Spal v jeslích, které patřily někomu jinému.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spal v jeslích, které patřily někomu jinému."

Transkript

1 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 5 Vyšlo Spal v jeslích, které patřily někomu jinému... Spal v jeslích, které patřily někomu jinému. Přes jezero se plavil v člunu, který patřil někomu jinému. Jel na oslátku, které patřilo někomu jinému. Byl položen do hrobu, který patřil někomu jinému. Učinil to proto, aby se o všechno, co měl, rozdělil s námi: o svůj život, o svoji slávu, o své místo u Boha Otce. Přišel tak proto, aby nám všem, ať chudým či bohatým, nabídl věčný život, život v hojnosti. Známe milost našeho Pána Ježíše Krista: On, ačkoliv bohatý, stal se pro nás chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby.

2 Okénko prosince 2006 MATRIKY VYPRAVUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: František Svoboda ze Šlapanic Filip Václav Sedláček z Bedřichovic Tereza Klašková z Kobylnic Šimon Jan Horák ze Šlapanic Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: Jan Chlup z Ponětovic a Kateřina Bartečková z Ponětovic Petr Velan ze Šlapanic a Kamila Šištíková z Brna Jiljí Kučera z Velké Bíteše a Gabriela Kudová z Kobylnic Radek Smetana z Pravlova a Jitka Havlíková ze Šlapanic Ve společenství víry, naděje a lásky se s námi rozloučili: 1.9. Zdeněk Zicháček ze Šlapanic (*1950) Magdalena Buchtová ze Šlapanic (*1962) Josef Hlučka z Jiříkovic (*1937) Marie Kolečkářová ze Šlapanic (*1924) Antonín Zeman ze Šlapanic (*1926) Vilém Rubeš ze Šlapanic (*1946) Milan Faltus z Brna (*1920) Oldřich Ječmínek z Prace (*1913) Jiří Pecuch z Prace (*1943) Z KALENDÁŘE 7.1. Vánoční besídka dětí v kostele Farní ples v Jiříkovicích Popeleční středa 3.3. Postní duchovní obnova P. Miloslav Kabrda SDB Adorace s obnovou manželských slibů 1.4. Květná neděle 8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

3 Okénko prosince 2006 MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH 2006/2007 ŠLAPANICE PRACE PODOLÍ Neděle ; 9.00; ; ; Pondělí ; 9.00; Úterý ; Středa Čtvrtek Jiříkovice Pátek Sobota Neděle ; 9.00; Pondělí ; 9.00; Úterý Středa Čtvrtek Ponětovice Pátek Sobota Neděle ; 9.00; VÁNOCE V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE Bohoslužby 7.30, 9.00,16.00, MŠE SVATÁ PRO RODIČE S DĚTMI Výběr českých a světových koled zpívá Petrováček, řídí D. Kolařová PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ (PŮLNOČNÍ) Tradiční koledy české a světové Dómský smíšený sbor a žesťový orchestr řídí Petr Kolař Bohoslužby 7.30, 9.00, PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ Antonín Hradil Česká mše koledová Dómský smíšený sbor a orchestr, varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař 16:30 VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY Předprodej vstupenek Besední dům

4 Okénko prosince :30 VÁNOČNÍ KONCERT Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční Hej, Mistře Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr a sólisté, řídí Petr Kolař Předprodej vstupenek: BKC Běhounská 17, DONUM Petrov Bohoslužby 7.30, 9.00, MŠE SVATÁ Spirituály a vánoční písně hraje a zpívá Pavlováček, řídí Jan Zaplatil LATINSKÁ MŠE SVATÁ Ordinarium a proprium ze svátku sv. Štěpána zpívá Svatomichalská Gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich VÁNOČNÍ KONCERT Vánoční vinšování s Ondrášem Vstupné dobrovolné VÁNOČNÍ KONCERT AGENTURY AMNERIS Předprodej vstupenek BKC Běhounská Bohoslužby 7.30,9.00,10.30, PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU 1.1. Bohoslužby 7.30, 9.00, PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ František Xaver Brixi : Missa pastoralis in D Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr a sólisté, řídí Petr Kolař NOVOROČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY Soprán Naďa Bláhová, trombón František Jeřábek, trubka Vlastimil Bialas, varhany Petr Kolař Předprodej vstupenek BKC Běhounská 17, DONUM Petrov PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM 7.1. Bohoslužby 7.30, 9.00, MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI Dětský sbor Vraník, varhany Petr Kolař, řídí Jarmila Richterová

5 Okénko prosince 2006 Narodil se, Vánoční přání biskupa Vojtěcha aby se stal světlem prozařujícím všechny myslitelné temnoty. Těm, kdo jej hledají celým srdcem, dává budoucnost plnou naděje. K radosti nad jeho narozením i k odvaze hledat celým srdcem žehná Vojtěch Cikrle biskup brněnský Brno, Vánoce 2006 Vánoce v klášteře Lidé ve světě rytmují svůj život dovolenou, fotbalovým šampionátem, nebo záležitostmi v práci. Je však možné se zaměřit vědoměji k něčemu vyššímu, k nějakému vztahu nebo cíli. Život se pak odehrává v závislosti na všem, co nás pojí k rodině, k někomu blízkému. Cítíme i potřebu slavit různá výročí, často něčí narozeniny: vyjadřujeme tím radost, že nějaký člověk přišel na svět, že je mezi námi. Podobná situace se stává obrazem vztahu Krista a Církve. Každý rok si Církev s radostí připomíná narození se Spasitele, vtěleného Boha. Věříme totiž, že Bůh nepřišel na svět jenom proto, aby člověka zachránil. Jsme si jisti tím, že přišel předně proto, aby se mu stal někým velice blízkým, někým, jehož příchod je zapotřebí si připomenout s tou největší radostí. Víra hlásaná liturgií v nás tímto způsobem vytváří cit, který má ve slavení Vánoc tolik místa. Bůh se stal člověkem, aby nám získal vykoupení a nabídl život s Ním. Je však na nás, abychom Kristovo přátelství přijali. Bůh se nám stal blízkým prostřednictvím svého lidství, tedy prostřednictvím něčeho citelného; je na nás, aby naše odpověď na Boží přízeň byla rovněž něčím naprosto konkrétním. Tímto způsobem jsou Vánoce, podobně jako Velikonoce, příležitostí přijmout nebo prohloubit naše přátelství s Kristem, nepromarnit možnost odpovědět na Boží lásku. K přátelství s Ním si Bůh povolává různým způsobem. Může si povolat i ke vztahu, který vylučuje radost z jiné blízkosti, než je blízkost Krista. Pro člověka, který se rozhodl zříci se manželství a sloužit Bohu, radost Vánoc získává novou povahu.

6 Okénko prosince 2006 Vánoce v trapistickém klášteře jsou prožívány s radostí těch, kteří se rozhodli odpovědět na povolání zcela se zasvětit Kristu. Zajisté, mniši pracují, starají se o klášter nebo se věnují studiím, ale modlitba, blízkost našemu Pánu, zaujímá v jejich životě první místo, ke kterému směřuje vše, co činí. Každý den bratří je poznamenán slavením mše svaté, modlitbou před svatostánkem. Celý jejich život je výhradně zaměřen na Osobu našeho Pána, na každou radostnou, ale i bolestnou událost kristova života. Vánoce jsou pro mnichy tímto způsobem vrcholnou událostí, kterou si jako takovou každoročně připomínají a oslavují. Liturgický rok začíná dobou adventní: během celého měsíce se mniši připravují na oslavu Božího narození. Zimní období má za důsledek pozastavení některých prací, na polích nebo v lese, všechen klášterní shon jako by se zpomalil. Každý den mnicha je podřízen přesnému řádu - zimní rozvrh však umožňuje dát více času modlitbě. Bohoslužby jsou v době adventní silně poznamenány přípravou na příchod vtěleného Boha. Zpěvy, liturgie jsou z velké části pozměněny, je vyjádřeno očekávání narození se Dítěte-Spasitele, očekávání události zároveň okázalé a křehké. Jedné noci zazní z chórových lavic Adéste fidéles namísto Roráte - to již v kostele, ale i na mnoha jiných místech kláštera, jesličky nahradily adventní věnec. Koledy ve vyzdobeném refektáři, vánoční stromek za okny křížové chodby, dým prskavek s vůní jehličí a svařeného vína pak dodají vše, čím jsou Vánoce lidsky přitažlivými. Doba adventní končí matutinem, kterého se jako jediného v roce může zúčastnit kdokoliv; vše ale začne slavnou půlnoční mší svatou slouženou v hodinu,

7 Okénko prosince 2006 kdy jeden z bratří pokradmu položí Jezulátko do připravených jesliček. V noci, potom co si bratři popřejí šťastný Hod vánoční, se mniši modlí v kostele, děkují na kolenou nebeské Matce před její sochou v křížové chodbě, nebo se ubírají do kaplí, kde kněží slouží jitřní mši svatou. Začíná nový den, s ranními chválami, se slavnou mší svatou Božího hodu, čas Vánoc, který každý tráví s Tím, kdo je mu nejbližší, pro věřícího tedy s Bohem. Bratři trapisté ze Sept-Fons přejí všem farníkům požehnané Vánoce! JAK JSME PROŽÍVALI ROK 2006 Rok 2006 se pomalu a nezadržitelně blíží ke svému závěru. Jak jsme jej prožívali? Co nás v něm potkalo? Byli jsme šťastní nebo nás potkaly nepříjemné věci? Ti mladší se nemohou dočkat, až budou dospělí, až si budou moci zařídit život podle svých přání. Ti v tom středním věku si dělají starosti, aby jim to šlo, tak jak mají naplánováno a ti, kteří už pamatují hodně dávné události, třeba se mrzoutsky zabývají svými problémy, kdy je co přestane bolet, že už nevypadají jako kdysi, že mládí je neodvolatelně pryč, že už nejsou k ničemu.

8 Okénko prosince 2006 My se přece nemusíme zabývat takovými myšlenkami. Vždyť žijeme ve farním společenství, i když jsme různých zájmů. Všichni se přece scházíme pod střechou jednoho Božího domu a přejeme si při bohoslužbě navzájem: POKOJ VÁM! Připomeňme si, co jsme tento rok prožívali: Hned na prahu církevního roku 2006 na 1. neděli adventní listopadu 2005 jsme se radovali, že jeden člen naší farnosti, Maria Bohuslav Buchta, rodák z Jiříkovic mnich trapistického kláštera Sept-Fons ve Francii přijal skrze vkládání rukou místního diecézního biskupa svátost kněžství. Liturgický průvod zahajující tento posvátný okamžik čítal asi 60 bratří i kněží, kteří novokněze provázeli ke svátostnému úkonu. Celá bohoslužba byla vedena ve francouzském jazyce. Naši farníci, kteří v plně obsazeném autobuse dorazili na místo svěcení, dostali veškeré texty ke svěcení tištěné a přeložené do mateřského jazyka. Poznali prostředí francouzského kláštera, někteří muži byli ubytováni v klášteře a ostatní v nedalekém Paray le Monial. Během přípravy na svěcení stačili ještě naši farníci mimo seznámení s klášterem Sept-Fons, navštívit i Nevers spojené s posledním odpočinkem sv. Bernadetty Soubirous, vizionářky z Lurd, která zde zemřela. Paray le Monial je spojeno se sv. Markétou Marií Alacoque, šiřitelkou úcty k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Po obřadu svěcení následovalo novokněžské požehnání otce Maria Bohuslava a slavnostní oběd o několika chodech. Po něm zavítal mezi nás i světící otec biskup, který se s každým z nás osobně pozdravil. K neformální besedě pak, k naší velké radosti, přišel také otec opat, převor a novicmistr i s naším novoknězem. Při této besedě bylo dohodnuto, že otec Bohuslav v našem farním kostele v měsíci lednu bude slavit svou primiční mši svatou. Po návratu našich farníků z Francie se kvapem přiblížily vánoční svátky, které proběhly již tradičním způsobem. Zakončeny byly vánoční besídkou dětí v neděli 8. ledna o svátku Křtu Páně. Hned potom se přiblížil termín primiční mše svaté neděle 22. ledna Primice v netradičním termínu: v lednové a sněhové zimě. Do příprav se zapojila celá farnost. Poněvadž se čítalo s větším počtem účastníků, kteří by se pravděpodobně nevešli do kostela a také s mrazivým počasím, tak byly v zahradě kostela postaveny tři velké plátěné stany, vytápěné plynovým agregátem. Mimo to byl ještě k dispozici farní sál. Všechny tyto objekty byly spojeny televizním okruhem, takže všichni mohli pohodlně sledovat průběh primiční mše svaté. Primiční průvod vyšel do kostela z fary, kde se kněží převlékali. Po mši svaté nabízeli farníci teplý čaj nebo svařené víno i s tradičními koláči. Primiční hostina se konala na Orlovně v Jiříkovicích, kam byli pozváni všichni věřící. Mezi Šlapanicemi a Jiříkovicemi jezdil autobus podle potřeby. Že se na hostině rozvinula bohatá diskuze mezi farníky a známými kněžími snad nemusím připomínat.

9 Okénko prosince 2006 Později jsme obdrželi poděkování otce Maria Bohuslava za krásně připravenou slavnost, ke kterému se připojili i francouzští mniši. Vyjádřili se, že podobné slavení primice je ve Francii něco nevídaného. Sotva odezněly primiční slavnosti, už naše mládež pořádala 2. farní florbalový miniples. Uskutečnil se v pátek 27. ledna na Orlovně v Jiříkovicích od 19:30 hodin. Byl určen nejen pro florbalisty, ale pro všechny, kteří se chtěli setkat s přáteli, popovídat si, zatančit, zkrátka pobavit se. K dobré náladě vyhrávala hudba Radka Habáně. V neděli 18. února zažila naše farnost další slavnost. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze, biřmoval 27 biřmovanců. V týdnu před svátostí biřmování navštívil na faře naše biřmovance brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Při besedě jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o panu biskupovi, sděloval biřmovanec Vojtěch Klíma. Pohodový večer byl zakončen malým občerstvením. Postní dobu otevřela Popeleční středa. Středem postní doby byla postní duchovní obnova ve dnech února, kterou vedl P. Zdenek Wasserbauer, spirituál kněžského semináře v Praze. O Slavnosti Zvěstování Páně 25. března asi 60 manželských párů obnovilo své manželské sliby při večerní adoraci. Potom už církevní rok vrcholil velikonočními svátky. Měsíc květen byl ve znamení putování. Nejprve 7. května naše farnost prožívala 1. svaté přijímání dětí, 14. května mnozí z nás putovali na pouť do Podolí. 27. května jsme tradičně putovali na pouť do Křtin a hned druhý den se uskutečnila pouť u Panny Marie Lurdské v Bedřichovicích. Na svatodušní neděli 4. června zažila naše farnost 2. den farnosti. Byl pečlivě připravován. Náplní 2. farního dne byla anketa otce faráře s následujícími otázkami: Čím je pro mě farnost? Co je pro farnost nejdůležitější? Čím mohu být pro farnost prospěšný právě já? Co se mi ve farnosti líbí? Co by se mělo ve farnosti změnit? Jak později sdělil otec Miloš v Okénku, očekával, že díky anketě poznáme, čeho se máme ve farnosti držet, co zase z toho, co se dělá, opustit a na co se dál zaměřit. V tomto smyslu anketa svůj účel splnila. Anketní otázky byly zpřístupněny veřejnosti na jednotlivých panelech při 2. farním dnu na nádvoří. Na panelech se také představila jednotlivá společenství i služby, která působí ve farnosti. Během farního dne vyhrávala cimbálová muzika, konaly se dětské soutěže na náměstí a v areálu kostela, dospělí měli svou soutěž o bibli a na závěr příjemného odpoledne byla uvedena soutěž tří rodin: HODINA PRAVDY. Samozřejmě, že pečlivé hospodyňky se pochlubily vynikajícími koláči a drobným cukrovím. Pro ty, kteří nemají rádi sladké, se zase v udírně grilovaly párky, čepovalo pivo i víno a minerálky. Tu neděli ráno pěkně pršelo a bylo i chladno. Vypadalo to, že z toho farního dne asi nic nebude. Ale v poledne se vyčasilo, mraky se kamsi ztratily,

10 Okénko prosince 2006 oteplilo se, objevila se modrá obloha a sluníčko začalo pěkně přihřívat. Zkrátka bylo to O.K.. Mezi farníky se objevila šeptanda, že náš šéf pan farář má asi velmi dobré styky s tím nejvyšším Šéfem tam nahoře. Hned začátkem měsíce srpna jsme se rozloučili ve slavkovském chrámu s naším bývalým kaplanem P. Vladimírem Novotným, který u nás působil v letech Otec kanovník Václav Slouk z Brna, který vedl pohřební obřad, se s ním rozloučil těmito slovy: Když se loučíme s knězem, který svůj život zasvětil Bohu, máme se spíše radovat, že došel cíle svého života. Jako v minulých letech, i o letošních prázdninách se naše mládež účastnila letního prázdninového tábora v Náměšti n/oslavou. A už jsme u patrocinia našeho kostela, Slavnost; Nanebevzetí Panny Marie - Šlapanických slavností. Jako předehra proběhla zpověď a návštěva nemocných. Zamýšlená slavnostní mše svatá v městském parku pro nepřízeň počasí musela být slavena v kostele. Odpoledne se už počasí zase umoudřilo a naplánované atrakce se uskutečnily v městském parku. V sobotu 2. září se někteří naši farníci zúčastnili pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou. Hned nato se konala v neděli 3. září farní pouť v Tuřanech. Měli jsme z toho trochu obavy, neboť když jsme se scházeli v tuřanském kostele, nad námi hřměly tryskové motory vojenských stíhaček, které neustále nalétávaly nad tuřanské letiště a kroužily nad ním své sestavy, zanechávající za sebou barevné kouřové clony. Měli jsme strach, že nebude při mši svaté slyšet ani slovo. Na štěstí však při začátku mše svaté motory stíhaček ustaly. Byla přestávka. Než přestávka skončila, skončila také mše. Nastupující vrtulníky už nenadělaly tolik hluku. Že by zase zasáhl ten nejvyšší Šéf? V neděli 17. září jsme prožívali hody v Praci (Povýšení sv. Kříže.). V sobotu 23. září jsme skládali své prosby, těžkosti i díky u Panny Marie Vranovské. Tak krásné a teplé počasí jsem na Vranově při pouti ještě nezažil. Později, 1. října, jsme zase děkovali za úrodu na Tvaroženském kopečku. Závěr církevního roku utvářely pobožnosti za zemřelé na našich hřbitovech, 21. listopadu adorační den v Praci a 24. listopadu ve Šlapanicích. Církevní dění roku 2006 byla završeno Slavností Ježíše Krista Krále. Adventní dobu roku 2006 zahájil tradičně obřad svěcení adventních věnců a Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu, návštěva nemocných před vánočními svátky a také zpovědní dny těsně před vánocemi. Ukončení občanského roku 2006 bude zakončeno 31. prosince v kostele slavným díkůčiněním. Všichni se scházíme pod střechou našeho Božího domu. Všichni jsme účastni dění při bohoslužbách. Prožíváme je také společně? Vždyť ze zkušenosti víme, že mnohdy naše osobní problémy a těžkosti převyšují naši pozornost při jejich účasti v kostele. Ale víme také, že Bůh je vždy s námi, stále nás zahrnuje svými dary, aniž si to třeba uvědomujeme. On o nás ví. Vždyť život je dar. Schopnosti,

11 Okénko prosince 2006 které máme, společenství, ve kterém žijeme - to všechno jsou dary, které považujeme často za samozřejmé. V chorvatském městě Omiši žil v 15. století bohatý kupec. Při nájezdu pirátů přišel o všechny své lodě a ocitl se na mizině. Nevzdal se a začal znovu. Situace se několikrát opakovala. Když umíral jako opět bohatý kupec, svolal svou rodinu a poručil, aby nad vchod jeho domu dali vytesat tento nápis ve vzletné latině, jak to bylo v té době zvykem: Gratias ago, tibi Domine, quia fuit in hoc mundo. Volně přeloženo: Děkuji ti, Pane, že jsem byl na tomto světě! Až tedy na Silvestra při děkování budeme uzavírat ve svých myšlenkách všechny události, které jsme prožili, a které nás tento rok potkaly, až budeme zpívat hymnus Bože, chválíme Tebe zpívejme vděčně a nadšeně s myšlenkou: DĚKUJEME TI, PANE, ŽE JSME MOHLI BÝT A JSME NA TOMTO SVĚTĚ! Jiří Kotulan Svatá Lucie Dne 13. prosince si církev připomíná památku této italské mučednice, která se narodila kolem roku 286 v Syrakusách na Sicílii a zde také v roce 304 podstoupila mučednickou smrt. Je uctívána jako patronka slepců, nemocných dětí, kajících se hříšných žen, sedláků, sklářů, sedlářů, švadlen, přadlen, krejčích, tkalců, nožířů, kočích, písařů, notářů, poduškářů, pedelů, vrátných, spisovatelů, advokátů, služek, podomních obchodníků. Vzývá se jako pomocnice při domácích pracích, k ní se obracejí prosby za spořádanou domácnost, proti očním nemocem, proti bolestem v krku, proti infekcím, proti krvácení, proti úplavici. Lucie znamená plná světla" a v ikonografii bývá zobrazována jako panna v dlouhém oděvu: střídavě mívá u sebe: dvojitý kříž, knihu, palmu, svítilnu, svíčku, pochodeň, meč (často vězící v krku) nebo dýku, někdy nese i dvě oči na míse. Kdo by neznal italskou lidovou píseň Santa Lucia"? V Itálii zná každé dítě text i melodii této písně a svatá Lucie je velmi uctívanou světicí země, která se připomíná mnohými zvyky, jako světelným průvodem a lidovými slavnostmi. Ale i na severu Evropy je Luciin den, 13. prosinec, obzvláště slaven. Ve Švédsku vystupuje nevěsta Lucie", oblečena do dlouhého bílého oděvu, na hlavě věnec s hořícími svícemi. Tato lidová tradice je doložena už od roku 1780 a má

12 Okénko prosince 2006 symbolizovat konec tmavých dnů. Také v Maďarsku, Srbsku a Chorvatsku jsou s Luciiným dnem spojeny četné lidové zvyky a tradice. Luciina existence je historicky nepochybně doložena, především potom, co se našla Luciina katakomba a hrob mučednice v Syrakusách. Životopis sám je naproti tomu překryt četnými legendami, které však obsahují toto jádro: Lucie spatřila světlo světa zmíněného roku 286 v Syrakusách. Už jako dítě složila slib věčné čistoty, avšak nikomu o tomto rozhodnutí nevyprávěla. Když Lucie vyrostla v mladou dívku, chtěla ji její matka Eutychie vdát za váženého pohanského mladíka. Lucii se podařilo oddálit zásnuby a neustále prosila Boha, aby ji zachránil od manželství. A Bůh vyslyšel modlitbu mladé křesťanky. Když Luciina matka těžce onemocněla, přemluvila ji dcera k pouti ke hrobu Agáty v Katánii. Skutečně, Eutychie nabyla zase zdraví. Považovala své uzdravení za takový zázrak, že splnila Lucii její jediné přání, které měla: dovolila jí, aby nadále vedla zdrženlivý a panenský život. S tímto rozhodnutím však ženich naprosto nesouhlasil. Uražen a zraněn ve své pýše udal mladý muž Lucii u místodržícího císaře Diokleciána, obávaného pronásledovatele křesťanů. Dívka byla pak zatčena a podrobena ve vězení těžkým mukám. Když zůstala Lucie neoblomná a žádný hlas nářku nepřešel přes její rty, vymyslel si místodržící zvlášť těžký trest: dívka měla být dána do nevěstince. Spoutaná křesťanka měla být vezena městem k posměchu obyvatelstva na vozíku taženém voly. Avšak tu se stal další zázrak: ani tažným zvířatům, ani - jak praví legenda - několika tisícům vojáků" se nepodařilo pohnout vozíkem kupředu. Nato dal rozzuřený místodržící dívku polévat vařícím olejem. Avšak Lucie zůstala nezraněná. Tu dal mučitel křesťanů svým vojákům rozkaz usmrtit křesťanku mečem, stalo se to pravděpodobně roku 304. Už v byzantské době postavili nad hrobem mučednice kostel, který je ještě dnes zachován ve vícekrát změněném stylu. Krásný chrám sv. Lucie se nachází v jejím rodném městě. Ostatky sv. Lucie putovaly ze Syrakus na mnohá místa a kam všude se dostaly není dodnes zcela jasno. Jeden pramen říká, že ostatky jsou v kostele svatých Jeremiáše a Lucie v Benátkách, jiný míní, že jsou uchovávány v klášteře sv. Vincence v Metz ve Francii. Svatá Lucie je vzorem panenské čistoty, víry a úpěnlivé modlitby. Víra chrání její čistotu a modlitba vrací zdraví její matce, která díky ní začíná chápat svou dceru. V tomto směru je tato světice vzorem pro nás všechny a může se stát i průvodkyní na naší cestě adventem, kdy v modlitbě, víře a mravní čistotě se připravujeme na příchod Spasitele. V Matoušově evangeliu Pán zdůrazňuje, že jsou blahoslaveni ti, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha (Mt 5,8): mělo by být naší snahou, abychom takto viděli Boha, který se pro nás stal člověkem. P. Pavel Kopeček

13 Okénko prosince 2006 III. DIECÉZNÍ POUŤ RODIN VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU (z pohledu těch, kteří se podíleli na její přípravě) V sobotu o půl sedmé ráno na brněnském hlavním nádraží usedám do rychlíku Vysočina, jehož prostřednictvím se za hodinu ocitám ve Žďáru. Schovávám růženec, beru batoh a již úplně probraná, po nezvykle brzkém probuzení, vyrážím na nedaleké autobusové nádraží, kde jsem se vzápětí dočítám, že tak časně mě žádný autobus ke klášternímu kostelu na druhém konci města, kde se má zmíněná pouť konat, nedopraví. Protože mottem letošní pouti je podobenství o hřivnách, jedné z těch svých neplánovaně hned využívám. Rychlou chůzí se po třiceti minutách dostávám na místo i po svých. Je to dobré, i moji přátelé z Diecézního centra života mládeže z Osové Bítýšky, kterým jsem slíbila spolupráci, teprve přijíždějí. Na nádvoří již přešlapují další dobrovolníci, kteří se chtějí na svých výtvarných a sportovních stanovištích věnovat dětem, někteří z nich oblečeni do středověkých kostýmů. A už se otevírá brána do klášterní zahrady. Je třeba postavit party stany ochranu před sluníčkem, protože Panna Maria, jíž je klášterní kostel zasvěcen, nám vyprosila krásné počasí. Ouvej, to je ale tvrdý oříšek! Tyčky do sebe nezapadají, konstrukce je pro stanové plátno příliš malá, chybějí plastové součásti, Sotva však přiloží ruku k dílu Papež, křestním jménem Jan, animátor z Křepic, dva stany stojí, ani nevíme jak. Mezitím už na venkovním pódiu proběhlo zahájení a přivítání rodin, které se dostavily opravdu v hojném počtu. Tak, jako by se ale auto nerozjelo bez benzínu, tak i my potřebujeme pro jejich nápor vzpruhu. Před desátou hodinou tedy P. Roman Kubín a P. Renda Strouhal, mladí duchovní z DCŽM, běží (stejně jako mnoho dalších kněží s naším brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem v čele) obléknout albu a i my ostatní se přesouváme k pódiu, na kterém se má pod širým nebem konat mše svatá. Bereme si k srdci slova jednoho z pořadatelů: Tak, teď se podržte, hlavní bránou sem právě vjíždí pan prezident Klaus! A po několika vteřinách napětí: Ne, samozřejmě že kecám, ale za chvíli k nám přijde někdo mnohem vzácnější Pán Ježíš, tak se na to připravme! Již o sobě dává vědět schola, vzduchem se šíří vůně kadidla, otec biskup nás při svém krásném, srozumitelném (ale pro děti trošku dlouhém) kázání povzbuzuje, abychom se nebáli využít svých hřiven; v obětním průvodu pak pozvedá flétnu, malířskou paletu či švihadlo za naše hřivny, lékárničku a berle s prosbou za nemocné či kolébku za děti. Poté, co nasytíme duši, se i tělo hlásí o svůj příděl, zvláště když kousek od pódia voní párky. Jen trpělivost, na každého se dostane. V tom nám jde otec biskup příkladem asi bychom přimhouřili oko a nechali se předběhnout, avšak on stojí s ostatními spořádaně ve frontě, přičemž hovoří se svými ovečkami. A teď honem zpátky do zahrady! Nad naším stanem již visí cedule s nápisem Výroba skleněných vitráží. Sklíčka, měděné pásky i cínové drátky jsou

14 Okénko prosince 2006 připraveny, pájky nažhaveny. Usedám vedle zkušené animátorky Lucky a vzápětí jsme v obležení dětmi i mládeží, kteří stojí o skleněný přívěšek, ať už pro sebe, nebo jako dárek. Pro každého je třeba úsměv, rada, odpověď na otázku, Každému zvlášť obroušené hrany sklíčka otřít lihem, oblepit měděnou páskou a pak vystát frontu na pájku pro pocínování a připevnění očka. I ostatní dobrovolníci se na svých stanovištích potí, avšak děti odcházejí spokojené, což je našim cílem. Svou několikaminutovou přítomností a několika větami nám dodává energii i sám otec biskup: Já to teď pořádně odkoukám a po večerech to budu praktikovat na biskupství! Kolem půl čtvrté přichází otec Roman s upozorněním, abychom se svou činností pomalu ustávali, vždyť ve čtyři hodiny bude pouť oficiálně ukončena. S omluvou tedy musíme odmítat další zájemce. Odchází rozesmátá mládež, děti vypravují rodičům své zážitky, ubývá aut na parkovišti a my opět balíme stany a další rekvizity, které chceme pro děti za rok opět přivézt. Ještě několik stisků ruky, křížků na čelo a přátelských objetí. Odjíždíme s hřejivým pocitem, že jsme směli být užiteční. Hospodine, tvá věrnost trvá navěky. Dílo svých rukou neopouštěj! Michaela Klímová Třetí Diecézní pouť rodin Dne 2. září 2006 se naše společenství zúčastnilo "Třetí Diecézní pouti rodin" ve Ždáře. Počasí bylo nádherné. Program byl zahájen v hod. mší svatou, která se konala na hlavním pódiu. Celebroval ji otec biskup Vojtěch Cikrle. Po skončení mše byl připraven bohatý program pro děti v areálu farní zahrady. Jako např. střelba z luku, skákání v pytli, hádání různých předmětů a pod. Rodiče si zatím v areálu zahrady mohli vypít kafíčko a popovídat si se svými známými. V se hrála na hlavním pódiu pro děti pohádka o Budulínkovi. Rodiče si v této době mohli vyslechnout přednášku od P. Vojtěcha Kodeta - Otcovství. Přednáška nás silně oslovila a doufáme, že tyto názory uplatníme ve své rodině, při výchově našich dětí. Od 14,30 do 15,30 hrála na pódiu folková skupina Žamboši. Občerstvení pro všechny poutníky bylo dobře zajištěno, každý si mohl dát párek za libovolný příspěvek. Naše děti nejvíce ocenily prodej vařené zmrzliny a cukrové vaty, kterou rodiče museli dojíst. Po dobu programu si poutníci mohli zakoupit knihy věnované nejdůležitější problematice v rodině a další upomínkové předměty s křesťanskou tématikou. V hod proběhla závěrečná modlitba s požehnáním. Tato Diecézní pouť byla věnována objevení našich hřiven, které nám dal Pán, a umění použít je ve svém životě. Na závěr této pouti obdržel Vojtěch Cikrle pamětní certifikát s podpisy všech účastníků Diecézní pouti rodin 2006.

15 Okénko prosince 2006 Třetí diecézní pouť rodin nás velmi oslovila. Načerpali jsme zde mnoho energie, hodně dobré nálady a získali nové přátele. Těšíme se na další setkání rodin v roce Brzy NA SHLEDANOU! Trundovi Rok diecéze výročí založení brněnské diecéze ( ) Modlitba za diecézi Všemohoucí Bože, děkujeme ti za všechny dary a milosti, kterými jsi zahrnul nás i předcházející generace naší diecéze. Prosíme tě, pomáhej nám, ať v rozdílnosti našich služeb zůstaneme věrni svému poslání stávat se uprostřed dnešní společnosti znamením a darem tvé lásky. Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem a navzájem mezi sebou, aby tě skrze nás ostatní poznávali - jako Otce a záruku naplnění smyslu života. Na přímluvu Panny Marie, Matky církve, patronů svatého Petra a Pavla, i všech dalších světic a světců spojených s brněnskou diecézí i s celou církví o to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pozn. Od ledna 2007 bude modlitba za diecézi k dostání na Službách biskupství vytištěná na památkových lístcích. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. (Žalm 89,12)

16 Okénko prosince 2006 Logo Roku diecéze 2007 Stejně jako v Roce rodiny 2004 a Roce farnosti 2005 je pro začínající Rok diecéze 2007 k dispozici logo autora Andreje Bielaka z Brna. Na internetových stránkách Biskupství brněnského (www.biskupstvi.cz) je v sekci Dokumenty k dispozici ke stažení v barevné i černobílé variantě. Lze je využít na tématické materiály podle libovolné potřeby. Legenda k logu: Znak Biskupství brněnského je zasazen do levého horního rohu schematické mapy brněnské diecéze. Její modrá barva připomíná mariánskou tradici, která je s naší diecézí hluboce spjata. Dvě věže symbolizují srdce diecéze katedrálu - zasvěcenou patronům sv. Petru a Pavlovi. Letopočet ve spodní části upozorňuje na 230. výročí založení diecéze, které budeme v roce 2007 oslavovat a připomínat nejrůznějšími liturgickými i vzdělávacími aktivitami. Znak Biskupství brněnského: Od založení biskupství v Brně byl jako jeho znak užíván čtvrcený štít, který odkazoval na zakladatelku biskupství, císařovnu Marii Terezii, a na olomouckou diecézi, ze které byla brněnská diecéze vyčleněna. Přestávka v užívání původního znaku a zjevná vazba na habsburskou monarchii vedly biskupa Karla Skoupého k tomu, že v roce 1946 určil jako znak brněnského biskupství černý štít se zlatými vztyčenými zkříženými klíči, podloženými vztyčeným stříbrným mečem s červeným jílcem a záštitou. Takto zvolený znak vychází z patrocinia katedrály i diecéze.

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2006 Program přípravy a liturgických oslav Přidružené programy kulturní Ohlédnutí za rokem 2006 Pohledy do roku 2007 Vánoční různočtení Historická připomenutí

Více

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí

MATRIKY VYPRAVUJÍ. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Tobias Jan Kuklínek z Prace Eliška Kateřina Vránová z Podolí Ročník XXV, číslo 4 Vyšlo 15.12.2013 PŘÍBĚH ZROZENÍ Tak, jako velká část lidí v době předvánoční a adventní přemýšlí o vhodném dárku, kterým by potěšili své nejbližší, tak jsem s touto myšlenkou navštívil

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Papež František se rozhodl zachovat si svůj dřívější znak, který si vybral po svém zvolení biskupem a pro který je charakteristická jednoduchost. Nad modrým štítem jsou umístěny

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl

4 /11. Prázdninové. Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl 4 /11 Prázdninové Kdykoliv děláme znamení kříže - Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého - pak o. Marcel Krajzl vstupujeme do života Nejsvětější Trojice OBSAH: BIŘMOVÁNÍ NOVÉ VYLITÍ DUCHA.2 DVA POCHODY...5

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč

E CITAHCARP ÉRATS Cena 20,-Kč S TA R É P R A C H AT I C E Cena 20,-Kč Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE Svatý Bonifác Červen je v liturgii velmi pestrý. Skončila velikonoční doba a jako závěrečný akord jsou tu ještě tři slavnosti, které její

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard

Společenství 02 /07. Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard 02 /07 Kristus nechce pouhé obdivovatele, ale lidi, kteří by jej následovali. S. Kierkegaard OBSAH: Rozpis bohoslužeb ve Svatém týdnu.2 Velikonoční radost (ne)oslovující patera Petra Smolka 4 Jak jsem

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu.

Společenství 4/12. Prázdninové. Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. 4/12 Prázdninové Bůh slibuje bezpečné přistání, ale neslibuje bezpečnou plavbu. Přísloví OBSAH: CO NÁS V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE ČEKÁ SETKÁNÍ RYTMIKY SVĚDECTVÍ BIŘMOVANCŮ 2 8 19 WEB FARNOSTI S AKTUÁLNÍMI ZPRÁVAMI:

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více