Prohlášení o ochraně soukromí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení o ochraně soukromí"

Transkript

1 Prohlášení o ochraně soukromí Toto prohlášení bylo aktualizováno 20. března 2014 byl doplněn odkaz na novou sekci o souborech cookie a proběhly úpravy ke zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti textu. Toto prohlášení poskytuje podrobnosti o údajích, které používáme pro účely zabezpečení, a o našem závazku používat osobní údaje, které shromažďujeme, důvěryhodným způsobem. Úplné znění naleznete zde. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti McAfee Společnost McAfee a její skupina společností (dále jen společnost (McAfee) neboli my ) jsou dceřiné společnosti v úplném vlastnictví společnosti Intel Incorporated. Na ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů nám velmi záleží vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Vážíme si důvěry, s níž nám svá data a systémy svěřujete k ochraně před krádeží, narušením a neoprávněným přístupem. Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme, spravujeme a používáme vaše osobní údaje na tyto účely: ochrana vašeho hardwaru a dat; prohlubování udržování našeho vztahu s vámi; prošetření a řešení bezpečnostních incidentů a událostí; zlepšování bezpečnostních produktů a služeb; předvídání budoucích bezpečnostních hrozeb a mezer. Shromažďováním a zpracováním údajů můžeme předvídat hrozby a lépe chránit vás, váš hardware a informace. Rádi bychom, abyste věděli, jak vaše údaje zpracováváme, proč k ochraně dat potřebujeme další údaje, že shromážděné osobní údaje nevyužíváme jinak, než jak popisujeme v tomto prohlášení. Při každém zapnutí přístroje, připojení k síti nebo otevření souboru hrozí riziko napadení dat a systémů hackery, spammery, malwarem, spywarem atd. Právě proto je důležité používat bezpečnostní produkty a služby např. od společnosti McAfee. Naše technologie chrání proti známým i mnohým z nových škodlivých kódů, které se objevují každý den. Za tímto účelem naše programy mohou: analyzovat data odeslaná do přístroje a z něj, zda nehrozí nějaké hrozby, chyby, podezřelé aktivity či útoky; analyzovat důvěryhodnost odesílajícího a přijímajícího přístroje a určovat, zda přístup povolit nebo zda pokračovat v transakci; odesílat data na naše servery ke zlepšení našich produktů, služeb a celkové bezpečnosti internetu; přizpůsobovat svou reakci novým rizikům podle informací z vašeho přístroje a naší globální sítě.

2 Přehled našich zásad ochrany osobních údajů najdete dále. Pokud máte jakékoli dotazy, rádi vám na ně odpovíme. Rozsah platnosti. Toto prohlášení platí pro osobní údaje od uživatelů v kontaktu s naší společností, jejími webovými stránkami, produkty, službami a aplikacemi. Prohlášení se netýká osobních údajů, které obdržíme od našich zaměstnanců ty jsou řešeny samostatnou směrnicí. Prohlášení: Naše prohlášení o ochraně osobních údajů dáváme k dispozici takto: zveřejněním odkazů na řadě míst našich webových stránek; odkazy uvedenými v našich podmínkách použití a licenční smlouvě s koncovým uživatelem, začleněním do našich smluv a jiných právních dokumentů podle potřeby. Shromažďované údaje Společnost McAfee (dále společnost ) shromažďuje některé údaje osobní povahy (údaje umožňující samostatně nebo v kombinaci s dalšími zjistit totožnost fyzické osoby). Společnost shromažďuje také údaje, které nemají osobní povahu a ze kterých nelze určit totožnost konkrétní osoby. Pokud se ovšem neosobní údaje zkombinují s dalšími a totožnost majitele z nich lze určit, zacházíme s touto kombinací jako s osobními údaji. Osobní údaje získáváme, když nám je poskytnete nebo je poskytne někdo vaším jménem. Údaje shromažďujeme také tehdy, když naše produkty či služby obdržíte nebo používáte (sami nebo pomocí nějakého přístroje). Některé osobní údaje, které nám můžete poskytnout přímo (vy nebo osoby jednajících vašim jménem): Kontaktní informace (jméno, ová a poštovní adresa, telefonní a faxové číslo, uživatelské jméno v sociálních sítích); Platební údaje (o platebních kartách a bankovních účtech); Doručovací a fakturační adresa a další informace poskytované v rámci nákupu nebo dodávky našich produktů a služeb; Informace o transakcích s námi (například historie nákupů) a vašem použití našich produktů a služeb; Informace vámi poskytnuté prostřednictvím našich komunikačních kanálů diskusních skupin, technické podpory a zákaznického servisu; Uživatelské jméno, heslo a další informace, které slouží k ověření identity; Fotografie, obrázky, biometrická data a související hodnoty hash.

3 Některé osobní údaje získané z vašeho webového prohlížeče při použití našich produktů a služeb: Informace o používaných počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích (IP adresa, typ prohlížeče, identifikační číslo a typ přístroje, informace o operačním systému, jazyk systému a předvolby); Aktivity prováděné na našich webových stránkách a způsob použití produktů a služeb (adresy, z nichž uživatel na server přišel, data a časy návštěv našich stránek a místa, kam uživatel kliká, tj. údaje běžně zaznamenávané v protokolech webového serveru); Informace o využití internetu nebo sítě (navštívené adresy a domény, aplikace, které se pokoušejí o přístup k síti nebo informace o datovém provozu); Údaje o souborech a komunikaci, například potenciálním malwaru nebo spamu (soubory, y a jejich přílohy, metadata a související údaje o datovém provozu nebo části hodnot hash (soubory hash, tj. soubory převedené na číselný řetězec matematickým zpracováním uvedených informací), a to včetně dat z vaší komunikace s dalšími subjekty; Další informace využívané při provozu našich produktů a služeb (například informace o počtu zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů a ů či počet nakažení); Informace obsažené ve vzorcích virů nebo malwaru či v souborech, které nám zašlete k přezkoumání. Adresy IP Adresa internetového protokolu (adresa IP) je číselné označení přiřazené každému přístroji (např. počítači, tiskárně, serveru a mobilnímu telefonu), který je zapojen do počítačové sítě komunikující po internetovém protokolu. Podle této adresy se jednotlivé přístroje navzájem hledají v síti. Někdy taková adresa patří počítači využívanému jedním uživatelem, častěji však patří skupině systémů, systému využívanému více uživateli nebo patří bráně do skupiny přístrojů. Například adresy IP uváděné v ových zprávách obvykle patří poštovnímu serveru poskytovatele, nikoli odesílajícímu počítači. Naše bezpečnostní produkty a služby tyto adresy využívají k ochraně vašich informací, přístrojů a osobních údajů. Můžeme například zjistit, že systém nebo skupina systémů spojená s určitou adresou IP byla napadena a odesílá malware nebo nevyžádanou poštu některým našim uživatelům. Mnohdy sice nedokážeme zjistit vlastníka napadeného systému nebo osobu, která systém napadla, můžeme však dané adrese IP přiřadit určité hodnocení odrážející hrozbu, kterou představuje. Naše produkty mohou váš síťový provoz od této adresy odklonit nebo zablokovat malware odesílaný z ní do vašich chráněných přístrojů dřív, než se stanou oběťmi útoku.

4 Adresy IP a další údaje z počítače tak potřebujeme, abychom mohli udržovat zabezpečení v aktuálním, relevantním a efektivním stavu kybernetické hrozby a útoky se neustále rozvíjejí. Soubory cookie Soubory cookie naše společnost používá k ukládání voleb uživatelů a ke zvýšení výkonnosti naší webové stránky a služeb. Navíc slouží k identifikaci uživatelů, kteří se vracejí, takže je při každé návštěvě nemusíme žádat o zadání uživatelského jména a hesla. Informace shromážděné pomocí souborů cookie jsou nezbytné k zajištění některých služeb společnosti McAfee včetně předplacených služeb. Tuto službu nemůžeme poskytovat uživatelům, kteří nedají souhlas se zpracováním dat pomocí souborů cookie, ani těm, jejichž webový prohlížeč všechny cookie odmítá. Pokud si například zakoupíte předplatné nějaké webové technologie, server vytvoří cookie, která signalizuje verzi softwaru a datum vypršení služby. Tak vás můžeme upozornit na novější verze softwaru nebo na konec předplatného. Pomocí cookie lze dále určovat typ a frekvenci reklam, propagačních akcí a dalších marketingových sdělení zobrazených zákazníkům. Tyto reklamy může zajišťovat naše společnost nebo naši dodavatelé reklamní agentury. Společnost používá také tzv "webové signály" (malé průhledné obrázky umístěné na stránkách), které umožňují spočítat návštěvníky stránek a analyzovat, jak naše stránky využívají. Shromážděné informace jsou obecně zpracovávány anonymně a nepoužívají se k identifikaci konkrétních uživatelů. Kromě toho také zaznamenáváme provoz na našich stránkách do protokolu. Například mohou její servery automaticky zaznamenávat informace, které vy nebo váš prohlížeč odešlete při návštěvě webového serveru. Tyto soubory protokolů mohou obsahovat informace, například vaše požadavky, adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš počítač. Další informace o souborech cookie a reakci stránek na zákaz sledování signalizovaný prohlížečem najdete v našem prohlášení o souborech cookie. Použití shromážděných osobních údajů Společnost McAfee využívá shromážděné údaje v zájmu vašeho zabezpečení a ochrany vašich osobních údajů. Cílem mj. je: Zajistit predikci ohrožení a ochranné produkty a služby; Poskytovat bezpečnostní rady, informace a aktualizace produktů; Provádět výzkum a analýzy (například trhu a spotřebitelů, bezpečnostních aspektů a trendů); Analyzovat chování uživatelů při používání našich produktů a služeb nabídnout jim produkty na míru; Zakládat a spravovat účty na našich serverech;

5 Sbírat a zpracovávat platby a zajišťovat transakce; Poskytovat zákaznickou podporu, spravovat předplatné a reagovat na požadavky, dotazy a komentáře; Informovat o zvláštních akcích, programech, průzkumech, soutěžích, slosováních a dalších nabídkách a reklamních kampaních, a organizovat zapojení uživatelů do nich; Umožnit psaní příspěvků na našich blozích a v jiných komunikačních systémech; Přizpůsobit, měřit a zlepšovat parametry produktů, služeb, webových stránek a reklamu na nich; Analyzovat a vyvíjet nové produkty, služby a webové stránky; Provádět účetnictví, audit, fakturaci, zpracování a vymáhání pohledávek; Zajišťovat prevenci, detekci, vyšetření a ochranu proti možným požadavkům, závazkům, zakázanému chování a trestné činnosti; Dodržovat a uplatňovat předpisy, smlouvy a směrnice; Provádět další činnosti v souladu s tímto oznámením. Produkty a služby zpracování dat Používáte-li některé z našich produktů nebo služeb, bude software pracovat na pozadí systému vašeho počítače nebo přístroje a bude zajišťovat zabezpečení a ochranu osobních údajů. Tato ochrana má kromě jiného následující součásti: ochrana proti nevyžádané poště; ochrana proti virům; zjišťování vniknutí, prevence a ochrana; predikce a prevence zcizení; ochrana sítí; šifrování dat; zablokování mobilních přístrojů; zálohování a obnovení systémů. Aktualizace produktu a podávání zpráv Naše produkty a služby mohou také zpracovávat určitá data za účelem poskytování aktualizací a podávání zpráv. Tyto aktualizační funkce mohou zkontrolovat váš systém, aby zjistily, zda je třeba obnovit nebo modernizovat soubory týkající se příslušných služeb. Produkty a služby mohou například odesílat do společnosti McAfee soubory zpráv. Tyto soubory obsahují řadu informací: počet zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů nebo ů, počet infekcí, datum a hodnoty hash zjištěných infekcí a počet nesprávně nahlášených nebo nezachycených hrozeb. Cílem těchto zpráv je analyzovat frekvenci určitých infekcí a převládající hrozby. Tyto informace využíváme také k úpravám produktu podle potřeb uživatele, a to na základě skutečného využití.

6 Sdílené osobní údaje Získané osobní údaje můžeme poskytovat těmto subjektům: Další firmy ze skupiny McAfee k účelům popsaným v tomto dokumentu, například: (i) poskytování služeb a společného obsahu (jako je registrace, prodej a zákaznické služby), (ii) zjišťování potenciálně nezákonného jednání a porušování našich zásad a prevenci před nimi, (iii) ovlivňování našeho rozhodování v záležitostech našich produktů, služeb a sdělení; Dodavatelé a partneři, kteří pro nás na základě našich pokynů zajišťují některé služby (například uchovávání dat, prodej, šetření podvodů a vymáhání pohledávek). Tito partneři smí poskytnuté osobní údaje používat pouze k poskytování služeb naším jménem nebo tak, jak je požadováno zákonem. Další subjekty, u nichž s poskytnutím udělíte souhlas. Například při provádění marketingu ve spolupráci s obchodním partnerem nebo při poskytování potřebného omezeného množství informací bezpečnostním analytikům Některé funkce společnosti mohou převzít jiné spřízněné firmy, např. naše mateřská společnost, Intel Inc. nebo jiné. Taková firma se však zaváže k dodržování zde uvedených podmínek při využívání osobních údajů. Osobní údaje smíme také poskytnout: (i) pokud to vyžaduje zákon nebo soudní proces; (ii) na vyžádání soudem, policií nebo jinými státními orgány; (iii) v zájmu bezpečnosti státu; (iv) pokud je zveřejnění nutné k předejití fyzických, psychických, finančních nebo jiných škod, zranění nebo ztrát nebo (v) v souvislosti s vyšetřováním podezřelé či nezákonné činnosti nebo rizikem trestní odpovědnosti. Společnosti skupiny McAfee si mohou navzájem poskytovat osobní údaje a používat je způsobem, který je v souladu s tímto prohlášením. Tyto údaje můžeme také kombinovat s dalšími informacemi, abychom mohli dále zajišťovat a zdokonalovat naše produkty, služby, informace a reklamy. Při poskytování osobních údajů externímu subjektu, tento musí podepsat závazek k dodržování přinejmenším stejně přísných zásad ochrany a zabezpečení, jako jsou naše. Pokud své údaje poskytnete přímo jinému subjektu, zpracuje je podle svých vlastních standardů (které nemusí být stejné, jaké naše) a svůj vztah s ním řešíte nezávisle na nás. Kalifornský zákon Shine the Light Společnost McAfee neposkytuje bez vašeho svolení vaše osobní údaje jiným subjektům k jejich vlastnímu marketingu.

7 Zabezpečení K ochraně uchovávaných osobních údajů používáme administrativní, organizační, technické a fyzické prostředky zabezpečení. Naše bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby zajistila odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost dat. Pravidelně testujeme, zda na našich stránkách, systémech, v datových centrech a na dalším hardwaru nejsou zranitelná místa. Údaje o platebních kartách zpracováváme v souladu s bezpečnostními standardy oboru (PCI- DSS). Když na naší stránce zaplatíte platební kartou, chráníme její číslo při přenosu šifrováním SSL. Správa a regulace ukládaných osobních údajů. Uživatelům nabízíme možnost volby, jak s nimi budeme komunikovat a jaké osobní údaje o nich obdržíme. Mnoho produktů McAfee umožňuje uživatelům rozhodnout se, jaké osobní údaje od nich budeme shromažďovat. Zasílání marketingových zpráv můžete zrušit kliknutím na odkaz Odhlásit odběr nebo podle jiných pokynů uvedených v těchto zprávách. Můžete také využít sekci Můj účet na našich stránkách nebo nás kontaktovat jak je uvedeno v bodě Kontakt na nás dále. U mnoha našich produktů si mohou uživatelé nebo správci určit, do jaké míry produkty informace shromažďují. Potřebujete-li pomoc, pročtěte si příručku příslušného produktu nebo se na nás obraťte prostřednictvím vhodného kanálu technické podpory. Pokud jste na našich stránkách publikovali své doporučení našich produktů a chcete z něj odstranit své osobní údaje, kontaktujte naši službu zákazníkům. Pokud nebudete mít o marketingové informace zájem, může s vámi společnost dále komunikovat ohledně např. aktualizací zabezpečení, funkcí produktů, odpovědi na žádosti o služby nebo z jiných, např. administrativních důvodů. Přístup k uchovávaným osobním údajům a jejich oprava Osobní údaje uložené ve vašem profilu si můžete zkontrolovat a opravit v sekci Můj účet. Přístup k uloženým osobním údajům si případně můžete v přiměřené míře vyžádat na dále uvedené adrese.

8 Doba uchování dat. Doba uchování osobních údajů závisí na účelu, k němuž data používáme. Společnost McAfee bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, dokud budete registrovaným předplatitelem nebo uživatelem našich produktů, a po uplynutí této doby ještě tak dlouho, jak to vyžaduje zákon, naše interní směrnice a potřeby hlášení a kontroly a také, abychom vám mohli poskytnout odpověď či informace, o které případně požádáte. V některých případech jsme vaše údaje nuceni uchovávat například pro daňové a obchodní účely, účely možného soudního sporu, případně pokud to požaduje zákon nebo státní úřady. Uchovávání nashromážděných informací Nashromážděné informace mohou být uloženy na serverech ve Spojených státech amerických a dalších zemích světa, kde má provozy naše společnost a její partneři. Ochrana osobních údajů dětí Společnost McAfee splňuje také zákon Spojených států amerických o ochraně osobních údajů dětí na internetu (Children's Online Privacy Protection Act) a obdobné zákony v dalších zemích. Společnost neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí mladších 13 let bez řádného souhlasu rodičů. Přenos dat. Získané osobní údaje můžeme přenést do jiných zemí, než jsou země, ve kterých byly tyto údaje původně shromážděny. V těchto zemích nemusí být tak propracované zákony na ochranu údajů jako v zemi, kde společnost McAfee informace původně obdržela. Při přenosu informací do jiných zemí budeme informace chránit způsobem popsaným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, splňujeme platné zákonné požadavky pro přiměřenou ochranu přenosu osobních údajů do zemí mimo EHP nebo Švýcarska. Společnost McAfee má certifikaci v rámci programu ochrany osobních údajů Safe Harbor ustanoveného Ministerstvem obchodu USA, Evropskou komisí a Švýcarskem ohledně shromažďování, uchovávání, používání, přenášení a dalšího zpracování osobních údajů zaslaných z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska do USA. Naši certifikaci v programu Safe Harbor si lze zobrazit kliknutím sem. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů Toto prohlášení můžeme kdykoli aktualizovat, a to zveřejněním doplňků nebo změn na našich webových stránkách. Pokud budeme chtít osobní údaje použít výrazně jinak, než jsme uvedli při jejich sběru, upozorníme uživatele em, dobře viditelným oznámením na našem serveru nebo podobným způsobem. A v případě potřeby si před novým využitím dat vyžádáme souhlas uživatele.

9 Odkazy na jiné webové stránky Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, a to pro vaše pohodlí nebo poučení. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee. Odkazované webové stránky mohou mít své vlastní zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud navštívíte jakékoliv odkazované webové stránky, důrazně vám doporučujeme přečíst si tyto zásady a prohlášení. Neodpovídáme za obsah webových stránek, které nejsou přidruženy ke společnosti McAfee, ani za jakékoliv použití těchto stránek či zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. V některých případech shromažďujeme údaje o jiných subjektech při jejich kontaktu s vámi (například údaje o osobách, které zasílají zprávy do vašeho počítače). V těchto případech spoléháme na vás, že těmto osobám poskytnete příslušné prohlášení o ochraně údajů a zajistíte jejich souhlas. Váš souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Tímto společnosti McAfee udělujete výslovný souhlas ke zpracování údajů způsobem popsaným v tomto prohlášení, a to v těchto případech: při poskytnutí informací naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek; při zakoupení a využití našich produktů nebo služeb a přijetí podmínek použití, smlouvy EULA a ochrany osobních údajů; při podepsání smlouvy o zakoupení našich produktů a služeb. Užíváním a interakcí s našimi produkty, službami nebo webovými stránkami navíc udělujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů: (a) k umožnění funkce produktu nebo služby, (b) ke sběru údajů automatizovanými prostředky, například pomocí souborů cookie a webových signálů a (c) v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Kromě toho udělujete souhlas s uchováváním a přenosem informací do zařízení společnosti McAfee a jejích partnerů, např. do USA. Kontakt na nás Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, chcete aktualizovat své osobní informace v naší databázi nebo změnit své preference ukládání, kontaktujte nás takto: em zaslaným oddělení ochrany osobních údajů společnosti McAfee, Inc. na adresu telefonicky na čísle poštou na adresu: Privacy Program Office - McAfee, Inc.

10 2821 Mission College Blvd Santa Clara, CA Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte naše pracovníky em na adrese nebo písemně na adresu: Consumer Privacy Response Team - McAfee, Inc Headquarters Drive Plano, Texas Nacházíte-li se v Evropském hospodářském prostoru, pište prosím na adresu: Privacy Program Office - McAfee Security S.A.R.L. 26, Boulevard Royal 2449 Luxembourg, Luxembourg Kromě samotné společnosti McAfee, Inc. odpovídá za ochranu vašich osobních údajů také naše konkrétní dceřiná společnost, s níž jste v obchodním vztahu. Adresa pro zákazníky v USA, Mexiku, Střední a Jižní Americe a Karibiku: McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California Adresa pro zákazníky v Kanadě, Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii a Tichomoří: McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg Adresa pro zákazníky v Japonsku: McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1- Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Poslední aktualizace: Chcete-li si prohlédnout předchozí verze, klikněte sem.

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Děkujeme vám, že jste navštívili tuto webovou stránku. Doufáme, že pro vás bude potěšením, přečíst si o firmě Nestlé a o našich výrobcích. Nestlé respektuje

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů HANABOSO respektuje vaše právo na soukromí v on-line světě, pokud navštívíte naše webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ Děkujeme vám za návštěvu BaxTalent, nástroje společnosti Baxter pro online zpracování žádostí o zaměstnání. Před použitím nástroje BaxTalent byste si měli přečíst celé tyto Zásady

Více

Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí

Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí Hilton Worldwide, Inc. Celosvětová pravidla ochrany soukromí Poslední aktualizace září 2011 Ve společnosti Hilton Worldwide se snažíme o poskytování mimořádných produktů, služeb a zážitků po celém světě.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte

Podmínky použití. Váš souhlas. Vaše použití internetových stránek. Materiál, který odesíláte Podmínky použití Váš souhlas Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Mondelez Czech Republic s.r.o., IČO: 471 23 915, se sídlem: Karolinská 661, Praha 8 (dále též Mondelez ), jsou vám k dispozici

Více

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Poslední aktualizace: listopad 2014. Přehled změn je k dispozici na konci těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů shrnují postupy ochrany

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen Osobní údaje) v následujících situacích: Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Kapitola 1: Instalace...5

Kapitola 1: Instalace...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Obsah 2 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...7 1.3 Instalace a upgrade aplikací...8

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK )

DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DODATEK K LICENČNÍ SMLOUVĚ PRO ŘEŠENÍ BLACKBERRY PRO PODNIKATELSKÉ CLOUD SLUŽBY BLACKBERRY PRO MICROSOFT OFFICE 365 (dále jen DODATEK ) DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ: Abyste měli přístup a/nebo mohli využívat tuto

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Obsah Internet Security 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 1.1 Než zahájíte první instalaci...6 1.2 První instalace produktu...6 1.3 Instalace a upgrade aplikací...6 1.4 Nápověda

Více

Kapitola 1: Instalace...4. Kapitola 2: Začínáme...7. Kapitola 3: Security Cloud...13

Kapitola 1: Instalace...4. Kapitola 2: Začínáme...7. Kapitola 3: Security Cloud...13 Anti-Virus 2015 2 Obsah Anti-Virus 2015 Obsah Kapitola 1: Instalace...4 1.1 Než zahájíte první instalaci...5 1.2 První instalace produktu...5 1.3 Instalace a upgrade aplikací...5 1.4 Nápověda a podpora...6

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Vytisknout Uložit PDF Aktualizováno: 11 leden 2012 Klub tučňáků Disney (dále jen Klub tučňáků ) provozuje a předkládá uživatelům ve všech lokalitách společnost Disney Online Studios

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1

XTRADE XFR Financial Limited CIF 108/10 1 1 Obchodní podmínky 1. Úvod 1.1. Tuto Smlouvu mezi sebou uzavírají společnost XFR Financial Limited (dále jen Společnost nebo my nebo nás ) na straně jedné a Klient ( Klient nebo vy nebo uživatel ) na

Více

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOST INTERNETOVÝCH PLATEB

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOST INTERNETOVÝCH PLATEB EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EUROSYSTÉM DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOST INTERNETOVÝCH PLATEB KONEČNÁ VERZE PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 1 OBECNÁ ČÁST Tato zpráva předkládá soubor doporučení ke zlepšení bezpečnosti internetových

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) mezi: Poskytovatelem: Vodafone Czech Republic a.s., Se sídlem Vinohradská

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více