Reportáž prodloužení Trasy A Pražského metra Ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reportáž prodloužení Trasy A Pražského metra Ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací"

Transkript

1 ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 8. ROČNÍK 02/2015 Reportáž prodloužení Trasy A Pražského metra Ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací Seriál Historie MHD v Praze 14. díl Připravujeme modernizace železniční stanice Hlavní nádraží v Praze Představujeme Bezbariérové úpravy dopravních staveb pro zrakově postižené

2 02 03 [editorial/obsah] Vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé společnosti METROPROJEKT, Obsah Seriál 02 Historie MHD v Praze 14. díl Aktuálně 03 Slavnostní otevření prodloužení trasy A pražského metra Připravujeme 04 Bezbariérové úpravy dopravních staveb pro zrakově postižené 2. část Představujeme 07 Modernizace železniční stanice Praha Hlavní nádraží Reportáž 10 Prodloužení trasy A pražského metra ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací 12 Gourmet okénko Olivův pivovar v Dolních Břežanech již přes dva měsíce je v provozu nový úsek trasy metra A a jak už to občas bývá, pozitivní ohlasy střídaly i negativní reakce. Jaké byly roky příprav a vlastní realizace tohoto úseku? Ohlédne se generální ředitel David Krása. Opět se vracíme k představování stanic metra. V soutěži o dopravní stavbu roku získala naše stavba Rekonstrukce stanice metra Národní třída cenu poroty. Je to zásluhou práce našich projektantů. Neopomeneme ale ani další dopravní stavby z pera našich projektantů, představíme Vám modernizaci budovy hlavního nádraží v Praze téma, které bylo vybráno do programu letošní odborné konference Křižovatky architektury, věnované právě této problematice. Druhé číslo našeho časopisu vychází na prahu prázdnin, proto ode mě přijměte přání pohodové dovolené plné nevšedních zážitků. Hezké letní čtení. Jiří Pokorný Kapitolky z historie městské hromadné dopravy v Praze (14. díl): Rozvoj sítě tramvajových tratí v prvních letech Velké Prahy V roce 1918 po ukončení války se Praha stala hlavním městem nové Československé republiky. EP byly přejmenovány na Elektrické podniky hlavního města Prahy. Od 1. ledna 1922 bylo k Praze připojeno dalších 37 měst, obcí a osad a vznikla tzv. Velká Praha jako samosprávné hlavní město na rozloze 172 km 2 s téměř obyvateli. Tím bylo završeno dlouholeté, téměř sedm desetiletí trvající úsilí o vytvoření centrálně řízeného velkoměsta. Praha byla od ledna 1923 rozdělena na 13 obvodů, jeden obvod ale tvořilo sedm původních měst nebo čtvrtí, proto římská označení byla Praha I až XIX. Prahu řídila městská rada, obvody obvodní rady, byl zřízen magistrát a místní samosprávy. V roce 1922, tedy po čtyřletém období stabilizace poměrů, došlo i k obnovení rozvoje sítě tramvajových tratí. Značná část nových úseků byla schválena již v letech První poválečný úsek byl otevřen 25. června 1922 a jednalo se o prodloužení trati v Podolí k bývalé cementárně (dnes plavecký stadion), délka trati 0,9 km. Trať vedla do padesátých let po Podolské ulici (v dnešní stopě trati vedla železniční vlečka do Braníka). Od října pokračovala válkou přerušená stavba trati z Nuslí do Michle, byla ukončena po 1,5 km přejezdem u hotelu Ariel (tzv. hodinového, dnes ředitelství policie pro P4), otevřena v červnu Téhož roku byl obsloužen Břevnov 2,4 km dlouhou tratí z Pohořelce k Břevnovskému klášteru, kde byl zřízen kolejový přejezd. V roce 1924 byla podolská trať prodloužena do Dvorců a stále po Podolské (tehdy Přemyslově) až před branický lom (1,8 km). Byla propojena trať mezi Karlovým a Jiráskovým náměstím Resslovou ulicí, kde vydržela do roku Košířská trať byla zdvoukolejněna a prodloužena o 0,5 km od vozovny na Zámečnici (1930 doplněna smyčkou na Košířském náměstí). O 0,9 km pak byla prodloužena libeňská trať od Vychovatelny do Kobylis (po dnešní ulici Ke Stírce). Roku 1925 bylo nejdříve v červenci zprovozněno prodloužení asi o 0,8 km po Českomoravské na Harfu, ukon-

3 Síla v projektu [seriál] Konečná Michle (po roce 1928) Konečná na Soudním náměstí (rok 1929) archiv DPP čené vratným trojúhelníkem. Trať křížila několik vleček. Úrovňově vedené vlečky vydržely až do roku Téměř současně byla otevřena trať Smíchovské nádraží Lihovar, dlouhá 1 km. K dalšímu rozvoji tramvajové dopravy došlo i na katastru Nuslí. Do léta byla postavena trať od Vladimírky na Pankrác, do prostoru dnešního náměstí Hrdinů (do roku 1947 Soudní, přejmenováno na počest padlých v toto místě v květnovém povstání 1945), kde se vzápětí začala stavět tramvajová vozovna a zároveň garáž pro autobusy a později i známá budova trestního soudu. Na podzim bylo propojeno Nuselské údolí s centrem Nuslí (po výstavbě podjezdu železnice). V prosinci byly propojeny tratě Sanytrovou ulicí mezi Rejdištěm a Janským náměstím (z Křižovnické do Mikulášské, od r Pařížské) a o 0,3 km byla prodloužena trať ve Strašnicích od vozovny ke škole. zbyněk pěnka n Slavnostní otevření prodloužení trasy A pražského metra Otevření trasy metra dne následovalo po třítýdenním ověřovacím provozu bez cestujících. Během této doby byly otestovány kompletní technologické systémy, předkolaudační řízení a poslední úpravy interiérů stanic. Slavnostní otevření bylo zahájeno ve stanici Nádraží Veleslavín. Hosty přivítal hlas metra linky A moderátorky Světlany Lavičkové z ČRo Dvojka. Mezi vzácnými hosty moderátorka přivítala pana premiéra, paní primátorku, generálního ředitele Dopravního podniku hl. m. Prahy, náměstka primátorky, starostu Městské části Prahy 6 a obchodního ředitele Metrostavu a.s. Součástí slavnostního ceremoniálu byl i křest nové knihy o stavbě V. A Áčko jede do Motola. Když Pěvecký sbor Dopravního podniku zazpíval skladbu, která byla speciálně složena k otevření metra, došlo k symbolickému přestřižení pásky. Součástí programu byly i dvě přistavené soupravy metra. Tou modernější se následně projel celý nový úsek včetně zastávek ve stanicích, prototyp historické soupravy metra sloužil jako místo k posezení při následném rautu. Zkušební provoz pro cestující veřejnost byl zahájen téhož dne v 15:00 hod. n [aktuálně] tt Podmínkou úspěšného otevření jsou ostré nůžky t Vzácní hosté v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou stříhají pásku

4 04 05 [připravujeme] u Akustický (dálkově ovládaný) majáček železobetonové stěny stanice u Vysílačka, samostatné provedení uu vysílačka, integrovaná do slepecké hole Dopravní stavby bezbariérové úpravy pro zrakově postižené 2. část Zrakově postižení a akustické informace v dopravních řetězcích a systémech V důležitých dopravních systémech, jakými jsou např. metro, železnice a terminály dálkové autobusové dopravy, se mimo hmatových úprav a hmatných orientačních prvků štítků v Braillově bodovém písmu (podrobně se jimi zabýval článek v minulém čísle časopisu) zásadním způsobem uplatňují také akustické informace, umožňující zrakově postiženým dopravní systémy samostatně a bezpečně využívat. Akustické informace pro zrakově postižené jsou dvojího druhu. První popisují provedení stavby a provoz prostředků se stavbou spojených (eskalátory, výtahy, pohyblivé chodníky) to jsou informace orientační, a proto zařízení zprostředkující výše uvedená sdělení musí být zařazena do orientačních systémů pro veřejnost. Druhé informace se vztahují k provozu dopravních prostředků využívajících stavbu (odjezdy, příjezdy, zpoždění a další provozní stavy). Tato zařízení a prvky s těmito informacemi se zařazují do informačních systémů pro veřejnost. Součástí informací o provozu dopravního systému musí být také informace vně i uvnitř dopravních prostředků, to se týká zejména dopravních prostředků městské a příměstské dopravy. Navrhování orientačních systémů (OS) pro veřejnost s využitím zrakově postiženými Při tvorbě orientačních systémů pro veřejnost je nezbytné vnímat dvě skupiny lidí se zrakovým postižením osoby slabozraké a nevidomé. Pro slabozraké je nutné řešit vizuální prvky s dobrým kontrastem písma a pozadí, se správnými fonty, a je třeba pamatovat i na vhodné umístění (přístup, výška prvků OS) a osvětlení daného místa. Pro nevidomé se zřizuje specifická část orientačního systému pro veřejnost dálkově ovládané (vysílačkou zrakově postiženého) majáčky s trylkem (znělkou) a akustickými frázemi. Majáčky tvoří funkční ucelená opatření v páteřních dopravních systémech (metro) a dopravních uzlech (velká nádraží, autobusové terminály, letiště apod.). Po spuštění majáčku vysílačkou zrakově postiženého jsou aktivovány hlasové fráze uváděné trylky/znělkami), dosah vysílačky je nejméně 40 metrů. Umístění majáčků bývá zpravidla u schodišť, eskalátorů horní i dolní stanice, samostatně umístěných výtahů, vstupů do výpravních budov, hal autobusových nádraží, vstupů do samostatně umístěných WC na dopravních terminálech, u přístupů na železniční nástupiště vedených přes koleje. Akustické majáčky v metru tvoří samostatný, rozsáhlý, přesně definovaný systém (vstupy z terénu, vstup do stanice, signalizace eskalátorů a výtahů atd.) Navrhování informačních systémů pro veřejnost s využitím zrakově postiženými Elektronické prvky Informačních systémů pro veřejnost jsou dvojí; informační stojany a závěsné tabule. Oba tyto prvky musí mimo vizuálních informací po- u Zleva: Metro, majáček u vstupu do výtahu Železnice, majáček u eskalátorů v podchodu Železnice, majáček v hale

5 Síla v projektu Ovládání majáčků dálkově, vysílačkou nevidomého povel 1 orientační systémy pro veřejnost povel 2 orientační systémy pro veřejnost povel 3, povel 4 dopravní prostředky povel 5, povel 6 informační systémy pro veřejnost, dálkové ovládání signalizace Trylky (znělky) na začátku hlasových frází viz vyhláška č. 398/2009Sb., příloha 1, bod úrovňový vstup nebo cesta (do rozdílu výšek 1 m) trylek IÁ schodiště, trylek BRLM pohyblivé schody (eskalátory), výtahy, elevátory (pohyblivé chodníky), trylek CINK informační systémy (stojany a závěsné prvky s hlasovým výstupem), trylek INFO [připravujeme] Rozdělení a funkce hlasových (akustických) frází základní (fráze neměnná, změna pouze v případě změny stavby a tím orientační situace) povel 1 rozšířená (fráze neměnná, změna pouze v případě změny stavby a tím orientační situace) povel 2 řízená manuálně (změna fráze pracovníkem dopravce, např. zastavení provozu), užívaná v metru povel 1 řízená automaticky (výtahy, eskalátory, elevátory) povel 2 Ukázky frází železnice, vstup do podchodu základní: aktivace povelem 1 vysílačky trylek BRLM. Podchod vstup. Stanice X. rozšířená: aktivace povelem 2 vysílačky trylek BRLM. V podchodu vpravo přístup na nástupiště číslo jedna a k výpravní budově. Dále ve směru chůze přístup na nástupiště číslo dva. Na konci podchodu přístup na nástupiště číslo tři. železnice, schodiště na nástupišti číslo 2 základní: aktivace povelem 1 vysílačky trylek BRLM. Nástupiště číslo dva. Stanice Y. rozšířená: aktivace povelem 2 vysílačky trylek BRLM. Pod schodištěm vpravo přístup k nástupišti číslo jedna a k autobusovému nádraží. Vlevo přístup k nástupišti číslo tři. metro, vstup do placeného prostoru stanice fráze 1 základní aktivace povelem 1 vysílačky trylek IÁ. Stanice metra XY. Vestibul. fráze 1 rozšířená aktivace povelem 2 vysílačky trylek IÁ. Přístup na nástupiště eskalátory a šikmým výtahem. fráze 2 základní aktivace povelem 1 vysílačky trylek IÁ. Stanice metra XY. Vestibul. Stanice metra je uzavřena. Fráze 1 a 2 jsou přepínány pracovníkem dopravce podle momentální provozní situace. skytovat i hlasové informace pro zrakově postižené. Stojany mají naváděcí akustický majáček, ten umožňuje stojan nalézt. Zvláštním tlačítkem (na fotu v červeném kroužku) se mění vizuální řešení obrazovky (změny fontu, barev) a zároveň se aktivuje hlasový výstup. Vlastní vyhledávání spojení a dalších informací je pomocí standardních kurzorových tlačítek. t Metro, majáček na prosklené vstupní stěně t Metro, majáček na prosklené stěně na vstupu. Panel s běžícím textem (nad majáčkem) slouží zejména sluchově postiženým (informace o mimořádných provozních stavech) t Zleva: Železnice, majáček u schodiště na nástupišti Železnice, majáček na prosklené stěně u vstupu do podchodu Informační stojan s akustickým výstupem

6 06 07 [připravujeme] blémem s bezpečnostními dopady je například úplně chybějící signalizace chodu eskalátorů. V České republice je tvorbě a rozvoji orientačních a informačních systémů s akustickým výstupem, sloužícím především zrakově postiženým, dlouhodobě věnována velká pozornost. Jak jsou tyto systémy pro samostatný a bezpečný pohyb zrakově postižných důležité, ukázala, mimo jiné, i mimořádně pozitivní reakce zkušených samostatných nevidomých na první spuštěnou signalizaci u trojice eskalátorů ve stanici metra Muzeum před více než 12 lety. pp Závěsné informační panely s akustickým výstupem pp Autobus a tramvaj s hlasovým výstupem identifikujícím zrakově postiženým linku a cíl jízdy dopravního prostředku Závěsné elektronické prvky mají dálkově (vysílačkou zrakově postiženého) spouštěný naváděcí majáček a zároveň se také spouští akustický výstup. Vizuální informace na tabuli se převádějí do hlasem sdělovaného textu. U tabulí se čtyřmi řádky je zobrazený text čten bez přerušení, u víceřádkových tabulí je možné čtení přerušit a řádek zopakovat. Řešení informačních prvků pro veřejnost s využitím zrakově postiženými ve vozidlech veřejné dopravy Nedílnou součástí samostatného využívání dopravních systémů zrakově postiženými musí být také identifikace dopravního prostředku a jeho směru jízdy. V systému městské hromadné dopravy ve všech krajských městech v ČR i v některých dalších městech je součástí vybavení vozidla, připojenou na řídící počítač, i příjem povelů z vysílačky nevidomého. Po příjmu signálu (tlačítkem 3 vysílačky) se vozidla ohlásí (prostřednictvím vnějšího reproduktoru) číslem linky a cílovou stanici např.: Linka deset, směr sídliště ŘEPY. Stiskem tlačítka 4 zrakově postižený potvrzuje nástup do vozidla a řidič je o tomto nástupu informován na displeji nebo hlasově. Bezbariérové řešení orientačních a informačních systémů na dopravních stavbách v zahraničí a srovnání realizovaných úprav s Českou republikou Tady lze opakovat fakta uvedená v první části článku, věnovaného bezbariérovým úpravám dopravních staveb v evropských dopravních stavbách je věnována pozornost především pohybovému postižení, úpravy pro zrakově postižené jsou nesystémové, dílčí a někdy zcela chybí. Závažným pro- Bezbariérové prostředí pro zrakově postižené v dopravních systémech V České republice jsou systémové požadavky na bezbariérové prostředí v dopravních stavbách obsaženy v legislativě navazující na stavební zákon. To, co chybí pro lepší uplatnění těchto požadavků v praxi (projektování, schvalování, realizace a uvádění staveb do trvalého provozu), jsou jednoznačné, prověřené, funkční věcné podklady. Tady je co dohánět, a začátek prací na ČSN Bezbariérové užívání dopravních staveb, Základní požadavky je snad signálem ke zlepšení dnes, nebojím se říci, všem zainteresovaným na nevyhovujícím stavu. Problémem, který se nedaří dostatečně řešit, jsou systémové úpravy dopravních prostředků. To je dost zásadní problém vzhledem k interakci dopravních prostředků s dopravními cestami a také k provázanosti akustických výstupů orientačních a informačních prvků ve stavbě a na dopravním prostředku. petr lněnička n Zleva: Lindau Hbf Zurich Berlín

7 Síla v projektu Modernizace železniční stanice Praha Hlavní nádraží Modernizace železniční stanice Praha Hlavní nádraží je páteřním projektem italského investora Grandi Stazioni v České republice. Jde o projekt vybočující z řady jiných nejen svým rozsahem a investičním nákladem, ale především svojí provázaností snad se vším, co je možno ve stavebním oboru provázat, neboť jde o rekonstrukci dopravního uzlu, a zároveň památkově chráněného objektu v centru hlavního města. [představujeme] t Centrální komunikační uzel nové odbavovací haly (NOH) nádraží ČD a. s., majitel nemovitostí, vyhlásil v roce 2001 dvoustupňovou veřejnou soutěž pro výběr jednoho nájemce, který zajistí provedení oprav, rekonstrukce a přestavby Fantovy budovy a nové odbavovací haly, včetně komerčního využití v železniční stanici Praha hl. n. Nabídka společnosti Grandi Stazioni byla vyhodnocena jako nejvhodnější. Pro projektovou a inženýrskou činnost bylo na základě výsledků výběrového řízení vybráno v roce 2004 Sdružení projektantů METROPROJEKT Praha a.s. & Ing. arch. PATRIK KOTAS Atelier designu a architektury. Stavba sama o sobě je v ČR jedinečná svým konstrukčním uspořádáním a dimenzí. Kombinuje prvky mostních konstrukcí ze 40metrových ocelových vazníků, kloubově uložené stropní desky pojížděné magistrálou a secesní zděné konstrukce Fantovy budovy, zastřešené několika typy krovů a kleneb. Do takto rozmanité, citlivé a značně namáhané konstrukce se investor rozhodl vstoupit velkými konstrukčními a technologickými zásahy tak, aby byly splněny veškeré moderní požadavky pro provoz nádraží při otevření nových komerčních prostor. Z provedených průzkumů byl nejrozsáhlejší stavebně technický, který zahrnoval statický průzkum objektů, geologické poměry v rozsahu stavby, radonový průzkum, průzkum sítí a TZB, mykologický průzkum atd. Výstupem byla tzv. Kniha místností, což byl detailní soupis všech stávajících místností NOH a FB, včetně popisu stavebního stavu a vybavení. Zároveň byl proveden Účelový geotechnický a stavebně technický průzkum, který zkoumal zejména základové poměry FB, a dále tzv. Komínový průzkum, který zkoumal možnost využití stávajících komínových sopouchů FB pro potřeby TZB a vyhotovení detailní geodetické dokumentace výchozího stavu stavby. Jako podklad k rozhodování pro investora byl zpracován dopravní model pěších vztahů v rámci odbavovací haly hlavního nádraží. Největší význam měl průzkum směrový, kterým bylo zjištěno rozdělení pěších cest z jediného zdroje do více cílů. Zdroje a cíle byly rozděleny na vnější, vstupy a výstupy, a vnitřní, mezilehlé body. Velmi rozsáhlý byl

8 08 09 [představujeme] p Prostor pokladen před revitalizací q Pohled na vstup do nového ČD Centra u Interiér centrální části Fantovy budovy po dokončení revitalizace uměleckohistorický průzkum a soupis prvků. Rekonstrukce nové odbavovací haly spočívala především ve změnách funkčního využití uzavíratelných ploch tak, aby se racionálně a atraktivním způsobem vyvážil podíl mezi plochami pro služby souvisejícími s železniční dopravou, plochami pro komerční služby a technickými prostory. Rekonstrukce této části nádraží se zaměřila zejména na: Eliminaci stánkového prodeje, většina komerční činnosti je v směřována do uzavřených obchodních jednotek, v hale jsou pouze tři místa pro stánkový prodej, který je zde regulován. Změnu charakteru prostředí na exkluzivnější prostor s vyšším standardem služeb, a s tím související regulaci využívání prostoru bezdomovci. Větší vzájemné vizuální propojení dolní a horní části nové odbavovací haly. Důsledné doplnění všech pěších vazeb pro bezbariérový provoz. Soustředění dopravních, informačních a ostatních služeb do dolní odbavovací haly. Propojení jednotlivých pater nové odbavovací haly a Fantovy budovy pomocí eskalátorů, pohyblivých chodníků a výtahů. Změnu systému osvětlení haly. Zachování architektonicky hodnotných a charakteristických znaků původního řešení nové odbavovací haly např. podhledu v horní hale, systému páskové žulové dlažby, designu dveřních křídel s nerezovými prvky apod. Modernizaci veškerých technologií a technických zařízení. Zatímco v nové odbavovací hale se pohybuje naprostá většina cestující veřejnosti, Fantova budova je vzhledem k výstavbě severojižní magistrály v sedmdesátých letech minulého století od pěšího pohybu cestujících zcela odříznuta. Cílem probíhající revitalizace historické Fantovy budovy je tedy především navrátit této stavbě její funkční využití. Projekt revitalizace předpokládá následující opatření: Vizuální propojení střední části Fantovy budovy a haly, respektive podchodu k vlakům. Vybudování atraktivního cíle pro cestující i necestující veřejnost v prostorách Fantovy budovy. Zjednodušení přístupu pro veřejnost pohybující se v prostorách odbavovací haly v podobě eskalátorů. Doplnění orientačního systému. Realizace stavby Nejvíce omezujícím faktorem celé rekonstrukce byla a je nutnost zachování provozu nádraží po celou dobu výstavby. Hala slouží rovněž jako vestibul metra, jako podchod a jako nástupní a výstupní stanice pro některé autobusy. Objektem prochází celá řada tranzitních sítí, je napojen na dvě trafostanice, některá technologická zařízení musí být energeticky zálohována, a to po celou dobu výstavby. Historická část objektu, Fantova budova, je z technologického hlediska jednodušší, o to větší pozornost museli projektanti věnovat statickým a základovým podmínkám, neboť v suterénu jsou navrženy značné prostorové úpravy i se zásahem do základových konstrukcí. Rekonstrukce byla rozdělena do šesti etap. V nulté etapě byly zprovozněny nové obchodní plochy v centrální

9 Síla v projektu [představujeme] části haly tzv. Ostrov G. Tento vestavěný objekt musel být od počátku konstruován s ohledem na fakt, že stojí na stropu metra, a především s ohledem na požadavky požární bezpečnosti. Statickou a požárnickou lahůdkou pak byl dodatečný požadavek investora na umístění prodejny knih v horním patře ostrova. Veřejnosti předáno v roce etapa byla prostorově nejobsáhlejší. Obsahem byla více než polovina nové odbavovací haly a třetina suterénu Fantovy budovy. Během této etapy bylo nutné vybudovat více než polovinu veškerých technologických zařízení, nové řídící a kontrolní středisko velín. Podmínkou dalšího postupu stavby bylo především otevření nových pokladen nového ČD centra s letištním systémem odbavení. V této fázi výstavby došlo k velkým zásahům do železobetonových nosných konstrukcí, byly provedeny nové ztužující a nosné prvky. Velkým problémem byly úpravy proti zatékání, především v místech dilatací. Z majetkoprávních a finančních důvodů nebylo možno přistoupit k celkové rekonstrukci izolačních vrstev, jež by vyžadovala postupné plné odstavení magistrály a parkoviště. Poruchy bylo nutné řešit zevnitř objektu systémem řízených svodů a tlakových injektáží. Projektanti se museli rovněž vypořádat s nevhodnou malou výškou vnitřních prostor, do kterých bylo nutno vtěsnat rozměrná vedení samohasicího zařízení, množství kabelů, a především moderní vzduchotechniku a odvod tepla a kouře. Slavnostně otevřeno v roce Další etapa výstavby byla složena z původní 2. a 3. do jedné tzv. třetí etapy. Ta zahrnovala dokončení rekonstrukce NOH a zbylou část suterénu Fantovy budovy, technologické prostory. Byla zakončena nejrozsáhlejší a nejobtížnější část rekonstrukce hlavního nádraží v Praze, neboť se jednalo o rekonstrukci živého technologicko- -dopravního uzlu s atypickou a výrazně namáhanou konstrukcí, a především pod bedlivým dozorem veřejnosti i zástupců státní i městské správy. Slavnostní otevření proběhlo za přítomnosti prezidentů České republiky a Itálie v dubnu Čtvrtá, pátá a šestá etapa se již týkají pouze Fantovy budovy či prací na úrovni magistrály. Pro tyto etapy byla vypracována dokumentace Změna DSP, neboť došlo ke změně požadavků investora a vlastníka objektů na některé části rekonstrukce. Vypracováním této dokumentace skončila i úloha Metroprojektu, neboť prováděcí projekty etap již nebyly součástí smluveného kontraktu. ing. kykal a kolektiv n tt Bourání stávajících konstrukcí p Realizace nové obchodní galerie v prostoru bývalých pokladen q Ostrov obchodů v centrální části haly

10 10 11 [reportáž] Prodloužení trasy A pražského metra ohlédnutí projektanta za přípravou a realizací p Účastníci slavnostního otevření ve stanici Bořislavka Dne 6. dubna, na Velikonoční pondělí, byl cestující veřejnosti předán do užívání další nový úsek pražského metra. Po několik málo dní byl ohlas na nově dokončené dílo pozitivní, a to jak ohlas mediální, tak bezprostřední reakce lidí. Poté nabraly převahu spíše ohlasy kritické, což je také pochopitelné, neboť přiměřeně spokojená mlčící většina začala nový dopravní prostředek každodenně využívat a ozývají se jen ti, kterým se některé řešení nezdá optimální (tj. kritikové věcní), nebo ti, kteří prostě nechtějí nechat nit suchou (kritikové z principu). Je to možná vhodná chvíle k ohlédnutí autora návrhu za více než desetiletou historií přípravy a realizace projektu, který je navržen k životnosti 100 let. Dopravní urbanismus Prahy a okolí, plány a záměry rozvoje dopravní obsluhy jsou dlouhodobě koncepčně sledovány v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar rozvoje města, ještě dříve Útvar hlavního architekta ). Metro je rozhodujícím páteřním systémem hromadné dopravy osob, a každý jeho nový úsek významně ovlivní své okolí a podpoří rozvoj a zhodnocení území. Každý takový projekt je ale také velmi nákladný, je financovaný z veřejných zdrojů a jako takový musí být iniciován konkrétním politickým rozhodnutím vedení města. V letech to bylo rozhodování o tom, zda po prodloužení trasy C na sever bude rozvoj sítě metra v Praze pokračovat na jih novou trasou D, nebo na západ prodloužením trasy A. Přednost dostalo pokračování áčka. Většina dopravních odborníků sice poukazovala na to, že trasa D je v rozvoji sítě metra důležitější prioritou, než úsek Dejvická Motol, který protíná tři dobře fungující tramvajové tangenty (Evropská, Střešovická, Bělohorská), jejichž desetiminutové izochrony dostupnosti jednotlivých zastávek se navzájem překrývají. Ale dnes, po otevření a uvedení do provozu, vidíme, že přepravní prognózy podcenily potenciál nového úseku. Vlaky do Motola nevozí vzduch, jak někteří předvídali, ale naopak pro velký zájem se ruší pásmování (tj. ukončení některých vlaků) ve stanici Dejvická a posouvá se na Petřiny, v některých fázích grafikonu se i ruší (všechny vlaky až do Motola). Ale zpět k historii. V roce 2005 byly zpracovány varianty vedení trasy s různým počtem stanic pod Evropskou ul., s přímým vedením trasy pod Evropskou k letišti, s vedením přes Petřiny nebo přes Motol. Vybrána byla trasa ne zcela přímého průběhu, ale zastihující jak Veleslavín, tak Petřiny i Motolskou nemocnici, s možností variantního směrování za Motolem na Letiště nebo Zličín. Přednost tak dostala zásada, že metro je primárně prostředek dopravy uvnitř města a má obsloužit co nejvíce důležitých míst přepravní poptávky. Dalším důležitým momentem bylo rozhodnutí z r. 2007, že trasa A bude ukončena v Motole a další prodloužení na Letiště Ruzyně připravováno nebude. Důvodem byla příprava železničního spojení Praha Letiště Kladno, které může zajistit spojení centra města s letištěm efektivněji, s výrazně nižšími investičními náklady. Při přípravě projektové dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a pro územní rozhodnutí (DÚR) v letech bylo uvažováno s koordinovanou výstavbou obou projektů (prodloužení metra i železničního spojení). Oba investoři, město Praha a stát (SŽDC), podepsali tehdy memorandum o společném postupu. Projekty byly koordinovány především v místě vzájemného dotyku a budoucího přestupu Veleslavíně. V dalším vývoji událostí však jeden investor zrychlil (Praha) a druhý zpomalil (SŽDC), takže se pozitiva koordinace obou projektů projeví až později. Po těchto koncepčních rozhodnutích bylo řešení stabilizováno a následovala více či méně standardní příprava a realizace velkého projektu. Dovolte mi okomentovat, čím byl tento proces, a hlavně výsledek, zajímavý. V Metroprojektu se snažíme do každého velkého projektu přinést nějakou

11 Síla v projektu inovativní myšlenku, která by posunula technický a technologický vývoj alespoň o kousek vpřed (na trase C např. naplavované tunely metra ve dně Vltavy). V souvislosti s prodloužením trasy A jsme navrhli, a v ČR poprvé uvedli do života, zcela novou technologii ražby tunelů TBM (Tunnel Boring Machine) pomocí plnoprofilového razicího štítu a ostění tunelu z prefabrikovaných dílců z vodotěsného betonu. Při přípravě projektu jsme navštívili stavby v Evropě i Severní Americe, kde byla tato technologie nasazena. Razicí štít je soustrojí o délce asi 100 m, s řeznou hlavou o průměru 6,2 m v čele, které se automaticky pohybuje v podzemí a ukládá ostění hned za čelbou. Výrub je tudíž prakticky hned zajištěn definitivní konstrukcí. Tato moderní metoda byla pro tuto trasu z dostupných metod ražby nejrychlejší (cca 300 až 600 m hotového tunelu za měsíc), nejšetrnější k okolí a nadloží a při délce souvislé ražby více než 4 km rovněž nejekonomičtější. Vyplatí se totiž u delších tunelů, kdy se navrátí vysoká investice do razicího štítu. Dnes lze jednoznačně konstatovat, že tento návrh byl správný, a že firma Metrostav se svými dvěma mediálně známými štíty zvládla realizaci tunelářských prací velmi dobře. K návrhu stanic: S ohledem na podélný profil trasy v členitém terénu jsou tři z nich podzemní ražené a jedna hloubená. Jsem rád, že se u hlubších stanic Bořislavka a Petřiny podařilo zopakovat koncepci jednolodní stanice, která byla v Praze do té doby jen v Kobylisích. Cestujícím je tak k dispozici vzdušný nestísněný vnitřní prostor stanice. Takové komfortní řešení bylo přitom díky správně navrženým a provedeným stavebním postupům dosaženo za zcela srovnatelných nákladů jako u trojlodní stanice Nádraží Veleslavín, která z podstaty dispozičního uspořádání působí na cestující stísněnějším dojmem. Ze stanic na novém úseku mám však nejraději stanici Nemocnice Motol. Je příjemné, když do stanice metra vstupuje přirozené denní světlo. Z materiálů beton, dřevo, sklo byla navržena a postavena stanice, zdařile začleněná do svahu nad nemocnicí, která svým pojetím zaujme, ale nadbytečně na sebe neupozorňuje. Vtip a důmyslnost návrhu stanice Nemocnice Motol spatřuji v jejím výškovém situování metro totiž přiveze cestující vlastně do úrovně hlavního vstupu nemocnice, takže musejí překonávat jen velmi malý spád, navíc směrem dolů. Toto řešení vyžadovalo určitou dávku inženýrské odvahy, neboť celý svah nad motolskou nemocnicí má tendenci k pohybu. Konzervativnější projektant by stanici zřejmě umístil hlouběji. K realizaci projektu: Pro autora návrhu je vždy důležité, kdo se ho ujme. Stavba metra má v Praze více než čtyřicetiletou tradici. Jsem rád, že nositelé těchto značně specifických zkušeností byli opět u toho a do řemesla zaučili i mladší. Celková kvalita provedení je, podle mého názoru, na dobré úrovni. To jsme měli možnost i průběžně hodnotit při autorském dozoru. Vynikne to zejména relativně, v kontextu dnešní situace stavebnictví, kdy řadu staveb provádějí stavební firmy pod cenou, což se odráží na kvalitě stavebních materiálů a řemeslném provedení. Stavba se příležitostně dostala i do hledáčku médií, většinou spíše kriticky. Oproti tomu mě vždy potěší, jaký zájem vyvolají dny otevřených dveří velkých staveb, a také jak se o tuto problematiku živě zajímá široká laická veřejnost, která se nenechá nakazit blbou náladou. Hrdost nad často zdařilými inženýrskými díly tak nepociťují jen jejich autoři, stavitelé a jejich profesní kolegové, ale i pozitivně naladěná část veřejnosti. V průběhu stavby došlo i k řadě úprav a změn. Čtenářům tohoto časopisu je určitě jasné, že čtyři nové stanice a dva šestikilometrové tunely pod žijícím velkoměstem nelze za pět let postavit bez jediné změny. To se někdy domnívají snad jen rigidní vykladači zákona o veřejných zakázkách. Šlo většinou o změny v postupech a technologii výstavby, nikoli takové, které by měnily původní návrh ve vztahu k cestujícím (a tím i k platným stavebním povolením). V průběhu výstavby byla snaha o jedno uživatelské vylepšení, o parkovací dům u stanice Nádraží Veleslavín. Záměr se však nepodařilo prosadit, zejména pro odpor místních iniciativ. Obecně lze k průběhu této stavby říci, že investor, Dopravní podnik hl. m. Prahy, si v celém průběhu počínal odpovědně a dokázal udržet celý projekt v intencích požadovaného časového harmonogramu i rozpočtu. Po zprovoznění se objevily i některé připomínky a výhrady, některých se s příslovečným diplomatickým taktem chopila masová média. Jednalo se zejména o tzv. chybějící eskalátory na Veleslavíně (které se zde postaví až s novou železniční stanicí a kde již nyní je k dispozici pouze kapacitní výtah pro 20 osob) a chybějící přístřešky nad schodišti do vestibulů. Zde si dovolím věcný komentář. Komfort pro cestující se u nově budovaných stanic metra neustále zvyšuje. Instalují se dokonalejší bezpečnostní systémy, CCTV, informační systém, metro je zcela bez bariér (není třeba překonat jediný schod), instaluje se navigační řešení pro nevidomé, všechny projekty se projednávají s organizacemi, zastupujícími zájmy handicapovaných spoluobčanů. Ale i v takové situaci je vždy třeba nalézt rovnováhu, hranici mezi komfortem a náklady (investičními i provozními), pokud to zosobníme mezi uživateli a investorem. A z hledání této hranice vychází: Nepovažujme za samozřejmost eskalátor u každých schodů, nepovažujme za samozřejmost přístřešky nad schody do vestibulů. Přístřešky mohou někde i překážet v přehlednosti veřejného prostoru. Považujme za samozřejmost účelové a esteticky přívětivé řešení, solidně provedené z kvalitních trvanlivých materiálů. Považujme za samozřejmost hromadnou dopravu jako službu, která je pokud možno optimálně na dosah, umožní komfortní cestování a co nejjednodušší přestupní vazby mezi různými linkami i různými druhy dopravy. Jako službu, která na sebe upozorňuje právě tak, aby ji bez problémů našel a využil každý, kdo ji může potřebovat. Závěrem bych chtěl úspěšně prodloužené trase A pražského metra popřát v budoucnu pokračování ve směru Řepy a Zličín. A Pražanům bych chtěl ještě dříve popřát realizaci a zprovoznění trasy metra D z centra na jižní okraj města. Chystáme na ní opět zajímavá nová řešení. david krása n [reportáž] p Účastníci slavnostního otevření hodnotí výsledek q Aktéři slavnostního otevření v čele s premiérem Sobotkou

12 12 [gourmet okénko] Olivův pivovar v Dolních Břežanech Od června roku 2015 se začala psát novodobá historie pivovarnictví v Dolních Břežanech. V těsném sousedství vědecko-výzkumného laserového centra byl letos v červnu otevřen Olivův pivovar rodinný moderní pivovar a restaurace v industriálním stylu. Pivovar produkuje piva tradičního českého typu, kterými jsou Dolnobřežanská 10 a Laser beer klasický český světlý ležák. Kromě této české klasiky vaří i řadu svrchně kvašených speciálů polotmavý York, pšeničný Gari, černý stout Theodor a aromatický India Pale Ale. Pivy z této nabídky se hosté mohou osvěžit přímo v restauraci, nebo si je mohou zakoupit v lahvích, do kterých je pivo čerstvě načepované. Pokud zavítáte do Olivova pivovaru, můžete se těšit na víc než jen dobré pivo. V místní restauraci s kapacitou 86 míst a předzahrádkou si pro Vás připravil zkušený šéfkuchař Petr Heneš nabídku poctivých domácích a lahodných jídel. V restauraci se servíruje převážně česká kuchyně, která je však doplněná o zajímavý francouzský šmrnc. Největšími trháky jsou dosud vepřová žebírka pečená na medu s nakládanými cibulkami a smetanovým křenem a králičí játra smažená na másle s lehkým jablko-celerovým salátkem. V nabídce je pro vás navíc elegantně připravená sekce domácích pokrmů, které ještě zvýrazní chuť dolnobřežanského piva. A pokud vám kombinace piva a pivních pochoutek přijde natolik lahodná, že si je budete chtít vychutnat i doma, kromě moku si s sebou můžete zakoupit rovnou i domácí škvarky zalité sádlem nebo variace českých marinovaných sýrů, servírovaných v praktických retro zavařovacích skleničkách. n Olivův pivovar Za Radnicí 739, , Dolní Břežany tel.: , V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány tituly Česká dopravní stavba roku Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila rekordní počet 46 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Udělila celkem sedm titulů, z toho pět v kategorii Stavba, jeden v kategorii Technologie a jeden v kategorii Inovace. Tituly jsou tradičně přiznávány bez určení pořadí, jsou tedy rovnocenné. Rovnocenná s tituly je rovněž Cena poroty, která byla udělena za stavbu REKONSTRUKCE STANICE METRA NÁRODNÍ TŘÍDA. n pro autora bakalářské práce: SoutěŽ o nejlepší BAKAlÁŘSKou práci CENA POROTY 2014 z oborů doprava VYPISOVATEL: 2014 název bakalářské práce: hodnocení poroty: patroni soutěže: 6. června 2012 a dopravní SOUTĚŽ PODPORUJÍ: stavitelství místo STAVBA: ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE A VÝRAZNÁ INOVACE V DOPRAVĚ Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Dopravní infrastruktura Dopravní cesta PŘIHLAŠOVATEL: Metroprojekt Praha a. s. studie DODAVATEL: napojení Sdružení průmyslové OHL ŽS, PROMINECON zóny GROUP, lázně SYNER Stanice bohdaneč metra Národní za vynikajícíprojektant: odbornou úroveň zpracování Metroprojekt bakalářské práce. Praha věcná a. as. obsahová náplň práce včetně grafických částí je srovnatelná se skutečnou projektovou dokumentací. INVESTOr: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. VýrOk POrOTy: rekonstrukce STANICE METrA NÁrODNÍ TŘÍDA Bc. MArKétA tlustošová ing. pavel Švagr, csc., předseda odborné prof. Dr. poroty Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng., předseda poroty Porota ocenila zejména citlivost propojení vestibulu metra a moderní multifunkční budovy. Dalším kladem je skutečně bezbariérové zpřístupnění metra, díky němuž se lze snadno dostat také na tramvajové zastávky na povrchu. Projekt tak přispěl ke zvýšení komfortu všech cestujících a zlepšení estetiky místa a pražského metra. 16. června 2015 ing. miloslava Ing. Miloslava veselá, Veselá, organizátor HLAVNÍ PARTNER: JUBILEA Ve druhém čtvrtletí oslavili svá životní jubilea Jaromír Vítek, Josef Nágl, Pavlína Nečadová, Kamil Orálek, Kateřina Dominika Synková, Ondřej Pasáček, Lukáš Jedlička a Jiří Platil. Všem jubilantům gratulujeme a přejeme pevné zdraví a hodně pracovních i osobních úspěchů. firemní časopis redakční rada: Ing. Jiří Pokorný, Ing. Vladimír Seidl, Ing. Zbyněk Pěnka, Ing. David Krása, Ing. Václav Valeš vydává METROPROJEKT Praha a. s., I. P. Pavlova 2, Praha 2 IČO: ev. č. MK ČR E fotografie na obálce: Ester Havlová

tramvajové trati Národní Spálená Seriál Historie pražského metra 9. díl s Ing. Šurovským, Co vás zajímá Ochranný systém metra 3.

tramvajové trati Národní Spálená Seriál Historie pražského metra 9. díl s Ing. Šurovským, Co vás zajímá Ochranný systém metra 3. ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 3. ROČNÍK 02/2010 Seriál Historie pražského metra 9. díl Rozhovor s Ing. Šurovským, DP Praha, a. s. Co vás zajímá Ochranný systém metra 3.

Více

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech?

Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 5. ROČNÍK 0 3 / 2 0 12 Téma Přijdou po tunelu Turecký Vrch jednodušší a modernější tunely také do Čech? Seriál Historie MHD v Praze (3. díl)

Více

metroprojekt informuje Téma: Revitalizace železniční stanice Mariánské Lázně

metroprojekt informuje Téma: Revitalizace železniční stanice Mariánské Lázně METROPROJEKT metroprojekt ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a. s. 3. ROČNÍK NEPRODEJNÝ VÝTISK 01/2010 informuje Téma: Revitalizace železniční stanice Mariánské Lázně Seriál: Historie pražského metra

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Přístupnost veřejné dopravy v Praze. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Přístupnost veřejné dopravy v Praze. pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Přístupnost veřejné dopravy v Praze pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Helena Vlčková Bakalářská práce 2010 ANOTACE Hlavním cílem

Více

DP kont@kt. Déčkem již v roce 2014? Městská policie v noční MHD. leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008

DP kont@kt. Déčkem již v roce 2014? Městská policie v noční MHD. leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008 leden 2008 / ročník 13 / zdarma číslo 1 / 2008 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Městská policie v noční MHD 3 Spolupráce, která velkou měrou přispěla ke

Více

vodohospodářské stavby

vodohospodářské stavby 2011 MK ČR E 17014 05/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě

Kampaní upozorňujeme na rizika dopravy ve městě číslo 5/ květen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Zenklova už přístupná pro všechny typy tramvají /strana 10 a 11/ Počet nízkopodlažních autobusů se blíží

Více

MAGAZÍN ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY

MAGAZÍN ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Prosinec 2005 ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2006 NOVÁ TRAMVAJ 14T PRO PRAHU SATELITNÍ TECHNIKA V PRAXI VZPOMÍNÁME NA TROLEJBUSY REDAKČNÍ ÚVODNÍK

Více

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma

duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma kontakt duben 2003 ročník 8 číslo 4 zdarma Dopravní nehody v Dopravním podniku v minulém roce Rok 2002 byl z důvodu srpnových povodní zcela výjimečný nejen pro městskou hromadnou dopravu, ale i pro celou

Více

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma

kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma kontakt říjen 2003 ročník 8 číslo 10 zdarma Organizační struktura a řízení musí být jednodušší a přehlednější Anketa: Jak jste spokojeni s DP-KONTAKTem? Vážení čtenáři, obracíme se na vás s prosbou o pomoc

Více

Klarisek v Českém Krumlově

Klarisek v Českém Krumlově ČASOPIS SPOLEČNOSTI METROPROJEKT Praha a.s. NEPRODEJNÝ VÝTISK, 5. ROČNÍK Téma 0 4 / 2 0 12 Rekonstrukce Kláštera Klarisek v Českém Krumlově Seriál Historie MHD v Praze (4. díl) Rozhovor s náměstkem primátora

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

2007 / ročník 12. Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20)

2007 / ročník 12. Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20) únor 2007 / ročník 12 zdarma číslo 2 Ředitelé na prahu nového roku (04) Pražské přívozy fungují celoročně (16) Výtahy ve stanici metra Florenc B (20) Zlepšování kvality v sektoru veřejné dopravy (26) 1

Více

2007 / ročník 12. Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16)

2007 / ročník 12. Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16) duben 2007 / ročník 12 zdarma číslo 4 Rozhovor s novým generálním ředitelem (04) Patnáctá sezóna muzea MHD (16) Jak jsme hospodařili v roce 2006 (22) Křižík je příkladem generacím (26) 1 EDITORIAL Změny

Více

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012

ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 ROČENKA DOPRAVY BRNO 2012 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno, 543 321 225, fax: řešení, 543 214 098 Nabídkatel.: komplexních bkom@bkom.cz projektů a činností

Více

leden 2005 ročník 10 číslo 1 zdarma

leden 2005 ročník 10 číslo 1 zdarma kontakt leden 2005 ročník 10 číslo 1 zdarma Kolektivní smlouva na rok 2005 byla podepsána! V průběhu měsíce prosince pokračovala intenzivní jednání o podobě Kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m.

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

AŽD Praha. Zabezpečovací zařízení v Moravanech neselhalo. ESA 11M+ na nové trase metra C

AŽD Praha. Zabezpečovací zařízení v Moravanech neselhalo. ESA 11M+ na nové trase metra C Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 2 2008 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A Představili jsme novou podobu nádraží v Havlíčkově Brodě NÁDRÁŽNÍ HALU ZMĚNÍME V MODERNÍ MULTIFUNKČNÍ

Více

kontakt Z OBSAHU: Dát informaci na první dobrou Trojská předstihla Blanku EURO VI je zde...

kontakt Z OBSAHU: Dát informaci na první dobrou Trojská předstihla Blanku EURO VI je zde... DP kontakt Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti číslo 4 DUBEN 2014 ročník 19 Z OBSAHU: Dát informaci na první dobrou Trojská předstihla Blanku EURO VI je zde...

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

DPP 2013. Tabulková. část. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.

DPP 2013. Tabulková. část. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. DPP 2013 Úvodní slovo Základní identifikační údaje Organizační schéma 04 07 08 Zpráva auditora Seznam zkratek 170 168 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 160 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze

Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č.... ze dne..." Magistrát hlavního města Prahy Komise Rady hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním

Více

kontakt Z OBSAHU: Rok velkých čtyřicátin je tu Koženka a plast hrají prim Jak se uzdravila souprava Ečs

kontakt Z OBSAHU: Rok velkých čtyřicátin je tu Koženka a plast hrají prim Jak se uzdravila souprava Ečs DP kontakt Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti číslo 1 leden 2014 ročník 19 Z OBSAHU: Rok velkých čtyřicátin je tu Koženka a plast hrají prim Jak se uzdravila souprava

Více

září 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 9/ 2010 Stanice metra Národní třída

září 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 9/ 2010 Stanice metra Národní třída září 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 9/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Stanice metra Národní třída Prochází značnou úpravou mění se na bezbariérovou

Více