PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016"

Transkript

1 PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY A FYZIKY ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Predsed predmetovej komisie: RNDr. Miroslv Kublová Sekci: Mtemtik Zástupc pre sekciu Mtemtik: Mgr. Mári Gregoričková Zoznm členov predmetovej komisie: RNDr. Peter Brnčík probáci mtemtik - chémi Mgr. Ján Číž probáci mtemtik telesná výchov Mgr. Vier Drhovská probáci mtemtik fyzik RNDr. Jn Dugátová, CSc. probáci mtemtik - fyzik Mgr. Mári Gregoričková probáci mtemtik chémi RNDr. Miroslv Kublová probáci mtemtik biológi Mgr. Mári Mceková -probáci mtemtik informtik Mgr. Brbor Vvrová probáci mtemtik nglický jzyk Počet vyučovcích hodín mtemtiky týždenne v jednotlivých ročníkoch v školskom roku 2015/2016. Osemročné gymnázium prím 5 hodín sekund 4 hodiny terci 4 hodín kvrt 4 hodiny

2 kvint 4 hodiny septim 4 hodiny Štvorročné gymnázium: 1.A, 1. B, 1.C, 1.D 4 hodiny 2.A, 2.B, 2.C 4 hodiny, 2. D 3 hodiny 3.A, 3.B, 3.C, 3.D 4 hodiny Seminár z mtemtiky ročník -2 hodiny Mtemtik voliteľná 4. ročník 4 hodiny Študenti, ktorí mturujú z mtemtiky, mli možnosť zvoliť si 4 hodiny mtemtik voliteľná, prípdne seminár z mtemtiky 2 hodiny, cvičeni z mtemtiky 2 hodiny Litertúr pre žikov Prím: Šedivý, Čeretková: Mtemtik pre 6. ročník ZŠ, J. Žbk, P. Černek: Mtemtik pre 6. ročník ZŠ 1. ročník gymnázií s osemročným Sekund: J. Žbk, P. Černek : Mtemtik pre 7. ročník ZŠ 2. ročník gymnázií s osemročným Šedivý, Čeretková: Mtemtik pre 7. ročník ZŠ, Terci: Šedivý, Čeretková: Mtemtik pre 8. ročník ZŠ, J. Žbk, P. Černek : Mtemtik pre 8. ročník ZŠ 3. ročník gymnázií s osemročným Kvrt: Šedivý, Čeretková: Mtemtik pre 9. ročník ZŠ, V. Kolbská: Mtemtik 9 1. ročník: Z. Kubáček: Mtemtik pre 1. ročník gymnázií J. Smid, J. Šedivý: Mtemtik pre 1. ročník gymnázi Zbierk úloh z mtemtiky pre 1. ročník gymnázi 2. ročník: O. Odvrko, M. Božek: Mtemtik pre 2. ročník gymnázi J. Smid, M. Božek: Zbierk úloh z mtemtiky pre 2. ročník gymnázi Z. Kubáček: Mtemtik pre 2. ročník gymnázií 3. ročník: Z. Kubáček: Mtemtik pre 3. ročník gymnázií 7. ročník gymnázi s osemročným J. Šedivý, V. Bocko: Mtemtik pre 3. ročník gymnázi I. Bušek, B. Mnnová, B. Riečn: : Zbierk úloh z mtemtiky pre 3. ročník gymnázi 4. ročník: voliteľná mtemtik: B. Riečn, P. Bero, J. Smid, J. Šedivý: Mtemtik pre 4. ročník gymnázi

3 Doplnková litertúr pre učiteľov D. Kotyr: Zbierk úloh z mtemtiky pre 5. ž 9. ročník ZŠ S. Holéczyová: Zbierk úloh 1: Mtemtik pre stredoškolákov M Čpová, V. Kolbská: Nebojte s písomných prác z mtemtiky J. Petáková. Mtemtik příprv k mturitě přijímcím skouškám n vysoké školy M. Rácová: Mtemtik prehľd stredoškolského učiv pre mturntov uchádzčov o štúdium n vysokých školách J Kováčik kol.: Riešenie príkldo z mtemtiky pre ekonomické školy n mturitné skúšky prijímcie pohovory J. Kováčik, I. Scholtzová: Zbierk príkldov z mtemtiky pre zákldné školy osemročné gymnáziá Kritériá hodnoteni klsifikácie žik v predmete mtemtik V 3. ročníku septime si môžu žici zvoliť povinne voliteľný predmet seminár z mtemtiky (2 hodiny týždenne). V 4.ročníku oktáve si môžu žici zvoliť povinne voliteľnú mtemtiku (4 hodiny týždenne) 2 hodinový seminár z mtemtiky. Od počtu vyučovcích hodín závisí j množstvo známok získných počs štvrťroku. V nižších ročníkoch je vic menších písomných prác, vo vyšších, kde je sprcovnie úloh komplexnejšie, čsovo náročnejšie rozsh temtických celkov rozsihlejší, je zse vic priebežných temtických písomiek. Žik by ml preto pri štvor- päťhodinovej dotácii týždenne v kždom štvrťroku získť minimálne 3 známky, z toho 2 z kontrolných písomných prác (15-35 minút) 1 zo štvrťročnej písomnej práce (45 minút), okrem 2. štvrťroku, kde získ 2 známky 1 z kontrolnej 1 zo štvrťročnej práce. N seminári z mtemtiky, ko povinne voliteľný predmet (v ročníku) s čsovou dotáciou 2 hodiny týždenne, by ml žik získť njmenej 2 známky v kždom štvrťroku. Plán výkonov: tried 1.štvrťrok 1.polrok 3.štvrťrok 2.polrok prím sekund terci kvrt 1.ročník kvint 2.ročník sext 3.ročník septim 1 x KP bodov) 2 x KP bodov) 1 x KP bodov) SEM 3.roč. SEM 4. roč. 4.ročník Vysvetlivky: KP kontrolná prác PP štvrťročná písomná prác 1x ÚO (10 bodov)

4 ÚO ústn odpoveď Form hodnoteni môže obshovť: 1. Známku z ústnej odpovede (teóri lebo riešenie mtemtických úloh) učiteľ ústne zhodnotí odpoveď pridelí známku (bodové hodnotenie mx. 10 bodov) n záklde splneni požidviek vyplývjúcich z konkrétneho zdni. 2. Známku (bodové hodnotenie) z písomných prác učiteľ dodrživ klsifikčnú stupnicu schválenú n zsdnutí PK. 3. Známku (bodové hodnotenie) z ktivitu (vyprcovnie prezentácie n zdnú tému, riešenie MO, Pytgoriády, seminár MAKS, Mtemtického klokn, problémovej úlohy v rámci školského domáceho zdni), učiteľ s snží hodnotením ktivity motivovť žikov vyvolť hlbší záujem o štúdium. Klsifikčná stupnic vyjdrená v percentách: Známk Percentá 1 - výborný % 2 - chválitebný 89,9-70% 3 - dobrý 69,9-50% 4 - dosttočný 49,89-30% 5 - nedosttočný 29,9-0% Výsledky v mtemtických súťžich v školskom roku 2014/2015 Mtemtická olympiád Ktegóri A (prof. M. Kublová, V. Drhovská) v školskom kole 8 žikov, krjské kolo 4 žici - J. Bucko - 4. miesto. Ktegóri B (prof. P. Brnčík) v školskom kole 12 žikov, krjské kolo 6 žikov Ktegóri C (prof. J. Dugátová, M. Mceková) v školskom kole 12 žikov, krjské kolo 8 žici P. Grmn - 1. miesto, O. Štl 7. miesto, M. Miklovič miesto. Ktegóri Z9 (prof. M. Gregoričková) v domácom kole 4 žici, okresné kolo 2 žici - M. Poturny - 1. miesto, P. Klein - 2. miesto. Krjské kolo - M. Poturny - 1. miesto, P. Klein - 7. miesto. Ktegóri Z8 (prof. M. Kublová) v domácom kole 4 žici, okresné kolo 2 žici J. Jobus - 2. miesto, T. Lukáč - 3. miesto. Ktegóri Z7 (prof. M. Kublová) v domácom kole 4 žici, okresné kolo 2 žici S. Bns - 1. miesto.

5 Ktegóri Z6 (prof. M. Gregoričková) - v domácom kole 6 žici, okresné kolo- 2 žici A. Kleinová - 1. miesto, E. Štubňová - 7. miesto. Pytgoriád Školské kolo Pytgoriády robili všetci žici prímy, sekundy tercie pod vedením prof. M. Gregoričkovej M. Kublovej. okresné kolo: 1. miesto- T. Lukáč v ktegórii P8 (Kublová) 1. miesto- S. Bns v ktegórii P7 (Kublová) 3. miesto- Dupknič vktegórii P7 (Kublová) Celoštátne kolo Pytgoriády P7 -S. Bns 5. miesto. PANGEA Mtemtickej súťže PANGEA s zúčstnili všetci žici S, T, K, 1., 2., 3. ročník. Do celoslovenského kol postúpili 6 študenti S. Bns (S), J.Jobus (T), M.Poturny, (K ), M. Miklovič (1.C), T.Drhovský (2. C), O. Černek (3. C). 1.miesto- O. Černek -3.C (Drhovská) 2.miesto- S.Bns- S (Kublová). 6 študentov osemročného gymnázi 2 vyučujúci (Gregoričková, Kublová) boli ocenení z vynikjúce výsledky v mtemtických súťžich primátorom mest Piešťny Tlenty rok. Korešpondenčný seminár MAKS dministrátor M. Mceková, zpojených 34 žikov, njlepšie umiestneni dosihli: 11.miesto v krji N. Jnčovičová 5. miesto v krji : S. Bns 8. miesto v krji: Elis Msopust Kreye 6. miesto v krji: J. Jobus 9. miesto v krji :V. Brtovicová KLOKAN Mtemtický KLOKAN súťže s zúčstnilo 54 študentov nšej školy. Z nich bolo 29 úspešných riešiteľov (percentil 80), 15 žikov bolo odmenených vecnou cenou (percentil 95). Njlepšie výsledky dosihli: S. Bns miesto n Slovensku, T. Lukáč miesto, M.Poturny miesto, M. Toplnský miesto, M. Miklovič miesto, Š. Lúčny Miesto. Orgnizátor- M. Kublová. Exkurzie -seminár n STU Brtislv- mtemtické počítčové modelovnie -účsť študentov počs náhrdného rozvrhu cez MS s témou mtemtik

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 PREDMETOVÁ KOMISIA MATEMATIKY ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 Predseda predmetovej komisie: Mgr. Mária Gregoričková Zoznam členov predmetovej komisie: RNDr. Peter Barančík aprobácia matematika - chémia Mgr. Ján

Více

Predseda predmetovej komisie

Predseda predmetovej komisie PREDMETOVÁ KOMISIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Predseda predmetovej komisie PaedDr. Ivana Papcunová Zloženie predmetovej komisie v školskom roku 2016/ 2017 Mgr. Štefan Bekö Mgr. Katarína Dzurová Mgr.

Více

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2016/2017.

Sekcia: BIOLÓGIA. Predmetová komisia biológia - chémia. Zloženie predmetovej komisie. Časová dotácia. Školský rok 2016/2017. Predmetová komisia biológia - chémia Sekcia: BIOLÓGIA Školský rok 2016/2017 Zloženie predmetovej komisie Predseda PK: RNDr. Lívia Rajnáková Zoznam členov PK: RNDr. Eva Domonkosová Mgr. Zuzana Dvořáková

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvlity výuky technických oorů Klíčová ktivit IV Inovce zkvlitnění výuky směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV Algerické výrzy, výrzy s mocninmi odmocninmi Kpitol

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

PROJEKT PODPORY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia aby se zaměřili

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Činnosť komisie nemeckého jazyka v školskom roku 2017/2018

Činnosť komisie nemeckého jazyka v školskom roku 2017/2018 Činnosť komisie nemeckého jazyka v školskom roku 2017/2018 Členovia komisie NEJ : Mgr. Daniela Gašparová Mgr. Radka Grosmannová PhDr. Anna Holíková Ing. Ingrid Krajčiriková Mgr. Jana Studénková Mgr. Roman

Více

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy :

Predmetová komisia telesnej výchovy. Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Predmetová komisia telesnej výchovy Vítame Vás na stránke predmetovej komisie telesnej výchovy : Zloženie predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy: Predseda predmetovej komisie telesnej výchovy:

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvšování kvlit výuk technických oorů Klíčová ktivit IV. Inovce zkvlitnění výuk směřující k rozvoji mtemtické grmotnosti žáků středních škol Tém IV.. Algerické výrz, výrz s mocninmi odmocninmi Kpitol Člen

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika

Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Podmínky pro hodnocení žáků v předmětu informatika Prima Prezentace jedna známka Textový editor automatické tvary - jedna známka Textový editor práce s textem- jedna známka Sekunda Grafika jedna známka

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace

Opakovací test. Klíčová slova: výraz, interval, množina, kvadratický trojčlen, mocnina, exponent, výrok, negace VY_32_INOVACE_MAT_190 Opkovcí test lgebrické výrzy, logik, množiny A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvoření: září 2012 Ročník: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzdělávání Klíčová slov: výrz, intervl, množin,

Více

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike

P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike P R O P O Z Í C I E štrnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2014/2015 v Slovenskej republike Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Gymnázium Janka Jesenského Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou

Gymnázium Janka Jesenského Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou Kritériá pre prijatie na štúdium pre školský rok 2017/2018 4-ročné gymnázium Prijímacie konanie upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA HODNOTENIE ŠTUDENTOV 1. 8. ROČNÍKA OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA (V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 SEKUNDA,

Více

1. ročník. Matematika

1. ročník. Matematika Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Termíny skúšok pre externú formu bakalárskeho štúdia v zimnom semestri akad. roka 2003/2004 1. ročník Matematika Bratislava Garant predmetu:

Více

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATURITNÝCH SKÚŠOK Gymnázium Považská Bystrica v školskom roku 2014/ 2015

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATURITNÝCH SKÚŠOK Gymnázium Považská Bystrica v školskom roku 2014/ 2015 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATURITNÝCH SKÚŠOK Gymnázium Považská Bystrica v školskom roku 2014/ 2015 Organizáciu maturitných skúšok upravuje Zákon č.245/ 2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa na Okresnom súde Svidník a uskutočnila ho trojčlenná výberová komisia v zloţení:

Výberové konanie sa uskutočnilo dňa na Okresnom súde Svidník a uskutočnila ho trojčlenná výberová komisia v zloţení: Zápisnica z výberu na obsadenie jedného voľného miesta v štátnozamestnaneckom pomere na funkciu vyššieho súdneho úradníka konanom na Okresnom súde Svidník dňa 7.2.2014 Predseda Okresného súdu Svidník vyhlásil

Více

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice

Ocenění Broumov, 20. října 2009 Stará radnice Ocenění 2009 Broumov, 20. října 2009 Stará radnice školní rok 2008/2009 NOMINACE kategorie sport Martina Routková,kvarta za úspěšnou reprezentaci školy ve sportu především v různých atletických soutěžích

Více

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ. SOŠ, Vranovská ul. 4, Bratislava, Tel.: ; P R O P O Z Í C I E

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ. SOŠ, Vranovská ul. 4, Bratislava, Tel.: ; P R O P O Z Í C I E STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ SOŠ, Vranovská ul. 4, 851 02 Bratislava, Tel.: 02 63 81 23 77; 02 63838417 P R O P O Z Í C I E IV. ročník súťaže Technická olympiáda Krajské kolo v Bratislave Usporiadateľ:

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

pre nižšie stredné vzdelávanie

pre nižšie stredné vzdelávanie Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 1 Priezvisko a meno žiaka Slovenský a literatúra

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo) Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Václavské náměstí 1, Letohrad PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 (1. kolo) Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

S M E R N I C A. Smernica o prijímaní žiakov na štúdium

S M E R N I C A. Smernica o prijímaní žiakov na štúdium G Y M N Á Z I U M P Ú C H O V Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV S M E R N I C A Názov: Smernica o prijímaní žiakov na štúdium Vypracoval: Mgr. Danka Školková Schválil: PaedDr. Miroslav Kubičár Dňa: 27. 5.

Více

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, POPRAD. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017 ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM KUKUČÍNOVA 4239/1, 058 39 POPRAD Tel.: 052/426 44 22, www.stary-gympel.sk, e-mail: riaditel@stary-gympel.sk KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre šk. rok 2016/2017 Študijný odbor: 7902 J

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2017/18 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 100 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 10 bodů b) za přijímací

Více

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016 SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA Starozagorská 8, 040 23 Košice Organizačná zložka: Súkromné gymnázium, Starozagorská 8, Košice Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky pre prijímacie konanie pre školský

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/

Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/ Rozhodnutí ředitele č.j. O/33/2016-17 o přijímacím řízení do studijního oboru 79-41-K/41 gymnázium, denní studium, 4 roky (čtyřleté gymnázium) v Gymnáziu P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o. Na

Více

STRED NÁ PRIE MYSE LNÁ ŠK OL A ELEKT R OTEC HNIC KÁ, ZO CH OVA 9, B R ATISLAV A MATURITA 2016 PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY. OBEŽNÍK pre PČOZ MS

STRED NÁ PRIE MYSE LNÁ ŠK OL A ELEKT R OTEC HNIC KÁ, ZO CH OVA 9, B R ATISLAV A MATURITA 2016 PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY. OBEŽNÍK pre PČOZ MS MATURITA 2016 PRAKTICKÁ ODBORNEJ ZLOŽKY Študijný odbor: Oblasť: Školský rok: 2015/2016 2675 M elektrotechnika telekomunikačná technika OBEŽNÍK pre PČOZ MS 1 Interná časť maturitnej skúšky z praktickej

Více

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014

Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Zpráva o činnosti pobočky JČMF Jihlava za rok 2014 Členská základna Jihlavské pobočky působí v okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou a počtem členů patří mezi menší pobočky.

Více

Kritériá pre prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka Gymnázia Milana Rúfusa pre školský rok 2014/2015

Kritériá pre prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka Gymnázia Milana Rúfusa pre školský rok 2014/2015 Kritériá pre prijímacie konanie žiakov do prvého ročníka Gymnázia Milana Rúfusa pre školský rok 2014/2015 KÓD ŠTUDIJNÉHO ODBORU: 7902 J gymnázium KÓD ŠKOLY NA PRIHLÁŠKU: 000160881 ZAMERANIE: všeobecné

Více

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka. pre školský rok 2016/2017 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka > 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický asistent - denná forma

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00

Historická geografia. doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 Historická geografia doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 Konzultačné hodiny: utorok, streda 12:00-13:00 HISTORICKÁ GEOGRAFIA (1. roč. ZRR) Vyučujúci: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (miestnosť B1-548),

Více

7.8 KLAUZÚRNE PRÁCE, KRITÉRIÁ HODNOTENIA HLAVNÉHO PREDMETU PLATNÉ PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FOTOGRAFICKÝ DIZAJN A PROPAGAČNÁ GRAFIKA

7.8 KLAUZÚRNE PRÁCE, KRITÉRIÁ HODNOTENIA HLAVNÉHO PREDMETU PLATNÉ PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FOTOGRAFICKÝ DIZAJN A PROPAGAČNÁ GRAFIKA 7.8 KLAUZÚRNE PRÁCE, KRITÉRIÁ HODNOTENIA HLAVNÉHO PREDMETU PLATNÉ PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR 8297 6 FOTOGRAFICKÝ DIZAJN A 8261 6 PROPAGAČNÁ GRAFIKA Klauzúrna práca je súborná práca, ktorú vykonávajú žiaci 1. až

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu v predmetoch fyzika a cvičenia z fyziky

Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu v predmetoch fyzika a cvičenia z fyziky Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu v predmetoch fyzika a cvičenia z fyziky Tento dokument je konkretizáciou zásad obsiahnutých v Metodickom pokyne č. 21/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie a klasifikáciu

Více

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove Prešovská univerzit v Prešove Všeobecné kritériá n obsdzovnie funkcií profesorov docentov Konkrétne podmienky n obsdzovnie funkcií profesorov Prešov 2008 Všeobecné kritériá n obsdzovnie funkcií profesorov

Více

Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka so štvorročným štúdiom v Gymnáziu Ľudovíta Štúra Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne pre školský rok 2016/2017.

Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka so štvorročným štúdiom v Gymnáziu Ľudovíta Štúra Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne pre školský rok 2016/2017. G Y M N Á Z I U M Ľ U D O V Í T A Š T Ú R A Ul. 1. mája 170/2, 911 35 Trenčín Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka so štvorročným štúdiom v Gymnáziu Ľudovíta Štúra Ul. 1. mája 170/2 v Trenčíne pre

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Chemie tercie Školní rok: 2017/2018 Písemný test počtem dopředu ohlášených písemných prací s váhou 4 (žákovi může chybět maximálně jedna). Těchto písemných

Více

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia

Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia Učebnice používané na čtyřletém gymnáziu a na vyšším stupni osmiletého gymnázia CJL 1.ročník - Petra Adámková, Olga Čelišová, : Přehled středoškolského učiva českého jazyka (Přepracované vydání titulu

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Masarykovo gymnázium Vsetín

Masarykovo gymnázium Vsetín Prima Český jazyk a literatura Český jazyk pro 6. ročník ZŠ a prim víceletých g. Krausová, Z. Fraus Plzeň Čítanka pro 6. ročník ZŠ a prim víceletých g. Lederbuchová, L Fraus Plzeň Učebnice a pracovní sešity

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov

týždenná hodinová dotácia v ročníku Kapitoly 2 (2.2) 3 (3.1, 3.3) 4 (4.1), 10 Svet živočíchov/laboratórne cvičenia z biológie živočíchov BIOLÓGIA príklad rozloženia učiva do ov, verzia : Biológia gymnázium so 4-ročným vzdelávacím programom v u 6 hodín / laboratórne cvičenia v. u. Organizmus a prostredie Biológia pre Kapitoly, 5 a 6 Mikrosvet/laboratórne

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III Meno a priezvisko praktikanta:... Fakulta:... Ročník:... Št. program:... Škola:... Cvičný učiteľ:... Predmet:... Deň Pondelok

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

Riemannův určitý integrál.

Riemannův určitý integrál. Riemnnův určitý integrál. Definice 1. Budiž

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

PLÁN PRÁCE Predmetová komisia prírodovedno výchovná v školskom roku 2012/201

PLÁN PRÁCE Predmetová komisia prírodovedno výchovná v školskom roku 2012/201 PLÁN PRÁCE Predmetová komisia prírodovedno výchovná v školskom roku 2012/201 Vedúca predmetovej komisie: od 1.10.2012 RNDr.Žaneta Baštová ZRŠ: aprobácia: Matematika - Fyzika Úväzok: Matematika: 5.A- 4h,

Více