Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví"

Transkript

1 Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XVI. (XXXVIII.) č Šternberské koláče regionální produkt Kraje blanických rytířů (foto: Archiv Posázaví o.p.s.; k článku na str. XII přílohy).

2 Učitelský sbor v Trhovém Štěpánově na snímku z poloviny padesátých let minulého století (k článku na str. 12). OBSAH ČÍSLA Nález vzácného hřibu maličkého na Podblanicku (P. Špinar)... 2 Ctibořský Franz Fritsch a vlašimští mlátičkáři (J. Nusek)... 4 Univerzitní profesor Emanuel Rádl ( ) (Z. Srnská)... 5 Václav Zítek sólista opery ND v Praze (J. Moudrý)... 6 Odešel vzácný člověk Jan Svoboda (I. Preislerová, J. Moudrý)... 9 Krňanští kronikáři (J. Košťák) Z historie školství v Trhovém Štěpánově (M. Vrbický) Dvacet let vlašimské obchodní akademie (J. Zábranská) Muzeum včelařství v Louňovicích (J. Tůmová) Stanislav Příhoda jubilující (P. Martínek) Z historie ochotnického divadla ve Velíši (J. Jarolímková)...3. strana obálky Příloha Ze starších čísel Jak si šel Václav Vlček ze Střechova do Kácova v zimě pro liniár. (4)... I Regionální pověsti, povídky, vyprávění a poezie Jak vlašimské ženy vrátily sochu Panny Marie v Hrádku na oltář (F. Procházka)... III Regionální literatura Mezi Vltavou a Sázavou (R. Cáder)... IV Studie k zřícenině Zlenice (J. Nusek)... IV Cvičiště Benešov Vstup zakázán!! (P. Zouzal)... V Sázava, řeka protkaná železnicí (P. Pešout)... V Zprávy a sdělení Zprávy ze Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim (M. Musilová, K. Knotková)... VI Činnost Správy CHKO Blaník v letech 2010 a 2011 (L. Hanel, J. Holujová, M. Klaudys, I. Křížová)... IX Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu (J. Tůmová)... XI Značka Kraj blanických rytířů regionální produkt (K. Červenková)... XII Výtvarná soutěž Zapomenutá řemesla (J. Nusek, V. Hanusová)... XVI Do tohoto čísla Pod Blaníkem přispěli... XVII Přehled plánovaných akcí Muzea Podblanicka a ČSOP Vlašim... XVIII Bibliografický rejstřík ročník XI. (XXXIV.) 2007 až XV. (XXXVIII.) 2011 (R. Cáder)... XXI

3 Vážení čtenáři, Ročník XVI. (XXXVIII.), číslo 1, 2012 Vlastivědný čtvrtletník Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví. První číslo Pod Blaníkem vyšlo v roce Po padesátileté odmlce bylo roku 1997 jeho vydávání obnoveno. Vydává Český svaz ochránců přírody Vlašim a Muzeum Podblanicka ve spolupráci s AOPK ČR, Správou Chráněné krajinné oblasti Blaník. Adresa redakce: Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, Vlašim Tel./fax: , Internet: Administrace: Dagmar Tlustošová Redakční rada: Mgr. Radovan Cáder Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. Mgr. Václav Kovařík PhDr. Jindřich Nusek Ing. Pavel Pešout (předseda) PhDr. Ivana Preislerová Slávka Rýdlová Milan Štědra Mgr. Jan Urban PhDr. Libuše Váňová Ing. Jana Zmeškalová Tiskne: VaMB s. r. o. Štěchovice Uzávěrka tohoto čísla: Registrováno OkÚ Benešov, č. 43/97 Evidenční číslo MK ČR E ISSN Cena: 18 Kč vč. DPH, pro členy ČSOP Vlašim zdarma Předplatné časopisu a inzerci lze objednat na adrese redakce. Název a logo Pod Blaníkem je národní ochranná známka zapsaná v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Časopis Pod Blaníkem a další regionální publikace lze zakoupit na následujících prodejních místech: Benešov: Knihkupectví Daniela, Masarykovo nám.; Infocentrum, Malé nám.; Jankov: Smíšené zboží, Věra Houdková; Kamberk: Smíšené zboží; Kondrac: Potraviny Macešková; Louňovice p. Blaníkem: Infocentrum; Smíšené zboží; Načeradec: Potraviny Hergeselová; Sázava: Infocentrum; Vlašim: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim; Muzeum Podblanicka, zámek Vlašim; Knihkupectví Žížalová, Komenského ul.; Podblanické infocentrum, zámek Vlašim; Votice: Infocentrum; Zvěstov: Smíšené zboží Žák. v tomto čísle, ve kterém vám přinášíme ve vnitřní příloze bibliografii posledních pěti ročníků vlastivědného časopisu Pod Blaníkem, bych vás rád upozornil hned na první příspěvek věnovaný nálezu vzácného hřibu maličkého. Byl nalezen na lokalitě Na Pramenech u Horní Lhoty, která je jednou z nestátních rezervací zřízených Českým svazem ochránců přírody Vlašim. Rádi na stránkách Pod Blaníkem publikujeme podobné originální nálezy. I když řada zdatnějších houbařů má jistě své první letošní úlovky již za sebou, houbařská sezóna teprve pomalu začíná. Podělte se s námi o své houbařské zážitky, ať již půjde o nálezy vzácných hub, nebo o jiné mykologické zajímavosti. Podblanicko patří stále k těm oblastem Čech, o jejichž mykoflóře je malý počet publikovaných údajů. Pozornost mykologů se v počátcích zdejšího mykologického průzkumu zaměřovala jen na několik málo osvědčených lokalit, jako jsou národní přírodní rezervace Ve Studeném u Samechova či okolí Poříčka nad Sázavou. Za počátek systematického výzkumu makromycet na Podblanicku lze považovat práce mykologů právě v okolí Poříčka nad Sázavou; Akademický odbor Klubu československých turistů si při ústí Křešického potoka u čeřenické osady Poříčko postavil v roce 1939 chatu, která byla po celou druhou světovou válku útočištěm mnoha vysokoškoláků. Zde svá mykologická studia začínal i Jiří Kubička. Ten na tuto dnes již klasickou mykologickou lokalitu přivedl další známé mykology, zejména J. Herinka, M. Svrčka, Z. Pouzara. Sběry odsud donášel také K. Kavinovi a F. Smotlachovi. Z jiných oblastí Podblanicka byly publikovány jen náhodné sběry. Systematičtější výzkum na Podblanicku je spojen až se zahájením vydávání Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka v roce Najdeme zde zásadní práce především A. Příhody, M. Svrčka, F. Kotlaby a V. Zeleného. Dodnes bylo na jeho stránkách uveřejněno 25 vědeckých článků i jednotlivých sdělení. Jednotlivé nálezy jsou publikovány i v časopisu Pod Blaníkem a věříme, že zprávy o dalších budou následovat. Uzávěrka dalšího čísla časopisu Pod Blaníkem (2. číslo XVI. ročníku) bude 9. května Uvítáme kratší i delší příspěvky o přírodě, krajině, životním prostředí, historii, kultuře i současném dění na Podblanicku. Podělte se o své poznatky a dojmy z malebného Benešovska, Vlašimska, Voticka, Dolního Posázaví, Českého Meránu a České Sibiře. Příspěvky přijímáme v jakékoliv písemné formě, vítáme v elektronické podobě nebo em. Příspěvky, pokud možno, doplňte fotografiemi, pérovkami či jinými ilustracemi. Jménem redakční rady Vám přeji příjemné čtení. Pavel Pešout

4 Nález vzácného hřibu maličkého na Podblanicku O tom, že Podblanicko je houbaři a milovníky hub vyhledávanou oblastí s velkou rozmanitostí druhů, asi není třeba se příliš zmiňovat. Ovšem se zde podařil skutečně unikátní mykologický nález. Při sběru exemplářů na čtvrtou výstavu hub v Louňovicích pod Blaníkem byl nalezen hřibovitý druh, který na první pohled připomínal hřib peprný Chalciporus piperatus. Po podrobné makroskopické studii se ukázalo, že se jedná o velice vzácný druh, a to hřib maličký Chalciporus hypochryseus (Šutara) Coutec. Stručný popis: klobouk 15 až 55 mm široký, rourky i póry jsou jasně žluté, třeň štíhlý, válcovitý hnědorezavý, chuť palčivá. Téměř ve všech znacích se podobá hřibu peprnému, od něhož se však liší zbarvením rourek a pórů, které jsou u hřibu peprného hnědé až červenohnědé. Hřib maličký je velice vzácný a je zařazen do Červeného seznamu hub České republiky jako druh, o kterém nejsou zatím dostatečné údaje. Lokalita nálezu: Q: 6355a, 530 m n. m., okraj rašeliniště Na Pramenech v lesním komplexu mezi Načeradcem a Horní Lhotou, podmáčená mladá smrčina, v jehličí. Souřadnice: N , E Sbírala: I. Křížová; určil: P. Špinar Plodnice byla fotograficky zdokumentována, usušena v horkovzdušné sušičce při 40 C a uložena v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Pavel Špinar Literatura: J. Šutara, M. Mikšík, V. Janda (2009): Hřibovité houby. Spodní strana klobouku hřibu maličkého (foto: autor). 2 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

5 Hřib maličký (Chalciporus hypochryseus) foto: autor. Pavel Špinar s návštěvníky 4. ročníku Výstavy hub blanických lesů (foto: Ivana Křížová). Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 3

6 Ctibořský Franz Fritsch a vlašimští mlátičkáři Postavou, o níž se v 50. letech 19. století debatovalo v odborných zemědělských kruzích, byl Franz Fritsch. Tento nájemce dvora ve Ctiboři u Vlašimi byl vnímán jako racionálně pokrokový a zároveň praktickou schopností vynikající zemědělec. Pozornost mu několikrát věnoval i časopis Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft, vydávaný C. k. vlastenecko-hospodářskou společností v Království českém. Fritsch si pronajal vlašimský městský dvůr ve Ctiboři, který ve 40. letech 19. století zahrnoval přibližně 90 jiter půdy (1 jitro = 0,575 ha), 1 jitro rybníků, 4 jitra luk, 1 jitro zahrad, 12 jiter pastvin a 166 jiter lesů. K tomu pod 10 kusů skotu, kolem 250 kusů ovcí a kolem 10 kusů prasat. Ve svém hospodářství zaváděl většinu novinek a sám pěstitelsky experimentoval. V rámci Čech se stalo událostí jeho úspěšné pěstování ředkve olejné (Chinesische Ölrettig). Ta byla vysévána např. v sousedním Sasku mezi keři vinic a získáván z ní olej pro domácí potřebu. Fritschovy úspěchy s pěstováním ředkve ve velkém vyzdvihoval mimo jiné Alois Borrosch. Jako strojírenský podnikatel a zároveň redaktor časopisu Wochenblatt se s Fritschem měl tu čest poznat roku Ctibořský nájemce získal od Borrosche více druhů semen, které testoval a pohotově referoval o růstu plodin. Podal také přesné zprávy o sklizni. Borrosch poznal ve ctibořském Fritschovi horlivého příznivce srovnávacích polních pokusů. Když prezentoval jeho několikaleté úspěchy s ředkví, Fritsch jej překvapil zásilkou. K propagaci plodiny mezi zemědělci poslal do redakce pět liber vybraného semene čínské ředkve olejné. A žádal, aby menší část získali zdarma běžní zájemci a větší část pak dopisující příznivci srovnávacích pěstebních pokusů. Borrosch připomněl, že Fritsch pěstuje ve Ctiboři ředkev zatím jen jako letní plodinu, ale že je možná i setba podzimní. Jeden z textů pak konstatuje, že Fritsch zřejmě vyšlechtil v podmínkách Ctiboře místní odrůdu. Fritschův přínos byl zdůrazněn i v rámci boje proti na venkově rozšířenému předsudku při užívání jedlých olejů místo živočišných tuků. Význam, především pro Aloise Borrosche jako podnikatele, měl i Fritschův vlastní text ve Wo- Část bývalého městského dvora ve Ctiboři, leden 2012 (foto: Veronika Hanusová). 4 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

7 chenblatt. Jako uznávaný odborník tu hodnotil své zkušenosti s Hensmanovou ruční mlátičkou (Hensman sche Handdreschmaschine), vyrobenou v pražské Borroschově strojírně. Vedle technického postřehu prokázal i přehled o poměrech rakouského zemědělství. Jeho úvodní poznámka dobře vystihla situaci menších hospodářů krátce po zrušení roboty. To přineslo spolu s obrovským pokrokem v národně-ekonomickém ohledu např. i obtížné obstarávání pracovních sil. Způsobené částečně nedostatkem pracovníků, ale také silně vzrostlou denní mzdou. Velkým pomocníkem se i pro menší zemědělce měly stát speciální stroje. V příspěvku se zaměřil na zkušenosti s Hensmanovou ruční mlátičkou, kterou pořídil do Ctiboře v srpnu Téměř na třech stránkách shrnul její vynikající výsledky a přednosti s důležitým závěrem: Mlátička stála 225 zlatých a Fritsch ji doporučil k společnému nákupu a užívání rolníkům i v nejmenší obci. Splatit ji měli již v prvním roce. Mlátičky doporučoval také společnostem více pozemkových vlastníků ve venkovských městech. Tam byli nádeníci ještě dražší a méně častí. Fritschova výzva měla o pět let později výsledek přímo ve Vlašimi. Wochenblatt nadšeně informoval o osmi vlašimských občanech, kteří se na podzim 1859 spojili a koupili si společně Hesmanovu mlátičku z Borroschovy továrny. Redakce připomněla, že tento způsob spojení je nejvhodnější cestou, jak se dostat k výhodám větších zemědělských strojů. Osm nejmenovaných občanů prý významně ušetřilo na čase i lidských silách. Výmlat svého obilí stihli všichni během třech týdnů, přičemž dříve potřebovali osmkrát více času. Výmlat byl navíc podstatně čistší než pomocí cepů. Po výmlatu pronajímali podílníci vlašimskou mlátičku do okolních obcí za vyměřený poplatek. Během čtyř týdnů získali nájem 65 zlatých. Pořizovací cenu tak z větší části pokryli již v prosinci téhož roku. Na příkladu z Vlašimi redakce Wochenblattu zdůraznila, že by se podobně snadno mohli členové jedné obce spojit k pořízení dalších druhů zemědělských strojů. Zároveň ale poznamenala, že hlavním předpokladem je jednota a shoda, která bohužel ve většině obcí chybí. K modernizaci zemědělství nejen na Vlašimsku tedy přispěl také Franz Fritsch, nájemce městského dvora ve Ctiboři. Na jeho aktivity navázaly zřejmě i úpravy dvora, podpořené purkmistrem Františkem Neubauerem. Dnes je areál bohužel ve velmi neutěšeném stavu. Jindřich Nusek Z dobových zdrojů: Wochenblatt der Land-, Forst- und Hauswirthschaft 16/1854, 17/1854, 1/1859. Univerzitní profesor Emanuel Rádl ( ) V roce 2012 uplyne sedmdesát let od úmrtí pyšelského rodáka, vědce, spisovatele, filosofa a univerzitního profesora Emanuela Rádla ( ). Byl jedním z nejvýznamnějších českých myslitelů 20. století. Narodil se a žil v Pyšelích a tady prožil své dětství a mládí a chodil do školy. Později navštěvoval piaristické gymnázium v Benešově, maturoval v Domažlicích. Pak studoval na Přírodovědecké fakultě a nastoupil už jako docent na univerzitu v Praze, kde přednášel biologii, která se stala v této době jeho životním zájmem. Jeho práce v Dějinách vývojových teorií se v Evropě dočkala vysokého ocenění. Emanuel Rádl se pak soustřeďoval na oblast, kde biologie hraničí s filosofií. Po první světové válce pod vlivem celkového dění přešel ve svém myšlení i dílech na filosofii a politiku. Byl Masarykovým žákem, od něho se učil i s ním polemizoval. Stal se předsedou Ligy pro lidská práva a společně s evangelickým farářem J. L. Hromádkou založili časopis duchovního a filosofického zaměření Křesťanská revue (tento časopis opět vychází). Ihned po nástupu hitlerizmu k moci upozornil na toto nebezpečí v knize Německá revoluce a brzo potom studuje problém soužití Čechů s Němci na našem území v knize Válka Čechů s Němci. V předtuše příchodu totalitních mocí opakovaně popisoval krizové momenty své doby a jako organizátor a předseda zahajoval VIII. Mezinárodní filosofický kongres v Praze Po kongresu náhle onemocněl a sedm let žil téměř v izolaci od všeho dění ve svém pražském bytě. Ještě několik měsíců před svou smrtí napsal tužkou na útržcích papíru svoji životní závěť Útěcha z filosofie. Zemřel 12. května 1942, aniž se dočkal osvobození naší vlasti od nacismu. Emanuel Rádl byl vždy odpůrcem veškeré diskriminace a zastáncem svobody ducha a propojení vědy a praxe v životě. Nebyl typ katedrového vědce. Neposuzoval filosofii ani politiku jako chladný, objektivní pozorovatel, ale jako zaujatý účastník. O čem byl přesvědčen, že je pravdivé, dokázal hájit třeba proti všem. V jeho rozsáhlém díle Gabro v úvodu vzpomíná, jak rozmlouval se svojí matkou, Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 5

8 Univerzitní profesor Emanuel Rádl ( ). prostou venkovskou ženou o tom, jaký je poměr a vztah skutečného, praktického života ke studiu a duševní činnosti. Z Jeho vzpomínek na dětství a mládí: Narodil jsem se v malinkém městečku s velkým náměstím. Jako hoch jsem ještě prožil doznívání baroka. Vzpomínám, jak v neděli lidé plnili ve svátečním šatě kostel. Po kostele vyšli na náměstí debatujíc a smějíc se. Kam se tento společenský zvyk ztratil? Před Božím Tělem všechno se drhlo, lidé si kupovali nové šaty, děti sháněly po okolí květiny. V průvodu šly cechy, někteří ještě v krojích cechovních, všichni se svými korouhvemi. Bylo zvonění, zpěv, střelba z hmoždířů našli jsme snad od té doby krásnější společenskou oslavu? Budiž nám radostí a potěšením, že Emanuel Rádl celý život vzpomínal na své městečko Pyšely. Že zde žil, o tom máme doklady v Pyšelském muzeu. Od rodiny Rádlových zde máme několik knih, které vycházely ještě za spisovatelova života, ale i ty, které vychází i dnes, a jeho posmrtnou masku. Na katedře Přírodovědecké fakulty je uloženo celé jeho dílo v archivu, kde se s ním seznamují odborníci, kteří pokračují v práci tohoto velkého vědce a filosofa. Dále ještě pracuje Společnost Emanuela Rádla, která shromažďuje a publikuje Rádlovo dílo. Z jeho spisovatelské činnosti vyšly tyto knihy: Dějiny filosofie (1933), Romantická věda (1918), Západ a východ (1925), válka Čechů s Němci (1928), Budoucnost krásné literatury (1932), O čtení děl básnických (1935), Vývojová teorie, Útěcha z filosofie, různé stati, polemiky a články. V roce 1922 uskutečnil E. Rádl cestu kolem světa, napsal o tom mnoho vědeckých prací. Význam života a díla Emanuela Rádla je mimořádný a známý v celém světě. Jeho práce od svého vzniku jsou nepřetržitě vydávány a studovány. Každý občan našeho města může být hrdý na to, že tak vzácný člověk se narodil a žil zde v Pyšelích. Zpracováno podle článků a prací doktora Vladimíra Rádla. Zdeňka Srnská VÁCLAV ZÍTEK SÓLISTA OPERY ND V PRAZE Je nemálo významných osobností, které propluly městem Vlašim. Odněkud přišly, zanechaly za sebou významnou stopu, a pak zase za čas z města odešly, některé se sem opět natrvalo vrátily nebo také, když něco dokázaly, rády se do Vlašimi vracely. Jmenujme například Dr. Václava Pittermanna, významného veřejného činitele, a jeho syna Emila Artura Longena, Gustava Franka, známého rytce a umělce, ruského carského státního rady, P. Antonína Norberta Vlasáka, spisovatele, vlastence a národního buditele, vlašimského rodáka Františka Dojáčka, významnou osobnost Kanady, bratry Hellery, arch. Kamila Roškota a jsou jistě další. Mezi ty, kteří se do Vlašimi rádi vraceli, a předvedli své umění, byl bezesporu také národní umělec Václav Zítek. Narodil se v Tisé u Ústí nad Labem, tento rok tomu bylo 80 let. Život jeho otce Karla Zítka ( ), kterého se sluší zmínit, by mohl tvořit zcela samostatný a zajímavý příběh. Narodil se 20. ledna 1898 v obci Květov u Milevska (syn Václav jej označoval jako Jihočecha). Karel Zítek byl jako student odveden na vojnu v počátcích první světové války a zařazen do rakousko-uherského 91. pěšího pluku na ital- 6 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

9 skou frontu. Po válce v roce 1919 se vydal Václav Zítek do služeb mladého státu. Nejprve nastoupil do služby na Četnickou stanici ve Velkých Popovicích, pak v roce 1921 nastoupil na Četnickou stanici v Kolodějích a pak do Senohrab. Zde strávil devět let života, aby byl v roce 1930 jako velitel převelen na Četnickou stanici v Tisé. Tam založil rodinu a zde se také narodil syn Václav. O sedm let později, když byla v roce 1938 Četnická stanice v Tisé na začátku druhé světové války přepadena, byl již Karel Zítek rok velitelem Četnické stanice v Trhovém Štěpánově. Rodina bydlela v budově staré radnice (čp. 51) a syn Václav tam chodil do obecné školy. V Trhovém Štěpánově si mohl vrchní strážmistr Karel Zítek alespoň na chvíli odpočinout od německého nacionalismu a i jeho manželce trpící plicní chorobou se začalo vést lépe. To vše až do 15. března 1939, kdy naši vlast obsadila německá armáda. Je to právě protektorátní doba, v níž Karel Zítek ukázal svoji inteligenci, odvahu a sílu. Vedle běžné praxe protektorátních četníků, kteří pálili anonymní udání a později i skrývali uprchlíky z Německa, se velitel Václav Zítek byl dlouholetým významným sólistou opery Národního divadla (foto: archiv ND Praha). V roce 2008 při předávání Cen Thalie (foto: archiv ND Praha). štěpánovské stanice rozhodl vypořádat i s místními udavači gestapa. Po skončení války se v roce 1945 byl za odvážné chování za války vyznamenán medailí za statečnost a povýšen na poručíka nově vzniklého Sboru národní bezpečnosti a zároveň ustanoven okresním velitelem ve Vlašimi. Jeho rodina se pak přestěhovala do Vlašimi na Žižkovo náměstí do domu čp. 137, kde dříve bývala továrna na obuv Františka Krause. V jiné době a zemi by příběh lidí, jako byl Karel Zítek, pokračoval postupem ve funkci až na pozici nejvyšší. Ne však v Československu v roce S příchodem komunistů k moci byl poručík Karel Zítek ihned propuštěn ze Sboru národní bezpečnosti bez nároku na penzi. Byla to pro něho nelehká doba, aby uživil těžce nemocnou manželku a dvě malé děti. Vraťme se však k osobnosti Václava Zítka, pozdějšího významného člena opery naši první scény. Ve Vlašimi Václav Zítek chodil do měšťanské školy a po maturitě na gymnáziu v Benešově studoval chemii. Z tohoto oboru zběhl a později v letech 1952 až 1955 se stává členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého, v letech 1955 až 1959 pak členem operního sboru Národního divadla, kde Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 7

10 Zápis z představení v kronice Kulturního domu Blaník Vlašim. zpíval malou roli v Janáčkově opeře Z mrtvého domu. Sám na to vzpomínal: Snad pětkrát jsem se tehdy vrátil k plakátu s obsazením, abych se přesvědčil, že moje jméno je opravdu vedle těch, které jsem už jako student tak zbožňoval, abych se přesvědčil, že se mi to jen nezdá. Václav Zítek se dále vyznává. Můj vztah k Národnímu divadlu se utvářel už v dětství. Rodiče milovali hudbu i zpěv a přispívalo k tomu tehdy i rádio. Otec zpíval ve Vlašimi v kostele na kůru. Rozhlas se tehdy podle mého názoru daleko více věnoval operní hudbě než dnes. Po členství v operním sboru Národního divadla odchází Václav Zítek do Ostravy ( ) a pak do Ústí nad Labem ( ), kde je představitelem velkých barytonových partií. V roce 1969 se vrátil jako sólista do Národního divadla. Při působení v divadle v Ostravě a v Ústí vzpomíná Václav Zítek na příhodu s Jaroslavem Vojtou: Když jsem byl členem sboru Národního divadla, potkával jsem ho často a na můj uctivý pozdrav vždycky mile odpověděl a řekl pár přívětivých slov. Pak jsem odešel do Ostravy, kde jsem měl tehdy své první angažmá. A jednoho dne jsem tady Jaroslava Vojtu potkal. Když jsem mu řekl, že tu zpívám večer Germonta v Traviatě, hned slíbil, že se na mne přijde podívat. A taky to splnil. Sedl si do ředitelské lože, a jakmile jsem se objevil na scéně, začal tleskat a křičet: bravo, bravo! Zazpíval jsem první větu: Jste prosím slečna Violetta Valery a znovu slyším Vojtu aplaudovat a křičet bravo. A tak to šlo stále, diváci se ohlíželi, dirigent taky, a mně bylo hanba. Když pak jsem se na Jaroslava Vojtu po představení vyčítavě díval, prohlásil: No já vím, že to nabylo právě vhodné, ale já jsem vás chtěl povzbudit a trochu jsem taky chtěl, aby to byla legrace. Ale pak už jste se mi tak líbil, že jsem křičel a tleskal upřímně. Hrál jste toho tátu tak, jako kdybyste měl nejmíň deset dětí A pak jsme se potkali v Ústí: I vy sakulente, řekl Vojta, když zjistil, že to je moje současné působiště, vy taky neposedíte na jednom místě. Ale je to správné, my jsme nebývali jinačí. A že jsme těch divadel něco prolezli. Člověk má projít všechny šmíry. Sotva někde nastoupíte, máte nejlepší si hned začít hledat něco jiného. Úspěchu Václava Zítka se jeho rodiče bohužel nedožili. Jeho maminka zemřela v den konkurzu do operního sboru Národního divadla a tatínek několik dní předtím, než Václav Zítek zpíval jako sólista opery své první představení v Národním divadle titulní roli Verdiho opery Nabucco (1967). V roce 1985 byl Václav Zítek jmenován národním umělcem. Stálým členem opery Národního divadla byl 25 let ( ), a stal se jedním z největších barytonistů, kteří na této scéně kdy vystupovali. Svědčí o tom bohatý repertoár a dlouhá řada představení. Na Vlašim, kde prožil část svých mladých let, nezapomněl. Od roku 1972 byl každým rokem ve Vlašimi pravidelným hostem a hlavně účinkujícím na hojně navštěvovaných tzv. Vlašimských hudebních čtvrtcích, pořádaných mimo prázdnin každý měsíc v sále Kulturního domu Blaník. Václav Zítek ve Vlašimi koncertoval vždy s hudebním doprovodem a mnohými dalšími jeho kolegy pravidelně téměř každý rok až do roku Získal renomé především velkou kultivovaností pěveckého projevu. Psalo se o něm: Je vyznavačem bel canta (krásného zpěvu), který svým barevným hlasem s kantilénou je přímo předurčen k interpretaci verdiovských rolí a především byl vynikající představitel smetanovských postav. Byl nezapomenutelným Kalinou v Tajemství, Přemyslem v Libuši, Vladislavem v Daliborovi nebo Vokem Vítkovicem v Čertově stěně. Ze světového reperto- 8 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

11 áru vynikl zejména jako Mozartův Don Giovanni, Hrabě Almaviva ve Figarově svatbě a v dalších rolích. Se souborem Národního divadla i samostatně hostoval na mnohých světových operních scénách v Benátkách, Berlíně, Římě, Londýně, Florencii, Amsterdamu, Vídni, Budapešti a dalších místech. V roce 2007 byla Václavu Zítkovi, tehdy již nemocnému, udělena Hereckou asociací Cena Thálie za celoživotní mistrovství v opeře. Václav Zítek zemřel 20. prosince 2011 ve věku nedožitých 80 let. Josef Moudrý Prameny: Archiv Národního divadla Praha. Národní archiv Praha. Vojenský ústřední archiv Praha. Vzpomínky Václava Zítka zveřejněné v tisku. Odešel vzácný člověk Jan SVOBODA Dne 6. prosince 2011 zemřel konzervátor státní památkové péče a Blanický rytíř Jan Svoboda. Narodil se v lednu 1921 v Brně v rodině státního úředníka, právníka Jana Svobody. V roce 1930 byl otec z Brna přeložen a rodina se odstěhovala do Prahy. Zde Jan Svoboda vystudoval klasické gymnázium a byl přijat ke studiu medicíny. Jeho studium přerušilo uzavření vysokých škol za okupace. Po válce se ke studiu již nevrátil a střídal různá zaměstnání, naposledy byl strojníkem u Staveb silnic a železnic. V roce 1948 byl odsouzen pro velezradu na doživotí, byl vězněn na Mírově a ve Valdicích. Byl propuštěn v roce O této etapě svého života nechtěl s nikým mluvit, a to ani se svou manželkou, jíž vyzradil jen pár údajů. Hlavním osobním koníčkem pana Svobody se stala historie, v podstatě v duchu rodinné tradice. Historii se amatérsky věnoval otec, profesionálně pak bratr Bohumil. V roce 1978 se Jan Svoboda s manželkou Annou již jako důchodci stěhují do Vlašimi. Zde pan Svoboda realizuje svůj koníček v rámci Vlastivědného kroužku a pilně navštěvuje přednášky Jaroslava Pouzara. Zapojuje se jako zpravodaj i do činnosti Státní památkové péče, kde se seznámil i s PhDr. Jiřím Tywoniakem. Ten ho inspiruje k další činnosti. V roce 1993 po PhDr. Tywoniakovi funkci konzervátora přebírá. Pod jeho vedením se činnost zpravodajů památkové péče rozjíždí naplno. Největší akcí bylo mapování malých sakrálních objektů okresu Benešov, které vyvrcholilo vydáním publikace Příběh kapliček v roce 2001 (byla vydána ČSOP Vlašim jako 6. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem ). Jan Svoboda podnítil opětovné vytištění Slavíkových Dějin Města Vlašimě. V roce 1993 se stal spoluzakladatelem Nezávislé památkové unie a jejím prvním jednatelem, této funkce se však po roce vzdal. Bylo ji obtížné vykonávat z místa jeho trvalého bydliště. Spolu s PhDr. Jiřím Tywoniakem však navrhl založení časopisu Dědictví Koruny české, který původně vycházel ve Vlašimi. Tento časopis jako čtvrtletník vychází dodnes. Od roku 1990 spolupracoval na vydávání Zpravodaje, informačního listu Města Vlašimi. Do Zpravodaje pravidelně přispíval Jan Svoboda články z historie Vlašimi. Plynule tak navázal na aktivity Jaroslava Pouzara, i když přednáškové činnosti se příliš nevěnoval. K přednáškám v rámci Vlastivědného klubu však zval jiné lektory. Tehdy byla navázána spolupráce s historickým seminářem Gymnázia Vlašim. Naši studenti v rámci Vlastivědného klubu prezentovali své nejlepší práce, které byly věnovány regionální tématice. Jan Svoboda v Ústavu Karla Boromejského v Řepích na jaře Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 9

12 Byl jedním z iniciátorů znovuobnovení časopisu Pod Blaníkem a po mnoho let aktivně pracoval v jeho redakční radě a publikoval. Byl dlouholetým členem Českého svazu ochránců přírody, kde se věnoval především péči o kulturní památky a inicioval projekty na jejich obnovu. Svou publikační činnost Jan Svoboda završil vydáním dvou knih ve spolupráci s Josefem Moudrým. V roce 2003 vychází Vlašim nejen na starých pohlednicích a v roce 2006 kniha Vlašim po stopách předků. Velkou oporou autorce tohoto článku byl i při psaní knihy autorky Vlašim nejen ve 20. století. V roce 2008 odchází Jan Svoboda do Velvar, do domova pro seniory, kde prožil zbytek svého života. Ani tady ho neopustil svérázný humor. Z vejminku ve Velvarech zdraví Jan Svoboda, zakončoval někdy své pozdravy. Tento pobyt přerušil asi třikrát kratšími pobyty v Ústavu Karla Boromejského v Praze Řepích, odkud je i publikovaná fotografie. Před odchodem z Vlašimi obdržel od městské rady kazetu se symbolickým klíčem města a děkovným dopisem. A my nikdy nezapomeneme! Ivana Preislerová (foto: autorka) Literatura: Moudrý J.: Devadesátiny konzervátora státní památkové péče Jana Svobody. Pod Blaníkem 4/2010, Pešout P.: Blanický rytíř vyhlášen. Pod Blaníkem 3/2000, 1-4. Osobní vzpomínka na Jana Svobodu S přítelem Janem Svobodou jsem se seznámil někdy v roce Našim prvním kontaktem byl můj dotaz na historickou sošku z roku 1673 sv. Máří Magdaleny z Malého Blaníka, jež byla dříve v majetku naši rodiny, nyní je v Muzeu Podblanicka ve Vlašimi. Jedno z našich prvních společných témat bylo starobylé město Kouřim, neboť Vlašim až do roku 1848 patřila do Kouřimského kraje a také nedaleký Jenštejn. Dlouhou dobu jsme společně měli ve vzájemné rozpravě středověkou dobu, ať již to byly hrady Bítov, Kašperk nebo Úsov na Moravě a další, které byly v držení pánů z Vlašimi. Vzpomínám na příjemné chvilky, kdy jsme byli duchem jen ve středověku, seděli jsme u nás či u pana Svobody v bytě (naše vzájemné návštěvy jsme nikdy předem neohlašovali, prostě jsme se navštívili a témat bylo vždy velké množství) a za příznivého počasí často ve vinárně U blanických rytířů nebo v Silvii u skleničky červeného vína. Když jsme se loučili, říkal mi mnohdy nazdar, což značilo spokojenost, a já si toho vážil. Vzpomínám na naše společné výlety do Divišova, Českého Šternberka, Čechtic, Pravonína (židovský hřbitov), Kondrace, Hrádku (hledání pomníku Leopolda Hufnagla), návštěvu Červené věže, kde jsme meditovali nad tím, že bývalí občané zaniklé obce Jinošov to měli blízko na Spravedlnost, kde se popravovalo, a dalších míst. Našim společným velkým tématem byla osobnost Jana Očka z Vlašimi a doba Karla IV. V době přípravy našich společných knížek o Vlašimi jsme spolu jeli jednou do Prahy na návštěvu známého Jana Svobody ze studentských let ak. malíře a grafika Jiřího Blažka, který bydlí na Karlově náměstí. Auto jsme zaparkovali v jedné z blízkých uliček. Po schůzce jsme zjistili, že auto máme zřejmě odtažené v Motole. Jeli jsme tam. Pan Svoboda se choval, jako když se nic neděje, a při chůzi na tramvaj mi začal vyprávět o jezuitském kostele sv. Ignáce, kolem kterého jsme právě procházeli. Po nástupu do tramvaje začal řeč o slavném Karlově náměstí, to jsme byli však již někde na Smíchově směr Motol, na levé straně jsme právě míjeli Malostranský hřbitov. A pan Svoboda začal pak povídat: Kdyby nebyla morová epidemie v druhé polovině 17. století, nebyl by ani tento, do dnešní doby udržovaný hřbitov Jen jsem mlčel a poslouchal a v duchu si říkal, že vzpomínky na studentská léta a pobyt v Praze byly asi silné, snad si Jan Svoboda myslel zda-li se sem ještě někdy podívám? Na jaře roku 2008 se Jan Svoboda z Vlašimi odstěhoval k synovi do Sadové u Velvar, pak nastaly malé a později větší zdravotní problémy, při kterých pobýval v Praze v nemocnici Pod Petřínem a v Řepích v Domově sv. Karla Boromejského a nakonec v Domově seniorů ve Velvarech. Při návštěvách byl vždy v dobré náladě a navíc se za krátký čas naučil korespondovat na počítači, takže jsme si někdy i dvakrát v týdnu psali y. Velmi rád vzpomínal na roky prožité ve Vlašimi, naplněné plodnou a užitečnou prací na poli historie Vlašimska. Vážil jsem si Jana Svobody, obdivoval jsem jeho úžasnou paměť, znalost němčiny a latiny. Jeho skromnost byla přirozená. Často na něj vzpomínám a jsem vděčný za společně prožité chvíle. Josef Moudrý 10 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

13 Krňanští kronikáři Z někdejších předválečných Krňan mezi řekami Vltavou a Sázavou v blízkosti Dolního Posázaví zbyly většinou jen vzpomínky pamětníků a krabice fotografií zhotovených četníky. Dnes už asi nikdo nezjistí, jakou cestou se dostala do sucha a klidu depozitáře vlašimského zámku. Tady desítky let čekal její obsah na V. Šmeráka, aby ho mohl zásluhou techniky oživit a nechat vstoupit do knihy s názvem Mezi Vltavou a Sázavou. Jen zlomek fotografií však mohl být vybrán, aby obsahu včetně map, záběrů z listů obecní kroniky dodal patinu doby. Nedávno pořízené záběry z dění všedních i svátečných dnů pak zajistily rozměr autentičnosti. Vraťme se však ke krňanským kronikářům: Čtyři kronikáři Už za Rakouska-Uherska bylo v českých zemích dbáno, aby vhodný písmák zaznamenával domácí události. V Krňanech se stal prvním kronikářem rolník z čp. 11 Josef Bobek ( ). Také druhý kronikář Antonín Piskáček ( ) se narodil doma, ale k sedlačině přibral zednické řemeslo. Nevyhnul se vojenským povinnostem a službě u pověstného 102. Pražského pluku. Měl však štěstí zásluhou svých hudebních vloh. Tři roky prožil u hudby jednak u domácích posádek, jednak v tyrolském Tridentu (Trento). Po návratu a naději, že se lehce uchytne u nejbližší kutálky, ho z poklidného života vytrhla první světová válka. Mašíroval na ruskou frontu. Omrzlé nohy ho zavedly do špitálů. Zprvu jako maroda, pak ošetřovatele. S touhle vnucenou válečnou známosti se rozloučil až na muničáku v Dolních Rakousech. Začal pak sedlačit na rodné hroudě, to mu však překazily dvě události. Nejdřív zábor chalupy včetně veškerého živého i mrtvého inventáře kvůli německému cvičišti, pak totéž v rámci vzniku JZD. Krňanské selské kronikáře vystřídal kantor. Josef Zvelebil ( ) se narodil v Nedvězí. Získal vzdělání na jednom z pražských gymnázií, pak na učitelském ústavu. Své první kantorské místo nastoupil na Královských Vinohradech. Jenomže následně do osudu vstoupila první světová válka. Zápis teletínského kronikáře Vladimíra Mühlbacha v kronice Krňan z roku Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 11

14 Epitaf nedokončené knihy obecní kroniky od Vladimíra Mühlbacha. Pro zastupujícího učitele Zvelebila, jak zněl termín tehdejších předpisů, to byla ruská fronta. Začal se odvíjet jakoby krňanský scénář zajetí a uhelné doly pozdějšího Donbasu. Využil však možnosti a vstoupil do Československého vojska na Rusi. A tak se z českého učitele Zvelebila stal sice slavný legionář, nikoliv však v budoucnu vítaný a kádrově spolehlivý. Poprvé v roce 1941, kdy učil na Jílovsku, vadil Vladivostok a legionářství okupantům. Za čtyři roky sice nastal konec a usadil se na krňanské škole. Jen kantorskou pílí i v obci nechával zapomenout na kádrové kaňky. Zapojil se a odčinil pomýlenost, jak se tehdy oficiálně říkalo. Později dokonce už jako důchodce v roli tajemníka MNV a kronikáře až do roku 1960, kdy zemřel. Vrcholem krňanské letopisecké komise se stal Vladimír Mühlbach ( ), pražský kožešník až do poúnorové likvidace živností. Se známým předválečným trempem, písničkářem Bobem Hurikánem a jeho kamarádem z Police nad Metují odcházejí z Prahy na chatu do Teletína. Tehdejším vyjadřovacím žargonem se zapojili do pracovního procesu budování socialismu, tedy výstavby Slapské přehrady. V Lukách pod Medníkem krmili nákladní lanovku nejen cementem. A tento poslední krňanský kronikář vkládal do zápisů nenápadný lesk a hebkost kožešnictví, a to písmem i myšlenkami. Posuďte sami, jak to vystihl jeho syn: Odchod z kožešnictví byl těžký. Nastal dočasně trvalý pobyt v Teletíně čp. 17. Otec byl požádán tehdejším MNV, aby se stal oficiálním kronikářem Teletína. Od roku 1970 začal vést kroniku tehdejší Místní požární jednoty. Po vytvoření střediskového systému rozšířil svoji činnost i na ostatní obce. Podkladem pro kronikářskou činnost se staly materiály získané studiem v archivech. Na počátku 80. let se oční choroba otce zhoršila, takže už v kronikaření nemohl pokračovat. Těžce se loučil a na závěr třetí nedokončené knihy obecní kroniky napsal: Ne, neumřel jsem, jsem živ a mluvím s vámi literami řádků v kronikách obce. Hledím do vašich očí s touž láskou, s jakou jsem pro vás tyto řádky psal. Nečekám chvály, jen prosím, milujte se a pomáhejte si navzájem, milujte naši krásnou vlast, naši obec, vyvarujte se chyb, které vaši dědové a otcové dělali, pracujte pro blaho příštích generací a pracujte tak, aby po vás zůstala pověst nejkrásnější. Syn kronikáře Vl. Mühlbacha v devadesátých letech minulého století obnovil vedení kroniky Sboru dobrovolných hasičů. Bez kronikáře jsou současné Krňany. Autor knihy V. Šmerák s řadou spolupracovníků čtyři roky pilně pracoval. Vzdal hold kronikářům, 950. výročí ( ), a to formou čtivě sestaveného materiálu. Vedle kopie unikátních tří listů žaltáře z Pražského hradu nevytvářel beletrii, ale doklad minulosti i současnosti malých obcí mezi dvěma českými řekami. Další informace: Jaromír Košťák (obr.: archiv autora) Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ Počátky vzdělávání ve Štěpánově spadají do 13. století. První škola, která se zaměřovala na výchovu duchovních, byla zřejmě na faře. První školní budova byla postavena u kostelní zdi opevněného starého kostela. Byla v ní učebna, malý byt pro učitele a také chlév a malá stodola. Příjem učitele byl však nízký, a tak si musel přivydělávat. Obdělával kousek svého pole a vykonával různé církevní funkce, např. hrál v kostele na varhany nebo pomáhal faráři při pohřbech a svatbách. O vzdělávání místních obyvatel se v 15. a 16. století neví nic určitého. V době pobělohorské se zde mluvilo hlavně německy a psát uměl málokdo. Kronika uvádí, že většina obyvatel Štěpánova se neumí podepsat a místo podpisu dělá 12 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

15 tři křížky. Další zmínka o vzdělávání ve Štěpánově je z roku 1687, kdy štěpánovský statek koupila hraběnka z Weissenwolfu, která ponechala v zámku jednu místnost jako učírnu, v níž vyučoval městský písař František Křeček psaní a čtení. Další informace o zdejším školství jsou z roku V tomto roce zakoupil Karel Josef z Auerspergu dům čp. 111 pro výuku a jako učitel zde byl jmenován František Káčer. V 18. století v době osvícenských reforem Marie Terezie a Josefa II., jejichž součástí bylo také zavedení povinné školní docházky, většina dětí školu nenavštěvovala. Např. roku 1789 bylo ve škole ve Štěpánově zapsáno 139 dětí, ale do školy jich chodilo pouze 57. V této době zde byla tzv. triviální škola, kde se děti učily vedle náboženství trivium (čtení, psaní a počítání). Až do roku 1838 byla škola ve Štěpánově jednotřídní a o vyučování dětí se dělil farní učitel se svým pomocníkem. Chalupa používaná pro účely školy byla ale před rozpadnutím, a proto byly pro tehdejší dvě třídy najaty ve 30. letech 19. století soukromé místnosti. Ani ty však nebyly zcela vyhovující. Nákladem knížete Karla z Auerspergu byla proto v roce 1838 postavena vedle stávající školy patrová školní budova čp Stavitelé této školní budovy však nebrali ohled na účelnost stavby, a tak byla postavena jednopatrová stavba s okny na sever a záchody na jih. Zápach ze záchodů a od učitelových kraviček tak musel být často téměř nesnesitelný. I přes uvedené nedostatky znamenala tato budova pokrok. Jako první učitel v této nové školní budově je uváděn J. Tomaides. Počet dětí v 2. polovině 19. století rychle stoupal, a proto byla škola postupně rozšířena až na pětitřídní, takže jedna třída musela být umístěna v pronajatých prostorách v domě Jana Hospergra čp V této době se na obecné škole vyučovaly následující předměty: náboženství, čtení, psaní, počítání, český jazyk, dějepis, přírodopis, zeměpis, kreslení, zpěv, ruční ženské práce a tělesná výchova (povinná byla pouze pro chlapce). Roku 1883 se začalo s výukou druhého zemského jazyka, tedy němčiny. V tomto období se učitelstvo velmi rychle střídalo. Podučitelé se stávali učiteli nebo byli učitelé ustanoveni okresní školní radou. Z učitelů na přelomu 19. a 20. století uveďme např. Josefa Tišlera, Bohumíra Křečana nebo Josefa Mánka. Dětí povinných školní docházkou přibývalo. Maximem bylo 436 žáků ve školním roce 1908/09. Dnes je pro nás těžko představitelné, že na přelomu 19. a 20. století bylo v této malé škole v pěti třídách i přes 400 dětí. Škola postavená roku 1838 nebyla proto dostačující. Děti se tísnily v tmavých kamenných místnostech. Škola neměla potřebné prostory pro žáky ani pro učitele, chyběla studna, tělocvična nebo hřiště. Školní úřady již koncem 19. století naléhaly, aby místní školní rada zjednala nápravu. Mluvilo se o přestavbě školy, zvažovala se i stavba nové školní budovy na náměstí. Někteří členové Třetí třída obecné školy z roku Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 13

16 Třetí třída obecné školy s učitelkami M. Sedlákovou a M. Benáčkovou ve školním roce 1938/1939. místní školní rady však nebyli této myšlence příznivě nakloněni. Zalekli se především, stejně jako přiškolené obce, velkých nákladů. A tak se více než 400 dětí ze Štěpánova a přiškolených obcí na počátku 20. století stále tísnilo v nevyhovujících místnostech staré budovy. Roku 1911 se po stížnostech učitelského sboru, že už nemůže převzít osobní zodpovědnost za bezpečnost dětí, přistoupilo k přestavbě školy, která byla v tak zchátralém stavu, že hrozilo nebezpečí úrazu. Krátce po začátku přestavby dokonce došlo k sesutí části původní stavby. Budova byla upravena nákladem 26 tisíc korun. Záchody byly opraveny, schodiště rozšířeno, jedna místnost byla přistavěna, z bývalého chléva a bytu byly zřízeny učebny a učitelský byt byl zvětšen. Plány připravil místní stavitel Jan Letáček a stavbu provedl stavitel Jindřich Neubauer z Vlašimi. Před první světovou válkou byla v Trhovém Štěpánově pětitřídní obecná škola. Válka školu také zasáhla. Z důvodu odchodu některých učitelů na frontu a následného nedostatku vyučujících byla výuka omezována nebo zaváděno střídavé dopolední a odpolední vyučování. Děti sbíraly pro skomírající hospodářství a pro potřeby armády papír, kovy, staré oblečení, kaštany nebo i byliny na čaj pro vojáky. Ve štěpánovské škole byly dokonce zabaveny zvonek a hromosvod. Výuka byla poznamenána nařízeními vídeňské vlády. Byly odstraněny závadné knihy a učitelům bylo nařízeno, aby dětem vštěpovali rakouské vlastenectví. Po konci války a vzniku samostatného československého státu se začalo uvažovat o zřízení měšťanské školy. Přání Štěpánovských se stalo skutečností roku 1923, kdy byla otevřena dvoutřídní měšťanská škola. Stávající obecná škola se zredukovala na čtyřtřídní a obě školy byly spojeny pod jednu správu. Prvním ředitelem spojené školy byl Stanislav Krejsa. Měšťanská škola byla umístněna v budově obecné školy čp. 112 a obecná škola se přestěhovala do budovy bývalého zkonfiskovaného velkostatku ve dvoře čp. 26. Dům byl sice nákladně opraven, nevyhovoval však po hygienické stránce. Ve školním roce 1924/25 byla měšťanka rozšířena na trojtřídní. Dlouhodobá snaha o otevření čtvrté třídy byla korunována úspěchem až za druhé světové války. Měšťanská škola v Trhovém Štěpánově byla smíšená, navštěvovali ji společně chlapci a dívky. V meziválečném období chodilo do obou škol přibližně 300 až 350 dětí. Měšťanskou školu navštěvovaly děti z Trhového Štěpánova, Lhoty, Soutic, Černýše, Kalné, Dubějovic, Sedmpán, Javorníka, Chlumu, Rataj, Tehova, Zdislavic, Dubovky, Střechova, Dalkovic a také z Kladrub. 14 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

17 Stav školních budov byl stále bezútěšný. Na konci 30. let proto místní školní rada rozhodla o stavbě zcela nové, moderní školní budovy. V roce 1938 zakoupila za Kč od místního Sokola hříště s přilehlým polem o výměře 96 arů. Ve věci stavby nové školní budovy se velmi angažoval Karel Kolman, dlouholetý ředitel štěpánovské školy. Příchod Němců a vypuknutí druhé světové války však vybudování školy znemožnily. Válka významně poznamenala školní život. Děti měly více hodin němčiny než češtiny, učily se německou hymnu, musely pro Němce sbírat papír, kovy, staré oblečení apod. Ze školy byly odstraněny všechny obrazy připomínající slavnou českou minulost a nahrazeny fotografiemi německých vůdců a fotografiemi německých měst a krajin. Byla omezena výuka zeměpisu a dějepisu, školní kronika byla zapečetěna a uložena ve škole. Od školního roku 1940/41 musela být vedena nová kronika podle představ okupantů. Tuto kroniku zničil po válce ředitel školy Karel Kolman. Dochovaly se z ní pouze výpisky v kronice měšťanské školy. Na samém konci války byli v budově měšťanské školy ubytováni nejprve od března do počátku května němečtí uprchlíci, kteří utíkali z území osvobozených sovětskou armádou, a v květnu zabrala obě školy pro svoje potřeby Rudá armáda, která osvobodila zdejší kraj. Po válce se konečně mohl zrealizovat plán stavby nové štěpánovské školy. Vedení obce v čele s Josefem Tomaidesem starším učinilo všechny důležité kroky a nová moderní škola se začala stavět podle plánů místního rodáka Ing. Františka Vlasáka roku Dokončena byla o čtyři roky později. Stavba budovy stála více než 16 mil. Kčs. Poprvé od roku 1838 tak mohla začít výuka v prostorách vyhovujících jak po stránce kapacitní a prostorové, tak po stránce technické vybavenosti (kabinety, specializované učebny). Slavnostně byla nová školní budova otevřena 30. září V jedné budově tehdy fungovaly společně mateřská škola, národní a střední škola (školská reforma roku 1948 zrušila měšťanské školy a nahradila je školami středními, které odpovídaly dnešnímu druhému stupni základních škol). Ještě v témže roce byla spojena národní a střední škola a byla vytvořena jednotná devítiletá škola. Další školní reforma v roce 1953 zkrátila povinnou školní docházku na osm let. Později byla délka povinné školní docházky ještě několikrát měněna, naposledy ve školním roce 1996/97, kdy byla opět zavedena 9. třída. Mateřská škola byla roku 1956 oddělena od správy školy, nadále však působila v budově školy. V roce 1978 se mateřská škola přestěhovala do zcela nové budovy v sousedství školy. Školní družina byla zřízena roku 1958 a jídelna začala fun- Budova školy v Trhovém Štěpánově v padesátých letech minulého století. Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 15

18 Učitelský sbor Základní školy Trhový Štěpánov v roce govat zhruba dva měsíce po otevření školy. Zpočátku se vařily pouze polévky, brzy potom celé obědy. Prvním ředitelem školy byl jmenován Bohuš Boubelík. Po něm tuto funkci vykonávali František Kráčmera, Josef Bárta, Jiří Hejl, Josef Malý a Josef Kokta. V současnosti stojí v čele školy Květa Kuželová. V prvním roce existence měla škola 286 žáků a později jejich počet stoupal a v některých letech chodilo do školy přes 300 dětí. Někdy bylo ve třídách i okolo 40 žáků. Bylo to také dáno, kromě populační exploze, uzavíráním malotřídních škol v okolních obcích. V 60. letech byla uzavřena škola ve Střechově a v Javorníce a v 70. letech školy v Souticích, v Hulicích, v Tehově a v Keblově. Počet dětí začal klesat v 90. letech minulého století a tento trend pokračoval až do začátku nového tisíciletí. Škola nebyla nikdy odříznuta od okolního světa a vždy se jí dotýkalo dění ve společnosti. Asi nejvíce to bylo znát během čtyřicetiletého období komunistické diktatury. Po Únoru 1948 se výrazně pozměnily výchovně-vzdělávací cíle školy. Pravidelné oslavy výročí VŘSR, Vítězného února, narození či úmrtí významných komunistických politiků, Měsíc československo-sovětského přátelství, pionýrská organizace, spartakiáda, mičurinský kroužek mladých přírodovědců, to všechno si pamatují alespoň z části školních let ještě dnešní třicátníci. Zaměření výchovy a vzdělávání bylo tehdy poplatné své době, tedy budování socialismu. Vzdělávací proces byl v této době jednotný, vše bylo řízeno direktivně z jednoho centra. Zlom přišel v roce Události po sametové revoluci byly důvodem rozsáhlých změn ve společnosti i ve školství. Pro školství to znamenalo období nejednotné školy. Existovalo několik vzdělávacích programů, stovky učebnic a také tisíce názorů na to, jak co nejlépe vyučovat a vychovávat. Ministři školství se někdy střídali v rychlém sledu a s nimi také návrhy na reformu školství. Podle zatím posledního reformního zákona vypracovala naše škola vlastní školní vzdělávací plán s názvem ZŠ TŠ Škola pro život, podle něhož se vyučuje ve všech třídách. V září 2011 uplynulo již 60 let od otevření současné školní budovy v Trhovém Štěpánově. Škola si toto jubileum připomněla oslavou a dnem otevřených dveří, který byl spojen s otevřením nového moderního víceúčelového hřiště vybudovaného na místě bývalé školní zahrady. Martin Vrbický (foto: ZŠ Trhový Štěpánov) 16 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

19 Prameny: Hričková, Božena Sejk, Michal: Inventář Obecná a Měšťanská škola Trhový Štěpánov (1839) (1954), Benešov 2006 Kronika Obecné školy Trhový Štěpánov , Válečná kronika Trhový Štěpánov Kronika Obecné a Měšťanské školy v Trhovém Štěpánově Kronika Národní školy v Trhovém Štěpánově Kroniky Základní školy v Trhovém Štěpánově od roku , , , Matrika Obecné školy Trhový Štěpánov Matrika Měšťanské školy Trhový Štěpánov Kronika města Trhový Štěpánov 50 let základní školy, sborník vydaný u příležitosti 50. výročí otevření nové školní budovy Kolman, Karel: Škola v Trhovém Štěpánově Kolman, Karel: Jak vypadala štěpánovská škola v roce 1938, In: Zpravodaj Štěpánovska, srpen 2001, str. 8 9 Pouzar, Jaroslav: Počátky štěpánovské školy, In: Zpravodaj Štěpánovska, prosinec 2001, str. 9 Pouzar, Jaroslav: Podblanickou minulostí, Praha 1996 Pouzar, Jaroslav: Podblanickou minulostí, díl II., Praha 2004 Dvacet let vlašimské obchodní akademie Obchodní akademie Vlašim slaví ve školním roce 2011/12 dvacet let od svého založení. Toto výročí žáci, učitelé, absolventi a pozvaní hosté společně oslavili 9. prosince 2011 v tělocvičně školy vydařeným slavnostním programem, který připravili žáci jednotlivých tříd spolu s vyučujícími. Za dobu dvaceti let škola připravila do života více než 1250 absolventů a připravuje stále další. Výuku zahájila 1. září 1991 za velké podpory města, ministerstva školství prvního zřizovatele a rodičů žáků prvních absolventů jako první střední škola ekonomického zaměření na Benešovsku. Od prvopočátků byla budována jako škola, která má vysoký standard, a působí na ní fundovaný a pracovitý pedagogický sbor. Vlašimská obchodní akademie je dynamicky rozvíjející se škola, čemuž odpovídá i vývoj nabídky studijních oborů a jejich zaměření. V současné době ji navštěvuje více než 300 žáků v oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. V oboru Obchodní akademie škola nabízí zaměření Ekonomika a podnikání, Cestovní ruch, Zahraniční obchod a mediální komunikace a zaměření Evropský hospodářský Výuka účetnictví na vlašimské obchodní akademii. Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1 17

20 Při slavnostním programu k 20. výročí založení školy si užili diváci i samotní účinkující z jednotlivých tříd (na snímku zástupci třídy 4.B). asistent, které od školního roku 2012/13 nahradí nové zaměření Marketing s rozšířenou cizojazyčnou výukou. Po celou dobu existence školy více než 80 % žáků úspěšně zvládá přijímací zkoušky na různé typy vysokých škol a vyšších odborných škol. Absolventi nacházejí uplatnění na vnitřním i zahraničním trhu práce v nejrůznějších firmách a organizacích v širokém spektru pracovních pozic. Zaměstnavatelé regionálních firem velmi často vyhledávají absolventy právě naší školy pro jejich velmi dobré komunikační dovednosti, jazykovou přípravu a dobré odborné znalosti včetně informačních technologií současnosti. Tím reprezentují naši školu a šíří její dobré jméno. Jdeme dopředu s vývojem společnosti, a proto máme i příležitost ovlivňovat dění v ekonomickém vzdělávání. Význam školy se projevuje i tak, že díky spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání a Ministerstvem školství jsme dlouhodobě zapojeni jako pilotní škola vybraná zřizovatelem, kterým je Středočeský kraj, do projektů tvorby a ověřování Školních vzdělávacích programů pro obory Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. Doba si žádá modernizovat obsah i metody výuky, a proto je naším cílem zvýraznění týmové práce učitelů a žáků, snaha o využívání nových výukových metod, informačních a komunikačních technologií, čemuž odpovídá i materiální vybavení školy. Nic z toho, co se ve škole děje, však nemá smysl, pokud se v ní lidé necítí dobře. Škola žije, když její život utvářejí všichni žáci i učitelé. Jarmila Zábranská (foto: archiv OA Vlašim) Muzeum včelařství v Louňovicích Každý obor lidské činnosti má svou historii, pro další rozvoj je prospěšné se s ní seznámit. K tomu nejlépe slouží soustředění historických předmětů a písemností do muzeí. Pokud takovéto pomůcky a zařízení neskončí v muzeu, většinou někde zaniknou. Jedno z těchto zařízení vzniklo v roce 2003 z popudu učitele včelařství Antonína Zrna v Louňovicích pod Blaníkem. Je v něm soustředěna expozice včelařství Podblanicka. Podnětem ke vzniku muzea byla plánovaná likvidace včelařského domku v Benešově, kde byly umístěny předměty ze včelařské výstavy a který sloužil jako archiv okresního výboru včelařů. Při 18 Pod Blaníkem, roč. XVI. (XXXVIII.), čís. 1

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček

Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Jedenáctiletá střední škola Třídní učitel Dr. Karel Sejček Ročník 1955-1958 Bláha Vladimír Březina Jaroslav Kufakis Stefanos Marek Václav Papajoanu Tanasis Pašek Ladislav Pešl Ladislav Vávra Zdeněk Vergos

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

O MAS Blaník, o. s. 25.11.2014, Čechtice. Konference ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

O MAS Blaník, o. s. 25.11.2014, Čechtice. Konference ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník O MAS Blaník, o. s. 25.11.2014, Čechtice 1 Vznik MAS Blaník, o.s. Podzim roku 2012 Východiska: Aktualizace strategie Posázaví o.p.s. Čerpání dotací v novém období i z dalších fondů mimo PRV Operativnější

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

www.hornipomoravi.eu zpravodaj MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. zpravodaj www.hornipomoravi.eu MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. 4 2015 Číslo 4, 30. prosinec 2015 I Ročník VII Společenský

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více