K OLODĚJSKÉ N OVINY. Důvodová zpráva. Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích: ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K OLODĚJSKÉ N OVINY. Důvodová zpráva. Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích: ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE."

Transkript

1 K OLODĚJSKÉ N OVINY březen 2015 ZPRAVODAJ ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA KOLODĚJE Slovo starosty Úvahy nad rozpočtem Praha si schválila rozpočet a Koloděje budou následovat. Není to veselé čtení. Hlavní město a zároveň nejbohatší český kraj obdrží od státu na jednoho Pražana přes Kč a městským částem z toho pošle 2500 Kč. To je tristní a ostudné. Praha neumí hospodařit a tratí na tom zejména malé městské části. Systém transferů městským částem je obrovskou chybou ODS, ČSSD a TOP 09 z předchozích let, kterou se nynější Rada hlavního města intenzivně zaobírá. Tento nepoměr znamená, že zatímco Praha utrácí za nesmysly jednotkově desetimilióny až miliardy, městským částem často chybí peníze i na holý provoz, nemluvě o rekonstrukcích, či dokonce investicích. Stav infrastruktury v městských částech se vytrvale zhoršuje a škody jdou do desítek miliard. Co to znamená pro Koloděje? Před třemi týdny jsem jednal se starostou Zelenče, který je ve funkci 26 let. Jel jsem se zeptat, jak může financovat tak intenzivní investiční činnost. Byl jsem v šoku. Zeleneč, obec těsně za hranicí Prahy, má dvakrát více obyvatel, než Koloděje, ale DESETINÁSOBNĚ vyšší příjmy ze státního rozpočtu (přerozdělení daní). Každý rok tak zbyde panu starostovi 19 mil Kč na investice a v Zelenči je to vidět. Od listopadu 1989 se v Zelenči sestavuje jen jedna kandidátka, zastupitelstvo spolupracuje a rozvoj obce se tak dá řešit dlouhodobě. Koloděje byly v polovině sedmdesátých let připojeny k Praze administrativně a bez ptaní. Vždy byly na okraji zájmu a Praha je nikterak nerozvíjela. Jak by vypadaly Koloděje za hranicí Prahy? Rozpočet minimálně čtyřnásobný (průměr celé ČR je 9600 Kč na obyvatele), na investice by zbývalo víc, než deset milionů ročně. Chodníky, ulice, škola, podpora sportu i spolků by probíhala úplně jinak. Platby za hromadnou dopravu a připojení k pražské kanalizaci by na tom nic zásadně nezměnily. Konec snění, zpět do reality: Rozpočet, jehož návrh si můžete přečíst, je smutným čtením. Vychází z rozpočtů minulých, v podobné výši. Ve skutečnosti pokryje necelých devadesát procent provozu městské části, bez občasných darů a brigád bychom ani nepřežili. Koloděje nemají žádný jiný zásadní zdroj příjmů, nemají byty k privatizaci, ani rozsáhlý majetek k pronájmu. Zhruba pětimilionový rozpočet má zásadní příjmovou položku dotaci od hlavního města, která je ve stejné výši, jako před téměř dvaceti lety (v té době byl rozpočet Prahy 20 miliard, ted je skoro 50 miliard.) Veškerý rozvoj, který se nám podařilo nastartovat v posledních dvou letech je z dotací, darů, grantů a vlastního přičinění (brigády, používání vlastní soukromé techniky apod). Praha nám nejen že nepomáhala (za dob vlády ODS a ČSSD), ale za vlády TOP 09 ještě navíc házela klacky pod nohy. S nynější Radou hlavního města se vyjednává lépe a v příštích měsících uvidíme, zda jednání povedou k posílení peněz pro Koloděje formou přímých dotací na opravy a investice. Mojí snahou je maximálně využít veškeré dotační a grantové programy a suplovat tak neschopnost i nezájem hlavního města o rozvoj naší městské části. Položka Položka VÝDAJE Název účtu (z GINISU) PŘÍJMY Název účtu Důvodová zpráva návrh rozpočtu 2015 návrh rozočtu 2015 čerpání Vnitřní správa Zastupitelstvo Bezpečnost Odpady ZŠ a MŠ, školní jídelna Požární ochrana Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kultura Kolodějské noviny Knihovna Komunikace CELKEM NÁKLADY čerpání Správní popl.-ověřování,trvalý pobyt Poplatky ze psů Poplatky ze vstupného Poplatky za zábor veř. prostranství Daň z nemovitostí Dotace od MHMP Dotace ze státního rozpočtu Poplatky z knihovny Sociální služby Převod z VHČ Úroky VÝNOSY CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 0 Zastupitelstvu MČ Praha - Koloděje je předkládán návrh rozpočtu na rok Rozpočet MČ Praha Koloděje je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl.m.praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl.m.prahy, kterou byl vydán Statut hl.m.prahy a v souladu se směrnicí MČ Praha Koloděje č. 9. Rozpočet je navrhován v těchto základních ukazatelích: Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Rozpočet MČ Praha Koloděje je navrhován jako vyrovnaný.

2 strana 2 Rozpočet na rok 2015 je rozdělen do dvou okruhů: Rozpočet hlavní činnosti Finanční plán zdaňované činnosti Navrhovaný objem rozpočtu na rok 2015 respektuje navržený objem v rozpočtovém výhledu na roky Stejně jako v letech minulých jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty převody ze zdaňované činnosti, které jsou nedílnou součástí příjmové stránky a jsou určené na krytí výdajů hlavní činnosti. V roce 2015 je zahrnuta částka ve výši ,- Kč (částečně získaná z uvažovaných prodejů pozemků). Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných dotačních vztahů, z předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti. Celkem očekávané příjmy činí ,- Kč. Výdaje Výše objemu výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2015 částky ,- Kč. Investiční a neinvestiční výdaje jsou shrnuty do následujících rozpočtových paragrafů: Paragraf 6171 Činnost místní správy Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč Jedná se o výdaje zajišťující provoz a údržbu úřadu, služby a činnosti související s výkonem státní správy a ostatní výdaje zajišťující výkon funkce úřadu MČ včetně výdajů mzdových. Jenom ,- v roce 2014 jsou mzdy, platby na sociální a zdravotní zabezpečení, ,- služby účetní, Eltodo, aktualizace povinných programů - Triada, MGC, Gordic, Misys, atd jsou platby za vytápění budovy úřadu, knihovny, služebny MP a místní lékařky. Pro srovnání Běchovice mají ,- Kč na činnost místní správy. Paragraf 6112 Zastupitelstvo Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč, jsou určené na odměny zastupitelů vč. mezd místostarosty a starosty. Ty jsou vypočítány dle zákona a vycházejí z počtu trvale hlášených obyvatel. Za poslední dva roky nejsou vypláceny žádné mimořádné odměny a nepočítá se s nimi ani pro rok 2015 Paragraf 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 6 000,- Kč Výdaje jsou určeny na příspěvek na užívání mobilního telefonu strážníka MP. KOLODĚJSKÉ NOVINY Paragraf 3729 Ostatní nakládání s odpady Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na likvidaci odpadů kontejnery, v případě úspěchu grantové žádosti na program svozu bioodpadu byde částka použita na spolufinancování MČ Zároveň bychom už nemuseli platit za svoz externím firmám. Paragraf 3117 Základní škola, mateřská škola, školní jídelna Celkové výdaje do oblasti školství jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Jedná se o příspěvek na provoz školních zařízení, navýšený oproti loňsku o necelý čtvrt milion z titulu zvýšení kapacit MŠ, ZŠ a ŠD v důsledku postavení nové MŠ a uviolnění kapacit v ZŠ. Paragraf 5512 Požární ochrana dobrovolná část Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na běžný provoz, údržbu čtyř vozidel, energie, nákup pohonných hmot a materiálu, včetně vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů koloděje Paragraf 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na údržbu zeleně firma Mikapa šest sečí ročně a Jaroslav Seidl úklid, údržba a opravy mobiliáře a majetku MČ, nákup materiálu, OON, pohonné hmoty. V případě úspěchu grantu na pořízení komunální techniky by část prostředků byla použita jako spoluúčast MČ. V takovém případě by poklesly částky hrazené firmě Mikapa. Paragraf 3319 Ostatní záležitosti kultury Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na výlety důchodců, blahopřání k životním jubileím, nově o akci vítání občánků. Paragraf 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou určeny na tisk Kolodějských novin. Všechny redakční práce provádíme svépomocí a zdarma. Paragraf 3314 Činnosti knihovnické Celkové výdaje jsou navrhovány v částce ,-Kč. Výdaje jsou určeny na nákup knih do místní knihovny. Leckomu to může přijít moc, ale paní knihovnice argumentuje stále rostoucím zájmem (i počtem) kolodějských čtenářů Pro srovnání: Klánovice ,- Újezd n. Lesy ,- Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši ,- Kč. Výdaje jsou plánovány běžnou opravu a údržbu komunikací. Velké plánované rekonstrukce jsou přímo realizovány i hrazeny Technickou správou komunikací a Odborem technické vybavenosti hlavního města Prahy a nejsou tedy součástí rozpočtu městské části. Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha Koloděje Celkové výnosy jsou plánovány ve výši ,- Kč. Výnosy zahrnují příjmy z pronájmů obecních budov a bytů, příjmy z pronájmů hrobů, příjmy z prodejů pozemků. 1 byt ca ,- Nájemné obchod, ordinace, vinotéka, kadeřnicví, pizzerie, O2 cca ,- Platby za hroby cca ,- Ostatní je plánovaný prodej pozemků. Celkové náklady ve výši ,- Kč. Náklady zahrnují výdaje na běžné opravy budov, dále výdaje za údržbu hřbitova Hospodářský výsledek je plánován ve výši ,- Kč. HV bude zahrnut do rozpočtu MČ v roce 2015 (položka 4131). Závěr: Rozpočet MČ Praha- Koloděje na rok 2015 byl sestaven na základě očekávaných příjmů, na které navazuje plánovaná výše výdajů. Rozpočet je zpracován jako vyrovnaný. Zpracovala: Chalupská

3 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 3 Pracovní skupina R12 Koncem ledna jsem navrhl vznik pracovní skupiny starostů okolních městských částí a obcí (Úvaly, Květnice, Sibřina, Újezd, Běchovice, Koloděje, Dubeč, Uhříněves, Královice) s úmyslem urychlit a podpořit dokončení okruhu v původní trase a zejména realizaci obchvatu Běchovic a Újezda (rychlostní silnice I/12), která povede kolem Koloděje. Tento projekt se připravuje od roku 1996 a nyní je ve fázi přípravy dokumentace pro Územní rozhodnutí. Trasa je zafixovaná již patnáct let, včetně mimoúrovňových křížení a sjezdů. V komisi zasednou i projektanti a odborníci na infrastrukturní investice. Cíle pracovní skupiny jsou: 1. ukončit porovnávání více variant (Regionální varianta) a soustředit se na dokončení rozpracovaného Pražského okruhu 2. předložení souhrnných připomínek městských částí k předmětným dopravním stavbám (510, 511, 515 a I/12), zejména pak k a. protihlukovým opatřením b. návaznostem radiálních přivaděčů (zejména I/12 musí být realizována souběžně s dokončením okruhu, mluví se též o obchvatu Uhříněvsi) 3. jednotná, trvalá a mediální podpora našich městských částí vůči co nejkratšímu termínu dokončení výše uvedených dopravních staveb (nyní plánované uvedení do provozu je rok 2021, když vše půjde hladce) Nyní za sebou máme první čtyři schůzky, členové pracovní skupiny se setkali s ministrem dopravy, ředitelem ŘSD, projektanty proběhla v Újezdě velká koordinační schůze všech starostů výše uvedených obcí a MČ, je naplánováno projednávání na magistrátu. O postupu vás budu informovat Zbyněk Passer Zprovozněn bude i závlahový systém. Na hřišti se tak bude moct hrát již od podzimu letošního roku. b) Dostavba kabin dle platného stavebního povolení a rekonstrukce stávajících kabin (nebo instalace dočasných kabin pro zajištění letošní sezóny - staré a léta nepoužívané kabiny bohužel fotbalisté zatím používat nemohou, má je pronajaty pan Luděk Grabinský, o jejich uvolnění pro potřeby fotbalu intenzivně jednáme a na obou stranách je dobrá vůle se dohodnout a navrátit tak fotbal zpět do Koloděj). c) Výstavba tréninkového hřiště s brankami za jižní bránou proběhne letos, či příští rok. d) Výstavba víceúčelové pevné sportovní haly s umělou trávou za severní bránou. Hala bude k dispozici nejen kolodějským fotbalistům, ale i dalším sportovcům. Výstavba haly by mohla proběhne jako poslední fáze s předpokladem realizace v letech 2016/2017. Připravované investice a dotační programy Jelikož rozpočet, závislý téměř výhradně na hlavním městě je vpravdě zoufalý, veškerý rozvoj Koloděj je závislý na grantech a dotacích. Pokládám tento systém za pokřivený a neefektivní, ale bohužel je realitou. Dalším problémem z hlediska plánovaných investic bylo složení mandátů zastupitelů za TOP 09, které neumožňuje projednání grantů a dotací zastupitelstvem a tím brzdí přípravu investičních akcí v Kolodějích. Předkládám investiční akce na nichž pracujeme: 1) Fotbal se ještě letos vrátí zpět do Koloděj na obnovené hřiště a do zrekonstruovaných kabin! Čtyřfázová obnova fotbalového hřiště bude realizována ve spolupráci s Brankářskou školou Pařízek (investor a provozovatel), která bude zrekonstruované hřiště a jeho nové zázemí užívat společně s našimi fotbalisty a plánovaným obnovením dětského fotbalu v Kolodějích. a) Ještě letos v létě dojde k rekonstrukci povrchu hřiště a jeho mírné zmenšení na normami požadované hodnoty. 2) Dočkáme se konečně generální opravy tankodromu ve východní části Koloděj Stavba č TV Koloděje, etapa 0010 (výměna povrchu a rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v ulicích K Sibřině, Bohdašínská, Kvasinská a Kounovská) byla přerušena kvůli dohadům části místních obyvatel o ideální finální podobě dopravního řešení této lokality. Jinak měla a mohla být tato rekonstrukce dokončena již před více, než pěti lety. Nynější podoba je s obyvateli projednaná, má platné stavební povolení a Odbor technické vybavenosti s ní počítal ve výhledu staveb pro letošní rok. Nyní projednávám s paní

4 strana 4 KOLODĚJSKÉ NOVINY radní Plamínkovou financování první etapy této rekonstrukce tak, aby práce byly zahájeny v letošním roce. Celkový rozpočet je nyní výrazně nižší, než před pěti lety, v první etapě by Odbor technické vybavenosti hlavního města Prahy investoval 10,8 mil. Kč, celkový rozpočet projektant (Zavos) odhaduje na 30 mil. Kč. Rekonstrukce zahrnuje i nový dopravní režim a značení dle projektu, řadu zpomalovacích prvků poblíž křižovatek ulic, zálivy na parkování aut a nové vjezdy na pozemky. 3) Díra nedíra, furt se zalívá Řečeno s Josefem Krampolem. Vypadá to, že se nám podaří zajistit zalití těch nejhorších děr po celých Kolodějích, které řad z nás denně zlobí a ničí nám auta. S naší svépomocí a s malými firmami namísto drahých firem, zvyklých pracovat pro ŘSD, nebo TSK to vypadá, že se znovu vejdeme pod sto tisíc korun za celé Koloděje. Není to sice nový povrch, ale musíme tak vystačit do doby, než se za pomoci dotací města povrchy starých ulic kompletně obnoví.

5 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 5 4) Univerzální pracant pro Koloděje Díky možnosti dvouzdrojového dotačního financování (Evropské fondy + Praha) jsme připravili konfiguraci univerzálního stroje pro letní i zimní údržbu městské části, který by měl výrazně snížit prašnost po zimě i v létě a zvýšit komfort obyvatel Koloděj. Stroj odstraňuje z chodníků a ulic listí, sníh, prach, seče trávu a má řadu dalších, doplňujících funkcí. Vzhledem ke svému výkonu bude použitelný i při údržbě velkých ploch, jako je prak Skála, prostory kolem rybníků na Rokytce a fotbalového hřiště. Pokud nám grant vyjde, Kolodějům se sníží výdaje na údržbu zelených ploch firmou Mikapa a ušetřené peníze budeme moci použít na podporu činnosti spolků, dětských kroužků i sportovních oddílů, kde nám nyní peníze chybějí. a popelnice. Tento projekt významně sníží náklady městské části na odvoz odpadu. Příští rok bychom rádi pokračovali vybudováním kompostárny mimo intravilán obce, čímž náklady Koloděj i jednotlivých domácností na likvidaci bioodpadu dále klesnou a občané dostanou možnost získat během roku kompost na své zahrádky. Program je financován Evropskou Unií. V případě úspěchu bychom jej chtěli zavést letos a s detaily vás seznámit pomocí provozního řádu. Hodnota první fáze (svozový program) jsou necelé dva miliony korun, podíl financování EU je 90 %, o úhradě zbylých 5-10 % jednáme s hlavním městem. 6) Nové cesty, lavičky a koše Níže uvedené projekty předpokládají převedení zbytku evropských peněz na revitalizace území, doplnění obecních mobiliářů a obnovu historických polních cest z resortu Ministerstva zemědělství na hlavní město Prahu, o čemž se rozhodne během jara. 5) Budeme mít vlastní moderní program likvidace boiodpadu? Připravujeme ucelený program kompostování v Kolodějích, který sníží zátěž životního prostředí a zvyší podíl recyklace degradovatelného odpadu v místě jeho vytváření. Program bude zahrnovat kontejnerový lehký nákladní automobil, kontejnery pro svoz sezónního bioodpadu (listí, tráva), kompostéry

6 strana 6 a) Blatovská Jak jsme vás již informovali, připravujeme projekt asfaltové cyklostezky z konce Ponrepovy ulice na Újezdský Blatov. Chceme zlepšit kvalitu této velmi frekventované polní cesty pro pěší, cyklisty i jezdce na koních. Kromě samotného povrchu a odvodnění cesty bude rekultivována i zeleň podél Blatovské aleje (propojka mezi koncem Ponrepovy ulice a Újezdským Blatovem). Náletové křoviny budou vykáceny a zasázeno bude ovocné stromořadí, cestu budou doplňovat lavičky a odpadkové koše. Projekt připravujeme ve spolupráci s MČ Praha 21, projektantem Ing. Syrovým a Technickou správou komunikací. KOLODĚJSKÉ NOVINY barev (Nadace ČEZ a Besip) pro nás TSK projektuje zpomalovací prvky, které by se též měly realizovat v druhé polovině letošního roku b) Do Běchovic Stejný dotační program chceme použít na vyčištění koryta Rokytky od náletových dřevin a padlých stromů. Břeh Rokytky by měla lemovat pěší mlatová cesta o níž jsem informoval v minulých číslech KN. Zde je třeba uvést vážné námitky místního mysliveckého sdružení. Správci místní honitby mají na základě nedobrých zkušeností s neukázněnými pejskaři vážné obavy z rušení zde sídlící zvěře. Nyní se ve spolupráci s myslivci snažíme najít takovou variantu propojení Koloděj a Běchovic, která bude atraktivní pro pěší i cyklisty a zároveň šetrná k místní populaci divoké zvěře. c) Prostřední cestou po desítkách let znovu na Dubeč Další z historických cest, která se snad v dohledné době dočká obnovení je Prostřední cesta, tj stará formanská cesta na Dubeč, která by se měla stát součástí páteřní sítě pražských cyklostezek. Na projektu nyní zahajujeme práce. 7) Bezpečnost přechodů pro chodce Po dvou letech snah, proseb a přemlouvání se nám podařilo prosadit zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. První dva přechody před Sokolovnou budou realizovány již letos, další v příštím roce. Kromě osvětlení a reflexních Informace z úřadu KONTEJNERY 1. POLOLETÍ dubna 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 19. dubna (NEDĚLE!!!) 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 25. dubna 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 16. května 1x ul. u obchodu na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 27. května 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! 13. června 1x u obchodu na velkoobjemový odpad 27. června 1x ul. Bačetínská na velkoobjemový odpad 1x u hřbitova na zeleň hodin!!! Kontejnery budou přistaveny v sobotu: na velkoobjemový odpad hod. s obsluhou POZOR NA DOBU PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA ZELEŇ!!! Co do velkoobjemového kontejneru PATŘÍ? Rozhodně ANO: starý nábytek-skříně, postele, stoly, židle, křesla, koberce, linolea, matrace, elektrotechnika-pračky, myčky, videa, počítače, rádia, zdravotní keramika-umyvadla, záchody Co do velkoobjemového kontejneru NEPATŘÍ? Rozhodně NE: stavební odpad, suť, pneumatiky, lednice, autobaterie, barvy, ředidla a jiné nebezpečné odpady, odpad ze zahrady

7 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 7 První slavnostní vítání občánků v Kolodějích proběhne 20. dubna 2015 od 16 hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Koloděje. Rodiče přihlášených dětí obdrží zároveň písemnou pozvánku na adresu, kterou uvedli na přihlášce. První svoz bioodpadu v Kolodějích je v pondělí Další svozy jsou vždy v pondělí v sudý týden. BIOODPAD je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci. SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU úterý Sběr je v ul. V Lipách úterý u obchodu, úterý vždy od do hod. Připomínáme všem majitelům psů: Místní poplatek za psa je splatný do Platby za psa 2015 začneme přijímat v hotovosti od Poplatek za jednoho psa 300,- Kč Poplatek za každého dalšího psa stejného majitele 600,- Kč Poplatek za psa důchodci 200,- Kč Poplatek za každého dalšího psa důchodci 300,- Kč Poplatek v bytových domech 1 500,- Kč Poplatek za každého dalšího psa téhož majitele v bytových domech 2 250,- Kč Ti, kteří nechali svého psa označit čipem či tetováním mají nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících od označení na úlevu od poplatku (prosíme předložit doklad o čipování či tetování). Využijte možnosti zaplatit místní poplatek v úředních hodinách přímo v pokladně ÚMČ. Upozorňujeme, že termín splatnosti určený vyhláškou hl. m. Prahy nebude již prodlužován. Včas nezaplacený neb o vůbec nezaplacený poplatek bude vyměřen platebním výměrem, přičemž ÚMČ využije ustanovení 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který umožňuje nezaplacené poplatky zvýšit až na trojnásobek. Těšíme se na Vás i Vaše děti. Nesvítí Vám lampa před domem??? Zjistěte číslo lampy!!! Závady můžete nahlásit telefonicky: HLÁŠENÍ PORUCH NON STOP volání zdarma. Vaše hlášení bude doručeno centrálnímu dispečinku společnosti, který toto oznámení předá odpovědným servisním pracovníkům společnosti ELTODO a zajistí odstranění závad(y). Poruchu rovněž můžete nahlásit na: Nové knihy v knihovně Beletrie: D. Dán: Uzel J. Hájíček: Vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku J. Updike: Tátovy slzy a jiné povídky C. Sundbergová: Brambory na vloupačku I. Procházková: Vraždy v kruhu B. Erskinová: Nejtemnější hodina J. H. Holmberg: Temnější odstíny Švédska H. Mankell: Ve slepé uličce Ch. Linková: V údolí lišek S. Ebertová: Krev a stříbro Dětské a pro mládež: A. Goldflam: Pohádky O nepotřebných věcech a lidech D. Walliams: Ďábelská zubařka Z. Pospíšilová: Pohádky do hajan A. Lindgrenová: Vánoční příběhy Pěkné počtení přeje Hana Videtičová knihovnice

8 strana 8 KOLODĚJSKÉ NOVINY Názory a výzvy Naděje pro Koloděje se rozjíždí Vážení Kolodějáci, Předně mi dovolte Vám poděkovat za reakce na můj článek v minulých Kolodějských novinách. Velmi mne potěšil zájem některých spoluobčanů aktivně se zapojit do dění v Kolodějích a snaha podpořit dobrou věc. Při společných setkáváních podobně smýšlejících lidí vykrystalizoval nápad na založení sdružení nezávislých kandidátů s názvem Naděje pro Koloděje. Hlavní prioritou sdružení je vrátit do Koloděj slušnost a profesionalitu, transparentně informovat o dění v naší obci, a aktivně působit při vyjednávání finančních grantů. Nejde nám o vlastní obohacení, získání moci či o sebeprosazování, ale o službu občanům v tom nejlepším slova smyslu. Založení hnutí je tak logickým vyústěním snahy přivést do komunální politiky nové lidi, kteří mají čas a chuť se angažovat, nové myšlenky, které by mohly oslovit ostatní spoluobčany, tak i dát novou naději v lepší budoucnost Koloděj. Dovolím si tvrdit, že do řad nového hnutí se podařilo přivést kvalitní lidi, se zkušenostmi s komunální politikou, fungováním pražského magistrátu a vysokým morálním kreditem. Skladba kandidátů do místního zastupitelstva jde napříč všemi věkovými kategoriemi, různým profesním zaměřením i samotnou adresou v obci. Mám-li být více konkrétní, naši kandidáti mají bohaté zkušenosti s vedením a chodem radnice, orientují se v dopravní problematice, investiční i kontrolní činnosti na úrovni městské části či v oblasti vyjednávání finančních grantů. Dále nabízí erudici v oblasti informačních technologií s důrazem na transparentní webovou prezentaci radnice, či disponují zkušenostmi z novinářské branže. Jedná se o lidi bez politické příslušnosti a jejich ochota a snaha přispět k lepší a nadějnější správě obce je čistě občanským postojem. Jelikož jsme nepolitický subjekt, naše účast v červnových volbách bude záviset na Vás. Abychom se mohli účastnit voleb a usilovat o Vaše hlasy, potřebujeme do začátku dubna shromáždit seznam podporovatelů. Proto Vás v průběhu března budeme obcházet s petičním archem a žádat Vás o podporu naší kandidátky. Podpisem petičního archu se nezavazujete k volbě našeho sdružení, pouze nám dáváte šanci se účastnit voleb do zastupitelstva městské části. V případě, že bychom se v průběhu března nedostavili, ale Vy byste měli přesto zájem nás podpořit, neváhejte mne prosím kontaktovat na adrese Buďte součástí Naděje pro Koloděje! Za Vaši podporu předem děkujeme. S úctou Tomáš Holinka Za Naděje pro Koloděje (-: POMOZTE NAJÍT ZTRACENÉ KOČKY :-) Prosíme o pomoc, 18. února - ve středu se v ulici Panská zahrada či poblíž kostela ztratila 2 půlroční koťata. Kočičky jsou milé, důvěřivé, jedna celá černá, druhá mourovatá. Slyší na jméno Klaudie a Mourina, jsou drobnějšího vzrůstu. Pravděpodobně s někým odešly a již se nevrátily. Prosíme, kdo by o nich něco věděl info na tel: Moc děkujeme, nálezci odměna :-) Ze školy a školky 1. Speciální tvůrčí setkání adoptivních rodičů stromů do školní zahrady Na 25. března 2015 iniciátoři projektu Adoptuj strom do školní zahrady (zveřejněném na portále jako poděkování organizují pro adoptivní rodiče stromů setkání se známou osobností. Proč speciální a proč tvůrčí setkání? Setkání bude nejen jedinečným prostředkem k navázání vzájemných vztahů mezi jednotlivými dárci stromů, ale v průběhu setkání se seznámí i s našimi vzácnými hosty: Akademickou malířkou Jitkou Štenclovou, která naši proměnu zahrady již dříve podpořila věnovaným autorským dílem do benefiční Aukce pro zahradu. Rodiče budou mít možnost seznámit se s její pestrou uměleckou tvorbou a životní inspirací. Součástí setkání bude připraven rovněž autorský výtvarný workshop pro děti i dospělé. Mgr. Margit Slimákovou, Ph.D., která se zabývá zdravotní prevenci a výživou prakticky celý život. Představí téma Zdravá výživa dětí a Zdravá strava pro každého a bude odpovídat na dotazy jak v pohodě a zdravě jíst, proč je zdravá výživa tak důležitá, co je to zdravá strava a jak ji převést do praxe. Na závěr poděkujeme i našim partnerům projektu, kteří podporují a pomáhají s proměnou školní zahrady, seznámíme rodiče s akcí společné výsadby stromů a bližšími informacemi o adoptovaných stromech. Ing. Darina Vlčková

9 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 9 Zážitkový výlet za masopustními maskami V pondělí se děti se svými učiteli z MŠ vydali na výlet do Zákup, do muzea a výrobny karnevalových masek. Expozice je jediná svého druhu v České republice a ukazuje historii výroby masopustního a karnevalového zboží v tomto městě od roku Celou touto expozicí se prolíná život zakladatele firmy na výrobu karnevalového zboží v Zákupech Eduarda Helda. Děti si prohlédly vystavené masky, které se zde vyrábějí, dokonce si je mohly i samy vyzkoušet. V kreativní dílně si pak dle své fantazie vlastní masku také namalovaly. Tento výlet za poznáním byl financován z výtěžku z prodeje dobrot a laskomin při slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Kolodějích. Mgr. Dana Petráková ČTENÍ POMÁHÁ...že se ve školní družině čtou pohádky, to už je letitá tradice ale už loni jsme vyzkoušeli četbou pohádek podporovat charitativní akce. Proto se i letos účastníme projektu "Čtení pomáhá". Za každou přečtenou knížku mohou děti dostat 50 Kč ve formě 1 kreditu, který lze poukázat na libovolnou charitativní akci dle nabídky. Číst mohou děti sami, v družině či s rodiči a prarodiči. Myslíme, že tato motivace ke čtení je velmi prospěšná. Registrovat se může jakékoli dítě až do středoškolského věku. Bližší informace můžete získat na adrese: nebo na webových stránkách školní družiny. Za 2. oddělení ŠD Jitka Lacinová Výlet do Terária V únoru vyrazily děti ze školní družiny do dubečského Terária. Zájem dětí byl nebývalý a bylo taky proč. Jedovatí fotografie pořídila Bc. Tereza Chalupská hadi, ještěři a krokodýli - to se jen tak nevidí. Děti pozorně poslouchaly výklad průvodkyně a měly možnost se ptát na různé zajímavosti. Byly dokonce pochváleny, že tak hodné děti tam už dlouho neměli. Spokojenost byla tedy na všech stranách. Jitka Lacinová a Renata Ševčíková - vychovatelky školní družiny

10 strana 10 Matějské veselí aneb průvod masek V den svátku Matěje 24. února se před školou a školkou v Kolodějích začaly dít věci. Postupně se scházely pohádkové bytosti, strašidýlka i zvířátka. Byl tu k vidění indián, sněhulák, víly i rytíři, dokonce žirafa, lev, kohout, nechyběl šašek ani kominík. Všichni se společně vydali maškarním průvodem po Kolodějích, aby pozdravili a pobavili obyvatele poklidného městečka. Díky tomu vznikla ojedinělá podívaná na originální masky, které si oblékly všechny děti i učitelé. Veselá nálada a slavnostní atmosféra stejně jako natěšenost dětí byla cítit všude kolem. Zejména mladší děti byly patřičně hrdé na masky, které si oblékly a vžily se do role svých postav. Byl to pořádný rámus. Někteří pískali na flétny, jiní bili na tamburíny, chrastili vlastnoručně vyrobenými ruchadly i řinčeli vozembouchy. Na naší radnici už bylo pro všechny přichystané pohoštění, a protože to bylo v Kolodějích, nechyběly kulaté sušenky. Kobyla Sybila předvedla, jak umí poslouchat pana ředitele, převlečeného za šaška, ale moc se jí to nepovedlo, jelikož ho nejdřív nakopla a potom dokonce kousla. Za to jí všichni porazili hromovou ranou z papírového pytlíku. KOLODĚJSKÉ NOVINY Kobylu skolil ras za prohřešky, kterých se v posledním roce dopustila. Kobyla chudák padla k zemi a všem jí bylo líto. Pan starosta, s maskou kostlivce, ji oživil blahodárným mlékem. Ta vyskočila! Všichni zpívali a tančili a nakonec se po třídách rozešli zpátky do školy. Po cestě se ještě děti cpaly dobrotami, až se jim za ušima dělaly boule. To vše s krásným pocitem, že se den vydařil a že se alespoň na chvilku děti i učitelé stali někým jiným. Hlavně společně ukázali, že když je dobrá zábava, čas utíká hrozně rychle. Mgr. Dana Petráková a Ing. Darina Vlčková Jarní Petrklíč se děti ze ZŠ z kroužku flétny, zúčastní muzikantského festivalu Jarní Petrklíč. Soutěž se koná v Jesenici u Prahy. Budou zde vystupovat sólistky Anna Husová a Kateřina Horbowyová, komorní sbor a velký sbor zobcových fléten. Podrobnější informace na webových stránkách Držme dětem pěsti, a kdo může, přijďte je osobně podpořit. Děti budou vystupovat pod vedením Mgr. Petrákové, doprovod na klavír Hana Mašková. Mgr. Petráková fotografie pořídila a upravila Ing. Darina Vlčková Není město jako město organizuje mateřská škola tvořivou dílnu s názvem Není město jako město ve spolupráci s Nadací Proměny. Jak se tvoří město? Jakou má strukturu? Co v něm potřebujeme? Lektoři seznámí děti hravou formou se strukturou města a rozšíří povědomí o architektuře a krajinné tvorbě. Děti si vyzkouší, jak těžká, však zajímavá je práce architekta. Hotové produkty, malá města, budou ke zhlédnutí v mateřské škole. Mgr. Petráková

11 KOLODĚJSKÉ NOVINY strana 11 Spolky a sport Velikonoční dílnička v Klubíku V pondělí 23. března 2015 od 9 do 11 hod. pro Vás a Vaše dětičky v Kolodějském klubíku pořádáme, mimo dětskou hernu, i velikonoční dílničku. Kluci si upletou malou pomlázku z proutí a holčičky budou malovat sádrová vajíčka. Hravě zvládnou i malé děti. Zasadíme si společně i osení. Přijďte mezi nás, těšíme se. Darina Vlčková a Lada Husová Placená inzerce Sportovní život v Kolodějích info o možnostech, kontaktech a sportech Vážení spoluobčané a příznivci sportu, rádi bychom Vás opět všechny touto cestou oslovili, informovali a tak trochu i vyburcovali k větší sportovní aktivitě. Možná totiž někteří ani nevíte, jaké sporty a v jakém čase je možno v Kolodějích a naší sokolovně provozovat. Náš fotbalový oddíl FK uvítá každého nového hráče, případně podporovatele či sponzora fotbalu v Kolodějích. Kontakt na vedoucího FK: Daniel Kubín, tel , případně pište na: Doporučuji navštívit intenzivní hodinový trénink, zaměřený na vaši kondici a sílu plný pestrých cviků (tzv. hodinové kolečko ) pod vedením odborného instruktora kontakt: Mirek Šimon tel K ostatním sportům bychom také rádi vyzvali všechny sportovce a příznivce - zapojte se aktivně do kolodějských sportů! Navštivte naši krásnou sokolovnu, tenisové kurty či fotbalový oddíl! A nově je k dispozici i malá tělocvična, takže možností a místa je zase o něco více. Sporty v sokolovně např. tenis, florbal, volejbal, badminton, sálový fotbálek, různá cvičení pro ženy a děti, posilování těla, jóga, šerm, ping-pong, bojové umění Krav-maga, a mnoho dalších zajímavých činností pro udržení kondice, zdravého ducha i pohody. Navíc je k dispozici i klubovna pro členy a rodinné příslušníky pro různé akce, besedy, oslavy, apod. Informace o časech a jednotlivých sportech naleznete vyvěšené na dveřích sokolovny, případně volejte své dotazy na sportovní výbor (některé kontakty viz níže): Pronájem sálů + info: Monika Nováková nebo přímo jednotlivé sporty: Petr Zápotocký florbal Ivan Špička badminton Jirka Erben sálový fotbálek Monika Nováková tenis Přejeme vám všem Sportu Zdar! Za TJ Slavoj Koloděje Marie Šoutová a Petr Zápotocký

12 strana 12 KOLODĚJSKÉ NOVINY KOLODĚJSKÉ NOVINY periodický tisk územního samosprávního celku vydává Úřad městské části Praha-Koloděje redakce Zdeněk Kovář grafika Zdeněk Šidák tiskárna Betis, spol. s r.o. Praha-Běchovice vychází jednou za měsíc či dva v nákladu 550 ks reg. číslo ČR E neprodejné

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2002 Příjmy = Schv.rozp. Upr.rozp. Skutečnost % k v tis. v tis. v Kč upr. rozpočtu Správní popl. 450 450 868 820,00 193,07 (výnos z hracích aut.po odvodu Fin.úřadu,

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013

SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 SCHVÁLE Ý ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍ A ROK 2013 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů

2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy poplatek za lázeňský a rekreační pobyt poplatek z ubytovací kapacity poplatků ze psů 1. ROZPOČET MČ PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2012 2 PŘÍJMY ROZPOČTU Celkové rozpočtové příjmy (závazný ukazatel rozpočtu) ve výši 7.943.000 Kč je rozepsán na základě rozpočtové skladby do tří tříd, a to na třídu

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč Návrh rozpočtu OÚ Odřepsy na rok 2014 Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný Rozdíl příjmů a výdajů -3 764 672 Kč PŘÍJMY 13 131 701 Kč VÝDAJE 16 896 373 Kč Paragraf - Název položka název částka položka název

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Obec Sibřina Investice a provoz 2015 Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Rok 2015 - Investice a provoz 1. Technická infrastruktura Vodovod a splašková kanalizace Dešťová

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více