Otevírání černých skříněk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otevírání černých skříněk"

Transkript

1 Vážení čtenáři, držíte v rukou už dvanácté číslo našich novin. Za tu dobu se mnohé změnilo vlády, prostředí, ve kterém žijeme, technologie, naše společnost i my sami. Říká se, že přežijí jen ti, kteří se všem těm změnám dokáží rychle a pružně přizpůsobit. Jsem možná konzervativní, ale jsem přesvědčen, že v tomto světě plném změn, člověk přece jen touží po nějaké stabilitě, po tom aby se pohyboval v prostředí, jehož vývoj dokáže předvídat. Myslím si, že ať jsou módní trendy jakékoliv, stále platí, že profesionálně odvedená práce má svou hodnotu jak pro zákazníka, tak pro toho, kdo ji udělal. Otevírání černých skříněk Patrik Šálek, Naše společnost se snaží kousek stability svým zákazníkům poskytnout, být jim partnerem, na kterého se mohou obrátit i s problémy, které třeba přímo nesouvisí s aplikací, kterou jim dodala. Jsem rád, že se nám to daří a celá řada našich zákazníků s námi spolupracuje deset i více let. Profesionalita a týmová spolupráce jsou hodnoty, které jsou vysoko na seznamu hodnot společností vyznávaných. KOMIX se časem změnil z čistě programátorské firmy na společnost, která je schopna pomoci svým zákazníkům i s problematikou procesního řízení, definicí požadavků na potřebná řešení nebo s tvorbou strategie. Na rozdíl od čistě konzultačních firem, služba KOMIXu nekončí sadou doporučení nebo studií, ale jsme připraveni na sebe vzít svůj díl odpovědnosti i za implementaci svých doporučení. V poslední době jsme své aktivity v oblasti konzultačních služeb rozšířili. Získali jsme projekty na tvorbu IT strategií, nasazení IT technologií pro podporu prodeje, propojení spolupracujících partnerů či řízení firmy. Jsme silní v oblasti tvorby metodik a pracovních postupů pro testování softwaru a to jak při jeho vývoji, tak při přejímce. Troufám si říci, že jsme se stali jedničkou českého trhu v zátěžovém testování, které je stále častěji součástí akceptačních testů. V novinách, které čtete, se snažíme ukázat rozsah toho, co umíme. Věřím, že každý z čtenářů najde v našich novinách něco, co ho zaujme. Petr Kučera, ředitel, Představte si to vzrušení techniků, když zkoumají nějaké cizí zařízení, aby zjistili, jak vlastně funguje. Na počátku je pro ně černou skříňkou a postupně odhalují jednotlivá tajemství. Naprosto jiný typ vzrušení naproti tomu zažívají někteří vedoucí oddělení IT, když se jejich šéfové snaží zjistit, jak vlastně funguje ta jejich černá skříňka. Konkurenční ekonomické prostředí nutí firmy ke zvyšování efektivity, a to znamená, že než vydaná koruna zmizí v měšci nějakého dodavatele, je nutné opravdu pečlivě zvážit, jak se v brzké budoucnosti vrátí. IT projekty jsou navíc investičně velmi náročné. Přitom se často zahájily, aniž by existovala přesná a detailní představa o budoucím využití jejich výstupů. To se dnes mění. Penězi se více šetří a nastala doba, kdy jsou IT projekty plánovány daleko pečlivěji než dříve. Jak soukromé firmy, tak státní instituce hospodařící s napjatými rozpočty, velmi hluboce zvažují, které oblasti potřebují pokrýt, s jakou prioritou a jakým typem řešení komfortním a komplexním nebo méně pohodlným a levnějším. Pořizovatelé si uvědomují, že když nesprávně vyjádří, co chtějí, mohou pak těžko trvat na dodávce řešení, které jim bude skutečně k užitku. To, jak organizace kladou stále větší důraz na ekonomickou návratnost prostředků vložených do IT, je zpravidla transformováno do relativně podrobného popisu očekávaných přínosů. Jeden z důsledků je ten, že hlavní část rozhodování o investici do IT se zcela správně přesouvá do místa, kde tato investice přináší užitek, tj. do businessu, který nejlépe dokáže zhodnotit potenciální přínosy řešení svých požadavků. Pracovníci IT poskytují především informace o nákladech a potenciálních rizicích. IT je tak nuceno daleko pečlivěji zkoumat, jaké další náklady si investice vyžádá a zpravidla nemilosrdně škrtá vše, co není pro řešení nezbytně nutné. Striktně se odlišují vlastnosti typu nice to have a must have. Dnešní manažer se více než na krásu a dokonalost řešení soustřeďuje na výkonnost pracovníků a funkčnost podpůrných aplikací. Do vlastností, které sice řešení dělají hezkým, ale vykazují nízký poměr cena/výkon nebo představují nepřípustné riziko, zpravidla neinvestuje. Pro firmy dnes zpravidla není problém zvládnout jednotlivý projekt. Před řadou společností teď však stojí problém daleko větší: jak koordinovat to množství projektů, které v IT odděleních běží, a jak ve firmě globálně řídit poskytování podpory businessu pomocí IT prostředků. Nejsou výjimkou společnosti, které IT podpora stojí až desítky miliónů. Logicky se tedy musí klást důraz na ekonomickou efektivitu celého řešení či dokonce dílčích změn. Stále více se vpřed tlačí kontrola kvality. Přitom nejde o fráze, ale o relativně podrobné ověření stanovených parametrů SLA (Service Level Agreement) na výkon a spolehlivost. Při tom všem je až k podivu, že na rozdíl od výroby nebo účetnictví, si IT jen výjimečně vypomáhají nějakým svým IT ERP systémem, který by specifické procesy IT podpořil. Když bychom to měli shrnout, jde o to, aby mnohdy mlhavé vazby IT procesů na ostatní firemní procesy byly jasně popsány. Pokud by se tak nestalo, nemusela by se IT oddělení dál tvářit jako černé skříňky, ale postupně by upgradovala na skříňky Pandořiny. Proto také v těchto novinách píšeme i o technologiích, postupech či softwarové podpoře, které podle našeho názoru pomáhají tzv. ajtíkům. Jedná se na jedné straně o nástroje na podporu strategického řízení, využití a nasazování IT technologií, na druhé straně jsou to nástroje pro sledování provozu výpočetní techniky a jednotlivých aplikací. Informační technologie jsou dnes klíčem k optimalizaci činností firmy, ke snižování nákladů i ke hledání cest, jak se odlišit od konkurence. 1

2 Systém TARIC pro Generální ředitelství cel Architektura systému a jeho silné stránky Martin Lipš, Jiří Marschal Architektura systému Úkolem české celní správy v rámci vstupu České republiky do EU bylo napojit se na jednotný systém TARIC. Tento systém integruje systémy pro uplatňování celních opatření jednotlivých členských států EU. Česká část systému TARIC, kterou implementovala společnost KOMIX s.r.o., je z jedné strany vymezena rozhraním, přes které jsou přijímána data z administrativy EU, a z druhé strany rozhraním, přes které jsou data distribuována do celně deklaračního systému používaného na celních úřadech ČR. Viz obrázek 1. Administrativa EU TARIC EU databáze tarifních opatření pro EU CCN/CSI EDIFACT Generální ředitelství cel ČR NIT národní integrovaný tarif TARIC ČR databáze tarifních opatření pro ČR Import dat přicházejících denně z administrativy EU je dávková úloha, která je realizována v jazyce C. Tato aplikace dekóduje formát EDI- FACT a přijatá data zaznamenává do databáze taric, která je zrcadlem databáze v Bruselu. Při zápisu do databáze Informix jsou použity dynamické struktury SQLDA (SQL Dynamic Area). Všechny změny v této databázi jsou rovněž zaznamenávány do logovací databáze. Řízení aplikace je zcela automatické a o výsledcích běžného zpracování jsou administrátoři informováni em. UNLOAD FTP Celní úřady CDS celně deklarační systém Obrázek 1 službou session holder (démon komunikující na bázi IPC-fronty zpráv). Připojení k databázi je nativní, přes ESQL/C opět s dynamickými strukturami SQLDA. Obrázek 3 IBM INFORMIX řídící databáze (metadata) Pracovní databáze logovací databáze SQL DBI ESQL/C Aplikační server Aplikační logika libxml2 libxslt šablony xslt dat jsou přetransformovány s pomocí knihoven libxml2.a a libxslt.a na HTML. Díky tomu je elegantně oddělena prezentační logika (je v šablonách) od aplikační logiky (je v C a ESQL/C msg.queue FastCGI CGI IPC www browser HTTP HTML HTTP server APACHE/ mod_fastcgi/ Session holder session1 session2... sessionn Data systému TARIC, která jsou na předcházejícím obrázku označena jako Databáze TARIC ČR, jsou ve skutečnosti rozdělena do několika databází, viz obrázek 2. Všechny tyto databáze jsou uloženy na společném databázovém serveru IBM Informix Dynamic Server 9.30 (32bit) na uzlu IBM RS6000 SP2 (p-series). Databáze podporují vícejazyčné prostředí UTF-8 (database locale) a jsou transakční (buffered log). CCN/CSI EDIFACT taric zrcadlo TARIC EU triggery taric_log logování změn v databázi taric taric_cz kompletní databáze tarifních opatření view UNION view taric_mng řídící a metadatová databáze triggery nit_log logování změn v databázi nit UNLOAD FTP nit národní opatření IBM Informix Dynamic server 9.30 Aplikace NIT (Národní Integrovaný Tarif) je určena k interaktivní aktualizaci národních opatření uložených v databázi nit. Je realizována jako tenký klient s technologií aplikačního serveru FastCGI. Jako HTTP server byl použit WWW server Apache s modulem mod_fastcgi. HTML (přesněji XHTML) stránky jsou generovány knihovnami libxml2 a libxslt z šablon XSLT a XML dat. Kontext uživatelských připojení (tzv. session) je spravován Export tarifních opatření Aplikace NIT národní integrovaný tarif Obrázek 2 Export dat je také realizován v jazyce C. Tato aplikace denně exportuje data z databází taric a nit (respektive taric_cz) a předává je do celně deklaračních systémů (CDS). Rovněž tato aplikace je řízena zcela automaticky. Součástí systému je i synchronizace jednotlivých komponent, která je realizována semafory (IPC). Silné stránky systému Aplikace je řízena metadaty Všechny součásti aplikace jsou řízeny metadaty (metadata driven application), jak se nám již v minulosti mnohokrát osvědčilo. Popisovat výhody aplikací, které jsou řízeny metadaty, je sice nošením dříví do lesa, ale řečeno slovy klasika nepochválíš-li se sám, nikdo jiný to za tebe neudělá. Aplikace je tak díky metadatům otevřená, rozšiřitelná a parametrizovatelná. Metadata popisující všechny prvky systému jsou společně s dalšími provozními a řídícími daty uložena v databázi taric_mng. Aplikační C-moduly přistupují k metadatům prostřednictvím sofistikovaných funkcí nad cache pamětí. Díky metadatům lze třeba snadno přidat novou stránku se vstupním formulářem aniž by se cokoliv programovalo, stačí ji pouze zadat do metadat a restartovat HTTP server. Formát XML/XSLT je použit pro generování HTML Módní hysterie okolo XML sice právě teď vrcholí, ale myslíme si, že v systému NIT je tento formát použit střízlivě, rozumně a prakticky, i když ne ve svém hlavním poslání. Stránky aplikace jsou vytvořeny jako šablony XSLT a z XML modulech). Dalším důležitým plusem je ten fakt, že C-moduly nejsou zamořeny ohromnou a prakticky neudržovatelnou masou HTML tagů. Celá prezentační vrstva je postavena na několika typových šablonách, které vzájemně sdílí opakující se části kódu obsluhujícího transformaci těch prvků prezentace, které se vyskytují ve více druzích stránek. Základ prezentační vrstvy je v podstatě tvořen třemi šablonami, jejichž úkolem je generování HTML stránky pro vstup uživatelských dat tzv. input page, dále stránky pro zobrazení položek odpovídajících zadaným vstupním kritériím tzv. output page a konečně stránky s obecnějším použitím v aplikaci tzv. text page. Vedle těchto tří základních šablon jsou v aplikaci použity jejich modifikované verze pro obsloužení specifických případů stránka pro přihlášení k aplikaci, stránka pro nastavení vyhledávacích kritérií. K transformaci XML dat pomocí XSLT šablon dochází na straně serveru, úkolem prohlížeče je tedy pouze zobrazit zaslaný HTML kód. V aplikaci jsou využity také prvky dynamického HTML, které zajišťují např. kontrolu uživatelských vstupů ještě před odesláním zadávaných dat. Od 1. května 2004 je náš systém nasazen do rutinního provozu jako součást jednotného evropského systému. Odposlechnuto na autobusové zastávce; aneb Mercury už není jen o testování. Dan Petřivalský, Blažková: Už jste, paní, slyšela, že Mercury Interactive to dala dohromady s tím mladým Kintanou od vedle? Vomáčková: Ale to víte, že slyšela, jenže to je stará vesta. Teď už má zas nového. Je to nějaký Appilog. Blažková: No vidíte, předtím ten Performant, teď zase Appilog. Prý se taky přestěhovala ze Slunečného údolí na Horskou vyhlídku?! Vomáčková: No to je všechno pravda a ještě navíc si nechala udělat plastiku, aby vypadala jinak, přestala používat příjmení, takže si teď říká jen Mercury, a loni dokonce v Praze povila dcerku. Takhle bychom mohli dámy čekající na autobus poslouchat ještě dlouho, ale jednak se to nesluší a také by se pro čtenáře nástin novinek v Mercury Interactive docela jistě stal velmi nepřehledným. Co se tedy stalo s Mercury od léta 2003 do léta 2004? A co KOMIX na to? Uveďme na pravou míru odposlechnuté drby: Drb 1 jak to bylo s Kintanou? Kintana byla vedoucí společností na trhu Program a Portfolio managementu. Mercury Interactive, jako leader trhu s řešením pro testování softwaru a BTO Business Technology Optimization, měla ke Kintaně blízko. Nejen proto, že obě společnosti sídlily v kalifornském Sunnyvale, ale především proto, že obě best- -of-breed řešení se skvěle doplňují. V létě 2003 došlo k akvizici Kintany a krátce potom byla představena Mercury IT Governance (ITG). Začlenění podpory testování a řízení dostupnosti a výkonnosti aplikací do celkového workflow pro řízení IT ve firmách se ukazuje jako velmi dobrý tah. Produkty bývalé Kintany se stávají známé i v Evropě a celkové řešení Mercury se stává strategickou investicí pro nejednoho CIO. KOMIX se o problematiku IT Governance zajímá, čehož důkazem je i samostatný článek věnovaný produktu Mercury IT Governance Center na jiném místě tohoto listu. ITG není krabicový software, který stačí nainstalovat a vše je rázem hotovo. ITG znamená digitalizaci procesů a jejich optimalizaci, tomu se věnují konzultanti KOMIXu. Návratnost investice do ITG je až překvapivě krátká. Drb 2 co ten Appilog? Appilog je další z řady úspěšných a zajímavých akvizicí Mercury. Jejím dokončením na jaře 2004 doplnila Mercury chybějící článek do svého Business Availability Centra a tím ho ještě více odlišila od konkurence. Mapování jednotlivých prvků komplexní infrastruktury na chování klíčových aplikací umožňuje snadnější a přesnější odhalení pravé příčiny změny ve výkonnosti sledované aplikace. Tato novinka je natolik čerstvá, že KOMIX ještě neměl příležitost se s novým softwarem seznámit. Věřím, že až se tyto řádky dostanou ke čtenářům, budeme s ním mít vlastní zkušenosti a že budou pozitivní. Drb 3 Performant, stěhování Akvizice společnosti Performant je trochu staršího data. Přínos pro ladění výkonnosti Java aplikací pomocí J2EE Deep Diagnostics, který vznikl spojením sil expertů na LoadRunner 2

3 pokračování ze strany 2 a vývojářů z bývalého Performantu, je neoddiskutovatelný. KOMIX oceňuje nové možnosti sledování J2EE aplikací do nejmenších podrobností a doufá, že je brzy ocení i naši zákazníci. Naopak stěhování americké centrály ze Sunnyvale do Mountain View středoevropské uživatele příliš nezasáhlo. Drb 4 plastika, dcerka, Koncem roku 2003 otevřela Mercury Interactive v Praze pobočku pro Českou republiku a Slovensko, se kterou KOMIX spolupracuje. Plastikou se rozumí změna firemní image. Nové logo, barvy, styl komunikace, už ne Mercury Interactive, ale zkrátka Mercury. Teď, když jsme uvedli na pravou míru všechny drby z autobusové zastávky, je zřejmé, že testování je jen jednou z několika oblastí, na které se Mercury zaměřuje. Na obrázku je schematicky zachyceno rozdělení realizace BTO do 3 oblastí. IT Governance (Center) řeší správu požadavků, plánování zdrojů, finanční a změnové řízení; vše v multiprojektovém režimu. Application Delivery pokrývá oblast testování a ladění výkonnosti softwarových aplikací. Quality Center se zaměřuje na optimalizaci kvality aplikací ve smyslu správné funkčnosti. Převedeno do názvů produktů, jedná se o Test- Director a WinRunner či QuickTest Professional. Této oblasti se KOMIX velmi podrobně věnuje. Kvůli podpoře českého prostředí jsme se společně s jedním naším významným zákazníkem zapojili do beta testování nové verze TestDirectoru. Nová verze je už multiplatformní J2EE aplikace rozšiřující možnosti verze minulé mj. o Business Process Testing. Jedná se o nový modul umožňující uživatelům popsat průběh procesu, jehož funkčnost má být testována. Tento nový modul vyplňuje mezeru mezi chápáním uživatelů nebo analytiků a pohledem testerů na testování aplikace. Performance Center je vlastně LoadRunner se všemi novinkami, z nichž nejzajímavější jsou Tuning module a J2EE Transaction Breakdown. Obě novinky usnadňují lokalizaci klíčového místa pro optimalizaci výkonnosti. Práci s Performance Centrem se KOMIX věnuje nejintenzivněji. Také počet projektů zátěžového testování převažuje nad našimi ostatními Mercury projekty. Application Management se dělí do dvou center Business Availability Center (BAC) a Resolution Center. Věnujme se pouze prvně uvedenému. BAC už není jen Topaz. Právě doplnění o software Appilogu rozvíjí možnosti sledování a řízení infrastruktury a softwarových aplikací o nové funkce umožňující namapovat zhoršení výkonnostních parametrů sledované aplikace na konkrétní část infrastruktury a dokonce doporučit, jak by bylo možné problém odstranit. KOMIX sbírá první zahraniční zkušenosti s implementací BAC. Nasazení BAC ke každodennímu sledování běhu aplikací je dalším logickým krokem po využití Performance Centra pro nastavení výkonnostních parametrů komplexní infrastruktury před uvedením systémů do rutinního provozu. Závěrem lze říci, že přestože novinek a změn je kolem Mercury hodně, KOMIX zůstává svým zákazníkům partnerem pro bezpečnou a úspěšnou optimalizaci podnikové informatiky. Mercury IT Governance Otakar Brabec, Empiricky vedené výzkumy prováděné v posledních letech ukazují na stále se opakující problémy při tvorbě, rozvoji a údržbě informačních systémů. S kterými problémy se řešitelé nejčastěji potýkají? Jsou to především: Nesoulad mezi představou klienta a výsledným řešením Tento problém je způsoben především ve fázi tvorby zadání požadavku na útvar IT nebo dodavatelskou firmu. Riziko nesouladu mezi představami a výsledkem lze minimalizovat nebo dokonce snížit na únosnou mez pomocí nástrojů pro tvorbu a řízení požadavků. Nesprávný odhad lidských, finančních a časových zdrojů Mnoho projektů je zastaveno ještě před dokončením a firma se k nim již nikdy nevrátí. To je důsledek nesprávného plánování a řízení zdrojů. Tento problém se dá řešit pečlivou úvahou ve fázi plánování lidských a finančních zdrojů s přihlédnutím k časovému faktoru. Při přípravě složitých projektů si ani zde nevystačíme s papírem a tužkou. Překročení plánovaných nákladů Podcenění přípravné fáze projektu má zákonitě za následek jeho prodlužování a tím i růst finančních nákladů a dalších ztrát z toho vyplývajících. Jediným řešením je pečlivá předprojektová příprava a stanovení reálného harmonogramu prací včetně kontrolních dnů, kde za účasti zadavatele a řešitele je vyhodnocen reálný stav projektu a na jeho základě jsou přijímána potřebná opatření. Nesprávné stanovení priorit Problém prioritizace požadavků na IT je palčivější ve firmách, kde mají svůj vlastní útvar IT. Z vlastní praxe vím, že každý manažer je přesvědčen o tom, že potřeby jeho útvaru jsou pro firmu nejdůležitější a proto je IT musí okamžitě začít řešit. Zde je potřeba mít vhodný nástroj, který je schopen všechny potřeby zaznamenávat a podle předem daných objektivních kritérií vyhodnotit. Změny v průběhu tvorby informačního systému nebo projektu Neustálé změny v požadavcích na informační systém a neustálé zásahy do zadání projektu zákonitě prodlužují čas potřebný pro konečné řešení, zvyšují náklady a v nejednom případě mají za následek předčasné ukončení projektu. Řada nástrojů na tento problém reflektuje separátním modulem, který řeší Change Management. Podcenění tvorby testovacích skriptů Čím je informační systém nebo projekt složitější, tím větší pozornost musí být věnována přípravě a následnému provádění testovacích prací. Při existenci stále dokonalejších nástrojů, které umožňují provádět systémové, integrační, uživatelské akceptační a zátěžové testy, vystupuje nutnost jejich pečlivé přípravy do popředí analytické činnosti řešitele. Po tomto nepříliš optimistickém úvodu by se zdálo, že vytvořit funkční informační systém nebo alespoň jeho část je nemožné. Není to nemožné, ale snadné to také není. Existuje celá řada softwarových produktů, které řešení této problematiky napomáhají. Jedním z nich je Mercury IT Governance od firmy Mercury Interactive. Mercury IT Governance se skládá z osmi modulů. Moduly jsou integrovány do systému, který využívá jednotnou datovou základnu. Výstupy z jednotlivých modulů jsou určeny pro rozhodovací aktivity managementu firmy. Jedná se o grafické výstupy a statistiky, popisující aktivity jednotlivých útvarů, resp. pracovníků firmy. Mercury ITG není uzavřeným systémem, lze jej integrovat na další softwarové produkty, např. (TestDirector, MS Project, atd.). obr. 1 Moduly Mercury IT Governance Mercury Demand Management (Správa požadavků) Potřeby firem, které jsou nakonec transformovány do požadavků na jejich útvary IT, mají různou povahu, obsah, formu a naléhavost. Největší objem potřeb je rutinního charakteru. Sem patří především údržba a rozvoj stávajícího systému, popř. aplikací a odstraňování provozních chyb. Na druhé straně stojí potřeby koncepčního charakteru. Jedná se o kvalitativní změny provozovaného IS nebo budování nového systému. Demand Management umožňuje konzolidovat a ukládat do centrální databáze všechny firemní požadavky. Provádět prioritizaci a plánovat řešení požadavků na základě uvedených priorit, časových aspektů, přínosů či měření. Podchycuje a kompletuje informace o průběhu řešení pro účely IT auditu. Hlavním přínosem tohoto modulu je podchycení a sledování firemních požadavků v průběhu celého životního cyklu požadavku. Mercury Portfolio Management (Správa portfolia) Portfolio Management nám dává možnost spravovat portfolio IT prostřednictvím vyhodnocování, prioritizace, bilancování a schvalování jak nových činností v rámci IT, tak i stávající portfolio aktivit. Zprostředkovává analýzy různých scénářů a zajišťuje přizpůsobení byznys strategie s omezeními zdrojů umístěných v útvarech IT. Integruje strategická, finanční, funkční a technická měřítka v rámci jednotného procesu řízení. Best practises pomáhají řídit, prosazovat a automatizovat spouštění projektů, minimalizovat rizika a zvyšovat ROI (návratnost investic). Hlavním přínosem tohoto modulu je zachycení stavu IT aktivit v reálném čase a poskytování přesných, průběžně aktualizovaných informací pro rozhodování v oblasti IT portfolia. Mercury Program Management (Správa programu) V úvodu tohoto odstavce je třeba říct, že program v rámci ITG představuje nadřízený celek projektovému řízení. Program je souhrn projektů, které slouží k řešení firemních procesů prostřednictvím IT. Program Management pomáhá v procesu správy a řízení programů počínaje koncepční fází až do fáze kompletace. Umožňuje digitalizaci procesů za účelem řízení rozsahu řešené problematiky, rizika, jakosti a plánování. Výsledkem je komplexní program v nejvyšší kvalitě dodaný v požadovaném čase a v rámci stanoveného rozpočtu. Důležitým prvkem tohoto modulu je PMO (Program Management Office), nástroj pro multiprojektové řízení. Hlavním přínosem tohoto modulu je komplexní monitoring multiprojektových programů a kontrola detailních informací aktuálních projektů v reálném čase. Mercury Project Management (Správa projektu) Řízení projektů je důležitou součástí IT aktivit. Project Management stejně dobře pomáhá při řízení jednorázových projektů, jako např. vývoj komerčních systémů, tak i opakujících se projektů, zejména instalování nových releasů. Umožňuje řešitelům urychlovat dodávky projektových řešení a zároveň snižovat náklady na projekt. V rámci Project Managementu lze sledovat v reálném čase zdroje, procesy, stavy a závislosti jednotlivých procesů. Hlavním přínosem tohoto modulu je, že se uživatel může soustředit na úkoly s nejvyšší prioritou a má jistotu, že sledovaný projekt má k dispozici zdroje, které ke splnění svých cílů potřebuje a to v potřebném čase a místě. Mercury Financial Management (Správa financí) Není třeba zdůrazňovat, že dostatek či nedostatek finančních zdrojů hraje klíčovou roli při schvalování projektových plánů a jejich následné realizaci. Mnoho dobrých projektů se neuskuteční právě proto, že na jejich realizaci není v potřebný čas potřebné množství peněz. Finance Management nabízí automatické propočty finančních nákladů v reálném čase, jejich sledování a porovnávání s plánovanými hodnotami. To velmi pomáhá při stanovení a řízení rozpočtů v rámci IT, počínaje fází projektových nabídek, ověřování, revize, až po fáze prvotního spuštění, nasazení a realizace přínosů. Správa financí umožňuje 3

4 pokračování ze strany 3 kontrolu rozpočtů a nákladů v reálném čase s minimálními výdaji. Hlavním přínosem tohoto modulu je zefektivnění rozhodovacího procesu v rámci IT, kontrola a celkové snižování nákladů. Mercury Resource Management (Správa zdrojů) Tak jako peněžní zdroje hrají při vývoji IS velkou úlohu, tak i lidské zdroje, jejich dosažitelnost a vhodné nasazování mohou být příčinou úspěchu či neúspěchu v rámci IT aktivit. Resource Management se zaměřuje na efektivní řízení lidských zdrojů a jejich alokaci. Je nástrojem, který umožňuje manažerům přijímat správná rozhodnutí při řízení lidských zdrojů. Poskytuje aktuální informace ohledně schopností disponibilních lidských zdrojů, jejich alokaci v čase a využívání, včetně vyčíslení nákladů na tyto zdroje. Hlavním přínosem tohoto modulu je možnost plánování a alokace lidských zdrojů na různém stupni podrobnosti, počínaje globální úrovní v rámci celého IT a konče detailní úrovní konkrétního úkolu v rámci konkrétního projektu. Mercury Change Management (Správa změnového řízení) Častou příčinou neúspěchu při řešení firemních požadavků je nesoulad mezi představami zadavatele a řešitele. K odstranění tohoto rizika je účelné použití softwarového produktu, který nabídne formalizovaný zápis požadovaných změn a sledování jejich řešení. Change Management řeší plánování změn, tvorbu programových balíčků, tvorbu a nasazování releasů v rámci aplikačního portfolia. Snižuje riziko při nasazování robustních systémů a těch systémů, které mají složité vazby na okolní systémy nebo aplikace. Umožňuje automatizaci migrace a nasazování nových verzí softwarových řešení. Hlavním přínosem tohoto modulu je možnost přesného vytýčení problematiky v rámci změnového řízení a možnost návratu k předchozí verzi systému. Mercury Time Management (Správa časové využitelnosti zdrojů) Time Management má za úkol sledovat rozmisťování lidských zdrojů a jejich využití v rámci jednotlivých projektů. Je spojovacím můstkem mezi plánováním jednotlivých úkolů a sledováním jejich skutečné časové náročnosti. Synchronizuje jednotlivé úkoly, jejich časovou náročnost a využití potřebných lidských zdrojů v rámci celého spektra činností v IT oblasti. Hlavním přínosem tohoto modulu je možnost přesného sledování skutečného využívání lidských zdrojů, což vede k jejich hospodárnému obr. 2 Procesy Mercury IT Governance využití a minimalizaci časových ztrát v průběhu prací na projektu. Mercury IT Governance je velmi rozsáhlý systém, který není nutné implementovat jako celek. Možnosti dílčí implementace, které podporují činnosti jednotlivých útvarů a tedy i skupin uživatelů ukazuje následující tabulka. Jednotlivé funkčnosti systému jsou vztaženy k uživatelským rolím. tab. 1 Možnosti nasazení jednotlivých modulů Mercury ITG je robustní systém vhodný zejména pro větší firmy, které jsou odhodlány řešit IT portfolio komplexně. Vzhledem ke své cenové náročnosti se nehodí pro menší firmy, kde je nedostatek financí a lidských zdrojů potřebných pro jeho implementaci a správu. Implementaci Mercury ITG musí provádět firma, která má s tímto software zkušenosti, dovede provést úvodní analýzu před implementací Mercury ITG a doporučit zákazníkovi nasazení vhodných modulů a vytvoření vazeb mezi nimi. Společnost KOMIX dlouhodobě spolupracuje s firmou Mercury a je schopna systém Mercury ITG implementovat. Strategie pro ČSÚ V rámci národních programů Phare pro rok 2004 byl definován projekt IT and Dissemination Strategies Study, který měl přispět ke zlepšení strategického řízení vybraných oblastí v rámci Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Jsme rádi, že vám můžeme oznámit, že v konsorciu s německou společností GOPA jsme se na tomto projektu v tomto roce podíleli i my, společnost KOMIX s.r.o. Vstup ČR do EU byl tedy u nás doprovázen účastí na významném strategickém projektu s mezinárodní účastí. Co bylo předmětem projektu? Jak je z názvu projektu zřejmé, šlo o vytvoření strategie ČSÚ v oblasti IT a šíření (dissemination) statistických informací. Proces produkce statistických informací zahrnuje tři základní fáze sběr, zpracování a právě šíření informací. Při sběru jsou od respondentů získávána vstupní data, která jsou v rámci následující fáze zpracována statistickými procedurami. Výstupní statistické informace jsou pak různými kanály šířeny uživatelům. Informační technologie jsou kritickým nástrojem v rámci celého procesu. Z pohledu IT IT and dissemination strategies Sběr dat tedy předmětem zájmu celý proces produkce statistických informací. Z hlediska věcného obsahu jsme se zaměřili na závěrečnou fázi, tj. jak co nejefektivněji pokrýt potřeby uživatelů statistických informací. Hlavním cílem projektu bylo umožnit ČSÚ plnění jemu přidělených úkolů s podporou IT Zpracování dat moderních informačních technologií. Strategické návrhy, které byly v rámci projektu definovány a které vedou k naplnění tohoto cíle, patří především do těchto oblastí: webová prezentace ČSÚ nová koncepce IS statistické registry metainformační systém veřejná databáze statistických informací moderní technologie sběru dat projektová metodika IT bezpečnost Organizace, spolupráce, komunikace Pro práce na projektu byl sestaven velmi kvalitní tým. Společnost KOMIX do něj obsadila odborníky v oblasti informačních technologií a statistiky. Za společnost GOPA byli vybráni dva nezávislí experti v oblasti statistiky a šíření statistických informací. Nezastupitelnou úlohu v projektu hráli vybraní pracovníci ČSÚ, kteří Šíření statistických informací se projektových prací aktivně účastnili. Tým byl koncipován tak, aby znalosti a zkušenosti jeho členů pokryly celou věcnou oblast. Praxe ukázala, že to byla dobrá volba. Za velmi důležité považujeme správné rozdělení odpovědností jednotlivých členů týmu. Jde o projekt realizovaný v české organizaci v českém prostředí. Zástupci KOMIXu byli v tomto ohledu odpovědni za veškeré činnosti, které vyžadují znalost tuzemských podmínek. Sem patří například analýza právního rámce vytvářené strategie, která znamenala prostudování řady právních norem, směrnic, vyhlášek apod. Patří sem však i řešení organizačních problémů jako je vytváření pracovního zázemí pro zahraniční členy týmu nebo podpora při zdolávání jazykové bariéry. Zahraniční experti naopak přinesli do pracovního týmu znalost prostředí statistických úřadů vyspělých evropských zemí, zkušenosti z práce pro EUROSTAT a řadu dalších poznatků z projektů obdobného zaměření a potřebný odstup. Členové projektového týmu ze strany ČSÚ spolupracovali na všech činnostech vyžadujících dobrou znalost prostředí ČSÚ. Jejich přínos byl pro úspěch projektu kritickým faktorem. Podíleli se na plánování projektu, analýze současného stavu, formulaci a hodnocení strategických návrhů a například i na organizaci workshopů. Projekt začal na začátku února tohoto roku a dle projektového plánu trval pět a půl měsíce. Od začátku projektových prací jsme si uvědomovali, že nás čeká hodně práce v poměrně intenzivním režimu, abychom vše v plánovaných termínech stihli. Bylo nám i jasné, že dobrou strategii nelze definovat pouze v teple analytické kanceláře. V průběhu projektu bylo uspořádáno téměř padesát pracovních schůzek a workshopů, v rámci kterých jsme se setkali s více než třiceti pracovníky ČSÚ a organizací, s nimiž ČSÚ spolupracuje. Nakonec jsme projekt úspěšně zakončili v plánovaných termínech. Významným faktorem úspěchu bylo racionální plánování. Projekt byl odstartován s velmi dobrým projektovým plánem. Díky zkušenostem společnosti GOPA z projektů obdobného typu, bylo vše naplánováno poměrně detailně. Pro dosažení definovaných cílů byla definována množina aktivit, jejich zdroje, vstupy, výstupy, návaznosti, schůzky a workhopy, které se v rámci jednotlivých aktivit měly konat. Kvalitu projektového plánu dokazuje skutečnost, že nemusel být v průběhu projektu významně upravován. Postup aneb praxe blízká teorii Tomáš Hrubý, Práce na tvorbě strategie byla rozdělena do třech hlavních etap. V první etapě byla popsána současná situace v předmětné oblasti. Tento popis byl prováděn z několika pohledů (tzv. multidimenzionální popis). Byl analyzován legislativní rámec do kterého jsou činnosti ČSÚ zasazeny, popsáno organizační uspořádání ČSÚ i státní statistické služby jako celku, analyzovány globální strategické záměry, popsán proces produkce statistických informací, využívané metodologické nástroje, SW a HW architektura atd. V druhé etapě byl proveden návrh budoucího stavu bylo provedeno srovnání ČSÚ se statistickými úřady vyspělých zemí, analyzovány budoucí potřeby uživatelů statistických informací, definovány konkrétní návrhy v oblastech sběru a zpracování dat, šíření statistických informací, bezpečnosti, statistických registrů apod. Všechny výstupy byly průběžně předkládány zástupcům ČSÚ k připomínkování, případně prezentovány a diskutovány na společných workshopech. Na základě společného konsensu byl v třetí etapě sepsán finální produkt strategie v oblasti IT a šíření statistických informací. Pro postup tvorby informační strategie i podobu tohoto dokumentu jako finálního produktu existuje řada obecně přijímaných teoretických principů. Jak byl postup uplatněný při tvorbě informační strategie pro ČSÚ upraven pro použití v podmínkách našeho projektu? Liší se nějak výsledná informační strategie jako produkt uplatněného postupu od ideálního teoretického produktu? Téměř všechna teoretická doporučení jsme dodrželi. V některých oblastech jsme však přistoupili k určitým modifikacím postupu a následně i obsahu vlastního dokumentu. Hlavním důvodem byly specifické podmínky, které tvorbu informační strategie provázely. Za významné specifikum lze považovat samotnou věcnou oblast, ve které se organizace pohybuje tou je statistika jako věda a statistická práce jako její aplikace v praxi. Množství času, které bylo na projekt alokováno, bylo také významným faktorem, který vedl k určitým restriktivním úpravám postupu. Klíčovým vodítkem, které určovalo co a jak se bude dělat, byly samozřejmě potřeby a přání zástupců zákazníka ČSÚ. Výsledná informační strategie se soustřeďuje především na pragmatické oblasti, řešení problémových míst a slabé stránky oblasti IT. Cílem 4

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

KOMIX NOVINY 2011/2012

KOMIX NOVINY 2011/2012 KOMIX NOVINY 2011/2012 Vážení čtenáři, minulý rok jsem v úvodníku použil větu: Domnívám se, že právě v oblasti egovernmentu má Česká republika šanci se prosadit a tyto projekty se mohou stát naším exportním

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze

Hlavní město Praha. Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010. Cesta ke -Praze Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 31/01 ze dne 20. 10. 2005 Hlavní město Praha Informační strategie hlavního města Prahy do roku 2010 Cesta ke -Praze Magistrát hlavního města Prahy, odbor informatiky duben

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komunikace v projektovém týmu Communication within the project team Hana Preslová Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více