SPOLEČENSTVÍ. naše. Sčítání KVĚTEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č května 2004 Cena 7 Kč. z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSTVÍ. naše. Sčítání KVĚTEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 5 2. května 2004 Cena 7 Kč. z obsahu"

Transkript

1 KVĚTEN 2004 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XV. č května 2004 Cena 7 Kč Sčítání Milí bratři a sestry, před čtrnácti dny proběhlo opět po pěti letech sčítání účastníků bohoslužeb ve farnostech všech českých diecézí. Na průvodní zprávě ke sčítacím lístkům z jedné farnosti bylo uvedeno, že někteří farníci se odmítli sčítání zúčastnit s odkazem na Písmo svaté. Snad měli na mysli krále Davida, který dal spočítat svůj lid. Pocítil potom výčitku za tento projev nedůvěry Bohu. Stihl ho trest. Tedy přesněji odnesl to za něj prostý lid. Na jednu věc se vždy můžeme dívat z více stran. I na sčítání. Zastal bych se v tomto biskupů, neboť jejich rozhodnutí o sčítání v kostelech lze brát jako projev prozíravosti. Vždyť i Ježíš říká, že když chce někdo stavět věž, má si nejprve spočítat, má-li na to. Jinak se mu vysmějí. Nebo král jdoucí do války s deseti tisíci vojáky si má spočítat, má-li na boj proti dvaceti tisícům. Když ne, tak ať vyšle zavčasu posly a sjedná podmínky míru. Snad i naši biskupové si chtějí rozvážit, zda máme na udržení všech těch našich věží. Zdá se, že všude už ne. V Čechách se začaly prodávat nejen fary, ale i kostely. Myslím, že pro sčítání jsou rozumné důvody. Jen si přeji, aby ti, kdo budou dělat analýzu zatržených údajů, z nich uměli vyčíst to podstatné. Jen pro informaci - před pěti lety byl v naší diecézi průměrný věk účastníků bohoslužeb téměř 45 roků a výdělečně činných byla zhruba třetina. V Třebíči se v roce 1999 zúčastnilo bohoslužeb 2159 věřících, letos Je to úbytek 4,2%. V celém děkanství ubylo od posledního sčítání 6,7%, což představuje 453 věřících. Pokud tomu bude podobně i v jiných děkanstvích a diecézích, nejspíš jako hlavní důvod poklesu účastníků bohoslužeb bude označen úbytek obyvatelstva obecně. Již několik let v naší zemi každoročně více lidí zemře, než se narodí. Ubývá však i povolání ke kněžství. V naší diecézi se letos přihlásili pouze čtyři kandidáti. V době totality to bývalo i několikrát více. Možná i v tomto případě se řekne, že je to dáno poklesem porodnosti, že jsou slabé ročníky. Pokud by zůstalo jen u tohoto konstatování, bylo by to málo. To, co předběžné údaje ze sčítání ukazují, by mělo vést k přemýšlení o tom, do stavby jakých věží se dáme, tedy co konkrétně církev v naší zemi má dělat. dokončení na str. 3 z obsahu Kněžno máje, buď pozdravena... Sčítání Pavel Ševela 1 Pán Bůh je grand, Stal jsem se... příběhy, které napsal život 2 Osobní vyjádření ředitelky KG a Povolání matka 3 Skautská hlídka a Pořád se něco děje 4-5 Růženec a Zprávy z farností 6, 7

2 STRANA 2 Příběhy, které napsal život... Pro příběhy do květnového čísla posloužila opět knížka P. Jaroslava Sallera Boží dobrodruh. Pán Bůh je grand Za liběšickým dvorem byla zanedbaná zahrada, neměl jsem prostě kdy na ní pracovat. Musím však předeslat ještě jednu důležitou věc. Každodenní večerní besedy jsme zakončili tím, že jsme si dali nějakou myšlenku z Písma svatého, abychom o ní mohli druhý den přemýšlet. Jednou jsem jim řekl, že když něco děláme jen a jen pro Pána Boha, on je ochoten na revanš otevřít třeba poklady země, aby nám pomohl náš plán uskutečnit. Druhý den bylo krásné počasí. Dal jsem děckám vidle a lopaty a poslal je do jednoho kouta zahrady rozházet kompost na záhony. Kompost už tam byl několik let a dozrával. Sám jsem se stáhl do své kanceláře to byl jediný pokoj, kde jsem měl klid, do tohoto pokoje měly děti zákaz vstupu. Najednou někdo zaklepal na dveře. Když jsem návštěvu pozval dál, viděl jsem, že je to skupina dětí, které jsem poslal, aby rozhazovaly kompost. Tvářily se tajemně a schovávaly něco za zády. Zeptal jsem se, co se děje. Jeden chlapec přistoupil a vysypal přede mne na stůl spoustu stříbrných rakouských mincí. Byl jsem velmi překvapený, ale to bych nebyl já, kdybych neutrousil poznámku: Jste velmi hodné, ale je to jen stříbro. Takhle kdyby to bylo zlato. To už děti nevydržely s nervy a se smíchem vysypaly přede mne hromádku zlata. Bylo toho celkem bratru za šedesát tisíc. Příští rok jsme za to opravili kostel v Hradišti, ale nejvíce nás těšilo to, že nás Pán Bůh vzal za slovo. Inu, Pán Bůh je grand. Stal jsem se svědkem zázraku? Každý rok jsme jezdili s dětmi z farnosti do Sušice. Při jednom pobytu jsem se rozhodl, že navštívíme poutní místo Strašín a potom hrad Kašperk, který je nedaleko. Den před tím jednomu z mých chlapců opuchlo oko dostal do něho nějaký prudký zánět. Řekl jsem mu: Kájo, ty s námi nemůžeš jít kvůli tomu nemocnému oku, aby se ti to nezhoršilo. Kája, jmenoval se Kája Čertík, byl velice zarmoucen a prosil a naléhal tak dlouho, až jsem mu povolil, že může s námi jet autobusem tam, a když ho to bude zlobit, tak jej pošlu ze Strašína zase autobusem domů. Strašín je krásné šumavské poutní místo, taková malá Svatá Hora, kam lidé ze všech vesnic v okolí putují několikrát za rok. Pod tímto poutním místem, které se rozkládá na malém návrší, je známá vesnice Nezdice, odkud se každým rokem od pradávných dob rozjížděli do světa muzikanti a cirkusáci. Udělali jsme si pobožnost v kostele, zazpívali si a pak jsme se před kostelem nad bývalou poustevnou svatého muže faráře z dob třicetileté války, který objížděl svoji farnost na bílém koni a všude konal dobro jako svatý Martin pokochali nádherným pohledem na šumavské lesy a kopce. Na konci malého místečka stojí kaplička s lidovou malbou Panny Marie a před tímto obrazem vyrůstá ze země skalka, v níž je hluboký důlek, stále plný vody, o níž jsou lidé přesvědčeni, že je zázračná. Vyprávěl jsem dětem o tom, že si zde poutníci touto vodou omývají oči, aby jim Matka Boží chránila zrak, popřípadě je uzdravila. Děti jakoby jedním hlasem zvolaly: Náš Kája! Měly na mysli jeho nemocné oko. Řekl jsem jim, že to není žádná senzace, ale že se musí pomodlit a s důvěrou v pomoc Matky Boží očekávat, co se bude dít. Všichni jsme si omyli oči, rozloučili jsme se s poutním místem a téměř v pravé poledne jsme se vydali na hrad Kašperk, který je od Nezdic vzdálen asi tři kilometry. Dobré dva jsme šli v červencovém horku po prašné silnici, než jsme zahnuli do lesa. Děti šly ve skupinkách, šel jsem poslední za nimi. Náhle jsem zpozoroval, že se všechny zastavily a čekají na mě. Došel jsem až k nim a ptám se, co se stalo. Děti mi řekly: Otče, podívejte se na Káju. Podíval jsem se na něho a koukám pln údivu. Jeho oko, ještě na silnici v prašném vedru ošklivě zanícené, bylo jako studánka, jasné a zářivé. Děti tiše pronesly slovo: Zázrak! Snažil jsem se jim vysvětlit, že příjemné prostředí v lese, jemný vánek a čerstvý vzduch udělaly ten zázrak. Děti mi nevěřily. Ani já jsem nevěřil tomu, co jsem říkal. Po letech, když píšu tento příběh, mám pro to jediné vysvětlení: čisté duše dětí, jejich modlitba a veliká důvěra v pomoc Matky Boží způsobily toto náhlé uzdravení. Těším se, že do dalšího čísla přijde příspěvek ze života od Vás, milí čtenáři. M. Doležalová Perličky z hodin náboženství Jak zní největší přikázání? Miluj Boha svého na plný pecky. * Křížek dělaný na rtech před četbou evangelia znamená, že nemáme mluvit sprostě. * Svaté přijímání si nezasloužíme ani po zpovědi, protože než dojdeme k oltáři, už něco provedeme.

3 Sčítání - dokončení ze str. 1 Aby to bylo srozumitelné a aby se nám ostatní nevysmáli. Tak jako onen král z evangelia máme také jít vstříc současnému světu. Vždyť není jen nepřátelský, jak se často káže, ale je to svět, který Bůh tak miluje, že do něj posílá svého Syna. A jeho Duch zde stále působí. Jsem přesvědčen, že skrze současný svět a veškeré dění v něm k nám promlouvá Bůh a že je třeba učit se za vším tím, co prožíváme, nacházet Boží hlas. Poznávat znamení doby - tedy to, co máme jako křesťané dnes v tomto světě dělat - není záležitostí jen biskupů, ale každého z nás. Mějme oči i uši otevřené. děkan Pavel Ševela Povolání matka a žena v domácnosti Povolání jsou různá a během našeho života se mohou měnit. Některá přijímáme s radostí, některým se bráníme. Myslím, že mým současným hlavním povoláním je péče o děti. Kdyby mně však někdo před patnácti lety řekl, že na mateřské strávím třináct let, určitě bych oponovala to ne, na to nemám povahu! Ale od toho jsou povolání, abychom byli prostě povoláni. A tak to, co život přináší, se snažím přijmout. Co dávám? Dávám sebe. A doufám, že dávám ráda. Nemám protivného šéfa, pracovní doba je klouzavá a na dovolené jsem vlastně pořád. Co více si přát? Co dostávám? Rodičovský příspěvek, což není až zas tak atraktivní, zato dostávám různé dárečky jako jsou obrázky, kde mám jen hlavu a nohy, dortíky, které je lépe vychutnat pouze očima, protože písek poněkud skřípe mezi zuby, také květiny dostávám, jakmile na zahrádce po mé celoroční péči konečně vykvetou, a to hned všechny a s centimetrovou stopkou, a dokonce jsem nedávno dostala i jedničku za slohový úkol diktovaný v pondělí ráno při snídani. Z toho všeho mám radost, snad až na ten slohový úkol. Naučila jsem se také různým cizím jazykům. Například: Uyba pave á pase chotá znamená, že ryba nemluví a vepř umí chrochtat, anebo v jiném jazyce: Zabal to, seš mimo mísu neznamená, že snad máte zabalit něco, co vám vypadlo z mísy, pouze dotyčný naznačuje, abyste nemluvili do záležitostí, kterým příliš nerozumíte. Poslední dobou je spousta věcí, kterým nerozumím. Konec konců člověk nemůže všemu rozumět. Proto se ráda nechávám proškolovat. Nyní už vím, že tričko se do bokáčů nezastrkuje, tkaničky od tenisek se dokončení na str. 6 STRANA 3 Osobní vyjádření ředitelky Katolického gymnázia v Třebíči Vážení přátelé, sestry a bratři, v měsících březnu a dubnu proběhlo výběrové řízení na místo ředitele na naší škole (stejně jako na jiných školách zřizovaných brněnským biskupstvím). Novým ředitelem Katolického gymnázia v Třebíči byl s působností od jmenován Mgr. Pavel Krška. Protože škola je místem, kde se setkávají zájmy všech, koho se život školy dotýká, reagovali na tuto skutečnost jak pedagogové, tak rodiče studentů gymnázia. Rozumím velmi dobře otázkám pedagogů a chápu naprosto rodiče, jejichž povinností je zajímat se o to, jak jsou vzdělávány a vychovávány jejich děti. Velmi si vážím svého pedagogického sboru a všech rodičů a přátel školy, kteří se o ni zajímali a zajímají a obětují své síly a čas pro její dobro. Můj postoj v celé věci je vedený pouze jediným zájmem, a to je prospěch školy. Bylo by podivné, kdybych šla proti tomu, čemu jsem 11 let věnovala veškeré svoje úsilí nejprve jako profesorka a později jako ředitelka. Nechci usilovat o místo ředitelky. Už téměř celý rok jsem hledala v modlitbě odpověď na to, jestli ředitelování na KG je ještě místem pro mne, a modlila jsem se za vhodného nástupce pro vedení školy. Zároveň v sobě cítím velikou touhu po intenzivnějších vztazích s lidmi, možnost doprovázení lidí a také po učitelské práci. Ta byla v těch ředitelských letech silně omezena. Rozhodnutí otce biskupa vnímám proto nutně jako odpověď na moje otázky. Při setkání rodičů, pedagogů a pana generálního vikáře ve čtvrtek byly řečeny různé věci. K těm bych chtěla říci, že v nich ve všech mám čisté svědomí a prosím o Vaši důvěru. Minulé týdny byly pro mě těžkým obdobím. Velkým darem byl pro mě každý projev podpory kterou mi velmi mnozí z vás vyjádřili a všechny vaše modlitby. Upřímně za ně děkuji. Svěřuji celou školu, všechny, koho se dotýká, kdo s ní žijí a cítí, do Božích rukou, do rukou Panny Marie, Královny míru, a do rukou sv. Josefa. A přeji nám všem pokoj a důvěru v Boží Všemohoucnost. Mgr. Eva Hortová K zamyšlení Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci všech našich cest. K. Barth

4 STRANA 4 Skautská hlídka Skautská hlídka Skautská h Tvrdé srdce Bouře, jaké nebylo pamětníka, přepadla indiánskou vesnici. Dorůstající dívka byla zbavena celé rodiny. Mnozí ji zvali k sobě, ale ona všem odepřela. Tak žilo děvče v chaloupce, kterou rodiče vystavěli, jen se svými psy. Dva mladíci se pokusili ji získat, ale vysvětlila jim, že si nepřeje mužské společnosti. Byla svižná a pracovitá a tak jinoši po ní pokukovali zdaleka a prosili bohy, aby obměkčili její srdce. Zatím ale si skutečně stačila sama, vycházela s lukem na lov drobné zvěře, obdělávala své pole a ostatní ženy jí občas vypomohly. Dostala pro svou neústupnost jméno Tvrdé srdce. Mladý muž jménem Velký los, syn náčelníka, se do osamělé dívky zamiloval, nevyznal jí svou lásku, tušil, že by dostal stejnou odpověď jako ti před ním. Ale projevoval jí svou náklonnost jinak. V noci se vykradl z otcovy chýše, uchopil měch na vodu a znovu a znovu nabíral vodu z řeky, aby zalil všechny záhony na její zahradě. Tajně lovil zvěř a ráno, když se Tvrdé srdce probudila, našla před chýší viset kus masa nebo buvolí kůži. V třetím roce se znesvářili Mandanové a Arickariové a nastaly boje. Ztráty byly na obou stranách, ale co mohly ženy dělat? Neměly hlas na radě a vždycky se bály říci, co si mysli. Ne tak Tvrdé srdce, každý den obcházela kolem tábora a hlasitě spílala jejich slabosti. Zdůrazňovala pravdu, že zabíjejíce se navzájem oba kmeny zeslábnou, takže nebudou pak schopny vzdorovat společnému nepříteli. Byla i za náčelníkem, ten se musil jen odvrátit, protože se nemohl hádat se ženou a ani ji přinutit, aby zavřela ústa. Když se jedné noci Arickariové pokusili ukrást Mandanům koně, strhl se prudký boj a Arickarioné byli zahnáni. Když šla Tvrdé srdce pro palivo, našla těžce raněného mladíka, Arickara. Obvázala mu rány, donesla tajně něco k jídlu a pití. V noci ho chtěla nějak dopravit do své chýše. Ale on nebyl schopen se ani postavit. Co si počnu? naříkala. Dovolíš, abych ti jej nesl? ozvalo se náhle za ní. Byl to hlas Velkého losa. Dopravil raněného na lůžko, které dívka měla připravené, a řekl: Každou noc přinesu jídlo tobě i tvému milému. Po jeho odchodu byla dívka velmi smutná a řekla raněnému: Ty nejsi můj milý, chci se k tobě chovat jako tvá matka. Časem dovolila dívka Velkému losovi, aby promlouval s raněným. Když se uzdravil, ptá se: Proč jsi mě zachránila před smrtí? Litovala jsem tě. Nyní můžeš pomoci ty nám. Řekni doma, čeho se ti dostalo, a mluv vytrvale pro mír. Velký los pak provedl muže ohradou a pak se ho zeptal: Proč jsi nevzal Tvrdé srdce s sebou? Mě nechce, má ráda tebe. Jdi a požádej ji, aby se stala tvou ženou. Velký los tak učinil a když dostal souhlasnou odpověď, radostně zval všechny k slavnosti zasnoubení. A celá ves mu to přála, že získal tak dobrou ženu. Jméno se změnilo, začali jí říkat Velké srdce. Zanedlouho přišla družina Arickariů, raněný mladík byl mezi nimi žádati o mír. Vypravovali o tajném ošetřování svého soukmenovce. Když to ženy slyšely, modlily se k bohům, aby byli k ní dobří a dali jí a jejímu muži dlouhý život. A mezi kmeny zavládl mír, z kterého se všichni radovali. E. T. Seton Chodíš na výpravy sám a sám? Leckde na odlehlých vesnicích snaží se různí osamělci skautovat sami a po svém. Slyší, čtou o zálesácích, o skautingu a nechtějí zůstávat za pecí, žít bezcílně, všedně. Kdo kráčí přírodou sám a tiše, má šanci vidět a slyšet daleko více. Zvěř i ptáci nejsou rušeni halasem větší skupiny. Samotář se může kdekoli a kdykoliv posadit na balvan a psát nebo si kreslit do zápisníku bez obav, že někoho zdržuje. A může si volit trasu, tempo i trvání své vycházky. Ale jsou i nesnáze. Podvrtnutý kotník, zabloudění v málo známém lese půl hodiny před setměním, setkání s nebezpečně vyhlížejícím člověkem. To vše musí osamělý hoch nebo děvče vzít v úvahu. Nenavštěvovat tedy odlehlá místa, kde se nedovoláme pomoci, nepřeceňujme své schopnosti, nechat doma vždy informaci, kam jsme šli a kdy se hodláme vrátit. Vždy mít s sebou krabičku poslední záchrany, podezřelým osobám se z dálky vyhneme, pozor na močály, neskáčeme do žádné vody po hlavě, nejíme neznámé plody i kdyby byla sebevětší žízeň. Žádné šplhání po skalách, dolů to jde daleko hůř než nahoru. Být připraven toť vše. Šaman Květiny pro Marii Každý den můžeme v měsíci květnu udělat Panně Marii radost, nejen návštěvou májové pobožnosti, ale i výzdobou kapliček, obrazů, modlitbou na její úmysl a dobrými skutky. A nemusí to být i jen jeden denně, jak ti to ukládá za povinnost skautský příkaz. Chceš pár námětů? Úklid klubovny, umýt, auto, nemocnému spolužákovi donést úkoly a vysvětlit novou látku, přibrat ke hře menšího brášku, pomoci na zahrádce, vyvenčit babičce psa, připravit nováčka ke zkoušce, sběr známek pro postižené, utišit plačící dítě, pomoci hledat ztracenou věc, zvednout starším upadlou věc, pomodlit se za známé, kteří mají nějaké trable. Motto: Úsměv nadlehčuje kříž (maminkám) Všechny děti mají maminu. Ta moje je jen moje. Říká, že my jsme se sestrou děti a tatínek také dětinští. Pěstuje květiny a králíky. Jsme rádi, když kvetou. Mamince pomáhám proto, protože mne od nádobí odežene, abych jí to zase nerozbila. Nerada práší

5 lídka Skautská hlídka koberce a nás. To ale někdy musí, aby s námi vydržela. Je moc hodná, protože se o nás stará, protože musí. Jenom včera mně nadávala pro nic za nic. Nic jsem doma neudělala. Jenom jsem se se sestrou chovala jako nepřítel, protože s ní se to může. Ráda drží řeč. Tatínek napřed něco odpovídá, ale pak už neříká nic. Mávne rukou a jde ven, že má něco hodně nutného. Když se táta večer dlouho nevrací, dochází k názoru, že to není muž pro ni. Jinak je máma zvláštní člověk. Nikdy neví, co nechce nosit, dokud si to nekoupí. Pokud k nám přijde návštěva, slušně ji přivítáme a zujeme ji. Tehdy si mamka oblékne smuteční šaty jako do divadla, protože jí moc sluší. Jednou si na ně vylila černou kávu a dostala záchvat historického smíchu. Moje maminka je střední postavy. Všechno je na ní střední, jen ruce má pracovité. Moc toho nenamluví, ale říká to pořád. Když všechno u nás usne, jde potichoučku do kuchyně, aby se neprobudila. Večer je tak unavená, že sebou hodí na židli, až zapraská a postaví si na kávu. Povídá si ještě chvilku s tátou. Třeba o tom, že u výkladu obdivovala nové kožichy a jejich ceny. Protože je rovnoprávnost, je lepší, když má pravdu vždycky máma. Někdy parkuje před domem s paní Nováčkovou. V zaměstnání se jí líbí, ale aby se líbila, potřebuje hodně nových šatů. Některé si kupuje proto, že už je mají všechny ženy, jiné proto, že je nemá ještě žádná. Zprávy Světluškovské klání Miss světluška, kde vůbec nešlo o krásu, ale o šikovnost, vyhrály: 1. Michaela Bartušková, 2. Hana Lakomá, 3. Kamila Sedláčková. Hrálo se o tři dorty a spoustu dalších cen. Závodilo se v těchto disciplinách: poznej zákon, naši ptáci, vytrhej hada z novin, vrh listem papíru, poznej zaměstnání, přendávání zrníček špejlemi, pinkání míčku na pálce. U Hodova, kde budeme tábořit, jsme pro zemědělské družstvo sbírali na poli kamení, abychom nahradili nájem tábořiště. Práce na skautské základně v Dobré vodě spějí ke zdárnému konci. Již nyní se tam dají trávit víkendy. Rikitan STRANA 5 Pořád se něco děje aneb Most do nebe Pannu Marii neuznávám, říká jeden takyvěřící druhému. Hm..., ale Ona určitě uznává Tebe, odpovídá druhý. Pomineme li nekonečné spory nejrůznějších náboženských uskupení ohledně Panny Marie, kdy mnohdy sehrává největší úlohu opět náš svrchovaný lidský rozum, (kolik bludů již v historii vzniklo a vzniká právě z důvodu klanění se lidskému vidění světa a Boha), zůstává nejjistějším způsobem zjištění pravdy osobní setkání s Tou, jenž tiše čeká, až se obrátíme od svých zaručených receptů jak kde co reformovat a měnit k jejímu Synu, k Ježíši Kristu. Proto jsme oslovili P. Bohumila Němečka z Přibyslavic, jednoho z kněží, kteří s Pannou Marií žijí dvacetčtyři hodin denně, aby nás povzbudil ve vztahu k Ní. Příběh o Jáchymovi a Anně jako by byl z pohádky, jak o něm hovoří křesťanská tradice. Že měli se rádi a byli šťastní. Měli jen jedno trápení. Neměli dítě. Ptali se Hospodina, proč na ně zapomíná, nepohlédl na ně a neobdaroval je alespoň jediným maličkým tvorečkem, po kterém toužili. Lidé v okolí, sousedé a příbuzní po nich pokukovali a mysleli si své: Kdo ví.... A tak Jáchym a Anna zažili mnoho ústrků a pokořování. Nakonec se s tím smířili. Chválí Boha za všechno krásné, co jim Bůh v životě dal. Za lásku, kterou si mohli stále projevovat. Také za své trápení jej chválili. Když byli velmi staří a ztratili veškerou naději, Bůh na ně pohlédl a Anně se narodilo dítě. Bylo tak něžné jako jabloňový kvítek. Dali jí jméno Maria. A Maria rozjasnila dny svých rodičů. Stala se i naší matkou, když stála pod křížem na kterém umíral její a Boží Syn. Maria rozjasňuje naše životy i skrze místa jí, Matce Boží, zasvěcená. Jedno z takových míst je i poutní kostel v Přibyslavicích, sem lidé přicházejí již po staletí. A v těchto příchodech je touha společně se v atmosféře pokojné a přátelské zamyslet nad současnou bolestnou situací nejen svou, ale i ve světě. Lidstvo potřebuje naději. Naléhavě potřebuje svědectví odvážných, kteří si troufají jít proti proudu a životem a s elánem hlásat svou víru v Boha. Jedno z papežových poselství bylo inspirováno slovy Písma: Hle, tvá Matka Jan 19. Víme, že je Ježíš říká z kříže Janovi před svou smrtí. Jan stál vedle Marie u paty kříže. Víme, že tímto gestem nás svěřuje Panně Marii a ona se stává naší matkou. Být tak jako Maria mostem mezi nebem a zemí. Nezapomínejme na svou Matku, neposkvrněnou dívku z Nazareta. Je tak malá, že Bůh nemůže odolat a plní každé její přání. A ona se stále znovu dělí se svými dětmi o své Neposkvrněné srdce.

6 STRANA 6 Růženec vrhá světlo na úkol Panny Marie v plánu spásy. Učí nás postoji důvěry a lásky k Panně Marii, pozorné k našim potřebám. Učí nás rozjímat o tajemstvích Kristova života. Růženec je malá cesta duší, které za vedení Panny Marie krok za krokem nalézají Krista, který je při růženci vždy středem. Růženec je přizpůsoben základním okamžikům života: Jsou to: radost bolest sláva, povolání zkouška vítězství. Můžeme si přitom oživit i své duchovní dějiny. Při modlitbě růžence probíráme svými prsty jednotlivá zrnka, podobně jako slepí ohmatávají své slepecké písmo, aby poznali smysl čteného. Ať jsme přitom naplněni údivem a žasneme nad tím, co se při růženci učíme chápat! Nechce se ti do modlitby růžence? Prostě začni! Nech se strhnout hlavním smyslem této modlitby! Ponechává prostor pro všechny ty myšlenky, které se tě zmocňují. Do tvých myšlenek a problémů vstupuje spolu s tebou Kristus. Jde s tebou a ty jdeš s ním. Po celý čas, který můžeš věnovat modlitbě, i v době volna po celý život. Růženec je volání k Matce všech. Pohled na život Krista a jeho Matky. Rozjímání o Boží lásce a Mariině víře. Modlitba Mariiných dětí za záchranu světa... N. A Maminka Blíží se druhá neděle v květnu, svátek matek. Je to den, kdy si vzpomeneme na své maminky, babičky a kdo jsme je znali i na své prababičky. I já to tak dělám každý rok. Ale dnes bych Vám chtěla vyprávět o jiné mamince. Narodila se kolem roku 330 našeho letopočtu a když se jí narodil syn, poznamenala ho křížem a tak nastoupil do zástupu božích bojovníků. Tato maminka byla sv. Monika a její syn byl jeden z největších, ne-li vůbec největší z našich světců, sv. Augustin. Rodina nebyla zámožná a jen díky štědrosti Romaniana z Tagasty mohl Augustin studovat. Jeho otec byl prchlivý člověk a Monika jeho prchlivostí velmi trpěla a Augustina to trápilo. Otec zemřel v r. 371, když bylo Augustinovi 18 let. Augustin cítil, že zdědil po otci právě ty vlastnosti, které později s velkou námahou musel vykořenit. Jeho matka ho velmi milovala a Augustin miloval ji. Napsal o ní mnoho stránek plných vroucnosti. Byla to moudrá žena, která dovedla nabádat k snášenlivosti a pokoře. Když zpozorovala, že syn se octl na nebezpečné cestě, podobnost s otcem ji poděsila. V ústraní syna prosila pro lásku Boží, aby zanechal špatného života. Po celé další cestě nacházíme Moniku v slzách a na modlitbách a vidíme, jakou až nadpřirozenou sílu měla tato žena. Plakala nad poblouzněním synovým. Šla s prosbou o pomoc za biskupem, ale ten svou pomoc odmítl, znaje povahu Augustinovu. Monice tato opatrnost nešla na rozum, takže se opět vracela k prosbám, přerušovaným výbuchy pláče. Biskup na to odpověděl: Jdi pryč. nech mě s pokojem. Jako je pravda, že jsi živa, není možno, aby syn tolika slz zahynul. Augustin se dostal r. 383 do Říma, kde vážně onemocněl. Monika nad ním bděla i z dálky. Neuplynul ani den, aby nedoporučovala Bohu spásu. svého syna. R. 385 přišla za ním do Milána, kam odešel. Augustin řekl matce: Nedošel jsem ještě k pravdě, ale vymotal jsem se z pouta bludu. To byla pro Moniku radostná novina. V Miláně chodila na pobožnosti k sv. Ambrožovi, který jí dobře rozuměl a chlácholil její bolesti. Dlouho trvalo, než Augustin našel správnou cestu k Bohu, než došel míru a pokoje. Celou tuto těžkou cestu ho doprovázela jeho matka. Nebylo dne, kdy by mu nevěřila a kdy by se přestala za syna modlit. 25. dubna na slavnost Vzkříšení byl Augustin pokřtěn a nastal den, po kterém Monika tolik toužila. Její syn vstoupil do vojska Kristova. Rozhodl se vrátit zpět do Karthaginy a jeho matka samozřejmě jela s ním. V Ostii se rodina ubytovala a čekala na další naloděni u břehu Tibery. V tomto klidu matka a syn spolu hovořil o věčnosti. Úloha matky Moniky na této zemi končí. Říká synovi: Pochovejte mé tělo, kde chcete, s tím nemějte starosti. Žádám vás o jedno: abyste si na mě vzpomněli u oltáře Páně, ať jste kdekoli. A tak zemřela sv. Monika v 56 letech, šťastná, že syn našel cestu k Bohu, a je vzorem pro všechny maminky, které se modlí za spásu svých dětí. G. Veselá Povolání matka a žena v domácnosti - dokončení ze str. 3 dnes už nezavazují, školní referáty se už trapně ručně nepíšou, když je možné si vše stáhnout z internetu, a zadání domácího úkolu není nutné si zapisovat, když existují SMSky. No, řekněte sami! Znáte lepší povolání, při němž můžete být doma a přitom držet krok se světovým děním, získat manažerské zkušenosti a nemuset na drahou stáž do ciziny, povolání, které přináší radost - a navíc dostáváte tolik zvláštních prezentů? Dodatek: Mnohdy je ale lehčí kácet stromy P. J.

7 STRANA 7 ZPRÁVY Z TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ Jejkov Z farních matrik V měsíci květnu každé úterý a pátek po večerní mši svaté bude v našem kostele májová pobožnost. V neděli 16. května 2004 v hodin poutní mše sv. ve Slavicích. Shromáždění 3. řádu sv. Františka se koná v neděli 16. května 2004 ve 14 hodin v sakristii. V neděli 23. května 2004 při deváté mši svaté přistoupí děti naší farnosti k 1. svatému přijímání. Svatý Martin V sobotu 8. května 2004 bude celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Podrobnosti i další zprávy najdete v Informacích. Bazilika Májové pobožnosti v týnské kapli Povýšení sv. kříže budou bývat po celý květen v 19 hodin. Ve středu 5. května bude v bazilice celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní s následujícím pořadem: v 8 hod. ráno mše sv., po ní výstav Nejsv. svátosti k celodenní adoraci, v hod. společná závěrečná adorace a v 18 hod. mše sv. Prosíme o adorátory. Zapište se do adoračního archu na stole u brány baziliky. V neděli 23. května bude chorální mše svatá v 10 hodin. Přijede Brněnská gregoriánská schola vedená RNDr. Josefem Gerbrichem. Nenechte si ujít chorální mši svatou. KÁNA 2004 Letošní už 14tý ročník křesťanského festivalu mladých KÁNA se uskuteční ve dnech 11. a 12.června opět v areálu Katolického gymnázia. Páteční večer proběhne koncertní vystoupení mladé písničkářky a studentky katolického gymnázia Hanky Hložkové a známého folkového zpěváka Jaroslava Samsona Lenka. Sobotní odpoledne začne mší svatou, kterou bude sloužit P. Marcel Javora, který před několika lety v Třebíči vykonával jáhenskou službu. Pak bude následovat beseda a program pro děti. Večer proběhne slavnost světla v kryptě v bazilice. Sobotní večer bude zakončen táborovým ohněm v areálu gymnázia. Za organizátory zve Oplatek Vít Jiří Chládek (nar ), Adéla Marie Kirchdorferová ( ), Karolína Anna Hrůzová ( ), Tomáš Kratochvíl ( ), Eliška Veškrnová ( ), Pamela Husárová ( ), David Míšek ( ), Jan Vala ( ), Jaroslav Vít ( ), Filip Kotačka ( ), Tadeáš Smetana ( ) Jaroslav Kejnovský a Ludmila Oubrechtová Josef Sýkora (1920), Antonie Dennerová (1922), Stanislav Kratochvíl (1937), František Mládek (1920), Jana Išová (1938), Zdena Tippeltová (1928), Věra Hortová (1925) Pozvánka na koncert Zveme Vás na koncert studentů Církevní konzervatoře a konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže, který se koná v neděli v 15:00 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči. Zazní známé i méně známé skladby autorů: Marc Antoine CHARPENTIER, Georg Philipp TELEMANN, Johann Sebastian BACH, Léon BOËLLMANN, Wolfgang Amadeus MOZART, Franz SCHUBERT, Johann PACHELBEL, Georg Friedrich HÄNDEL a další. Máte známé v Brně? A fandíte souboru Musica animata? Pak právě pro vás je tato zpráva. Společnost chrámových hudebníků Milana Diviše - MUSICA ANIMATA si Vás dovoluje srdečně pozvat k poslechu sborových částí a výběru sól z oratoria Georga Friedricha Händela - MESIÁŠ. Účinkuje velký smíšený pěvecký sbor a orchestr MUSICA ANIMATA ve spolupráci se Smyčcovým orchestrem ZUŠ Třebíč. V prosinci minulého roku soubor reprezentoval Českou republiku na mezinárodním hudebním festivalu Grande Musica in Chiesa v Římě. Koncert se uskuteční v sobotu, 8. května 2004 v 19:00 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Koncert se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Při vystoupení bude provedena sbírka na potřeby Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, koncert podpoří finančně nadace Divoké husy, vstupné dobrovolné.

8 STRANA 8 Stálý pořad mší svatých Jejkov Svatý Martin Bazilika NE 7.30, , 10.30, , PO ÚT ST ČT PÁ SO Jejkov Čtvrtek před prvním pátkem v adorace Svatá hodinka, při ní příležitost ke svátosti smíření. Denně půl hodiny přede mší sv. příležitost ke sv. smíření. Martin Každou neděli mariánská pobožnost. Každou středu (kromě letních prázdnin) celodenní výstav Nejsvětější svátosti a v mše sv. pro děti. Každý čtvrtek po večerní mši svaté modlitba Večerních chval z breviáře. Denně přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření. Bazilika Poslední den v měsíci v Slavnost světla v kryptě baziliky. Denně hodinu přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření, na první pátek od 15.00, případně i po mši sv. Příprava na manželství a křest Každý si domluví termín ve farnosti, kde chce svátost přijmout, od faráře se dozví o přípravě. Pokud nejsou rodiče církevně oddáni, je třeba hlásit křest 3 měsíce předem. Inzerce Pronajmu byt zděný na Revoluční ul. v Třebíči. Domluva na tel Už jste se dneska zasmáli? Mami, jak se jmenovalo to nádraží, kde jsme před chvílí stáli? Dej pokoj. Myslíš že čtu každou ceduli? Ale on tam vystoupil náš Tomášek! * Mladý muž leží v nemocnici. Na dveře jeho pokoje zaklepe dívka s kyticí v ruce. Otevře jí starší dáma. Dívka nevinně říká: Přišla jsem k nemocnému na návštěvu. Jsem jeho sestra. To mě těší. Jsem jeho matka!!! Poznačte si!!! ová adresa pro zasílání příspěvků: Termín: pondělí před 1. nedělí v měsíci Mimořádná matka Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, jak se vybírají matky pro postižené děti? Já si to představuji tak, že Bůh dává instrukce andělům a ti je zapisují do ohromné matriky. Armstrongová Beth, syn. Patron bude Matouš. Forestrová Marie, dcera. Patronkou bude Cecílie. Rutledgová Carrie, dvojčata. Patronem... třeba Gerhard, ten je zvyklý na málo zbožné lidi. Až andělům nadiktuje jedno jméno, při kterém se usměje: Téhle dáme postižené dítě. Anděl se zvědavě ptá: Bože, proč právě jí? Vždyť je tak šťastná. Právě proto, odpoví Bůh s úsměvem. Copak bych mohl svěřit postižené dítě ženě, která nezná radost? To by bylo kruté. Ale je dost trpělivá? ptá se anděl. Nechci, aby byla příliš trpělivá, jinak se utopí v sebelítosti a bolesti. Až se vzpamatuje z té rány a zármutku, určitě to zvládne. Ale, Pane, myslím, že ta žena v tebe ani příliš nevěří. Bůh se usměje: Na tom nesejde. O to, aby mi začala věřit, se můžu postarat. Ta žena je dokonalá. Má správnou dávku egoismu. Andělovi to vzalo dech: Egoismu? Copak to je nějaká ctnost? Bůh přikývne: Jestli se od syna nedokáže na čas oddělit, nikdy to nedokáže přežít. To je žena, které požehnám ne zcela dokonalým dítětem. Ještě to neví, ale ostatní jí budou mít co závidět. Nikdy nic nebude brát jako samozřejmost. Žádný krůček pro ni nebude něčím obyčejným. Až její dítě poprvé řekne máma, bude svědkem zázraku a bude to vědět. Až bude svému slepému dítěti popisovat strom nebo západ slunce, uvidí je, jako to dokáže málokterý člověk. Dám jí, aby viděla jasně věci, které vidím já lhostejnost, krutost, předsudky a dám jí, aby se přes ně přenesla. Nikdy nebude sama. Budu po jejím boku každou minutu každého dne jejího života, protože bude vykonávat mou práci tak neomylně, jako bych tam byl já. A kdo bude jejím patronem? ptá se anděl připravený k zápisu do matriky. Bůh se usmál: Bude jí stačit zrcadlo. Neznámý autor (převzato z časopisu Rodinný život č. 1/2) NAŠE SPOLEČENSTVÍ vydává FIBOX s. r. o. Registrováno Okresním úřadem v Třebíči pod značkou MK ČR E Vychází jako měsíčník vždy 1. neděli v měsíci nákladem 650 výtisků. Redakční rada: Marie Daňhelová, P. Jiří Dobeš, Marie Doležalová, František Fiala, Lída Mayerová, Helena Pacnerová, Míla Šebelová, manželé Tomkovi. Sazba a tisk FIBOX s. r. o. Příjem příspěvků do pondělí před 1. nedělí v měsíci na adrese: FIBOX s. r. o., Janouškova 20, Třebíč, tel.: , fax ,

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!?

V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Ročník 10, číslo 10, 5.10.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K UŽ ZASE MISIJNÍ NEDĚLE!? Misijní neděle je už od roku 1926 světovým dnem podpory misií a modliteb za ně. Slaví se v každé diecézi,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Zvláštní děťátko Chany 9 2. Chanin dar Bohu 13 3. Uši k slyšení 17 4. Samuelova služba 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ

PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ JINDŘICH MALŠÍNSKÝ verše ALOIS KOLÁŘ PRINCEZNY TO MAJÍ TĚŽKÉ aneb POHÁDKY PRO ANIČKU 2015 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více