proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění"

Transkript

1 Odpady a recyklace Přednáška č.2 - Třídění proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

2 KO je směsný odpad - obsahuje i řadu využitelných složek... sklo plasty bioodpad papír elektroodpad : Proč třídit odpad??? pro dobrý pocit z ekologie? je to in? pro zisk? protože musíme (chybí zdroje)? protože je to normální? :?...a proč tedy netřídíme? (viz konec přednášky) budeme-li třídit umožníme recyklaci 1) můžeme ušetřit zdroje (sklářský písek, ropu, dřevní hmotu...) odpad se stává surovinou (slušně placenou!) 2) ušetříme tak místo na skládkách

3 Separovaný sběr využitelných látkových skupin DO ČR cca. 70% obyvatel, Německo 81%, Rakousko od povinně odvozový (Haul-systém) menší nádoby l (i pytle) odvoz cca 1x/ týden vyšší účinnost, menší anonymita, vysoké náklady (spec. kontejnery na separ. odpad) donáškový (Bring-systém) sběrných hnízd (1/1000 ob) v docházkové vzdálenosti max. 5 min chůze kontejnery 1 3,2 m 3, účinnost do 70% (mentalita lidí + osvěta)

4 Příklady účinnosti systémů sběru: q sběrné hnízdo (3x kontejner-papír, plast, sklo à 3,2 m 3 ) + u zdroje nádoba na zbytkový odpad 10,55% vytříděno, zbytek na skládku q sběrné hnízdo (2x kontejner-plast, sklo à 3,2 m 3 ) + u zdroje nádoby na papír, bioodpad, zbytkový odpad 42,7% vytříděno q sběrné nádoby u zdroje (bioodpad, tříděný odpad vícesložkový sběr, zbytkový odpad) nutno dovytřídit, využitelných 58,2% V ČR převažuje donáškový systém - vzdálenost 113m, dle průzkumu jsou lidé ochotni jít až! 181m... Průzkum EKO-KOM 2010

5 Separace v praxi

6 Rozmístění sběrných hnízd v okolí školy

7 Pro separaci odlišené, normovaně barevné kontejnery či pytle: žlutý plasty +lahve i s víčky (neuzavřené), kelímky, fólie, PS -linolea, kartóny od nápojů (někde ano, separace) modrý papír +noviny, časopisy, celé knihy, kartóny, lepenky, kartóny od nápojů jen není-li jiná možnost -obaly s fóliemi (zmražené výrobky), tapety zelený/bílý sklo (barevné/čiré) +lahve, tabulové sklo -porcelán, zrcadla, žárovky a zářivky, uzávěry oranžový nápojové kartóny +kombinované obaly od nápojů, mléčných výrobků

8 Sběrné místo donáškového systému je-li třídění důsledné, sběr může být pro obec ziskový! * pozn. na konci přednášky! Pytlový sběr plastů a papíru Mělník 2006 Dostupnost kontejnerů na plast v ČR v 97% sídel sklo 87% papír <50% kov 25% kartón 1600 obcí

9 + směsný odpad černý/stříbrný kontejner + nebezpečný odpad (pod dohledem) velkoobjemový odpad (kontejnery až 34 m 3 ) nepravidelný svoz (informace!!!) I při separaci je obvykle nutné dotřídění (podmínka následného efektivního nakládání s odpadem). (magneticky, vzduchem, vodou, optický separátor, ručně, ) vhodnější je separace již u původce. Slaďování legislativy s EU zvyšování efektivity třídění povinné třídění bioodpadu ve městech >10 5 obyvatel do 3 let hnědý kontejner >2x10 4 obyvatel do 5 let +zbytky jídla, ovoce a zeleniny, dřevěný popel -dětské pleny, sáčky do vysavačů, popel z uhlí

10 Ruční třídící linka odpadu VIDEO

11 Žebrákovi v Pekingu trvá průměrně 3min, než prohlédne odpadkový koš, zda tam není něco k snědku či vratné obaly od nápojů tvoří tak důležitý prvek procesu třídění a následné recyklace odpadů. Metro

12 Pokrytí svozu odpadu v Praze komerčními společnostmi

13 V památkové zóně v centru Kontejnery na směsný i tříděný odpad jsou neestetické! (nekapacitní?)...tím více pytlový sběr!!! alternativa ZAPUŠTĚNÉ (PODZEMNÍ) KONTEJNERY

14

15 Významnou část KO dnes již tvoří separované složky Graf 6 Komunální odpad dle způsobu svozu v roce 2011, v tunách Municipal waste by type of collection in tonnes; 2011; tonnes Běžný svoz / Standard collection of waste % % 33% Svoz objemného odpadu / Collection of bulky waste Odpady z komunálních služeb / Waste from municipal services % % odděleně sbírané složky 25% 21% 11% 10% Papír / Paper Sklo / Glass Plasty / Plastics Kovy / Metals Údaje - ČSÚ 2012 Ostatní / Others Vytříděné odpady Praha Přepočet os/rok ,17 9,56 12,73 0,65

16 Výsledky třídění odpadu v Praze [t] nárůst-zlepšení oproti 2005! Množství odpadu [%] vytříděný v Praze 2012/2005: Plast +66 % Papír (tradice) +17 % Sklo +80 % Nápojové kartony +376 % Zdroj: Pražské služby V ČR třídí odpad 69% obyvatel 46kg/os.rok (tvrdí to o sobě však 77% ) (průzkum EKO-KOM 2008) požadavek EU do kg/os.rok splněn více zapojit firmy! (Zpráva z bulvárního tisku) o separaci v domácnosti rozhodují častěji ženy, její realizací však pověřují mužskou část domácnosti

17 V Praze 11 sběrných dvorů... + cca 3000 sběrných míst (1/2 kontejner na nápojové kartony, 1/10 oddělený sběr čirého a barevného skla) Výsledek??? t papíru 8 800t skla 7 160t směsných plastů 170t kartonů na nápoje

18 Jaké jsou důvody těch, kteří netřídí??? Lenost (mám to daleko) Nemám k tomu podmínky (není kam třídit) Nemá to cenu stejně se to někde smíchá Nic z toho nemám Nikdy jsem to nedělal Není to tak složité, jak to vypadá v ČR je cca 180tis kontejnerů, prům vzdálenost 113m!

19 A přitom je to tak snadné!!! Do nádob na tříděný odpad nepatří odpad z podnikatelského sektoru! = přeplněné nádoby! Ještě smutnější je, když někdo vytříděný odpad znehodnotí!

20 Efekt třídění jak dosáhnout max. výtěžnosti??? (spolu s kvalitou třídění předpoklad recyklace!) Informovanost (osvěta, výchova) Co pro to můžete udělat VY??? Motivace ekonomická soutěž obcí "My třídíme nejlépe - kraj Vysočina "My už třídit umíme - Plzeňský kraj... Informovanost o sběru (mapa sběrných míst v Jablonci n.n., info OÚ) Pohodlnost sběru blízkost a vhodnost umístění kont. Přístup zodpovědných osob na Magistrátu, OÚ... Výsledek? velké rozdíly (kraje, obce velké/malé)... Celkově 2008 vytřízeno o 10% víc než 2007, 6x víc než 1999! Republikový průměr (2008) 53,1 kg (od r stagnace) Karlovarský kraj 38,3 kg Pardubický kraj 76,4 kg

21 Informační kampaně: MHD letáky do domácností výlep, billboardy internet TV a další média Začít už u malých dětí...

22 Podle Zprávy o stavu ŽP Odpadů celkem 28,1mil t Rec/využito 23,1 milionu tun ( 86,3 %) muselo být vytříděno (zeminy)! vytříděný odpad na v roce 2008 podle krajů [kg.ob -1 ] Plzeňský 51,9 Praha 47,8 Liberecký 75,4 Pardubický 76,4 Královéhradecký 70,1 Vysočina 49,2 Zlínský 49,5 Olomoucký 74,2 Jihomoravský 38,0 Jihočeský 56,6 Moravskoslezský 52,9 Středočeský 40,1 Karlovarský 38,3 Ústecký 56,0

23 Vliv světové hospodářské krize na třídění odpadů v ČR Za 10let se Češi naučili třídit (plastové obaly ČR nejlepší v Evropě!) Meziroční růst objemu vytříděného KO o 13,4 %, míra recyklace PET lahví 60%! 2008 ceny surovin a ropy klesaly... řada evropských zpracovatelů krachuje (sklárny,...)... Čína, jako největší odběratel rec.plastu přestává odebírat... Proto cena papíru ve výkupu klesla o 100%, plasty o 70%, železo... výsledek mnohdy bylo levnější vyvézt vytříděný odpad do spalovny či na skládku Řešení podpora zpracovatelů u nás podpora recyklovaných materiálů (nejen finanční, ale i vývoj technologií)

24 Třídění podléhá zákonu trhu... Odpady (poptávka po nich) stimulují separaci!!! Dneska už se dělníkům nechce vozit zbytky železa do sběru a dnes? Kolik za sběr prosinec 08 září 12 Smíšený papír -0,50 až 0,10 Kč 1,50 Kč Novinový papír 0,20 až 0,50 Kč 2,10 Kč Karton -0,50 až 0,20 Kč 0,50 Kč Železo 1 až 2 Kč 4 až 6 Kč Hliník 4 až 7 Kč 15 až 30 Kč Pozn. ceny se liší podle výkupní firmy a umístění sběrny; minus není chyba, sběrny si nechaly za papír i platit!!!

25 Někdy se i tříděný odpad stane nepohodlným... nepochopitelné!!! Opět a opět informovanost a výchova...

26 Obaly... PROČ? Ochrana obsahu, přeprava, hygiena, reklama - jsou vždy nutné??? HISTORIE OBALU lepší obal vyžaduje méně konzervantů! a jeho ekologická šetrnost listy+kůže? keramika 2500 před n.l. dřevo sklo 1795 (Napoleon) - vhodný, je-li vratný plech válka - energeticky náročná výroba i recyklace papír je možné jej recyklovat není-li znečištěn plast (PE, PVC) mnoho druhů, při spalování dioxiny, na skládce zabírá místo karton kompozitní materiál, pro recyklaci oddělit?

27 Příklad studie nápojových obalů (http://www.mzp.cz/cz/studie_o_problematice_obalu) Provedeno na výzvu MŽP pro přípravu nového zákona o obalech. Výsledky? nepřekvapí... Nejvíce zatěžují ŽP nevratné skleněné lahve a Al plechovky Recyklace jakýchkoliv obalů snižuje jejich negativní dopad Obaly o větším objemu mají menší vliv než ty malé Vzhledem k materiálové základně a spotřebované E je vítězem...

28

29 Podíl obalů v odpadech? 50% obj. 25% hmot. TKO snížit R+R+R Omezovat množství (Reduction)-koncentrované výrobky, sáčky na detergenty, tašky na jedno použití (rozložitelné obaly) Opětovné využívání (Reusing)-vratné lahve (10x 40x) doprava plastové lahve - novela zákona o obalech 2008? Využívání surovin (Recykling)-čistý vytříděný materiál obaly třídit a recyklovat, a dále: preferovat obaly vratné a recyklovatelné minimalizovat hmotnost a objem obal/výrobek (využívat větší a úsporná balení výrobků) znevýhodnit netříditelné obaly-odpady nepoužívat výrobky na jedno použití

30 Z hlediska zákona o obalech (blíže viz Legislativa) se do statistik započítávají nejen spotřebitelské obaly, ale rovněž obaly komerční (ty se k zákazníkovi vůbec nedostanou), činí asi 1/3 (fólie, palety, krabice, přepravky...) Specifika komerčních obalů: + oddělí se již u prodejce = nejsou znečištěné čistá surovina - je jich hodně (běžný supermarket denně 2-3m 3 stlač.fólie!)

31 Plastové obaly Plasty svět ročně 500 mld. až 1 bilión tašek; cca 3% se dostanou do přírody (vč. úletu ze skládek) Jsou symbolem konzumní společnosti Plasty v ČR tis. tun (2005), z toho obaly 97%... jen Tesco mil tašek zdarma =45mil Kč! Nákupní taška - dříve igelit (obchodní název pro PVC), dnes PE; tašky 0,055 0,06mm, rozkládá se asi let, recyklováno 1% Fakta co nevíte o igelitkách Zbytečný odpad 90% igelitek končí na skládce/spalovně tašky zdarma Albert+Hypernova denně 164tis taška slouží ½ h (+ v koši?) dále se na skládce rozkládá až 100let 3-5% veškerého odpadu! odhozené tašky zabijí ročně 1M ptáků a jiných živ. materiál se dováží, přestože Litvínov granule vyrábí Nahradily 3x dražší papírové sáčky

32 Co se s tímto zbytečným plastem děje? Celkově (...jen 1/3 plastů byla recyklována! [2008]) Igelitky = směsný (méně kvalitní) plast (na rozdíl od PET) Zpracování: PET obalů lahví drcením na: textilní střiž umělé vlákno na bundy regranulát zahradní nábytek, plastové tašky směsných plastů na profily (protihlukové stěny) plastů chemickou recyklací syntetická nafta energetické využití směsných plastů v cementárnách nebo ve vysoké peci :

33 PAŘÍŽ - Plastový sáček dostane člověk ve Francii prakticky při každém nákupu i když ho nepotřebuje. Průměrná doba jejich využití je dvacet minut, během nichž je nákup přinesen domů. Rozložení sáčku v přírodě může trvat sto až čtyři sta let. To je argument, pod kterým vedou francouzští ekologové kampaň za úplné odstranění těchto obalů z distribuční sítě. Francouzům by podle nedávného průzkumu ale takový krok nevadil stýská se jim po papírových taškách z filmů 60 let. [ČTK ] ZANZIBAR 2006 zákaz používání plastových tašek Rozvojové země změna tradic!!!

34 Recyklační značky na obalech 1 PET Recyklovatelný materiál - označení způsobu rec. výrobku (značka - HDPE, PVC nebo číslo) označuje technologii, jak má být výrobek zpracován Pro označení výrobků s obsahem recyklovaných materiálů (označení a popis podle normy) Umístění značky na obalu znamená, že za něj výrobce obalů zaplatil do národního systému za zpětný odběr obalu (V ČR firma EKO-KOM) servisní poplatek k recyklaci na území státu (neznamená to, že bude recyklován)

35 Další značky na obalech Výrobek obsahující min 90% sběrového papíru. Uděluje Výzkumný ústav papírenský. Uděluje MŽP ČR (Český ekologický ústav): Posuzován životní cyklus (jak a z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje) jaký je jeho "provoz" (emise, spotřeba E), i obal (barvy, kotle, nábytek...) aktuální seznam výrobků na internetu

36 Papír PAP 22 Vlnitá lepenka PAP 20 Hladká lepenka PAP 21 Bílé sklo GL 70 Zelené sklo GL 71 Hnědé sklo GL 72 Ocel FE 40 Hliník ALU 41 Dřevo FOR 50 Polyethylentereftalát PET 1 Polyvinylchlorid PVC 3 Polystyrén PS 6 Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 Polyetylén (lineární) HDPE 2 Typ recyklovatelného materiálu označení na obalech Nápojový karton C/PAP 81 a 84 komb. obal, převládá papír

37 Označení jak nakládat s použitým obalem NENÍ POVINNÉ na rozdíl od značek identifikujících složení obalu dle zákona o Obalech (477/2001 Sb.) VŠE kromě odpadů N, vratných obalů!!! a... výrobek, který nese tuto značku, nepatří do KO. O jeho likvidaci se má postarat výrobce! (elektro) Zdroj : prováděcí vyhláška MŽP Recyklace obalů dle zákona od roku 2001 výrobce zajistí využití obalů (recyklace, energetická+organická recyklace) >45% HMOT. rok 2004, z toho alespoň 38% recyklace nárůst (rok %/45%) Zajistí si zpětný odběr (sám/smluví si firmu/smlouva s EKO-KOM)

38 Jak ČR plní závazky ohledně obalů? Zálohování a reusing obalů ovlivňuje rovněž volbu materiálů Po zavedení zálohy na obaly v Německu výrobci upřednostňují sklo a plasty, obliba plechovek klesá...

39 EKO-KOM, a.s. je společnost, která zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Dvě zákonné povinnosti: Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Obce a města mají povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly. EKO-KOM je prostředníkem: Od producentů přijímá platby dle vykazované produkce obalů (např. 0,005Kč za každou PETku) Obcím přispívá na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu (2009 pro Prahu 100 M Kč)

40 EKO-KOM dále: zajišťuje reklamu (TV, letáky...) Reklamní spoty jaktridit.cz

41 TV reklama třídění odpadu Nebuďte líní, třiďte odpad! 2005 Nebuďte líní, třiďte správně! 2006 Má to smysl, třiďte odpad! 2008 Jakýkoliv důvod je dobrý třiďte odpad! 2010 Má to smysl, třiďte odpad! 2011 Dobré věci mají smysl jen když se v nich pokračuje!

42 Motivace zákazníka k zmenšení ekologického dopadu obalů/odpadů Záloha (částka vázaná na vratný obal) ovlivňuje chování spotřebitele (stimuluje k odevzdání) soustředění vrácených obalů (znovuvyužití/zpracování)! zvyšuje cenu výrobků = výhodnější nevratné výrobky? Ekologická daň (obecný ekol. nástroj) pro výrobky s neg. vlivem (jednocestné obaly = na jedno použití) ovlivňuje preference spotřebitele při výběru zboží! daně = citlivý ekonomický a politický nástroj Informovanost, výchova... studie ukazují, že silnější než ekonomický nástroj je přesvědčení o správném konání že se recykluje!

43 Výsledek??? ČR bylo za r.2006 vyprodukováno na jednoho obyvatele nejméně nerecyklovatelných obalů v EU!. V ČR třídí 69% obyvatel (+8% to o sobě tvrdí ) Po vytřídění bylo (2006) 66% odpadů z obalů (547 tis.t) zužitkováno EKO-KOM 2006

44 To nás v Evropě staví na nejlepší příčky v žebříčku zemí podle třídění plastů již v r.2005 jsme plnili hodnoty k roku 2012 Češi v r.2011 vytřídili využili 72% obalů Dle mého názoru by člověk měl být zodpovědný za věci, které vyrobí a za nakládání s nimi. (student 3.roč. oboru Z esej, recyklace)

45 Závěr třídit odpad je správné, ekonomické i ekologické různé způsoby separace jsou různě efektivní i třídit je třeba se postupně naučit! (psychologicky i prakticky) motivace? informovanost, dostupnost, ekonomika, přesvědčení! obaly významná část KO, různé materiály = různý vliv na ŽP (vybírá si zákazník!) značky na obalech napomáhají třídění a rozhodování spotřebitelů EKO-KOM je prostředníkem mezi producenty obalů a jejich zpracovateli MOTIVACE zákazníka i výrobce je podmínkou využití obalu

46 Doporučené odkazy Stránky krajského úřadu sekce ODPADY Hra "ODPADY ÚTOČÍ" - zadej do vyhledávače! Ekoznačka ekologicky šetrný výrobek

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od: 01.08.2015 Platnost do: Zpracoval: Zdeňka Motlová Dne: 27.05.2015. Dne: 22.06.2015 Usnesení č.

Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od: 01.08.2015 Platnost do: Zpracoval: Zdeňka Motlová Dne: 27.05.2015. Dne: 22.06.2015 Usnesení č. Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001

OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 OBEC CHUCHELNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE CHUCHELNA Zastupitelstvo obce Chuchelna schválilo usnesením č.... ze dne 6.12.2001 dle ustanovení

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 ZADÁNÍ PRÁCE PODLE SMLOUVY Č. SP/II/2F1/16/07 Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor odpadů Vršovická 65 100 10 Praha 10

Více

Vzdělávací kurz pro uklízečky. Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Vzdělávací kurz pro uklízečky. Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ další materiály papír plasty Vzdělávací kurz pro uklízečky ZNAČENÍ OBALŮ Trojúhelník ze šipek doplněný

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA

ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA ODPADY- RECYKLACE PAPÍRU A SKLA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_17 Tématický celek:

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více