PRAPOR SPÁSY SRDCE BOHU, RUCE L IDEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAPOR SPÁSY SRDCE BOHU, RUCE L IDEM"

Transkript

1 SRDCE BOHU, RUCE L IDEM PRAPOR SPÁSY VÁ N OC E SVÁT K Y N A D ĚJ E! Z IM A Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda Izaiáš 9,5 (B21)

2 CO JSEM PROŽIL Jmenuji se Antonín Jursa. Narodil jsem se Pracoval jsem na šachtě, kde jsem utrpěl vážný úraz a byl převezen do nemocnice. Upadl jsem do kómatu a během té doby jsem se dostal do nebe. Viděl jsem bosého anděla, který mi ukázal dvě cesty. Jednu úzkou a druhou širokou. Ptal se mě: Kterou si vybereš? Široká cesta vede do záhuby a úzká vede k Otci. Tak jsem si vybral tu úzkou cestu. Když jsem se mu chtěl poklonit, řekl mi anděl: Mně se neklaněj, ale až potkáme toho, který má boty, tomu se pokloníš. Když jsme potkali toho, který měl boty, poznal jsem, že je to Ježíš, tak jsem se mu poklonil. Ježíš mi řekl: Podívej, tady je nové město, nová země a není tam nenávist ani žádné zlo. Všechno mi to ukázal a potom řekl: Tondo, ještě není tvůj čas. Dýchnul mi do tváře a probudil jsem se v nemocnici. Sestry na oddělení nemohly pochopit, jak je možné, že jsem byl sedm měsíců v kómatu a probral jsem se. Nikdo tomu nechtěl věřit. I primář toho oddělení mi říkal, že za celou dobu, co tam pracuje, vidí poprvé, že by se někdo po tak dlouhé době probudil. Tak jsem to chtěl napsat. Vím, že nebe existuje. Od té doby věřím v Boha a v Ježíše Krista. Antonín Jursa BŮH PLNÍ SVÁ ZASLÍBENÍ Marie se setkala s andělem, který jí vyřídil Boží zaslíbení. Pokorně je přijala se slovy:,,jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Po daném čase porodila Marie dítě a dala mu předurčené jméno Ježíš. Tím se první část zaslíbení naplnila. Potom se dítěti přišli poklonit pastýři a mudrcové, a tak se naplnila i druhá část zaslíbení. Ježíš dospěl a začala jeho služba (sloužil, učil, osvobozoval, uzdravoval, činil zázraky a povzbuzoval). Přišel čas jeho zatčení a smrti, aby se naplnilo Písmo (Jan 3,16). Marie vidí svého milovaného syna přibitého na kříži a říká si: Bůh mi přece zaslíbil, že bude kralovat na věky, řekl to ústy Simeona, když jsme přišli do chrámu (Lukáš 2,34 35). A najednou vidí umírat své dítě ve velkých bolestech a volat:,,bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Její syn umírá a s ním i naděje a zaslíbení, které dostala. Přicházejí pochybnosti, smutek, zklamání a otázky. Bůh ale zaslíbení, které dal Marii a lidem, splnil, protože Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých (Lukáš 24,1 50). Tento příběh je pro nás povzbuzením, že Bůh naplní všechna zaslíbení, která nám dal. Nezáleží na tom, v čem jsi, jak se cítíš a co vidíš nebo nevidíš! On se nemění a splní, co ti zaslíbil! On o všem ví a ve svém čase vše splní. Neboj se, jen věř! Požehnaný vánoční čas přeje kpt. Stáňa Knoflíčková 2

3 Je tu ale maminka, která musela opustit své děti, protože nemají kde bydlet. Nemá byt, který by si mohla dovolit, a nemá práci. Je tu muž, kterému se v životě nic nedaří. Žije na ulici, někdy v ubytovně, není pro něj místo, není pro něj práce, nemá peníze. Je tu dědeček, který odešel z rodného města, protože nechtěl zapřít Ježíše. Neví ale, co se stalo s jeho dětmi a vnoučaty. Na cestě do bezpečí se navzájem ztratili. Jak můžou tito lidé slavit Vánoce, když nemají kolem sebe rodinu, nemají kde bydlet, nemají peníze? Jejich situace se zdá beznadějná. To je přesně to, čemu ďábel chce, abychom věřili za všech okolností, ve všech výše zmíněných případech, ale i ve vlastním životě. Situace je beznadějná, nemáš žádnou naději a to, že věříš NADĚJE V BEZNADĚJI v Boha a Ježíše, ti nepomáhá. Ďábel nemá pravdu. Vánoce jsou oslavou naděje! Opravdové Vánoce nejsou o setkání rodin, nejsou o dárcích a zpívání koled. Vánoce nejsou o jídle a o cukroví. Co dělat, když nevidíme žádné řešení? Máte pocit, že jste úplně uvízli, že už není žádná naděje ani budoucnost. Ani pro vás, ani pro vaši rodinu. Je to beznadějné. Myslím, že takové pocity měli i křesťané, kteří byli vystaveni tlaku, že se buď stanou muslimy, nebo zemřou. Jak můžeme přežít? Kam můžeme utéct? Kam se poděla naděje, kterou jsme našli v Ježíši? Je to beznadějné. A předpokládám, že křesťané v zemích, kde jsou pronásledováni, to takto často prožívají. Kam jít? Jak chválit a uctívat Pána? Kde je naděje, kterou jsme našli v Ježíši? I lidé v naší zemi mohou být v beznadějné situaci: žádný domov pro sebe ani pro rodinu. Víc a víc matek s dětmi se ocitá na ulici. Není pro ně dostatek ubytování, jediné řešení, které někdy mají, je opustit děti a dát je do dětského domova, protože už nejsou schopné se o ně starat. Jejich situace je beznadějná. Nejsou ani o děťátku v jesličkách! Vánoce jsou o Ježíši, který se narodil a přinesl naději pro svět. On je Boží Syn a Spasitel všech lidí. O něm řekl anděl pastýřům: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově (Lukáš 2,10 11). Andělé o něm zpívali: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení (Lukáš 2,14). Vánoce jsou o odpuštění. O tom, že jsme Božími dětmi díky Ježíšovu životu, smrti a vzkříšení. Opravdové Vánoce nám dávají naději, jak to říká Boží slovo: Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme (Římanům 8,24 25). NADĚJE v beznaději existuje skrze Ježíše Krista, Spasitele všech lidí. Tento měsíc budeme slavit Vánoce, které budou spojené se spoustou radosti. Sejdou se rodiny, budou zpívat koledy, radovat se při společném jídle, při dávání i přijímání dárků. Bude majorka Attie van Wagtendonková potřeba hodně příprav předem, ale bude to krásná a radostná rodinná oslava. 3

4 VIDÍTE TO SVĚTLO? Generálovo vánoční poselství V dnešním světě lidé často neuvažují o tom, co Vánoce opravdu znamenají. Pro mnohé je to velmi rušné období roku, kdy je zaměstnává tolik různých činností. Zdá se, že jsme zahrnováni tolika požadavky a tlaky na to, abychom připravili nesmírnou spoustu věcí. Je smutné, že v sebe uspokojující materialistické a spotřebitelsky řízené společnosti se mnozí nechají chytit do náročného kolotoče vánočních oslav, nákupů a koncertů. Proč by se to tedy mělo týkat nás? Když se Ježíše ptali, které je největší přikázání, řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon (Matouš 22,37 40 EP). V období roku, pro které je tak často charakteristické hovění si a požitkářství těch, kteří mají to štěstí že žijí ve světě, kde mají nadbytek, máme příležitost odrážet větší hodnoty a myslet na ty, kterým se ani nesní o takových materiálních věcech, které mnozí z nás berou za samozřejmé. Jeden výrok anglického básníka a kněze Johna Donna žijícího v 17. století je dobře známý: Žádný člověk není ostrovem ležícím osamoceně v moři, každý člověk je součástí kontinentu, součástí pevniny. Smrt kteréhokoli člověka ze mne něco ubírá, protože jsem součástí lidstva, a proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana; zvoní tobě (Meditace #17 z knihy Pobožnosti při nenadálých událostech). Jak snadné může být usilovat o vlastní sobecké požitky a ignorovat přitom tíživou situaci, ve které se nachází více než čtvrtina světové populace. Dovídáme se, že více než 2,4 bilionu lidí má méně než dva dolary na den a dalších asi 1,1 milionu je nuceno žít za méně než 1 dolar. Kdybyste někdy zkusili žít za tak málo peněz, zjistili byste, jak ohromný zápas to je. Skutečnost je taková, že velmi významná část světové populace tak žít musí, protože má bez vlastního zavinění velmi omezené možnosti a příležitosti. Nemůže nás to nechat lhostejné nebo chladné. Správně nám to připomíná Leslie Brandt v knize Ježíš dnes: Možná, že jsme jediným nástrojem, který se může dotýkat lidí kolem nás a přinést jim Boží lásku, který jim může předávat Boží slovo, který jim může umožnit, aby objevovali jeho spásnou milost. To je to, co chce Kristus dělat ve vás i ve mně, skrze vás i skrze mne. Když toto pochopíme, dostaneme se k jádru toho, o čem vánoční oslavy opravdu jsou. Při poznání hlubšího obsahu Vánoc budeme osvobozeni od soustředění se na naše vlastní žádosti a budeme moci otevřít srdce pro ostatní, kteří potřebují poznat úžasnou vánoční zvěst skrze naše laskavé a nesobecké činy. Někdy si kladu otázku, jak bude historie posuzovat naši generaci. Mnozí z nás mají vyšší vzdělání, než měli naši předkové, a máme větší bohatství a zdroje, než jaké byly k dispozici v celých lidských dějinách. Ale bolest, utrpení a strádání tolika lidí neustále roste. Pokud budou provinční a sobecké ambice bez ustání pokračovat, nebude naše generace připomínána pro nějaký významný úspěch, ale pro chamtivost. Proto nikdy nezapomeňme, že Vánoce jsou mnohem víc než zářivá světla, oslavy, nákupy a koncerty! Před více než dvěma tisíci lety oznámili andělé narození Spasitele, který přinese radost celému světu. Realita však byla taková, že když Ježíš přišel, nebylo pro něj místa pod střechou. Dopadlo to tak, že se Spasitel světa narodil v tom nejskromnějším prostředí. Může se nám stát, že ani my neuvidíme uprostřed zářivých vánočních světel skutečné světlo světa Ježíše, Božího Syna? Když se blíží Vánoce tolik let po tom, kdy Kristus přišel a změnil běh lidských dějin, stále vidíme příliš mnoho lidí, kterým po materiální stránce téměř nic nechybí, ale neuvědomují si, že bez Krista Vánoce být nemohou. Boží dávný slib se naplnil narozením Ježíše vtěleného Boha: Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Od té doby začal Ježíš kázat: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské (Matouš 4,16 17). Příchod tohoto království signalizoval radikální změnu hodnot a ohlašoval možnost, že lidská přirozenost může být zcela proměněna. Když zažíváme dynamičnost Božího království, začneme vnímat pravé světlo Vánoc. Phillips Brooks říká ve známé vánoční písni: V jaké tichosti byl dán ten úžasný dar! Bůh dává lidským srdcím požehnání nebe. Jeho příchod možná nezaslechne žádné ucho; ale když ho v tomto hříšném světě pokorné duše přijmou, pak milý Kristus vstupuje. Kéž to o těchto Vánocích pro vás platí, neboť Světlo už přišlo! 4

5 VÁNOCE Stalo se to ve dnech velkého sčítání lidu za císaře Augusta. Zmatek v celé zemi. Děti a staří lidé. Těhotné ženy... Všechno je vykolejeno. Muži nejsou po týdny v práci. Výsledek: žádný příjem. A to všechno jen proto, že chtěl císař vědět, kolik lidí žije v jeho říši. Dny velkého zmatku. Není to však jen dávná historie. Je to také dnešní historie. Noviny a časopisy vnášejí každý den do našich obývacích pokojů zmatek. Lidé po celém světě bojují, obtížně zápasí a trpí. Je to opravdu čas na dobré zprávy. Lukáš nám vypráví Josefův a Mariin příběh. Cestují do Betléma, protože se tam musejí dát zapsat. Josef a těhotná Marie velmi riskují. V Betlémě je pro ně ale jenom chlév. Tam Marie porodí a přijímá návštěvu pastýřů, kteří byli v polích za městem. Tam zažili otevřené nebe. Andělé jim přinesli dobrou zprávu. Narodilo se dítě, které přinese světlo do tmy a do zmatených situací. O každých Vánocích si tento příběh vyprávíme, protože potřebujeme slyšet dobrou zprávu. Je to opravdu dobrá zpráva: V Ježíši přichází Bůh znovu na svět. Chce nám dát svou lásku a své světlo. Jestliže se Ježíši otevřeme a přijmeme ho, můžeme ze světa dělat lepší místo k životu. A to je opravdu dobrá zpráva. majoři Tonnie a Ria Scholtensovi JSOU ZASE VÁNOCE Jsou zase Vánoce. Každoroční událost. Krásná doba, kdy se můžeme radovat, doba plná očekávání. Slavíme je každý rok a jsou rok od roku větší, s více světly, a jsou náročnější. Jak je oslavíme letos? Co budeme jíst a pít? Koho pozveme, jaké dárky koupíme? Nezapomněli jsme na někoho? Sejde se celá rodina, nebo bude někdo chybět? Připravujeme se na ně všichni. Příprava Vánoc nás všechny nějak zaměstnává, ať se nám to lbí nebo nelíbí. Před Štědrým večerem jsme pořádali několik vánočních oslav. Všechny byly dobře připravené a dobře jsme se při nich bavili. Připravili jsme výborné programy, kde zaznívalo vánoční poselství. A teď, na Štědrý večer, si sedám a ptám se sám sebe: Jsou toto skutečné Vánoce? Je to to, s čím se chci sdílet? Jsem: tak unavený ze všech těch příprav, tak unavený z toho, aby bylo všechno v pořádku, tak unavený asi i ze všech oslav, kterých jsem se zúčastnil, tak unavený všemi těmi zprávami o situaci ve světě, se kterou nemůžu nic udělat. Tak unavený z poslouchání vánočního příběhu. Zase mluvíme o pokoji na zemi a o naději pro svět. Na Štědrý večer: Máme tradiční jídlo, které mělo připomínat, že se Ježíš narodil v chudobě. Potom chvíle na odpočinek ale také na čtení z Bible o Ježíšově narození. V některých rodinách o něm budou číst z 2. kapitoly Lukášova evangelia. Čteme o Josefovi a Marii a o tom, že pro ně nebylo místo, i když ho Marie potřebovala, aby si odpočinula. Jen jesle místo kolébky pro jejich prvorozeného syna. Představte si: ty jesle byly jen prohloubenina ve skále. Ležet na kameni není ideální místo pro právě narozené děťátko. Ježíš přichází do světa, který na něj nečeká. Čteme o pastýřích na polích. Uslyšeli, že se jim narodil Spasitel, Mesiáš, a anděl jim řekl: Najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Obyčejné miminko zavinuté do plenek, tak jak v té době zavinovali všechna miminka. Leží v jeslích ve skále. To je něco jiného. Říká to: není tady pro tebe místo, bereme tvoje narození jako samozřejmost, vítej do našeho světa zoufalství a zklamání. Čteme o tom, co zpívali andělé: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich mí zalíbení. Jako by se otevřelo nebe a byla oznámena Boží budoucnost: na tomto světě je NADĚJE, i když ji nejsme schopni vidět, dotknout se jí, ani ji prožívat. Zrodila se naděje, protože Bůh splnil svůj slib. Zrodila se naděje, protože Bůh přišel na tento svět. Zrodila se naděje, protože Bůh přebývá mezi námi, obyčejnými lidmi. Jsou zase Vánoce a přes všechno zoufalství a přes všechny tragické události ve světě, v našem okolí, nám říkají o naději, o budoucnosti pro všechny lidi, kteří si ve svém životě udělají pro Boha místo. Ježíš přišel na tento svět jako děťátko, ale byl předurčený stát se Spasitelem pro všechny lidi. Vypadá to, že pokaždé, když se narodí děťátko, říká Bůh svému stvoření ANO. Vánoce jsou naděje, naděje pro Boží stvoření, naděje pro dnešek, naděje na věky. Modlím se za to, abych se uměl sdílet o této naději se všemi lidmi, se kterými se setkám o Vánocích i během celého roku. Přeji vám všem nádherné prožití vánočních svátků naplněných nadějí a požehnáním. major Rein van Wagtendonk 5

6 MUŽ, KTERÝ NENÁVIDĚL VÁNOCE Pavel Vánoce opravdu nenávidí. Je to stejné každý rok: jeho žena Katka začíná péct vánoční cukroví už v listopadu. Provoní celý dům, a to je Pavlovi příjemné. Když už to ale trvá celý týden, začíná toho mít dost. Katka tráví celé večery v kuchyni, na nic jiného není čas. Pak přijdou vánoční nákupy s přemýšlením, co komu koupit. Co koupit dětem, to většinou vědí. Ale co jeho rodičům a Katčině mamince? Pavel se sám sebe ptá, co má tohle všechno společné s Vánocemi. V obchodech je spousta lidí a odevšad slyšíte Narodil se Kristus Pán. Uvědomuje si ale vůbec někdo z nakupujících, kdo je Kristus? Dítě narozené v Betlémě je strašně daleko od shonu při nákupování vánočních dárků, od vánočního cukroví, štědrovečerní večeře, daleko od stromečku a spousty ozdob. Pavel si i letos uvědomuje, že Vánoce nenávidí. I v církvi je tolik různých aktivit, že téměř zapomínáte, co vlastně Vánoce jsou. Ale co s tím udělat? Říct kazateli, že do kostela nepřijde? Že nepomůže při rozdávání dárků a potravinových balíčků lidem, kteří nic nemají? Oznámit rodině, že letos nebudou mít ani stromeček, ani vánoční výzdobu, žádné dárky, žádného kapra ani bramborový salát? Tím by všem Vánoce pokazil. Pavel přemýšlí, jak to vyřešit. Rád by si Kristovo narození připomněl nějakým zvláštním způsobem. Chtěl by být mezi pastýři, kteří byli pozvaní, aby přišli tam, kde leží děťátko. Chtěl by se setkat s Ježíšem a znovu prožít, že přišel pro něho i pro všechny lidi. Pár dnů před Vánocemi mu Katka dává letáček, který dostala v nákupním centru od Armády spásy. Pavel ví, že se Armáda 6 spásy stará o lidi bez domova, někdy ji vidí na ulici. A někde ve městě je i centrum Armády spásy, ale on neví jistě, k čemu slouží. Pavel začne letáček číst. Armáda spásy prosí lidi, aby o Štědrém večeru nabídli pomoc. V sociálním centru pro lidi bez domova bude štědrovečerní oslava pro ty, kteří žijí na ulici. Potřebují víc lidí, kteří by pomohli při servírování večeře a také aby mluvili s hosty. Není to možnost, jak strávit Štědrý večer jinak, jak se jinak dívat na Vánoce? Večeře má být od 4 do 8 hodin, pak by tedy byl ještě čas na Štědrý večer doma. Katce se ten nápad také libí, ale co děti? Katka volá mamince a říká jí o jejich plánu. Maminka s tím nemá problém, postará se o děti a pak můžou společně oslavit Štědrý večer. Katka a Pavel jdou na Štědrý večer na udanou adresu. Jídelna v centru je útulná, krásně vyzdobená, na stolech jsou krásné ubrusy a svíčky. V rohu místnosti je velký vánoční stromek, pod ním balíčky se šálami, rukavicemi a dalšími věcmi. Dveře se otvírají přesně ve 4 hodiny. Když se všichni pozvaní usadí, vítá je někdo v uniformě Armády spásy a prosí o ztišení, aby se mohli modlit. Pavla velmi překvapuje, že všichni ti na pohled drsní a hrubí muži a ženy se ztišují. Někteří dokonce zavírají při modlitbě oči. On i Katka mají celý večer napilno s roznášením polévky, kapra a salátu. Teprve až všichni dojídají, je čas si k nim na chvíli přisednout. Pavel sedí mezi dvěma muži, kteří si povídají o jídle ale i o nejlepším místě, kde je možné strávit noc. Jeden z nich se na Pavla

7 obrací s otázkou Co tady děláte? Co jim má říct? Že chtěl na Štědrý večer dělat něco jiného? Že nemá rád slavení Vánoc tak, jak jsou to zvyklí dělat se všemi dárky a shromážděnou rodinou? Má tohle všechno říct člověku, který asi touží po Vánocích strávených uprostřed rodiny? Pavel váhá, co by řekl, až nakonec říká něco, co vychází z hloubky jeho srdce: Chtěl bych vám říct, že toto je večer, kdy se narodil Ježíš Kristus, pro mě i pro vás. Proč jste sem ale přišli vy? Muž hned neodpovídá, po chvilce ale začíná povídat o své ženě a o dětech, které opustil, o svých zápasech s alkoholem, o tom, že nemá ani práci ani peníze. A dodává, že se dověděl o této štědrovečerní večeři, a tak se přišel najíst a ohřát. Pak dodává: Už ale nevěřím v Boha, který mě prý miluje, ani v Ježíše. Než může Pavel něco říct, začnou muzikanti hrát Narodil se Kristus Pán. K této známé písni se začíná přidávat víc a víc lidí, i ten muž vedle Pavla. Z očí se mu řinou slzy. Pavel už nemůže zpívat dál. Je tak dojatý tím, jak všichni ti lidé zpívají společně o Kristově narození. Drsní lidé, lidé z ulice, kteří nepatří ke společnosti, lidé opovrhovaní právě tak jako pastýři před lety. Má na chvilku pocit, jako by byl na místě, kde je Ježíš, spolu s těmi, které není ve společnosti vidět. 7

8 RIZIKA POVOLEBNÍCH JEDNÁNÍ Vím, že v tomto čísle Praporu spásy očekáváme všichni trochu toho vánočního naladění, pohlazení, povzbuzení. A plně si uvědomuji, že je skutečně potřebujeme. Mě však přemýšlení nad tím, o čem tentokrát budu psát, přivedlo zpět k povolební situaci. A to nejen z toho důvodu, že se toto téma dotýká nás všech jako občanů žijících v České republice, ale také proto, že s lidmi obsazujícími nejdůležitější posty v našich městech budeme zanedlouho jednat, přát jim hezké Vánoce a mnoho moudrosti do jejich nové práce. Kdo však jsou tito lidé? Jací vlastně jsou? Co je jejich skutečným motivem pracovat na tak odpovědných místech? Jistě je mezi nimi velká řada těch, kteří to opravdu myslí upřímně. Ale kteří z nich to jsou? A kteří přišli jen přerozdělovat veřejné zdroje trochu jiným směrem nebo lacině udržovat vysokou míru popularity? Jak se v tom máme orientovat? A jak se ve snaze dosáhnout našich dobrých cílů nezaprodat? Jistě, povinností vedoucích pracovníků v Armádě spásy je navázat s těmito lidmi kontakt. Kdekdo z nás včetně mé osoby je odpovědný za kvalitní diplomatická jednání vedoucí k úspěšným výstupům. Když o tom ale trochu víc přemýšlím, napadá mě, jak snadno můžeme ve své snaze navázat kontakty s lidmi na radnicích zajít dál, než bychom možná měli. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Účel světí prostředky. Peníze nesmrdí, kde jsou, poklekni. Kéž nám dá Pán Bůh dostatek moudrosti, abychom se výše uvedenými rčeními nikdy nenechávali motivovat ke krokům, které pak nejdou vzít zpátky. Přeji nám všem skutečně požehnané adventní období. Jan F. Krupa VEŘEJNÁ SBÍRKA Řekne-li se ve spojení s Armádou spásy veřejná sbírka, leckomu se vybaví předvánoční čas a červené kotlíky se zvoníky povětšinou z řad lidí bez domova nebo dobrovolníků. Tak je tomu alespoň v zahraničí, kde tuto představu často neodmyslitelně doplňuje i modrá důstojnická uniforma. Snaha přenést tuto tradici na území českých zemí začala prakticky s obnovením činnosti Armády spásy u nás počátkem devadesátých let minulého století. Vánoční sbírky, které se konají v Brně, jsou úspěšné. V ekonomicky nejisté době, kterou nyní procházíme a kdy se nám může hodit doslova každá koruna, je potřeba sbírky daleko větší! Za posledních deset let se v Brně podařilo vyzvonit Kč, což je v průměru víc než Kč za rok. Děkujeme Bohu, že jsme při vánočních sbírkách v Brně mohli vybrat tolik peněz. Peníze vybrané pro Armádu spásy při vánočních sbírkách v celé České republice znamenají, že můžeme mnohem většímu počtu lidí pomoci a také je zasáhnout evangeliem Ježíše Krista. To je důvod, proč bude možné vidět červené kotlíky ve všech městech České republiky, kde působí Armáda spásy. Vojtěch Kučera, fundraiser pro veřejné sbírky 8

9 TISKOVÁ KONFERENCE Začátkem října se konala tisková konference, jejíž téma bylo Kdo je žena bez domova. Tiskové konference se ve velkém počtu zúčastnili nejen zástupci různých novin a časopisů, ale byla také přítomna Česká televize. Na konferenci promluvil Mgr. Aleš Kuběna, který zpracovával podklady z výzkumu a dotazníkového šetření, do něhož se zapojilo celkem 147 žen z našich zařízení. Přítomný byl také pan Vladimír Špidla, hlavní poradce předsedy vlády. SHRNUTÍ TISKOVÉ ZPRÁVY O PRŮZKUMU, KTERÝ PROVEDLA ARMÁDA SPÁSY MEZI ŽENAMI BEZ DOMOVA Dvě hlavní příčiny bezdomovectví u žen jsou finanční a partnerské důvody a neschopnost hradit náklady spojené s bydlením. Nejrizikovější skupinou pro ztrátu bydlení jsou ženy s vyšším počtem dětí a nižším vzděláním. Sociální dávky a pravidelný měsíční příjem jsou pro ně velmi důležité snižují potřebu žen zajišťovat si příjem maladaptivním způsobem (drobnými krádežemi, podvody, půjčkami, prostitucí a pod.). Není možné zapomenout na jejich děti, u 147 žen, které se zúčastnily průzkumu, se jedná o 280 dětí. Většina z nich je ve vlastní péči matky. Malé procento dětí je v náhradní péči (v dětském domově, v pěstounské péči, u příbuzných, v adopci, v péči otce). Z výzkumu také vyplynulo, že pobyt těchto žen v zařízeních Armády spásy a dobře zacílená pomoc má své opodstatnění. Uživatelky se mohou posunout v životě dál. Část žen ale není schopná samostatného života a vždy bude potřebovat podporu a supervizi sociálního pracovníka, ať už v nějakém zařízení nebo v samostatném bydlení. Armáda spásy nedělá podobné průzkumy jen proto, aby její služby mohly být účinnější, ale také proto, aby rozšířila povědomí veřejnosti o lidech, kteří se dostávají na okraj společnosti ne tím, že nemají peníze, že nemají kde bydlet, ale tím, že jimi řada lidí opovrhuje, aniž by je znala a pokusila se pochopit, že do tíživé situace může upadnout kdokoli z nás. 9 RESHARE Projekt ReShare v České republice se dobře rozvíjí. V Moravskoslezském kraji je už rozmístěno 57 kontejnerů na oblečení, v Praze 11. Sklad v Ostravě je v části budovy Centra sociálních služeb. Tam se oblečení třídí. V Praze je sklad v části skladu Centra sociálních služeb B. Bureše, kde se také nachází kancelář ředitele projektu ReShare Přemka Kopečka. Bylo svoláno informativní setkání ředitelů sociálních projektů Armády spásy a později i sborových důstojníků. První výsledky je možné vidět v Opavě, kde ředitelé uchopili možnost a potenciál projektu ReShare a své projekty do něj zapojili. V sobotu 13. září 2014 proběhla sbírka v Újezdu nad Lesy v rámci Happening day na základě pozvání zástupců odboru životního prostředí. V Ostravě a okolí sváží oblečení z kontejnerů svozové auto s logem, z kterého je možné poznat, že patří projektu ReShare Armády spásy. OTEVŘENÍ PRVNÍ KAVÁRNY RESHARE 6. října otevřel Sbor a komunitní centrum v Havířově první kavárnu ReShare pro město Havířov. K slavnostnímu otevření se sešlo téměř 40 lidí. Tento nový projekt kombinuje obchod second-hand a možnost posezení při kávě. Obchod je otevřený pro veřejnost, pro děti je v něm zvláštní koutek, kde si mohou hrát. Ceny za oblečení jsou nízké, každý si tedy může nákup dovolit. Cílem projektu je umožňovat seznámení s (novými) lidmi a nabízet místo k odpočinku a (nebo) k nákupu. Nabízí se také další služby Armády spásy, jako jsou programy pro seniory, rodiny a děti a nedělní bohoslužby. Sbor a komunitní centrum spolupracuje s ReShare v Ostravě, odkud je nabízené oblečení. Doufají, že v budoucnosti převezmou tuto práci dobrovolní pracovníci ze sboru.

10 CESTA SVOBODY (HAVÍŘOV) Osm havířovských církví se domluvilo na zorganizování happeningu ve městě, který se konal 28. září Podnětem k němu bylo sto let od začátku 1. světové války. Zvolili téma Cesta svobody. Bylo tam možné mluvit s armádním kaplanem o jeho práci, zúčastnit se semináře o knize Diamantové děti (Dětští vojáci) nebo přednášky prof. Jana Sokola Evropa a její války. Výstava obrazů Jana Šibíka byla kombinovaná s texty z biblické knihy Job. Venku se konal program pro děti a rodiče, např. o poskytování první pomoci nebo o hledání cesty pomocí kompasu. Počasí bylo překrásné a lidé z Armády spásy i z ostatních církví se radovali, že pozvání na happening přijalo hodně lidí. OTEVŘENÍ ZRENOVOVANÉHO PROJEKTU SAMARITÁN V OPAVĚ V pátek 19. září se konalo otevření zrenovovaného Centra sociálních služeb Samaritán v Opavě. Zúčastnila se ho první náměstkyně primátora, paní ing. Pavla Brady, která mimo jiné řekla, že potřeby se zdají téměř nekonečné a že proto velmi oceňuje práci Armády spásy v Opavě. Díky spolupráci s městem a grantům z Evropské unie bude tato budova sloužit mnohem efektivněji. Regionální ředitel Tomáš Surovka, ředitel Gerhard Karhan a pracovníci projektu tvrdě pracovali, aby bylo všechno dokončeno včas, a mohou být na výsledek hrdí. První náměstkyně primátora, ing. Pavla Brady, a národní velitel Armády spásy, major Tonnie Scholtens, projekt oficiálně otevřeli. Nakonec se všichni účastníci společně modlili: Ať oči Hospodinovy bdí nad tímto domem. DŮM POD SVAHEM HAVÍŘOV Když si malujete budoucnost, počítejte se všemi barvami Ano, každý z nás sní o krásné budoucnosti, kde problémy nemají své místo. Do života přicházejí zkoušky a trápení. Do života uživatelů a absolventů služby tohoto domu přišla v minulosti nemoc zvaná závislost, ale také síla a chuť bojovat s touto nemocí. Pro tyto lidí vznikla před pěti lety ojedinělá služba Domu pod svahem. Pro lidi, kteří ztratili vše rodinu, přátele, práci, bydlení a důstojnost. Někde v minulosti se objevil člověk, možná právě vy, který jim dal naději a řekl, že mohou svůj život změnit a začít se závislostí bojovat. A 12 září 2014 jsme mohli oslavit 5. narozeniny Domu pod svahem díky Boží pomoci a jeho milosrdenství, které službu doprovází. Oslavu jsme pojali netradičně, prostřednictvím vernisáže. Návštěvníci mohli shlédnout kresby, které vznikly v rámci psychoterapie, a vlastní tvorbu uživatelů. Zároveň se konala prezentace výrobků z Dílny u oslíka. Bylo také možné příjemně si popovídat u malého občerstvení. Velké uznání patří všem uživatelům a absolventům za jejich sílu bojovat se závislosti a chuť změnit svůj život. Také děkujeme všem za podporu, modlitby a ochotu pomoci projektu Domu pod svahem. OSTRAVA PRODEJNÍ MÍSTO SECOND-HAND V týdnu Boje proti chudobě major Henk van Hattem znovu otevřel prodejní místo oblečení second-hand. V Ostravě už asi tři roky toto prodejní místo existovalo, bylo však na chvíli uzavřeno. Mezitím pro něj vyrobili v centru sociálních služeb pro muže profesionální nábytek. Toto prodejní místo je teď mnohem přitažlivější. Prodává se tam za nízké ceny velmi kvalitní oblečení second-hand, většinou na dospělé. 10

11 BUĎ ANDĚLEM! Buď andělem! říká Brooke Peverell Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, kdybyste byli andělem? Tak zajímavá práce! Kromě toho, že by byla zajímavá, byla by také důležitá. Byl to anděl, kdo řekl dvěma ženám, které přišly k hrobu podívat se na Ježíše, že vstal z mrtvých. A byl to anděl, kdo řekl pastýřům, že se narodil Ježíš. Všichni máme něco, za co můžeme Boha chválit a andělé to dělali. Svými chválami oslavovali Boha, ale jejich chvály se také nesly k dalším lidem, například k pastýřům. To, co řekli andělé pastýřům, bylo opravdu důležité. Přesvědčovali pastýře, aby se šli podívat na děťátko Ježíše. Co říkají naše chvály druhým lidem o Bohu? Říkají jim, že Bůh je ten nejlepší? Říkají jim, že bychom navždy měli jít za Bohem? Ukazují jim, že Bůh je skutečný a pracuje v každém z nás? Naše chvály, právě tak jako chvály andělů, by neměly jen oslavovat Boha. Měly by také říkat lidem o Bohu a o tom, jak velké věci může pro nás všechny udělat. Tak nezapomeňte: chvalte Boha, ať jdete kamkoli. Také nezapomínejte, že chce, abychom o něm vyprávěli i druhým lidem. Andělé chválí...přečtěte si v Bibli Lukáš 2,8 20 OBJEVUJE SE ANDĚL NEBOJTE SE! DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, JEŽÍŠ KRISTUS To je DIVNÉ! PÁNI! CHVAL BOHA! ALTE POKOJ SVĚTU! SVĚ PASTÝŘI ZŮSTÁVAJÍ SAMI MUSÍME JÍT DO BETLÉMA PODÍVAT SE NA DĚŤÁTKO! PASTÝŘI ŘÍKAJÍ LIDEM O JEŽÍŠI TOTO DÍTĚ BUDE KRÁLEM CHVÁLA BOHU! JÚ! TO JE ŮŽASNÉ! ON JE NEJLEPŠÍ! 11

12 V KTERÝCH MĚSTECH NÁS NAJDETE? Liberec Jablonec n. Nisou Děčín Ústí n. Labem Mo M Most Ji k Jirkov Chomutov Česká Lípa Teplice Litoměřice Louny Kladno arlovy V Var Karlovy Vary Sokolov Cheb Rakovník MladáBoleslav M Mě Měl n ník Mělník Pardubice Kutná hora Plzeň Náchod J en Jes Hradec Králové Rychnov n. Kněžnou no nou no ou u Jeseník Kolín Praha Trutnov Jičín Nymburk Beroun Tachov Semily Ústí n. Orlicí Šumperkk Chrudim Benešov Rokycany Svitavy Havlíčkův Brod Příbram Krnov K Bruntál Opa a Opava Karv K rvi vin viná va a Karviná Ostrava Havířov íř N Nový Jičín H Frýdek-Místek uc Olomouc Žďár n. Sázavou Domažlice Písek Klatovy Tábor Pelhřimov Kroměříž Strakonice Prachatice Jindřichův Hradec Př Prostějov Přerov Blansko ko Blansko Jihlava Třebíč Brno V Vyškov Vsetín Zlín Uherské Hradiště Hodonín České Budějovice Znojmo Český Krumlov Břeclav ČASOPIS ARMÁDY SPÁSY Zakladatel: William Booth Generál: André Cox Národní velitel: major Teunis T. Scholtens Mezinárodní ústředí Armády spásy: Londýn Ústředí Armády spásy České republiky: Petržílkova 2565/23, Praha 5, tel.: (+420) Šéfredaktorka: majorka Attie van Wagtendonková Překlad a jazyková úprava: Jiřina Michalová Grafika: Mgr. Simona Kosorin Tisk: Blueart s.r.o., Brno Fotografie: Obálka: fotobanka, str. 7 (www.all-free-download.com) 6,7, 9,10: majorka Attie van Wagtendonková Ilustrace + text: str. 11: Brooke Peverell/Flix Gillett; Armáda spásy Spojené království a Irsko ARMÁDA SPÁSY Armáda spásy jako mezinárodní hnutí je součástí všeobecné křesťanské církve. Její poselství je založeno na Bibli. Její služba je motivována láskou k Bohu. Jejím posláním je kázat evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu, a v jeho jménu naplňovat lidské potřeby bez jakékoli diskriminace. Jan 3,16 20 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Římanům 8,24 25 MÍSTNÍ INFORMACE: Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více