Platforma.NET 4. hodina dnes to bude ideologické

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platforma.NET 4. hodina dnes to bude ideologické"

Transkript

1 Platforma.NET 4. hodina dnes to bude ideologické Aleš Keprt říjen 2006

2 Doporučená literatura 1. Duffy J. Professional.NET Framework 2.0. Wrox Press, Wikipedia.NET Framework

3 Historie Win32 API (Windows NT 1993) Java Visual Basic.NET Framework (Visual Studio.NET 2002) Programovací platforma vládne max 10 let. C ( a předtím Pascal) C# Nutno chápat jako přibližný odhad

4 Nejstručnější vysvětlení.netu Dotnet je něco jako Java. Základy platformy jsou stejné jako u Javy Je to od Microsoftu Umožňuje to různé programovací jazyky Je to jen (nebo hlavně) pro Windows

5 Co.NET řeší Programování přímo pro Win32 API je složité C a C++ jsou již zastaralé nízkoúrovňové jazyky Např. Visual Basic nebo Delphi jsou modernější Nový trend: www stránky nikdo nedělá v C++ Win32 API potřebuje i COM to je také složité Doba pokročila, počítače jsou rychlejší Můžeme nechat víc práce na počítač a méně práce na programátory použijeme vyšší programovací jazyky Objektově orientované paradigma vládne světu Windows ani Unix/Linux nejsou objet.orientované Složitost op.systémů si žádá objektové nadstavby

6 Programovací jazyky v.netu Proč používáme nejvíc C#: Je to jediný jazyk přímo vyvinutý pro.net Další jazyky: C++/CLI Teprve od roku 2005, vhodné pro staré aplikace Umožňuje nízkoúrovňové a nativní programování Visual Basic 7,8,9 Z Basicu 6 zbyl jen název... J# = Java pro.net Asi nejpodobnější původnímu jazyku Podporována jen hodně stará verzi knihovny JDK

7 Dva praktické body 1. GUI V C++ rozumně nedají dělat GUI aplikace Jde to, ale je to tak pracné, že to trvá roky Je potřeba objektové rozhraní jednodušší a tedy rychlejší tvorba GUI Navíc Win32 API a GDI umí jen základní grafiku.net umí mnohem víc, i 3D grafiku v oknech 2. Web Většina programů jsou dnes webové stránky Hodně se používají relační databáze Převládají skriptovací jazyky Jen máloco je horší než C++ pro www stránky

8 Technický bod Win32 tu nebude věčně Má problémy ovládat RAM nad 3GB Win64 potřebuje jiné 64bitové exáče.net má jednotné exáče Fungují i v Linuxu (zadáte mono program.exe) V roce 2100 pořád může.net fungovat, ale Win32 EXE nepůjde spustit Poznámka: Kdyby Microsoft nešel touto cestou, zřejmě by jej převálcoval Sun a jeho Java.

9 Jednotné exáče? Java běží interpretovaně v JVM Programy v.net jsou překládané až při spuštění a běží v CLR CLR = Common Language Runtime Čili de facto stejný princip jako Java, jen je to rychlejší při běhu (JVM má starší design) EXE soubor obsahuje kód v IL C++ Asm Link Nativní EXE Run C# IL Link EXE Run JIT Nativní

10 .NET řeší i další problémy DLL hell Totální chaos ve verzích DLL souborů Nulová bezpečnost systému Microsoft vynaložil miliony USD na dočasná řešení tohoto problému ve Widows 2000 a XP COM deklarace na více místech Registrace komponenty v systému je jedno místo, samotná komponenta v souboru je zvlášť Často se rozhodní verze komponenty a registru Příklad: kodeky Windows Media Playeru = peklo Různé znakové sady unicode

11 Knihovny.NET má mnoho knihoven BCL (Base Class Library) ADO.NET ASP.NET XML Windows Forms aj. Dobrá knihovna je důležitější než samotný jazyk! Proto nedebatujeme o tom, který jazyk je lepší

12

13 Co je důležitější? C++ Assembler Delphi Bezpečnost vs. Rychlost (bezchybnost) (praktičnost).net Java

14 Common Type System Všechny jazyky používají CTS (plus své typy) CTS je 100% bezpečný Neexistuje nic jako pointer na neznámou paměť Neexistuje nic jako chyba přístupu do paměti Chyby nemohou nastat záměrně, ani omylem Pozn. Kontrolu typové bezpečnosti lze vypnout Např. C# pak umí a zná i klasické poinetry * & Kód je pak rychlejší, ale nebezpečný CTS má vlastně dva režimy: safe a unsafe

15 Metadata Metadata = data o datech Data poskytují informace o sobě Vždy lze zjsitit, s jakým typem pracujeme a jaké ma další vlastnosti (atributy) Atributy jsou například: const, unsigned apod. Toto je zásadní plus oproti COM programování

16 Vsuvka každý jazyk je jiný Každý jazyk má jiný typový systém Přesto všechny mohou běžet v rámci CTS Díky CTS se rozdíly mezi jazyky často smazávají Vlastnosti C#: Převážně imperativní a objektově orientovaný Převážně staticky typovaný Částečně také funkcionální Funkce vyššího řádu, uzávěry, lambda výrazy, typová inference

17 Důsledek typové bezpečnosti CTS Nemůže nastat buffer overflow Viry nemají šanci Nemůže se omylem něco zapsat do paměti Už není pravda, že proces má nějakou svou lokální paměť a do ní si může zapisovat, co chce Klasická paměť (bajty) už vlastně neexistuje Máme jen objekty a pracovat můžeme jen s objekty Nelze přetypovat objekt na blok paměti a podívat se, co tam je

18 Statické a dynamické typování Statické kontrola typů při překladu Podporuje brzké odhalování chyb v programech Programy běží rychleji Dynamické kontrola typů při běhu Umožňuje napsat věci, které by jinak nešly Programy mají kratší zdrojáky C++ používá hlavně statické typování Scheme používá hlavně dynamické typování CTS (pochopitelně) umožňuje obojí Ideální jazyky nabízejí obojí i programátorům

19

20 Typy Všechno je System.Object Typy se dělí na dvě základní skupiny: Referenční class, interface Hodnotové struct, enum, primitivní typy (čísla) Jsou potomkem System.ValueType Struct nemůže obsahovat konstruktor bez parametrů Ani jeho složky nemohou mít výchozí hodnoty Struct nemůže dědit jinou třídu než ValueType Může ale implementovat rozhraní Doporučení pro vaše typy: Dejte přednost deklaraci typu na bázi class Deklarace typu struct většinou není přínosem

21 Kolik to má bajtů? Struct má přesně tolik bajtů, kolik je dat Zjištění délky struktury: Je to unsafe operace Operátor sizeof(typ) Nutno uzavřít do bloku unsafe Funkce Marshal.SizeOf(Type) Nutno mít permisi na spouštění unsafe kódu CLR umožňuje ovlivnit pořadí součásti struktury v paměti Velikost referenčních typů nelze zjistit (ani v bloku unsafe) Počítejte minimálně 4 8 bajtů navíc A ještě víc na 64bitových platformách

22 Boxing a unboxing Mechanizmus sjednocení typů vše je objekt Boxing = zabalení hodnoty do objektu Unboxing = vybalení boxované hodnoty Na co je to potřeba: Na hodnotách nelze volat virtuální metody Hodnoty nelze ukládat do kolekcí či polí S výjimkou generických (od verze.net 2.0) C# (i další jazyky) provádí boxování automaticky object o = 3; int a = (int)o; Boxované hodnoty nelze měnit!

23 null Klíčové slovo null je beztypová objektová nula Hodnotový typ nemůže nabýt hodnoty null Od verze.net 2.0: System.Nullable<T> Umožňuje přiřazovat null do hodnotových typů Sám je také hodnotovým typem(!) Pozor! Funguje se zvláštní podporou v CLR C# nabízí otazníkovou syntaxi int? a = null; int b = a?? 2;

24 Ještě k boxování Hodnotové typy nemají tabulku metod Volání potřebující tabulku metod fungují pomocí boxování Hodnota se boxuje a na ní se volá daná metoda Boxování Nullable<T>: Při HasValue==true se převede na bázový typ int? a = 3; a.gettype() System.Int32, nikoliv Nullable<Int32> Při HasValue==false se převede na null int? a = null; a.gettype() NullReferenceException

25 Přístup k součástem programu Programy se dělí na assembly Většinou jeden EXE/DLL = assembly Jedno assembly může být i ve více souborech Můžeme určit, které součásti (třídy, metody apod.) budou vidět a kým Z C++ známe modifikátory public/protected/private C# má další modifikátory, také pro třídy CLR má ještě další modifikátory

26 Možnosti přístupu Public Volně přístupné pro všechny Private Omezuje přístup na oblast vlastní třídy Platí jen pro součásti tříd Family (C# protected) Omezuje přístup na vlastní třídu a potomky v dědičnosti Platí jen pro součásti tříd Assembly (C# internal) Omezuje přístup na vlastní assembly Family or Assembly (C# protected internal) Umožňuje přístup jako family a celému svému assembly Family and Assembly (C# nepodporuje) Omezuje přístup na family a jen v rámci assembly

27 Součásti typů Každý typ může mít součásti: Vnořené typy Konstruktory Metody Fieldy (česky proměnné) Property (tady ani český termín není ) Události

28 Vnořování typů Typ může být deklarován uvnitř jiného typu class A { class B { } } Toto je stejné jako v C++ Vnitřní typ má přístup k private součástem vnějšího typu a k protected součástem v rámci typové hierarchie vnějšího typu Toto je nečekaně také stejné jako v C++

29 Fieldy Prostě proměnné (stejné jako v C++) Mohou být statické jedinečné v rámci aplikační domény (ekvivalent procesu) Jednoduše řečeno: společné pro všechny instance Modifikátory: Readonly = možno nastavit jen v konstruktoru Static literal (C# const) = pravé konstanty Referenční typy z principu nemohou být konstanty

30 Metody Kód programu se dá zapsat jedině do metody Existují i speciální metody (konstruktory apod.) Metody nikoho nepřekvapí známe je z C++ Mohou být statické (pak nemají this) Mohou mít lokální proměnné též známe z C++ Mohou být přetížené Přetížené = stejný název, různé parametry Neexistují výchozí hodnoty u parametrů Lze to simulovat přetížením Proměnlivý počet parametrů: CTS jej nativně podporuje C# jej nepodporuje nutno použít pole (param array)

31 Předávání parametrů metodám CTS podporuje dva způsoby (první je výchozí): Pass-by-value = pass-by-copy Hodnota se okopíruje Reference se okopíruje a ukazuje na stejný objekt Pass-by-reference Vytvoří se reference na hodnotu Vytvoří se reference na referenci(!!!) C# umožňuje i specificky výstupní parametry (out)

32 Výjimky CLR nativně nepodporuje bloky ve stylu { } Bloky try-catch-finally jsou přeloženy do handlerů výjimek Jsou to samostatné části kódu v každé metodě Každý handler má označený offset kódu, pro který platí Výhodou tohoto řešení je velmi rychlý běh programu (Proč? Téma k vlastnímu zamyšlení.)

33 Konstruktory Hodnotové typy jsou vždy nulovány Můžete definovat konstruktor s parametry Ale nelze zajistit, že bude zavolán(!) Čili hodnota může vzniknout i bez konstruktoru(!!) Referenční typy vždy mají nějaký konstruktor CTS nevyžaduje volání konstruktoru předka C# to ale vyžaduje Princip zřetězení konstruktorů (pomocí base a this) Výchozí hodnoty proměnných CTS nepodporuje Překladač C# to přeloží tak, že vloží inicializaci do kódu všech koncových konstruktorů Pozor! Výjimka v konstruktoru mine Dispach

34 Kdy je volán statický konstruktor?

35 Volání statického konstruktoru CTS volá statický konstruktor kdykoliv před prvním použitím třídy Současná implementace jej volá co nejpozději Toto je velmi výhodné (ve srovnání s C++) Program může sám vyžádat zavolání statického konstruktoru System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers. RunClassConstructor(typeof(T).TypeHandle);

36 Property CTS nezná žádné property překvapení? Property jsou syntaktický cukr na úrovni metadat Fyzicky to pochopitelně musí být metody s příslušným atributem Indexer je v C# zvláštní typ property V CTS je to výchozí metoda objektu Může být přetížený

37 Pozor na přetypování Koerce u hodnotových typů Vždy vytváříme novou instanci! Příklad: (double)34 Přetypování u referenčních typů Operátor as (C#) nikdy nevytváří novou instanci Příklad: this as object Neplatné přetypování vrací null Operátor op_explicit (kulaté závorky v C#) Může volat přetíženou implementaci operátoru Toto někdy může vytvořit novou instanci Neplatné přetypování vyvolá InvalidCastException

38 Abstraktní třídy Abstraktní metoda abstraktní třída Obrácená implikace ale neplatí! CTS pro ně má zvláštní model dědičnosti Dědí jen signatury, nikoli implementace Fyzicky je to stejné jako u rozhraní

39 Pozor na rozhraní Třída má má jen jednu tabulku metod pro implementované rozhraní interface Rozhraní { int něco(); } class Předek : Rozhraní { public int něco() { return 1; } } class Potomek : Předek,Rozhraní { public int něco() { return 2; } } int Testuj(Potomek p) { return p.něco() (p as Rozhraní).něco(); }

40 Jmenné prostory (namespace) CTS nezná jmenné prostory překvapení? Každý jazyk to může implementovat po svém Překladač jazyka musí všechny lokální názvy nahradit celými jmény

41 Pár poznámek k delegátům Delegáty jsou v CLR velmi složitě implementované V C# vidíme jen špičku ledovce (díky bohu ) Nativní delegát (System.Delegate) umí odkazovat jen na jeden cíl C# používá System.MulticastDelegate, ten obsahuje seznam obyčejných delegátů Volání delegátů probíhá dynamicky Tím je mimochodem umožněna kontravariance vstupů a kovariance výstupů a je to o poznání pomalejší než pointery v C++

42 a ještě k delegátům Anonymní metody nemají podporu v CTS C# je překládá jako samostatné metody Nejsložitější je podpora vnějších proměnných Tím vzniká podpora pro uzávěry A ty jsou opět podporovány v C#, ale ne přímo v CTS (CTS prostě jen umožňuje toto vše naimplementovat) Poznámka: V Javě toto nejde udělat

43 Atributy Pozor! Proměnné nejsou atributy!!! Proměnná = field Atribut = doplňující informace Může být připojen k libovolné entitě programu Můžeme definovat i vlastní atributy Problematika atributů je extrémně složitá Vrátíme se k tomu později V C# se atributy používají pomocí závorek [ ] Příklady atributů jsou v souboru AssemblyInfo.cs

44 Výčtové typy (enum) Výčtový typ je seznam pojmenovaných hodnot nad nějakým bázovým číselným typem Čili je to číslo + atributy Je to tedy hodnotový typ Atribut [Flags] umožňuje bitové kombinace Povolí používání bitových operátorů K dispozici jsou šikovné statické metody: GetValues vrací seznam definovaných hodnot IsDefined testuje, zda je hodnota definována Do enumu totiž lze vložit libovolné číslo Parse převede jméno hodnoty na hodnotu Zde je problém s překladem do cizích řečí

45 Konec přednášky

Programovací jazyk C# Marek Běhálek

Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Programovací jazyk C# Marek Běhálek Obsah Úvod. ix 1..NET framework 1 Architektura.NET Framework.. 1 CLR Common Language Runtime 2 CTS.. 2 Typová bezpečnost.. 3 Management

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK

Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK Josef Kohout Srpen 2010 J O S E F K O H O U T Programování a užití komponent Pomocný učební text pro studenty předmětu KIV/PUK

Více

PLATFORMA X64 A PŘECHOD NA 64 BITŮ

PLATFORMA X64 A PŘECHOD NA 64 BITŮ PLATFORMA X64 A PŘECHOD NA 64 BITŮ Aleš Keprt Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc Ales.Keprt@upol.cz, aley@keprt.cz ABSTRAKT: 64bitové počítače mají z hlediska programování

Více

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY

PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta PROGRAMOVÁNÍ PRO MOBILNÍ PLATFORMY KI/PMP Jiří Fišer Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Aplikovaná informatika Klíčová slova: programování, Android,

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) 2.1 Opakování programování

1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) 2.1 Opakování programování 1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) - starší materiály stále na síti, kombinovaný KPPC další příklady - cvičící a přednášející - rovnocenní - organizace přednášek a cvičení -

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net

KAPITOLA 18. Jak psát bezpečný kód.net KAPITOLA 18 Tuto kapitolu musím zahájit menším příběhem. Když jsem si někdy v listopadu 2001 připravoval slajdy ke dvěma přednáškám o bezpečnosti softwaru na Microsoft Professional Developer s Conference,

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio

Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Masarykova univerzita Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Technologie COM ve vývojovém nástroji Microsoft Visual Studio Ondřej Bystrý 2006 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií. Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Softwarové platformy pro jazyk Java Bakalářská práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA. Katedra informatiky UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISTRIBUOVANÉ OBJEKTOVÉ SYSTÉMY CORBA Katedra informatiky Vedoucí bakalářské práce : Autor bakalářské práce : Studijní obor : Mgr. Jiří Fišer

Více

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS

PRO WORKFLOW SYSTÉM FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS GENEROVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO

Více

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vojtěch Bělovský Brno, podzim 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Skriptovací jazyky pro tvorbu webových aplikací Jan Voráček Diplomová práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více

Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET

Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET obalka.qxd 1.10.2004 13:28 Page 2 Příručka vývojáře pro přechod na platformu Microsoft.NET http://msdn.microsoft.com/net/upgrading Přecházíme na platformu Microsoft.NET Microsoft Corporation POZNÁMKA PRO

Více

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation...

1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7. 2. Úvod do problematiky, motivace... 8. 3. Popis technologie Workflow Foundation... 1 Obsah 1. Přehled: SharePoint Services 3.0 a workflow... 7 2. Úvod do problematiky, motivace... 8 3. Popis technologie Workflow Foundation... 9 3.1 Sekvenční workflow... 9 3.2 Stavové workflow... 9 4.

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation. Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Převod Windows Forms do Windows Presentation Foundation Converting Windows Forms into Windows Presentation Foundation Straka Jiří Unicorn College 2010 Unicorn College, V kapslovně 2767/2,

Více

Technická univerzita v Liberci APLIKACE PRO SBĚR DAT S URČENOU ZEMĚPISNOU POLOHOU SOFTWARE APPLICATION FOR COLLECTING DATA WITH GEOSPATIAL INFORMATION

Technická univerzita v Liberci APLIKACE PRO SBĚR DAT S URČENOU ZEMĚPISNOU POLOHOU SOFTWARE APPLICATION FOR COLLECTING DATA WITH GEOSPATIAL INFORMATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Ústav nových technologií a aplikované informatiky Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace):

Více

OOP v PHP 09. 12. 2009 01:00 - Jakub Kulhan (bukaj) - 2414 přečteno

OOP v PHP 09. 12. 2009 01:00 - Jakub Kulhan (bukaj) - 2414 přečteno Page 1 of 16 PDA O portálu Podpořte nás Ke stažení Redakce Kontakt Inzerce Partneři Přidejte se Registrace Login Články Diskuzní fórum Kritika webů Podcast Kalendář akcí Články na přání E-shop Login/Nový

Více

Aleš Keprt Univerzita Palackého v Olomouci listopad 2008, listopad 2009 PARALLEL FX A PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ.NET 4.0

Aleš Keprt Univerzita Palackého v Olomouci listopad 2008, listopad 2009 PARALLEL FX A PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ.NET 4.0 Aleš Keprt Univerzita Palackého v Olomouci listopad 2008, listopad 2009 PARALLEL FX A PARALELNÍ PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ.NET 4.0 AKTUÁLNÍ TRENDY V procesorech nám přibývá jader Na serverech, desktopech

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více