Prohlášení o ochraně soukromí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení o ochraně soukromí"

Transkript

1 Prohlášení o ochraně soukromí Toto prohlášení bylo aktualizováno 20. března 2014 byl doplněn odkaz na novou sekci o souborech cookie a proběhly úpravy ke zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti textu. Toto prohlášení poskytuje podrobnosti o údajích, které používáme pro účely zabezpečení, a o našem závazku používat osobní údaje, které shromažďujeme, důvěryhodným způsobem. Úplné znění naleznete zde. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti McAfee Společnost McAfee a její skupina společností (dále jen společnost (McAfee) neboli my ) jsou dceřiné společnosti v úplném vlastnictví společnosti Intel Incorporated. Na ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů nám velmi záleží vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Vážíme si důvěry, s níž nám svá data a systémy svěřujete k ochraně před krádeží, narušením a neoprávněným přístupem. Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme, spravujeme a používáme vaše osobní údaje na tyto účely: ochrana vašeho hardwaru a dat; prohlubování udržování našeho vztahu s vámi; prošetření a řešení bezpečnostních incidentů a událostí; zlepšování bezpečnostních produktů a služeb; předvídání budoucích bezpečnostních hrozeb a mezer. Shromažďováním a zpracováním údajů můžeme předvídat hrozby a lépe chránit vás, váš hardware a informace. Rádi bychom, abyste věděli, jak vaše údaje zpracováváme, proč k ochraně dat potřebujeme další údaje, že shromážděné osobní údaje nevyužíváme jinak, než jak popisujeme v tomto prohlášení. Při každém zapnutí přístroje, připojení k síti nebo otevření souboru hrozí riziko napadení dat a systémů hackery, spammery, malwarem, spywarem atd. Právě proto je důležité používat bezpečnostní produkty a služby např. od společnosti McAfee. Naše technologie chrání proti známým i mnohým z nových škodlivých kódů, které se objevují každý den. Za tímto účelem naše programy mohou: analyzovat data odeslaná do přístroje a z něj, zda nehrozí nějaké hrozby, chyby, podezřelé aktivity či útoky; analyzovat důvěryhodnost odesílajícího a přijímajícího přístroje a určovat, zda přístup povolit nebo zda pokračovat v transakci; odesílat data na naše servery ke zlepšení našich produktů, služeb a celkové bezpečnosti internetu; přizpůsobovat svou reakci novým rizikům podle informací z vašeho přístroje a naší globální sítě.

2 Přehled našich zásad ochrany osobních údajů najdete dále. Pokud máte jakékoli dotazy, rádi vám na ně odpovíme. Rozsah platnosti. Toto prohlášení platí pro osobní údaje od uživatelů v kontaktu s naší společností, jejími webovými stránkami, produkty, službami a aplikacemi. Prohlášení se netýká osobních údajů, které obdržíme od našich zaměstnanců ty jsou řešeny samostatnou směrnicí. Prohlášení: Naše prohlášení o ochraně osobních údajů dáváme k dispozici takto: zveřejněním odkazů na řadě míst našich webových stránek; odkazy uvedenými v našich podmínkách použití a licenční smlouvě s koncovým uživatelem, začleněním do našich smluv a jiných právních dokumentů podle potřeby. Shromažďované údaje Společnost McAfee (dále společnost ) shromažďuje některé údaje osobní povahy (údaje umožňující samostatně nebo v kombinaci s dalšími zjistit totožnost fyzické osoby). Společnost shromažďuje také údaje, které nemají osobní povahu a ze kterých nelze určit totožnost konkrétní osoby. Pokud se ovšem neosobní údaje zkombinují s dalšími a totožnost majitele z nich lze určit, zacházíme s touto kombinací jako s osobními údaji. Osobní údaje získáváme, když nám je poskytnete nebo je poskytne někdo vaším jménem. Údaje shromažďujeme také tehdy, když naše produkty či služby obdržíte nebo používáte (sami nebo pomocí nějakého přístroje). Některé osobní údaje, které nám můžete poskytnout přímo (vy nebo osoby jednajících vašim jménem): Kontaktní informace (jméno, ová a poštovní adresa, telefonní a faxové číslo, uživatelské jméno v sociálních sítích); Platební údaje (o platebních kartách a bankovních účtech); Doručovací a fakturační adresa a další informace poskytované v rámci nákupu nebo dodávky našich produktů a služeb; Informace o transakcích s námi (například historie nákupů) a vašem použití našich produktů a služeb; Informace vámi poskytnuté prostřednictvím našich komunikačních kanálů diskusních skupin, technické podpory a zákaznického servisu; Uživatelské jméno, heslo a další informace, které slouží k ověření identity; Fotografie, obrázky, biometrická data a související hodnoty hash.

3 Některé osobní údaje získané z vašeho webového prohlížeče při použití našich produktů a služeb: Informace o používaných počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích (IP adresa, typ prohlížeče, identifikační číslo a typ přístroje, informace o operačním systému, jazyk systému a předvolby); Aktivity prováděné na našich webových stránkách a způsob použití produktů a služeb (adresy, z nichž uživatel na server přišel, data a časy návštěv našich stránek a místa, kam uživatel kliká, tj. údaje běžně zaznamenávané v protokolech webového serveru); Informace o využití internetu nebo sítě (navštívené adresy a domény, aplikace, které se pokoušejí o přístup k síti nebo informace o datovém provozu); Údaje o souborech a komunikaci, například potenciálním malwaru nebo spamu (soubory, y a jejich přílohy, metadata a související údaje o datovém provozu nebo části hodnot hash (soubory hash, tj. soubory převedené na číselný řetězec matematickým zpracováním uvedených informací), a to včetně dat z vaší komunikace s dalšími subjekty; Další informace využívané při provozu našich produktů a služeb (například informace o počtu zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů a ů či počet nakažení); Informace obsažené ve vzorcích virů nebo malwaru či v souborech, které nám zašlete k přezkoumání. Adresy IP Adresa internetového protokolu (adresa IP) je číselné označení přiřazené každému přístroji (např. počítači, tiskárně, serveru a mobilnímu telefonu), který je zapojen do počítačové sítě komunikující po internetovém protokolu. Podle této adresy se jednotlivé přístroje navzájem hledají v síti. Někdy taková adresa patří počítači využívanému jedním uživatelem, častěji však patří skupině systémů, systému využívanému více uživateli nebo patří bráně do skupiny přístrojů. Například adresy IP uváděné v ových zprávách obvykle patří poštovnímu serveru poskytovatele, nikoli odesílajícímu počítači. Naše bezpečnostní produkty a služby tyto adresy využívají k ochraně vašich informací, přístrojů a osobních údajů. Můžeme například zjistit, že systém nebo skupina systémů spojená s určitou adresou IP byla napadena a odesílá malware nebo nevyžádanou poštu některým našim uživatelům. Mnohdy sice nedokážeme zjistit vlastníka napadeného systému nebo osobu, která systém napadla, můžeme však dané adrese IP přiřadit určité hodnocení odrážející hrozbu, kterou představuje. Naše produkty mohou váš síťový provoz od této adresy odklonit nebo zablokovat malware odesílaný z ní do vašich chráněných přístrojů dřív, než se stanou oběťmi útoku.

4 Adresy IP a další údaje z počítače tak potřebujeme, abychom mohli udržovat zabezpečení v aktuálním, relevantním a efektivním stavu kybernetické hrozby a útoky se neustále rozvíjejí. Soubory cookie Soubory cookie naše společnost používá k ukládání voleb uživatelů a ke zvýšení výkonnosti naší webové stránky a služeb. Navíc slouží k identifikaci uživatelů, kteří se vracejí, takže je při každé návštěvě nemusíme žádat o zadání uživatelského jména a hesla. Informace shromážděné pomocí souborů cookie jsou nezbytné k zajištění některých služeb společnosti McAfee včetně předplacených služeb. Tuto službu nemůžeme poskytovat uživatelům, kteří nedají souhlas se zpracováním dat pomocí souborů cookie, ani těm, jejichž webový prohlížeč všechny cookie odmítá. Pokud si například zakoupíte předplatné nějaké webové technologie, server vytvoří cookie, která signalizuje verzi softwaru a datum vypršení služby. Tak vás můžeme upozornit na novější verze softwaru nebo na konec předplatného. Pomocí cookie lze dále určovat typ a frekvenci reklam, propagačních akcí a dalších marketingových sdělení zobrazených zákazníkům. Tyto reklamy může zajišťovat naše společnost nebo naši dodavatelé reklamní agentury. Společnost používá také tzv "webové signály" (malé průhledné obrázky umístěné na stránkách), které umožňují spočítat návštěvníky stránek a analyzovat, jak naše stránky využívají. Shromážděné informace jsou obecně zpracovávány anonymně a nepoužívají se k identifikaci konkrétních uživatelů. Kromě toho také zaznamenáváme provoz na našich stránkách do protokolu. Například mohou její servery automaticky zaznamenávat informace, které vy nebo váš prohlížeč odešlete při návštěvě webového serveru. Tyto soubory protokolů mohou obsahovat informace, například vaše požadavky, adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš počítač. Další informace o souborech cookie a reakci stránek na zákaz sledování signalizovaný prohlížečem najdete v našem prohlášení o souborech cookie. Použití shromážděných osobních údajů Společnost McAfee využívá shromážděné údaje v zájmu vašeho zabezpečení a ochrany vašich osobních údajů. Cílem mj. je: Zajistit predikci ohrožení a ochranné produkty a služby; Poskytovat bezpečnostní rady, informace a aktualizace produktů; Provádět výzkum a analýzy (například trhu a spotřebitelů, bezpečnostních aspektů a trendů); Analyzovat chování uživatelů při používání našich produktů a služeb nabídnout jim produkty na míru; Zakládat a spravovat účty na našich serverech;

5 Sbírat a zpracovávat platby a zajišťovat transakce; Poskytovat zákaznickou podporu, spravovat předplatné a reagovat na požadavky, dotazy a komentáře; Informovat o zvláštních akcích, programech, průzkumech, soutěžích, slosováních a dalších nabídkách a reklamních kampaních, a organizovat zapojení uživatelů do nich; Umožnit psaní příspěvků na našich blozích a v jiných komunikačních systémech; Přizpůsobit, měřit a zlepšovat parametry produktů, služeb, webových stránek a reklamu na nich; Analyzovat a vyvíjet nové produkty, služby a webové stránky; Provádět účetnictví, audit, fakturaci, zpracování a vymáhání pohledávek; Zajišťovat prevenci, detekci, vyšetření a ochranu proti možným požadavkům, závazkům, zakázanému chování a trestné činnosti; Dodržovat a uplatňovat předpisy, smlouvy a směrnice; Provádět další činnosti v souladu s tímto oznámením. Produkty a služby zpracování dat Používáte-li některé z našich produktů nebo služeb, bude software pracovat na pozadí systému vašeho počítače nebo přístroje a bude zajišťovat zabezpečení a ochranu osobních údajů. Tato ochrana má kromě jiného následující součásti: ochrana proti nevyžádané poště; ochrana proti virům; zjišťování vniknutí, prevence a ochrana; predikce a prevence zcizení; ochrana sítí; šifrování dat; zablokování mobilních přístrojů; zálohování a obnovení systémů. Aktualizace produktu a podávání zpráv Naše produkty a služby mohou také zpracovávat určitá data za účelem poskytování aktualizací a podávání zpráv. Tyto aktualizační funkce mohou zkontrolovat váš systém, aby zjistily, zda je třeba obnovit nebo modernizovat soubory týkající se příslušných služeb. Produkty a služby mohou například odesílat do společnosti McAfee soubory zpráv. Tyto soubory obsahují řadu informací: počet zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů nebo ů, počet infekcí, datum a hodnoty hash zjištěných infekcí a počet nesprávně nahlášených nebo nezachycených hrozeb. Cílem těchto zpráv je analyzovat frekvenci určitých infekcí a převládající hrozby. Tyto informace využíváme také k úpravám produktu podle potřeb uživatele, a to na základě skutečného využití.

6 Sdílené osobní údaje Získané osobní údaje můžeme poskytovat těmto subjektům: Další firmy ze skupiny McAfee k účelům popsaným v tomto dokumentu, například: (i) poskytování služeb a společného obsahu (jako je registrace, prodej a zákaznické služby), (ii) zjišťování potenciálně nezákonného jednání a porušování našich zásad a prevenci před nimi, (iii) ovlivňování našeho rozhodování v záležitostech našich produktů, služeb a sdělení; Dodavatelé a partneři, kteří pro nás na základě našich pokynů zajišťují některé služby (například uchovávání dat, prodej, šetření podvodů a vymáhání pohledávek). Tito partneři smí poskytnuté osobní údaje používat pouze k poskytování služeb naším jménem nebo tak, jak je požadováno zákonem. Další subjekty, u nichž s poskytnutím udělíte souhlas. Například při provádění marketingu ve spolupráci s obchodním partnerem nebo při poskytování potřebného omezeného množství informací bezpečnostním analytikům Některé funkce společnosti mohou převzít jiné spřízněné firmy, např. naše mateřská společnost, Intel Inc. nebo jiné. Taková firma se však zaváže k dodržování zde uvedených podmínek při využívání osobních údajů. Osobní údaje smíme také poskytnout: (i) pokud to vyžaduje zákon nebo soudní proces; (ii) na vyžádání soudem, policií nebo jinými státními orgány; (iii) v zájmu bezpečnosti státu; (iv) pokud je zveřejnění nutné k předejití fyzických, psychických, finančních nebo jiných škod, zranění nebo ztrát nebo (v) v souvislosti s vyšetřováním podezřelé či nezákonné činnosti nebo rizikem trestní odpovědnosti. Společnosti skupiny McAfee si mohou navzájem poskytovat osobní údaje a používat je způsobem, který je v souladu s tímto prohlášením. Tyto údaje můžeme také kombinovat s dalšími informacemi, abychom mohli dále zajišťovat a zdokonalovat naše produkty, služby, informace a reklamy. Při poskytování osobních údajů externímu subjektu, tento musí podepsat závazek k dodržování přinejmenším stejně přísných zásad ochrany a zabezpečení, jako jsou naše. Pokud své údaje poskytnete přímo jinému subjektu, zpracuje je podle svých vlastních standardů (které nemusí být stejné, jaké naše) a svůj vztah s ním řešíte nezávisle na nás. Kalifornský zákon Shine the Light Společnost McAfee neposkytuje bez vašeho svolení vaše osobní údaje jiným subjektům k jejich vlastnímu marketingu.

7 Zabezpečení K ochraně uchovávaných osobních údajů používáme administrativní, organizační, technické a fyzické prostředky zabezpečení. Naše bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby zajistila odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost dat. Pravidelně testujeme, zda na našich stránkách, systémech, v datových centrech a na dalším hardwaru nejsou zranitelná místa. Údaje o platebních kartách zpracováváme v souladu s bezpečnostními standardy oboru (PCI- DSS). Když na naší stránce zaplatíte platební kartou, chráníme její číslo při přenosu šifrováním SSL. Správa a regulace ukládaných osobních údajů. Uživatelům nabízíme možnost volby, jak s nimi budeme komunikovat a jaké osobní údaje o nich obdržíme. Mnoho produktů McAfee umožňuje uživatelům rozhodnout se, jaké osobní údaje od nich budeme shromažďovat. Zasílání marketingových zpráv můžete zrušit kliknutím na odkaz Odhlásit odběr nebo podle jiných pokynů uvedených v těchto zprávách. Můžete také využít sekci Můj účet na našich stránkách nebo nás kontaktovat jak je uvedeno v bodě Kontakt na nás dále. U mnoha našich produktů si mohou uživatelé nebo správci určit, do jaké míry produkty informace shromažďují. Potřebujete-li pomoc, pročtěte si příručku příslušného produktu nebo se na nás obraťte prostřednictvím vhodného kanálu technické podpory. Pokud jste na našich stránkách publikovali své doporučení našich produktů a chcete z něj odstranit své osobní údaje, kontaktujte naši službu zákazníkům. Pokud nebudete mít o marketingové informace zájem, může s vámi společnost dále komunikovat ohledně např. aktualizací zabezpečení, funkcí produktů, odpovědi na žádosti o služby nebo z jiných, např. administrativních důvodů. Přístup k uchovávaným osobním údajům a jejich oprava Osobní údaje uložené ve vašem profilu si můžete zkontrolovat a opravit v sekci Můj účet. Přístup k uloženým osobním údajům si případně můžete v přiměřené míře vyžádat na dále uvedené adrese.

8 Doba uchování dat. Doba uchování osobních údajů závisí na účelu, k němuž data používáme. Společnost McAfee bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, dokud budete registrovaným předplatitelem nebo uživatelem našich produktů, a po uplynutí této doby ještě tak dlouho, jak to vyžaduje zákon, naše interní směrnice a potřeby hlášení a kontroly a také, abychom vám mohli poskytnout odpověď či informace, o které případně požádáte. V některých případech jsme vaše údaje nuceni uchovávat například pro daňové a obchodní účely, účely možného soudního sporu, případně pokud to požaduje zákon nebo státní úřady. Uchovávání nashromážděných informací Nashromážděné informace mohou být uloženy na serverech ve Spojených státech amerických a dalších zemích světa, kde má provozy naše společnost a její partneři. Ochrana osobních údajů dětí Společnost McAfee splňuje také zákon Spojených států amerických o ochraně osobních údajů dětí na internetu (Children's Online Privacy Protection Act) a obdobné zákony v dalších zemích. Společnost neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí mladších 13 let bez řádného souhlasu rodičů. Přenos dat. Získané osobní údaje můžeme přenést do jiných zemí, než jsou země, ve kterých byly tyto údaje původně shromážděny. V těchto zemích nemusí být tak propracované zákony na ochranu údajů jako v zemi, kde společnost McAfee informace původně obdržela. Při přenosu informací do jiných zemí budeme informace chránit způsobem popsaným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, splňujeme platné zákonné požadavky pro přiměřenou ochranu přenosu osobních údajů do zemí mimo EHP nebo Švýcarska. Společnost McAfee má certifikaci v rámci programu ochrany osobních údajů Safe Harbor ustanoveného Ministerstvem obchodu USA, Evropskou komisí a Švýcarskem ohledně shromažďování, uchovávání, používání, přenášení a dalšího zpracování osobních údajů zaslaných z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska do USA. Naši certifikaci v programu Safe Harbor si lze zobrazit kliknutím sem. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů Toto prohlášení můžeme kdykoli aktualizovat, a to zveřejněním doplňků nebo změn na našich webových stránkách. Pokud budeme chtít osobní údaje použít výrazně jinak, než jsme uvedli při jejich sběru, upozorníme uživatele em, dobře viditelným oznámením na našem serveru nebo podobným způsobem. A v případě potřeby si před novým využitím dat vyžádáme souhlas uživatele.

9 Odkazy na jiné webové stránky Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, a to pro vaše pohodlí nebo poučení. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee. Odkazované webové stránky mohou mít své vlastní zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud navštívíte jakékoliv odkazované webové stránky, důrazně vám doporučujeme přečíst si tyto zásady a prohlášení. Neodpovídáme za obsah webových stránek, které nejsou přidruženy ke společnosti McAfee, ani za jakékoliv použití těchto stránek či zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. V některých případech shromažďujeme údaje o jiných subjektech při jejich kontaktu s vámi (například údaje o osobách, které zasílají zprávy do vašeho počítače). V těchto případech spoléháme na vás, že těmto osobám poskytnete příslušné prohlášení o ochraně údajů a zajistíte jejich souhlas. Váš souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Tímto společnosti McAfee udělujete výslovný souhlas ke zpracování údajů způsobem popsaným v tomto prohlášení, a to v těchto případech: při poskytnutí informací naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek; při zakoupení a využití našich produktů nebo služeb a přijetí podmínek použití, smlouvy EULA a ochrany osobních údajů; při podepsání smlouvy o zakoupení našich produktů a služeb. Užíváním a interakcí s našimi produkty, službami nebo webovými stránkami navíc udělujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů: (a) k umožnění funkce produktu nebo služby, (b) ke sběru údajů automatizovanými prostředky, například pomocí souborů cookie a webových signálů a (c) v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Kromě toho udělujete souhlas s uchováváním a přenosem informací do zařízení společnosti McAfee a jejích partnerů, např. do USA. Kontakt na nás Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, chcete aktualizovat své osobní informace v naší databázi nebo změnit své preference ukládání, kontaktujte nás takto: em zaslaným oddělení ochrany osobních údajů společnosti McAfee, Inc. na adresu telefonicky na čísle poštou na adresu: Privacy Program Office - McAfee, Inc.

10 2821 Mission College Blvd Santa Clara, CA Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte naše pracovníky em na adrese nebo písemně na adresu: Consumer Privacy Response Team - McAfee, Inc Headquarters Drive Plano, Texas Nacházíte-li se v Evropském hospodářském prostoru, pište prosím na adresu: Privacy Program Office - McAfee Security S.A.R.L. 26, Boulevard Royal 2449 Luxembourg, Luxembourg Kromě samotné společnosti McAfee, Inc. odpovídá za ochranu vašich osobních údajů také naše konkrétní dceřiná společnost, s níž jste v obchodním vztahu. Adresa pro zákazníky v USA, Mexiku, Střední a Jižní Americe a Karibiku: McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California Adresa pro zákazníky v Kanadě, Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii a Tichomoří: McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg Adresa pro zákazníky v Japonsku: McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1- Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Poslední aktualizace: Chcete-li si prohlédnout předchozí verze, klikněte sem.

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Poslední aktualizace: 28.března 2014 Právo na soukromí Tyto zásady ochrany soukromí popisuje svá práva na soukromí, pokud jde o shromažďování, používání, zpracování, skladování a

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Johnson Controls

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Johnson Controls Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Johnson Controls Společnost Johnson Controls, Inc. a její přidružené společnosti (souhrnně společnost Johnson Controls, my, nás nebo náš) pečuje o vaše soukromí

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Naše společnost Zaplo Finance s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 205150, IČ: 294 13 575 ( Zaplo Finance ), jako

Více

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat Prohlášení o ochraně dat NAVORA.CONSULTING s.r.o. Dvorecká 1162/2a 147 00 Praha 4 http://www.myjob.market info.jobrybnik@myjob.market Jobrybnik.cz / Prohlášení o ochraně dat 1 Prohlášení o ochraně dat

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů V těchto Zásadách ochrany osobních údajů ( Zásady ), my, Qualcomm Incorporated a naše dceřiné společnosti (souhrnně my, nás nebo naše ), poskytujeme informace o tom, jak shromažďujeme,

Více

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015

SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 SOMFY ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Datum poslední aktualizace: 20/07/2015 Níže uvedené zásady popisují postupy společnosti SOMFY při shromažďování a užívání vašich osobních údajů z hlediska ochrany uvedených

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů

Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů Prohlášení společnosti Adient o ochraně osobních údajů Pro společnost Adient plc (společnost registrovaná v Irsku se sídlem 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) a její přidružené společnosti (souhrnně

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace 8.5.2015 1. ÚVOD Společnosti ze skupiny Unibail-Rodamco (Centrum Praha jih-chodov s.r.o.) jakožto správce a společnosti DARK SIDE a.s jakožto zpracovatel

Více

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů Srpen 22, 2014 Úvod Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí.

1.2. Dále je na webovém rozhraní prostor pro další služby, které aktuálně webové rozhraní nabízí. Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.vyberautoservis.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Orange World s.r.o., se sídlem Olgy Havlové 2874/16,

Více

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI INREACH O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace: September 1, 2016 (v 2016.2) Vaše soukromí je pro společnost InReach, Inc. (dále jen inreach ) důležité. Toto Prohlášení o

Více

2. Ochrana osobních údajů

2. Ochrana osobních údajů Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.magicka-pohoda.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatelka Alena Červenková, se sídlem Hybešova 162/11, 278 01, Kralupy

Více

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen 2013-Květen Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů... 2 2 Shromažďování... 2 3 Marketing... 3 4 Cookies... 5 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing... 6 6 Bezpečnost... 6 7 Obecné... 7 i 1 Rozsah ochrany osobních

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect

Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect Prohlášení o ochraně údajů pro aplikace Home Connect Společnost Home Connect GmbH se sídlem na adrese Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Mnichov, Německo (dále Home Connect nebo my ) odpovídá za shromažďování,

Více

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Poslední aktualizace: listopad 2014. Přehled změn je k dispozici na konci těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů shrnují postupy ochrany

Více

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen Osobní údaje) v následujících situacích: Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.napalubu.eu/ (dále jen webové rozhraní ), které provozuje naše společnost Napalubu s.r.o., se sídlem Famfulíkova 1138/4, Kobylisy,

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.pocitacsnadno.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Zdeněk Pros, se sídlem V hůrkách 2145/1, 158 00, Praha - Stodůlky

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.zarezervuju.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Petr Kopřiva, se sídlem Boženy Němcové 1942, 393 01, Pelhřimov

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director

Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících. JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director Právní ohledy využití dat o návštěvnících a zákaznících JUDr. Pavel Pešek Legal Department Director 11/06/2010 Obsah Základní pojmy zákon na ochranu osobních údajů Základní pojmy zákon o některých službách

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA SOUKROMÍ

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA SOUKROMÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA Ochranné známky a práva duševního vlastnictví SOUKROMÍ Společnost Xtrade Europe Limited (dále jen Společnost nebo my v příslušných tvarech) je držitelem autorských

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Prohla s enı o ochrane osobnı ch u daju spolec nosti McAfee

Prohla s enı o ochrane osobnı ch u daju spolec nosti McAfee Prohla s enı o ochrane osobnı ch u daju spolec nosti McAfee Datum účinnosti: 4. dubna 2017 Toto prohlášení poskytuje podrobnosti o údajích, které shromažďujeme, používáme a sdílíme, a o našem závazku používat

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů

Prezentace na konferenci CIIA. Ochrana osobních údajů Prezentace na konferenci CIIA Ivo Janda 24. 3. 2010 Obsah Úvod Základní pojmy Forenzní audit a ochrana osobních údajů některé aspekty Předání osobních údajů do jiných států March 24, 2010 2 Poznámky na

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Naposledy upraveno: 28. června 2016 (zobrazit archivované verze) (Příklady odkazů jsou k dispozici na konci dokumentu.) Naše služby můžete využívat mnoha různými způsoby počínaje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme?

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme? Zásady ochrany soukromí Záleží nám na Vašem soukromí Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC ) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Nastavení telefonu BlackBerry Z10

Nastavení telefonu BlackBerry Z10 Nastavení telefonu BlackBerry Z10 Telefon BlackBerry Z10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Vážený kliente společnosti skupiny SECAR BOHEMIA a. s., společnost SECAR BOHEMIA a. s. nebere Vaše soukromí a důvěrné informace na lehkou váhu. Náš přístup při ochraně Vašeho

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air 1.1. Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, aby Vám byl umožněn pohyb po stránkách a využití funkcí, zvolených

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ Děkujeme vám za návštěvu BaxTalent, nástroje společnosti Baxter pro online zpracování žádostí o zaměstnání. Před použitím nástroje BaxTalent byste si měli přečíst celé tyto Zásady

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA Naposledy upravená a účinná od 12. července 2016 Viacom respektuje ochranu soukromí subjektu údajů a usiluje o shromažďování,

Více

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení Ujednání o ochraně osobních údajů I. Utajení Společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o., IČ 034 61 114, se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline

Příloha č. 4 Obchodní podmínky pro poskytování služby DopisOnline Česká pošta, s.p. sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ: 22599, IČ: 47 11 49 83 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7565 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Global Procurement Poslední aktualizace: 2 February 2012 OBSAH Téma 1 Proč potřebuje HP údaje o vaší společnosti?...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite

Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Nastavení tabletu Huawei MediaPad 7 Lite Tablet Huawei MediaPad 7 Lite, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS)

Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) Pravidla pro zveřejňování informací o doménových jménech.eu (WHOIS) 1/7 DEFINICE Pojmy definované v Podmínkách a/nebo v Pravidlech řešení sporů týkajících se domén.eu se zde používají s velkým písmenem.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prodávajícím je Miroslava Zudová, se sídlem v V Hlubokém 27E, 25216 Nučice (Praha-západ), IČ: 47353236, vedená u Městského

Více

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1.

Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) pro přístup a využití webových stránek: WWW.VYHODNACENA.CZ. 1. Zásady použití aplikace (Všeobecné obchodní podmínky) společnosti FIDELIO, s.r.o, Sídlo: Praha 4 - Libuš, Mirotická 771/4, PSČ 142 00 Identifikační číslo: 26387379 DIČ: CZ26387379 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice č. 45/2016 Zásady pro používání výpočetní techniky Platnost od: 15. 6. 2016 Vydal: ing. Jiří Dufek - ředitel Určeno pro:

Více

Zásady ochrany osobních údajů Jurikol, a.s

Zásady ochrany osobních údajů Jurikol, a.s Zásady ochrany osobních údajů Jurikol, a.s Zásady ochrany osobních údajů Následující text obsahuje aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů webu portasky.cz, které se týkají veškerých informací sdělených

Více

& 5.!Vyloučení&a&omezení&naší&odpovědnosti& V&rozsahu&přípustném&platným&právním&řádem&neneseme& odpovědnost&za&žádnou&škodu,&zejména&pak,&

& 5.!Vyloučení&a&omezení&naší&odpovědnosti& V&rozsahu&přípustném&platným&právním&řádem&neneseme& odpovědnost&za&žádnou&škodu,&zejména&pak,& PODMÍNKY) UŽITÍ) INTERNETOVÝCH) STRÁNEK,) ZÁSADY) OCHRANY) SOUKROMÍ) A) POUŽÍVÁNÍ) SOUBORŮ) COOKIES ) Vítejte na stránkách konceptových restaurací! Radegast." Internetové" stránky" na" doméně" www.radegastovna.cz"

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas se zpracováním osobních údajů V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů )

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více