Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada"

Transkript

1 Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka Hofmanová, Ivana Hušková, Libuše Levá, Irena Nechybová, Marcela Šipanová, Josef Vrabec, Roman Zbořil 1

2 Kdo chce, ten vidí Vážení občané, zanedlouho to budou čtyři roky, co jsem téměř nepolíbená úředničinou usedla na naší obci jako starostka. Začátky byly náročné, ale chod obce se nezastaví a já musela naskočit do rozjetého vlaku. Dnes je už spousta věcí, které zvládám jako každodenní starostovskou povinnost. Než jsem se do tohoto stádia dostala, tak jsem se musela naučit znát zákony a jejich aplikaci do praxe, zvládat obecní agendu, zvládnout veškeré PC programy, které si chod obecního úřadu vyžaduje. Dodnes si pamatuji na můj první dopis, který jsem psala jako nová starostka a adresa, na kterou jsem ho měla poslat, skončila rozřezaná ve skartovačce. Asi po hodině se mi tyto puzzle podařilo správně poslepovat a já mohla dopis odeslat. Dodnes mám slepovánky schované s nápisem: Každý začátek je těžký. Spoustu z obyvatel Borových Lad a okolí jsem moc neznala a vy mě možná jen od vidění. Děkuji vám za důvěru a trpělivost. Pomalu se přiblížil čas, kdy musím skládat účty nejenom vám, ale i sama sobě. Práci na obci jsem vykonávala s maximálním ohledem na místní obyvatele. Každé rozhodnutí, i to nepopulární, jsem schopna odůvodnit a obhájit. Zatím proběhlo 28 obecních zastupitelstev, kterým vždy předcházely několikahodinové pracovní porady. Nyní chci aspoň trochu shrnout, co se povedlo a na čem dále pracujeme. Nevyhovující stav bytových jader byl vyřešen v 15 obecních bytech. Nové střechy se dočkala bytovka č. 4 a č. 5, a na střeše bytovky č. 2 a č. 3 se již pracuje a u nich ještě přibude oplechování vrchního patra. U všech čtyř bytovek byly vyměněny vstupní dveře s elektrickým zámkem. Jednalo se o nemalou, ale již nutnou investici. Stejně tak se dočkala výměny nevyhovující okna v bytech nad mateřskou školkou. Povedl se vyřešit letitý problém životní situace pana Kočího. Obecní byty museli opustit nepřizpůsobiví občané, aby stále neobtěžovali život okolních nájemníků. Všechny volné byty byly přiděleny dle platného pořadníku. Hodně diskutovaný byl Program obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce Borová Lada nevlastní nemovitost k bydlení nebo stavební pozemek. Tento program umožňuje všem, kteří splňují jeho podmínky, výstavbu rodinného domu. Všichni, kteří se do programu zapojili, jsou vázáni velmi přísnými pravidly smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Z neznalosti této smlouvy pramenila spousta spekulací a pomluv. Vše je řádně právně ošetřeno. Ani vyšetřování hospodářské kriminálky, které zde na anonymní podnět probíhalo, neshledalo na programu nic protiprávního. Do programu se zapojilo 13 rodin. Na výstavbě 5 RD se již pracuje, 2 rodiny již mají stavební povolení a další mají podanou žádost na úřadech. Na vybudování příslušné technické infrastruktury získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Po kolaudaci rodinných domů budou obecní byty, v kterých současní stavebníci bydlí, předány zpět obci a tak dojde k uspokojení bytových potřeb dalších zájemců. Naše obec žije nejenom díky místním lidem, ale také díky základní a mateřské škole. Na ně jsme také nezapomněli. Získaná dotace umožnila nové oplocení, opravu domečku na hračky a pořízení nových 2

3 prolézaček. Školní jídelna se dočkala nového sporáku. Letos v červnu byla schválena dotace na nový dětský nábytek, koberec, závěsy a nábytek do koupelny. Pro základní školu je připraven projekt na nové oplocení, přístřešek před školou a také projekt na nové hřiště s umělým povrchem. V rámci dotace Zelená úsporám je připraven energetický audit na zateplení budovy školy. V těchto dnech začal příjem žádostí, na kterou jsme připraveni díky již zpracovanému energetickému auditu. Hasičům byla díky získané dotaci opravena hasičská zbrojnice a v rámci této dotace se dočkala výměny také její vrata. Zastupitelstvo hasičům finančně přispělo na pořízení několika svátečních uniforem. TJ Hraničář obdržel stejně jako spolek hokejových nadšenců nové dresy, které byly pořízeny z dotace Tierisch Wild. Obec platí také webovou doménu a tak se o jejich výkonech můžete dočíst na Kultura v obci zažila také pořádný rozmach. Byly zavedeny pravidelné akce rozprostřené do celého roku, se zapojením všech věkových skupin. V obci se také velmi slušně rozjel díky Mgr. Hofmanové spolek místních žen, které se schází jedenkrát za měsíc. Obec také nezanedbává péči o svůj vzhled. Začaly se sekat trávníky kolem bytovek, upravuje se okolí hřiště, pořídily se nové boxy na popelnice, lavičky a stoly k bytovkám, upravuje se požární nádrž, ke které sportovci opravili komunikaci. V nejbližší době bude dokončeno dětské hřiště u bytovek (dotace). V srpnu začnou práce na úpravě návsi včetně celého prostoru v centru obce (dotace). Nový Svět se dočká nového povrchu u jedné z místních komunikací. (dotace) V roce 2008 byl obnoven hřbitov na Novém Světě (dotace) a letos jsme opět získali dotaci na pietní úpravu bývalého kostela. Opravy se také dočká kaplička na Šindlově, na kterou máme krajskou dotaci. Abychom mohli jakoukoliv akci uskutečnit nebo požádat o dotaci musí být dokumentace a těch je připraveno opravdu hodně. hotova projektová Je připraven projekt na zpřehlednění a větší bezpečnost v křižovatce u polesí. Projekt na opravu již nevyhovujícího veřejného osvětlení a jeho rozšíření je již před dokončením. Je také hotov projekt na velké parkoviště v části u holandské výstavby. Mezi největší akce patřila příprava projektů na výstavbu centrálního sportovního areálu, dopravu, komunikaci, informační systém, revitalizaci požární nádrže, polyfunkční dům a budovy dotvářející centrum obce a propojovacího mostu. V létě se očekává schválení Změny č.5 Územního plánu Borová Lada, kde je vše zapracováno. Projekty na tyto akce jsou již připraveny, po schválení Změny č.5 budou odeslány na úřady. Vůbec největším projektem je akce Kanalizace a vodovod Borová Lada Nový Svět a výstavba nové ČOV, na kterou máme již územní rozhodnutí. 3

4 K tomuto se váže Změna č.6 ÚP Borová Lada, jejíž schválení také očekáváme letos. Několik let trvalo mé projednávání s MŽP a se SNP a CHKO Šumava ohledně budoucnosti Roty PS. Letos bude tento objekt převeden do majetku SNP a CHKO Šumava. Bývalá Rota PS se tak nestane předmětem dalších spekulantů. Zde bylo vynaloženo hodně práce a hodně přesvědčování. MŽP bylo přislíbeno, že budou zajištěny finance na projekt Sovária, který připravila SNP a CHKO Šumava a v naší obci tak přibude další atrakce nejen pro místní, ale také pro návštěvníky. Ohledně hospodaření a správnosti vedení evidence probíhají na obci 2x ročně audity, které byly vždy bezproblémové, což znamená, že hospodaření a výkon státní správy je v souladu se zákony. Na obci je poskytována díky obdržené dotaci služba Czech Point. Borová Lada mají nové webové stránky, které jsou téměř denně aktualizovány. Jejich návštěvnost a atraktivita se výrazně zlepšila i díky zavedené fotogalerii. Do majetku obce přibyla budova Kavalíru, se kterou se počítá pro další rozvoj obce. Do budoucna je tedy připraveno hodně projektů a také hodně práce s nimi spojené. Jsem přesvědčena, že naše Borová Lada mají našlápnuto správným směrem a nám se podařil velký kus práce za poměrně krátkou dobu. Ale jak jsem svůj článek nazvala Kdo chce, ten vidí Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě. Jana Hrazánková starostka Vážení spoluobčané, koncem minulého volebního období jsem vám na stránkách Borovin shrnula uplynulé čtyři roky. Chtěla jsem vám v několika číslech upřesnit hospodaření minulého zastupitelstva za jeho volební období. Myslím, že tato myšlenka se poměrně osvědčila a i tentokrát bych Vás chtěla s finanční situací obce za současné volební období seznámit. Schválené příjmy 1. Výše schválených rozpočtů, skutečné plnění rozpočtů a přehled získaných dotací. Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2007 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,06 z toho: , ,47 z toho: daňové: ,15 běžné: ,95 nedaňové: ,91 kapitálové: ,52 kapitálové: ,50 dotace: , Výsledek hospodaření roku 2007: ,41 Dotace: Činnost jednotek dobrovolných hasičů , Úprava dětského hřiště u MŠ průlezky , 4

5 Dotace na Czech Point , Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , MPSV na veřejně prospěšné práce 7.800, Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2008 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,05 z toho: , ,59 z toho: daňové: ,13 běžné: ,02 nedaňové: ,92 kapitálové: ,57 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2008: ,46 Dotace: Činnost jednotek dobrovolných hasičů , Investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice , Dotace na volby , Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , MF ČR neinvestiční dotace na úpravu hřbitova , MPSV dotace na VPP , Oprava oplocení MŠ , Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2009 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,28 z toho: , ,17 z toho: daňové: ,40 běžné: ,97 nedaňové: ,88 kapitálové: ,20 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2009: ,11 Dotace: XI.ročník borovských her 3.000, Cena hejtmana za realizaci úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží , Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 3.440, Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , Příspěvek jednotkám dobrovolných hasičů , 5

6 Kulturní léto v Borových Ladech , Technologické vybavení pracoviště Czech POINT , Dotace na volby do EP , MPSV dotace na VPP , Data roku 2010 jsou pouze do konce měsíce června 2010 ROK 2010 Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,29 z toho: , ,97 z toho: daňové: , běžné: ,37 nedaňové: ,29 kapitálové: ,60 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2010: ,68 Dotace: Dotace na volby do Parlamentu ČR , Dotace na veřejně prospěšné práce , Podpora jednotek dobrovolných hasičů , Máme již přiřčenu dotaci na obnovu zpevněných ploch ve výši , Kč 2. Obec má již od roku 2003 uzavřenu smlouvu s firmou Eko kom na svoz a následné využití tříděného odpadu. Za každé čtvrtletí roku podávám Eko komu hlášení o produkci odpadů, na základě kterého je nám zpětně vyplácena odměna. Platí zde přímá úměrnost množství vytříděných odpadů a výše odměny. V tabulce uvádím přehled odměn za jednotlivá čtvrtletí: Rok Čtvrtletí Odměna , , , Celkem ,5 6

7 Sami z uvedené tabulky vidíte, že za více než tři roky naše obec ušetřila docela slušnou částku, která se samozřejmě promítá do celkové kalkulace poplatků za svoz a likvidaci odpadu. Proto na vás apeluji, abyste co nejvíce dbali na poctivé a řádné třídění odpadů, abychom v budoucnu nebyli nuceni přistupovat k dalšímu navýšení poplatku za odpad, který v současné době činí 450, Kč na osobu. Tím, jak se zvyšují ceny pohonných hmot, navýšily se i ceny za svoz veškerých odpadů. Snažíme se stále držet poplatek na částce, na které je, proto je nutné věnovat velkou pozornost právě třídění, protože poměr mezi vytříděným odpadem a sdruženým komunálním odpadem je důležitým ukazatelem při výpočtu odměny za třídění odpadu. 3. Obec v tomto volebním období nebyla nucena přijmout žádné úvěry, půjčky ani jiná finanční aktiva. 4. Finanční rozbor větších investičních, ale i neinvestičních akcí: 2007 * sklady pro byty nad MŠ , (nasmlouváno minulým OZ) * Doplatek za realizaci ZTV II (Holandsko) , (nasmlouváno minulým OZ) * Projekt sportovní hala u ZŠ arch. Rujbr , (nasmlouváno minulým OZ) * Výměna nefunkčních oken nad MŠ , 2008 * Rekonstrukce hasičárny , * Pietní úprava hřbitova v Novém Světě 1.012,697, * Sporák pro MŠ , * Projekt pro územ.rozhodnutí kanalizace, voda Nový Svět ,50 * Dělení pozemků+ projekt zasíťování pozemků program obce výstavba RD pro trvalé bydlení , * Vchodové dveře č.p. 4 a , * ZTV II. inženýrská činnost + propustek , * Traktor Zetor , * Inž.činnost+projekt úprava veřejných prostranství ,77 * Vchodové dveře č.p. 2 a , 2009 * Projekt parkoviště pro OA Holandsko ,20 * Parkovací automat ,22 7

8 * Projekt pro územní rozhodnutípolyfunkční dům , * Projekt pro územní rozhodnutí centrální sportoviště , * Projekt pro územní rozhodnutí most přes Vltavu + turistické značení , 2010 * Nákup penzionu Kavalier + přilehlé pozemky , * Přeložka vedení VN +geolog.průzkummultifunkční budova , * Projekt technologické úpravy vodojemu BL , * Přívěs za traktor , * Dětské hřiště v obci včetně herních prvků ,40 5. Bytové hospodářství Obec v současné době vlastní 40 bytových jednotek. Od do do tohoto majetku bylo vloženo ,20 Kč neinvestičních prostředků a , Kč investičních prostředků. Na čistém nájemném se za toto období vybralo ,50 Kč. Z uvedeného vyplývá, že obec z rozpočtu zafinancovala bytový fond částkou ,70 Kč. Ve výdajích se projevují opravy 15 bytových jader, opravy střech na všech bytových domech, výměna oken v bytech nad MŠ, výměna vchodových dveří v bytových domech 2,3,4,5, zavedení dorozumívacího zařízení v těchto domech. 6. Při shrnutí minulého volebního období byla výše obecního majetku na částce , Kč, což jsou všechny budovy, stavby, pozemky, sítě, komunikace, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, umělecká díla atd. Dalo by se říci, že v současné době má obec majetek ve výši cca , Kč. Dle účetních předpisů a metod, které platily do konce roku 2009 by tomu tak skutečně bylo, od však doznalo účetnictví nejenom obcí, značných změn, mimo jiné tvoří opravné položky a od příštího roku navíc bude obec svůj majetek odepisovat, takže výše majetku nebude z hlediska snad "prestiže" zcela vypovídající veličinou. Za minulé volební období byl majetek navýšen zhruba o , Kč. V tomto období je navýšení o cca , Kč. Dle mého názoru však nemá zcela vypovídající schopnost o kolik byla částka navýšena, spíše je důležitým ukazatelem to, o jaký druh majetku, který byl pořízen se jedná a hlavně jaký praktický přínos bude pro obec a její občany mít. Největší podíl investičních nákladů v minulém volebním období bylo vynaloženo na ZTV Borová Lada (Holandsko), největší podíl investičních nákladů v současném volebním období bylo vynaloženo na nákup penzionu Kavalier. 7. Obec získala na sponzorských darech za období až částku , Kč. Převážná část z těchto darů byla určena na pietní úpravu hřbitova na Novém Světě, další podstatná část pak byla směrována na kulturu. 8

9 8. Zastupitelstvo obce je nyní šestičlenné, původně bylo sedmičlenné. Každý zastupitel má právo pobírat měsíční odměnu dle nařízení vlády, která je v případě, že zastupitel není předsedou ani jednoho z výborů, je pouze členem výboru či komise částku až 1.030, Kč (před zdaněním). V případě, kdy je člen zastupitelstva předsedou výboru či komise, je jeho odměna až do výše 1.340, Kč měsíčně ( před zdaněním), v případě místostarosty až do výše , Kč měsíčně (před zdaněním). Zastupitelé obce si každoročně odsouhlasili odměnu pobírat pouze tři měsíce a to ve výši člen 770, Kč před zdaněním a odvody, předseda výboru zastupitelstva 1.340, před odvody a zdaněním a místostarosta 3.000, před odvody a zdaněním. 9. V minulém shrnutí volebního období nebyla uvedena informace o výši finančních prostředků na účtech obce. Protože se k mým uším dostaly ohlasy, že obec neumí hospodařit a v tomto volebním období utratila vše, co zde bylo ke zlomovému datu nastřádáno, níže uvádím, jaké má obec k zůstatky na účtech: k ,40 Kč k ,60 Kč Vážení spoluobčané, dostává se ke mně spousta dezinformací, které mě zlobí, protože poškozují práci moji i práci celého zastupitelstva, ať už je v jakémkoliv složení. Byla bych moc ráda a apeluji na vás všechny, pokud zaslechnete někde nějakou informaci, která je již na první pohled senzační, byla bych ráda, kdybyste se zastavili na obci, abychom si mohli celou záležitost vysvětlit. Veškeré obecní prostředky jsou veřejné finance, které obec spravuje a nemělo by se stát, že s těmito finančními prostředky nakládá nehospodárně. Samozřejmě, že se najdou diskutabilní věci, které by každý řešil trochu jinak a s jiným závěrem, ale proto jsme lidi, abychom se domluvili a určitě uvítám náměty a připomínky, jak jinak těchto prostředků využít. Myslím, že se nestalo, že bych někomu nevyšla vstříc a odbyla ho. Pokud tomu tak někdy bylo, tak se omlouvám, ale znovu vás prosím přijďte na obec, ať se různé informace vyříkají hned na počátku, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Jako minule i letos vám všem přeji šťastnou ruku při volbě toho svého kandidáta do obecního zastupitelstva, aby tento váš hlas přispěl k dalšímu rozkvětu Borových Lad a spokojenosti jejích občanů. Marcela Šipanová Z hasičských soutěží V sobotu se konala okrsková soutěž hasičů v Novém Dvoře. Borovku reprezentovalo celkem 5 družstev: ženy mladší, muži mladší 2x, ženy starší a muži starší. Z této soutěže postoupily 2 týmy do okresu, a to ženy mladší a muži mladší. Okresní soutěž se uskutečnila v soboru ve Zdíkově. Všichni jsme byli ve skvělé formě, někdo s chřipkou, někdo po maturitním večírku. Měli jsme tam být už v 7 hodin ráno, takže náš cíl byl jediný. Udělat požární útok a jet domů. Skutečnost však byla jiná než naše představy. Nejprve se běžely osobky, pak štafety a požární útok přišel na řadu až na konec. Po zmateném úvodu, kdy jsme nevěděli kdy, co dělat a kam se postavit, jsme aktivně zapojili do soutěže. Musíme uznat, že jsme maličko podcenili trénink. Nevím, jak kluci, ale my holky jsem se třikrát 9

10 vyzkoušely požární útok. Tomu odpovídaly i naše výsledky a pohár jsme nevyhráli, ani kluci, ani holky. I přesto si myslím, že jsme pěkně reprezentovali Borová Lada. A děvčata si konečně mohla jít odpočinout po maturitním večírku. P.S. Některé z nás bolely ruce a nohy ještě několik dní. Věra Walterová P.S. Dne mě osobně na obci navštívil plk. Ing. Milan Raba, ředitel územního odboru Prachatice, který vyslovil velký obdiv a pochvalu našim skvělým hasičům. A já se k jeho pochvalným slovům připojuji. Naši hasiči, děkuji a jsem na vás pyšná. Jana Hrazánková Ohlédnutí zastupitele Na podzim budou komunální volby a jako zastupitel cítím potřebu vyjádřit se a zhodnotit práci svou i svých kolegů zastupitelů. Na obec jsem přišel jako nováček, bez zkušeností s komunální politikou, s vizí hájit zájmy svých občanů a svůj hlas použít tam, kde bude zřetelné, že to bude ku prospěchu nás všech. Na Borových Ladech žiji od svých sedmi let. S většinou zastupitelů jsem tady vyrůstal a mohu také říci, že většinu občanů tady velmi dobře znám a tak jsem si myslel, že o to lépe se mi bude rozhodovat pro co zvednout ruku.dnes vím, že to není tak jednoduché a také vím, že se nemůžete zavděčit všem. Ale někdy i přes rozporuplné názory si myslím, že se nám toho podařilo pro naši obec udělat hodně. Především musím podotknout, že nikdy předtím nepanovala mezi většinou zastupitelů taková soudržnost, a i když jsme vždy nesdíleli názory jeden druhého, vždy se jednalo o rozhodnutí většiny a nikoli jedince a myslím, že vždy po jednání jsme odcházeli všichni s dobrým pocitem,že jsme udělali vše, co bylo v našich silách ku prospěchu většiny občanů. Mezi věci, které se nám podařily naplánovat a také realizovat patří celková rekonstrukce patnácti bytových jader. Jen pro upřesnění v bytovce čp.2 čtyři,v čp.3 tři,v čp.4 čtyři a v čp.5 čtyři jádra. Dále se opravily přístupové chodníky. U všech obecních domů se vyměnily hl. vchodové dveře včetně instalace venkovních zvonků a tzv. domácích telefonů. Asi mezi nejvíce potřebnou a také nejvíce nákladnou investicí je celková rekonstrukce střešních krytin u všech obecních bytových domů,která bude během léta dokončena. Jsem rád, že se tyto akce podařily, protože patřily k našim předvolebním slibům. Obecní domy čp.4 a čp.5 po rekonstrukci střech 10

11 a bude k dispozici všem dětem a rodičům,kteří si budou moci zde hrát se svými ratolestmi bez obav, že je srazí auto nebo neopatrný cyklista. Veškeré atrakce na hřišti jsou řádně certifikované a hřiště je konstruováno tak, aby se minimalizovalo riziko zranění. Obecní dům čp.2 v rekonstrukci střechy. K obci nepatří jen bytové domy, ale také travnaté plochy, o které se obec, za našeho působení začala více starat a vykládá ne malé prostředky na jejich údržbu. Mimo tábořiště, školky, školy a okolí obecního úřadu, se také začaly sekat prostory s bytovkami, fotbalové hřiště a jeho okolí a také hřbitov na Novém Světě Jedna z dalších věcí, která trápí většinu z nás je dopravní situace v obci. Narůstající turistický ruch hlavně v letní a zimní sezóně, kdy někteří neukáznění návštěvníci parkují na místech,,určených pro naše občany, dokonce na zelených plochách, znepříjemňují život nám všem. Proto jsme se rozhodli vybudovat placené parkoviště a omezit, novým dopravním značením přístup na místa, která,,patří svým charakterem místním. Někdo možná bude namítat,že vše příliš dlouho trvá, ale byrokracie dobře funguje i na odboru dopravy, tak musíme mít trpělivost. Myslím, že v nejbližších dnech se vše povede dotáhnout do zdárného konce. Jedna s dalších akcí, která také více méně souvisí s dopravní situací v obci je dětské hřiště, které je téměř před dokončením Dokončovací práce na dětském hřišti. Obec nemůže jen investovat, ale musí i v rámci svých možností vydělávat. Jednou z takových aktivit je obecní prádelna a mandl, který využívá celá řada podnikatelů. Prádelnu jsme zrekonstruovali zakoupili dvě nové pračky a mandl. Zrekonstruovaná prádelna a nové pračky. Nový mandl. Další výdělečná činnost obce, která přináší do obecního rozpočtu nemalé finanční prostředky jsou obecní pensiony, kde bylo zapotřebí vyměnit některý nábytek, koberce a jeden pokoj zrekonstruovat. Úpravám se nevyhnulo ani veřejné tábořiště Zahrádky, protože pokud si chceme udržet klientelu a vydělávat měli bychom se řídit i poptávkou. Proto jsme se v loni rozhodli opravit stánek s potravinami, který od loňska úspěšně 11

12 provozuje p.nahodilová, dále jsme rozšířili vodoinstalační řád novou přípojkou na kiosek a o další volně přístupný zdroj vody pro návštěvníky. Dále jsme zde vybudovali čtyři nové elektrické přípojky (rozvaděče) rozmístěné cca po padesáti metrech podél celého areálu. p.starostky, zastupitelů a lidiček, kteří se kolem všech akcí pohybovali. Chtěl bych jim za to moc poděkovat. Vždy odvedli kus poctivé práce na úkor svého volna a bylo a ně vždy spolehnutí. Nechci, aby tento článek vyzněl jako chlubení co vše se udělalo. Jsou také věci, které se nepovedly. Dle mého mínění, podmínky týkající se programu na rozvoj bydlení jsou moc přísné. Jedna ze čtyř nových el.přípojek Nedílnou součástí každé obce je kulturní dění. Jsem moc rád, že se nám zde podařilo zavést a obnovit některé akce, na které se pozapomnělo, nebo nebyl čas. Například dětské dny nebo setkání seniorů, mikulášská nadílka. Z těch nových rozsvěcení vánočního stromu, obecní zábavy, Anenská pouť a další. Chtěl bych podotknout, že tyto veškeré akce bych nikdy nedokázal zrealizovat bez pomoci a nápadů Vadí mi,že jsme si lépe nedokázali obhájit tento program a vyvrátit některé názory, že si ho zastupitelé ušili sami pro sebe, to konec konců také souvisí s malou nebo žádnou informovaností, což považuji taky za neúspěch. Možná, že potom by jsme byli ušetřeni, některých výmyslů nebo polopravd, které občas obcí kolují. A čeho si nejvíc cením? Toho,že Borová Lada zůstává naší obcí, že se zastavily některé projekty, které by vedly k tomu, že bychom se stali cizinci ve vlastní obci. Zbořil Roman Příspěvky našich občanů AUTOKEMP ZAHRÁDKY,,Proslulý kemp v srdci šumavské přírody ještě nedotčené, kde lesy zpívající, tě tu společně v louce šumící s Teplou Vltavou v noci uspávají a ptáčkové ráno svým ptačím zpěvem probouzí Každý rok do kempu najíždí ne málo turistů, stálých návštěvníků, kteří tu pobývají od začátku sezony do konce sezony (někteří i něco přes 30let každým rokem) a svojí přítomností předávají svoje,,trempské dovednosti svým dětem, kteří po nich pokračují ve stálé tradici.. Někteří lidé se přijedou třeba jen podívat a nelíbí se jim, že jsou zde suché WC, nejsou teplé sprchy a tak jedou dál. Ovšem většinou jsou i tací, kteří přijdou a říkají, aby se kemp zachoval v takové podobě, jako je teď. Ano, nejsou sprchy, neteče teplá voda, ale zase dnes najdeme málo míst, kde si můžeme udělat ohýnek u stanu či karavanu. 12

13 Ale přeci jenom se trochu kemp zmodernizoval. Opravil se stánek s občerstvením a letos je zde i poprvé možnost většího množství připojení elektrických přípojek. Snad budou lidé spokojeni a budou se vracet stále rádi na svá původní stálá místa. CO NAŠIM PŘEDKŮM ŘÍKALA PŘÍRODA. Irena Nechybová Bejvávalo, že naše babičky a dědové uměli ledascos předpovědět dlouholetým pozorováním přírody a předávali si svá poznání z generace na generaci. Ctili přírodu, vážili si jí a nedělali nepromyšlené zásahy do přírody v místech, kde žili. Tvrdý život na Šumavě byl protkán mnohým poznáním a staří Šumaváci měli přírodní úkazy ve veliké úctě. Proto pokaždé byli velice znepokojeni, když nacházeli hlemýždě, kteří vylézali po keřích a stromech nahoru. Moc dobře věděli, že přijde povodeň. Podle toho do jaké výše se hlemýždi vysoukali, tak do té výše přišla velká voda. Pokud bylo krásné letní počasí a hlemýždi houfně vylézali do výšek po všem, co jim v jejich cestě dělalo překážku, přišla znenadání z čistého nebe srážka černých mraků, které přinesl rychlý teplý vítr a začala bouřková čina, která vylévala ze svých těžkých mraků potoky vody, nebo i ledových krup. Voda se začala vylévat z břehů malých potůčků, ze kterých se stávala divoká řeka, beroucí s sebou majetky i životy lidí a zvířat. Ti lidé, kteří poslechli hlemýždí varování, tak ti si mnohé před blížící vodou dokázali uchránit. Pro Boroviny napsala Libuše Levá. Běží celá rodina Dne se konal 17. ročník soutěže Běží celá rodina. Bylo tam hodně soutěžících a disciplín. Bohužel nám počasí moc nepřálo. Sice jenom trochu poprchalo, ale všichni byli promočení jako kdyby lilo hodně. Ceny byly moc pěkné, třeba za druhé místo se dostávaly dorty ve tvaru hlavy Scoby Dobyho nebo celý Tazz. Moc se mi líbilo stanoviště se šipkami. Do terče jsem trefil všech pět. Dobré bylo také hledání zvířete dalekohledem. Najít ho bylo těžké, ale nakonec jsem datla objevil. Také byla jednou z disciplín jízda na lyžích pro čtyři osoby. Dalším úkolem bylo vyjmenovat 10 rostlin, živočichů a šumavských názvů na písmeno J a N. Doufám, že se za rok zase všichni ve zdraví sejdeme na startu. Ivík Hrazánek ml. Jsem ráda, že jste se rozhodli postavit slibované dětské hřiště. Děti aspoň nebudou běhat po vsi a my se tím pádem nemusíme strachovat o jejich bezpečí a zdraví. Lenka Osáhlová 13

14 Borová Lada, jak je možná neznáte Borová Lada leží na spojnici dvou údolí. První se line podél Vltavy z Kvildy na Horní Vltavici. Druhé údolí, které není tak ostré, se táhne podél meandrujícího Vydřího potoka a Chalupské slatě. Tato údolí jsou lemována hřebeny hor, které nám skýtají překrásné výhledy na Borová Lada. Krásný pohled na Borová Lada z louky Sanita ( 1020 m.n.m) V pozadí masiv hřebene Polecké Hory, vpravo patrné úpatí Homole (1044m.), Světlý proužek nahoře je hřeben Plechého (1378 m.n.m. ) Nové Hutě Borová Lada Černá Lada Borová Lada z louky od Černých Lad ( 990 m.n.m.) Svítání nad Borovými Lady z hřebene Polecké Hory ( 1120 m.n.m.) text a foto Ivo Hrazánek 14,

15 Borovské hry 2010 XII. ročník Už po dvanácté jsme letos měli možnost se setkat s několika Borováky z různých částí naší republiky a také s Borováky ze Slovenské republiky. V pátek 25.června vyrazila skupinka asi s osmnácti členy z naší obce Borových Lad směr Opava, konkrétně Borová Bolatice. Cesta byla dlouhá, ale ubíhala rychle. S každým kilometrem narůstalo naše očekávání a nadšení pro další nezapomenutelně prožitý víkend se starými kamarády Borováky. Do Borové Bolatice jsme dorazili ve večerních hodinách a zábava tu byla v plném proudu. Borováci mávali a vítali. Rychle jsme se ubytovali, část výpravy zdárně postavila své stany v oblasti místního hřiště a menšina přespávala v místní školce. Po zabydlení se cesty všech shromáždili před zdejší,,hasičárnou, kde vlastně tímto večerem vše začalo. Muzika hrála, jídla a pití dost, skvělá nálada rozhodně nechyběla. 26.června v sobotu byla zajištěna snídaně a celé dopoledne jsme si mohli užívat volno. Nelenili jsme a vydali jsem se do blízkých Bolatic poznat trochu zdejší okolí. Navštívili jsme místní kostel a cestou zpět jsme potkali jednoho z místních, který nám velmi rád pověděl něco málo o minulosti a vzniku Borové Bolatice. Po našem návratu došlo k setkání s naší paní starostkou, která zde nemohla chybět, stejně jako žádný jiný starosta Borové. Kolem jedné hodiny proběhlo oficiální zahájení XII. ročníku Borovských her a předání pamětní šerpy. Následoval krátký kulturní program. Na správnou náladu nás navnadilo vystoupení dětí z mateřské školy a krev v žilách nám naplno rozproudili místní,,mažoreťáci pod vedením pana starosty Borové Bolatice. Určitě mohu za všechny potvrdit, že jejich vystoupení nemělo jedinou chybičku a píle, kterou určitě museli vynaložit, se jim vyplatila. Nebylo na co čekat a šest družstev z Borové se vrhlo do samotných her. Všichni jsme si užívali zdravou sportovní náladu s mírným soutěživým duchem a alespoň s malou touhou vyhrát ten letošní ročník. Naše obec bojovala zdárně a statečně. Družstvo, složené z Jany Hrazánkové, Václava Hovorky, Veroniky Grančayové, Lukáše Hovorky, Nikol Erhartové a Roberta Kudýna, obhájilo třetí místo z minulého roku. 15

16 Celé Borovské hry byly zakončeny večerní zábavou, naše umístění jsme patřičně zapili a oslavili, rozloučili jsme se s ostatními Borováky a na druhý den v neděli 27.června nás čekal odjezd domů. Dlouhá cesta byla před námi, ale my opět nabití novými zážitky a příjemně společensky unavení jsme ji zdárně překonali a těšíme se na další ročník, kterého, doufáme, se budeme moci opět zúčastnit. Nikola Erhartová BABINEC ŽIJE Stále se scházíme, stále se rádi vidíme, kamarádíme se a smějeme se. Nájem za zasedačku platíme! Nejhezčí Babinec byl, když jsme plstily z vlny polystyrenová vajíčka. Vlnu nám darovala paní z Kvildy. Alenka Košinová se pro vlnu tak nadchla, že vlnu několikrát v pračce vyprala a vysušila a pak nádherně barvila. Dokonce nakoupila i hřebeny na rozčesávání vlny, jehly na zapichování vlny i polystyrénová vejce a všechno nám to vysvětlila a naučila. Výsledek byl nádherný! Fotku najdete na obecních stránkách. Také nás velmi těší, že mezi nás dojíždí z Houžné u Lenory pedikérka Nikola, která se stará o naše nohy, ruce a nehty. Nedávno si ještě přibrala kosmetiku, masérství a tetování. Doporučujeme Vám vyzkoušet její zlaté ručičky třeba u ní v salónu Relax. Stačí zavolat na číslo V letních měsících se těšíme, že zase opečeme buřty u hřiště a bude nám spolu dobře. Přijďte mezi nás!!! Vladislava Hofmanová 16

17 Změna k lepšímu Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi podělil o nové poznatky za poslední čtyři roky... Myslím, že se zde zlepšila úroveň bydlení opravy, rekonstrukce a péče o zeleň je zde také na výbornou. V naší obci proběhla také řada kulturních akcí, za co také patří velký dík. Stále mi tu chybí výstavba nových bytových jednotek. Vím, že je to velmi nákladná investice, ale za tu dobu co tu žiji, zde byly pouze zrekonstruovány tři bytové jednotky nad školkou, což je žalostně málo. Určitě to nejde na vrub stávajícího zastupitelstva, je to problém, který tu je a měl by se do budoucna řešit, pokud nechceme, aby se v naší obci uzavřely škola a školka. Je to velký a velmi složitý úkol pro budoucí zastupitelstvo. Pevně věřím, že se podaří v budoucnu ještě zlepšit život v naší překrásné vesničce. Miloš Hušek Z našeho školství... Ze života borovoladské mateřinky. Je to přesně rok, co jsem psala o tom, jak nemám ráda konec školního roku a s ním spojené loučení s nejstaršími kamarády, kteří v září usednou do školních lavic. Nestačím se divit, jak další rok zase utekl jako voda ve Vltavě a nás čeká zase to smutné loučení. Tentokrát se loučíme s dětmi, kteří k nám do naší školičky každé ráno přijížděly autobusem či autem se svými rodiči, protože jednoduše v naší obci nebydlí. Z Michlovy Hutě k nám jezdila Kájinka Kopfová, Nikolka Lejsková až z Houžné a kluci Jéňa Fiala a Viki Budík z Kvildy. Tak to jsou všichni naši současní předškoláčci, po kterých se mi bude moc stýskat. Všem dětem přeji, ať se jim ve škole nejen líbí (což určitě bude, protože mně by se tam líbilo moc), ale hlavně aby se jim dařilo a aby bravurně zvládly svou novou životní roli školáka ( a to určitě zvládnou, protože to jsou skvělé a šikovné děti). Čekají nás letní prázdniny, na které se jistě všichni těšíme, akorát toho sluníčka kdyby bylo víc! Naše mateřinka uzavře svůj provoz 19.července a po dobu pěti týdnů se bude krášlit a vylepšovat. Plánujeme vymalovat a dokonce šikovný pan truhlář by měl do mateřinkové třídy vyrobit nový nábytek. Také potřebujeme nabrat sílu, abychom do nového školního roku všichni vstoupili svěží a odpočatí, s elánem a plným nasazením do další práce.a to neplatí jen pro nás dospělé, ale i pro děti, které mají také nárok si na čas od svých školkových povinností odpočinout. Už se moc těšíme na kamarády nové, kteří k nám budou od září docházet. Naše školička bude i pro příští školní rok maximálně naplněna, je mi tedy velmi líto, že další žádosti o přijetí do naší mateřinky musíme bohužel odmítat. Jednak jsme svázáni zákony a vyhláškami, které nám vyšší počet dětí nepovolí,ale prostory v budově naší mateřské školy nejsou vyhovujícími pro ještě více dětí. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám po celý školní rok svým vstřícným přístupem pomáhali naplňovat náš společný cíl, kterým je vytvořit dětem takové prostředí, 17

18 kde cítí dobře, spokojeně a v bezpečí. Děkuji tedy všem kolegům, rodičům, vedení Obce B.Lada a obecnímu zastupitelstvu, štědrým sponzorům a všem přátelům naší školičky. Krásné prázdniny! Vaše paní učitelka Iva Hušková. Zleva : Předškoláci Kájinka, Nikolka a Jeníček, chybí Viki. Byla jsem při tom! Zažila jsem neuvěřitelné!! Od listopadu do února jsem zastupovala ve škole paní učitelku Lenku Kohoutovou. Jaké to bylo? Byl to šok. Proč? Poprvé v životě jsem dlouhodobě učila najednou tolik ročníků!!! Dokážete si to představit? Nejdřív jsem zjistila, kde skončila první třída ve všech předmětech, pak druhá třída, pak na některé předměty třetí třída, pak čtvrtá a pak ještě pátá! Když jsem se s tím prokousala za úžasné psychické podpory paní učitelek (s Lenkou Kohoutovou jsme si psaly maily), tak jsem do noci promýšlela, jak spojené třídy učit tak, aby se něco naučily, přitom nenudily a přitom je to bavilo! A k tomu nácvik na vánoční besídku! No, měla jsem hodně pesimistické myšlenky, když jsem chodila brzy ráno do školy připravit tabuli, opravit sešity. Několikrát se mi třásly nohy, když jsem slyšela děti přicházet do patra. Po vánocích už jsem byla klidnější, ale stejně mi srdce stále bouchalo rychleji. V únoru jsem se se školou rozloučila. Přišla nová paní učitelka Soňa Horvátová. A co se nestalo? Stýskalo se mi! Po dětech a po kolegyních. A proč Vám to píšu? Jsem z naší školy a učitelek nadšená. A ti naši školáci, s nimi se dá moc hezky povídat. Dozvěděla jsem se některá dětská přání i smutky, bolesti i radosti. Oni jsou to opravdoví lidé, i když maličtí! Stojí za to do nich investovat a starat se o ně a udržovat jim školu a školku, dokud to jen trochu jde! Jsem vděčná za tak úžasně statečné a tvořivé paní učitelky a za všechny ty, kteří pomáhají k tomu, aby se těm našim nejmenším šumavákům dobře vedlo!! Mgr. Vladka Hofmanová 18

19 Moje práce v MŠ Po ukončení Pedagogické školy v Prachaticích v roce 1975 jsem začala pracovat v MŠ ve Vimperku. Učila jsem většinou předškolní děti. Moc se mi tato práce líbila. Bohužel v roce 1994 tuto MŠ (u autobusového nádraží) zrušili. Poté jsem nastoupila k mentálně postiženým dětem do domova Sluníčko. Práce byla velmi náročná, ale přesto mám k těmto dětem blízko. V roce 1995 se mi naskytla příležitost pracovat v MŠ v Borových Ladech. Práce s dětmi smíšeného věku je mnohem náročnější než s dětmi stejně starými. Já jsem si ale brzy zvykla jak na děti, tak i rodiče a spolupráci s nimi. Postupně jsem se seznámila s celou vesnicí a musím říci, že jsem moc ráda, že pracuji právě tady, máme tu k sobě všichni daleko blíž, než lidé ve městě. Každodenně se potkáváme v obchodě, na poště, na vsi a vždy prohodíme pár přátelských slov. Také kolektiv v MŠ a ZŠ je vynikající, jsme jedna velká rodina my a děti. Povětrnostní podmínky jsou tu drsnější a tak denní dojíždění autobusem je zvláště v zimě náročné, ale to již k Šumavě patří. Já bych ale neměnila s žádným jiným místem, protože je tu prostě krásně. Mirka Hášová 19

20 Střípky ze školy Léto nakročilo našim dětem vstříc a dveře prázdnin se rozletěly dokořán. Ohlédněme se tedy za školním rokem 2009/2010, který nám rychle uniká mezi prsty. Právě tento rok byl rokem památným, neboť letos jsme oslavili již 110 let od založení školy v Borových Ladech. Protože výročí bylo pěkně kulaté, slavili jsme celých 6 dní, od 14. do 19. června (též na Pondělí bylo hudební. Koncert dvou mladých lidí z Třeboně nás provedl od 90. let minulého století populární hudbou až do současnosti a dokonce došlo i na tanec. V úterý jsme sportovali. Naši kamarádi z mauthské partnerské školy nás pozvali na fotbalový den a kromě skutečného zápasu smíšených týmů jsme učili německé děti česky a oni nás zase německy. Řeč byla samozřejmě o fotbale. Také výtvarná dílna i následná návštěva skláren byla opravdovým zážitkem. Ve středu jsme vzpomínali společně s paní ředitelkou Elvírou Běhounovou na to, jak to bylo v naší škole kdysi dávno a s našimi bývalými žáky jsme si dali výborný dort od paní Jirkové. Ve čtvrtek jsme hráli vybíjenou na turnaji malotřídních škol v Lenoře a v pátek Den otevřených dveří lákal veřejnost na prohlídku budovy ZŠ i na naši besídku. Pozváni byli všichni, kteří naší školou prošli buď jako žáci, rodiče nebo její zaměstnanci. Setkání byla opravdu srdečná a my jsme se těšili z opravdového zájmu o naši školičku. V sobotu jsme všechny ty dobroty z celého týdne vyběhali v závodě Běží celá rodina a vůbec nevadilo, že počasí nebylo příliš přívětivé. Sváteční, radostná a upřímná nálada byla největším dárkem pro nás všechny, kteří jsme se setkali. Jsem pyšná na to, že již tak dlouhou dobu má naše škole zde v kraji Lad své místo,že ctíme a pokračujeme v tradici kvalitního vzdělávání a výchovy, že hrajeme důležitou roli nejen v běžném životě okolních obcí, ale že jsme nedílnou součástí i celé Šumavy. Dokladem toho je nezastupitelná účast a zejména vynikající umístění žáků v různých soutěžích. Jenom za letošní rok se můžeme díky Kubíku Jelenovi pochlubit 4. místem v republikovém a 1. místem v krajském kole Logické olympiády Mensy ČR, 4. místem v okresní matematické olympiádě, 2. místem v Matematickém klokanovi a 1. místem v okrskovém kole anglické konverzace. V poslední zmiňované soutěži získal 2. místo také Ríša Sitter. Bronz si vyzpívala v Jihočeském zvonku Bětka Košinová, výtvarná koláž s tetřevem Káti Walterové tak uchvátila porotu IS Kvilda, že obdržela 1. místo. Také naši plavci Albert Budík, Bětka Košinová a Lucka Pečená byli úspěšní, neboť z Lipenského plaváčku přivezli 3 medaile zlatou, stříbrnou a bronzovou. Ve sportu se nám opravdu dařilo: jak v zimní olympiádě úspěchů bylo nepočítaně (viz náš web), tak i na lehkoatletickém trojboji v Horní Vltavici, odkud přivezli naši borci 7 umístění z deseti. V soutěži Budiž světlo svým výtvarným projektem děti získaly v kraji nejen 5. místo, ale hlavně měření účinnosti osvětlení v ZŠ. Dnes již je zpracováván projekt na jeho rekonstrukci, která by se měla uskutečnit ještě toto léto. Jak vidíte, naši žáci se umí prosadit i ve světě. A tak není divu, že se na ně těší i vimperské školy. Letos z 5. ročníku odchází Jakub Jelen na gymnázium, Richard Sitter a Jakub Fiala na ZŠ Smetanova. Držme jim palce, ať se jim tam líbí a daří jako u nás. Příští školní rok přivítáme 6 prvňáčků, a to nejen z Borových Lad, ale také z Kvildy, Horské Kvildy, Modravy, Michlovy Hutě a Houžné, celkem do lavic zasedne tedy 29 žáků. Přestože léto začíná, neznamená to, že základní škola usne prázdninovým spánkem. Kromě výše jmenované rekonstrukce ji čeká návštěva německých kantorů a zejména prodejní výstava Šumava očima umělců, která se již tradičně u nás usídlila během Anenské pouti. Letos bude probíhat od do 1.8. vždy od do hod. Všechny vás srdečně zve a přeje slunečnou a pohodovou dovolenou Alena Braunová P.S. Více se dozvíte na našich webových stránkách: 20

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem

TJ Pátek. Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem TJ Pátek Marketingová prezentace co získáte spoluprací s naším klubem O fotbalovém oddílu TJ Pátek TJ Pátek byl založen v roce 1934. V dnešní podobě tělovýchovná jednota podporuje a na spravovaných prostorech

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více