český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.wingmakers.com český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný"

Transkript

1 1 Tento dokument je tvořen rozhovorem mezi Markem Hempelem a Jamesem Mahu v dubnu Je to telefonický rozhovor. Dá se též stáhnout jako audio soubor z webu WingMakers.com v sekci Stvořitel. Tento přepis zhotovil Mark Hempel. český překlad, léto 2014, Ondřej Průzračný

2 2 Mark: Myslím, že jednou z hlavních otázek, kterou většina lidí klade a bude to pravděpodobně vypadat naivně, ale stejně bych na to chtěl slyšet tvůj názor. Jaký je účel celé této věci s názvem lidstvo? Proč spolu nemůžeme vyjít a žít tu společně v nějaké formě relativní harmonie? James: Viděl jsi někdy show Star Dance? Mark: Párkrát. Nejsem velký příznivec tance, což by ti má žena ráda potvrdila. James: (Smích.) Španělé milují tanec. Je to jejich kulturní esence. Ale abych zodpověděl tvou otázku, použiji metaforu a ta metafora v sobě obsahuje koncept této show Star Dance. V té show se dohromady párují profesionální tanečníci s nezkušenými tanečníky z řad celebrit ačkoliv v mnoha případech by se dalo diskutovat, nakolik se jedná o celebrity; ale pro naše účely je nazvěme celebrity tanečníky. Na každé show jeden pár vypadne až je nakonec na poslední show odhalen vítěz. Takže s tímto vytvořeným koncepčním rámcem si teď představ, že celá země je taneční parket. Na jedné straně parketu máš celebrity. Teď, abychom byli soudní, tyto celebrity nemusí nutně být známé. Na druhé straně parketu máš zkušené profesionální tanečníky. Ty celebrity inu, to jsou staré gardy. Jistým způsobem představují to, odkud lidstvo přišlo naši minulou cestu. Jsou tou částí lidstva, která žije dominantně v levé mozkové hemisféře té reptilianské, kde sídlí ego osobnost, dočasná skořápka. Žijí, aby si užili, ale také aby se báli. Takže tato skupina, jak si jistě umíš představit, se zabývá zkoumáním svého prostředí, aby našla hrozby, problémy, aby svoje prostředí analyzovala, hledala řešení problémů, strukturovala svůj svět do shody všechny postavila do lajny. Oni preferují uniformitu, být součástí příběhů třetí dimenze: úspěch, získávání věcí, být součástí soukolí a ze všech sil se snaží nerozhoupat loď. Na druhé straně tanečního parketu máme profesionály. Ti představují směr, kterým lidstvo kráčí. Je to budoucnost. Oni jsou částí lidstva, která žije primárně v pravé mozkové hemisféře jsou intuitivnější, orientovanější do srdce, tvůrčí. Oni představují tu část, která hledá tón rovnosti a jednoty. Vnímají energetická pole ten vesmír energie, ve kterém žijeme. Jsou to agenti změny, takže podle definice oni jsou těmi, kteří rozhoupávají loď.

3 3 Takže máme tyto dvě skupiny, které spolu sdílí taneční parket zvaný země. Hudbou tou věcí, která způsobuje, že tyto dvě skupiny spolu začínají tancovat a interagovat jsou jemná vibrační pole, skrze které se náš solární systém pohybuje, jak postupuje ve svém velkém cyklu kolem galaktického jádra galaxie Mléčná dráha. Tato hudba, pokud ji tak můžeme nazvat, všechno lidstvo spojuje dohromady v tom tanci. A teď, na tomto jevišti, se zdá, že ten tanec je nešikovný. Sleduješ mě? Mark: Ano, sleduji tě. Jsou ty dvě skupiny podobně velké? James: Co se týká poměru, tak je asi 650 celebrit na každého profesionálního tanečníka. Nicméně není to tak, že by byly jen tyto dvě skupiny. Tato dichotomie či dualita se týká také jedince. Mark: Dobře, myslím, že tady jsem se ztratil. James: V jedinci v každé osobě je tento taneční parket také na mikroskopické úrovni. Vzpomeň, že žijeme v holografickém vesmíru. Proto v celém tomto tanci hrají tak důležitou roli poměry ale k tomu se dostanu později. Představ si sama sebe jako ten taneční parket. Na jedné straně jsi celebritou, máš reptilianský mozek svou levou hemisféru. Zabýváš se přežitím logickou shodou. To nejsou špatné věci. Nedávám celebritám cedulku špatní; a profesionálům dobří. Abys měl chemii, potřebuješ obě skupiny. Co je kritickým bodem, je poměr jejich přítomnosti v rozhodovacím procesu. Na druhé straně máš svou duši, srdce, pravou mozkovou hemisféru, vyšší mysl, intuici. Když se toto stane ve tvém životě aktivované a tím myslím, že jsi to vyvolal praxí ctností srdce můžeš se natáhnout k té svojí části, která je celebritou. K té části, která je velmi zakódovaná do lidského nástroje a která hledá hrozby, která se pokouší přežít, která je sobecká, která vidí tři dimenze a nic víc. Tancuješ vnitřně. Takže máš tuto dichotomii. Tuto dualitu. A je to celé v tobě. A stejným způsobem je to i vně tebe na větším jevišti zvaném země. Takže tento taneční parket má tvůj lokální vesmír, stejně jako ne lokální vesmír na straně země. Dává ti to smysl?

4 4 Mark: Jo myslím, že jo. Zpět k metafoře Star Dance kdo jsou rozhodčí? James: Než se dostaneme k rozhodčím, dovol, abych vysvětlil ještě jednu věc. Mark: Jistě. James: Profesionální tanečníci učí nejen slovy, ale svých chováním. Ukazují taneční kroky. Předvádějí pohyby či praktiky, které vycházejí ze srdce a z duše. Předvádějí tvořivost pravé hemisféry. Oni ji nekážou. Je to demonstrace. Součástí této demonstrace je akceptování nešikovnosti jejich partnerských tanečních celebrit ať už vně nebo uvnitř nich. Ta část lidstva, která je celebritami, zkrystalizovala do chování, které jim dobře sloužilo ve tří dimenzionálním světě. Aby mohli tancovat s profesionály, musejí být ochotni přijmout nové chování, nové pohyby a opravdu naslouchat hudbě cítit ji. To vyžaduje přetvoření jejich systémů víry. Což je něco, co pro velké procento lidské populace není snadné polovina lidstva je součástí světových náboženství. Takže profesionální tanečníci musejí mít soucit a pochopení. Také pomáhá trpělivost. Jinak se stanou netrpělivými, frustrovanými a dokonce rozhněvanými. To také platí o jednotlivcích, ale tady se to týká jich samých. Je to forma sebe odsouzení někdy i zesměšnění. Takže tento tanec se odehrává zároveň v ne lokálním vesmíru a v lokálním vesmíru. Profesionálové cítí sami v sobě tuto dichotomii nové gardy a staré gardy, pravé a levé hemisféry, intuitivního a logického, duše a těla, srdce a ega. Ale toto jsou dva taneční partneři a jestliže se nechají strhnout hudbou, nová garda ukazuje pohyby, praktikuje soucit a ti dva můžou tancovat jako jeden! (8:07) Pauza Teď ke tvé otázce, kdo to posuzuje kdo jsou rozhodčí? V lokálním vesmíru jsi to samozřejmě ty. To hodnotíš kvalitu tance. Kdo vede? Kdo šlape na špičky? Kdo přináší kvalitu pohybu? Ty sám to hodnotíš a často tvrdě.

5 5 Mark: Proč? Proč to děláme? James: Protože jakmile jsi jednou aktivovaný, víš, že jsi energií. Víš, že nejdřív jsi energií, pak tělem. A víš, že tato energie je spojená se vším ostatním v nelokálním vesmíru. Je to Bytí jednotou a tato jednota se odehrává skrze lásku. Takže když nešikovně spadneš nebo šlápneš na špičky, odsoudíš se, že jsi nešika. Ale jak už jsem mnohokrát říkal, toto není o dokonalosti. Je to o nacvičování pohybu, nebo ctností srdce, podle tvých nejlepších schopností v daném okamžiku. Taneční parket není vždy rovný. Tří dimenzionální svět má své nástrahy a pasti. Každý si o ně může ukopnout palec. Zdravotní záležitosti, fyzické překážky, vztahy, pracovní stres, finanční potíže to všechno informuje taneční parket, na kterém tančíš. Některé taneční parkety jsou hrbolatější než jiné, ale když tomu tak je, ty svůj tanec zpomalíš. Když se dostaneš na hrbolatý taneční parket, pohybuješ se opatrněji, ale stále můžeš plynout. Tvé pohyby stále můžou být ladné. Stále můžeš praktikovat ctnosti srdce dokonce i vůči parketu samotnému. Mark: A co v nelokálním vesmíru kdo je tam rozhodčími? James: Jsou dvě skupiny rozhodčích: každá pro jednu stranu tanečního parketu. Pro celebrity tanečníky představuje rozhodčí náboženství, kariéra, vláda, kultura, politika kteří se všichni na ten tanec nejdříve mračí, ale když to musí být, nechají tanec vést celebrity tanečníka. Umožní logiku, racionalitu a souznění s převažujícími vírami institucí. Co se týká profesionálních tanečníků, jejich soudci vycházejí z kulturně tvůrčí elity a duchovních guruů. Z autorů nejprodávanějších duchovních knih, z těch, kteří dělají svá turné po světovém tanečním parketu a poskytují své komentáře k tomu, jak nejlépe žít jako duchovní bytost. Mark: Jsi ty nebo Tvůrci Křídel rozhodčími? James: Ne. My nejsme rozhodčími v žádném smyslu toho slova. Profesionální rozhodčí se pokoušejí kultivovat Pracovníky Světla, hnutí New Age, Osvícené komunity. Oni jsou těmi, kdo je v těchto komunitách považován za vůdce a poskytují vjem toho, co je praktické a možné. Stali se rozhodčími v tom smyslu, že oni věří, že mají zvláštní poznání toho, jak být duchovní osobou osvobozenou od omezení náboženství nebo historické mysli. Oni se nutně nevnímají jako rozhodčí, ale jestliže tvrdí že abys byl duchovní osobou, musíš používat tu či onu techniku nebo praxi pak jsou to, jistým způsobem, rozhodčí.

6 6 Mark: Ale není to tím, co dělají Tvůrci Křídel? Mám na mysli to, že mluví o Šesti Ctnostech Srdce či Kvantové pauze nebo takových věcech a pak doporučují praktikování těchto věcí... James: Rozdíl je v tom, že my nejsme známí. Nikdo nás nevidí. Můžeš nás nazývat neviditelní rozhodčí, ale když jsi neviditelný, jak bys mohl být rozhodčím? A my se také nepokoušíme dělat organizace. Pokoušíme se zvětšit poměr Profesionálních tanečníků abych pokračoval v té metafoře. Chápej, každý může být profesionální tanečník. Může to být třeba člen vlády, Katolické církve, může to být Muslim, Hind, může být ve vězení, může to být komunista nebo zanícený vědec nezáleží na tom, jestli je nebo není součástí jmenované nebo nejmenované Osvícené komunity; ani na tom, co považuje za svůj systém víry. Na čem záleží, je to, aby vědomě vyzařoval ctnosti srdce. Aby vysílal soucit, pochopení, pokoru, odpuštění a tak dál skrze své chování. Často jsou profesionálními tanečníky prostí lidé bez začlenění. Začleněním myslím nějaký systém víry nebo organizaci. Nezačleněná osoba prostě pevně intuitivně věří v nadřazenost srdce a duše a díky této víře může přijímat a vysílat tuto frekvenci rovnosti a jednoty. To to není o poznání. Někdo může mít velké poznání o historické mysli a duchu, může mít třeba ekvivalent doktorátu v duchovnosti, ale přitom může být v hlavě. A z toho důvodu může tančit na hudbu nižší frekvence. Co se týká nezačleněného jedince, ten může být spojen s frekvencemi lásky a soucitu. Ne s organizacemi nebo osobnostmi. Ne s vládami či politickými hnutími. Ne s náboženstvími či duchovními organizacemi. Proto profesionální tanečníci můžou vzejít odkudkoliv. A díky této skutečnosti opravdu neexistuje nikdo, kdy by byl vybaven na rozhodování ačkoliv jsou tací, kteří se o to pokoušejí. Hnutí života centrovaného na srdce není vlastněno žádnou organizací. Ani není sférou Tvůrců Křídel. Je to starobylá věc a dávno předtím, než na této planetě začalo lidstvo, existoval ten tanec a poměr celebrit k profesionálům ve všech doménách hmotného vesmíru. Je to intuitivní, ale jen pro ty, kteří se otevřeli profesionálovi v sobě.

7 7 Mark: A jak to má člověk udělat? James: Nihilismus je mocný taneční pohyb celebrit tanečníků. Levá mozková hemisféra a reptiliánský mozek vidí život jako když ne bezvýznamný tak přinejmenším jako něco, čeho je potřeba se obávat a navigovat skrz to za účelem zmenšení zklamání, problémů a a nepříjemností. Předpokládají, že vesmír je nesoucitný. Že Bůh je výmysl pravé mozkové hemisféry. Že je to přelud a že tancovat na tuto hudbu nemá smysl. Jak lidé vyrůstali, mnozí si museli vybrat mezi náboženstvím a nihilismem. Jejich myšlenkový proces byl asi takovýto buď můžu být věřící nebo ateista. Ale skutečný svět je mnohem složitější. Vždycky je o poměrech. Je to matematická jistota, protože my jsme energetické bytosti nikoliv hmotná úložiště buněk, svalů, kostí, šlach, orgánů a krve. Takže nejsme ostrovy organické hmoty; kolektivně jsme oceánem energie. Takže z důvodu této vzájemné propojenosti znamenají poměry všechno. Věda přináší lidstvu model reality, ve kterém se můžeme vidět jako Bytosti tvořené energií poli energie, která se mísí se všemi ostatními a toto mísení se také týká energetických polí planet, hvězd, galaxií a vesmíru jako celku. Tento model může být přizpůsoben tak, aby zapadl do nihilistického systému víry do konceptu nepečujícího vesmíru bez boha. Také může být přizpůsoben náboženským a duchovním systémům víry, kde poskytne důkaz, že vesmír je důsledkem pečující, tvůrčí síly zvané Bůh, Allah nebo Stvořitel nebo jakékoliv jiné slovo, které si vybereš. Prvním krokem je vždy aktivace profesionálního tanečníka. Mít o tom alespoň nějaké ponětí, nehledě na to, jak je vágní. Dostat se s tím do kontaktu a přivést to do středu pozornosti prostřednictvím praktikování toho, co plyne ze tvého srdce ve formě intuitivní inteligence, inteligence chování a jednoduchosti. Já osobně věřím, že praxe šesti ctností srdce je dobrý způsob, ale každý si může najít svou vlastní metodu. Já jsem již říkal, ta cesta není vlastněna ani provozována nikým, protože což je, myslím, trochu paradoxní se jedná o individuální stezku k vzájemné propojenosti. Ve skutečnosti žádná jiná cesta není.

8 8 Mark: Prve jsi říkal, že je asi 650 celebrit tanečníků na každého profesionálního tanečníka. Když hovoříme o poměrech, tak to vypadá jako dost strašný poměr. Vidíš to nadějně? James: To není o naději, Marku. Je to o empatii jediné osoby, která pracuje v souladu a rezonanci s vesmírem. Poměr 1:650 je součástí té rovnice a další součástí je velký počet lidí, kteří jsou v této době inkarnovaní na planetě. To, co mnohými lidmi bylo nazýváno posunem, se týká přesně tohoto posunu poměru, spolu s velkou lidskou populací. Blížíme se ke dvanácti miliónům lidí na planetě, kteří jsou schopní vysílat tyto ultra jemné frekvence srdce duše; a dělají to vědomě, pravidelně a bezpodmínečně. Mark: To je důvod, proč jsi chtěl vytvořit Chrámy Událostí (angl. Event Temples)? James: Vlastně ani ne. Pochop, čísla jsou jednou z věcí, na kterou se lidé vážou. Kdyby na Chrámu Událostí bylo přítomno jen deset lidí, lidé by té události přiřadili stav úspěch/neúspěch. Já vím, že už jsem to říkal, ale opravdu to není o množství koordinovaného úsilí. Nepotřebuje to být koordinováno ani řízeno ani channelováno ani synchronizováno. To už je uděláno Univerzální Bytostí, jíž jsme všichni součástí. Na Chrámu Událostí může být deset lidí a dalších deset tisíc lidí může být rozmístěných po celé planetě a v té samé době dělat podobnou praktiku. To všechno přispívá k projekci vyšších dimenzí do této, kterou kolektivně nazýváme země. Mark: A jak to přispívá, Jamesi? Nebo přesněji, čemu to přispívá? Právě jsi zmínil projekci vyšších dimenzí na zemi. O tom to celé je? O konceptu nebe na zemi? James: Inu, není to ani tak o tom, že nebe je přivedeno na zem nebo dokonce že vyšší dimenze jsou nahrány do všech lidí. Mnohem více to je o experimentu v čase. Čas je vozítkem vědomí lidstva, mnohem více než je lidský nástroj vozítkem duše. Takže čas vytváří ve tří dimenzioálních realitách zdání, že vědomí lidstva se vyvíjí. Že se vědomí vyvíjí, jak lidstvo cestuje galaxií a vesmírem.

9 9 Uvažuj o tom takto země krouží kolem slunce, solární systém krouží kolem galaxie, naše kupa galaxií se nevysvětlitelně valí k tomu, co astronomové nazývají Velký Přitahovatel (angl. Great Attractor) a vesmír expanduje závratnou rychlostí. My vlastně ve skutečnosti neznáme rozsah toho mystéria, které se rozpíná za tuto strukturu, ale víme, že se rozpíná. Stále dál expanduje. A v celé této záležitosti od nejmenšího k největšímu, je časoprostor vozítkem, které způsobuje, že evoluce vypadá jako lineární proces. Jako cesta v časoprostoru. Existují jiné domény vědomí, které fungují vně našeho čtyř dimenzionálního konceptu časoprostoru; domény, kde se čas zpomaluje nebo zrychluje nebo úplně mizí a přestává existovat. Vyšší pole vědomí kde lidstvo je jediným bytím to je odlišná forma časoprostoru, od čehokoliv, co je na zemi a přitom to je časoprostor, do kterého směřujeme. Až země dorazí do tohoto časoprostoru, tak my všichni lidé to budeme cítit jako tělesný zážitek, který přemění naše postoje a vnímání toho, co tvoří význam slova lidstvo. Všichni se transformujeme do jediné bytosti a přitom všechna vyjádření či projekce individuality zůstanou svrchované. To je stav vědomí Svrchovaného Sjednocení nejvyšší dimenzionální vědomí, které je v lidské rodině známé. Mark: Takže znamená to, že lidstvo se vyvíjí v závislosti na své pozici v časoprostoru? James: Ano, jistým způsobem. Kdyby se země nalézala ve frekvenci či energetickém vzorci vesmíru, který by byl tvořen nižšími frekvencemi, pak by životní formy žijící na planetě včetně lidí odrážely tyto nižší frekvence ve svých chováních a postojích. Na druhé straně, kdyby se lidstvo a jeho kosmická loď země nalézali ve vyšším dimenzionálním poli vesmíru, tak by tyto vyšší frekvence aktivovaly nová chování a postoje soudržnější se srdcem a lidskou duší. To je důvod, proč se Tvůrci Křídel dívají na časoprostor jako na esenciální prvek v rovnici jednoty a rovnosti. Lidská rodina je neoddělitelně spojena s vesmírem a pozicí v něm. Mark: To zní trochu jako astrologie pro lidskou rasu. To je to, co chceš říct? James: Vidím, kam tím závěrem směřuješ, Marku, ale opravdu to není to samé. Není to ani tak o pozici planet v souvztažnosti k inkarnačnímu počátku jedince. Je to mnohem více o pozici země coby kosmické lodi, která obíhá kolem galaktického středu a o galaxii cestující vesmírem. Nic není statické. Stále probíhají změny. Tempo změny, její stupeň, protichůdné síly ke změně to všechno je modulováno a vytvářeno kosmickým vlivem.

10 10 Tento kosmický vliv může aktivovat nebo deaktivovat vlivy v lidském nástroji, včetně DNA, chemie mozku, srdce, endokrinního systému a dalších orgánů. Pochop pole jsou jediným způsobem, jak může univerzální inteligence fungovat v celém druhu. Tak například kosmické pole interaguje se solárním polem a solární pole interaguje s planetárním polem jako je geomagnetické pole země. Pole země může v sobě tuto kosmickou informaci nést a ona pronikne do každé lidské bytosti, dokonce i do zvířat a rostlin. Všechno na planetě se v jistém smyslu koupe v těchto polích. To se děje stále. (22:30) Pozice v časoprostoru jsou pečlivě řízeny Zdrojovou Inteligencí. Tyto poziční souřadnice nejsou svévolné nebo náhodné. Jsou následkem inteligentního procesu koordinovaného Prvotním Zdrojem či Stvořitelem. Vytvářejí možnost pro vývojové skoky. Někteří toho využijí. Jiní ne. Rozdíl je v jejich systému víry, jejich schopnosti adaptace a přetvoření jejich víry a způsobu, jak tyto nové víry praktikují ve svých životech. Dovol, abych dal jeden příklad. Každý měl někdy zkušenost, kdy byl někým zraněn. Přátelství se rozpadne a dotyčného přemůže hněv nebo frustrace. Když se to zranění přihodí, dotyčný se nalézá ve specifickém časoprostoru. V tomto časoprostoru nemůže druhému odpustit. Je to téměř nemožné. Ale za hodinu nebo den, se nalézá v jiném časoprostoru, kde již je odpuštění možné. Můžeš třeba říci, že vzpomínka zeslábla a to je důvod, že odpuštění už je možné. Nebo se druhá osoba třeba omluví a to umožní odpuštění. Na tom je něco pravdy, ale ve skutečnosti je to posun v časoprostoru, který to umožní a také nové energie, které námi pronikají. Znovu říkám, že nic není statické. Ti, kteří nikdy neodpouštějí, ti se uzamykají nebo nebo ukotvují v časoprostoru dané události, zde, ve svých myslích. Ztratí svou schopnost plynout s kosmickou lodí země. Ztratí schopnost vidět, jak je časoprostor proměnlivý, jak energie vesmíru tancují v každém z nás, jak se stále měníme, protože jsme proměnlivé energie, které stále proudí časoprostorem. (Pauza) Vím, že to byla dlouhá odpověď. Takže tady skončím.

11 11 Mark: Tato otázka je možná mimo rámec, ale zajímalo by mě, jestli bys mohl promluvit o tom, proč profesionální tanečníci prostě netančí jen spolu a neignorují celebrity tanečníky? James: To je pěkná otázka. Dovol, abych ji zodpověděl tímto způsobem mnozí z nás jsou svým srdcem aktivisté. Jsme zanícení našimi vírami. Bráníme je. Postavíme se komukoliv, kdo je chce změnit. Odporujeme těm, kteří se nás snaží zviklat. Nicméně zároveň jsme si svými vírami tak trochu nejistí. Aktivismus je forma sjednocení. Skupina Za záchranu velryb je sjednocena kolem svých ideí. Kdyby tato skupina Za záchranu velryb jenom rozmlouvala s námořními biology, byl by to jen další hlas ve sboru. Jejich aktivismus by se setkal se zájmem, ale nic by to nezměnilo. Stejné to je i s profesionálními tanečníky, kdyby tancovali jenom spolu. Možná by tancovali krásněji, ale nemělo by to žádné důsledky. Byli by méně aktivisty a více více umělci ve své podstatě. Duchovní aktivismus není učení slovy. Tanec se děje na hudbu Stvořitele a tato hudba se stále mění. Není to jediný opakující se rytmus. Tanec je tvořen postoji a chováním. Tak demonstrujeme své chování nikoliv jako nějaké stroje, nýbrž jako lidé, jejichž lidství zůstává neporušené. Praktikujeme naše ctnosti srdce nikoliv dokonale, avšak lidsky. Jsme pokorní stoupenci. Mark: Jamesi, jestli ti to nebude vadit, trochu bych posunul téma ke tvým novelám. Tvoje nová novela, Skladatel počasí, se týká Iránu a Islámské kultury konkrétně jednoho z jejich proroctví. Protože jsi hovořil o Ježíšovi, trochu mi to připomnělo, abych se tě zeptal na toto. James: Skladatel počasí je dlouhý příběh a bude pravděpodobně zapotřebí několika knih, aby mohl být odvyprávěn. Ano, začíná v Iránu a jeho středem je 12 letý chlapec jménem Terran Kahn, který byl vychováván jako Mahdi. Mahdi, v pojmech Islámského proroctví, je následovník Mohammeda. Také je známý jako 12. Imam. Kolem této ústřední postavy Islámu existuje množství různorodých proroctví a ty se trochu liší v závislosti na Sunnitské nebo Shiitské orientaci, ale všeobecně říkají, že Mahdi se inkarnuje na konci časů, aby v podstatě svět zbavil zla a obrátil ho na jediné pravé náboženství. Ve Skladateli počasí je Terran on je jako neochotný Mahdi. Narodil se v předvečer Sunrotu a byl vychováván jako Mahdi, protože proroctví uváděla tuto konkrétní okolnost že bude zrozen prvního dne konce času.

12 12 Mark: Třeba bys mohl vysvětlit, co je v té novele Sunrot... James: Sunrot je pojem označující kataklysmatickou událost způsobenou velmi mocnou sluneční erupcí. Tato erupce byla natolik mocná, že změnila všechno na zemi. Terran se narodil přesně v době, kdy se ta sluneční erupce dotkla země a když říkám dotkla, bylo by asi lepší slovo sežehla. Sunrot změnil všechno a podle většiny standardů k horšímu. Příběh ukazuje, jak zapadlý kmen v severovýchodním Iránu, známý jako národ Baluchianů, uvěřil, že Terran Kahn je Mahdi. Je to podobné tomu, jak byl nalezen Dalajláma jako mladý chlapec a odebrán ze svého domova, aby byl důsledně vycvičen k roli, kterou bude hrát jako duchovní vůdce Tibetu. Příběh je vyprávěn Terranovýma očima, když utíká pryč ze své vesnice, aby hledal vzdělání. Jistým způsobem se chce vyhnout roli být Mahdi. Je velmi intelektuálně nadaný, ale duchovní vůdce Baluchianů ho nechce nechce ho ztratit. A tak pošlou záchranný tým, který ho má přivést zpět. Když se Terran dostane do města jménem Mashhad, což je druhé největší město v Iránu, najde tam školu a oni okamžitě rozpoznají jeho intelektuální nadání. Měl bych také zmínit, že v tomto po sunrotovém světě jsou všechny národy sjednoceny do Velkého národa. Takže je to jeden svět a jeden jazyk a kultura. Všechno je homogenizováno. Všechny školy jsou zasíťovány s ústřední kanceláří v Denveru s názvem Fakulta. Zde testují všechny děti a pak je umisťují do sociálních rolí. Už neexistují státní hranice. Existuje jediná vláda jménem Velký národ. Takže v tomto světě se Terran pohybuje a je naprosto naivní, co se týká způsobu, jak tento nový svět funguje. Fakulta zjistí, že má ultra vysoké IQ a posílá extrakční tým, aby přivezl Terrana do jejich Denverského zařízení. Ale z toho vzejde něco jako přetahovací válka mezi Terranovým kmenem a extrakčním týmem. Nechci tady jít do podrobností ohledně různých dějových zápletek, ale myslím, že můžu říci těm, kteří mají rádi akční dobrodružství, že tato kniha je plná akčnosti.

13 13 Mark: Jako někdo, kdo má před výtisk, z celého srdce souhlasím. Myslím, že ze všech tvých písemností je tato co se týká děje nejpoutavější. Je to opravdu napínavý, strhující příběh. A od lidí, kteří také četli před výtisk, vím, že to komentují stejně je to opravdu strhující příběh, který je trochu okořeněn duchovností, ale hlavně je to napínavý příběh. A myslím, že také můžu říci, že v porovnání s tvou předchozí knihou, Quantusum, je to docela odklon. James: Ano, myslím, že ano, ačkoliv to nebyla ani tak moc vědomá záležitost jako spíše způsob, jak snad zaujmout nové, mladší publikum. Quantusum a Dohrmanovo proroctví byly obě dost ezoterické knihy přinejmenším na novely. Skladatel počasí se více přiklání k hlavnímu proudu jistým způsobem je méně ezoterický. To vyrovnají další pokračování. První kniha je převážně způsob, jak uvést hlavní hrdiny a větší dějovou osu, která se bude rozvíjet dále v dalších dvou knihách. Mark: Je nějaký konkrétní důvod pro to, proč se v této první knize soustřeďuješ na Irán a Islámskou kulturu? James: Prostě bylo nutné odvyprávět celý příběh a protože Terran je hlavní postavou celého příběhu a narodil se v hlubokých pouštích severovýchodního Iránu, vyžadovalo to toto prostředí. Také bylo důležité povědět příběh mladého chlapce, který byl vychováván ve stínech proroctví. On nebyl tím, kdo tuto zodpovědnost hledal byla na něj naložena. Během staletí bylo mnoho těch, kteří se prohlašovali za Mahdi, ale toto jejich tvrzení bylo vždy sporné a jejich mise převážně ego centrické. Chtěl jsem tuto nechuť umístit do chlapce, který má svou vlastní vizi. Tato vize není v souladu s vizí jeho Národa obzvláště jeho náboženských vůdců. To byla důležitá součást děje. Příběh se bude v dalším, druhém pokračování odvíjet v odlišné linii. Mark: Takže je oficiální, že k této knize bude pokračování kdy bude pokračování publikováno a můžeš nám o něm něco říci? James: Dobrá, ohledně jeho publikování si nejsem jist. Řekl bych tak začátkem roku Co se týká uvolnění informací o něm raději to nyní nesdělím. Cítím, že většina čtenářů bude raději číst, aniž by toho příliš věděla o ději. Z toho důvodu nechci o svých novelách příliš mluvit.

14 14 Mark: Dobře. Je ještě něco, co bys chtěl říci ohledně Skladatele Počasí, kniha jedna? James: Věřím, že bude velmi brzy k dispozici online a někdy v létě pak také jako fyzická kniha. Plánuji publikovat ji online na platformě Sumbola a jako fyzická kniha bude publikována podobně jako další mé knihy prostřednictvím Planetwork Press. Používám online platformu Sumbola, protože je mnohem dokonalejší než web SpiritState. Budu ji publikovat také na SpiritState, ale pravděpodobně až poté, co bude web SpiritState aktualizován. Mark: Jedna věc, Jamesi, které jsem si povšiml, že tvé poslední knihy neobsahují žádné obrazy, hudbu a tak. Je to jistý trend ve tvém tvůrčím procesu? James: Nevím, jestli to můžu nazvat trendem, ale je to hodně o čase. Můžu se tak soustředit na psaní, protože ten příběh to vyžaduje. Některé příběhy vyžadují i další média, která příběhu pomáhají, jiné je nevyžadují. Letos na jaře budou publikovány Sebrané Spisy Tvůrců Křídel a ty budou mít velké množství ilustrací, ale ty všechny jsou součástí projektu Tvůrců Křídel. Skladatel počasí a Quantusum jsou příběhy bez ilustrací a bez hudby. Takže je to různé. Komponuji hudbu dál denně. Také dál maluji. Dokonce píšu i poezii. Ale rozhodl jsem se to nepublikovat. Snad někdy v budoucnosti. Uvidíme. Mark: Vím, že někteří spisovatelé jsou nervózní, kdykoliv píšou o Islámské kultuře, zvláště když se to týká Mohammeda. Máš nějaké podezření, že by tato kniha mohla způsobit negativní reakce z Islámských čtvrtí? James: Ne nemám. Chápu, že to je pro některé umělce problém a vzpomínám si, že zrovna asi před dvěma týdny jsem četl o tureckém pianistovi, který dostal tuším, že to byl pětiletý trest, za tweetování nějakých nepěkných slov ohledně Islámské víry; ale myslím, že jeho trest byl pak zrušen. Chápej, to se mnohem méně může týkat Islámu a mnohem více to má co do činění s Tureckou vládou, která chce dát signál své umělecké komunitě. Umělci jsou často těmi, kteří sdělují mocným pravdu. Často jsou profesionálními tanečníky zpět k naší metafoře, protože oni fungují z pravé mozkové hemisféry a jsou mnohem více intuitivně spojení se svou můzou či vyšším jástvím. Mají tendenci být anti autoritativní a můžou se dostat do problémů s vládami, které se snaží řídit jejich tvář.

15 15 (34:30) Co se týká mě, tak způsob, jakým jsem prezentoval Terrana Kahna bylo to uděláno s velkou úctou k jeho kulturnímu odkazu. Takže ne, neočekávám žádné problémy. Mark: Když už jsme u tématu knih, chceš promluvit o Sebraných spisech Tvůrců Křídel? James: Dobrá, asi před pěti lety jsem požádal Johna Bergese, jestli by byl ochotný zorganizovat různorodé materiály Tvůrců Křídel a vypracovat úvodní komentáře k různým sekcím. Byl to velice rozsáhlý úkol, ale John to můžu s radostí říci to zvládl a dokončil velkou většinu své práce předtím než zemřel. Darlene, jeho žena, se chopila úkolu zkompletování jeho práce a pak spolupracovala s tebou a Tonym omlouvám se, zapomněl jsem jeho příjmení Mark: Sakson, Tony Sakson. James: Ano, inu vy dva jste ke knize přidali její umělecké součásti... Mark: Pocta patří ve skutečnosti Tonymu. On si poradil se všemi záležitostmi v té knize. A díky tomu, že jde o dva svazky, které mají dohromady kolem 1500 stran, tak udělal velký kus práce. Já jsem udělal tu lehčí část obaly. James: Tony udělal pořádný kus práce. Jak víš, revidoval jsem poslední verzi Svazku jedna asi před dvěma týdny a byl jsem velmi dojat tím, jak se celá ta kniha vyvíjí. Je to promyšlený proces a konečný produkt bude velmi dobré kvality. Myslím, že každý duchovní hledající najde v jeho obsahu hodnotný zdroj pro své studium. Další věc, která mnohé čtenáře překvapí, je ta, že Darlene se jako vydavatel rozhodla vydat knihu celobarevně. Takže všechna grafika a malby můžou být plnobarevné. To je pro tisk velice drahá záležitost, ale ona byla v této věci neústupná. Všichni, kdo znají materiály Tvůrců Křídel, chápou, že tyto materiály mají velmi mocnou barevnou složku, takže tyto spisy budou mít umělecké provedení a jejich vibrační kvalita bude v důsledku toho povýšena.

16 16 Mark: Jen pro informaci těm, kteří poslouchají. Sebrané spisy Tvůrců Křídel budou rozděleny do dvou svazků a budou to fyzické knihy. Nevím, jestli budeme dělat digitální verzi či nikoliv myslím, že to se ještě bude rozhodovat. První část spíš bych měl říct první svazek obsahuje knihu Projekt Starobylý Šíp, dále rozhovory s Nerudou, malby, poezii, hudbu filozofii téměř bych na tu filozofii zapomněl materiály Lyricusu, glosář, indexy a množství poznámek pod čarou. John je zastáncem poznámek pod čarou. A Svazek dva pak bude obsahovat písemnosti a články z poslední doby. Každý svazek bude mít kolem 750 stran a jak jsi říkal, bude plnobarevný. Svazek jedna bude publikován někdy kolem června 2013 a poté bude následovat Svazek dva ale myslím, že pro ten nemá ještě Planetwork Press stanoveno datum publikování možná později v létě nebo brzy na podzim. Ti, kteří to chtějí sledovat, můžete se registrovat na WingMakers.com a my vám pak pošleme aktuální informaci o termínu publikování. Nebo můžete navštívit web PlanetworkPress.com a zjistit to tam. Také o těchto věcech budu informovat na webu WingMakers v sekci Co Je Nového (angl. What s New). Protože jsem byl osobně zapojen do procesu produkce Sebraných spisů, nemůžu se dočkat, až se dostanou do rukou dalších čtenářů. Myslím, že se jim budou velmi líbit. James: Jedna věc, kterou musím zmínit, Marku, je ta, že tyto svazky jsou sice dobrým zdrojem studia materiálů Tvůrců Křídel a skutečně chápou komplexnost toho, jak do sebe všechno pasuje ale hledající je ve skutečnosti nepotřebují. Já vím, že to není tím, co by si můj vydavatel přál, abych říkal, ale je to pravda. Všechno, co jsem ve svém životě napsal nebo vytvořil, co se týká projektu s názvem Tvůrci Křídel, je ve skutečnosti výzvou či připomenutím pro ty, kteří již ty věci znají. Kteří již znají cestu ke své duši, ale nechali se od ní vyrušit. Takže všechny tyto materiály jsou zde pouze pro připomenutí. V jistém smyslu jsou tu proto, aby tě odvrátily od těch vyrušení a vyživovaly tu tvou část, která naší současnou kulturou není příliš mnoho živena. Pochop, první svazek je zaměřen více na mysl, na systém víry, který vyznává mysl nebo se kterým je mysl spojena. Druhý svazek se více soustředí na srdce. Jistým způsobem jsou to dvě strany jedné mince ta mince je v tomto případě vtělená duše. Většina lidí považuje mysl za orgán vidění a srdce za orgán cítění. Ale srdce je více naladěno na vidění než na cítění.

17 17 Mark: Říkáš, že srdce má oči? James: Samozřejmě ne tak, jak o očích uvažujeme ale ano, má vizi. Vidí věci. Někdy tomu říkáme intuice nebo vhled nebo předtucha. Ale vize je věc, která je založená na srdci; není o mysli či o mozku či o systému oko mozek. Ty mají tendenci si to přivlastnit, ale vize je věcí srdce. Všechny tyto práce, kterých jsem se zúčastnil, jsou navrženy tak, aby pomohly lidem uvidět tuto dvou strannou minci a aktivovat srdeční vizi. Jakmile se aktivace přihodí, jsou na své cestě. Mark: Dobře, chtěl bych změnit téma, jestli můžu... James: Ano, v pořádku. Mark: Vím, že jsi hovořil dříve o MEST vesmíru, což znamená vesmír Hmoty, Energie, Prostoru a Času. Jedna z věcí, které na tom nerozumím, je ta, že dnes jsi hovořil o časoprostoru, ale nešel jsi do detailů u druhých dvou prvků té zkratky Energie a Hmoty. Jak to všechno spolu souvisí v té hádance, které říkáme tří dimenzionální svět? James: MEST je zkratka pro Hmota, Energie, Prostor a Čas (angl. Matter, Energy, Space, Time). Někteří to nazývají čtyři dimenze existence v tří dimenzionálním prostoru. A jak jsem již dříve řekl, je velmi snadné si myslet, že jsme stabilní, statické bytosti co se týká našeho časoprostoru. Ale nic nemůže být vzdálenější od pravdy. Každý večer si jdeme lehnout do postele a myslíme si, že jsme ve stejném prostoru naší ložnici. Ale nejsme. Místo, kde jsme spali minulou noc, je doslova 12 miliónů mil vzdálené od místa, kde spíme dnes v noci. A to jen v kontextu naší Sluneční soustavy. Když do té rovnice přidáš naší lokální kupu galaxií a její pohyb, to číslo je o řád větší. A také je to jiný čas. Takže náš časoprostor je vnímán jako statický a pro náš lidský nástroj rutinní a my se přitom nalézáme v naprosto odlišných souřadnicích každým okamžikem naší existence, protože letíme vesmírnou lodí planeta slunce galaxie. V Lyricusu máme přísloví: Jiný časoprostor, jiná energie. Jiná energie, jiná hmota. Jinými slovy, jestliže změníš svůj časoprostor, setkáváš se s jinými energiemi. A tyto jiné energie ovlivňují hmotu materiální existenci a způsobují změny. V živých formách nazýváme tyto změny růst, zrání, paměť nebo životní cykly. Ale znamená to mnohem více. (Pauza)

18 18 Řekněme, že jak procházíš novým časoprostorem, vnímáš svůj dech jako způsob, jak naplnit svůj lidský nástroj a vědomí tímto novým, stále se měnícím časoprostorem. Mark: Jako při Kvantové Pauze? James: Ano, například. Kvantová pauza je dechová technika, která dechový proces strukturuje do určitého rytmu tak, aby se dech stal vědomější a sjednocenější s lidských nástrojem. Můžete ho najít v článku s názvem Duchovní aktivismus. Na které stránce ten článek máš, Marku? Mark: Hm podívejme se je na webu WingMakers.com v sekci Co je nového. Lidé si ho tam můžou stáhnout zdarma. James: Je to dobrý článek pro kohokoliv, kdo se chce aktivně posunout do přicházejícího vzoru vzájemné propojenosti což, jak se ukazuje, je jedno z hlavních témat této konverzace. Takže je dobré, že jsi to zmínil. (42:50) Teď zpátky k časoprostoru a Kvantové pauze. Mimochodem, nikdo nepotřebuje praktikovat Kvantovou pauzu, pokud se mu to nějakým způsobem zdá limitující. Vědomé dýchání bude fungovat také dobře. Nepotřebuješ žádné techniky. I Kvantová pauza může být přizpůsobena tvým konkrétním potřebám. Takže něco zkus a pak z toho intuitivně vyber to, co je dobré a co ti funguje. Praktikuješ li vědomé dýchání, pociťuj, jak tě to přitahuje do přítomného okamžiku. V tomto stavu přítomného okamžiku použij své uvědomění k hlubokému procítění, že se nalézáš v úplně novém časoprostoru v takovém, ve kterém jsi nikdy předtím nebyl, který má nové energie, nové možnosti. Představ si, že jak dýcháš, mísíš tyto nové energie do svého lidského nástroje a že to v tobě vytváří pocit otevřenosti, přizpůsobivosti, soudržnosti, jasnosti, která ti umožňuje být pružnější, čilejší, dávající, intuitivně oživený a tak dál. Dech souvisí s časoprostorem a to to přináší do tvého lidského nástroje novou energetiku. Tato nová energetika může být zažívána jako nové chování. Takže energie v tomto kontextu informuje hmotu a hmota v tomto kontextu znamená chování.

19 19 Mark: Proč je inteligentní chování tak důležité ve filozofii Tvůrců Křídel? James: Protože hledající se nechají snadno zmást. Jednomu hledajícímu je řečeno, že re inkarnace neexistuje a jinému je řečen opak. Pak se ti dva potkají a jsou ze sebe navzájem zmatení. Jednomu hledajícímu je řečeno, že jméno Boha je Allah, druhému je řečeno, že existuje množství různých Bohů. Pak se ti dva setkají a výsledkem je zmatek. Jedna osoba objevuje částicovou fyziku a jiná se znovuzrodí jako Ježíš. Ti dva se potkají a dostanou se do potíží. Takže poukazuji na to že ve slovech je málo shody s tím, co se děje v mysli. Velmi málo lidí skutečně důvěřuje své intuici. Raději důvěřují expertům, ale problém je v tom, že experti se neshodují, takže následkem je zmatek a to, že se nikdo ve svých vírách necítí bezpečně. Chování se nestará o názor mysli. Jestli dokážeš praktikovat chování vědomého dýchání, přístupu ke svým ctnostem srdce a jejich vyjadřování do lokálního vesmíru, tak na všech vírách a na všech slovech, kterými své víry popisuješ, vůbec nezáleží. Záleží na inteligenci chování. To je univerzální jazyk a ten nikdy neodděluje, nepopírá ani neanalyzuje namísto toho aplikuje soucit, vděčnost, pochopení, lásku, atp. za všech okolností. Teď někteří budou argumentovat, to jsem si jist, že jsem naivní. Že existuje správně a špatně. Pravda a nepravda. Například že reinkarnace je pravdou či nepravdou. Že nemůže být obojím. A když to tak je, pak pravda musí být bráněna. Ale pochop, to je způsob, jak jedinci ztrácí perspektivu důležitých věcí jako jsou ctnosti srdce, vědomé dýchání, láska, rovnost a jednota. Bráníme naše víry. Druhé polarizujeme. Pokoušíme se být na správné straně. Na straně tanečního parketu, která je pravdivá. Ale náš vesmír je multidimenzionální. Má patra zakódovaná uvnitř pater uvnitř pater. Jinými slovy je hyper komplexní. Není poznatelný lidskou myslí. Takže když lidská mysl uchopí pravdu a pak jí brání slovy takzvaných expertů, stává se to trvalým cvičením ega a ničím víc. Energie investovaná do tohoto cvičení by mohla být věnována do vědomého dýchání nebo pěstování vztahu s univerzem a Stvořitelem a následně vyjadřována v chování soucitu, odpuštění, vděčnosti atd. Je zajímavé mít filozofické jádro. Cítit, že rozumíš fungování vesmíru; ale všechno, co si dnes myslíme, že víme v pojmech kosmologie a fyziky se změní s tím, jak změníme náš časoprostor. Všechno

20 20 Pochop, že recitování filozofie je založeno na slovech a mentální ideologii. Ano, může změnit chování, to určitě, ale nepřináší ultra jemné frekvence do lidského nástroje. Jen chování, které je souhlasné se ctnostmi srdce očistí a připraví lidský nástroj pro vnímání duše nebo vyššího jáství tak, aby viděl její pohyby, její perspektivy, jeho vhledy, jeho vědomí. Takže chování způsobuje přípravu lidského nástroje a toto chování musí být soudržné a jasné. A jediný způsob, jak je možné této kvality dosáhnout, je ryzost. Nemůžeš to padělat. Nemůžeš to praktikovat jako nějaký stroj. Musíš být lidský, zranitelný, otevřený, pokorný a více ochotný učit se sama od sebe než přijímat slova druhých. Jedinou věc, kterou to vyžaduje, je víra v lidskou duši. A dokonce i to je nejisté; a říkám nejisté z toho důvodu, protože i ateisté jsou schopni velmi dobře praktikovat šest ctností srdce. Nejsou zatíženi žádnými vírami v duši nebo Boha nebo náboženskými doktrínami. Nejisté říkám tedy v tomto smyslu. Duše je přítomná v každém, nehledě na jeho životní postavení, národnost, pohlaví, systém víry atd. A je to právě díky duši, že jsme vzájemně propojeni. To je jediná víra, která je opravdu potřeba. Pokud v to opravdově věříš, pak můžeš praktikovat s originálností. Mark: Jamesi, v mnoha ech vidím, jak lidé recitují věci, které byly řečeny fyziky, astrology, zprostředkovateli channelingu, mimozemšťany, Galaktickou federací, věcí této povahy Někdy se ty informace zdají být tak podrobné, že jsem se přistihl, jak si myslím, že musí být skutečné. Ale celé toto téma, kdy jsi hovořil o různých názorech a mentální ideologii to vypadá, že to s lidmi někdy opravdu zamává. Co může člověk udělat, aby zůstal koncentrovaný na chování na ctnosti srdce? James: Je mnoho důvodů, proč jsou lidé zaplaveni konfliktními informacemi. Děje se to ve všech sférách života. V duchovní doméně snad nejvíce, protože tam neexistuje důkaz. Takže někdo ti může říci, že jsi reinkarnací Alberta Einsteina, nebo že jsi důležitou inkarnací z planety XYZ a ty nemůžeš dokázat opak. To živí ego. To je pradávný problém. Lichocení je starobylá forma komerce. Také pochází z náboženského sektoru, protože vtlouká do lidské psychiky postoj, že jsme všichni hříšní. Že stále hřešíme a potřebujeme spásu. Takže když ti někdo říká, že jsi ve skutečnosti anděl nebo mocná bytost, je to velmi svůdné.

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě?

Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě? Strana 1 ROZPRAVA 06 Techniky intuitivní inteligence Student: Jak může člověk poznat svůj vnitřní hlas od hlasu, který se naučil v tomto světě? Učitel: Hlas tohoto světa může být přirovnán k egocentričnosti,

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Potřeba Rychlá prověření Rozpoznali jsme spotřebitelskou potřebu, kterou spotřebitel také pociťuje? Spotřebitelé si nemyslí, že něco potřebují a čekají, pokud je ostatní spotřebitelé nepřesvědčí. Spotřebitelé

Více

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný?

1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Kapitola 8 1. Je pravda, že po třicítce je matematik odepsaný? Matematika Tento široce rozšířený mýtus je založen na chybné představě o povaze matematického nadání. Lidé si s oblibou představují matematiky

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184

Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184 Bulletin Trojúhelníků Červen 2013 Č. 184 Strana 1: Rok vynoření: Chopme se příležitosti A Year of Emergence: Let s Seize the Opportunity V minulém roce, roce 2012, nebudeme přehánět, když řekneme, že se

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Slova, která fungují doma i v práci

Slova, která fungují doma i v práci Slova, která fungují doma i v práci staňte se mediátorem svého života Eva Mašková červen 2014 1 Jak dosáhnout co chceme? 2 Komunikace v globálním světě 3 Kdo má pravdu? Normální je se nedomluvit! 4 Řešení

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Rychlost světla. Kapitola 2

Rychlost světla. Kapitola 2 Kapitola 2 Rychlost světla Michael Faraday, syn yorkshirského kováře, se narodil v jižním Londýně roku 1791. Byl samoukem, který školu opustil ve čtrnácti, aby se stal učněm u knihaře. Zajistit si vstup

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu

Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Rozvoj manažerských kompetencích pro vedení týmu Modul L Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Skupinová dynamika Autor obrázku: RNDr. Petr

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více