SPOLEČENSTVÍ. naše. Sčítání KVĚTEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č května 2004 Cena 7 Kč. z obsahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSTVÍ. naše. Sčítání KVĚTEN 2004 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XV. č. 5 2. května 2004 Cena 7 Kč. z obsahu"

Transkript

1 KVĚTEN 2004 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XV. č května 2004 Cena 7 Kč Sčítání Milí bratři a sestry, před čtrnácti dny proběhlo opět po pěti letech sčítání účastníků bohoslužeb ve farnostech všech českých diecézí. Na průvodní zprávě ke sčítacím lístkům z jedné farnosti bylo uvedeno, že někteří farníci se odmítli sčítání zúčastnit s odkazem na Písmo svaté. Snad měli na mysli krále Davida, který dal spočítat svůj lid. Pocítil potom výčitku za tento projev nedůvěry Bohu. Stihl ho trest. Tedy přesněji odnesl to za něj prostý lid. Na jednu věc se vždy můžeme dívat z více stran. I na sčítání. Zastal bych se v tomto biskupů, neboť jejich rozhodnutí o sčítání v kostelech lze brát jako projev prozíravosti. Vždyť i Ježíš říká, že když chce někdo stavět věž, má si nejprve spočítat, má-li na to. Jinak se mu vysmějí. Nebo král jdoucí do války s deseti tisíci vojáky si má spočítat, má-li na boj proti dvaceti tisícům. Když ne, tak ať vyšle zavčasu posly a sjedná podmínky míru. Snad i naši biskupové si chtějí rozvážit, zda máme na udržení všech těch našich věží. Zdá se, že všude už ne. V Čechách se začaly prodávat nejen fary, ale i kostely. Myslím, že pro sčítání jsou rozumné důvody. Jen si přeji, aby ti, kdo budou dělat analýzu zatržených údajů, z nich uměli vyčíst to podstatné. Jen pro informaci - před pěti lety byl v naší diecézi průměrný věk účastníků bohoslužeb téměř 45 roků a výdělečně činných byla zhruba třetina. V Třebíči se v roce 1999 zúčastnilo bohoslužeb 2159 věřících, letos Je to úbytek 4,2%. V celém děkanství ubylo od posledního sčítání 6,7%, což představuje 453 věřících. Pokud tomu bude podobně i v jiných děkanstvích a diecézích, nejspíš jako hlavní důvod poklesu účastníků bohoslužeb bude označen úbytek obyvatelstva obecně. Již několik let v naší zemi každoročně více lidí zemře, než se narodí. Ubývá však i povolání ke kněžství. V naší diecézi se letos přihlásili pouze čtyři kandidáti. V době totality to bývalo i několikrát více. Možná i v tomto případě se řekne, že je to dáno poklesem porodnosti, že jsou slabé ročníky. Pokud by zůstalo jen u tohoto konstatování, bylo by to málo. To, co předběžné údaje ze sčítání ukazují, by mělo vést k přemýšlení o tom, do stavby jakých věží se dáme, tedy co konkrétně církev v naší zemi má dělat. dokončení na str. 3 z obsahu Kněžno máje, buď pozdravena... Sčítání Pavel Ševela 1 Pán Bůh je grand, Stal jsem se... příběhy, které napsal život 2 Osobní vyjádření ředitelky KG a Povolání matka 3 Skautská hlídka a Pořád se něco děje 4-5 Růženec a Zprávy z farností 6, 7

2 STRANA 2 Příběhy, které napsal život... Pro příběhy do květnového čísla posloužila opět knížka P. Jaroslava Sallera Boží dobrodruh. Pán Bůh je grand Za liběšickým dvorem byla zanedbaná zahrada, neměl jsem prostě kdy na ní pracovat. Musím však předeslat ještě jednu důležitou věc. Každodenní večerní besedy jsme zakončili tím, že jsme si dali nějakou myšlenku z Písma svatého, abychom o ní mohli druhý den přemýšlet. Jednou jsem jim řekl, že když něco děláme jen a jen pro Pána Boha, on je ochoten na revanš otevřít třeba poklady země, aby nám pomohl náš plán uskutečnit. Druhý den bylo krásné počasí. Dal jsem děckám vidle a lopaty a poslal je do jednoho kouta zahrady rozházet kompost na záhony. Kompost už tam byl několik let a dozrával. Sám jsem se stáhl do své kanceláře to byl jediný pokoj, kde jsem měl klid, do tohoto pokoje měly děti zákaz vstupu. Najednou někdo zaklepal na dveře. Když jsem návštěvu pozval dál, viděl jsem, že je to skupina dětí, které jsem poslal, aby rozhazovaly kompost. Tvářily se tajemně a schovávaly něco za zády. Zeptal jsem se, co se děje. Jeden chlapec přistoupil a vysypal přede mne na stůl spoustu stříbrných rakouských mincí. Byl jsem velmi překvapený, ale to bych nebyl já, kdybych neutrousil poznámku: Jste velmi hodné, ale je to jen stříbro. Takhle kdyby to bylo zlato. To už děti nevydržely s nervy a se smíchem vysypaly přede mne hromádku zlata. Bylo toho celkem bratru za šedesát tisíc. Příští rok jsme za to opravili kostel v Hradišti, ale nejvíce nás těšilo to, že nás Pán Bůh vzal za slovo. Inu, Pán Bůh je grand. Stal jsem se svědkem zázraku? Každý rok jsme jezdili s dětmi z farnosti do Sušice. Při jednom pobytu jsem se rozhodl, že navštívíme poutní místo Strašín a potom hrad Kašperk, který je nedaleko. Den před tím jednomu z mých chlapců opuchlo oko dostal do něho nějaký prudký zánět. Řekl jsem mu: Kájo, ty s námi nemůžeš jít kvůli tomu nemocnému oku, aby se ti to nezhoršilo. Kája, jmenoval se Kája Čertík, byl velice zarmoucen a prosil a naléhal tak dlouho, až jsem mu povolil, že může s námi jet autobusem tam, a když ho to bude zlobit, tak jej pošlu ze Strašína zase autobusem domů. Strašín je krásné šumavské poutní místo, taková malá Svatá Hora, kam lidé ze všech vesnic v okolí putují několikrát za rok. Pod tímto poutním místem, které se rozkládá na malém návrší, je známá vesnice Nezdice, odkud se každým rokem od pradávných dob rozjížděli do světa muzikanti a cirkusáci. Udělali jsme si pobožnost v kostele, zazpívali si a pak jsme se před kostelem nad bývalou poustevnou svatého muže faráře z dob třicetileté války, který objížděl svoji farnost na bílém koni a všude konal dobro jako svatý Martin pokochali nádherným pohledem na šumavské lesy a kopce. Na konci malého místečka stojí kaplička s lidovou malbou Panny Marie a před tímto obrazem vyrůstá ze země skalka, v níž je hluboký důlek, stále plný vody, o níž jsou lidé přesvědčeni, že je zázračná. Vyprávěl jsem dětem o tom, že si zde poutníci touto vodou omývají oči, aby jim Matka Boží chránila zrak, popřípadě je uzdravila. Děti jakoby jedním hlasem zvolaly: Náš Kája! Měly na mysli jeho nemocné oko. Řekl jsem jim, že to není žádná senzace, ale že se musí pomodlit a s důvěrou v pomoc Matky Boží očekávat, co se bude dít. Všichni jsme si omyli oči, rozloučili jsme se s poutním místem a téměř v pravé poledne jsme se vydali na hrad Kašperk, který je od Nezdic vzdálen asi tři kilometry. Dobré dva jsme šli v červencovém horku po prašné silnici, než jsme zahnuli do lesa. Děti šly ve skupinkách, šel jsem poslední za nimi. Náhle jsem zpozoroval, že se všechny zastavily a čekají na mě. Došel jsem až k nim a ptám se, co se stalo. Děti mi řekly: Otče, podívejte se na Káju. Podíval jsem se na něho a koukám pln údivu. Jeho oko, ještě na silnici v prašném vedru ošklivě zanícené, bylo jako studánka, jasné a zářivé. Děti tiše pronesly slovo: Zázrak! Snažil jsem se jim vysvětlit, že příjemné prostředí v lese, jemný vánek a čerstvý vzduch udělaly ten zázrak. Děti mi nevěřily. Ani já jsem nevěřil tomu, co jsem říkal. Po letech, když píšu tento příběh, mám pro to jediné vysvětlení: čisté duše dětí, jejich modlitba a veliká důvěra v pomoc Matky Boží způsobily toto náhlé uzdravení. Těším se, že do dalšího čísla přijde příspěvek ze života od Vás, milí čtenáři. M. Doležalová Perličky z hodin náboženství Jak zní největší přikázání? Miluj Boha svého na plný pecky. * Křížek dělaný na rtech před četbou evangelia znamená, že nemáme mluvit sprostě. * Svaté přijímání si nezasloužíme ani po zpovědi, protože než dojdeme k oltáři, už něco provedeme.

3 Sčítání - dokončení ze str. 1 Aby to bylo srozumitelné a aby se nám ostatní nevysmáli. Tak jako onen král z evangelia máme také jít vstříc současnému světu. Vždyť není jen nepřátelský, jak se často káže, ale je to svět, který Bůh tak miluje, že do něj posílá svého Syna. A jeho Duch zde stále působí. Jsem přesvědčen, že skrze současný svět a veškeré dění v něm k nám promlouvá Bůh a že je třeba učit se za vším tím, co prožíváme, nacházet Boží hlas. Poznávat znamení doby - tedy to, co máme jako křesťané dnes v tomto světě dělat - není záležitostí jen biskupů, ale každého z nás. Mějme oči i uši otevřené. děkan Pavel Ševela Povolání matka a žena v domácnosti Povolání jsou různá a během našeho života se mohou měnit. Některá přijímáme s radostí, některým se bráníme. Myslím, že mým současným hlavním povoláním je péče o děti. Kdyby mně však někdo před patnácti lety řekl, že na mateřské strávím třináct let, určitě bych oponovala to ne, na to nemám povahu! Ale od toho jsou povolání, abychom byli prostě povoláni. A tak to, co život přináší, se snažím přijmout. Co dávám? Dávám sebe. A doufám, že dávám ráda. Nemám protivného šéfa, pracovní doba je klouzavá a na dovolené jsem vlastně pořád. Co více si přát? Co dostávám? Rodičovský příspěvek, což není až zas tak atraktivní, zato dostávám různé dárečky jako jsou obrázky, kde mám jen hlavu a nohy, dortíky, které je lépe vychutnat pouze očima, protože písek poněkud skřípe mezi zuby, také květiny dostávám, jakmile na zahrádce po mé celoroční péči konečně vykvetou, a to hned všechny a s centimetrovou stopkou, a dokonce jsem nedávno dostala i jedničku za slohový úkol diktovaný v pondělí ráno při snídani. Z toho všeho mám radost, snad až na ten slohový úkol. Naučila jsem se také různým cizím jazykům. Například: Uyba pave á pase chotá znamená, že ryba nemluví a vepř umí chrochtat, anebo v jiném jazyce: Zabal to, seš mimo mísu neznamená, že snad máte zabalit něco, co vám vypadlo z mísy, pouze dotyčný naznačuje, abyste nemluvili do záležitostí, kterým příliš nerozumíte. Poslední dobou je spousta věcí, kterým nerozumím. Konec konců člověk nemůže všemu rozumět. Proto se ráda nechávám proškolovat. Nyní už vím, že tričko se do bokáčů nezastrkuje, tkaničky od tenisek se dokončení na str. 6 STRANA 3 Osobní vyjádření ředitelky Katolického gymnázia v Třebíči Vážení přátelé, sestry a bratři, v měsících březnu a dubnu proběhlo výběrové řízení na místo ředitele na naší škole (stejně jako na jiných školách zřizovaných brněnským biskupstvím). Novým ředitelem Katolického gymnázia v Třebíči byl s působností od jmenován Mgr. Pavel Krška. Protože škola je místem, kde se setkávají zájmy všech, koho se život školy dotýká, reagovali na tuto skutečnost jak pedagogové, tak rodiče studentů gymnázia. Rozumím velmi dobře otázkám pedagogů a chápu naprosto rodiče, jejichž povinností je zajímat se o to, jak jsou vzdělávány a vychovávány jejich děti. Velmi si vážím svého pedagogického sboru a všech rodičů a přátel školy, kteří se o ni zajímali a zajímají a obětují své síly a čas pro její dobro. Můj postoj v celé věci je vedený pouze jediným zájmem, a to je prospěch školy. Bylo by podivné, kdybych šla proti tomu, čemu jsem 11 let věnovala veškeré svoje úsilí nejprve jako profesorka a později jako ředitelka. Nechci usilovat o místo ředitelky. Už téměř celý rok jsem hledala v modlitbě odpověď na to, jestli ředitelování na KG je ještě místem pro mne, a modlila jsem se za vhodného nástupce pro vedení školy. Zároveň v sobě cítím velikou touhu po intenzivnějších vztazích s lidmi, možnost doprovázení lidí a také po učitelské práci. Ta byla v těch ředitelských letech silně omezena. Rozhodnutí otce biskupa vnímám proto nutně jako odpověď na moje otázky. Při setkání rodičů, pedagogů a pana generálního vikáře ve čtvrtek byly řečeny různé věci. K těm bych chtěla říci, že v nich ve všech mám čisté svědomí a prosím o Vaši důvěru. Minulé týdny byly pro mě těžkým obdobím. Velkým darem byl pro mě každý projev podpory kterou mi velmi mnozí z vás vyjádřili a všechny vaše modlitby. Upřímně za ně děkuji. Svěřuji celou školu, všechny, koho se dotýká, kdo s ní žijí a cítí, do Božích rukou, do rukou Panny Marie, Královny míru, a do rukou sv. Josefa. A přeji nám všem pokoj a důvěru v Boží Všemohoucnost. Mgr. Eva Hortová K zamyšlení Bůh je skrytou hlubinou, ale i domovem na počátku i konci všech našich cest. K. Barth

4 STRANA 4 Skautská hlídka Skautská hlídka Skautská h Tvrdé srdce Bouře, jaké nebylo pamětníka, přepadla indiánskou vesnici. Dorůstající dívka byla zbavena celé rodiny. Mnozí ji zvali k sobě, ale ona všem odepřela. Tak žilo děvče v chaloupce, kterou rodiče vystavěli, jen se svými psy. Dva mladíci se pokusili ji získat, ale vysvětlila jim, že si nepřeje mužské společnosti. Byla svižná a pracovitá a tak jinoši po ní pokukovali zdaleka a prosili bohy, aby obměkčili její srdce. Zatím ale si skutečně stačila sama, vycházela s lukem na lov drobné zvěře, obdělávala své pole a ostatní ženy jí občas vypomohly. Dostala pro svou neústupnost jméno Tvrdé srdce. Mladý muž jménem Velký los, syn náčelníka, se do osamělé dívky zamiloval, nevyznal jí svou lásku, tušil, že by dostal stejnou odpověď jako ti před ním. Ale projevoval jí svou náklonnost jinak. V noci se vykradl z otcovy chýše, uchopil měch na vodu a znovu a znovu nabíral vodu z řeky, aby zalil všechny záhony na její zahradě. Tajně lovil zvěř a ráno, když se Tvrdé srdce probudila, našla před chýší viset kus masa nebo buvolí kůži. V třetím roce se znesvářili Mandanové a Arickariové a nastaly boje. Ztráty byly na obou stranách, ale co mohly ženy dělat? Neměly hlas na radě a vždycky se bály říci, co si mysli. Ne tak Tvrdé srdce, každý den obcházela kolem tábora a hlasitě spílala jejich slabosti. Zdůrazňovala pravdu, že zabíjejíce se navzájem oba kmeny zeslábnou, takže nebudou pak schopny vzdorovat společnému nepříteli. Byla i za náčelníkem, ten se musil jen odvrátit, protože se nemohl hádat se ženou a ani ji přinutit, aby zavřela ústa. Když se jedné noci Arickariové pokusili ukrást Mandanům koně, strhl se prudký boj a Arickarioné byli zahnáni. Když šla Tvrdé srdce pro palivo, našla těžce raněného mladíka, Arickara. Obvázala mu rány, donesla tajně něco k jídlu a pití. V noci ho chtěla nějak dopravit do své chýše. Ale on nebyl schopen se ani postavit. Co si počnu? naříkala. Dovolíš, abych ti jej nesl? ozvalo se náhle za ní. Byl to hlas Velkého losa. Dopravil raněného na lůžko, které dívka měla připravené, a řekl: Každou noc přinesu jídlo tobě i tvému milému. Po jeho odchodu byla dívka velmi smutná a řekla raněnému: Ty nejsi můj milý, chci se k tobě chovat jako tvá matka. Časem dovolila dívka Velkému losovi, aby promlouval s raněným. Když se uzdravil, ptá se: Proč jsi mě zachránila před smrtí? Litovala jsem tě. Nyní můžeš pomoci ty nám. Řekni doma, čeho se ti dostalo, a mluv vytrvale pro mír. Velký los pak provedl muže ohradou a pak se ho zeptal: Proč jsi nevzal Tvrdé srdce s sebou? Mě nechce, má ráda tebe. Jdi a požádej ji, aby se stala tvou ženou. Velký los tak učinil a když dostal souhlasnou odpověď, radostně zval všechny k slavnosti zasnoubení. A celá ves mu to přála, že získal tak dobrou ženu. Jméno se změnilo, začali jí říkat Velké srdce. Zanedlouho přišla družina Arickariů, raněný mladík byl mezi nimi žádati o mír. Vypravovali o tajném ošetřování svého soukmenovce. Když to ženy slyšely, modlily se k bohům, aby byli k ní dobří a dali jí a jejímu muži dlouhý život. A mezi kmeny zavládl mír, z kterého se všichni radovali. E. T. Seton Chodíš na výpravy sám a sám? Leckde na odlehlých vesnicích snaží se různí osamělci skautovat sami a po svém. Slyší, čtou o zálesácích, o skautingu a nechtějí zůstávat za pecí, žít bezcílně, všedně. Kdo kráčí přírodou sám a tiše, má šanci vidět a slyšet daleko více. Zvěř i ptáci nejsou rušeni halasem větší skupiny. Samotář se může kdekoli a kdykoliv posadit na balvan a psát nebo si kreslit do zápisníku bez obav, že někoho zdržuje. A může si volit trasu, tempo i trvání své vycházky. Ale jsou i nesnáze. Podvrtnutý kotník, zabloudění v málo známém lese půl hodiny před setměním, setkání s nebezpečně vyhlížejícím člověkem. To vše musí osamělý hoch nebo děvče vzít v úvahu. Nenavštěvovat tedy odlehlá místa, kde se nedovoláme pomoci, nepřeceňujme své schopnosti, nechat doma vždy informaci, kam jsme šli a kdy se hodláme vrátit. Vždy mít s sebou krabičku poslední záchrany, podezřelým osobám se z dálky vyhneme, pozor na močály, neskáčeme do žádné vody po hlavě, nejíme neznámé plody i kdyby byla sebevětší žízeň. Žádné šplhání po skalách, dolů to jde daleko hůř než nahoru. Být připraven toť vše. Šaman Květiny pro Marii Každý den můžeme v měsíci květnu udělat Panně Marii radost, nejen návštěvou májové pobožnosti, ale i výzdobou kapliček, obrazů, modlitbou na její úmysl a dobrými skutky. A nemusí to být i jen jeden denně, jak ti to ukládá za povinnost skautský příkaz. Chceš pár námětů? Úklid klubovny, umýt, auto, nemocnému spolužákovi donést úkoly a vysvětlit novou látku, přibrat ke hře menšího brášku, pomoci na zahrádce, vyvenčit babičce psa, připravit nováčka ke zkoušce, sběr známek pro postižené, utišit plačící dítě, pomoci hledat ztracenou věc, zvednout starším upadlou věc, pomodlit se za známé, kteří mají nějaké trable. Motto: Úsměv nadlehčuje kříž (maminkám) Všechny děti mají maminu. Ta moje je jen moje. Říká, že my jsme se sestrou děti a tatínek také dětinští. Pěstuje květiny a králíky. Jsme rádi, když kvetou. Mamince pomáhám proto, protože mne od nádobí odežene, abych jí to zase nerozbila. Nerada práší

5 lídka Skautská hlídka koberce a nás. To ale někdy musí, aby s námi vydržela. Je moc hodná, protože se o nás stará, protože musí. Jenom včera mně nadávala pro nic za nic. Nic jsem doma neudělala. Jenom jsem se se sestrou chovala jako nepřítel, protože s ní se to může. Ráda drží řeč. Tatínek napřed něco odpovídá, ale pak už neříká nic. Mávne rukou a jde ven, že má něco hodně nutného. Když se táta večer dlouho nevrací, dochází k názoru, že to není muž pro ni. Jinak je máma zvláštní člověk. Nikdy neví, co nechce nosit, dokud si to nekoupí. Pokud k nám přijde návštěva, slušně ji přivítáme a zujeme ji. Tehdy si mamka oblékne smuteční šaty jako do divadla, protože jí moc sluší. Jednou si na ně vylila černou kávu a dostala záchvat historického smíchu. Moje maminka je střední postavy. Všechno je na ní střední, jen ruce má pracovité. Moc toho nenamluví, ale říká to pořád. Když všechno u nás usne, jde potichoučku do kuchyně, aby se neprobudila. Večer je tak unavená, že sebou hodí na židli, až zapraská a postaví si na kávu. Povídá si ještě chvilku s tátou. Třeba o tom, že u výkladu obdivovala nové kožichy a jejich ceny. Protože je rovnoprávnost, je lepší, když má pravdu vždycky máma. Někdy parkuje před domem s paní Nováčkovou. V zaměstnání se jí líbí, ale aby se líbila, potřebuje hodně nových šatů. Některé si kupuje proto, že už je mají všechny ženy, jiné proto, že je nemá ještě žádná. Zprávy Světluškovské klání Miss světluška, kde vůbec nešlo o krásu, ale o šikovnost, vyhrály: 1. Michaela Bartušková, 2. Hana Lakomá, 3. Kamila Sedláčková. Hrálo se o tři dorty a spoustu dalších cen. Závodilo se v těchto disciplinách: poznej zákon, naši ptáci, vytrhej hada z novin, vrh listem papíru, poznej zaměstnání, přendávání zrníček špejlemi, pinkání míčku na pálce. U Hodova, kde budeme tábořit, jsme pro zemědělské družstvo sbírali na poli kamení, abychom nahradili nájem tábořiště. Práce na skautské základně v Dobré vodě spějí ke zdárnému konci. Již nyní se tam dají trávit víkendy. Rikitan STRANA 5 Pořád se něco děje aneb Most do nebe Pannu Marii neuznávám, říká jeden takyvěřící druhému. Hm..., ale Ona určitě uznává Tebe, odpovídá druhý. Pomineme li nekonečné spory nejrůznějších náboženských uskupení ohledně Panny Marie, kdy mnohdy sehrává největší úlohu opět náš svrchovaný lidský rozum, (kolik bludů již v historii vzniklo a vzniká právě z důvodu klanění se lidskému vidění světa a Boha), zůstává nejjistějším způsobem zjištění pravdy osobní setkání s Tou, jenž tiše čeká, až se obrátíme od svých zaručených receptů jak kde co reformovat a měnit k jejímu Synu, k Ježíši Kristu. Proto jsme oslovili P. Bohumila Němečka z Přibyslavic, jednoho z kněží, kteří s Pannou Marií žijí dvacetčtyři hodin denně, aby nás povzbudil ve vztahu k Ní. Příběh o Jáchymovi a Anně jako by byl z pohádky, jak o něm hovoří křesťanská tradice. Že měli se rádi a byli šťastní. Měli jen jedno trápení. Neměli dítě. Ptali se Hospodina, proč na ně zapomíná, nepohlédl na ně a neobdaroval je alespoň jediným maličkým tvorečkem, po kterém toužili. Lidé v okolí, sousedé a příbuzní po nich pokukovali a mysleli si své: Kdo ví.... A tak Jáchym a Anna zažili mnoho ústrků a pokořování. Nakonec se s tím smířili. Chválí Boha za všechno krásné, co jim Bůh v životě dal. Za lásku, kterou si mohli stále projevovat. Také za své trápení jej chválili. Když byli velmi staří a ztratili veškerou naději, Bůh na ně pohlédl a Anně se narodilo dítě. Bylo tak něžné jako jabloňový kvítek. Dali jí jméno Maria. A Maria rozjasnila dny svých rodičů. Stala se i naší matkou, když stála pod křížem na kterém umíral její a Boží Syn. Maria rozjasňuje naše životy i skrze místa jí, Matce Boží, zasvěcená. Jedno z takových míst je i poutní kostel v Přibyslavicích, sem lidé přicházejí již po staletí. A v těchto příchodech je touha společně se v atmosféře pokojné a přátelské zamyslet nad současnou bolestnou situací nejen svou, ale i ve světě. Lidstvo potřebuje naději. Naléhavě potřebuje svědectví odvážných, kteří si troufají jít proti proudu a životem a s elánem hlásat svou víru v Boha. Jedno z papežových poselství bylo inspirováno slovy Písma: Hle, tvá Matka Jan 19. Víme, že je Ježíš říká z kříže Janovi před svou smrtí. Jan stál vedle Marie u paty kříže. Víme, že tímto gestem nás svěřuje Panně Marii a ona se stává naší matkou. Být tak jako Maria mostem mezi nebem a zemí. Nezapomínejme na svou Matku, neposkvrněnou dívku z Nazareta. Je tak malá, že Bůh nemůže odolat a plní každé její přání. A ona se stále znovu dělí se svými dětmi o své Neposkvrněné srdce.

6 STRANA 6 Růženec vrhá světlo na úkol Panny Marie v plánu spásy. Učí nás postoji důvěry a lásky k Panně Marii, pozorné k našim potřebám. Učí nás rozjímat o tajemstvích Kristova života. Růženec je malá cesta duší, které za vedení Panny Marie krok za krokem nalézají Krista, který je při růženci vždy středem. Růženec je přizpůsoben základním okamžikům života: Jsou to: radost bolest sláva, povolání zkouška vítězství. Můžeme si přitom oživit i své duchovní dějiny. Při modlitbě růžence probíráme svými prsty jednotlivá zrnka, podobně jako slepí ohmatávají své slepecké písmo, aby poznali smysl čteného. Ať jsme přitom naplněni údivem a žasneme nad tím, co se při růženci učíme chápat! Nechce se ti do modlitby růžence? Prostě začni! Nech se strhnout hlavním smyslem této modlitby! Ponechává prostor pro všechny ty myšlenky, které se tě zmocňují. Do tvých myšlenek a problémů vstupuje spolu s tebou Kristus. Jde s tebou a ty jdeš s ním. Po celý čas, který můžeš věnovat modlitbě, i v době volna po celý život. Růženec je volání k Matce všech. Pohled na život Krista a jeho Matky. Rozjímání o Boží lásce a Mariině víře. Modlitba Mariiných dětí za záchranu světa... N. A Maminka Blíží se druhá neděle v květnu, svátek matek. Je to den, kdy si vzpomeneme na své maminky, babičky a kdo jsme je znali i na své prababičky. I já to tak dělám každý rok. Ale dnes bych Vám chtěla vyprávět o jiné mamince. Narodila se kolem roku 330 našeho letopočtu a když se jí narodil syn, poznamenala ho křížem a tak nastoupil do zástupu božích bojovníků. Tato maminka byla sv. Monika a její syn byl jeden z největších, ne-li vůbec největší z našich světců, sv. Augustin. Rodina nebyla zámožná a jen díky štědrosti Romaniana z Tagasty mohl Augustin studovat. Jeho otec byl prchlivý člověk a Monika jeho prchlivostí velmi trpěla a Augustina to trápilo. Otec zemřel v r. 371, když bylo Augustinovi 18 let. Augustin cítil, že zdědil po otci právě ty vlastnosti, které později s velkou námahou musel vykořenit. Jeho matka ho velmi milovala a Augustin miloval ji. Napsal o ní mnoho stránek plných vroucnosti. Byla to moudrá žena, která dovedla nabádat k snášenlivosti a pokoře. Když zpozorovala, že syn se octl na nebezpečné cestě, podobnost s otcem ji poděsila. V ústraní syna prosila pro lásku Boží, aby zanechal špatného života. Po celé další cestě nacházíme Moniku v slzách a na modlitbách a vidíme, jakou až nadpřirozenou sílu měla tato žena. Plakala nad poblouzněním synovým. Šla s prosbou o pomoc za biskupem, ale ten svou pomoc odmítl, znaje povahu Augustinovu. Monice tato opatrnost nešla na rozum, takže se opět vracela k prosbám, přerušovaným výbuchy pláče. Biskup na to odpověděl: Jdi pryč. nech mě s pokojem. Jako je pravda, že jsi živa, není možno, aby syn tolika slz zahynul. Augustin se dostal r. 383 do Říma, kde vážně onemocněl. Monika nad ním bděla i z dálky. Neuplynul ani den, aby nedoporučovala Bohu spásu. svého syna. R. 385 přišla za ním do Milána, kam odešel. Augustin řekl matce: Nedošel jsem ještě k pravdě, ale vymotal jsem se z pouta bludu. To byla pro Moniku radostná novina. V Miláně chodila na pobožnosti k sv. Ambrožovi, který jí dobře rozuměl a chlácholil její bolesti. Dlouho trvalo, než Augustin našel správnou cestu k Bohu, než došel míru a pokoje. Celou tuto těžkou cestu ho doprovázela jeho matka. Nebylo dne, kdy by mu nevěřila a kdy by se přestala za syna modlit. 25. dubna na slavnost Vzkříšení byl Augustin pokřtěn a nastal den, po kterém Monika tolik toužila. Její syn vstoupil do vojska Kristova. Rozhodl se vrátit zpět do Karthaginy a jeho matka samozřejmě jela s ním. V Ostii se rodina ubytovala a čekala na další naloděni u břehu Tibery. V tomto klidu matka a syn spolu hovořil o věčnosti. Úloha matky Moniky na této zemi končí. Říká synovi: Pochovejte mé tělo, kde chcete, s tím nemějte starosti. Žádám vás o jedno: abyste si na mě vzpomněli u oltáře Páně, ať jste kdekoli. A tak zemřela sv. Monika v 56 letech, šťastná, že syn našel cestu k Bohu, a je vzorem pro všechny maminky, které se modlí za spásu svých dětí. G. Veselá Povolání matka a žena v domácnosti - dokončení ze str. 3 dnes už nezavazují, školní referáty se už trapně ručně nepíšou, když je možné si vše stáhnout z internetu, a zadání domácího úkolu není nutné si zapisovat, když existují SMSky. No, řekněte sami! Znáte lepší povolání, při němž můžete být doma a přitom držet krok se světovým děním, získat manažerské zkušenosti a nemuset na drahou stáž do ciziny, povolání, které přináší radost - a navíc dostáváte tolik zvláštních prezentů? Dodatek: Mnohdy je ale lehčí kácet stromy P. J.

7 STRANA 7 ZPRÁVY Z TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ Jejkov Z farních matrik V měsíci květnu každé úterý a pátek po večerní mši svaté bude v našem kostele májová pobožnost. V neděli 16. května 2004 v hodin poutní mše sv. ve Slavicích. Shromáždění 3. řádu sv. Františka se koná v neděli 16. května 2004 ve 14 hodin v sakristii. V neděli 23. května 2004 při deváté mši svaté přistoupí děti naší farnosti k 1. svatému přijímání. Svatý Martin V sobotu 8. května 2004 bude celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Podrobnosti i další zprávy najdete v Informacích. Bazilika Májové pobožnosti v týnské kapli Povýšení sv. kříže budou bývat po celý květen v 19 hodin. Ve středu 5. května bude v bazilice celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní s následujícím pořadem: v 8 hod. ráno mše sv., po ní výstav Nejsv. svátosti k celodenní adoraci, v hod. společná závěrečná adorace a v 18 hod. mše sv. Prosíme o adorátory. Zapište se do adoračního archu na stole u brány baziliky. V neděli 23. května bude chorální mše svatá v 10 hodin. Přijede Brněnská gregoriánská schola vedená RNDr. Josefem Gerbrichem. Nenechte si ujít chorální mši svatou. KÁNA 2004 Letošní už 14tý ročník křesťanského festivalu mladých KÁNA se uskuteční ve dnech 11. a 12.června opět v areálu Katolického gymnázia. Páteční večer proběhne koncertní vystoupení mladé písničkářky a studentky katolického gymnázia Hanky Hložkové a známého folkového zpěváka Jaroslava Samsona Lenka. Sobotní odpoledne začne mší svatou, kterou bude sloužit P. Marcel Javora, který před několika lety v Třebíči vykonával jáhenskou službu. Pak bude následovat beseda a program pro děti. Večer proběhne slavnost světla v kryptě v bazilice. Sobotní večer bude zakončen táborovým ohněm v areálu gymnázia. Za organizátory zve Oplatek Vít Jiří Chládek (nar ), Adéla Marie Kirchdorferová ( ), Karolína Anna Hrůzová ( ), Tomáš Kratochvíl ( ), Eliška Veškrnová ( ), Pamela Husárová ( ), David Míšek ( ), Jan Vala ( ), Jaroslav Vít ( ), Filip Kotačka ( ), Tadeáš Smetana ( ) Jaroslav Kejnovský a Ludmila Oubrechtová Josef Sýkora (1920), Antonie Dennerová (1922), Stanislav Kratochvíl (1937), František Mládek (1920), Jana Išová (1938), Zdena Tippeltová (1928), Věra Hortová (1925) Pozvánka na koncert Zveme Vás na koncert studentů Církevní konzervatoře a konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže, který se koná v neděli v 15:00 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči. Zazní známé i méně známé skladby autorů: Marc Antoine CHARPENTIER, Georg Philipp TELEMANN, Johann Sebastian BACH, Léon BOËLLMANN, Wolfgang Amadeus MOZART, Franz SCHUBERT, Johann PACHELBEL, Georg Friedrich HÄNDEL a další. Máte známé v Brně? A fandíte souboru Musica animata? Pak právě pro vás je tato zpráva. Společnost chrámových hudebníků Milana Diviše - MUSICA ANIMATA si Vás dovoluje srdečně pozvat k poslechu sborových částí a výběru sól z oratoria Georga Friedricha Händela - MESIÁŠ. Účinkuje velký smíšený pěvecký sbor a orchestr MUSICA ANIMATA ve spolupráci se Smyčcovým orchestrem ZUŠ Třebíč. V prosinci minulého roku soubor reprezentoval Českou republiku na mezinárodním hudebním festivalu Grande Musica in Chiesa v Římě. Koncert se uskuteční v sobotu, 8. května 2004 v 19:00 hod. v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Koncert se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Při vystoupení bude provedena sbírka na potřeby Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna, koncert podpoří finančně nadace Divoké husy, vstupné dobrovolné.

8 STRANA 8 Stálý pořad mší svatých Jejkov Svatý Martin Bazilika NE 7.30, , 10.30, , PO ÚT ST ČT PÁ SO Jejkov Čtvrtek před prvním pátkem v adorace Svatá hodinka, při ní příležitost ke svátosti smíření. Denně půl hodiny přede mší sv. příležitost ke sv. smíření. Martin Každou neděli mariánská pobožnost. Každou středu (kromě letních prázdnin) celodenní výstav Nejsvětější svátosti a v mše sv. pro děti. Každý čtvrtek po večerní mši svaté modlitba Večerních chval z breviáře. Denně přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření. Bazilika Poslední den v měsíci v Slavnost světla v kryptě baziliky. Denně hodinu přede mší sv. příležitost ke svátosti smíření, na první pátek od 15.00, případně i po mši sv. Příprava na manželství a křest Každý si domluví termín ve farnosti, kde chce svátost přijmout, od faráře se dozví o přípravě. Pokud nejsou rodiče církevně oddáni, je třeba hlásit křest 3 měsíce předem. Inzerce Pronajmu byt zděný na Revoluční ul. v Třebíči. Domluva na tel Už jste se dneska zasmáli? Mami, jak se jmenovalo to nádraží, kde jsme před chvílí stáli? Dej pokoj. Myslíš že čtu každou ceduli? Ale on tam vystoupil náš Tomášek! * Mladý muž leží v nemocnici. Na dveře jeho pokoje zaklepe dívka s kyticí v ruce. Otevře jí starší dáma. Dívka nevinně říká: Přišla jsem k nemocnému na návštěvu. Jsem jeho sestra. To mě těší. Jsem jeho matka!!! Poznačte si!!! ová adresa pro zasílání příspěvků: Termín: pondělí před 1. nedělí v měsíci Mimořádná matka Napadlo vás někdy přemýšlet o tom, jak se vybírají matky pro postižené děti? Já si to představuji tak, že Bůh dává instrukce andělům a ti je zapisují do ohromné matriky. Armstrongová Beth, syn. Patron bude Matouš. Forestrová Marie, dcera. Patronkou bude Cecílie. Rutledgová Carrie, dvojčata. Patronem... třeba Gerhard, ten je zvyklý na málo zbožné lidi. Až andělům nadiktuje jedno jméno, při kterém se usměje: Téhle dáme postižené dítě. Anděl se zvědavě ptá: Bože, proč právě jí? Vždyť je tak šťastná. Právě proto, odpoví Bůh s úsměvem. Copak bych mohl svěřit postižené dítě ženě, která nezná radost? To by bylo kruté. Ale je dost trpělivá? ptá se anděl. Nechci, aby byla příliš trpělivá, jinak se utopí v sebelítosti a bolesti. Až se vzpamatuje z té rány a zármutku, určitě to zvládne. Ale, Pane, myslím, že ta žena v tebe ani příliš nevěří. Bůh se usměje: Na tom nesejde. O to, aby mi začala věřit, se můžu postarat. Ta žena je dokonalá. Má správnou dávku egoismu. Andělovi to vzalo dech: Egoismu? Copak to je nějaká ctnost? Bůh přikývne: Jestli se od syna nedokáže na čas oddělit, nikdy to nedokáže přežít. To je žena, které požehnám ne zcela dokonalým dítětem. Ještě to neví, ale ostatní jí budou mít co závidět. Nikdy nic nebude brát jako samozřejmost. Žádný krůček pro ni nebude něčím obyčejným. Až její dítě poprvé řekne máma, bude svědkem zázraku a bude to vědět. Až bude svému slepému dítěti popisovat strom nebo západ slunce, uvidí je, jako to dokáže málokterý člověk. Dám jí, aby viděla jasně věci, které vidím já lhostejnost, krutost, předsudky a dám jí, aby se přes ně přenesla. Nikdy nebude sama. Budu po jejím boku každou minutu každého dne jejího života, protože bude vykonávat mou práci tak neomylně, jako bych tam byl já. A kdo bude jejím patronem? ptá se anděl připravený k zápisu do matriky. Bůh se usmál: Bude jí stačit zrcadlo. Neznámý autor (převzato z časopisu Rodinný život č. 1/2) NAŠE SPOLEČENSTVÍ vydává FIBOX s. r. o. Registrováno Okresním úřadem v Třebíči pod značkou MK ČR E Vychází jako měsíčník vždy 1. neděli v měsíci nákladem 650 výtisků. Redakční rada: Marie Daňhelová, P. Jiří Dobeš, Marie Doležalová, František Fiala, Lída Mayerová, Helena Pacnerová, Míla Šebelová, manželé Tomkovi. Sazba a tisk FIBOX s. r. o. Příjem příspěvků do pondělí před 1. nedělí v měsíci na adrese: FIBOX s. r. o., Janouškova 20, Třebíč, tel.: , fax ,

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Člověk a právo Metodický list

Člověk a právo Metodický list Člověk a právo Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti, definice práva, právního vztahu diskuse - význam práv a zákonů podklady pro kopírování Obecné informace k řadě

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého.

UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. UČÍM SE ŘÍKAT NE Vaše slovo buď ano, ano ne, ne ; co je nad to, je ze zlého. Pomůcky: pracovní list, DUHA 9/2014 2015. Přivítání Přivítáme se, přeptáme se dětí, jak se jim daří, a rozdáme si pracovní listy

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více