NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ"

Transkript

1 NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

2 ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska 9) Jak se vidět Frank Kernan 4) Církev roste 10) Slovo k ženám 5) Nepochybuj o tom, co ti Bůh řekl 11) Měj ducha víry Lenka Bicanová 6) Osoba Ducha Svatého CD č. 2 1) Buď radikální jako Jan Křtitel 7) Moc odpuštění 2) Útok na starosti 8) Obnov své postoje 3) Slovo k mužům 9) Shromáždění mládeže Robert Klimt 4) Debora a Joel 10) Boží soudy 5) Hledej mou tvář 11) Postav se doprostřed 6) Pokoj Petr Szlaur + Záznam chval ze shromáždění mládeže Děti Naděje CD č. 3 1) Vstaň a jdi ke svému Otci 8) Co dělat, aby vztahy rostly 2) Srdce krále Davida 9) Kážou děti a mládež Hanuš Patera 3) Aby víra fungovala 10) Kážou děti a mládež Daník Králík 4) Kříž - znamení lásky 11) Kážou děti a mládež David Pospíšil 5) Kříž - znamení krve 12) Kážou děti a mládež Anička Kolingerová 6) Pomazání krále Davida 13) Kážou děti a mládež Jirka Jánský 7) Duchovní růst 14) Proroctví Jarda Patera

3 CD č. 4 1) Co chceš a co musíš 7) Martin Luther Jarda Patera 2) Ty a Bůh jste dokonalý tým 8) Doma u Božího trůnu 3) Stvoření 9) Buď horlivý Zdeněk Dvořák Martina Paterová 4) Zrání krále Davida 10) Zasvěcení se 5) Obnovení mysli 11) Kdo je Hospodinův, ke mně! 6) Svět se zbláznil 12) Rozhodni se kralovat Kamil Sukovský CD č. 5 1) Největší bitva starého zákon 7) Svatá válka 2) Mělkost 8) Svědectví o uzdravení Václav Hűttner 3) Realita Starého zákona 1 9) Jsi Boží syn díky Ježíši Miloš Kozohorský 4) Realita Starého zákona 2 10) Stvoření jako chrám Miloš Kozohorský 5) Potenciál k probuzení 11) David a Goliáš Vojtěch Kolinger 6) Rozšlapej svoji krabici 12) Probuzení + Záznam a texty chval chválícího týmu Archa CD č. 6 1) Boží milost 7) Boží srdce pro ztracené 2) Místo chval v nadcházejícím probuzení 8) Cílem je láska 3) Boží víra v Tobě 9) Lukáš 22/ I 4) Porozumění časům 10) Lukáš 22/ II 5) Čtyři smlouvy 11) Lukáš 22/ III 6) Bůh chce! 12) Chrám Boží slávy Tomáš Pospíšil

4 CD č. 7 1) Musíme podojit nebe 7) Rozkoš je Boží dar Jarda Patera 2) Získej Boží moudrost 8) Bezúhonnost Martina Paterová 3) Druhý břeh 9) Děje se mnohé 4) Následuj svého pastýře 10) Lot a jeho žena Frank Kernan 5) Křesťane milý, emoce přilož 11) Tvůj osobní růst Petr Kukla 6) Změňme systém v českém národě 12) Skok do rybníka Bethesda CD č. 8 1) Orel a slepice 8) O praotci Abrahamovi Šárka Pospíšilová 2) Být Bohu tváří v tvář 9) Petrovo vyznání Elias Dos Reis Silva Johánek Králík 3) Uctívání Ježíše 10) Podobenství o perle Elias Dos Reis Silva Daník Králík 4) Smysl večeře Páně 11) Podobenství o pokladu v poli Kamil Sukovský Juditka a Domča Králíkovy 5) Přes zeď pnou se Jeho ratolesti 12) Tvé zjevení Tvá zodpovědnost 6) Jsem služebník povolaný a oddělený 13) Přichází doba žně Don Schwarz 7) Boží láska CD č. 9 1) Kořen hořkosti 7) Dvě slavnosti a Nikodém 2) Chtěj víc od života s Bohem 8) Dej milost svému okolí Jakub Kolinger 3) Jsi kněz slávy 9) Ježíš sytí všechny 4) Poznej, kdo jsi 10) Jednoznačnost 5) Hlad po Bohu 11) Jan 20/17 6) Neni daremné slovo 12) Sedm fází Ježíšova ponížení a povýšení Miloš Kozohorský

5 CD č. 10 1) Kázání na hoře 7) Křest Duchem Svatým 2) Choďte v lásce 8) Nebeský Otec 3) Davidovi bohatýři 9) Tři druhy Boží přítomnosti 4) Evangelium prosperity? 10) Fíkovník a ostatní stromy 5) Ježíš a Jákob 11) Velké poslání života Frank Kernan 6) Co by udělal Ježíš? 12) Evangelium v tobě CD č. 11 1) Odvaha býti jíný 7) Místo pro muže 2) Zlaté pravidlo 8) Dvě Marie dvě cesty 3) Modlitba v jednomyslnosti 9) Stavba tvého života 4) Je čas povyrůst 10) Následuj Boží slávu 5) Milosrdenství na hoře 11) Svoboda v Ježíši Martina Paterová 6) Volání do pustiny 12) Svoboda a láska Cena: 60,-Kč CD č. 12 1) Duch, duše, tělo a opravdová víra 7) Praktikuj nadvládu nad strachem Vojtěch Kolinger a pochybnostmi 2) Svět je v srdci církve Robert Klimt Zbyněk a Pavla Klingerovi 8) Starostem řekni ne! 3) Ohlédnutí Lotovy ženy 9) Smrtelná nemoc křesťana 4) Prosadím Boží plán Tomáš Pospíšil 10) Mojžíš jde do Egypta 5) Každý jsme jiný Petr Szlaur 11) Ježíš kráčí po vodě 6) Dokonalá sladkost úrody 12) Poslední kázání roku 2007 Cena: 60,-Kč

6 CHVÁLY A UCTÍVÁNÍ Živá nahrávka chval a uctívání chválicího týmu ARCHA VÍRY Příbram Obsahuje 26 chval plných Božího pomazání ve formátu mp3. Cena: 60,-Kč KONFERENCE VZKŘÍŠENÍ 2008 Záznam kázání a chval z konference vzkříšení 2008 z Příbrami. Dvoj cd kázání na jednom a chvály na druhém cd. + zpěvník s texty a akordy chval v PDF formátu. Kazatelé: (CžB ARCHA VÍRY Příbram) Miloš Kozohorský ( TCV Praha, Brno, Olomouc a Ostrava) Petr Vilímek (CžB Hradec Králové) Chválicí týmy: ARCHA VÍRY Příbram MĚNITELÉ SVĚTA Cena: 150,-Kč

7 ZÁZNAMY VYUČOVÁNÍ Z BIBLICKÉ ŠKOLY HOŘOVICE Pár slov k biblické škole Neexistuje větší síla, která mění lidské životy, životy rodin a celých národů, než je moc Božího Slova. Skrytá moc Božího Slova psaného, čteného, meditovaného, slyšeného, ale především zjevná moc Božího Slova promlouvaného - také skrze kázání a vyučování. Bůh touží po naší důvěře a my Mu potřebujeme věřit. A "víra je ze slyšení Slova" (Řím 10/17). Jen je-li Boží Slovo námi přijímané a s vírou mluvené, pak bývá jeho moc uvolněná a zjevná. Každý křesťan - muž i žena, kteří chtějí být připraveni sloužit Bohu, ať už je to služba v jakékoliv oblasti, by měli zvážit, nevolá-li je Pán ke studiu na biblické škole. Bůh má pro náš národ připravené skvělé věci! Buď u toho! A připrav se skrze Boží Slovo. Hlad po Bohu a Jeho Slově strhne lavinu událostí, které jsou součástí Božího plánu pro naši zemi. Dan a Dáša Kolingerovi Záznamy vyučování z 1. ročníku biblické školy v Hořovicích 1) Vykoupení 1. část 4) Boží Slovo 2. část Glenn Cotto ÚVOD 2) Vykoupení 2. část 5) Kdo je člověk 1. část DO BIBLICKÉHO STUDIA 3) Boží Slovo 1. část 6) Kdo je člověk 2. část Glenn Cotton 1) Krevní smlouva I. 1. část 8) Krevní smlouva III. 3. část 2) Krevní smlouva I. 2. část 9) Krevní smlouva - manželství I. 1. díl KREVNÍ SMLOUVA 3) Krevní smlouva I. 3. část 10) Krevní smlouva - manželství I. 2. díl MANŽELSTVÍ 4) Krevní smlouva II. 1. část 11) Krevní smlouva - manželství II. 1. díl 5) Krevní smlouva II. 2. část 12) Krevní smlouva Chesed 1. díl 6) Krevní smlouva III část 13) Krevní smlouva Chesed 2. díl 7) Krevní smlouva III. 2. část

8 1) Boží charakter I. 1. část 6) Boží charakter II. 3. část BOŽÍ CHARAKTER 2) Boží charakter I. 2. část 7) Charakter služebníka I. CHARAKTER SLUŽEBNÍKA 3) Boží charakter I. 3. část 8) Charakter služebníka II. 1. část 4) Boží charakter II. 1. část 9) Charakter služebníka II. 2. část 5) Boží charakter II. 2. část 10) Charakter služebníka II. 3. část 1) Víra a uzdravení 5) Přilož své ucho UZDRAVENÍ 2) Omyly v učení o uzdravení 6) A uzdravil všechny PROSPERITA 3) Činná víra v uzdravení 7) Prosperita 1. část Robert Klimt ( asistent pastora KSV Dobříš ) 4) Pozornost Božímu Slovu 8) Prosperita 2. čás Robert Klimt ( asistent pastora KSV Dobříš ) 1) To základní o církvi 4) Nikoho neznáme podle těla BIBLICKÝ ŘÁD PRO CÍRKEV 2) Muži nejsou nad ženami 5) V Nové smlouvě je vše nové SLUŽBA ŽENY 3) Pokrytí hlavy, 6) Vidíš ženy Bible podřízení manželovi, mlčení žen 1) Ovoce Ducha Svatého 1. část 4) Modlitba 1. část OVOCE DUCHA SVATÉHO Don Schwarz Don Schwarz MODLITBA 2) Ovoce Ducha Svatého 2. část 5) Modlitba 2. část Don Schwarz Don Schwarz 3) Ovoce Ducha Svatého 3. část 6) Modlitba 3. část Don Schwarz Don Schwarz 1) Základem je Slovo 1. část 4) Chvála a uctívání Glenn Cotton Marie Sukovská ZÁKLADEM JE SLOVO 2) Základem je Slovo 2. část 5) Chvála a uctívání na shromáždění CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ Glenn Cotton Marie Sukovská 3) Chvála Marie Sukovská

9 1) Genesis část 7) Genesis 6, 7, 8, 15 2) Genesis část 8) Genesis 9, 10 GENESIS 3) Genesis 2 9) Genesis 11, 12, 13 KNIHA POČÁTKŮ 4) Genesis 3 10) Genesis 14, 15 5) Genesis ) Genesis ) Pisatelé Genesis 12) Genesis 20, 21, 22 1) Svět, Izrael a církev dnes 9) Šelma vystupující u moře 1. část 2) Svět, Izrael a církev včera 10) Šelma vystupující u moře 2. část 3) Svět, Izrael a církev zítra 11) Poznámky k vytržení ESCHATOLOGIE 4) Časová znamení 12) Islám jeho role v závěru tohoto věku -VYUČOVÁNÍ O KONCI VĚKŮ příchodu Pána 1. část 13) Janovo zjevení Úvod, kapitola 5) Časová znamení příchodu Pána 2. část 14) Janovo zjevení kapitola 6) Danielovy týdny 15) Janovo zjevení 1. část 7) Proroctví Ezechiele 1. část 16) Janovo zjevení 2. část 8) Proroctví Ezechiele 2. část 17) Závěrečné slovo Jsi sůl, jsi světlo!

10 Záznamy vyučování z 2. ročníku biblické školy v Hořovicích 1) Život v lásce 4) Boží láska je BOŽÍ LÁSKA 2) Tři vlastnosti Boží lásky 5) První ovoce Ducha je láska BUDE VYDÁNO 3) Chodit v lásce 1) Praktická služba v církvi 3) Evangelista, učitel PĚTINÁSOBNÁ SLUŽBA Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš) Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš) BUDE VYDÁNO 2) Apoštol, prorok 4) Pastor, pomocná služba Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš) Robert Klimt (asistent pastora KSV Dobříš) 1) Člověk je schopen věřit 6) Duch víry 2) Víra přemohla svět 7) Víra má domoc v srdci VÍRA 3) Postupně rostoucí víra 8) Věčný život BUDE VYDÁNO 4) Víra je vidět 9) Abrahamova víra 5) Vítězná církev 10) Víra povolává k existenci 1) Adam kněz slávy 4) Sláva Božího Slova BOŽÍ SLÁVA 2) Mojžíš setkání se slávou BUDE VYDÁNO 5) Nejprve pokora, potom sláva 3) a) Přioděl nás slávou 6) Dvě výzvy, dvě zaslíbení b) Šest oblečení Pána Ježíše 7) Příprava Mojžíše kněze slávy

11 EVANGELIZACE 1) Evangelizace 1.díl 3) Křesťanské podnikání KŘESŤANSKÉ PODNIKÁNÍ Alexandr Procházka Alexandr Procházka BUDE VYDÁNO 2) Evangelizace 2.díl 4) Křesťanské podnikání 2.díl Alexandr Procházka Alexandr Procházka 5) Křesťanské podnikání 3.díl Alexandr Procházka 1) Úvod do církevních dějin 5) Biblické pravdy o církvi CÍRKEVNÍ DĚJINY 2) Církevní dějiny 1.díl 6) Augustin a Pelagius BUDE VYDÁNO 3) Církevní dějiny 2.díl 7) Středověké sekty 4) Církevní dějiny 3.díl

Chcete-li mít ve své knihovně VŠECHNA VYUČOVÁNÍ pokrývající každou oblast života víry, nabízíme vám jejich soupis:

Chcete-li mít ve své knihovně VŠECHNA VYUČOVÁNÍ pokrývající každou oblast života víry, nabízíme vám jejich soupis: Chcete-li mít ve své knihovně VŠECHNA VYUČOVÁNÍ pokrývající každou oblast života víry, nabízíme vám jejich soupis: Bible a sex (Miloš a Marcela Kozohorských) - mp3 Biblická prosperita () - mp3 Biblický

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 06/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 06/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích...

nový život Bible 1. studie Blok A Bible jako knihovna PřečTi si: Žalm 119,9-16 klíčový verš: Židům 1,1...kdysi mluvil Bůh k otcům v prorocích... BiBlický studijní kurz Tato studie patří: 1. studie PřečTi si: Žalm 119,9-1 Bible Blok A Bible jako knihovna dosaženého vzdělání. například Mojžíš byl vzdělán v moudrosti starověkých egypťanů, národa,

Více

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ

O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ KATECHETICKÁ SEKCE PASTORAČNÍ KOMISE ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O S N O V Y NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY PRO ZŠ TÉMATA, STANOVENÍ PŘEDPOKLADŮ A CÍLŮ VYUČOVACÍCH HODIN hodinová dotace 1 až 2 hodiny týdně Pro základní

Více

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords...

ZÁVĚR. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 100 SEZNAM LITERATURY... 101 RESUMÉ... 107 Údaj o počtu znaků.. 107 ABSTRACT... 108 Keywords... OBSAH ÚVOD.... 5 1 CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ V PÍSMU A V DĚJINÁCH... 7 1.1 Chvála a uctívání jako modlitba.. 7 1.2 Chvála a uctívání v Písmu.. 12 1.2.1 Chvála... 13 1.2.2 Uctívání.. 17 1.2.3 Chvála a uctívání

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015

Evangelizační výzvy SBORNÍK. Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 Jméno:... Evangelizační výzvy SBORNÍK Biblické vyučování Shromáždění starších KřS 2015 18. 3. až 21. 3. 2015, Vranov u Brna Připravila Misijní skupina Křesťanských sborů v ČR Jednatelé a MR KřS Změna

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů

Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL 60473 USA Tel: (800) 334-7017 E-mail: info@bibleleague.org www.bibleleague.org Copyright 1999

Více

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů

Dary Ducha svatého. Mark Harper. Série besídkových materiálů 1 2 Dary Ducha svatého Mark Harper Série besídkových materiálů 3 Úvodem Dopis autora Děkuji, že jste si vybrali pro děti z vašeho sboru materiál Super Church Curriculum. (Super Church zde odpovídá tomu,

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2013. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2013 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí

Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí TÉMATA K REFLEXI A ROZHOVORŮM PRO PŘÍPRAVU NA IV. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN Křesťanská rodina: Radostná zvěst pro třetí tisíciletí (Manila, 25. 26. ledna 2003) Křesťanský pohled na manželství jako vzájemný,

Více

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji

Ježíš, naše jediná skutečná naděje. Patice sloupu v Cesareji Ježíš, naše jediná skutečná naděje Patice sloupu v Cesareji 1 JesusChance_Innen_CZ.indd 1 21.08.2014 14:37:32 2 JesusChance_Innen_CZ.indd 2 21.08.2014 14:37:35 Ježíš Jméno: Ježíš Kristus Bydliště: Nazaret

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

Slovo Páně zůstává na věky Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes a až na věky. (Žid.13:8) Oběžný dopis Vydání 2001

Slovo Páně zůstává na věky Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes a až na věky. (Žid.13:8) Oběžný dopis Vydání 2001 Slovo Páně zůstává na věky Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes a až na věky. (Žid.13:8) Oběžný dopis Vydání 2001 Milovaní v Kristu, Bohem vyvolení, roztroušení po celé Zemi, zdravím Vás ve svatém a drahém

Více

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI

BIŘMOVÁNÍ KATECHEZE K PLNOSTI KŘESTNÍ MILOSTI BIŘMOVÁNÍ» Kristus vícekrát přislíbil vylití Ducha; tento příslib uskutečnil nejprve v den velikonoc a později skvělejším způsobem v den letnic. Apoštolové, plni Ducha svatého, začali hlásat velké Boží

Více

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje

On nás také učinil způsobilými k tomu, abychom byli služebníky Nové smlouvy, ne litery, nýbrž Ducha; neboť litera zabíjí, ale Duch obživuje Litera a Duch Slova Podobně jako je tělo pouze schránkou pro neviditelného ducha, tak Ježíšova slova nesou hlubší, neviditelný, duchovní význam. Apoštol Pavel učil, že litera (tělo) Staré Smluvy, která

Více

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It?

Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? Boží sláva! Co to je? Přivlastnil sis ji? The Glory of God! What Is It? Do You Possess It? David Wilkerson listopad 1983 A teď oslav ty mne, Otče, sám u sebe (Jan 17:5). Žádný člověk nedokáže správně definovat

Více