřice

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

CENÍK H+H. platný od 01. 05. 2012. stavět s lehkostí

CENÍK H+H. platný od 01. 05. 2012. stavět s lehkostí CENÍK H+H platný od 01. 05. 2012 02 CENÍK H+H Přesné tvárnice H+H EXCLUSIVE H+H THERMOBLOCK P2-400 600 425 250 1224042560 4 875,00 5 850,00 2 071,88 2 486,25 310,78 372,94 6,7 18 1,15 2,7 520 vnější rohová

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.)

KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTY duben 2007 (2.- 9. 4.) KARTA PI.1 strana 1 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PM.25 strana 3 ANO ANO NE NE KARTA PM.27 strana 3 PROSPĚŠNÁ PROSPĚŠNÁ ŠKODLIVÁ ŠKODLIVÁ KARTA EU.16 strana

Více

KARTY 29.11. 6.12.2010

KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTY 29.11. 6.12.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 URČITĚ DOSTATEK PENĚZ DOSTATEK PENĚZ KARTA

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více