Prohlášení o ochraně soukromí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prohlášení o ochraně soukromí"

Transkript

1 Prohlášení o ochraně soukromí Toto prohlášení bylo aktualizováno 20. března 2014 byl doplněn odkaz na novou sekci o souborech cookie a proběhly úpravy ke zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti textu. Toto prohlášení poskytuje podrobnosti o údajích, které používáme pro účely zabezpečení, a o našem závazku používat osobní údaje, které shromažďujeme, důvěryhodným způsobem. Úplné znění naleznete zde. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti McAfee Společnost McAfee a její skupina společností (dále jen společnost (McAfee) neboli my ) jsou dceřiné společnosti v úplném vlastnictví společnosti Intel Incorporated. Na ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů nám velmi záleží vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Vážíme si důvěry, s níž nám svá data a systémy svěřujete k ochraně před krádeží, narušením a neoprávněným přístupem. Smyslem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat vás o způsobu, jakým shromažďujeme, spravujeme a používáme vaše osobní údaje na tyto účely: ochrana vašeho hardwaru a dat; prohlubování udržování našeho vztahu s vámi; prošetření a řešení bezpečnostních incidentů a událostí; zlepšování bezpečnostních produktů a služeb; předvídání budoucích bezpečnostních hrozeb a mezer. Shromažďováním a zpracováním údajů můžeme předvídat hrozby a lépe chránit vás, váš hardware a informace. Rádi bychom, abyste věděli, jak vaše údaje zpracováváme, proč k ochraně dat potřebujeme další údaje, že shromážděné osobní údaje nevyužíváme jinak, než jak popisujeme v tomto prohlášení. Při každém zapnutí přístroje, připojení k síti nebo otevření souboru hrozí riziko napadení dat a systémů hackery, spammery, malwarem, spywarem atd. Právě proto je důležité používat bezpečnostní produkty a služby např. od společnosti McAfee. Naše technologie chrání proti známým i mnohým z nových škodlivých kódů, které se objevují každý den. Za tímto účelem naše programy mohou: analyzovat data odeslaná do přístroje a z něj, zda nehrozí nějaké hrozby, chyby, podezřelé aktivity či útoky; analyzovat důvěryhodnost odesílajícího a přijímajícího přístroje a určovat, zda přístup povolit nebo zda pokračovat v transakci; odesílat data na naše servery ke zlepšení našich produktů, služeb a celkové bezpečnosti internetu; přizpůsobovat svou reakci novým rizikům podle informací z vašeho přístroje a naší globální sítě.

2 Přehled našich zásad ochrany osobních údajů najdete dále. Pokud máte jakékoli dotazy, rádi vám na ně odpovíme. Rozsah platnosti. Toto prohlášení platí pro osobní údaje od uživatelů v kontaktu s naší společností, jejími webovými stránkami, produkty, službami a aplikacemi. Prohlášení se netýká osobních údajů, které obdržíme od našich zaměstnanců ty jsou řešeny samostatnou směrnicí. Prohlášení: Naše prohlášení o ochraně osobních údajů dáváme k dispozici takto: zveřejněním odkazů na řadě míst našich webových stránek; odkazy uvedenými v našich podmínkách použití a licenční smlouvě s koncovým uživatelem, začleněním do našich smluv a jiných právních dokumentů podle potřeby. Shromažďované údaje Společnost McAfee (dále společnost ) shromažďuje některé údaje osobní povahy (údaje umožňující samostatně nebo v kombinaci s dalšími zjistit totožnost fyzické osoby). Společnost shromažďuje také údaje, které nemají osobní povahu a ze kterých nelze určit totožnost konkrétní osoby. Pokud se ovšem neosobní údaje zkombinují s dalšími a totožnost majitele z nich lze určit, zacházíme s touto kombinací jako s osobními údaji. Osobní údaje získáváme, když nám je poskytnete nebo je poskytne někdo vaším jménem. Údaje shromažďujeme také tehdy, když naše produkty či služby obdržíte nebo používáte (sami nebo pomocí nějakého přístroje). Některé osobní údaje, které nám můžete poskytnout přímo (vy nebo osoby jednajících vašim jménem): Kontaktní informace (jméno, ová a poštovní adresa, telefonní a faxové číslo, uživatelské jméno v sociálních sítích); Platební údaje (o platebních kartách a bankovních účtech); Doručovací a fakturační adresa a další informace poskytované v rámci nákupu nebo dodávky našich produktů a služeb; Informace o transakcích s námi (například historie nákupů) a vašem použití našich produktů a služeb; Informace vámi poskytnuté prostřednictvím našich komunikačních kanálů diskusních skupin, technické podpory a zákaznického servisu; Uživatelské jméno, heslo a další informace, které slouží k ověření identity; Fotografie, obrázky, biometrická data a související hodnoty hash.

3 Některé osobní údaje získané z vašeho webového prohlížeče při použití našich produktů a služeb: Informace o používaných počítačích, zařízeních, aplikacích a sítích (IP adresa, typ prohlížeče, identifikační číslo a typ přístroje, informace o operačním systému, jazyk systému a předvolby); Aktivity prováděné na našich webových stránkách a způsob použití produktů a služeb (adresy, z nichž uživatel na server přišel, data a časy návštěv našich stránek a místa, kam uživatel kliká, tj. údaje běžně zaznamenávané v protokolech webového serveru); Informace o využití internetu nebo sítě (navštívené adresy a domény, aplikace, které se pokoušejí o přístup k síti nebo informace o datovém provozu); Údaje o souborech a komunikaci, například potenciálním malwaru nebo spamu (soubory, y a jejich přílohy, metadata a související údaje o datovém provozu nebo části hodnot hash (soubory hash, tj. soubory převedené na číselný řetězec matematickým zpracováním uvedených informací), a to včetně dat z vaší komunikace s dalšími subjekty; Další informace využívané při provozu našich produktů a služeb (například informace o počtu zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů a ů či počet nakažení); Informace obsažené ve vzorcích virů nebo malwaru či v souborech, které nám zašlete k přezkoumání. Adresy IP Adresa internetového protokolu (adresa IP) je číselné označení přiřazené každému přístroji (např. počítači, tiskárně, serveru a mobilnímu telefonu), který je zapojen do počítačové sítě komunikující po internetovém protokolu. Podle této adresy se jednotlivé přístroje navzájem hledají v síti. Někdy taková adresa patří počítači využívanému jedním uživatelem, častěji však patří skupině systémů, systému využívanému více uživateli nebo patří bráně do skupiny přístrojů. Například adresy IP uváděné v ových zprávách obvykle patří poštovnímu serveru poskytovatele, nikoli odesílajícímu počítači. Naše bezpečnostní produkty a služby tyto adresy využívají k ochraně vašich informací, přístrojů a osobních údajů. Můžeme například zjistit, že systém nebo skupina systémů spojená s určitou adresou IP byla napadena a odesílá malware nebo nevyžádanou poštu některým našim uživatelům. Mnohdy sice nedokážeme zjistit vlastníka napadeného systému nebo osobu, která systém napadla, můžeme však dané adrese IP přiřadit určité hodnocení odrážející hrozbu, kterou představuje. Naše produkty mohou váš síťový provoz od této adresy odklonit nebo zablokovat malware odesílaný z ní do vašich chráněných přístrojů dřív, než se stanou oběťmi útoku.

4 Adresy IP a další údaje z počítače tak potřebujeme, abychom mohli udržovat zabezpečení v aktuálním, relevantním a efektivním stavu kybernetické hrozby a útoky se neustále rozvíjejí. Soubory cookie Soubory cookie naše společnost používá k ukládání voleb uživatelů a ke zvýšení výkonnosti naší webové stránky a služeb. Navíc slouží k identifikaci uživatelů, kteří se vracejí, takže je při každé návštěvě nemusíme žádat o zadání uživatelského jména a hesla. Informace shromážděné pomocí souborů cookie jsou nezbytné k zajištění některých služeb společnosti McAfee včetně předplacených služeb. Tuto službu nemůžeme poskytovat uživatelům, kteří nedají souhlas se zpracováním dat pomocí souborů cookie, ani těm, jejichž webový prohlížeč všechny cookie odmítá. Pokud si například zakoupíte předplatné nějaké webové technologie, server vytvoří cookie, která signalizuje verzi softwaru a datum vypršení služby. Tak vás můžeme upozornit na novější verze softwaru nebo na konec předplatného. Pomocí cookie lze dále určovat typ a frekvenci reklam, propagačních akcí a dalších marketingových sdělení zobrazených zákazníkům. Tyto reklamy může zajišťovat naše společnost nebo naši dodavatelé reklamní agentury. Společnost používá také tzv "webové signály" (malé průhledné obrázky umístěné na stránkách), které umožňují spočítat návštěvníky stránek a analyzovat, jak naše stránky využívají. Shromážděné informace jsou obecně zpracovávány anonymně a nepoužívají se k identifikaci konkrétních uživatelů. Kromě toho také zaznamenáváme provoz na našich stránkách do protokolu. Například mohou její servery automaticky zaznamenávat informace, které vy nebo váš prohlížeč odešlete při návštěvě webového serveru. Tyto soubory protokolů mohou obsahovat informace, například vaše požadavky, adresu IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku a jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš počítač. Další informace o souborech cookie a reakci stránek na zákaz sledování signalizovaný prohlížečem najdete v našem prohlášení o souborech cookie. Použití shromážděných osobních údajů Společnost McAfee využívá shromážděné údaje v zájmu vašeho zabezpečení a ochrany vašich osobních údajů. Cílem mj. je: Zajistit predikci ohrožení a ochranné produkty a služby; Poskytovat bezpečnostní rady, informace a aktualizace produktů; Provádět výzkum a analýzy (například trhu a spotřebitelů, bezpečnostních aspektů a trendů); Analyzovat chování uživatelů při používání našich produktů a služeb nabídnout jim produkty na míru; Zakládat a spravovat účty na našich serverech;

5 Sbírat a zpracovávat platby a zajišťovat transakce; Poskytovat zákaznickou podporu, spravovat předplatné a reagovat na požadavky, dotazy a komentáře; Informovat o zvláštních akcích, programech, průzkumech, soutěžích, slosováních a dalších nabídkách a reklamních kampaních, a organizovat zapojení uživatelů do nich; Umožnit psaní příspěvků na našich blozích a v jiných komunikačních systémech; Přizpůsobit, měřit a zlepšovat parametry produktů, služeb, webových stránek a reklamu na nich; Analyzovat a vyvíjet nové produkty, služby a webové stránky; Provádět účetnictví, audit, fakturaci, zpracování a vymáhání pohledávek; Zajišťovat prevenci, detekci, vyšetření a ochranu proti možným požadavkům, závazkům, zakázanému chování a trestné činnosti; Dodržovat a uplatňovat předpisy, smlouvy a směrnice; Provádět další činnosti v souladu s tímto oznámením. Produkty a služby zpracování dat Používáte-li některé z našich produktů nebo služeb, bude software pracovat na pozadí systému vašeho počítače nebo přístroje a bude zajišťovat zabezpečení a ochranu osobních údajů. Tato ochrana má kromě jiného následující součásti: ochrana proti nevyžádané poště; ochrana proti virům; zjišťování vniknutí, prevence a ochrana; predikce a prevence zcizení; ochrana sítí; šifrování dat; zablokování mobilních přístrojů; zálohování a obnovení systémů. Aktualizace produktu a podávání zpráv Naše produkty a služby mohou také zpracovávat určitá data za účelem poskytování aktualizací a podávání zpráv. Tyto aktualizační funkce mohou zkontrolovat váš systém, aby zjistily, zda je třeba obnovit nebo modernizovat soubory týkající se příslušných služeb. Produkty a služby mohou například odesílat do společnosti McAfee soubory zpráv. Tyto soubory obsahují řadu informací: počet zkontrolovaných, podezřelých, infikovaných nebo nežádoucích souborů nebo ů, počet infekcí, datum a hodnoty hash zjištěných infekcí a počet nesprávně nahlášených nebo nezachycených hrozeb. Cílem těchto zpráv je analyzovat frekvenci určitých infekcí a převládající hrozby. Tyto informace využíváme také k úpravám produktu podle potřeb uživatele, a to na základě skutečného využití.

6 Sdílené osobní údaje Získané osobní údaje můžeme poskytovat těmto subjektům: Další firmy ze skupiny McAfee k účelům popsaným v tomto dokumentu, například: (i) poskytování služeb a společného obsahu (jako je registrace, prodej a zákaznické služby), (ii) zjišťování potenciálně nezákonného jednání a porušování našich zásad a prevenci před nimi, (iii) ovlivňování našeho rozhodování v záležitostech našich produktů, služeb a sdělení; Dodavatelé a partneři, kteří pro nás na základě našich pokynů zajišťují některé služby (například uchovávání dat, prodej, šetření podvodů a vymáhání pohledávek). Tito partneři smí poskytnuté osobní údaje používat pouze k poskytování služeb naším jménem nebo tak, jak je požadováno zákonem. Další subjekty, u nichž s poskytnutím udělíte souhlas. Například při provádění marketingu ve spolupráci s obchodním partnerem nebo při poskytování potřebného omezeného množství informací bezpečnostním analytikům Některé funkce společnosti mohou převzít jiné spřízněné firmy, např. naše mateřská společnost, Intel Inc. nebo jiné. Taková firma se však zaváže k dodržování zde uvedených podmínek při využívání osobních údajů. Osobní údaje smíme také poskytnout: (i) pokud to vyžaduje zákon nebo soudní proces; (ii) na vyžádání soudem, policií nebo jinými státními orgány; (iii) v zájmu bezpečnosti státu; (iv) pokud je zveřejnění nutné k předejití fyzických, psychických, finančních nebo jiných škod, zranění nebo ztrát nebo (v) v souvislosti s vyšetřováním podezřelé či nezákonné činnosti nebo rizikem trestní odpovědnosti. Společnosti skupiny McAfee si mohou navzájem poskytovat osobní údaje a používat je způsobem, který je v souladu s tímto prohlášením. Tyto údaje můžeme také kombinovat s dalšími informacemi, abychom mohli dále zajišťovat a zdokonalovat naše produkty, služby, informace a reklamy. Při poskytování osobních údajů externímu subjektu, tento musí podepsat závazek k dodržování přinejmenším stejně přísných zásad ochrany a zabezpečení, jako jsou naše. Pokud své údaje poskytnete přímo jinému subjektu, zpracuje je podle svých vlastních standardů (které nemusí být stejné, jaké naše) a svůj vztah s ním řešíte nezávisle na nás. Kalifornský zákon Shine the Light Společnost McAfee neposkytuje bez vašeho svolení vaše osobní údaje jiným subjektům k jejich vlastnímu marketingu.

7 Zabezpečení K ochraně uchovávaných osobních údajů používáme administrativní, organizační, technické a fyzické prostředky zabezpečení. Naše bezpečnostní opatření jsou navržena tak, aby zajistila odpovídající důvěrnost, integritu a dostupnost dat. Pravidelně testujeme, zda na našich stránkách, systémech, v datových centrech a na dalším hardwaru nejsou zranitelná místa. Údaje o platebních kartách zpracováváme v souladu s bezpečnostními standardy oboru (PCI- DSS). Když na naší stránce zaplatíte platební kartou, chráníme její číslo při přenosu šifrováním SSL. Správa a regulace ukládaných osobních údajů. Uživatelům nabízíme možnost volby, jak s nimi budeme komunikovat a jaké osobní údaje o nich obdržíme. Mnoho produktů McAfee umožňuje uživatelům rozhodnout se, jaké osobní údaje od nich budeme shromažďovat. Zasílání marketingových zpráv můžete zrušit kliknutím na odkaz Odhlásit odběr nebo podle jiných pokynů uvedených v těchto zprávách. Můžete také využít sekci Můj účet na našich stránkách nebo nás kontaktovat jak je uvedeno v bodě Kontakt na nás dále. U mnoha našich produktů si mohou uživatelé nebo správci určit, do jaké míry produkty informace shromažďují. Potřebujete-li pomoc, pročtěte si příručku příslušného produktu nebo se na nás obraťte prostřednictvím vhodného kanálu technické podpory. Pokud jste na našich stránkách publikovali své doporučení našich produktů a chcete z něj odstranit své osobní údaje, kontaktujte naši službu zákazníkům. Pokud nebudete mít o marketingové informace zájem, může s vámi společnost dále komunikovat ohledně např. aktualizací zabezpečení, funkcí produktů, odpovědi na žádosti o služby nebo z jiných, např. administrativních důvodů. Přístup k uchovávaným osobním údajům a jejich oprava Osobní údaje uložené ve vašem profilu si můžete zkontrolovat a opravit v sekci Můj účet. Přístup k uloženým osobním údajům si případně můžete v přiměřené míře vyžádat na dále uvedené adrese.

8 Doba uchování dat. Doba uchování osobních údajů závisí na účelu, k němuž data používáme. Společnost McAfee bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, dokud budete registrovaným předplatitelem nebo uživatelem našich produktů, a po uplynutí této doby ještě tak dlouho, jak to vyžaduje zákon, naše interní směrnice a potřeby hlášení a kontroly a také, abychom vám mohli poskytnout odpověď či informace, o které případně požádáte. V některých případech jsme vaše údaje nuceni uchovávat například pro daňové a obchodní účely, účely možného soudního sporu, případně pokud to požaduje zákon nebo státní úřady. Uchovávání nashromážděných informací Nashromážděné informace mohou být uloženy na serverech ve Spojených státech amerických a dalších zemích světa, kde má provozy naše společnost a její partneři. Ochrana osobních údajů dětí Společnost McAfee splňuje také zákon Spojených států amerických o ochraně osobních údajů dětí na internetu (Children's Online Privacy Protection Act) a obdobné zákony v dalších zemích. Společnost neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí mladších 13 let bez řádného souhlasu rodičů. Přenos dat. Získané osobní údaje můžeme přenést do jiných zemí, než jsou země, ve kterých byly tyto údaje původně shromážděny. V těchto zemích nemusí být tak propracované zákony na ochranu údajů jako v zemi, kde společnost McAfee informace původně obdržela. Při přenosu informací do jiných zemí budeme informace chránit způsobem popsaným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, splňujeme platné zákonné požadavky pro přiměřenou ochranu přenosu osobních údajů do zemí mimo EHP nebo Švýcarska. Společnost McAfee má certifikaci v rámci programu ochrany osobních údajů Safe Harbor ustanoveného Ministerstvem obchodu USA, Evropskou komisí a Švýcarskem ohledně shromažďování, uchovávání, používání, přenášení a dalšího zpracování osobních údajů zaslaných z Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska do USA. Naši certifikaci v programu Safe Harbor si lze zobrazit kliknutím sem. Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů Toto prohlášení můžeme kdykoli aktualizovat, a to zveřejněním doplňků nebo změn na našich webových stránkách. Pokud budeme chtít osobní údaje použít výrazně jinak, než jsme uvedli při jejich sběru, upozorníme uživatele em, dobře viditelným oznámením na našem serveru nebo podobným způsobem. A v případě potřeby si před novým využitím dat vyžádáme souhlas uživatele.

9 Odkazy na jiné webové stránky Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, a to pro vaše pohodlí nebo poučení. Tyto webové stránky mohou být provozovány společnostmi, které nejsou přidružené ke společnosti McAfee. Odkazované webové stránky mohou mít své vlastní zásady nebo prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud navštívíte jakékoliv odkazované webové stránky, důrazně vám doporučujeme přečíst si tyto zásady a prohlášení. Neodpovídáme za obsah webových stránek, které nejsou přidruženy ke společnosti McAfee, ani za jakékoliv použití těchto stránek či zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách. V některých případech shromažďujeme údaje o jiných subjektech při jejich kontaktu s vámi (například údaje o osobách, které zasílají zprávy do vašeho počítače). V těchto případech spoléháme na vás, že těmto osobám poskytnete příslušné prohlášení o ochraně údajů a zajistíte jejich souhlas. Váš souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Tímto společnosti McAfee udělujete výslovný souhlas ke zpracování údajů způsobem popsaným v tomto prohlášení, a to v těchto případech: při poskytnutí informací naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek; při zakoupení a využití našich produktů nebo služeb a přijetí podmínek použití, smlouvy EULA a ochrany osobních údajů; při podepsání smlouvy o zakoupení našich produktů a služeb. Užíváním a interakcí s našimi produkty, službami nebo webovými stránkami navíc udělujete souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů: (a) k umožnění funkce produktu nebo služby, (b) ke sběru údajů automatizovanými prostředky, například pomocí souborů cookie a webových signálů a (c) v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Kromě toho udělujete souhlas s uchováváním a přenosem informací do zařízení společnosti McAfee a jejích partnerů, např. do USA. Kontakt na nás Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů, chcete aktualizovat své osobní informace v naší databázi nebo změnit své preference ukládání, kontaktujte nás takto: em zaslaným oddělení ochrany osobních údajů společnosti McAfee, Inc. na adresu telefonicky na čísle poštou na adresu: Privacy Program Office - McAfee, Inc.

10 2821 Mission College Blvd Santa Clara, CA Pokud neobdržíte odpověď, kontaktujte naše pracovníky em na adrese nebo písemně na adresu: Consumer Privacy Response Team - McAfee, Inc Headquarters Drive Plano, Texas Nacházíte-li se v Evropském hospodářském prostoru, pište prosím na adresu: Privacy Program Office - McAfee Security S.A.R.L. 26, Boulevard Royal 2449 Luxembourg, Luxembourg Kromě samotné společnosti McAfee, Inc. odpovídá za ochranu vašich osobních údajů také naše konkrétní dceřiná společnost, s níž jste v obchodním vztahu. Adresa pro zákazníky v USA, Mexiku, Střední a Jižní Americe a Karibiku: McAfee, Inc., 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California Adresa pro zákazníky v Kanadě, Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii a Tichomoří: McAfee Security S.A.R.L., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg Adresa pro zákazníky v Japonsku: McAfee Co., Ltd., Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1- Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan Poslední aktualizace: Chcete-li si prohlédnout předchozí verze, klikněte sem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen

Zásady ochrany osobních údajů. 2013-Květen 2013-Květen Obsah 1 Rozsah ochrany osobních údajů... 2 2 Shromažďování... 2 3 Marketing... 3 4 Cookies... 5 5 Žádný Spam, Spyware nebo Spoofing... 6 6 Bezpečnost... 6 7 Obecné... 7 i 1 Rozsah ochrany osobních

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů Ve Webmium nám jde o ochranu vašeho soukromí a zabezpečení vašich osobních údajů. Řídíme se všemi platnými zákony o ochraně soukromí a předpisy pro zabezpečení osobních

Více

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen "Osobní údaje") v následujících situacích:

Společnost shromažďuje osobní údaje týkající se Zákazníka (dále jen Osobní údaje) v následujících situacích: Podmínky Ochrany osobních údajů při službě MedFon Společnost Medikor Health s.r.o. jako provozovatel služby MedFon spolu se svým partnerem True-Kare se zavazuje pomáhat lidem stát se aktivními partnery

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips Datum účinnosti tohoto Oznámení o ochraně soukromí osobních údajů Srpen 22, 2014 Úvod Toto oznámení o ochraně soukromí osobních údajů se týká osobních

Více

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů

Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Naše Zásady Ochrany Osobních Údajů Poslední aktualizace: listopad 2014. Přehled změn je k dispozici na konci těchto Zásad Ochrany Osobních Údajů. Tyto Zásady Ochrany Osobních Údajů shrnují postupy ochrany

Více

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Poslední aktualizace 8.5.2015 1. ÚVOD Společnosti ze skupiny Unibail-Rodamco (Centrum Praha jih-chodov s.r.o.) jakožto správce a společnosti DARK SIDE a.s jakožto zpracovatel

Více

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska

2. Ochrana osobních údajů. zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 2, č. j. MCP2/061140/2015/OZ- REG/Ska Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.mujtreneronline.cz (dále jen webové rozhraní ), které provozuje podnikatel Felix Strouhal, se sídlem Na Zderaze 268/9, 120 00, Praha

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod

Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Pravidla k ochraně soukromí Marionnaud Perfumeries Česká republika (Privacy Policy) 1. Úvod Marionnaud Perfumeries se zavazuje chránit Vaše soukromí a zajistit, že Vaše osobní data jsou chráněna. Tato

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní webové rozhraní 1. Funkce webového rozhraní 2. Registrace na webovém rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.rc zivot.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelem Jakubem Záleským, se sídlemt. G. Masaryka 856, 565 01, Choceň IČ:01161768,

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení

Ujednání o ochraně osobních údajů. I. Utajení Ujednání o ochraně osobních údajů I. Utajení Společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o., IČ 034 61 114, se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ Děkujeme vám za návštěvu BaxTalent, nástroje společnosti Baxter pro online zpracování žádostí o zaměstnání. Před použitím nástroje BaxTalent byste si měli přečíst celé tyto Zásady

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme?

Zásady ochrany soukromí. Záleží nám na Vašem soukromí. Co se rozumí pojmem osobní údaje. Jaké osobní informace shromažďujeme? Zásady ochrany soukromí Záleží nám na Vašem soukromí Společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC ) si klade za cíl chránit vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s vašimi

Více

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách

Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách Právní ujednání/ Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ NÍŽE UVEDENÉ SDĚLENÍ, KTERÉ SE VZTAHUJE NA TUTO STRÁNKU A NA VEŠKERÝ MATERIÁL, KTERÝ STRÁNKA OBSAHUJE.

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air

Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air Druhy souborů cookie používané webovými stránkámi Wizz Air 1.1. Nezbytně nutné soubory cookie Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k tomu, aby Vám byl umožněn pohyb po stránkách a využití funkcí, zvolených

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele Příloha č. 3 Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů Ústřední knihovny VŠB TU Ostrava Ústřední knihovna VŠB-TUO (dále jen ÚK), shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů za účelem poskytování knihovnických

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 27 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalace a aktivace Předchozí Instalace Předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Anti-Virus není třeba odinstalovat. Po instalaci nové zkontrolujte nastavení aplikace

Více

Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013)

Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013) Smluvní ujednání (platné 3.6.2006-2.1.2013) 1. Smluvní podmínky Veškeré ceny v internetovém obchodu jsou konečné v den objednávky a obsahují již daň z přidané hodnoty. Všechny ceny jsou uváděny v českých

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky )

Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Podmínky používání webových stránek Bossa (dále jen jako Podmínky ) Webové stránky www.bossa.cz a www.bossa.pl jsou ve výlučném vlastnictví společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. se sídlem:

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6.

Obchodní podmínky. Obsah: 1.Obecná ustanovení. 2.Objednávka. 3.Cena zboží, pokuty, faktury. 4.Forma platby. 5.Způsob platby. 6. Obchodní podmínky Obsah: 1.Obecná ustanovení 2.Objednávka 3.Cena zboží, pokuty, faktury 4.Forma platby 5.Způsob platby 6.Zabezpečení 7.Dodací podmínky 8.Garance 9.Odstoupení od smlouvy 10.Odpovědnost za

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly.

Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE. Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému PlayStation Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. Rodičovská kontrola UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE Než svému dítěti dovolíte hrát hry v systému Vita, nastavte možnosti rodičovské kontroly. 4-419-422-01(1) Systém Vita nabízí funkce, které umožňují rodičům a zákonným

Více

Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou"

Úplná pravidla Soutěže Jízdenky kartou Úplná pravidla Soutěže "Jízdenky kartou" 1. Pořadatel soutěže Pořadatelem soutěže je Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČ: 47311975, Mrštíkova 3, 461 71, Liberec III (dále jen "DPMLJ").

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ 10 6. PODPORA A ROLE

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

služby GTAC Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs.

služby GTAC Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs. SIEMENS PLM SOFTWARE >> Význam Maintenance služby GTAC Aada f,jkhm Siemens PLM Software Průvodce pro uživatele GTAC - centrálního střediska technické podpory společnosti Siemens PLM Software http://support.ugs.com

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP

Bezpečná správa dodavatele. Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Návod k nastavení HP dodavatele: Jak zaregistrovat vaši firmu v databázi dodavatelů HP Global Procurement Poslední aktualizace: 2 February 2012 OBSAH Téma 1 Proč potřebuje HP údaje o vaší společnosti?...

Více

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s.

Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. Pravidla pro používání Klientské zóny České pojišťovny a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Klientskou zónou České pojišťovny a.s. (dále též KZ ) se rozumí aplikace dostupná na internetových stránkách České pojišťovny

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů HANABOSO respektuje vaše právo na soukromí v on-line světě, pokud navštívíte naše webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna

Více

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení

CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení CISCO CCNA I. 8. Rizika síťového narušení Základní pojmy Rizika Devastace sítě Ztráta dat a důležitých informací Ztráta kontroly nad sítí Následnéčasové ztráty Krádež dat Ztráta identity (bankovní operace

Více

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace.

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Ochrana dat 1. TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SOUSTŘEĎUJEME Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Informace osobní identifikace se vztahují k osobě např.

Více

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah

Zásady ochrany osobních údajů. Obsah Zásady ochrany osobních údajů Úvod Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů společnosti Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo (dále jen TRAVIAN GAMES ). Platí pro všechny

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů

Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů Nejlepší zabezpečení chytrých telefonů CHRAŇTE své soukromí; některé kontakty se mají zobrazit výhradně vám ZABEZPEČTE své kontakty, fotografie a soubory pro případ ztráty nebo zcizení telefonu NAJDĚTE

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Děkujeme vám, že jste navštívili tuto webovou stránku. Doufáme, že pro vás bude potěšením, přečíst si o firmě Nestlé a o našich výrobcích. Nestlé respektuje

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

AVG Identity Protection

AVG Identity Protection AVG Identity Protection Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.4 (30.11.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi

Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Zásady ochrany osobních údajů Otázky a odpovědi Děkujeme vám, že jste navštívili tuto webovou stránku. Doufáme, že pro vás bude potěšením, přečíst si o firmě Nestlé a o našich výrobcích. Nestlé respektuje

Více

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav

Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav Knihovna Eduarda Petišky I. Olbrachta 36, 251 01 Brandýs n.l. - Stará Boleslav S M Ě R N I C E č. 21 SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ KNIHOVNY Čl. 1 Účel směrnice Promítnutí zákona č. 101/2000

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_19 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více