Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0"

Transkript

1 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft Windows NT Server 4.0 na operační systém Microsoft Windows Server Informace uvedené v příručce jsou určeny vývojářům i správcům. Hlavním cílem je však poskytnutí odborných informací správcům systému. Tato příručka vysvětluje důležité otázky, které je třeba při upgradu zvážit, a kroky nutné k migraci na systém Windows Server 2003.

2 Informace obsažené v tomto dokumentu představují aktuální pohled společnosti Microsoft na diskutovaná témata platný ke dni vydání. Protože společnost Microsoft musí reagovat na vývoj trhu, nemohou být tyto informace považovány za zavazující a společnost Microsoft nemůže ručit za jejich správnost po zveřejnění. Tento dokument slouží pouze k informativním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ČI IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU. Uživatel plně zodpovídá za dodržení všech příslušných autorských zákonů. Bez omezení práv plynoucích z autorského zákona nesmí být tento dokument po částech ani jako celek reprodukován, ukládán, převáděn ani přenášen v jakékoli formě ať elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, záznamem či jinak, a to pro jakékoli účely, bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti Microsoft Corporation. Společnost Microsoft může být držitelem patentů, žádostí o patenty, ochranných známek, autorských práv nebo jiných práv chránících duševní vlastnictví, které se mohou vztahovat na obsah tohoto dokumentu. Kromě práv výslovně uvedených v případné písemné licenční smlouvě se společností Microsoft vám z použití tohoto dokumentu neplynou žádná práva k těmto patentům či ochranným známkám, autorská práva ani práva chránící duševní vlastnictví. Názvy společností, organizací, produktů, osoby a události použité v ukázkách jsou smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnými společnostmi, organizacemi, produkty, osobami a událostmi Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Active Directory, Windows NT a Windows Server jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Uvedené názvy dalších produktů nebo společností mohou být ochrannými známkami vlastníků těchto známek. 2

3 Obsah Část 1: Plánování migrace... 6 Úvod... 7 Plán upgradu... 7 Proč upgradovat? hlavních důvodů k upgradu Příprava na upgrade Určení podpory upgradu softwaru Upgrade se serverem Exchange Upgrade se serverem Microsoft SQL Server Aspekty hardwaru Minimální požadavky na systém Windows Server Vyhodnocení a zdokumentování pořadí upgradu serverů Kontrolní seznamy pro upgrade serverů Vyhodnocení kompatibility aplikací Sada nástrojů ACT Instalace sady nástrojů ACT Vytvoření inventárního seznamu pomocí programu Collector Ukázkový inventární seznam aplikací vytvořený pomocí programu Collector Použití nástroje Analyzer Následující postup Upgrade serverů Windows NT Upgrade samostatných serverů se systémem Windows NT Upgrade členských serverů Windows NT Příklad přímého upgradu primárního řadiče domény se systémem Windows NT Výsledky ukázkového upgradu systému Windows NT Příklad aktivace produktu Migrace na službu Active Directory Výhody služby Active Directory Dokonalejší správa pomocí zásad skupiny Návrh a plánování upgradu systému Windows NT Server Připojení se systémy Windows NT Server 4.0, Windows 2000 a Windows Server Upgrade domény systému Windows NT na službu Active Directory Příklad plánu migrace služby Active Directory Výsledky upgradu Poslední fáze ukázkového upgradu

4 Část 2: Vysvětlení klíčových součástí systému Windows Server Služby systému Windows Nové služby v systému Windows Server Nastavení serverových rolí pomocí Průvodce konfigurací serveru Spuštění a zastavení služeb pomocí konzoly MMC Bezpečnostní kontexty služeb Spouštění služeb pomocí souboru Svchost Změny zabezpečení v systému Windows Server Cíle iniciativy Trustworthy Computing Změny zabezpečení služby IIS Nové změny zásad souvisejících se zabezpečením Zabezpečení modelu COM+ a služby Active Directory Vylepšení zabezpečení v rámci rozhraní.net Framework Vylepšení ověřování v oblasti zabezpečení Zvýšení zabezpečení pro řízení přístupu Zabezpečení sítě Protokol TCP/IP a podpora dřívějších síťových protokolů NetBEUI Protokol DLC (Data Link Control) Služba Quality of Service and signály protokolu RSVP Podpora telefonického připojení k síti: IPX a AppleTalk Datové proudy Část 3: Informace o kompatibilitě aplikací Služba IIS Spolehlivost a dostupnost služby IIS Možnosti správy služby IIS Zabezpečení služby IIS Hlavní rozdíly mezi verzemi služby IIS Režimy izolace Aplikace po upgradu Nastavení rozšíření ISAPI Odebrané filtry ISAPI Upgrade webových aplikací ASP Upgrade webových aplikací ASP na aplikace ASP.NET Aplikace ASP.NET 1.0 a ASP.NET Exchange Server Aspekty upgradu na verzi Exchange 2000 a Exchange Upgrade na verzi Exchange Server

5 Funkce zastaralé po upgradu Možnosti upgradu na verzi Exchange Server Služba komponent (COM+ 1.5) Změny funkcí od předchozí verze Nové funkce Služby komponent (COM+) Souběžná implementace rozhraní.net Framework verze 1.0 a Vysvětlení principu práce se souběžnými verzemi Sestavení a souběžné spouštění Změny ovlivňující zpětnou a dopřednou kompatibilitu Výhody souběžného spouštění Příloha A: Příklad upgradu služby Active Directory Příloha B: Ukázkový soubor protokolu kontroly kompatibility Příloha C: Související odkazy

6 Část 1: Plánování migrace 6

7 Úvod Upgrade z prostředí operačního systému Microsoft Windows NT Server 4.0 do prostředí systému Microsoft Windows Server 2003 lze provést několika způsoby. Každý upgrade je nutné zanalyzovat a naplánovat tak, aby bylo možné určit nejlepší možný přístup pro konkrétní situaci. Tato příručka popisuje několik modelových situací, pomocí kterých budete schopni lépe naplánovat a provést upgrade ve své organizaci. Během rozhodování o způsobu upgradu je nutné vyřešit mnoho otázek. Jaké možnosti upgradu ze systému Windows NT Server 4.0 na požadovanou verzi systému Windows Server 2003 jsou podporovány? Je třeba upgradovat na verzi Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition nebo Windows Server 2003 Web Edition? Bude možné spustit aplikace běžící v systému Windows NT Server 4.0 také v systému Windows Server 2003? Které faktory určují pořadí upgradu serverů se systémem Windows NT Server? Je nutné upgradovat doménu na adresářovou službu Microsoft Active Directory? Je nutné při upgradu brát v úvahu otázky týkající se produktu Microsoft Exchange Server? Odpovědi na uvedené otázky byste měli získat v této příručce. Struktura příručky: Část 1 obsahuje podrobné vysvětlení upgradu ze systému Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server Začíná informacemi o plánování a implementaci a zahrnuje čtyři hlavní témata: příprava na upgrade, vyhodnocení kompatibility aplikací, spuštění procesu upgradu pro servery Windows NT 4.0 a vysvětlení požadavků na upgrade na službu Active Directory. Část 2 je věnována klíčovým změnám v operačním systému, včetně změn služeb systému Windows a problémů se zabezpečením. Část 3 se zabývá úvahami o kompatibilitě specifických aplikací pro službu IIS (Internet Information Services), Exchange Server, aplikace modelu COM+ a rozhraní Microsoft.NET Framework. Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod ze systému Microsoft Windows NT Server 4.0 na operační systém Microsoft Windows Server Informace uvedené v příručce jsou určeny vývojářům i správcům. Hlavním cílem je však poskytnutí odborných informací správcům systému. Jsou uvedeny modelové situace s podrobnými postupy, které ukazují, jaké aspekty je třeba brát v úvahu, a také metody upgradu na systém Windows Server 2003 v praxi. Plán upgradu Tato příručka podrobně vysvětluje různé možnosti provedení upgradu. Obecně lze upgrade na systém Windows Server 2003 provést dvěma způsoby: Upgradovat na systém Windows Server 2003 přímo ze systému Windows NT Server 4.0. Provést čistou instalaci systému Windows Server 2003 a následně nainstalovat požadované aplikace. V řadě případů je vhodnější čistá instalace, aby bylo možné provést některé běžné úkoly, jako například vytvořit nové oddíly na disku, nebo zajistit, že budou odebrány všechny zbytečné či nepoužívané soubory 7

8 a zakázány služby, které nejsou potřeba. Přestože lze upgrade provést tak, aby bylo zachováno existující nastavení konfigurace aplikací, je upřednostňováno provedení čisté instalace. Prvním krokem při každé takto závažné operaci je plánování. Následující kroky je doporučeno provést v uvedeném pořadí, které umožní úspěšně migrovat ze systému Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server 2003: Plánování a implementace: o příprava na upgrade o vyhodnocení kompatibility aplikací pomocí sady nástrojů Application Compatibility Toolkit 3.0 o upgrade serverů Windows NT 4.0 o implementace služby Active Directory Vyhodnocení základních změn v operačním systému: o pochopení změn služeb systému Windows o zjištění již nepodporovaných protokolů o pochopení důsledků změn v zabezpečení Zajištění podpory aplikací: o práce se službou IIS 6.0 o zvážení otázky výběru verze produktu Exchange Server o pochopení změn Služby komponent (COM+ 1.5) o upgrade z rozhraní.net Framework 1.0 na rozhraní.net Framework 1.1 Proč upgradovat? Pro upgrade může být několik důvodů. Jedním z nich je schopnost udržení tempa s vývojem nových technologií. Vynaložený čas i prostředky však mohou být značné, a to i při upgradu jediného počítače. Je proto třeba zvážit návratnost investic. Systém Windows Server 2003 má v porovnání s dřívějšími verzemi serverových operačních systémů Windows řadu výhod. Mnoho z nich spadá do oblasti zvýšení zabezpečení systému. I další významné nové funkce dělají z této verze operačního systému Windows nejspolehlivější a nejrozšiřitelnější operační systém, jaký zatím společnost Microsoft uvedla na trh. To znamená, že se vám investice vynaložené na přechod na systém Windows Server 2003 rychle vrátí. Mezi nové funkce patří zcela přepracovaná verze služby IIS 6.0 s rozhraním ASP.NET a zlepšení služby Active Directory, která usnadňují správu, včetně vztahů důvěryhodností mezi doménovými strukturami a režimu AS/AM (Active Directory in Application Mode). Dále se jedná o funkci Stínová kopie svazku 8

9 umožňující vytvářet kopie důležitých dat v konkrétních bodech v čase. Tyto kopie lze pak dále používat pro obnovení dat při chybě nebo pro účely archivace. Navíc systém obsahuje podporu infrastruktury veřejného klíče (PKI public key infrastructure) pomocí protokolu Kerberos 5.0, obsahuje vylepšení Terminálové služby, podporu vytváření clusterů s 8 uzly a inteligentní souborové služby. Klíčové výhody upgradu jsou shrnuty v následující tabulce. Klíčové výhody Výhoda Snížení nákladů Snížení rizik Zvýšení produktivity Při migraci na nový systém lze využít řadu užitečných nástrojů Popis Z případových studií vyplývá, že organizace jsou schopny kompenzovat náklady vynaložené na upgrade na systém Windows Server 2003 během 6 až 18 měsíců s 20-30% snížením celkových nákladů na vlastnictví. Systém Windows Server 2003 má o 50 % delší dobu provozu bez výpadku než systém Windows NT Server 4.0. To snižuje náklady, protože se zkrátí doba, kdy je server mimo provoz. Ukázalo se, že díky novým funkcím, jako je například služba Stínová kopie svazku, lze až o 90 % snížit výskyt událostí, při kterých je třeba data obnovovat ze zálohy. Bezpečnostní vylepšení systému Windows Server 2003 umožňují snížit rizika. Systém je lépe zabezpečen než v předchozích verzích a jsou také lépe chráněna důležitá data. Za účelem snížení počtu zranitelných míst v systému, která by mohli zneužít uživatelé se zlými úmysly, se již řada služeb neinstaluje ve výchozím nastavení a pro řadu z těch, které spouštěny jsou, se používají omezená oprávnění. Zásady omezení softwaru umožňují snížit rizika zabezpečení tím, že lze nastavit, aby uživatelé nemohli spouštět nebezpečné aplikace. Ze studií vyplývá, že přibližně 60 % podnikových dat je uloženo v pracovních stanicích uživatelů, aniž by tato data byla jakkoli chráněna. Nové funkce v systému Windows Server 2003 umožňují zabezpečit počítače v síti přesměrováním ukládání dat do složky Dokumenty: na serveru v podobě šifrovaných souborů. Tato změna také zajišťuje efektivnější zálohy prostřednictvím služby Stínová kopie svazku. U řady funkcí došlo díky vylepšením v systému Windows Server 2003 k výraznému zvýšení výkonu v porovnání se systémem Windows NT Server 4.0. V porovnání se systémem Windows NT Server 4.0 byla pozorována zlepšení zejména u souborových, webových, adresářových a transakčních služeb. Úspěšný upgrade zajišťují výkonné nástroje, například: nástroj pro migraci služby IIS 6.0; nástroj ADMT (Active Directory Migration Tool); nástroj Application Compatibility Toolkit 3.0; nástroj Vzdálená instalace; služby automatické implementace; * řada dalších nástrojů jiných výrobců. 9

10 10 hlavních důvodů k upgradu Následuje popis hlavních nových funkcí a zlepšení pro organizace zvažující upgrade ze systému Windows NT Server 4.0: 1. Služba Active Directory Služba Active Directory zjednodušuje správu složitých síťových adresářů a usnadňuje uživatelům vyhledávání prostředků i ve velmi rozsáhlých sítích. Tato adresářová služba, která najde nejlépe uplatnění v organizacích, je snadno rozšiřitelná. Byla zcela přepracována s využitím standardních internetových technologií a je plně integrována na úrovni operačního systému v těchto verzích: Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition. Systém Windows Server 2003 obsahuje řadu vylepšení služby Active Directory, která usnadňují její použití, a nové funkce, včetně vztahů důvěryhodnosti mezi doménovými strukturami, možnost přejmenovávat domény a deaktivovat atributy a třídy ve schématech z důvodu změn jejich definic. 2. Zásady skupiny Správci mohou pomocí zásad skupiny definovat nastavení a povolené akce pro uživatele a počítače. Na rozdíl od místních zásad lze zásady skupiny používat k nastavování zásad, které v rámci služby Active Directory platí pro celou síť, doménu nebo organizační jednotku. Správa využívající zásady zjednodušuje takové úlohy, jako je například operace aktualizace systému, instalace aplikací, profily uživatelů a uzamčení systému pracovní stanice. Konzola pro správu zásad skupiny (GPMC Group Policy Management Console) představuje nový systém správy zásad skupiny. Díky této konzole lze zásady skupiny používat daleko snadněji. Organizace tak mohou více a lépe používat službu Active Directory a využívat výhody funkcí správy, které tato konzola poskytuje. 3. Výkon serveru Při interních testech se ukázalo, že systém Windows Server 2003 nabízí výrazné zvýšení výkonu v porovnání s dřívějšími verzemi operačního systému Windows. Například souborový a webový server je v porovnání s výkonem v systému Windows NT Server 4.0 dvakrát rychlejší. Vzhledem k jedinečnosti nastavení sítě a jednotlivých počítačů se může zlepšení výkonu v jednotlivých organizacích lišit. Společnost Microsoft si je však jista, že vyšší výkon systému Windows Server 2003 dokáže zajistit rychlejší služby pro síťová řešení. 4. Stínové kopie sdílených složek Tato funkce je součástí služby Stínová kopie svazku a umožňuje správcům nakonfigurovat automatické vytváření kopií důležitých dat v konkrétních bodech v čase. Tyto kopie pak lze využít pro obnovení služby, archivační účely či obnovení dat. Uživatelé mohou používat archivované verze svých dokumentů, které jsou na pozadí na serveru udržovány. Díky těmto vylepšeným možnostem obnovování dokumentů lze pak dosáhnout vyšší produktivity. 10

11 5. Služba IIS 6.0 a rozhraní.net Framework IIS 6.0 je plnohodnotný webový server, který umožňuje pracovat s webovými aplikacemi a webovými službami XML. Služba IIS 6.0 byla zcela přepracována s novým modelem procesů odolných proti chybám, který významně zvyšuje spolehlivost webových serverů a aplikací. Služba IIS umožňuje izolovat jednotlivé webové aplikace či několik webů do jediného procesu s názvem fond aplikací, který komunikuje přímo s jádrem operačního systému. Tato funkce zvyšuje propustnost dat a kapacitu aplikací a díky efektivnímu snížení požadavků na hardware také nabízí vyšší rezervu kapacity serveru. Tyto fondy aplikací zabraňují jedné aplikaci či webu v rušení webových služeb XML nebo jiných webových aplikací na serveru. Služba IIS také poskytuje možnosti sledování stavu, pomocí kterých lze zjišťovat chyby webových aplikací, zabraňovat jim a zároveň webové aplikace při takových chybách obnovovat. V systému Windows Server 2003 používá rozhraní ASP.NET nativně již nový model procesů služby IIS. Tyto rozšířené funkce zjišťování stavu jsou také k dispozici pro existující aplikace využívající službu IIS 4.0 a IIS 5.0 a většinu aplikací není třeba nijak upravovat. Rozhraní.NET Framework poskytuje programovací model pro vytváření, implementaci a spouštění webových aplikací a webových služeb XML v prostředí služby IIS. Zajišťuje produktivní prostředí pro více jazyků založené na standardech umožňující integrovat existující investice s další generací aplikací a služeb a také flexibilně reagovat na problémy s implementací a provozem internetových aplikací. Existující aplikace lze přetvořit na webové služby XML a aplikace pro systém UNIX lze do řešení integrovat (či upgradovat) snadněji než dříve. 6. Terminálová služba Terminálový server umožňuje správcům zajistit používání aplikací pro systém Windows (či samotné plochy systému Windows) prakticky na jakémkoli výpočetním zařízení včetně těch, ve kterých nelze používat systém Windows. Jakmile uživatelé spustí aplikaci na Terminálovém serveru, je aplikace spuštěna na serveru a přes síť se přenášejí pouze informace o používání klávesnice, myši a o zobrazení. Uživatelé vidí pouze své vlastní relace, které jsou na pozadí spravovány serverovým operačním systémem a zůstávají nezávislé ve všech klientských relacích. Vzdálená plocha pro správu je založena na režimu vzdálené správy služby Windows 2000 Terminal Services. Kromě dvou virtuálních relací, které jsou k dispozici v režimu vzdálené správy služby Windows 2000 Terminal Services, se může správce také vzdáleně připojovat ke konzole serveru. Terminálový server umožňuje zlepšit možnosti implementace podnikového softwaru v řadě situací, které je obtížné řešit pomocí tradičních technologií distribuce aplikací. 7. Služba clusterů (podpora 8 uzlů) Tato služba je k dispozici pouze v systému Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition. Zajišťuje vysokou dostupnost a škálovatelnost například pro 11

12 databáze, systémy pro zasílání zpráv a souborové a tiskové služby. Služba clusterů funguje tak, že povoluje potřebné množství serverů (uzlů), aby byla zachována stejná úroveň komunikace. Pokud jeden z uzlů nebude v důsledku chyby nebo údržby dostupný, začne služby okamžitě poskytovat jiný uzel. Tento proces se nazývá převzetí služeb při selhání. Uživatelé, kteří službu v dané chvíli používali, budou pokračovat ve svých činnostech, aniž by museli vědět, že jim nyní služby poskytuje jiný server (uzel). Ve verzi Windows Server 2003 Enterprise Edition i Windows Server 2003 Datacenter Edition je podporována konfigurace serverového clusteru až s osmi uzly. 8. Integrovaná podpora infrastruktury veřejného klíče (PKI) pomocí protokolu Kerberos 5.0 Pomocí Certifikační služby a nástrojů pro správu certifikátů mohou organizace implementovat své vlastní infrastruktury PKI. Pomocí infrastruktury PKI mohou správci implementovat technologie na základě standardů, například možnosti přihlašování pomocí karet Smart Card, ověřování klientů pomocí protokolů SSL (Secure Sockets Layer) a TLS (Transport Layer Security), zlepšené zabezpečení ů, digitální podpisy a připojení prostřednictvím protokolu IPSec (Internet Protocol security). Pomocí Certifikační služby mohou správci nastavovat a spravovat certifikační úřady, které vystavují či odvolávají certifikáty X.509 V3. To znamená, že organizace nemusí spoléhat na komerční služby ověřování klientů, přestože mohou být integrovány do infrastruktury PKI organizace. Kerberos 5.0 je velmi vyspělý protokol pro ověřování v síti, který představuje standard v oboru. Protokol Kerberos 5.0 umožňuje uživatelům získat pomocí procesu jednotného přihlašování rychle potřebný přístup k prostředkům organizace a také do jiných prostředí, které tento protokol podporují. Mezi další výhody patří vzájemné ověřování, kde ověřování musí proběhnout u klienta i na serveru, a delegované ověřování, kde jsou sledována pověření uživatelů. 9. Správa pomocí příkazového řádku Produkty řady Windows Server 2003 obsahují značně rozšířenou infrastrukturu příkazového řádku, což umožňuje správcům provádět většinu úloh správy bez grafického uživatelského rozhraní (GUI). Důležitá je také možnost provádět velkou řadu úloh využíváním přístupu k úložišti informací se službou WMI (Windows Management Instrumentation). Tato funkce WMIC (WMI command-line) zajišťuje jednoduché rozhraní příkazového řádku, které komunikuje s existujícími prostředími a příkazy nástrojů a lze je snadno rozšířit pomocí skriptů či jiných aplikací zaměřených na správu. Díky této vylepšené funkci v produktech řady Windows Server 2003 a připraveným skriptům se tento systém dokáže vyrovnat jiným operačním systémům, které však často mají vyšší náklady na vlastnictví. Správci, kteří jsou zvyklí na správu systémů UNIX nebo Linux z příkazového řádku, mohou pokračovat ve správě z příkazového řádku i v produktech řady Windows Server

13 10. Inteligentní souborové služby Encrypting File System (EFS) umožňuje uživatelům šifrovat a dešifrovat soubory, aby byly chráněny před uživateli se zlými úmysly, kteří by mohli získat fyzický neoprávněný přístup k citlivým datům, která jsou uložena v počítači (například při odcizení přenosného počítače nebo externí diskové jednotky). Šifrování probíhá na pozadí, tzn. že uživatelé pracují se šifrovanými soubory a složkami stejným způsobem jako s jakýmikoli jinými soubory či složkami. Pokud se šifrovanými soubory či složkami pracuje stejný uživatel služby EFS, který je zašifroval, systém je automaticky dešifruje, jakmile je uživatel potřebuje znovu používat. Distribuovaný systém souborů (DFS) zjednodušuje správu sdílených diskových prostředků v síti. Správci mohou přiřazovat sdíleným jednotkám v síti logické názvy. Uživatelé tak nemusí znát fyzický název přiřazený konkrétnímu serveru, ke kterému potřebují získat přístup. Služba replikace souborů (FRS) představuje významné zdokonalení funkce replikace adresáře v systému Windows NT Server 4.0. Tato služba například zajišťuje replikaci několika hlavních kopií souborů pro určené adresářové struktury mezi danými servery. Je také používána službou Distribuovaný systém souborů (DFS) k synchronizaci obsahu mezi přiřazenými replikami a službou Active Directory k synchronizaci obsahu z informací o systémovém svazku mezi řadiči domény. 13

14 Příprava na upgrade Před zahájením upgradu ze systému Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server 2003 je třeba naplánovat všechny úlohy, které bude nutné provést. Pokud je součástí upgradu i služba Active Directory, je vhodné upgrade plánovat ještě pečlivěji. Pomocí tohoto plánu upgradu lze stanovit pořadí, ve kterém mají být upgradovány jednotlivé servery a domény, zjistit dostupné prostředky a získat informace nezbytné k tomu, aby bylo možné upgrade provést co nejefektivnějším způsobem. Plán upgradu by měl také obsahovat všechny součásti, které je třeba upgradovat, a správné pořadí upgradu. Také je třeba pečlivě prozkoumat všechny závislosti mezi servery a aplikacemi. Rovněž je nutné získat informace o hardwaru. Lze upgradovat stávající servery nebo je třeba zakoupit nový hardware? Je třeba upgradovat některé aplikace? Je možné, že některé servery upgradovat nelze? Při upgradu na systém Windows Server 2003 získají organizace řadu výhod bez ohledu na to, zda upgradují jediný server nebo je upgradují všechny. V této části příručky naleznete informace, které vám mohou pomoci při plánování pořadí migrace hardwaru a serverů. Určení podpory upgradu softwaru Před zahájením je třeba identifikovat operační systémy používané v daném prostředí a určit, zda lze příslušné počítače upgradovat přímo ze stávajících systémů na systém Windows Server 2003 nebo zda je třeba provést čistou instalaci operačního systému. Aby bylo možné upgradovat počítač se systémem Windows NT Server 4.0 na systém Windows Server 2003, musí být nainstalována aktualizace Service Pack 5 (SP5) nebo vyšší. Ve skutečnosti je nejlepším řešením nainstalovat poslední dostupnou verzi aktualizace Service Pack pro systém Windows NT Server 4.0 (pokud u ní nebyly zjištěny potíže) a také všechny ostatní aplikace, které lze spustit na serverech Windows NT 4.0. V následující tabulce jsou uvedeny operační systémy Windows NT Server 4.0 s informacemi o tom, zde je lze přímo upgradovat na některou z verzí operačního systému Windows Server Při provádění upgradu na systém Windows Server 2003 není třeba přeinstalovat většinu aplikací. Možnosti upgradu verzí systému Windows NT Server Aktuální verze operačního systému Windows NT 4.0 Server Standard Edition Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition Verze upgradu Windows Server 2003 Standard Edition X Windows Server 2003 Enterprise Edition X X Windows Server 2003 Datacenter Edition Pokud potřebujete upgradovat počítače s operačními systémy, které nelze přímo upgradovat na některou z verzí operačního systému Windows Server 2003, proveďte jeden z následujících kroků: 14

15 Upgradujte počítač na operační systém, který lze přímo upgradovat na systém Windows Server Proveďte v těchto počítačích čistou instalaci systému Windows Server Upgrade se serverem Exchange 2000 Vzhledem k významným změnám v zabezpečení systému Windows Server 2003 a dalším funkcím je s tímto operačním systémem kompatibilní pouze verze Exchange Server V době vytváření této příručky však ještě nebyl produkt Exchange Server 2003 k dispozici. (Tato verze bude uvedena na trh ke konci roku 2003.) Navíc nelze verzi Exchange 2000 na server se systémem Windows Server 2003 nainstalovat ani spustit. Je třeba ji nainstalovat na server se systémem Windows 2000 Server. Naštěstí je možné tuto platformu (server Exchange 2000 a systém Windows 2000) provozovat v prostředí systému Windows Server 2003 souběžně. Pokud zvažujete, zda upgradovat servery se systémem Windows na verzi Windows Server 2003, můžete si být jisti, že to nebude mít žádný vliv na infrastrukturu pro zasílání zpráv. Souborové a tiskové servery, řadiče domén i servery globálních katalogů lze upgradovat na systém Windows Server 2003 bez jakýchkoli negativních dopadů na provoz serveru Exchange. Upgrade se serverem Microsoft SQL Server 7.0 Společnost Microsoft se vždy snaží pro své zákazníky zajistit produkty se zvýšeným zabezpečením, a proto je v systému Windows Server 2003 podporován pouze SQL Server 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nebo vyšší a MSDE 2000 s aktualizací SP3 nebo vyšší. Produkty SQL Server 7.0 a MSDE 1.0 nejsou v systému Windows Server 2003 podporovány. Doporučuje se, aby zákazníci využívající aplikace pro SQL Server 7.0 a MSDE 1.0 zvážili v systému Windows Server 2003 upgrade na SQL Server 2000 a SQL Server Desktop Engine (tento produkt se také uvádí pod názvem MSDE 2000) s aktualizací SP3. Další informace o podpoře serverů SQL Server a informace o upgradu získáte v části Running SQL Server on Windows Server 2003 (Spuštění serveru SQL Server v systému Windows Server 2003) na webové stránce společnosti Microsoft určené pro produkty SQL Server na adrese Aspekty hardwaru V rámci svého plánu upgradu zjistěte a zdokumentujte existující hardwarovou konfiguraci a operační systém pro jednotlivé řadiče domén, které chcete upgradovat. Pomocí těchto informací lze identifikovat počítače, které bude vhodné upgradovat na systém Windows Server 2003, a počítače, které je třeba vyřadit z provozu, nebo je převést zpět na členský server. Ponechejte si pak vyřazené servery pro případ, že by bylo třeba provedený upgrade vrátit zpět. 15

16 Kompatibilita hardwaru a ovladačů Je vhodné zjistit, zda je hardware systému na seznamu kompatibilního hardwaru. Pokud ne, je třeba na webu výrobce hardwaru vyhledat aktualizované ovladače. Jakmile ovladač najdete, zkontrolujte, zda je podepsán. Podepisování ovladačů je proces, při kterém jsou ovladače zařízení ověřovány v řadě testů prováděných laboratoří WHQL (Windows Hardware Quality Lab). Ovladače s tímto certifikátem mnohem robustnější, a proto jsou upřednostňovány. Společnost Microsoft digitálně podepisuje ovladače, které projdou testy WHQL, aby byly nativně rozpoznávány systémem Windows Server Patří mezi ně tato zařízení: klávesnice řadiče pevných disků multimediální zařízení grafické karty modemy myši síťové adaptéry tiskárny adaptéry SCSI čtečky karet Smart Card Systémové soubory dodávané se systémem Windows Server 2003 mají digitální podpis společnosti Microsoft, který indikuje, že soubory jsou původní (nebyly nijak pozměněny) a byly schváleny společností Microsoft pro použití v systému Windows Server Všechny ovladače, které jsou součástí systému Windows Server 2003, jsou digitálně podepsány společností Microsoft. Můžete ověřit, zda ovladače jiného výrobce vyhovují standardům WHQL a nebyly od doby testování nijak pozměněny. Chcete-li mít jistotu, že ovladače zařízení jsou kompatibilní se systémem Windows Server 2003, zaměřte se na dodavatele nabízející ovladače podepsané společností Microsoft. Kontrola digitálních podpisů Systém Windows Server 2003 obsahuje Nástroj pro ověření podpisu souboru a funkci kontroly podpisů, které umožňují identifikovat podepsané soubory. Nástroj pro ověření podpisu souboru umožňuje určit, zda je soubor podepsán, a provést následující kroky: 16

17 Zobrazit certifikáty podepsaných souborů a ověřit tak, že soubor nebyl po udělení certifikátu nijak pozměněn. Vyhledat podepsané soubory v zadaném umístění. Vyhledat nepodepsané soubory v zadaném umístění. Chcete-li spustit Nástroj pro ověření podpisu souboru, klepněte v nabídce Start na příkaz Spustit, zadejte příkaz sigverif a poté klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se okno Ověření podpisu souboru. Chcete-li upravit nastavení tohoto nástroje, klepněte na tlačítko Upřesnit. Dialogové okno Upřesňující nastavení ověřování podpisů souborů obsahuje následující karty s možnostmi: Hledat Umožňuje vyhledat všechny ovladače nebo zadat název a umístění pro vyhledávání ovladačů. Protokolování Uloží výsledky programu do souboru protokolu. Můžete zadat název souboru a určit, zda se má existující soubor přepisovat nebo zda se mají výsledky do existujícího souboru přidávat. Také lze existující protokol zobrazit. Soubor protokolu (Sigverif.txt) je ve výchozím nastavení uložen ve složce %kořenová_složka_systému% a zaznamenávají se do něj následující informace o prohledávaných souborech: název datum změny číslo verze stav (podepsáno/nepodepsáno) umístění Kontrola podpisů Povolením kontroly podpisů mohou správci systému nastavit, aby systém Windows Server 2003 vždy při instalaci ovladačů kontroloval digitální podpisy. Kontrola podpisů probíhá na třech úrovních: Úroveň 0 Kontrola digitálních podpisů je zakázána. Dialogové okno, které se používá pro identifikaci digitálně podepsaných ovladačů, se nezobrazí a jsou nainstalovány všechny ovladače bez ohledu na to, zda jsou podepsány. Úroveň 1 Určuje, zda ovladač prošel testováním WHQL. Kdykoli se uživatel pokusí nainstalovat ovladač, který neprojde kontrolou digitálního podpisu, zobrazí se zpráva. Úroveň 2 Blokuje instalaci ovladače, který neprošel kontrolou podpisu. Uživateli se zobrazí oznámení o tom, že ovladač nelze nainstalovat, protože není digitálně podepsán. Funkci kontroly podpisů lze aktivovat na kartě Hardware dialogového okna Vlastnosti systému. 17

18 Minimální požadavky na systém Windows Server 2003 Požadavky na systém podle verze Požadavek Minimální rychlost procesoru Doporučená rychlost procesoru Minimální velikost paměti RAM Doporučená velikost paměti RAM Maximální velikost paměti RAM Standard Edition Enterprise Edition 133 MHz 133 MHz pro počítače s procesorem x MHz pro počítače s procesory Itanium 1 Datacenter Edition 400 MHz pro počítače s procesory x MHz pro počítače s procesory Itanium 1 Web Edition 133 MHz 550 MHz 733 MHz 733 MHz 550 MHz 128 MB 128 MB 512 MB 128 MB 256 MB 256 MB 1 GB 256 MB 4 GB 32 GB pro počítače s procesory x86 64 GB pro počítače s procesory Itanium 1 64 GB pro počítače s procesory x GB pro počítače s procesory Itanium 1 Podpora více Maximálně 4 Maximálně 8 Minimální procesorů 2 požadavek 8 Místo na disku pro instalaci 1,5 GB 1,5 GB pro počítače s procesory x86 2,0 GB pro počítače s procesory Itanium 1 Maximálně 64 1,5 GB pro počítače s procesory x86 2,0 GB pro počítače s procesory Itanium 1 2 GB Maximálně 2 1,5 GB 1 Důležité informace 64bitové verze systému Windows Server 2003 Enterprise Edition a Windows Server 2003 Datacenter Edition jsou kompatibilní pouze se systémy, ve kterých se používají 64bitové procesory Intel Itanium, a nelze je úspěšně nainstalovat do 32bitových systémů. 2 Systém Windows Server 2003 nemusí být v případě některých procesorů Intel Pentium Pro nebo Pentium II schopen používat více procesorů. Další informace naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base. 18

19 Pro řadiče domén se doporučuje další místo na disku za účelem podpory databáze a souborů protokolu služby Active Directory. Při zjišťování požadavků na místo na disku pro instalaci služby Active Directory postupujte podle následujících pokynů: Na jednotce, která bude obsahovat šablonu databáze Active Directory (NTDS.dit), je třeba zajistit volné místo rovnající se 10 procentům velikosti existující databáze nebo alespoň 250 MB. Na jednotce obsahující soubory protokolů transakcí Active Directory ESENT zajistěte alespoň 50 MB volného místa na disku. Za účelem dosažení optimálního výkonu uložte databázi Active Directory, soubory protokolu Active Directory a operační systém Windows Server 2003 na jiné fyzické pevné disky. Pokud plánujete na řadiči domény instalaci dalších služeb, alokujte dostatečný procesor, paměť a diskové prostředky. Další informace o plánování kapacity řadiče domény získáte v části Planning for Domain Controller Capacity (Plánování kapacity řadičů domén) v příručce Windows Server 2003 Deployment Guide (Příručka k implementaci systému Windows Server 2003), která je k dispozici na webovém serveru služby TechNet na adrese Informace o hardwaru a softwaru jednotlivých řadičů domén zaznamenávejte do tabulky. Příklad tabulky, který by vám mohl pomoci při dokumentování informací o hardwaru, získáte v dokumentu Hardware Assessment (Vyhodnocení hardwaru) v sadě Windows Server 2003 Deployment Kit. Vyhodnocení a zdokumentování pořadí upgradu serverů V plánu upgradu je třeba identifikovat a zdokumentovat řadiče domény v existující doméně systému Windows NT 4.0. Dokumentace by měla také obsahovat informace o tom, jakou roli mají jednotlivé řadiče v doméně a služby, které jednotlivé řadiče poskytují. Je třeba identifikovat servery, které poskytují službu RAS (Remote Access Service) a LMRepl (LAN Manager Replication), protože upgrade na systém Windows Server 2003 tyto služby ovlivňuje. Příklad tabulky, která by vám mohla pomoci při dokumentování serverů a služeb, získáte v dokumentu Domain Controllers and Services Documentation (Zdokumentování řadičů domén a služeb) v sadě Windows Server 2003 Deployment Kit. Analyzováním serverů určete pořadí, ve kterém je třeba jednotlivé servery upgradovat. Při této analýze je třeba brát v úvahu následující otázky: počet serverů k vyřazení či upgradu aplikace používané na jednotlivých serverech služby používané na jednotlivých serverech 19

20 Počet serverů Určete, kolika serverů se bude upgrade týkat. Určete prioritu upgradu jednotlivých serverů. Pokud například plánujete přímý upgrade domény na vyšší verzi, bude primární řadič domény (PDC primary domain controller) systému Windows NT 4.0 na jednom z prvních míst v seznamu, protože je třeba jej upgradovat ještě před tím, než bude možné upgradovat službu Active Directory. Upgrade lze také zahájit od členských serverů. Členské servery systému Windows NT 4.0 lze upgradovat na systém Windows Server 2003 ještě před upgradem služby Active Directory. Tento postup také umožňuje zajistit úspěšné provedení upgradu, přičemž správci mohou využít nové funkce systému Windows Server 2003, například službu Stínová kopie svazku. Je třeba zjistit a zdokumentovat, které servery bude třeba vyřadit z provozu. Hardware na některých serverech Windows NT 4.0 může být již poměrně zastaralý. Určete, které počítače je potřeba vyřadit, a naplánujte převedení služeb a aplikací, které na nich byly provozovány, na jiné servery (nebo hardware serveru nahraďte novým). Aplikace na serverech Určete důležité podnikové aplikace a odpovídající servery a následně těmto serverům přiřaďte priority. Pokud byl například zvolen paralelní upgrade, bude pravděpodobně nejvhodnější upgradovat nejdříve server s málo používanými aplikacemi do nové paralelní domény Active Directory systému Windows Server Díky zkušenostem získaným při prvním upgradu a každém následujícím upgradu lze snadněji upgradovat ostatní servery. Další informace o určování kompatibility aplikací získáte dále v této příručce v části Vyhodnocení kompatibility aplikací. Služby na serverech Přiřaďte priority službám používaným na jednotlivých serverech. Je třeba provést podrobnou analýzu služeb systému Windows. Nejdříve vytvořte seznam všech služeb a označte si u nich, jak velký vliv mají na práci uživatelů. Naplánováním pořadí upgradu služeb lze lépe určit celkové pořadí upgradu serverů. Je třeba vzít v úvahu následující služby: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) WINS (Windows Internet Name Service) Terminálová služba souborová a tisková služba webová služba 20

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Použití služby Active Directory

Použití služby Active Directory KAPITOLA 7 Použití služby Active Directory V této kapitole: Úvod do služby Active Directory.............................. 241 Práce s doménovými strukturami............................. 244 Doménové struktury

Více

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář

Inovace LAN ve firmě MS technik. Mojmír Sedlář Inovace LAN ve firmě MS technik Mojmír Sedlář Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce řeší problematiku zavedení doménového serveru 2003 ve firmě MS technik s.r.o. a s tím

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Fišer Možnosti využití operačního systému Windows Server 2003 v malé a střední organizaci

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě. Bc. Jan Plzák

Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě. Bc. Jan Plzák Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě Bc. Jan Plzák Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je migrace serverového

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Konfigurace MS Windows 2003 serveru

Konfigurace MS Windows 2003 serveru Konfigurace MS Windows 2003 serveru System configuration of MS Windows 2003 server Vlastimil Palouš Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Tato bakalářská

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení

Radek Pospíšil. Commerce Server 2002. Příručka pro rychlé seznámení Radek Pospíšil Commerce Server 2002 Příručka pro rychlé seznámení Obsah Úvod...........................................................................5 Výhody a vlastnosti MS Commerce Serveru 2002........................................6

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Nastavení a řešení potíží s hardwarem

Nastavení a řešení potíží s hardwarem Nastavení a řešení potíží s hardwarem K A P I T O L A 5 6 5 Bez velké nadsázky lze říci, že žádné dva počítače nejsou úplně stejné. Základní desky, disky a řadiče, grafické a síťové adaptéry a periferie

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory KAPITOLA 17 Správa služby Active Directory Po dokončení instalace a počáteční konfiguraci vašeho prostředí služby Active Directory zjistíte, že se vaše pracovní vytížení podstatně snížilo. Je-li služba

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

INSTALACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU A JEHO KONFIGURACE I. WINDOWS

INSTALACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU A JEHO KONFIGURACE I. WINDOWS INSTALACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU A JEHO KONFIGURACE I. WINDOWS Bc. Petr Štěrba ORLOVÁ 2013 Název: Instalace operačního systému a jeho konfigurace I. Windows Autor: Vydání: Počet stran: 80 Určeno pro projekt:

Více