RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Dobrovičova č. 8, Bratislava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Dobrovičova č. 8, Bratislava"

Transkript

1 RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU Dobrovičova č. 8, Bratislava Rozhodnutie č.: TKR/27/RZL/33/2011 Bratislava dňa: Správne konanie č.: 48-PLO/D-481/2011 Doložka právoplatnosti: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len Rada ) s pôsobnosťou podľa 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z. ), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len zákon č. 71/1967 Zb. ), v správnom konaní č. 48-PLO/D-481/2011 zo dňa , posúdila doručenú žiadosť o zmenu registrácie č. TKR/27, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok účastníka konania: MARTICO s.r.o. Východná Martin (ďalej len účastník konania ) a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa 46 a nasl. správneho poriadku vydáva toto registráciu retransmisie č. TKR/27 nasledovne: rozhodnutie: Rada podľa 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení 1. Časť 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa a znie: 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: Káblový distribučný systém 1.1 Hlavná stanica: Východná 14, Martin Územný rozsah retransmisie: Martin, Vrútky, Sučany 1.2 Hlavná stanica: OcÚ Turčianska Štiavnička Územný rozsah retransmisie: Turčianska Štiavnička 2. Časť 2. Územný rozsah retransmisie: Martin, Vrútky, Sučany, Turčianska Štiavnička 3. Časť 3. Počet prípojok sa mení, dopĺňa a znie: Počet prípojok: 1

2 Martin a Vrútky: Sučany: 670 Turčianska Štiavnička 120 Spolu: Časť 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 4.1 KDS Martin, Vrútky, Sučany: televízne programové služby: Základný súbor (ZPP): TV LUX, TA3/RING TV, ČT 1, ČT 2, ÓČKO rozšírený súbor ( RPP): rozhlasové programové služby: EUROSPORT, MGM, SPEKTRUM, DISNEY CHANNEL, AXN, TV 5 MONDE, TVE INTERNATIONAL, FILM +, NTV MIR Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio _FM; Fun Rádio, Rádio ZET, VIVA, Rádio LUMEN, Rádio HEY, Rádio FRONTINUS, EUROPA 2, Rádio Expres, Rádio BETA, Jemné melódie, DVB-C, kódovaná distribúcia s podmieneným prístupom: Základná programová ponuka START: Jednotka, Dvojka, Trojka, TV Markíza, TV Markíza HD, RING TV, TV LUX, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT HD, ÓČKO, TV NOE, SKY NEWS, RTL, RTL2, SUPER RTL, VOX + ZPP analóg: TV LUX, TA3, RING TV, ČT 1, ČT 2, ÓČKO Základná programová ponuka FUNNY: Jednotka, Dvojka, Trojka, TV Markíza, TV Markíza HD, RING TV, TV LUX, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT HD, ÓČKO, TV NOE, SKY NEWS, RTL, RTL2, SUPER RTL, VOX + RPP analóg: EUROSPORT, MGM, SPEKTRUM, DISNEY CHANNEL, AXN, TV MONDE, TVE INTERNATIONAL, FILM +, NTV MIR 2

3 Základná programová ponuka FAMILY: Jednotka, Dvojka, Trojka, TV Markíza, TV Markíza HD, RING TV, TV LUX, TV Central, TV 8, ČT 1, ČT 2, ČT24, ČT HD, ÓČKO, TV NOE, SKY NEWS, RTL, RTL2, Super RTL, VOX, FRANCE 24 FR/EN, TV 5 Monde, Public TV, SPEKTRUM, MGM, FILM+, FILMBOX, AXN, AXN Sci-Fi, AXN Crime, NOVA Sport, SPORT 1, SPORT 2, EUROSPORT, EUROSPORT 2, VIASAT EXPLORER/SPICE, VIASAT HIOSTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, DoQ, TRAVEL CHANNEL, FASHION TV, DISNEY CHANNEL, duck tv, MEZZO, MCM POP, MCM TOP, HISTORY + RPP analóg: EUROSPORT, MGM, SPEKTRUM, DISNEY CHANNEL, NTV MIR, AXN, TV5 MONDE, TVE INTERNATIONAL, FILM +, DOKUMENT: VIASAT EXPLORER/SPICE, VIASAT HIOSTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC WILD, TRAVEL CHANNEL Kino a seriál: Film+, FILMBOX, AXN Sci-Fi, AXN Crime Šport: NOVA Sport, Sport 1, Eurosport, Eurosport 2 Rodina: HBO: AXN, Fashion TV, Disney Channel, duck tv, MEZZO, MCM POP, MCM TOP HBO, HBO 2, HBO COMEDY HBO MAXPAK: CINEMAX: CINEMAX, CINEMAX 2 CINEMAX 2 PREMIUM 1: PREMIUM 2: CINEMAX 2, HUSTLER TV CINEMAX 2, PRIVATE SPICE,PLAYBOY TV 3

4 HOT: HUSTLER TV Daring! TV, PRIVATE SPICE, PLAYBOY TV HUSTLER: HUSTLER TV SPICE: HD: PRIVATE SPICE, PLAYBOY TV HISTORY HD, EUROSPORT HD, EUROSPORT 2 HD, DISCOVERY HD Showcase, National Geographic Channel HD Rozhlasové programové služby: 4.2 KDS Turčianska Štiavnička televízne programové služby: Základný súbor: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO FM, RADIO PATRIA, RÁDIO REGINA, RÁDIO JUNIOR, RÁDIO KLASIKA, RÁDIO LITERA, RÁDIO SLOVAKIA, VIVA, RÁDIO LUMEN, RÁDIO HEY, EUROPA 2, RÁDIO EXPRES, JEMNÉ MELÓDIE + analógové rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio _FM; Fun Rádio, Rádio ZET, VIVA, Rádio LUMEN, Rádio HEY, Rádio FRONTINUS, EUROPA 2, Rádio Expres, Rádio BETA, Jemné melódie, Jednotka, Dvojka, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ PLUS, MUSIQ 1, TA3/RING TV, ČT 1, ČT 2, EUROSPORT, MINIMAX/ANIMAX, FILM +, NOVA SPORT, DISNEY CHANNEL, VIASAT EXPLORER/SPICE, VIASAT HISTORY, Programy poskytované prostredníctvom DVB T: Jednotka, Dvojka, TV Markíza, JOJ rozšírený súbor: - rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín; Rádio ZET, Jemné melódie, Fun Rádio. O d ô v o d n e n i e: Podľa 47 ods. 1, druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu. P o u č e n i e: Podľa 60 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. proti rozhodnutiu, ktorým Rada rozhodla o zmene registrácie retransmisie podľa odseku 3, môže prevádzkovateľ retransmisie podať opravný prostriedok na najvyšší 4

5 súd do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia Rady. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Toto rozhodnutie sa vydáva v troch rovnopisoch: 1 x účastník konania 2 x Rada * * * Prof. Miloš Mistrík predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 5

418,0MHz oblast Karneval Severní Morava, oblast Karneval Čechy, oblast Karneval Jižní Morava

418,0MHz oblast Karneval Severní Morava, oblast Karneval Čechy, oblast Karneval Jižní Morava MUX01 410,0MHz oblast Karneval Severní Morava, oblast Karneval Čechy, oblast Karneval Jižní Morava 658,0MHz oblast UPC Severní Morava, oblast UPC Jižní Morava, oblast UPC Čechy, oblast Karviná Severní

Více

Frekvenční plán Televize Přehled analogových televizních stanic Název stanice Frekvence [Mhz] Kanál Nabídka Lokální infokanál 133,25 S5 PRO ZAČÁTEK

Frekvenční plán Televize Přehled analogových televizních stanic Název stanice Frekvence [Mhz] Kanál Nabídka Lokální infokanál 133,25 S5 PRO ZAČÁTEK Frekvenční plán Televize Přehled analogových televizních stanic Název stanice Frekvence [Mhz] Kanál Lokální infokanál 133,25 S5 TV Barrandov 140,25 S6 Šlágr TV 147,25 S7 Selfnet 154,25 S8 ČT sport 161,25

Více

Ceník. služby elektronických komunikací Internetové televize

Ceník. služby elektronických komunikací Internetové televize Ceník služby elektronických komunikací Internetové televize Níže uvedené tarify nelze nově sjednat, ani provádět jejich změny a jsou určeny pouze pro Účastníky služby Internetové televize ve městě Kroměříž

Více

Frekvenční plán Televize Přehled analogových televizních stanic Název stanice Frekvence [Mhz] Kanál Nabídka Lokální infokanál 133,25 S5 PRO ZAČÁTEK

Frekvenční plán Televize Přehled analogových televizních stanic Název stanice Frekvence [Mhz] Kanál Nabídka Lokální infokanál 133,25 S5 PRO ZAČÁTEK Frekvenční plán Televize Přehled analogových televizních stanic Název stanice Frekvence [Mhz] Kanál Lokální infokanál 133,25 S5 TV Barrandov 140,25 S6 Šlágr TV 147,25 S7 Selfnet 154,25 S8 ČT sport 161,25

Více

Frekvenční plán Televize

Frekvenční plán Televize Frekvenční plán Televize Přehled analogových televizních stanic Název stanice Frekvence [Mhz] Kanál Nabídka Lokální infokanál 133,25 S5 TV Barrandov 140,25 S6 Šlágr TV 147,25 S7 Selfnet 154,25 S8 ČT sport

Více

Ceník. služby elektronických komunikací Internetové televize

Ceník. služby elektronických komunikací Internetové televize Ceník služby elektronických komunikací Internetové televize Níže uvedené tarify nelze nově sjednat, ani provádět jejich změny a jsou určeny pouze pro Účastníky služby Internetové televize ve městech Strakonice

Více

Frekvenční přehled digitální kabelové televize UPC

Frekvenční přehled digitální kabelové televize UPC MULTIPLEX 1 MULTIPLEX 2 MULTIPLEX 3 frekvence: 658 MHz frekvence: 666 MHz frekvence: 674 MHz 30. Film+ $ 1. ČT 1 15. Barrandov 31. Universal Channel $ 2. ČT2 16. Óčko 32. MGM $ 3. Nova 17. Retro music

Více

Tabulka ladění programů pomocí funkce FastScan

Tabulka ladění programů pomocí funkce FastScan Tabulka ladění programů pomocí funkce FastScan Pokud je váš přijímač vybaven funkcí FastScan* můžete naladit všechny programy z nabídky Skylink velmi jednoduše. Stačí pouze vstoupit do Menu přijímače a

Více

MULTIPLEX 3 frekvence: 658 MHz frekvence: 666 MHz frekvence: 674 MHz

MULTIPLEX 3 frekvence: 658 MHz frekvence: 666 MHz frekvence: 674 MHz MULTIPLEX 1 MULTIPLEX 2 MULTIPLEX 3 frekvence: 658 MHz frekvence: 666 MHz frekvence: 674 MHz 201. ČT 1 217. Barrandov 47. Film+ $ 202.ČT 2 101. Óčko 253. AMC $ 203. Nova 104. Retro music TV 238. Filmbox

Více

Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb

Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb NETBOX Easy Vše v jednom za nejdostupnější cenu na trhu. internet 15/2 MB/s 599 Kč - Switch Signamax 5-port 10/100 (součástí pronájmu STB) - VoIP Linksys

Více

SEZNAM PROGRAMŮ A PARAMETRŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT)

SEZNAM PROGRAMŮ A PARAMETRŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT) SEZNAM PROGRAMŮ A PARAMETRŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT) AKTUALIZACE: 7.9.2015 Č. Název programu Kategorie Audio Balíček Satelit Frekvence Pol. Norma SR FEC pr. 1 ČT 1 české cz LIGHT Thor 6

Více

TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc

TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb NETBOX Mini Vše v jednom za nejdostupnější cenu na trhu. internet 2/1 Mb/s 27

Více

Seznam frekvencí freesat 1. Seznam frekvencí freesat (11.01.2016)

Seznam frekvencí freesat 1. Seznam frekvencí freesat (11.01.2016) Seznam frekvencí seznam frekvencí vám umožní naladit všechny obsažené v programových balících, které máte aktivovány. Naladění satelitního přijímače od Satelitní přijímač od si všechny frekvence naladí

Více

Ceník. služby elektronických komunikací Internetové televize

Ceník. služby elektronických komunikací Internetové televize Ceník služby elektronických komunikací Internetové televize Níže uvedené tarify nelze nově sjednat, ani provádět jejich změny a jsou určeny pouze pro Účastníky služby Internetové televize s Internetovým

Více

SEZNAM PROGRAMŮ A PARAMETRŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT)

SEZNAM PROGRAMŮ A PARAMETRŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT) SEZNAM PROGRAMŮ A PARAMETRŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT) AKTUALIZACE: 7.7.2015 Č. Název programu Kategorie Audio Balíček Satelit Frekvence Pol. Norma SR FEC pr. 1 ČT 1 české cz LIGHT Thor 6

Více

Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb

Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb NETBOX Easy Vše v jednom za nejdostupnější cenu na trhu. internet 17/2 MB/s 604 Kč - Switch Signamax 5-port 10/100 (součástí pronájmu STB) - VoIP Linksys

Více

ÚVT TELEVIZE. Základní tarify TV

ÚVT TELEVIZE. Základní tarify TV ÚVT TELEVIZE Základní tarify TV Název služby Programy v nabídce Bonus k tarifu Cena vč. DPH/měsíc ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, ČT 1 HD, Nova, Nova HD, Prima family, Prima COOL, TV Noe, Nova TV Mrňous není

Více

Michal Král Brno 29.11.2011. Radek Bednář

Michal Král Brno 29.11.2011. Radek Bednář Michal Král Brno 29.11.2011 Radek Bednář 1 S E L F servis, spol. s r.o. Czech Bone - páteřní optická síť, 2500 km 2 S E L F servis, spol. s r.o. Datová centra - Brno, Ivančice 3 S E L F servis, spol. s

Více

PARAMETRY PRO NALADĚNÍ PROGRAMŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT)

PARAMETRY PRO NALADĚNÍ PROGRAMŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT) PARAMETRY PRO NALADĚNÍ PROGRAMŮ SATELITNÍ TELEVIZE FREESAT (UPC DIRECT) Satelit (1 W) Kmitočet (MHz) Pol. FEC Symbolová rychlost Norma Thor 6 11727 V 7/8 28000 DVB-S Thor 6 11747 H 5/6 28000 DVB-S Thor

Více

TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc

TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc TARIF Fun 17Mb/s v akci na 1 rok za 240Kč/měsíc; druhý rok 360Kč/měsíc Kabelová digitální TELEVIZE NETBOX s balíčky služeb Balíček INTERNET 2/1 Mb/s + 27 TV programů Vše v jednom za nejdostupnější cenu

Více

Programová nabídka. Second Screen PVR TV BASIC TV MAXI TV MAX TV LITE TV WIA TV

Programová nabídka. Second Screen PVR TV BASIC TV MAXI TV MAX TV LITE TV WIA TV LITE MAX 1 RUS o 360TuneBox o AMC (Am. Movie Classics) o AMC (Am. Movie Classics) HD o Animal Planet o Arena SPORT 1 HD o Arena SPORT 2 o ATM Rozrywka o A o AXN o AXN Black o AXN White o Baby o Barrandov

Více

Základní programová skladba NET TV Základ

Základní programová skladba NET TV Základ Základní programová skladba NET TV Základ ARD HD GER HD PRIMA HD CZ HD ARTE HD GER HD PRIMA COMEDY CENTRAL CZ SD BARRANDOV HD CZ HD PRIMA COOL HD CZ HD BARRANDOV PLUS HD CZ HD PRIMA LOVE HD CZ HD BBC WORLD

Více

Základní programová skladba NET TV Základ

Základní programová skladba NET TV Základ platné od 1.10. 2016 Základní programová skladba NET TV Základ ARD HD GER HD PRIMA HD CZ HD ARTE HD GER HD PRIMA COMEDY CENTRAL CZ SD BARRANDOV HD CZ HD PRIMA COOL HD CZ HD BARRANDOV PLUS HD CZ HD PRIMA

Více

Pozice a název satelitu ASTRA 23,5 TV stanice anténa kmit./pol. program jazyk SR FEC KÓD (název programu) (cm) (GHz)

Pozice a název satelitu ASTRA 23,5 TV stanice anténa kmit./pol. program jazyk SR FEC KÓD (název programu) (cm) (GHz) Pozice a název satelitu ASTRA 23,5 TV stanice anténa kmit./pol. program jazyk SR FEC KÓD (název programu) (cm) (GHz) RTL Télé Lëtzebuerg inkl. 10,876/V všeobecný lucembursky 22000 RTL Télé Lëtzebuerg inkl.

Více

Ceník a programová skladba televize:

Ceník a programová skladba televize: +420 499 949 494, 777 719 280 (8:00-20:00) info@hdinternet.cz / www.hdinternet.cz Ceník a programová skladba televize: Ceník televize: Balíček ** Počet kanálů Cena MULTICAST - Optika UNICAST - WiFi Basic

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.1.2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník Digitální televize O2TV

Ceník Digitální televize O2TV Ceník Digitální televize O2TV Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 1. 2016 A. kombinace služeb Internetové připojení a Digitální televize O2TV 1. y v režimu speciální

Více

Ceník služeb TV2GO. platný od Ceník služeb TV2GO

Ceník služeb TV2GO. platný od Ceník služeb TV2GO Ceník služeb TV2GO platný od 1. 2. 2017 IČ: 05111137 DIČ: CZ05111137 info@365internet.cz infolinka: 910 104 365 strana 1 1. Podmínky zřízení Služba TV2GO je poskytována prostřednictvím set-top-boxu komunikujícího

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 1. 2. 2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník Digitální televize O2TV

Ceník Digitální televize O2TV Ceník Digitální televize O2TV Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 15. 5. 2015 A. Tarif kombinace služeb Internetové připojení a Digitální televize O2TV Tarif Digitální

Více

Kompletný cenník služieb.

Kompletný cenník služieb. Kompletný cenník služieb. Wireless Bezdrôtové pripojenie. NoLimit4M 7,50 / mesiac Agregácia 1:15, Služba je bez časových a dátových obmedzení. Je poskytovaná s viazanostou 24mes. Rýchlosť Download 4000

Více

Ceník služeb InteraktivníTV

Ceník služeb InteraktivníTV Ceník služeb InteraktivníTV platný od 1. 7. 2017 IČ: 05111137 DIČ: CZ05111137 info@365internet.cz infolinka: 910 104 365 strana 1 1. Provozovatel a poskytovatel Provozovatelem služby InteraktivníTV je

Více

Ceník Digitální televize O2TV

Ceník Digitální televize O2TV Ceník Digitální televize O2TV Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) A. Tarif kombinace služeb Internetové připojení a Digitální televize O2TV Tarif Digitální televize O2TV se službou

Více

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.

Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. Zápisnica č. 09/2005 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10.05.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných

Více

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV platný od 9. 2. 2015 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21% Obsah: A. Tarify digitální televize O 2 TV... 2 B. Doplňkové služby digitální

Více

Ceník služby elektronických komunikací služby O2 TV

Ceník služby elektronických komunikací služby O2 TV Ceník služby elektronických komunikací služby O2 TV platný od 1. 11. 2007 Ceny jsou uvedeny v Kč Obsah: 1. O2 TV základní programové nabídky...2 2. O2 TV doplňková programová nabídka...2 3. O2 TV Videotéka...3

Více

Ceník digitální televize O 2 TV - základní a volitelné služby

Ceník digitální televize O 2 TV - základní a volitelné služby Ceník digitální televize O 2 TV - základní a volitelné služby platný od 12. 3. 2015 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21% zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.

Více

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 396 01 Humpolec

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 396 01 Humpolec Pořiďte si IP televizi v Metropolitní síti Humpolec Začněte sledovat digitální IP televizi s metropolitní optickou sítí na Vašem počítači, notebooku, tabletu, chytrém telefonu, televizi V čem je naše digitální

Více

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV platný od 1. 8. 2014 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21% Obsah: A. Tarify digitální televize O 2 TV... 2 B. Doplňkové služby digitální

Více

cable TV mini CENA S DPH Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 poštové služby / Pri elektronickej fakturácii na 0 cable TV max

cable TV mini CENA S DPH Pri platbe šekom sa účtuje plus 1 poštové služby / Pri elektronickej fakturácii na  0 cable TV max Cenník služieb platný pre nových aj stávajúcich zákazníkov Čachtice, Trebatice, Krakovany, Pobedim, Jaslovské Bohunice, Jaslovské Bohunice časť Paderovce od 1.1.2017 k zmluve o pripojení na poskytovanie

Více

Ceník Digitální televize O2 TV

Ceník Digitální televize O2 TV Ceník Digitální televize O2 TV Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 15. 9. 2015 A. Ceny a podmínky základních služeb 1. Tarify kombinace služeb Internetové připojení a

Více

01,0 W Intelsat 10-02, Thor 2/3, Thor 5» kódované programy

01,0 W Intelsat 10-02, Thor 2/3, Thor 5» kódované programy 01,0 W Intelsat 10-02, Thor 2/3, Thor 5» kódované programy KÓDOVANÉ PROGRAMY Pozice a název satelitu TV stanice anténa kmit./pol. program jazyk SR FEC KÓD (název programu) (cm) (GHz) Sjónvarpid 80 11,182/V

Více

LEVNĚJŠÍ INTERNET ZRYCHLILI A ZLEVNILI JSME VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET A DIGITÁLNÍ HD TELEVIZI.

LEVNĚJŠÍ INTERNET ZRYCHLILI A ZLEVNILI JSME VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET A DIGITÁLNÍ HD TELEVIZI. LEVNĚJŠÍ INTERNET ZRYCHLILI A ZLEVNILI JSME VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET A DIGITÁLNÍ HD TELEVIZI. PŘEHLED TARIFŮ 15 net 15 mb/s net 60 mb/s net 240 mb/s net+tv start net+tv standard+ net+tv smart naše tarify

Více

Kompletní virtualizované IPTV řešení

Kompletní virtualizované IPTV řešení Kompletní virtualizované IPTV řešení CENOVÁ NABÍDKA Karlovo nám.559/28 120 00 Praha 2 tel. 222 745 410 ladislav.ruzicka@ispalliance.cz www.ispalliance.cz Obsah 1. VIRTUALIZOVANÉ IPTV ŘEŠENÍ 1.1. HLAVNÍ

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 20.2.2017 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 396 01 Humpolec

Metropolitní síť Humpolec spol. s r.o., Na Závodí 1668, 396 01 Humpolec Užijte si dlouhé zimní večery s balíčkem FILM.. Začněte sledovat digitální IP televizi s metropolitní optickou sítí na Vašem počítači, notebooku, tabletu, chytrém telefonu, televizi AKCE PLATÍ DO 31.12.2015

Více

MaláMagdalena MaláMagdalena MaláKateřina MaláJana MaláJana. Máte vlastní webové stránky. URL adresa Zakázky zdarma Získejte

MaláMagdalena MaláMagdalena MaláKateřina MaláJana MaláJana. Máte vlastní webové stránky. URL adresa Zakázky zdarma Získejte půjčka na ruku bez bebek 15. Tyto webové stránky využívají soubory cookies půjčka na ruk bez bebek 15. Jarmila MaláPetr MálaMartina MaláNikola MaláMagdalena MaláMagdalena MaláKateřina MaláJana MaláJana

Více

Cenník služieb OSBD Čadca INTERNET + TELEVÍZIA ( INT+TV )

Cenník služieb OSBD Čadca INTERNET + TELEVÍZIA ( INT+TV ) Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk

Více

cable internet ( cable TV mini k internetu zdarma!!! )

cable internet ( cable TV mini k internetu zdarma!!! ) Cenník služieb platný pre nových aj stávajúcich zákazníkov Špačince,Dechtice,Malženice,Považany,Potvorice od 1.1.2017 k zmluve o pripojení na poskytovanie retransmisie a internetu spoločnosti Stelartv

Více

Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber

Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21 % Platnost od 15. 3. 2015 1. CENA ZA SLUŽBY O2 Fiber A) Pravidelné poplatky za zúčtovací období 1. Služba O2 Internet

Více

Tisková zpráva ze 4. zasedání, konaného dne 15. 2. 2016

Tisková zpráva ze 4. zasedání, konaného dne 15. 2. 2016 Tisková zpráva ze 4. zasedání, konaného dne 15. 2. 2016 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen "Rada") na svém 4. zasedání projednala 19 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů,

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Fiber Platnost od 1.7.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL O 2 TV M Služba digitální

Více

Ceník služby elektronických komunikací služby O2 TV

Ceník služby elektronických komunikací služby O2 TV Ceník služby elektronických komunikací služby O2 TV platný od 1. 5. 2008 Ceny jsou uvedeny v Kč Obsah: 1. O2 TV základní programové nabídky...2 2. O2 TV doplňková programová nabídka...2 3. O2 TV Videotéka...3

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Fiber Platnost od 1.6.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL O 2 TV M Služba digitální

Více

Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného dne 29. 5. 2007

Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného dne 29. 5. 2007 Tisková zpráva z 10. zasedání, konaného dne 29. 5. 2007 - udělila společnosti Czech Computer s. r. o., IČ 25655701, se sídlem Rožmitál pod Třemšínem, Sedlice 67, PSČ 262 42, licenci k rozhlasovému vysílání

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.1.2017 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Fiber Platnost od 1.3.2017 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL O 2 TV M Služba digitální

Více

internet televize volání balíček TRIO 1000 92 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 1000/500 Mbit/s

internet televize volání balíček TRIO 1000 92 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 1000/500 Mbit/s internet televize volání balíček TRIO 0 92 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 0/ Mbit/s 1148 balíček TRIO 92 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až / Mbit/s 1048

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Fiber Platnost od 1.7.2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL O 2 TV M Služba digitální

Více

Seznam programů. sportovní: Nova Sport, Eurosport DS F(Sport1 De) 2) naučné: Spektrum dobrodružné: AXN. hudební:

Seznam programů. sportovní: Nova Sport, Eurosport DS F(Sport1 De) 2) naučné: Spektrum dobrodružné: AXN. hudební: KABELOVÁ TELEVIZE ANALOGOVÉ A DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ INFO-list Televize@ValachNet.cz v.24 2011 Lokality Hošťálková, Kateřinice, Ratiboř... služby určené pro domácnosti. ValachNET.cz ;-)Valaši Sobě! Následující

Více

http://www.mascom.cz/sat/_poradna/doladeni_czlink/ladeni_cz_mc11xx.htm

http://www.mascom.cz/sat/_poradna/doladeni_czlink/ladeni_cz_mc11xx.htm http://www.mascom.cz/sat/_poradna/doladeni_czlink/ladeni_cz_mc11.htm Page 1 of 9 Na satelitním přijímači stikněte tlačítko "MENU" tiskněte tlačítko "OK" Zadejte přístupové heslo - pokud jste heslo neměnili

Více

Tarif a nabídka programových balíků. Měsíční poplatek - základní balík. Měsíční poplatek - Digi Mini pack

Tarif a nabídka programových balíků. Měsíční poplatek - základní balík. Měsíční poplatek - Digi Mini pack Tarif a nabídka programových balíků Ceníkové ceny 1. Měsíční poplatky předplatitelských balíků (včetně DPH 1) ) Měsíční poplatek - základní balík Měsíční poplatek - Digi Mini pack 260,- Kč Doplňková služba

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.1.2017 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

MOJE TV START+ KLASIKA PREMIUM

MOJE TV START+ KLASIKA PREMIUM ČT1 První program České televize přináší filmy, seriály, pořady pro děti a zpravodajství. Jak ve standardním rozlišení, tak v HD kvalitě. MOJE TV START+ KLASIKA PREMIUM ČT2 Druhý program České televize

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 5.1.2017 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.12.2016 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

MOJE TV START+ KLASIKA PREMIUM

MOJE TV START+ KLASIKA PREMIUM MOJE TV START+ KLASIKA PREMIUM ČT1 První program České televize přináší filmy, seriály, pořady pro děti a zpravodajství. Jak ve standardním rozlišení, tak v HD kvalitě. ČT2 Druhý program České televize

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 1.2.2017 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 1.8.2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Doplňkové a tematické služby/balíčky

Doplňkové a tematické služby/balíčky STAČÍ 100 SLUŠNÝCH 200 SUPER 500 Stávající nabízené služby Internetu Připojení k internetu až rychlostí 50/50 Mbit/s (download/upload). Bez omezení MÁM VŠE* MÁM VŠE + mých 5* MÁM VŠE + mých 10* MÁM VŠE

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Digitální televize O2 TV Mobilní televize O2 TV Go Platnost od 15. 6. 2015 O2 Czech Republic a.s. TARIF A. CENY a PODMÍNKY základních služeb Kč / zúčt. období 1. Tarify O 2 TV FLEXI a O 2 TV PLUS Služba

Více

balíček TRIO 1000 TV KOMPLET+ balíček TRIO 500 volání televize internet 97 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 1000/500 Mbit/s

balíček TRIO 1000 TV KOMPLET+ balíček TRIO 500 volání televize internet 97 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 1000/500 Mbit/s televize volání internet balíček TRIO 0 899 97 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 0/ Mbit/s balíček TRIO 97 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až / Mbit/s 799 TV

Více

Ceník základních služeb

Ceník základních služeb Digitální televize O2 TV Mobilní televize O2 TV Go Platnost od 1. 6. 2015 O2 Czech Republic a.s. TARIF A. CENY a PODMÍNKY základních služeb Kč / zúčt. období 1. Tarify O 2 TV FLEXI a O 2 TV PLUS Služba

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.3.2017 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 8.8.2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 24.10.2016 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O2 TV

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O2 TV Ceník služby elektronických komunikací digitální televize platný od 8.5.2009 Ceny jsou uvedeny v Kč Obsah: A. Tarify digitální televize...2 B. Doplňkové služby digitální televize...4 C. Ceny koncových

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.8.2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber

Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21 % Platnost od 1. 9. 2015 1. CENA ZA SLUŽBY O2 Fiber A) Služba O2 Internet Fiber Pravidelné poplatky za zúčtovací období

Více

INTERNET. TELEVÍZIA zadarmo! Hbb TV. 100 Mbit. ... len za 15. Na všetky televízory. Bezplatný servis

INTERNET. TELEVÍZIA zadarmo! Hbb TV. 100 Mbit. ... len za 15. Na všetky televízory. Bezplatný servis 2006-2016 Bezplatný servis... len za 15 TELEVÍZIA zadarmo! Hbb TV INTERNET 100 Mbit Na všetky televízory Kombinácia digitálnej televízie a internetu Výhodnejšie ceny ako pri objednaní samostatne TV signál

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 6.3.2017 O2 Czech Republic a.s. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15. 3. 2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.9.2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 1.10.2016 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Komletní ceník služeb a zařízení

Komletní ceník služeb a zařízení Komletní ceník služeb a zařízení Název Služby STAČÍ 100 SLUŠNÝCH 200 SUPER 500 Stávající nabízené služby Internetu Připojení k internetu až rychlostí 50/50 Mbit/s (download/upload). Bez Připojení k internetu

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 15.11. 2015 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber

Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber Ceník pro pilotní provoz služeb O2 Fiber Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21 % Platnost do 14.1.2016 1. CENA ZA SLUŽBY O2 Fiber A) Služba O2 Internet Fiber Pravidelné poplatky za zúčtovací období

Více

Informácie a cenová ponuka služieb

Informácie a cenová ponuka služieb Informácie a cenová ponuka služieb Internet prečítajte si svoju elektronickú poštu, sťahujte dáta, nakupujte on-line, či len tak surfujte po Internete bez akýchkoľvek dátových či časových obmedzení prostredníctvom

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O2 TV Mobilní televize O2 TV Go Platnost od 1. 8. 2015 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O2 TV M, L, XL O 2

Více

balíček TRIO + TV KOMPLET+ volání televize internet 97 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 60/60 Mbit/s

balíček TRIO + TV KOMPLET+ volání televize internet 97 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až 60/60 Mbit/s televize volání internet balíček TRIO + 799 97 TV programů v digitální kvalitě Rychlé připojení doma až / Mbit/s TV KOMPLET+ 699 97 TV programů v digitální kvalitě Cool Love 4 MAX Cinema sport Sport HD

Více

V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.12.2015

V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.12.2015 Uživatelům televizních služeb kabelové televize TKR Rožnov pod Radhoštěm, TKR Zubří V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.12.2015 Věc: Změny u televizních služeb na síti kabelové televize (TKR) v roce 2016 Vážený

Více

Věc: Změny u televizních služeb na síti kabelové televize (TKR) v roce 2016-1Q

Věc: Změny u televizních služeb na síti kabelové televize (TKR) v roce 2016-1Q Uživatelům televizních služeb obecní kabelové televize TKR Střítež nad Bečvou V Rožnově pod Radhoštěm dne 28.12.2015 Věc: Změny u televizních služeb na síti kabelové televize (TKR) v roce 2016-1Q Vážený

Více

Balíček UPC Internetu s TV nyní na 2 měsíce zdarma

Balíček UPC Internetu s TV nyní na 2 měsíce zdarma Balíček UPC Internetu s TV nyní na 2 měsíce Internet až 400 Mb/s TV se zpětným zhlédnutím 7 dní Objednejte si balíček s megarychlým internetem a nabitou UPC TV nyní na dva měsíce. Nabídky platí pro nové

Více

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV platný od 1. 6. 2014 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21% Obsah: A. Tarify digitální televize O 2 TV... 2 B. Doplňkové služby digitální

Více

Ceník základních a volitelných služeb

Ceník základních a volitelných služeb Ceník základních a volitelných služeb Digitální televize O 2 TV Mobilní televize O 2 TV Platnost od 1.10. 2015 O2 Czech Republic a.s. A. CENY a PODMÍNKY základních služeb 1. Tarify O 2 TV M, L, XL, Business

Více

18. 4. 2011. v 00:01 hodin. Nevíte si rady? Objednejte si přeladění naším technikem na tel.: 581 333 350. Jste v dobrých. rukou. www.nej.

18. 4. 2011. v 00:01 hodin. Nevíte si rady? Objednejte si přeladění naším technikem na tel.: 581 333 350. Jste v dobrých. rukou. www.nej. www.nej.tv ROK 0 / ZDARMA S NEJ TV TELEFONUJETE V SÍTI NEJ TV ZDARMA NEBO JIŽ OD 0,0 Kč/min Kabelové televize Nej TV Přerov Objednávejte na 0 Služby kabelové televize objednávejte ihned! Volejte číslo

Více

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV platný od 17. 2. 2014 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21% Obsah: A. Tarify digitální televize O 2 TV... 2 B. Doplňkové služby digitální

Více

Ceník služeb INTERCONNECT

Ceník služeb INTERCONNECT Ceník služeb INTERCONNECT Ceník je platný od 15.9.2015 Ceny produktů pro domácnosti jsou uvedeny jako konečné. Ceny firemních produktů jsou uvedeny bez DPH, což je vždy výslovně u daných cen uvedeno. U

Více

KOLIK SLUŽBA IP-TV STOJÍ?

KOLIK SLUŽBA IP-TV STOJÍ? KOLIK SLUŽBA IP-TV STOJÍ? TV ZÁKLAD 99 Kč/měsíčně ČT1,ČT2,ČT24,ČT4,ČT :D / Art,JOJ,JOJ Plus,Noe,Nova,Nova Cinema,Fanda,Očko,Óčko Gold,Prima,Prima COOL,Prima LOVE,Prima ZOOM,TV Rebel,regionální.tv,Relax,Retro

Více

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV

Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV Ceník služby elektronických komunikací digitální televize O 2 TV platný od 17. 3. 2014 Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a s DPH 21% Obsah: A. Tarify digitální televize O 2 TV... 2 B. Doplňkové služby digitální

Více