Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky. My Book. World Edition. Uživatelská Příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky. My Book. World Edition. Uživatelská Příručka"

Transkript

1 My Book World Edition Uživatelská Příručka Systémy sít ových úložišt s jedním a dvìma disky

2 Důležité bezpečnostní pokyny 1. Dodržujte všechny výstrahy uvedené na výrobku. 2. Před čištěním odpojte zařízení z elektrické sítě. Nečistěte tekutými nebo aerosolovými čisticími prostředky. K čistění použijte vlhký hadřík. 3. Výrobek nepoužívejte v blízkosti tekutin. 4. Nepokládejte výrobek na nestabilní povrch. Pád může způsobit vážné poškození výrobku. 5. Dejte pozor, abyste výrobek neupustili na zem. 6. Aby docházelo ke správnému odvětrávání a aby byl zajištěn spolehlivý provoz výrobku, nezakrývejte zdířky a otvory na zadní a spodní straně výrobku. Aby se zabránilo přehřátí výrobku, nesmí být tyto otvory zakryty. 7. Výrobek používejte pouze při napětí udaném na štítku. Pokud si nejste jisti dostupným napětím, kontaktujte prodejce nebo místní elektrárenskou společnost. 8. Na napájecí šňůru nic nepokládejte. Výrobek neumisťujte na místa, kde by bylo nutno přecházet přes šňůru. 9. Pokud zařízení používáte s prodlužovacím kabelem, ujistěte se, že celková hodnota elektrického proudu zařízení připojeného k prodlužovacímu kabelu nepřekračuje hodnotu prodluovacího kabelu. Rovněž se ujistěte, že celková hodnota zařízení připojených do zásuvky ve zdi nepřekračuje hodnotu jmenovitého proudu pojistky. 10.Do zásuvek výrobku nevsunujte žádné objekty, protože zásuvky jsou pod napětím a hrozí riziko požáru nebo elektrického šoku. 11. Pokud se stane následující, odpojte výrobek ze zdroje elektrické energie a vyhledejte odborný servis: a b c d e f Došlo k poškození nebo roztřepení napájecí šňůry. Výrobek se dostal do styku s tekutinou. Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě. Výrobek při dodržení pokynů k použití nefunguje správně. Provádějte pouze ta nastavení, která jsou obsažena v návodu k použití, protože nesprávné nastavení může vést k poškození a vyžadovat delší práci kvalifikovaného technika, který bude výrobek opravovat. Výrobek spadl na zem nebo má poškozený kryt. Výrobek jeví známky výrazné změny ve výkonu, které poukazují na potřebu opravy. 12.V souladu s kritérii pro provoz pracovních stanic neumisťujte zařízení kvůli lesklé přední straně krytu do zorného pole uživatele.

3 Obsah Servis a podpora společnosti WD Registrace produktu WD Přehled Úvod Formát jednotky Technické údaje Obsah sady Příslušenství Systémové požadavky Výběr umístění Zaznamenání informací o produktu WD Zobrazení systému Porty Tlačítko Reset Tlačítko Napájení Bezpečnostní zámek Kensington Indikátory LED (světla) Základní nastavení jednotky My Book World Edition Krok 1: Připojení zařízení My Book World Edition k síti Krok 2: Síťový přístup k zařízení My Book World Edition Gratulujeme! Ukládání souborů zařízení My Book World Edition Zálohování počítačů v síti Software WD Anywhere Backup Instalace software WD Anywhere Backup Konfigurace softwaru WD Anywhere Backup Vzdálený přístup služby MioNet Přehled Nastavení vzdáleného přístupu Použití služby MioNet OBSAH i

4 5 Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie Přehled mediálního serveru Podporované typy médií Ukládání médií Mediální zařízení Použití služby itunes se zařízením My Book World Edition Přehled mediálního serveru itunes Podporované typy médií Ukládání obsahu Streamování zvuku pomocí itunes Připojení pevného disku USB Copy Manager (Správce kopírování) Použití aplikace WD Discovery Namapování síťové jednotky Procházení síťových sdílených složek (pouze Windows) Tvorba zástupce na ploše (pouze Windows) Nástroj Network Storage Manager Konfigurace zařízení My Book World Edition Funkce nástroje Network Storage Manager Přehled uživatelského rozhraní Základní režim Advanced Mode (Rozšířený režim) Přístup k datům přes protokol FTP Plánovaná stahování Vlastnosti nástroje Downloader OBSAH ii

5 12 Copy Manager (Správce kopírování) Připojení pevného disku USB Přístup ke správci Copy Manager Kopírování z NAS do USB Kopírování z USB do NAS Výměna disku (My Book World Edition II) Poradcepři potížích Dodatek Soulad s předpisy Soulad s ekologickými předpisy (Čína) Informace o záruce Licence GNU General Public License (GPL) Servis a podpora společnosti WD Rejstřík OBSAH iii

6 Servis a podpora společnosti WD MY BOOK WORLD EDITION Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo ové podpory na stránkách support.wdc.com. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. Produkt je dodáván s 30denní bezplatnou telefonickou podporou během záručního období. Toto 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou. ová podpora je zdarma během celého záručního období a k dispozici je i naše rozsáhlá znalostní databáze. Chcete-li, abychom vás mohli informovat o nových funkcích a službách, zaregistrujte si svůj produkt online na adrese https://www.wdc.com/register. Přístup k online podpoře Navštivte webové stránky naší podpory na adrese support.wdc.com a můžete si vybrat z těchto témat: Downloads (stahování) Odtud si můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt Western Digital. Registration (registrace) Zaregistrujte svůj výrobek Western Digital a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (služby spojené se zárukou a RMA) Získejte záruku, náhradu produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat. Knowledge Base (databáze znalostí) Prohledávání pomocí klíčového slova, fráze nebo identifikátoru odpovědi. Installation (instalace) Získejte online nápovědu k instalaci produktu či softwaru Western Digital. Kontaktování technické podpory společnosti WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru. Severní Amerika Asie/Tichomoří Angličtina 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělština Hong Kong Indie (MNTL)/ (Reliance) (Hlavní linka) Evropa (bezplatně)* ASK4 Indonésie WDEU (00800 Japonsko ) Korea Evropa Malajsie / / Střední východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. Registrace produktu WD Váš produkt WD obsahuje v rámci příslušné záruční doby produktu 30denní bezplatnou technickou podporu. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou. Zaregistrujte se online na adrese register.wdc.com. SERVIS A PODPORA SPOLEČNOSTI WD - 1

7 1 Přehled Úvod Gratulujeme vám k zakoupení produktu My Book World Edition, vysokorychlostního síťového úložného systému s malými nároky na prostor. Tento systém je vybaven jedním nebo dvěma disky WD, které využívají technologii WD GreenPower zajišťující efektivní chlazení a úsporu energie. Vysokorychlostní rozhraní nabízí vysoký výkon pro malé kanceláře a domácí uživatele a představuje ideální řešení pro zálohování souborů a jejich sdílení prostřednictvím internetu. Tato uživatelská příručka obsahuje podrobné pokyny k instalaci a další důležité informace týkající se vašeho produktu WD. Nejnovější informace o produktech WD a novinky naleznete na našich webových stránkách na adrese Formát jednotky Zařízení My Book World Edition je konfigurací s jednou diskovou jednotkou. Zařízení My Book World Edition II je systém se dvěma jednotkami předem nakonfigurovaný na režim RAID 1 (zrcadlení) sloužící k lepší ochraně dat. Pokud jedna jednotka v poli RAID 1 selže, systém poběží dál a vaše data budou zachována. Poškozenou jednotku můžete nahradit a obnovit systém. Zařízení My Book World Edition II rovněž podporuje režim RAID 0 (prokládání), jenž zajišťuje maximální kapacitu a vyšší výkon. Další informace (včetně pokynů pro změnu konfigurace RAID u produktu My Book World Edition II) nabízí Správa svazků a pole RAID na stránce 92. PŘEHLED - 2

8 Technické údaje Ethernet Interní pevný disk Výkonné (10/100/1000) gigabitové ethernetové připojení 3,5 palcový pevný disk WD SATA Podporované NTFS, FAT/, HFS+ souborové systémy externího úložiště USB Podporované protokoly HTTP, HTTPS, CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP Porty V/V Port USB 2.0 (pro připojení zařízení USB) Ethernetový port (RJ-45) Podporované klientské systémy Rozměry Windows XP/Vista (vyžadovány nejnovější aktualizace service pack)* Mac OS X Tiger nebo Leopard My Book World Edition Délka: 165 mm Šířka: 137 mm Výška: 54 mm Hmotnost: 1,18 kg My Book World Edition II Délka: 165 mm Šířka: 152 mm Výška: 97 mm Hmotnost: 2,5 kg Spotřeba energie Vstupní napětí: 100 V až 240 V AC Vstupní frekvence: 50 až 60 Hz Okolní prostředí Provozní teplota: 5 až 35 C Skladovací teplota: -20 až 65 C PŘEHLED - 3

9 Obsah sady Síťový úložný systém Adaptér stř. proudu* Ethernetový kabel Instalační disk CD se softwarem a uživatelskou příručkou Rychlý průvodce instalací nebo 1 USA, Japonsko, Tchaj-wan, 4 Čína Brazílie, Mexiko, Kolumbie 5 Austrálie, Nový Zéland, 2 Evropa, Korea, Brazílie, Chile Argentina 3 Velká Británie 1 USA, Japonsko, Tchaj-wan, 4 Čína Brazílie, Mexiko, Kolumbie 5 Austrálie, Nový Zéland, 2 Evropa, Korea, Brazílie, Chile Argentina 3 Velká Británie *Konfigurace s globálním adaptérem stř. proudu Příslušenství Další příslušenství je k dispozici na adrese shopwd.com (pouze USA). Naleznete zde například kabely, napájecí zdroje, dodatečné pevné disky a diskové montážní lišty pro tento produkt. Pro uživatele mimo USA je určen web support.wdc.com. PŘEHLED - 4

10 Systémové požadavky Poznámka: Pro optimální výkon jsou doporučeny následující systémové a síťové požadavky. Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systému uživatele. Důležité: Nejvyššího výkonu a spolehlivosti dosáhnete, nainstalujete-li nejnovější aktualizace a aktualizace service pack (SP). V operačním systému Macintosh otevřete nabídku Apple a zvolte možnost Software Update. V operačním systému Windows otevřete nabídku Start a zvolte možnost Windows Update. Klientský počítač Ethernetové připojení (síťový adaptér, směrovač, přepínač nebo rozbočovač) Operační systém Windows XP a Vista Mac OS X Tiger nebo Leopard Webový prohlížeč (Internet Explorer 6.0 SP1 a novější v systémech Windows podporovaných tímto produktem; prohlížeč Safari 2.0 a novější v systémech Mac podporovaných tímto produktem; prohlížeč Firefox 2.0 a novější v podporovaných systémech Windows a Mac) Modul Adobe Flash ActiveX 9 nebo vyšší (vyžadován nástrojem WD Discovery ) Síť LAN Směrovač (router) či přepínač (switch) (pro maximální výkon je vyžadováno gigabitové rozhraní) Síť WAN Pro vzdálený přístup pomocí programu MioNet je vyžadováno širokopásmové připojení k internetu Výběr umístění Před vybalením a instalací systému vyberte vhodné umístění tak, aby bylo možné systém efektivně používat. Umístěte zařízení do místa, které je: Poblíž uzemněné elektrické zásuvky, Čisté a bez prachu, Stabilní a bez vibrací, Dobře větrané a mimo dosah tepelných zdrojů, Mimo dosah elektromagnetických polí vytvářených elektrickými zařízeními, jako jsou klimatizační přístroje, rádia a přenašeče televizního signálu. PŘEHLED - 5

11 Zaznamenání informací o produktu WD Do následující tabulky zapište sériové číslo a číslo modelu svého nového produktu WD, které naleznete na štítku na spodní straně zařízení. Zapište si také datum prodeje a ostatní informace, například verzi operačního systému. Tyto informace budete potřebovat při nastavení a při kontaktování technické podpory. Sériové číslo: Číslo modelu: Datum prodeje: Poznámky o systému a softwaru: PŘEHLED - 6

12 Zobrazení systému Vypínač Indikátor LED Port USB (pouze pro rozšíření) Ethernetový port Tlačítko Reset Zásuvka bezpečnostního zámku Kensington Porty Komponenta Ikona Popis Port USB Ethernetový port Tlačítko Reset Port napájení Slouží k připojení pevného disku USB jako dalšího úložiště. Tento port nepoužívejte k přímému propojení s počítačem. Poznámka: Tento port umožňuje pomocí funkce Copy Manager (Správce kopírování) tvorbu záloh digitálních souborů z pevného disku USB na zařízení a naopak. Podrobné pokyny naleznete v části Copy Manager (Správce kopírování) na stránce 123. Slouží k připojení zařízení do sítě LAN. Stisknutím tohoto tlačítka obnovíte v zařízení uživatelské jméno a heslo správce. Slouží k připojení zařízení k adaptéru napájení (resp. k elektrické zásuvce). Tlačítko Reset Tlačítko Reset obnoví konfigurační nastavení, například síťový režim či adresu IP nebo jméno a heslo správce, do výchozího nastavení od výrobce. Sdílené složky a svazky přitom nejsou vymazány. Bližší informace o resetování systému naleznete v části Obnovení systému síťového úložiště na stránce 132. PŘEHLED - 7

13 Tlačítko Napájení Důležité: Zařízení se po připojení ke zdroji napájení zapne automaticky. Tento proces může trvat až tři minuty. Během této doby nesmíte stisknout vypínač. Po úvodním nastavení bude nutné jednotku pomocí tlačítka napájení zapnout a vypnout. Tlačítko Napájení slouží k zapnutí a vypnutí zařízení. Zařízení zapnete tak, že stisknete tlačítko napájení a budete je držet, dokud se nerozsvítí dolní indikátor LED. Potom tlačítko uvolněte. Přidržením tohoto tlačítka na čtyři sekundy se zařízení vypne. Při zapojení externího zdroje napájení se jednotka automaticky zapne. Tím se zajistí, že se jednotka po výpadku proudu automaticky znovu zapne. Pokud vypnete zařízení My Book World Edition stiskem tlačítka napájení a odpojíte a znovu připojíte napájecí kabel, jednotka se zapne asi na 30 sekund a potom se vypne. Díky tomuto chování se jednotka v případě výpadku proudu náhodně nezapne a nezůstane zapnutá. Jednotku bude nutné zapnout stiskem tlačítka napájení. Bezpečnostní zámek Kensington Za účelem zabezpečení je zařízení vybaveno zásuvkou bezpečnostního zámku, která podporuje standardní bezpečnostní kabely Kensington. Bližší informace obezpečnostním zámku Kensington a souvisejících produktech naleznete na adrese PŘEHLED - 8

14 Indikátory LED (světla) Indikátory provozu/činnosti a značky kapacity jsou tvořeny řadou šesti LED diod (světel) umístěných na předním panelu jednotky. Chování indikátoru provozu/činnosti Zapínací sekvence Vzhled Dolní indikátor LED nesvítí Indikátory LED se rozsvěcují zdola nahoru Stav jednotky Zapíná se Přechod na připravený disk Normální provoz Vzhled Stále rozsvícená značka kapacity (viz níže) Pohybuje se nahoru a dolů Pomalu bliká (každé čtyři sekundy) Stav jednotky Zapnuta a připravena k použití Jednotka se používá Pohotovostní režim Značka kapacity Je-li zařízení zapnuto, značka kapacity indikuje množství využitého místa jednotky pomocí šesti svisle uspořádaných sekcí, které jsou rozsvěcovány odspodu nahoru. Každá sekce představuje přibližně 17 procent kapacity jednotky. Protože jednotka byla předem naformátována, při instalaci bude zvýrazněna první část. Vypínací sekvence Vzhled Střídavé zhasínání a rozsvěcení Stav jednotky Jednotka se vypíná Události zařízení Vzhled Dolní indikátor LED nesvítí, horní bliká Rychlé blikání (každou půlsekundu) Nepřetržité blikání světel ze středu ven Stav jednotky Neúspěšné zavedení Systémová událost zařízení My Book, nutný zásah uživatele (viz část Systémové události na stránce 136) Selhání jednotky PŘEHLED - 9

15 2 Základní nastavení jednotky My Book World Edition Krok 1: Připojení zařízení My Book World Edition k síti Pomocí následujících kroků připojíte síťový úložný systém k malé domácí či podnikové síti Jeden konec ethernetového kabelu připojte k ethernetovému portu na zadní straně zařízení. 2. Druhý konec ethernetového kabelu připojte přímo k portu směrovače (routeru) nebo síťového přepínače (switche). 3. Připojte konektor adaptéru do zdířky napájení na zadní straně zařízení. 4. Zapojte adaptér napájení do elektrické zásuvky. Jednotka se automaticky zapne. Důležité: Před konfigurací zařízení počkejte, dokud se síťový úložný systém zcela nezapne (přibližně za tři minuty). Během této doby nesmíte stisknout vypínač. Dolní indikátor na přední straně přístroje My Book se plně rozsvítí. Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko napájení stisknuté po dobu alespoň čtyř sekund. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 10

16 Krok 2: Síťový přístup k zařízení My Book World Edition MY BOOK WORLD EDITION Zařízení My Book World Edition lze snadno najít v místní síti (LAN) pomocí WD Discovery. Řiďte se uvedeným postupem pro váš operační systém: Windows XP strana 11 Windows Vista strana 14 Macintosh Leopard strana 17 Macintosh Tiger strana 18 Poznámka: Do všech počítačů připojených k síti LAN, ze kterých chcete pracovat se zařízením My Book World Edition, byste měli nainstalovat aplikaci WD Discovery, která se nachází na dodávaném disku CD. Windows XP 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Vložte disk CD se softwarem do jednotky DVD-ROM. Poznámka: Je-li v počítači funkce automatického přehrávání zakázána, je třeba nástroje nainstalovat ručně. Chcete-li zapnout volbu automatického přehrávání, klepněte na nabídku Start a vyberte příkaz Tento počítač. Zobrazí se nové okno. Najděte jednotku CD/DVD a klepněte na ni pravým tlačítkem. Jakmile se zobrazí nabídka, klepněte na volbu Spustit automatické přehrávání (AutoPlay). Zobrazí se hlavní okno instalátoru CD. 3. V okně s ujednáním klepněte na tlačítko Accept (Přijmout). 4. Pokud jste zařízení My Book správně připojili pomocí okna Connect (Připojit), klepněte na tlačítko Next (Další). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 11

17 5. Zobrazí se okno instalačního programu aplikace se seznamem možností. Klepněte na položku WD Discovery Tool. Po dokončení instalace nástroje WD Discovery Tool se nástroj automaticky spustí a na ploše se zobrazí ikona WD Discovery. 6. Klepněte na položku MyBookWorld a potom na položku Map Network Drive (Přiřadit síťovou jednotku) v seznamu Things to Do (Úkoly). Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete jednotku přiřadit automaticky. Chcete-li jednotku přiřadit ručně, přejděte ke kroku Klepněte na tlačítko Yes (Ano). Všechny sdílené složky v zařízení budou automaticky přiřazeny jako síťové jednotky. Dostupná písmena jednotek jsou přiřazována od Z. Po dokončení přiřazení se sdílené složky zobrazí jako síťové jednotky v okně WD Discovery. Klepnutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte do hlavního okna. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 12

18 8. Ruční namapování jednotky: Klepněte na tlačítko No (Ne). V okně jsou uvedeny všechny sdílené složky zařízení. Vyberte název složky a poté písmeno jednotky. Přiřazení písmene jednotky dokončíte klepnutím na tlačítko Yes (Ano). Poznámka: Písmeno jednotky přiřazené jednotce (automaticky nebo ručně) se nemění. 9. Ukončete nástroj WD Discovery Tool. Poznámka: Nástroj WD Discovery se používá pouze pro úvodní konfiguraci. K úložným jednotkám získáte přístup pomocí položky Tento počítač. 10.Klepněte na nabídku Start a potom na položku Tento počítač. Zobrazí se síťové jednotky. Do síťových jednotek lze nyní přetahovat soubory pomocí okna Tento počítač nebo pomocí Průzkumníku Windows. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 13

19 Windows Vista 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Vložte disk CD se softwarem do jednotky DVD-ROM. Poznámka: Je-li v počítači funkce automatického přehrávání zakázána, je třeba nástroje nainstalovat ručně. Chcete-li to provést, klepněte na nabídku Start a na položku Počítač. Zobrazí se nové okno. Najděte jednotku CD/DVD a klepněte na ni pravým tlačítkem. Jakmile se zobrazí nabídka, klepněte na volbu Nainstalovat nebo spustit program. Zobrazí se hlavní okno instalátoru CD. 3. Pokud jste zařízení My Book správně připojili pomocí okna Connect (Připojit), klepněte na tlačítko Next (Další). 4. Zobrazí se okno instalačního programu aplikace se seznamem možností. Klepněte na tlačítko WD Discovery Tool. Po dokončení instalace nástroje WD Discovery Tool se nástroj automaticky spustí a na ploše se zobrazí ikona WD Discovery. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 14

20 5. Klepněte na položku MyBookWorld a potom na položku Map Network Drive (Přiřadit síťovou jednotku) v seznamu Things To Do (Úkoly). Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete jednotku přiřadit automaticky. Chcete-li jednotku přiřadit ručně, přejděte ke kroku Klepněte na tlačítko Yes (Ano). Všechny sdílené složky v zařízení budou automaticky přiřazeny jako síťové jednotky. Dostupná písmena jednotek jsou přiřazována od Z. Po dokončení přiřazení se sdílené složky zobrazí jako síťové jednotky v okně WD Discovery. Klepnutím na tlačítko Back (Zpět) se vrátíte do hlavního okna. 7. Ruční namapování jednotky: Klepněte na tlačítko No (Ne). V okně jsou uvedeny všechny sdílené složky zařízení. Vyberte název složky a potom písmeno jednotky. Přiřazení písmene jednotky dokončíte klepnutím na tlačítko Yes (Ano). ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 15

21 Poznámka: Písmeno jednotky přiřazené jednotce (automaticky nebo ručně) se nemění. 8. Ukončete nástroj WD Discovery Tool. Poznámka: Nástroj WD Discovery se používá pouze pro úvodní konfiguraci. K úložným jednotkám získáte přístup pomocí položky Tento počítač. 9. Klepněte na položku Počítač. Zobrazí se síťové jednotky. Do síťových jednotek lze nyní přetahovat soubory pomocí okna Počítač nebo pomocí Průzkumníku Windows. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 16

22 Macintosh Leopard 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Spusťte nástroj Finder. 3. V nástroji Finder klepněte na položku mybookworld v seznamu Shared (Sdílené) (v případě potřeby klepněte na možnost All (Vše) a potom poklepejte na položku mybookworld). Poznámka: Configuration je sdílená složka určená jen pro čtení, která obsahuje pouze soubor nápovědy a stránku pro přihlášení. 4. Poklepejte na složku Public share (Veřejné sdílení) a klepněte na tlačítko OK. V závislosti na vašich předvolbách se sdílená složka může zobrazit jako ikona sdílené jednotky na ploše. Chcete-li, aby byla ikona sdílené jednotky trvale na ploše, vytvořte si jejich zástupce: (a) Klepněte na položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce a podržte tlačítko myši. (b) Podržte zároveň klávesy Cmd a Option, přetáhněte položku do místa, kde chcete vytvořit zástupce, a uvolněte tlačítko myši. Místo přesunutí původní položky takto vytvoříte v novém umístění zástupce. V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do složek síťových jednotek. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 17

23 Macintosh Tiger 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Spusťte nástroj Finder. Klepněte na položku Network (Síť) a poklepejte na ikonu Mybookworld. 3. Do polí Name (Jméno) i Password (Heslo) zadejte řetězec admin a klepněte na tlačítko Connect (Připojit). 4. Zkontrolujte, zda je v seznamu Select the volumes to mount (Vyberte svazky k připojení) vybrána položka shares, a klepněte na tlačítko OK. V závislosti na vašich předvolbách se sdílená složka může zobrazit jako ikona sdílené jednotky na ploše. Chcete-li, aby byla ikona sdílené jednotky trvale na ploše, vytvořte zástupce: (a) Klepněte na položku, pro kterou chcete vytvořit zástupce a podržte tlačítko myši. (b) Podržte zároveň klávesy Cmd a Option, přetáhněte položku do místa, kde chcete vytvořit zástupce, a uvolněte tlačítko myši. Místo přesunutí původní položky takto vytvoříte v novém umístění zástupce. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 18

24 5. V nástroji Finder klepněte na položku shares, zobrazí se složky Download a Public. 6. Poklepejte na složku Public. V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do sdílených složek. Gratulujeme! Vaše zařízení My Book World Edition je nyní připraveno k použití a je přístupné pod písmenem jednotky v okně Tento počítač (Windows) nebo jako ikona sdílené jednotky na ploše (Macintosh). Nyní je možné do zařízení My Book přetahovat soubory a přesouvat z něj soubory do počítačů v síti nastavených podle výše uvedeného postupu. Tato uživatelská příručka obsahuje informace a postupy pro všechny ostatní základní a pokročilé funkce pro správu zařízení My Book včetně následujících: Zálohování počítače (viz část Zálohování počítačů v síti na stránce 21) Získání přístupu k zařízení My Book ze vzdáleného počítače (viz Vzdálený přístup služby MioNet na stránce 33) Přehrávání a streamování médií (viz Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie na stránce 36) Používání služby itunes (viz Použití služby itunes se zařízením My Book World Edition na stránce 43) Připojení jednotky USB pro další úložiště a výměnu souborů (viz Připojení pevného disku USB na stránce 45 a Copy Manager (Správce kopírování) na stránce 123) Konfigurace zařízení My Book a síťového nastavení, nastavení upozornění pomocí okna nebo u, změna hesla správce, aktualizace firmwaru, obnovení systému do továrního nastavení, konfigurace RAID (pouze zařízení My Book World Edition II), správa předvoleb sdílení souborů, nastavení cílové složky záloh, nastavení diskových kvót, nastavení sdílené složky pro uživatele, přidání, úprava a odstranění uživatelů a skupin a změna všech uživatelských a skupinových oprávnění (přístup pro čtení i zápis, jen pro čtení, žádný přístup) pro sdílené soubory a složky a úložná zařízení USB (viz Nástroj Network Storage Manager na stránce 52) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 19

25 Ukládání souborů zařízení My Book World Edition Do zařízení My Book World Edition můžete ukládat obsah a přistupovat k němu pomocí sdílených síťových složek. Sdílené složky slouží k uložení a uspořádání souborů v systému síťového úložiště zařízení My Book World Edition. Sdílené složky mohou být přístupné všem (veřejné) nebo jen vybraným uživatelům v síti (soukromé). Zařízení ve výchozím stavu obsahuje tři předem konfigurované a vyplněné sdílené složky: Public (Veřejná) vytvořená automaticky po úvodním nastavení Shared Music (Sdílená hudba) slouží k ukládání hudebních souborů, které chcete sdílet s ostatními. Shared Pictures (Sdílené obrázky) slouží k ukládání obrazových souborů, které chcete sdílet s ostatními. Shared Videos (Sdílená videa) Slouží k ukládání videosouborů, které chcete sdílet s ostatními. Důležité: Výchozí sdílené složky neměňte ani neodstraňujte. Mohlo by tím dojít k narušení sdílení souborů. Toto jsou výchozí složky pro Media Server (Twonky Media) a službu itunes. Další informace o použití služby Twonky Media naleznete v části Jak přehrávat/streamovat video, hudbu a fotografie na stránce 36. Další informace o použití služby itunes naleznete v části Použití služby itunes se zařízením My Book World Edition na stránce 43. Download (Stahované soubory) slouží k ukládání souborů pomocí nástroje Downloader (viz část Plánovaná stahování na stránce 117). Configuration (Konfigurace) toto je sdílená složka určená jen pro čtení, která obsahuje pouze soubor nápovědy a stránku pro přihlášení. Není určena pro sdílení ani ukládání dat a nesmí se do ní zasahovat. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ JEDNOTKY MY BOOK WORLD EDITION - 20

26 3 Zálohování počítačů v síti Software WD Anywhere Backup Software WD Anywhere Backup pro automatické zálohování umožňuje nastavení neustálého zálohování až pro pět počítačů v síti. Vyberte soubory, které chcete zálohovat, a nastavte zálohování; všechny uložené změny se následně budou automaticky zálohovat. Instalace software WD Anywhere Backup Důležité: Před instalací software WD Anywhere Backup je nutné připojit zařízení My Book World Edition k místní síti a zapnout jej. Tím zajistíte, že software WD Anywhere Backup rozpozná zařízení My Book World Edition a nainstaluje se v plné verzi místo 30denní zkušební verze. Windows 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM. Poznámka: Je-li v počítači funkce automatického přehrávání zakázána, je třeba nástroje nainstalovat ručně. Klepněte na nabídku Start a na položku Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP). Poklepejte na položku Setup.exe v kořenovém adresáři CD. 3. Windows Vista: Klepněte na položku Spustit setup.exe a klepněte na tlačítko Allow (Povolit). 4. V okně s ujednáním klepněte na položku Accept (Přijmout). 5. Pokud jste zařízení správně připojili pomocí okna Connect (Připojit), klepněte na tlačítko Next (Další). 6. Klepněte na položku WD Anywhere Backup. Poznámka: Zobrazení dalšího okna může chvíli trvat. 7. Vyberte v seznamu požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko OK. ZÁLOHOVÁNÍ POČÍTAČŮ V SÍTI - 21

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka

Disk My Book Live. Uživatelská příručka. Externí jednotka Disk My Book Live Uživatelská příručka Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů na technickou podporu

Více

Servis a podpora společnosti WD

Servis a podpora společnosti WD Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze

Více

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka

LIVE WD TV. Přehrávač s podporou streamování. Uživatelská příručka WD TV LIVE Přehrávač s podporou streamování Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora společnosti WD..........................

Více

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele

Externí jednotka. My Book. Essential Uživatelská příručka. My Book Essential Příručka uživatele My Book Essential Uživatelská příručka My Book Essential Příručka uživatele Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se před reklamací nejprve na nás.

Více

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný

My Passport. Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka. Externí přenosný My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné pevné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Essential SE Servis a podpora společnosti WD Pokud

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

My Passport Essential

My Passport Essential My Passport Essential Přenosný pevný disk Uživatelská příručkal výpl? Externí přenosný Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je

Více

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky

My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky My Passport Essential a Essential SE Ultra přenosné disky Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka disků My Passport Essential a Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli

Více

My Book Uživatelská příručka

My Book Uživatelská příručka My Book Uživatelská příručka Uživatelská příručka k disku My Book Externí stolní disk Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu

Více

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport

Externí přenosný. My Passport. přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele My Passport My Passport přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele My Passport Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte

Více

Přehrávač WD TV Live HD Media Player

Přehrávač WD TV Live HD Media Player Přehrávač WD TV Live HD Media Player Obsah 1 Důležité informace pro uživatele................ 1 Důležité bezpečnostní pokyny............................ 1 Servis a podpora WD...................................

Více

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x

Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Software WD SmartWare Uživatelská příručka Verze 1.6.x Program pro zálohování Uživatelské příručka softwaru WD SmartWare, verze 1,6.x Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém,

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra

Externí přenosný. My Passport Ultra. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka. Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra My Passport Ultra Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Příručka uživatele zařízení My Passport Ultra Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka

Přehrávač HD médií. O!Play HD2. Uživatelská příručka Přehrávač HD médií / O!Play HD2 Uživatelská příručka CZ5763 Druhé vydání Srpen 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru,

Více

My Book VelociRaptor TM Duo

My Book VelociRaptor TM Duo My Book VelociRaptor TM Duo Dvoudiskový úložný systém Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému My Book VelociRaptorT Duo Externí jednotka Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Uživatelská pøíruèka v6.5

Uživatelská pøíruèka v6.5 Thecus N3200XXX/N0503 Série N4200 N5200XXX/N5500 1U4200XXX/1U4600 Série N7700 N2200XXX N8200XXX/ Série N8800 Uživatelská pøíruèka v6.5 Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména

Více

My Passport pro počítače Mac

My Passport pro počítače Mac My Passport pro počítače Mac Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Externí přenosný Uživatelská příručka k disku My Passport pro počítače Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém,

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Všeobecné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali tablet Prestigio MultiPad2 Ultra

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu

OFFICEJET PRO 8600. Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu OFFICEJET PRO 8600 Začínáme Alapvető tudnivalók kézikönyv Úvodná príručka Başlarken Kılavuzu Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Struná píruka s ešením problém

Struná píruka s ešením problém Struná píruka s ešením problém O BSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 4 Seznámení s vaším počítačem...

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Stručná příručka s řešením problémů

Stručná příručka s řešením problémů Stručná příručka s řešením problémů OBSAH Registrace produktu 2 Důležité informace 2 Základní informace o počítači 4 Bezpečnost a pohodlí... 4 Bezpečnostní upozornění... 4 Zdravotní upozornění... 5 Seznámení

Více