Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada"

Transkript

1 Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka Hofmanová, Ivana Hušková, Libuše Levá, Irena Nechybová, Marcela Šipanová, Josef Vrabec, Roman Zbořil 1

2 Kdo chce, ten vidí Vážení občané, zanedlouho to budou čtyři roky, co jsem téměř nepolíbená úředničinou usedla na naší obci jako starostka. Začátky byly náročné, ale chod obce se nezastaví a já musela naskočit do rozjetého vlaku. Dnes je už spousta věcí, které zvládám jako každodenní starostovskou povinnost. Než jsem se do tohoto stádia dostala, tak jsem se musela naučit znát zákony a jejich aplikaci do praxe, zvládat obecní agendu, zvládnout veškeré PC programy, které si chod obecního úřadu vyžaduje. Dodnes si pamatuji na můj první dopis, který jsem psala jako nová starostka a adresa, na kterou jsem ho měla poslat, skončila rozřezaná ve skartovačce. Asi po hodině se mi tyto puzzle podařilo správně poslepovat a já mohla dopis odeslat. Dodnes mám slepovánky schované s nápisem: Každý začátek je těžký. Spoustu z obyvatel Borových Lad a okolí jsem moc neznala a vy mě možná jen od vidění. Děkuji vám za důvěru a trpělivost. Pomalu se přiblížil čas, kdy musím skládat účty nejenom vám, ale i sama sobě. Práci na obci jsem vykonávala s maximálním ohledem na místní obyvatele. Každé rozhodnutí, i to nepopulární, jsem schopna odůvodnit a obhájit. Zatím proběhlo 28 obecních zastupitelstev, kterým vždy předcházely několikahodinové pracovní porady. Nyní chci aspoň trochu shrnout, co se povedlo a na čem dále pracujeme. Nevyhovující stav bytových jader byl vyřešen v 15 obecních bytech. Nové střechy se dočkala bytovka č. 4 a č. 5, a na střeše bytovky č. 2 a č. 3 se již pracuje a u nich ještě přibude oplechování vrchního patra. U všech čtyř bytovek byly vyměněny vstupní dveře s elektrickým zámkem. Jednalo se o nemalou, ale již nutnou investici. Stejně tak se dočkala výměny nevyhovující okna v bytech nad mateřskou školkou. Povedl se vyřešit letitý problém životní situace pana Kočího. Obecní byty museli opustit nepřizpůsobiví občané, aby stále neobtěžovali život okolních nájemníků. Všechny volné byty byly přiděleny dle platného pořadníku. Hodně diskutovaný byl Program obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce Borová Lada nevlastní nemovitost k bydlení nebo stavební pozemek. Tento program umožňuje všem, kteří splňují jeho podmínky, výstavbu rodinného domu. Všichni, kteří se do programu zapojili, jsou vázáni velmi přísnými pravidly smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Z neznalosti této smlouvy pramenila spousta spekulací a pomluv. Vše je řádně právně ošetřeno. Ani vyšetřování hospodářské kriminálky, které zde na anonymní podnět probíhalo, neshledalo na programu nic protiprávního. Do programu se zapojilo 13 rodin. Na výstavbě 5 RD se již pracuje, 2 rodiny již mají stavební povolení a další mají podanou žádost na úřadech. Na vybudování příslušné technické infrastruktury získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Po kolaudaci rodinných domů budou obecní byty, v kterých současní stavebníci bydlí, předány zpět obci a tak dojde k uspokojení bytových potřeb dalších zájemců. Naše obec žije nejenom díky místním lidem, ale také díky základní a mateřské škole. Na ně jsme také nezapomněli. Získaná dotace umožnila nové oplocení, opravu domečku na hračky a pořízení nových 2

3 prolézaček. Školní jídelna se dočkala nového sporáku. Letos v červnu byla schválena dotace na nový dětský nábytek, koberec, závěsy a nábytek do koupelny. Pro základní školu je připraven projekt na nové oplocení, přístřešek před školou a také projekt na nové hřiště s umělým povrchem. V rámci dotace Zelená úsporám je připraven energetický audit na zateplení budovy školy. V těchto dnech začal příjem žádostí, na kterou jsme připraveni díky již zpracovanému energetickému auditu. Hasičům byla díky získané dotaci opravena hasičská zbrojnice a v rámci této dotace se dočkala výměny také její vrata. Zastupitelstvo hasičům finančně přispělo na pořízení několika svátečních uniforem. TJ Hraničář obdržel stejně jako spolek hokejových nadšenců nové dresy, které byly pořízeny z dotace Tierisch Wild. Obec platí také webovou doménu a tak se o jejich výkonech můžete dočíst na Kultura v obci zažila také pořádný rozmach. Byly zavedeny pravidelné akce rozprostřené do celého roku, se zapojením všech věkových skupin. V obci se také velmi slušně rozjel díky Mgr. Hofmanové spolek místních žen, které se schází jedenkrát za měsíc. Obec také nezanedbává péči o svůj vzhled. Začaly se sekat trávníky kolem bytovek, upravuje se okolí hřiště, pořídily se nové boxy na popelnice, lavičky a stoly k bytovkám, upravuje se požární nádrž, ke které sportovci opravili komunikaci. V nejbližší době bude dokončeno dětské hřiště u bytovek (dotace). V srpnu začnou práce na úpravě návsi včetně celého prostoru v centru obce (dotace). Nový Svět se dočká nového povrchu u jedné z místních komunikací. (dotace) V roce 2008 byl obnoven hřbitov na Novém Světě (dotace) a letos jsme opět získali dotaci na pietní úpravu bývalého kostela. Opravy se také dočká kaplička na Šindlově, na kterou máme krajskou dotaci. Abychom mohli jakoukoliv akci uskutečnit nebo požádat o dotaci musí být dokumentace a těch je připraveno opravdu hodně. hotova projektová Je připraven projekt na zpřehlednění a větší bezpečnost v křižovatce u polesí. Projekt na opravu již nevyhovujícího veřejného osvětlení a jeho rozšíření je již před dokončením. Je také hotov projekt na velké parkoviště v části u holandské výstavby. Mezi největší akce patřila příprava projektů na výstavbu centrálního sportovního areálu, dopravu, komunikaci, informační systém, revitalizaci požární nádrže, polyfunkční dům a budovy dotvářející centrum obce a propojovacího mostu. V létě se očekává schválení Změny č.5 Územního plánu Borová Lada, kde je vše zapracováno. Projekty na tyto akce jsou již připraveny, po schválení Změny č.5 budou odeslány na úřady. Vůbec největším projektem je akce Kanalizace a vodovod Borová Lada Nový Svět a výstavba nové ČOV, na kterou máme již územní rozhodnutí. 3

4 K tomuto se váže Změna č.6 ÚP Borová Lada, jejíž schválení také očekáváme letos. Několik let trvalo mé projednávání s MŽP a se SNP a CHKO Šumava ohledně budoucnosti Roty PS. Letos bude tento objekt převeden do majetku SNP a CHKO Šumava. Bývalá Rota PS se tak nestane předmětem dalších spekulantů. Zde bylo vynaloženo hodně práce a hodně přesvědčování. MŽP bylo přislíbeno, že budou zajištěny finance na projekt Sovária, který připravila SNP a CHKO Šumava a v naší obci tak přibude další atrakce nejen pro místní, ale také pro návštěvníky. Ohledně hospodaření a správnosti vedení evidence probíhají na obci 2x ročně audity, které byly vždy bezproblémové, což znamená, že hospodaření a výkon státní správy je v souladu se zákony. Na obci je poskytována díky obdržené dotaci služba Czech Point. Borová Lada mají nové webové stránky, které jsou téměř denně aktualizovány. Jejich návštěvnost a atraktivita se výrazně zlepšila i díky zavedené fotogalerii. Do majetku obce přibyla budova Kavalíru, se kterou se počítá pro další rozvoj obce. Do budoucna je tedy připraveno hodně projektů a také hodně práce s nimi spojené. Jsem přesvědčena, že naše Borová Lada mají našlápnuto správným směrem a nám se podařil velký kus práce za poměrně krátkou dobu. Ale jak jsem svůj článek nazvala Kdo chce, ten vidí Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě. Jana Hrazánková starostka Vážení spoluobčané, koncem minulého volebního období jsem vám na stránkách Borovin shrnula uplynulé čtyři roky. Chtěla jsem vám v několika číslech upřesnit hospodaření minulého zastupitelstva za jeho volební období. Myslím, že tato myšlenka se poměrně osvědčila a i tentokrát bych Vás chtěla s finanční situací obce za současné volební období seznámit. Schválené příjmy 1. Výše schválených rozpočtů, skutečné plnění rozpočtů a přehled získaných dotací. Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2007 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,06 z toho: , ,47 z toho: daňové: ,15 běžné: ,95 nedaňové: ,91 kapitálové: ,52 kapitálové: ,50 dotace: , Výsledek hospodaření roku 2007: ,41 Dotace: Činnost jednotek dobrovolných hasičů , Úprava dětského hřiště u MŠ průlezky , 4

5 Dotace na Czech Point , Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , MPSV na veřejně prospěšné práce 7.800, Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2008 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,05 z toho: , ,59 z toho: daňové: ,13 běžné: ,02 nedaňové: ,92 kapitálové: ,57 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2008: ,46 Dotace: Činnost jednotek dobrovolných hasičů , Investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice , Dotace na volby , Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , MF ČR neinvestiční dotace na úpravu hřbitova , MPSV dotace na VPP , Oprava oplocení MŠ , Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2009 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,28 z toho: , ,17 z toho: daňové: ,40 běžné: ,97 nedaňové: ,88 kapitálové: ,20 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2009: ,11 Dotace: XI.ročník borovských her 3.000, Cena hejtmana za realizaci úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží , Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 3.440, Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , Příspěvek jednotkám dobrovolných hasičů , 5

6 Kulturní léto v Borových Ladech , Technologické vybavení pracoviště Czech POINT , Dotace na volby do EP , MPSV dotace na VPP , Data roku 2010 jsou pouze do konce měsíce června 2010 ROK 2010 Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,29 z toho: , ,97 z toho: daňové: , běžné: ,37 nedaňové: ,29 kapitálové: ,60 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2010: ,68 Dotace: Dotace na volby do Parlamentu ČR , Dotace na veřejně prospěšné práce , Podpora jednotek dobrovolných hasičů , Máme již přiřčenu dotaci na obnovu zpevněných ploch ve výši , Kč 2. Obec má již od roku 2003 uzavřenu smlouvu s firmou Eko kom na svoz a následné využití tříděného odpadu. Za každé čtvrtletí roku podávám Eko komu hlášení o produkci odpadů, na základě kterého je nám zpětně vyplácena odměna. Platí zde přímá úměrnost množství vytříděných odpadů a výše odměny. V tabulce uvádím přehled odměn za jednotlivá čtvrtletí: Rok Čtvrtletí Odměna , , , Celkem ,5 6

7 Sami z uvedené tabulky vidíte, že za více než tři roky naše obec ušetřila docela slušnou částku, která se samozřejmě promítá do celkové kalkulace poplatků za svoz a likvidaci odpadu. Proto na vás apeluji, abyste co nejvíce dbali na poctivé a řádné třídění odpadů, abychom v budoucnu nebyli nuceni přistupovat k dalšímu navýšení poplatku za odpad, který v současné době činí 450, Kč na osobu. Tím, jak se zvyšují ceny pohonných hmot, navýšily se i ceny za svoz veškerých odpadů. Snažíme se stále držet poplatek na částce, na které je, proto je nutné věnovat velkou pozornost právě třídění, protože poměr mezi vytříděným odpadem a sdruženým komunálním odpadem je důležitým ukazatelem při výpočtu odměny za třídění odpadu. 3. Obec v tomto volebním období nebyla nucena přijmout žádné úvěry, půjčky ani jiná finanční aktiva. 4. Finanční rozbor větších investičních, ale i neinvestičních akcí: 2007 * sklady pro byty nad MŠ , (nasmlouváno minulým OZ) * Doplatek za realizaci ZTV II (Holandsko) , (nasmlouváno minulým OZ) * Projekt sportovní hala u ZŠ arch. Rujbr , (nasmlouváno minulým OZ) * Výměna nefunkčních oken nad MŠ , 2008 * Rekonstrukce hasičárny , * Pietní úprava hřbitova v Novém Světě 1.012,697, * Sporák pro MŠ , * Projekt pro územ.rozhodnutí kanalizace, voda Nový Svět ,50 * Dělení pozemků+ projekt zasíťování pozemků program obce výstavba RD pro trvalé bydlení , * Vchodové dveře č.p. 4 a , * ZTV II. inženýrská činnost + propustek , * Traktor Zetor , * Inž.činnost+projekt úprava veřejných prostranství ,77 * Vchodové dveře č.p. 2 a , 2009 * Projekt parkoviště pro OA Holandsko ,20 * Parkovací automat ,22 7

8 * Projekt pro územní rozhodnutípolyfunkční dům , * Projekt pro územní rozhodnutí centrální sportoviště , * Projekt pro územní rozhodnutí most přes Vltavu + turistické značení , 2010 * Nákup penzionu Kavalier + přilehlé pozemky , * Přeložka vedení VN +geolog.průzkummultifunkční budova , * Projekt technologické úpravy vodojemu BL , * Přívěs za traktor , * Dětské hřiště v obci včetně herních prvků ,40 5. Bytové hospodářství Obec v současné době vlastní 40 bytových jednotek. Od do do tohoto majetku bylo vloženo ,20 Kč neinvestičních prostředků a , Kč investičních prostředků. Na čistém nájemném se za toto období vybralo ,50 Kč. Z uvedeného vyplývá, že obec z rozpočtu zafinancovala bytový fond částkou ,70 Kč. Ve výdajích se projevují opravy 15 bytových jader, opravy střech na všech bytových domech, výměna oken v bytech nad MŠ, výměna vchodových dveří v bytových domech 2,3,4,5, zavedení dorozumívacího zařízení v těchto domech. 6. Při shrnutí minulého volebního období byla výše obecního majetku na částce , Kč, což jsou všechny budovy, stavby, pozemky, sítě, komunikace, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, umělecká díla atd. Dalo by se říci, že v současné době má obec majetek ve výši cca , Kč. Dle účetních předpisů a metod, které platily do konce roku 2009 by tomu tak skutečně bylo, od však doznalo účetnictví nejenom obcí, značných změn, mimo jiné tvoří opravné položky a od příštího roku navíc bude obec svůj majetek odepisovat, takže výše majetku nebude z hlediska snad "prestiže" zcela vypovídající veličinou. Za minulé volební období byl majetek navýšen zhruba o , Kč. V tomto období je navýšení o cca , Kč. Dle mého názoru však nemá zcela vypovídající schopnost o kolik byla částka navýšena, spíše je důležitým ukazatelem to, o jaký druh majetku, který byl pořízen se jedná a hlavně jaký praktický přínos bude pro obec a její občany mít. Největší podíl investičních nákladů v minulém volebním období bylo vynaloženo na ZTV Borová Lada (Holandsko), největší podíl investičních nákladů v současném volebním období bylo vynaloženo na nákup penzionu Kavalier. 7. Obec získala na sponzorských darech za období až částku , Kč. Převážná část z těchto darů byla určena na pietní úpravu hřbitova na Novém Světě, další podstatná část pak byla směrována na kulturu. 8

9 8. Zastupitelstvo obce je nyní šestičlenné, původně bylo sedmičlenné. Každý zastupitel má právo pobírat měsíční odměnu dle nařízení vlády, která je v případě, že zastupitel není předsedou ani jednoho z výborů, je pouze členem výboru či komise částku až 1.030, Kč (před zdaněním). V případě, kdy je člen zastupitelstva předsedou výboru či komise, je jeho odměna až do výše 1.340, Kč měsíčně ( před zdaněním), v případě místostarosty až do výše , Kč měsíčně (před zdaněním). Zastupitelé obce si každoročně odsouhlasili odměnu pobírat pouze tři měsíce a to ve výši člen 770, Kč před zdaněním a odvody, předseda výboru zastupitelstva 1.340, před odvody a zdaněním a místostarosta 3.000, před odvody a zdaněním. 9. V minulém shrnutí volebního období nebyla uvedena informace o výši finančních prostředků na účtech obce. Protože se k mým uším dostaly ohlasy, že obec neumí hospodařit a v tomto volebním období utratila vše, co zde bylo ke zlomovému datu nastřádáno, níže uvádím, jaké má obec k zůstatky na účtech: k ,40 Kč k ,60 Kč Vážení spoluobčané, dostává se ke mně spousta dezinformací, které mě zlobí, protože poškozují práci moji i práci celého zastupitelstva, ať už je v jakémkoliv složení. Byla bych moc ráda a apeluji na vás všechny, pokud zaslechnete někde nějakou informaci, která je již na první pohled senzační, byla bych ráda, kdybyste se zastavili na obci, abychom si mohli celou záležitost vysvětlit. Veškeré obecní prostředky jsou veřejné finance, které obec spravuje a nemělo by se stát, že s těmito finančními prostředky nakládá nehospodárně. Samozřejmě, že se najdou diskutabilní věci, které by každý řešil trochu jinak a s jiným závěrem, ale proto jsme lidi, abychom se domluvili a určitě uvítám náměty a připomínky, jak jinak těchto prostředků využít. Myslím, že se nestalo, že bych někomu nevyšla vstříc a odbyla ho. Pokud tomu tak někdy bylo, tak se omlouvám, ale znovu vás prosím přijďte na obec, ať se různé informace vyříkají hned na počátku, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Jako minule i letos vám všem přeji šťastnou ruku při volbě toho svého kandidáta do obecního zastupitelstva, aby tento váš hlas přispěl k dalšímu rozkvětu Borových Lad a spokojenosti jejích občanů. Marcela Šipanová Z hasičských soutěží V sobotu se konala okrsková soutěž hasičů v Novém Dvoře. Borovku reprezentovalo celkem 5 družstev: ženy mladší, muži mladší 2x, ženy starší a muži starší. Z této soutěže postoupily 2 týmy do okresu, a to ženy mladší a muži mladší. Okresní soutěž se uskutečnila v soboru ve Zdíkově. Všichni jsme byli ve skvělé formě, někdo s chřipkou, někdo po maturitním večírku. Měli jsme tam být už v 7 hodin ráno, takže náš cíl byl jediný. Udělat požární útok a jet domů. Skutečnost však byla jiná než naše představy. Nejprve se běžely osobky, pak štafety a požární útok přišel na řadu až na konec. Po zmateném úvodu, kdy jsme nevěděli kdy, co dělat a kam se postavit, jsme aktivně zapojili do soutěže. Musíme uznat, že jsme maličko podcenili trénink. Nevím, jak kluci, ale my holky jsem se třikrát 9

10 vyzkoušely požární útok. Tomu odpovídaly i naše výsledky a pohár jsme nevyhráli, ani kluci, ani holky. I přesto si myslím, že jsme pěkně reprezentovali Borová Lada. A děvčata si konečně mohla jít odpočinout po maturitním večírku. P.S. Některé z nás bolely ruce a nohy ještě několik dní. Věra Walterová P.S. Dne mě osobně na obci navštívil plk. Ing. Milan Raba, ředitel územního odboru Prachatice, který vyslovil velký obdiv a pochvalu našim skvělým hasičům. A já se k jeho pochvalným slovům připojuji. Naši hasiči, děkuji a jsem na vás pyšná. Jana Hrazánková Ohlédnutí zastupitele Na podzim budou komunální volby a jako zastupitel cítím potřebu vyjádřit se a zhodnotit práci svou i svých kolegů zastupitelů. Na obec jsem přišel jako nováček, bez zkušeností s komunální politikou, s vizí hájit zájmy svých občanů a svůj hlas použít tam, kde bude zřetelné, že to bude ku prospěchu nás všech. Na Borových Ladech žiji od svých sedmi let. S většinou zastupitelů jsem tady vyrůstal a mohu také říci, že většinu občanů tady velmi dobře znám a tak jsem si myslel, že o to lépe se mi bude rozhodovat pro co zvednout ruku.dnes vím, že to není tak jednoduché a také vím, že se nemůžete zavděčit všem. Ale někdy i přes rozporuplné názory si myslím, že se nám toho podařilo pro naši obec udělat hodně. Především musím podotknout, že nikdy předtím nepanovala mezi většinou zastupitelů taková soudržnost, a i když jsme vždy nesdíleli názory jeden druhého, vždy se jednalo o rozhodnutí většiny a nikoli jedince a myslím, že vždy po jednání jsme odcházeli všichni s dobrým pocitem,že jsme udělali vše, co bylo v našich silách ku prospěchu většiny občanů. Mezi věci, které se nám podařily naplánovat a také realizovat patří celková rekonstrukce patnácti bytových jader. Jen pro upřesnění v bytovce čp.2 čtyři,v čp.3 tři,v čp.4 čtyři a v čp.5 čtyři jádra. Dále se opravily přístupové chodníky. U všech obecních domů se vyměnily hl. vchodové dveře včetně instalace venkovních zvonků a tzv. domácích telefonů. Asi mezi nejvíce potřebnou a také nejvíce nákladnou investicí je celková rekonstrukce střešních krytin u všech obecních bytových domů,která bude během léta dokončena. Jsem rád, že se tyto akce podařily, protože patřily k našim předvolebním slibům. Obecní domy čp.4 a čp.5 po rekonstrukci střech 10

11 a bude k dispozici všem dětem a rodičům,kteří si budou moci zde hrát se svými ratolestmi bez obav, že je srazí auto nebo neopatrný cyklista. Veškeré atrakce na hřišti jsou řádně certifikované a hřiště je konstruováno tak, aby se minimalizovalo riziko zranění. Obecní dům čp.2 v rekonstrukci střechy. K obci nepatří jen bytové domy, ale také travnaté plochy, o které se obec, za našeho působení začala více starat a vykládá ne malé prostředky na jejich údržbu. Mimo tábořiště, školky, školy a okolí obecního úřadu, se také začaly sekat prostory s bytovkami, fotbalové hřiště a jeho okolí a také hřbitov na Novém Světě Jedna z dalších věcí, která trápí většinu z nás je dopravní situace v obci. Narůstající turistický ruch hlavně v letní a zimní sezóně, kdy někteří neukáznění návštěvníci parkují na místech,,určených pro naše občany, dokonce na zelených plochách, znepříjemňují život nám všem. Proto jsme se rozhodli vybudovat placené parkoviště a omezit, novým dopravním značením přístup na místa, která,,patří svým charakterem místním. Někdo možná bude namítat,že vše příliš dlouho trvá, ale byrokracie dobře funguje i na odboru dopravy, tak musíme mít trpělivost. Myslím, že v nejbližších dnech se vše povede dotáhnout do zdárného konce. Jedna s dalších akcí, která také více méně souvisí s dopravní situací v obci je dětské hřiště, které je téměř před dokončením Dokončovací práce na dětském hřišti. Obec nemůže jen investovat, ale musí i v rámci svých možností vydělávat. Jednou z takových aktivit je obecní prádelna a mandl, který využívá celá řada podnikatelů. Prádelnu jsme zrekonstruovali zakoupili dvě nové pračky a mandl. Zrekonstruovaná prádelna a nové pračky. Nový mandl. Další výdělečná činnost obce, která přináší do obecního rozpočtu nemalé finanční prostředky jsou obecní pensiony, kde bylo zapotřebí vyměnit některý nábytek, koberce a jeden pokoj zrekonstruovat. Úpravám se nevyhnulo ani veřejné tábořiště Zahrádky, protože pokud si chceme udržet klientelu a vydělávat měli bychom se řídit i poptávkou. Proto jsme se v loni rozhodli opravit stánek s potravinami, který od loňska úspěšně 11

12 provozuje p.nahodilová, dále jsme rozšířili vodoinstalační řád novou přípojkou na kiosek a o další volně přístupný zdroj vody pro návštěvníky. Dále jsme zde vybudovali čtyři nové elektrické přípojky (rozvaděče) rozmístěné cca po padesáti metrech podél celého areálu. p.starostky, zastupitelů a lidiček, kteří se kolem všech akcí pohybovali. Chtěl bych jim za to moc poděkovat. Vždy odvedli kus poctivé práce na úkor svého volna a bylo a ně vždy spolehnutí. Nechci, aby tento článek vyzněl jako chlubení co vše se udělalo. Jsou také věci, které se nepovedly. Dle mého mínění, podmínky týkající se programu na rozvoj bydlení jsou moc přísné. Jedna ze čtyř nových el.přípojek Nedílnou součástí každé obce je kulturní dění. Jsem moc rád, že se nám zde podařilo zavést a obnovit některé akce, na které se pozapomnělo, nebo nebyl čas. Například dětské dny nebo setkání seniorů, mikulášská nadílka. Z těch nových rozsvěcení vánočního stromu, obecní zábavy, Anenská pouť a další. Chtěl bych podotknout, že tyto veškeré akce bych nikdy nedokázal zrealizovat bez pomoci a nápadů Vadí mi,že jsme si lépe nedokázali obhájit tento program a vyvrátit některé názory, že si ho zastupitelé ušili sami pro sebe, to konec konců také souvisí s malou nebo žádnou informovaností, což považuji taky za neúspěch. Možná, že potom by jsme byli ušetřeni, některých výmyslů nebo polopravd, které občas obcí kolují. A čeho si nejvíc cením? Toho,že Borová Lada zůstává naší obcí, že se zastavily některé projekty, které by vedly k tomu, že bychom se stali cizinci ve vlastní obci. Zbořil Roman Příspěvky našich občanů AUTOKEMP ZAHRÁDKY,,Proslulý kemp v srdci šumavské přírody ještě nedotčené, kde lesy zpívající, tě tu společně v louce šumící s Teplou Vltavou v noci uspávají a ptáčkové ráno svým ptačím zpěvem probouzí Každý rok do kempu najíždí ne málo turistů, stálých návštěvníků, kteří tu pobývají od začátku sezony do konce sezony (někteří i něco přes 30let každým rokem) a svojí přítomností předávají svoje,,trempské dovednosti svým dětem, kteří po nich pokračují ve stálé tradici.. Někteří lidé se přijedou třeba jen podívat a nelíbí se jim, že jsou zde suché WC, nejsou teplé sprchy a tak jedou dál. Ovšem většinou jsou i tací, kteří přijdou a říkají, aby se kemp zachoval v takové podobě, jako je teď. Ano, nejsou sprchy, neteče teplá voda, ale zase dnes najdeme málo míst, kde si můžeme udělat ohýnek u stanu či karavanu. 12

13 Ale přeci jenom se trochu kemp zmodernizoval. Opravil se stánek s občerstvením a letos je zde i poprvé možnost většího množství připojení elektrických přípojek. Snad budou lidé spokojeni a budou se vracet stále rádi na svá původní stálá místa. CO NAŠIM PŘEDKŮM ŘÍKALA PŘÍRODA. Irena Nechybová Bejvávalo, že naše babičky a dědové uměli ledascos předpovědět dlouholetým pozorováním přírody a předávali si svá poznání z generace na generaci. Ctili přírodu, vážili si jí a nedělali nepromyšlené zásahy do přírody v místech, kde žili. Tvrdý život na Šumavě byl protkán mnohým poznáním a staří Šumaváci měli přírodní úkazy ve veliké úctě. Proto pokaždé byli velice znepokojeni, když nacházeli hlemýždě, kteří vylézali po keřích a stromech nahoru. Moc dobře věděli, že přijde povodeň. Podle toho do jaké výše se hlemýždi vysoukali, tak do té výše přišla velká voda. Pokud bylo krásné letní počasí a hlemýždi houfně vylézali do výšek po všem, co jim v jejich cestě dělalo překážku, přišla znenadání z čistého nebe srážka černých mraků, které přinesl rychlý teplý vítr a začala bouřková čina, která vylévala ze svých těžkých mraků potoky vody, nebo i ledových krup. Voda se začala vylévat z břehů malých potůčků, ze kterých se stávala divoká řeka, beroucí s sebou majetky i životy lidí a zvířat. Ti lidé, kteří poslechli hlemýždí varování, tak ti si mnohé před blížící vodou dokázali uchránit. Pro Boroviny napsala Libuše Levá. Běží celá rodina Dne se konal 17. ročník soutěže Běží celá rodina. Bylo tam hodně soutěžících a disciplín. Bohužel nám počasí moc nepřálo. Sice jenom trochu poprchalo, ale všichni byli promočení jako kdyby lilo hodně. Ceny byly moc pěkné, třeba za druhé místo se dostávaly dorty ve tvaru hlavy Scoby Dobyho nebo celý Tazz. Moc se mi líbilo stanoviště se šipkami. Do terče jsem trefil všech pět. Dobré bylo také hledání zvířete dalekohledem. Najít ho bylo těžké, ale nakonec jsem datla objevil. Také byla jednou z disciplín jízda na lyžích pro čtyři osoby. Dalším úkolem bylo vyjmenovat 10 rostlin, živočichů a šumavských názvů na písmeno J a N. Doufám, že se za rok zase všichni ve zdraví sejdeme na startu. Ivík Hrazánek ml. Jsem ráda, že jste se rozhodli postavit slibované dětské hřiště. Děti aspoň nebudou běhat po vsi a my se tím pádem nemusíme strachovat o jejich bezpečí a zdraví. Lenka Osáhlová 13

14 Borová Lada, jak je možná neznáte Borová Lada leží na spojnici dvou údolí. První se line podél Vltavy z Kvildy na Horní Vltavici. Druhé údolí, které není tak ostré, se táhne podél meandrujícího Vydřího potoka a Chalupské slatě. Tato údolí jsou lemována hřebeny hor, které nám skýtají překrásné výhledy na Borová Lada. Krásný pohled na Borová Lada z louky Sanita ( 1020 m.n.m) V pozadí masiv hřebene Polecké Hory, vpravo patrné úpatí Homole (1044m.), Světlý proužek nahoře je hřeben Plechého (1378 m.n.m. ) Nové Hutě Borová Lada Černá Lada Borová Lada z louky od Černých Lad ( 990 m.n.m.) Svítání nad Borovými Lady z hřebene Polecké Hory ( 1120 m.n.m.) text a foto Ivo Hrazánek 14,

15 Borovské hry 2010 XII. ročník Už po dvanácté jsme letos měli možnost se setkat s několika Borováky z různých částí naší republiky a také s Borováky ze Slovenské republiky. V pátek 25.června vyrazila skupinka asi s osmnácti členy z naší obce Borových Lad směr Opava, konkrétně Borová Bolatice. Cesta byla dlouhá, ale ubíhala rychle. S každým kilometrem narůstalo naše očekávání a nadšení pro další nezapomenutelně prožitý víkend se starými kamarády Borováky. Do Borové Bolatice jsme dorazili ve večerních hodinách a zábava tu byla v plném proudu. Borováci mávali a vítali. Rychle jsme se ubytovali, část výpravy zdárně postavila své stany v oblasti místního hřiště a menšina přespávala v místní školce. Po zabydlení se cesty všech shromáždili před zdejší,,hasičárnou, kde vlastně tímto večerem vše začalo. Muzika hrála, jídla a pití dost, skvělá nálada rozhodně nechyběla. 26.června v sobotu byla zajištěna snídaně a celé dopoledne jsme si mohli užívat volno. Nelenili jsme a vydali jsem se do blízkých Bolatic poznat trochu zdejší okolí. Navštívili jsme místní kostel a cestou zpět jsme potkali jednoho z místních, který nám velmi rád pověděl něco málo o minulosti a vzniku Borové Bolatice. Po našem návratu došlo k setkání s naší paní starostkou, která zde nemohla chybět, stejně jako žádný jiný starosta Borové. Kolem jedné hodiny proběhlo oficiální zahájení XII. ročníku Borovských her a předání pamětní šerpy. Následoval krátký kulturní program. Na správnou náladu nás navnadilo vystoupení dětí z mateřské školy a krev v žilách nám naplno rozproudili místní,,mažoreťáci pod vedením pana starosty Borové Bolatice. Určitě mohu za všechny potvrdit, že jejich vystoupení nemělo jedinou chybičku a píle, kterou určitě museli vynaložit, se jim vyplatila. Nebylo na co čekat a šest družstev z Borové se vrhlo do samotných her. Všichni jsme si užívali zdravou sportovní náladu s mírným soutěživým duchem a alespoň s malou touhou vyhrát ten letošní ročník. Naše obec bojovala zdárně a statečně. Družstvo, složené z Jany Hrazánkové, Václava Hovorky, Veroniky Grančayové, Lukáše Hovorky, Nikol Erhartové a Roberta Kudýna, obhájilo třetí místo z minulého roku. 15

16 Celé Borovské hry byly zakončeny večerní zábavou, naše umístění jsme patřičně zapili a oslavili, rozloučili jsme se s ostatními Borováky a na druhý den v neděli 27.června nás čekal odjezd domů. Dlouhá cesta byla před námi, ale my opět nabití novými zážitky a příjemně společensky unavení jsme ji zdárně překonali a těšíme se na další ročník, kterého, doufáme, se budeme moci opět zúčastnit. Nikola Erhartová BABINEC ŽIJE Stále se scházíme, stále se rádi vidíme, kamarádíme se a smějeme se. Nájem za zasedačku platíme! Nejhezčí Babinec byl, když jsme plstily z vlny polystyrenová vajíčka. Vlnu nám darovala paní z Kvildy. Alenka Košinová se pro vlnu tak nadchla, že vlnu několikrát v pračce vyprala a vysušila a pak nádherně barvila. Dokonce nakoupila i hřebeny na rozčesávání vlny, jehly na zapichování vlny i polystyrénová vejce a všechno nám to vysvětlila a naučila. Výsledek byl nádherný! Fotku najdete na obecních stránkách. Také nás velmi těší, že mezi nás dojíždí z Houžné u Lenory pedikérka Nikola, která se stará o naše nohy, ruce a nehty. Nedávno si ještě přibrala kosmetiku, masérství a tetování. Doporučujeme Vám vyzkoušet její zlaté ručičky třeba u ní v salónu Relax. Stačí zavolat na číslo V letních měsících se těšíme, že zase opečeme buřty u hřiště a bude nám spolu dobře. Přijďte mezi nás!!! Vladislava Hofmanová 16

17 Změna k lepšímu Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi podělil o nové poznatky za poslední čtyři roky... Myslím, že se zde zlepšila úroveň bydlení opravy, rekonstrukce a péče o zeleň je zde také na výbornou. V naší obci proběhla také řada kulturních akcí, za co také patří velký dík. Stále mi tu chybí výstavba nových bytových jednotek. Vím, že je to velmi nákladná investice, ale za tu dobu co tu žiji, zde byly pouze zrekonstruovány tři bytové jednotky nad školkou, což je žalostně málo. Určitě to nejde na vrub stávajícího zastupitelstva, je to problém, který tu je a měl by se do budoucna řešit, pokud nechceme, aby se v naší obci uzavřely škola a školka. Je to velký a velmi složitý úkol pro budoucí zastupitelstvo. Pevně věřím, že se podaří v budoucnu ještě zlepšit život v naší překrásné vesničce. Miloš Hušek Z našeho školství... Ze života borovoladské mateřinky. Je to přesně rok, co jsem psala o tom, jak nemám ráda konec školního roku a s ním spojené loučení s nejstaršími kamarády, kteří v září usednou do školních lavic. Nestačím se divit, jak další rok zase utekl jako voda ve Vltavě a nás čeká zase to smutné loučení. Tentokrát se loučíme s dětmi, kteří k nám do naší školičky každé ráno přijížděly autobusem či autem se svými rodiči, protože jednoduše v naší obci nebydlí. Z Michlovy Hutě k nám jezdila Kájinka Kopfová, Nikolka Lejsková až z Houžné a kluci Jéňa Fiala a Viki Budík z Kvildy. Tak to jsou všichni naši současní předškoláčci, po kterých se mi bude moc stýskat. Všem dětem přeji, ať se jim ve škole nejen líbí (což určitě bude, protože mně by se tam líbilo moc), ale hlavně aby se jim dařilo a aby bravurně zvládly svou novou životní roli školáka ( a to určitě zvládnou, protože to jsou skvělé a šikovné děti). Čekají nás letní prázdniny, na které se jistě všichni těšíme, akorát toho sluníčka kdyby bylo víc! Naše mateřinka uzavře svůj provoz 19.července a po dobu pěti týdnů se bude krášlit a vylepšovat. Plánujeme vymalovat a dokonce šikovný pan truhlář by měl do mateřinkové třídy vyrobit nový nábytek. Také potřebujeme nabrat sílu, abychom do nového školního roku všichni vstoupili svěží a odpočatí, s elánem a plným nasazením do další práce.a to neplatí jen pro nás dospělé, ale i pro děti, které mají také nárok si na čas od svých školkových povinností odpočinout. Už se moc těšíme na kamarády nové, kteří k nám budou od září docházet. Naše školička bude i pro příští školní rok maximálně naplněna, je mi tedy velmi líto, že další žádosti o přijetí do naší mateřinky musíme bohužel odmítat. Jednak jsme svázáni zákony a vyhláškami, které nám vyšší počet dětí nepovolí,ale prostory v budově naší mateřské školy nejsou vyhovujícími pro ještě více dětí. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám po celý školní rok svým vstřícným přístupem pomáhali naplňovat náš společný cíl, kterým je vytvořit dětem takové prostředí, 17

18 kde cítí dobře, spokojeně a v bezpečí. Děkuji tedy všem kolegům, rodičům, vedení Obce B.Lada a obecnímu zastupitelstvu, štědrým sponzorům a všem přátelům naší školičky. Krásné prázdniny! Vaše paní učitelka Iva Hušková. Zleva : Předškoláci Kájinka, Nikolka a Jeníček, chybí Viki. Byla jsem při tom! Zažila jsem neuvěřitelné!! Od listopadu do února jsem zastupovala ve škole paní učitelku Lenku Kohoutovou. Jaké to bylo? Byl to šok. Proč? Poprvé v životě jsem dlouhodobě učila najednou tolik ročníků!!! Dokážete si to představit? Nejdřív jsem zjistila, kde skončila první třída ve všech předmětech, pak druhá třída, pak na některé předměty třetí třída, pak čtvrtá a pak ještě pátá! Když jsem se s tím prokousala za úžasné psychické podpory paní učitelek (s Lenkou Kohoutovou jsme si psaly maily), tak jsem do noci promýšlela, jak spojené třídy učit tak, aby se něco naučily, přitom nenudily a přitom je to bavilo! A k tomu nácvik na vánoční besídku! No, měla jsem hodně pesimistické myšlenky, když jsem chodila brzy ráno do školy připravit tabuli, opravit sešity. Několikrát se mi třásly nohy, když jsem slyšela děti přicházet do patra. Po vánocích už jsem byla klidnější, ale stejně mi srdce stále bouchalo rychleji. V únoru jsem se se školou rozloučila. Přišla nová paní učitelka Soňa Horvátová. A co se nestalo? Stýskalo se mi! Po dětech a po kolegyních. A proč Vám to píšu? Jsem z naší školy a učitelek nadšená. A ti naši školáci, s nimi se dá moc hezky povídat. Dozvěděla jsem se některá dětská přání i smutky, bolesti i radosti. Oni jsou to opravdoví lidé, i když maličtí! Stojí za to do nich investovat a starat se o ně a udržovat jim školu a školku, dokud to jen trochu jde! Jsem vděčná za tak úžasně statečné a tvořivé paní učitelky a za všechny ty, kteří pomáhají k tomu, aby se těm našim nejmenším šumavákům dobře vedlo!! Mgr. Vladka Hofmanová 18

19 Moje práce v MŠ Po ukončení Pedagogické školy v Prachaticích v roce 1975 jsem začala pracovat v MŠ ve Vimperku. Učila jsem většinou předškolní děti. Moc se mi tato práce líbila. Bohužel v roce 1994 tuto MŠ (u autobusového nádraží) zrušili. Poté jsem nastoupila k mentálně postiženým dětem do domova Sluníčko. Práce byla velmi náročná, ale přesto mám k těmto dětem blízko. V roce 1995 se mi naskytla příležitost pracovat v MŠ v Borových Ladech. Práce s dětmi smíšeného věku je mnohem náročnější než s dětmi stejně starými. Já jsem si ale brzy zvykla jak na děti, tak i rodiče a spolupráci s nimi. Postupně jsem se seznámila s celou vesnicí a musím říci, že jsem moc ráda, že pracuji právě tady, máme tu k sobě všichni daleko blíž, než lidé ve městě. Každodenně se potkáváme v obchodě, na poště, na vsi a vždy prohodíme pár přátelských slov. Také kolektiv v MŠ a ZŠ je vynikající, jsme jedna velká rodina my a děti. Povětrnostní podmínky jsou tu drsnější a tak denní dojíždění autobusem je zvláště v zimě náročné, ale to již k Šumavě patří. Já bych ale neměnila s žádným jiným místem, protože je tu prostě krásně. Mirka Hášová 19

20 Střípky ze školy Léto nakročilo našim dětem vstříc a dveře prázdnin se rozletěly dokořán. Ohlédněme se tedy za školním rokem 2009/2010, který nám rychle uniká mezi prsty. Právě tento rok byl rokem památným, neboť letos jsme oslavili již 110 let od založení školy v Borových Ladech. Protože výročí bylo pěkně kulaté, slavili jsme celých 6 dní, od 14. do 19. června (též na Pondělí bylo hudební. Koncert dvou mladých lidí z Třeboně nás provedl od 90. let minulého století populární hudbou až do současnosti a dokonce došlo i na tanec. V úterý jsme sportovali. Naši kamarádi z mauthské partnerské školy nás pozvali na fotbalový den a kromě skutečného zápasu smíšených týmů jsme učili německé děti česky a oni nás zase německy. Řeč byla samozřejmě o fotbale. Také výtvarná dílna i následná návštěva skláren byla opravdovým zážitkem. Ve středu jsme vzpomínali společně s paní ředitelkou Elvírou Běhounovou na to, jak to bylo v naší škole kdysi dávno a s našimi bývalými žáky jsme si dali výborný dort od paní Jirkové. Ve čtvrtek jsme hráli vybíjenou na turnaji malotřídních škol v Lenoře a v pátek Den otevřených dveří lákal veřejnost na prohlídku budovy ZŠ i na naši besídku. Pozváni byli všichni, kteří naší školou prošli buď jako žáci, rodiče nebo její zaměstnanci. Setkání byla opravdu srdečná a my jsme se těšili z opravdového zájmu o naši školičku. V sobotu jsme všechny ty dobroty z celého týdne vyběhali v závodě Běží celá rodina a vůbec nevadilo, že počasí nebylo příliš přívětivé. Sváteční, radostná a upřímná nálada byla největším dárkem pro nás všechny, kteří jsme se setkali. Jsem pyšná na to, že již tak dlouhou dobu má naše škole zde v kraji Lad své místo,že ctíme a pokračujeme v tradici kvalitního vzdělávání a výchovy, že hrajeme důležitou roli nejen v běžném životě okolních obcí, ale že jsme nedílnou součástí i celé Šumavy. Dokladem toho je nezastupitelná účast a zejména vynikající umístění žáků v různých soutěžích. Jenom za letošní rok se můžeme díky Kubíku Jelenovi pochlubit 4. místem v republikovém a 1. místem v krajském kole Logické olympiády Mensy ČR, 4. místem v okresní matematické olympiádě, 2. místem v Matematickém klokanovi a 1. místem v okrskovém kole anglické konverzace. V poslední zmiňované soutěži získal 2. místo také Ríša Sitter. Bronz si vyzpívala v Jihočeském zvonku Bětka Košinová, výtvarná koláž s tetřevem Káti Walterové tak uchvátila porotu IS Kvilda, že obdržela 1. místo. Také naši plavci Albert Budík, Bětka Košinová a Lucka Pečená byli úspěšní, neboť z Lipenského plaváčku přivezli 3 medaile zlatou, stříbrnou a bronzovou. Ve sportu se nám opravdu dařilo: jak v zimní olympiádě úspěchů bylo nepočítaně (viz náš web), tak i na lehkoatletickém trojboji v Horní Vltavici, odkud přivezli naši borci 7 umístění z deseti. V soutěži Budiž světlo svým výtvarným projektem děti získaly v kraji nejen 5. místo, ale hlavně měření účinnosti osvětlení v ZŠ. Dnes již je zpracováván projekt na jeho rekonstrukci, která by se měla uskutečnit ještě toto léto. Jak vidíte, naši žáci se umí prosadit i ve světě. A tak není divu, že se na ně těší i vimperské školy. Letos z 5. ročníku odchází Jakub Jelen na gymnázium, Richard Sitter a Jakub Fiala na ZŠ Smetanova. Držme jim palce, ať se jim tam líbí a daří jako u nás. Příští školní rok přivítáme 6 prvňáčků, a to nejen z Borových Lad, ale také z Kvildy, Horské Kvildy, Modravy, Michlovy Hutě a Houžné, celkem do lavic zasedne tedy 29 žáků. Přestože léto začíná, neznamená to, že základní škola usne prázdninovým spánkem. Kromě výše jmenované rekonstrukce ji čeká návštěva německých kantorů a zejména prodejní výstava Šumava očima umělců, která se již tradičně u nás usídlila během Anenské pouti. Letos bude probíhat od do 1.8. vždy od do hod. Všechny vás srdečně zve a přeje slunečnou a pohodovou dovolenou Alena Braunová P.S. Více se dozvíte na našich webových stránkách: 20

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací.

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací. Vážení a milí občané, nemůžeme si stěžovat, že by letošní jaro bylo fádní, bez zajímavých nebo dokonce mimořádných událostí. Pokusíme se vám všechny nové věci přiblížit a informovat vás o nich v tomto

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více