ZRNÍČKO. Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 4, číslo 6 červen 2004 Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že kdybych neměl dostat všechno, oč si řeknu já vás jen zkouším. 2. Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději cítím se tak bezpečnější. 3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte. 4. Nedělejte ze mne menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako velký. 5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí. 6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy. Nabourává to můj smysl pro hodnoty. 7. Nenechejte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje. 8. Nechraňte mě před následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest. 9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat. 10. Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu hluchý a budu dělat mrtvého brouka. 11. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují. 12. Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět. 13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach, a pak lžu. 14. Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate. 15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci. 16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět. 17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není. 18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejším. 19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím snažte se. 20. Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne?

2 Světec na měsíc Jako světce pro měsíc červen jsme vybrali sv. Ireneje (česky Lubomíra). Narodil se kolem roku 140 ve Smyrně (dnešní Izmir). Jako učitele měl sv. Papia a sv. Polykarpa, který byl žákem apoštola sv. Jana. Polykarp poslal Ireneje do města Lyonu v Galii a tam byl biskupem Pothinem vysvěcen na kněze. Když roku 177 zuřilo pronásledování křesťanů, byl Pothin usmrcen a jeho nástupcem se stal Irenej. Svůj úřad zastával velmi horlivě. Spravoval řadu křesťanských obcí v jižní Galii a kázal nejen v řečtině, ale též v latině a keltštině. Křesťanská víra byla ještě nepevná a ohrožovali ji tzv. gnostikové, kteří si přisvojovali právo vzpoury proti světu. Hlásali, že zlé bytosti střeží planetární kruhy a osudy lidí a že i Bůh Jahve je na jedné rovině s planetárními démony. Irenej napsal proti gnostikům dílo zvané Odhalení a vyvrácení falešné gnóze, kterým si zajistil přední místo mezi církevními spisovateli. Zemřel mučednickou smrtí mečem r. 202 za pátého pronásledování křesťanů v době císaře Septima Severa. Sv. Irenej je pohřben v kryptě jemu zasvěceného kostela v Lyonu. Bože věčný, dej, ať nezapomenu, že tu nejsem navždy Bože věčný, dej, ať nikdy nezapomenu, že tu nejsem navždy. Dej, ať si stále uvědomuji, že jsem jen poutníkem na zemi, kde nemám trvalé místo. Zachovej mne svou milostí, dobrý Pane, aby mě nezaujaly radosti země natolik, že bych zapomněl toužit po čistších radostech nebeských. Dej ať se štěstí tohoto dne nestane osidlem mému příliš světskému srdci. A jestliže jsem dnes místo štěstí zažil zklamání nebo porážku, jestliže mě potkal smutek tam, kde jsem čekal radost, pak mi, prosím, dej milost přijmout to z tvých rukou jako laskavou připomínku toho, že zde není můj trvalý domov. Děkuji ti, Pane, žes vložil do mého srdce věčnost a vědomí tvé vyvýšenosti, takže mě žádná věc tohoto světa nemůže plně uspokojit. Děkuji ti za to, že každá přítomná radost je tak smíchána se smutkem a neklidem, že zvedá mou mysl vzhůru k touze po dokonalejší blaženosti. Nade všecko ti pak děkuji za jistou naději a zaslíbení věčného života, kterou jsi mi dal ve slavném evangeliu Ježíše Krista, mého Pána. (John Baillie, Cesty člověka k naději a smíření, Modlitby padesáti století I.,)

3 Dobré skutky, které nic nestojí Písnička Většinou jsme se zde zamýšleli nad tím jak pomoci druhým. Dnes bych chtěla, abychom se zamysleli nad tím, jak pomoci sami sobě. Určitě všichni dobře znáte ten pocit, kdy Vám připadá, že nic horšího už Vás nemůže potkat a že má-li se něco pokazit či nevydařit, tak se to stane zrovna teď a Vám. Jsou to dny, které by každý z nás nejraději vymazal z kalendáře. Někdy zase stačí jenom potkat člověka, který není nejlépe naladěn a krátký rozhovor s ním vám zakaboní tak dobře začínající slunečný den. A co teď s tím. Budete se také po zbytek dne mračit? Budete také nevrlí na okolí a tu jeho nemilou náladu roznášet dále? Ne, nadělejte to. A jak s ní tedy pryč? Docela jednoduchý návod a docela zabírá od chmur. Zazpívejte si!!! Možná si ani neuvědomujete, že písničky mají nejen melodii, ale i slova. A v mnohých písních je spousty moudra. Dosti často však postačí nechat se unést její vlezlou příjemnou melodií a svět je zase veselejší. To že neumíte zpívat je jen výmluva. Nejde o to "zpívat jako arizonská pěnice", ale o to, aby se vám ulevilo a bylo lépe. Zní to možná naivně, ale písnička je opravdu dobrý lék! Nakonec myšlenka Jiřího Suchého.: Znám tolik písní, že si je až pletu. Nad jejich krásou žasnu v pokoře. Ze všech těch písní nejraději mám větu. Jednou jsi dole, jednou nahoře. J.R.

4 Červen měsíc Nejsvětějšího Srdce Páně Srdce Ježíšovo je v Církvi zvláštním způsobem uctívané. Kristu člověku patří božská úcta a tato se mu může vzdávat i v jednotlivých částech jeho přirozenosti, protože všechny jsou podstatně spojeny s jeho božskou osobou, na kterou se tato úcta vztahuje. Předmětem úcty Ježíšova Srdce je tedy tělesné Srdce Pána, podstatně sjednocené s osobou věčného Slova Božího a představující jeho vnitřní život, především jeho nesmírnou lásku, kterou nás miloval a vydal sám sebe za nás (Ef 5,2). Ve slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která se slaví o třetím pátku po Letnicích, tj. v den, který dříve následoval bezprostředně po oktávu Božího těla, poznáváme typický ideový svátek, který uctívá Bohočlověka se zřetelem na jeho lásku symbolizovanou jeho srdcem. Podněty k takovémuto kultu lze nalézt již u Otců, kteří se odvolávali zejména na určitá místa v Janově evangeliu (např. 7,37; 19,34). Na ně navázali i teologové ve středověku, ojediněle už ve 12. století, především však ve století 13. Zvláštní vzpruhou této úcty byla mystika 13. a 14. století zastoupená osobnostmi jako Mechtilda z Magdeburgu, Gertruda z Helfty a Jindřich Suso. Později se o rozvoj uctívání Ježíšova Srdce zasazovalo zejména hnutí Devotio moderna a v 16. století jezuitský řád. V 17. století přivedli kult k novému vrcholu francouzští oratoriáni P. Bérulle (+ 1629) a Jan Eudes (+ 1680). Byl to právě Jan Eudes, který se svolením svého biskupa slavil v kostelích svého společenství svátek ke cti Ježíšova Srdce (20. října 1672) jako první. V letech 1673 až 1675 měla Markéta Marie Alacoque z řádu Navštívení Panny Marie v Paray-le-Monial řadu vidění, v nichž ji Kristus pověřil, aby se zasazovala za zavedení svátku Ježíšova Srdce v pátek po oktávu Božího těla a za šíření pátků Srdce Ježíšova ("první pátky") a Svaté hodiny. Řím se po více než sto roků zdráhal, až teprve papež Klement XIII. dovolil roku 1765 polským biskupům a římskému arcibratrstvu Srdce Ježíšova slavit tento svátek. Pius IX. jej roku 1856 zavedl jako závazný pro celou církev, Lev XIIL roku 1899 zvýšil jeho kategorii a přikázal na přelomu staletí zasvěcení světa nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Vydání nových textů slavnostní liturgie se uskutečnilo za Pia XL roku 1929, což bylo spojeno s dalším zvýšením kategorie svátku. K stoletému výročí všeobecného zavedení svátku uveřejnil papež Pius XIL roku 1956 encykliku o Srdci Ježíšově "Haurietis aquas". Proti kultu Ježíšova Srdce ostře bojovali především jansenisté a osvícenští teologové. Rovněž v našem století došlo k více či méně hlasitým výhradám, na které reagoval právě Pius XII. v již zmíněné encyklice. Mnohé pochybnosti spočívající na nepochopení by mohly být bezpředmětné, kdyby se slovo srdce chápalo jako "praslovo" nebo "prapojem" ve smyslu Karla Rahnera: "Neboť Písmo i učení a praxe církve předpokládají, když mluví o Ježíšově Srdci, totéž autenticky lidské praslovo o srdci jako nejniternějším původním středu tělesněduchovní celistvosti osoby. Předmětem kultu Ježíšova Srdce je tudíž sám Pán se zřetelem na toto jeho Srdce." Další formy kultu Ježíšova Srdce spočívají ve slavení pátků Srdce Ježíšova, prvních pátků v měsíci, a v tzv. svaté hodině v předvečer těchto pátků. Pro pátky Srdce Ježíšova schválil Lev XIII. roku 1899 zvláštní votivní mši. Obě tyto formy kultu si v mnoha farnostech vydobyly své místo a prokazují stále svou pastorační hodnotu.

5 SMÍRNÁ MODLITBA PIA XI. Nejsladší Ježíši, jemuž se za všechnu lásku odměňuje lidská nevděčnost zapomínáním, lhostejností a pohrdáním, hle, my klečíme zde před tvým oltářem, a chceme ti zvláštní úctou nahrazovat tak velikou nevšímavost a křivdu, kterou tvé milující Srdce neustále od lidí zakouší. Ale když si uvědomujeme, že i my jsme byli kdysi mezi těmi nehodnými, jsme proniknuti hlubokou lítostí, a prosíme především pro sebe o tvé milosrdenství. Jsme ochotni dávat náhradou dobrovolné zadostučinění jak za vlastní hříchy, tak i za hříchy těch, kdo daleko zbloudili s cesty spásy, zatvrdili se v nevěře a nechtějí následovat tebe, svého pastýře a vůdce, anebo se zpronevěřili křestnímu slibu a odhodili sladké jho tvého zákona. Umiňujeme si tedy, že dostiučiníme za všechny tyto viny a že se přičiníme zvláště o odstranění veškeré nestoudnosti a nemravnosti v životě i v jednání, jimiž se činí nástrahy nevinným duším, znesvěcování svátečních dnů, hrozných rouhání proti tobě a svatým, tupení tvého náměstka na zemi a veškerého kněžstva, zanedbávání velebné Svátosti tvé lásky nebo jejího zneuctívání hroznými svatokrádežemi, konečně i veřejných hříchů národů, kteří se protiví právům Církve tebou založené a jejímu úřadu učitelskému. Kéž bychom mohli smýt tyto zločiny svou vlastní krví! Náhradou za urážky tvé božské cti podáváme ti dnes totéž zadostiučinění, které jsi kdysi na kříži svému Otci obětoval a které denně ochotně obnovuješ na oltářích, a spojujeme je se zadostiučiněním Panny Marie, tvé Matky, všech svatých a zbožných věřících. Upřímně slibujeme, že všechny hříchy své i hříchy jiných i všechny lhostejnosti k tvé nesmírné lásce chceme s tvou milostí odčiňovat pevnou vírou, mravným životem a svědomitým zachováváním přikázání tvého Evangelia, zejména přikázání lásky. Ze všech sil se také přičiníme, aby tě lidé již neuráželi a co nejhojněji tě následovali. Přijmi od nás, nejdobrotivější Ježíši, na přímluvu blahoslavené Panny Marie Smiřitelky tento dobrovolný závazek našeho smírného zadostiučinění, dej nám veliký dar setrvání v dobrém, abychom ti až do smrti věrně sloužili a jednou se všichni dostali do nebeské vlasti, kde s Otcem i Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

6 Četba na pokračování Eda 42. DĚDEČKŮV DENÍK Eda s Filipem jeli navštívit Edova dědečka. Chvíli si povídali u starého stolu v kuchyni a popíjeli výborný bylinkový čaj. Dědeček vzpomínal na příhody z mládí. Své vzpomínky zakončil povzdechnutím: Ale to už je všechno pryč stejně jako ty spousty věcí odložené na půdě." Kluky ta poznámka zaujala a hned zatoužili půdu prozkoumat. Eda prosil: "Prosím tě, dědo, nemohli bychom se tam podívat? Třeba tam najdeme něco užitečného!" "Dobře, můžete," svoloval dědeček, "ale musíte dát pozor, abyste se neušpinili a aby vám něco nespadlo na hlavu, je tam pořádný nepořádek!" Kluci bez váhání slíbili a poklusem vyrazili za tajemstvím. Ani je nenapadlo, že by nejdříve měli s dědečkem umýt nádobí. Na půdě našli všelijaké poklady: cep, dřevěnou lopatu, nějaké záhadné přístroje, kravský zvonec, hromady starých časopisů a kominickou štětku. V jedné bedně objevili poklad: dědečkův skutečný deník, psaný krásným písmem a ilustrovaný mnoha nádhernými obrázky. Kluci zapomněli na špínu kolem sebe, sedli si na bednu, prolistovali deník a pak začali číst pěkně od začátku. První zápis byl nadepsán datem Dědečkova dobrodružství se před nimi odvíjela tak živě, jako by je sami prožívali. Kluci byli čtením deníku tak zaujati, že ani neslyšeli vrzání prken v podlaze, když se dědeček přišel podívat, co kluci na půdě tak dlouho dělají. Chvíli tiše poslouchal, usmíval se a pak se zeptal: "Tak co, kluci, jak se vám to líbí?" Kluci překvapeně zvedli hlavy: "To je paráda, dědo! Prožíváme ty tvoje příběhy, jako by se to dělo právě teď." "A víte o tom, že cizí deník nemáme číst bez dovolení toho, kdo ho psal?" zlobil se dědeček, ale výraz jeho obličeje svědčil o tom, že to nemyslí vážně. Eda s Filipem se zkroušeně omlouvali, ale hned zase začali prosit: "Dědo, mohli bychom si ten deník vypůjčit domů? Stihli jsme přečíst jen kousek a je to tak zajímavé!" Dědeček se zatvářil, jako by chtěl říct "ne", ale když viděl, že kluci berou jeho žertování vážně a jsou už předem nešťastní, zasmál se a řekl: "Já vám ten deník nepůjčím, já vám ten deník dám! A doufám, že i vy prožijete podobné příhody a že nebudete líní zapisovat je do svých deníků, aby za šedesát let měli vaši vnukové co číst. A teď pojďte dolů, chci vám ještě něco ukázat. V kuchyni se kluci pohodlně uvelebili a zvědavě čekali. Dědeček přinesl starou tlustou knihu s nápisem BIBLE. "Víte, co to je?" zeptal se. Kluci samozřejmě věděli, ale bylo jim divné, proč se dědeček ptá, když si název knihy mohou přečíst na obalu. Hned se dočkali vysvětlení: "Před chvílí jste s napětím četli můj deník. Také tato kniha je vlastně takový deník, jenže nám v něm o sobě vypráví sám Bůh: Někomu se může zdát, že se tu píše o tom co se

7 stalo kdysi dávno, ale my přece můžeme prožívat třeba příběhy z Ježíšova života právě tak, jako jste vy prožívali při čtení deníku to, co se stalo před mnoha lety. A nejen to. ve chvíli, kdy čteme Bibli, k nám mluví Bůh! Je s námi, i když ho nevidíme, a říká nám to,co právě čteme nebo posloucháme. Víte co? Zapálíme svíčku, já vám něco přečtu a vy si zkuste představovat, že nesedíte tady v kuchyni, ale že tu událost právě teď prožíváte jako přímí účastníci." Když dědeček dočetl, byli chvíli potichu a pak si povídali o tom, co právě prožili. Pak děda kluky zkoušel, jestli si pamatují, o čem četl z Bible pan farář v kostele při nedělní mši svaté. Kluci si vzpomněli a dědeček z toho měl velikou radost. Filip se zeptal: "Podle čeho si pan farář vybírá, co bude číst? V Bibli jsou Ježíšovy příhody seřazeny pěkně po pořádku od narození až po vzkříšení, ale v kostele jsou čtení jaksi přeházená." "To máš pravdu," vysvětloval dědeček, "v kostele se čtou úryvky z Písma svatého v jiném pořadí, než jsou zaznamenány v Bibli, ale jejich uspořádání není náhodné. Před chvílí jsme si povídali o tom, že příběhy z Bible můžeme prožívat i dnes. Pro ty nejdůležitější události jsou vybrána během roku celá období, kdy se je snažíme prožívat a myslet na ně víc, než jindy, abychom lépe pochopili, co pro nás Bůh dělá. Podle zaměření těchto období jsou zvolena i čtení při mši. " "Já už tomu rozumím!" zajásal Filip. "Na vánoce jsme slavili Ježíšovy narozeniny a proto jsme pořád slyšeli vyprávění o tom, jak to tenkrát bylo. A před tím jsme slyšeli, jak se lidé připravovali na Ježíšův příchod na zem, to jsme se asi měli připravovat také." "Výborně!" pochválil ho dědeček. "Bylo by přece divné slavit Ježíšovy narozeniny a číst o tom, jak byl ukřižován, i když tyto události jsou samozřejmě nerozdílně spojeny. A s ostatními obdobími je to stejné. Na velikonoce se radujeme z toho, že nás Ježíš zachránil, v postní době před velikonocemi zkoumáme sami sebe, co je na našem chování špatné, a snažíme se to odstranit. A mezi těmito dobami, v mezidobí, slyšíme v kostele o ostatních událostech Ježíšova života, protože každou z nich říká Bůh něco důležitého pro náš život. Když se kluci museli rozloučit, poděkovali dědečkovi za čaj, za zajímavé vyprávění a hlavně za dědečkův skautský deník, který si Eda odnášel v tašce. Slíbili, že brzy zase přijedou a přivezou s sebou svoje vlastní deníky, do nichž budou zaznamenávat svoje úspěchy i neúspěchy v úsilí o dobrý život. O čem jsme slyšeli v evangeliu minulou neděli? Jaké "doby" prožíváme v kostele během celého roku? Stačí prožívat je jen v kostele? Proč nosí kněz při mši oděv (ornát) různé barvy? Pár hádanek pro procvičení šedé kůry mozkové: Kdy je neštěstím sejde-li se 13 hostů u stolu? Kdo se nenarodil a zemřel? Kdo to má, rád se toho zbaví, kdo to nemá, přeje si to. Kdo mne má v kapse, brzy tam nemá nic. Když je prostřeno jen pro 12 Adam Hlad Díra

8 Rodinná dovolená: průzkum Blíží se dovolená a vy stále nevíte, jak a kde ji strávit? Zapojte tedy celou rodinu do prozkoumávání možností. Děti budou ještě napnutější, jak jejich pátrání dopadne, a když čas dovolené konečně nadejde, bude mít ještě jednu dimenzi navíc. Co budete potřebovat: průvodce po různých krajích a zemích přístup do místní knihovny a nebo na internet telefon, noviny nebo časopisy Pokyny: 1. Stanovte si, čím jste vázáni a jaké máte požadavky. Rozhodněte se, zda se chcete omezit některým z následujících momentů: místa, kam se lze snadno dostat místa, kam lze dojet bez přenocování během cesty místa v Evropě, kam můžete letět letadlem místa v Čechách pobyty, jejichž cena nepřesahuje určitou cenu hotely, kam mohou psi a kočky místa, kde lze tábořit místa, kde jsou bezbariérové vstupy a další zařízení pro tělesně postižené 2. Ať se všichni členové rodiny poptají u svých přátel, spolužáků, spolupracovníků a sousedů, co by jim jako tip na dovolenou doporučili a s čím mají sami dobré zkušenosti. 3. Prohlédněte si možnosti inzerované na internetu. Nemáte-li počítač a modem, můžete zajít do internetové kavárny. 4. Navštivte některou cestovní kancelář a vezměte si odtud katalog nebo letáky se zajímavými nabídkami pobytů. 5. Čtěte noviny a časopisy, kde mohou být inzeráty nabízející zajímavé možnosti rekreace. Když uvidíte inzerát, který vypadá zajímavě, napište na uvedené adresy nebo zatelefonujte na uvedená čísla (někdy bývá volání zdarma) a požádejte o katalog, leták, popř. další informace. 6. Poté co každý shromáždil dostatečné množství informací, svolejte rodinnou radu a prodiskutujte možností, které jste objevili. Tipy, které by vám mohly být ku pomoci Rodiče by měli určit, zda o výběru dovolené nechají hlasovat, nebo o zda ní rozhodnou sami. Každého povzbuďte, aby předložil možnosti, na které přišel, a jednu z nich aby prosazoval. (Podle Zábavné činnosti pro celou rodinu )

9 Pojď se modlit Pro děti a nejen pro ně Kde jsme? Uléháš unavený do postele a máma chce, aby ses ještě pomodlil. Jdeš kolem kostela a napadne ti, že bys mohl vejít V kostele lidé recitují Otče náš, ale někteří řeknou jen každé třetí slovo. Tvá babička se večer modlí růženec, ale už se jí zavírají oči. Věřící různých náboženství se modlí Proč? Přemýšlel jsi, proč člověk volá k nebi? Myslím že modlit se mají především staří lidé, protože na to mají čas. (Jirka, 14) pro modlitbu musí být člověk silně věřící. A já na to nemám čas. (Karel, 13) modlitba je dobrá věc, protože můžu Bohu říct plno věcí, co mě trápí a tak. (Lenka, 13) Stalo se K Ježíšovi přicházelo stále více lidí. Vždy u něj byla nějaká skupinka s touhou poslouchat jeho slova. Když skončil, tlačili se k němu, každý ho chtěl vidět zblízka, dotknout se ho. Někteří ho chtěli vzít na koně, vejít do města a udělat ho králem. Ale Ježíš byl šikovnější, nenápadně zmizel. Odešel na kopec. Učedníci už věděli, že se šel modlit, že chce být sám. Zvykl si tam být i celou noc, ležel tváří k zemi a Ráno ho Petr a ostatní šli hledat. Volali ho: Všichni tě hledají! A on jim odpověděl: Pojďme jinam Více si o této události přečti v evangeliu (Marek 1,35-39) I dnes Máme problém s modlitbou, protože máme mnoho práce, zálib, potřeb, obdivu od lidí Ježíšovo volání Pojďme jinam znamená i to, že je třeba odejít z místa hluku, práce, zábavy, na nějaké tiché místo, kde můžeš být chvíli sám se svým Bohem. Vzpomeň si na to pojďme jinam, i když bys raději zůstal při sledování akčního filmu ale máma volá k večeři, když vysílají tvůj oblíbený seriál a ty máš právě jít do kostela, když se ti tak dobře hraje fotbal s kamarády ale máš jít do společenství. Když cítíš, že by ses měl modlit, neskrývej se za ty málo cenné věci (seriál, fotbal, playstation, hudba), protože tam nenajdeš to, co hledáš. Běž jinam. V Indii si lidé vyprávějí tuto smutnou legendu. Srnec z hor byl mladý, krásný, rychlý a vnímavý. Neustále cítil v nozdrách pronikavou vůni pižma. Vyběhl na kopec a cítil ji kolem sebe. Vběhl do hlubokého lesa a cítil ji kolem sebe. Prošel se po břehu řeky a cítil ji kolem sebe. Byla všude, kam se pohnul. Rozhodl se běžet až ke zdroji té úžasné vůně. Letěl rychle, přes kopce, lesy, přeskakoval potoky, brodil řeky, nejedl, nepil, nezastavoval se. Ta vůně však byla stále kolem a jakoby ho volala Až když na smrt vysílený padl na skálu a zranil se. Rány ho velmi bolely, byly hluboké. A tehdy objevil něco neuvěřitelného. Ta pronikavá vůně vycházela z váčku pižma na jeho těle, který mají všichni srnci jako on. Chtěl se ještě jednou z hluboka nadechnout té vůně, ale Modlit se jako Ježíš Lidé všech dob vždy cítili vůni Boha. Všechna stará náboženství jsou důkazem toho, že člověk hledá zdroj této vůně. Modlitba, která existuje ve všech náboženstvích je výkřikem člověka k Bohu. Protože nikdo nemůže uniknout před touto vůní Boha, před otázkou: proč

10 jsem na světě. Ten výkřik můžeš přehlušit (hudbou, filmem, sportem, zábavou), ale vůně je vždy a všude kolem tebe. Ježíš přišel mezi lidi i proto, aby je naučil modlit se, aby cítili, že Bůh je blízko. Modlit se to je jako dýchat vůni Boha. Nepřestávej ho hledat v sobě a uvidíš, že ho najdeš. Ježíš byl člověk, který měl vždy cosi na práci, ale měl málo času, aby to udělal. Ale i tak si našel čas, aby jedl, odpočíval, smál se, bavil se s lidmi. Věděl, že brzy zemře, ale celý čas věnoval potřebám druhých, trpělivě přijímal nemocné a uzdravoval jejich těla a duše. Jak to zvládal? Měl svoje tajemství. Modlitbu. Jako dítě se naučil modlit se spolu s Josefem a Marií. A potom se rychle jeho modlitba stala tajemstvím: prožíval v ní to, čím byl, že Bůh je jeho Otec. Abba! tak volalo židovské dítě na tatínka. I pro nás, pro tebe, má být modlitba tajemstvím: setkáním se s Bohem, který je Otec, má tě rád a je stále s tebou: doma, ve škole, na ulici, na horách, ve městě, na hřišti i před televizorem i v kostele. Když toto pochopíš, modlitba bude pro tebe stálou prosbou, aby Bůh byl v centru tvého života, aby ses učil konat jeho vůli, to, co od tebe chce Dnes večer běž jinam, abys mohl cítit Boha. Věřím Dnešní křesťan se modlí, protože věří, že Bohu jde především o člověka. Ví, že když se modlí ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého, jeho slova se stávají velkou chválou, vděkem, výkřikem naděje, důvěrnou prosbou o pomoc a odpuštění. Haló, Pane! Nebudu moc mluvit Pane můj, já tě nevidím, ale vím, že jsi tady. Nevidím tě, ale dívám se na tebe. Blízko tebe je mi dobře. Nechci ti nic vysvětlovat: vždyť ty o mně víš všechno. Bydlíš v mém srdci, tam kde jsem lepší. Jsi blízko jako přítel. A ty se díváš na mě. Jsi jako velké slunce, které svítí nade mnou. Už nejsem smutný, nebojím se. Strach zmizel. Ty jsi tady a já jsem jako pod ochranou velké skály. Už nebudu moc mluvit, jen jedno: nauč mě modlit se. Díky, Pane. Čti Na několika místech evangelia mluví Ježíš o modlitbě. Nabízíme ti dvě z nich: Jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan." (Lukáš 11,1-2) A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. A pokračování si přečti v evangeliu podle Matouše 6,9-15. (Podle časopisu pro mládež Svetlo)

11 Kupte si kus studny! Tak zní název doprovodné akce v rámci projektu "Adopce na dálku - Bolívie". Jeden centimetr vrtané studny přijde na pouhých 15 korun! Plzeň: Internát Hogar Javier ve vesnici San Francisco de Moxos v Bolívii je jedním z objektů, ve kterých bydlí děti zařazované do projektu "Adopce na dálku Bolívie". Vesnice se nachází v departamentu Beni, v amazonské části Bolívie. Vlivem globálního oteplování naší planety a lokálních ekologických jevů jako je El Niño se zde v posledních letech stále prodlužují období sucha. A to přesto, že se jedná o oblast tropů. Tato období trvají od května do listopadu a mají tendenci se dále prodlužovat. Situace se stává kritickou. To má dopad na snižování hladiny spodních vod, a stávající kopané studny ztrácejí vodu. Navíc mnoho obyvatel vesnice nemá ani ty, což nutí v mnohých případech místní obyvatelstvo používat k pití a vaření povrchovou vodu z řeky nebo stojatých vod. Vedení internátu se proto rozhodlo nechat vybudovat devadesát metrů hlubokou vrtanou studnu, která by měla zajistit dostatek pitné vody po celý rok nejen pro děti v internátu, ale i pro celou vesnici. Čerpadlo a potrubí od vrtu do vodojemu dodá jako svou spoluúčast na projektu internát. Náklady na jeden metr hloubky studny budou činit asi 50 USD, tedy řádově Kč. Jeden cm studny přijde tedy na pouhých 15 Kč. Zasláním jakéhokoliv násobku této částky se i vy můžete stát "spoluvlastníkem kusu studny". Darujete tím i kus svého srdce, který děti a obyvatelé vesnice San Francisco de Moxos budou přijímat s každým douškem životodárné vody z této studny. Své dary můžete zasílat na účet číslo /2700, variabilní symbol: 9998, nebo složit hotově v kancelářích Diecézní charity Plzeň v Sadech 5. května 8 a Hlavanova 16. Kontakt: Luděk Kaluža, vedoucí projektu "Adopce na dálku - Bolívie"; mobil: ;

12 Společně k Bohu V této nové rubrice se budeme společně s P. Simajchlem zamýšlet nad výchovou dětí. Materiál je převzat z internetových stránek Fatymu. l9. Děti lžou Jedna z častých otázek, s kterými přicházejí rodiče na radu za knězem je: "Náš chlapec lže. Co máme proti tomu dělat?" Takhle se ptát a chtít hned návod k použití, to je stejné jako kdyby maminka přišla k lékaři a řekla: "Pane doktore, můj chlapec je nemocný. Předepište mu lék." Jako je mnoho různých nemocí a mnoho různých léků, tak i lež má mnoho různých kořenů. Má-li zmizet lež, musíme najít a odstranit její kořeny. Pokusme si to znázornit na několika případech. l) Aničce ještě není pět a babička říká, že už lže. Vypravuje, co viděla na ulici a ani polovic z toho není pravda. Ve školce vykládá učitelce, že tatínek je nemocný a on ani nezastonal. Maminka je z toho celá nešťastná: "Vždyť byla dosud tak pravdomluvná, všechno věrně kdekomu vybreptala, co se doma šustlo, a teď lže, jako když tiskne. Co proti tomu dělat?" Zde je odpověď jednoduchá. Kořeny těchto "lží" jsou v bujné fantazii, představivosti, která se začne v dětech rozvíjet. A přitom v tomto věku ještě děti nedovedou rozlišovat mezi realitou a iluzí, mezi skutečností a fantazií. Není rozdílu mezi světem pohádek a světem, v němž dítě žije, Panenky malé Aničky mluví lidským hlasem, jejího medvídka dnes bolí bříško. Co s tím má maminka dělat? Nic. Hrát vesele s sebou a vymýšlet spolu, co zažil koblížek na cestách. Než půjde Anička do školy, naučí se jistě rozeznávat, co je pohádka a co skutečnost. 2) Jiné kořeny má lež malého Karlíka. Tatínek přijde z práce a ptá se, jestli byl Karlík hodný. Karlíkovo "Ano" přímo voní ctností. Jenže maminka je jiného mínění. Pomáhá paměti otázkou, kdože to rozbil vázu? A malý hříšník tvrdí dál: "Já nerozbil." Zde je přání otcem myšlenky. Karlík tolik touží být hodný před tatínkem, že s tou rozbitou vázou nechce nic mít. Nechce se k takovým špatnostem hlásit, distancuje se od nich. Abychom pomohli provinilci k snadnějšímu doznání, povíme, že on ji vlastně rozbít nechtěl, že si jen nedal dost pozor, ale že si už jistě příště pozor dá. A zde už doznání nebude nad dětské síly. 3) Když však děti udělají špatnou zkušenost opačnou, že totiž tatínek nebo maminka se moc rozzlobí, křičí, nadává, bije - pak je kořenem lži strach, nepřekonatelný strach. Je třeba, aby se rodiče ovládli a nevyváděli pro každou maličkost a děti se nebudou bát přiznat. 4) Jiný druh lži se objevuje u větších dětí, které trpí pocitem méněcennosti. Věrka slyšela odmala od nerozumné maminky jen tvrdou kritiku: Je hrozná nešika, nic neumí, nic nedokáže, takové trdlo se ani nevdá. Věra tím nasákla tak, že si sama nevěří, nemá sebejistotu a proto lže. Není schopna přiznat nějakou chybu. Jako malá farizejka vše točí, aby to svalila na někoho jiného, aby z toho vyšla jako dobrá. Zde nepomůže hubovat děvče pro lhaní, zde je potřeba domluvit mamince a pak trpělivě upevňovat sebevědomí děvčete. Pomoci jí pochopit, že mladý člověk má právo být ještě nehotový, nedokonalý, učit se ze svých chyb. Že se nikdo nenarodil dokonalý, ke zdokonalení nedojdeme zalháváním a zapíráním chyb, ale upřímným doznáním. Spravedlivými - lépe řečeno ospravedlněnými - se stáváme zásluhou Pána Ježíše, když jsme upřímní a kajícně se k chybám přiznáváme. Kde rodiče dovedou přiznat svou chybu před dětmi, kde děti vidí, jak rodiče jdou s pokorou ke svaté zpovědi, tam to dokážou i děti.

13 5) Dorůstající chlapci jsou v nebezpečí, hlavně ti, co jsou slaboši, zakrývat lhaním, chytračením a kličkováním svou lenost, neschopnost, své neúspěchy. A vemluví se do svého pseudochlapáctví často tak, že si i sami uvěří a načas i jiné ošálí. Jak jim pomoci? Ukaž jim, jak každá lež je ubohá a krátkodechá. Jak soudní lidé brzo prokouknou jejich škrabošku. Ale nestačí je jen "odhalit". Je potřeba jim trpělivě pomáhat podle zásady: "Chtěj být víc, než nač vypadáš." 6) Když si dobře zvážíš, co jsme si tu jako příklad řekli, budete už sami umět objevovat další kořeny, z nichž roste dětská lež. Přál bych vám, milí rodiče, aby ty kořeny nevedly k vám: Kdo naučil to dítě lhát? No přece ty, maminko. Tolikrát jsi mu říkala: "Tohle neříkej tatínkovi, on by se zlobil." Teď už to syn umí, a umí lhát nejen tatínkovi, ale i mamince a kdekomu. Závěrem můžeme říci: Podstatu lhaní rozeznává dítě až ve věku kolem šesti let. Chceme-li dítě lhaní odnaučit, musíme nejprve hledat a najít příčiny proč lže. Nepomůže hubovat a trestat, dokud se neodstraní kořeny. Každá lež, kterou lehce přejdeme, otvírá dveře další, drzejší lži. Při výchově k pravdomluvnosti je třeba v dětech současně vychovávat smysl pro zachování tajemství. Ony to sice docela pochopí až někdy v dospívání, ale už teď je třeba učit je mlčenlivosti a říci jim: "Být pravdomluvný neznamená, že musíš každému vybreptat všechno, co víš. Každý člověk a každá rodina má právo na osobní, rodinné tajemství. Když se tě někdo vyptává na věci, po kterých mu nic není, nebo když se tě někdo vyptává proto, aby mohl někomu uškodit, tomu neříkej nic. A protože nikdy nemůžeš najisto vědět, jak to myslí ten, kdo z tebe tahá rozumy, řekni mu hned: "Já nevím, zeptejte se tatínka." Svým rodičům děti samozřejmě nezamlčují nic - s těmi mají přece různá tajemství společná. Viďte, není to nic snadného, co od nás děti potřebují. Máme dávat příklad v lásce k pravdě, máme být vytrvalí v stálém úsilí o dobro. Pojďme se pevně chytit ruky Krista, Vychovatele všech vychovatelů a prosit ho o pomoc. Modlitba: Pane Ježíši, tys nás varoval, abychom nedávali dětem špatný příklad. Řekls, že tomu, kdo kazí malé děti, by se měl uvázat mlýnský kámen na krk a hodit do vody, aby už nemohl děti kazit. Ty víš, Pane, že dobrou vůli máme, jenže často je naše únava a náladovost silnější. Prosíme tě proto o pomoc: - Ať hledáme příčiny chyb svých dětí především na sobě. - Ať svou nedůsledností neosmělujeme děti k neposlušnosti. - Ať svou přílišnou tvrdostí nedráždíme děti k tvrdohlavosti a vzdoru. - Ať při potížích s dětmi, když si nevíme rady, nejednáme naslepo, ale vyhledáme radu zkušeného kněze - vychovatele. Dobrý Bože, stvořils jsi nás k svému obrazu. Dej nám radost a sílu, abychom smýšleli, mluvili a jednali podle tvé vůle, jak ji poznáváme.

14 Co všechno se může stát Na Obchodní akademii jsme měli za třídního pana profesora, který byl nejen vynikajícím pedagogem, ale i vzácným člověkem. Měl a do dnešního dne má velmi rád přírodu, zvláště vysoké hory a vše, co k nim patří. S tímto panem profesorem jsme prochodili a prolezli několikrát téměř všechny slovenské hory. Naučil nás znát mnoho rostlinek, motýlů, můr, brouků apod. Tak to bylo na úvod. Před několika lety jsme byli na Roháčích. Počasí, jako každý rok, bylo vynikající. Včera, jako na rozcvičku, jsme byli na hoře Osobitá. Je to vápencová hora, kde je nádherná květena, zvlášť pak velké množství v trsech rostoucího plesnivce protěže. A dnes jdeme na náročnou túru hřebenovku. Nad chatou ční Rákoň, Volovec, Plačlivo, Ostrý Roháč, Tri kopy, Smutné sedlo, Baníkov, Salatíny. Vyšli jsme brzy ráno, obloha bez mráčku a vše nasvědčovalo tomu, že bude hezký den. A také byl. Když jsme celou hřebenovku šťastně zdolali, sestoupili jsme do nádherné Tiché doliny. A byla skutečně tichá nejen podle názvu. Na konci této doliny byl obrovský smrk, o kterém se pan profesor vyjádřil, že takového mohutného krasavce ještě nikdy neviděl. Louka ozářená pozdním odpoledním sluníčkem, heboučký koberec trávy, modrá obloha a tam někde vysoko ptačí koncert. To vše nás lákalo k odpočinku. Po namáhavé túře jsme usnuli a probudilo nás hromobití a bouřka nad hlavou. Než se bouře vzdálila, setmělo se a my měli ještě dalekou cestu před sebou. Šli jsme cestou necestou a přišli jsme k hříbku rozcestníku, který nám (při malé baterce pana profesora) ukázal, že jdeme špatným opačným směrem.i vydali jsme se podle tohoto směrovníku. Ale ouha! Nejen, že podle ukazatele tam nebyla žádná cesta, ale přišli jsme k rozvodněné říčce Divoké Oravici, kterou bylo třeba přebrodit. Pan profesor šel na průzkum a po chvilce na nás volal, ať i my se přebrodíme, že objevil cestu a v dálce malé světýlko. Voda nám sahala vysoko nad pas, ale přebrodili jsme se šťastně. Proto, že jsme byli celí mokří, šli jsme rychle, ale světlo se nám po nějaké době ztratilo. Neodradilo nás to, pokračovali jsme v cestě dále a potkali ještě několik hříbků, ale už jsme se jimi neřídili, protože každý ukazoval špatný směr, byl úmyslně pootočen. A tak jsme došli k hájence. Pan profesor klepal, volal a když se to zdálo být beznadějné, objevil se za oknem při svitu petrolejky člověk jako Krakonoš vousatý a nechtěl nás do hájenky pustit. Ale nakonec přece jen pustil. A to už byla hluboká noc. Ráno, sotva se rozednilo,vydali jsme se na cestu k chatě. I přes probdělou noc, v mokrých pohorkách a oblečení jsme vnímali neobyčejnou krásu časného rána. Na každé květince, travičce, borůvce, na každém lístečku se třpytila kapička rosy jako diamant. A sluneční paprsky skrz les pronikaly k zemi v pruzích jako světla reflektorů. Na chatu jsme dorazili po několika hodinách. Když jsme potom nad mapou prohlíželi trasu našeho nočního putování, nestačili jsme se divit. Nějaký dobrák otočil všechny směrovky, takže i ve dne by všichni museli bloudit, chodili by špatným směrem a stále do kolečka. Tento příběh jsem vám vyprávěla proto, abyste, pokud se vydáte do hor, počítali i s tím, že tam chodí lidé nejen za krásou přírody, ale i proto, aby svým špatným jednání uškodili druhým. A nakonec ještě malá poznámka. Náš pan profesor má letos 82 let a dá-li Pán, oslavíme jeho narozeniny na jeho nejoblíbenější hoře Slovenska na Velkém Rozsutci v Malé Fatře. Florka

15 Svatý Otec vydal letos encykliku biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o eucharistii a jejím vztahu k církvi. My vám ji přinášíme v podobě, jaká je na internetových stránkách Tiskového střediska České biskupské konference. ECCLESIA DE EUCHARISTIA Pokračování z minula 56. Maria vzala za svůj obětní charakter eucharistie celým svým životem vedle Krista, a to nejen na Kalvárii. Když nesla dítě do jeruzalémského chrámu, aby ho představila Pánu (Lk 2,22), slyšela, jak jí stařec Simeon zvěstuje, že ono Dítě bude znamením, kterému se bude odporovat a že meč pronikne také její duši (srov. Lk 2,34-35). Předpověděl tak drama ukřižovaného Syna a jistým způsobem naznačil stabat Mater Panny u paty kříže. Tím, že se Maria den po dni připravovala na Kalvárii, žila jakýsi druh předjímané eucharistie, dalo by se říci duchovní přijímání touhy a odevzdání se, které dojde svého naplnění ve spojení se Synem v utrpení a vyjádří se pak v povelikonoční době její účastí na eucharistické slavnosti, které budou coby památce utrpení předsedat apoštolové. Jak si můžeme představit Mariiny city, když slyšela z úst Petra, Jana, Jakuba a ostatních apoštolů slova Poslední večeře: Toto je moje tělo, které se za vás vydává (Lk 22,19)? Ono tělo vydané v oběť a zpřítomněné pod svátostnými způsobami bylo totéž tělo, které ona počala ve svém lůně! Přijímat eucharistii muselo pro Marii znamenat téměř jako znovu přijímat v lůno ono srdce, které tepalo souhlasně s jejím, a znovu prožívat, co sama zakoušela pod křížem. 57. To čiňte na mou památku (Lk 22,19). V památce Kalvárie je přítomno všechno, co Kristus vykonal ve svém utrpení a ve své smrti. Proto nechybí to, co Kristus vykonal také vůči Matce a v náš prospěch. Jí totiž svěřil milovaného učedníka a v něm jí svěřuje každého z nás: Hle, tvůj syn! Stejně říká také každému z nás: Hle, tvá matka! (srov. Jan 19,26-27). Prožívat v eucharistii památku Kristovy smrti znamená také stále přijímat tento dar. Znamená to vzít k sobě podle Janova příkladu tu, která je pokaždé dávána jako Matka. Znamená to přijmout zároveň závazek připodobnit se Kristu, vstoupit do školy Matky a nechat se jí doprovázet. Maria je přítomna s církví a jako její Matka v každé naší eucharistické slavnosti. Jsou-li církev a eucharistie neoddělitelnými skutečnostmi, totéž je třeba říci o dvojici Maria a eucharistie. Také proto je vzpomínka na Marii při slavení eucharistie již od antické doby jednomyslná v církvích Východu i Západu. 58. V eucharistii se církev plně spojuje s Kristem a jeho obětí a osvojuje si Mariina ducha. Je to pravda, kterou můžeme prohloubit, když si znovu pročteme Magnificat pod zorným úhlem eucharistie. Vždyť eucharistie je jako Mariin chvalozpěv především chválou a díkůvzdáním. Když Maria zvolá: Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, nese v lůně Ježíše. Chválí Otce za Ježíše, ale chválí ho také v Ježíši a s Ježíšem. A právě toto je eucharistický postoj. Zároveň Maria připomíná veliké věci, které Bůh vykonal v dějinách spásy podle příslibu daného otcům (srov. Lk 1,55), a zvěstuje div, který je všechny překoná, výkupné Vtělení. V Magnificat je konečně přítomna i eschatologická povaha eucharistie. Pokaždé, když se nám Boží Syn představuje v chudobě svátostných znamení chleba a vína, je vložen do světa zárodek nových událostí, v nich jsou mocní sesazeni z trůnu a ponížení povýšeni (srov. Lk 1,52). Maria opěvuje nová nebesa a novou zemi, které v eucharistii nacházejí své předjímání a v jistém smyslu svůj program a plán. Vyjadřuje-li Magnificat Mariinu spiritualitu, pak nám

16 nic nepomáhá žít eucharistické tajemství víc než tato spiritualita. Eucharistie je nám dána, aby náš život, stejně jako Mariin, byl jediným Magnificat! Závěr 59. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine! Před několika lety jsem slavil 50. výročí svého kněžství. Zakouším dnes milost, že mohu předložit církvi tuto encykliku o eucharistii na letošní Zelený čtvrtek, který připadá na 25. rok mé služby na Petrově stolci. Činím to se srdcem plným vděčnosti. Už více než půl století, každý den od onoho 2. listopadu 1946, kdy jsem slavil svou první mši svatou v kryptě sv. Leonarda ve wawelské katedrále v Krakově, jsou mé oči upřeny na hostii a na kalich, v němž se čas a prostor jakýmsi způsobem setkaly a drama Golgoty se představilo živé, a odhalilo svou tajemnou současnost. Každý den má víra mohla poznávat v proměněném chlebě a vínu božského Poutníka, který se jednoho dne připojil ke dvěma učedníkům jdoucím do Emauz, aby jim otevřel oči pro světlo a srdce pro naději (srov. Lk 24,13-35). Dovolte, moji milovaní bratři a sestry, abych s vnitřním uchvácením a v doprovodu vaší víry a k její posile, vydal své svědectví víry Nejsvětější svátosti. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum, in cruce pro homine! Zde se nachází poklad církve, srdce světa, záruka cíle, po němž každý člověk, byť i nevědomě, dychtí. Velké tajemství, které nás přesahuje a jistě i vystavuje tvrdé zkoušce naši mysl, aby šla za zdánlivou podobu. Zde naše smysly klamou visus, tactus, gustus in te fallitur, stojí v hymnu Adoro te devote, avšak nám stačí holá víra, zakořeněná v Kristově slově a nám předaná apoštoly. Dovolte, abych jako Petr na konci eucharistické řeči v Janově evangeliu opakoval Kristu ve jménu celé církve, ve jménu každého z vás: Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života (Jan 6,68). 60. Na úsvitu tohoto třetího tisíciletí jsme my všichni, synové církve, vybízeni žít s novým nadšením křesťanským životem. Jak jsem napsal v apoštolském listu Novo millennio ineunte, nejde o vymýšlení nějakého «nového programu». Program už tu je; stále týž, odvozený z evangelia a živé tradice. Jeho středem je vlastně sám Kristus, kterého máme poznat, milovat, následovat, abychom v něm mohli žít trinitární život a s ním přetvářet dějiny až do jejich dovršení v nebeském Jeruzalémě. Uskutečňování tohoto programu obnoveného zápalu v křesťanském životě prochází skrz eucharistii. Každé úsilí o svatost, každá činnost tíhnoucí k tomu, aby uskutečnila poslání církve, každé provedení pastoračních plánů musí čerpat nezbytnou sílu z eucharistického tajemství a k němu se musí zaměřovat jako k svému vyvrcholení. V eucharistii máme Ježíše, jeho výkupnou oběť, jeho vzkříšení, dar Ducha Svatého, adoraci, poslušnost a lásku k Otci. Kdybychom zanedbávali eucharistii, jak bychom mohli najít lék na svou krajní nouzi? 61. Eucharistické tajemství oběť, přítomnost, hostina nepřipouští zredukování ani zneužívání; je třeba je prožívat v jeho celistvosti, jak ve slavnostní události, v intimním rozhovoru s Ježíšem, právě přijatým ve svatém přijímání, tak ve chvíli modlitby při eucharistické adoraci mimo mši svatou. Tehdy se církev pevně buduje a vyjadřuje to, čím je: jedna, svatá, všeobecná a apoštolská; lid, chrám a Boží rodina; tělo a nevěsta Kristova, oživovaná Duchem Svatým; univerzální svátost spásy a hierarchicky uspořádané společenství. Cesta, kterou se církev ubírá v těchto prvních letech třetího tisíciletí, je také cestou obnoveného ekumenického úsilí. Poslední desetiletí druhého tisíciletí, jež vyústila do Velkého jubilea, nás pobízela tímto směrem a nabádala všechny pokřtěné, aby odpovídali na Ježíšovu prosbu ut unum sint (Jan 17,11). Pokračování příště

17 Strýček Vrba Příběh na pokračování Nedávno si stěžoval P. Janovi stařeček výměnkář: "Velebný pane, mosím sa jim požalovat. Rád chodím do teho božího kostelíčka, ale nic ňa tam netěší. Dyž vidím ty chlapčiska rozpustilce, jak si tam vykládajú a smějú sa, hned bych to všecko poliskal. Také sem byl mladý, ale to sme nedělali. Nekeří ani do kostela neidú. Ostanú hned u věže, posedajú na schody a směje sa to přes celé kázání a mšu svatú. Sú to včil čase. Všecko na ruby a nic po tem. A žádný to neokřikne. Dyby tak stal z hrobu neboščík Vrba. ten by měl práce!" Tak hořekovali stařeček. Strýček Vrba byli ctnostný a nábožný muž. V obci požívali úcty a vážnosti. Byli kostelním hospodářem a dlouhá léta prvním obecním radním a zároveň obecním policejním komisařem. Byli prý přísný. V obci a v kostele udržovali pořádek železnou rukou. Častokrát v kožichu pod pláštěm noci opouštěli svůj dům třímajíce v rukou pořádný sukovitý čagan a obešli dědinu. Kde zastali chlapce dělat darebnosti, bylo zle. Křikem a nečítanými ranami je rozehnali. Toulky a milostné zálety trhali a kazili nemilosrdně. Karban stíhali neúprosně a dbali, aby se udržovala policejní hodina. Sám pan hejtman je za to chválil a postavil za příklad. Pan farář si strýce Vrby dokonale vážili a též pan rechtor je uctivě zdravili, neboť strýc byli předsedou místní školní rady. Kdo strýčkovi nepřál, byli hospodští, lumpi, karbaníci, toulavá mládež a podobná čeládka. Také muzikanti bručeli po straně na Vrbu. Kolikrát překazili muziku, když slyšeli, že mládež je nedobrá, že se opíjí, toulá a tropí hříchy. Došlo-li u muziky k bitce, objevili se Vrba náhle v "zóle" jak duch a zakřikli: "Ticho!" Když chlapci nechtěli poslechnout, otevřeli dveře, vyhnali děvčata, popadli práče a vyházeli je z hospody jak shnilá vejce. Takový byli strýček Vrba. Když se však vzmohla v obci protivná strana mladých strýček jim říkalí "přemúdřenci" - a o volbách vyhrála, tu odzvonili strýčkově slávě. Pozbyli všech hodností a nechali jim pouze čestný úřad kostelního hospodáře. Vrba nesli své odstrčení velice těžce. "Tož já pracuju pro obec koliknást roků, všecko řídím v najlepším pořádku, šak aji pán hejtman to pověděli a ne ráz, a včil néni po nás starých už nic. Já, štvrtník, mosím ustúpit takovému,nikdo`." Slovem "nikdo" poctili svého nástupce v úřadě prvního radního, který byl pouze chalupníkem. Tak rozjímali trpce sám u sebe. Před lidmi však mluvili jinak. Když jim někdo vzpomněl starých a slavných let jejich úřadování, vzdychli, mávli odmítavě rukou a řekli pokorně: "Nechval! Nic po ničem. Márnost nad márnost. Už ňa to zmáhalo, tož su aj rád, že zvolili druhého. Včil aspoň možu súžit Pánu Bohu." A sloužili opravdu. Čítávali nábožné knihy a rozjímali v nich, nejraději o marnosti světské - a chodili denně do kostela na mši svatou. Když si nasadili na oči brýle a klečeli schýlen nad tlustou modlitební knihou, byl na ně dojemný pohled. Pokračování příště

18 obrácení 1. Vzkříšení kterého člověka vyvolalo hromadné obrácení mnohých, co přišli k Marii? 2. Co udělal Etiopan, správce všech pokladů etiopské královny potom, co mu Filip vysvětlil úryvek z Písma a zvěstoval Ježíše? 3. Jak se jmenovala žena, prodavačka purpuru z města Tyatiry, která se nechala s celým svým domem pokřtít? 4. Jaký skutek obrácení slíbil Zacheus ve svém domě Ježíšovi? 5. Jak se jmenoval kouzelník, který uvěřil v Ježíše Krista a po svém křtu se přidržel Filipa? 6. Čí obrácení začalo pádem na zem a pokračovalo prostřednictvím slepoty a Ananiáše? 7. Čím Petr dosáhl obrácení obyvatel v Lyddě a Sáronu? 8. Jaký zázrak učinil Petr v Joppe, díky němuž mnozí uvěřili v Pána? 9. Které město bylo uchráněno od neštěstí, protože uvěřilo Bohu skrze proroka, obrátilo se a všichni činili pokání, včetně jejich krále? 10. Jaká byla poslední slova zločince ukřižovaného s Ježíšem, který se před smrtí obrátil a litoval? 11. Jak se jmenovala žena, která se obrátila a chodila v Ježíšově průvodě potom, co z ní Ježíš vyhnal 7 zlých duchů? 12. Co udělala hříšná žena na znamení pokání a obrácení v domě farizeje Šimona? 13. Jak se jmenoval velitel vojska aramejského krále, který se na slova proroka Elizea 7x ponořil do Jordánu a uzdravil se z malomocenství? 14. Který z babylónských králů uznal Danielova živého Boha po tom, co Daniel nezahynul ve lví jámě? Dokážete správně odpovědět na tyto otázky? Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle Zrníčka. Správné odpovědi z minula: 1. vrátit se k paní a poslouchat ji (Gn 16,9); 2. na horu, potom do městečka Sóar (Gn 19,17-22); 3. že z něho učiní velký národ (Gn 21,18); 4. rozmnoží jeho potomstvo a bude pro národy požehnáním (Gn 22,16-17); 5. dotkl se jeho kyčelního kloubu, takže se mu vykloubil (Gn 32,26); 6. Pánův anděl ho chytil za kštici a nesl ho za vlasy a rychlostí dechu ho donesl nad jámu (Dan 14,33-38); 7. Bileámovi (Nm 22,22-35); 8. čtyři (Zj 7,1); 9. Vezmi si ji a sněz ji (Zj 10,9); 10. Samsona (Sdc 13,3); 11. kvůli sčítání lidu (2 Sam 24,1-17); 12. zemřel rozežrán od červů (Sk 12,23); 13. archanděl Rafael (Tob 12,15); 14. vystupovat a sestupovat po něm anděly (Gn 28,12); 15. Petra (Sk 12,3-10)

19 Slavnost, kterou oslavíme v červnu je Orgán k dýchání 7. Otec 13. Šelma 2. Samec ovce 8. Číslovka 14. Slunečnicový 3. Podzimní ovoce 9. Dívčí jméno 15. Ovocný strom 4. Na obloze svítí 10. Ryba má na sobě 16. Opilec 5. Fouká 12. Obuv 17. Střed města 6. Číslovka 18. Hořký jako Znalost Písma nade vše: Kaplan slyší řev a vidí, jak Štěpán, jeden z jeho ministrantů, táhne kočku za ocas. V následující ministrantské hodině pokárá kaplan toto trápení zvířat a ptá se ostatních chlapců, na jaký citát z Písma by měl Štěpán myslet. Pepík se přihlásí a řekne: Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Není cena jako cena: A taky jsem si velmi cenila jednoho mladého muže, přiznává s uzarděním mladá dáma svému faráři. Cenila? ptá se pochybovačně farář, Jak často? Odpočívej v pokoji: Evin dědeček, kterého měla moc ráda, zemřel. Samozřejmě je té malé těžko u srdce. Maminka se ji pokouší utěšit. Po večerní modlitbě říká: A teď se pomodlíme za dědečka. Čtyřleté je maminčin návrh vhod. A protože už v kostele častokrát slyšela, jak se modlí za mrtvé, přednáší zcela samozřejmě svoji prosbu: Pane Bože, a nech mého dědečka na pokoji!

20 Co nám říkají matriky? V uplynulém měsíci Byli pokřtěni Uzavřeli manželství Rozloučili jsme se Podivín Matyáš Hlavai Ladná Bulhary V uplynulých letech jsme se v červnu rozloučili Podivín Ladná Bulhary 2003 Terezie Michlovská Vlastimila Puzrlová 1999 Blažena Svobodová Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc červen: 1. Aby si křesťané stále více uvědomovali svou zodpovědnost za to, že mají být svědky Boží lásky k lidstvu i ke každému člověku zvlášť. 2. Aby zvláště v zemích Asie stále více rostla úcta k náboženské svobodě, která je základním lidským právem. 3. Za pracovníky ve sdělovacích prostředcích, aby dokázali statečně zastávat pravdu. Redakce: P. Pavel Buchta, P. Pavel Křivý Příspěvky a nápady noste na faru jednoho nebo druhého.

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mateřská škola. Informace pro rodiče předškoláků PŘÍPRAVA DĚTÍ MŠ PRO SNADNĚJŠÍ PŘECHOD DO ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mateřská škola. Informace pro rodiče předškoláků PŘÍPRAVA DĚTÍ MŠ PRO SNADNĚJŠÍ PŘECHOD DO ZŠ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Mateřská škola Informace pro rodiče předškoláků PŘÍPRAVA DĚTÍ MŠ PRO SNADNĚJŠÍ PŘECHOD DO ZŠ Vstup do základní školy znamená pro dítě a pro celou

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5.

Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, 1. Úvodní modlitba: Viz str. 5. 9. DEN Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Platby v mateřské škole: (základní údaje) platby probíhají na účet školy 86-17 20 79 02 87/0100 variabilní symbol 704 36 479

Platby v mateřské škole: (základní údaje) platby probíhají na účet školy 86-17 20 79 02 87/0100 variabilní symbol 704 36 479 Základní údaje mateřské školy Provozní doba: provoz začíná v 6:30 hodin a končí v 16:00 hodin Personální obsazení: Veronika Kunická - vedoucí učitelka MŠ Eva Kulíšková - učitelka MŠ Irena Kadlecová - učitelka

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více