Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0"

Transkript

1 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft Windows NT Server 4.0 na operační systém Microsoft Windows Server Informace uvedené v příručce jsou určeny vývojářům i správcům. Hlavním cílem je však poskytnutí odborných informací správcům systému. Tato příručka vysvětluje důležité otázky, které je třeba při upgradu zvážit, a kroky nutné k migraci na systém Windows Server 2003.

2 Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální pohled společnosti Microsoft na diskutovaná témata platný ke dni vydání. Protože společnost Microsoft musí reagovat na vývoj trhu, nemohou být tyto informace považovány za zavazující a společnost Microsoft nemůže ručit za jejich správnost po zveřejnění. Tento dokument slouží pouze k informativním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ČI IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU. Uživatel plně zodpovídá za dodržení všech příslušných autorských zákonů. Bez omezení práv plynoucích z autorského zákona nesmí být tento dokument po částech ani jako celek reprodukován, ukládán, převáděn ani přenášen v jakékoli formě ať elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, záznamem či jinak, a to pro jakékoli účely, bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může být držitelem patentů, žádostí o patenty, ochranných známek, autorských práv nebo jiných práv chránících duševní vlastnictví, které se mohou vztahovat na obsah tohoto dokumentu. Kromě práv výslovně uvedených v případné písemné licenční smlouvě se společností Microsoft vám z použití tohoto dokumentu neplynou žádná práva k těmto patentům či ochranným známkám, autorská práva ani práva chránící duševní vlastnictví. Názvy společností, organizací, produktů, osoby a události použité v ukázkách jsou smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnými společnostmi, organizacemi, produkty, osobami a událostmi Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Active Directory, Windows NT a Windows Server jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Uvedené názvy dalších produktů nebo společností mohou být ochrannými známkami vlastníků těchto známek. 2

3 Obsah Část 1: Plánování migrace... 6 Úvod... 7 Plán upgradu... 7 Proč upgradovat? hlavních důvodů k upgradu Příprava na upgrade Určení podpory upgradu softwaru Upgrade se serverem Exchange Upgrade se serverem Microsoft SQL Server Aspekty hardwaru Minimální požadavky na systém Windows Server Vyhodnocení a zdokumentování pořadí upgradu serverů Kontrolní seznamy pro upgrade serverů Vyhodnocení kompatibility aplikací Sada nástrojů ACT Instalace sady nástrojů ACT Vytvoření inventárního seznamu pomocí programu Collector Ukázkový inventární seznam aplikací vytvořený pomocí programu Collector Použití nástroje Analyzer Následující postup Upgrade serverů Windows NT Upgrade samostatných serverů se systémem Windows NT Upgrade členských serverů Windows NT Příklad přímého upgradu primárního řadiče domény se systémem Windows NT Výsledky ukázkového upgradu systému Windows NT Příklad aktivace produktu Migrace na službu Active Directory Výhody služby Active Directory Dokonalejší správa pomocí zásad skupiny Návrh a plánování upgradu systému Windows NT Server Připojení se systémy Windows NT Server 4.0, Windows 2000 a Windows Server Upgrade domény systému Windows NT na službu Active Directory Příklad plánu migrace služby Active Directory Výsledky upgradu Poslední fáze ukázkového upgradu

4 Část 2: Vysvětlení klíčových součástí systému Windows Server Služby systému Windows Nové služby v systému Windows Server Nastavení serverových rolí pomocí Průvodce konfigurací serveru Spuštění a zastavení služeb pomocí konzoly MMC Bezpečnostní kontexty služeb Spouštění služeb pomocí souboru Svchost Změny zabezpečení v systému Windows Server Cíle iniciativy Trustworthy Computing Změny zabezpečení služby IIS Nové změny zásad souvisejících se zabezpečením Zabezpečení modelu COM+ a služby Active Directory Vylepšení zabezpečení v rámci rozhraní.net Framework Vylepšení ověřování v oblasti zabezpečení Zvýšení zabezpečení pro řízení přístupu Zabezpečení sítě Protokol TCP/IP a podpora dřívějších síťových protokolů NetBEUI Protokol DLC (Data Link Control) Služba Quality of Service and signály protokolu RSVP Podpora telefonického připojení k síti: IPX a AppleTalk Datové proudy Část 3: Informace o kompatibilitě aplikací Služba IIS Spolehlivost a dostupnost služby IIS Možnosti správy služby IIS Zabezpečení služby IIS Hlavní rozdíly mezi verzemi služby IIS Režimy izolace Aplikace po upgradu Nastavení rozšíření ISAPI Odebrané filtry ISAPI Upgrade webových aplikací ASP Upgrade webových aplikací ASP na aplikace ASP.NET Aplikace ASP.NET 1.0 a ASP.NET Exchange Server Aspekty upgradu na verzi Exchange 2000 a Exchange Upgrade na verzi Exchange Server

5 Funkce zastaralé po upgradu Možnosti upgradu na verzi Exchange Server Služba komponent (COM+ 1.5) Změny funkcí od předchozí verze Nové funkce Služby komponent (COM+) Souběžná implementace rozhraní.net Framework verze 1.0 a Vysvětlení principu práce se souběžnými verzemi Sestavení a souběžné spouštění Změny ovlivňující zpětnou a dopřednou kompatibilitu Výhody souběžného spouštění Příloha A: Příklad upgradu služby Active Directory Příloha B: Ukázkový soubor protokolu kontroly kompatibility Příloha C: Související odkazy

6 Část 1: Plánování migrace 6

7 Úvod Upgrade z prostředí operačního systému Microsoft Windows NT Server 4.0 do prostředí systému Microsoft Windows Server 2003 lze provést několika způsoby. Každý upgrade je nutné zanalyzovat a naplánovat tak, aby bylo možné určit nejlepší možný přístup pro konkrétní situaci. Tato příručka popisuje několik modelových situací, pomocí kterých budete schopni lépe naplánovat a provést upgrade ve své organizaci. Během rozhodování o způsobu upgradu je nutné vyřešit mnoho otázek. Jaké možnosti upgradu ze systému Windows NT Server 4.0 na požadovanou verzi systému Windows Server 2003 jsou podporovány? Je třeba upgradovat na verzi Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition nebo Windows Server 2003 Web Edition? Bude možné spustit aplikace běžící v systému Windows NT Server 4.0 také v systému Windows Server 2003? Které faktory určují pořadí upgradu serverů se systémem Windows NT Server? Je nutné upgradovat doménu na adresářovou službu Microsoft Active Directory? Je nutné při upgradu brát v úvahu otázky týkající se produktu Microsoft Exchange Server? Odpovědi na uvedené otázky byste měli získat v této příručce. Struktura příručky: Část 1 obsahuje podrobné vysvětlení upgradu ze systému Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server Začíná informacemi o plánování a implementaci a zahrnuje čtyři hlavní témata: příprava na upgrade, vyhodnocení kompatibility aplikací, spuštění procesu upgradu pro servery Windows NT 4.0 a vysvětlení požadavků na upgrade na službu Active Directory. Část 2 je věnována klíčovým změnám v operačním systému, včetně změn služeb systému Windows a problémů se zabezpečením. Část 3 se zabývá úvahami o kompatibilitě specifických aplikací pro službu IIS (Internet Information Services), Exchange Server, aplikace modelu COM+ a rozhraní Microsoft.NET Framework. Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod ze systému Microsoft Windows NT Server 4.0 na operační systém Microsoft Windows Server Informace uvedené v příručce jsou určeny vývojářům i správcům. Hlavním cílem je však poskytnutí odborných informací správcům systému. Jsou uvedeny modelové situace s podrobnými postupy, které ukazují, jaké aspekty je třeba brát v úvahu, a také metody upgradu na systém Windows Server 2003 v praxi. Plán upgradu Tato příručka podrobně vysvětluje různé možnosti provedení upgradu. Obecně lze upgrade na systém Windows Server 2003 provést dvěma způsoby: Upgradovat na systém Windows Server 2003 přímo ze systému Windows NT Server 4.0. Provést čistou instalaci systému Windows Server 2003 a následně nainstalovat požadované aplikace. V řadě případů je vhodnější čistá instalace, aby bylo možné provést některé běžné úkoly, jako například vytvořit nové oddíly na disku, nebo zajistit, že budou odebrány všechny zbytečné či nepoužívané soubory 7

8 a zakázány služby, které nejsou potřeba. Přestože lze upgrade provést tak, aby bylo zachováno existující nastavení konfigurace aplikací, je upřednostňováno provedení čisté instalace. Prvním krokem při každé takto závažné operaci je plánování. Následující kroky je doporučeno provést v uvedeném pořadí, které umožní úspěšně migrovat ze systému Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server 2003: Plánování a implementace: o příprava na upgrade o vyhodnocení kompatibility aplikací pomocí sady nástrojů Application Compatibility Toolkit 3.0 o upgrade serverů Windows NT 4.0 o implementace služby Active Directory Vyhodnocení základních změn v operačním systému: o pochopení změn služeb systému Windows o zjištění již nepodporovaných protokolů o pochopení důsledků změn v zabezpečení Zajištění podpory aplikací: o práce se službou IIS 6.0 o zvážení otázky výběru verze produktu Exchange Server o pochopení změn Služby komponent (COM+ 1.5) o upgrade z rozhraní.net Framework 1.0 na rozhraní.net Framework 1.1 Proč upgradovat? Pro upgrade může být několik důvodů. Jedním z nich je schopnost udržení tempa s vývojem nových technologií. Vynaložený čas i prostředky však mohou být značné, a to i při upgradu jediného počítače. Je proto třeba zvážit návratnost investic. Systém Windows Server 2003 má v porovnání s dřívějšími verzemi serverových operačních systémů Windows řadu výhod. Mnoho z nich spadá do oblasti zvýšení zabezpečení systému. I další významné nové funkce dělají z této verze operačního systému Windows nejspolehlivější a nejrozšiřitelnější operační systém, jaký zatím společnost Microsoft uvedla na trh. To znamená, že se vám investice vynaložené na přechod na systém Windows Server 2003 rychle vrátí. Mezi nové funkce patří zcela přepracovaná verze služby IIS 6.0 s rozhraním ASP.NET a zlepšení služby Active Directory, která usnadňují správu, včetně vztahů důvěryhodností mezi doménovými strukturami a režimu AS/AM (Active Directory in Application Mode). Dále se jedná o funkci Stínová kopie svazku 8

9 umožňující vytvářet kopie důležitých dat v konkrétních bodech v čase. Tyto kopie lze pak dále používat pro obnovení dat při chybě nebo pro účely archivace. Navíc systém obsahuje podporu infrastruktury veřejného klíče (PKI public key infrastructure) pomocí protokolu Kerberos 5.0, obsahuje vylepšení Terminálové služby, podporu vytváření clusterů s 8 uzly a inteligentní souborové služby. Klíčové výhody upgradu jsou shrnuty v následující tabulce. Klíčové výhody Výhoda Snížení nákladů Snížení rizik Zvýšení produktivity Při migraci na nový systém lze využít řadu užitečných nástrojů Popis Z případových studií vyplývá, že organizace jsou schopny kompenzovat náklady vynaložené na upgrade na systém Windows Server 2003 během 6 až 18 měsíců s 20-30% snížením celkových nákladů na vlastnictví. Systém Windows Server 2003 má o 50 % delší dobu provozu bez výpadku než systém Windows NT Server 4.0. To snižuje náklady, protože se zkrátí doba, kdy je server mimo provoz. Ukázalo se, že díky novým funkcím, jako je například služba Stínová kopie svazku, lze až o 90 % snížit výskyt událostí, při kterých je třeba data obnovovat ze zálohy. Bezpečnostní vylepšení systému Windows Server 2003 umožňují snížit rizika. Systém je lépe zabezpečen než v předchozích verzích a jsou také lépe chráněna důležitá data. Za účelem snížení počtu zranitelných míst v systému, která by mohli zneužít uživatelé se zlými úmysly, se již řada služeb neinstaluje ve výchozím nastavení a pro řadu z těch, které spouštěny jsou, se používají omezená oprávnění. Zásady omezení softwaru umožňují snížit rizika zabezpečení tím, že lze nastavit, aby uživatelé nemohli spouštět nebezpečné aplikace. Ze studií vyplývá, že přibližně 60 % podnikových dat je uloženo v pracovních stanicích uživatelů, aniž by tato data byla jakkoli chráněna. Nové funkce v systému Windows Server 2003 umožňují zabezpečit počítače v síti přesměrováním ukládání dat do složky Dokumenty: na serveru v podobě šifrovaných souborů. Tato změna také zajišťuje efektivnější zálohy prostřednictvím služby Stínová kopie svazku. U řady funkcí došlo díky vylepšením v systému Windows Server 2003 k výraznému zvýšení výkonu v porovnání se systémem Windows NT Server 4.0. V porovnání se systémem Windows NT Server 4.0 byla pozorována zlepšení zejména u souborových, webových, adresářových a transakčních služeb. Úspěšný upgrade zajišťují výkonné nástroje, například: nástroj pro migraci služby IIS 6.0; nástroj ADMT (Active Directory Migration Tool); nástroj Application Compatibility Toolkit 3.0; nástroj Vzdálená instalace; služby automatické implementace; * řada dalších nástrojů jiných výrobců. 9

10 10 hlavních důvodů k upgradu Následuje popis hlavních nových funkcí a zlepšení pro organizace zvažující upgrade ze systému Windows NT Server 4.0: 1. Služba Active Directory Služba Active Directory zjednodušuje správu složitých síťových adresářů a usnadňuje uživatelům vyhledávání prostředků i ve velmi rozsáhlých sítích. Tato adresářová služba, která najde nejlépe uplatnění v organizacích, je snadno rozšiřitelná. Byla zcela přepracována s využitím standardních internetových technologií a je plně integrována na úrovni operačního systému v těchto verzích: Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition. Systém Windows Server 2003 obsahuje řadu vylepšení služby Active Directory, která usnadňují její použití, a nové funkce, včetně vztahů důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami, možnost přejmenovávat domény a deaktivovat atributy a třídy ve schématech z důvodu změn jejich definic. 2. Zásady skupiny Správci mohou pomocí zásad skupiny definovat nastavení a povolené akce pro uživatele a počítače. Na rozdíl od místních zásad lze zásady skupiny používat k nastavování zásad, které v rámci služby Active Directory platí pro celou síť, doménu nebo organizační jednotku. Správa využívající zásady zjednodušuje takové úlohy, jako je například operace aktualizace systému, instalace aplikací, profily uživatelů a uzamčení systému pracovní stanice. Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC Group Policy Management Console) představuje nový systém správy zásad skupiny. Díky této konzole lze zásady skupiny používat daleko snadněji. Organizace tak mohou více a lépe používat službu Active Directory a využívat výhody funkcí správy, které tato konzola poskytuje. 3. Výkon serveru Při interních testech se ukázalo, že systém Windows Server 2003 nabízí výrazné zvýšení výkonu v porovnání s dřívějšími verzemi operačního systému Windows. Například souborový a webový server je v porovnání s výkonem v systému Windows NT Server 4.0 dvakrát rychlejší. Vzhledem k jedinečnosti nastavení sítě a jednotlivých počítačů se může zlepšení výkonu v jednotlivých organizacích lišit. Společnost Microsoft si je však jista, že vyšší výkon systému Windows Server 2003 dokáže zajistit rychlejší služby pro síťová řešení. 4. Stínové kopie sdílených složek Tato funkce je součástí služby Stínová kopie svazku a umožňuje správcům nakonfigurovat automatické vytváření kopií důležitých dat v konkrétních bodech v čase. Tyto kopie pak lze využít pro obnovení služby, archivační účely či obnovení dat. Uživatelé mohou používat archivované verze svých dokumentů, které jsou na pozadí na serveru udržovány. Díky těmto vylepšeným možnostem obnovování dokumentů lze pak dosáhnout vyšší produktivity. 10

11 5. Služba IIS 6.0 a rozhraní.net Framework IIS 6.0 je plnohodnotný webový server, který umožňuje pracovat s webovými aplikacemi a webovými službami XML. Služba IIS 6.0 byla zcela přepracována s novým modelem procesů odolných proti chybám, který významně zvyšuje spolehlivost webových serverů a aplikací. Služba IIS umožňuje izolovat jednotlivé webové aplikace či několik webů do jediného procesu s názvem fond aplikací, který komunikuje přímo s jádrem operačního systému. Tato funkce zvyšuje propustnost dat a kapacitu aplikací a díky efektivnímu snížení požadavků na hardware také nabízí vyšší rezervu kapacity serveru. Tyto fondy aplikací zabraňují jedné aplikaci či webu v rušení webových služeb XML nebo jiných webových aplikací na serveru. Služba IIS také poskytuje možnosti sledování stavu, pomocí kterých lze zjišťovat chyby webových aplikací, zabraňovat jim a zároveň webové aplikace při takových chybách obnovovat. V systému Windows Server 2003 používá rozhraní ASP.NET nativně již nový model procesů služby IIS. Tyto rozšířené funkce zjišťování stavu jsou také k dispozici pro existující aplikace využívající službu IIS 4.0 a IIS 5.0 a většinu aplikací není třeba nijak upravovat. Rozhraní.NET Framework poskytuje programovací model pro vytváření, implementaci a spouštění webových aplikací a webových služeb XML v prostředí služby IIS. Zajišťuje produktivní prostředí pro více jazyků založené na standardech umožňující integrovat existující investice s další generací aplikací a služeb a také flexibilně reagovat na problémy s implementací a provozem internetových aplikací. Existující aplikace lze přetvořit na webové služby XML a aplikace pro systém UNIX lze do řešení integrovat (či upgradovat) snadněji než dříve. 6. Terminálová služba Terminálový server umožňuje správcům zajistit používání aplikací pro systém Windows (či samotné plochy systému Windows) prakticky na jakémkoli výpočetním zařízení včetně těch, ve kterých nelze používat systém Windows. Jakmile uživatelé spustí aplikaci na Terminálovém serveru, je aplikace spuštěna na serveru a přes síť se přenášejí pouze informace o používání klávesnice, myši a o zobrazení. Uživatelé vidí pouze své vlastní relace, které jsou na pozadí spravovány serverovým operačním systémem a zůstávají nezávislé ve všech klientských relacích. Vzdálená plocha pro správu je založena na režimu vzdálené správy služby Windows 2000 Terminal Services. Kromě dvou virtuálních relací, které jsou k dispozici v režimu vzdálené správy služby Windows 2000 Terminal Services, se může správce také vzdáleně připojovat ke konzole serveru. Terminálový server umožňuje zlepšit možnosti implementace podnikového softwaru v řadě situací, které je obtížné řešit pomocí tradičních technologií distribuce aplikací. 7. Služba clusterů (podpora 8 uzlů) Tato služba je k dispozici pouze v systému Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition. Zajišťuje vysokou dostupnost a škálovatelnost například pro 11

12 databáze, systémy pro zasílání zpráv a souborové a tiskové služby. Služba clusterů funguje tak, že povoluje potřebné množství serverů (uzlů), aby byla zachována stejná úroveň komunikace. Pokud jeden z uzlů nebude v důsledku chyby nebo údržby dostupný, začne služby okamžitě poskytovat jiný uzel. Tento proces se nazývá převzetí služeb při selhání. Uživatelé, kteří službu v dané chvíli používali, budou pokračovat ve svých činnostech, aniž by museli vědět, že jim nyní služby poskytuje jiný server (uzel). Ve verzi Windows Server 2003 Enterprise Edition i Windows Server 2003 Datacenter Edition je podporována konfigurace serverového clusteru až s osmi uzly. 8. Integrovaná podpora infrastruktury veřejného klíče (PKI) pomocí protokolu Kerberos 5.0 Pomocí Certifikační služby a nástrojů pro správu certifikátů mohou organizace implementovat své vlastní infrastruktury PKI. Pomocí infrastruktury PKI mohou správci implementovat technologie na základě standardů, například možnosti přihlašování pomocí karet Smart Card, ověřování klientů pomocí protokolů SSL (Secure Sockets Layer) a TLS (Transport Layer Security), zlepšené zabezpečení ů, digitální podpisy a připojení prostřednictvím protokolu IPSec (Internet Protocol security). Pomocí Certifikační služby mohou správci nastavovat a spravovat certifikační úřady, které vystavují či odvolávají certifikáty X.509 V3. To znamená, že organizace nemusí spoléhat na komerční služby ověřování klientů, přestože mohou být integrovány do infrastruktury PKI organizace. Kerberos 5.0 je velmi vyspělý protokol pro ověřování v síti, který představuje standard v oboru. Protokol Kerberos 5.0 umožňuje uživatelům získat pomocí procesu jednotného přihlašování rychle potřebný přístup k prostředkům organizace a také do jiných prostředí, které tento protokol podporují. Mezi další výhody patří vzájemné ověřování, kde ověřování musí proběhnout u klienta i na serveru, a delegované ověřování, kde jsou sledována pověření uživatelů. 9. Správa pomocí příkazového řádku Produkty řady Windows Server 2003 obsahují značně rozšířenou infrastrukturu příkazového řádku, což umožňuje správcům provádět většinu úloh správy bez grafického uživatelského rozhraní (GUI). Důležitá je také možnost provádět velkou řadu úloh využíváním přístupu k úložišti informací se službou WMI (Windows Management Instrumentation). Tato funkce WMIC (WMI command-line) zajišťuje jednoduché rozhraní příkazového řádku, které komunikuje s existujícími prostředími a příkazy nástrojů a lze je snadno rozšířit pomocí skriptů či jiných aplikací zaměřených na správu. Díky této vylepšené funkci v produktech řady Windows Server 2003 a připraveným skriptům se tento systém dokáže vyrovnat jiným operačním systémům, které však často mají vyšší náklady na vlastnictví. Správci, kteří jsou zvyklí na správu systémů UNIX nebo Linux z příkazového řádku, mohou pokračovat ve správě z příkazového řádku i v produktech řady Windows Server

13 10. Inteligentní souborové služby Encrypting File System (EFS) umožňuje uživatelům šifrovat a dešifrovat soubory, aby byly chráněny před uživateli se zlými úmysly, kteří by mohli získat fyzický neoprávněný přístup k citlivým datům, která jsou uložena v počítači (například při odcizení přenosného počítače nebo externí diskové jednotky). Šifrování probíhá na pozadí, tzn. že uživatelé pracují se šifrovanými soubory a složkami stejným způsobem jako s jakýmikoli jinými soubory či složkami. Pokud se šifrovanými soubory či složkami pracuje stejný uživatel služby EFS, který je zašifroval, systém je automaticky dešifruje, jakmile je uživatel potřebuje znovu používat. Distribuovaný systém souborů (DFS) zjednodušuje správu sdílených diskových prostředků v síti. Správci mohou přiřazovat sdíleným jednotkám v síti logické názvy. Uživatelé tak nemusí znát fyzický název přiřazený konkrétnímu serveru, ke kterému potřebují získat přístup. Služba replikace souborů (FRS) představuje významné zdokonalení funkce replikace adresáře v systému Windows NT Server 4.0. Tato služba například zajišťuje replikaci několika hlavních kopií souborů pro určené adresářové struktury mezi danými servery. Je také používána službou Distribuovaný systém souborů (DFS) k synchronizaci obsahu mezi přiřazenými replikami a službou Active Directory k synchronizaci obsahu z informací o systémovém svazku mezi řadiči domény. 13

14 Příprava na upgrade Před zahájením upgradu ze systému Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server 2003 je třeba naplánovat všechny úlohy, které bude nutné provést. Pokud je součástí upgradu i služba Active Directory, je vhodné upgrade plánovat ještě pečlivěji. Pomocí tohoto plánu upgradu lze stanovit pořadí, ve kterém mají být upgradovány jednotlivé servery a domény, zjistit dostupné prostředky a získat informace nezbytné k tomu, aby bylo možné upgrade provést co nejefektivnějším způsobem. Plán upgradu by měl také obsahovat všechny součásti, které je třeba upgradovat, a správné pořadí upgradu. Také je třeba pečlivě prozkoumat všechny závislosti mezi servery a aplikacemi. Rovněž je nutné získat informace o hardwaru. Lze upgradovat stávající servery nebo je třeba zakoupit nový hardware? Je třeba upgradovat některé aplikace? Je možné, že některé servery upgradovat nelze? Při upgradu na systém Windows Server 2003 získají organizace řadu výhod bez ohledu na to, zda upgradují jediný server nebo je upgradují všechny. V této části příručky naleznete informace, které vám mohou pomoci při plánování pořadí migrace hardwaru a serverů. Určení podpory upgradu softwaru Před zahájením je třeba identifikovat operační systémy používané v daném prostředí a určit, zda lze příslušné počítače upgradovat přímo ze stávajících systémů na systém Windows Server 2003 nebo zda je třeba provést čistou instalaci operačního systému. Aby bylo možné upgradovat počítač se systémem Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server 2003, musí být nainstalována aktualizace Service Pack 5 (SP5) nebo vyšší. Ve skutečnosti je nejlepším řešením nainstalovat poslední dostupnou verzi aktualizace Service Pack pro systém Windows NT Server 4.0 (pokud u ní nebyly zjištěny potíže) a také všechny ostatní aplikace, které lze spustit na serverech Windows NT 4.0. V následující tabulce jsou uvedeny operační systémy Windows NT Server 4.0 s informacemi o tom, zde je lze přímo upgradovat na některou z verzí operačního systému Windows Server Při provádění upgradu na systém Windows Server 2003 není třeba přeinstalovat většinu aplikací. Možnosti upgradu verzí systému Windows NT Server Aktuální verze operačního systému Windows NT 4.0 Server Standard Edition Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition Verze upgradu Windows Server 2003 Standard Edition X Windows Server 2003 Enterprise Edition X X Windows Server 2003 Datacenter Edition Pokud potřebujete upgradovat počítače s operačními systémy, které nelze přímo upgradovat na některou z verzí operačního systému Windows Server 2003, proveďte jeden z následujících kroků: 14

15 Upgradujte počítač na operační systém, který lze přímo upgradovat na systém Windows Server Proveďte v těchto počítačích čistou instalaci systému Windows Server Upgrade se serverem Exchange 2000 Vzhledem k významným změnám v zabezpečení systému Windows Server 2003 a dalším funkcím je s tímto operačním systémem kompatibilní pouze verze Exchange Server V době vytváření této příručky však ještě nebyl produkt Exchange Server 2003 k dispozici. (Tato verze bude uvedena na trh ke konci roku 2003.) Navíc nelze verzi Exchange 2000 na server se systémem Windows Server 2003 nainstalovat ani spustit. Je třeba ji nainstalovat na server se systémem Windows 2000 Server. Naštěstí je možné tuto platformu (server Exchange 2000 a systém Windows 2000) provozovat v prostředí systému Windows Server 2003 souběžně. Pokud zvažujete, zda upgradovat servery se systémem Windows na verzi Windows Server 2003, můžete si být jisti, že to nebude mít žádný vliv na infrastrukturu pro zasílání zpráv. Souborové a tiskové servery, řadiče domén i servery globálních katalogů lze upgradovat na systém Windows Server 2003 bez jakýchkoli negativních dopadů na provoz serveru Exchange. Upgrade se serverem Microsoft SQL Server 7.0 Společnost Microsoft se vždy snaží pro své zákazníky zajistit produkty se zvýšeným zabezpečením, a proto je v systému Windows Server 2003 podporován pouze SQL Server 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nebo vyšší a MSDE 2000 s aktualizací SP3 nebo vyšší. Produkty SQL Server 7.0 a MSDE 1.0 nejsou v systému Windows Server 2003 podporovány. Doporučuje se, aby zákazníci využívající aplikace pro SQL Server 7.0 a MSDE 1.0 zvážili v systému Windows Server 2003 upgrade na SQL Server 2000 a SQL Server Desktop Engine (tento produkt se také uvádí pod názvem MSDE 2000) s aktualizací SP3. Další informace o podpoře serverů SQL Server a informace o upgradu získáte v části Running SQL Server on Windows Server 2003 (Spuštění serveru SQL Server v systému Windows Server 2003) na webové stránce společnosti Microsoft určené pro produkty SQL Server na adrese Aspekty hardwaru V rámci svého plánu upgradu zjistěte a zdokumentujte existující hardwarovou konfiguraci a operační systém pro jednotlivé řadiče domén, které chcete upgradovat. Pomocí těchto informací lze identifikovat počítače, které bude vhodné upgradovat na systém Windows Server 2003, a počítače, které je třeba vyřadit z provozu, nebo je převést zpět na členský server. Ponechejte si pak vyřazené servery pro případ, že by bylo třeba provedený upgrade vrátit zpět. 15

16 Kompatibilita hardwaru a ovladačů Je vhodné zjistit, zda je hardware systému na seznamu kompatibilního hardwaru. Pokud ne, je třeba na webu výrobce hardwaru vyhledat aktualizované ovladače. Jakmile ovladač najdete, zkontrolujte, zda je podepsán. Podepisování ovladačů je proces, při kterém jsou ovladače zařízení ověřovány v řadě testů prováděných laboratoří WHQL (Windows Hardware Quality Lab). Ovladače s tímto certifikátem mnohem robustnější, a proto jsou upřednostňovány. Společnost Microsoft digitálně podepisuje ovladače, které projdou testy WHQL, aby byly nativně rozpoznávány systémem Windows Server Patří mezi ně tato zařízení: klávesnice řadiče pevných disků multimediální zařízení grafické karty modemy myši síťové adaptéry tiskárny adaptéry SCSI čtečky karet Smart Card Systémové soubory dodávané se systémem Windows Server 2003 mají digitální podpis společnosti Microsoft, který indikuje, že soubory jsou původní (nebyly nijak pozměněny) a byly schváleny společností Microsoft pro použití v systému Windows Server Všechny ovladače, které jsou součástí systému Windows Server 2003, jsou digitálně podepsány společností Microsoft. Můžete ověřit, zda ovladače jiného výrobce vyhovují standardům WHQL a nebyly od doby testování nijak pozměněny. Chcete-li mít jistotu, že ovladače zařízení jsou kompatibilní se systémem Windows Server 2003, zaměřte se na dodavatele nabízející ovladače podepsané společností Microsoft. Kontrola digitálních podpisů Systém Windows Server 2003 obsahuje Nástroj pro ověření podpisu souboru a funkci kontroly podpisů, které umožňují identifikovat podepsané soubory. Nástroj pro ověření podpisu souboru umožňuje určit, zda je soubor podepsán, a provést následující kroky: 16

17 Zobrazit certifikáty podepsaných souborů a ověřit tak, že soubor nebyl po udělení certifikátu nijak pozměněn. Vyhledat podepsané soubory v zadaném umístění. Vyhledat nepodepsané soubory v zadaném umístění. Chcete-li spustit Nástroj pro ověření podpisu souboru, klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz sigverif a poté klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se okno Ověření podpisu souboru. Chcete-li upravit nastavení tohoto nástroje, klepněte na tlačítko Upřesnit. Dialogové okno Upřesňující nastavení ověřování podpisů souborů obsahuje následující karty s možnostmi: Hledat Umožňuje vyhledat všechny ovladače nebo zadat název a umístění pro vyhledávání ovladačů. Protokolování Uloží výsledky programu do souboru protokolu. Můžete zadat název souboru a určit, zda se má existující soubor přepisovat nebo zda se mají výsledky do existujícího souboru přidávat. Také lze existující protokol zobrazit. Soubor protokolu (Sigverif.txt) je ve výchozím nastavení uložen ve složce %kořenová_složka_systému% a zaznamenávají se do něj následující informace o prohledávaných souborech: název datum změny číslo verze stav (podepsáno/nepodepsáno) umístění Kontrola podpisů Povolením kontroly podpisů mohou správci systému nastavit, aby systém Windows Server 2003 vždy při instalaci ovladačů kontroloval digitální podpisy. Kontrola podpisů probíhá na třech úrovních: Úroveň 0 Kontrola digitálních podpisů je zakázána. Dialogové okno, které se používá pro identifikaci digitálně podepsaných ovladačů, se nezobrazí a jsou nainstalovány všechny ovladače bez ohledu na to, zda jsou podepsány. Úroveň 1 Určuje, zda ovladač prošel testováním WHQL. Kdykoli se uživatel pokusí nainstalovat ovladač, který neprojde kontrolou digitálního podpisu, zobrazí se zpráva. Úroveň 2 Blokuje instalaci ovladače, který neprošel kontrolou podpisu. Uživateli se zobrazí oznámení o tom, že ovladač nelze nainstalovat, protože není digitálně podepsán. Funkci kontroly podpisů lze aktivovat na kartě Hardware dialogového okna Vlastnosti systému. 17

18 Minimální požadavky na systém Windows Server 2003 Požadavky na systém podle verze Požadavek Minimální rychlost procesoru Doporučená rychlost procesoru Minimální velikost paměti RAM Doporučená velikost paměti RAM Maximální velikost paměti RAM Standard Edition Enterprise Edition 133 MHz 133 MHz pro počítače s procesorem x MHz pro počítače s procesory Itanium 1 Datacenter Edition 400 MHz pro počítače s procesory x MHz pro počítače s procesory Itanium 1 Web Edition 133 MHz 550 MHz 733 MHz 733 MHz 550 MHz 128 MB 128 MB 512 MB 128 MB 256 MB 256 MB 1 GB 256 MB 4 GB 32 GB pro počítače s procesory x86 64 GB pro počítače s procesory Itanium 1 64 GB pro počítače s procesory x GB pro počítače s procesory Itanium 1 Podpora více Maximálně 4 Maximálně 8 Minimální procesorů 2 požadavek 8 Místo na disku pro instalaci 1,5 GB 1,5 GB pro počítače s procesory x86 2,0 GB pro počítače s procesory Itanium 1 Maximálně 64 1,5 GB pro počítače s procesory x86 2,0 GB pro počítače s procesory Itanium 1 2 GB Maximálně 2 1,5 GB 1 Důležité informace 64bitové verze systému Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition jsou kompatibilní pouze se systémy, ve kterých se používají 64bitové procesory Intel Itanium, a nelze je úspěšně nainstalovat do 32bitových systémů. 2 Systém Windows Server 2003 nemusí být v případě některých procesorů Intel Pentium Pro nebo Pentium II schopen používat více procesorů. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. 18

19 Pro řadiče domén se doporučuje další místo na disku za účelem podpory databáze a souborů protokolu služby Active Directory. Při zjišťování požadavků na místo na disku pro instalaci služby Active Directory postupujte podle následujících pokynů: Na jednotce, která bude obsahovat šablonu databáze Active Directory (NTDS.dit), je třeba zajistit volné místo rovnající se 10 procentům velikosti existující databáze nebo alespoň 250 MB. Na jednotce obsahující soubory protokolů transakcí Active Directory ESENT zajistěte alespoň 50 MB volného místa na disku. Za účelem dosažení optimálního výkonu uložte databázi Active Directory, soubory protokolu Active Directory a operační systém Windows Server 2003 na jiné fyzické pevné disky. Pokud plánujete na řadiči domény instalaci dalších služeb, alokujte dostatečný procesor, paměť a diskové prostředky. Další informace o plánování kapacity řadiče domény získáte v části Planning for Domain Controller Capacity (Plánování kapacity řadičů domén) v příručce Windows Server 2003 Deployment Guide (Příručka k implementaci systému Windows Server 2003), která je k dispozici na webovém serveru služby TechNet na adrese Informace o hardwaru a softwaru jednotlivých řadičů domén zaznamenávejte do tabulky. Příklad tabulky, který by vám mohl pomoci při dokumentování informací o hardwaru, získáte v dokumentu Hardware Assessment (Vyhodnocení hardwaru) v sadě Windows Server 2003 Deployment Kit. Vyhodnocení a zdokumentování pořadí upgradu serverů V plánu upgradu je třeba identifikovat a zdokumentovat řadiče domény v existující doméně systému Windows NT 4.0. Dokumentace by měla také obsahovat informace o tom, jakou roli mají jednotlivé řadiče v doméně a služby, které jednotlivé řadiče poskytují. Je třeba identifikovat servery, které poskytují službu RAS (Remote Access Service) a LMRepl (LAN Manager Replication), protože upgrade na systém Windows Server 2003 tyto služby ovlivňuje. Příklad tabulky, která by vám mohla pomoci při dokumentování serverů a služeb, získáte v dokumentu Domain Controllers and Services Documentation (Zdokumentování řadičů domén a služeb) v sadě Windows Server 2003 Deployment Kit. Analyzováním serverů určete pořadí, ve kterém je třeba jednotlivé servery upgradovat. Při této analýze je třeba brát v úvahu následující otázky: počet serverů k vyřazení či upgradu aplikace používané na jednotlivých serverech služby používané na jednotlivých serverech 19

20 Počet serverů Určete, kolika serverů se bude upgrade týkat. Určete prioritu upgradu jednotlivých serverů. Pokud například plánujete přímý upgrade domény na vyšší verzi, bude primární řadič domény (PDC primary domain controller) systému Windows NT 4.0 na jednom z prvních míst v seznamu, protože je třeba jej upgradovat ještě před tím, než bude možné upgradovat službu Active Directory. Upgrade lze také zahájit od členských serverů. Členské servery systému Windows NT 4.0 lze upgradovat na systém Windows Server 2003 ještě před upgradem služby Active Directory. Tento postup také umožňuje zajistit úspěšné provedení upgradu, přičemž správci mohou využít nové funkce systému Windows Server 2003, například službu Stínová kopie svazku. Je třeba zjistit a zdokumentovat, které servery bude třeba vyřadit z provozu. Hardware na některých serverech Windows NT 4.0 může být již poměrně zastaralý. Určete, které počítače je potřeba vyřadit, a naplánujte převedení služeb a aplikací, které na nich byly provozovány, na jiné servery (nebo hardware serveru nahraďte novým). Aplikace na serverech Určete důležité podnikové aplikace a odpovídající servery a následně těmto serverům přiřaďte priority. Pokud byl například zvolen paralelní upgrade, bude pravděpodobně nejvhodnější upgradovat nejdříve server s málo používanými aplikacemi do nové paralelní domény Active Directory systému Windows Server Díky zkušenostem získaným při prvním upgradu a každém následujícím upgradu lze snadněji upgradovat ostatní servery. Další informace o určování kompatibility aplikací získáte dále v této příručce v části Vyhodnocení kompatibility aplikací. Služby na serverech Přiřaďte priority službám používaným na jednotlivých serverech. Je třeba provést podrobnou analýzu služeb systému Windows. Nejdříve vytvořte seznam všech služeb a označte si u nich, jak velký vliv mají na práci uživatelů. Naplánováním pořadí upgradu služeb lze lépe určit celkové pořadí upgradu serverů. Je třeba vzít v úvahu následující služby: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) WINS (Windows Internet Name Service) Terminálová služba souborová a tisková služba webová služba 20

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ

Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard. Jan Pilař MVP KPCS CZ Jak na úspěšnou migraci Windows Small Business Server 2011 Standard Jan Pilař MVP KPCS CZ Vaše budoucnost v následujících 75 minutách Migrační scénáře SBS Příprava migrace SBS Příprava zdrojového serveru

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Osnova dnešní přednášky

Osnova dnešní přednášky Osnova dnešní přednášky Pracovní skupina x doména Active Directory Něco z historie Použité technologie Pojmy Instalace Active Directory DNS DNS v Active Directory Pracovní skupina x doména Pracovní skupina

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials 11. ročník největší odborné IT konference v ČR! Jan Pilař MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Praha 2013 Co se dozvíte Migrační scénáře SBS

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop 10

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 Úvodní instalační příručka SP1 Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 10 ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA 16. bř ezen 2007 www.novell.com Vítá vás systém SUSE Linux Enterprise Desktop

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Hlavní součásti... 3

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Téma 3 - řešení s obrázky

Téma 3 - řešení s obrázky Téma 3 - řešení s obrázky Hlavním cílem tohoto cvičení je vytvořit doménovou strukturu, kterou je možné vidět na obrázku 1. Seznámit se a prozkoumat základní administrační prostředky služby AD, vytvořit

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Obsah Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Příprava konzolí Microsoft Management Console (MMC) 17 Instalace potřebných komponent 17 Registrace komponenty 18 Sestavení vlastní konzoly 19 Přenos konzoly

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition 1 z 13 9.3.2006 9:39 Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition Popis problému Instalace SQL Serveru 2005 Express Edition (dříve MSDE) Popis řešení 1. Systémové požadavky pro SQL Server 2005 Express

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft

Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Vzdálený zabezpečený přístup k interním serverům od společnosti Microsoft Formuláře generované bránou firewall pro ověřování prostřednictvím formulářů Vzdálený přístup k terminálové službě pomocí protokolu

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Migrace na Windows 7 pomocí CA IT Client Automation. Tomáš Hrubý, AutoCont CZ tomas.hruby@autocont.cz 17.2.2011

Migrace na Windows 7 pomocí CA IT Client Automation. Tomáš Hrubý, AutoCont CZ tomas.hruby@autocont.cz 17.2.2011 Migrace na Windows 7 pomocí CA IT Client Automation Tomáš Hrubý, AutoCont CZ tomas.hruby@autocont.cz 17.2.2011 Krátké seznámení se společností AutoCont CZ a.s. česká soukromá společnost holdingového uspořádání

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence

1 Správce licencí Správce licencí Správce licencí Start > Všechny programy > IDEA StatiCa > Správce licencí Soubor > Správce licencí Licence 1 Správce licencí Programy IDEA jsou chráněny proti neoprávněnému použití. Pro běh programu je vyžadována platná licence. Upozornění: Lokální licence na pracovní stanici a síťová licence Eleckey jsou softwarové

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více