CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele"

Transkript

1 CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/108

2 Obsah Použité zkratky Úvod Nastavení systému uživatele Konfigurace stanice Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer Povolení webových stránek OTE Úprava nastavení MS IE pro export Kontrola povolení ActiveX komponent Nastavení prohlížeče FireFox Import certifikační autority Import osobního certifikátu Zjištění předpokladů pro instalaci podpisového balíčku IE Zjištění bitové verze Windows Kontrola administrátorských práv Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 32bit konfigurací Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 64bit konfigurací Ruční instalace podpisového balíčku pro 32bit či 64bit instalaci Popis procesu registrace Registrace nového výrobce Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Změna dat již registrovaného výrobce Správa osob v prostředí webu Registrace oprávnění pro zadávání hodnot Popis formuláře oprávnění pro zadávání hodnot Registrace nároku na podporu Kontrola migrovaných/zadaných nároků na podporu Aktualizace nároku na podporu Vytvoření nového nároku na podporu pomocí webového formuláře Registrace nepodporovaného zdroje Popis procesu registrace nepodporovaných zdrojů Popis procesu zobrazení dat již registrovaného nepodporovaného zdroje Poskytování měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny z OZE /108

3 6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce) Obecný postup zadání měsíčního výkazu Popis formulářů měsíčních výkazů pro různé typy zdrojů Fotovoltaická elektrárna Větrná elektrárna Malá vodní elektrárna Malá vodní elektrárna rekonstruovaná Velká vodní elektrárna Spalování biomasy Spalování čisté biomasy Spalování bioplynu Spalování degazačního plynu Spalování skládkového a kalového plynu Důlní plyn Druhotné zdroje Geotermální elektrárna KVET Nepodporovaný zdroj Měsíční výkaz za odběrné místo s více zdroji Zobrazení zadaných výkazů Finanční vypořádání Upload XML souboru Reklamace Zadání nové reklamace Zobrazení a změna reklamací /108

4 Použité zkratky Zkratka CDS CS OTE EAN ERÚ I.CA IČ IMW LDS MPO KÚ KVET OPM OTE OZE PDS PO POZE PPS PKI RÚT Význam Centrum datových služeb Centrální systém OTE Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu Energetická regulační úřad První certifikační autorita vydavatel certifikátů Identifikační číslo organizace InterMiddleWare - rozhraní systému SAP a nonsap Lokální distribuční soustava Ministerstvo průmyslu a obchodu Katastrální úřad Kombinovaná výroba elektřina a tepla Odběrné/předávací místo Společnost OTE, a.s. Obnovitelný zdroj energie Provozovatel distribuční soustavy Právnická osoba Podpora obnovitelných zdrojů energie Provozovatel přenosové soustavy Technologie elektronického podpisu (Public Key Infrastructure) Registrovaný účastník v systému CS OTE 4/108

5 1 Úvod Tento dokument popisuje činnosti relevantní pro uživatele informačního systému OTE v oblasti výplaty podpory elektřiny a tepla vyrobených z obnovitelných zdrojů (včetně druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla), podpory za biometanu a podpory decentrální výroby elektřiny, včetně popisu formátů, principů a postupů komunikace s informačním systémem OTE. Modul POZE je novým modulem CS OTE sloužící k zajištění činností plynoucích z legislativních požadavků pro společnost OTE, a.s. ze zákona 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a související prováděcí předpisy. Úkolem modulu POZE je zejména zajištění následujících procesů: Registrace výrobce elektřiny v CS OTE Registrace výrobního zdroje a registrace zvoleného nároku na podporu elektřiny z POZE v CS OTE Příjem a validace měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny od výrobce a jejich poskytování externím účastníkům o výkazy předávané výrobci dle vyhlášky o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu o hodinová data výroby o výkazy předávané výrobci a provozovateli distribučních soustav dle vyhlášky č. 541/2005 Sb. Výpočet a výplata podpory elektřiny pro podporu formou zeleného bonusu na elektřinu, bonusu na decentrální výrobu, povinného výkupu (vyrovnání vůči povinně vykupujícímu obchodníkovi) V jednotlivých částech manuálu jsou vysvětleny procesy podporované modulem POZE i způsob práce uživatelů s tímto systémem. 5/108

6 2 Nastavení systému uživatele 2.1 Konfigurace stanice Klientská stanice pro provozování CS OTE je podporována v následující konfigurace operačních systémů: Windows XP SP3 Proffesional + MS IE8.0 + MS Office MS Office SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Windows XP SP3 Proffesional + MS IE8.0/IE9.0/FireFox 10 + MS Office SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Windows 7(32bit) + MS IE8.0/IE9.0/FireFox 10 + MS Office 2003 či MS Office 2007 či MS Office SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Windows 7(64bit) + MS IE8.0(64bit)/FireFox 3.6x(64bit) + MS Office 2003 či MS Office 2007 či MS Office 2010(x64) + SafeNet USB ikey 2032 či 4000 Výše uvedená podporovaná prostředí MS Internet exploreru by měla být aktualizována bezpečnostními update doporučenými Microsoftem na 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer Povolení webových stránek OTE Všechna nastavení Internet Exploreru jsou ve standardním stavu, pouze pro některé funkce může být vyžadováno zařazení https://portal.ote-cr.cz/otemarket do Důvěryhodné servery ( Trusted sites ), v menu Nástroje (Tools), Možnosti Internetu (Internet Options) 6/108

7 Záložka Zabezpečení (Security), kliknuti na ikonku Důvěryhodné servery (Trusted sites) a stisknutí tlačítka Servery (Sites). 7/108

8 Napsat do řádku URL adresu: https://portal.ote-cr.cz, jak je uvedeno níže a stisknout tlačítko Přidat ( Add ) Tato URL adresa se po stisknutí tlačítka Přidat ( Add ) objeví v sekci Webové servery Tlačítkem Zavřít ( Close ) se opustí okno. 8/108

9 2.2.2 Úprava nastavení MS IE pro export V nastavení Internet Explorer povolte stránky OTE v pop-up blocker setting. Je to záložka Osobní údaje ( Privacy ), klikněte na tlačítko Nastavení, ( Settings ). 9/108

10 Stránky OTE přidejte do seznamu povolených stránek pro pop-up okna vypsáním URL adresy https://*.ote-cr.cz do následujícího řádku a stiskněte tlačítko Přidat, ( Add ) 10/108

11 V možnostech Internetu, pro Důvěryhodné servery ( Trusted sites ), dále stiskněte tlačítko Vlastní úroveň ( Custom level ) 11/108

12 a zkontrolujte nastavení podle následujících obrazovek pro možnost exportování souborů a sestav ze systému CS OTE. 12/108

13 V případě, že by export nefungoval, tak resetujte nastavení na Střední. Medium a zopakujte krok po stisknutí Vlastní úroveň ( Custom Level ). V tomto kroku vyzkoušejte exporty. 13/108

14 V případě, že exporty nebudou stále fungovat, zkontrolujte v nastavení Internet Explorer v záložce Upřesnit, ( Advanced ) povolení ukládání obsahu zabezpečených stránek na disk dle následujícího nastavení Změnu potvrďte kliknutím tlačítka OK a následně můžete vyzkoušet exporty. 14/108

15 2.2.3 Kontrola povolení ActiveX komponent Pro korektní funkci všech modulů CS OTE je nutné zkontrolovat, popř. povolit stahování ActiveX komponent na klientskou stanici, dle postupu níže, tedy vybrat z menu Internet Exploreru, Nastavení Možnosti Internetu, záložka Zabezpečení (Security), kliknuti na ikonku Důvěryhodné servery (Trusted sites) a stisknutí tlačítka Servery (Sites). 15/108

16 Na následující obrazovce je nutné zkontrolovat nastavení pro inicializaci ActiveX komponent. 16/108

17 2.3 Nastavení prohlížeče FireFox Nastavení přístupových prvků v prohlížeci FireFox je složeno z několika dílčích kroků Import certifikační autority V menu zvolte Nástroje Možnosti, sekce Rozšířené, záložka Šifrování. Vyberte tlačítko Certifikáty. 17/108

18 Je nutné zvolit záložku Autority. Prostřednictvím tlačítka Importovat se dohledá ve filesystém soubor kořenové certifikační autority ve formátu *.pem,*.cer či *.der. Po úspěšném naimportování se osobní certifikát z úložiště prohlížeče spáruje s certifikační autoritou a to následovně: Tímto krokem je certifikační autorita již naimportována v patřičném uložišti. Výběrem certifikační autority PostSignum CA2 se zpřístupní níže, v liště tlačítko Upravit důvěru 18/108

19 Kliknutím na tlačítko Upravit důvěru se zobrazí následující dialog, ve kterém je nutné povolit následující volby Import osobního certifikátu Obdobně, jako při importu certifikační autority je potřeba provést import osobního certifikátu do úložiště FireFox. Taktéž prostřednictvím tlačítka importovat jak je popsáno výše 19/108

20 2.4 Zjištění předpokladů pro instalaci podpisového balíčku IE Zjištění bitové verze Windows Microsoft Windows Vista a Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Do políčka Zahájit hledání napište system. 3. V seznamu klepněte na položku Systém. 4. V položce Typ systému je uvedena bitová edice. Tedy buď 32bitový operační systém anebo 64bitový operační systém Microsoft Windows XP 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Spustit. 3. Napište sysdm.cpl a zvolte OK. 4. Klepněte na kartu Obecné. 5. V následujícím okně je edice zobrazena v části Systém. Pro 32bitovou verzi Windows XP Professional verze. Pro 64bit verzi Windows XP Professional x64 Edition verze Kontrola administrátorských práv Microsoft Windows 7 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Ovládací panely. 3. Vyberte Uživatelské účty a zabezpečení rodiny. 4. Vyberte Uživatelské Účty. 5. Na pravé straně okna je zobrazeno uživatelské jméno, ikona účtu a popis. 6. Jestliže je zde uvedeno "Administrator" v popisu, je účet administrátorským. V opačném případě se jedná o standardního uživatele Microsoft Windows Vista 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Ovládací panely. 3. Přesvědčte se, že je na levé straně okna zvoleno Klasické zobrazení. 4. Vyberte Uživatelské Účty pomocí dvojkliku. 5. Na pravé straně okna je zobrazeno uživatelské jméno, ikona účtu a popis. 6. Jestliže je zde uvedeno "Administrator" v popisu, je účet administrátorským. V opačném případě se jedná o standardního uživatele Microsoft Windows XP 1. Klikněte na tlačítko Start. 2. Zvolte Ovládací panely. 3. Vyberte Uživatelské účty pomocí dvojkliku. 20/108

21 4. V dolní polovině okna pod nebo vyberte účet, který chcete změnit najděte odpovídající účet.. 5. Jestliže má uvedeno v popisu Správce počítače, jedná se o administrátora. 2.5 Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 32bit konfigurací Tato instalace se týká pouze prohlížeče Internet Explorer verze 8 či 9, pro 32bit konfiguraci, viz příklad níže. Pokud je na stanici nainstalován prohlížeč Internet Explorer verze 8 či 9 s 64bit konfigurací, viz. příklad níže, pak je nutné instalovat a postupovat dle kapitoly, Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 64bit konfigurací Pro elektronický podpis je nutné mít na klientské stanici s 32bitovým operačním systémem nainstalovaný podpisový balíček Logica PKI. Postup jeho instalace je popsán níže. Předpokladem je 21/108

22 však přihlášení se na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket s právy lokálního administrátora. Důvodem je instalace knihoven do úložiště, kam nemusí mít běžný uživatel přístup. Bez administrátorských práv by instalace balíčku Logica PKI neproběhla úspěšně! Po přihlášení na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket a požadavku o elektronický podpis se objeví dialog o nutném stažení podpisového balíčku ActiveX. Klikněte na OK. V případě, že máte spuštěný 32 bitový Internet Explorer vyskočí tento dialog. Dejte Spustit. Následně vyskočí další dialog. Dejte Zobrazit stahované soubory. Zvolte Akce. 22/108

23 Zvolte Další informace. Zvolte Přesto spustit. V případě, že je již na stanici z dřívějška nainstalovaný podpisový balíček pro 64bit konfiguraci prohlížeče, nicméně uživatel požaduje používat prohlížeč Internet Explorer pro 32bit konfiguraci, pak se zobrazí následující upozorňovací hlášení. 23/108

24 Uživatel musí v takovém případě nejdříve odinstalovat předešlou verzi podpisového balíčku prostřednictvím menu Start - Panelu nástrojů / Control panel Programy / Programs Přidat- Odebrat/Unistall-get programs. Následně se zobrazí přehled všech instalovaných programů na stanici, včetně podpisového balíčku, nazvaného Logica PKI. NET Component, níže označeného. Přes kliknutí na pravé tlačítko myši na řádku Logica PKI.NET Component se zobrazí kontextové menu, kde je nutné zvolit položku Odebrat/Uinstall. Dále je nutné zavřít všechna okna prohlížeče a začít s instalací podpisového balíčku oteportalpki32.msi znovu. Po potvrzení volby spustit 24/108

25 se pokračuje podle níže uvedeného průvodce instalace. Stisknout tlačítko Next. 25/108

26 Dejte Next. Dejte Next. 26/108

27 Zvolte Close. Poté je nutné zavřít všechny prohlížeče a spustit stránky CS OTE znovu. 2.6 Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 64bit konfigurací Tato instalace se týká pouze prohlížeče Internet Explorer verze 8 či 9, pro 64bit konfiguraci, viz příklad níže. 27/108

28 Pokud je na stanici nainstalován prohlížeč Internet Explorer verze 8 či 9 s 32bit konfigurací, viz. příklad níže, pak je nutné instalovat a postupovat dle kapitoly, Instalace podpisového balíčku Logica PKI OS s 32bit konfigurací Pro elektronický podpis je nutné mít na klientské stanici s 64bitovým operačním systémem nainstalovaný podpisový balíček Logica PKI. Postup jeho instalace je popsán níže. Předpokladem je však přihlášení se na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket s právy lokálního administrátora. Důvodem je instalace knihoven do úložiště, kam nemusí mít běžný uživatel přístup. Bez administrátorských práv by instalace balíčku Logica PKI neproběhla úspěšně! Po přihlášení na stránky https://portal.ote-cr.cz/otemarket a požadavku o elektronický podpis se objeví dialog o nutném stažení podpisového balíčku ActiveX. 28/108

29 Po potvrzení OK se pokračuje dále a na dalším dialogu potvrdit tlačítko Run. 29/108

30 Na následujícím okně potvrdit opět tlačítko Run. V případě, že je již na stanici z dřívějška nainstalovaný podpisový balíček pro 64bit konfiguraci prohlížeče, nicméně uživatel požaduje používat prohlížeč Internet Explorer pro 32bit konfiguraci, pak se zobrazí následující upozorňovací hlášení. Uživatel musí v takovém případě nejdříve odinstalovat předešlou verzi podpisového balíčku prostřednictvím menu Start - Panelu nástrojů / Control panel Programy / Programs Přidat- Odebrat/Unistall-get programs. Následně se zobrazí přehled všech instalovaných programů na stanici, včetně podpisového balíčku, nazvaného Logica PKI. NET Component, níže označeného. 30/108

31 Přes kliknutí na pravé tlačítko myši se zobrazí kontextové menu, kde je nutné zvolit položku Odebrat/Uinstall. Dále je nutné zavřít všechna okna prohlížeče a začít s instalací podpisového balíčku oteportalpki32.msi znovu. Po potvrzení Run / Spustit instalace dle níže uvedeného dialogu je nutné pokračovat dle níže přiloženého instalačního průvodce. 31/108

32 32/108

33 Instalace podpisového balíčku Logica PKI proběhla úspěšně a tlačítkem Close je možné následující dialog uzavřít. 33/108

34 2.7 Ruční instalace podpisového balíčku pro 32bit či 64bit instalaci V případě, že se z nějakých technických důvodů nepodaří nainstalovat instalační podpisové balíčky přímo z portálu CS OTE, je nutné provést instalaci ručně dle níže uvedeného postupu: - stáhnout instalační baliček z odkazu o pro 32bit verzi OS o pro 64bit verzi OS - dvojklikem spustit či pravým tlačítkem myši zvolit instalovat - postupovat podle instalačního průvodce - zavřít všechna okna prohlížeče - spustit a ověřit elektronický podpis znovu 34/108

35 3 Popis procesu registrace Registrace výrobce je nutnou podmínkou pro registraci nároku na podporu v CS OTE. Výrobci jsou evidováni v modulu PRODIS. Následně prostřednictvím modulu PRODIS mohou spravovat svá registrační data. Zároveň je výrobci umožněno předat oprávnění pro zadání a změnu hodnot povinně vykupujícímu obchodníkovi/zprostředkovateli. 3.1 Registrace nového výrobce Proces registrace nového výrobce probíhá dle následujících kroků: 1) Zřízení certifikátu výrobce Nejprve je nutné si zřídit certifikát výrobce od akreditované certifikační autority, kterými jsou 1CA (http://www.ica.cz/) nebo PostSignum (http://www.postsignum.cz/). Musí se jednat o komerční (kvalifikovaný) certifikát na zaměstnance či fyzickou osobu. 2) Zřízení datové schránky výrobce, který nebude mít údaj IČ uveden ve svém certifikátu, si musí založit datovou schránku pro Živnostníka. V registračních datech schránky musí být uveden jednoznačný identifikátor výrobce, resp. IČ. Prostřednictvím této datové schránky výrobce bude výrobce ověřen při registraci do systému OTE 3) Stažení formuláře Na adrese si výrobce stáhne registrační formulář pro registraci výrobce a kontaktní osoby. 4) Vyplnění staženého formuláře Stažený formulář vyplní dle postupu uvedeného v podkapitole ) Potvrzení úspěšné registrace Na vyplněný kontaktní bude po úspěšné registraci výrobce informován. Následně si může ověřit svůj přístup na adrese https://portal.ote-cr.cz. 35/108

36 3.1.1 Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře. Otevřete registrační formulář v Adobe Readeru verze 8 a vyšší, pokud vlastníte nižší verzi Adobe Readeru, je potřeba si nainstalovat novější verzi, budete k tomu automaticky vyzvání ihned po otevření dokumentu. Formulář je potřeba vyplnit, podepsat certifikátem vydaným certifikační autoritou PostSignum nebo I.CA. Pokud vlastníte certifikát I.CA nebo PostSignum, ve kterém není uvedeno IČ, stačí formulář vyplnit, podepsat, uložit na disk. Poté předat ze své datové schránky (IČ v datové schránce musí být shodná jako IČ ve vyplněném registračním formuláři) do datové schránky OTE. Není potřeba jej odesílat přes webovou službu. Pokud vlastníte certifikát PostSignum, který IČ obsahuje, bude potřeba před odesláním dat provést nastavení popsané v kapitole 3.2 Nastavení Adobe Readeru. Toto nastavení můžete provést ihned po otevření formuláře v AdobeReader, před vyplněním dat. Postup, jak zjistíte, zda je v certifikátu uvedeno IČ je uveden v kapitole 3.1. Kontrola existence IČ v certifikátu Kontrola existence IČ v certifikátu Postup, jak se zjistí, zda-li je v certifikátu od PostSignum uveden IČ je následující: V internetovém prohlížeči IE zvolit v menu položku Nástroje (Tools) Možnosti Internet (Internet Options), zvolit záložku Obsah (Content) Sekce Certifikáty (Certificates) stisknout tlačítko Certifikáty (Certificates). 36/108

37 v záložce Osobní (Personal), vybrat ze seznamu certifikát od PostSignum, resp. ten, který má ve sloupci Vydal (Issued by) PostSignum autoritu. dvojklikem na certifikátu se otevře následující okno, kde je nutné zvolit záložku Detail (Details). 37/108

38 V řádcích najít položku Subject (Předmět) a v poli níže se objeví detail certifikátu, kde by mělo být IČ uvedeno, viz výše. Pokud zde IČ v hranatých závorkách takto uvedeno nebude, pak tento certifikát nemá IČ Nastavení Adobe Readeru Pokud budete formulář vyplňovat v Adobe Readeru verze 9 a vyšší, je potřeba před vyplněním formuláře provést následující nastavení. - Otevřete registrační formulář. - V menu zvolte Edit/Úpravy) -> Preferences/Předvolby) 38/108

39 Anglická verze Česká verze - Zde zvolte v levém seznamu Categories/Kategorie Security (Enhanced) /Zabezpečení (Rozšířené). Přes tlačítko Add File / Přidat soubor si otevřete dialog pro výběr souboru, vyhledejte právě otevřený soubor a klikněte na tlačítko Open / Otevřít. Soubor se vám přidá do seznamu viz následující obrázek. Nastavení uložte tlačítkem OK. 39/108

40 Anglická verze 40/108

41 Česká verze Pokud byste data zkusili odeslat přes webovou službu bez tohoto nastavení, objevilo by se vám následující upozornění 41/108

42 Potom by se zobrazil v horní části formuláře zlatý panel a chyba zobrazená na následujícím obrázku. Odeslání formuláře by se nezdařilo. Ve verzi 8 Adobe Readeru toto nastavení není a není ani potřeba. Po odeslání data na webovou službu se vám zobrazí následují varování. Zde klikněte na tlačítko Allow/Povolit a data budou odeslána. 42/108

43 Vyplnění formuláře Registrační formulář vypadá následovně: 43/108

44 Vyplňte pečlivě všechny vaše registrační údaje. V pravém horním rohu můžete zvolit, zda chcete formulář vyplňovat v češtině nebo v angličtině. Pole označená červenou hvězdičkou jsou povinná a bez nich není možné formulář podepsat a následně uložit/odeslat. Pokud vlastníte certifikát PostSignum, který obsahuje IČ, viz popis výše, musí toto IČ v certifikátu souhlasit s IČ vyplněným ve formuláři. V opačném případě Vám registrace nebude povolena. Pokud budete chtít během vyplňování dat začít znovu a data vymazat, můžete použít tlačítko Vyčistit formulář. Toto tlačítko vymaže všechna již zadaná data, formulář bude vypadat jako na začátku vyplňování. Pokud zapomenete vyplnit nějaké povinné pole nebo některé pole bude zadané ve špatném formátu budete o tom informováni pomocí upozornění podobném jako na následující obrázku. Klikněte na tlačítko OK a doplňte nebo opravte požadované údaje. Pokud máte vyplněny všechny povinné položky, ale nepotvrdíte, že jste se seznámil/a s Pravidly OTE, a. s. pro výplatu podpory podporovaných zdrojů, budete na to upozorněni následujícím upozorněním. 44/108

45 V tomto případě klikněte na tlačítko OK a zaklikněte checkbox, potvrzující seznámení s Pravidly OTE a. s. a pokračujte podepsáním formuláře Podepsání vyplněného formuláře Po vyplnění a zkontrolování všech údajů klikněte na tlačítko Podepsat data. Pokud budou data zadaná správně, objeví se dialog pro výběr elektronického podpisu. Pokud vlastníte pouze jeden certifikát, bude zde přednastaven. Pokud vlastníte více certifikátů, vyberte ze seznamu ten, kterým chcete formulář podepsat a klikněte na tlačítko Sign / Podepsat. 45/108

46 Pokud se rozhodnete formulář ještě nepodepsat a kliknete na tlačítko Cancel nebo se podepsání z nějakého důvodu nezdaří, objeví se následující hlášky: Pokud podepsání proběhne úspěšně, objeví se informace, že data jsou podepsaná. 46/108

47 V tomto okamžiku se formulář stává needitovatelným, zmizí tlačítka Podepsat data a Vyčistit formulář a objeví se tlačítka Uložit formulář a Odeslat data. Pokud vlastníte certifikát I.CA nebo PostSignum, který neobsahuje IČ, nelze vyplněná data z formuláře odeslat přímo do OTE, tudíž můžete následující krok přeskočit a pokračujte uložením formuláře, popsaném v kapitole Uložení formuláře Odeslání registračních dat přes webovou službu do CS OTE Pro úspěšné odeslání dat přes webovou službu musí být Vaše stanice připojena k internetu. Pokud nejste připojeni, je možno formulář v daném stavu uložit a odeslat jej později. Taktéž však pro název pdf formuláře platí nastavení popsané v kapitole Nastavení Adobe readeru. Odeslání registračních dat do systému CS OTE proběhne po kliknutí na tlačítko Odeslat data v registračním formuláři. Jako součást registračních dat se odesílá s formulářem také veřejný klíč certifikátu z podpisu. Tento klíč certifikátu bude zaregistrován pro Váš přístup do systému CS OTE. Pokud Váš certifikát obsahuje IČ a registrační formulář byl úspěšně přijat na straně OTE objeví se Vám tato následující zpráva: 47/108

48 Po potvrzení tlačítkem OK se číslo, pod kterým byla přijata registrace, zapíše také do formuláře. Pokud certifikát obsahuje IČ, ale toto IČ se neshoduje s IČ vyplněném ve formuláři zobrazí se následující upozornění: V tomto případě je nutno registrační formulář stáhnout z Veřejných stránek OTE znovu a správně vyplnit. Pokud odešlete na webovou službu formulář podepsaný certifikátem, který IČ neobsahuje, budete informováni pomocí následující hlášky o tom, jak dále postupovat. 48/108

49 Jakmile proběhne registrace výrobce do systému CS OTE, budete informováni zprávou zaslanou na ovou adresu uvedenou v tomto registračním formuláři. Na tutéž ovou adresu bude zaslána zpráva, pokud se registrace z nějakého důvodu nezdaří. V případě, že informační o registraci neobdržíte do 24hod, obraťte se na HelpDesk OTE, který zjistí důvod a poskytne další informace. Při komunikaci s OTE prosím uveďte číslo, pod kterým byla vaše registrace přijata Uložení formuláře Uložení formuláře provedete tak, že kliknete na tlačítko Uložit formulář, objeví se dialog pro uložení souboru. Zde vyberte, kam chcete formulář uložit a klikněte na tlačítko Save / Uložit. Pokud vlastníte certifikát I.CA nebo PostSignum, který neobsahuje IČ, odešlete prosím tento Vámi vyplněný formulář obsahující elektronický podpis přes Vaši Datovou schránku do Datové schránky OTE. Ve zprávě s přílohou pdf registračního formuláře uveďte v poli Vaše spisová značka hodnotu POZE. Na základě takto vyplněného pole systém CS OTE pozná, že se jedná o požadavek na registraci s přílohou pdf registračního formuláře. Pokud jste registrační data odeslali do CS OTE přes webovou službu a byli jste úspěšní, nemusíte již s formulářem dělat nic dalšího, ale doporučujeme jej uchovat do doby, než se přihlásíte do CS OTE pro případné pozdější reklamace. 49/108

50 3.2 Změna dat již registrovaného výrobce Výrobce pro zobrazení zaregistrovaných dat, případně jejich změnu (je možná jen u vybraných položek), přejde v menu Registrace na položku Kmenová data. Klikněte na řádek Vaší společnosti, viz níže. Zobrazí se menu, ve kterém se při kliknutí na jednotlivé položky dostanete k požadovaným údajům. Výběrem Základní data se zobrazí následující obrazovka prezentující informace uložené z registračního formuláře. V případě potřeby přidat jiné bankovní spojení klikněte na položku bankovní spojení a následně na označené tlačítko úpravy. Zadejte údaje o bankovním spojení. Povinné údaje jsou označené hvězdičkou a tlačítkem Uložit, proběhne uložení dat. 50/108

51 Po stisknutí tlačítka Uložit bude uživatel vyzván k potvzení, že skutečně požaduje nový bankovní účet uložit. Pro podepsání dat elektronickým podpisem bude nutné potvrdit následující dialog a vybrat podpisový certifikát Vyberete podpisový certifikát a potvrdíte následující dialog Dále taktéž potvrdíte 51/108

52 Po úspěšném uložení bude nový účet přidán do tabulky účtů, viz. níže. Proto, aby byl účet aktivní z pohledu výplaty podpory z OZE, je nutný ještě druhý krok, tedy přiřazení bankovního účtu k činnosti POZE/Decentrální výroba. Pro Editaci/Přidání bankovního spojení k POZE stiskněte tlačítko Editovat v panelu nástrojů a klikněte na řádek s činností POZE/Decentrální výroba. Pod tabulkou se zobrazí následující formulář, kde přes tlačítko Přidat účet (CZK) 52/108

53 v rozbalovacím listu vyberete účet, který bude přidán pro POZE/Decentrální výrobu vypořádání. Stisknete tlačítko Uložit. Opět bude nutné potvrdit změnu prostřednictvím elektronického podpisu, jako při založení bankovního spojení, viz výše. Po úspěšném přiřazení bankovního spojení k činnosti POZE/Decentrální výroba, bude účet přiřazen, v tabulce, sekci Činnosti, viz. níže. Od tohoto okamžiku bude ve formuláři v menu POZE - Nárok na podpory tento nový bankovní účet dostupný a bude možné ho použít pro finanční vypořádání podpory na konkrétním výrobním zdroji. Pokud má být nový bankovní účet použit pro výplatu podpory výrobního zdroje, musí být ještě uživatelem na zdroj, ve formuláři Nárok na podporu, v dalším kroku přiřazen. Přiřazení bankovního účtu jen zde tedy automaticky neznamená výplatu podpory na tento účet za výrobní zdroj. 53/108

54 3.2.1 Správa osob v prostředí webu Každá první registrovaná osoba výrobce přes Adobe formulář má automaticky nastavenu specifickou roli pro změny svých základních údajů Editace vlastních dat Editace vlastních dat je možné přes tlačíkot editovat. Po jeho přepnutí je možné editovat (jméno, příjmení, titul, telefon, , Poze zprávy, šifrovat zprávy, formát zprávy) 54/108

55 Založení nové osoby Pokud uživatel klikne pravým tlačítkem myši na údajích o RÚT, pak se mu nabídne založení nové osoby Po následném výběru záložky Základní data, je možné zadat základní informace o založení nové osoby Pokud se předpokládá, že tato nově zakládaná osoba bude mít přístup do systému se svým vlastním certifikátem, je nutné je nastavit příznak Přístup do CS OTE a pak data Uložit. 55/108

56 Pro změnu dat je nutný elektronický podpis, tedy potvrdit následující dialog Dále potvrdit Ano/Yes Z dialogu s certifikátem vybrat certifikát Opět potvrdit následující dialog 56/108

57 Následně se zpřístupní další záložky u osoby pro doregistraci přístupu Záložka Zabezpečený přístup Slouží pro vložení veřejného klíče certifikátu. Je možno každé osobě přiřadit až 4 páry (přístupový+podpisový, které jsou ve většině případů shodné) certifikáty. Běžně se používá jeden pár. Popis položek: Typ certifikátu autentizační nebo podpisový Certifikační autorita - Název certifikační autority, která certifikát vydala informativní pole pro každý přiložený certifikát 57/108

58 Platnost od, platnost do - období platnosti certifikátu DN - Jednoznačná identifikace certifikátu informativní pole pro každý přiložený certifikát Primární certifikát - Specifikace jednoho páru certifikátů, který je používán jako primární. Pole je společné pro jeden pár U jedné osoby může být pouze jeden pár certifikátu označen jako primární. Ten se pak použije přednostně pro šifrování odchozích zpráv při splnění dalších kritérií (shodnost adresy a časová platnost). Označení tohoto default páru je prostřednictvím radiobutton na pravé straně formuláře. Změna stávajícího default páru certifikátu může být provedena kdykoliv a její platnost je okamžitá. První zaregistrovaný pár certifikátů je vždy brán jako default. Každá osoba užívající CS OTE musí mít pro přístup certifikát. To znamená, že musí být vybavena individuálním identifikačním klíčem. Veřejný klíč certifikátu je účelné nakopírovat do vhodného adresáře. Pomocí tlačítka Browse lze certifikát dohledat v souborovém systému registrujícího pracovníka. Kliknutím na tlačítko Upload bude certifikát skutečně načten a přiložen. Mazání certifikátu - Zvolením ikony pro rušení v toolbaru se zruší vždy celý pár certifikátů. Pokud má uživatel zaregistrováno více než 1 certifikát a je smazán default, je takto označen první pár certifikátů dle standardního kritéria. Změna implicitního certifikátu. Přepnutím volby defaultního certifikátu a uložení dat se provede změna. Každá změna registračních údaje vyvolá výše uvedený dialog pro elektronický podpis Záložka Činnosti Slouží pro registraci činnosti-oblasti k dané osobě. Pro potřeby OZE je to činnost OZE/Decentrální výroba 3.3 Registrace oprávnění pro zadávání hodnot Výrobce má možnost udělit oprávnění vybranému Zprostředkovateli k provádění vybraných činností (registrace zdroje/nároku na podporu, zadávání měsíčních výkazů). RÚT s takto přiděleným oprávněním má v rámci dané činnosti stejná práva a přístup k datům jako výrobce, kterého zastupuje (tj. včetně přístupu k citlivým datům typu bankovní spojení, adresy, kontaktní údaje apod.). Popis formuláře je uveden v kapitole Registrace oprávnění pro zadávání hodnot. Oprávnění zprostředkovateli se uděluje následujícím způsobem: 58/108

59 Po přihlášení do webového portálu CS OZE klikněte v horním Menu na záložku POZE a dále na Oprávnění na zprostředkovatele. Na další obrazovce klikněte na tlačítko Nové Následně se otevře formulář, ve kterém je potřeba vyplnit počáteční a konečné datum platnosti oprávnění pro zprostředkovatele, identifikaci výrobce a zprostředkovatele a aktivity, pro které bude mít zprostředkovatel oprávnění Popis formuláře oprávnění pro zadávání hodnot Tento formulář umožňuje výrobci převést právo na správu svých specifikovaných dat na zprostředkovatele. Předpokladem pro předání oprávnění je, že výrobce má registrovanou platnou 59/108

60 činnost POZE/Decentrální výrobce a zprostředkovatel činnost Zprostředkovatel výrobce pro zvolené období. Přístup do formuláře mají uživatelé, kteří mají přiřazeny následující role: POZE/Decentrální výrobce možnost předání oprávnění na zprostředkovatele a jeho změna Zprostředkovatel výrobce vidí všechna oprávnění, na něj předaná výrobci, editovat nemůže Obrázek 1 Předání oprávnění na zprostředkovatele Pro výběr oprávnění je možno použít filtr v horní části formuláře. Filtr obsahuje tyto položky: Výrobce pokud do aplikace přistupuje výrobce, má tuto položku needitovatelnou, zprostředkovatel zde může vybírat ze seznamu výrobců, kteří na něj předávají oprávnění, uživatelé OTE mohou vybírat ze všech výrobců Zprostředkovatel - pokud do aplikace přistupuje zprostředkovatel, má tuto položku needitovatelnou, výrobce zde může vybírat ze seznamu zprostředkovatelů, na které předává oprávnění, uživatelé OTE mohou vybírat ze všech zprostředkovatelů Platnost od Platnost do Tlačítkem Hledat se provede výběr dat a zobrazí se pod filtrem ve formě tabulky. Tlačítkem Smazat je možno vymazat zadané položky ve filtru. 60/108

61 Popis položek v detailu formuláře: Název položky Platnost od Platnost do Výrobce Zprostředkovatel Aktivity Popis platnost předání oprávnění, datum se zadává výběrem z kalendáře. Datum nelze zadávat do minulosti platnost předání oprávnění, datum se zadává výběrem z kalendáře. Datum nelze zadávat do minulosti Položka se zpřístupní až po výběru datum, z důvodu nabídky platného seznamu výrobců. Výrobce zde může vybrat pouze sám sebe. Uživatel OTE s administrátorskou rolí pro POZE zde může vybírat ze seznamu výrobců s přidělenou činností POZE/Decentrální výrobce Položka se zpřístupní až po výběru datum, z důvodu nabídky platného seznamu zprostředkovatelů. Zprostředkovatele je možno vybírat ze seznamu zprostředkovatelů s při dělenou činností Zprostředkovatel výrobce Zde je možno přiřadit zprostředkovateli jednu nebo všechny uvedené aktivity: Registrace zdroje/změna v nároku na výplatu podpory editace údajů o zdroji a o nároku na výplatu podpory Měsíční výkaz zadávání měsíčního výkazu za výrobce Tabulka 1 Oprávnění na zprostředkovatele popis položek Pokud je výrobce ve stejném období registrován zároveň i jako zprostředkovatel, nemůže v tomto období předat oprávnění na zprostředkovatele z důvodu nepovoleného zřetězení oprávnění. V jednom období je možno zadat oprávnění na více zprostředkovatelů i pro stejnou aktivitu. Toto však může způsobit, že více zprostředkovatelů uvidí na stejné výrobní zdroje výrobce. Zprostředkovatel tedy musí v tomto případě být při editaci opatrný a jednoznačně identifikovat patřičný zdroj. Pokud předání oprávnění již neplatí (je v minulosti), nelze je měnit. Výrobce však může zadat nové oprávnění na následující období. 61/108

62 4 Registrace nároku na podporu 4.1 Kontrola migrovaných/zadaných nároků na podporu Po přihlášení do CS OTE má výrobce možnost zkontrolovat a aktualizovat údaje o jednotlivých zdrojích, které jsou přiřazeny k jeho licenci (včetně nároku na podporu). Přes menu POZE -> Nárok na podporu se výrobce dostane do formuláře pro vyhledání již registrovaných nároků na podporu: Pro vyhledání již registrovaných zdrojů a nároků na podporu slouží tlačítko Hledat: Zobrazeny budou všechny registrované nároky na podporu přihlášeného výrobce. Pokud chcete vyhledávat podle určitého kritéria, před samotným hledáním vyplňte dané políčko ve Filtru. Veškeré dohledané nároky na podporu se výrobci zobrazí níže v záložce Data. Pokud se nezobrazí žádná data, nebyla dosud korektně předána příslušným provozovatelem distribuční soustavy, nebo nebyla provedena registrace nároku na podporu ze strany výrobce (pro případ výrobců připojených do sítě od /108

63 Detail konkrétního nároku na podporu se uživateli zobrazí po kliknutí na příslušný řádek s nárokem na podporu: 4.2 Aktualizace nároku na podporu Údaje přístupné k editaci má výrobce možno změnit a tuto změnu potvrdit stisknutím tlačítka uložit, po podepsání a odeslání zprávy s uloženými daty jsou provedeny kontroly správnosti zadaných dat a uložení dat v systému POZE. V případě požadavku na změnu čísla bankovního účtu, na který má být vyplácena podpora, je předpokladem registrace čísla účtu v datech výrobce. Pokud se vám požadovaný bankovní účet nenabízí v číselníku, zaregistrujte jej nejprve v registračních datech výrobce postupem dle kapitoly Vytvoření nového nároku na podporu pomocí webového formuláře Pro vytvoření nového nároku na podporu je potřeba se přihlásit na stránky OTE pod svým certifikátem a v záložce POZE vybrat položku Nárok na podporu, kterou se dostanete na stránku sloužící pro registraci nároku na podporu. 63/108

64 Po zobrazení na stránky pro registraci se klikne na tlačítko pro založení nový nárok na podporu. Po zmáčknutí tlačítka pro nový nárok na podporu se stránka zvětšila o formulář pro zdroj, na který se bude požadovat nárok na podporu. Tento formulář má několik oddílů, které je potřeba vyplnit. Společnost Oddíl společnost se vyplňuje automaticky podle dat, které jsou uloženy v systému OTE po výrobce, který žádá o podporu. Název společnosti jméno společnosti, pro kterou se registruje nárok na podporu. Licence číslo licence na výrobu elektřiny udělené ERÚ IČ identifikační číslo osoby EAN Výrobce je unikátní 13 místný číselný kód, který začíná číselnou kombinací , a který přiděluje OTE a používá jej pro identifikaci v systému. Nárok Oddíl Nárok se vyplní automaticky po uložení žádosti a obsahuje informace o nároku na podporu. ID žádosti je unikátní číslo, pod kterým bude nárok na podporu registrován a bude dohledatelný. Status je fáze žádosti, v které se právě žádost nachází. Může nabývat hodnot: Návrh status při vytvoření nové žádosti o podporu Ke schválení DSO status, při kterém se odešle žádost ke schválení distributorovi Ověřená status, při kterém je žádost již ověřena a chválená distributorem 64/108

65 Schváleno status, při kterém je žádost schválena a připravena pro zadávání měsíčních výkazů a zasílání podpory. Ukončená Data podpory Oddíl Data podpory se částečně vyplňují automaticky po uložení a obsahuje i data, které musí výrobce vyplnit. Datum uvedení do provozu automaticky vyplněné po přejití žádosti do stavu Ověřeno. PPS/PDS unikátní EAN číslo distributora sítě, ke které je výrobna připojena, a která se vyplní automaticky. Požadované datum podpory od datum od kdy se začne počítat nárok na podporu a musí být vyplněno. Toto datum musím být nejdřív 30 dní od datumu, kdy se žádost o podporu zakládala. Požadované datum podpory do vyplňuje se automaticky na maximální hodnotu. Číslo účtu - je konto, na které se bude vyplácet podpory za OZE. Musí být vyplněno. Druh podpory Tento oddíl formuláře slouží k nastavení formy podpory. Kliknutím na tlačítko nový vyskočí další podformulář pro formu podpory. Tento podformulář je povinné vyplnit pro zažádání podpory. Forma podpory možnost zelený bonus hodino/roční, povinný výkup nebo žádná Decentrální výroba tato podpora lze uplatnit pouze na zelený bonus nebo samostatně bez podpory Nabídka elektřiny pro POV příznak zda má být elektřina k prodeji povinně vykupujícímu. Pro formu podpory povinný výkup je povinné nastavit na ANO. Tarif KVET hodnota, která se nastavuje pouze u elektráren s BIO spalování. Tarif OZE - hodnota, která se nastavuje pouze pro vodní elektrárny. 65/108

66 Požadované datum podpory od to to datum musí byt shodné s datumem v Data podpory > Požadované datum podpory od. Požadované datum podpory do to to datum se doplňuje automaticky po uložení žádosti na maximální hodnotu. Povinně vykupující je unikátní EAN, který se automaticky doplní a který je doplněn automaticky po uložení žádosti. Nastavení parametrů Forma podpory, Decentrální výroba, Tarif KVET a Tarif OZE musí být v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. a cenovým rozhodnutím ERÚ pro příslušný kalendářní rok. Výrobní zdroj Tento oddíl formuláře obsahuje informace o výrobním zdroji, které musí výrobce vyplnit. ID výrobny unikátní označení výrobny, přiřazené od ERÚ. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence. ID výrobního zdroje unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ. Pokud je vyplněné musí se vyplnit i ID výrobny. Při odeslání žádosti na schválení distributorem je nutné mít tento údaj vyplněn podle licence. EAN před. Místa unikátní 18 místný číselný EAN kód, který začíná číselnou kombinací , taky nazývaný ID OPM, který je přiřazený distributorem pro každé odběrné nebo předávací místo. Povinný údaj. Investiční náklady - nepovinný údaj. 66/108

67 Investiční podpora - nepovinný údaj. Druh zdroje povinný údaj, který je potřeba vyplnit podle licence. Název výrobny nepovinný údaj. Způsob připojení povinný údaj, kterým se rozlišuje z připojení výrobny do sítě. Výkaz za OPM na jedno ID OPM může být připojeno více výrobních zdrojů, ale právě jeden výrobní zdroj musí mít nastavenou tuto položku na ANO a zbylé zdroje na NE. Přitom první se musí zaregistrovat zdroj, který bude podávat výkaz za OPM. Adresa výrobního zdroje V této části formuláře se vyplňují informace o umístění zdroje. Pokud zdroj není postavený a žádné adrese, může se zadat Katastrální úřad a číslo parcely, na který zdroj stojí. Všechny políčka v této části jsou nepovinné. Technické údaje zdroje Tato část formuláře obsahuje další informace důležité pro formu podpory. Instal. výkon zdroje povinná hodnota výkonu v MW. Podle velikosti výkonu se omezují možnosti forem podpory. Napěťová hladina povinný údaj Účinnost KVET povinný údaj pouze pro zdroje s kombinovanou výrobou elektřina a tepla. 67/108

68 Podřízené zdroje automaticky vyplňovaná hodnota, která obsahuje ID zdrojů připojených na jedno ID OPM. Příznak kombinované vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla v případě nastavení na ANO je potřeba v žádosti vyplnit údaje Účinnost KVET a Tarif KVET. Spalování biomasy stávající výrobna příznak pro stávající spalovny biomasy. Termíny Část formuláře s datumy k výrobnímu zdroji. Datum prvního paralelního připojení nepovinný údaj. Je to datum připojení k distribuční nebo přenosové síti. Osvědčení KVET nepovinný údaj. Je to datum udělení osvědčení pro KVET. Skutečné datum účinnosti od/do automaticky vyplněné datumy po přejití žádosti do statusu schváleno. Uvozují dobu, po kterou pobíral zdroj podporu. Datum instalace měřidla automaticky doplněný údaj od distributora. Po vyplnění všech povinných údajů ve formuláři, je možné žádost uložit. Pokud byly všechny hodnoty správně vyplněny, žádost se uloží do systému OZE. V této nově založené žádosti lze ještě upravovat některé hodnoty a to: Status, Požadované datum podpory od, Číslo účtu, ID výrobny, ID výrobního zdroje, Výkaz za OPM, Adresa výrobního zdroje, Inst. Výkon zdroje, Účinnost KVET, Příznak KVET, Spalování biomasy stávající výrobna, Datum 68/108

69 prvního paralelního připojení, Osvědčení KVET. Pro úpravu nebo doplnění informací nejdříve vyhledáte zdroje, u kterých máte žádosti a poté na vybraný zdroj kliknete. Zmáčknutím tlačítka pro editaci můžete doplnit nebo upravit výše napsané hodnoty. Jakmile jsou vyplněny všechny potřebné hodnoty žádosti nároku na podporu, může výrobce odeslat žádost na schválení distributorovi. To se provede v editaci žádosti, pokud se Status nastaví na Ke schválení DSO a žádost se uloží. Distributor může žádost vrátit k úpravě hodnot anebo jí schválí. Po schválení žádosti distributorem, výrobce už nemusí dále zasahovat do žádosti a systém OZE žádost dále zpracuje automaticky. 69/108

70 5 Registrace nepodporovaného zdroje Z důvodu zasílání výkazů o výrobě/spotřebě dle PTP a pro potřeby výpočtu/kontroly stanovené podpory v případech, kdy do jednoho předávacího místa je připojeno více výrobních zdrojů musí být v modulu OZE registrovány i výrobní zdroje, na které není nárokován nárok na podporu výroby z obnovitelných zdrojů či bonusu za decentrální výrobu. 5.1 Popis procesu registrace nepodporovaných zdrojů 1) Po přihlášení do systému OTE vybereme položku menu POZE - Registrace nepodporovaných zdrojů 2) Na následující obrazovce klikneme na tlačítko se symbolem N pro registraci nového nepodporovaného zdroje 3) Zobrazí se nám následující obrazovka, na které vyplníme veškeré požadované údaje a klikneme na tlačítko uložit 70/108

71 4) Potvrdíme odeslání dat tlačítkem OK pro elektronický podpis. 71/108

72 5.2 Popis procesu zobrazení dat již registrovaného nepodporovaného zdroje 1) Po přihlášení do systému OTE vybereme v menu položku POZE - Registrace nepodporovaných zdrojů 2) Vyplníme požadované údaje pro hledání a klikneme na tlačítko hledat 3) Klikneme na námi vybraný vyhledaný zdroj 72/108

73 4) Zobrazí se nám data nepodporovaného výrobního zdroje. 73/108

74 6 Poskytování měřených/vypočtených dat o výrobě elektřiny z OZE V této kapitole je nejdříve popsáno potřebné nastavení uživatelského počítače (stanice). Dále je popsán obecný postup pro zadávání měsíčních výkazů, scénáře zadávání dat pro jednotlivé typy zdrojů a na konec postup pro zobrazení již zadaných dat. 6.1 Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (od výrobce) Výrobce čerpající podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla zasílá na měsíční bázi do CS OTE měsíční výkaz o výrobě elektřiny. 6.2 Obecný postup zadání měsíčního výkazu 1) Přihlásíme se do systému 2) V Menu POZE vybereme položku Měsíční výkaz podporovaná výroba (případně nepodporovaná výroba) 74/108

75 3) Zobrazí se obrazovka pro správu měsíčních výkazů. 4) Výběrem Datum od do a stisknutím tlačítka Hledat zdroj se uživateli nabídne výrobní zdroj 5) Po výběru zdroje a po stisknutí tlačítka Nový výkaz je možné zadávat technická data výkazu pro zvolené období 6) Následně se objeví formulář pro zadávání technických dat. Jeho vyplnění pro jednotlivé typy zdrojů a jednotlivé typy výkazů je popsáno v následující kapitole. 7) Po zadání položek v Měsíčním výkazu, které jsou v podobě příkladů uvedeny v následující kapitole, uživatel potvrdí hodnoty tlačítkem OK.. Po elektronickém podpisu odesílaných dat a úspěšné kontrole na straně systému CS OTE se zobrazí v horní části formuláře zpráva výše uvedená Požadavek byl úspěšně uložen. 8) Kliknutím na modrý puntík sekce Zadané výkazy - vyhledávání zadané výkazy se rozbalí obsah této sekce a je zde možné vyhledávat již dříve 75/108

76 9) Výsledek vyhledávání již zadaných Měsíčních výkazů se po stisknutí tlačítka Hledat zobrazí v sekci Data 76/108

77 10) Kliknutím na vyhledaný záznam již uloženého Měsíčního výkazu v sekci Data se v sekci Detail zobrazí technická data výkazu 11) Další možností zadání nového výkazu je prostřednictvím panelu tlačítek se symbolem N Nový,. Po jeho stisknutí se zobrazí formulář stejně jako v kroku 3 a pokračuje se stejným způsobem. 77/108

78 12) Zobrazí se nám roletka, ze které vybereme zdroj registrovaný pro daného výrobce, pro který chceme zadávat výkaz a stiskneme tlačítko Nový výkaz 6.3 Popis formulářů měsíčních výkazů pro různé typy zdrojů Tato podkapitola popisuje formuláře pro jednotlivé typy zdrojů. Níže uvedené tabulky obsahují všechny možné položky, které se pro daný typ zdroje mohou ve formuláři vyskytnout. Uživatel si najde popis jednotlivého řádku dle kódu údaje. Ne všechny položky z tabulky jsou zobrazeny uživateli pro jeho typ zdroje. Pro vybrané typy zdrojů je ještě doplněn otisk obrazovky s daným formulářem z webových stránek. Položky ve formuláři měsíčního výkazu označené hvězdičkou jsou povinné, a tudíž je musí uživatel vyplnit. Šedé položky jsou needitovatelné a jsou automaticky načteny ze systému operátora trhu. Ostatní položky nejsou povinné pro zadání. Při kliknutí myší na položky měsíčního výkazu se nabízí nápověda, popisující význam této položky DŮLEŽITÉ! Pole s jednotkami MWh je potřeba vyplňovat s přesností na 3 desetinná místa. Hodinové hodnoty jsou v kwh a zadávají se POUZE na celá čísla. Hodnoty, které se na výkaze počítají z jiných zadaných hodnot mají ve svém řádku tlačítko Přepočítat. Po jeho stisknutí se vloží vypočtená hodnota do needitovatelného pole. Pokud uživatel tlačítko nestiskne do odeslání výkazu, systém všechny počítaná pole automaticky sám přepočte na pozadí. V případě, že uživatel uplatňuje podporu formou hodinového zeleného bonusu, musí ještě vyplnit další tabulku pro skutečné hodinové hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. 78/108

79 Hodnoty do tabulky s hodinovými hodnotami je možné vkládat přes schránku (clipboard) při potvrzený níže uvedeného dialogu. popř. přes upload údajů z textového souboru. Oddělovačem hodnot v textovém souboru je čárka, středník nebo ENTER (další řádek). Hodinové hodnoty mohou být tedy v textovém souboru jak pod sebou, tak i vedle sebe s výše uvedenými oddělovači. Pokud se při načítání dat narazí na chybu, např. Znak místo číslice, v horní části formuláře se vypíše Chyba v řádku xxx. Hodnota není číslo: abc. Základní bilance za předávací místo je stejná pro všechny typy zdrojů. Další části měsíčního výkazu jsou přizpůsobené jednotlivým typům podporovaných zdrojů a zvolenému druhu podpory. Struktura výkazu je uvedena v následující tabulce. Kód údaje GCR_1 GCR_2 GCR_3 GCR_4 GCR_5 GCR_6 GCR_7 RES_8 Název položky Instalovaný elektrický výkon Svorková výroba elektřiny Technologická vlastní spotřeba elektřiny Celková konečná spotřeba za předávacím místem výrobce elektřiny Z toho lokální spotřeba elektřiny Dodávka elektřiny do lokální nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy Odběr z přenosové nebo distribuční soustavy (v předávacím místě) Zvolená forma podpory (Druh zdroje) Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. Hodnota celkové měsíční výroby elektřiny naměřená podružným elektroměrem výrobce na vývodu z výrobního zařízení. Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota je systémem kontrolována oproti údaji GCR_1. Technologickou vlastní spotřebou se rozumí spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně. Povinný údaj. Vyplní uživatel. Pro fotovoltaické elektrárny může být hodnota pro některé technologie i nulová. Celková suma spotřeby elektřiny za předávacím místem bez technologické vlastní spotřeby. Povinný údaj, Vyplní uživatel. Hodnotu lze vypočítat jako GCR_4 = GCR_2 - GCR_3 - GCR_6 + GCR_7 Množství elektřiny, které bylo vyrobeno a současně i spotřebováno za předávacím místem, bez započítání technologické vlastní spotřeby. Povinný údaj. Vyplní uživatel. Hodnota musí být ve vypočteném intervalu: od (GCR_2 - GCR_3 - GCR_6) do (GCR_2 - GCR_6) Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz. Uživatel nevyplňuje. Automatické načtení ze systému, jakmile distributor předá data do CS OTE. Pokud distributor ještě nezaslal data za odběrné místo a dané období, není možné zadávat měsíční výkaz. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora Druh podporovaného/obnovitelné zdroje Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z údajů výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. Druh zdroje je předvyplněn pro jednotlivé typy zdrojů nebo použitých paliv. Mohou být rozděleny i na více řádků. Vykazuje se množství vyrobené elektřiny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_18= GCR_2 - GCR_3 79/108

80 Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Vyplňují výrobci, kteří mají nárok na podporu elektřiny vyrobené z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Položky výkazu jsou odlišné podle instalovaného výkonu výrobny nebo zvoleného tarifu podpory. Návod pro vyplnění jednotlivých položek tohoto oddílu je uveden v samostatné kapitole Podpora decentralizované výroby DG_25 DG_26 GCR_27 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Skutečné hodinové hodnoty vyrobené elektřiny snížené o technologickou vlastní spotřebu elektřiny Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. Hodinové hodnoty vyrobené elektřiny Vyplňuje jen výrobce, který pobírá podporu formou zeleného hodinového bonusu. Výroba se uvádí pro každou hodinu v jednotkách kwh. Vyrobená elektřina se uvádí bez započítání technologické vlastní spotřeby. Celkový součet všech hodinových hodnot (zobrazuje se v záhlaví tabulky jako Za období ) musí odpovídat měsíční výrobě elektřiny uvedené v druhé části výkazu. Je možné použít schránku (clipboard) či data načíst z textového souboru. Ve sloupci tabulky Za období systém provede kontrolní součet za všechny takto vložené hodinové hodnoty pro kontrolu uživatelem Fotovoltaická elektrárna Následující tabulka představuje popis hodnot v Měsíčním výkazu. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. RES_8 RES_18 DG_25 DG_26 Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Fotovoltaická elektrárna Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z údajů výrobního zdroje Zvolená forma podpory registrovaného v CS OTE. Množství elektřiny vyrobené z fotovoltaické elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_18 = GCR_2 - GCR_3 pro zelený Fotovoltaická elektrárna bonus, nebo RES_18 = GCR_6 pro povinný výkup. Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. Podpora decentralizované výroby Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Výrobce s režimem podpory formou povinného výkupu tento údaj nevyplňuje. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 80/108

81 Příklad vzhledu formuláře pro tento typ zdroje Větrná elektrárna Následující tabulka představuje popis hodnot v Měsíčním výkazu. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. RES_8 RES_16 DG_25 DG_26 Zvolená forma podpory Větrná elektrárna Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Větrná elektrárna Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. Množství elektřiny vyrobené z větrné elektrárny, na které je nárokována podpora. Hodnota může být maximálně RES_16 = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_16 = GCR_6 pro povinný výkup. Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel. Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Výrobce s režimem podpory formou povinného výkupu tento údaj nevyplňuje. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 81/108

82 6.3.3 Malá vodní elektrárna Následující tabulka představuje popis hodnot v Měsíčním výkazu. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora MVE RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_9A Malá vodní elektrárna Množství elektřiny vyrobené z vodní elektrárny, na které je nárokována podpora při jednotarifním pásmu provozu. Hodnota může být maximálně RES_9A = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_9A = GCR_6 pro povinný výkup. Povinná hodnota. Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny RES_9B Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti vyrobené v pásmu platnosti vysokého tarifu. vysokého tarifu Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_9B + RES_9C = GCR_6 pro povinný výkup. RES_9C DG_25 DG_26 Malá vodní elektrárna - pásmo platnosti nízkého tarifu Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Při dvoutarifním pásmu provozu vodní elektrárny: Množství elektřiny vyrobené v pásmu platnosti nízkého tarifu. Hodnota může být maximálně RES_9B + RES_9C = GCR_2 - GCR_3 pro zelený bonus, nebo RES_9B + RES_9C = GCR_6 pro povinný výkup. Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Výrobce s režimem podpory formou povinného výkupu tento údaj nevyplňuje. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 82/108

83 6.3.4 Malá vodní elektrárna rekonstruovaná Rozsah tabulky pro rekonstruovanou malou vodní tabulku je stejný jako v případě vodní elektrárny v předchozí kapitole Velká vodní elektrárna Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. RES_9 DG_25 DG_26 Velká vodní elektrárna Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Velká vodní elektrárna Množství elektřiny vyrobené z velké vodní elektrárny, na které ale podpora není nárokována. Hodnota může být maximálně RES_9 = GCR_2 - GCR_3 Povinná hodnota. Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Spalování biomasy Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování biomasy RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_11A RES_11B RES_11C Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. 83/108

84 RES_12A RES_12B RES_12C RES_D11A RES_D11B RES_D11C RES_D12A RES_D12B RES_D12C RES_10D Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 Druhotný zdroj (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora. Součet množství elektřiny ve výše uvedených řádcích RES_11A, RES_11B, až RES 10D může být maximálně roven hodnotě = GCR_2 - GCR_3 Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky RES_19 Dosažená účinnost výroby elektřiny č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. RES_20 Referenční účinnost výroby elektřiny Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla CHP_20 CHP_23H CHP_23I CHP_23F CHP_23G CHP_23A CHP_21G CHP_24 CHP_25 DG_25 DG_26 Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu Počet provozních hodin Celkové množství elektřiny z KVET s tarifem podpory pro 8400 hod/rok. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na jiný druh paliva, než je biomasa. Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná celková účinnost Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky KVET č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky Referenční celková účinnost KVET č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Podpora decentralizované výroby Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 84/108

85 6.3.7 Spalování čisté biomasy Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování čisté biomasy RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_10A RES_10B RES_10C RES_11A RES_11B RES_11C RES_12A RES_12B RES_12C RES_D11A RES_D11B RES_D11C RES_D12A RES_D12B RES_D12C RES_10 Spalování čisté biomasy - kategorie O1 Spalování čisté biomasy - kategorie O2 Spalování čisté biomasy - kategorie O3 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P1 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P2 Paralelní spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie P3 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S1 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S2 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje - kategorie S3 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP1 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP2 Paralelní spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DP3 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS1 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS2 Společné spalování biomasy a druhotného zdroje - kategorie DS3 Spalování komunální odpadu nebo spoluspalování komunálního odpadu s různými zdroji energie Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při spalování čisté biomasy Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s neobnovitelným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při paralelním spalování s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 1, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 2, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z biomasy kategorie 3, na které je nárokována podpora při společném spalování biomasy s druhotným zdrojem. Množství elektřiny vyrobené z komunálního odpadu, na které je nárokována podpora. Množství elektřiny vyrobené z druhotného zdroje (kromě Druhotný zdroj (kromě komunálního odpadu, SC_23A komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu), na které degazačního a důlního plynu) je nárokována podpora. Součet množství elektřiny ve výše uvedených řádcích RES_10A, RES_10B, až SC_23A může být maximálně roven hodnotě = GCR_2 - GCR_3 RES_19 RES_20 CHP_20 Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle Dosažená účinnost výroby elektřiny vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny Referenční účinnost výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) Celkové množství elektřiny z KVET s tarifem podpory pro 8400 hod/rok. 85/108

86 CHP_23E CHP_23L CHP_23H CHP_23I CHP_23F CHP_23G CHP_23A CHP_21G CHP_24 CHP_25 DG_25 DG_26 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu O - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající samostatně spalovaný plyn ze zplynování pevné biomasy - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S1 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu S2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P1 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu P2 - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na biomasu Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na spalování čisté biomasy. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na samostatně spalovaný plyn ze zplynování pevné biomasy. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 1 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na biomasu kategorie 2 při paralelním spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na jiný druh paliva, než je biomasa. Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném Počet provozních hodin měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle Dosažená skutečná celková účinnost KVET vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle Referenční celková účinnost KVET vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Podpora decentralizované výroby Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 86/108

87 6.3.8 Spalování bioplynu Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování bioplynu RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_13B Bioplyn - AF1 - nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie Množství elektřiny vyrobené z bioplynu kategorie AF1 nesplňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie, na které je nárokována podpora. Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu v roce /108

88 RES_14B RES_13A RES_14A RES_13 RES_14 RES_19 RES_20 CHP_21D Spalování bioplynu Bioplyn - AF1 - splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie Uplatněné užitečné teplo Spalování bioplynu kategorie AF1 Spalování bioplynu kategorie AF2 Dosažená účinnost výroby elektřiny Referenční účinnost výroby elektřiny Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití bioplynu Množství elektřiny vyrobené z bioplynu, na které je nárokována podpora. Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu od Množství elektřiny vyrobené z bioplynu kategorie AF1 splňující podmínky efektivního využití vyrobené tepelné energie, na které je nárokována podpora. Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu v roce Povinná položka při vyplnění výroby elektřiny v řádku RES_13A. Množství uplatněného užitečného tepla při výrobě elektřiny z bioplynu kategorie AF1. Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu v roce Množství elektřiny vyrobené z bioplynu kategorie AF1, na které je nárokována podpora. Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu do Množství elektřiny vyrobené z bioplynu kategorie AF2, na které je nárokována podpora. Vyplňuje uživatel s výrobní zdrojem uvedeným do provozu do Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití bioplynu. CHP_21G Počet provozních hodin Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Podpora decentrální výroby DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 88/108

89 6.3.9 Spalování degazačního plynu Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování degenezačního plynu RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. CHP_20 CHP_23B CHP_23J Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na degazační plyn - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na degazační plyn CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 CHP_25 SC_23B SC_24 SC_25 Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Celkové množství elektřiny z KVET, na které je nárokována podpora. Množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na degazační plyn. Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na degazační plyn. Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky Dosažená skutečná celková účinnost KVET č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky Referenční celková účinnost KVET č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Druhotné zdroje Výroba elektřiny spalováním degazačního plynu Množství elektřiny vyrobené spalováním degazačního plynu, na které je nárokována podpora. Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky Dosažená účinnost výroby elektřiny č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená Referenční účinnost výroby elektřiny podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Podpora decentralizované výroby 89/108

90 DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Spalování skládkového a kalového plynu Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Spalování skládkového a kalového plynu RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_15 RES_19 RES_20 CHP_21D Spalování skládkového plynu a kalového plynu z ČOV Množství elektřiny vyrobené spalováním skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV, na které je nárokována podpora. Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle Dosažená účinnost výroby elektřiny vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená Referenční účinnost výroby elektřiny podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 CHP_25 DG_25 DG_26 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora v případě využití skládkového plynu nebo kalového plynu z ČOV Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky Referenční celková účinnost KVET č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Podpora decentralizované výroby Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 90/108

91 Důlní plyn Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Důlní plyn RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_15A RES_19 RES_20 CHP_20 Spalování důlního plynu z uzavřených dolů Dosažená účinnost výroby elektřiny Množství elektřiny vyrobené spalováním důlního plynu z uzavřených dolů, na které je nárokována podpora. Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s výrobnou uvedenou do provozu do Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel s výrobnou uvedenou do provozu do Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Referenční účinnost výroby elektřiny Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s výrobnou uvedenou do provozu do Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla Množství elektřiny vyrobené z KVET celkem (8400 hod/rok) Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je nárokována podpora. CHP_23K CHP_23C - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na důlní plyn z uzavřených dolů - z toho množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na důlní plyn z uzavřených dolů Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na důlní plyn z uzavřených dolů. Množství elektřiny vyrobené z KVET nepřipadající na důlní plyn z uzavřených dolů. CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 CHP_25 Dosažená skutečná celková účinnost KVET Referenční celková účinnost KVET Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Druhotné zdroje 91/108

92 SC_23C SC_24 SC_25 Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů Dosažená účinnost výroby elektřiny Množství elektřiny vyrobené spalováním důlního plynu z uzavřených dolů, na které je nárokována podpora. Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu do Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu do Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Referenční účinnost výroby elektřiny Povinná hodnota. Vyplňuje uživatel s výrobním zdrojem uvedeným do provozu do Podpora decentralizované výroby DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Druhotné zdroje Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Druhotné zdroje RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla CHP_D21A Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok) Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je nárokována podpora při tarifu pro 3000 provozních hodin za rok. CHP_D21B Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok) Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je nárokována podpora při tarifu pro 4400 provozních hodin za rok. CHP_D21C Množství elektřiny vyrobené z KVET spalováním druhotného zdroje, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok) Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je nárokována podpora při tarifu pro 8400 provozních hodin za rok. CHP_23M - z toho množství, na které je uplatňována podpora v případě využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního plynu Množství elektřiny vyrobené z KVET připadající na obnovitelné zdroje nebo spalování degazačního plynu. CHP_21G CHP_24 CHP_25 SC_23A Počet provozních hodin Dosažená skutečná celková účinnost KVET Referenční celková účinnost KVET Spalování druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu) Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Druhotné zdroje Množství elektřiny vyrobené spalováním druhotného zdroje (kromě komunálního odpadu, degazačního a důlního plynu), na které je nárokována podpora. SC_23D SC_24 Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie Dosažená účinnost výroby elektřiny Množství elektřiny vyrobené spalováním komunálního odpadu nebo společným spalováním komunálního odpadu s různými zdroji energie, na které je nárokována podpora. Účinnost výroby elektřiny za dané období stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 92/108

93 Vyplňuje uživatel. SC_25 Referenční hodnota minimální účinnosti výroby elektřiny stanovená Referenční účinnost výroby elektřiny podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. Vyplňuje uživatel. Podpora decentralizované výroby DG_25 DG_26 Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Napětí v předávacím místě Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE Geotermální elektrárna Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - Geotermální elektrárna RES_8 Zvolená forma podpory Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému. RES_17 DG_25 Výroba elektřiny využitím geotermální energie Množství elektřiny dodané do soustavy, na které je uplatňována podpora Množství elektřiny vyrobené využitím geotermální energie, na které je nárokována podpora. Podpora decentralizované výroby Povinný údaj. Vyplňuje uživatel. Pro zdroj s decentrální výrobou systém kontroluje, že zdroj je přímo připojený a zároveň se hodnota rovná údaji GCR_6. Pro nepřímo připojený zdroj musí být hodnota rovna 0. DG_26 Napětí v předávacím místě Uživatel nevyplňuje, automatické načtení ze systému KVET Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem do 5 MW a provozní podporou pro 3000 h/rok Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokována podpora - KVET CHP_21A Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (3000 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 3000 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem do 5 MW a provozní podporou pro 4400 h/rok. 93/108

94 Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - KVET CHP_21B Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (4400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 4400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem do 5 MW a provozní podporou pro 8400 h/rok. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokovaná podpora - KVET CHP_21C Množství elektřiny vyrobené z KVET, na které je uplatňována podpora (8400 hod/rok), s výjimkou využití obnovitelného zdroje nebo spalování degazačního a důlního plynu Vyplňuje uživatel. Vyplňuje uživatel s tarifem KVET 8400 hod/rok. CHP_21G Počet provozních hodin CHP_24 Dosažená skutečná celková účinnost KVET CHP_25 Referenční celková účinnost KVET Počet provozních hodin kogeneračního zdroje v daném měsíci. Povinná hodnota. Dosažená skutečná účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 2 Referenční minimální účinnost KVET stanovená podle vyhlášky č. 441/2012 Sb. 4 odst. 3 Povinná hodnota. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ve výrobně s instalovaným výkonem nad 5 MW. Kód údaje Název položky Popis Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Množství elektřiny, na které je nárokována podpora - KVET CHP_22 Úspora primárních paliv ÚPE Hodnota, která se dopočítává po vyplnění dat o KVET. CHP_22F CHP_22A CHP_22B Způsob výpočtu úspory primárních paliv ÚPE (kód: 1 - měsíční, 2 - roční 10 až 15%,3 - roční vyšší než 15% ) Množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla Spotřeba energie v palivu použitém v procesu kombinované výroby elektřiny a tepla Pro první vyplnění výkazu. Podle zadaného číselného kódu 1, 2 nebo 3 se bude provádět výpočet ÚPE a zúčtování podpory vysokoúčinné KVET. Množství elektřiny z KVET, na které je nárokována podpora, v MWh. Spotřeba energie v palivu na KVET v MWh. CHP_22C Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny Hodnota referenční účinnosti oddělené výroby elektřiny podle vyhlášky č.453/ /108

95 CHP_22D Množství užitečného tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla CHP_22E Referenční účinnost oddělené výroby tepla Množství užitečného tepla z KVET, v MWh. Hodnota referenční účinnosti oddělené výroby tepla podle vyhlášky č.453/2012. Sazba zeleného bonusu na výrobu elektřiny z KVET je stanovena podle úspory primární energie. Výrobce si může v řádku CHP_22F zvolit způsob výpočtu ÚPE: 1. Měsíční: hodnota ÚPE se počítá pro hodnoty za každý měsíc a podle toho je stanovena výše zeleného bonusu 2. Roční 10 až 15%: výrobci je vyplácena sazba pro ÚPE v daném rozmezí, které musí v součtu za celý kalendářní rok následně splnit. 3. Roční vyšší než 15%: výrobci je vyplácena sazba pro ÚPE vyšší než 15%, které musí v součtu za celý kalendářní rok následně splnit. Volba výpočtu ÚPE je možná jen v prvním měsíci roku 2013 a platí pro celý rok Nepodporovaný zdroj Kód Název položky údaje Základní údaje pro všechny typy zdrojů Popis Popis údajů v této části výkazu je společný pro všechny typy zdrojů. Je uveden v kapitole 6.3. Podpora decentralizované výroby DG_26 Napětí v předávacím místě Uživatel nevyplňuje, automatické načtení z výrobního zdroje registrovaného v CS OTE. 6.4 Měsíční výkaz za odběrné místo s více zdroji Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle následujícího pravidla. Dříve než vyplníme výkaz za zdroj, který je připojen přímo, musí již být zaslány výkazy za všechny ostatní vnořené zdroje. Přímo připojený zdroj poznáme následujícím způsobem. Pod záložkou POZE v sekci Nárok pro podporu zobrazíme údaje pro nárok na podporu u daného zdroje a pokud je v oddíle Výrobní zdroj položka Výkaz za OPM ANO, zdroj je přímo připojený. Ostatní zdroje mají v této položce NE a jsou vnořené. 95/108

96 Pokud bychom chtěli odeslat měsíční výkaz pro přímo připojený zdroj, aniž bychom dříve odeslali výkazy pro všechny ostatní zdroje, objeví se následující chybová zpráva. Po výběru jednoho z vnořených (nepřímo připojených) zdrojů a stisknutí tlačítka Další se dostaneme na formulář pro vnořený zdroj. Na tomto formuláři bude vždy předvyplněná nulová hodnota v polích pro dodávku/odběr do/z distribuční soustavy. Vnořený zdroj není připojen přímo do distribuční soustavy, proto se za něj nevykazuje žádná dodávka ani odběr. Tyto hodnoty se souhrnně vyplní až pro přímo připojený zdroj. Ve výkazu za vnořený zdroj vyplňujeme pouze pole pro svorkovou výrobu elektřiny, technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pole pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora. Do ostatních polí vyplníme nuly. 96/108

97 Hodnota v poli pro množství elektřiny, na které je nárokována podpora by měla odpovídat poměrnému množství celkové dodávky elektřiny (všech zdrojů) do distribuční soustavy, v jakém daný zdroj přispěl svou svorkovou výrobou. Takto vyplněný výkaz odešleme. Obdobně vyplníme výkazy pro ostatní vnořené, nepřímo připojené, zdroje. Nakonec vybereme zdroj, který je připojen přímo. Formulář pro takový zdroj již obsahuje předvyplněná pole pro množství elektřiny dodané/odebrané do/z distribuční soustavy. Hodnota odpovídá souhrnnému množství za odběrné místo, tedy všechny připojené zdroje. Ve výkazu za přímo připojený zdroj pak vyplňujeme stejná pole jako v předešlých výkazech a navíc pole pro celkovou konečnou spotřebu za předávacím místem a pole pro lokální spotřebu elektřiny. 97/108

98 Hodnoty v těchto polích musí odpovídat souhrnnému množství elektřiny spotřebované za předávacím místem, přičemž do lokální spotřeby se počítá pouze elektřina vyrobená všemi připojenými zdroji a spotřebovaná za předávacím místem. 6.5 Zobrazení zadaných výkazů 1) Přihlásíme se do systému 2) V Menu POZE vybereme položku Měsíční výkaz podporovaná výroba (případně nepodporovaná výroba) 98/108

99 3) Zobrazí se nám obrazovka pro správu měsíčních výkazů. Pro filtrování je možné použít níže uvedené položky. Kromě Název společnosti nejsou však žádné povinné. Vyhledání proběhne po stisknutí tlačítka Hledat 4) Výběrem nalezeného výkazu v tabulce, v sekci Data 99/108

100 5) Rozbalí se nám obrazovka se zobrazeným výkazem 6) Výkaz je možné editovat, pokud je období ještě otevřené 7) Přepnutí výkazu do editačního módu je možné přes ikonu Editovat nebo tlačítko Editovat umístěného vpravo dole pod tabulkou 8) Prostřednictvím tlačítka Fin. doklad je výrobci umožněn přístup na finanční doklad, pokud je již pro dané období do pdf vygenerován. 100/108

101 9) Každý již zadaný měsíční výkaz je možné vyexportovat do xls, pdf formátu, prostřednictvím tlačítka Exportovat Příklad exportu výkazu do excel je přiložen níže. 101/108

102 7 Finanční vypořádání DŮLEŽITÉ!!! Z důvodu předcházení případným reklamacím je částka a další daňové údaje včetně čísla účtu výrobce předmětem kontroly výrobce při každém měsíčním zúčtování. Finanční vypořádání (výplata podpory) si uživatel může zobrazit dle následujícího postupu. 1) Po přihlášení do systému vybere v menu POZE položku Finanční vypořádání. 2) V dalším kroku vybereme fakturační období, za které chce finanční vypořádání zobrazit a stiskneme tlačítko hledat. 102/108

103 3) V bloku Data klikneme na vyhledaný doklad 4) V dialogu v Internet Exploreru si vybereme zda chceme soubor zobrazit (Otevřít-Open) nebo uložit (Uložit/Save) 5) Faktura má následující podobu: 103/108

104 104/108

105 8 Upload XML souboru Tento formulář je přístupný z menu POZE Upload XML souboru. V tomto formuláři je uživateli umožněno nahrát požadovaná OZE data hromadně v XML podobě. Pokud má uživatel připravenu XML zprávu na svém lokálním disku počítače, dohledá jej prostřednictvím tlačítko Browse. Po stisknutí volby Nahrát se obsah souboru dostane do formuláře. V tomto okamžiku se zpřístupní tlačítko Odeslat pro odeslání dat do CS OTE. Po stisknutí tlačítka Odeslat bude uživatel vyzván k výběru certifikátu a elektronickému podpisu dat XSD šablony OZE XML zpráv jsou zveřejněny standardně na OTE veřejných stránkách, viz. odkaz 105/108

106 9 Reklamace Pro zadávání, úpravy a získání přehledu o reklamacích je možné využít webové rozhraní. 9.1 Zadání nové reklamace Zadání nové reklamace se provádí přes formulář přístupný z položky menu Reklamace/Nová reklamace. reklamace se provede na záložce Data. Zadání 106/108

107 Na obrazovce se vyplní položky Typ reklamace, Druh reklamace, Krátký text (povinně), Popis, Typ odkazovaného objektu, ID odkazovaného objektu, Příznak veřejné reklamace, Kategorie dat, Příloha. Reklamaci odešleme tlačítkem Odeslat. 9.2 Zobrazení a změna reklamací Zobrazení již založených reklamací je možné přes položku menu Reklamace/Zobrazení reklamací. Uživatel zadává parametry výběru na záložce Dotaz. Pro zobrazení seznamu se provede na úvodní obrazovce volba parametrů: Metoda výběru: o Vlastní reklamace, kde je účastník zadavatelem o Veřejné všechny reklamace označené jako veřejné (i od ostatních účastníků) o Ke zpracování reklamace, kde je účastní označen jako řešitel Datum od do datum zadání reklamace Status výběr podle aktuálního statusu reklamací ID přímý výběr konkrétní reklamace Požadavek na zobrazení odešleme tlačítkem Odeslat. Seznam reklamací podle vybraných parametrů se zobrazí na záložce Odpověď. Pro zobrazení detailu konkrétní reklamace stačí označit kliknutím řádek s danou reklamací a kliknout na položku Detail. 107/108

108 V případě, že chceme provést změnu registrace klikneme na tlačítko Editovat. V zadané reklamaci je možné měnit pouze některé položky. Po provedení změn klikneme na tlačítko uložit. 108/108

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/96 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

1. Přihlášení do systému CS OTE

1. Přihlášení do systému CS OTE 1. Přihlášení do systému CS OTE Po úspěšném provedení registrace získá výrobce přístup do centrálního informačního systému CS OTE, kde může spravovat své základní údaje. V první fázi budou k dispozici

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

CS OTE. Systém pro výplatu podpory výroby z OZE. Registrace výrobců

CS OTE. Systém pro výplatu podpory výroby z OZE. Registrace výrobců CS OTE Systém pro výplatu podpory výroby z OZE Registrace výrobců Opravená verze 31/10/12 (str.6) 2012 Logica 2/15 OBSAH 1. Zkratky... 4 2. Obsah dokumentu... 4 3. Získání přístupu do systému... 5 3.1

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1

Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 10/11 ve Windows 8/8.1 Tento návod popisuje nastavení Internet Exploreru 10/11, který se spouští z plochy Windows 8/8.1. Návod nepopisuje nastavení Internet Explorer

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE)

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) Návod pro certifikáty od následujících externích certifikačních autorit: Certifikační autorita Země Doporučený certifikát Odkaz TC TrustCenter

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče

Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Elektronická Příloha č. 2 Smlouvy (EP2) Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Verze: 2.01 Datum: 6. října 2011 Uživatelská příručka pro poskytovatele zdravotní péče Strana 1 / 21 Obsah

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

Nastavení Java pro aplikaci G-Client Str. 1/8

Nastavení Java pro aplikaci G-Client Str. 1/8 Str. 1/8 Obsah 1. Instalace/aktualizace Javy... 2 2. Vytvoření výjimky pro aplikaci G-Client... 2 2.1. Vytvoření výjimky přes skript... 2 2.2. Ruční vytvoření výjimky... 3 3. Instalace certifikátu pro

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Podání souhrnného hlášení elektronicky

Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky www.money.cz 2 Money S5 Podání souhrnného hlášení elektronicky Podání souhrnného hlášení elektronicky Souhrnné hlášení slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí

Více

NÁVOD K INSTALACI B2B SYSTEMU GROW

NÁVOD K INSTALACI B2B SYSTEMU GROW NÁVOD K INSTALACI B2B SYSTEMU GROW TYP DOKUMENTU: NÁVOD VYHOTOVIL: PETR VONDRÁČEK DATUM VYHOTOVENÍ: 23. 11. 2012 PLATNOST OD: 23. 11. 2012 CÍLOVÁ SKUPINA: DODAVATELÉ VERZE DOKUMENTU: 1 DATUM POSLEDNÍ ZMĚNY:

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. 22.3.2012 Verze 7.06 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Obsah Úvodem... 1 Jak to vypadá, když certifikát není nainstalován... 2 Instalace kořenového certifikátu ZŠ O. Březiny (pro Internet Explorer a Google Chrome)...

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

B2B GROW SYSTEM Postup instalace

B2B GROW SYSTEM Postup instalace B2B GROW SYSTEM Postup instalace GemPC USB-SL ComfortChip SecureStore I.CA certifikáty Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát Povolení ActiveX Instalace knihovny capicom OBSAH Instalace čtečky GemPC

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více