Uživatelská příručka. Průvodce zařízením. Doplňování papíru. Tisk dokumentů. Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. Průvodce zařízením. Doplňování papíru. Tisk dokumentů. Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů."

Transkript

1 Uživatelská příručka Průvodce zařízením Doplňování papíru Tisk dokumentů Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů Údržba zařízení Odstraňování problémů Dodatek Pro bezpečné a správné použití si před použitím tohoto zařízení přečtěte "Bezpečnostní informace".

2

3 OBSAH Jak číst tuto příručku...4 Úvod...4 Zakázáno zákonem... 4 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti...4 O adrese IP...4 Rozdíly ve vybavení/funkcích mezi různými modely...5 Poznámka pro správce... 5 Informace specifické pro daný model... 6 Důležité bezpečnostní pokyny...7 Informace pro uživatele o elektrickém a elektronickém vybavení... 7 Ekologické rady pro uživatele...7 Poznámky ohledně akumulátoru / symbolu akumulátoru (pouze pro země EU)... 8 Důležité bezpečnostní pokyny...10 Poznámky pro uživatele státu Kalifornie (Notes to Users in the State of California) Průvodce zařízením Průvodce součástmi zařízení...11 Vnější popis Vnitřní část Informace o provozních nástrojích Instalace ovladače a softwaru...15 Rychlá instalace sítě...15 Smart Organizing Monitor...15 Konfigurace nastavení sítě...16 Konfigurace nastavení IP adresy pomocí aplikace Smart Organizing Monitor...16 Nastavení bezdrátové sítě LAN Doplňování papíru Podporovaný papír...21 Nedoporučené typy papíru Oblast tisku Doplňování papíru Vkládání papíru do zás Vkládání papíru do bočního zásobníku...29 Nastavení typu a formátu papíru pomocí Smart Organizing Monitor

4 3. Tisk dokumentů Základní operace...33 Tisk na obě strany listu...33 Zrušení (reset) tiskové úlohy Konfigurace zařízení pomocí obslužných programů Používání aplikace Web Image Monitor...37 Zobrazení hlavní (první) stránky Změna jazyka rozhraní Kontrola informací o systému Karta Stav...40 Karta počítadla Karta Informace o zařízení Konfigurace systémových nastavení...42 Karta nastavení zásobníků papíru...42 Záložka Rozhraní Konfigurace nastavení sítě...44 Karta stavu sítě Karta Konfigurace IPv Karta Síťová aplikace Karta DNS...46 Karta Automatické oznámení em...47 Karta SNMP...47 Karta SMTP Karta POP Karta bezdrátové sítě Konfigurace nastavení IPsec Karta Globální nastavení IPsec...52 Karta Seznam zásad IPsec Tisk seznamů/hlášení Konfigurace nastavení správce...57 Záložka Správce...57 Karta Resetovat nastavení...57 Karta Zálohovat nastavení

5 Karta Obnovit nastavení Karta Nastavení zdrojového souboru nápovědy Použití aplikace Smart Organizing Monitor Kontrola informací o stavu Konfigurace nastavení zařízení...61 Tisk konfigurační stránky Údržba zařízení Výměna tiskové kazety Upozornění ohledně čištění zařízení...67 Čištění vnitřku zařízení Odstraňování problémů Obvyklé problémy Problémy s podáváním papíru...70 Odstranění uvízlého papíru Problémy s kvalitou tisku Kontrola stavu zařízení...77 Problémy s tiskárnou Pozice tisku neodpovídají pozicím zobrazení...79 Chybová a stavová indikace na ovládacím panelu Chybové a stavové zprávy v aplikaci Smart Organizing Monitor Dodatek Upozornění ohledně toneru Přemísťování a přeprava zařízení Likvidace...86 Kde se informovat Spotřební materiál...87 Tisková kazeta...87 Specifikace zařízení...88 Specifikace obecných funkcí Specifikace funkce tiskárny Ochranné známky REJSTŘÍK

6 Jak číst tuto příručku Úvod Tato příručka obsahuje podrobné instrukce a poznámky pro obsluhu a používání tohoto zařízení. Pro vaši bezpečnost a využití všech výhod zařízení si před jeho použitím tuto příručku pozorně přečtěte. Uschovejte příručku na dostupném místě pro další použití. Zakázáno zákonem Nekopírujte ani netiskněte žádné materiály, u kterých je reprodukování zakázáno zákonem. Místní zákony zpravidla zakazují kopírování nebo tisk následujících materiálů: Bankovky, kolky, dluhopisy, listinné akcie, bankovní směnky, šeky, pasy a osobní doklady. Výše uvedený seznam slouží pouze jako příklad a není úplný. Za úplnost a přesnost seznamu neneseme žádnou odpovědnost. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně legálnosti kopírování či tisku určitých materiálů, obraťte se na svého právního poradce. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Obsah tohoto návodu se může měnit bez předchozího upozornění. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy výrobce v žádném případě neodpovídá za škody vyplývající z poruch tohoto zařízení, ztráty zaregistrovaných dat nebo použití nebo nepoužití tohoto produktu a provozních příruček k němu. Vždy se ujistěte se, že máte data uložená v tomto zařízení zkopírována nebo zálohována. Dokumenty nebo data mohou být vymazány kvůli chybám při ovládání nebo poruchám zařízení. V žádném případě není výrobce zodpovědný za jakékoliv dokumenty vytvořené vámi pomocí tohoto zařízení ani žádné výsledky z vámi zpracovaných dat. K zajištění dobré kvality výstupu doporučuje dodavatel používat výhradně originální tonery. V této příručce jsou použity dvě měrné soustavy. Některé ilustrace nebo vysvětlení v tomto manuálu se od vašeho produktu mohou lišit v důsledku vylepšení nebo změn produktu. O adrese IP V této příručce se termín "IP adresa" týká prostředí IPv4 i IPv6. Přečtěte si pokyny týkající se toho prostředí, které používáte. 4

7 Rozdíly ve vybavení/funkcích mezi různými modely Hlavní rozdíly ve vybavení/funkcích mezi různými modely jsou tyto: SP 211 (Evropa a Asie) SP 213w (Evropa a Asie) SP 213Nw Typ Typ 1 Typ 2 Typ 3 Ovladač PCL Ne Ano Ano Ovladač GDI Ano Ne Ne Ethernetový port (síťový) Ne Ne Ano Bezdrátová LAN Ne Ano Ano Web Image Monitor Ne Ano Ano Poznámka pro správce Heslo Některé konfigurace tohoto zařízení mohou být chráněny heslem, aby se zabránilo provedení změn neoprávněnými osobami. Důrazně doporučujeme vytvořit si neprodleně vlastní heslo. Níže jsou uvedeny operace, které mohou být chráněné heslem: Konfigurace pomocí aplikace Web Image Monitor: [Nastavení systému], [Nastavení sítě], [Nastavení IPsec], [Nástroje správce]. Přístup k zařízení prostřednictvím aplikace Web Image Monitor je ve výchozím nastavení bez hesla. Nastavení / vytvoření hesla lze provést v nabídce [Nastavení správce]. Podrobnosti ohledně nastavení hesla viz Str. 57 "Konfigurace nastavení správce". 5

8 Informace specifické pro daný model V této části je popsáno, jak identifikovat region, do kterého váš model patří. Na zařízení je štítek, který se nachází v místě zobrazeném níže. Tento štítek obsahuje údaje, které identifikují region, do kterého vaše zařízení patří. Přečtěte si údaje na štítku. DCT065 Následující informace jsou specifické pro daný region. Přečtěte si informace pod symbolem, který odpovídá regionu vašeho zařízení. (Evropa a Asie) Pokud štítek obsahuje následující označení, je vaše zařízení model pro region A: CODE XXXX -27, V (Severní Amerika) Pokud štítek obsahuje následující označení, je vaše zařízení model pro region B: CODE XXXX V Rozměry v této příručce jsou uvedeny ve dvou měrných soustavách: metrické a palcové. Pokud máte model pro Region A, platí pro něj metrické jednotky. Pokud máte model pro Region B, platí pro něj palcové jednotky. 6

9 Důležité bezpečnostní pokyny Informace pro uživatele o elektrickém a elektronickém vybavení Uživatelé v zemích, kde je symbol zobrazený v této části uveden ve vnitrostátním právu o shromažďování a zpracování elektronického odpadu Naše produkty obsahují vysoce kvalitní součástky a jsou určeny pro snadnou recyklaci. Naše produkty a obaly jsou označeny níže uvedeným symbolem. Symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako komunální odpad. Likvidace musí být prováděna samostatně prostřednictvím příslušných dostupných sběrných a vratných systémů. Dodržením těchto pokynů zajistíte, že tento výrobek bude zlikvidován správným způsobem a pomůžete snížit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví, které by při nesprávném nakládání mohly vzniknout. Recyklace výrobků pomáhá chránit přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnější informace o sběrném a recyklačním systému pro tento produkt získáte v místě zakoupení, u vašeho prodejce nebo u obchodního a servisního zástupce. Ostatní uživatelé Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím místní úřady, obchod, kde jste tento produkt zakoupili, místního prodejce nebo obchodního a servisního zástupce. Ekologické rady pro uživatele Uživatelé v EU, Švýcarsku a Norsku Životnost spotřebního materiálu Tyto informace naleznete v uživatelské příručce nebo na balení spotřebního materiálu. Recyklovaný papír Zařízení může používat recyklovaný papír, který je vyroben v souladu s evropskou normou EN 12281:2002 nebo DIN U produktů s využitím technologie tisku EP může zařízení tisknout 7

10 na papír gramáže 64 g/m 2, který obsahuje méně surovin a představuje významné omezení spotřeby zdrojů. Oboustranný tisk (pokud je k dispozici) Oboustranný tisk umožňuje využití obou stran listu papíru. Tím se šetří papír a snižuje velikost tištěných dokumentů tak, aby bylo použito méně listů. Doporučujeme, aby byla tato funkce povolena při každém tisku. Vratný program pro tonerové a inkoustové kazety Tonerové a inkoustové kazety pro recyklaci budou přijímány od uživatelů bez poplatku v souladu s místními předpisy. Podrobnosti o vratném programu naleznete na webové stránce níže nebo se obraťte na servisního technika. https://www.ricoh-return.com/ Účinné využití elektrické energie Množství elektrické energie, které zařízení spotřebuje, závisí na jeho specifikacích i na způsobu jeho použití. Zařízení je navrženo tak, aby umožnilo snížit náklady na elektrickou energii přepnutím do režimu připravenosti po vytištění poslední stránky. V případě potřeby lze okamžitě v tomto režimu znovu tisknout. Nejsou-li vyžadovány další výtisky a uplyne-li určitá doba, přepne se zařízení do režimu úspory energie. V těchto režimech má zařízení nižší příkon (W). Pokud zařízení bude opět tisknout, potřebuje o něco delší čas pro návrat z režimu úspory energie než z režimu připravenosti. Pro maximální úsporu energie doporučujeme, aby bylo použito výchozí nastavení pro správu napájení. Produkty, které splňují požadavky programu Energy Star, jsou vždy energeticky výhodné. Poznámky ohledně akumulátoru / symbolu akumulátoru (pouze pro země EU) V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech (Článek 20 - Informace pro konečné uživatele - Příloha II)je výše uvedený symbol vytištěn na bateriích a akumulátorech. Tento symbol znamená, že v Evropské unii je nutné použité baterie a akumulátory likvidovat odděleně od domácího odpadu. 8

11 V EU existují systémy tříděného odpadu nejen pro použité elektrické a elektronické výrobky, ale i pro baterie a akumulátory. Likvidujte je podle pravidel a zákonů místních sběrných středisek. 9

12 Důležité bezpečnostní pokyny Poznámky pro uživatele státu Kalifornie (Notes to Users in the State of California) Chloristanové materiály - vyžadují zvláštní zacházení (Perchlorate Material - special handling may apply). Viz (See): 10

13 1. Průvodce zařízením Průvodce součástmi zařízení Tato část uvádí názvy různých částí na přední a zadní straně zařízení a stručně popisuje jejich funkce. Vnější popis Modely typu 1 a 2 nejsou dodávány s portem Ethernet. Modely typu 1 nemají tlačítko [Wi-Fi]. Pouze modely typu 2 a 3 mohou tisknout testovací stránku pomocí tlačítka [Job Reset] (Reset úlohy) DCT Tlačítko [Wi-Fi] Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí na bezdrátovou síť. Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka se zobrazí nabídka pro konfiguraci WPS pomocí PIN kódu nebo v režimu PBC. 2. Tlačítko [Job Reset] (Reset úlohy) Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte probíhající tiskovou úlohu. Testovací stránku můžete také vytisknout tak, že současně se zapnutím napájení toto tlačítko stisknete a přidržíte jej stisknuté po dobu 13 sekund. 11

14 1. Průvodce zařízením 3. Tlačítko [Stop/Start] Toto tlačítko můžete použít při tisku na zadní stranu papíru u oboustranného tisku a pro provedení nuceného tisku. Konfigurační stránku nebo stránku údržby můžete také vytisknout tak, že současně se zapnutím napájení toto tlačítko stisknete a přidržíte jej stisknuté po dobu 13 sekund. U modelu typu 1 bude vytištěna stránka údržby, u modelu typu 2 nebo 3 bude vytištěna konfigurační stránka. 4. Indikátor napájení Tento indikátor se po zapnutí zařízení rozsvítí modře. Bliká, když zařízení přijme tiskovou úlohu a když probíhá tisk. 5. Indikátor výstrahy Tento indikátor bliká červeně, pokud dojde k uvíznutí papíru, a svítí, pokud se objeví jiná chyba. 6. Indikátor docházejícího toneru/papíru Tento indikátor bliká červeně, když je toner téměř prázdný, a rozsvítí se, když v zařízení došel papír nebo toner, nebo když toner není správně vložen. 7. Zarážka Když zvednete tuto zarážku, zabráníte vypadávání vystupujících papírů. 8. Přední kryt Otevřete tento kryt při výměně spotřebního materiálu nebo pro uvolnění uvízlého papíru. 9. Boční zásobník Do tohoto zásobníku se vejde jeden list normálního papíru. 10. Zásobník 1 Do zásobníku se vejde až 150 listů normálního papíru. 11. Hlavní spínač Tímto spínačem zapněte nebo vypněte přívod proudu. 12. Konektor pro napájení Zde připojte napájecí kabel zařízení. Druhý konec kabelu zasuňte do nejbližší zásuvky ve zdi. 13. Zadní kryt Tento kryt otevřete pro výstup papíru lícem nahoru nebo pro odstranění uvízlého papíru. 14. Port USB Tento port použijte pro připojení zařízení k počítači pomocí USB kabelu. 15. Port sítě Ethernet Tento port použijte pro připojení zařízení k síti pomocí síťového kabelu. 16. Kryt zásobníku Tento kryt připevněte, chcete-li prodloužit zásobník papíru. 12

15 Průvodce součástmi zařízení Vnitřní část 1 DCT Tisková kazeta Výměnný spotřební materiál. Podrobnosti o výměně tiskové kazety viz Str. 65 "Výměna tiskové kazety". 13

16 1. Průvodce zařízením Informace o provozních nástrojích Tato část popisuje provozní nástroje tohoto zařízení. Aplikace Web Image Monitor nemusí být v závislosti na modelu dostupná. Podrobnosti o rozdílech mezi modely viz Str. 5 "Rozdíly ve vybavení/funkcích mezi různými modely". Smart Organizing Monitor Před použitím nainstalujte tento obslužný program na svůj počítač z přiloženého disku CD-ROM. Pomocí nástroje Smart Organizing Monitor můžete kontrolovat stav zařízení, konfigurovat jeho nastavení a používat další funkce. Podrobnosti ohledně aplikace Smart Organizing Monitor viz Str. 60 "Použití aplikace Smart Organizing Monitor". Web Image Monitor Kontrolovat stav zařízení nebo konfigurovat jeho nastavení můžete prostřednictvím aplikace Web Image Monitor. Podrobnosti o používání aplikace Web Image Monitor viz Str. 37 "Používání aplikace Web Image Monitor". 14

17 Instalace ovladače a softwaru Instalace ovladače a softwaru Rychlá instalace sítě 1. Zapněte napájení počítače. 2. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. 3. Zvolte jazyk rozhraní a produkt, a potom klikněte na [OK]. 4. Klikněte na [Rychlá instalace sítě]. 5. Přečtěte si pozorně celou licenční smlouvu. Pokud její podmínky přijímáte, klikněte na [Souhlasím se smlouvou.], a potom klikněte na [Další >]. 6. Zvolte [Přidat novou tiskárnu] a poté klikněte na položku [Další>]. 7. Vyberte metodu zjištění tiskárny a poté klikněte na [Další>]. Pro automatické vyhledávání tiskárny zvolte [Hledat tiskárny automaticky]. Pro vyhledávání tiskárny podle IP adresy zvolte [Hledat tiskárny zadáním IP adresy]. Pro výběr portu nebo zadání nového portu zvolte pol. [Zvolte port nebo zadejte nový port]. Pokud se otevře dialogové okno pro výběr typu portu, doporučujeme zvolit standardní port TCP/IP. 8. Postupujte podle instrukcí v průvodci instalací. Smart Organizing Monitor 1. Zapněte napájení počítače. 2. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM. 3. Zvolte jazyk rozhraní a produkt, a potom klikněte na [OK]. 4. Klikněte na [Smart Organizing Monitor]. 5. Postupujte podle instrukcí v průvodci instalací. Informace o rychlé instalaci USB viz Průvodce instalací. 15

18 1. Průvodce zařízením Konfigurace nastavení sítě V této části je popsáno, jak nakonfigurovat nastavení sítě. Nastavení sítě Ethernet a bezdrátové sítě LAN nelze používat současně. Konfigurace nastavení IP adresy pomocí aplikace Smart Organizing Monitor Postup při konfiguraci nastavení sítě se liší v závislosti na tom, zda jsou informace o IP adrese přiřazeny automaticky sítí (DHCP) nebo ručně. Podrobnosti ohledně konfigurace IPv4 adresy viz Průvodce instalací (Setup Guide). Podrobnosti ohledně tisku konfigurační stránky viz Str. 60 "Použití aplikace Smart Organizing Monitor". Nastavení zařízení na automatické přijetí adresy IPv6 K tomu, aby zařízení získalo adresu IPv6 automaticky, je v síti nezbytný server DHCP. 1. V nabídce [Start] klikněte na [Všechny programy]. 2. Klikněte na [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikněte na [Smart Organizing Monitor Status]. Pokud zařízení, které používáte, není vybráno, klikněte na [Připojit tiskárnu] a poté vyberte model zařízení. 4. Klikněte na záložku [Uživ.nástroje]. 5. Klikněte na [Konfigurace tiskárny]. 6. Zadejte přístupový kód a klikněte na tlačítko [OK]. Výchozí přístupový kód je "Admin". Zadejte "Admin", pokud se kód nezměnil. Rozlišují se velká a malá písmena. 7. Klikněte na záložku [IPv6]. 8. Zvolte [Povolit] pro [IPv6 DHCP:]. 9. Zvolte [Povolit] pro [IPv6:] a klikněte na [OK]. 10. Klikněte na [Zavřít]. 16

19 Konfigurace nastavení sítě Přidělení adresy IPv6 zařízení ručně Adresu IPv6 přidělenou zařízení nesmí používat žádné jiné zařízení v téže síti. 1. V nabídce [Start] klikněte na [Všechny programy]. 2. Klikněte na [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikněte na [Smart Organizing Monitor Status]. Pokud zařízení, které používáte, není vybráno, klikněte na [Připojit tiskárnu] a poté vyberte model zařízení. 4. Klikněte na záložku [Uživ.nástroje]. 5. Klikněte na [Konfigurace tiskárny]. 6. Zadejte přístupový kód a klikněte na tlačítko [OK]. Výchozí přístupový kód je "Admin". Zadejte "Admin", pokud se kód nezměnil. Rozlišují se velká a malá písmena. 7. Klikněte na záložku [IPv6]. 8. Zvolte [Zakázat] pro [IPv6 DHCP:]. 9. Zvolte [Povolit] pro [IPv6:]. 10. Zadejte hodnoty do pole [Ruční adresa:], [Délka předčíslí:] a [Brána:], a poté klikněte na [OK]. 11. Klikněte na [Zavřít]. Nastavení bezdrátové sítě LAN V této části je vysvětleno, jak manuálně nakonfigurovat nastavení bezdrátové sítě LAN pomocí Smart Organizing Monitor. Pro snadné nastavení pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup) viz Průvodce nastavením Wi-Fi. Pokud je DHCP povoleno, nastavte bezdrátovou síť pomocí kabelového připojení a potom znovu obnovte spojení pomocí bezdrátové IP adresy. Konfigurace režimu infrastruktury pomocí aplikace Smart Organizing Monitor Ujistěte se, že je zapnutý router, přístupový bod nebo zařízení vybavené bezdrátovou LAN, atd. Napřed ovšem zkontrolujte metodu ověřování a název routeru, přístupového bodu nebo zařízení vybaveného bezdrátovou síť LAN (SSID/IBSS). 17

20 1. Průvodce zařízením 1. V nabídce [Start] klikněte na [Všechny programy]. 2. Klikněte na [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikněte na [Smart Organizing Monitor Status]. Pokud zařízení, které používáte, není vybráno, klikněte na [Připojit tiskárnu] a poté vyberte model zařízení. 4. Klikněte na záložku [Uživ.nástroje]. 5. Klikněte na [Konfigurace tiskárny]. 6. Zadejte přístupový kód a klikněte na tlačítko [OK]. Výchozí přístupový kód je "Admin". Zadejte "Admin", pokud se kód nezměnil. Rozlišují se velká a malá písmena. 7. Na záložce [Síť 1] nastavte [Funkce bezdrátové:] na hodnotu [Aktivní]. 8. Na záložce [Bezdrátová] nastavte [Ruční nastavení] na [Metoda konfigurace]. 9. Do pol. [SSID] zadejte SSID v [Nastavení bezdrátové LAN]. 10. Nastavte [Režim komunikace] na [Infrastruktura]. 11. V poli [Ověření] vyberte způsob ověření. 12. V poli [Šifrování] zvolte způsob šifrování. Pokud jste zvolili [WPA2-PSK] nebo [Smíšený režim WPA/WPA2] v nastavení [Ověření], pokračujte krokem V poli [Délka klíče WEP] zvolte [64 bitů] nebo [128 bitů]. 14. V poli [ID přenosového klíče WEP] zvolte ID. 15. V poli [Formát klíče WEP] zvolte [Šestnáctková] nebo [ASCII]. 16. Do pole [Klíč WEP] zadejte heslo. Pokud jste zvolili [Klíč WEP], pokračujte krokem Do pole [Přístupové heslo WPA] zadejte heslo. 18. Klikněte na [OK]. 19. Klikněte na [Zavřít]. 20. Stiskněte tlačítko [Wi-Fi]. 21. Zkontrolujte výsledek. Spojení bylo úspěšné: Tlačítko [Wi-Fi] přestane blikat a začne svítit. Spojení bylo neúspěšné: Indikátory výstrahy začnou blikat, následně za 30 sekund výstražný indikátor zhasne a indikátor napájení se rozsvítí. 18

21 Konfigurace nastavení sítě Konfigurace režimu Ad hoc pomocí aplikace Smart Organizing Monitor V síti Ad Hoc, musí být každému zařízení ručně přiřazena IP adresa TCP/IP, pokud není k dispozici server DHCP. V režimu Ad Hoc je podporován pouze Open System (Otevřený systém) nebo šifrování WEP. Metody ověřování WPA2-PSK ani smíšený režim WPA2/WPA (Mix Mode) nejsou podporovány. 1. V nabídce [Start] klikněte na [Všechny programy]. 2. Klikněte na [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikněte na [Smart Organizing Monitor Status]. Pokud zařízení, které používáte, není vybráno, klikněte na [Připojit tiskárnu] a poté vyberte model zařízení. 4. Klikněte na záložku [Uživ.nástroje]. 5. Klikněte na [Konfigurace tiskárny]. 6. Zadejte přístupový kód a klikněte na tlačítko [OK]. Výchozí přístupový kód je "Admin". Zadejte "Admin", pokud se kód nezměnil. Rozlišují se velká a malá písmena. 7. Na záložce [Síť 1] nastavte [Funkce bezdrátové:] na hodnotu [Aktivní]. 8. Na záložce [Bezdrátová] nastavte [Ruční nastavení] na [Metoda konfigurace]. 9. Do pol. [SSID] zadejte SSID v [Nastavení bezdrátové LAN]. 10. Nastavte [Režim komunikace] na [Ad-Hoc]. 11. V poli [Ad-Hoc Channel] (Kanál Ad-Hoc) zvolte číslo kanálu. 12. V poli [Ověření] vyberte způsob ověření. 13. V poli [Šifrování] zvolte způsob šifrování. 14. V poli [Délka klíče WEP] zvolte [64 bitů] nebo [128 bitů]. 15. V poli [ID přenosového klíče WEP] zvolte ID. 16. V poli [Formát klíče WEP] zvolte [Šestnáctková] nebo [ASCII]. 17. Do pole [Klíč WEP] zadejte heslo. 18. Klikněte na [OK]. 19. Klikněte na [Zavřít]. 20. Stiskněte tlačítko [Wi-Fi]. 21. Zkontrolujte výsledek. Spojení bylo úspěšné: Tlačítko [Wi-Fi] přestane blikat a začne svítit. 19

22 1. Průvodce zařízením Spojení bylo neúspěšné: Indikátory výstrahy začnou blikat, následně za 30 sekund výstražný indikátor zhasne a indikátor napájení se rozsvítí. Podrobnosti ohledně aplikace Smart Organizing Monitor viz Str. 60 "Použití aplikace Smart Organizing Monitor". 20

23 2. Doplňování papíru Podporovaný papír Formát papíru A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 JIS 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 JIS 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Uživatelský formát Následující formáty papíru jsou podporovány jako uživatelské formáty: Horiz. Zásobník 1: mm (3,9-8,5") Boční zásobník: mm (3,6-8,5") Vert mm (5,8-14") Typ papíru Normální papír (65-99 g/m 2 (17-26 lb)) Recyklovaný papír (75-90 g/m 2 (20-24 lb)) Tenký papír (52-64 g/m 2 (14-17 lb)) Silný papír ( g/m 2 (26,6-34 lb)) Kapacita papíru Zásobník1 150 listů (70 g/m 2, 19 lb) 21

24 2. Doplňování papíru Boční zásobník 1 list (70 g/m 2, 19 lb) 22

25 Nedoporučené typy papíru Nedoporučené typy papíru Nepoužívejte následující typy papíru: Papír do inkoustových tiskáren Zvláštní papír pro GelJet technologii Zkroucený, složený nebo jinak deformovaný papír Pomačkaný nebo pokroucený papír Zmačkaný papír Vlhký papír Špinavý nebo poškozený papír Papír natolik suchý, že produkuje statickou elektřinu Potištěný papír, kromě předtištěného hlavičkového papíru K problémům může docházet při použití papíru potisknutého v jiné než laserové tiskárně (např. na černobílé nebo barevné kopírce, na inkoustové tiskárně atd.). Speciální papír, např. termální nebo uhlový papír Papír s vyšší nebo nižší gramáži, než je povolený limit Papír s okénky, otvory, perforacemi, výřezy nebo prolisy Papír se štítky s obnaženou lepicí vrstvou Papír se svorkami nebo sponkami Při vkládání papíru dejte pozor, abyste se nedotýkali povrchu papíru I když je papír vhodný pro zařízení, nesprávně skladovaný papír může způsobit uvíznutí, snížení kvality tisku nebo poruchu zařízení 23

26 2. Doplňování papíru Oblast tisku Následující obrázek ukazuje oblast papíru, kterou tiskárna může potisknout. Pomocí ovladače tiskárny CHZ Oblast tisku 2. Směr podávání 3. Přibl. 4,2 mm (0,2") 4. Přibl. 4,2 mm (0,2") Velikost tiskové oblasti se může lišit v závislosti na formátu papíru a nastavení ovladače tiskárny. Pro upravení pozice tisku nastavte [Registrace: Zásobník 1] nebo [Registrace: Boční zásobník] v záložce [Údržba] v aplikaci Smart Organizing Monitor. 24

27 Doplňování papíru Doplňování papíru Do vstupního zásobníku vložte stoh papíru pro tisk. Při vkládání papíru dbejte na to, aby byl nakonfigurován formát a typ papíru pro boční zásobník a zásobník 1. Při tisku dokumentu zadejte formát a typ papíru a zvolte zásobník papíru v ovladači tiskárny tak, aby se zadaná nastavení při vložení papíru mohla použít i pro tisk. Vkládání papíru do zás Pomalu vysuňte zásobník 1 a potom ho oběma rukama vyjměte. DCT063 Položte zásobník na rovný povrch. 2. Stiskněte klip(y) na bočních vodítkách papíru a posuňte je tak, aby odpovídaly standardnímu formátu. DCT030 25

28 2. Doplňování papíru 3. Stiskněte koncové vodítko papíru a posuňte ho dovnitř tak, aby jeho poloha odpovídala standardnímu formátu papíru. DCT031 Při vkládání papíru formátu A4 nebo letter, zarovnejte vodítka papíru do této polohy: DCT Papír před vložením do zásobníku prolistujte. 5. Vložte nový stoh papíru tiskovou stranou směrem dolů. Ujistěte se, že stoh papíru nepřesahuje limitní značku uvnitř zásobníku. DCT032 26

29 Doplňování papíru 6. Zkontrolujte, zda nejsou mezery mezi papírem a vodítky (koncovým i bočními). DCT Opatrně zasuňte zásobník 1 rovně do tiskárny. DCT011 Aby nedocházelo k uvíznutí papíru, ujistěte se, že je zásobník dobře zasunutý. Pro výstup listů lícem nahoru otevřete zadní kryt. DCT037 Prodloužení zásobníku 1 pro vložení papíru 1. Pomalu vysuňte zásobník 1 a potom ho oběma rukama vyjměte. 27

30 2. Doplňování papíru 2. Uvolněte zámky nástavce na obou stranách zásobníku a vytáhněte nástavec. DCT034 Ujistěte se, že vnitřní část nástavce a měřítko jsou vzájemně srovnané. Délku nástavce můžete upravit ve třech krocích. Pokud používáte papír formátu A4 nebo letter, upravte délku do pozice vyznačené v zásobníku značkou " ". 3. Vytáhněte nástavec a zamkněte ho. DCT Postupujte podle kroků 2-7 v části "Vkládání papíru do zásobníku 1". DCT033 28

31 Doplňování papíru 5. Připevněte kryt zásobníku. DCT038 Formát papíru Legal nebo uživatelský formát papíru delší než formát A4 musí být vložen bez připevněného krytu zásobníku. (pouze ) Vkládání papíru do bočního zásobníku Nevkládejte papír do bočního zásobníku, dokud se v aplikaci Smart Organizing Monitor neobjeví zpráva "Připraven". 1. Otevřete boční zásobník. DCT029 29

32 2. Doplňování papíru 2. Vysuňte boční vodítka směrem ven, vložte papír tiskovou stranou nahoru a pak ho zasuňte až na doraz. DCT Nastavte boční vodítka podle šířky papíru. Pro výstup listů lícem nahoru otevřete zadní kryt. DCT014 DCT037 Nastavení typu a formátu papíru pomocí Smart Organizing Monitor Postup v této části je popsán pro Windows 7. Tento postup se může lišit podle operačního systému, který používáte. 30

33 Doplňování papíru Nastavení typu a formátu papíru 1. V nabídce [Start] klikněte na [Všechny programy]. 2. Klikněte na [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikněte na [Smart Organizing Monitor Status]. Pokud zařízení, které používáte, není vybráno, klikněte na [Připojit tiskárnu] a poté vyberte model zařízení. 4. Na záložce [Uživ.nástroje] klikněte na [Konfigurace tiskárny]. 5. Klikněte na záložku [Vstup papíru]. 6. Vyberte nastavení typu a formátu papíru pro požadovaný zásobník a potom klikněte na [OK]. 7. Klikněte na [Zavřít]. Změna uživ. formátu papíru 1. V nabídce [Start] klikněte na [Všechny programy]. 2. Klikněte na [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klikněte na [Smart Organizing Monitor Status]. Pokud zařízení, které používáte, není vybráno, klikněte na [Připojit tiskárnu] a poté vyberte model zařízení. 4. Na záložce [Uživ.nástroje] klikněte na [Konfigurace tiskárny]. 5. Na záložce [Vstup papíru] zvolte [Uživ. formát papíru] ze seznamu [Formát papíru:] požadovaného zásobníku. 6. V seznamu [Jednotka:] vyberte [mm] nebo [palce]. 7. Do pole [Horizontální:] a do pole [Vertikální:] zadejte šířku a délku. 8. Klikněte na [OK]. 9. Klikněte na [Zavřít]. 31

34 32 2. Doplňování papíru

35 3. Tisk dokumentů Základní operace Když budete chtít vytisknout dokument ze svého počítače, použijte ovladač tiskárny. 1. Po vytvoření dokumentu otevřete dialogové okno [Předvolby tisku] v nativní (původní) aplikaci dokumentu. 2. Pokud je to nutné, změňte nastavení tisku. Pro podrobnosti o jednotlivých položkách nastavení klikněte na [Nápověda]. 3. Po ukončení změn nastavení klikněte na [OK]. 4. Vytiskněte dokument pomocí funkce tisku v původní aplikaci dokumentu. Pokud dojde k uvíznutí papíru, tisk se zastaví. Otevřete přední kryt, vyjměte tiskovou kazetu a potom odstraňte uvízlý papír. Pokud papír nelze odstranit tímto způsobem, odstraňte ho po otevření krytu zažehlovací jednotky. Tisk se znovu automaticky spustí, jakmile kryt zavřete. Tisk na obě strany listu Tato funkce není k dispozici u bočního zásobníku. 1. Po vytvoření dokumentu otevřete dialogové okno [Předvolby tisku] v nativní (původní) aplikaci dokumentu. 2. Na záložce [Nastavení] v seznamu [Duplexní tisk:] vyberte orientaci vazby (jak se má otevírat dokument otevírat). 3. Po provedení všech dalších nastavení klikněte na tlačítko [OK]. 33

36 3. Tisk dokumentů 4. Spusťte tisk. Zařízení potiskne listy napřed pouze z jedné strany a poté se na obrazovce aplikace Smart Organizing Monitor zobrazí zpráva, abyste potištěné listy vložili znovu obráceně. 5. Z výstupního zásobníku vyjměte všechny potištěné listy a vložte je do zásobníku 1. Pro tisk na druhou stranu potištěných listů je musíte obrátit, aby byly nepotištěnou stranou dolů, a vložit zpět do zásobníku 1. Před vložením listy důkladně profoukněte. Na výšku DCT005 Na šířku 6. Stiskněte tlačítko [Stop/Start]. DCT006 Pokud je zadní kryt otevřen, papír vystupuje dozadu lícem nahoru. V tom případě uspořádejte vytištěné listy do správného pořadí. Zrušení (reset) tiskové úlohy V závislosti na stavu úlohy můžete tiskové úlohy zrušit buď pomocí ovládacího panelu zařízení nebo pomocí počítače. 34

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436

CX410 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 CX410 Series Uživatelská příručka Září 2014 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7527 Model(y): 415, 436 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání informací o tiskárně...9

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Návod k použití Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

MC350/MC360. Uživatelská příručka

MC350/MC360. Uživatelská příručka MC350/MC360 Uživatelská příručka Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit.

Více

Uživatelská příručka NPD4756-01 CS

Uživatelská příručka NPD4756-01 CS NPD4756-01 CS Obsah Úvod Autorská práva a ochranné známky... 11 Použití této příručky... 12 Konvence... 12 Nelegální kopie a výtisky... 13 Funkce produktu... 13 Funkce... 13 Kapitola 1 Technické údaje

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Kterou verzi nástroje Configure používám?...5 Zobrazení,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Laserová tiskárna Brother. Pro zrakově postižené uživatele

PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-4140CN HL-4150CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT. Laserová tiskárna Brother. Pro zrakově postižené uživatele Laserová tiskárna Brother PŘÍRUČKA UŽIVATELE HL-440CN HL-450CDN HL-4570CDW HL-4570CDWT Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete přečíst programem Screen Reader pro převod textu z

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více