Management inovací v teorii, praxi a ve výuce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management inovací v teorii, praxi a ve výuce"

Transkript

1 3 Informatika a inovace

2

3 Management inovací v teorií, praxi a ve výuce 3 Informatika a inovace RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Ing. Vlastimil Čejp Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc. Ing. Josef Novák Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN Tato publikace byla připravena v rámci řešení programu vědeckotechnické spolupráce 1- PO5ME816

4

5 Obsah 1. Úvod k publikaci Zavádění nového informačního systému Outsourcing informačních technologií pro Městskou část Praha Trusted Peer2Peer Framework Potřeba inovace ve výuce informačního managementu na VŠ v ČR Příloha - prezentace z SecureTheWeb Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 5

6 1. Úvod k publikaci Od r je v rámci programů mezinárodní spolupráce MŠMT řešen projekt Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání. Na jeho řešení se z české strany podílí Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky a z ruské strany Státní univerzita řízení v Moskvě, resp. její katedra inovačního managementu. V souladu s cíli projektu bylo připraveno vydávání řady pracovních sešitů pod souhrnným názvem. Cílem této řady je přispět k výměně informací o průběhu řešení projektu, seznamovat se zkušenostmi s výukou inovací na vysokých školách a dát prostor k publikaci nových teoretických poznatků a praktických zkušeností z inovační oblasti. V souladu s takto stanoveným cílem obsahoval první sešit mj. osnovy předmětů, zabývajících se inovacemi na českých vysokých školách. Druhý sešit představoval jisté doplnění studijní pomůcky Management inovací tím, že se podrobněji zabýval problematikou podnikové inovační kultury a inovačních sítí. Tento třetí sešit se zabývá vazbami vybraných otázek z oblasti informačních technologií na inovační proces. V prostředí informační společnosti je nutné stále být ve spojení s moderními technologiemi, slovo inovace je proto na svém místě. Všechny technologie se vyvíjí a být pozadu znamená ztratit konkurenční výhodu nebo i zaniknout. Proto je třeba neustále inovovat, zlepšovat použité softwarové i hardwarové technologie. Asi nejvíce se dnes vyvíjí hardware, výrobci procesorů se snaží vyvíjet rychlejší a rychlejší procesory, dnes máme již běžně procesory se dvěma jádry, připravují se procesory se čtyřmi jádry. Díky devizovému kurzu jsou ceny hardware velmi nízko. Nesmíme zapomenou zmínit ceny notebooků, které klesly na úroveň stolních počítačů a je proto na místě otázka, jestli se vlastně stolní počítač na běžnou práci vyplatí pořizovat. Na druhé straně softwarové požadavky jsou stále větší a i jenom běh operačního systému už vyžaduje nemalé hardwarové zdroje. A to teprve není řeč o vývojových prostředích, která jsou zejména na paměť velmi náročné. Dá se ale říci, že problémem dnešní aplikované informatiky ve firemním prostředí není hardware nebo použité technologie. Cenově je hardware nízko a díky možnosti použití open source technologií může být otázka licencí a nákladů na software také zanedbatelná. Máme tedy společnost, která může bez problémů inovovat hardwarové i softwarové vybavení za příznivou cenu. Mohlo by se tedy zdát, že žádné problémy neexistují. Ale není tomu tak. Nezanedbatelnou položkou v nákladech jsou lidské zdroje. Dnes je problém sehnat vyškolené a kvalitní odborníky v oblasti informačních technologií. Jedinců, kteří se věnují oblasti IT, je poměrně hodně, ale z nich zdaleka ne všichni jsou skuteční odborníci. Proto je poptávka po takových lidech velká a firmy si vzájemně odborníky přetahují a pochopitelně tím rostou náklady na jejich platy. Jak se situace bude dále vyvíjet není úplně Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 6

7 jasné. Vysoké školy sice produkují mnoho jedinců vzdělaných v informace, ale ne všichni jsou skutečně kvalitní, ale hlavně je tento proces pomalý. Firmy podnikající přímo v oblasti IT i firmy, jejichž součástí je IT oddělení, potřebují odborníků mnohem více, než školy stačí produkovat. Částečné řešení je outsourcing, který je na příkladu popsán v jednom příspěvku v tomto sborníku, ale zdaleka ne všechno se tímto řeší. Proto další oblastí, kde je třeba inovací, jsou výukové programy škol zaměřených na informační technologie. Je nutné stále produkovat odborníky, jejichž znalosti jsou aktuální a jejichž znalosti trh ocení. Další důležitou částí výukových programů musí být i schopnost předat studentům takové znalosti, které budou schopni do budoucna rozvíjet a učit se nové a aktuálně potřebné technologie. Dalším aktuálním problémem dnešní informatiky je bezpečná komunikace. Proto se jeden z příspěvků ve sborníku zabývá touto problematikou. Další z příspěvků prezentuje vývoj nového informačního systému vysoké školy. Poslední z příspěvků se věnuje inovacím v oblasti informačního managementu, což je další z oblastí, které se v současné době rozvíjí. Z tohoto přehledu je vidět, že oblast informačních technologií nabízí rozsáhlé možnosti inovací, které se stávají rozhodujícím předpokladem současného i budoucího efektivního rozvoje. Praha prosinec 2006 Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. rektor VŠMIE Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana:

8 2. Zavádění nového informačního systému RNDr. Michal Bejček, Ph.D. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky působí na poli soukromých vysokých škol již více než 5 let. Za tuto dobu se počet studentů zvýšil z počátečních několika desítek na více než 700. Starý školní informační systém sloužil již od začátku fungování školy a přišel čas ho nahradit. Naše škola se nevydala cestou některých jiných škol, které mají informační systém od externího dodavatele a není ušitý na míru přímo konkrétní instituci. Tento přístup by situaci samozřejmě zjednodušil, ale zároveň bychom využívali systém, který ve všech parametrech nemusí vyhovovat našim potřebám. Proto se škola rozhodla si informační systém vybudovat sama. Od začátku je nutné říct, že to nebyl jednoduchý úkol. Pro počáteční provoz školy postačoval jednoduchý systém, který neměl mnoho funkcí, pokrýval pouze základ toho, co škola potřebovala. Tento systém vyráběl malý tým lidí, dokonce za účasti některých zdatnějších studentů. Původní životnost tohoto sytému měla být nejvýše několik semestrů, ale nakonec přežil několik let. Jak je to možné? Postupnými inovacemi jeho funkcí se vždy dosáhlo toho, že systém mohl začít plnit další úkoly spojené s chodem školy. Již od začátku je jeho součástí webové grafické rozhraní pro editaci a evidenci stránek vyučujících, to také slouží dodnes. Postupně pak do systému přibyly další funkce, například pro evidenci a výpůjčky knihovního fondu, spisová služba, celý nový modul pro dálkové studium, systém pro elektronické přihlašování na zkoušky a zápočty, kompletní vedení učitelské agendy, apod. Jaká je ovšem nevýhoda takového přístupu? Nepřehlednost kódu a neuspořádanost celého systému. Každou část dělal někdo jiný a udržovat podobný systém je pak velmi náročné. Proto bylo v letošním roce přistoupeno k tomu, že bude naprogramován celý nový systém od začátku a jedním týmem lidí. Umožní to vzít všechny zkušenosti, které se během provozování starého systému získaly a zapracovat je do nového systému. Proces tvorby nového systému tedy vlastně začal už programováním starého. Od začátku roku se tedy postupně scházely jednotlivé skupiny lidí, co budou nový systém používat. Takové skupiny jsou celkem tři. První a nejdůležitější skupinou, která bude nový systém používat, jsou administrativní pracovnice. Mezi ně patří zejména studijní referentky, které s informačním systémem přicházejí do styku každý den a zpracovávají v něm veškerou agendu spojenou s chodem studijního oddělení, tj. evidence zápočtů a zkoušek, zápisy do studia, přerušení studia studentů, uznávání předmětů, apod. Jak je tento systém složitý dokládá fakt, že je třeba u předmětů vést údaje o tom, v jakém semestru se učí, do které specializace patří, jaké má návaznosti, do kterého studijního plánu je zařazen. Tyto všechny aspekty musí nový systém zvládnout. Například u předmětů, které jsou vyučovány i dálkovou formou, může student řešit korespondenční dávky a tudíž získat zápočet nebo složit zkoušku ještě v semestru následujícím Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 8

9 po semestru, kdy měl předmět poprvé zapsán. Samozřejmě si student nebude předmět zapisovat znovu. Studenti se přemisťují mezi obory, přerušují studium, přecházejí mezi prezenční a kombinovanou formou, což jsou další funkce, které systém musí umět. Další důležitou částí je evidence publikací v knihovně, jejich půjčování a vracení, knihy jsou evidovány pod čárovým kódem, musí být možné ve fondu intuitivně vyhledávat. Druhou skupinou, která používá informační systém, jsou vyučující. Zde už úloha není tak náročná, vyučující zejména zapisují zápočty, informují studenty (nový systém umí vybírat studenty podle mnoha kritérií a pak vybrané skupině hromadně poslat ), vypisují termíny zkoušek a zápočtů (nově je možné vypisovat opakované termíny a přiřazovat jednomu termínu více předmětů). Nezanedbatelnou částí je zadání a oprava dávek u studentů kombinovaného studia, což také umožňuje komplexní systém. Poslední skupinou, která využívá informační systém, jsou studenti. Ti, kteří studují kombinovanou formu studia se účastní řešení dávek a komunikace s vyučujícím přes školní informační systém, všichni studenti pak v systému najdou informace o předmětech, vyučujících, dále pak materiály ke studiu v elektronické formě a zapisují se na termíny zkoušek a zápočtových písemek. Od těchto skupin lidí byly během roku získávány informace, požadavky a návrhy na zlepšení, formou různých setkání nebo anket. Navíc je nový systém navržen tak, aby byl modulární a jednoduše rozšiřitelný. Z toho všeho plyne, že je nutné, aby systém neustále fungoval a také je nutné zajistit konzistenci dat. Toto je ovšem nemalá překážka při přechodu na nový systém. Struktura databáze nebyla ve starém systému již od začátku navržena tak, aby splňovala všechny požadavky a tak se databáze postupně doplňovala. Jenže tento přístup nyní komplikuje upgrade na nový systém a přenesení dat tak, aby vše fungovalo bez problémů. Nyní se již věnujme technickým aspektům implementace nového systému. Starý server sloužil již několik let a v poslední době díky hardwarovým problémům již občas nedostačoval požadavkům, mj. také proto, že školní informační systém nebyla jediná aplikace, která na serveru běžela. Proto byl pro nový systém, který se již několik týdnů ladí, než bude uveden do běžného provozu, zvolen zcela nový server. Protože jsou všechny servery umístěny v jedné klimatizované místnosti a v racku, jako nejvhodnější řešení se ukázal 1U server (viz. obrázek). Tyto servery jsou výkonné, spolehlivé, rozšiřitelné a nezabírají mnoho místa. Původní starý informační systém byl založen na technologii PHP skriptů a MySQL databázi. Nynější řešení je založené na jazyce Java a na databázi PosgreSQL, která je výkonnější než MySQL. Dalším úkolem, který se musel řešit je ověřování uživatelů. V prostředí počítačových sítí běží obvykle několik služeb, z nichž mnohé mají svoje ověřování uživatelů. Tohle je ale velmi nepraktické, protože se tím komplikuje správa uživatelů, změna hesel, apod. V současné době se uživatelé ověřují proti Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana:

10 poštovnímu serveru, takže mají přístup na školní zdroje pomocí jednoho hesla. Do budoucna škola plánuje připojení k systému Eduroam (http://www.eduroam. cz), kde se také realizuje ověřování uživatelů při přístupu do bezdrátové sítě. Tam by již nynější řešení neobstálo, proto byl zvolen systém ověřování uživatelů přes protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Tato adresářová informační služba je dnes velmi populární, protože nabízí open source řešení evidence záznamů o uživatelích, včetně ověřování přístupu k různým službám, jako jsou například Samba (služba sdílení souborů na Linuxu), účty na unixových počítačích, Radius server. Každá LDAP služba je jeden velký strom, kde jsou informace o jedné konkrétní firmě či instituci a navíc je možné stromy vzájemně propojovat, ověřovat uživatele vůči jejich domovským LDAP serverům v jiných institucích, apod. Jako server byl zvolen open source OpenLDAP server, který splňuje naše požadavky a běží na operačním systému Linux, stejně jako ostatní zvolené služby. Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 10

11 3. Outsourcing informačních technologií pro Městskou část Praha 5 Ing. Vlastimil Čejp 1 Na základě hodnocení interních zdrojů a nákladů na realizaci procesů spojených s informačními technologiemi bylo na Úřadu pro Městskou část Praha 5 rozhodnuto o jejich outsourcování. V současnosti je předmětem outsourcingu správa lokání počítačové sítě, správa redakčního systému pro internetovou presentaci a rovněž tvorba aplikací pro Městskou část Praha 5. V článku jsou zdůrazněna pozitiva daného přístupu i omezení, která při outsourcingu vznikají. Na téma outsourcingu či dokonce přímo outsourcingu ICT bylo již popsáno mnoho stránek a zaplněno mnoho sektorů harddisků. Každý jen trochu zasvěcený zná definici tohoto termínu outsourcing je subdodavatelská činnost pro jinou společnost. Známá je jistě i konkrétní podoba realizace, tj. předání určité činnosti subdodavateli, který dodává danou činnost za dohodnutých podmínek, např. reakční doba, garance, dostupnost atd. Obecně označujeme tyto podmínky jako SLA (service level agreement). Je nutné si uvědomit, že čím je vyšší SLA (kratší reakční doby, delší garance atd.) tím bývá ale vyšší cena služby. Outsourcing se využívá jako nástroj strategického řízení organizace, která se tak specializuje na svoji hlavní činnost (core bussines) a zbylé činnosti přenechá odborníkům. K hlavním výhodám outsourcingu patří: Zákazník platí obyčejně paušály (měsíční), zbaví se tak investic a uvolní si finanční prostředky Zákazník nemá pro doprovodné činnosti vlastní zaměstnance a ušetří tak celou řadu výdajů spojených s personálem, např. drahá školení apod. Dodavatel outsoucingových služeb je specialistou ve službě, kterou dodává a může tak lépe reagovat na novinky a být profesionálem. Zákazník přenáší velkou část svého rizika na dodavatele nefunkčnost služby bývá obyčejně vysoce penalizována. Outsourcing umožňuje zákazníkovi jednoduché plánování provozních nákladů. Autor článku je vedoucím katedry informatiky Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 11

12 Nelze však říci, že by outsourcování činnosti bylo všelékem, outsourcing sebou nese i celou řadu rizik, například: vznik závislosti na dodavateli služby riziko krachu spolupráce riziko zneužití informací, se kterými přijde subdodavatel do kontaktu. Typickými kandidáty na outsourcing jsou služby v oblasti ICT (dnes asi nejčastěji outsourcovaná oblast, zájemcům doporučuji server outsourcingit.info), bezpečnostní služby, správa budov, doprava, úklid a další podobné činnosti. Ne vždy musí být outsourcing ta správná cesta. Existuje příklad velké české firmy z oblasti IT, kde si spočítali, že se jim vyplatí zařídit si vlastní truhlárnu, místo toho, aby kupovali nábytek. Založili pobočku, která zařídila kompletní vybavení nových kanceláří a provádí údržbu nábytku. Kromě toho má vlastní externí zakázky a přispívá k obratu i zisku celého holdingu. Před rozhodnutím, zda využít ousourcigových služeb je důležité provést kvalitní audit organizace a jejich interních procesů. Jedině tak lze získat informace pro rozhodnutí, zda vůbec a ve kterých činnostech využít outsourcing. Rozhodnutí záleží na celé řadě faktorů včetně velikosti firmy, oboru, ve kterém působí, systému řízení atp. Outsourcing jako moderní metoda řízení však již není výsadou komerčních firem nebo nadnárodních korporací, stále častěji se objevuje tento prvek v sektoru státní správy a samosprávy. V další tohoto článku uvádím praktické zkušenosti projektu outsourcingu ICT na Úřadu Městské části Praha 5, kde na základě podrobného interního auditu bylo rozhodnuto řešit veškeré činnosti v oblasti ICT pomocí outsourcigu. Na úřadě byl kompletně zrušen celý odbor informatiky a postupně byly činnosti předány externím dodavatelům. Zhruba před dvěma lety proběhlo výběrové řízení a od jsou informatické služby zajišťovány dodavatelsky. Předmětem outsourcingu je správa lokální sítě včetně serverů a profylaxe zařízení, správa webové prezentace i dodávky spotřebního materiálu. Předmětem outsourcingu je ale i zajištění ICT infrastruktury v době voleb nebo zajištění standardizace ISVS (zájemce odkazuji na server které musí Úřad ze zákona naplňovat. Na Úřadě přestal existovat jeden celý odbor, kde pracovalo 11 lidí a byl nahrazen týmem profesionálů z dodavatelských firem zastřešených systémovým integrátorem. Po roce příprav a téměř dvou letech provozu se dá říci, že to byl krok správným směrem. Projevila se zde celá řada dobrých vlastností outsourcingu služeb, zvedla se i profesionalita a odbornost řešení problémů. Veškeré procesy jsou nyní zpracovávány přes centrální helpdesk integrátora, kde operátoři přijímají požadavky a podle jejich povahy je buď řeší přímo s uživateli, nebo předávají Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 12

13 k řešení příslušným odborníkům. Veškerá zařízení i aplikace byla před spuštěním projektu zmapována, zauditována a zařazena do skupin podle jejich důležitosti. Operátoři helpdesku jsou pak informováni i o tom, do jaké doby má být zařízení opraveno. Každý měsíc se konají kontrolní dny se systémovým integrátorem, který garantuje dodávané služby. Podkladem jsou statisticky zpracované záznamy z helpdesku, kterých bývají řádově stovky až tisíce. Tímto způsobem lze poměrně snadno a přesně změřit jednak samotné fungování služby outsourcingu, dodržování SLA apod., jednak lze měřit i relativně abstraktní problémy jako tzv. padání nebo zasekávání počítače či aplikace apod. Z takto zpracovaných servisních zásahů automaticky vyplývají závěry a doporučení týkající se nutnosti výměny hardware, chyby v aplikaci nebo nutnosti zaškolení, v horším případě výměny příslušného pracovníka. Uživatelskou podporu zajišťují pracovníci, kteří jsou přítomni přímo v prostorách Úřadu. Správa serverů je řešena pomocí vzdáleného přístupu přímo od dodavatele služeb. Zajímavé řešení je použito u webové prezentace Úřadu, která je v případě Prahy 5 již rozsáhlým informačním systémem, poskytujícím veřejnosti celou řadu informací a služeb. Tyto stránky byly také v rámci Prahy oceněny loni prvním místem v soutěži webů samosprávních úřadů Zlatý erb, letos získaly druhé místo, když Prahu 5 předběhla Praha 12 (viz server Úřad outsourcuje provoz webových stránek, který zajišťuje externí dodavatel na vlastním serveru, který je umístěn v hostingovém centru připojeném přímo na hlavní páteř českého internetu NIX.CZ. Úřad má tak zajištěnou dostatečnou kapacitu pro návštěvníky, ale hlavně nemusí řešit otázku nákupu a správy těchto serverů včetně dosti problematické otázky bezpečnosti. Webové servery velkých firem a státních úřadů a samosprávy jsou totiž častým terčem hackerů, kteří se chtějí zviditelnit změnou obsahu těchto stránek. Otázky bezpečnosti přitom patří k těm velmi složitým v oblasti ICT a pro úřad je velmi nákladné držet si a neustále rozvíjet vlastní odborníky a technologie. Kromě outsourcingu samotného technického provozu webu je zde použito poměrně elegantní řešení pro aktualizaci a plnění obsahu stránek. Na úřadě neexistuje žádny správce webu programátor, kterému by uživatelé posílali požadavky na zveřejnění informací. Systém funguje bez administrátora. Informace proudí dvěma kanály. První využívá skutečnosti, že se jedná o databázovou aplikaci, která je napojena na interní informační systémy. Pokud například Rada městské části schválí rozhodnutí, je tento dokument zanesen do vnitřního informačního systému. Protože se ale jedná o veřejný dokument, je automaticky exportován přímo do databáze webu, takže po jeho schválení se objeví ihned automaticky na webových stránkách Úřadu. Další informace se vkládají prostřednictvím rozhraní webového redakčního systému, kde je zavedena celá organizační struktura Úřadu a jednotliví Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 13

14 pracovníci, kteří mají svoje přístupová hesla. Podle jejich kompetence mají přidělena přístupová práva a odpovědnosti za příslušné sekce webu, např. úřední desku, správu určitého sekce apod. Po přihlášení do systému mají k dispozici nástroj, který připomíná běžnou aplikaci na úrovni např. MS Wordu, pomocí které bez nutnosti jakékoli znalosti programování běžně vkládají příspěvky včetně obrázků, tabulek atp. V průměru přibývá na webu Prahy 5 několik desítek článků denně. Při tomto rozsahu by to ani jeden správce nezvládl, jestliže by to musel dělat sám ručně. Samozřejmě i zde má využití této služby svoje úskalí. Je třeba věnovat velkou péči přesné definici podmínek fungování dodavatelů, ale i potřeb úřadu. Precizní stanovení SLA určuje cenu služby a je třeba dobře zvážit, jaká je nutná dostupnost serverů, aplikací, koncových PC i tiskáren, aby požadavek příliš rychlé opravy nebyl vyvážen zbytečně vysokou cenou. V počáteční fázi se objevovaly i problémy, které vyplývaly z toho, že se dodavatelé seznamovali s prostředím Úřadu a vytvářela se dokumentace. Zde bylo nutné dobře zvládnout přechodné období a zajistit předávání informací. Úřad je nutné zajistit proti závislosti na dodavatelích, je proto třeba důsledně dbát na oddělení lidí od znalostí a dobrou dokumentaci stavu i veškerých činností, aby v případě jakýchkoli problémů bylo možné jednoduše dodavatele vyměnit. Zvláště v prostředí úřadu, který nakládá s celou řadou osobních i důvěrných dat, je třeba dobře zvládnout otázku utajení a ochrany informací, a to samozřejmě jak smluvně, tak i technicky. Dodavatelé, pokud to nepotřebují ke své činnosti, by neměli vůbec s důvěrnými daty nepřicházet do styku. Důvěrné informace mohou ve většině případů zůstat v zašifrované podobě v databázích a být dostupné pouze uživatelům, kteří znají příslušná hesla. To, že jsou informace šifrované, v principu nijak neomezuje správu technických prostředků, kde jsou uložena. Závěrem lze říci, že nasazení tohoto moderního způsobu řízení outsourcingu ICT v tomto konkrétním případě, ale i ve státní správě obecně, je poměrně pozitivním prvkem. Po dobrých zkušenostech se na Praze 5 plánuje rozšířit tyto služby a vzniká projekt tzv. komplexního outsourcingu, který by měl začít fungovat od Komplexní outsourcing by měl zahrnovat kromě již výše zmíněného i dodávku koncových PC a tiskáren formou služby, což v konečném důsledku zlevní a zkvalitní provoz těchto zařízení, školení uživatelů a veškeré s ICT související služby. Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 14

15 4. Trusted Peer2Peer Framework Ing. Josef Novák 1. Abstrakt Mnoho internetových služeb je v současnosti anonymních. a nezabezpečených. Anonymních a nezabezpečených ve smyslu možnosti identifikace uživatele v síti, jeho chování v rozdílných internetových komunitách, apod. Vlastníme zabezpečený kanál pro komunikaci a výměnu dat, ale nemáme obvykle jistotu, kdo je ve skutečnosti na druhém konci. Pro upřesnění, Trusted P2P Framework system poskytuje zabezpečovací mechanizmus pro zvýšení důvěry mezi peery (viz 1.1), kteří jsou součástí Trusted P2P Framework sítě. Protože není možné říci, že je něco spolehlivé, nebo ne obecně, definovali jsme termín trust domain (trust doména, viz 1.1). To pomáhá odlišit a zaměřit se na určité oblasti, kde můžeme vytvořit opravdu zabezpečené sítě peerů. Trusted P2P Framework model je založen na sbírání trust tokenů (viz. 1.1) v rozdílných oblastech. Každý peer v Trusted P2P Framework systému má možnost sdílet svou spokojenost s jiným peerem v určité doméně tím, že mu udělí jeden trust token. Tyto tokeny jsou poté použity pro ověření vlastní spolehlivosti v té konkrétní doméně poskytující seznam přijatých tokenů. Všechny přijaté tokeny jsou platné pouze určitou dobu a ten, kdo token udělil jej může kdykoli odebrat. Tokeny mohou mít rozdílné hodnoty (odlišení úrovně důvěry). Pro začátek bude dostačující mít 3 úrovně (bronzovou, stříbrnou a zlatou), ale v případě potřeby si můžeme snadno představit jejich rozšíření (platinový, diamantový, atd.) Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 15

16 1.1. TERMÍNY Peer Trust domain Trust token - kdokoliv, kdo komunikuje s nějakou internetovou službou (koncový uživatel, poskytovatel, prostředník, program, atd.) - služba, nebo soubor služeb z nějaké oblasti reprezentující zájem nějaké komunity - má prokázat spokojenost peera s jiným peerem v rámci jedné domény 2. Přehled funkcí Trusted P2P Frameworku Zde je přehled funkcí poskytovaných Trusted P2P Framework PC klientem. Jsou rozděleny do několika logických celků CARD MANAGEMENT Připojení/odpojení ke/od kartě/karty a ověření hesla do aplikace Detekce odpojení karty 2.2. ACCOUNT MANAGEMENT Vytváření a odebírání účtů Na jedné kartě lze vytvořit pouze jeden účet (v budoucnu je možno rozšířit na více účtů) Předregistrace a registrace účtu u Trusted P2P Framework serveru Ověření pravosti ové adresy je provedeno zasláním kontrolního řetězce na server Znovuzískání informace o peerovi (veřejná část jeho klíče) založeného na peerově ové adrese a její přidání do seznamu peerů Přidání nové domény (zájmové) 2.3. PEERS MANAGEMENT Řízení vydaných a přijatých tokenů vybraného peera Žádost o poskytnutí peerova seznamu tokenů ve specifické doméně Vydávání nebo odvolávání trust tokenů pro peera Pravidelné kontoly příchozích požadavků v Trusted P2P Framework serveru Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 16

17 Požadvaky mohou být typu TokenListRequest, TokenIssue a TokenRevocation Poskytuje TokenListReport Automatické odesílání seznamu získaných tokenů v doméně při požadavku tohoto seznamu Store Token Request Uložení získaného tokenu. Pokud token od tohoto peera v doméně již existuje, bude přepsán Delete Token Request Odebraní tokenu jeho vydavatelem. Token je na kartě smazán DOMAIN MANAGEMENT Pro seznam vydaných a přijatých tokenů v doméně Dovolí odvolávání tokenů v doméně Ze začátku mohou být nadefinovány základní domény, další je možno libovolně přidávat. Komponenty Trusted P2P Framework systému Trusted P2P Framework systém se skládá ze tří komponent:.net smart card bezpečné zařízení poskytující službu Trusted P2P Framework použito pro bezpečné vytváření, uchovávání a operování s daty Trusted P2P Frameworku (peeři, domény, tokeny) klientská aplikace pro PC aplikace pro Windows (vyžadován.net framework 2.0) nezbytný prostředník mezi Trusted P2P Framework.Net smart card a Trusted P2P Framework serverem poskytuje kompletní uživatelský interface pro zabezpečené, kryptovací a jiné služby poslední verze může být vždy stažena ze serveru Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 17

18 Trusted P2P Framework server webová služba běžící nad IIS, používající databázový server SQL Express 2005 poskytne připojení mezi všemi Trusted P2P Framework peery řídí registraci a poskytuje peerům veřejné části klíčů ostatních peerů dočasně skladuje zprávy, když je peer offline 3. Zabezpečovací mechanizmy 3.1.PRAVOMOCE PEERŮ poskytnutí trust tokenu jakémukoli jinému peerovi v doméně požadování poskytnutí seznamu přijatých tokenů od jiného peera v doméně ověřování pravosti jakýchkoli tokenů uvnitř Trusted P2P Framework systému 3.2. TRUST TOKENY rozdílné úrovně důvěry (bronzová, stříbrná, zlatá možno rozšířit) platnost pouze v rámci konkrétní domény časově omezená platnost kdykoli mohou být odvolány jejich poskytovatelem 3.3. TRUST DOMÉNY Definovány entitami, které chtějí vytvořit vlastní zabezpečenou síť (organizace, open-source komunity, fan-kluby, atd.) Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 18

19 4. Příklad Trusted P2P Framework sítě Symboly: T - trojúhelník, S - čtverec, W kolečko, C - křížek Popis příkladu: peer T důvěřuje peerům S a W ve stejné doméně a poskytl jim své trust tokeny pro tuto doménu (budou součástí jeho doménové sítě) po peeru T se setka s peerem C, který s ním chce spolupracovat peer T bude žádat peera C o jeho seznam tokenů v jejich doméně peer C odeslal seznam svých tokenů od peerů S, W a nějakých dalších peer T bude ověřovat tokeny v seznamu tokenů od C a najde token od S a W, kteří jsou součástí doménové sítě na základě těchto referencí se rozhodne navázat spolupráci s peerem C pokud vše půjde hladce s peerem C, pak si jej peer T přidá do své trust domain sítě (odešle mu také trust token) Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 19

20 5. Vlastnosti zabezpečení žádná Trusted P2P Framework data nemohou být čtena přímo z karty ( y, klíče, tokeny,...) všechny funkce jsou přístupné pouze použitím Trusted P2P Framework card a po autentizaci je použito počitadlo požadavků, kde každý další požadavek musí v sobě obsahovat číslo vyšší než předchozí (toto celé je podepsáno) a tím se zamezí opětovnému poslání téže zprávy na server každá zpráva, která je odeslána, musí být podepsána a každá zpráva, která je přijata, musí být ověřena 6. Závěr Trusted P2P Framework řešení může představovat prostředek pro zabezpečení všech internetových komunit. Toto je ukázka z mnoha výhod, které takové řešení může přinést: 6.1. BEZPEČNOST Privátní klíče peerů se nikdy neopustí kartu, na níž jsou uloženy (žádné falešné tokeny v systému) 6.2. MOBILITA Vaše dvojice šifrovacích klíčů, všechny certifikáty a tokeny jsou uchovávány na Vaší kartě připravenost k použití kdekoli, dokonce i v off-line režimu PC klient může být uložen přímo na kartách s velkokapacitním uložištěm (v okamžiku, kdy tato novinka bude dostupná) 6.3. ROZŠÍŘITELNOST implementace PKCS standardů může nabídnout šifrovací služby jiným aplikacím ( ové a IM klienti, apod.) rozšíření pro různé autentizační služby jsou snadno implementovatelná Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 20

21 6.4. ROZŠÍŘITELNOST Použitím stejného modelu, ale s užitím jiných tokenů - můžeme nabídnout: voucher tokens poukaz na nějaké zboží či službu access tokens užívané k získání přístupu k nějaké službě Ing. Josef Novák z katedry informatiky VŠMIE získal s projektem Trusted P2P Framework v soutěži SecureTheWeb 2006 (Worldwide Secure The Web Services Developer Contest) cenu za inovaci. Předávání cen proběhlo v listopadu 2006 v Barceloně. Sešit č.: 3 Informatika a inovace Strana: 21

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš

O2 ENTERPRISE SECURITY. Vít Jergl, Vladimír Kajš O2 ENTERPRISE SECURITY Vít Jergl, Vladimír Kajš Jsme silným partnerem pro Vaši bezpečnost Jsme největší konvergentní ICT poskytovatel v ČR Máme know-how a dlouholeté zkušenosti s implementací IT bezpečnosti

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě

<Insert Picture Here> Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě 1 Jak garantovat bezpečnost systémů ve státní správě Tomáš Dvořáček Oracle Consulting Kvíz na začátek Čím se proslavil tento muž: Jménem Herve Falciani Autor bezpečnostního SW pro

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 22.11.2007 Michal Pechan PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. michal.pechan@unicorn.cz UNICORN 2005 AGENDA Úvod do problematiky

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Technická bezpečnostní opatření nejen ve smyslu ZKB. Jan Zdvořáček ASKON International s.r.o.

Technická bezpečnostní opatření nejen ve smyslu ZKB. Jan Zdvořáček ASKON International s.r.o. Technická bezpečnostní opatření nejen ve smyslu ZKB Jan Zdvořáček ASKON International s.r.o. Agenda o Představení společnosti Askon International s. r. o. o Zákon o kybernetické bezpečnosti o Jak to vidí

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR

ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR Stav a očeko ekávaný vývoj na trhu ICT specialistů v ČR - hrozby a přílep ležitosti Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Strategie NTK 2013 2019. Prezentace pro MŠMT

Strategie NTK 2013 2019. Prezentace pro MŠMT Strategie NTK 2013 2019 Prezentace pro MŠMT V Praze, dne 7. 4. 2013 Přehled Vize - mise Klíčové hodnoty Motto Východiska strategie Strategie struktura Fakta 2008 2012 Financování Závěr 2 Vize - mise My

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Agenda Nový,,mobilní životní styl Jeho stavební kameny Jeho přínosy

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.2. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.2 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 8.3.2011 ITIL Information Technology Infrastructure Library ITIL v současnosti zahrnuje: Samotnou knihovnu Oblast vzdělávání a certifikace odborné

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S.

VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S. VYUŽITÍ INTERNETU A INTRANETU PRO SERVISNÍ SLUŽBY ŠKODA AUTO A.S. Jaroslav Ráček Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Katedra informačních technologií e-mail:racek@fi.muni.cz Abstrakt V příspěvku

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Microsoft Content Management Server 2002 Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Ministerstvo

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Projekt.

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Místo plastu lidská dlaň

Místo plastu lidská dlaň PalmSecure Bezkontaktní biometrická identifikace osob pomocí obrazu krevního řečiště y Místo plastu lidská dlaň FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS s.r.o. V Parku 22 148 00 Praha 4 End User Services Ing. Martin

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY KLADNO

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY KLADNO Roman Hlaváč - IBM Local Government Manager Miloš Hurdálek - SW specialist 9. června 2011 Chytrá řešení pro města a obce Identity pod kontrolou Identity & Access Management (nejen) pro integraci úřadu

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Služba Managed Mobile Martin Čevela

Služba Managed Mobile Martin Čevela Služba Managed Mobile Martin Čevela Správa mobilních zařízení Služba Managed Mobile Martin Čevela Solution Design Architect Fujitsu Technology Solutions End User Services Managed Mobile Agenda Výzvy ve

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011

PRÁVNÍ ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU. Nová technologie nová regulace? Business & Information Forum 2011 Business & Information Forum 2011 7. června 2011 Nová technologie nová regulace? Mgr. Jana Pattynová, LL.M jana.pattynova@pierstone.com Je stávající regulace dostatečná? Limitovaná výslovná regulace bude

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Centrální portál knihoven a knihovní systémy. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Centrální portál knihoven a knihovní systémy Petr Žabička, v Brně Obsah 1. Centrální portál knihoven 2. Agregace metadat 3. Standard Z39.83 4. Identity uživatelů 5. Online platby Centrální portál knihoven

Více