Vývoj internetových aplikací. 9. Útoky na internetové aplikace. a možná obrana proti nim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj internetových aplikací. 9. Útoky na internetové aplikace. a možná obrana proti nim"

Transkript

1 Vývoj internetových aplikací 9. Útoky na internetové aplikace a možná obrana proti nim Tomáš Tureček, Jiří Suchora, VŠB-TU Ostrava, FEI, 456, 2009

2 Obsah přednášky Úvod PHP injekce SQL injekce XSS útoky CSRF útoky Spam Brute-force, Slovníkové útoky Dos, DDoS Sociální inženýrství, krádeže osobních dat a identity Zdroje a doporučená literatura

3 Porovnání klasického a kybernetického zločinu Parametr Průměrné ozbrojené přepadení Průměrný kybernetický útok Riziko Pachatel riskuje zranění Bez rizika fyzického zranění Zisk Průměrně USD Cca USD Pravděpodobnost dopadení Pravděpodobnost odsouzení Trest 50-60% šance dopadení 10% šance dopadení 95% šance odsouzení při dopadení 5-6 let v průměru, pokud pachatel nikoho nezabil 15% dopadených soudně stíháno, z toho 50% odsouzeno 2-4 roky v průměru Zdroj: Kybernetická kriminalita, Václav Jirovský

4 Webové aplikace a jejich náchylnost k různým typům útoků 1Q 2009 WhiteHat Security % web sites

5 Množství (%) web sites se zranitelností kategorie urgent, critical a high v průmyslových odvětvích 1Q 2009, WhiteHat Security

6 Vybrané typy útoků PHP injekce SQL injekce XSS útok CSRF útok Spam Brute-force, Slovníkový útok DoS, DDoS Sociální inženýrství, krádeže osobních dat a identity

7 PHP injekce Charakteristika útoku Příklad Ochrana

8 PHP injekce Zneužití PHP funkcí include()a require() ve špatně napsaných webových aplikacích Vložení jakéhokoliv cizího kódu do kódu aplikace Příklady cílů útoku: vypsání zdrojového kódu aplikace procházení adresáři práci s adresáři a soubory (v případě špatně nastavených práv)

9 PHP injekce Příklad špatného kódu: <? $page = $_GET['page'];include $page;?> Vstup pomocí GET není ošetřen tudíž lze vložit do proměnné $page cokoliv co se útočníkovi bude líbit. Příklad útoku: vložení URL se škodlivým skriptem pro vypsání zdrojového kódu aplikace nebo spuštění tzv. "php shellu" Ukázka

10 PHP injekce - obrana Použití funkcí: addslashes() stripslashes() htmlspecialchars() Nastavení magic_quotes_gpc (automatické escapování znaků) allow_url_fopen (povolení čtení dat přes http) allow_url_include (vkládání souboru pres http) register_globals (automatické plnění proměnných)

11 SQL injekce Charakteristiku útoku Příklad útoku Obrana na straně serveru Obrana na straně databáze

12 SQL injekce SQL příkaz vložený do původního SQL příkazu Zdrojem útoku je obvykle uživatelský vstup Formuláře Textbox Text QueryString Cíle útoku: získat data poškodit data získat přístup do aplikace a dalším zdrojům

13 SQL injekce Příklad: správný (autorem aplikace zamýšlený) dotaz: SQL dotaz použitý v aplikaci: $sql = "select * from orders where name='$auto'"; útok: namísto nissan nissan' or 2>1 - select * from orders where name='nissan' or 2>1 ' popřípadě nissan -> nissan'; drop table orders - první dotaz vypíše všechny prvky v tabulce, druhý smaže tabulku Ukázka

14 SQL injekce obrana na straně serveru kontrola typů očekávaných hodnot is_string() is_numeric() použití funkcí pro escapování nebezpečných hodnot html_specialchars() addslahes() mysql_real_escape_string() vypnutí chybových hlášení

15 SQL injekce obrana na straně databáze Princip minimálních práv zřízení databázových uživatelských účtů pro: čtení konkrétních tabulek zápis do konkrétních tabulek manipulaci s databázovým schématem Logování důležitých událostí pro pozdější nápravu po případném poškození útočníkem

16 XSS útok Charakteristika útoku Příklad skriptu Persistent XSS útok Non-Persistent XSS útok Bypassing a DOM-bassed útoky Obrana

17 XSS útok Zneužití skriptovacího jazyka na straně klienta (JavaScript) Skript je součástí webové stránky při jejím načtení a je proveden prohlížečem Cíl útoku: krádež cookies nebo session neautentizovaný přístup do uživatelem používané aplikace keylogger přístup k objektům v dokumentu za použití dokumentového objektového modelu (DOM) prohlížené stránky

18 XSS útok Příklad útoku: načtení jiného webu pomocí nového rámce: <iframe src="http://web.com"></iframe> přesměrování: <script>document.location='http://web.com';</script> načtení skriptu z cizího umístění a jeho následné provedení: <script src= a další složitější typy kódu, jako již zmíněná příprava keloggeru nebo krádež id sezení či cookies napadeného uživatele Ukázka

19 XSS útok trvalý (persistent) Výskyt na místech, kde má uživatel možnost vkládat do aplikace data fórum návštěvní kniha komentáře Po vložení zůstává škodlivý kód přístupný pro každého uživatele, který infikovaný web navštíví

20 XSS útok dočasný (non-persistent) Nejčastěji předáván oběti formou podvrženého linku Škodlivý skript je součástí stránky, ale je předáván jako součást HTTP požadavku Nejčastější výskyt: u vyhledávačů u stránek s dynamicky definovaným chybovým hlášením

21 Příklad existující stránky náchylné k dočasnému XSS útoku

22 XSS útok DOM based útok podvrhnutí hodnot jednotlivým objektů DOMu na prohlížené stránce za účelem oklamání uživatele Bypassing útok obdoba SQL injekce hodnota zadaná uživatelem je začleněna do HTML stránky jako hodnota parametru jiného tagu v aplikaci (pomocí předčasně uzavřeného původního tagu) příklad vadného php kódu a útočícího dotazu: <? echo "<input type='text' name='search' value='$search'>";?> src='http://myweb/script.js'></script>

23 XSS útok - obrana Na straně klienta: zákaz skriptování (JavaScriptu) v prohlížeči případně povolení skriptování jen pro konkrétní (bezpečné) aplikace Na straně serveru: kontrolovat uživatelských vstupů a jejich filtrace od problémových řetězců a znaků

24 Útok Cross side request forgery (CSRF) Charakteristika útoku Obrana na straně klienta Obrana na straně serveru

25 CSRF útok Útoky jsou většinou prováděny formou speciálně upravených odkazů vedoucí k předem připravené akci útočníka ( em, instant messagingem, XSS, ) Útok je obvykle používán v kombinaci s XSS Napadený uživatel provede akci, kterou nemá v úmyslu Příklad cílů útoku: Získání hlasů internetových v anketách Princip přihlášené oběti neautorizovaný přístup do aplikace, kde je uživatel (v jiném okně) právě přihlášen (nepřiklad změna hesla a jeho okamžité zneužití)

26 CSRF útok obrana na straně klienta Vyhýbání se cizím odkazům Obrana proti XSS Pokud nepotřebujeme, nejsme přihlášení k žádné službě zbytečně, a provádíme pokud možno všechny akce jako anonymní uživatel (zabráníme provedení akce, pod právy oběti)

27 CSRF útok obrana na straně serveru Hlídání hlavičky referrer (odkud návštěvník přichází) definice řetězce návaznosti stránek u aplikace například povolením přístupu k nebezpečným operacím jen z menu aplikace Navigace v aplikaci s použitím proměnlivých URL požadovaná stránka se pak nachází vždy na jiné adrese, nelze stejný odkaz použít vícekrát Navigace v aplikaci s použitím tzv. hlídacích lístků Server vygeneruje jedinečné ID do skrytého pole stránky a to pak ověřuje

28 Spam Charakteristika Spamu Obrana u webového/komentářového spamu Ochrana u ového spamu Graf rozšíření /web spamu v různých částech světa Graf rozdělení podle typu spamu

29 Spam Nevyžádané masové sdělení, šířící se internetem Výskyt: fórum komentáře instant messaging Cíl útoku: informovat o službě/produktu přilákat uživatele na infikovanou stránku phishing znemožnit uživatelům používání jejich u získání konkurenční výhody mezi ovými servery zařazením konkrétního serveru na černou listinu

30 Spam obrana Moderování příspěvků Povinná registrace všech přispěvatelů (a jejich následný ban) CAPTCHA způsob jak odlišit uživatele od robota (například text vepsaný do obrázku a jeho kontrola) Antispamový filtr black list spamujících domén rozsah doby odesílání příspěvků z jedné IP filtrace slovních spojení typických pro SPAM

31 Spam obrana u Black listing filtrace podle adresy uživatele/ip Filtrace na základě obsahu u Filtrace založená na učení se nových pravidel jak rozpoznat spam (tzv. bayesovské učení) nejúčinější pokud filtry učí sami uživatelé

32 Procento spamu v ové komunikaci zdroj: Symantec

33 Statistika oblastí zdrojů spamu 2009, zdroj: Symantec

34 Statistika procentuálního rozložení podle předmětů spamu nigerijské dopisy řetězové zprávy pyramidové zprávy Verifikace Phishing kreditních karet přihlašovacích údajů Online kasina Výhry loterie dovolené Informace o službách 2009, zdroj: Symantec

35 Stoupající trend výskytu malware ve spamech 2009, zdroj: Symantec

36 Spam a malware - příklad Trojan.Bredolab 2009, zdroj: Symantec

37 Brute-force, slovníkové útoky Charakteristika Brute-force útok Slovníkový útok Ochrana

38 Brute-force útok Zjišťování informací hrubou silou, opakování dotazů s generovanými informacemi Časově náročné řešení, závisí na prostředí: složitost kódu/hesla k prolomení stroj útočníka stroj oběti rychlost připojení Ukázka Cíl útoku: obvykle hledání/prolomení přístupového kódu/hesla

39 Brute-force slovníkový útok Výhoda: redukovaný prostor řešení méně časově náročný přístup existence slovníků na internetu jména, příjmení, nejčastěji používaná slova v konkrétním jazyce Nevýhoda: není zde garance úspěchu jako u útoku hrubou silou

40 Brute-force (slovníkový) útok - obrana Aplikace definuje: časové rozmezí mezi neúspěšným zadáním hesla pravidla pro přihlášení například 5x špatné heslo a následná blokace požití dlouhého/složitého hesla obsahující velké/malé písmena, čísla a speciální znaky

41 Orientační čas pro prolomení hesla (závisí na podmínkách) Zdroj: lifehacker.com

42 (Distributed) Denial-of-Service DoS, DDoS Charakteristika Typické znaky útoku Syn Flood útok Ping Flood útok Smurf attack Možná obrana

43 DoS, DDoS Technika útoku využívající přehlcení serveru/aplikace velkým množstvím požadavků Cíle útoku: pád serveru/aplikace způsobené přetížením nebo vyčerpáním zdrojů zaplavení provozu na síti náhodnými daty které zabraňují protékání skutečných dat omezení přístupu ke službě všem nebo konkrétnímu uživateli narušení konfiguračního nastavení vsunutím chybových hlášení do sekvence instrukcí které můžou vést k pádu systému

44 DoS Syn flood Cíl: znemožnit uživatelům navázat TCP spojení se serverem TCP handshake: klient pošle na server paket s příznakem SYN server potvrdí žádost o spojení paketem s příznaky SYN a ACK Klient potvrdí potvrzení serveru paketem s příznakem ACK

45 DoS Syn flood Útok: útočník zahltí server množstvím paketů s příznakem SYN server potvrzuje žádosti o spojení a čeká ACK od klienta, které však nepřijdou (time-out) cílový server brzy vyčerpá prostředky pro připojení a další klienti se již nepřipojí

46 DoS Ping flood V případě, že má útočník k dispozici rychlejší připojení než oběť, může zahltit cílový stroj velkým množstvím požadavků ping Cíl útoku: znemožnit oběti používat připojení znemožnit uživatelům přístup ke službě zprostředkovávané obětí

47 DoS Smurf attack Hromadný ping flood Při chybné konfiguraci sítě je možné zahltit lokální síť množstvím ping dotazů s použitím broadcast adresy Cíl útoku: vyřadit z provozu segment sítě

48 DoS ochrana Webové aplikace (aplikační vrstva) použití různých modulů pro webový server omezující využití prostředků pro jednotlivé uživatele např. modul mod_bandwidth u Apache HTTP serveru Sítě (transportní vrstva) definice paketového filtru např. SYN-cookies, proti útoku SYN-Floods používání aktivních síťových prvků se zabudovanou ochranou proti útokům např. komerční firewall DefensePro

49 Sociální inženýrství,ztráta identity Charakteristika Hrozby Tabulka zájmu zlodějů dat o sociální sítě podle země původu Obvyklé ceny komodit na černém trhu Zdroje phishingových útoků podle země původu Cíle phishingových útoků

50 Sociální inženýrství, ztráta identity Sociální sítě: seznamky chaty blogy Phishing podvržené y podvržené webové stránky podvodné telefonáty Získané informace se prodávají na černém trhu (underground market/economics)

51 Sociální inženýrství, ztráta identity Hrozby: použití důvěryhodného webu s chybou a jeho zneužití k dalšímu útoku hledají se informace o uživatelích ne chyby v systémech získané informacemi jsou prodávány na černém trhu a pak dále zneužívány potřeba okamžité reakce administrátorů na chyby v systémech uživatelů při prozrazení jejich důvěrných informací

52 TOP 10 zájem o komodity a jejich cena na černém trhu

53 Top 15 zájem o informace ze zemí a oblast zájmu o informace v dané zemi Listopad 2009, zdroj: Symantec

54 Phishing - ukázka

55 Zdroje a doporučená literatura Marshal.com Symantec.com Whitehatsec.com Kybernetická kriminalita Václav Jirovský Bojiště zítřka James F. Dunnigan Umění klamu Kevin Mitnick Wikipedia

56 Děkuji za pozornost Dotazy?

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém oprávnění v EEG/ERP portálu Plzeň, 2011 Jiří Vlašimský Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Zabezpečení webových aplikací

Zabezpečení webových aplikací Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace a technická informatika Zabezpečení webových aplikací Autor: Martin Šimeček SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Nejčastější zranitelnosti webových aplikací. Pavel Bašta pavel.basta@nic.cz 30.11.2013

Nejčastější zranitelnosti webových aplikací. Pavel Bašta pavel.basta@nic.cz 30.11.2013 Nejčastější zranitelnosti webových aplikací Pavel Bašta pavel.basta@nic.cz 30.11.2013 CSIRT.CZ CSIRT, národní CSIRT, vládní CSIRT CSIRT.CZ - Národní CSIRT České republiky Založen v rámci plnění grantu

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Bezpečnost webových aplikací blok A. Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015

Bezpečnost webových aplikací blok A. Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015 Bezpečnost webových aplikací blok A Petr Závodský petr.zavodsky@nic.cz 12.5.2015 Petr Závodský CZ.NIC, z.s.p.o. SW Quality Assurance Manager vedení SW QA týmu testování Dřívější praxe Specialista bezpečnosti

Více

Bezpečnostní rizika při použití redakčních systémů

Bezpečnostní rizika při použití redakčních systémů Bezpečnostní rizika při použití redakčních systémů The Security of Content Management Systems Michal Vetr Bakalářská práce 2013 4 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je shrnout a ohodnotit bezpečnostní

Více

Evropský polytechnický institut s.r.o.

Evropský polytechnický institut s.r.o. Evropský polytechnický institut s.r.o. B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E 2005 Jaroslav Kafka 2 Evropský polytechnický institut, s. r. o. v Kunovicích Studijní obor: Elektronické počítače V O L B A T E C H

Více

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Policejní akademie ČR v Praze a Česká pobočka AFCEA Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár První elektronické oficiální vydání První oficiální verze slovníku

Více

Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů. Škodlivý kód

Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů. Škodlivý kód ! Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů Škodlivý kód prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. Department of Computer Science Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB-TUO 17. listopadu

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Využití penetračního testování pro zabezpečení počítačové sítě Jan Dušek Bakalářská práce 2014 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická. Bakalářská práce. Jiří Šebek ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce 2012 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra grafiky a interakce [DCGI] Webová aplikace (eshop)

Více

ZAKÁZKOVÝ FIREMNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZAKÁZKOVÝ FIREMNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM J VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Oracle Application Express

Oracle Application Express Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Oracle Application Express Nástroj pro menší podnikové aplikace Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Roubal

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Petr Hybler UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY ZABEZPEČENÍ A SPRÁVA MENŠÍ FIREMNÍ SÍTĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

10 Cross-Site Scripting v praxi

10 Cross-Site Scripting v praxi 10 Cross-Site Scripting v praxi Kapitola 1 Skriptování Dříve než se začneme věnovat samotné zranitelnosti XSS, musíme se podrobně zaměřit na skriptovací jazyky na straně klienta. Na těch je totiž zranitelnost

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

a počítačové technologie

a počítačové technologie 4. a počítačové technologie 4.1 Bezpečný počítač Bezpečný počítač pro práci je takový počítač, který neobsahuje žádný nežádoucí software a který není napadnutelný z Internetu. Část bezpečnosti zajišťují

Více

Penetrační testování

Penetrační testování Penetrační testování Bakalářská práce Michal Zeman Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Beránek, Csc., MBA Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky 2010 Prohlášení

Více

Regulace spamu v rámci EU

Regulace spamu v rámci EU Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Vaněk Regulace spamu v rámci EU Bakalářská práce 2010 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více