Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge"

Transkript

1 Literatur- und Rechtsprechungsübersicht Tschechische Republik - Slowakische Republik eine Auswahl der aktuellen Eingänge Beispiel für Suchschlüssel Schlüssel Nr. Quelle Zeitschrift/Ort Jahrgang Seite Verfasser Titel WiRO Bohata, P.: Zölle in der ČR SACHGEBIETE (Schlüsselnummer = erste dreistellige Nummer) Allgemeines: Lexika, Grundlagen und Hilfswissenschaften Staat und Recht, allgemein Öffentliches Recht Wirtschafts- und Handelsrecht Zivil-, Familien- und Zivilprozessrecht Internationales Privat- und Prozessrecht Straf- und Strafprozessrecht, Strafvollzugsrecht, Kriminologie Arbeits- und Sozialrecht Justiz, Rechtspflege Völkerrecht Anm.: Interlokales und Interzonales Recht = Internationales Recht Bedeutung der Quellennummern (zweite Ziffer hinter der Schlüsselnummer) 1. Monographien nur welche im IOR vorhanden sind 2. Aufsätze überwiegend nur aus Zeitschriften, die im IOR vorhanden sind 3. Chronik, WiRO-Berichte, Zeitungsartikel 4. Rechtsprechung ab Auswahl 5. Gutachten öffentlich nicht zugänglich!! 6. Normativakte und Übersetzungen G, VO, DVO, RegAO, 7. Statistiken 8. Sonstiges Abkürzungsverzeichnis AdN AUBI AUCI BA ČR ČNR EP Ad Notam (Publikationsorgan der Tschechischen Notarkammer) Acta Universitatis Brunnensis Iuridika (Jahrbuch Uni-Brno) Acta Universitatis Carolinae Iuridica (Jahrbuch Uni-Praha) Bulletin advokacie (Publikationsorgan der Tschechischen Anwaltskammer) Česká republika Česká národní rada (Tschechischer Nationalrat) Evropské právo (Beilage von Právní rozhledy) 1

2 IOR-S JOR KS NS OE OER OS P PaZ PO PP PR PRád PZ RIW ROW SlgGE SNR SP SoudR SZ ÚS VS WGO WiRO Studienreihe des IOR Jahrbuch fuer Ostrecht (Publikationsorgan des IOR) Krajský soud Nejvyšší soud Osteuropa Osteuropa-Recht Okresní soud Právník Právo a zákonnost Právný obzor Právní praxe Právní rozhledy Právní rádce Právní zpravodaj Recht der internationalen Wirtschaft Recht in Ost und West Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek (Entscheidungssammlung ČR) Slovenská národní rada (Slowakischer Nationalrat) Správní právo Soudní rozhledy Socialistická zákonnost Ústavní soud Vrchní soud Wichtigste Gesetzgebungsakte Osteuropas (Zeitschrift) Wirtschaft und Recht in Osteuropa (Handbuch und Zeitschrift) Übersicht der neuesten Literatur und Rechtsprechung 2002 und P Ličková, M., Dissent a Ústavní rada francouzské páté republiky PR Zima,R., K tzv. Hromadným žalobám P Havel, B., Poznámky k přípustnosti analogie ve veřejném právu P Kindl, M., Malá úvaha o analogii ve veřejném právu P Hajn, P.,Analogie jako právní institut a jako způsob usuzování P Eliáš, K., Obdoba (poznámky v analogii v právu) P Krecht, J., K časové podmíněnosti práva a právních vztahů jím zakládaných P Bejček, J., Přínosy a rizyka moderace veřejnoprávní sankce v rámci tzv. programu shovívavosti (Leniency programme) P Telec, I., Věc přirozenoprávní 2

3 130 2PO Beňa, J., proces ustanovovania slovenského právneho poriadku v rokoch PO Zavacká, K., K tradicii nariaďovacej právomoci na Slovensku P Bertlmann, K., Útěk od praporů (Pražské jaro 1968) EP Whelanová, M., problémy harmonizace českého práva s právem EU PO ColotkaP., Hlavné inštitucie EU PO Sedláková, B., Niektoré problemy aproximacie práva v SR PO Pikna, B., Charakteristika acquis communautaire justice a vnitřních věcí z pohledu asociovaných zemí P Kohout, A., Některé poznatky z uplatňování legislativních metod a technik k harmonizaci práva ČR s právem EU BA Langová, V., Revoluce v klasických komunitárních řízeních? P Pítrová, L., Úloha národních parlamentú v legislativním procesu EU EP Pauknerová, M., Právo Světové obchodní organizace, právo ES a vnitrostátní právo OEW Franzen, W., Tschechien vor dem EU-Beitritt; Empirische Ergebnisse zu Einstellungen und Erwartungen der Bevölkerung P Král, R., Nařízení ES WiRO Bohata Verfassungsnovelle (Nr. 448/2001 Sb.) WiRO Bohata Verfassungsnovelle sog. Europäische Novelle Bratislava 2002 Posluch, M./Cibulka, L./Kroupa, J., Státní právo P Bejček, J., Vlastnictví státu, Masarykova univerzita Brno 2000, 230s P Holub, J., Nástin polemiky o možnosti a znacích evropské ústavy P Tóthová, M., Vzřah hlavy štátu k zákonodárnej moci JP Mikule, V., Proměny české Ústavy PO Řehůřek, M., Štvrtá hlava Ústavy Slovenskej republiky v spoločenskoprávnej realite PO Chovanec, J., Vznik samostatnej Slovenskej Republiky z hľadiska legitimity (Inagruačná prednáška) 3

4 202 2 P Pikna, B., Charta základních práv EU a její právní a věcná dimenze P Šišková, N., Problematika možného přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve světle aktuálního vývoje EP Zemánek, J., Zákaz diskriminace z důvodů státní příslušnosti v EP P Šišková, N., Vývoj doktríny základních práv v judikatuře Evropského soudního dvora P Blahož, J., Rovnoprávnost mužů a žen ve sjednocující se Evropě se zvláštním zřetelem na tuto otázku v České republice BA /17 Repík, B,. Svoboda projevu advokáta při výkonu obhajoby v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva P Šišková, N., Formální základy evropského unijního práva lidských práv P Hanuš, L., Několik glos k ochraně nabytých práv a judikatura ÚS PO Šmihula, D., Univerzalizmus ako základ modernej koncepcie ľudských práv a priznanie schopnosti preživať utrpenie ako predpoklad ich uznania PO Pikna, B., Obecné právní zásady Společenství v relaci k ochraně základních práv PO Šišková, N., Úprava lidských práv v primárním s sekundárním právu ES/EU JP Petrová, E., Stížnost na ČR před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku JP Pikna, B., Evropská unie systém a prameny ochrany základních práv PO Čeplíková, M., Náboženské organizace na Slovensku a pramene práva PO Mazák, J. / Gajdošíková, Ľ., Ochrana základných práv a svobod na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy SR PO Svák, J. / Kuteničová, E., Vzájomné vzťahy a persektivy ochrany ľudských práv v rámci Rady EU PO Šmihula, D., Oprávnenie štátu obmedziť ľudské práva PO Wildhaber, L., Posolstvo o európskom práve ľudských práv PO Šišková, N., Aktuální otázky ochrany lidských práv v EU PZ Pipková, H., Volný pohyb studentů v právu Evropských společenství PO Nemčeková, R., Vzťah lekár pacient z pohľadu právnej úpravy PO Šmihuľa, D., Oprávnenie štátu obmedziť ľudské práva PO Svák, J., Kuteničová, E., Vzájomné vzťahy a perspektívy ochrany ľudských práv v Rámci Rady Európy a Európskej únie PO Mazák, J., Gajdošíková, Ľ., Ochrana základných práv a slobôd na základe sťažnosti podľa článku 127 Ústavy Slovenskej Republiky 202 ě P Pikna, B., Systém ochrany základních práv v EU P Lisse, L., Způsobilost mít práva jako esence právního státu P Malenovský, J., Postavení mezinárodních smluv o lidských právech v českém právu po PZ 8 I Schorm, V., Stížnosti na ČR před ESD pro lidská práva PR Langášek, T., Principy dobré správy v praxi evropských ombudsmanů PR Telec, I., Lidská práva a duševní vlastnictví P Blahož, J., Evropská unijní ochrana lidských práv, Linde, Praha s P Svák, J., Sloboda prejavu v retrospektive rozhodnutí orgánov Rady Európy WiRO Bohata, P., Neues gesetz der SR über Datenschutz (Nr. 428/ Z.z.) WiRO Bohata, P., VerfG-Urteil zum kleinen Lustrationsgesetz (35/2002

5 203d 2 JP Pipková, H., Kroky nutné k europeizaci českého azylového práva 203d 3 WiRO Bohata, P., Änderung des Ausländergesetzes (217/2002 Sb.) 203d 3 WiRO Bohata, P., Eine Novelle des Asylgesetzes (WiRO 2000, 190) (Nr. 2/2002 Sb.) 204a 2 P Kysela, I., Spory mezi komorami v dvoukomorových parlamentech a způsoby jejich řešení 204a 2 P Šmidmayer, J a kol., Potřebujeme nový shromažďovací zákon? 204a 2 P Kysela, J., Bikameralismus a demokracie 204c 2 P Šín, Z., Historie legislativních pravidel v naších zemích 204c 2 P Krsková, A., O normách a chaose (Opatrný chválospev na povinnosť) 204c 2 P Běhan, P., Princip subsidiarity a proporcionality v tvorbě komunitárního práva 204c 2 P Šín, Z., Tvorba práva, její regulace, zkušenosti a problémy 204c 2 PVP Vojáček, J, Dekrety presidenta republiky a jejich uplatnění na Slovensku PR Dvořák, J., Vyřizování stížností státními orgány Bratislava 2002 Šveda, D./ Petrlová, M./ Kriška, P., Referendum (Zákon 564/1992 Zb.) PO Nikodým, D., Referendum PVP Kysela, J., Referendum opět na scéně WiRO Bohata, P., Ein neues Komunalwahlgesetz (Nr. 491/2001 Sb.) SoudR NS ČR: K důvodnosti návrhu na rozpuštění politické strany. K běhu lhůty pro dodatečné splnění povinnosti odstranit nedostatky výroční finanční zprávy SoudR NS ČR: K požadaku na konkrétnost důvodu odmítnutí registrace politické strany SoudR NS ČR: K postupu Ministerstva vnitra při odstraňovaní vad návrhu na registraci polit. Strany. Důvodnost odmítnutí registrace politické strany SoudR NS ČR: K řízení o opravném prostředku ve věci návrhu na registrací politické strany SoudR NS ČR: Příslušnost Nejvyšího soudu k řízení ve věcech voleb SoudR NS ČR: Důsledky rozdilných rozhodnutí krajskych soudů o registraci kandidátní listiny pro mřízení o neplatnosti volby kandidáta do Poslanecké sněmovny. Rozsah přezkumného oprávnění Nejvyššího soudu v řízení ve věcech voleb SoudR NS ČR: K přípustnosti opravného prostředku ve věci zaregistrovaní kandidátní listiny SoudR NS ČR: Důsledky nedostatku aktivní legitimace navrhovatele v řízení ve věcech voleb BA NS ČR: Pravdivost údajů o kandidátovi a neplatnost voleb PO Čeplíková, M., Náboženské organizácie na Slovensku a pramene práva PO Kanárik, I., Bujňáková, M., Národná banka Slovenska právna úprava jej postavenia a tvorby práva 5

6 208b 2 P Malenovský, J., Právo na restituci ve státech střední a východní Evropy ve světle judikatury Evropské komise a ESLP 208b 2 BSA Drgonec, J., Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom 208b 4 PR NS ČR: K posouzení slučitelnosti trestného činu vyhýbání se služební povinnosti podle 270 odst. 1 TrZ (1950) s demokratickými a právnímy principy. K povaze informace předsedy soudu týkající se rehabilitačního řízení 208b 4 SoudR KS Ústí nad Labem: Poskytnutí náhradních pozemků podle restitučních zákonů PO Chovanec, J., Vznik samostatnej Slovenskej republiky z hľadiska legitimity PR Kysela, J./ Kühn, Z.: Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR WiRO Bohata, P., Gründung des Amts für die Vertretung des Staates in Vermögensangelegenheiten (201/2002 Sb.) PR Kolman, P., Reforma veřejné správy a správní dozor nad obcemi 211a 2 PO Řehůřek, M., Racionálnosť verejnej správy 211a 2 PR Mates, P., Zjišťování totožnosti ve správním právu 211a 2 PZ I Východiska reformy správního trestání 211b 1 Bratislava 2002 Škultéty, P., Správné právo hmotné všeobecná čásť 211b 1 UK Praha 2001 Čebišová T.: Vybrané otázky správního práva 211b 2 BA Matejka, J./Chum, V., Obecnost neznamená nejednoznačnost, aneb ještě malá poznámka k některým nedostatkům zákona o elektronickém podpisupřed jeho novelizací 211b 3 WiRO Bohata, P., RegierungsAO über Milcherzeugungsquoten (Nr. 410/2001 Sb.) Bratislava 2002 Kučerová, E., Správné konanie komentár, 2. vydanie PZ /1 Parlament ČR schválil novou úpravu správního soudnictví PR Smékal, R., Správní soudnictví v rozhodovací praxi Ustavního soudu SoudR Pomahač, B., Plná jurisdicke správních soudů WiRO Mates, P., Haftung der Unternehmer für Vewaltungsdelikte im tschechischen Recht 212a 2 PR Mazanec, M., Rozhodování soukomoprávních věcí správnímy orgány 212a 2 PrZ Kaucký, J / Ondráčková, V., Návrh nového správního řádu 212a 2 SoudR Derka, L. Námitka promlčení vznesená v odvolacím řízení 212a 2 PR Hansel, M., K otázce počítání lhůty pro uložení pokuty za správní delikt 212a 2 JP Pomahač, R., Modality obecné správní žaloby 212a 2 PR Mates, P., K některým otázkám ochrany soukromí ve správním právu 212a 2 PR Hansel, M., Možnosti nápravy nicotného správního aktu z pohledu 59 platného správního řádu 212a 3 WiRO Bohata, P.: Gesetz über die Entscheidung von Kompetenzstreitigkeiten (Nr. 131/2002 Sb.) 212a 4 SoudR NS ČR: Překážka věci pravomocně rozhodnuté jako neodstranitelný nedostatek podmínek řízení 212a 4 SoudR KS Ostrava: Rozporné posouzení jednání policisty v kázeňském řízení a v řízení ve věci služebního poměru 6

7 212a 4 SoudR KS Hradec Králové: Náklady na přiložení a odstranění technických prostředků 212b 2 PR Hansel, M., Zákon č. 3/1918 Sb. o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů v posledním roce své existence 212b 2 PR Sládeček, V., Může nové správní soudnictví nahradit Veřejného ochrance práv? 212b 3 WiRO Bohata, P.: Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit (Nr. 150/2002 Sb.) 212c 3 WiRO Bohata, P., Gesetz über die Lösung von Kompetenzstreitigkeiten (131/2002 Sb.) PZ Mikule, V., Výkon a reforma státní správy PZ Vedral, J., Poznámk k novele zákona o obcích PZ Havlan, P., Český stát si zřídil Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Soud R Kovařík, Z., Nález Ustavního soudu a rozhodování ve směnečných věcech obcí 213a 2 PZ Mates, P., Co je obecní policie? 213b 2 PR Kadečka, S., Nařízení obcí s rozšířenou působností nový pramen českého práva 213b 2 PR Kovařík, Z., Obce a směnky po novele obecního zákona 213b 2 PO Kukliš, P., Medziobecná spolupráca 213b 2 PR Přibyl, T., Obecně závazné vyhlášky obcí, kterými se stanoví systém komunálních odpadů 213b 2 PR Havlan, P., Územní samosprávné celky jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv PVP Koudelka, Z., Střet zájmů WiRO Bohata, P., Gesetz über den Dienst in der öffentlichen Verwaltung der CR (218/2002 Sb.) 215a 2 TrpR Solotář, A./Púry, F., Skrytá reakce policie na již páchanou trestnou činnost 215b 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der CR über Maßnahmen zusammenhängend mit dem Verbot von toxischen Waffen, Nr. 281/2002 Sb. 215b 3 WiRO Kosová, H., Gesetz der SR über Finanzbeitrag für die Angehörigen der tschechoslow. Auslandsarmee (105/2002 Z.z.) 215b 3 WiRO Bohata, P., Verteidigungsgesetz der SR (319/2002 Z.z.) 215b 3 WiRO Bohata, P., Neues Gesetz über Sicherheit des Staates im Kriegsfall und im Not- oder Ausnahmezustand (227/2002 Z.z.) 215c 2 BA Marek, T., Držení a nošení palných zbraní podle nové právní úpravy 216a 2 PZ /V Nový školský zákon 216c 2 PO Čeplíková, M., Náboženské organizácie na Slovensku a pramene práva 216c 2 PVP Šimáčková, K., Církev postrach státu 216c 3 WiRO Kosová, H., Gesetz über freie Religionsausübung und Stellung der Kirchen (3/2002 Sb.) 7

8 216d 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der CR über die Ausfuhr von Kulturgütern (216/2002 Sb.) PZ /I Novela zákona o civilním letectví WiRO Bohata, P.: Das neue Wassergesetz (Nr. 184/2002 Z. z.) WiRO Bohata, P., Änderung des Strassengesetzes (Nr. 489/2001 Sb.) WiRO Bohata, P., Novelle der Strassenverkehrszulassungsordnung (Nr. 439/2001 Z.z.) SoudR K povaze pozemní komunikace 218b 2 PR Spáčil, J., K projednávání námitek účastníků územního nebo stavebního řízení, týkajících se budoucích imisí, soudem 218b 4 PR NS ČR: Rozhodování o námitce zastínění vznesené ve stavebním řízení a pravomoc soudu přípustná míra působení stavby na okolí zřízení stavby a rušení vlastníků sousendí nemovitosti 218c 2 PZ Filip, J., Regulace nájemného před Ústavním soudem ČR pouze další dějství 218c 3 WiRO , Bohata, P., Eine Novelle des Gesetzes über Wohnungseigentum (Nr. 451/2001 Sb.) 218c 3 WiRO Bohata, P., Gesetzes über Wohnungseigentum (Nr. 72/1994 Sb.) 219a 2 PO Nemčeková, R., Vzťah lekár-pacient z pohľadu právnej úpravy 219a 2 PVP Putz, G., Normování a diskriminace 219a 3 WiRO Protz, B., Neues Transplantationsgesetz der CR, Nr. 285/2002 Sb. 219a 3 WiRO Bohata, P., Apothekengesetz der SR (216/2002 Z.z.) 219a 3 WiRO Bohata, P., Ärztegesetz der SR (216/2002 Z.z.) 219a 3 WiRO Bohata, P., Gesetz über Krankenschwestern und Hebammen der SR (311/2002 Z.z.) 219b 1 Bratislava 2002 Košičiarová, S., Právo životného prostredia 219b 2 PO Sedláková, B., Zákon o odpadov z hľadiska apoximácie práva 219b 2 P Blahož, J., Základní lidské a občanské právo na zdravé životní prostředí 219b 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der CR über Verpackungen (477/2001 Sb.) 219b 3 WiRO Kosová, H., Gesetz der CR über die Luftreihaltung (86/2002 Sb.) 219b 3 WiRO Bohata, P., Gesetz über Vorbeugung von Industriehavarien (261/2002 Z.z.) 219c 3 WiRO Bohata, P., Ein neues Gesetz über die Statistik (Nr. 540/2001 Z.z.) 219d 2 PZ Legislativa II K novele zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolaní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 219d 3 WiRO Bohata, P., Gesetz der SR über elektronische Unterschriften (215/2002 Z.z.) 219d 3 WiRO Bohata, P., Ein neues Gesetz über Verpackungen (Nr. 477/2001 Sb.) 219d 3 WiRO Bohata, P., Jagdgesetz (Nr. 449/2001 Sb.) PZ Legislativa I Návrh novely zákona o dani z nemovitostí PZ Legislativa I Návrh novely zákona o dani z příjmů P Tomášek, M., Nové otázky měnové suverenity PVP Mrkývka, P., Finanční právo v právním řádu 8

9 222 2 WiRO Podlesak, T./Lindig, S.: Staatliche Beihilfen in der Tschechischen Republik aus wettbewerbsrechtlicher Sicht PR-DS Nesrovnal, J., Nesrovnalová, I., Co je a co není dańově relevantním nákladem PR-DS Nesrovnal, J., Langerová, I., Nad kontrolním záveřem NKÚ PR Vašíček, M., Chobola, T., Dodatečné daňové přiznání a nadmérná délka soudního řízení PR Chmelík, M., Dokazovaní v daňovém řízení P Pauličková, A., Daňová problematika trochu jinak P Pauličková, A., Majetkové priznanie fyzických a právnických osob a zdaňovanie majetkového prirastku v SR PR Kindl, M.: Teoretické (a z nich plynoucí velmi praktické) problémy daňové kontroly PR Taranda, P.,Nad některými aspekty vypořádání daňových povinností úpadce P Pauličková, A., Optimální daňový systém a integračné perspektívy Slovenskej republiky PR Baudyš, P., K daňovému zástavnímu právu WiRO Kosová, H., Änderung des slow. Erbschafts-, Schenkungs- und Grunderwerbsteuer (107/2002 Z.z.) WiRO Kosová, H., Gesetz der SR über Aufsicht über den Finanzmarkt (96/2002 Z.z.) WiRO Bohata, P., Änderungen und Ergänzungen des Mehrwertsteuergesetzes (Nr. 524/2001 und 555/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Senkungen im Bereich Einkommensteuer (Nr. 561/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Neues Gesetz über Finanzkontrolle und interne Prüfung in der SR (Nr. 502/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Novelle des slowakischen Devisengesetzes (Nr. 456/2002 Z.z.) WiRO Bohata, P., Novelle des CR-Devisengesetzes (482/2001 Sb.) TrpR Mates, P., Nad některými ustanoveními novely celního zákona PZ Dombrowski, J., Globální zajištní celního dluhu ru?itelem SoudR Krajský soud Ostrava: K dodatečnému vyměření cla na základě výsledků následné kontroly po propuštění zboží 9

10 226 2 PrZ Marek, K., Nová úprava smlouvy o vkladovém účtu PO Kanárik, I. / Bujňáková M., Národná banka SR právná úprava jej postavenia a tvorby práva P Grúň, L., Finančné právo a banky na Slovensku PR Farská, P.7Novotný, M., Je finanční leasing spotřebitelským úvěrem? PR Liška, P., Zánik vkladů na vkladních knížkách na doručitele PZ /4 Harmonizační novela zákona o bankách PR Ševců, R., Právní povaha platebních karet PR Lisse, L., Jednání jménem družstevní záložny za nucené správy WiRO Bohata, P., Neues tschech. Gesetz über Finanzschlichter (229/2002 Sb.) WiRO Bohata, P., Änderung des Bankgesetzes (483/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Änderung des Gesetzes über die Genossenschaftsbanken und Sparkassen (406/2001 Sb.) PO Svák, J., Kuteničová, E., Vzájomné vzťahy a perspektívy ochrany ľudských práv v Rámci Rady Európy a Európskej únie PZ Dědič, J.,, Úvahy nad důsledky zrušení tzv. Technické novely ObchZ Ústavnímsoudem ČR WiRO Bohata, P., Tschechisches HGB und kein Ende WiRO Humlová Ueltzhöffer O./D. Kořínková Grosse Novelle des tschechischen Handelsgesetzbuches PrZ Dědič, J., Tzv. technická novela ObchZ přináší pozitiva i problémy WiRO Bohata, P., Neues Gesetz über die Mobilisierung der Wirtschaft der SR (Nr. 414/2002 Z.z.) WiRO Bohata, P., Große HGB-Novelle der SR (WiRO 2001, 26) (Nr. 500/2001 Z.z.) WiRO Bohata, P., Ergänzung der Großen HGB-Novelle der ČR (370/2000 Sb.) (Nr. 501/2001 Sb.) P Pitschas, R., Vliv vládních a správních reforem na přechod od direktivní ekonomiky k tržní ekonomice PZ /VII Motiv strachu v reklamě PR Hansel, M.,,K pojmu zadavatel podle zákona o zadávání veřejných zakázek PR Horník, J., Naléhavá potřeba, rozhodnutí vlády a zadávání veřejných zakázek WiRO Bohata, P., Änderung und Ergänzung des Investitionsförderungsgesetzes (WiRO 2000, 259 (Nr. 453/2001 Sb.) 307b 4 SoudR NS ČR: K úpravě prodeje podniku nebo jeho části v rámci tzv. velké privatizace 307b 4 SoudR NS ČR: K vypořádání majetkového podílu z transformace WiRO Kosová, H./Bohata P.: Gesetz über die Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen 10

11 310 2 PR Eliáš, K.,/Havel, B., Zpráva o stavu prací nad novým obchodním zákoníkem PZ /I Návrh věcného záměru obchodního zákona SudR Dvořák, T., Tři úvahy k judikatuře v oblasti bytových družstev BA Dvořák, T., K Dvě otázky souvisejíci s převody bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstev PR Dvořák, T., Některé otázky převodú bytů a nebytových prostor do vlastnictví jejich nájemců-členů bytových družstev PR Dvořák, T., Neplatnost usnesení členské schůze družstva BA Dvořák, T., K některým otázkám právní úpravy bytových družstev (část II - dokončení) BA Dvořák, T., K některým otázkám právní úpravy bytových družstev (část I) SoudR NS ČR: K nároku oprávněné osoby na vydání majetkového podílu z transformace družstva SoudR NS ČR: K přeměně majetkového podílu z transformace družstva na členský vklad. K vypořádacímu podílu člena družstva po transformaci družtsva PR NS ČR: K důsledkům dohody o převodu členských práv a povinností SoudR NS?R: K tzv. personifikaci majetku družstva PR Glückselig, R., Průlom do právní autonomie obchodních společností PR Doležil, T., K některým důvodům neplatnosti společnosti BA NS ČR: Menšinovému spoluvlastníku věci musí být dána příležitost vyjádřit se k investici myšlené většinovými spoluvlastníky 314a 2 PR Doležal, T./Salač, J., Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních společností 314b 2 PR Švehlík, M., K pojmu vlastního kapitálu v obchodním právu 314b 2 PR Rada, I., Tři zákazy uložené členům statuárních orgánů 314b 2 AdN Medunová, R., Vznik a zánik funkce člena statuárního orgánu obchodní společnosti 314b 2 PR Němečková, O., Představenstvo vs dozorčí rada 314b 2 BA /68 Pokorná, J. Dozorčí rada akciové společnosti a ochrana menšinových aktionářů 314b 2 PR Rada, I., Tři zákazy uložené členům statutárních orgánů 314b 2 PR Rámiš, V., Povinnost zahraniční právnické osoby jmenovat vedoucího organizační složky podniku nachádzající se na území České Republiky 314b 2 PVP Dvořák, T., Usnesení valných hromad kapitálových obchodních společností 314b 4 SoudR NS ČR: K právu akcionáře na výplatu podílu na čistém obchodním jmění zaniklé společnosti 314b 4 SoudR NS ČR: K náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu 314c 2 PrZ Čech, P., Další poznámky k návrhu směrnice ES o nabídkách převzetí 314c 2 PrZ Salač, J., Nabídky převzetí v EU a české právo 314c 2 WiRO Schwarz, A./Pálinkás, Z.: Neue Regelung der Übernahmeangebote im tschechischen Gesellschaftsrecht 11

12 314e 2 WiRO Holler M./Wesbuer S.: Die tschechische GmbH nach dem neuen Handelsrecht 314e 2 PR Švehlík, M.: Vklad společníka společnosti s ručením omezeným mimo základní kapitál 314e 2 WiRO Winkelmann, F., Die Schadenersatzhaftung des Geschäftsführers einer tschechischen GmbH 314e 4 PR NS ČR: Ke snížení počtu jednatelů s.r.o. 314e 4 PR NS ČR: K možnosti přezkoumat rozhodnutí správce nucené správy o snížení základního jmění 314e 4 PR NS ČR: K omezení jednatelského oprávnění v s.r.o. 314e 4 PR NS ČR: K aktivní věcné legitimaci v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s.r.o. 314e 4 SoudR VS Praha: K věcné legitimaci u prvozápisu společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 314e 4 SoudR VS Praha: K výkladu lhůty pro svolání valné hromady s.r.o. ze žádosti společníků 314e 4 PR VS Praha: K převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným v likvidaci 314f 2 PR Gartršík, T., K některým otázkám spojeným s hromadnými akciemi 314f 2 PR Borkovec, A., Ochrana akcionářských práv v zemích s common law a v zemích s civil law 314f 2 PR Pihera, V., K pojmu podíl na hlasovacích právech 314f 2 BA Koranda, M., Způsoby vyčlenění (převodu) výrobního programu akciové společnosti a právní rizika s nimi spojená 314f 4 PR NS ČR: Ke stanovení lhůty splatnosti plnění akcionářům při snížení základního kapitálu podle ě+ša ObchZ 314f 4 SoudR NS ČR: K rozhodování o zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady akciové společnosti 314f 4 PR NS ČR: K uveřejnění oznámení o konání valné hromady akciové společnosti. K rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií. ke schválení účetní závěrky valnou hromadou akciové společnosti. K formě rozhodnutí soudu. 314f 4 SoudR NS ČR: K převodu akcií jediným akcionářem 314f 4 PR NS ČR: K obsahu návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti a jeho doplnění o nové skutečnosti 12

13 315 2 PR Kremerová, P., České koncernové právo de lege ferenda v kontextu současné praxe a evropské harmonizace JP Šebestová, L./Krof, M., Několik postřehů k úpravě koncernového práva BA Doležil, T., K určení rozsahu údajů ve zprávě o ovládacích vztazích BA Marek, K., K podnikatelským seskupením BA Tomaštík, P., Koncernové právo PR Logesová, J., Pojem jednotné řízení v koncernu PVP Kotásek, J., K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí RIW Sparfeld, S., Der Abhängigkeitsbericht nach tschechischem und deutschem Recht PR Říha, P., K některým problémům nového koncerního práva MPR Buder, J., Analýza problematiky franšízingu z hlediska antitrustového federálního práva Spojených států a evropského práva o hospodářské soutěži PR Braun, A / Maurer, R., Problémy nového koncernového práva BA Myslil, Z., Právní úprava obchodního rejstříku MPR Ratka, T., Změna sídla společnosti v Evropě současný stav a vývéj do budoucna PR-DS Žárová, M., Jednotné účetní výkaznictví v Evropě PR-DS Bučková, A., Nájemné, technické zhodnocení a opravy najatého majetku PR-DS Žárová, M., Reformní kroky v účetnictví v ČR PR-DS DiPiazza, S., Jak upevnit důveru veřejnosti: Budoucnost podnikového výkaznictví PR Huleš, J., K některým otázkám účetnictví, auditu a ochrany osobních údajů WiRO Bohata, P., Neues Gesetz der SR über Buchführung (Nr. 431/2002 Z.z.) PR Dvořák, T., Dispozice s podnikem WiRO Bohata, P., Neues Versicherungsgesetz der SR (95/2002 Z.z.) 13

14 320 1 Bratislava 2002 EPP Obchodný zákonník s výkladom a judikátmi Bratislava 2002 ÚZZ Obchodný zákonník 513/1991 Zb Bratislava 2002 NN, Obchodný zákonník komentár IV vydanie PR Havel, B., Nový obchodní zákon a doktrína PR Polčák, R., Sponsalia pro futuro v obchodních vztazích PrZ Pelikávová, I., Několik poznámek k návrhu prvních ustanovení nového obchodního zákoníku BA Matějka, J., K užití analogie v obchodním právu BA Pelikánová, I., Kodifikace českého soukromého práva, zejména ve vztahu k úpravě obchodních vztahů JP Marek, K., Prameny a pravidla obchodního práva PR Raban, P., Obchodní zastoupení PR Marek, K. Obchodněprávní smlouvy JP Eliáš, K / Havel, B., Pojetí rekodifikace obchodního práva (Věcný záměr ObchZ je otištěn od str. I na konci sešitu č. 1/2002) JP Ovečková, O., Stanovisko k návrhu vecného zámeru Obchodného zákona JR Pelikánová, I., Oponentský posudek na pracovní verzi záměru obchodního zákoníku JR Dědič, J., Posouzení pracovního materiálu označeného jako návrh věcného záměru obchodního zákona JP Hajn, P., Poznámky k návrhu obchodního zákona SoudR VS Praha: Počítaní lhůt směnečného promlčení PR Vozáb,J./Slavíček, J. Vyžaduje právo ES při prodeji spotřebního zboží skutečně dvouletou obecnou záruční dobu? EP Rakovský, A., ES a nepřímá ochrana spotřebitele PrZ Fiala, J., Důsledky z. č. 136/2002 Sb. pro určení odpovědnosti za vady věci při prodeji v obchodě EP Rakovský, A., Spotřebitel v občanském zákonníku ve světle judikatury ESD BSA Dauses, M., Právné základy ochrany sprotrebiteľa na vnútornom trhu Evropskej únie PZ Hartlová, V., Finanční arbitr nový prvek v ochraně spotřebitele WiRO Bohata, P., Neues SR-Gesetz über die staatliche Kontrolle des inländischen Markts in Verbraucherschutzangelegenheiten (128/2002 Z.z.) 14

15 324 2 PR Raban, P., Obchodní zastoupení BA Kovařík, Z., Úskalí směnečného rukojemství (dokončení) BA Kovařík, Z., Úskalí směnečného rukojemství (1.část) PZ /4 Smlouva o otevření akreditivu SoudR NS ČR: K významu podpisu zápisu o předání díla pro vznik práva na zaplacení díla SoudR VS Praha: Vynětí určitého prohlášení z kontextu směnky jeho umístěním do rámečku BA VS Praha: Přečerpání zůstatku na účtu šeky SoudR NS ČR: Narovnání v případě hospodářskoprávního vztahu PR NS ČR: K provedení díla a zaplacení ceny vadného díla podle obchodního zákoníku SoudR VS Praha: Promlčení práva na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti vydat plnění poskytované podle neplatné smlouvy PVP Pekárek, M., O členství v bytovém družstvu v procesu dělení tohoto družstva WiRO Bohata, P., Gesetz über die Förderung der Kleinunternehmer und des Mittelstands (47/2002 Sb.) 361b 2 PR Ježek, J. Ochranné známky po novelách známkového zákona 361b 2 JP Grygar, J., Komunitární ochranná známka 361c 2 PR Pelikánová, R., K novým rozhodnutím ohledně doménových jmen 361c 2 PR Pelikánová, R., Poslední vývoj sporné agendy o jména z generických i národních vrcholných domén TrpR Kupka, P., Autorské právo z pohledu práva trestního PR Pecha, R., K institutu obnovy doby trvání autorských majetkových práv dle 106 odst. 3 autorského zákona EP Kolman, P., Evropské soutěžní právo a práva duševního vlastnictví PR Pecha, R., Je ObčZ ve vztahu subsidiarity k zákonům upravujícím právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti? WiRO Bohata, P. Neues Patentgesetz der SR (Nr. 435/2001 Z.z.) 15

16 363 1 Bratislava 2002 ÚZZ - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 136/2001 Z.z. (s komentárom) PR Munková, J., Reforma procesního předpisu pro aplikaci soutěžních pravidel ES PR Hajn, P., Skryté zlehčování soutěžitele PrZ Jurčík, R., K otázce zrušení veřejných podpor PR Hajn, P., Nové pohledy na generální klauzuli proti nekalé souzěži JP Novotný, V., Rozhodovací praxe VS v Olomouci ve věcech hospodářské soutěže ve světle soutěžních principů EU JP Běhan, P., Soutěžní právo ČR a jeho vztah k právu EU WiRO Bejček, J., Tschechisches Kartellrecht in neuer Gestalt EP Kolman, P., Evropské soutěžní právo a práva duševního vlastnictví WiRO Podlesak, T./Lindig, S.: Staatliche Beihilfen in der Tschechischen Republik aus wettbewerbsrechtlicher Sicht PR Hajn, P., Nekomerční reklama a právo PR Bejček, J., K zákonu o ochraně hospodářské soutěžě po prvém roce jeho účinnosti PR Vraná, E., Kritérium obratu při spojování soutěžitelů PZ Jurčík, R., Horizontální kartely v rozhodnutích ESD a ÚOHS WiRO Bohata, P., Neues Gruppenfreistellungsgesetz der SR (Nr. 465/2002 Z.z.) SlgGE /7 59 VS Praha: K posouzení jednání, zda jde o neoprávněný zásah do dobřé povesti právnické osoby nebo o nekalosoutěžní jednání SoudR VS Praha: K vymezení jednání jako jednání učiněné soutěžitelkem a jednání učiněné v hospodářské soutěži 16

17 370 2 PR Pihera, V., Veřejné nabídky cenných papírů BA Kovařík, Z., Vybrané otázky převodu směnek PZ Salač, J., Zlaté akcie v České republice PR Elek, Š., Nominee účty a fiduciární správa cenných papírů PrZ Pelikánová, I., Novela zákona o KCP nebo potěmkinova vesnice? P Elek, Š, Vlastnické právo k cenným papírům RIW Saria, G. / Stessl, M., Der Reisescheck nach deutschem, österreichischem und slowakischem Recht PR Pařízek, I., Směnka a rozhodčí řízení WiRO Bohata, P., Gesetz der SR über die Wertpapierbörse (Nr. 429/2002 Z.z.) PR NS ČR: K povinnosti Střediska cenných papírů zkoumat smplouvu o obstarání převodu cenných papírů PR NS ČR: K obchodům uskutečněným na veřejných trzích a ke stanovení ceny podle váženého průměru cen SoudR VS Praha: Doručování směnečného platebního rozkazu zástupci PR VS Praha: Postavení směnečného rukojmího, meze jeho obrany proti povinnosti zaplatit podle směnky SoudR VS Praha: K platnosti dohod o zákazu indosace směnky SoudR VS Praha: Nakolik je směnka věcí? Praha 2002 Schelle, K./Schellová, I.: Rozhodčí řízení WiRO Bohata, P., Gesetz über Schiedsverfahren der SR (244/2002 Z.z.) WiRO Bohata, P., Novelle des Gesetzes über die Schiedsgerichtsbarkeit SR (WiRO 1996, 478) (448/2001 Z.z.) PR Hromadka, W., Raban, P., Novela závazkového práva v Německu JP Eliáš, K., Poznámky k návrhu obecné části ObčZ (in der Anlage des neuen ZGB-Entwurfs) JP Kučera, Z., Nový ObčZ a nová úprava mezinárodního práva soukromého (in der Anlage der Motivbericht zum neuen ZGB) P Dauses, M., Na cestě ke společnému civilnímu právu v Evropě? P Burešová, J., Pojem soukromé právo P Hurdík, J., Soukromé právo na prahu třetího tisíciletí WiRO Bohata, P., Novelle des ZGB in CR (135/2002 und 136/2002 Sb.) AdN Spáčil, J., relativní neplatnost v ObčZ z roku PrZ Pelikánová, I., Kodifikace soukromého práva po česku PO Tyč, V. / Rozehnalová, N., Evropský justiční prostor v oblasti soukromého práva PR David, L., K prvním sto jedněm nového občanského zákoníku JP Eliáš, K., Nad poznámkami Prof. Pelikánové k novému návrhu občanského zákoníku SoudR Steiner, M., Zásada pacta sunt servanda jako součást ústavního pořádku PR NS ČR: Výklad obsahu plné moci 17

18 402a 2 BA Hajn, P., K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti 402a 2 WiRO Mates, P., Schutz persönlicher Daten in der CR 402b 2 PR Kokeš, J., Problematika podepisování právnických osob podnikatelů na vlastních směnkách 402b 3 WiRO Bohata, P., Neues Gesetz der SR über Stiftungen (34/2002 Z.z.) 402b 3 WiRO Bohata, P., Gesetz über ehrenamtliche Tätigkeit der CR (198/2002 Sb.) 402b 4 SoudR NS ČR: Zánik organizační složky občanského združení a její majetkové vypořádání (likvidace) 402c 2 PR Salač, J., Nad platnosti smluv v mezinárodním srovnání 402c 2 BA Čermák, K.,jr., Elektronický podpis pohled soukromoprávní 402d 2 PR Hanuš, L.: Je námitka promlčení způsobilá založit výkon práva v rozporu s dobrými mravy? 402d 2 BA Kališ, P., Promlčení obchdoních závazků 402d 2 PR Baudyš, P.: Promlčení - oslabení nebo zánik práva? 402d 4 4 PR NS ČR Ke stavění běhu promlčecí doby k uplatnění práva, které je zajištěno směnkou, po dobu směnečného řízení 402d 4 PR NS ČR: Promlčení nároku na náhradu škody způsobené zhoršením kvality podzemní vody 402e 2 BA Pecha, R., Krátce k diskusii o účinnosti odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti 402e 2 BA Pecha, R., K právním následkům zrušení titulu (odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti) 402e 2 BA Baudyš, P., Titulus a modus 402e 2 PZ Baudyš, P., Odporovatelnost 402e 2 PZ Matejka, J., K novele zákona o elektronickém podpisu 402e 2 BA Čermák, K.,jr., Elektronický podpis pohled soukromoprávní 402e 2 SoudR Chobolová, E. / Chobola, T., Nad jedním rozhodnutím NS exkurs do nekonformního užití klausule o dobrých mravech v občanském zákoníku 402e 4 SoudR NS ČR: Odpovědnost za zásah do dobré pověsti právnické osoby provedený osobou plnící úkoly jiného. Odpovědnost ministra. 402e 4 SoudR NS ČR: Řádne plnění závazků a dobrá pověst právnické osoby 402e 4 SoudR NS ČR: Předpoklady odpovědnosti za zásah do práva na ochranu osobnosti 402e 4 SoudR NS ČR: Kritika a právo ochrany osobnosti. Důkazní břemeno. 402e 4 SoudR NS ČR: Skutečnosti rozhodné pro stanovení výše penšžitého zadostiučinění za neoprávnění zásah do práva na ochranu osobnosti 402e 4 SoudR NS ČR: Zadržšní pachatele přistiženého bezprostředně po spáchání trestného činu soukromou osobou a ochrana osobnosti 402e 4 BA VS Praha: K otázce nemajetkové újmy v penězích dle 3 +š odst. Ě obč. Zák. Při diskriminačním jednání 402e 4 SoudR NS ČR: K důsledkům nepřesně uvedeného jména fyzické osoby účastníka písemně uzavřené smplouvy 18

19 403 4 AdN NS ČR: K dokazování v případě ztracené smlouvy o převodu nemovitosti SoudR NS ČR: Kposuzování povahy stavby, která stavebně souvisí se stavbou hlavní SoudR NS ČR: Nahrazení projevu vůle povinné osoby soudem a vklad do katastru nemovitostí. Učinky zrušení rozsudku v dovolacím řízení a práva třetích osob SoudR NS ČR: K vymezení součásti věci 19

20 403a 2 PR Ježek, M., Bezúplatný převod (darování) a předkupní právo dle 140 ObčZ 403a 2 PR Grulich, T., Nad některými problémy současné právní úpravy zadržovacího práva 403a 2 PR Baudyš, J., K vydržení vlastnického práva k nemovitosti 403a 2 BA Spáil,J., Oprávněná držba a vydržení v nejnovější judikatuře Nejvyššího Soudu 403a 2 PR Baudyš, P., K vydržení obecního majetku státem 403a 2 PVP Dudová, K., Užívání pozemku pod vodním dílem 403a 2 PZ /4 Nabývání nemovitostí cizozemci 403a 2 BA Pecha, R., Odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti 403a 2 BA Baudyš, P., K odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti 403a 2 BA Baudyš, P., Žalovat o určení nebo o neplatnost? (k článku Z. Laciny, BA ) 403a 2 BA Lacina, Z., O určení vlastnického práva nebo určení naplatnosti smlouvy o převodu nemovitosti BA a 2 PrZ Lébl, F., Další novela zákona o vlastnictví bytů v roce a 4 SoudR NS ČR: K určení vlastnictví ke studni 403a 4 SoudR NS ČR: Výkon práva hospodaření s majetkem státu a držba státu. Stát jako subjekt vydržení PR NS ČR: K důsledkům rozhodnutí podílových spoluvlastníků o finančně nevýhodném užívání společné věci 403a 4 SoudR NS ČR: Omezení věcného břemene doživotního užívaní části domu z důvodu přirůstku osob spolubydlicích s vlastníkem domu 403a 4 SoudR NS ČR: Nabývaní vlastnictví a spoluvlastnictví k nově vytvořené stavbě 403a 4 SoudR NS ČR: Právní omyl a oprávněná držba. Obsah práva průjezdu. 403a 4 SoudR NS ČR: Kriteria pro posouzení účelnosti odstranění neoprávněné stavby. Vědomost vlastníka pozemku o realizaci neoprávněné stavby. Nepromlčitelnost práva na vypořádání neoprávněné stavby 403a 4 SoudR NS ČR: Nemovitost jako předmět výpůjčky 403a 4 SoudR KS Ústí nad Labem: K žalobě na vyklizení movité stavby z pozemky 403a 4 SoudR NS ČR: Studna jako příslušenství pozemku 403a 4 SoudR NS ČR: K účinkům zrušení přechodu - převodu - vlastnictví vydražení věci v důsledku nezaplacení ceny vydražené věci vydražitelem podle zákona č. 427/1990 Sb. 403a 4 PR NS ČR: K účinnosti výzvy vrácení k daru učiněné jen jedním z manželů 403a 4 PR NS ČR: Faktické ovládání věci držitelem (corpus possessionis). Uchopení držby věci. Důsledky omylu v tom, kdo je detentorem a kdo je držitelem věci 403a 4 PR NS ČR: Legitimace vlastníka stavby k podání návrhu na její vypořádání 403a 4 PR NS ČR: K vyjádření disparity při vypořádání bezpodílovéo spoluvlastnictví manželů 403a 4 SoudR NS ČR: K dokazování v dovolacím řízení. Formulace petitu žaloby na určení spoluvlastnictví 403a 4 SoudR NS ČR: Uplatnění naplatnosti převodu spoluvlastnického podílu pro nerespektování předkupního práva 20

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Právní postavení podnikatele

Právní postavení podnikatele Obsah ČÁST I DÍL I Právní postavení podnikatele Zákonné vymezení pojmu podnikatel Kapitola 1 Pojem podnikatel v občanském zákoníku.............. 3 1.1 Osoby v občanském zákoníku a důvody vedoucí k úpravě

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech dokazování. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech dokazování Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech dokazování

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000,

484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 18. prosince 2000, 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití

Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Přehled aktuální judikatury a legislativy pro praktické využití Ondřej Dušek, advokát Praha, 19. května 2008 Vlastnické právo k nemovitostem nabývání a pozbývání 1. Odstoupení od nabývacích smluv předchozími

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE

POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE POŽADOVANÉ DOKLADY PRO VÝPLATU NÁHRAD VKLADŮ OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM NA POBOČCE VYPLÁCEJÍCÍ INSTITUCE 1. Oprávněná osoba: fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a)

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, v rámci roku 2013 si Vám dovolíme touto formou přinášet informace z právní oblasti a naší advokátní kanceláře. Newsletter Vás bude v měsíčních intervalech seznamovat s aktuálními legislativními

Více

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP)

Předstátnicová výuka. Novelizace od postupové zkoušky OBP3. Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) Předstátnicová výuka. Obchodní právo. (07.04.2010, PF UP) 2010 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Předstátnicová výuka Novelizace v obchodním právu Zkoušeníobchodního práva v rámci

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené vydání sestavili Vladimír Kůrka Karel Svoboda 3 Vzor citace:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví půjčce odstoupení od objednávky. Rovněž právní poradna není nabízena jako poskytování plnohodnotného právního poradenství korespondenční cestou. nákladů neprovdané matce Změna SJM na podílové spoluvlastnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Nabývání majetku obcemi a kraji

Nabývání majetku obcemi a kraji Nabývání majetku obcemi a kraji Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného

Více