Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spal v jeslích, které patřily někomu jinému."

Transkript

1 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 5 Vyšlo Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému. Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému. Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému. Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce. Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým, nabídl věčný život, život v hojnosti. Známe milost našeho Pána Ježíše Krista: On, ačkoliv bohatý, stal se pro nás chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby.

2 Okénko prosince 2006 MATRIKY VYPRAVUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: František Svoboda ze Šlapanic Filip Václav Sedláček z Bedřichovic Tereza Klašková z Kobylnic Šimon Jan Horák ze Šlapanic Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: Jan Chlup z Ponětovic a Kateřina Bartečková z Ponětovic Petr Velan ze Šlapanic a Kamila Šištíková z Brna Jiljí Kučera z Velké Bíteše a Gabriela Kudová z Kobylnic Radek Smetana z Pravlova a Jitka Havlíková ze Šlapanic Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili: 1.9. Zdeněk Zicháček ze Šlapanic (*1950) Magdalena Buchtová ze Šlapanic (*1962) Josef Hlučka z Jiříkovic (*1937) Marie Kolečkářová ze Šlapanic (*1924) Antonín Zeman ze Šlapanic (*1926) Vilém Rubeš ze Šlapanic (*1946) Milan Faltus z Brna (*1920) Oldřich Ječmínek z Prace (*1913) Jiří Pecuch z Prace (*1943) Z KALENDÁŘE 7.1. Vánoční besídka dětí v kostele Farní ples v Jiříkovicích Popeleční středa 3.3. Postní duchovní obnova P. Miloslav Kabrda SDB Adorace s obnovou manželských slibů 1.4. Květná neděle 8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

3 Okénko prosince 2006 MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH 2006/2007 ŠLAPANICE PRACE PODOLÍ Neděle ; 9.00; ; ; Pondělí ; 9.00; Úterý ; Středa Čtvrtek Jiříkovice Pátek Sobota Neděle ; 9.00; Pondělí ; 9.00; Úterý Středa Čtvrtek Ponětovice Pátek Sobota Neděle ; 9.00; VÁNOCE V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE Bohoslužby 7.30, 9.00,16.00, MŠE SVATÁ PRO RODIČE S DĚTMI Výběr českých a světových koled zpívá Petrováček, řídí D. Kolařová PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ (PŮLNOČNÍ) Tradiční koledy české a světové Dómský smíšený sbor a žesťový orchestr řídí Petr Kolař Bohoslužby 7.30, 9.00, PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ Antonín Hradil Česká mše koledová Dómský smíšený sbor a orchestr, varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař 16:30 VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY Předprodej vstupenek Besední dům

4 Okénko prosince :30 VÁNOČNÍ KONCERT Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční Hej, Mistře Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr a sólisté, řídí Petr Kolař Předprodej vstupenek: BKC Běhounská 17, DONUM Petrov Bohoslužby 7.30, 9.00, MŠE SVATÁ Spirituály a vánoční písně hraje a zpívá Pavlováček, řídí Jan Zaplatil LATINSKÁ MŠE SVATÁ Ordinarium a proprium ze svátku sv. Štěpána zpívá Svatomichalská Gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční vinšování s Ondrášem Vstupné dobrovolné VÁNOČNÍ KONCERT AGENTURY AMNERIS Předprodej vstupenek BKC Běhounská Bohoslužby 7.30,9.00,10.30, PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU 1.1. Bohoslužby 7.30, 9.00, PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ František Xaver Brixi : Missa pastoralis in D Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr a sólisté, řídí Petr Kolař NOVOROČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Soprán Naďa Bláhová, trombón František Jeřábek, trubka Vlastimil Bialas, varhany Petr Kolař Předprodej vstupenek BKC Běhounská 17, DONUM Petrov PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM 7.1. Bohoslužby 7.30, 9.00, MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI Dětský sbor Vraník, varhany Petr Kolař, řídí Jarmila Richterová

5 Okénko prosince 2006 Narodil se, Vánoční přání biskupa Vojtěcha aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty. Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje. K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehná Vojtěch Cikrle biskup brněnský Brno, Vánoce 2006 Vánoce v klášteře Lidé ve světě rytmují svůj život dovolenou, fotbalovým šampionátem, nebo záležitostmi v práci. Je však možné se zaměřit vědoměji k něčemu vyššímu, k nějakému vztahu nebo cíli. Život se pak odehrává v závislosti na všem, co nás pojí k rodině, k někomu blízkému. Cítíme i potřebu slavit různá výročí, často něčí narozeniny: vyjadřujeme tím radost, že nějaký člověk přišel na svět, že je mezi námi. Podobná situace se stává obrazem vztahu Krista a Církve. Každý rok si Církev s radostí připomíná narození se Spasitele, vtěleného Boha. Věříme totiž, že Bůh nepřišel na svět jenom proto, aby člověka zachránil. Jsme si jisti tím, že přišel předně proto, aby se mu stal někým velice blízkým, někým, jehož příchod je zapotřebí si připomenout s tou největší radostí. Víra hlásaná liturgií v nás tímto způsobem vytváří cit, který má ve slavení Vánoc tolik místa. Bůh se stal člověkem, aby nám získal vykoupení a nabídl život s Ním. Je však na nás, abychom Kristovo přátelství přijali. Bůh se nám stal blízkým prostřednictvím svého lidství, tedy prostřednictvím něčeho citelného; je na nás, aby naše odpověď na Boží přízeň byla rovněž něčím naprosto konkrétním. Tímto způsobem jsou Vánoce, podobně jako Velikonoce, příležitostí přijmout nebo prohloubit naše přátelství s Kristem, nepromarnit možnost odpovědět na Boží lásku. K přátelství s Ním si Bůh povolává různým způsobem. Může si povolat i ke vztahu, který vylučuje radost z jiné blízkosti, než je blízkost Krista. Pro člověka, který se rozhodl zříci se manželství a sloužit Bohu, radost Vánoc získává novou povahu.

6 Okénko prosince 2006 Vánoce v trapistickém klášteře jsou prožívány s radostí těch, kteří se rozhodli odpovědět na povolání zcela se zasvětit Kristu. Zajisté, mniši pracují, starají se o klášter nebo se věnují studiím, ale modlitba, blízkost našemu Pánu, zaujímá v jejich životě první místo, ke kterému směřuje vše, co činí. Každý den bratří je poznamenán slavením mše svaté, modlitbou před svatostánkem. Celý jejich život je výhradně zaměřen na Osobu našeho Pána, na každou radostnou, ale i bolestnou událost kristova života. Vánoce jsou pro mnichy tímto způsobem vrcholnou událostí, kterou si jako takovou každoročně připomínají a oslavují. Liturgický rok začíná dobou adventní: během celého měsíce se mniši připravují na oslavu Božího narození. Zimní období má za důsledek pozastavení některých prací, na polích nebo v lese, všechen klášterní shon jako by se zpomalil. Každý den mnicha je podřízen přesnému řádu - zimní rozvrh však umožňuje dát více času modlitbě. Bohoslužby jsou v době adventní silně poznamenány přípravou na příchod vtěleného Boha. Zpěvy, liturgie jsou z velké části pozměněny, je vyjádřeno očekávání narození se Dítěte-Spasitele, očekávání události zároveň okázalé a křehké. Jedné noci zazní z chórových lavic Adéste fidéles namísto Roráte - to již v kostele, ale i na mnoha jiných místech kláštera, jesličky nahradily adventní věnec. Koledy ve vyzdobeném refektáři, vánoční stromek za okny křížové chodby, dým prskavek s vůní jehličí a svařeného vína pak dodají vše, čím jsou Vánoce lidsky přitažlivými. Doba adventní končí matutinem, kterého se jako jediného v roce může zúčastnit kdokoliv; vše ale začne slavnou půlnoční mší svatou slouženou v hodinu,

7 Okénko prosince 2006 kdy jeden z bratří pokradmu položí Jezulátko do připravených jesliček. V noci, potom co si bratři popřejí šťastný Hod vánoční, se mniši modlí v kostele, děkují na kolenou nebeské Matce před její sochou v křížové chodbě, nebo se ubírají do kaplí, kde kněží slouží jitřní mši svatou. Začíná nový den, s ranními chválami, se slavnou mší svatou Božího hodu, čas Vánoc, který každý tráví s Tím, kdo je mu nejbližší, pro věřícího tedy s Bohem. Bratři trapisté ze Sept-Fons přejí všem farníkům požehnané Vánoce! JAK JSME PROŽÍVALI ROK 2006 Rok 2006 se pomalu a nezadržitelně blíží ke svému závěru. Jak jsme jej prožívali? Co nás v něm potkalo? Byli jsme šťastní nebo nás potkaly nepříjemné věci? Ti mladší se nemohou dočkat, až budou dospělí, až si budou moci zařídit život podle svých přání. Ti v tom středním věku si dělají starosti, aby jim to šlo, tak jak mají naplánováno a ti, kteří už pamatují hodně dávné události, třeba se mrzoutsky zabývají svými problémy, kdy je co přestane bolet, že už nevypadají jako kdysi, že mládí je neodvolatelně pryč, že už nejsou k ničemu.

8 Okénko prosince 2006 My se přece nemusíme zabývat takovými myšlenkami. Vždyť žijeme ve farním společenství, i když jsme různých zájmů. Všichni se přece scházíme pod střechou jednoho Božího domu a přejeme si při bohoslužbě navzájem: POKOJ VÁM! Připomeňme si, co jsme tento rok prožívali: Hned na prahu církevního roku 2006 na 1. neděli adventní listopadu 2005 jsme se radovali, že jeden člen naší farnosti, Maria Bohuslav Buchta, rodák z Jiříkovic mnich trapistického kláštera Sept-Fons ve Francii přijal skrze vkládání rukou místního diecézního biskupa svátost kněžství. Liturgický průvod zahajující tento posvátný okamžik čítal asi 60 bratří i kněží, kteří novokněze provázeli ke svátostnému úkonu. Celá bohoslužba byla vedena ve francouzském jazyce. Naši farníci, kteří v plně obsazeném autobuse dorazili na místo svěcení, dostali veškeré texty ke svěcení tištěné a přeložené do mateřského jazyka. Poznali prostředí francouzského kláštera, někteří muži byli ubytováni v klášteře a ostatní v nedalekém Paray le Monial. Během přípravy na svěcení stačili ještě naši farníci mimo seznámení s klášterem Sept-Fons, navštívit i Nevers spojené s posledním odpočinkem sv. Bernadetty Soubirous, vizionářky z Lurd, která zde zemřela. Paray le Monial je spojeno se sv. Markétou Marií Alacoque, šiřitelkou úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Po obřadu svěcení následovalo novokněžské požehnání otce Maria Bohuslava a slavnostní oběd o několika chodech. Po něm zavítal mezi nás i světící otec biskup, který se s každým z nás osobně pozdravil. K neformální besedě pak, k naší velké radosti, přišel také otec opat, převor a novicmistr i s naším novoknězem. Při této besedě bylo dohodnuto, že otec Bohuslav v našem farním kostele v měsíci lednu bude slavit svou primiční mši svatou. Po návratu našich farníků z Francie se kvapem přiblížily vánoční svátky, které proběhly již tradičním způsobem. Zakončeny byly vánoční besídkou dětí v neděli 8. ledna o svátku Křtu Páně. Hned potom se přiblížil termín primiční mše svaté neděle 22. ledna Primice v netradičním termínu: v lednové a sněhové zimě. Do příprav se zapojila celá farnost. Poněvadž se čítalo s větším počtem účastníků, kteří by se pravděpodobně nevešli do kostela a také s mrazivým počasím, tak byly v zahradě kostela postaveny tři velké plátěné stany, vytápěné plynovým agregátem. Mimo to byl ještě k dispozici farní sál. Všechny tyto objekty byly spojeny televizním okruhem, takže všichni mohli pohodlně sledovat průběh primiční mše svaté. Primiční průvod vyšel do kostela z fary, kde se kněží převlékali. Po mši svaté nabízeli farníci teplý čaj nebo svařené víno i s tradičními koláči. Primiční hostina se konala na Orlovně v Jiříkovicích, kam byli pozváni všichni věřící. Mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi jezdil autobus podle potřeby. Že se na hostině rozvinula bohatá diskuze mezi farníky a známými kněžími snad nemusím připomínat.

9 Okénko prosince 2006 Později jsme obdrželi poděkování otce Maria Bohuslava za krásně připravenou slavnost, ke kterému se připojili i francouzští mniši. Vyjádřili se, že podobné slavení primice je ve Francii něco nevídaného. Sotva odezněly primiční slavnosti, už naše mládež pořádala 2. farní florbalový miniples. Uskutečnil se v pátek 27. ledna na Orlovně v Jiříkovicích od 19:30 hodin. Byl určen nejen pro florbalisty, ale pro všechny, kteří se chtěli setkat s přáteli, popovídat si, zatančit, zkrátka pobavit se. K dobré náladě vyhrávala hudba Radka Habáně. V neděli 18. února zažila naše farnost další slavnost. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, biřmoval 27 biřmovanců. V týdnu před svátostí biřmování navštívil na faře naše biřmovance brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Při besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o panu biskupovi, sděloval biřmovanec Vojtěch Klíma. Pohodový večer byl zakončen malým občerstvením. Postní dobu otevřela Popeleční středa. Středem postní doby byla postní duchovní obnova ve dnech února, kterou vedl P. Zdenek Wasserbauer, spirituál kněžského semináře v Praze. O Slavnosti Zvěstování Páně 25. března asi 60 manželských párů obnovilo své manželské sliby při večerní adoraci. Potom už církevní rok vrcholil velikonočními svátky. Měsíc květen byl ve znamení putování. Nejprve 7. května naše farnost prožívala 1. svaté přijímání dětí, 14. května mnozí z nás putovali na pouť do Podolí. 27. května jsme tradičně putovali na pouť do Křtin a hned druhý den se uskutečnila pouť u Panny Marie Lurdské v Bedřichovicích. Na svatodušní neděli 4. června zažila naše farnost 2. den farnosti. Byl pečlivě připravován. Náplní 2. farního dne byla anketa otce faráře s následujícími otázkami: Čím je pro mě farnost? Co je pro farnost nejdůležitější? Čím mohu být pro farnost prospěšný právě já? Co se mi ve farnosti líbí? Co by se mělo ve farnosti změnit? Jak později sdělil otec Miloš v Okénku, očekával, že díky anketě poznáme, čeho se máme ve farnosti držet, co zase z toho, co se dělá, opustit a na co se dál zaměřit. V tomto smyslu anketa svůj účel splnila. Anketní otázky byly zpřístupněny veřejnosti na jednotlivých panelech při 2. farním dnu na nádvoří. Na panelech se také představila jednotlivá společenství i služby, která působí ve farnosti. Během farního dne vyhrávala cimbálová muzika, konaly se dětské soutěže na náměstí a v areálu kostela, dospělí měli svou soutěž o bibli a na závěr příjemného odpoledne byla uvedena soutěž tří rodin: HODINA PRAVDY. Samozřejmě, že pečlivé hospodyňky se pochlubily vynikajícími koláči a drobným cukrovím. Pro ty, kteří nemají rádi sladké, se zase v udírně grilovaly párky, čepovalo pivo i víno a minerálky. Tu neděli ráno pěkně pršelo a bylo i chladno. Vypadalo to, že z toho farního dne asi nic nebude. Ale v poledne se vyčasilo, mraky se kamsi ztratily,

10 Okénko prosince 2006 oteplilo se, objevila se modrá obloha a sluníčko začalo pěkně přihřívat. Zkrátka bylo to O.K.. Mezi farníky se objevila šeptanda, že náš šéf pan farář má asi velmi dobré styky s tím nejvyšším Šéfem tam nahoře. Hned začátkem měsíce srpna jsme se rozloučili ve slavkovském chrámu s naším bývalým kaplanem P. Vladimírem Novotným, který u nás působil v letech Otec kanovník Václav Slouk z Brna, který vedl pohřební obřad, se s ním rozloučil těmito slovy: Když se loučíme s knězem, který svůj život zasvětil Bohu, máme se spíše radovat, že došel cíle svého života. Jako v minulých letech, i o letošních prázdninách se naše mládež účastnila letního prázdninového tábora v Náměšti n/oslavou. A už jsme u patrocinia našeho kostela, Slavnost; Nanebevzetí Panny Marie - Šlapanických slavností. Jako předehra proběhla zpověď a návštěva nemocných. Zamýšlená slavnostní mše svatá v městském parku pro nepřízeň počasí musela být slavena v kostele. Odpoledne se už počasí zase umoudřilo a naplánované atrakce se uskutečnily v městském parku. V sobotu 2. září se někteří naši farníci zúčastnili pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou. Hned nato se konala v neděli 3. září farní pouť v Tuřanech. Měli jsme z toho trochu obavy, neboť když jsme se scházeli v tuřanském kostele, nad námi hřměly tryskové motory vojenských stíhaček, které neustále nalétávaly nad tuřanské letiště a kroužily nad ním své sestavy, zanechávající za sebou barevné kouřové clony. Měli jsme strach, že nebude při mši svaté slyšet ani slovo. Na štěstí však při začátku mše svaté motory stíhaček ustaly. Byla přestávka. Než přestávka skončila, skončila také mše. Nastupující vrtulníky už nenadělaly tolik hluku. Že by zase zasáhl ten nejvyšší Šéf? V neděli 17. září jsme prožívali hody v Praci (Povýšení sv. Kříže.). V sobotu 23. září jsme skládali své prosby, těžkosti i díky u Panny Marie Vranovské. Tak krásné a teplé počasí jsem na Vranově při pouti ještě nezažil. Později, 1. října, jsme zase děkovali za úrodu na Tvaroženském kopečku. Závěr církevního roku utvářely pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech, 21. listopadu adorační den v Praci a 24. listopadu ve Šlapanicích. Církevní dění roku 2006 byla završeno Slavností Ježíše Krista Krále. Adventní dobu roku 2006 zahájil tradičně obřad svěcení adventních věnců a Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu, návštěva nemocných před vánočními svátky a také zpovědní dny těsně před vánocemi. Ukončení občanského roku 2006 bude zakončeno 31. prosince v kostele slavným díkůčiněním. Všichni se scházíme pod střechou našeho Božího domu. Všichni jsme účastni dění při bohoslužbách. Prožíváme je také společně? Vždyť ze zkušenosti víme, že mnohdy naše osobní problémy a těžkosti převyšují naši pozornost při jejich účasti v kostele. Ale víme také, že Bůh je vždy s námi, stále nás zahrnuje svými dary, aniž si to třeba uvědomujeme. On o nás ví. Vždyť život je dar. Schopnosti,

11 Okénko prosince 2006 které máme, společenství, ve kterém žijeme - to všechno jsou dary, které považujeme často za samozřejmé. V chorvatském městě Omiši žil v 15. století bohatý kupec. Při nájezdu pirátů přišel o všechny své lodě a ocitl se na mizině. Nevzdal se a začal znovu. Situace se několikrát opakovala. Když umíral jako opět bohatý kupec, svolal svou rodinu a poručil, aby nad vchod jeho domu dali vytesat tento nápis ve vzletné latině, jak to bylo v té době zvykem: Gratias ago, tibi Domine, quia fuit in hoc mundo. Volně přeloženo: Děkuji ti, Pane, že jsem byl na tomto světě! Až tedy na Silvestra při děkování budeme uzavírat ve svých myšlenkách všechny události, které jsme prožili, a které nás tento rok potkaly, až budeme zpívat hymnus Bože, chválíme Tebe zpívejme vděčně a nadšeně s myšlenkou: DĚKUJEME TI, PANE, ŽE JSME MOHLI BÝT A JSME NA TOMTO SVĚTĚ! Jiří Kotulan Svatá Lucie Dne 13. prosince si církev připomíná památku této italské mučednice, která se narodila kolem roku 286 v Syrakusách na Sicílii a zde také v roce 304 podstoupila mučednickou smrt. Je uctívána jako patronka slepců, nemocných dětí, kajících se hříšných žen, sedláků, sklářů, sedlářů, švadlen, přadlen, krejčích, tkalců, nožířů, kočích, písařů, notářů, poduškářů, pedelů, vrátných, spisovatelů, advokátů, služek, podomních obchodníků. Vzývá se jako pomocnice při domácích pracích, k ní se obracejí prosby za spořádanou domácnost, proti očním nemocem, proti bolestem v krku, proti infekcím, proti krvácení, proti úplavici. Lucie znamená plná světla" a v ikonografii bývá zobrazována jako panna v dlouhém oděvu: střídavě mívá u sebe: dvojitý kříž, knihu, palmu, svítilnu, svíčku, pochodeň, meč (často vězící v krku) nebo dýku, někdy nese i dvě oči na míse. Kdo by neznal italskou lidovou píseň Santa Lucia"? V Itálii zná každé dítě text i melodii této písně a svatá Lucie je velmi uctívanou světicí země, která se připomíná mnohými zvyky, jako světelným průvodem a lidovými slavnostmi. Ale i na severu Evropy je Luciin den, 13. prosinec, obzvláště slaven. Ve Švédsku vystupuje nevěsta Lucie", oblečena do dlouhého bílého oděvu, na hlavě věnec s hořícími svícemi. Tato lidová tradice je doložena už od roku 1780 a má

12 Okénko prosince 2006 symbolizovat konec tmavých dnů. Také v Maďarsku, Srbsku a Chorvatsku jsou s Luciiným dnem spojeny četné lidové zvyky a tradice. Luciina existence je historicky nepochybně doložena, především potom, co se našla Luciina katakomba a hrob mučednice v Syrakusách. Životopis sám je naproti tomu překryt četnými legendami, které však obsahují toto jádro: Lucie spatřila světlo světa zmíněného roku 286 v Syrakusách. Už jako dítě složila slib věčné čistoty, avšak nikomu o tomto rozhodnutí nevyprávěla. Když Lucie vyrostla v mladou dívku, chtěla ji její matka Eutychie vdát za váženého pohanského mladíka. Lucii se podařilo oddálit zásnuby a neustále prosila Boha, aby ji zachránil od manželství. A Bůh vyslyšel modlitbu mladé křesťanky. Když Luciina matka těžce onemocněla, přemluvila ji dcera k pouti ke hrobu Agáty v Katánii. Skutečně, Eutychie nabyla zase zdraví. Považovala své uzdravení za takový zázrak, že splnila Lucii její jediné přání, které měla: dovolila jí, aby nadále vedla zdrženlivý a panenský život. S tímto rozhodnutím však ženich naprosto nesouhlasil. Uražen a zraněn ve své pýše udal mladý muž Lucii u místodržícího císaře Diokleciána, obávaného pronásledovatele křesťanů. Dívka byla pak zatčena a podrobena ve vězení těžkým mukám. Když zůstala Lucie neoblomná a žádný hlas nářku nepřešel přes její rty, vymyslel si místodržící zvlášť těžký trest: dívka měla být dána do nevěstince. Spoutaná křesťanka měla být vezena městem k posměchu obyvatelstva na vozíku taženém voly. Avšak tu se stal další zázrak: ani tažným zvířatům, ani - jak praví legenda - několika tisícům vojáků" se nepodařilo pohnout vozíkem kupředu. Nato dal rozzuřený místodržící dívku polévat vařícím olejem. Avšak Lucie zůstala nezraněná. Tu dal mučitel křesťanů svým vojákům rozkaz usmrtit křesťanku mečem, stalo se to pravděpodobně roku 304. Už v byzantské době postavili nad hrobem mučednice kostel, který je ještě dnes zachován ve vícekrát změněném stylu. Krásný chrám sv. Lucie se nachází v jejím rodném městě. Ostatky sv. Lucie putovaly ze Syrakus na mnohá místa a kam všude se dostaly není dodnes zcela jasno. Jeden pramen říká, že ostatky jsou v kostele svatých Jeremiáše a Lucie v Benátkách, jiný míní, že jsou uchovávány v klášteře sv. Vincence v Metz ve Francii. Svatá Lucie je vzorem panenské čistoty, víry a úpěnlivé modlitby. Víra chrání její čistotu a modlitba vrací zdraví její matce, která díky ní začíná chápat svou dceru. V tomto směru je tato světice vzorem pro nás všechny a může se stát i průvodkyní na naší cestě adventem, kdy v modlitbě, víře a mravní čistotě se připravujeme na příchod Spasitele. V Matoušově evangeliu Pán zdůrazňuje, že jsou blahoslaveni ti, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha (Mt 5,8): mělo by být naší snahou, abychom takto viděli Boha, který se pro nás stal člověkem. P. Pavel Kopeček

13 Okénko prosince 2006 III. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU (z pohledu těch, kteří se podíleli na její přípravě) V sobotu o půl sedmé ráno na brněnském hlavním nádraží usedám do rychlíku Vysočina, jehož prostřednictvím se za hodinu ocitám ve Žďáru. Schovávám růženec, beru batoh a již úplně probraná, po nezvykle brzkém probuzení, vyrážím na nedaleké autobusové nádraží, kde jsem se vzápětí dočítám, že tak časně mě žádný autobus ke klášternímu kostelu na druhém konci města, kde se má zmíněná pouť konat, nedopraví. Protože mottem letošní pouti je podobenství o hřivnách, jedné z těch svých neplánovaně hned využívám. Rychlou chůzí se po třiceti minutách dostávám na místo i po svých. Je to dobré, i moji přátelé z Diecézního centra života mládeže z Osové Bítýšky, kterým jsem slíbila spolupráci, teprve přijíždějí. Na nádvoří již přešlapují další dobrovolníci, kteří se chtějí na svých výtvarných a sportovních stanovištích věnovat dětem, někteří z nich oblečeni do středověkých kostýmů. A už se otevírá brána do klášterní zahrady. Je třeba postavit party stany ochranu před sluníčkem, protože Panna Maria, jíž je klášterní kostel zasvěcen, nám vyprosila krásné počasí. Ouvej, to je ale tvrdý oříšek! Tyčky do sebe nezapadají, konstrukce je pro stanové plátno příliš malá, chybějí plastové součásti, Sotva však přiloží ruku k dílu Papež, křestním jménem Jan, animátor z Křepic, dva stany stojí, ani nevíme jak. Mezitím už na venkovním pódiu proběhlo zahájení a přivítání rodin, které se dostavily opravdu v hojném počtu. Tak, jako by se ale auto nerozjelo bez benzínu, tak i my potřebujeme pro jejich nápor vzpruhu. Před desátou hodinou tedy P. Roman Kubín a P. Renda Strouhal, mladí duchovní z DCŽM, běží (stejně jako mnoho dalších kněží s naším brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem v čele) obléknout albu a i my ostatní se přesouváme k pódiu, na kterém se má pod širým nebem konat mše svatá. Bereme si k srdci slova jednoho z pořadatelů: Tak, teď se podržte, hlavní bránou sem právě vjíždí pan prezident Klaus! A po několika vteřinách napětí: Ne, samozřejmě že kecám, ale za chvíli k nám přijde někdo mnohem vzácnější Pán Ježíš, tak se na to připravme! Již o sobě dává vědět schola, vzduchem se šíří vůně kadidla, otec biskup nás při svém krásném, srozumitelném (ale pro děti trošku dlouhém) kázání povzbuzuje, abychom se nebáli využít svých hřiven; v obětním průvodu pak pozvedá flétnu, malířskou paletu či švihadlo za naše hřivny, lékárničku a berle s prosbou za nemocné či kolébku za děti. Poté, co nasytíme duši, se i tělo hlásí o svůj příděl, zvláště když kousek od pódia voní párky. Jen trpělivost, na každého se dostane. V tom nám jde otec biskup příkladem asi bychom přimhouřili oko a nechali se předběhnout, avšak on stojí s ostatními spořádaně ve frontě, přičemž hovoří se svými ovečkami. A teď honem zpátky do zahrady! Nad naším stanem již visí cedule s nápisem Výroba skleněných vitráží. Sklíčka, měděné pásky i cínové drátky jsou

14 Okénko prosince 2006 připraveny, pájky nažhaveny. Usedám vedle zkušené animátorky Lucky a vzápětí jsme v obležení dětmi i mládeží, kteří stojí o skleněný přívěšek, ať už pro sebe, nebo jako dárek. Pro každého je třeba úsměv, rada, odpověď na otázku, Každému zvlášť obroušené hrany sklíčka otřít lihem, oblepit měděnou páskou a pak vystát frontu na pájku pro pocínování a připevnění očka. I ostatní dobrovolníci se na svých stanovištích potí, avšak děti odcházejí spokojené, což je našim cílem. Svou několikaminutovou přítomností a několika větami nám dodává energii i sám otec biskup: Já to teď pořádně odkoukám a po večerech to budu praktikovat na biskupství! Kolem půl čtvrté přichází otec Roman s upozorněním, abychom se svou činností pomalu ustávali, vždyť ve čtyři hodiny bude pouť oficiálně ukončena. S omluvou tedy musíme odmítat další zájemce. Odchází rozesmátá mládež, děti vypravují rodičům své zážitky, ubývá aut na parkovišti a my opět balíme stany a další rekvizity, které chceme pro děti za rok opět přivézt. Ještě několik stisků ruky, křížků na čelo a přátelských objetí. Odjíždíme s hřejivým pocitem, že jsme směli být užiteční. Hospodine, tvá věrnost trvá navěky. Dílo svých rukou neopouštěj! Michaela Klímová Třetí Diecézní pouť rodin Dne 2. září 2006 se naše společenství zúčastnilo "Třetí Diecézní pouti rodin" ve Ždáře. Počasí bylo nádherné. Program byl zahájen v hod. mší svatou, která se konala na hlavním pódiu. Celebroval ji otec biskup Vojtěch Cikrle. Po skončení mše byl připraven bohatý program pro děti v areálu farní zahrady. Jako např. střelba z luku, skákání v pytli, hádání různých předmětů a pod. Rodiče si zatím v areálu zahrady mohli vypít kafíčko a popovídat si se svými známými. V se hrála na hlavním pódiu pro děti pohádka o Budulínkovi. Rodiče si v této době mohli vyslechnout přednášku od P. Vojtěcha Kodeta - Otcovství. Přednáška nás silně oslovila a doufáme, že tyto názory uplatníme ve své rodině, při výchově našich dětí. Od 14,30 do 15,30 hrála na pódiu folková skupina Žamboši. Občerstvení pro všechny poutníky bylo dobře zajištěno, každý si mohl dát párek za libovolný příspěvek. Naše děti nejvíce ocenily prodej vařené zmrzliny a cukrové vaty, kterou rodiče museli dojíst. Po dobu programu si poutníci mohli zakoupit knihy věnované nejdůležitější problematice v rodině a další upomínkové předměty s křesťanskou tématikou. V hod proběhla závěrečná modlitba s požehnáním. Tato Diecézní pouť byla věnována objevení našich hřiven, které nám dal Pán, a umění použít je ve svém životě. Na závěr této pouti obdržel Vojtěch Cikrle pamětní certifikát s podpisy všech účastníků Diecézní pouti rodin 2006.

15 Okénko prosince 2006 Třetí diecézní pouť rodin nás velmi oslovila. Načerpali jsme zde mnoho energie, hodně dobré nálady a získali nové přátele. Těšíme se na další setkání rodin v roce Brzy NA SHLEDANOU! Trundovi Rok diecéze výročí založení brněnské diecéze ( ) Modlitba za diecézi Všemohoucí Bože, děkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás i předcházející generace naší diecéze. Prosíme tě, pomáhej nám, ať v rozdílnosti našich služeb zůstaneme věrni svému poslání stávat se uprostřed dnešní společnosti znamením a darem tvé lásky. Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem a navzájem mezi sebou, aby tě skrze nás ostatní poznávali - jako Otce a záruku naplnění smyslu života. Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, patronů svatého Petra a Pavla, i všech dalších světic a světců spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pozn. Od ledna 2007 bude modlitba za diecézi k dostání na Službách biskupství vytištěná na památkových lístcích. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. (Žalm 89,12)

16 Okénko prosince 2006 Logo Roku diecéze 2007 Stejně jako v Roce rodiny 2004 a Roce farnosti 2005 je pro začínající Rok diecéze 2007 k dispozici logo autora Andreje Bielaka z Brna. Na internetových stránkách Biskupství brněnského (www.biskupstvi.cz) je v sekci Dokumenty k dispozici ke stažení v barevné i černobílé variantě. Lze je využít na tématické materiály podle libovolné potřeby. Legenda k logu: Znak Biskupství brněnského je zasazen do levého horního rohu schematické mapy brněnské diecéze. Její modrá barva připomíná mariánskou tradici, která je s naší diecézí hluboce spjata. Dvě věže symbolizují srdce diecéze katedrálu - zasvěcenou patronům sv. Petru a Pavlovi. Letopočet ve spodní části upozorňuje na 230. výročí založení diecéze, které budeme v roce 2007 oslavovat a připomínat nejrůznějšími liturgickými i vzdělávacími aktivitami. Znak Biskupství brněnského: Od založení biskupství v Brně byl jako jeho znak užíván čtvrcený štít, který odkazoval na zakladatelku biskupství, císařovnu Marii Terezii, a na olomouckou diecézi, ze které byla brněnská diecéze vyčleněna. Přestávka v užívání původního znaku a zjevná vazba na habsburskou monarchii vedly biskupa Karla Skoupého k tomu, že v roce 1946 určil jako znak brněnského biskupství černý štít se zlatými vztyčenými zkříženými klíči, podloženými vztyčeným stříbrným mečem s červeným jílcem a záštitou. Takto zvolený znak vychází z patrocinia katedrály i diecéze.

17 Okénko prosince 2006 Televize Noe otevírá brněnské studio Samostatný televizní program pod názvem TV Noe se šíří denně od 8 do 12 a od 18 do 24 hodin již půl roku. Televize dobrých zpráv, jak je svými tvůrci charakterizována, uvádí při této příležitosti do provozu regionální studio NOE BRNO. Místnosti nového brněnského studia TV Noe na Barvičově ulici, pronajaté a rekonstruované Biskupstvím brněnským, požehnal v pátek 10. listopadu 2006 sídelní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Studio Tv Noe zahájí nejprve dabingem převzatých cizojazyčných filmů, později je plánováno natáčení samostatných pořadů; zařízení je zároveň připraveno tak, aby bylo možné ze studia vysílat přímo živě. V dalších krocích plánuje držitel licence k televiznímu vysílání - Telepace s.r.o.- dokončit budování obdobného studia v Praze. Jak v Brně, tak v Praze využije Telepace výhodně sdílení kancelářských prostor, pracovníků a zkušeností s Radiem Proglas. Chystá se též spuštění provozu teletextu; ten je v době, kdy je téměř každý televizor vybaven k jeho příjmu, jedním z nejpohotovějších médií. Televize Noe se sídlem a hlavními studii v Ostravě zahájila vysílání cestou satelitního digitálního vysílání známého pod zkratkou DVB-S 10. května 2006 poté, co od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání neobdržela licenci k digitálnímu vysílání zemskému (zkratka DVB-T). Signál TV Noe je ovšem šířen kromě základního způsobu DVB-S přes satelit Astra 3A také prostřednictvím mnoha televizních kabelových sítí v České republice i na Slovensku, dále pomocí internetu a pro Prahu a Střední Čechy také experimentálně v multiplexu B systému DVB-T. Jejich seznam a další informace najdou zájemci na adrese Pokračuje také úsilí o vstup k některému z operátorů poskytujících vysílání televize po drátech IPTV. Vysílání TV Noe je dostupné některým z vyjmenovaných způsobů prakticky všem obyvatelům naší země, Slovenska i mnoha evropských zemí. Nekomerční TV Noe staví na křesťanských hodnotách, financována je z dobrovolných příspěvků diváků, ze sponzoringu a z grantů. Nízkorozpočtový provoz televize těží mimo jiné z propracované spolupráce s tuzemskými jednotlivci, a zejména ze stále se rozvíjející výhodné výměny pořadů mezi obdobnými subjekty v Evropě i ve světě. Kontakt: Ing. Petr Kudela, mobil , P. Leoš Ryška, nebo P. Martin Holík, tel

18 Okénko prosince výročí od založení SFŘ v Podolí Dne oslavilo naše Společenství františkánského řádu (SFŘ) v Podolí 15. výročí od svého založení roce Do SFŘ nás tehdy uvedl dnešní provinciál františkánského řádu P.Jan Maria Vianey, který sloužil s P. Janem Králíkem mši svatou. Po zazpívání hymnu k Duchu svatému složilo za přítomnosti našeho představeného Petra Hudáně do rukou P.Vianeye třináct nových členů tento slib: K slávě všemohoucího Boha, ke cti Panny Marie, svatého otce našeho Františka, ke prospěchu našich bratří a sester slibuji, že se budu celý život řídit evangeliem a zachovávat řeholi i pravidla života III. řádu svatého Františka, které jsou potvrzeny církví. Nechť mi v tom pomáhají Ježíš a tato svatá evangelia, na nichž držím ruku. Letošní slavnou mši svatou sloužili, za přítomnosti většiny původních členů, P. Daniel Hřebec OFM a P. Pavel Kopeček, kteří oslovili přítomné duchovním slovem, poděkovali jim za jejich dosavadní činnost a dali požehnání na další plodnou cestu. Po mši sv. bylo pro všechny na faře krátké agape. Vilém Sitte Podolské duchovní koncerty Druhé pololetí letošního roku jsme zahájili duchovní koncerty setkáním okolních schol. Přihlásilo se sedm schol a na poslední chvíli se tři zájemci omluvili. Jednalo se o první setkání a splnilo, co jsme očekávali. Bylo zajímavé poslechnout si jednotlivé styly podání. Každá schola má jiné aranžmá a interpretace stejné písně by jistě vyzněla od každé scholy jinak a zajímavě. Potvrdili to Pozořice i Šlapanice. Střelice předvedly vlastní tvorbu ve stylu country. Někteří účastníci nám tlumočili svůj vztah ke křesťanské písni a společenství. Bylo to zajímavé a mělo by to být inspirující pro ty, kteří se dosud neodvážili také to zkusit. Začátkem října se konal velice zajímavý koncert komorního orchestru Musici Boemi vedený koncertním mistrem brněnské filharmonie Pavlem Walingerem. V tomto Mozartovském roce, kdy slavíme 250. výročí jeho narození, zaměřujeme programy koncertů na jeho díla. Byla provedena tentokrát kompletní známá Malá noční hudba a Divertimento F dur. Následovala Sinfonie in A od našeho starého barokního mistra Zacha a závěrem zazněla Suita pro smyčce od Leoše Janáčka. Tato skladba byla překvapivě velmi vřele přijata posluchači. Jistě také proto, že je psána a ovlivněna ještě dvořákovských stylem. Ale i ostatní pozdější díla Janáčka jsou překrásná a strhující. Dalším koncertem se představil smíšený sbor Kantiléna složený z bývalých členů dětské Kantilény, kteří si našli čas ke svému dřívějšímu koníčku. Přestože se setkávají a zkouší teprve od letošního února, bylo provedení děl velmi zajímavé a slibné. Zárukou je vedení sboru vynikajícím prof. Ivanem

19 Okénko prosince 2006 Sedláčkem. Jejich vystoupení mělo velký úspěch a posluchači zcela zaplnili podolský kostel. Také vystoupení harfenistky bylo vřele přijato. Na svátek Krista Krále byla provedena Mozartova Korunovační mše C dur a Chrámové sonáty v podání předních brněnských umělců, komorního orchestru brněnské katedrály za řízení Petra Kolaře. Tímto koncertem jsme důstojně oslavili tento významný svátek na závěr církevního roku a také výročí Mozarta. Korunovační mše s Requiem patří mezi nejznámější Mozartova církevní díla. Zajímavé byly Chrámové sonáty. Závěrem zazněla improvizace na hymnus Kristus vítězí v podání Davida Postráneckého a společným zpěvem jsme důstojně zakončili tuto slavnost a koncert. V letošní vánoční době vystoupí tradičně dětská Kantiléna s vánočním programem. Kantiléna je velmi oblíbená a její koncert se těší vždy a kdekoliv velkému zájmu a je zárukou vynikající úrovně. Jistě se máme na co těšit. Na to není třeba komentáře. Atmosféru vánoční doby ještě zpestří vystoupení Cimbál Clasic a varhaník Martin Jakubíček. Při tomto koncertě si můžeme poslechnout vánoční varhanní improvizace a společně si také zazpívat koledy u cimbálu i varhan. Těšíme se, že přijdete mezi nás! V příštím roce se zaměřujeme na jednotlivá období církevního roku v podání umělců a souborů, kteří u nás dosud neúčinkovali. Potěšilo by nás, kdybyste věnovali svoji přízeň a pozornost těmto duchovním koncertům a seznámili se s dalšími díly světové hudební literatury. Miloš Lorenc

20 Okénko prosince 2006 Rozhovor se Zdeňkem Hlávkou Náš farník Zdeněk Hlávka se letos v září zúčastnil mistrovství ČR ve znalostech Bible. Jeho družstvo zvítězilo a Zdeněk byl také nejúspěšnějším jednotlivcem. Požádali jsme ho proto o rozhovor. 1. Zdeňku, na úvod přijmi gratulaci k těmto úspěchům a dovol nám položit první otázku: Co tě přivedlo na mistrovství republiky ve znalostech Bible? Děkuji za gratulaci, ale úspěchy nejsou rozhodujícím měřítkem biblické soutěže. V jubilejním roce 2000 bylo jednou z akcí Radia Proglas přečíst celou bibli během jediného roku. Denně jsem si zapisoval doporučené souřadnice a snažil se i daný úsek přečíst. V jednom pořadu jsem se doslechl o soutěži ve znalostech Bible. Bylo to v červnu 2000 v Kutné Hoře. Soutěž je ekumenická, pořádá ji Česká biblická společnost. Od roku 2001 probíhá v Praze. Hlavní organizátoři soutěže zdůrazňují, že cílem není prověřovat znalosti, ale především obrátit pozornost ke Knize knih. 2. Kolik družstev se zúčastnilo a jaké bylo složení toho vašeho? Letošní soutěže se zúčastnilo dvanáct čtyřčlenných družstev. Účastníci byli z jedenácti církví a tak téměř žádné družstvo nebylo z příslušníků jedné církve. Některá družstva přijíždějí kompletní, jiná jsou tvořena až na místě. Katolická církev má malé zastoupení, letos jsme byli jen dva. 3. Byli jste z různých měst a církví. Jak jste toto družstvo sestavovali? Naše družstvo se tvořilo postupně. Na první soutěž jsem přijel jako poslední a tak se naše družstvo nepodařilo sestavit úplné. Letos jsme byli dva katolíci, jeden z církve adventistů a jeden z církve bratrské. Oba tito soutěžící jsou z Brna, tak jsme cestovali společně. Slečna Romana je katolička a bydlí v Prachaticích. Složení družstva se mění. 4. Přibliž nám prosím způsob soutěžení. Jaké byly otázky a co rozhodovalo rychlost, správnost nebo něco jiného? Soutěž má dvě části. Dopoledne je písemná část. Obsahuje 100 otázek formou testu. Nabízí se pět možných odpovědí. Doba k vypracování je 60 minut. Soutěžící jsou rozsazeni, aby nemohli spolupracovat. Během polední přestávky jsou odpovědi vyhodnoceny. Je vyhlášeno pořadí jednotlivců a stanoven součet bodů jednotlivých družstev.

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 17. 1. 2012 č. 1 / 2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném 17. zasedání a na 18. zasedání projednalo: 17. mimořádné zasedání ZO: Smlouvu o uzavření

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více