ZRNÍČKO. Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 4, číslo 6 červen 2004 Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že kdybych neměl dostat všechno, oč si řeknu já vás jen zkouším. 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději cítím se tak bezpečnější. 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. 4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako velký. 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí. 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty. 7. Nenechejte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje. 8. Nechraňte mě před následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest. 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat. 10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu hluchý a budu dělat mrtvého brouka. 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují. 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět. 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach, a pak lžu. 14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate. 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci. 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět. 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není. 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším. 19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím snažte se. 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne?

2 Světec na měsíc Jako světce pro měsíc červen jsme vybrali sv. Ireneje (česky Lubomíra). Narodil se kolem roku 140 ve Smyrně (dnešní Izmir). Jako učitele měl sv. Papia a sv. Polykarpa, který byl žákem apoštola sv. Jana. Polykarp poslal Ireneje do města Lyonu v Galii a tam byl biskupem Pothinem vysvěcen na kněze. Když roku 177 zuřilo pronásledování křesťanů, byl Pothin usmrcen a jeho nástupcem se stal Irenej. Svůj úřad zastával velmi horlivě. Spravoval řadu křesťanských obcí v jižní Galii a kázal nejen v řečtině, ale též v latině a keltštině. Křesťanská víra byla ještě nepevná a ohrožovali ji tzv. gnostikové, kteří si přisvojovali právo vzpoury proti světu. Hlásali, že zlé bytosti střeží planetární kruhy a osudy lidí a že i Bůh Jahve je na jedné rovině s planetárními démony. Irenej napsal proti gnostikům dílo zvané Odhalení a vyvrácení falešné gnóze, kterým si zajistil přední místo mezi církevními spisovateli. Zemřel mučednickou smrtí mečem r. 202 za pátého pronásledování křesťanů v době císaře Septima Severa. Sv. Irenej je pohřben v kryptě jemu zasvěceného kostela v Lyonu. Bože věčný, dej, ať nezapomenu, že tu nejsem navždy Bože věčný, dej, ať nikdy nezapomenu, že tu nejsem navždy. Dej, ať si stále uvědomuji, že jsem jen poutníkem na zemi, kde nemám trvalé místo. Zachovej mne svou milostí, dobrý Pane, aby mě nezaujaly radosti země natolik, že bych zapomněl toužit po čistších radostech nebeských. Dej ať se štěstí tohoto dne nestane osidlem mému příliš světskému srdci. A jestliže jsem dnes místo štěstí zažil zklamání nebo porážku, jestliže mě potkal smutek tam, kde jsem čekal radost, pak mi, prosím, dej milost přijmout to z tvých rukou jako laskavou připomínku toho, že zde není můj trvalý domov. Děkuji ti, Pane, žes vložil do mého srdce věčnost a vědomí tvé vyvýšenosti, takže mě žádná věc tohoto světa nemůže plně uspokojit. Děkuji ti za to, že každá přítomná radost je tak smíchána se smutkem a neklidem, že zvedá mou mysl vzhůru k touze po dokonalejší blaženosti. Nade všecko ti pak děkuji za jistou naději a zaslíbení věčného života, kterou jsi mi dal ve slavném evangeliu Ježíše Krista, mého Pána. (John Baillie, Cesty člověka k naději a smíření, Modlitby padesáti století I.,)

3 Dobré skutky, které nic nestojí Písnička Většinou jsme se zde zamýšleli nad tím jak pomoci druhým. Dnes bych chtěla, abychom se zamysleli nad tím, jak pomoci sami sobě. Určitě všichni dobře znáte ten pocit, kdy Vám připadá, že nic horšího už Vás nemůže potkat a že má-li se něco pokazit či nevydařit, tak se to stane zrovna teď a Vám. Jsou to dny, které by každý z nás nejraději vymazal z kalendáře. Někdy zase stačí jenom potkat člověka, který není nejlépe naladěn a krátký rozhovor s ním vám zakaboní tak dobře začínající slunečný den. A co teď s tím. Budete se také po zbytek dne mračit? Budete také nevrlí na okolí a tu jeho nemilou náladu roznášet dále? Ne, nadělejte to. A jak s ní tedy pryč? Docela jednoduchý návod a docela zabírá od chmur. Zazpívejte si!!! Možná si ani neuvědomujete, že písničky mají nejen melodii, ale i slova. A v mnohých písních je spousty moudra. Dosti často však postačí nechat se unést její vlezlou příjemnou melodií a svět je zase veselejší. To že neumíte zpívat je jen výmluva. Nejde o to "zpívat jako arizonská pěnice", ale o to, aby se vám ulevilo a bylo lépe. Zní to možná naivně, ale písnička je opravdu dobrý lék! Nakonec myšlenka Jiřího Suchého.: Znám tolik písní, že si je až pletu. Nad jejich krásou žasnu v pokoře. Ze všech těch písní nejraději mám větu. Jednou jsi dole, jednou nahoře. J.R.

4 Červen měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Srdce Ježíšovo je v Církvi zvláštním způsobem uctívané. Kristu člověku patří božská úcta a tato se mu může vzdávat i v jednotlivých částech jeho přirozenosti, protože všechny jsou podstatně spojeny s jeho božskou osobou, na kterou se tato úcta vztahuje. Předmětem úcty Ježíšova Srdce je tedy tělesné Srdce Pána, podstatně sjednocené s osobou věčného Slova Božího a představující jeho vnitřní život, především jeho nesmírnou lásku, kterou nás miloval a vydal sám sebe za nás (Ef 5,2). Ve slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která se slaví o třetím pátku po Letnicích, tj. v den, který dříve následoval bezprostředně po oktávu Božího těla, poznáváme typický ideový svátek, který uctívá Bohočlověka se zřetelem na jeho lásku symbolizovanou jeho srdcem. Podněty k takovémuto kultu lze nalézt již u Otců, kteří se odvolávali zejména na určitá místa v Janově evangeliu (např. 7,37; 19,34). Na ně navázali i teologové ve středověku, ojediněle už ve 12. století, především však ve století 13. Zvláštní vzpruhou této úcty byla mystika 13. a 14. století zastoupená osobnostmi jako Mechtilda z Magdeburgu, Gertruda z Helfty a Jindřich Suso. Později se o rozvoj uctívání Ježíšova Srdce zasazovalo zejména hnutí Devotio moderna a v 16. století jezuitský řád. V 17. století přivedli kult k novému vrcholu francouzští oratoriáni P. Bérulle (+ 1629) a Jan Eudes (+ 1680). Byl to právě Jan Eudes, který se svolením svého biskupa slavil v kostelích svého společenství svátek ke cti Ježíšova Srdce (20. října 1672) jako první. V letech 1673 až 1675 měla Markéta Marie Alacoque z řádu Navštívení Panny Marie v Paray-le-Monial řadu vidění, v nichž ji Kristus pověřil, aby se zasazovala za zavedení svátku Ježíšova Srdce v pátek po oktávu Božího těla a za šíření pátků Srdce Ježíšova ("první pátky") a Svaté hodiny. Řím se po více než sto roků zdráhal, až teprve papež Klement XIII. dovolil roku 1765 polským biskupům a římskému arcibratrstvu Srdce Ježíšova slavit tento svátek. Pius IX. jej roku 1856 zavedl jako závazný pro celou církev, Lev XIIL roku 1899 zvýšil jeho kategorii a přikázal na přelomu staletí zasvěcení světa nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Vydání nových textů slavnostní liturgie se uskutečnilo za Pia XL roku 1929, což bylo spojeno s dalším zvýšením kategorie svátku. K stoletému výročí všeobecného zavedení svátku uveřejnil papež Pius XIL roku 1956 encykliku o Srdci Ježíšově "Haurietis aquas". Proti kultu Ježíšova Srdce ostře bojovali především jansenisté a osvícenští teologové. Rovněž v našem století došlo k více či méně hlasitým výhradám, na které reagoval právě Pius XII. v již zmíněné encyklice. Mnohé pochybnosti spočívající na nepochopení by mohly být bezpředmětné, kdyby se slovo srdce chápalo jako "praslovo" nebo "prapojem" ve smyslu Karla Rahnera: "Neboť Písmo i učení a praxe církve předpokládají, když mluví o Ježíšově Srdci, totéž autenticky lidské praslovo o srdci jako nejniternějším původním středu tělesněduchovní celistvosti osoby. Předmětem kultu Ježíšova Srdce je tudíž sám Pán se zřetelem na toto jeho Srdce." Další formy kultu Ježíšova Srdce spočívají ve slavení pátků Srdce Ježíšova, prvních pátků v měsíci, a v tzv. svaté hodině v předvečer těchto pátků. Pro pátky Srdce Ježíšova schválil Lev XIII. roku 1899 zvláštní votivní mši. Obě tyto formy kultu si v mnoha farnostech vydobyly své místo a prokazují stále svou pastorační hodnotu.

5 SMÍRNÁ MODLITBA PIA XI. Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, hle, my klečíme zde před tvým oltářem, a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, kterou tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší. Ale když si uvědomujeme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a prosíme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné zadostučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili s cesty spásy, zatvrdili se v nevěře a nechtějí následovat tebe, svého pastýře a vůdce, anebo se zpronevěřili křestnímu slibu a odhodili sladké jho tvého zákona. Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veškeré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svatým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, kteří se protiví právům Církve tebou založené a jejímu úřadu učitelskému. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví! Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž zadostiučinění, které jsi kdysi na kříži svému Otci obětoval a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je se zadostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svatých a zbožných věřících. Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných i všechny lhostejnosti k tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého Evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali. Přijmi od nás, nejdobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Marie Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného zadostiučinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom ti až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do nebeské vlasti, kde s Otcem i Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

6 Četba na pokračování Eda 42. DĚDEČKŮV DENÍK Eda s Filipem jeli navštívit Edova dědečka. Chvíli si povídali u starého stolu v kuchyni a popíjeli výborný bylinkový čaj. Dědeček vzpomínal na příhody z mládí. Své vzpomínky zakončil povzdechnutím: Ale to už je všechno pryč stejně jako ty spousty věcí odložené na půdě." Kluky ta poznámka zaujala a hned zatoužili půdu prozkoumat. Eda prosil: "Prosím tě, dědo, nemohli bychom se tam podívat? Třeba tam najdeme něco užitečného!" "Dobře, můžete," svoloval dědeček, "ale musíte dát pozor, abyste se neušpinili a aby vám něco nespadlo na hlavu, je tam pořádný nepořádek!" Kluci bez váhání slíbili a poklusem vyrazili za tajemstvím. Ani je nenapadlo, že by nejdříve měli s dědečkem umýt nádobí. Na půdě našli všelijaké poklady: cep, dřevěnou lopatu, nějaké záhadné přístroje, kravský zvonec, hromady starých časopisů a kominickou štětku. V jedné bedně objevili poklad: dědečkův skutečný deník, psaný krásným písmem a ilustrovaný mnoha nádhernými obrázky. Kluci zapomněli na špínu kolem sebe, sedli si na bednu, prolistovali deník a pak začali číst pěkně od začátku. První zápis byl nadepsán datem Dědečkova dobrodružství se před nimi odvíjela tak živě, jako by je sami prožívali. Kluci byli čtením deníku tak zaujati, že ani neslyšeli vrzání prken v podlaze, když se dědeček přišel podívat, co kluci na půdě tak dlouho dělají. Chvíli tiše poslouchal, usmíval se a pak se zeptal: "Tak co, kluci, jak se vám to líbí?" Kluci překvapeně zvedli hlavy: "To je paráda, dědo! Prožíváme ty tvoje příběhy, jako by se to dělo právě teď." "A víte o tom, že cizí deník nemáme číst bez dovolení toho, kdo ho psal?" zlobil se dědeček, ale výraz jeho obličeje svědčil o tom, že to nemyslí vážně. Eda s Filipem se zkroušeně omlouvali, ale hned zase začali prosit: "Dědo, mohli bychom si ten deník vypůjčit domů? Stihli jsme přečíst jen kousek a je to tak zajímavé!" Dědeček se zatvářil, jako by chtěl říct "ne", ale když viděl, že kluci berou jeho žertování vážně a jsou už předem nešťastní, zasmál se a řekl: "Já vám ten deník nepůjčím, já vám ten deník dám! A doufám, že i vy prožijete podobné příhody a že nebudete líní zapisovat je do svých deníků, aby za šedesát let měli vaši vnukové co číst. A teď pojďte dolů, chci vám ještě něco ukázat. V kuchyni se kluci pohodlně uvelebili a zvědavě čekali. Dědeček přinesl starou tlustou knihu s nápisem BIBLE. "Víte, co to je?" zeptal se. Kluci samozřejmě věděli, ale bylo jim divné, proč se dědeček ptá, když si název knihy mohou přečíst na obalu. Hned se dočkali vysvětlení: "Před chvílí jste s napětím četli můj deník. Také tato kniha je vlastně takový deník, jenže nám v něm o sobě vypráví sám Bůh: Někomu se může zdát, že se tu píše o tom co se

7 stalo kdysi dávno, ale my přece můžeme prožívat třeba příběhy z Ježíšova života právě tak, jako jste vy prožívali při čtení deníku to, co se stalo před mnoha lety. A nejen to. ve chvíli, kdy čteme Bibli, k nám mluví Bůh! Je s námi, i když ho nevidíme, a říká nám to,co právě čteme nebo posloucháme. Víte co? Zapálíme svíčku, já vám něco přečtu a vy si zkuste představovat, že nesedíte tady v kuchyni, ale že tu událost právě teď prožíváte jako přímí účastníci." Když dědeček dočetl, byli chvíli potichu a pak si povídali o tom, co právě prožili. Pak děda kluky zkoušel, jestli si pamatují, o čem četl z Bible pan farář v kostele při nedělní mši svaté. Kluci si vzpomněli a dědeček z toho měl velikou radost. Filip se zeptal: "Podle čeho si pan farář vybírá, co bude číst? V Bibli jsou Ježíšovy příhody seřazeny pěkně po pořádku od narození až po vzkříšení, ale v kostele jsou čtení jaksi přeházená." "To máš pravdu," vysvětloval dědeček, "v kostele se čtou úryvky z Písma svatého v jiném pořadí, než jsou zaznamenány v Bibli, ale jejich uspořádání není náhodné. Před chvílí jsme si povídali o tom, že příběhy z Bible můžeme prožívat i dnes. Pro ty nejdůležitější události jsou vybrána během roku celá období, kdy se je snažíme prožívat a myslet na ně víc, než jindy, abychom lépe pochopili, co pro nás Bůh dělá. Podle zaměření těchto období jsou zvolena i čtení při mši. " "Já už tomu rozumím!" zajásal Filip. "Na vánoce jsme slavili Ježíšovy narozeniny a proto jsme pořád slyšeli vyprávění o tom, jak to tenkrát bylo. A před tím jsme slyšeli, jak se lidé připravovali na Ježíšův příchod na zem, to jsme se asi měli připravovat také." "Výborně!" pochválil ho dědeček. "Bylo by přece divné slavit Ježíšovy narozeniny a číst o tom, jak byl ukřižován, i když tyto události jsou samozřejmě nerozdílně spojeny. A s ostatními obdobími je to stejné. Na velikonoce se radujeme z toho, že nás Ježíš zachránil, v postní době před velikonocemi zkoumáme sami sebe, co je na našem chování špatné, a snažíme se to odstranit. A mezi těmito dobami, v mezidobí, slyšíme v kostele o ostatních událostech Ježíšova života, protože každou z nich říká Bůh něco důležitého pro náš život. Když se kluci museli rozloučit, poděkovali dědečkovi za čaj, za zajímavé vyprávění a hlavně za dědečkův skautský deník, který si Eda odnášel v tašce. Slíbili, že brzy zase přijedou a přivezou s sebou svoje vlastní deníky, do nichž budou zaznamenávat svoje úspěchy i neúspěchy v úsilí o dobrý život. O čem jsme slyšeli v evangeliu minulou neděli? Jaké "doby" prožíváme v kostele během celého roku? Stačí prožívat je jen v kostele? Proč nosí kněz při mši oděv (ornát) různé barvy? Pár hádanek pro procvičení šedé kůry mozkové: Kdy je neštěstím sejde-li se 13 hostů u stolu? Kdo se nenarodil a zemřel? Kdo to má, rád se toho zbaví, kdo to nemá, přeje si to. Kdo mne má v kapse, brzy tam nemá nic. Když je prostřeno jen pro 12 Adam Hlad Díra

8 Rodinná dovolená: průzkum Blíží se dovolená a vy stále nevíte, jak a kde ji strávit? Zapojte tedy celou rodinu do prozkoumávání možností. Děti budou ještě napnutější, jak jejich pátrání dopadne, a když čas dovolené konečně nadejde, bude mít ještě jednu dimenzi navíc. Co budete potřebovat: průvodce po různých krajích a zemích přístup do místní knihovny a nebo na internet telefon, noviny nebo časopisy Pokyny: 1. Stanovte si, čím jste vázáni a jaké máte požadavky. Rozhodněte se, zda se chcete omezit některým z následujících momentů: místa, kam se lze snadno dostat místa, kam lze dojet bez přenocování během cesty místa v Evropě, kam můžete letět letadlem místa v Čechách pobyty, jejichž cena nepřesahuje určitou cenu hotely, kam mohou psi a kočky místa, kde lze tábořit místa, kde jsou bezbariérové vstupy a další zařízení pro tělesně postižené 2. Ať se všichni členové rodiny poptají u svých přátel, spolužáků, spolupracovníků a sousedů, co by jim jako tip na dovolenou doporučili a s čím mají sami dobré zkušenosti. 3. Prohlédněte si možnosti inzerované na internetu. Nemáte-li počítač a modem, můžete zajít do internetové kavárny. 4. Navštivte některou cestovní kancelář a vezměte si odtud katalog nebo letáky se zajímavými nabídkami pobytů. 5. Čtěte noviny a časopisy, kde mohou být inzeráty nabízející zajímavé možnosti rekreace. Když uvidíte inzerát, který vypadá zajímavě, napište na uvedené adresy nebo zatelefonujte na uvedená čísla (někdy bývá volání zdarma) a požádejte o katalog, leták, popř. další informace. 6. Poté co každý shromáždil dostatečné množství informací, svolejte rodinnou radu a prodiskutujte možností, které jste objevili. Tipy, které by vám mohly být ku pomoci Rodiče by měli určit, zda o výběru dovolené nechají hlasovat, nebo o zda ní rozhodnou sami. Každého povzbuďte, aby předložil možnosti, na které přišel, a jednu z nich aby prosazoval. (Podle Zábavné činnosti pro celou rodinu )

9 Pojď se modlit Pro děti a nejen pro ně Kde jsme? Uléháš unavený do postele a máma chce, aby ses ještě pomodlil. Jdeš kolem kostela a napadne ti, že bys mohl vejít V kostele lidé recitují Otče náš, ale někteří řeknou jen každé třetí slovo. Tvá babička se večer modlí růženec, ale už se jí zavírají oči. Věřící různých náboženství se modlí Proč? Přemýšlel jsi, proč člověk volá k nebi? Myslím že modlit se mají především staří lidé, protože na to mají čas. (Jirka, 14) pro modlitbu musí být člověk silně věřící. A já na to nemám čas. (Karel, 13) modlitba je dobrá věc, protože můžu Bohu říct plno věcí, co mě trápí a tak. (Lenka, 13) Stalo se K Ježíšovi přicházelo stále více lidí. Vždy u něj byla nějaká skupinka s touhou poslouchat jeho slova. Když skončil, tlačili se k němu, každý ho chtěl vidět zblízka, dotknout se ho. Někteří ho chtěli vzít na koně, vejít do města a udělat ho králem. Ale Ježíš byl šikovnější, nenápadně zmizel. Odešel na kopec. Učedníci už věděli, že se šel modlit, že chce být sám. Zvykl si tam být i celou noc, ležel tváří k zemi a Ráno ho Petr a ostatní šli hledat. Volali ho: Všichni tě hledají! A on jim odpověděl: Pojďme jinam Více si o této události přečti v evangeliu (Marek 1,35-39) I dnes Máme problém s modlitbou, protože máme mnoho práce, zálib, potřeb, obdivu od lidí Ježíšovo volání Pojďme jinam znamená i to, že je třeba odejít z místa hluku, práce, zábavy, na nějaké tiché místo, kde můžeš být chvíli sám se svým Bohem. Vzpomeň si na to pojďme jinam, i když bys raději zůstal při sledování akčního filmu ale máma volá k večeři, když vysílají tvůj oblíbený seriál a ty máš právě jít do kostela, když se ti tak dobře hraje fotbal s kamarády ale máš jít do společenství. Když cítíš, že by ses měl modlit, neskrývej se za ty málo cenné věci (seriál, fotbal, playstation, hudba), protože tam nenajdeš to, co hledáš. Běž jinam. V Indii si lidé vyprávějí tuto smutnou legendu. Srnec z hor byl mladý, krásný, rychlý a vnímavý. Neustále cítil v nozdrách pronikavou vůni pižma. Vyběhl na kopec a cítil ji kolem sebe. Vběhl do hlubokého lesa a cítil ji kolem sebe. Prošel se po břehu řeky a cítil ji kolem sebe. Byla všude, kam se pohnul. Rozhodl se běžet až ke zdroji té úžasné vůně. Letěl rychle, přes kopce, lesy, přeskakoval potoky, brodil řeky, nejedl, nepil, nezastavoval se. Ta vůně však byla stále kolem a jakoby ho volala Až když na smrt vysílený padl na skálu a zranil se. Rány ho velmi bolely, byly hluboké. A tehdy objevil něco neuvěřitelného. Ta pronikavá vůně vycházela z váčku pižma na jeho těle, který mají všichni srnci jako on. Chtěl se ještě jednou z hluboka nadechnout té vůně, ale Modlit se jako Ježíš Lidé všech dob vždy cítili vůni Boha. Všechna stará náboženství jsou důkazem toho, že člověk hledá zdroj této vůně. Modlitba, která existuje ve všech náboženstvích je výkřikem člověka k Bohu. Protože nikdo nemůže uniknout před touto vůní Boha, před otázkou: proč

10 jsem na světě. Ten výkřik můžeš přehlušit (hudbou, filmem, sportem, zábavou), ale vůně je vždy a všude kolem tebe. Ježíš přišel mezi lidi i proto, aby je naučil modlit se, aby cítili, že Bůh je blízko. Modlit se to je jako dýchat vůni Boha. Nepřestávej ho hledat v sobě a uvidíš, že ho najdeš. Ježíš byl člověk, který měl vždy cosi na práci, ale měl málo času, aby to udělal. Ale i tak si našel čas, aby jedl, odpočíval, smál se, bavil se s lidmi. Věděl, že brzy zemře, ale celý čas věnoval potřebám druhých, trpělivě přijímal nemocné a uzdravoval jejich těla a duše. Jak to zvládal? Měl svoje tajemství. Modlitbu. Jako dítě se naučil modlit se spolu s Josefem a Marií. A potom se rychle jeho modlitba stala tajemstvím: prožíval v ní to, čím byl, že Bůh je jeho Otec. Abba! tak volalo židovské dítě na tatínka. I pro nás, pro tebe, má být modlitba tajemstvím: setkáním se s Bohem, který je Otec, má tě rád a je stále s tebou: doma, ve škole, na ulici, na horách, ve městě, na hřišti i před televizorem i v kostele. Když toto pochopíš, modlitba bude pro tebe stálou prosbou, aby Bůh byl v centru tvého života, aby ses učil konat jeho vůli, to, co od tebe chce Dnes večer běž jinam, abys mohl cítit Boha. Věřím Dnešní křesťan se modlí, protože věří, že Bohu jde především o člověka. Ví, že když se modlí ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého, jeho slova se stávají velkou chválou, vděkem, výkřikem naděje, důvěrnou prosbou o pomoc a odpuštění. Haló, Pane! Nebudu moc mluvit Pane můj, já tě nevidím, ale vím, že jsi tady. Nevidím tě, ale dívám se na tebe. Blízko tebe je mi dobře. Nechci ti nic vysvětlovat: vždyť ty o mně víš všechno. Bydlíš v mém srdci, tam kde jsem lepší. Jsi blízko jako přítel. A ty se díváš na mě. Jsi jako velké slunce, které svítí nade mnou. Už nejsem smutný, nebojím se. Strach zmizel. Ty jsi tady a já jsem jako pod ochranou velké skály. Už nebudu moc mluvit, jen jedno: nauč mě modlit se. Díky, Pane. Čti Na několika místech evangelia mluví Ježíš o modlitbě. Nabízíme ti dvě z nich: Jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan." (Lukáš 11,1-2) A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. A pokračování si přečti v evangeliu podle Matouše 6,9-15. (Podle časopisu pro mládež Svetlo)

11 Kupte si kus studny! Tak zní název doprovodné akce v rámci projektu "Adopce na dálku - Bolívie". Jeden centimetr vrtané studny přijde na pouhých 15 korun! Plzeň: Internát Hogar Javier ve vesnici San Francisco de Moxos v Bolívii je jedním z objektů, ve kterých bydlí děti zařazované do projektu "Adopce na dálku Bolívie". Vesnice se nachází v departamentu Beni, v amazonské části Bolívie. Vlivem globálního oteplování naší planety a lokálních ekologických jevů jako je El Niño se zde v posledních letech stále prodlužují období sucha. A to přesto, že se jedná o oblast tropů. Tato období trvají od května do listopadu a mají tendenci se dále prodlužovat. Situace se stává kritickou. To má dopad na snižování hladiny spodních vod, a stávající kopané studny ztrácejí vodu. Navíc mnoho obyvatel vesnice nemá ani ty, což nutí v mnohých případech místní obyvatelstvo používat k pití a vaření povrchovou vodu z řeky nebo stojatých vod. Vedení internátu se proto rozhodlo nechat vybudovat devadesát metrů hlubokou vrtanou studnu, která by měla zajistit dostatek pitné vody po celý rok nejen pro děti v internátu, ale i pro celou vesnici. Čerpadlo a potrubí od vrtu do vodojemu dodá jako svou spoluúčast na projektu internát. Náklady na jeden metr hloubky studny budou činit asi 50 USD, tedy řádově Kč. Jeden cm studny přijde tedy na pouhých 15 Kč. Zasláním jakéhokoliv násobku této částky se i vy můžete stát "spoluvlastníkem kusu studny". Darujete tím i kus svého srdce, který děti a obyvatelé vesnice San Francisco de Moxos budou přijímat s každým douškem životodárné vody z této studny. Své dary můžete zasílat na účet číslo /2700, variabilní symbol: 9998, nebo složit hotově v kancelářích Diecézní charity Plzeň v Sadech 5. května 8 a Hlavanova 16. Kontakt: Luděk Kaluža, vedoucí projektu "Adopce na dálku - Bolívie"; mobil: ;

12 Společně k Bohu V této nové rubrice se budeme společně s P. Simajchlem zamýšlet nad výchovou dětí. Materiál je převzat z internetových stránek Fatymu. l9. Děti lžou Jedna z častých otázek, s kterými přicházejí rodiče na radu za knězem je: "Náš chlapec lže. Co máme proti tomu dělat?" Takhle se ptát a chtít hned návod k použití, to je stejné jako kdyby maminka přišla k lékaři a řekla: "Pane doktore, můj chlapec je nemocný. Předepište mu lék." Jako je mnoho různých nemocí a mnoho různých léků, tak i lež má mnoho různých kořenů. Má-li zmizet lež, musíme najít a odstranit její kořeny. Pokusme si to znázornit na několika případech. l) Aničce ještě není pět a babička říká, že už lže. Vypravuje, co viděla na ulici a ani polovic z toho není pravda. Ve školce vykládá učitelce, že tatínek je nemocný a on ani nezastonal. Maminka je z toho celá nešťastná: "Vždyť byla dosud tak pravdomluvná, všechno věrně kdekomu vybreptala, co se doma šustlo, a teď lže, jako když tiskne. Co proti tomu dělat?" Zde je odpověď jednoduchá. Kořeny těchto "lží" jsou v bujné fantazii, představivosti, která se začne v dětech rozvíjet. A přitom v tomto věku ještě děti nedovedou rozlišovat mezi realitou a iluzí, mezi skutečností a fantazií. Není rozdílu mezi světem pohádek a světem, v němž dítě žije, Panenky malé Aničky mluví lidským hlasem, jejího medvídka dnes bolí bříško. Co s tím má maminka dělat? Nic. Hrát vesele s sebou a vymýšlet spolu, co zažil koblížek na cestách. Než půjde Anička do školy, naučí se jistě rozeznávat, co je pohádka a co skutečnost. 2) Jiné kořeny má lež malého Karlíka. Tatínek přijde z práce a ptá se, jestli byl Karlík hodný. Karlíkovo "Ano" přímo voní ctností. Jenže maminka je jiného mínění. Pomáhá paměti otázkou, kdože to rozbil vázu? A malý hříšník tvrdí dál: "Já nerozbil." Zde je přání otcem myšlenky. Karlík tolik touží být hodný před tatínkem, že s tou rozbitou vázou nechce nic mít. Nechce se k takovým špatnostem hlásit, distancuje se od nich. Abychom pomohli provinilci k snadnějšímu doznání, povíme, že on ji vlastně rozbít nechtěl, že si jen nedal dost pozor, ale že si už jistě příště pozor dá. A zde už doznání nebude nad dětské síly. 3) Když však děti udělají špatnou zkušenost opačnou, že totiž tatínek nebo maminka se moc rozzlobí, křičí, nadává, bije - pak je kořenem lži strach, nepřekonatelný strach. Je třeba, aby se rodiče ovládli a nevyváděli pro každou maličkost a děti se nebudou bát přiznat. 4) Jiný druh lži se objevuje u větších dětí, které trpí pocitem méněcennosti. Věrka slyšela odmala od nerozumné maminky jen tvrdou kritiku: Je hrozná nešika, nic neumí, nic nedokáže, takové trdlo se ani nevdá. Věra tím nasákla tak, že si sama nevěří, nemá sebejistotu a proto lže. Není schopna přiznat nějakou chybu. Jako malá farizejka vše točí, aby to svalila na někoho jiného, aby z toho vyšla jako dobrá. Zde nepomůže hubovat děvče pro lhaní, zde je potřeba domluvit mamince a pak trpělivě upevňovat sebevědomí děvčete. Pomoci jí pochopit, že mladý člověk má právo být ještě nehotový, nedokonalý, učit se ze svých chyb. Že se nikdo nenarodil dokonalý, ke zdokonalení nedojdeme zalháváním a zapíráním chyb, ale upřímným doznáním. Spravedlivými - lépe řečeno ospravedlněnými - se stáváme zásluhou Pána Ježíše, když jsme upřímní a kajícně se k chybám přiznáváme. Kde rodiče dovedou přiznat svou chybu před dětmi, kde děti vidí, jak rodiče jdou s pokorou ke svaté zpovědi, tam to dokážou i děti.

13 5) Dorůstající chlapci jsou v nebezpečí, hlavně ti, co jsou slaboši, zakrývat lhaním, chytračením a kličkováním svou lenost, neschopnost, své neúspěchy. A vemluví se do svého pseudochlapáctví často tak, že si i sami uvěří a načas i jiné ošálí. Jak jim pomoci? Ukaž jim, jak každá lež je ubohá a krátkodechá. Jak soudní lidé brzo prokouknou jejich škrabošku. Ale nestačí je jen "odhalit". Je potřeba jim trpělivě pomáhat podle zásady: "Chtěj být víc, než nač vypadáš." 6) Když si dobře zvážíš, co jsme si tu jako příklad řekli, budete už sami umět objevovat další kořeny, z nichž roste dětská lež. Přál bych vám, milí rodiče, aby ty kořeny nevedly k vám: Kdo naučil to dítě lhát? No přece ty, maminko. Tolikrát jsi mu říkala: "Tohle neříkej tatínkovi, on by se zlobil." Teď už to syn umí, a umí lhát nejen tatínkovi, ale i mamince a kdekomu. Závěrem můžeme říci: Podstatu lhaní rozeznává dítě až ve věku kolem šesti let. Chceme-li dítě lhaní odnaučit, musíme nejprve hledat a najít příčiny proč lže. Nepomůže hubovat a trestat, dokud se neodstraní kořeny. Každá lež, kterou lehce přejdeme, otvírá dveře další, drzejší lži. Při výchově k pravdomluvnosti je třeba v dětech současně vychovávat smysl pro zachování tajemství. Ony to sice docela pochopí až někdy v dospívání, ale už teď je třeba učit je mlčenlivosti a říci jim: "Být pravdomluvný neznamená, že musíš každému vybreptat všechno, co víš. Každý člověk a každá rodina má právo na osobní, rodinné tajemství. Když se tě někdo vyptává na věci, po kterých mu nic není, nebo když se tě někdo vyptává proto, aby mohl někomu uškodit, tomu neříkej nic. A protože nikdy nemůžeš najisto vědět, jak to myslí ten, kdo z tebe tahá rozumy, řekni mu hned: "Já nevím, zeptejte se tatínka." Svým rodičům děti samozřejmě nezamlčují nic - s těmi mají přece různá tajemství společná. Viďte, není to nic snadného, co od nás děti potřebují. Máme dávat příklad v lásce k pravdě, máme být vytrvalí v stálém úsilí o dobro. Pojďme se pevně chytit ruky Krista, Vychovatele všech vychovatelů a prosit ho o pomoc. Modlitba: Pane Ježíši, tys nás varoval, abychom nedávali dětem špatný příklad. Řekls, že tomu, kdo kazí malé děti, by se měl uvázat mlýnský kámen na krk a hodit do vody, aby už nemohl děti kazit. Ty víš, Pane, že dobrou vůli máme, jenže často je naše únava a náladovost silnější. Prosíme tě proto o pomoc: - Ať hledáme příčiny chyb svých dětí především na sobě. - Ať svou nedůsledností neosmělujeme děti k neposlušnosti. - Ať svou přílišnou tvrdostí nedráždíme děti k tvrdohlavosti a vzdoru. - Ať při potížích s dětmi, když si nevíme rady, nejednáme naslepo, ale vyhledáme radu zkušeného kněze - vychovatele. Dobrý Bože, stvořils jsi nás k svému obrazu. Dej nám radost a sílu, abychom smýšleli, mluvili a jednali podle tvé vůle, jak ji poznáváme.

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 6 červen 2014 Nasadit celý život k záchraně celého člověka Angažovanost je slovo dnes velmi užívané, a to k označení lidské obětavostí vůči ostatním, především v jejich boji o

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006 Povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. A se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství. Deníček

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 9. BŘEZNA 2014 Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. Poutníci pod horou pokušení tady se Ježíš postil a byl pokoušen od ďábla. Peregrinatio Ad Fontes Salutis, 28. února

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 9 září 2009 Pane, rozesměj mě! Mnoho věřících si myslí, že je neuctivé, když se někdo v kostele směje. Naopak, když někdo pláče, tak se to nepokládá za špatné, naopak je to hodné

Více

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 3. ČERVNA 2012 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. P. Marko I. Rupnik, S.J., Centro Aletti: SVATÁ RODINA, ikona VII. Světového setkání rodin

Více

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2013 Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Poutníci ve svatyni na Poli pastýřů v Betlémě, Palestina, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 2. března 2013. MODLITBA

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 3 březen 2014 Utrpení - tragický produkt člověka V nás, kolem nás a všude ve světě existuje krutá a tvrdošíjná přítomnost utrpení a smrti. Vždycky na ně člověk narážel. Člověk

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

5. neděle v mezidobí

5. neděle v mezidobí 5. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 95,6-7 Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh. Uvedení do bohoslužby A Co jsou lidé lidmi, mají své dny všední a

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz

Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání. Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání. www.hledampovolani.cz Modlitby a úvahy na téma: Duchovní povolání Vhodné pro týden modliteb za duchovní povolání www.hledampovolani.cz Příručka modliteb za duchovní povolání je dílem společenství biskupů, kněží a jejich spolupracovníků.

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 4 duben 2005. Vězeň

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 4 duben 2005. Vězeň ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 4 duben 2005 Vězeň Člověk je osamocený, protože je jedincem; je však povolán k tomu, aby se dával jiným. Bohužel hřích nás rozděluje a odlučuje. Musíme se spojit jedni s druhými,

Více