Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada"

Transkript

1 Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka Hofmanová, Ivana Hušková, Libuše Levá, Irena Nechybová, Marcela Šipanová, Josef Vrabec, Roman Zbořil 1

2 Kdo chce, ten vidí Vážení občané, zanedlouho to budou čtyři roky, co jsem téměř nepolíbená úředničinou usedla na naší obci jako starostka. Začátky byly náročné, ale chod obce se nezastaví a já musela naskočit do rozjetého vlaku. Dnes je už spousta věcí, které zvládám jako každodenní starostovskou povinnost. Než jsem se do tohoto stádia dostala, tak jsem se musela naučit znát zákony a jejich aplikaci do praxe, zvládat obecní agendu, zvládnout veškeré PC programy, které si chod obecního úřadu vyžaduje. Dodnes si pamatuji na můj první dopis, který jsem psala jako nová starostka a adresa, na kterou jsem ho měla poslat, skončila rozřezaná ve skartovačce. Asi po hodině se mi tyto puzzle podařilo správně poslepovat a já mohla dopis odeslat. Dodnes mám slepovánky schované s nápisem: Každý začátek je těžký. Spoustu z obyvatel Borových Lad a okolí jsem moc neznala a vy mě možná jen od vidění. Děkuji vám za důvěru a trpělivost. Pomalu se přiblížil čas, kdy musím skládat účty nejenom vám, ale i sama sobě. Práci na obci jsem vykonávala s maximálním ohledem na místní obyvatele. Každé rozhodnutí, i to nepopulární, jsem schopna odůvodnit a obhájit. Zatím proběhlo 28 obecních zastupitelstev, kterým vždy předcházely několikahodinové pracovní porady. Nyní chci aspoň trochu shrnout, co se povedlo a na čem dále pracujeme. Nevyhovující stav bytových jader byl vyřešen v 15 obecních bytech. Nové střechy se dočkala bytovka č. 4 a č. 5, a na střeše bytovky č. 2 a č. 3 se již pracuje a u nich ještě přibude oplechování vrchního patra. U všech čtyř bytovek byly vyměněny vstupní dveře s elektrickým zámkem. Jednalo se o nemalou, ale již nutnou investici. Stejně tak se dočkala výměny nevyhovující okna v bytech nad mateřskou školkou. Povedl se vyřešit letitý problém životní situace pana Kočího. Obecní byty museli opustit nepřizpůsobiví občané, aby stále neobtěžovali život okolních nájemníků. Všechny volné byty byly přiděleny dle platného pořadníku. Hodně diskutovaný byl Program obce Borová Lada na podporu výstavby rodinných domů pro trvalé bydlení místních obyvatel, kteří v obvodu obce Borová Lada nevlastní nemovitost k bydlení nebo stavební pozemek. Tento program umožňuje všem, kteří splňují jeho podmínky, výstavbu rodinného domu. Všichni, kteří se do programu zapojili, jsou vázáni velmi přísnými pravidly smlouvou o smlouvě budoucí kupní. Z neznalosti této smlouvy pramenila spousta spekulací a pomluv. Vše je řádně právně ošetřeno. Ani vyšetřování hospodářské kriminálky, které zde na anonymní podnět probíhalo, neshledalo na programu nic protiprávního. Do programu se zapojilo 13 rodin. Na výstavbě 5 RD se již pracuje, 2 rodiny již mají stavební povolení a další mají podanou žádost na úřadech. Na vybudování příslušné technické infrastruktury získala obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Po kolaudaci rodinných domů budou obecní byty, v kterých současní stavebníci bydlí, předány zpět obci a tak dojde k uspokojení bytových potřeb dalších zájemců. Naše obec žije nejenom díky místním lidem, ale také díky základní a mateřské škole. Na ně jsme také nezapomněli. Získaná dotace umožnila nové oplocení, opravu domečku na hračky a pořízení nových 2

3 prolézaček. Školní jídelna se dočkala nového sporáku. Letos v červnu byla schválena dotace na nový dětský nábytek, koberec, závěsy a nábytek do koupelny. Pro základní školu je připraven projekt na nové oplocení, přístřešek před školou a také projekt na nové hřiště s umělým povrchem. V rámci dotace Zelená úsporám je připraven energetický audit na zateplení budovy školy. V těchto dnech začal příjem žádostí, na kterou jsme připraveni díky již zpracovanému energetickému auditu. Hasičům byla díky získané dotaci opravena hasičská zbrojnice a v rámci této dotace se dočkala výměny také její vrata. Zastupitelstvo hasičům finančně přispělo na pořízení několika svátečních uniforem. TJ Hraničář obdržel stejně jako spolek hokejových nadšenců nové dresy, které byly pořízeny z dotace Tierisch Wild. Obec platí také webovou doménu a tak se o jejich výkonech můžete dočíst na Kultura v obci zažila také pořádný rozmach. Byly zavedeny pravidelné akce rozprostřené do celého roku, se zapojením všech věkových skupin. V obci se také velmi slušně rozjel díky Mgr. Hofmanové spolek místních žen, které se schází jedenkrát za měsíc. Obec také nezanedbává péči o svůj vzhled. Začaly se sekat trávníky kolem bytovek, upravuje se okolí hřiště, pořídily se nové boxy na popelnice, lavičky a stoly k bytovkám, upravuje se požární nádrž, ke které sportovci opravili komunikaci. V nejbližší době bude dokončeno dětské hřiště u bytovek (dotace). V srpnu začnou práce na úpravě návsi včetně celého prostoru v centru obce (dotace). Nový Svět se dočká nového povrchu u jedné z místních komunikací. (dotace) V roce 2008 byl obnoven hřbitov na Novém Světě (dotace) a letos jsme opět získali dotaci na pietní úpravu bývalého kostela. Opravy se také dočká kaplička na Šindlově, na kterou máme krajskou dotaci. Abychom mohli jakoukoliv akci uskutečnit nebo požádat o dotaci musí být dokumentace a těch je připraveno opravdu hodně. hotova projektová Je připraven projekt na zpřehlednění a větší bezpečnost v křižovatce u polesí. Projekt na opravu již nevyhovujícího veřejného osvětlení a jeho rozšíření je již před dokončením. Je také hotov projekt na velké parkoviště v části u holandské výstavby. Mezi největší akce patřila příprava projektů na výstavbu centrálního sportovního areálu, dopravu, komunikaci, informační systém, revitalizaci požární nádrže, polyfunkční dům a budovy dotvářející centrum obce a propojovacího mostu. V létě se očekává schválení Změny č.5 Územního plánu Borová Lada, kde je vše zapracováno. Projekty na tyto akce jsou již připraveny, po schválení Změny č.5 budou odeslány na úřady. Vůbec největším projektem je akce Kanalizace a vodovod Borová Lada Nový Svět a výstavba nové ČOV, na kterou máme již územní rozhodnutí. 3

4 K tomuto se váže Změna č.6 ÚP Borová Lada, jejíž schválení také očekáváme letos. Několik let trvalo mé projednávání s MŽP a se SNP a CHKO Šumava ohledně budoucnosti Roty PS. Letos bude tento objekt převeden do majetku SNP a CHKO Šumava. Bývalá Rota PS se tak nestane předmětem dalších spekulantů. Zde bylo vynaloženo hodně práce a hodně přesvědčování. MŽP bylo přislíbeno, že budou zajištěny finance na projekt Sovária, který připravila SNP a CHKO Šumava a v naší obci tak přibude další atrakce nejen pro místní, ale také pro návštěvníky. Ohledně hospodaření a správnosti vedení evidence probíhají na obci 2x ročně audity, které byly vždy bezproblémové, což znamená, že hospodaření a výkon státní správy je v souladu se zákony. Na obci je poskytována díky obdržené dotaci služba Czech Point. Borová Lada mají nové webové stránky, které jsou téměř denně aktualizovány. Jejich návštěvnost a atraktivita se výrazně zlepšila i díky zavedené fotogalerii. Do majetku obce přibyla budova Kavalíru, se kterou se počítá pro další rozvoj obce. Do budoucna je tedy připraveno hodně projektů a také hodně práce s nimi spojené. Jsem přesvědčena, že naše Borová Lada mají našlápnuto správným směrem a nám se podařil velký kus práce za poměrně krátkou dobu. Ale jak jsem svůj článek nazvala Kdo chce, ten vidí Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně úspěchů v soukromém i pracovním životě. Jana Hrazánková starostka Vážení spoluobčané, koncem minulého volebního období jsem vám na stránkách Borovin shrnula uplynulé čtyři roky. Chtěla jsem vám v několika číslech upřesnit hospodaření minulého zastupitelstva za jeho volební období. Myslím, že tato myšlenka se poměrně osvědčila a i tentokrát bych Vás chtěla s finanční situací obce za současné volební období seznámit. Schválené příjmy 1. Výše schválených rozpočtů, skutečné plnění rozpočtů a přehled získaných dotací. Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2007 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,06 z toho: , ,47 z toho: daňové: ,15 běžné: ,95 nedaňové: ,91 kapitálové: ,52 kapitálové: ,50 dotace: , Výsledek hospodaření roku 2007: ,41 Dotace: Činnost jednotek dobrovolných hasičů , Úprava dětského hřiště u MŠ průlezky , 4

5 Dotace na Czech Point , Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , MPSV na veřejně prospěšné práce 7.800, Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2008 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,05 z toho: , ,59 z toho: daňové: ,13 běžné: ,02 nedaňové: ,92 kapitálové: ,57 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2008: ,46 Dotace: Činnost jednotek dobrovolných hasičů , Investiční dotace na opravu hasičské zbrojnice , Dotace na volby , Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , MF ČR neinvestiční dotace na úpravu hřbitova , MPSV dotace na VPP , Oprava oplocení MŠ , Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci ROK 2009 Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,28 z toho: , ,17 z toho: daňové: ,40 běžné: ,97 nedaňové: ,88 kapitálové: ,20 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2009: ,11 Dotace: XI.ročník borovských her 3.000, Cena hejtmana za realizaci úspěšného projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží , Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště 3.440, Kompenzace daně z nemovitostí za lesy v NP , Příspěvek jednotkám dobrovolných hasičů , 5

6 Kulturní léto v Borových Ladech , Technologické vybavení pracoviště Czech POINT , Dotace na volby do EP , MPSV dotace na VPP , Data roku 2010 jsou pouze do konce měsíce června 2010 ROK 2010 Schválené příjmy Skutečné příjmy po konsolidaci Schválené výdaje Skutečné výdaje po konsolidaci , ,29 z toho: , ,97 z toho: daňové: , běžné: ,37 nedaňové: ,29 kapitálové: ,60 kapitálové: , dotace: , Výsledek hospodaření roku 2010: ,68 Dotace: Dotace na volby do Parlamentu ČR , Dotace na veřejně prospěšné práce , Podpora jednotek dobrovolných hasičů , Máme již přiřčenu dotaci na obnovu zpevněných ploch ve výši , Kč 2. Obec má již od roku 2003 uzavřenu smlouvu s firmou Eko kom na svoz a následné využití tříděného odpadu. Za každé čtvrtletí roku podávám Eko komu hlášení o produkci odpadů, na základě kterého je nám zpětně vyplácena odměna. Platí zde přímá úměrnost množství vytříděných odpadů a výše odměny. V tabulce uvádím přehled odměn za jednotlivá čtvrtletí: Rok Čtvrtletí Odměna , , , Celkem ,5 6

7 Sami z uvedené tabulky vidíte, že za více než tři roky naše obec ušetřila docela slušnou částku, která se samozřejmě promítá do celkové kalkulace poplatků za svoz a likvidaci odpadu. Proto na vás apeluji, abyste co nejvíce dbali na poctivé a řádné třídění odpadů, abychom v budoucnu nebyli nuceni přistupovat k dalšímu navýšení poplatku za odpad, který v současné době činí 450, Kč na osobu. Tím, jak se zvyšují ceny pohonných hmot, navýšily se i ceny za svoz veškerých odpadů. Snažíme se stále držet poplatek na částce, na které je, proto je nutné věnovat velkou pozornost právě třídění, protože poměr mezi vytříděným odpadem a sdruženým komunálním odpadem je důležitým ukazatelem při výpočtu odměny za třídění odpadu. 3. Obec v tomto volebním období nebyla nucena přijmout žádné úvěry, půjčky ani jiná finanční aktiva. 4. Finanční rozbor větších investičních, ale i neinvestičních akcí: 2007 * sklady pro byty nad MŠ , (nasmlouváno minulým OZ) * Doplatek za realizaci ZTV II (Holandsko) , (nasmlouváno minulým OZ) * Projekt sportovní hala u ZŠ arch. Rujbr , (nasmlouváno minulým OZ) * Výměna nefunkčních oken nad MŠ , 2008 * Rekonstrukce hasičárny , * Pietní úprava hřbitova v Novém Světě 1.012,697, * Sporák pro MŠ , * Projekt pro územ.rozhodnutí kanalizace, voda Nový Svět ,50 * Dělení pozemků+ projekt zasíťování pozemků program obce výstavba RD pro trvalé bydlení , * Vchodové dveře č.p. 4 a , * ZTV II. inženýrská činnost + propustek , * Traktor Zetor , * Inž.činnost+projekt úprava veřejných prostranství ,77 * Vchodové dveře č.p. 2 a , 2009 * Projekt parkoviště pro OA Holandsko ,20 * Parkovací automat ,22 7

8 * Projekt pro územní rozhodnutípolyfunkční dům , * Projekt pro územní rozhodnutí centrální sportoviště , * Projekt pro územní rozhodnutí most přes Vltavu + turistické značení , 2010 * Nákup penzionu Kavalier + přilehlé pozemky , * Přeložka vedení VN +geolog.průzkummultifunkční budova , * Projekt technologické úpravy vodojemu BL , * Přívěs za traktor , * Dětské hřiště v obci včetně herních prvků ,40 5. Bytové hospodářství Obec v současné době vlastní 40 bytových jednotek. Od do do tohoto majetku bylo vloženo ,20 Kč neinvestičních prostředků a , Kč investičních prostředků. Na čistém nájemném se za toto období vybralo ,50 Kč. Z uvedeného vyplývá, že obec z rozpočtu zafinancovala bytový fond částkou ,70 Kč. Ve výdajích se projevují opravy 15 bytových jader, opravy střech na všech bytových domech, výměna oken v bytech nad MŠ, výměna vchodových dveří v bytových domech 2,3,4,5, zavedení dorozumívacího zařízení v těchto domech. 6. Při shrnutí minulého volebního období byla výše obecního majetku na částce , Kč, což jsou všechny budovy, stavby, pozemky, sítě, komunikace, drobný hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, umělecká díla atd. Dalo by se říci, že v současné době má obec majetek ve výši cca , Kč. Dle účetních předpisů a metod, které platily do konce roku 2009 by tomu tak skutečně bylo, od však doznalo účetnictví nejenom obcí, značných změn, mimo jiné tvoří opravné položky a od příštího roku navíc bude obec svůj majetek odepisovat, takže výše majetku nebude z hlediska snad "prestiže" zcela vypovídající veličinou. Za minulé volební období byl majetek navýšen zhruba o , Kč. V tomto období je navýšení o cca , Kč. Dle mého názoru však nemá zcela vypovídající schopnost o kolik byla částka navýšena, spíše je důležitým ukazatelem to, o jaký druh majetku, který byl pořízen se jedná a hlavně jaký praktický přínos bude pro obec a její občany mít. Největší podíl investičních nákladů v minulém volebním období bylo vynaloženo na ZTV Borová Lada (Holandsko), největší podíl investičních nákladů v současném volebním období bylo vynaloženo na nákup penzionu Kavalier. 7. Obec získala na sponzorských darech za období až částku , Kč. Převážná část z těchto darů byla určena na pietní úpravu hřbitova na Novém Světě, další podstatná část pak byla směrována na kulturu. 8

9 8. Zastupitelstvo obce je nyní šestičlenné, původně bylo sedmičlenné. Každý zastupitel má právo pobírat měsíční odměnu dle nařízení vlády, která je v případě, že zastupitel není předsedou ani jednoho z výborů, je pouze členem výboru či komise částku až 1.030, Kč (před zdaněním). V případě, kdy je člen zastupitelstva předsedou výboru či komise, je jeho odměna až do výše 1.340, Kč měsíčně ( před zdaněním), v případě místostarosty až do výše , Kč měsíčně (před zdaněním). Zastupitelé obce si každoročně odsouhlasili odměnu pobírat pouze tři měsíce a to ve výši člen 770, Kč před zdaněním a odvody, předseda výboru zastupitelstva 1.340, před odvody a zdaněním a místostarosta 3.000, před odvody a zdaněním. 9. V minulém shrnutí volebního období nebyla uvedena informace o výši finančních prostředků na účtech obce. Protože se k mým uším dostaly ohlasy, že obec neumí hospodařit a v tomto volebním období utratila vše, co zde bylo ke zlomovému datu nastřádáno, níže uvádím, jaké má obec k zůstatky na účtech: k ,40 Kč k ,60 Kč Vážení spoluobčané, dostává se ke mně spousta dezinformací, které mě zlobí, protože poškozují práci moji i práci celého zastupitelstva, ať už je v jakémkoliv složení. Byla bych moc ráda a apeluji na vás všechny, pokud zaslechnete někde nějakou informaci, která je již na první pohled senzační, byla bych ráda, kdybyste se zastavili na obci, abychom si mohli celou záležitost vysvětlit. Veškeré obecní prostředky jsou veřejné finance, které obec spravuje a nemělo by se stát, že s těmito finančními prostředky nakládá nehospodárně. Samozřejmě, že se najdou diskutabilní věci, které by každý řešil trochu jinak a s jiným závěrem, ale proto jsme lidi, abychom se domluvili a určitě uvítám náměty a připomínky, jak jinak těchto prostředků využít. Myslím, že se nestalo, že bych někomu nevyšla vstříc a odbyla ho. Pokud tomu tak někdy bylo, tak se omlouvám, ale znovu vás prosím přijďte na obec, ať se různé informace vyříkají hned na počátku, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Jako minule i letos vám všem přeji šťastnou ruku při volbě toho svého kandidáta do obecního zastupitelstva, aby tento váš hlas přispěl k dalšímu rozkvětu Borových Lad a spokojenosti jejích občanů. Marcela Šipanová Z hasičských soutěží V sobotu se konala okrsková soutěž hasičů v Novém Dvoře. Borovku reprezentovalo celkem 5 družstev: ženy mladší, muži mladší 2x, ženy starší a muži starší. Z této soutěže postoupily 2 týmy do okresu, a to ženy mladší a muži mladší. Okresní soutěž se uskutečnila v soboru ve Zdíkově. Všichni jsme byli ve skvělé formě, někdo s chřipkou, někdo po maturitním večírku. Měli jsme tam být už v 7 hodin ráno, takže náš cíl byl jediný. Udělat požární útok a jet domů. Skutečnost však byla jiná než naše představy. Nejprve se běžely osobky, pak štafety a požární útok přišel na řadu až na konec. Po zmateném úvodu, kdy jsme nevěděli kdy, co dělat a kam se postavit, jsme aktivně zapojili do soutěže. Musíme uznat, že jsme maličko podcenili trénink. Nevím, jak kluci, ale my holky jsem se třikrát 9

10 vyzkoušely požární útok. Tomu odpovídaly i naše výsledky a pohár jsme nevyhráli, ani kluci, ani holky. I přesto si myslím, že jsme pěkně reprezentovali Borová Lada. A děvčata si konečně mohla jít odpočinout po maturitním večírku. P.S. Některé z nás bolely ruce a nohy ještě několik dní. Věra Walterová P.S. Dne mě osobně na obci navštívil plk. Ing. Milan Raba, ředitel územního odboru Prachatice, který vyslovil velký obdiv a pochvalu našim skvělým hasičům. A já se k jeho pochvalným slovům připojuji. Naši hasiči, děkuji a jsem na vás pyšná. Jana Hrazánková Ohlédnutí zastupitele Na podzim budou komunální volby a jako zastupitel cítím potřebu vyjádřit se a zhodnotit práci svou i svých kolegů zastupitelů. Na obec jsem přišel jako nováček, bez zkušeností s komunální politikou, s vizí hájit zájmy svých občanů a svůj hlas použít tam, kde bude zřetelné, že to bude ku prospěchu nás všech. Na Borových Ladech žiji od svých sedmi let. S většinou zastupitelů jsem tady vyrůstal a mohu také říci, že většinu občanů tady velmi dobře znám a tak jsem si myslel, že o to lépe se mi bude rozhodovat pro co zvednout ruku.dnes vím, že to není tak jednoduché a také vím, že se nemůžete zavděčit všem. Ale někdy i přes rozporuplné názory si myslím, že se nám toho podařilo pro naši obec udělat hodně. Především musím podotknout, že nikdy předtím nepanovala mezi většinou zastupitelů taková soudržnost, a i když jsme vždy nesdíleli názory jeden druhého, vždy se jednalo o rozhodnutí většiny a nikoli jedince a myslím, že vždy po jednání jsme odcházeli všichni s dobrým pocitem,že jsme udělali vše, co bylo v našich silách ku prospěchu většiny občanů. Mezi věci, které se nám podařily naplánovat a také realizovat patří celková rekonstrukce patnácti bytových jader. Jen pro upřesnění v bytovce čp.2 čtyři,v čp.3 tři,v čp.4 čtyři a v čp.5 čtyři jádra. Dále se opravily přístupové chodníky. U všech obecních domů se vyměnily hl. vchodové dveře včetně instalace venkovních zvonků a tzv. domácích telefonů. Asi mezi nejvíce potřebnou a také nejvíce nákladnou investicí je celková rekonstrukce střešních krytin u všech obecních bytových domů,která bude během léta dokončena. Jsem rád, že se tyto akce podařily, protože patřily k našim předvolebním slibům. Obecní domy čp.4 a čp.5 po rekonstrukci střech 10

11 a bude k dispozici všem dětem a rodičům,kteří si budou moci zde hrát se svými ratolestmi bez obav, že je srazí auto nebo neopatrný cyklista. Veškeré atrakce na hřišti jsou řádně certifikované a hřiště je konstruováno tak, aby se minimalizovalo riziko zranění. Obecní dům čp.2 v rekonstrukci střechy. K obci nepatří jen bytové domy, ale také travnaté plochy, o které se obec, za našeho působení začala více starat a vykládá ne malé prostředky na jejich údržbu. Mimo tábořiště, školky, školy a okolí obecního úřadu, se také začaly sekat prostory s bytovkami, fotbalové hřiště a jeho okolí a také hřbitov na Novém Světě Jedna z dalších věcí, která trápí většinu z nás je dopravní situace v obci. Narůstající turistický ruch hlavně v letní a zimní sezóně, kdy někteří neukáznění návštěvníci parkují na místech,,určených pro naše občany, dokonce na zelených plochách, znepříjemňují život nám všem. Proto jsme se rozhodli vybudovat placené parkoviště a omezit, novým dopravním značením přístup na místa, která,,patří svým charakterem místním. Někdo možná bude namítat,že vše příliš dlouho trvá, ale byrokracie dobře funguje i na odboru dopravy, tak musíme mít trpělivost. Myslím, že v nejbližších dnech se vše povede dotáhnout do zdárného konce. Jedna s dalších akcí, která také více méně souvisí s dopravní situací v obci je dětské hřiště, které je téměř před dokončením Dokončovací práce na dětském hřišti. Obec nemůže jen investovat, ale musí i v rámci svých možností vydělávat. Jednou z takových aktivit je obecní prádelna a mandl, který využívá celá řada podnikatelů. Prádelnu jsme zrekonstruovali zakoupili dvě nové pračky a mandl. Zrekonstruovaná prádelna a nové pračky. Nový mandl. Další výdělečná činnost obce, která přináší do obecního rozpočtu nemalé finanční prostředky jsou obecní pensiony, kde bylo zapotřebí vyměnit některý nábytek, koberce a jeden pokoj zrekonstruovat. Úpravám se nevyhnulo ani veřejné tábořiště Zahrádky, protože pokud si chceme udržet klientelu a vydělávat měli bychom se řídit i poptávkou. Proto jsme se v loni rozhodli opravit stánek s potravinami, který od loňska úspěšně 11

12 provozuje p.nahodilová, dále jsme rozšířili vodoinstalační řád novou přípojkou na kiosek a o další volně přístupný zdroj vody pro návštěvníky. Dále jsme zde vybudovali čtyři nové elektrické přípojky (rozvaděče) rozmístěné cca po padesáti metrech podél celého areálu. p.starostky, zastupitelů a lidiček, kteří se kolem všech akcí pohybovali. Chtěl bych jim za to moc poděkovat. Vždy odvedli kus poctivé práce na úkor svého volna a bylo a ně vždy spolehnutí. Nechci, aby tento článek vyzněl jako chlubení co vše se udělalo. Jsou také věci, které se nepovedly. Dle mého mínění, podmínky týkající se programu na rozvoj bydlení jsou moc přísné. Jedna ze čtyř nových el.přípojek Nedílnou součástí každé obce je kulturní dění. Jsem moc rád, že se nám zde podařilo zavést a obnovit některé akce, na které se pozapomnělo, nebo nebyl čas. Například dětské dny nebo setkání seniorů, mikulášská nadílka. Z těch nových rozsvěcení vánočního stromu, obecní zábavy, Anenská pouť a další. Chtěl bych podotknout, že tyto veškeré akce bych nikdy nedokázal zrealizovat bez pomoci a nápadů Vadí mi,že jsme si lépe nedokázali obhájit tento program a vyvrátit některé názory, že si ho zastupitelé ušili sami pro sebe, to konec konců také souvisí s malou nebo žádnou informovaností, což považuji taky za neúspěch. Možná, že potom by jsme byli ušetřeni, některých výmyslů nebo polopravd, které občas obcí kolují. A čeho si nejvíc cením? Toho,že Borová Lada zůstává naší obcí, že se zastavily některé projekty, které by vedly k tomu, že bychom se stali cizinci ve vlastní obci. Zbořil Roman Příspěvky našich občanů AUTOKEMP ZAHRÁDKY,,Proslulý kemp v srdci šumavské přírody ještě nedotčené, kde lesy zpívající, tě tu společně v louce šumící s Teplou Vltavou v noci uspávají a ptáčkové ráno svým ptačím zpěvem probouzí Každý rok do kempu najíždí ne málo turistů, stálých návštěvníků, kteří tu pobývají od začátku sezony do konce sezony (někteří i něco přes 30let každým rokem) a svojí přítomností předávají svoje,,trempské dovednosti svým dětem, kteří po nich pokračují ve stálé tradici.. Někteří lidé se přijedou třeba jen podívat a nelíbí se jim, že jsou zde suché WC, nejsou teplé sprchy a tak jedou dál. Ovšem většinou jsou i tací, kteří přijdou a říkají, aby se kemp zachoval v takové podobě, jako je teď. Ano, nejsou sprchy, neteče teplá voda, ale zase dnes najdeme málo míst, kde si můžeme udělat ohýnek u stanu či karavanu. 12

13 Ale přeci jenom se trochu kemp zmodernizoval. Opravil se stánek s občerstvením a letos je zde i poprvé možnost většího množství připojení elektrických přípojek. Snad budou lidé spokojeni a budou se vracet stále rádi na svá původní stálá místa. CO NAŠIM PŘEDKŮM ŘÍKALA PŘÍRODA. Irena Nechybová Bejvávalo, že naše babičky a dědové uměli ledascos předpovědět dlouholetým pozorováním přírody a předávali si svá poznání z generace na generaci. Ctili přírodu, vážili si jí a nedělali nepromyšlené zásahy do přírody v místech, kde žili. Tvrdý život na Šumavě byl protkán mnohým poznáním a staří Šumaváci měli přírodní úkazy ve veliké úctě. Proto pokaždé byli velice znepokojeni, když nacházeli hlemýždě, kteří vylézali po keřích a stromech nahoru. Moc dobře věděli, že přijde povodeň. Podle toho do jaké výše se hlemýždi vysoukali, tak do té výše přišla velká voda. Pokud bylo krásné letní počasí a hlemýždi houfně vylézali do výšek po všem, co jim v jejich cestě dělalo překážku, přišla znenadání z čistého nebe srážka černých mraků, které přinesl rychlý teplý vítr a začala bouřková čina, která vylévala ze svých těžkých mraků potoky vody, nebo i ledových krup. Voda se začala vylévat z břehů malých potůčků, ze kterých se stávala divoká řeka, beroucí s sebou majetky i životy lidí a zvířat. Ti lidé, kteří poslechli hlemýždí varování, tak ti si mnohé před blížící vodou dokázali uchránit. Pro Boroviny napsala Libuše Levá. Běží celá rodina Dne se konal 17. ročník soutěže Běží celá rodina. Bylo tam hodně soutěžících a disciplín. Bohužel nám počasí moc nepřálo. Sice jenom trochu poprchalo, ale všichni byli promočení jako kdyby lilo hodně. Ceny byly moc pěkné, třeba za druhé místo se dostávaly dorty ve tvaru hlavy Scoby Dobyho nebo celý Tazz. Moc se mi líbilo stanoviště se šipkami. Do terče jsem trefil všech pět. Dobré bylo také hledání zvířete dalekohledem. Najít ho bylo těžké, ale nakonec jsem datla objevil. Také byla jednou z disciplín jízda na lyžích pro čtyři osoby. Dalším úkolem bylo vyjmenovat 10 rostlin, živočichů a šumavských názvů na písmeno J a N. Doufám, že se za rok zase všichni ve zdraví sejdeme na startu. Ivík Hrazánek ml. Jsem ráda, že jste se rozhodli postavit slibované dětské hřiště. Děti aspoň nebudou běhat po vsi a my se tím pádem nemusíme strachovat o jejich bezpečí a zdraví. Lenka Osáhlová 13

14 Borová Lada, jak je možná neznáte Borová Lada leží na spojnici dvou údolí. První se line podél Vltavy z Kvildy na Horní Vltavici. Druhé údolí, které není tak ostré, se táhne podél meandrujícího Vydřího potoka a Chalupské slatě. Tato údolí jsou lemována hřebeny hor, které nám skýtají překrásné výhledy na Borová Lada. Krásný pohled na Borová Lada z louky Sanita ( 1020 m.n.m) V pozadí masiv hřebene Polecké Hory, vpravo patrné úpatí Homole (1044m.), Světlý proužek nahoře je hřeben Plechého (1378 m.n.m. ) Nové Hutě Borová Lada Černá Lada Borová Lada z louky od Černých Lad ( 990 m.n.m.) Svítání nad Borovými Lady z hřebene Polecké Hory ( 1120 m.n.m.) text a foto Ivo Hrazánek 14,

15 Borovské hry 2010 XII. ročník Už po dvanácté jsme letos měli možnost se setkat s několika Borováky z různých částí naší republiky a také s Borováky ze Slovenské republiky. V pátek 25.června vyrazila skupinka asi s osmnácti členy z naší obce Borových Lad směr Opava, konkrétně Borová Bolatice. Cesta byla dlouhá, ale ubíhala rychle. S každým kilometrem narůstalo naše očekávání a nadšení pro další nezapomenutelně prožitý víkend se starými kamarády Borováky. Do Borové Bolatice jsme dorazili ve večerních hodinách a zábava tu byla v plném proudu. Borováci mávali a vítali. Rychle jsme se ubytovali, část výpravy zdárně postavila své stany v oblasti místního hřiště a menšina přespávala v místní školce. Po zabydlení se cesty všech shromáždili před zdejší,,hasičárnou, kde vlastně tímto večerem vše začalo. Muzika hrála, jídla a pití dost, skvělá nálada rozhodně nechyběla. 26.června v sobotu byla zajištěna snídaně a celé dopoledne jsme si mohli užívat volno. Nelenili jsme a vydali jsem se do blízkých Bolatic poznat trochu zdejší okolí. Navštívili jsme místní kostel a cestou zpět jsme potkali jednoho z místních, který nám velmi rád pověděl něco málo o minulosti a vzniku Borové Bolatice. Po našem návratu došlo k setkání s naší paní starostkou, která zde nemohla chybět, stejně jako žádný jiný starosta Borové. Kolem jedné hodiny proběhlo oficiální zahájení XII. ročníku Borovských her a předání pamětní šerpy. Následoval krátký kulturní program. Na správnou náladu nás navnadilo vystoupení dětí z mateřské školy a krev v žilách nám naplno rozproudili místní,,mažoreťáci pod vedením pana starosty Borové Bolatice. Určitě mohu za všechny potvrdit, že jejich vystoupení nemělo jedinou chybičku a píle, kterou určitě museli vynaložit, se jim vyplatila. Nebylo na co čekat a šest družstev z Borové se vrhlo do samotných her. Všichni jsme si užívali zdravou sportovní náladu s mírným soutěživým duchem a alespoň s malou touhou vyhrát ten letošní ročník. Naše obec bojovala zdárně a statečně. Družstvo, složené z Jany Hrazánkové, Václava Hovorky, Veroniky Grančayové, Lukáše Hovorky, Nikol Erhartové a Roberta Kudýna, obhájilo třetí místo z minulého roku. 15

16 Celé Borovské hry byly zakončeny večerní zábavou, naše umístění jsme patřičně zapili a oslavili, rozloučili jsme se s ostatními Borováky a na druhý den v neděli 27.června nás čekal odjezd domů. Dlouhá cesta byla před námi, ale my opět nabití novými zážitky a příjemně společensky unavení jsme ji zdárně překonali a těšíme se na další ročník, kterého, doufáme, se budeme moci opět zúčastnit. Nikola Erhartová BABINEC ŽIJE Stále se scházíme, stále se rádi vidíme, kamarádíme se a smějeme se. Nájem za zasedačku platíme! Nejhezčí Babinec byl, když jsme plstily z vlny polystyrenová vajíčka. Vlnu nám darovala paní z Kvildy. Alenka Košinová se pro vlnu tak nadchla, že vlnu několikrát v pračce vyprala a vysušila a pak nádherně barvila. Dokonce nakoupila i hřebeny na rozčesávání vlny, jehly na zapichování vlny i polystyrénová vejce a všechno nám to vysvětlila a naučila. Výsledek byl nádherný! Fotku najdete na obecních stránkách. Také nás velmi těší, že mezi nás dojíždí z Houžné u Lenory pedikérka Nikola, která se stará o naše nohy, ruce a nehty. Nedávno si ještě přibrala kosmetiku, masérství a tetování. Doporučujeme Vám vyzkoušet její zlaté ručičky třeba u ní v salónu Relax. Stačí zavolat na číslo V letních měsících se těšíme, že zase opečeme buřty u hřiště a bude nám spolu dobře. Přijďte mezi nás!!! Vladislava Hofmanová 16

17 Změna k lepšímu Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi podělil o nové poznatky za poslední čtyři roky... Myslím, že se zde zlepšila úroveň bydlení opravy, rekonstrukce a péče o zeleň je zde také na výbornou. V naší obci proběhla také řada kulturních akcí, za co také patří velký dík. Stále mi tu chybí výstavba nových bytových jednotek. Vím, že je to velmi nákladná investice, ale za tu dobu co tu žiji, zde byly pouze zrekonstruovány tři bytové jednotky nad školkou, což je žalostně málo. Určitě to nejde na vrub stávajícího zastupitelstva, je to problém, který tu je a měl by se do budoucna řešit, pokud nechceme, aby se v naší obci uzavřely škola a školka. Je to velký a velmi složitý úkol pro budoucí zastupitelstvo. Pevně věřím, že se podaří v budoucnu ještě zlepšit život v naší překrásné vesničce. Miloš Hušek Z našeho školství... Ze života borovoladské mateřinky. Je to přesně rok, co jsem psala o tom, jak nemám ráda konec školního roku a s ním spojené loučení s nejstaršími kamarády, kteří v září usednou do školních lavic. Nestačím se divit, jak další rok zase utekl jako voda ve Vltavě a nás čeká zase to smutné loučení. Tentokrát se loučíme s dětmi, kteří k nám do naší školičky každé ráno přijížděly autobusem či autem se svými rodiči, protože jednoduše v naší obci nebydlí. Z Michlovy Hutě k nám jezdila Kájinka Kopfová, Nikolka Lejsková až z Houžné a kluci Jéňa Fiala a Viki Budík z Kvildy. Tak to jsou všichni naši současní předškoláčci, po kterých se mi bude moc stýskat. Všem dětem přeji, ať se jim ve škole nejen líbí (což určitě bude, protože mně by se tam líbilo moc), ale hlavně aby se jim dařilo a aby bravurně zvládly svou novou životní roli školáka ( a to určitě zvládnou, protože to jsou skvělé a šikovné děti). Čekají nás letní prázdniny, na které se jistě všichni těšíme, akorát toho sluníčka kdyby bylo víc! Naše mateřinka uzavře svůj provoz 19.července a po dobu pěti týdnů se bude krášlit a vylepšovat. Plánujeme vymalovat a dokonce šikovný pan truhlář by měl do mateřinkové třídy vyrobit nový nábytek. Také potřebujeme nabrat sílu, abychom do nového školního roku všichni vstoupili svěží a odpočatí, s elánem a plným nasazením do další práce.a to neplatí jen pro nás dospělé, ale i pro děti, které mají také nárok si na čas od svých školkových povinností odpočinout. Už se moc těšíme na kamarády nové, kteří k nám budou od září docházet. Naše školička bude i pro příští školní rok maximálně naplněna, je mi tedy velmi líto, že další žádosti o přijetí do naší mateřinky musíme bohužel odmítat. Jednak jsme svázáni zákony a vyhláškami, které nám vyšší počet dětí nepovolí,ale prostory v budově naší mateřské školy nejsou vyhovujícími pro ještě více dětí. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří nám po celý školní rok svým vstřícným přístupem pomáhali naplňovat náš společný cíl, kterým je vytvořit dětem takové prostředí, 17

18 kde cítí dobře, spokojeně a v bezpečí. Děkuji tedy všem kolegům, rodičům, vedení Obce B.Lada a obecnímu zastupitelstvu, štědrým sponzorům a všem přátelům naší školičky. Krásné prázdniny! Vaše paní učitelka Iva Hušková. Zleva : Předškoláci Kájinka, Nikolka a Jeníček, chybí Viki. Byla jsem při tom! Zažila jsem neuvěřitelné!! Od listopadu do února jsem zastupovala ve škole paní učitelku Lenku Kohoutovou. Jaké to bylo? Byl to šok. Proč? Poprvé v životě jsem dlouhodobě učila najednou tolik ročníků!!! Dokážete si to představit? Nejdřív jsem zjistila, kde skončila první třída ve všech předmětech, pak druhá třída, pak na některé předměty třetí třída, pak čtvrtá a pak ještě pátá! Když jsem se s tím prokousala za úžasné psychické podpory paní učitelek (s Lenkou Kohoutovou jsme si psaly maily), tak jsem do noci promýšlela, jak spojené třídy učit tak, aby se něco naučily, přitom nenudily a přitom je to bavilo! A k tomu nácvik na vánoční besídku! No, měla jsem hodně pesimistické myšlenky, když jsem chodila brzy ráno do školy připravit tabuli, opravit sešity. Několikrát se mi třásly nohy, když jsem slyšela děti přicházet do patra. Po vánocích už jsem byla klidnější, ale stejně mi srdce stále bouchalo rychleji. V únoru jsem se se školou rozloučila. Přišla nová paní učitelka Soňa Horvátová. A co se nestalo? Stýskalo se mi! Po dětech a po kolegyních. A proč Vám to píšu? Jsem z naší školy a učitelek nadšená. A ti naši školáci, s nimi se dá moc hezky povídat. Dozvěděla jsem se některá dětská přání i smutky, bolesti i radosti. Oni jsou to opravdoví lidé, i když maličtí! Stojí za to do nich investovat a starat se o ně a udržovat jim školu a školku, dokud to jen trochu jde! Jsem vděčná za tak úžasně statečné a tvořivé paní učitelky a za všechny ty, kteří pomáhají k tomu, aby se těm našim nejmenším šumavákům dobře vedlo!! Mgr. Vladka Hofmanová 18

19 Moje práce v MŠ Po ukončení Pedagogické školy v Prachaticích v roce 1975 jsem začala pracovat v MŠ ve Vimperku. Učila jsem většinou předškolní děti. Moc se mi tato práce líbila. Bohužel v roce 1994 tuto MŠ (u autobusového nádraží) zrušili. Poté jsem nastoupila k mentálně postiženým dětem do domova Sluníčko. Práce byla velmi náročná, ale přesto mám k těmto dětem blízko. V roce 1995 se mi naskytla příležitost pracovat v MŠ v Borových Ladech. Práce s dětmi smíšeného věku je mnohem náročnější než s dětmi stejně starými. Já jsem si ale brzy zvykla jak na děti, tak i rodiče a spolupráci s nimi. Postupně jsem se seznámila s celou vesnicí a musím říci, že jsem moc ráda, že pracuji právě tady, máme tu k sobě všichni daleko blíž, než lidé ve městě. Každodenně se potkáváme v obchodě, na poště, na vsi a vždy prohodíme pár přátelských slov. Také kolektiv v MŠ a ZŠ je vynikající, jsme jedna velká rodina my a děti. Povětrnostní podmínky jsou tu drsnější a tak denní dojíždění autobusem je zvláště v zimě náročné, ale to již k Šumavě patří. Já bych ale neměnila s žádným jiným místem, protože je tu prostě krásně. Mirka Hášová 19

20 Střípky ze školy Léto nakročilo našim dětem vstříc a dveře prázdnin se rozletěly dokořán. Ohlédněme se tedy za školním rokem 2009/2010, který nám rychle uniká mezi prsty. Právě tento rok byl rokem památným, neboť letos jsme oslavili již 110 let od založení školy v Borových Ladech. Protože výročí bylo pěkně kulaté, slavili jsme celých 6 dní, od 14. do 19. června (též na Pondělí bylo hudební. Koncert dvou mladých lidí z Třeboně nás provedl od 90. let minulého století populární hudbou až do současnosti a dokonce došlo i na tanec. V úterý jsme sportovali. Naši kamarádi z mauthské partnerské školy nás pozvali na fotbalový den a kromě skutečného zápasu smíšených týmů jsme učili německé děti česky a oni nás zase německy. Řeč byla samozřejmě o fotbale. Také výtvarná dílna i následná návštěva skláren byla opravdovým zážitkem. Ve středu jsme vzpomínali společně s paní ředitelkou Elvírou Běhounovou na to, jak to bylo v naší škole kdysi dávno a s našimi bývalými žáky jsme si dali výborný dort od paní Jirkové. Ve čtvrtek jsme hráli vybíjenou na turnaji malotřídních škol v Lenoře a v pátek Den otevřených dveří lákal veřejnost na prohlídku budovy ZŠ i na naši besídku. Pozváni byli všichni, kteří naší školou prošli buď jako žáci, rodiče nebo její zaměstnanci. Setkání byla opravdu srdečná a my jsme se těšili z opravdového zájmu o naši školičku. V sobotu jsme všechny ty dobroty z celého týdne vyběhali v závodě Běží celá rodina a vůbec nevadilo, že počasí nebylo příliš přívětivé. Sváteční, radostná a upřímná nálada byla největším dárkem pro nás všechny, kteří jsme se setkali. Jsem pyšná na to, že již tak dlouhou dobu má naše škole zde v kraji Lad své místo,že ctíme a pokračujeme v tradici kvalitního vzdělávání a výchovy, že hrajeme důležitou roli nejen v běžném životě okolních obcí, ale že jsme nedílnou součástí i celé Šumavy. Dokladem toho je nezastupitelná účast a zejména vynikající umístění žáků v různých soutěžích. Jenom za letošní rok se můžeme díky Kubíku Jelenovi pochlubit 4. místem v republikovém a 1. místem v krajském kole Logické olympiády Mensy ČR, 4. místem v okresní matematické olympiádě, 2. místem v Matematickém klokanovi a 1. místem v okrskovém kole anglické konverzace. V poslední zmiňované soutěži získal 2. místo také Ríša Sitter. Bronz si vyzpívala v Jihočeském zvonku Bětka Košinová, výtvarná koláž s tetřevem Káti Walterové tak uchvátila porotu IS Kvilda, že obdržela 1. místo. Také naši plavci Albert Budík, Bětka Košinová a Lucka Pečená byli úspěšní, neboť z Lipenského plaváčku přivezli 3 medaile zlatou, stříbrnou a bronzovou. Ve sportu se nám opravdu dařilo: jak v zimní olympiádě úspěchů bylo nepočítaně (viz náš web), tak i na lehkoatletickém trojboji v Horní Vltavici, odkud přivezli naši borci 7 umístění z deseti. V soutěži Budiž světlo svým výtvarným projektem děti získaly v kraji nejen 5. místo, ale hlavně měření účinnosti osvětlení v ZŠ. Dnes již je zpracováván projekt na jeho rekonstrukci, která by se měla uskutečnit ještě toto léto. Jak vidíte, naši žáci se umí prosadit i ve světě. A tak není divu, že se na ně těší i vimperské školy. Letos z 5. ročníku odchází Jakub Jelen na gymnázium, Richard Sitter a Jakub Fiala na ZŠ Smetanova. Držme jim palce, ať se jim tam líbí a daří jako u nás. Příští školní rok přivítáme 6 prvňáčků, a to nejen z Borových Lad, ale také z Kvildy, Horské Kvildy, Modravy, Michlovy Hutě a Houžné, celkem do lavic zasedne tedy 29 žáků. Přestože léto začíná, neznamená to, že základní škola usne prázdninovým spánkem. Kromě výše jmenované rekonstrukce ji čeká návštěva německých kantorů a zejména prodejní výstava Šumava očima umělců, která se již tradičně u nás usídlila během Anenské pouti. Letos bude probíhat od do 1.8. vždy od do hod. Všechny vás srdečně zve a přeje slunečnou a pohodovou dovolenou Alena Braunová P.S. Více se dozvíte na našich webových stránkách: 20

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1

Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči... Prušánečtí hasiči......a jejich nová Ta...a jejich nová T tra atra Číslo 1/2015 strana 1 Prušánský zpravodaj Prušánečtí hasiči......a jejich nová Tatra strana 1 Slovo starosty Hospodaření Obce Prušánky za rok 2014 Rozpočet Obce Prušánky na rok 2015 Poplatky v roce 2015 Aktuálně Z naší knihovny

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce.

Milí čtenáři, JARO. Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna OBSAH. rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. V Ě D O M I C K É N O V I N Y Číslo 1/2015 Ročník XIII Vychází 1. dubna Milí čtenáři, rok utekl jako voda a už tu máme zase velikonoce. VÍTE O VELIKONOCÍCH, ŽE... V nejstarších dobách bylo vnímání dnešních

Více

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech

Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech Spisovatel Michal Viewegh ve Volarech V sobotu 6. 6. 2009 proběhla v celém regionu propagační akce prachatické knihovny Na kolech po knihovnách regionu, jejímž cílem byla propagace a zviditelnění knihoven

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

zimní obce knežmost ZDARMA číslo 4 / 2013 zpravodaj obce kněžmost / číslo 4 / 2013

zimní obce knežmost ZDARMA číslo 4 / 2013 zpravodaj obce kněžmost / číslo 4 / 2013 zpravodaj zimní obce knežmost ZDARMA číslo 4 / 2013 zpravodaj obce kněžmost / číslo 4 / 2013 Radnice Radnice Úvodní slovo Vážení spoluobčané, věřím, že až budete číst tyto řádky, budete mít již hlavní

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

obec Dobrá fiíjen 2011

obec Dobrá fiíjen 2011 obec Dobrá fiíjen 2011 Slavnostní zahájení sportovního dne Sdružení obcí povodí Morávky 24. září 2011. Dole: Z výstavy našich zahrádkářů 24. 26 září 2011. VáÏení obãané, v pondělí 19. září proběhlo další

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY září 2009 ZDARMA

VYDÁVÁ OBEC ZVOLE U PRAHY září 2009 ZDARMA Oslavy 100. výročí založení SDH Svoz bioodpadu Fotogalerie Zvole Včera a dnes Rozpracované projekty Rozšíření hřbitova Rybníky ožívají 11. zvolský orientační běh Budoucnost svatomarkétské pouti VYDÁVÁ

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více