Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry"

Transkript

1 Predpísané písomné práce zo slovenského jazyka a literatúry Písomné práce zo SJL pre 5. ročník Vstupný test - Opakovanie hlások podľa pravopisu - Opakovanie pravopisu i/y - Opakovanie vybraných slov vo vetách - Opakovanie rozdelenie slov na slabiky - Opakovanie slovných druhov 1. štvrťročný test - Vety podľa zámeru - Použitie osobných zámen v texte - Použitie privlastňovacích zámen v texte - Melódia vety - Skloňovanie slova - Podstatné mená mužského rodu, vzory týchto podstatných mien - Význam piesní v ľudovej tvorbe - Čo sú rozprávky a ich rozdelenie - Rozdelenie literatúry na literárne druhy - Ľudové a autorské rozprávky Polročný test zo SJ - Vety podľa zámeru - Spodobovanie slov - Použitie osobných zámen v texte - Použitie privlastňovacích zámen v texte - Piktogramy

2 - Skloňovanie slova e- mail - Skloňovanie podstatných mien mužského rodu - Skloňovanie podstatných mien v ženskom rode - Doplňovačka vo forme pozvánky Polročný test z literatúry - Význam piesní v ľudovej tvorbe - Čo sú koledy? - Čo je poézia nonsensu? - Čo sú rozprávky a ich rozdelenie - Rozdelenie literatúry na literárne druhy - Ľudové a autorské rozprávky 2. štvrťročný test - Vety podľa zámeru - Spodobovanie slov - Použitie osobných zámen v texte - Použitie privlastňovacích zámen v texte - Piktogramy - Skloňovanie slova e- mail - Skloňovanie podstatných mien mužského rodu - Skloňovanie podstatných mien v ženského rodu - Skloňovanie podstatných mien stredného rodu - Ľudové a autorské rozprávky - Povesti, rozdelenie povestí - Poézia nonsensu Koncoročný test zo SJ - Vety podľa zámeru - Spodobovanie slov

3 - Použitie osobných zámen v texte - Použitie privlastňovacích zámen v texte - Piktogramy - Skloňovanie slova e- mail - Skloňovanie podstatných mien mužského rodu - Skloňovanie podstatných mien v ženskom rode - Prídavné mená akostné - Stupňovanie prídavných mien - Slová z hľadiska významu - Slovesá - Prirovnania porekadlá - Nárečia na Slovensku Koncoročný test z literatúry - Význam piesní v ľudovej tvorbe - Čo sú koledy? - Čo je poézia nonsensu? - Čo sú rozprávky a ich rozdelenie - Rozdelenie literatúry na literárne druhy - Ľudové a autorské rozprávky - Dramatické umenie - Povesti a ich rozdelenie - Legendy - Komiks - Encyklopédie a ich význam Písomné práce zo SJL pre 6. ročník Vstupný test - Podstatné mená mužského, ženského rodu

4 - Prídavné mená - Pravopis, hlásky a ich význam - Povesti - Literárne druhy - Význam kolied v ľudovej slovesnosti - Legendy - Komiksy - E- mail - Synonymá, homonymá, antonymá - Pravopis i/y 1. štvrťročný test - Zámená - Pravopis zámen - Vokalizácia predložiek - Tvorenie slov odvodzovaním, skladaním - Slovník, neutrálne a citovo zafarbené slová - Príslovie - Porekadlá - Pranostiky - Hádanky Polročný test SJ - Zámená - Vokalizácia predložiek - Tvorenie slov odvodzovaním, skladaním - Podstatné mená abstraktné, konkrétne - Vzťahové prídavné mená

5 Polročný test z literatúry - Príslovie - Porekadlá - Pranostiky - Hádanky - Poézie a piesne - Balady - Báje 2. štvrťročný test - Zámená - Vokalizácia predložiek - Tvorenie slov odvodzovaním, skladaním - Podstatné mená abstraktné, konkrétne - Vzťahové prídavné mená - Neplnovýznamové slovesá - Slovesný spôsob - Zvratné a nezvratné slovesá - Ja rozprávanie - On rozprávanie - Balady - Báje - Príbehy zo života detí Koncoročný test zo SJ - Zámená - Vokalizácia predložiek - Tvorenie slov odvodzovaním, skladaním - Podstatné mená abstraktné, konkrétne

6 - Vzťahové prídavné mená - Neplnovýznamové slovesá - Zvratné a nezvratné slovesá - Ja rozprávanie - Slovesné spôsoby slovies - On rozprávanie - Príslovky - Stupňovanie prísloviek - Priama reč - Syntax podmet vyjadrený a nevyjadrený - Prísudok slovesný a menný Koncoročný test z literatúry - Príslovie - Porekadlá - Pranostiky - Hádanky - Poézie a piesne - Balady - Báje - Príbehy zo života detí - Dobrodružná literatúra - Dráma - Rozhlasová hra Písomné práce zo SJL pre 7. ročník Vstupný test - Zámená - Tvorenie slov odvodzovaním, skladaním

7 - Prídavné mená - Neplnovýznamové slovesa - Ja rozprávanie - Slovesný spôsob slovies - On rozprávanie - Príslovky a ich stupňovanie - Priama reč - Syntax podmet a prísudok Vstupný test z literatúry - Príslovia, porekadlá, pranostiky - Hádanky - Balady - Báje - Príbehy zo života detí - Dobrodružná literatúra - Dráma - Rozhlasová hra 1. štvrťročný test - Asertívna a efektívna komunikácia - Skratky a ich využitie v písomnej komunikácii - Rozprávanie a opis - Citoslovcia, slovesá, príslovky - Priama reč - Ľudová slovesnosť - Piesne a ich význam - Rým, druhy rýmov - Voľný verš

8 Polročný test zo SJ - Asertívna a efektívna komunikácia - Príhovor a jeho znaky - Slová cudzieho pôvodu - Pomnožné podstatné mená - Číslovky Polročný test z literatúry - Príslovia - Umelecká literatúra v poézii - Piesne a ich význam - Umelecká literatúra v próze - Detský hrdina v dielach 2. štvrťročný test - Asertívna a efektívna komunikácia - Príhovor a jeho znaky - Slová cudzieho pôvodu - Pomnožné podstatné mená - Číslovky - Slovesný vid - Spojky - Detský hrdina v dielach - Dobrodružstvo v literatúre - Fantasy literatúra - Detektívka - Western Koncoročný test zo SJ - Asertívna a efektívna komunikácia

9 - Príhovor a jeho znaky - Slová cudzieho pôvodu - Pomnožné podstatné mená - Číslovky - Slovesný vid - Spojky - Syntax (jednoduchá veta, holá a rozvitá) - Vetné členy - Jednočlenná veta slovesná a neslovesná Koncoročný test z literatúry - Príslovia - Umelecká literatúra v poézii - Piesne a ich význam - Umelecká literatúra v próze - Detský hrdina v dielach - Dobrodružstvo v literatúre - Fantasy literatúra - Detektívka - Western - Robinsonáda - Dramatické umenie - Rozhlasová hra - Filmové umenie Písomné práce zo SJL pre 8. ročník Vstupný test - Opakovanie zložených slov - Vetný rozbor

10 - Asertívna a efektívna komunikácia - Slová cudzieho pôvodu - Opakovanie pomnožných podstatných mien - Opakovanie prídavných mien - Opakovanie základných, radových, násobných, určitých a neurčitých čísloviek - Slovesný vid - Spojky - Syntax: jednoduchá veta, ( holá, rozvitá) - Vetné členy 1.štvrťročný test - Zvieracie podstatné mená - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na r-l, - Cudzie nesklonné podstatné mená, - Prídavné mená, osobné zámená, zvratné zámená, ukazovacie a opytovacie zámená - Vzor pani - Ľúbostná pieseň, Ján Kollár Slávy dcéra, Andrej Sládkovič-Marína, - Porovnávanie diel S.Petoffiho a A.S.Puškina,+ umelecké jazykové prostriedky ( metafora, prirovnanie, epiteton, personifikácia) - Sylabický veršový systém Polročný test zo SJ - Zvieracie podstatné mená - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spluhlásku r - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spoluhlásku l - Cudzie nesklonné podstatné mená - Osobné, zvratné, opytovacie, ukazovacie zámená - Číslovky - Slovesá

11 - Príslovky - Predložky - Spojky - Častice Polročný test z literatúry - J. Kollár Slávy dcéra - A. Sládkovič Marína - Štúrovská generácia - Modlitba - Samo Chalupka Mor ho! - P. O. Hviezdoslav Rastislav - Malý princ Exupéry - M. Figuli Tri gaštanové kone 2. štvrťročný test - Zvieracie podstatné mená - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spluhlásku r - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spoluhlásku l - Cudzie nesklonné podstatné mená - Osobné, zvratné, opytovacie, ukazovacie zámená - Číslovky - Neohybné slovné druhy - Samo Chalupka Mor ho! - P. O. Hviezdoslav Rastislav - Malý princ Exupéry - M. Figuli Tri gaštanové kone Koncoročný test zo SJ - Zvieracie podstatné mená

12 - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spluhlásku r - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spoluhlásku l - Cudzie nesklonné podstatné mená - Osobné, zvratné, opytovacie, ukazovacie zámená - Číslovky - Slovesá - Príslovky - Predložky - Spojky - Častice - Frazeologizmy - Združené pomenovania - Syntax ( jednoduchá vety, súvetie) Koncoročný test z literatúry - J. Kollár Slávy dcéra - A. Sládkovič Marína - Štúrovská generácia - Modlitba - Samo Chalupka Mor ho! - P. O. Hviezdoslav Rastislav - Malý princ Exupéry - M. Figuli Tri gaštanové kone - Cesta na Mesiac Jules Verne - Denník Móric Beňovský - Vedecko populárna literatúra M. Bel Zvolenská stolica - Literatúra faktu

13 Písomné práce zo SJL pre 9. ročník Vstupný test zo SJ - Zvieracie podstatné mená - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spluhlásku r - Neživotné podstatné mená v mužskom rode zakončené na spoluhlásku l - Cudzie nesklonné podstatné mená - Osobné, zvratné, opytovacie, ukazovacie zámená - Číslovky - Slovesá - Príslovky - Predložky - Spojky - Častice - Frazeologizmy - Združené pomenovania - Syntax ( jednoduchá vety, súvetie) Vstupný test z literatúry - J. Kollár Slávy dcéra - A. Sládkovič Marína - Štúrovská generácia - Modlitba - Samo Chalupka Mor ho! - P. O. Hviezdoslav Rastislav - Malý princ Exupéry - M. Figuli Tri gaštanové kone - Cesta na Mesiac Jules Verne - Denník Móric Beňovský

14 1. štvrťročný test - Slová podľa vecného významu, podľa dobového významu, podľa citového zafarbenia, podľa pôvodu, podľa spisovnosti - Rečnícky štýl, zvukové vlastnosti reči, zvuková stránka jazyka a pravopis - Spoluhlásky - Výslovnosť a pravopis cudzích slov, interpunkčné znamienka, - Výkladový slohový postup - Štúrovskí básnici, sylabický veršový systém - Rým, umelecké jazykové prostriedky, lyrická báseň, aforizmus - Predstaviteľ symbolizmu Ivan Krasko, Polročný test zo SJ - Slová podľa vecného významu, podľa dobového významu, podľa citového zafarbenia, podľa pôvodu, podľa spisovnosti - Rečnícky štýl, zvukové vlastnosti reči, zvuková stránka jazyka a pravopis - Spoluhlásky - Výslovnosť a pravopis cudzích slov, interpunkčné znamienka - Ohybné slovné druhy - Vypisujeme úradné tlačivá Polročný test z literatúry - - Reflexívna a spoločenská lyrika - - Óda - - Sonet - - Populárna pieseň - - Próza zo života mladých ľudí - - Historický román 2. štvrťročný test - Ohybné slovné druhy - Vypisujeme úradné tlačivá

15 - Neohybné slovné druhy - Vetné členy, vety, súvetia - Próza zo života mladých ľudí - Historický román - Vedecko fantastický román - Reportáž - Literatúra faktu Koncoročný test zo SJ - Ohybné slovné druhy - Vypisujeme úradné tlačivá - Neohybné slovné druhy - Vetné členy, vety, súvetia - Pozývame jazyk na výskum Koncoročný test z literatúry - Reflexívna a spoločenská lyrika - Óda - Sonet - Populárna pieseň - Próza zo života mladých ľudí - Historický román - Vedecko fantastický román - Reportáž - Literatúra faktu - Encyklopédia - Esej - Tragédia - Komédia

16 Diktáty ročníky počet Slohové práce 5. ročník Rozprávanie Súkromný list 6. ročník Dynamický opis Statický opis 7. ročník Umelecký opis Charakteristika 8. ročník Slávnostný prejav Úvaha Prihláška 9. ročník Úvaha Štrukturovaný životopis Motivačný list zodpovedná: Martina Zigová

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Literatúra 1.Staroveká literatúra rozdelenie na orientálnu a antickú literatúru, ich charakteristika, hlavní predstavitelia. Dráma v starovekej literatúre.

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 6. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) ročník:

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 8. ročník vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 9. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) časový

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 8. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH STUPEŇ VZDELANIA: NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELANIE ISCED 2 NÁZOV PREDMETU: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník B vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou od 1. 9. 2008 a úpravou k 1. 9. 2009,

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP

Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP Slovenský jazyk a literatúra Prehľad učiva 9. ročníka PREDMET TEMATICKÝ CELOK POŽADOVANÝ VÝSTUP GRAMATICKÁ ČASŤ I.Zvuková stránka jazyka -správne vyslovovať a písať slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu

Více

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných schopností

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia. Učebné osnovy zo slovenského jazyka Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Učebné osnovy zo slovenského jazyka Charakteristika predmetu V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych schopností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LITERÁRNEJ TVORBY

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LITERÁRNEJ TVORBY Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z LITERÁRNEJ TVORBY Bratislava 2008 CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Hlavným poslaním predmetu literárna

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 7. ročník Počet hodín: 4 hodiny týždenne /2 jazyk, 2 literatúra / Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED Plán vypracovala: Mgr.

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 9. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PREDMET: VZDELÁVACIA OBLASŤ: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA JAZYK A KOMUNIKÁCIA 1. Charakteristika predmetu Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

SJL (SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH) pre 8. ročník ZŠ (99 hodín ročne) cieľ a klúčové kompetencie

SJL (SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH) pre 8. ročník ZŠ (99 hodín ročne) cieľ a klúčové kompetencie SJL (SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH) pre 8. (99 hodín ročne) cieľ a klúčové kompetencie -rozvoj kritického myslenia a logického uvažovania, -sformulovať problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, -vytváranie

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 6. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 6. ročník Počet hodín : 5 hodín týždenne ( 3 slovenský jazyk, 2 literatúra) Slovenský jazyk 3 hodiny týždenne Plán bol vypracovaný podľa:

Více

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 9. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vypracoval: Mgr. Mária Papačová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové

Více

Školský vzdelávací program Ţivá škola. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. ročník, časť JAZYK A SLOH

Školský vzdelávací program Ţivá škola. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. ročník, časť JAZYK A SLOH SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA - 5. ročník, časť JAZYK A SLOH OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD Tematický celok, téma Pojmy Vzdelávací výstup Hodnotenie I. Opakovanie učiva zo 4. ročníka Hlásky samohlásky

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda

ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Rámcové učebné plány SLOVENSKÝ JAZYK. ročník: variant A: 97 ročne 9 týždenne ČÍTANIE hlásková analyticko-syntetická metóda Tematický celok Prípravné 8 Téma - cieľ Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností

Více

PREDMET : SEMINÁR SLOVENSKÉHO JAZYKA. 9.ročník: Časová dotácia: 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Jazyk a komunikácia

PREDMET : SEMINÁR SLOVENSKÉHO JAZYKA. 9.ročník: Časová dotácia: 5 hodín týždenne / 165 hodín ročne CHARAKTERISTIKA PREDMETU: Jazyk a komunikácia Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk literatúra deviaty Škola ZŠ Dunajská Lužná Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

S Y L A B U S P R E D M E T U

S Y L A B U S P R E D M E T U U n i v e r z i t a P. J. Š a f á r i k a v K o š i c i a c h F i l o z o f i c k á f a k u l t a S Y L A B U S P R E D M E T U Kód KAaA- Názov: Úvod do slovenského jazyka AJ/USLJ/06 Študijný odbor: prekladateľstvo

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina Školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia Predmet: a literatúra /jazyk a sloh/ Ročník: 9. Názov predmetu a

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Základná škola Pavla Horova, Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 8. ROČNÍK Slovenský jazyk a literatúra Vypracoval: Mgr. Mária Papačová Učebné osnovy vypracované na základe Štátneho vzdelávacieho programu

Více

6. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

6. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vypracoval: Mgr. Adriana Čuchranová Obsah Charakteristika predmetu.... Chyba! Záložka nie je definovaná.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Základná škola, Ústredie 533, 023 21 Korňa ISCED 2 VZDELÁVACIA OBLASŤ: Jazyk a komunikácia Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Časový rozsah výučby 5. ročník - 5 hodín

Více

Obsahový štandard ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA A PRAVOPIS. Výkonový (cieľový) štandard

Obsahový štandard ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA A PRAVOPIS. Výkonový (cieľový) štandard Ministerstvo školstva Slovenskej republiky VÝSTUPNÝ VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY VSTUPNÝ VYDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE GYMNÁZIA, STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY (zo slovenského jazyka) Vypracovala: Mgr. Renáta

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Obsahové štandardy zo slovenského jazyka Poznávacie a rečové kompetencie Verejná prezentácia textu, verejný prejav 1) Pri ústnom prejave dodržiavať sp

Obsahové štandardy zo slovenského jazyka Poznávacie a rečové kompetencie Verejná prezentácia textu, verejný prejav 1) Pri ústnom prejave dodržiavať sp Obsahové vzdelávacie štandardy pre gymnáziá a stredné odborné školy Slovenský jazyk a literatúra Časť: slovenský jazyk Poznámka: 1 označuje pojem, ktorý bude zavedený až v nasledujúcich och. označuje pojem,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Učebné osnovy. Slovenský jazyk a literatúra. Charakteristika predmetu. Stupeň vzdelania: ISCED 2

Učebné osnovy. Slovenský jazyk a literatúra. Charakteristika predmetu. Stupeň vzdelania: ISCED 2 Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Stupeň vzdelania: ISCED 2 Charakteristika predmetu Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN

TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN TEMATICKÝ VÝCHOVNO VZDELÁVACÍ PLÁN Predmet: Nemecký jazyk Ročník: Komunikačná úroveň: A2 (A 2.1) Školský rok: Trieda: Vyučujúci: Počet hodín týždenne: Počet hodín spolu: Učebnica: Beste Freunde A 2.1 Beste

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 9. ročník Počet hodín : 5 hodín týždenne ( 3 slovenský jazyk, 2 literatúra) Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre ISCED 2 Plán vypracovala:

Více

MATURITA Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2015 Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 8. ročník Počet hodín : 3 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre II. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Diana Farkasová

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Predmetové kompetencie Vyjadriť myšlienky a informácie

Predmetové kompetencie Vyjadriť myšlienky a informácie Tematický celok 1.Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka 2.Zhovárame sa a diskutujeme Predmetové kompetencie Vyjadriť myšlienky a informácie Využívať gestikuláciu a mimiku. Rešpektovať jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. šiesty

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA. šiesty SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník Časový rozsah výučby Z toho podľa ŠVP 5 počet voliteľných

Více

5 hodín týždenne, spolu 165 hodín. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie. ISCED 2-nižšie sekundárne vzdelávanie. Slovenský.

5 hodín týždenne, spolu 165 hodín. ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie. ISCED 2-nižšie sekundárne vzdelávanie. Slovenský. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA-UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Vyučovací jazyk SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 5 hodín týždenne, spolu 165 hodín

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA III. Názov tematického celku vrátane tém Hodi na Medzipred metové vzťahy Vzdelávacie výstupy/ obsahový štandard Metódy a prostriedky hodnotenia Kritériá hodnotenia /Výkonový

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Vstupná písomná práca zo slovenského jazyka pre 7. ročník

Vstupná písomná práca zo slovenského jazyka pre 7. ročník Trieda : Dátum : Meno : Počet bodov : Hodnotenie : Ukážka Prišiel november a s ním i chladné počasie. Hory okolo ich školy sa zmenili na studenosivé a jazero vyzeralo ako mrazivá oceľ. Z horných okien

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH

TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH TEMATICKÝ PLÁN UČITEĽA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA pre 5. ročník ZŠ SLOVENSKÝ JAZYK A SLOH stupeň vzdelania: nižšie stredné vzdelanie ISCED 2 názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) časový

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Slovenský jazyk a literatúra 2. stupeň ZŠ. ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok

Slovenský jazyk a literatúra 2. stupeň ZŠ. ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok Slovenský jazyk a literatúra 2. stupeň ZŠ ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby V deviatom ročníku v jednom školskom

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Slovenský jazyk ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese

Více

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 7., Počet hodín : 4+1 hodiny týždenne, spolu 165 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Slovenský jazyk. Ročník: 7., Počet hodín : 4+1 hodiny týždenne, spolu 165 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Slovenský jazyk Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 4+1 hodiny týždenne, spolu 165 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 5. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 5 (Prodos modrá řada) První období: 3. 9. 15. 10. 2015 Komunikační a slohová výchova Jazyková

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A

Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 5. ročník A vypracovaný podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28. 8. 2008 s platnosťou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Slovenský 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Spolu jazyk a literatúra Štátny 5/0 5/0 4/1 4/0 5/0 23/1 /školský vzdelávací program Spolu 5 5 5 4 5 24

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

9. ročník. poznámka: Tematické celky sú podrobne rozpracované v priloženej tabuľke č.2. KOMUNIKÁCIA A SLOH (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)

9. ročník. poznámka: Tematické celky sú podrobne rozpracované v priloženej tabuľke č.2. KOMUNIKÁCIA A SLOH (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 9. ročník JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 1. Opakovanie z 8. ročníka 2. Zvuková rovina jazyka a pravopis 3. Významová (lexikálna) rovina 4. Tvarová (morfologická) rovina 5. Syntaktická

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Obsahové vzdelávacie štandardy pre stredné odborné školy dvojročné štúdium. Slovenský jazyk a literatúra

Obsahové vzdelávacie štandardy pre stredné odborné školy dvojročné štúdium. Slovenský jazyk a literatúra Obsahové vzdelávacie štandardy pre stredné odborné školy dvojročné štúdium Slovenský jazyk a literatúra SLOVENSKÝ JAZYK Slovenský jazyk vymedzuje sústavu poznávacích a rečových kompetencií a súbor jazykovedných

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. zo slovenského jazyka a slohu. pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka a slohu pre 7. ročník Počet hodín: 5 hodín týždenne /3 jazyk, 2 literatúra / Plán bol vypracovaný podľa: Plán vypracovala: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ

Více

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Biskupské gymnázium v Ostravě Struktura zkoušky Maturitní okruhy jsou složeny z části a) dějiny literatury

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť

Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Charakteristika predmetu iučebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test zo slovenského jazyka a literatúry 1.) K slovesu rozprávať napíš sloveso: a) s podobným významom b) s opačným významom 2.) Utvor zo slov zdrobneniny: a) jazero b) chlieb 3.) Podčiarkni slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu spoluhlások:

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Predmet: Slovenský jazyk. Časová dotácia. Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4. Školský vzdelávací program 1. Charakteristika predmetu

Predmet: Slovenský jazyk. Časová dotácia. Ročník 6. Štátny vzdelávací program 4. Školský vzdelávací program 1. Charakteristika predmetu Predmet: Slovenský jazyk Časová dotácia Ročník 6 Štátny vzdelávací program 4 Školský vzdelávací program 1 Charakteristika predmetu Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více