Fluorospektrometr NANODROP ND-3300

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fluorospektrometr NANODROP ND-3300"

Transkript

1 Fluorospektrometr NANODROP ND-3300 Návod na obsluhu v 2.8 Obsah 1. Přehled Úvodní nastavení Provoz Vytvoření/editace metod Profilování fluorescence Obecné modulové funkce Kvantifikace NK Kvantifikace proteinů Ostatní fluorofory Archivace a práce s daty Kontrola zdroje Problémy Údržba a záruka /11

2 1. Přehled Thermo Scientific Nanodrop 3300 Fluorospektrometr využívá patentovanou technologii retence vzorků (povrchové napětí) k měření fluorescence v malém objemu. Unikátně čistá optika retenčního systému, v kombinaci s vhodným zpracováním signálu pro bílé LED diodové aplikace, umožňuje měření vzorku v široké škále vlnových délek pouze v 1 2 µl objemu bez použití kyvety a nákladné výměny filtrů. Excitační zdroj vychází z jedné ze tří elektroluminiscenčních diod v pevném stavu, které jsou orientovány kolmo k detektoru složka CCD pole detektoru ( nm) je propojena optickým vláknem k povrchu optického měření. Spektrometr je konfigurován s filtrem, který slouží k eliminaci světelného šíření pod 395 nm. Na obrázku níže jsou uvedeny některé společné fluorofory, které mohou být měřeny na přístroji Nanodrop 3300 spolu s nejvhodnější excitací LED diody. UV LED max=365 nm; equipped with cut filter that eliminates excitation above 400 nm. Example Applications: GFP wt Em509 Quinine Sulfate Em450 Hoechst Em450 4-MU Em450 Q Dots various Blue LED max= 470 nm; equipped with cut filter that eliminates excitation above 495 nm. White LED range= nm; uses virtual filtering. Example Applications: GFP wt Em509 EGFP Em509 FITC-FAM Em515 Alexa 488 Em520 PicoGreen Em525 RiboGreen Em525 Alexa 555 Em565 B-Phycoerythrin Em575 Q Dots various Example Applications: Cy3, Alexa 555 Em565 Alexa 568 Em600 Cy5, Alexa 647 Em667 Sulforhodamine 101 Em CMTREm570 Q Dots various TET Em535 HEX Em555 Virtuální filtrování - bílé LED diody Abychom excitovali širší spektrum fluoroforů (rozsah od 460 do 650 nm), je vybrán zdroj bílé LED diody. Bílá LED dioda je složena z modré LED diody a žluto-oranžového fosforu, který je excitován modrou LED diodou, tak aby dal přibližně bílé spektrum (typicky namodralého vzhledu). Virtuální filtrace: jako referenční spektrum je brána mapa intenzit vlnových délek 2/11

3 bílé LED diody žlutého píku, měření vzorku, a pak matematicky stanoven reprezentativní vzorek signálu z celkového signálu. Zbytkový signál (s odstraněným pozadím) je vypočítán a zobrazen přes příslušné vlnové délky, které jsou určeny virtuálním emisním filtračním intervalem ( λ). λ je symetricky aplikován okolo vybrané analýzy nm (emisní vlnová délka). Všechna fluorescenční čtení mimo interval virtuálního filtru jsou nastavena na nulu. 2. Úvodní nastavení Software NANODROP funguje pouze na IBM PC kompatibilních počítačích s těmito minimálními vlastnostmi: Windows 2000, XP, Visa (pouze 32 bit), Windows 7 Professional (32 a 64 bit) 233 MHz nebo vyšší procesor CD ROM 1GB RAM pro 32 bit a 2 GB pro 64 bit systém 40 MB volného místa na disku Dostupný USB port Instalace Software je nutné nainstalovat před připojením přístroje. Při jeho instalaci se řiďte pokyny na obrazovce počítače, které Vás instalací vedou. Potom připojte zdroj energie a propojte USB kabel. Opět proběhne instalace ovladačů, při které se řiďte pokyny na obrazovce. Síťový zdroj zůstává zapojen trvale, spotřeba představuje asi 5W. Registrace Prosím registrujte se na Rádi Vás budeme informovat o novinkách v souvislosti s Vaším přístrojem. 3/11

4 3. Provoz Základní kroky jsou popsány níže: 1. S otevřeným horním ramenem napipetujte na spodní část vzorek. 2. Přiklopte horní rameno a proveďte inicializační krok pomocí PC softwaru. Automaticky se vytvoří sloupec vzorku mezi horním ramenem a spodní částí. Měření je hotové. 3. Jakmile otevřeme a otřeme buničinou, vlákna je měření hotové, výkyvné rameno obě části suchou která nezanechává Po ukončení každého měření běžně postačuje otřít obě ramena buničinou. Po proměření většího množství vzorků ovšem doporučujeme otřít i povrch přístroje kolem ramen. Po posledním měření rovněž doporučujeme otřít povrchy neionizovanou vodou. Pokud je nutná dekontaminace povrchů je možné ji provést například 0,5% roztokem chlornanu sodného nebo jinými přípravky (viz dále). U bílkovin a roztoků obsahujících surfaktanty může dojít k tomu, že u maloobjemových vzorků 1ul se objeví problémy s vytvářením sloupce mezi rameny. Řešením je otřít povrch obou ramen 30-40x pomocí buničiny. Vlastnosti povrchů se opět upraví a sloupec se bude vytvářet bez problémů. Pokud ve výjimečných případech problém přetrvává i dále, řešením je použití nekonstitučního přípravku PR-1. Problematické může být měření u nehomogenních roztoků nukleových kyselin. Příkladem jsou genomická DNA, fágová DNA a viskózní roztoky dalších nukleových kyselin. Řešením je zahřátí vzorků na 55 C a intenzivní protřepání (vortexing). Běžně nedochází v průběhu měření k takové míře odpařování, která by měření ovlivnila. U vysoce těkavých rozpouštědel, jako je hexan, může v průběhu měření dojít k odpaření vzorku. Úspěšně lze používat méně těkavá rozpouštědla, jako např. DMSO. V případě potřeby lze vzorek opět odsát z povrchu ramen pomocí pipety. 4/11

5 Aplikační moduly Software Nanodrop umožňuje řadu režimů, které byly připraveny pro potřeby laboratorních pracovníků. Budou probrány postupně. Kvantifikace NK Hoechst dye, PicoGreen dye, RiboGreen dye, Quant-it DNA HS a Quant-It DNA BR metody. Kvantifikace proteinů - Quant-iT Protein, Fluorescamine, Fluoraldehyde OPA, a FluoroProfile assays. Ostatní fluorofory - FITC (Fluorescein) (metody užívající buď Modrou nebo Bílou LED), Cy3-Alexa Fluor 555 a Cy5-Alexa Fluor 647, 4-methyl umbelliferone, quinine sulfate, DyLight 405, DyLight 488, DyLight 549, DyLight 633, DyLight 649 a DyLight 680. Create/Edit Method Umožňuje vytvářet a editovat metody Fluorescence Profiler Je určen pro výběr excitace LED diody. Data Viewer Tento modul umožňuje uživateli pracovat s naměřenými daty. User s Manual.pdf verze podrobného manuálu v AJ. User Preferences Umožňuje základní nastavení pro každého uživatele. Source Check Tento mudul se požívá k ověření, zda LED diody fungují správně. Account Management Tento modul umožňuje řízení přístupových práv k datům. Toto může provádět pouze administrátor. Existují 3 typy uživatelských účtů: Hladina 10 nejvyšší, může zavádět nové uživatele, upravovat jejich data, vymazat je a určit přístupová hesla. V okamžiku instalace má úroveň 10 pouze Administrátor, jehož heslo je NANODROP. Doporučujeme toto heslo změnit. Každý uživatel může obdržet tuto úroveň bezpečnosti, ovšem nedoporučujeme to. Hladina 5 doporučeno pro běžného uživatele. Jeho účet je chráněn heslem a data jsou ukládána v jeho podadresáři. Hladina 0 umožňuje provádět měření každému uživateli pod jménem DEFAULT. Účet není chráněn heslem. V rámci tohoto modulu je rovněž možné měnit heslo. Administrátor určí, zda a kdy budou jednotlivá hesla exspirovat 5/11

6 4. Vytvoření / editace metod Každá metoda má svůj název jak pro inherentní fluorofory (např. FITC) a take pro aplikace (např. PicoGreen). Pět tlačítek ve spodní části seznamu metod v Editoru metod umožňují konfigurovat, měnit, přesouvat a ukládat nové metody. Poznámka: Kosočtverce označují předdefinované metody, které nemohou být modifikovány. 5. Profilování fluorescence Modul Profilování fluorescence byl navrhnut, aby umožnil uživateli zjistit excitační zdroj/emisní profil specifických nebo neznámých fluoroforů. Následující okna se objeví po vyběru tohoto modulu v hlavním menu: Jako první se proměří blank. Po změření blanku se automaticky zobrazí další okno. 6/11

7 Dále se setře blank ubrouskem a nanese 1-2 ul požadovaného vzorku. Klikne se na tlačítko MEASURE, aby se automaticky vyexcitoval vzorek postupně třemi LED diodami a poté se zobrazí jejich příslušné emisní profily. Pozn.: Pro detekci je min. 30 RFU. Software automaticky vybere LED diodu, která poskytuje největší RFU signál. Pokud se vygeneruje fluorescenční signál více než jedna LED dioda, může si uživatel uložit více metod. 6. Společné funkce Blank (F3) Před fluorescenčím měřením je nutné nahrát blank. Není nutné měřit blank před každým měřením. Measure (F1) Tlačítko umožňuje měřit vzorky. Re-blank (F2) Tlačítko umožňuje nahrát nový blank a také zobrazí přepočítaná poslední měření s tímto novým blank. 7/11

8 Print Screen (F4) Tlačítko umožňuje vytisknout aktuální obrazovku. Print Report (F5) Tímto tlačítkem se vytiskne existující report vzorku. Recording (F6) Umožňuje nahrát formát reportu. Show Report (F7) Zobrazí požadovaný report měření. View Standard Curve Zobrazí standardní křivku. Open Protocol Otevře protokol metody. Reset Window Kliknutím smažete aktuální měření. Method Jaká metoda je vybrána. Source Zobrazuje, který zdor metoda využívá. Measurement Type Zobrazuje výběr typu měření. Sample ID Název vzorku. 7. Kvantifikace Nukleových kyselin Předdefinované metody Je zde předdefinováno 6 aplikací, ve kterých se měří koncentrace nukleových kyselin: dsdna Hoechst dye dsdna PicoGreen dye Quant-It DNA BR Quant-It DNA HS RNA RiboGreen dye Sybr Green I 8/11

9 8. Kvantifikace proteinů Předdefinované metody Jsou zde předdefinovany 4 aplikace, ve kterých se měří koncentrace proteinů: Fluorescamine FluoroProfile Fluoraldehyde OPA Quant-iT Protein 9. Ostatní fluorofory Zde je předdefinováno 11 metod: Modré LED metody: Fluorescein, FITC, FAM DyLight 488 UV LED metody: DyLight 405 Quinine Sulfate 4-methyl umbelliferone Bílé LED metody: Cy3,Alexa Fluor 555 Cy5,Alexa Fluor 647 DyLight 549 DyLight 633 DyLight 649 DyLight Archivace a práce s daty Data vzorků ze všech aplikačních modulů se automaticky uloží do archivačních souborů a lze je otevřít buď integrovaným softwarem v programu Data Viewer nebo tabulkovým programem jako je MS Excel. Data jsou ukládána na adrese: C:\ND-3300 Data User name Application Module (Hoechst dsdna, PicoGreen dsdna, RNA RiboGreen, etc.) Data Viewer Jedná se o užitečný program, který umožňuje uživateli upravovat formáty výstupů, importovat uložená data a přepočítávat data získaná z přístroje Nanodrop. S daty se dá pracovat i bez připojeného přístroje ND /11

10 11. Problémy V této části je popsáno řešení možných problémů. Jedná se o řešení poměrně triviálních problémů v USB komunikaci, kde hlavní je zajistit mechanické spojení PC a přístroje, jinak je třeba použít utilit podle v manuálu popsaného postupu. U ostatních potenciálních závad doporučujeme obrátit se na Vašeho distributora nebo přímo na společnost Nanodrop. 12. Kontrola zdroje Tento modul zkontroluje, jestli zdroje LED diod správně fungují. Následující spektra jsou typické příklady kontroly zdrojů modré a bílé LED diody. Pozn.: Při měření musí být povrch čistý a suchý. V tomto modulu není vyžadováno proměření blanku. Pokud kontrola spektra nebude vypadat jako zobrazeno na příkladech, doporučujeme opakovat měření s čistým a suchým povrchem. Pro další informace kontaktujte Vašeho lokálního distributora. Modrá LED dioda Kontrola zdroje Bílá LED dioda Kontrola zdroje 10/11

11 UV LED dioda Kontrola zdroje Obrazy se automaticky ukládají a archivují zde: C:\ND-3300 Data\Operation & Performance Images. 13. Údržba a záruka Čištění Základním požadavkem je udržení čistoty ramen přístroje. Po dokončení každého měření setřete vzorek z horního i dolního ramene. Rovněž doporučujeme, abyste po dokončení každého bloku měření otřeli obě ramena neionizovanou vodou. Postupujte přitom následovně: + Aplikujte 5 ul vody na spodní rameno + Mechanicky vytvořte pomocí horního ramene sloupec, nechte ho cca 2-3 minuty působit + Otřete vodu z obou ramen čistou buničinou Poznámka dh20 běžně stačí na čištění, v případech například zaschlých bílkovin doporučujeme použít 0,5M HCl s následným použitím 5ul H20 na odstranění případné reziduální HCl. Nepoužívejte pro aplikaci vody nebo roztoku Sava střičku. Záruka Společnost Nanodrop poskytuje záruku na díly i práci po dobu dvou roků od data zakoupení. Kompatibilita s rozpouštědly Spektrofotometr je kompatibilní s většinou rozpouštědel používaných v biomedicínské laboratoři. Tyto zahrnují metanol, etanol, n-propanol, isopropanol, acetone, eter, chloroform, CCl4, DMSO, DMF, Acetonitril, THF, toluen, hexan, benzen, NaOH, chlornan sodný, ředěnou HCl, ředěnou HNO3, ředěnou kyselina octová Přístroj není kompatibilní s veškerými formami kyseliny fluorovodíkové (HF). 11/11

Spektrofotometr NANODROP ND-8000

Spektrofotometr NANODROP ND-8000 Spektrofotometr NANODROP ND-8000 Návod na obsluhu v 2.1 Obsah 1. Přehled... 2 2. Úvodní nastavení... 2 3. Provoz... 3 4. Společné funkce... 4 5. Nukleové kyseliny... 4 6. Čipy... 5 7. UV-VIS... 5 8. Protein

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 C Datum vydání: 13.3.2009 1. OBSAH 1. OBSAH...1 2. VÝSTRAHY...2 2.1. VÝSTRAHY...2 3. TRACE-TECH...2 3.1. ROZSAH...2 4. NASTAVENÍ...2

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Software imatch Professional Návod

Software imatch Professional Návod Software imatch Professional Návod 1 Nastavení jazyka Software je dodáván v několika jazykových mutacích, od verze 8.4.3 včetně češtiny. Pro nastavení jazyka je nutno otevřít konfigurační program iconfigure:

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 24 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled...13 Command WorkStation...13 Pracovní prostor

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software

Návod k obsluze. MarCom Standard / Professional Software Návod k obsluze MarCom Standard / Professional Software verze 20140416 Mahr GmbH Esslingen Postfach 100254 D-73728 Esslingen Tel. + 49 (0)711 9312-600 Fax +49 (0)711 9312-725 e-mail: mahr.es@mahr.de Internet:

Více

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o.

Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Meshgen Area 2011 Uživatelský Manuál Únor 2012 PC-Progress s.r.o. Úvod 2 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. INSTALACE PROGRAMU... 4 A. INSTALACE NA SAMOSTATNÝ POČÍTAČ... 4 B. SÍŤOVÁ INSTALACE... 10 3. PRACOVNÍ PROSTOR

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Příručka pro software

Příručka pro software Rev.2.0 Obsah 1. Instalace a odinstalace ovladače pro systém Windows 2000/XP... 1 1.1. Instalace... 1 1.2. Odinstalace... 3 2. Obecné informace o ovladači pro systém Windows 2000/XP... 4 2.1. Ovladač tiskárny

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa

Záruční list. Sériové číslo adaptéru. Datum prodeje. Odběratel. Adresa Záruční list Verze programu SuperVAG 20. _ Sériové číslo adaptéru Datum prodeje.. Odběratel Adresa Záruční doba na diagnostický systém je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené

Více

GV-ASServer. Uživatelský manuál

GV-ASServer. Uživatelský manuál GV-ASServer Uživatelský manuál 2007 GeoVision, Inc. Všechna práva vyhrazena. V rámci ochrany autorských práv nesmí být tento manuál kopírován, celý ani po částech, bez předchozího písemného souhlasu GeoVision.

Více

Power Log. Uživatelská příručka. PC Application Software

Power Log. Uživatelská příručka. PC Application Software Power Log PC Application Software Uživatelská příručka May 2007 Rev. 2, 2/10 (Czech) 2007-2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby

Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Vytvořte si vlastní onlinové zálohování a synchronizační služby Uživatelská příručka Technický white paper Aktualizováno : 06.05.2014 ÚVOD Systém provozního zálohování slouží k vytváření zálohy (bezpečnostního

Více