proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění"

Transkript

1 Odpady a recyklace Přednáška č.2 - Třídění proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu separace nebezpečných složek KO obaly vliv materiálu na třídění Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

2 KO je směsný odpad - obsahuje i řadu využitelných složek... sklo plasty bioodpad papír elektroodpad : Proč třídit odpad??? pro dobrý pocit z ekologie? je to in? pro zisk? protože musíme (chybí zdroje)? protože je to normální? :?...a proč tedy netřídíme? (viz konec přednášky) budeme-li třídit umožníme recyklaci 1) můžeme ušetřit zdroje (sklářský písek, ropu, dřevní hmotu...) odpad se stává surovinou (slušně placenou!) 2) ušetříme tak místo na skládkách

3 Separovaný sběr využitelných látkových skupin DO ČR cca. 70% obyvatel, Německo 81%, Rakousko od povinně odvozový (Haul-systém) menší nádoby l (i pytle) odvoz cca 1x/ týden vyšší účinnost, menší anonymita, vysoké náklady (spec. kontejnery na separ. odpad) donáškový (Bring-systém) sběrných hnízd (1/1000 ob) v docházkové vzdálenosti max. 5 min chůze kontejnery 1 3,2 m 3, účinnost do 70% (mentalita lidí + osvěta)

4 Příklady účinnosti systémů sběru: q sběrné hnízdo (3x kontejner-papír, plast, sklo à 3,2 m 3 ) + u zdroje nádoba na zbytkový odpad 10,55% vytříděno, zbytek na skládku q sběrné hnízdo (2x kontejner-plast, sklo à 3,2 m 3 ) + u zdroje nádoby na papír, bioodpad, zbytkový odpad 42,7% vytříděno q sběrné nádoby u zdroje (bioodpad, tříděný odpad vícesložkový sběr, zbytkový odpad) nutno dovytřídit, využitelných 58,2% V ČR převažuje donáškový systém - vzdálenost 113m, dle průzkumu jsou lidé ochotni jít až! 181m... Průzkum EKO-KOM 2010

5 Separace v praxi

6 Rozmístění sběrných hnízd v okolí školy

7 Pro separaci odlišené, normovaně barevné kontejnery či pytle: žlutý plasty +lahve i s víčky (neuzavřené), kelímky, fólie, PS -linolea, kartóny od nápojů (někde ano, separace) modrý papír +noviny, časopisy, celé knihy, kartóny, lepenky, kartóny od nápojů jen není-li jiná možnost -obaly s fóliemi (zmražené výrobky), tapety zelený/bílý sklo (barevné/čiré) +lahve, tabulové sklo -porcelán, zrcadla, žárovky a zářivky, uzávěry oranžový nápojové kartóny +kombinované obaly od nápojů, mléčných výrobků

8 Sběrné místo donáškového systému je-li třídění důsledné, sběr může být pro obec ziskový! * pozn. na konci přednášky! Pytlový sběr plastů a papíru Mělník 2006 Dostupnost kontejnerů na plast v ČR v 97% sídel sklo 87% papír <50% kov 25% kartón 1600 obcí

9 + směsný odpad černý/stříbrný kontejner + nebezpečný odpad (pod dohledem) velkoobjemový odpad (kontejnery až 34 m 3 ) nepravidelný svoz (informace!!!) I při separaci je obvykle nutné dotřídění (podmínka následného efektivního nakládání s odpadem). (magneticky, vzduchem, vodou, optický separátor, ručně, ) vhodnější je separace již u původce. Slaďování legislativy s EU zvyšování efektivity třídění povinné třídění bioodpadu ve městech >10 5 obyvatel do 3 let hnědý kontejner >2x10 4 obyvatel do 5 let +zbytky jídla, ovoce a zeleniny, dřevěný popel -dětské pleny, sáčky do vysavačů, popel z uhlí

10 Ruční třídící linka odpadu VIDEO

11 Žebrákovi v Pekingu trvá průměrně 3min, než prohlédne odpadkový koš, zda tam není něco k snědku či vratné obaly od nápojů tvoří tak důležitý prvek procesu třídění a následné recyklace odpadů. Metro

12 Pokrytí svozu odpadu v Praze komerčními společnostmi

13 V památkové zóně v centru Kontejnery na směsný i tříděný odpad jsou neestetické! (nekapacitní?)...tím více pytlový sběr!!! alternativa ZAPUŠTĚNÉ (PODZEMNÍ) KONTEJNERY

14

15 Významnou část KO dnes již tvoří separované složky Graf 6 Komunální odpad dle způsobu svozu v roce 2011, v tunách Municipal waste by type of collection in tonnes; 2011; tonnes Běžný svoz / Standard collection of waste % % 33% Svoz objemného odpadu / Collection of bulky waste Odpady z komunálních služeb / Waste from municipal services % % odděleně sbírané složky 25% 21% 11% 10% Papír / Paper Sklo / Glass Plasty / Plastics Kovy / Metals Údaje - ČSÚ 2012 Ostatní / Others Vytříděné odpady Praha Přepočet os/rok ,17 9,56 12,73 0,65

16 Výsledky třídění odpadu v Praze [t] nárůst-zlepšení oproti 2005! Množství odpadu [%] vytříděný v Praze 2012/2005: Plast +66 % Papír (tradice) +17 % Sklo +80 % Nápojové kartony +376 % Zdroj: Pražské služby V ČR třídí odpad 69% obyvatel 46kg/os.rok (tvrdí to o sobě však 77% ) (průzkum EKO-KOM 2008) požadavek EU do kg/os.rok splněn více zapojit firmy! (Zpráva z bulvárního tisku) o separaci v domácnosti rozhodují častěji ženy, její realizací však pověřují mužskou část domácnosti

17 V Praze 11 sběrných dvorů... + cca 3000 sběrných míst (1/2 kontejner na nápojové kartony, 1/10 oddělený sběr čirého a barevného skla) Výsledek??? t papíru 8 800t skla 7 160t směsných plastů 170t kartonů na nápoje

18 Jaké jsou důvody těch, kteří netřídí??? Lenost (mám to daleko) Nemám k tomu podmínky (není kam třídit) Nemá to cenu stejně se to někde smíchá Nic z toho nemám Nikdy jsem to nedělal Není to tak složité, jak to vypadá v ČR je cca 180tis kontejnerů, prům vzdálenost 113m!

19 A přitom je to tak snadné!!! Do nádob na tříděný odpad nepatří odpad z podnikatelského sektoru! = přeplněné nádoby! Ještě smutnější je, když někdo vytříděný odpad znehodnotí!

20 Efekt třídění jak dosáhnout max. výtěžnosti??? (spolu s kvalitou třídění předpoklad recyklace!) Informovanost (osvěta, výchova) Co pro to můžete udělat VY??? Motivace ekonomická soutěž obcí "My třídíme nejlépe - kraj Vysočina "My už třídit umíme - Plzeňský kraj... Informovanost o sběru (mapa sběrných míst v Jablonci n.n., info OÚ) Pohodlnost sběru blízkost a vhodnost umístění kont. Přístup zodpovědných osob na Magistrátu, OÚ... Výsledek? velké rozdíly (kraje, obce velké/malé)... Celkově 2008 vytřízeno o 10% víc než 2007, 6x víc než 1999! Republikový průměr (2008) 53,1 kg (od r stagnace) Karlovarský kraj 38,3 kg Pardubický kraj 76,4 kg

21 Informační kampaně: MHD letáky do domácností výlep, billboardy internet TV a další média Začít už u malých dětí...

22 Podle Zprávy o stavu ŽP Odpadů celkem 28,1mil t Rec/využito 23,1 milionu tun ( 86,3 %) muselo být vytříděno (zeminy)! vytříděný odpad na v roce 2008 podle krajů [kg.ob -1 ] Plzeňský 51,9 Praha 47,8 Liberecký 75,4 Pardubický 76,4 Královéhradecký 70,1 Vysočina 49,2 Zlínský 49,5 Olomoucký 74,2 Jihomoravský 38,0 Jihočeský 56,6 Moravskoslezský 52,9 Středočeský 40,1 Karlovarský 38,3 Ústecký 56,0

23 Vliv světové hospodářské krize na třídění odpadů v ČR Za 10let se Češi naučili třídit (plastové obaly ČR nejlepší v Evropě!) Meziroční růst objemu vytříděného KO o 13,4 %, míra recyklace PET lahví 60%! 2008 ceny surovin a ropy klesaly... řada evropských zpracovatelů krachuje (sklárny,...)... Čína, jako největší odběratel rec.plastu přestává odebírat... Proto cena papíru ve výkupu klesla o 100%, plasty o 70%, železo... výsledek mnohdy bylo levnější vyvézt vytříděný odpad do spalovny či na skládku Řešení podpora zpracovatelů u nás podpora recyklovaných materiálů (nejen finanční, ale i vývoj technologií)

24 Třídění podléhá zákonu trhu... Odpady (poptávka po nich) stimulují separaci!!! Dneska už se dělníkům nechce vozit zbytky železa do sběru a dnes? Kolik za sběr prosinec 08 září 12 Smíšený papír -0,50 až 0,10 Kč 1,50 Kč Novinový papír 0,20 až 0,50 Kč 2,10 Kč Karton -0,50 až 0,20 Kč 0,50 Kč Železo 1 až 2 Kč 4 až 6 Kč Hliník 4 až 7 Kč 15 až 30 Kč Pozn. ceny se liší podle výkupní firmy a umístění sběrny; minus není chyba, sběrny si nechaly za papír i platit!!!

25 Někdy se i tříděný odpad stane nepohodlným... nepochopitelné!!! Opět a opět informovanost a výchova...

26 Obaly... PROČ? Ochrana obsahu, přeprava, hygiena, reklama - jsou vždy nutné??? HISTORIE OBALU lepší obal vyžaduje méně konzervantů! a jeho ekologická šetrnost listy+kůže? keramika 2500 před n.l. dřevo sklo 1795 (Napoleon) - vhodný, je-li vratný plech válka - energeticky náročná výroba i recyklace papír je možné jej recyklovat není-li znečištěn plast (PE, PVC) mnoho druhů, při spalování dioxiny, na skládce zabírá místo karton kompozitní materiál, pro recyklaci oddělit?

27 Příklad studie nápojových obalů (http://www.mzp.cz/cz/studie_o_problematice_obalu) Provedeno na výzvu MŽP pro přípravu nového zákona o obalech. Výsledky? nepřekvapí... Nejvíce zatěžují ŽP nevratné skleněné lahve a Al plechovky Recyklace jakýchkoliv obalů snižuje jejich negativní dopad Obaly o větším objemu mají menší vliv než ty malé Vzhledem k materiálové základně a spotřebované E je vítězem...

28

29 Podíl obalů v odpadech? 50% obj. 25% hmot. TKO snížit R+R+R Omezovat množství (Reduction)-koncentrované výrobky, sáčky na detergenty, tašky na jedno použití (rozložitelné obaly) Opětovné využívání (Reusing)-vratné lahve (10x 40x) doprava plastové lahve - novela zákona o obalech 2008? Využívání surovin (Recykling)-čistý vytříděný materiál obaly třídit a recyklovat, a dále: preferovat obaly vratné a recyklovatelné minimalizovat hmotnost a objem obal/výrobek (využívat větší a úsporná balení výrobků) znevýhodnit netříditelné obaly-odpady nepoužívat výrobky na jedno použití

30 Z hlediska zákona o obalech (blíže viz Legislativa) se do statistik započítávají nejen spotřebitelské obaly, ale rovněž obaly komerční (ty se k zákazníkovi vůbec nedostanou), činí asi 1/3 (fólie, palety, krabice, přepravky...) Specifika komerčních obalů: + oddělí se již u prodejce = nejsou znečištěné čistá surovina - je jich hodně (běžný supermarket denně 2-3m 3 stlač.fólie!)

31 Plastové obaly Plasty svět ročně 500 mld. až 1 bilión tašek; cca 3% se dostanou do přírody (vč. úletu ze skládek) Jsou symbolem konzumní společnosti Plasty v ČR tis. tun (2005), z toho obaly 97%... jen Tesco mil tašek zdarma =45mil Kč! Nákupní taška - dříve igelit (obchodní název pro PVC), dnes PE; tašky 0,055 0,06mm, rozkládá se asi let, recyklováno 1% Fakta co nevíte o igelitkách Zbytečný odpad 90% igelitek končí na skládce/spalovně tašky zdarma Albert+Hypernova denně 164tis taška slouží ½ h (+ v koši?) dále se na skládce rozkládá až 100let 3-5% veškerého odpadu! odhozené tašky zabijí ročně 1M ptáků a jiných živ. materiál se dováží, přestože Litvínov granule vyrábí Nahradily 3x dražší papírové sáčky

32 Co se s tímto zbytečným plastem děje? Celkově (...jen 1/3 plastů byla recyklována! [2008]) Igelitky = směsný (méně kvalitní) plast (na rozdíl od PET) Zpracování: PET obalů lahví drcením na: textilní střiž umělé vlákno na bundy regranulát zahradní nábytek, plastové tašky směsných plastů na profily (protihlukové stěny) plastů chemickou recyklací syntetická nafta energetické využití směsných plastů v cementárnách nebo ve vysoké peci :

33 PAŘÍŽ - Plastový sáček dostane člověk ve Francii prakticky při každém nákupu i když ho nepotřebuje. Průměrná doba jejich využití je dvacet minut, během nichž je nákup přinesen domů. Rozložení sáčku v přírodě může trvat sto až čtyři sta let. To je argument, pod kterým vedou francouzští ekologové kampaň za úplné odstranění těchto obalů z distribuční sítě. Francouzům by podle nedávného průzkumu ale takový krok nevadil stýská se jim po papírových taškách z filmů 60 let. [ČTK ] ZANZIBAR 2006 zákaz používání plastových tašek Rozvojové země změna tradic!!!

34 Recyklační značky na obalech 1 PET Recyklovatelný materiál - označení způsobu rec. výrobku (značka - HDPE, PVC nebo číslo) označuje technologii, jak má být výrobek zpracován Pro označení výrobků s obsahem recyklovaných materiálů (označení a popis podle normy) Umístění značky na obalu znamená, že za něj výrobce obalů zaplatil do národního systému za zpětný odběr obalu (V ČR firma EKO-KOM) servisní poplatek k recyklaci na území státu (neznamená to, že bude recyklován)

35 Další značky na obalech Výrobek obsahující min 90% sběrového papíru. Uděluje Výzkumný ústav papírenský. Uděluje MŽP ČR (Český ekologický ústav): Posuzován životní cyklus (jak a z čeho je výrobek vyroben, jak se likviduje) jaký je jeho "provoz" (emise, spotřeba E), i obal (barvy, kotle, nábytek...) aktuální seznam výrobků na internetu

36 Papír PAP 22 Vlnitá lepenka PAP 20 Hladká lepenka PAP 21 Bílé sklo GL 70 Zelené sklo GL 71 Hnědé sklo GL 72 Ocel FE 40 Hliník ALU 41 Dřevo FOR 50 Polyethylentereftalát PET 1 Polyvinylchlorid PVC 3 Polystyrén PS 6 Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4 Polyetylén (lineární) HDPE 2 Typ recyklovatelného materiálu označení na obalech Nápojový karton C/PAP 81 a 84 komb. obal, převládá papír

37 Označení jak nakládat s použitým obalem NENÍ POVINNÉ na rozdíl od značek identifikujících složení obalu dle zákona o Obalech (477/2001 Sb.) VŠE kromě odpadů N, vratných obalů!!! a... výrobek, který nese tuto značku, nepatří do KO. O jeho likvidaci se má postarat výrobce! (elektro) Zdroj : prováděcí vyhláška MŽP Recyklace obalů dle zákona od roku 2001 výrobce zajistí využití obalů (recyklace, energetická+organická recyklace) >45% HMOT. rok 2004, z toho alespoň 38% recyklace nárůst (rok %/45%) Zajistí si zpětný odběr (sám/smluví si firmu/smlouva s EKO-KOM)

38 Jak ČR plní závazky ohledně obalů? Zálohování a reusing obalů ovlivňuje rovněž volbu materiálů Po zavedení zálohy na obaly v Německu výrobci upřednostňují sklo a plasty, obliba plechovek klesá...

39 EKO-KOM, a.s. je společnost, která zajišťuje plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Dvě zákonné povinnosti: Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Obce a města mají povinnost třídit a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly. EKO-KOM je prostředníkem: Od producentů přijímá platby dle vykazované produkce obalů (např. 0,005Kč za každou PETku) Obcím přispívá na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu (2009 pro Prahu 100 M Kč)

40 EKO-KOM dále: zajišťuje reklamu (TV, letáky...) Reklamní spoty jaktridit.cz

41 TV reklama třídění odpadu Nebuďte líní, třiďte odpad! 2005 Nebuďte líní, třiďte správně! 2006 Má to smysl, třiďte odpad! 2008 Jakýkoliv důvod je dobrý třiďte odpad! 2010 Má to smysl, třiďte odpad! 2011 Dobré věci mají smysl jen když se v nich pokračuje!

42 Motivace zákazníka k zmenšení ekologického dopadu obalů/odpadů Záloha (částka vázaná na vratný obal) ovlivňuje chování spotřebitele (stimuluje k odevzdání) soustředění vrácených obalů (znovuvyužití/zpracování)! zvyšuje cenu výrobků = výhodnější nevratné výrobky? Ekologická daň (obecný ekol. nástroj) pro výrobky s neg. vlivem (jednocestné obaly = na jedno použití) ovlivňuje preference spotřebitele při výběru zboží! daně = citlivý ekonomický a politický nástroj Informovanost, výchova... studie ukazují, že silnější než ekonomický nástroj je přesvědčení o správném konání že se recykluje!

43 Výsledek??? ČR bylo za r.2006 vyprodukováno na jednoho obyvatele nejméně nerecyklovatelných obalů v EU!. V ČR třídí 69% obyvatel (+8% to o sobě tvrdí ) Po vytřídění bylo (2006) 66% odpadů z obalů (547 tis.t) zužitkováno EKO-KOM 2006

44 To nás v Evropě staví na nejlepší příčky v žebříčku zemí podle třídění plastů již v r.2005 jsme plnili hodnoty k roku 2012 Češi v r.2011 vytřídili využili 72% obalů Dle mého názoru by člověk měl být zodpovědný za věci, které vyrobí a za nakládání s nimi. (student 3.roč. oboru Z esej, recyklace)

45 Závěr třídit odpad je správné, ekonomické i ekologické různé způsoby separace jsou různě efektivní i třídit je třeba se postupně naučit! (psychologicky i prakticky) motivace? informovanost, dostupnost, ekonomika, přesvědčení! obaly významná část KO, různé materiály = různý vliv na ŽP (vybírá si zákazník!) značky na obalech napomáhají třídění a rozhodování spotřebitelů EKO-KOM je prostředníkem mezi producenty obalů a jejich zpracovateli MOTIVACE zákazníka i výrobce je podmínkou využití obalu

46 Doporučené odkazy Stránky krajského úřadu sekce ODPADY Hra "ODPADY ÚTOČÍ" - zadej do vyhledávače! Ekoznačka ekologicky šetrný výrobek

Odpady a kontaminace

Odpady a kontaminace Odpady a kontaminace Cvičení č.3 Třídění odpadu Pro a proti - motivace proč vůbec třídit způsoby separovaného sběru KO motivace a výsledky třídění odpadu Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Více

Odpady a kontaminace. OBALY Využití recyklovaných matriálů

Odpady a kontaminace. OBALY Využití recyklovaných matriálů Odpady a kontaminace Cvičení č.4 OBALY Využití recyklovaných matriálů Obaly a jejich recyklace Množství a charakter Zpracování Využití recyklátu Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

SSOS_ZE_3.12 Recyklace

SSOS_ZE_3.12 Recyklace Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.12

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2009. Již 19. rokem se provádí separování využitelných složek komunálního odpadu od občanů okresu Jeseník. Jde o dlouhodobý proces,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015

Obec Zbizuby. Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 Obec Zbizuby IČ: 00236632 Zbizuby čp. 51, 285 04 Uhlířské Janovice Obecně závazná vyhláška obce Zbizuby č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

05 Metoda 3R Učební list

05 Metoda 3R Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Metoda 3R Učební list

Více

Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 790 01. Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2010.

Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 790 01. Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2010. Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období - 21. Dvacátým rokem se provádí separování využitelných složek komunálního odpadu od občanů okresu Jeseník. Jde o dlouhodobý proces, který je

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí?

Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Proč se vlastně odpady třídí? Jak se třídí a recyklují odpady v České republice? Určitě obrázek barevných kontejnerů nevidíte poprvé, s tříděním odpadů se můžete setkat prakticky kdekoliv. Někteří z vás aktivně třídí, jiní začínáte

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list.

Úkol:Každý žák dostane pracovní list s úkoly, které bude muset na místě a některé doma vypracovat. viz pracovní list. Téma: Kam s odpadem? 1) Teoretická část: Motivace: Článek z novin na toto téma (popř. reagovat na televizní vysílání..) Cíl: Seznámit žáky s problematikou třídění a recyklací odpadů. Metoda EUR zjistit

Více

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou

Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Třídění odpadů ve Žďáru nad Sázavou Modrý kontejner na papír noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony, papírové obaly ( např. sáčky ) Nepatří: mokrý,

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

složky v Libereckém kraji

složky v Libereckém kraji Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Libereckém kraji 2004-2011 Cíle krajských projektů EKO-KOM 14 12 Intenzifikace a optimalizace sběru

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů.

TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY. Papír Papír se recykluje, sbírá se do modrých kontejnerů. TŘÍDĚNÍ ODPADU RECYKLOVATELNÉ ODPADY Každý obal by měl být označen recyklačním symbolem, který říká, z jakého materiálu je obal vyroben. Jde o symbol tří šipek vzájemně propojených do trojúhelníku. Symbol

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Obyvatelé Libereckého kraje vloni vytřídili o 1 procent papíru, skla a plastů více než v roce 2006. Na osobu se loni v kraji vytřídilo 38,7 kilogramu

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 ze dne 3. prosince 2012 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo Obce Úbislavice se na svém zasedání dne 3.12.2012 pod číslem usnesení 175 usneslo

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Změna loga společnosti.a.s.a.

Změna loga společnosti.a.s.a. Autor Datum Změna loga společnosti.a.s.a. S platností od 1. března 2015 společnosti skupiny.a.s.a. group změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment. Společnost FCC je majitelem skupiny.a.s.a.

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ DEJTE ODPADŮM DRUHOU ŠANCI VŠE O TŘÍDĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ Plasty ANO: plastové nádoby a lahve (sešlápnout, tak aby se efektivně využil objem nádoby), výrobky z plastů, sáčky a fólie, nápojové kartony,

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Recyklace odpadů. Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí: Téma č. 27 - obor Kuchařské práce/ekologie Proč třídit odpad? Recyklace odpadů Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože mám rád přírodu; nechci,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost

Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Kam s vaším odpadem Odpadová příručka pro domácnost Nebojte se třídit správně Dobrý den, třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo už v dnešní době mnohým z nás přijde samozřejmé.

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více