Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve"

Transkript

1 1. LF UK vyšetrovacie metódy 1. denná október LF UK vyšetrovacie metódy 1. externá október LF UK ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo 1. denná máj LF UK ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo 1. externá máj LF UK pôrodná asistencia pôrodná asistencia 1. denná október LF UK pôrodná asistencia pôrodná asistencia 1. externá október LF UK verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 1. denná máj LF UK verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 1. externá máj LF UK fyzioterapia fyzioterapia 2. denná október LF UK fyzioterapia fyzioterapia 2. externá október LF UK vyšetrovacie metódy 2. denná október LF UK vyšetrovacie metódy 2. externá október LF UK ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo 2. denná máj LF UK ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo 2. externá máj LF UK verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 2. denná máj LF UK verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 2. externá máj LF UK anatómia, histológia a embryológia anatómia, histológia a embryológia 3. denná 3 4. január 2005 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

2 17. LF UK anatómia, histológia a embryológia anatómia, histológia a embryológia 3. externá 5 4. január LF UK anestéziológia a anestéziológia a resuscitácia resuscitácia 3. denná november LF UK anestéziológia a anestéziológia a resuscitácia resuscitácia 3. externá november LF UK biochémia biochémia 3. denná august LF UK biochémia biochémia 3. externá august LF UK imunológia imunológia 3. denná 3 4. január LF UK imunológia imunológia 3. externá 5 4. január LF UK molekulárna biológia molekulárna biológia 3. denná 3 4. január LF UK molekulárna biológia molekulárna biológia 3. externá 5 4. január LF UK ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo 3. denná 4 6. marec LF UK ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo 3. externá 5 6. marec LF UK psychiatria psychiatria 3. denná máj LF UK toxikológia toxikológia 3. denná november LF UK toxikológia toxikológia 3. externá november LF UK verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 3. denná 4 6. marec LF UK verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 3. externá 5 6. marec 2006 Právnická fakulta 1. PraF UK právo právo 2. externá december 2004 Filozofická fakulta Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

3 1. FiF UK muzeológia a muzeológia a kultúrne kultúrne dedičstvo dedičstvo 1. externá máj FiF UK andragogika andragogika 2. denná december FiF UK andragogika andragogika 2. externá december FiF UK etika etika 2. denná 2 9. január FiF UK etnológia etnológia 2. denná máj FiF UK knižničnoinformačné štúdiá štúdiá knižnično - informačné 2. denná 2 2. marec FiF UK kulturológia kulturológia 2. denná 2 7. marec FiF UK marketingová komunikácia masmediálne štúdiá 2. denná 2 7. marec FiF UK religionistika religionistika 2. denná júl FiF UK žurnalistika žurnalistika 2. denná 2 2. marec FiF UK knižničnoinformačné štúdiá štúdiá knižnično - informačné 2. externá 2 2. marec FiF UK žurnalistika žurnalistika 2. externá jún FiF UK archeológia archeológia 3. denná august FiF UK estetika estetika 3. denná január FiF UK klasické jazyky klasické jazyky 3. denná máj FiF UK klinická psychológia klinická psychológia 3. denná 3 4. január FiF UK literárna veda teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr 3. denná 3 1. júl FiF UK muzikológia teória hudby 3. denná máj FiF UK politická veda teória politiky 3. denná november FiF UK pomocné vedy historické pomocné vedy historické 3. denná august FiF UK slavistika slovanské jazyky a literatúry 3. denná marec FiF UK slovenská literatúra slovenský jazyk a literatúra 3. denná marec FiF UK slovenské dejiny slovenské dejiny 3. denná august FiF UK slovenský jazyk slovanské jazyky a literatúry 3. denná apríl 2008 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

4 25. FiF UK sociálna psychológia sociálna psychológia a psychológia práce 3. denná 3 4. január FiF UK sociológia sociológia 3. denná august FiF UK systematická filozofia systematická filozofia 3. denná august FiF UK translatológia prekladateľstvo a tlmočníctvo 3. denná marec FiF UK všeobecná jazykoveda všeobecná jazykoveda 3. denná 3 1. júl FiF UK všeobecné dejiny všeobecné dejiny 3. denná august FiF UK andragogika andragogika 3. externá 5 4. január FiF UK ižničná a informačná ve knižnično - informačné štúdiá 3. denná január FiF UK kulturológia kulturológia 3. denná marec FiF UK kulturológia kulturológia 3. externá marec 2006 Prírodovedecká fakulta 1. PriF UK geografia a kartografia geografia 1. denná 3,0 31. máj PriF UK geografia v administratíve geografia 1. denná 3,0 3. máj PriF UK geografia v administratíve geografia 1. externá 3,0 3. máj PriF UK geografia v administratíve geografia 1. denná 3,0 3. máj PriF UK geografia v administratíve geografia 1. externá 3,0 3. máj PriF UK systematická biológia a ekológia biológia 1. denná 3,0 31. máj PriF UK bioorganická chémia chémia 2. denná 2,0 21. júl PriF UK cytológia biológia 2. denná 2,0 6. december 2004 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

5 9. PriF UK environmentálna geológia geológia 2. denná 2,0 21. júl PriF UK environmentálna chémia chémia 2. denná 2,0 21. júl PriF UK fyzická geografia a geoekológia geografia 2. denná 2,0 6. december PriF UK genotoxikológia biológia 2. denná 2,0 6. december 2004 v kominácii študijného 13. PriF UK manažment geoekológia a geografia a študijného krajinné plánovanie environmentálny 2. denná 2,0 12. september 2006 geografická kartografia, 14. PriF UK geoinformatika a geografia 2. denná 2,0 3. december 2007 diaľkový prieskum Zeme 15. PriF UK geochémia geológia 2. denná 2,0 21. júl PriF UK humánna geografia a demografia geografia 2. denná 2,0 3. december PriF UK humánna geografia v administratíve geografia 2. denná 2,0 3. december PriF UK humánna geografia v administratíve geografia 2. externá 2,0 9. november PriF UK materiálová chémia chémia 2. denná 2,0 21. júl PriF UK organická chémia chémia 2. denná 2,0 21. júl PriF UK antropológia antropológia 3. denná 4,0 15. marec PriF UK antropológia antropológia 3. externá 5,0 15. marec PriF UK aplikovaná geofyzika aplikovaná geofyzika 3. denná 4,0 15. marec PriF UK aplikovaná geofyzika aplikovaná geofyzika 3. externá 5,0 15. marec PriF UK bioorganická chémia organická chémia 3. denná 4,0 4. január PriF UK bioorganická chémia organická chémia 3. externá 5,0 15. marec 2005 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

6 27. PriF UK bunková biológia molekulárna cytológia 3. denná 4,0 18. november PriF UK bunková biológia molekulárna cytológia 3. externá 5,0 18. november PriF UK didaktika chémie odborová didaktika 3. denná 3,0 1. júl PriF UK environmentálna organická chémia a chémia analytická chémia 3. denná 4,0 4. január PriF UK environmentálna organická chémia a chémia analytická chémia 3. externá 5,0 15. marec PriF UK genotoxikológia genetika 3. denná 4,0 18. november PriF UK genotoxikológia genetika 3. externá 5,0 18. november PriF UK geochémia geochémia 3. denná 4,0 4. január PriF UK geochémia geochémia 3. externá 5,0 15. marec PriF UK materiálová chémia anorganická chémia 3. denná 4,0 4. január PriF UK materiálová chémia anorganická chémia 3. externá 5,0 15. marec PriF UK parazitológia parazitológia 3. denná 4,0 18. november PriF UK parazitológia parazitológia 3. externá 5,0 18. november PriF UK všeobecná geológia paleontológia a tektonika 3. denná 4,0 4. január PriF UK všeobecná geológia paleontológia a tektonika 3. externá 5,0 15. marec 2005 Pedagogická fakulta 1. PdF UK francúzsky jazyk a cudzie jazyky a kultúry 1. denná máj PdF UK španielsky jazyk a cudzie jazyky a kultúry 1. denná máj PdF UK učiteľstvo špeciálna pedagogika a poradenstvo a biológia v kombinácii študijného špeciálna pedagogika a študijného učiteľstvo akademických 1. denná 3 9. november 2007 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

7 4. PdF UK učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných učiteľstvo výtvarnej výchovy 5. PdF UK francúzsky jazyk a 1. denná 3 3. máj cudzie jazyky a kultúry 1. externá máj PdF UK liečebná pedagogika liečebná pedagogika 1. externá 3 2. marec PdF UK 8. PdF UK španielsky jazyk a francúzsky jazyk a cudzie jazyky a kultúry 1. externá máj cudzie jazyky a kultúry 2. denná október PdF UK 12. PdF UK 13. PdF UK 14. PdF UK 15. PdF UK pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých pedagogika sluchovo postihnutých a slovenský jazyk a literatúra predškolská pedagogika španielsky jazyk a špeciálna pedagogika - poradenstvo špeciálna pedagogika 2. denná 2 6. jún 2006 v kombinácii študijného špeciálna pedagogika a študijného programu učiteľstvo akademických predškolská a elementárna pedagogika 2. denná 2 6. jún denná 2 2. marec cudzie jazyky a kultúry 2. denná 2 9. november špeciálna pedagogika 2. denná 2 9. máj PdF UK špeciálna pedagogika - poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých špeciálna pedagogika 2. denná 2 6. jún 2006 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

8 učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných učiteľstvo hudobnej 17. PdF UK výchovy 18. PdF UK 19. PdF UK 20. PdF UK 21. PdF UK učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo výtvarnej výchovy učiteľstvo výtvarnej výchovy francúzsky jazyk a učiteľstvo akademických učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných 2. denná 2 3. máj denná jún denná 2 3. máj denná 2 3. máj cudzie jazyky a kultúry 2. externá október PdF UK 23. PdF UK 24. PdF UK 25. PdF UK pedagogika mentálne postihnutých a pedagogika sluchovo postihnutých predškolská pedagogika španielsky jazyk a špeciálna pedagogika - poradenstvo špeciálna pedagogika 2. externá 2 6. jún predškolská a elementárna pedagogika 2. externá 2 2. marec cudzie jazyky a kultúry 2. externá 2 9. november špeciálna pedagogika 2. externá 2 9. máj PdF UK špeciálna pedagogika - poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých špeciálna pedagogika 2. externá 2 6. jún 2006 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

9 27. PdF UK 28. PdF UK učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry didaktika nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo akademických 2. externá jún odborová didaktika 3. denná november PdF UK logopédia logopédia 3. denná máj PdF UK teória edukácie vo vizuálnom umení odborová didaktika 3. denná máj PdF UK didaktika nemeckého jazyka a literatúry odborová didaktika 3. externá 5 6. marec PdF UK školská pedagogika odborová didaktika 3. externá marec PdF UK teória edukácie vo vizuálnom umení odborová didaktika 3. externá máj 2005 Farmaceutická fakulta 1. FaF UK biochémia biochémia 3. denná 4 4. január FaF UK farmakológia farmakológia 3. denná január FaF UK farmakológia farmakológia 3. externá január FaF UK fyzikálna chémia fyzikálna chémia 3. denná 4 4. január FaF UK mikrobiológia mikrobiológia 3. externá november FaF UK mikrobiológia mikrobiológia 3. denná november FaF UK organická chémia organická chémia 3. denná 4 4. január FaF UK farmaceutická chémia farmaceutická chémia 3. denná 3 6. marec FaF UK farmakognózia farmakognózia 3. denná 3 6. marec FaF UK galenická farmácia galenická farmácia 3. denná 3 6. marec FaF UK lekárenstvo lekárenstvo - sociálna sociálna farmácia farmácia 3. denná 3 6. marec 2006 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

10 1. FTVŠ UK šport a regenerácia v kombinácii študijného šport a študijného fyzioterapia Fakulta telesnej výchovy a športu 1. denná 3 4. apríl FTVŠ UK šport a regenerácia 3. FTVŠ UK šport a regenerácia 4. FTVŠ UK šport a regenerácia v kombinácii študijného šport a študijného fyzioterapia v kombinácii študijného šport a študijného fyzioterapia v kombinácii študijného šport a študijného fyzioterapia 1. externá 3 4. apríl denná 2 4. apríl externá 2 4. apríl FTVŠ UK 6. FTVŠ UK učiteľstvo predmetu telesná výchova učiteľstvo predmetu telesná výchova učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných 2. denná január externá január 2005 Jesseniova lekárska fakulta 1. JLF UK fyzioterapia fyzioterapia 1. denná 3 5. september JLF UK fyzioterapia fyzioterapia 1. externá 4 5. september 2005 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

11 3. JLF UK vyšetrovacie metódy 1. denná október JLF UK vyšetrovacie metódy 1. externá október JLF UK rádiologická asistencia rádiologická technika 1. denná 3 5. september JLF UK rádiologická asistencia rádiologická technika 1. externá 4 5. september JLF UK verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 1. externá október JLF UK zubná technika zubná technika 1. denná február JLF UK zubná technika zubná technika 1. externá február JLF UK pôrodná asistencia pôrodná asistencia 1. externá október JLF UK fyzioterapia fyzioterapia 2. denná 2 5. september JLF UK fyzioterapia fyzioterapia 2. externá 2 5. september JLF UK vyšetrovacie metódy 2. denná október JLF UK vyšetrovacie metódy 2. externá október JLF UK anatómia, histológia a embryológia anatómia, histológia a embryológia 3. denná máj JLF UK anatómia, histológia a embryológia anatómia, histológia a embryológia 3. externá máj JLF UK biochémia biochémia 3. denná máj JLF UK biochémia biochémia 3. externá máj 2004 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

12 19. JLF UK farmakológia farmakológia 3. denná 3 6. marec JLF UK otorinolaryngológia otorinolaryngológia 3. denná máj JLF UK otorinolaryngológia otorinolaryngológia 3. externá máj JLF UK toxikológia toxikológia 3. denná máj JLF UK toxikológia toxikológia 3. externá máj JLF UK urológia urológia 3. denná máj JLF UK urológia urológia 3. externá máj FMFI UK manažérska matematika Fakulta matematiky, fyziky a informatiky aplikovaná matematika 1. externá 3 6. december FMFI UK poistná matematika štatistika 1. externá júl FMFI UK geofyzika fyzika 2. denná 2 3. máj FMFI UK kognitívna veda v kombinácii študijného psychológia a študijného umelá inteligencia 2. externá december FMFI UK matematická analýza matematika 2. denná 2 3. máj FMFI UK 7. FMFI UK 8. FMFI UK matematické modelovanie matematické štruktúry numerická analýza a vedecko-technické výpočty aplikovaná matematika 2. denná september matematika 2. denná 2 3. máj matematika 2. denná 2 3. máj 2005 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

13 9. FMFI UK 10. FMFI UK pravdepodobnosť a matematická štatistika pravdepodobnosť a matematická štatistika pravdepodobnosť a matematická štatistika pravdepodobnosť a matematická štatistika 3. denná august externá august FMFI UK optika a lasery fyzika 2. denná august 2007 kvantová elektronika 12. FMFI UK a optika kvantová elektronika 13. FMFI UK a optika kvantová elektronika a optika kvantová elektronika a optika 1 EBF UK evanjelická sociálna diakonia 3. denná marec externá marec 2004 Evanjelická bohoslovecká fakulta evanjelická teológia 1. denná júl 2004 Fakulta managementu 1 FM UK medzinárodný manažment manažment 1. externá máj FM UK medzinárodný manažment manažment 2. externá máj 2004 Stupeň štúdia Forma štúdia Fakulta sociálnych a ekonomických vied (počet rokov) Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

14 1. FSEV UK sociálna a pracovná psychológia psychológia 1. externá august FSEV UK sociálna antropológia sociálna antropológia 1. externá júl FSEV UK aplikovaná ekonómia kvantitatívne metódy v ekonómii 2. denná august FSEV UK aplikovaná ekonómia kvantitatívne metódy v ekonómii 2. externá august FSEV UK európske štúdiá politológia 2. denná 2 2. marec FSEV UK európske štúdiá politológia 2. externá 2 2. marec 2005 Za správnosť: Jurkovič oprava, /14

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového

Titul (doc., prof.) Časové obmedzenie normálna a bez časového patologická. bez časového doc., prof. choroby. bez časového Titul () Časové obmedzenie 1 LF UK 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 LF UK 7.1.4. vnútorné choroby 3 LF UK 7.1.7. chirurgia 4 LF UK 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 5 LF UK 7.1.10. pediatria 6

Více

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení

Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Seznam akreditovaných oborů pro habilitační a jmenovací řízení Na RUK byly předloženy v roce 2016 žádosti o re/akreditaci pro 4 obory habilitačního řízení a 3 obory řízení ke jmenování profesorem, jež

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU,

SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA MU, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. srpna 1999 pod

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická

forma studia kód oboru studijních programů Kulturní antropologie +: Anglická filologie, Aplikovaná ekonomická E2 Univerzita Palackého v Olomouci (UP), www.upol.cz Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), www.upol.cz Humanitní studia n B6141 Teologie (Bc., PS, 3) Teologická studia +: Anglická filologie, Aplikovaná

Více

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách)

Sústava študijných odborov Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) pod 1. výchova a vzdelávanie 1.1. 2. humanitné vedy a umenie Sústava študijných Slovenskej republiky (spravovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu podľa zákona o vysokých školách) učiteľstvo,

Více

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA)

METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) METÓDA K O N S P E K TU (2. SIGNATÚRA) 1. ANTROPOLÓGIA. ETNOGRAFIA 1.1 Kultúra 1.2 Etnológia. Etnografia. Folklór 1.3 Odev, móda, ozdoby 1.4 Zvyky. Obyčaje 1.5 Verejný život. Spoločenský život. Každodenný

Více

Číslo študijného odboru

Číslo študijného odboru Príloha č. 2: Zoznam hodnotených v rámci komplexnej akreditácie a im zodpovedajúcich študijných odborov vydaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky z 28. februára 2006 v znení rozhodnutí Ministerstva

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2011 Informace o studijních programech a ech Studijní program / studijní Forma studia Počet uchazečů Dostavilo

Více

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor biochemie biochemie fyzika Forma

Více

Základní klasifikace používané ve statistice VaV

Základní klasifikace používané ve statistice VaV Základní klasifikace používané ve statistice VaV Klasifikace oblastí vědy a technologií (Frascati manuál 2002, OECD 2007) Oblast vědy Podoblast vědy Příklady 1. PŘÍRODNÍ VĚDY 1.1 Matematika Čistá matematika,

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja

Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Príloha k výnosu č. 1055/2003 11 z 5. augusta 2003 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja Sústava odborov výskumu a vývoja a číselník odborov výskumu a vývoja Ev. ZÁKLADNÁ SKUPINA

Více

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s

Počet kreditov. Biofyzika 6 2 2s. Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s. Biológia 7 2 2s. Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s I. rok Biofyzika 6 2 2s Výpočtová technika a informačné zdroje 3 2 2s Biológia 7 2 2s Všeobecná a anorganická chémia * 9 3 4s Farmaceutická propedeutika 0 2s Odborná latinčina 3 0 2z 0 2s Jazyk anglický

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia fakulta Kód studijního programu (STUD PROG) Název studijního programu Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Kód studijního oboru (KKOV)

Více

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty

Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Harmonogram promocí Pedagogické fakulty Datum konání: 26. června 2017 a 27.června 2017 Místo konání : Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30, Ostrava-Jih Pondělí 26. června 2017

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 24. 08. 2016 Kód programu Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 B 6731 N 6202 N 6208 N 6731 P

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999

Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Zápis z 9. zasedání Akreditační komise Tišnov, 28. a 29. září 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr Richter,

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava

Základná škola, Tupolevova 20, Bratislava Objednávky január 2012 Na základe telefonickej objednávky faktúry číslo: 2,3,7,8,11,12 14 Na základe osobnej objednávky faktúry číslo: 13 Zmluva č. 109916: faktúry č.: 1 Zmluva č. 106603: faktúry č.: 4

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy Príloha k uzneseniu 98.1/a - b Vyjadrenie k am o akreditáciu študijných programov prerokovaným na mimoriadnom 98. zasadnutí AK - vysoké školy, ) dĺžka 202_16 (5.5.16) iniciácia ŠP marketingová komunikácia

Více

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Škola: Adresa: IČ: Typ školy: Státní Zřizovatel: Stát Cizí jazyky: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci Univerzitní č.p. 244/22, 779 00 Olomouc 61989592 Ředitel: RNDr. Gabriela Ivana Vlková,

Více

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016

Uchazeči, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 2015/2016 8 7 6 5 4 3 2 1, přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia neučitelských oborů v roce 215/216 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , přijatí a úspěšnost přijetí do bakalářského studia učitelských oborů v roce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 15.12.2016 Kód studijního Fakulta sociálně ekonomická UJEP B 6202 B 6208 Název studijního Hospodářská politika

Více

Učební plány 2015/2016

Učební plány 2015/2016 Č. dokumentu: UPO-001-01092015 Strana 1/25 Dokument Učební plány 2015/2016 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2016/2017 POVINNÉ PŘEDMĚTY 1. úsek studia Povinné

Více

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Univerzita Karlova v Praze (UK) Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz WWW stránka: www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF)

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium

studijních programů olga.lupacova@lfmotol.cuni.cz, www.lf2.cuni.cz Bakalářské studium E2 Univerzita Karlova v Praze (UK) Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, tel: 224 491 111, 224 491 260, fax: 224 811 883, studijni@ruk.cuni.cz, www.cuni.cz Katolická teologická fakulta (KTF) Thákurova 3, 160

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K Fakulta rybářství a ochrany vod B 6202 Hospodářská politika

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2017 Informace o studijních oborech Studijní obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního

Více

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia

Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia Seznam studijních programů uskutečňovaných na OU včetně jejich typu, formy výuky a standardní doby studia aktualizováno ke dni 18.10. 2016 Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné

Více

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV)

Seznam akreditovaných studijních programů Kód studijního oboru (KKOV) Název Seznam akreditovaných studijních programů Název Ekonomická fakulta B 1103 Aplikovaná matematika 1103R008 Finanční a pojistná matematika K B 6202 Hospodářská politika a správa 6202R098 340 Strukturální

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018

Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK pro akademický rok 2017/2018 Podmínky pro přijetí Podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení

Více

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods.

Mimoriadne 98. zasadnutie AK Overovanie skutočností oznámených vysokými školami, resp. nevysokoškolskými inštitúciami ( 83 ods. 382_16 (28.16) 383_16 (28.16) a tretí), ) 5.2.14. automatizácia 2. denná 2 Ing. 5.2.14. automatizácia 1. denná 3 Bc. záchranné služby 8.6. záchranné služby 1. záchranné služby 8.6. záchranné služby 2.

Více

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory termíny podávání přihlášek do 14. 8. 2017 bakalářské, magisterské, doktorské studium Interkulturní germanistika Kulturní historie Historie Dokumentace památek Archivnictví a spisová služba Základy humanitní

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Informace o habilitačním řízení Stav ke dni:

Informace o habilitačním řízení Stav ke dni: Informace o habilitačním řízení Stav ke dni: 27. 7. 2016 CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA : PaedDr. SEODdr. Šimon Marinčák, PhD. Teologie vědecký pracovník Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě,

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia POVINNÉ PŘEDMĚTY Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2017/2018 POVINNÉ PŘEDMĚTY 1. úsek studia Povinné

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Seznam studijních oborů

Seznam studijních oborů Seznam studijních oborů Vysokoškolské doktorské vzdělání (kód oboru V) 11 Matematické obory V 11-01-V/005 Algebra, teorie čísel a matematická logika V 11-01-V/010 Geometrie a globální analýza V 11-01-V/012

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 04-00 Velké Meziříčí, 13. 14. června 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský,

Více

Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R. Číselník odborov vedy a techniky. Číselný kód

Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R. Číselník odborov vedy a techniky. Číselný kód Príloha č. 1 k smernici č. 27/2006-R Číselník odborov vedy a techniky Číselný kód SKUPINA ODBOROV VEDY A TECHNIKY Podskupina odborov vedy a techniky Odbor vedy a techniky 1 2 010000 PRÍRODNÉ VEDY 010100

Více

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900

LDAP-obory. Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900. 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 LDAP-obory Study subjects index 1101R006 Deskriptivní geometrie 02011900 1101R008 Diskrétní matematika 02011900 1101R014 Matematická analýza 02011900 1101R016 Matematika 02011900 1101R018 Matematika a

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské

1) Akreditace studijních programů A) bakalářské a magisterské Zápis z 10. zasedání Akreditační komise Herbertov, 26. a 27. října 1999 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Stanislav Procházka, Milan Sojka, Jiří Mareš, Pavel Holländer, Petr Kratochvíl, Petr

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012

Univerzita obrany. Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY. Akademický rok 2011-2012 Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví STUDIJNÍ PLÁNY Akademický rok 2011 M 5133 Vojenské všeobecné lékařství (vojensko medicínská část) M 5134 Vojenské zubní lékařství (vojensko medicínská

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov

Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Zasedání Akreditační komise 22. aţ 24. září 2003, Herbertov Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Oldřich Pytela, Jan Štěpán, Antonín Stratil, Miroslav Tvrdý, Alena Winterová, Pravoslav Stránský,

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky

Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 27/2006-R z 21. decembra 2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy a techniky Gestorský útvar: Sekcia vedy a techniky, tel.:

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb.

SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. I. NORMATIVNÍ ČÁST SDĚLENÍ ČSÚ č. 358/2007 Sb. 358 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2007 o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED 97 Český statistický úřad podle 19 odst.

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2015/2016 1. úsek studia kreditů Základy zdravotnictví

Více

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016

Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 Pravidlá prijímacieho konania na magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v akademickom roku 2015/2016 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský

Více

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27.

Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. Možnosti studia na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci Autorka prezentace: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Olomouc 27. listopadu 2014 Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF) Lékařská fakulta (LF)

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU GABRIELA FILIPOVÁ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Metoda Konspekt KONSPEKT Standard pro popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů 26 předmětových

Více

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory

Kritéria hodnocení přijímací zkoušky 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Kritéria hodnocení přijímací 2016/2017 - navazující magisterské studijní obory Aplikovaná matematika Forma přijímací Písemná zkouška z matematiky - Biofyzika Forma přijímací Písemná zkouška v rozsahu základních

Více

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo I. rok Biofyzika 5 2 2s Chémia * 6 2 3s Biológia 6 2 3s Latinská terminológia 2 0 2s Zoológia 5 2 2s Biochémia * 2 3z Biomedicínska štatistika a informatika 4 1 2s Anatómia I. * 6 2 3s Krmoviny a jedovaté

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 10. ledna 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vítejte! Čas Téma Fakulta Místnost 8.30 13.00 9.00 Obecné informace Management cestovního ruchu (Bc.) Informační management (Bc. i nav. Mgr.) Aplikovaná informatika

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

Lekárske odborné špecializácie

Lekárske odborné špecializácie Nemocnica: Lekársky personál Kurz: Slovenčina pre zahraničných lekárov Tematická oblasť: 1. Nemocnica Časť:1.3. Lekársky personál Príloha Lekárske odborné špecializácie A - Lekár: 001 - vnútorné lekárstvo

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

Údaje o habilitačním řízení stav ke dni

Údaje o habilitačním řízení stav ke dni Údaje o habilitačním řízení stav ke dni 22. 2. 2017 Fakulta Jméno, příjmení uchazeče Pracoviště Obor Zahájení řízení Termín VR Účinnost jmenování od Řízení zastaveno dne CMTF Mgr. Vít Hušek, Th.D. odborný

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zpráva o výsledcích přijímacího řízení v roce 2017 Informace o studijních programech a oborech Studijní program / studijní obor Archeologie Forma Počet Uspělo

Více

vědecký pracovník Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě, Slovenská republika

vědecký pracovník Teologické fakulty Trnavské univerzity v Bratislavě, Slovenská republika Informace o habilitačním řízení Stav ke dni: 7. 6. 2016 CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA PaedDr. SEODdr. Teologie Šimon Marinčák, PhD. LÉKAŘSKÁ FAKULTA vědecký pracovník Teologické fakulty Trnavské

Více