Blíží se komunální volby. [str. 5] (Pokračování na str. 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Blíží se komunální volby. [str. 5] (Pokračování na str. 3)"

Transkript

1 N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U NÁŠ DOMOV číslo 14 ročník XVII 13. září Kč Nemocnice má nové počítače [str. 3] Zahradní slavnost Berušky [str. 4] Lidé projevují zájem o budoucnost velkého bruntálského parku S velkým zájmem se setkalo veřejné projednání návrhu studie proveditelnosti regenerace velkého bruntálského parku. Park může za několik let vytvářet ještě příjemnější a účelnější prostředí pro lidi všech věkových kategorií. Veřejné projednání se uskutečnilo ve středu 6. září na bruntálské radnici a bylo vyvrcholením přípravy Studie proveditelnosti tvorby regenerace městského parku na ulici Kavalcova v Bruntále. Město Bruntál získalo na vypracování studie dotaci z Programu péče o urbanizované prostředí, a to na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR. Dotace činí korun. O místa v zastupitelstvu města se bude ucházet 251 kandidátů Deset volebních stran se bude v komunálních říjnových volbách ucházet o přízeň voličů a jejich hlasy v Bruntále. O sedmadvacet míst v zastupitelstvu města se utká celkem 251 kandidátů. Při komunálních volbách před čtyřmi lety kandidovalo v Bruntále celkem 25 volebních stran. Tehdejší vyšší počet kandidujících subjektů byl dán Studie je dílem společnosti Zahrada Olomouc a vznikala s důrazem na racionalitu, respektování potřeb a možností města. Jak je uvedeno v komentáři ke studii, "stávající uspořádání parku a rozložení zeleně nedovoluje úplný návrat k původnímu (předválečnému) stavu, ale nový návrh bude respektovat původní poměr uzavřených a otevřených ploch. Celkově by podle studie měl park být více provzdušněný a otevřený. Toho se dosáhne tím, že některé mladší výplňové výsadby budou zlikvidovány nebo přesazeny. Nově bude navržena výsadba izolační a ochranné zeleně směrem ke Starému Městu. (Pokračování na str. 3) vyšším počtem samostatných nezávislých kandidátů. Městský úřad zaregistroval v Bruntále dalších celkem 63 kandidátních listin pro 21 okolních obcí pro letošní komunální volby. Každá z volebních stran v Bruntále dostane také zdarma prostor pro prezentaci v Našem domově, jejíž podmínky schválila rada města. (Více informací na str. 5) -dd- Blíží se komunální volby [str. 5] Opravy silnic už mění bruntálské ulice Sbírka šatstva pro Bethel [str. 6] Fotografie na nové pasy přímo na úřadě [str. 8] Do prvních tříd základních škol v Bruntále nastoupily 4. září dvě stovky dětí. Prvňáky doprovázeli rodiče i prarodiče. Snímek je z 1.A Základní školy a městského osmiletého gymnázia Bruntál, kde je třídní paní učitelka Alena Mašlíková. (Více na str.4) Špatný stav dětských hřiš se postupně stane minulostí Bruntálská venkovní hřiště pro děti jsou v žalostném stavu. Ten se postupně stane minulostí, první změny k lepšímu už začaly. V průběhu července a srpna byly na venkovních hracích plochách odstraněny některé hrací prvky. Důvodem byl jejich špatný stav - mnohdy šlo o zrezivělé kotvení, prvky byly často nestabilní kvůli zchátralému betonovému základu. "Především se jednalo o železné konstrukce, dále torza pískoviš a laviček. Plochy jsou srovnány a připravují se k instalaci prvků nových. Všechna původní hřiště obnovena nebudou, snahou je vybrat vhodné plochy pro hru dětí. Ostatní plochy budou zatravněny, případně doplněny lavičkami jako plochy odpočinkové," uvedla pracovnice odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu v Bruntále Ing. Lucie Theimerová. (Pokračování na str. 2) Bruntál a jeho ulice čeká v následujících dnech a týdnech čilý stavební ruch. Již začaly Během září a října bude opraveno v Bruntále osm ulic a také část silnice I. třídy č. 45. Snímek je z Horovy ulice. Foto -dd- opravy osmi místních komunikací, v průběhu září se dočká také silnice I/45. Místní firma Kareta začala pracovat na postupné velkoplošné opravě místních komunikací. Město Bruntál získalo na tuto akci dotaci ve výši osm milionů korun z Programu podpory rozvoje a obnovy regionální infrastruktury Ministerstva financí ČR. Plošné opravy povrchu se týkají osmi ulic - V Táboře, Horovy, ČSA, Ruské, Šmilovského, Bezejmenné, Revoluční a Dr. E. Beneše. Celoplošná oprava povrchů místních komunikací bude provedena odfrézováním stávajícího krytu v tlouš ce sto milimetrů, výškovou úpravou poklopů a vpustí, provedením spojovacího postřiku a položením nového krytu. Frézování už začalo, celá akce má být dokončena nejpozději na konci října, možná však skončí ještě dříve. (Pokračování na str. 3) Pozvánka Poslední zasedání zastupitelů v tomto volebním období se bude konat v úterý 26. září Jednání začíná v 15 hodin v Kulturním středisku na Dukelské ulici a je XVII. řádným zasedáním v končícím volebním období.

2 2 Město Bruntál se prostřednictvím odboru sociálních věcí Městského úřadu stalo partnerem významného projektu s názvem Rozvoj sociálních služeb v Bruntále. Projekt získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Předkladatelem a realizátorem projektu je občanské sdružení Labyrint Brno. Hlavním cílem projektu je posílit kapacity neziskových organizací poskytujících sociální služby v Bruntále, podpořit koordinaci služeb (Pokračování ze str. 1) Při úpravách venkovních hracích ploch pro děti je kladen důraz na racionální přístup - pořízení a instalace nových prvků je totiž kvůli evropským normám poměrně nákladnou záležitostí. Dětská hřiště se tedy budou redukovat, avšak s ohledem a důrazem na dosažitelnost a bezpečný přístup (přechod přes komunikaci apod.) pro děti. V letošním roce budou nové herní prvky instalovány v lokalitách sídliš Dolní - Uhlířská a K. H. Máchy. V lokalitě K. H. Máchy se bude jednat o herní sestavu se šplhací rampou, skluzavkou, plošinou se sítí a šplhací lávkou. Na sídlišti Dolní - Uhlířská budou instalovány samostatné prvky: pružinová houpačka, řetězová dvojhoupačka s prolézačkou, kryté pískoviště a šplhací sestava. Následně budou doplněny lavičky a odpadkové koše. U všech hracích prvků je plánována dopadová plocha v podobě drobných oblázků, případně písku. Plochy budou otevřené, pískoviště bude mít kryt se snadnou obsluhou. "Hřiště prozatím nebudou oplocená, preferujeme otevřené plochy se samostatnými prvky či sestavou. Dle následujících zkušeností pak k oplocení bu to přistoupíme, či nikoliv," pokračovala Ing. Lucie Theimerová. Celkové náklady na úpravy dětských hřiš na obou sídlištích dosahují tří set tisíc korun. V místech, kde se pro blízkou budoucnost nepočítá s herním a doplnit postup komunitního plánování o systematické vzdělávání poskytovatelů služeb. Město Bruntál se stává příjemcem služeb v rámci projektu, jehož náklady dosahují výše korun - ze 75 procent je pokrývá právě Evropský sociální fond, z 25 procent státní rozpočet České republiky. V rámci projektu se uskuteční intenzivní vzdělávací program zaměřený na programovou složku činnosti organizací, vnější vztahy a standardy kvality. Vzdělávání se zúčastní 30 až 40 zástupců všech neziskových organizací v oboru sociálních služeb ve městě. Projekt byl oficiálně zahájen 1. září 2006, kdy Bruntál navštívila překladatelka projektu a předsedkyně občanského sdružení Labyrint Brno PhDr. Helena Burianová. Na radnici ji přijal starosta města Bc. Stanislav Navrátil, následovala první operativní schůzka v rámci projektu s vedoucím odboru sociálních věcí Městského úřadu v Bruntále Mgr. Miroslavem Hájkem a koordinátorkou komunitního plánování sociálních služeb Renatou Rychlíkovou. Dohodnuty byly administrativní záležitosti, osnova vzdělávání a také prvkem, budou postaveny lavičky, případně betonová sestava se stolem jako odpočinková plocha. NÁŠ DOMOV Bruntál je partnerem významného projektu v oblasti sociálních služeb Špatný stav dětských hřiš se postupně stane minulostí Axis4 - Pomocná ruka podnikatelům Axis4, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a probíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR, se úspěšně rozvíjí také v našem regionu. Projekt Axis4 se rozvíjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a důvěryhodnosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu doporučit. Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je aktivita Hospodářské komory ČR, jejímž cílem je vybudování celorepublikového internetového katalogu výrobků a činností podnikatelských subjektů a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb. Podrobné údaje o Vaší firmě jsou tak k dispozici Vašim potencionálním zákazníkům nebo partnerům. Účastí v projektu tak podnikatel získá možnost široké propagace, na kterou by musel jinak vynaložit značné finanční prostředky. Co konkrétně přináší projekt Axis4 Vaší firmě: 1. Vstupem do registru podnikatelských subjektů Axis4 se údaje o Vaší firmě a nabízeném sortimentu stávají součástí informací, které Hospodářská komora ČR spolu s regionální samosprávou krajů a měst prezentují v tuzemsku i v zahraničí. Maminky dětí hrajících si na pískovišti mohou být spokojené za předpokladu, že hřiště je také bezpečné. Foto -dd- 2. Vstupem do registru umožníte Vašim stávajícím i potencionálním zákazníkům získávat aktuální informace o Vašich produktech a službách. Jak vyplývá z údajů Hospodářské komory ČR, stále více podnikatelů používá k vyhledávání svých dodavatelů právě systém Axis4. 3. Axis4 není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte také možnost své údaje kdykoli upravovat nebo doplňovat. Tyto informace o Vás můžete využít i jako plnohodnotnou internetovou stránku, která slouží k prezentaci Vaší společnosti. 4. Axis4 umožňuje rychlé získávání informací o Vašich zákaznících, dodavatelích i konkurentech. například společná prezentace na podzimním Veletrhu zdraví a sociálních služeb v Bruntále. Projekt bude trvat dvanáct měsíců. Krátce Městské trhy Pravidelně každý měsíc vždy ve čtvrtek se budou na travnaté ploše v Bruntále (Tř. E. Beneše) konat prodejní trhy. Trhy budou 21. září, 19. října a 16. listopadu Na trzích se sejdou prodejci z celé ČR se širokým sortimentem zboží. (zr) Slezské vlastivědné sympozium zasedne v Bruntále V sobotu 16. září 2006 na odborném sympoziu v bruntálském zámku sejdou historici z Bruntálu a polských měst Opole, Wroclav a Głogówek. Mají připraveny referáty na témata: Historie města Bruntálu, Poválečný vývoj pohraničí v oblasti severní Moravy a Slezska, zejména v letech , Z dějin Řádu Německých rytířů na Moravě a ve Slezsku a další. Kromě referátů a odborné části a diskuze si účastníci prohlédnou zámek i město a jeho okolí. (zr) Vzhledem k přínosům k rozvoji podnikání v regionu se město Bruntál rozhodlo projekt Axis4 podpořit. Informace obsažené v katalogu budou propojené na internetové stránky regionu. Toto propojení přinese další výhody: Vaše společnost se zařazením do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane součástí podnikatelského prostředí a celkové infrastruktury v našem městě. Více informací o projektu Axis4 získáte na adrese: informačních centrech Hospodářské komory nebo na zelené lince Axis4 č (zr) Další informace z radnice, včetně usnesení orgánů města, najdete na internetových stránkách Neoznačený text na stránce a dále v listu: Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí Městského úřadu Bruntál

3 NÁŠ DOMOV Nemocnice nakoupila nové počítače za více než dva miliony korun Podhorská nemocnice nakoupila výpočetní techniku za 2, 3 milionu korun. Nové počítače, kterými vybavila 98 pracoviš, umožní zavést novou datovou sí. Ta zajistí lepší podmínky pro práci zaměstnanců a posune nemocnici na poli informačních technologií mezi zařízení, kde funguje moderní informační systém. (Pokračování ze str. 1) Podle vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Bruntále budou opravy na všech úsecích prováděny za provozu, v krajním případě bude přikročeno ke zprůjezdnění pouze jednoho pruhu. Nezbytná však bude maximální obezřetnost motoristů a na opravovaných úsecích snížení rychlosti na minimum. V minulém týdnu byla zahájena také oprava úseků silnice I/45 v Bruntále. Podle informace z Moravskoslezského kraje je v plánu v první etapě frézování a od 18. do 22. září podsádka živičného koberce v úseku silnice č. I/45 v kilometrech 24,172-25,450 (ulice Olomoucká, Dr. E. Beneše po ul. Zeyerovou), a to za částečného omezení silničního provozu, řízeného světelnou signalizací. "Nový hardware umožnil obměnu zastaralé techniky a zároveň doplnil vybavením potřebný počet pracoviš. Nakoupili jsme také nová serverová centra a propojili obě pracoviště nemocnice v Bruntále a Rýmařově datovou sítí. Součástí nákupu bylo i potřebné softwarové vybavení," upřesnil ekonomický náměstek ředitele Podhorské Dále je v harmonogramu od 9. do 10. září frézování a od 16. do 17. září podsádka živičného koberce v úseku silnice č. I/45 v kilometrech 24,172-25,450 (ulice Dr. E. Beneše a ulice Ruská mezi ulicemi Zeyerovou a Jesenickou). A to opět za částečného omezení silničního provozu, kdy bude vždy nemocnice, Ing. Roman Gavanda. Nemocnice současně zavádí i nový moderní intranetový portál pro týmovou spolupráci pracovníků nemocnice. "Zaměstnanci budou mít pružnější přístup k informacím potřebným pro kvalitní a přehledný chod nemocnice. Na tomto portále budou publikovány informace k řízení kvality péče o pacienta, k Lidé projevují zájem o budoucnost parku Srovnání současného stavu vchodu do parku z Kavalcovy ulice (dole) s návrhem jeho nové podoby. Foto Zahrada Olomouc (Pokračování ze str. 1) Městský park má v blízké budoucnosti poskytovat možnosti odpočinku pro příslušníky všech věkových kategorií, jeho součástí bude například dráha pro in-line, v návrhu jsou například také lanové atrakce pro děti. Na veřejném projednávání zaznělo několik konkrétních a konstruktivních doplňujících návrhů, které budou do studie zapracovány. Studie proveditelnosti tvorby regenerace městského parku na ulici Kavalcova v Bruntále poslouží jako významný podkladový materiál, jako základ pro další rozvoj parku. Následovat bude zpracování jednotlivých dílčích projektů navržených ve studii - regenerace parku bude rozložena do několika etap, jejichž realizace bude závislá na finančních možnostech města a bude trvat několik let. Podobný postup byl zvolen například také v případě budovaného hřbitova na Uhlířském vrchu, kde již v nejbližší době začne realizace naplánovaných prací na přípravě území. Opravy silnic už mění bruntálské ulice uzavřen jeden den jeden jízdní pás ve směru na Krnov a druhý den ve směru na Olomouc a provoz bude převeden po objízdné trase - ul. Zeyerova, Rýmařovská, Jesenická. V uvedených termínech bude přemístěna autobusová zastávka "Bruntál, autobusová stanice" na autobusovou zastávku "Bruntál, Zeyerova". Italové míří do Bruntálu Dvanáctičlenná delegace z partnerského města Castellarano v Itálii zavítá do Bruntálu ve dnech 27. září až 2. října. Italové přijedou na pozvání fotbalového týmu Bruntálští tygři, kteří pro ně připravili pestrý program. Sportovci obou zemí se utkají ve fotbalovém miniturnaji, kde změří síly společně s týmem zastoupeným představiteli Komunitního plánování sociálních služeb v Bruntále. Pobyt delegace je hrazen z prostředků Evropské unie prostřednictvím České národní agentury Mládež na projekty mezinárodních výměn mládeže. (ta) akreditaci nemocnice, k běžnému chodu oddělení i ekonomické informace," upřesnil ekonomický náměstek. Díky nové výpočetní technice bude Podhorská nemocnice poskytovat péči pacientům regionu na vysoké úrovni v souladu s moderními trendy. Simona Součková, tisková mluvčí nemocnice A N K E T A Jak se ti líbilo první den ve škole? Barbora Šestáková, 1.B, Základní škola a městské osmileté gymnázium Mě se to líbilo moc. I paní učitelka. Je taková hodná. Od babičky a dědy jsem dostala velký kornout sladkostí. Prvňáčci ZŠ Amos: Pavlínka Bobková: Je to tady moc hezké. Moc se mi tady líbí. Matěj Miklas Ve škole se mi líbilo. I spolužáci. Jana Vyhlídalová, 18 let, studentka Musím se tam teprve rozkoukat. Ale máme super třídu, takže to bude v pohodě! Bára Bílá: Já jsem se trochu styděla, ale těšila jsem se. Mám aktovku s podmořským světem. Martinka Bilíková: Já jsem se trochu bála, protože to tady neznám, ale moc se mi ve škole líbí. -dd-, -amal-

4 4 Přes dva tisíce žáků v základních školách Do základních škol v Bruntále chodí v letošním školním roce celkem žáků. Dalších 210 žáků studuje Městské osmileté gymnázium (Petrin). Do prvních tříd čtyř základních škol včetně nadační školy Amos nastoupilo letos v září dvě stě prvňáčků. Za školní docházkou dojíždí do Bruntálu zhruba 410 dětí z okolních obcí, nejvíce ze Starého Města a Vésky, téměř sedmdesát. (OŠ) NÁŠ DOMOV Školní rok začal pro mnohé s úsměvem. Také tyto dvě slečny, Eva Balogová a Tereza Májková se do školy nesmírně těšily: "Nová škola, noví lidé, nové podmínky. Prostě si musíme zvyknout!" konstatovaly studentky. -amal- Malá třída ve škole Amos Devět nových prvňáčků nastoupilo v září do Základní školy Amos. Bude je vyučovat třídní učitelka Michaela Šrubařová. Děti ve škole první den přivítala také představitelka nadace Amos, která školu zřizuje, Věra Lojkásková a zástupci města. Mezi prvňáčky panovala napjatá atmosféra plná očekávání. Obavy z neznámého prostředí se brzy podařilo paní učitelce rozplynout a děti se rozpovídaly o přípravách do školy. "Já jsem se vůbec nemohla dočkat jak jsem se těšila," řekla všem Kačka Franková. Školu bude letos navštěvovat celkem 47 dětí od první do páté třídy. Nespornou výhodou školy je, že se zde děti učí v malých kolektivech a učitelé tak mohou volit individuální přístup ke každému žákovi. -dd- Nová multimediální učebna v ZŠ a MOG bude sloužit žákům i studentům. Foto -dd- Petrin investuje do vybavení učeben Na zcela novou multimediální učebnu se mohou těšit žáci a studenti Základní školy a městského osmiletého gymnázia v Bruntále. Učebnu pro třicet dětí mohou využívat například k výuce jazyků a odborných předmětů. Každý z patnácti výkonných počítačů je napojen na internet. Třída je nová doslova od podlahy, včetně nábytku. Na stěně visí moderní Smart tabule. "Pro naši školu je někdy problém v možnosti dosáhnout na dotační tituly jako mají například jiné střední školy. Podařilo se nám však úsporným provozem a šetřením naspořit na tuto novou učebnu. Chtěli jsme zvýšit motivaci našich žáků a studentů k učení," uvedl ředitel školy Petr Novotný. Investice do nové učebny dosáhla zhruba 930 tisíc korun. Spolu s dalšími dvěma podobně vybavenými třídami se škola dostává na vysokou technickou úroveň, která zajiš uje dobré studijní podmínky nejen svým žákům a studentům, ale také Vysoké škole podnikání, která letos v prostorách školy otevře už třetí ročník bakalářského studia oboru Podnikání. -dd- Zahradní slavnost Berušky do typologie poskytovatelů sociálních služeb jako středisko rané péče podle klasifikace nového zákona o sociálních službách, který začne platit od nového roku," uvedl Michal Medek, předseda občanského sdružení Spolkový dům Mariany Berlové, které Berušku, jako jednu ze svých hlavních aktivit provozuje. Kromě dětského denního stacionáře pro zdravé i postižené děti a služby rané péče, pracuje ve Spolkovém domě Mariany Berlové informační a poradenské centrum, občanské sdružení Život a zdraví, Církev adventistů sedmého dne, dětský oddíl Pathfinder a keramický kroužek. Součástí zahradní slavnosti byla i prezentace různých organizací například občanského sdružení Eva a jeho klubu Klubíčko. Na jejich stanovišti se děti mohly pomazlit s malými psy, které sdružení Dogma z Hlučína pravidelně přiváží do Bruntálu na canisterapii. -dd- Keramický kroužek může rozvíjet talent uz ve velmi malém věku, jak dokazuje ani ne tříletá Terezka. (vlevo) Foto -dd- Zahradní slavností byl zahájen nový školní rok také na zahradě Spolkového domu Mariany Berlové v Bruntále. Pro děti i dospělé byl připraven pestrý program. Návštěvníci se seznámili s jednotlivými činnostmi, které se v tomto objektu provozují. Jednou z nich je i Centrum rané péče Beruška, které poskytuje odbornou péči zdravotně hendikepovaným i zdravým dětem předškolního věku. Přes potíže, které Beruška zaznamenala letos na jaře v souvislosti s nepřiznáním dotace na provoz zařízení, se činnost nezastavila. Nyní navštěvuje Berušku dvanáct dětí, z toho pět s postižením. O ně pečují učitelky, asistentky a praktikantky, externě je zajištěna nejen psycholožka a logopedka, ale také rehabilitační sestra. "Snažili jsme se oslovit sponzory i soukromé firmy, abychom mohli financování Berušky zvládnout. Chceme ji také zařadit Různé hry a soutěže mohly vyzkoušet děti na zahradní slavnosti Berušky. Foto -dd-

5 NÁŠ DOMOV Komunální volby se blíží, voliči budou rozhodovat o složení zastupitelstev obcí Kandidátky volebních stran pro komunální volby byly zaregistrovány Městský úřad v Bruntále příslušný jako registrační úřad ve smyslu ust. 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o volbách"), projednal podle ust. 23 odst. 1 zákona o volbách, kandidátní listiny volebních stran pro volby do zastupitelstva města Bruntálu, konané ve dnech 20. a 21. října 2006, a rozhodl o jejich registraci. Jedná se o tyto volební strany: Koalice politických stran: BRUNTÁL koalice politických stran Unie svobody - Demokratická unie, Občanská demokratická aliance s občany Bruntálu Politické hnutí: NEZÁVISLÍ Politické strany: ČSSD KDU- ČSL KSČM Moravané Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) ODS SNK Evropští demokraté Sdružení nezávislých kandidátů: Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Bruntál Všechny registrované volební strany, které podaly kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva města Bruntálu se mohou domáhat ochrany u Krajského soudu v Ostravě a žádat o soudní přezkum rozhodnutí o registraci volebních stran. Lhůta pro soudní přezkum stále běží. Ilustrační foto Předvolební propagace v městských novinách Náš domov Rada města na svém jednání 5. září schválila podmínky pro zveřejnění předvolební propagace volebních stran pro termín komunálních voleb do obecních zastupitelstev v městských novinách Náš domov. Každá z volebních stran může pro propagaci svého volebního programu využít městské noviny zdarma i za úplatu za těchto podmínek: a) zdarma v rozsahu max. 30 normalizovaných řádků formátu A4 pro jeden subjekt, včetně 1 fotografie nepřesahující šířku 2 sloupců novin, případně loga strany, v jednom vydání ND, b) za úplatu v ceně běžné řádkové nebo plošné inzerce další text nad rámec textu zdarma, maximálně však rozsahu 1 tiskové strany novin pro jeden subjekt, případně znovu opakovaný text. Předvolební inzerce bude zaplacena před vydáním v novinách Náš domov. Rada města dále vymezila pro předvolební propagaci prostor v novinách Náš domov v číslech 15 a 16/2006, které budou vydány ve dnech 27. září a 11. října Technické podmínky dodání materiálů ke zveřejnění: Registrované volební strany dodají své materiály ke zveřejnění redakci Našeho domova v těchto termínech: do 18. září 2006 (pro vydání 27. září) do 2. října 2006 (pro vydání 11. října) Materiály zpracované dle podmínek (viz výše) mohou zástupci stran v elektronické, příp. písemné podobě předat osobně v redakci nebo písemně poštou či elektronicky na adresu: Redakce Náš domov, Nádražní 20, Bruntál, Upozornění na změnu volební místnosti Rádi bychom bruntálské voliče upozornili na změnu sídla volební místnosti u volebního okrsku č. 4 a 17. Jedná se o volební místnosti, které dosud sídlily v budově závodu Moravolen. Nově budou lidé z těchto okrsků volit ve volebních místnostech v budově Úřadu práce v Bruntále, Květná 64. Odbor vnitřních věcí Městský úřad Bruntál Informace o počtu a sídle volebních okrsků Starosta města Bruntálu podle 15, písmeno g), zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů informuje: MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁL JE 19 VOLEBNÍCH OKRSKŮ volební okrsek č. 1: v budově Domu dětí a mládeže, Dukelská ul. 4, Bruntál volební okrsek č. 2: v budově Základní školy, Okružní ul. 38, Bruntál volební okrsek č. 3: v budově Základní školy, Okružní ul. 38, Bruntál volební okrsek č. 4: v budově Úřadu práce, Květná 64, Bruntál volební okrsek č. 5: v budově Domu dětí a mládeže, Pod Lipami 2, Bruntál volební okrsek č. 6: v budově Základní školy, Cihelní 6, Bruntál volební okrsek č. 7: v budově Základní školy, Cihelní 6, Bruntál volební okrsek č. 8: v budově Základní školy, Cihelní 6, Bruntál volební okrsek č. 9: v budově Základní školy, Cihelní 6, Bruntál volební okrsek č. 10: v budově Základní školy a MOG, Školní 2, Bruntál volební okrsek č. 11: v budově Základní školy a MOG, Školní 2, Bruntál volební okrsek č. 12: v budově Základní školy Bruntál, Jesenická 10, Bruntál volební okrsek č. 13: v budově Kulturního střediska, Dukelská 2, Bruntál volební okrsek č. 14: v budově Spolkového domu Mariany Berlové, Husova 2, Bruntál volební okrsek č. 15: v budově Kulturního střediska, Dukelská 2, Bruntál volební okrsek č. 16: v budově Střední školy řemesel Bruntál, (SOUaOU), Krnovská 9, Bruntál volební okrsek č. 17: v budově Úřadu práce, Květná 64, Bruntál volební okrsek č. 18: v budově Základní školy Bruntál, Rýmařovská 15, Bruntál volební okrsek č. 19: v budově Dřevokonu Kunov, Kunov 80 Bc. Stanislav Navrátil starosta města Bruntálu

6 6 NÁŠ DOMOV Komunitní plánování sociálních služeb na Bruntálsku SLEZSKÁ DIAKONIE, ORGANIZACE PRO KŘESŤANSKOU SOCIÁLNÍ PRÁCI PŘI SLEZSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ, A.V., AZYLOVÝ DŮM BETHEL V BRUNTÁLE Kontakt: Azylový dům BETHEL Kavalcova Bruntál tel/fax: (Jaroslav Vejmola, vedoucí střediska) Kontakt na ústřední orgán: Slezská diakonie, Na Nivách 7, Český Těšín, IČO , Co je naším posláním? Posláním azylového domu Bethel Bruntál je podpora těm, kteří se ocitli bez přístřeší. Podpora je zaměřena tak, aby se minimalizovala jejich závislost na systému sociální pomoci. Co je naším cílem? 1. Motivovat uživatele k větší aktivitě, k rozvíjení přirozených vloh a talentů. 2. Minimalizovat odkázanost uživatele na systému sociální pomoci. 3. Osamostatnění uživatele a odchod do vlastního bytu, k rodině. Azylový dům Bethel Komu je naše pomoc určena? Cílovou skupinu tvoří muži ve věku od 18 do 80 let, kteří z různých důvodů ztratili přístřeší (bezdomovci, neplatiči, navrátilci z výkonu trestu odnětí svobody). Podmínkou je plná mobilita a způsobilost k právním úkonům. Jaké služby nabízíme? - Celodenní ubytování Foto -dd- - Podpora při vedení domácnosti a sebeobsluhy - Podpora péče o sebe - Poradenství v oblasti bydlení a soc. problematiky - Pomoc při vyřizování dokladů - Hledání možností samostatného bydlení - Krizový pokoj - Šatník obnošeného šatstva Kde se nacházíme? Středisko se nachází nedaleko centra města, poblíž Střední průmyslové školy na Kavalcově ulici. Budova - bývalý internát SPŠ - je čtyřposcho ová. Azylový dům pro muže Základem naší práce je individuální práce s uživatelem. Výchozím bodem je ohled na možnosti, jenž uživatel má, na závažnost jeho situace, ve které se ocitl, a hledání konkrétních řešení. Práce postupuje od prvního kontaktu s uživatelem, jeho následnou adaptaci na služby, jež naše středisko poskytuje, až po jeho možné osamostatnění. Celková kapacita je 27 lůžek. Bethel Bruntál je realizován v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2007 díky finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a je spolufinancován rovněž státním fondem České republiky. Provoz azylového domu je financován i z příspěvků Města Bruntál. Renata Rychlíková koordinátorka KPSS Komunitní plánování Bruntál, Město Bruntál, Zdravotní ústav Ostrava a Klub Za starý Bruntál pořádají 11. listopadu 2006 v Kulturním domě Bruntál od 9 do 14 hodin II. ročník Veletrhu zdraví a sociálních služeb Prezentace zdravotních a kompenzačních pomůcek, odborná stanoviště zdravotních a sociálních služeb, měření tlaku a cholesterolu zdarma, ochutnávka zdravé výživy, bylinné čaje Vstup ZDARMA!!! Připraven je i bohatý doprovodný program. Součástí akce "POCHOD NEJEN SENIORŮ" (Bližší informace na samostatných plakátech) Letní tábor Společenství Romů Společenství Romů na Moravě uspořádalo letos v srpnu sedmý ročník letního tábora v Nové Vsi u Rýmařova. To, že tábor má již dlouhou tradici, se odrazilo na věku vedoucích, kteří v minulosti bývali dětskými účastníky tábora. A právě tito vedoucí dokážou nejlépe odhadnout a naplnit představy o ideálním táboře. Náplní prázdninového pobytu dětí v Nové Vsi byly mimo jiné pěší túry, společenské hry a další sportovní a kulturní vyžití. Poděkování organizátorů tábora patří Městskému úřadu v Bruntále, odboru sociálních věcí, za finanční přispění dětským účastníkům tábora. Marie Kandrová, Společenství Romů na Moravě Foto autorka Sbírka šatstva pro Bethel Pokud máte zájem přispět do sbírky obnošeného pánského šatstva pro azylový dům BETHEL je možné kontaktovat bu přímo na azylový dům Kavalcova 7 (bývalý internát SPŠ na konci slepé ulice), nebo na sekretariát Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Bruntále. Nejžádanější jsou pánské kalhoty, košile, trička, tepláky, mikiny, šus áky, svetry, kabáty, bundy, zimní doplňky, zachovalá obuv. Přispějete tím na provoz sociální služby tzv. "šatník obnošeného šatstva" pro sociálně potřebné. Mgr. Miroslav Hájek, vedoucí odboru sociálních věcí Vážení spoluobčané, byli bychom velmi rádi, kdybyste se k jednotlivých článkům na toto téma vyjadřovali. Případně napsali, jaká témata ze sociální oblasti Vás zajímají. Ve spolupráci s redakcí Našeho domova se budeme snažit publikovat co nejvíce odpovědí na vaše otázky. Podněty zasílejte na adresu: MěÚ, odbor sociálních věcí, Renata Rychlíková, Nádražní 20, Bruntál nebo na

7 NÁŠ DOMOV Řidiči dostali od policistů dárky Na konci prázdnin policisté v okrese uspořádali dopravně preventivní akci Auto je zbraň. Řidiči, kteří byli v úterý 29. srpna zastaveni dopoledne u benzinky na Olomoucké ulici v Bruntále mohli být překvapeni mimořádně milým dárkem z rukou policistů. Už loni například policisté rozdávali kontrolovaným řidičům videokazetu Nadace Malina s filmem "Bourá jen blb?". Tentokrát k němu přibyl další titul s názvem Auto je zbraň a instruktážní film. "Spojení dopravně bezpečnostní akce s distribucí instruktážního filmu s dopravní tématikou bylo v naprosté většině případů přijímáno řidiči příznivě," uvedla tisková policejní mluvčí bruntálské policie Lucie Krašteničová. Dopravní policisté měřili rychlost a prováděli běžné silniční kontroly. Kazety řidičům rozdávali pracovníci preventivně informační skupiny. Řidiči Na Zeyerově ulici v Bruntále došlo 27. srpna dopoledne k nehodě místního 57letého řidiče favoritu a sanitky. Řidič začal odbočovat se svým vozidlem na Policisté rozdávali na konci prázdnin řidičům, k jejich příjemnému překvapení, dárky v podobě videokazet. -amal- čtyřramenné křižovatce z hlavní na vedlejší právě v době, kdy byl předjížděn sanitním vozidlem VW Transportér. Řidič sanitky měl přitom oprávněně zapnuté výstražné zvukové zařízení, jelikož vyjel k se tak mohli radovat z balíčku tří kazet, z nichž dvě byly s tématikou bezpečnosti silničního provozu určené dětem. Cílem akce je pomocí distribuce filmů s preventivně dopravní tématikou přispět k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. "Naším záměrem je ukázat veřejnosti, že Policie ČR nejen přísně kontroluje dodržování Neslyšel houkající sanitku prý kvůli rádiu Na poličanech si nakonec nepochutnal Ve zkráceném přípravném řízení sdělili policisté podezření z trestného činu krádeže 47letému recidivistovi. Ten je obviněn z toho, že odpoledne 25. srpna využil nestřeženého okamžiku a v bruntálském obchodě si pod bundu zastrčil čtyři vakuově balené salámy značky Poličan v celkové hodnotě 220 Kč. Pak v klidu prošel okolo pokladen s úmyslem salámy ukrást. Za pokladnami byl jednou z prodavaček zadržen, salámy vrátil a byl předán Policii ČR. Policistům se podařilo odhalit zloděje, který letos v květnu a v červenci na hrázi Slezské Harty vykrádal auta. Poslední prázdninový den bylo v Krnově zahájeno stíhání 52letého muže z Ostravy pro trestné činy krádež a neoprávněného užívání cizí věci. Série případů se měl muž dopustit na odstavné ploše parkoviště u hráze přehrady. Vloupal se do peugeotu pro pánskou peněženku s hotovostí a kartami. případu. Vozy se srazily bokem a pravou přední částí. Řidič favoritu údajně sanitku neslyšel kvůli rádiu. Nikdo sice nebyl zraněn, ale na sanitce vznikla škoda za 50 tisíc a na favoritu za 10 tisíc korun. Azylant si vymyslel loupež, protože peníze prohrál Přepadení dvěma mladíky na Školní ulici v Bruntále oznámil policistům 2. září 20letý muž. Pachatelé ho měli shodit z kola a ukrást mu pět set korun. Přesto, že muž dokonce i označil dva podezřelé hochy, policisté šetřením na místě a zejména opětovným výslechem oznamovatele za přítomnosti pracovnice azylového domu, kde oznamovatel přebývá, zjistili, že k loupeži nedošlo. Mladík totiž peníze prohrál v automatech a svým oznámením chtěl zakrýt svou povinnost vyúčtovat mu svěřené finanční prostředky k zakoupení potravin. Případ byl odložen. Zloděj, který kradl na Hartě byl dopaden v Krnově Pak nasedl do své octávie a snažil se v bankomatu ve Vítkově na kartu vybrat peníze. Dvě z ukradených karet už byly zablokovány. Na další kartu vybral postupně třikrát po sobě částky v celkové výši Kč. Zloděj je obviněn, že v červenci na stejném místě vnikl do favoritu, ze kterého sebral dámskou peněženku se dvěma tisíci a doklady. Celkem způsobil škodu přes 17 tisíc korun. Stíhán je na svobodě. dopravních předpisů, ale snaží se komunikovat s řidiči a prevencí předcházet tomu, aby vůbec nemusely být sankce udělovány. Měli jsme trošku strach z reakce řidičů, ale setkali jsme se pouze s kladným ohlasem a vše proběhlo bez problémů" konstatovala Lucie Krašteničová. Stejná akce se konala tentýž den v Krnově. -amal- Nehody cyklistů: stále problém Dopravní policisté šetřili další dvě dopravní nehody cyklistů s těžkým zraněním. V neděli 3. září mezi Zátorem a Krnovem zachytila 16letá cizinka jedoucí na jízdním kole o přenosnou dopravní značku. Spadla na vozovku, způsobila si těžké zranění hlavy a je hospitalizována v nemocnici. Téhož dne v Široké Nivě jel 31letý muž na jízdním kole a pravděpodobně pod vlivem alkoholu nezvládl řízení a sjel do příkopu. Tam narazil do betonového koryta a utrpěl zlomeninu lebky. Osmdesátiletý řidič srazil chodkyni na přechodu Přímo na přechodu na Nádražní ulici srazil řidič škodovky chodkyni. K nehodě došlo krátce před polednem 31. srpna. Osmdesátiletý řidič přehlédl 54letou chodkyni na přechodu pro chodce a ve svém jízdním pruhu do ní narazil. Žena lehké zranění léčila týden. Požití alkoholu u obou účastníků nehody policisté vyloučili. Vloupal se pro salámy a vodku Zatím neznámý pachatel se poslední prázdninovou noc vloupal do prodejny na Dlouhé ulici v Bruntále. Bral i salámy, několik lahví vodky a fernetu, cigarety a oplatky. Vykopl také dveře vedoucí do kanceláře. Škodu dosáhla víc než šestnáct tisíc korun. Neoznačený text na stránce -dd- 7

8 8 Nové cestovní pasy obsahují čip s údaji Od září začal Městský úřad v Bruntále vyřizovat žádosti občanů o cestovní doklady, které mají bezkontaktní čip obsahující biometrické prvky, konkrétně elektronickou fotografii obličeje žadatele. Nový systém je úlevou pro žadatele, protože odpadá jejich starost o fotografii do cestovního pasu. Tu nyní zhotovují úředníci každému žadateli přímo v kanceláři pro podání žádosti. Jsou zde instalovány dvě buňky vybavené digitálními fotoaparáty. Úřady přestaly nabírat žádosti o původní typy cestovních dokladů v souladu se zákonem o cestovních dokladech již 21. srpna. Od začátku září eviduje odbor vnitřních věcí 21 žádostí o vydání nového pasu s biometrickými údaji. Pasovou fotografii nyní pořizují úředníci každému žadateli staršímu pěti let při podání žádosti. Správní poplatek za vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji s dobou platnosti deseti let činí 600 Kč pro NÁŠ DOMOV Foto -ddvšechny občany starší 15 let. Pro děti od pěti do patnácti let se platí 100 Kč a platnost pasu je pět let. Všechny nové biometrické pasy se vydávají ve lhůtě do 30 dnů. Vedle pasů s biometrickými údaji se stále vydávají cestovní doklady bez strojově čitelných údajů, kdy musí být předloženy dvě fotografie. Za "rychlovku, s dobou platnosti půl roku se platí 1500 Kč od patnácti let věku občana. Děti od 5 do 15 let zaplatí 1000 Kč za tento pas s dobou platnosti také půl roku. Dětem mladším pěti let se vydávají cestovní pasy za 50 Kč s platností jeden rok. Rovněž u tohoto typu pasu je nutno předložit dvě fotografie. Tento typ pasu se vyrábí do 15 dnů. Stávající cestovní doklady zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Od roku 2008 by měly být biometrické údaje doplněny ještě o otisky prstů. -dd- Gymnázium slaví 60 let V sobotu 7. října bude slavit Gymnázium Bruntál šedesát let od svého založení. Na programu oslav je prohlídka školy, o zábavu pro veřejnost se postarají studenti dopoledne i odpoledne na náměstí Míru. V bude v divadle akademie a v 19 hodin společenský večer v kulturním středisku. Termín registrace účastníků na oslavy školy byl posunut do 15. září. Více informací na a v příštím čísle ND. -dd- Začala škola, ale děti čeká také spousta volna a prázdnin Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna Vyučování začne ve středu 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Bruntál stanoveny na března Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září (MŠ) Nemocnice otevřela nové balneologické pracoviště Rýmařovské pracoviště Podhorské nemocnice otevřelo nový balneologický provoz. Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny tak může nyní poskytovat celé spektrum rehabilitačních služeb a nabídnout pacientům komplexní péči. "Náklady na vybudování balneologického provozu dosáhly téměř dvou milionů korun. Stavební úpravy si vyžádaly 1,3 milionu korun a vybavení zdravotnickou technikou stálo asi šest set tisíc korun," upřesnil ekonomický náměstek ředitele Podhorské nemocnice Ing. Roman Gavanda. Nově vybudované balneologické pracoviště nabízí podvodní masáže, dále také minerální, přísadové a uhličité koupele, perličkové koupele, vířivé končetinové koupele, Kneippovy šlapací koupele či lymfatickou hydromasáž. Pacienti totiž mají k dispozici tři nové velké vany - perličkovou a dvě podvodní, kde mohou podstoupit celotělové koupele, dále má oddělení také dvě malé vířivé vany pro rehabilitaci horní a dolní končetiny. "Balneologické pracoviště nebylo nikdy součástí lůžkového oddělení na pracovišti v Rýmařově, je to proto pro nás zcela zásadní změna k lepšímu. Pacientům nyní můžeme nabídnout prakticky všechny formy rehabili- Nové provozy pro rehabilittaci jsou otevřeny v rýmařovském pracovišti Podhorské nemocnice. Slavnostního otevření se zúčastnili i představitelé rýmařovské radnice. Foto ZN tace," uvedl primář oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Podhorské nemocnice MUDr. Arnold Pavlík. Očekává, že s otevřením vodoléčby se také zvýší počet pacientů. "Počítám, že se by se jejich nárůst mohl pohybovat kolem pětadvaceti procent," řekl primář s tím, že to budou pacienti nejen z Rýmařova, ale opět také z Bruntálu a okolí. Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny má lůžkovou i ambulantní část. Kromě vodoléčby mohou pacienti po úrazech, operacích, s vrozenými vadami či jinými onemocněními využít moderně vybavené fitcentrum, elektroléčbu, laseroterapii či CO2 injekční terapii. Školení fyzioterapeuti provádějí všechny druhy masáží - reflexní, klasické či čínské, lékaři potom také akupunkturu a akupresuru. Simona Součková, tisková mluvčí

9 NÁŠ DOMOV Senioři spojili procházku se zdravým mlsáním Oslava zdravého stárnutí byla mottem 1. ročníku Pochodu nejen důchodců, který se uskutečnil v pondělí 4. září pro obyvatele Domova důchodců v Bruntále. Na startu se ve vestibulu domova se shromáždilo sedmnáct účastníků za asistence pracovníků domova. Zvolená trasa pochodu vedla na náměstí Míru Bruntále za dodržení bezbarierovosti, nebo akce se účastnili i tři vozíčkáři. Účastníkům zpříjemňovalo už tak skvěle strávené odpoledne i sluníčko, a tak mohli někteří pochytat i trošku "bronzu". Posezení na čerstvém vzduchu je přece jenom příjemnější a v cukrárně na náměstí si je všichni zpestřili i "zdravým mlsáním". "Je to tady opravu pěkné, počasí nám přeje, prostě si to užíváme. A dáváme si do nosu," zhodnotil příjemné odpoledne jeden Seniorům přálo na malém výletě městem i pěkné pozdní letní počasí. Foto -amal- z účastníků. "Chtěli jsme viditelným kreativním způsobem a odbouráním bariér mezi generacemi docílit pozitivního náhledu na stárnutí, vyplnit volný čas a nabídnout způsob setkání s novými lidmi," vyzdvihla hlavní cíle této aktivity Pavla Bojanovská z oddělení podpory zdraví Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pracoviště Bruntál. Všichni jistě také přivítali výklad Josefa Cepka z Muzea Bruntál o historii města, který byl bohatý na zajímavá fakta. Pochod pokračoval kolem náměstí a historického jádra města Bruntálu a okružní trasa dlouhá 2,5 km dovedla účastníky pochodu zpět k branám domova. Každý účastník obdržel pamětní list a dárek v podobě drobných výrobků klientů Sagapa - centra pro mentálně postižené v Bruntále. Druhá část Pochodu nejen seniorů je plánována na 7. října ve Vrbně pod Pradědem při příležitosti Dne zdraví a třetí část 11. listopadu opět v Bruntále souběžně s Veletrhem zdraví a sociálních služeb. -dd-, -amal- Uzávěrka fotosoutěže 15. září Nová fotosoutěž, kterou redakce ND vyhlásila nese název Můj letní zážitek. Objektivy fotografů se měly zaměřit na dokument či reportáž svého či zaznamenaného zážitku, který přináší letošní léto. Oceníme pohotovost, nápad a vtip, snímky typu "Byli jsme při tom". Každý autor ještě do 15. září může poslat maximálně pět snímků, nejlépe elektronickou poštou na adresu: případně Redakce Náš domov, Nádražní 20, Bruntál. Dosud poslalo fotografie osm autorů. Nejlepší snímky oceníme a zveřejníme v příštím vydání ND 27. září. Redakce Ilustrační foto -dd- Slavnost v kostele V neděli 8. října 2006 bude v bruntálském farním kostele slavnost žehnání nového obětního stolu. Nový obětní stůl z mramoru, jehož autorem je architekt Josef Opatřil z brněnské diecéze nahradí provizorní dřevěný, který zde byl od sedmdesátých let. Z kvalitního tvrdého dřeva je vyroben také sedes pro předsedajícho a dva menší pro koncelebranty z dílny bruntálského řezbáře Františka Nedomlela. Více čtěte v příštím vydání ND. -dd- Zapomenuté výročí zapomenuté školy Nová budova pro obecnou školu ve Valšově ze dne 30. srpna Pohlednice vydaná k otevření školy. Psát o škole ve Valšově, kde už této kdysi pro obec zcela nezbytné instituci dávno dali sbohem z důvodů zcela zřejmých, je ohlédnutí za něčím, co už nebude. Ale kolik lidí asi ví, že právě ve Valšově byla právě před sedmdesáti lety otevřena slavnostně česká obecná škola? A že to byla událost plná slávy Žel i obav z budoucnosti českého živlu? Dle pamětníka K. B. začala slavnost průvodem od nádraží k nové budově. Prý na tisíc lidí se sem sešlo či lépe sjelo. Vesměs Češi, republice více nebo méně věrných Němců bylo méně, mezi nimi i pár místních. Většina tu slavnost ignorovala. Někteří s nenávistí. Slavnostní řečník z Ministerstva školství a národní osvěty v Praze s patosem přednesl verše, zazněla státní hymna, páska byla přestřižena. Na schodě do školy stál Sokol v kroji s rudou košilí a deklamoval: "Na moravské hroudě věrná srdce bijí/ a ve slezských šachtách horká proudí krev./ Jako hradba stojí připraveni k boji, /od Beskyd až k Dyji bratrský zní zpěv." Ten Sokol se jmenoval Lepařík, je podepsán na pohlednici a nacisté mu tu deklamaci nezapomněli. Zemřel v koncentráku. Po slavnosti nastaly všední dny. Do české školy docházelo asi tucet dětí, vesměs zaměstnanců českých drah, pošty a četnictva. Také dva němečtí žáci. Ale to trvalo jen dva roky. Na podzim roku tisíc devět set třicet osm se stala z české školy opevněná četnická stanice čelící za nocí anonymní střelbě. Češi pak měli celé dvě hodiny na to, aby Valšov opustili posledním vlakem do Olomouce. Každý si vzal co unesl a co se vešlo do vagónu. Jeden zachraňoval kufr českých knih. Ale to už by bylo o životě české menšiny ve Valšově, tehdy se říkalo Valšovu u Rýmařova. Patřil tam okresem. Jaroslav Chytil Lomnice u Rýmařova

10 10 Z redakční pošty: Otevřený dopis NÁŠ DOMOV Vážený pane starosto, bydlím již dvanáctým rokem ve městě Bruntál na ulici Rýmařovská. Kdysi příjemné bydlení v klidné části města, se v poslední době stalo noční můrou všech slušných lidí, a to zejména kvůli obyvatelům ulice Dlouhé a nezájmu představitelů města tuto situaci řešit. Od Vašeho zvolení do funkce starosty jsem Vás několikrát navštívil osobně, někdy i se zástupci nespokojených obyvatel a žádali jsme Vás o řešení vzniklé situace, abychom mohli zase důstojně žít a nemuseli se stydět za to, kde bydlíme. Bohužel musím konstatovat, že za celé Vaše funkční období se Vám dařilo vyhýbat se řešení této otázky, takže se tato stala již neúnosnou. Dnes si již nikdo na ulici Rýmařovské nedovolí otevřít okno, ani v době letních veder, protože by musel akceptovat hlasitou směsici cikánských písní a marně přemýšlím, kdy jsme se naposledy v noci v klidu vyspali, aniž jsme museli volat Městskou policii, aby sjednala na ulici Dlouhé pořádek? Vlastně promiňte, Vy a zastupitelé města jste udělali dost. Zřídili jste funkce mnoha rómských poradců, placených z našich peněz, kteří se s malými Rómy učí, organizují jim volný čas, dohlíží, aby navštěvovali školu a spoustu dalších věcí, za které jsou u normálních lidí zodpovědní rodiče. Vybudovali jste jim několik hřiš, o které Vás marně žádáme i my, co zde bydlíme, ale bohužel, nejsme "zatím" problémoví, takže máme smůlu. A nesmím zapomenout na to nejdůležitější - zřídili jste komisi, která se situací na ulici Dlouhé má zabývat. Komisi, která sice nemá žádné kompetence, není schopna nic vyřešit, ovšem byla zřízena. Vlastně ani nevím, na co si stěžuji? Že se v noci nevyspím? Máme přece legii rómských poradců, tak přibereme dalšího. Že si přes den připadám jako v lunaparku, kde je od každé atrakce slyšet jinou hudbu? Vybudujeme jim nové hřiště. Že je všude v okolí nepořádek, pytle s odpadky vyházené přímo z oken, mezi nimiž pobíhají potkani? Zřídíme další komisi. Ovšem k čemu to všechno je? Ani jeden krok, který jste učinili, nevedl ke zlepšení situace. Snažíte se vychovávat malé Rómy, ale zapomínáte, že pro každé dítě jsou vzorem jeho rodiče. Pokud nebudete důsledně působit na ně, důsledně vyžadovat dodržování společenských konvencí, jsou jakékoliv jiné investice pouze vyhozenými prostředky. Potěšilo by mě mnohem více, kdybyste udělali jednu věc, ale takovou, která povede k zavedení klidu a pořádku v této lokalitě, aby se slušní lidé v noci vyspali a přes Takto vypadal prostor pod okny bytů v Dlouhé ulici letos na jaře, kdy roztál poslední sníh. den mohli důstojně žít. Takové jednání by však vyžadovalo odvahu učinit nepopulární kroky, která Vám prostě chybí. Možná se ptáte, proč to vytýkám právě Vám? Kdo jiný by však měl být zodpovědný za dění ve městě, než starosta, rada města a zastupitelstvo? Blíží se komunální volby. Ještě nejsem rozhodnutý, koho budu volit, ale již vím, koho volit nebudu. Můj hlas a věřím, že hlasy spousty mých spoluobčanů získá ten, kdo bude mít odvahu věci řešit, nikoliv o nich pouze diskutovat. Mgr. Radek Maus Foto autor Z redakční pošty: Odpově Vážený pane Mausi, úvodem děkuji za Váš dopis, s jehož obsahem, ač je místy velmi kritický, se musím v některých ohledech ztotožnit. Stav lokality velmi dobře znám, a to nikoliv pouze z podobných referencí, ale také a především na základě mého osobního poznání. Vím, že situace v této části Bruntálu je velmi neutěšená, ale také z vlastní zkušenosti vím, že řešit ji je velmi obtížné. Musím se ohradit proti tvrzení o nezájmu představitelů města. Opak je pravdou, Západní lokalita patří mezi témata stálého zájmu nejen mého, ale i všech orgánů tohoto města, jeho pracovníků a dalších lidí. A mohu též konstatovat, že pokud sahá míra našeho vlivu, potud naše snaha přinášela a přináší výsledky. Za všechny mohu připomenout obnovu veřejného osvětlení v této části města, předlážděné chodníky na Rýmařovské ulici, demolici objektu staré kotelny, současnou rekonstrukci ulic Jezdecká a U Stadionu, ale také sociální práci, o které píšete (a která není plně financována z rozpočtu města), zavedení funkce placeného domovníka v bloku městských domů, instalaci kamerového bodu, jenž umožňuje sledovat situaci v lokalitě městské a státní policii, i samotnou práci městských strážníků. Je doložitelné, že žádný z podnětů, které městská policie dostala, nezůstal bez odezvy. Pohyb strážníků v lokalitě je častý a přestože je to mnohdy velmi obtížné, prokazují schopnost rychlé a účinné reakce. Pokud jde o romského poradce, jeho práce si nesmírně vážíme. Přestože se může zdát - vzhledem k jeho aktivitě - že poradců máme legii, nemáme. Pan Jozef Baláž pomáhá velmi významně situaci v lokalitě řešit konkrétními způsoby, a to nejen jako pracovník úřadu, ale i ve svém volném čase v rámci občanského sdružení Liga. Například vybudování zmiňovaného hřiště bylo čistě občanskou záležitostí organizovanou tímto sdružením a financovanou z nadace Via. Nikoliv z rozpočtu města nebo státu. Pro každé dítě jsou vzorem jeho rodiče, v tom s Vámi samozřejmě také souhlasím. A právě prostřednictvím romského poradce, terénního sociálního pracovníka, koordinátorky prevence kriminality a pracovníků sociálního odboru se snažíme nejen v této lokalitě působit tak, aby každý odpovědný člověk respektoval společenské konvence a dodržoval zákony. Činíme tak v rámci možností, které máme. Bohužel, pokud jde o Západní lokalitu, naše možnosti jsou značně omezené. Jak možná víte, část lokality, která vykazuje největší neklid a která je patrně i Vám trnem v oku, nespadá plně do našeho vlivu. Neovlivníme, kdo se sem nastěhuje, neznáme lidi, kteří se zde ubytují, nezveme je, neudělujeme jim trvalé pobyty. Na druhou stranu tito lidé nezískávají vztah k našemu městu, takový, aby si jej skutečně vážili, a zároveň postrádáme způsoby, kterými bychom je mohli motivovat, nebo páky, které bychom na ně mohli použít. Komunikace s majitelem dotčených nemovitostí je naprosto nedostatečná a zcela odpovědně Vám píši, že nikoliv naším dílem. Několikrát jsme dotyčného majitele kontaktovali a iniciovali s ním schůzku, ale jakýkoliv výsledek, prospěšný pro obyvatele města, blokuje jeho pasivita a možnosti, které mu poskytuje platná legislativa. Tím samozřejmě nechci ani naznačit, že jakoukoliv další snahu považujeme za marnou. Naopak. Ve chvíli, kdy budeme moci vývoj v lokalitě výrazněji ovlivňovat, budeme schopni navrhnout a uskutečnit patřičné, třeba razantní kroky. Přes to všechno musím zopakovat, že se všemožně snažíme situaci v Západní lokalitě měnit k lepšímu. Jedním z následujících kroků, který můžeme učinit, bude ještě důraznější postup městské policie, ale i Policie ČR při snaze o dodržování veřejného pořádku v lokalitě. Snad brzy zaznamenáte zlepšení. S přáním všeho dobrého Bc. Stanislav Navrátil, starosta města

11 NÁŠ DOMOV Z historie města Úplný konec úspěšné bruntálské firmy na zpracování lnu Přádelna Moravolen měla světový věhlas V dubnu 2004 byla definitivně ukončena výroba v někdejším národním podniku Moravolen Bruntál. Dnes, ve druhé polovině roku 2006 zde již nestojí ani někdejší továrna, která musela ustoupit nové výstavbě supermarketu. Připomeňme si několika slovy a fakty historii tohoto průmyslového podniku a jejich prostřednictvím i textilní tradici, která tímto aktem definitivně v Bruntále skončila. Název průmyslové město - získal Bruntál počátkem 19. století, kdy zdejší domácí zpracovatelé lnu, kteří se zde objevují počátkem 16. století, počali nabízet svoje výrobky na trzích v Brně. Tam zboží tehdy donášeli na zádech a pěšky. První obchody byly úspěšné a další zboží bylo dováženo již koňskými potahy. Cesta do Brna, která trvala tři dny, skýtala tkalcovským mistrům nejen různou zábavu, ale na trhu i větší přehled o vyráběném zboží. Dobrým odbytem bruntálského zboží na trhu toto odvětví vzkvétalo, zvláště poté, co v roce 1826 přivezl ze svých vandrovních cest tkalcovský mistr Florián SCHNEIDER první žakarový stav. Podle tohoto prototypu, zhotovil bruntálský stolař Jan RAAB další stav, který ihned zakoupili majetnější tkalci. Výroba se nejen zkvalitnila, ale i zvýšila, a bylo možno dobývat další trhy ve Vídni, Pešti, a Prusku. Na trzích ve Vídni si zboží povšimli zástupci amerických firem, další smlouvy měly být sjednány již přímo v Bruntále. Úspěch na americkém trhu Celý Bruntál pracoval výhradně pro Ameriku, ačkoliv se toto podnikání stalo později bruntálským tkalcům osudným v tom, že v Americe byly postaveny mechanické tkalcovny, byla zvýšena cla, čímž byla omezena poptávka v Bruntále, kde i nadále přetrvávala zastaralá ruční výroba. Další pohromou byla skutečnost, že nebyly vazby na domácí trh. Vzhledem k tomu, že zde nebyla železniční doprava a výstavba silnic byla rovněž v počátcích, byla doprava příze, které bylo potřeba velké Historická budova bývalé přádelny lnu ustoupila výstavbě nového supermarketu, který bude otevřen letos na podzim. Foto Alena Jančíková množství, velice obtížnou. Nastalou krizi, která trvala několik roků, zdolala až výstavba mechanických tkalcoven. Nejen pro usnadnění zásobování přízí, ale i exportu hotových výrobků byla v Bruntále založena první mechanická přádelna akciovou společností s názvem "Mechanická prádelna lnu a konopí v Bruntále" v roce 1865, která brzo přešla do vlastnictví firmy František a Antonín Heinzové. Tato společnost v roce 1877 změnila majitele, když byla zakoupena firmou C.B. Schneider se sídlem v Bílku (dnes na území Polska). V roce 1906 se opět měnil majitel, kterým se stal obchodník Václav Florián Olbrich, starosta města Bruntál. Firma W.F. Olbrich byla založena v Bruntále jako obchod se smíšeným zbožím a majitel koupí firmy od Heinzů získal nejen tovární objekt i se zařízením, ale i pozemky, dva obytné domy, sklad a dvě stodoly. Za vše zaplatil zlatých, když hned složil zlatých. Zbytek částky splácel vždy ve čtvrtletních splátkách. Olbrichové podnikají Tak se v Bruntále,, objevila" nová firma s názvem,,bruntálská přádelna lnu W.F. Olbrich"se sídlem v Bruntále. Na tomto místě předesílám, že název,,olbrich" se pro poválečnou továrnu mezi zaměstnanci natolik vžil, že jsme se s ním mohli setkat do dnešních dnů. Firma byla první firmou jednotlivce, jehož prvním krokem bylo provedení nákladné reorganizace zastaralého provozu a výstavba nových provozů. Po takto provedené reorganizaci zde pracovalo asi na pěti tisících vřetenech průměrně dvě stě dělníků. Ke dni 1. ledna 1911 přistoupili jako společníci Alfréd a Waltr Olbrichové a tak byla založena veřejná obchodní společnost W.F. Olbrich v Bruntále. Tento stav trval do roku 1930, aby v roce 1932 zvýšily své podíly ve firmě další Olbrichové. Stejná situace nastala v roce 1936 a V roce 1938 se zde vyráběla lněná a míchaná příze (len a celulóza) v měsíčním množství kop. Po celou dobu války nebyl provoz omezen válečným stavem a výroba v tomto množství byla do konce II. světové války. Další osud tohoto majetku byl částečně spojen se jménem Karla Hermana Franka, který byl u majitelů častým hostem a za jeho pomoci firma Olbrich majetek firmy G. Marburg a synové, tkalcovna v Bruntále a Moravském Berouně. Firma byla G. Marburgem založena v roce 1870, jako ruční tkalcovna a v následujících letech byla významným bruntálským podnikem, který v roce 1890 čítal již 600 ručních stavů. Mechanický provoz byl zaveden v roce 1892 a v roce 1913 zde bylo již 448 mechanických stavů. Vyrábělo se zde lněné damaškové zboží, lněné a pololněné a bavlněné zboží, ubrusy s třásněmi, froté zboží, žakarové zboží všeho druhu, lůžkoviny. Firma měla vlastní konfekci a vyšívala vlastní zboží, které vyvážela do Holandska, Německa, Belgie, Itálie, Dánska, Anglie, Francie, Kanady a do jižní Ameriky. V době hospodářské krize ( ) byl provoz silně omezen a ztížil se i přepychový život financovat stát. Stalo se částkou 4,5 milionu korun a dozor nad podnikem vykonával,,pozemkový fond v Brně". V roce 1938 vlastnila firma sice 461 tkalcovských strojů, ale v provozu bylo pouze Definitivně byl závod otevřen v roce Poté zde byla výroba polních telefonů. Národní správa byla na firmu W.F. Olbrich stanovena výměrem Zemského národního výboru Brno, expozitura Moravská Ostrava 30. srpna 1945 a národními správci byli stanoveni Ke 100. výročí založení přádelny byla vydána pamětní medaile, kterou dostávali zaměstnanci za dlouholetou práci. František Říhovský, Rudolf Kocián a Josef Šlesinger. Do národního podniku Moravolen se sídlem v Šumperku byla zařazena jako konfiskát 1. ledna Konec lněné výroby V následujících letech až do zrušení výroby, byl podnik Moravolen Bruntál jedním z pilířů bruntálského průmyslu, kde pracovaly stovky a bez nadsázky možno říci i tisíce zdejších obyvatel města a okolí. Je holou skutečností, že tento závod byl posledním závodem tohoto druhu v Bruntále, když již postupně byly zrušeny závody Machold a Plischke. Likvidací tohoto posledního závodu skončila definitivně i lněná výroba v našem městě, která Bruntál v minulosti tak významně proslavila. Josef Cepek, kronikář města Bruntál

12 12 NÁŠ DOMOV Výstava obrazů a skla Ve velké výstavní síni bruntálského zámku bude ve čtvrtek 14. září zahájena výstava, kterou by si neměli nechat milovníci umění ujít. Malířka Catherine Cabaniss je u nás známá spíše jako manželka amerického velvyslance. Od začátku roku 2004 žije a tvoří v Praze. Ve Spojených státech amerických se uskutečnila řada jejích samostatných výstav a neméně byly její práce prezentovány i na výstavách kolektivních. Získala několik ocenění. Spolu s jejími obrazy se představí díla sklářského výtvarníka a malíře Vladimíra Kopeckého, který je od roku 1990 vedoucím profesorem ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Výstava potrvá do 12. října. -dd- KINO CENTRUM Kč ZEPTEJ SE PRACHU drama USA, 98,titulky, 15+, premiéra ART KINO Kč ODVAHA MILOVAT drama, Francie, 103', titulky, 15+, premiéra. Obraz Cathrine Cabaniss. Kulturní servis GALERIE V KAPLI Jitka BRŮNOVÁ - umění&věda Tiché ozvěny světla vernisáž v 17 hodin ART GALERIE PENSION v pensionu U řeky v Karlovicích Do Božena SPÁČILOVÁ obrazy a artprotis Divadelní předplatné na rok 2006/2007 Bricaire Lassayques VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to jmenujete? (středa ) V hlavní roli Ondřej Vetchý Městská divadla pražská Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy ČTYŘI POKOJE DO ZAHRADY (čtvrtek ) Komedie o čtyřech dějstvích. Hrají Jana Brejchová, Pavlína Filipovská, Jiří Ptáčník, Dana Morávková /Adéla Kačerová - Kubačáková, Martin Kubačák /Jan Révai a Jan Kačer. Gustav Skála ZKROCENÍ aneb Shakespeare to psal pro mladší (pátek ) Něžná komedie o tajemstvích hereckého řemesla. DIVADLO METRO Praha Kč RYCHLE A ZBĚSILE: Tokijská jízda 17.45,20.15, pouze akční film USA,104', titulky, Kč TOMMYHO PEKLO komedie Norsko, 95', titulky, 15+, premiéra Kč, BESTIE KARLA drama USA, 99', 18+, titulky, premiéra ART KINO Kč ŽENA MÉHO MUŽE drama Francie, 105', 15+, titulky, premiéra Kč ZA PLOTEM 17.30, také v animovaný USA, 83', přístupný, český dabing, premiéra Kč SILENT HILL 17.45, horor USA, 126', 15+, titulky, premiéra ART KINO Kč ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ drama Francie, 85', 15+, titulky, premiéra Kč PIRÁTI Z KARIBIKU: Truhla mrtvého muže 17.45, dobrodružná komedie USA, 151', 12+, titulky, premiéra Johny Depp - Piráti z Karibiku MĚSTSKÉ DIVADLO BRUNTÁL tel , středa v 10 hodin E. O Neill SMUTEK SLUŠÍ ELEKTŘE Nenechte se mýlit názvem, hra je sice velmi inspirována antickou tragédií, ale odehrává se v letech po válce Severu proti Jihu. Hraje Slezské divadlo Opava. Vstupné 40,-Kč, určeno pro ZŠ, SŠ Připravujeme na měsíc říjen Čochtan vypravuje / Divadelní společnost Josefa Dvořáka Praha / THE BEST OF 3 / Screamers Praha / Mrazík - nedělní pohádka / Docela velké divadlo Litvínov Čtyři pokoje do zahrady - v předplatném /MD Praha / VÝSTAVY výstavní síň zámku CATHERINE CABANISS - obrazy Vladimír Kopecký - sklo vernisáž v 17 hodin MĚSTSKÉ MUZEUM V RÝMAŘOVĚ Anežka a Miroslav Kovalovi ze Sobotína Malba - kresba - fotogramy Výstava potrvá do 4. října 2006 KLUB ZA STARÝ BRUNTÁL tel.: , , sobota v 8.46 hodin odjezd vlakem z Bruntálu návštěva Opavy na pozvání spolku STOPA sobota v 9.55 hodin odjezd vlakem výlet na zříceninu hradu Strálek z cyklu Putování po slezských a moravských hradech (z Rýmařova pěšky na Strálek asi 4 km) sobota 14. října výlet na jižní Moravu "Putování po slováckých vinohradech" odjezd z Bruntálu autobusem bude upřesněn v novinách a na vývěsce na náměstí. Nutno se přihlásit u paní Havlíčkové v galanterii naproti Hrušky * * * POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU a při burčáku se koná 5. října od 19 hodin na FARMĚ v Kočově, objednávky - tel.: Jery Herman HELLO DOLLY! (čtvrtek ) Muzikál, hraje Slezské divadlo Opava. Friedrich Schiller MARIE STUARTOVNA (úterý ) Divadlo Šumperk William Shakespeare VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ (čtvrtek ) Těšínské divadlo. březen / duben - v jednání Jaromír Nohavica - Renata Putzlacher - Radovan Lipus - Tomáš Kočko TĚŠÍNSKÉ NIEBO - CIESZYŃSKIE NEBE ( ) Těšínské divadlo. V divadelní sezóně 2006/2007 odehrajeme osm titulů a jedno představení dle vlastního výběru z naší celoroční nabídky (kupón). Cena - přízemí 730,- Kč, balkón 600,- Kč. Bližší informace o předplatném podá Městské divadlo Bruntál, telefon: ,

13 NÁŠ DOMOV Koncertní sezóna 2006/2007 Předplatné Kruhu přátel hudby 20. října - Farní kostel Svatováclavský hudební festival 15. listopadu - bruntálský zámek Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj 11. prosince - Městské divadlo Jitka Zelenková, Smíšený pěvecký sbor Bruntál - zpěv J. Zelenková M. Levický leden - sál ZUŠ Martin Levický - klavír 7. února - sál ZUŠ Snítilovo kvarteto - laureát mezinárodní. rozhlasové soutěže Concertino Praga 1999 Roman Hranička - housle, Matěj Polášek - housle, Barbora Veisová - viola, Šimon Veis - violoncello březen - sál ZUŠ Puella trio Terezie Fialová - klavír, Eva Karová - housle, Markéta Vrbková - violoncello 25. dubna - zámek Bruntál LYRA DA CAMERA - Mistři německého baroka Jitka Navrátilová - cembalo, Johana Rosická - soprán, Kateřina Chudobová - flétna, Bledar Zajmi - violoncello Jumping drums hraje už téměř dva roky ve složení: Bára Pospíšilová, Katka Pražáková, Vašek Brantál, Milan Bartoš, Radek Batoušek a umělecký vedoucí a sólista kapely Ivo Batoušek, který kapelu v roce 1999 založil a o rok začala její spanilá jízda po českých zemích. Dnes je Jumping drums vítaným hostem festivalů, zájem je o jejich koncerty i klubová vystoupení a cédéčka. Foto archiv kapely Bubeníci Jumping drums chystají pestrý podzim Bruntálská bubenická kapela Jumping drums se po perném létu připravuje na podzimní vystoupení. Už minulou sobotu viděli bubeníky návštěvníci koncertu v Moravskoslezské Kočově, kde hráli společně s kapelou Hradiš an. Spolupráce s jejím kapelníkem Jurou Pavlicou bude pokračovat i v dalším projektu, kterým je komponovaný pořad Chvění. Ten předvedou bubeníci v sále Obecního domu v Praze 18. září a bude se na něm podílet také orchestr FOK. Na konci prvního školního týdne zahájil dětský sbor Rosnička přípravu na další sezónu. Děti mezi sebou rády přivítají nové zpěváky i z jiných bruntálských základních a středních škol. Pravidelné zkoušky pod vedením sbormistra Jaroslava Číhala se konají v pondělí a v pátek od "Připravujeme se na samostatné vystoupení se sibiřskými zpěváky z Altaje a chceme se soustředit na listopadový koncert v krnovském klubu Kofola. Věřím, že tam za námi přijedou i bruntálští fanoušci," řekl umělecký vedoucí souboru a sólista Ivo Batoušek. V jednání je také termín vystoupení v bruntálském Bar-baru. V nabitém programu Ivo Batouška je také natáčení několika dílů o hudební terapii pro televizní pořad Pomáhejme si. -dd- Rosnička zahajuje a láká nové zpěváčky v prostorách ZŠ a MOG v Bruntále ve 3. poschodí. Sbor mohou navštěvovat děti od 3. třídy, ovšem i mladší školáky mohou rodiče přivést, aby si zpívání vyzkoušeli. Rosnička se již koncem listopadu zúčastní celostátní soutěže v Novém Jičíně, v prosinci odjíždí do Prahy na adventní festival, dále bude vystupovat na adventních koncertech v Německu a pochopitelně na Bruntálském adventu. Sbor velmi dobře reprezentující Bruntál doma i v Evropě přivítá další zájemce o sborové zpívání na svých zkouškách. (zr) LYRA-DA-CAMERA 16. května - farní kostel Concerto con flauto Julie Braná - barokní flétny, Edita Keglarová - cembalo Změna programu vyhrazena. Cena abonmá: 500,- Kč, 300,- Kč (studenti a senioři), jednotlivé vstupné: 100,- Kč, 75,- Kč/ studenti a senioři. Dětský pěvecký sbor Rosnička. Foto archiv sboru. Oblastní skupina agility Alfa Bruntál zve na VII. ročník bruntálské výstavy voříšků MISS ALFA v sobotu 7. října 2006 v zámecké zahradě Dopoledne proběhnou psí hrátky, soutěžit se bude v disciplínách nejvyšší skok, nejdelší skok, nejrychlejší sprint na 50 metrů, nejlépe upravený pes, nejlepší trik, nejdelší jazyk. Prezence účastníků Psích hrátek je od 9,00 do 9,30 hod. Začátek soutěží v 9,30 hodin. (zr)

14 14 NÁŠ DOMOV S P O R T L I V E Šmilovského 663, Bruntál, tel.: nabízí: POSILOVNA Po - Pá 9:00 21:00 So Ne 13:00 21:00 JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 45 Kč interval cvičení je časově neomezený PERMANENTKY: Jsou určeny pravidelným návštěvníkům. Umožňují časově neomezené využití služeb posilovny. Permanentka čtvrtletní není přenosná vstupů časově neomezená 350 Kč vstupů časově neomezená 650 Kč 3. tříměsíční 1.600,- Kč PRONÁJEM POSILOVNY: Doporučujeme firmám, sportovním oddílům, uzavřeným společnostem. Cena pronájmu posilovny na 1 hodinu 450 Kč. Cena pronájmu posilovny na 1 hodinu s odborným dohledem 550 Kč. INDOOR CYCLING Po - Ne dle objednávek JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 75 Kč PERMANENTKY: Jsou určeny pravidelným návštěvníkům. Permanentka dvouměsíční není přenosná vstupů časově neomezená 650 Kč 2. dvouměsíční Kč Indoor cycling vyžaduje včasnou rezervaci. OVERBALL Po - Ne dle objednávek JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 45 Kč infrasauna Po - Ne dle objednávek JEDNOTNÉ VSTUPNÉ: 65 Kč PERMANENTKY: Jsou určeny pravidelným návštěvníkům. Permanentka není přenosná. 10 vstupů časově neomezená 550 Kč Masérské služby Dle objednávek a dle ceníku služeb. Blahopřání V září slaví narozeniny tito členové Sdružení občanů zdravotně postižených v Bruntále: 3.9. Jana Štolbová, 4.6. Antonín Valenta, Lubomír Stonáček, 5.9. Věra Navrátilová, 6.9. Karel Kerschbaum, 7.9. Libuše Žáčková, 9.9. Michal Šipkovský, Marie Osadníková, Vladimír Malčík, Gustav Schenk, Helena Chytilová, Zdenka Mičková, Jan Mizerák, Štefan Dubný, František Hrdlička, Jiří Straka, Oldřich Vašíček, Jaromír Akrman, Josef Pelikán, Anežka Vráželová, Hana Mrázková, Marie Kalousková, Vlasta Škodáková, Vlastimil Hudec, Růžena Štrbíková, Mar. Zatloukalová, Pavel Kulla, Dagmar Kozáková. Výbor Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál přeje všem hodně zdraví a štěstí do dalších let. Občanské sdružení Open House Dr. E. Beneše 47, Bruntál přijme člověka na pozici LEPIČ PLAKÁTŮ s nástupem Požadavky: - výlep plakátů po městě Bruntál (tj. 13 výlepních ploch), ve 3 výlepních dnech (tj. pondělí, středa, pátek) - zodpovědný výlep a péče o výlepní plochy. - věk min. 18 let Nabízíme: - možnost přivýdělku na dohodu o provedení práce (vhodné pro studenty, nezaměstnané, apod.) - pracovní mobilní telefon - výhody dobrovolníka Open House (půjčování sportovního materiálu, bezplatný internet apod.) Žádosti zasílejte na výše uvedenou adresu nebo Volná místa pro studium angličtiny Akademie J. A. Komenského stále nabízí volná místa v pomaturitním kurzu angličtiny. Pokud jste se nedostali na VŠ využijte této možnosti naučit se dokonale cizí jazyk. Na závěr studia se konají mezinárodní certifikáty. Sociální výhody pro studenty jsou zachovány. Dále nabízíme výuku cizích jazyků pro podniky a veřejnost, překlady a tlumočení a rekvalifikační kurzy. Kontakt: Tel , , Oblastní skupina agility Alfa Bruntál zahajuje Kurz výchovy společenského psa Zájemci, kteří chtějí svého pejska naučit bezproblémovému chování, přivolání, odložení a podobně mají šanci v kurzu, který připravila oblastní skupina Agility Bruntál. První lekce se uskutečnila uplynulou neděli v 15 hodin na agi-cvičišti za lesní školkou na Uhlířské ulici. Další budou probíhat tamtéž. Absolventi kurzu mohou pokračovat výcvikem agility. S sebou nezapomeňte - očkovací průkaz, vodítko, pamlsky a asi 5-7 metrů dlouhou šňůru (nejlépe prádelní, popř. flexi vodítko). Cena kurzu je 500,- Kč, délka trvání - 10 lekcí. Bližší informace podá Libuše Kotková na tel. čísle ,

15 NÁŠ DOMOV Září - měsíc biopotravin, inspirace na změnu jídelníčku Prodejna Zdravá výživa Bruntál, nám. Jana Žižky 2 připravila pro u příležitosti měsíce biopotravin a ekologického zemědělství tyto akce: Den otevřených dveří na ekofarmě u Beránků ve Stránském Tento den (státní svátek) můžete využít k rodinnému nebo školnímu výletu a podívat se, jak vypadá život na ekologické farmě v krásném prostředí Jeseníků. K vidění spousta domácích mazlíčků. Možno spojit s výletem na hrad Sovinec. Ochutnávky bio karobella Country life St. žáci - krajský přebor ve fotbale První vítězství müsli na čokoládu firmy bio nebio slunečnicové pomazánky distribuce Pro bio margarin Provamel bio pomazánky Sivo jahelník firmy pro bio cracry firmy Pro bio s bio vínem z Pálavy Soutěž pro 3. a 4. ročníky základních škol v malování libovolnou technikou na téma Život na venkově. Nejzajímavější obrázky budou vystaveny na Veletrhu zdraví Podzimní tábor s výcvikem pro psy Ilustrační foto V termínu října 2006 v Suché Rudné Cena: 2000,- Kč Ubytování: 6lůžkové vyhřívané chatičky s vlastním soc. zařízením. Psi jsou ubytovaní v chatičkách. Každý pes musí mít klec, nebo přepravku (v případě, že máte velké plemeno, prosím kontaktujte organizátory). Klec je nezbytná z hlediska bezpečnosti psa a je v ní zavřen pouze na nezbytně dlouhou dobu když jsou děti v jídelně. Stravování: 5x denně, pitný režim zajištěn. Dvě medaile atletkám z Bruntálu Dvě bronzové medaile získaly mladé atletky Olympie Bruntál na mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let v Uherském Hradišti. Kamila Němcová si doběhla pro bronz v běhu na 800m v čase 2.13,49 min., Lucie Křížová získala stejný kov v běhu na 3000 m př. v čase 11.09,15 min. Kousek od medaile skončila Markéta Schubertová. V běhu na 5000 m byla čtvrtá v čase 19.04,76 min. (JU) FC SLAVOJ BRUNTÁL - ČSAD HAVIŘOV 2-1 (1-0) Kluci začali v úvodu aktivně, vypracovali si několik šancí, ale využili až tu po sériích rohů, kdy míč za brankovou čáru dotlačil Korytár. Místo, aby kluci zvýšili úsilí, přišli chyby v obraně, které musel hasit výborný Bláha v brance domácích. Druhý gól, opět z rohového kopu po zahraném signálu, krásně přízemní střelou vstřelil Kaup. Po tomto momentu se zdálo být rozhodnuto, jenže stačila jedna hrubka v obraně a bylo to opět o gól a další zbytečná komplikace. V závěrečných minutách byl Slavoj přece jen taktičtější a vítězství si již nenechal vzít. "Vítězství nebylo lehké, ale zasloužené. Vyrábíme v obranné fázi mnoho hrubek, těžší soupeři nás určitě potrestají více," zhodnotil situaci trenér Jaroslav Kyselý. Gól a asistence: Korytár (Mazal), Kaup (Kajaba) Sestava: Bláha, Ngo, Baláž, Michalčík, Klembara, Kajaba, Kaup, Mazal, Stoklasa, Korytár, Svrčina. Střídali: Mucha, Kutlák, Kučerka, Mísař (TK) Soutěž pro všechny přihlášené zákazníky Zdraví a štíhlí nejen s bio Soutěž spočívá v tom, že každý z nás na vlastní zodpovědnost si uvědomí hodnotu svého zdraví a začne pro sebe něco dělat úpravou stravy, úpravou stravovacího režimu, zvýšením pohybu. Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství je nejvhodnějším obdobím změnit některé zvyky ve stravovacích zvyklostech, v prodejnách Zdravé výživy můžete ochutnat během září spoustu bioproduktů (pro zdraví super bez chemie, se spoustou vlákniny) a bez diety! na základě doporučení a vlastního přičinění vykročit ke skutečnému zdraví. Více informací jak začít dostanete v prodejně Zdravé výživy. Omládněte a získejte hodnotný dárek pod stromečkem! Program: 2x denně trénink agility a poslušnosti. Po zbytek dne hry denní i noční, procházky, lov upírů, stezka trifidů, hledání pokladu a spousta, spousta dalších (v případě vhodného počasí stavění sněhuláků, popřípadě slámuláků) Přihlášky posílejte na adresu: Libuše Kotková, 15 Květná 28, Bruntál, Tel.: , mail: Platby je možno hradit složenkou na adresu, nebo na konto /0600, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte. Propozice a bližší informace: na

16 16 Burza sportů se vydařila Pestrá nabídka sportovních aktivit pro děti NÁŠ DOMOV Zaplněné hlediště malými diváky vytvořilo na burze sportů nadšenou atmosféru. Oddíl basketbalu ukázal jak probíhá trénink. Fota na stránce -dd- Hned první školní týden využila tělovýchovná jednota Slavoj Bruntál k tomu, aby nabídla dětem aktivní využití volného času. Sportovní hala v Bruntále byla ve čtvrtek 7. září zaplněna mladšími školními dětmi, které viděly pečlivě připravenou show. Členové oddílů TJ Slavoj Bruntál jim předvedli ukázky jednotlivých sportů. Program zahájily sportovní a moderní gymnastky, při jejichž výkonech se tajil dech. Po nich nastoupila na hrací plochu pětice basketbalistů v dresech a moderátor akce Dalimil Morys vyzval přímo z hlediště další hráče oddílu "v civilu" aby se přidali. Dvacítka dětí pak předváděla svá kouzla s míčem a košem. Mezitím se v klidu šachové herny soustředila ještě ne pětiletá Julinka Hmurčík - Solárová na tahy figurek ve hře proti svému otci. V programu vystoupili i florbalisté a orientální tanečnice a ukázkou zpestřili vystoupení tanečníci Tanečního studia Vita. "Doufáme, že naše akce měla smysl a děti si z pestré nabídky sportovních aktivit vyberou," řekla předsedkyně TJ Slavoj Ludmila Flosová. Výborná atmosféra a uvolněná nálada dětí, které odměňovaly jednotlivá vystoupení velkým aplausem, byla odměnou pořadatelům akce. Tělovýchovná jednota Slavoj Bruntál má v současné době jedenáct oddílů, ve který se věnuje aktivitám 700 sportovců. Byla založena v roce Bližší informace podá Iva Krejčí na tel.: dd- Salto přes trampolínu vyžaduje odvahu. Orientální tanec zaujal starší dívky. Moderní gymnastky předvedly ladné pohyby. Julinka zanedlouho oslaví pět let a už zdatně rozumí šachu. Přebor tenistů bude o víkendu O víkendu 16. a 17. září pořádá Tenisový klub Bruntál závěrečný turnaj letošní sezóny, určený pro místní hráče. Přeboru celého Tenisového klubu se zúčastní i hráči z tenisové školy, takže je důvod ještě pilně trénovat. Fanoušci mohou přijít závodníky na kurty povzbudit. (ta) Tělovýchovná jednota Slavoj Bruntál přijímá nové členy ve věku od 14 do?? let do aerobního cvičení na Sportovní hale Zeyerova 14. Tréninky každé pondělí a čtvrtek od hod pod vedením zkušené instruktorky. Kontakt: (zr) Nábor nováčků do karate Oddíl s patnáctiletou tradicí a řadou úspěšných reprezentantů Klub karate-dó Bruntál přijímá nové členy ve věku od 8 let. Tréninky probíhají pod vedením kvalifikovaných trenérů a držitelů černých a hnědých pásků. Zájemci se mohou přihlásit během září vždy v době tréninků: každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin v tělocvičně SPŠ Bruntál. (zr) Kdy vyjde Náš domov? Příští vydání bude v prodeji od 27. září Uzávěrka je 18. září Pište, ujte, telefonujte. Vaše redakce Náš domov, tel.: , Těšíme se na Vaše příspěvky. Náš domov - noviny města Bruntálu Vydává Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka: Dita Dulovcová. Redakční rada: Hana Šutovská, Ludmila Navarová, RNDr. Blanka Skřivánková, Jiří Ondrášek, Dita Dulovcová. Za jazykovou správnost textů odpovídá redakce. Grafická úprava a tisk: Tiskárna LP PRINT s r. o., Lidická 33, Bruntál, MK ČR E Prodej novin a příjem inzerátů: Středisko MIC, nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod). Informace o předplatném a inzerci podává redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů.

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto: DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV Motto:,,Chceme si hrát v naší vsi Předložil a zpracoval: Martin Šamaj (zástupce předkladatelů) 20. 5. 2013, mar.samaj@seznam.cz, 723 020 000 PROJEKT,,DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBEC ŠTARNOV

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

4. Ekonomické záležitosti Předkládá: Ing. František Struška, komentuje: Ing.Břetislav Kohut

4. Ekonomické záležitosti Předkládá: Ing. František Struška, komentuje: Ing.Břetislav Kohut Starosta Města Bruntál Nádražní 20 V Bruntále 21. 1. 2010 P O Z V Á N K A na 18. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu, které se uskuteční dne 2. 2. 2010 (úterý) ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti č.

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21

MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 MĚSTO KRNOV a třetí věk Program Zdraví 21 Vlasta Patíková MěÚ Krnov, odbor sociální Tel.: 554 697 252 E-mail:vpatikova@mukrnov.cz Cíl 5 Zdravé stárnutí Do roku 2020 by měli mít lidé nad 65 let možnost

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce

Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Informace k programu Regionální operační program Moravskoslezsko (ROP) Plánované výzvy 2013 pro obce Zpracoval Ing. Jana Szczuková KAZUIST, spol. s r.o. Třinec V Třinci dne 18.7.2013 KAZUIST, spol. s r.o.

Více

Stručné informace současná situace

Stručné informace současná situace Prezentace projektu Stručné informace současná situace Město Hořovice registruje 6.850 obyvatel z toho, přibližně 18 % tvoří děti od 0 13 let. To znamená 1 233 dětí. Dále se do spádové oblasti Hořovic

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 13 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 04. 2. 2014 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 14.30 hodin Ukončení: 15.40 hodin Přítomni: Členové:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká

Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Zdraví 21 co se zdařilo a co nás čeká Moravskoslezský veletrh zdraví Černá Louka, 5. prosince 2008 MUDr. Helena Šebáková PaedDr. Zdeněk Moldrzyk Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více