proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění"

Transkript

1 Odpady a recyklace Přednáška č.2 - Třídění proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

2 KO je směsný odpad - obsahuje i řadu využitelných složek... sklo plasty bioodpad papír elektroodpad : Proč třídit odpad??? pro dobrý pocit z ekologie? je to in? pro zisk? protože musíme (chybí zdroje)? protože je to normální? :?...a proč tedy netřídíme? (viz konec přednášky) budeme-li třídit umožníme recyklaci 1) můžeme ušetřit zdroje (sklářský písek, ropu, dřevní hmotu...) odpad se stává surovinou (slušně placenou!) 2) ušetříme tak místo na skládkách

3 Separovaný sběr využitelných látkových skupin DO ČR cca. 70% obyvatel, Německo 81%, Rakousko od povinně odvozový (Haul-systém) menší nádoby l (i pytle) odvoz cca 1x/ týden vyšší účinnost, menší anonymita, vysoké náklady (spec. kontejnery na separ. odpad) donáškový (Bring-systém) sběrných hnízd (1/1000 ob) v docházkové vzdálenosti max. 5 min chůze kontejnery 1 3,2 m 3, účinnost do 70% (mentalita lidí + osvěta)

4 Příklady účinnosti systémů sběru: q sběrné hnízdo (3x kontejner-papír, plast, sklo à 3,2 m 3 ) + u zdroje nádoba na zbytkový odpad 10,55% vytříděno, zbytek na skládku q sběrné hnízdo (2x kontejner-plast, sklo à 3,2 m 3 ) + u zdroje nádoby na papír, bioodpad, zbytkový odpad 42,7% vytříděno q sběrné nádoby u zdroje (bioodpad, tříděný odpad vícesložkový sběr, zbytkový odpad) nutno dovytřídit, využitelných 58,2% V ČR převažuje donáškový systém - vzdálenost 113m, dle průzkumu jsou lidé ochotni jít až! 181m... Průzkum EKO-KOM 2010

5 Separace v praxi

6 Rozmístění sběrných hnízd v okolí školy

7 Pro separaci odlišené, normovaně barevné kontejnery či pytle: žlutý plasty +lahve i s víčky (neuzavřené), kelímky, fólie, PS -linolea, kartóny od nápojů (někde ano, separace) modrý papír +noviny, časopisy, celé knihy, kartóny, lepenky, kartóny od nápojů jen není-li jiná možnost -obaly s fóliemi (zmražené výrobky), tapety zelený/bílý sklo (barevné/čiré) +lahve, tabulové sklo -porcelán, zrcadla, žárovky a zářivky, uzávěry oranžový nápojové kartóny +kombinované obaly od nápojů, mléčných výrobků

8 Sběrné místo donáškového systému je-li třídění důsledné, sběr může být pro obec ziskový! * pozn. na konci přednášky! Pytlový sběr plastů a papíru Mělník 2006 Dostupnost kontejnerů na plast v ČR v 97% sídel sklo 87% papír <50% kov 25% kartón 1600 obcí

9 + směsný odpad černý/stříbrný kontejner + nebezpečný odpad (pod dohledem) velkoobjemový odpad (kontejnery až 34 m 3 ) nepravidelný svoz (informace!!!) I při separaci je obvykle nutné dotřídění (podmínka následného efektivního nakládání s odpadem). (magneticky, vzduchem, vodou, optický separátor, ručně, ) vhodnější je separace již u původce. Slaďování legislativy s EU zvyšování efektivity třídění povinné třídění bioodpadu ve městech >10 5 obyvatel do 3 let hnědý kontejner >2x10 4 obyvatel do 5 let +zbytky jídla, ovoce a zeleniny, dřevěný popel -dětské pleny, sáčky do vysavačů, popel z uhlí

10 Ruční třídící linka odpadu VIDEO

11 Žebrákovi v Pekingu trvá průměrně 3min, než prohlédne odpadkový koš, zda tam není něco k snědku či vratné obaly od nápojů tvoří tak důležitý prvek procesu třídění a následné recyklace odpadů. Metro

12 Pokrytí svozu odpadu v Praze komerčními společnostmi

13 V památkové zóně v centru Kontejnery na směsný i tříděný odpad jsou neestetické! (nekapacitní?)...tím více pytlový sběr!!! alternativa ZAPUŠTĚNÉ (PODZEMNÍ) KONTEJNERY

14

15 Významnou část KO dnes již tvoří separované složky Graf 6 Komunální odpad dle způsobu svozu v roce 2011, v tunách Municipal waste by type of collection in tonnes; 2011; tonnes Běžný svoz / Standard collection of waste % % 33% Svoz objemného odpadu / Collection of bulky waste Odpady z komunálních služeb / Waste from municipal services % % odděleně sbírané složky 25% 21% 11% 10% Papír / Paper Sklo / Glass Plasty / Plastics Kovy / Metals Údaje - ČSÚ 2012 Ostatní / Others Vytříděné odpady Praha Přepočet os/rok ,17 9,56 12,73 0,65

16 Výsledky třídění odpadu v Praze [t] nárůst-zlepšení oproti 2005! Množství odpadu [%] vytříděný v Praze 2012/2005: Plast +66 % Papír (tradice) +17 % Sklo +80 % Nápojové kartony +376 % Zdroj: Pražské služby V ČR třídí odpad 69% obyvatel 46kg/os.rok (tvrdí to o sobě však 77% ) (průzkum EKO-KOM 2008) požadavek EU do kg/os.rok splněn více zapojit firmy! (Zpráva z bulvárního tisku) o separaci v domácnosti rozhodují častěji ženy, její realizací však pověřují mužskou část domácnosti

17 V Praze 11 sběrných dvorů... + cca 3000 sběrných míst (1/2 kontejner na nápojové kartony, 1/10 oddělený sběr čirého a barevného skla) Výsledek??? t papíru 8 800t skla 7 160t směsných plastů 170t kartonů na nápoje

18 Jaké jsou důvody těch, kteří netřídí??? Lenost (mám to daleko) Nemám k tomu podmínky (není kam třídit) Nemá to cenu stejně se to někde smíchá Nic z toho nemám Nikdy jsem to nedělal Není to tak složité, jak to vypadá v ČR je cca 180tis kontejnerů, prům vzdálenost 113m!

19 A přitom je to tak snadné!!! Do nádob na tříděný odpad nepatří odpad z podnikatelského sektoru! = přeplněné nádoby! Ještě smutnější je, když někdo vytříděný odpad znehodnotí!

20 Efekt třídění jak dosáhnout max. výtěžnosti??? (spolu s kvalitou třídění předpoklad recyklace!) Informovanost (osvěta, výchova) Co pro to můžete udělat VY??? Motivace ekonomická soutěž obcí "My třídíme nejlépe - kraj Vysočina "My už třídit umíme - Plzeňský kraj... Informovanost o sběru (mapa sběrných míst v Jablonci n.n., info OÚ) Pohodlnost sběru blízkost a vhodnost umístění kont. Přístup zodpovědných osob na Magistrátu, OÚ... Výsledek? velké rozdíly (kraje, obce velké/malé)... Celkově 2008 vytřízeno o 10% víc než 2007, 6x víc než 1999! Republikový průměr (2008) 53,1 kg (od r stagnace) Karlovarský kraj 38,3 kg Pardubický kraj 76,4 kg

21 Informační kampaně: MHD letáky do domácností výlep, billboardy internet TV a další média Začít už u malých dětí...

22 Podle Zprávy o stavu ŽP Odpadů celkem 28,1mil t Rec/využito 23,1 milionu tun ( 86,3 %) muselo být vytříděno (zeminy)! vytříděný odpad na v roce 2008 podle krajů [kg.ob -1 ] Plzeňský 51,9 Praha 47,8 Liberecký 75,4 Pardubický 76,4 Královéhradecký 70,1 Vysočina 49,2 Zlínský 49,5 Olomoucký 74,2 Jihomoravský 38,0 Jihočeský 56,6 Moravskoslezský 52,9 Středočeský 40,1 Karlovarský 38,3 Ústecký 56,0

23 Vliv světové hospodářské krize na třídění odpadů v ČR Za 10let se Češi naučili třídit (plastové obaly ČR nejlepší v Evropě!) Meziroční růst objemu vytříděného KO o 13,4 %, míra recyklace PET lahví 60%! 2008 ceny surovin a ropy klesaly... řada evropských zpracovatelů krachuje (sklárny,...)... Čína, jako největší odběratel rec.plastu přestává odebírat... Proto cena papíru ve výkupu klesla o 100%, plasty o 70%, železo... výsledek mnohdy bylo levnější vyvézt vytříděný odpad do spalovny či na skládku Řešení podpora zpracovatelů u nás podpora recyklovaných materiálů (nejen finanční, ale i vývoj technologií)

24 Třídění podléhá zákonu trhu... Odpady (poptávka po nich) stimulují separaci!!! Dneska už se dělníkům nechce vozit zbytky železa do sběru a dnes? Kolik za sběr prosinec 08 září 12 Smíšený papír -0,50 až 0,10 Kč 1,50 Kč Novinový papír 0,20 až 0,50 Kč 2,10 Kč Karton -0,50 až 0,20 Kč 0,50 Kč Železo 1 až 2 Kč 4 až 6 Kč Hliník 4 až 7 Kč 15 až 30 Kč Pozn. ceny se liší podle výkupní firmy a umístění sběrny; minus není chyba, sběrny si nechaly za papír i platit!!!

25 Někdy se i tříděný odpad stane nepohodlným... nepochopitelné!!! Opět a opět informovanost a výchova...

26 Obaly... PROČ? Ochrana obsahu, přeprava, hygiena, reklama - jsou vždy nutné??? HISTORIE OBALU lepší obal vyžaduje méně konzervantů! a jeho ekologická šetrnost listy+kůže? keramika 2500 před n.l. dřevo sklo 1795 (Napoleon) - vhodný, je-li vratný plech válka - energeticky náročná výroba i recyklace papír je možné jej recyklovat není-li znečištěn plast (PE, PVC) mnoho druhů, při spalování dioxiny, na skládce zabírá místo karton kompozitní materiál, pro recyklaci oddělit?

27 Příklad studie nápojových obalů (http://www.mzp.cz/cz/studie_o_problematice_obalu) Provedeno na výzvu MŽP pro přípravu nového zákona o obalech. Výsledky? nepřekvapí... Nejvíce zatěžují ŽP nevratné skleněné lahve a Al plechovky Recyklace jakýchkoliv obalů snižuje jejich negativní dopad Obaly o větším objemu mají menší vliv než ty malé Vzhledem k materiálové základně a spotřebované E je vítězem...

28

29 Podíl obalů v odpadech? 50% obj. 25% hmot. TKO snížit R+R+R Omezovat množství (Reduction)-koncentrované výrobky, sáčky na detergenty, tašky na jedno použití (rozložitelné obaly) Opětovné využívání (Reusing)-vratné lahve (10x 40x) doprava plastové lahve - novela zákona o obalech 2008? Využívání surovin (Recykling)-čistý vytříděný materiál obaly třídit a recyklovat, a dále: preferovat obaly vratné a recyklovatelné minimalizovat hmotnost a objem obal/výrobek (využívat větší a úsporná balení výrobků) znevýhodnit netříditelné obaly-odpady nepoužívat výrobky na jedno použití

30 Z hlediska zákona o obalech (blíže viz Legislativa) se do statistik započítávají nejen spotřebitelské obaly, ale rovněž obaly komerční (ty se k zákazníkovi vůbec nedostanou), činí asi 1/3 (fólie, palety, krabice, přepravky...) Specifika komerčních obalů: + oddělí se již u prodejce = nejsou znečištěné čistá surovina - je jich hodně (běžný supermarket denně 2-3m 3 stlač.fólie!)

31 Plastové obaly Plasty svět ročně 500 mld. až 1 bilión tašek; cca 3% se dostanou do přírody (vč. úletu ze skládek) Jsou symbolem konzumní společnosti Plasty v ČR tis. tun (2005), z toho obaly 97%... jen Tesco mil tašek zdarma =45mil Kč! Nákupní taška - dříve igelit (obchodní název pro PVC), dnes PE; tašky 0,055 0,06mm, rozkládá se asi let, recyklováno 1% Fakta co nevíte o igelitkách Zbytečný odpad 90% igelitek končí na skládce/spalovně tašky zdarma Albert+Hypernova denně 164tis taška slouží ½ h (+ v koši?) dále se na skládce rozkládá až 100let 3-5% veškerého odpadu! odhozené tašky zabijí ročně 1M ptáků a jiných živ. materiál se dováží, přestože Litvínov granule vyrábí Nahradily 3x dražší papírové sáčky

32 Co se s tímto zbytečným plastem děje? Celkově (...jen 1/3 plastů byla recyklována! [2008]) Igelitky = směsný (méně kvalitní) plast (na rozdíl od PET) Zpracování: PET obalů lahví drcením na: textilní střiž umělé vlákno na bundy regranulát zahradní nábytek, plastové tašky směsných plastů na profily (protihlukové stěny) plastů chemickou recyklací syntetická nafta energetické využití směsných plastů v cementárnách nebo ve vysoké peci :

33 PAŘÍŽ - Plastový sáček dostane člověk ve Francii prakticky při každém nákupu i když ho nepotřebuje. Průměrná doba jejich využití je dvacet minut, během nichž je nákup přinesen domů. Rozložení sáčku v přírodě může trvat sto až čtyři sta let. To je argument, pod kterým vedou francouzští ekologové kampaň za úplné odstranění těchto obalů z distribuční sítě. Francouzům by podle nedávného průzkumu ale takový krok nevadil stýská se jim po papírových taškách z filmů 60 let. [ČTK ] ZANZIBAR 2006 zákaz používání plastových tašek Rozvojové země změna tradic!!!

34 Recyklační značky na obalech 1 PET Recyklovatelný materiál - označení způsobu rec. výrobku (značka - HDPE, PVC nebo číslo) označuje technologii, jak má být výrobek zpracován Pro označení výrobků s obsahem recyklovaných materiálů (označení a popis podle normy) Umístění značky na obalu znamená, že za něj výrobce obalů zaplatil do národního systému za zpětný odběr obalu (V ČR firma EKO-KOM) servisní poplatek k recyklaci na území státu (neznamená to, že bude recyklován)

35 Další značky na obalech Výrobek obsahující min 90% sběrového papíru. Uděluje Výzkumný ústav papírenský. Uděluje MŽP ČR (Český ekologický ústav): Posuzován životní cyklus (jak a z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje) jaký je jeho "provoz" (emise, spotřeba E), i obal (barvy, kotle, nábytek...) aktuální seznam výrobků na internetu

36 Papír PAP 22 Vlnitá lepenka PAP 20 Hladká lepenka PAP 21 Bílé sklo GL 70 Zelené sklo GL 71 Hnědé sklo GL 72 Ocel FE 40 Hliník ALU 41 Dřevo FOR 50 Polyethylentereftalát PET 1 Polyvinylchlorid PVC 3 Polystyrén PS 6 Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 Polyetylén (lineární) HDPE 2 Typ recyklovatelného materiálu označení na obalech Nápojový karton C/PAP 81 a 84 komb. obal, převládá papír

37 Označení jak nakládat s použitým obalem NENÍ POVINNÉ na rozdíl od značek identifikujících složení obalu dle zákona o Obalech (477/2001 Sb.) VŠE kromě odpadů N, vratných obalů!!! a... výrobek, který nese tuto značku, nepatří do KO. O jeho likvidaci se má postarat výrobce! (elektro) Zdroj : prováděcí vyhláška MŽP Recyklace obalů dle zákona od roku 2001 výrobce zajistí využití obalů (recyklace, energetická+organická recyklace) >45% HMOT. rok 2004, z toho alespoň 38% recyklace nárůst (rok %/45%) Zajistí si zpětný odběr (sám/smluví si firmu/smlouva s EKO-KOM)

38 Jak ČR plní závazky ohledně obalů? Zálohování a reusing obalů ovlivňuje rovněž volbu materiálů Po zavedení zálohy na obaly v Německu výrobci upřednostňují sklo a plasty, obliba plechovek klesá...

39 EKO-KOM, a.s. je společnost, která zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Dvě zákonné povinnosti: Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Obce a města mají povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly. EKO-KOM je prostředníkem: Od producentů přijímá platby dle vykazované produkce obalů (např. 0,005Kč za každou PETku) Obcím přispívá na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu (2009 pro Prahu 100 M Kč)

40 EKO-KOM dále: zajišťuje reklamu (TV, letáky...) Reklamní spoty jaktridit.cz

41 TV reklama třídění odpadu Nebuďte líní, třiďte odpad! 2005 Nebuďte líní, třiďte správně! 2006 Má to smysl, třiďte odpad! 2008 Jakýkoliv důvod je dobrý třiďte odpad! 2010 Má to smysl, třiďte odpad! 2011 Dobré věci mají smysl jen když se v nich pokračuje!

42 Motivace zákazníka k zmenšení ekologického dopadu obalů/odpadů Záloha (částka vázaná na vratný obal) ovlivňuje chování spotřebitele (stimuluje k odevzdání) soustředění vrácených obalů (znovuvyužití/zpracování)! zvyšuje cenu výrobků = výhodnější nevratné výrobky? Ekologická daň (obecný ekol. nástroj) pro výrobky s neg. vlivem (jednocestné obaly = na jedno použití) ovlivňuje preference spotřebitele při výběru zboží! daně = citlivý ekonomický a politický nástroj Informovanost, výchova... studie ukazují, že silnější než ekonomický nástroj je přesvědčení o správném konání že se recykluje!

43 Výsledek??? ČR bylo za r.2006 vyprodukováno na jednoho obyvatele nejméně nerecyklovatelných obalů v EU!. V ČR třídí 69% obyvatel (+8% to o sobě tvrdí ) Po vytřídění bylo (2006) 66% odpadů z obalů (547 tis.t) zužitkováno EKO-KOM 2006

44 To nás v Evropě staví na nejlepší příčky v žebříčku zemí podle třídění plastů již v r.2005 jsme plnili hodnoty k roku 2012 Češi v r.2011 vytřídili využili 72% obalů Dle mého názoru by člověk měl být zodpovědný za věci, které vyrobí a za nakládání s nimi. (student 3.roč. oboru Z esej, recyklace)

45 Závěr třídit odpad je správné, ekonomické i ekologické různé způsoby separace jsou různě efektivní i třídit je třeba se postupně naučit! (psychologicky i prakticky) motivace? informovanost, dostupnost, ekonomika, přesvědčení! obaly významná část KO, různé materiály = různý vliv na ŽP (vybírá si zákazník!) značky na obalech napomáhají třídění a rozhodování spotřebitelů EKO-KOM je prostředníkem mezi producenty obalů a jejich zpracovateli MOTIVACE zákazníka i výrobce je podmínkou využití obalu

46 Doporučené odkazy Stránky krajského úřadu sekce ODPADY Hra "ODPADY ÚTOČÍ" - zadej do vyhledávače! Ekoznačka ekologicky šetrný výrobek

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy

Bc. Zbyněk Lukáš. Problematika odpadového hospodářství se zaměřením na základní školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Bc. Zbyněk Lukáš II. NMgr. ročník prezenční studium Obor: Matematika a technická a informační výchova Problematika

Více

Sborník přednášek konference

Sborník přednášek konference Sborník přednášek konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady Organizační garant: EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 19 140 21 Praha 4 www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Tato publikace neprošla jazykovou

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku...

PRŮVODCE. ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... PRŮVODCE ODPADŮ Z DOMÁCNOSTÍ na Zábřežsku... Vážení spoluobčané, Dostáváte do rukou příručku, která by Vám měl poskytnout základní informace v oblasti odpadového hospodářství vašeho regionu a také především

Více

Odpadové hospodářství města Šenov

Odpadové hospodářství města Šenov Odpadové hospodářství města Šenov Zpracovatel: Arnika program Toxické látky a odpady Zpracoval: Ing. Milan Havel, tel.: 222 781 471, e-mail: milan.havel@arnika.org, Stručné shrnutí Cílem studie bylo navrhnout

Více

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Expertní analýza na téma: Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Odpadové hospodářství

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. 04 zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. / 07 Vážení klienti, dovolte mi na úvod, abych Vám alespoň krátce přiblížil činnost a výsledky systému EKO-KOM, a to zejména z pohledu firem, jež svými

Více

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár

Nakládání s odpady v gastronomické praxi. Aleš Komár Nakládání s odpady v gastronomické praxi Aleš Komár Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno: Komár Aleš Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že: beru na vědomí, že

Více

Tepelná úprava Recyklace

Tepelná úprava Recyklace Odpady a recyklace Přednáška č.3 - Skládkování odpadu Tepelná úprava Recyklace nakládání s odpady jak se zbavit odpadu popis +/- jednotlivých metod uložení na skládku - SKLÁDKOVÁNÍ tepelná úprava odpadu

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Směrná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh

Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024. První návrh Program prevence komunálních odpadů pro ČR 2014-2024 První návrh Září 2012 Publikace byla připravena díky finanční podpoře organizací Patagonia a International Visegrad Fund. Vydalo Hnutí DUHA Ivo Kropáček

Více

Unikátní křižovatka otevřena

Unikátní křižovatka otevřena Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 12 / prosinec 2009 ročník 8 cena 15 Kč Kniha nejlepších turistických nabídek Jednou se budeme muset podělit o bohatství celé zeměkoule,

Více

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF LANDSCAPE WATER MANAGEMENT SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ

Více

aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava

aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava EKOLOGICKY ŠETRNÁ DOMÁCNOST aneb pár rad pro spotřebitele, kteří to s životním prostředím myslí dobře Eko-info centrum Ostrava Tento materiál samozřejmě není vyčerpávajícím výčtem, co všechno můžeme ve

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh logistického systému pro sběr a energetické využití objemného domovního odpadu Pavel

Více

Recyklace plastů ve strojírenské výrobě

Recyklace plastů ve strojírenské výrobě Recyklace plastů ve strojírenské výrobě Integrovaná Střední škola technická Mělník ( K učilišti 2566 276 01 Mělník ) Datum: 12. 1. 2010 Třída: 4.M Vypracoval: Matějka Milan Hodnocení: Recyklace Plastů:

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ!

ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! ODPADY?! VÍME JAK NA NĚ! Denně čteme v médiích zprávy, jak je naše planeta Země zahlcována odpady. Někdy jsou to velmi sugestivní články a televizní záznamy, z nichž běhá mráz po zádech. Miliony tun odpadků

Více

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ

Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina: KS - PRAHA Brejcha Radim pracovní skupina: Název práce: TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A JEHO NÁSLEDNÝ SVOZ Prohlášení:

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD

MÁ TO SMYSL TŘIĎTE ODPAD Vážení spoluobčané, město Třeboň ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. pro vás připravilo tento informační leták týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají na správním

Více

Kdo zaplatí konec skládek?

Kdo zaplatí konec skládek? TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU KVĚTEN ČERVEN 2015 www.moravskehospodarstvi.cz 4 Spalovna na severu Moravy je stále ve hře www.facebook.com/moravskehospodarstvi 11 Brno chce zpět protipovodňová

Více

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady

Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Plán odpadového hospodářství města Poděbrady 8/2005 Identifikační list Název akce: Plán odpadového hospodářství města Poděbrady Objednatel: Město Poděbrady Jiřího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČO: 00239640

Více

Plán odpadového hospodářství města Náchoda

Plán odpadového hospodářství města Náchoda Plán odpadového hospodářství města Náchoda 06/2010 Obsah: 1. Účel a důvod zpracování POH 3 2. Působnost a doba platnosti POH 3 3. Identifikační údaje 3 4. Zpracovatel POH 3 5. Analýza stávajícího stavu

Více

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM NÁVRH ROZVOJE SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍMI A OSTATNÍMI ODPADY VČETNĚ OBALOVÉ SLOŽKY V ÚSTÍ NAD LABEM Praha březen 2015 Název díla: Studie Návrh rozvoje systému hospodaření s komunálními a ostatními

Více