Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ"

Transkript

1 Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ Pokyny k administraci, hodnocení a vyhodnocení diagnostických úkolů a další diagnostické materiály Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012

2 Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ Pokyny k administraci, hodnocení a vyhodnocení diagnostických úkolů a další diagnostické materiály Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autorský kolektiv publikace: Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN

3 OBSAH HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU V JEDNOTLIVÝCH ROVINÁCH ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI... 6 A OBECNÉ POZNÁMKY... 6 B POPIS PRÁCE S MATERIÁLEM, EVALUAČNÍMI ŠKÁLAMI KONKRÉTNÍMI A OBECNÝMI... 7 C AUTOEVALUACE... 8 D SOUHRNNÉ EVALUAČNÍ TABULKY... 8 METODICKÉ POKYNY K VYHODNOCENÍ ÚLOH PRACOVNÍHO SEŠITU I (PODZIMNÍ OBDOBÍ) VZTAH KE ČTENÍ ÚLOHA 1 (1.1) BARVY Evaluace úloh posuzující rovinu Vztah ke čtení DOSLOVNÉ POROZUMĚNÍ ÚLOHA 2 (2.1) HRA Úloha 2 (2.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 3 (2.2) ENERGIE Úloha 3 (2.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála VYSUZOVÁNÍ ÚLOHA 4 (3.1) BAJKA Úloha 4 A (3.1.1) Úloha 4 B (3.1.2) Úloha 4 C (3.1.3) Úloha 4 (3.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 5 (3.2) JENÍK A SYLVA Úloha 5 (3.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 6 (5.1) SPOLUŽÁCI Úloha 6 (5.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála, autoevaluace ÚLOHA 7 (3.3) PŘEHRADA Úloha 7 A (3.3.1) Úloha 7 B (3.3.2) Úloha 7 (3.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 8 (6.3) PLÁNEK Úloha 8 (6.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála CZ.1.07/1.1.00/

4 4 METAKOGNICE ÚLOHA 9 (4.1) TŘÍDNÍ SCHŮZKY Úloha 9 A (4.1.1) Úloha 9 B (4.1.2) Úloha 9 C (4.1.3) Úloha 9 (4.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 10 (4.2) PROČ ČTU Úloha 10 (4.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála SDÍLENÍ ÚLOHA 6 (5.1) SPOLUŽÁCI ÚLOHA 11 (5.2) PRAVIDLA ROZHOVORU Úloha 11 (5.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála APLIKACE ÚLOHA 12 (6.1) OSLAVA Úloha 12 (6.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 13 (6.2) POZVÁNKA Úloha 13 (6.2) konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 14 (6.3) POHÁDKA Úloha 14 A (6.3.1) Úloha 14 B (6.3.2) Úloha 14 (6.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 15 (1.2) DOTAZNÍK METODICKÉ POKYNY K VYHODNOCENÍ ÚLOH PRACOVNÍHO SEŠITU II (JARNÍ OBDOBÍ) VZTAH KE ČTENÍ ÚLOHA 1 (1.1) RYBKY Evaluace úloh posuzující rovinu Vztah ke čtení DOSLOVNÉ POROZUMĚNÍ ÚLOHA 2 (2.1) NIL Úloha 2 (2.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 3 (2.2) BRATRANEC Úloha 3 (2.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 4 (6.1) ODPOVĚĎ Úloha 4 (6.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála CZ.1.07/1.1.00/

5 3 VYSUZOVÁNÍ ÚLOHA 5 (3.1) KOMIKS Úloha 5 (3.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 6 (3.2) PŘÍBĚH Úloha 6 (3.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála, autoevaluace ÚLOHA 7 (3.3) VEVERKA Úloha 7 (3.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála METAKOGNICE ÚLOHA 8 (4.1) POČASÍ Úloha 8 (4.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 9 (4.2) POPISKY Úloha 9 (4.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála SDÍLENÍ ÚLOHA 10 (5.1) REPORTÉR Úloha 10 (5.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála APLIKACE ÚLOHA 11 (6.1) PROHLÍDKA Úloha 11 (6.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 12 (6.2) OBRAZÁRNA Úloha 12 (6.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 13 (1.2) KNIHA CZ.1.07/1.1.00/

6 Hodnocení čtenářských dovedností žáků 4. ročníku v jednotlivých rovinách čtenářské gramotnosti A Obecné poznámky Evaluační materiál hodnotící úroveň a vývoj čtenářské gramotnosti (dále ČG) žáků má formu pracovního sešitu pro žáky, který obsahuje: 1. zadání úloh řazených dle jednotlivých rovin ČG 1 Metodické pokyny pro učitele mají formu evaluačního sešitu, který obsahuje: 1. obecné poznámky a popis práce s materiálem a evaluačními škálami 2. způsob posuzování autoevaluace žáků 3. souhrnnou evaluační tabulku ČG žáka 4. souhrnnou evaluační tabulku ČG třídy 5. zadání úloh řazených dle pracovního sešitu pro žáky s označením jednotlivých rovin ČG 2 6. konkrétní řešení jednotlivých úloh 7. přiřazení kvalitativní úrovně řešení jednotlivých úloh k písmenu evaluační škály v rozmezí A(A+) E, popř. (0) 8. zobecněný popis úrovně schopností či dovedností žáka v jednotlivých rovinách v tabulce škál A(A+) E, popř. (0) Doporučená doba zpracování úkolů v jednotlivých pracovních sešitech je 15 pracovních dní v období říjen listopad (Pracovní sešit I podzimní období) a květen červen (Pracovní sešit II jarní období). V tomto časovém období by měly být materiály žákům kdykoli volně k dispozici ke zpracovávání (tzv. otevřená doba ), poté jsou založeny u učitele pro potřeby evaluace a následně mohou být dány žákům trvale k dispozici. Pro dlouhodobou možnost sledování úrovně a rozvoje rovin ČG jednotlivých žáků i třídy jako celku slouží evaluační tabulky (pro jednotlivé žáky, pro třídu jako celek), které učitel archivuje a na jejichž základě může sledovat rozvoj ČG v průběhu několika let. Každý žák vypracovává svůj vlastní pracovní sešit, některé úkoly vyžadují spolupráci žáků, popř. učitele či jiného dospělého (v minimální míře). 1 2 Pozn. Názvy jednotlivých rovin ČG jsou z materiálu pro žáky záměrně vypuštěny, aby nedocházelo k ovlivňování žáka. Pozn. Přiřazení úlohy do roviny ČG je v materiálu pro přehlednost výslovně uvedeno. CZ.1.07/1.1.00/

7 B Popis práce s materiálem, evaluačními škálami konkrétními a obecnými Práce s pracovními sešity a evaluace stavu a rozvoje schopností a dovedností každého žáka 4. ročníku bude probíhat periodicky 2 ročně (v období říjen listopad; květen červen). Jednotlivé úlohy jsou rozděleny dle roviny ČG, jejíž kvalita je zkoumána: Roviny ČG: 1. Vztah ke čtení 2. Doslovné porozumění 3. Vysuzování 4. Metakognice 5. Sdílení 6. Aplikace Ke každé rovině je v pracovních sešitech vytvořena baterie úloh (2 5), které učitel na základě řešení uvedeného v metodickém sešitě vyhodnotí. Kvalitu vypracování úlohy žákem porovná s evaluační škálou, která žákovi přiřadí jednu z úrovní A(A+) E, popř. 0. Tu pak lze následně porovnat se zobecněnou škálou, charakterizující schopnosti a dovednosti žáka pracovat úspěšně v dané rovině. Jednotlivá výsledná písmena škály zaznamená učitel do evaluačních tabulek, které jsou ukazatelem celkové momentální úrovně ČG žáka, i třídy jako celku. Úlohy mají dvojí číslování. První číslo udává celkové pořadí úlohy v sešitě, druhé číslo je uvedeno kvůli přehlednosti pro hodnotitele a udává číslo roviny, do které úloha patří (číslo před tečkou), a kolikátá v pořadí je daná úloha ve zmíněné rovině (číslo za tečkou). Např.: Úloha 11 (5.2) udává, že úloha je jedenáctou úlohou v celkovém pořadí, patří do roviny 5, tj. Sdílení, a je to druhá úloha zkoumající úroveň Sdílení v tomto sešitě. Doporučujeme, aby učitelé pokračovali v práci s pracovními sešity k hodnocení ČG také v 5. ročnících. Na konci 2. období 1. stupně ZŠ budou tak mít k dispozici čtyři záznamy, tj. čtyři souhrnné evaluační tabulky k posouzení individuálního rozvoje žáka v jednotlivých rovinách ČG. Hodnocení rozvoje žáka bude takto možné sledovat na základě individuální vztahové normy. Cenné informace o aktuálním stavu rozvoje ČG žáka budou však k dispozici již po vyhodnocení každého pracovního sešitu. CZ.1.07/1.1.00/

8 C Autoevaluace Součástí každé úlohy je malá autoevaluační tabulka, ve které žák jednoduchým způsobem zkouší posoudit svoji úspěšnost práce s úlohou. Pomocí smajlíků, které libovolným způsobem označí (vybarvením, zakroužkováním, křížkováním aj.), dává žák najevo svůj předpoklad. Porovnání tohoto předpokladu se skutečným výsledkem řešení úlohy odkrývá schopnost žáka reálně posoudit úspěšnost své práce. Označením smajlíka ve druhém řádku dává žák najevo svůj kladný, neutrální, či záporný přístup k plnění dané úlohy. Porovnáním jednotlivých odpovědí ve druhých řádcích lze vysoudit např. žákovu preferenci určitých typů úloh (či přímo rovin) a jeho celkový postoj k předkládanému typu práce s textem. Ve třetí části tabulky je dán prostor pro poznámky, postřehy a připomínky žáka, které mohou být velmi cenným přínosem k dalšímu poznávání žákovy osobnosti. Nad tabulkou se nachází symbol sovičky a vedle něj je volné okénko pro učitele. Do tohoto okénka učitel napíše písmeno, které odpovídá plnění úkolu každého žáka podle obecné evaluační škály. Vyplnění okénka usnadňuje přehlednost při následném vyplňování do souhrnných evaluačních tabulek. Úloha se mi povedla vyřešit takto: Úloha mě bavila takto: ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU D Souhrnné evaluační tabulky Souhrnná evaluační tabulka ČG žáka je určena k záznamu písmen škálového hodnocení, které žák získal v daných úlohách jednotlivých rovin ČG. Zároveň je zde možnost zaznačit výsledek prvního řádku autoevaluační tabulky pro žáka, tj. žákův předpoklad, jak úspěšně v dané úloze pracoval. Souhrnný záznam úspěšnosti žáka v jednotlivých úlohách podává cenné informace o momentální úrovni čtenářské gramotnosti žáka jak v jednotlivých rovinách, tak o jeho celkových schopnostech a dovednostech pracovat s textem. Souhrnná evaluační tabulka ČG třídy je určena k záznamu písmen škálového hodnocení, které v jednotlivých úlohách získali všichni žáci třídy. Umožňuje učiteli přehledně sledovat úspěšnost třídy jako celku v jednotlivých rovinách ČG. Na základě této souhrnné informace může učitel zařazovat do výuky takové typy úloh práce s textem, které rozvoj určité schopnosti či dovednosti podporují. CZ.1.07/1.1.00/

9 Souhrnná evaluační tabulka ČG žáka (4. ročník podzimní období) jméno: školní rok: Vztah ke čtení Evaluace škálou Autoevaluace Poznámky a připomínky 1. Vztah ke čtení Úloha 1 (1.1) Úloha 15 (1.2) 2. Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) 3. Vysuzování Úloha 4 (3.1) Úloha 5 (3.2) Úloha 7 (3.3) 4. Metakognice Ú 9 A,B (4.1.1,2) Úloha 9 C (4.1.3) Úloha 10 (4.2) 5. Sdílení Úloha 6 (5.1) Úloha 11 (5.2) 6. Aplikace Úloha 12 (6.1) Úloha 13 (6.2) A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 Úloha 14 A (6.3.1) A, A+ B C D E 0 Úloha 14 B (6.3.2) A, A+ B C D E 0 Úloha 8 (6.3) A, A+ B C D E 0 CZ.1.07/1.1.00/

10 Souhrnná evaluační tabulka ČG žáka (4. ročník jarní období) jméno: školní rok: Vztah ke čtení Evaluace škálou Autoevaluace Poznámky a připomínky 1. Vztah ke čtení ce Úloha 1 (1.1) Úloha 13 (1.2) 2. Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) 3. Vysuzování Úloha 5 (3.1) Úloha 6 (3.2) Úloha 7 (3.3) 4. Metakognice Úloha 8 (4.1) Úloha 10 (4.2) 5. Sdílení Úloha 9 (5.1) A, B 6. Aplikace Úloha 11 (6.1) Úloha 12 (6.2) A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 CZ.1.07/1.1.00/

11 Souhrnná evaluační tabulka ČG třídy (4. ročník podzimní období) školní rok: třída: JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa 1. Vztah ke čtení 2. Doslovné porozumění 3. Vysuzování 4. Metakognice 5. Sdílení 6. Aplikace Úloha 1 (1.1) Úloha 15 (1.2) Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) Úloha 4 (3.1) Úloha 5 (3.2) Úloha 7 (3.3) Ú 9 A,B (4.1.1,2) Úloha 9 C (4.1.3) Úloha 10 (4.2) Úloha 6 (5.1) Úloha 11 (5.2) Úloha 12 (6.1) Úloha 13 (6.2) Úloha 14 A (6.3.1) Úloha 14 B (6.3.2) Úloha 8 (6.3) Evaluace škálou písmeno CZ.1.07/1.1.00/

12 Souhrnná evaluační tabulka ČG třídy (4. ročník jarní období) školní rok: třída: JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa Evaluace škálou písmeno 1. Vztah ke čtení Úloha 1 (1.1) Úloha 13 (1.2) 2. Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) Úloha 5 (3.1) 3. Vysuzování Úloha 6 (3.2) Úloha 7 (3.3) 4. Metakognice Úloha 8 (4.1) Úloha 10 (4.2) 5. Sdílení Úloha 9 (5.1)A,B Úloha 4 (6.1) 6. Aplikace Úloha 11 (6.2) Úloha 12 (6.3) CZ.1.07/1.1.00/

13 Metodické pokyny k vyhodnocení úloh Pracovního sešitu I (podzimní období) CZ.1.07/1.1.00/

14 1 Vztah ke čtení Úloha 1 (1.1) Barvy První úkol budeš vypracovávat postupně, takže zcela splněný bude vlastně až jako poslední. Každá šipka je totiž symbolem jednoho z patnácti následujících úkolů. Když úkol splníš, vybarvíš jeho šipku podle toho, jak tě práce na úkolu bavila a těšila. Potřebuješ jen dvě pastelky červenou a modrou. Červená znamená: bavilo mě to hodně, modrá: nebavilo mě to vůbec. Když vybarvíš šipku napůl červeně a napůl modře, znamená to, že i tebe úloha bavila jen tak napůl. Zkrátka čím větší část šipky bude červená, tím byla úloha pro tebe zajímavější a zábavnější. Pokud už máš šipky vybarvené a tato stránka je více do červena než do modra, velmi nás to těší a budeme rádi, když i do budoucna budeš o tom, co čteš, přemýšlet Úloha 1 Barvy Úloha 2 Hra Úloha 3 Energie Úloha 4 Bajka Úloha 5 Jeník a Sylva Úloha 6 Spolužáci Úloha 7 Přehrada Úloha 8 Plánek Úloha 9 Třídní schůzky Úloha 10 Proč čtu Úloha 11 Pravidla rozhovoru Úloha 12 Oslava Úloha 13 Pozvánka Úloha 14 Pohádka Úloha 15 Dotazník CZ.1.07/1.1.00/

15 Evaluace úloh posuzující rovinu Vztah ke čtení Vztah ke čtení zkoumají úlohy 1 (1.1) a 15 (1.2). Evaluace v této rovině je řešena formou přiřazení vztahu žáka k písmenu škály, kde kladná krajní hodnota A (A+) vyjadřuje, že žák prokazuje kladný postoj ke čtení vlastními čtenářskými aktivitami a různými způsoby v situacích ve škole i mimo školu (např. přináší nové knihy do školy, podílí se o zážitky a informace z přečteného, navštěvuje knihovnu aj.) a chápe účelnost čtení jako zdroje vnitřních zážitků a pro život důležitých informací. Záporná krajní hodnota je opačným pólem, tj. žák neprojevuje vlastní dobrovolné čtenářské aktivity ani jiné způsoby, kterými by vyjadřoval kladný vztah ke čtení a čtenářství, naopak svým postojem dává najevo negativní vztah (téměř) ke všem aktivitám spojeným se čtením a čtenářstvím. Úloha 1 (1.1) je zároveň pro žáka indikátorem, které úlohy má již vypracované. Pro učitele je konečná barevnost šipek ukazatelem postoje žáka k aktivitám práce s textem v dalších úlohách. Úloha 15 je dotazníkem, který je zaměřen na vztah ke čtení knih a na další aktivity se čtením spojené (návštěva knihovny, psaní vlastní beletrie). Otázky zjišťují také to, zda žák vnímá autora knihy, její název, téma, která témata preferuje a zda je pro něj kniha i vítaným dárkem. Opět zde platí přímá úměra: čím více kladných (přesnějších) odpovědí, tím lze předpokládat kladnější postoj žáka ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám. Evaluační škála vztahu ke čtení A+ Žák projevuje nadprůměrně kladný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám aktivitám A Žák projevuje kladný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám B C D E Žák projevuje spíše kladný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám Žák projevuje neutrální postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám Žák projevuje spíše záporný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám Žák projevuje zcela záporný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám 0 Žák úlohu neplnil, či vztah ke čtení nelze posoudit CZ.1.07/1.1.00/

16 2 Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Hra Paní učitelka se rozhodla, že si žáky procvičí vyjmenovaná slova pomocí hry. Přečti si, jak vysvětlila pravidla. Teď si zahrajeme hru, při které si procvičíme vyjmenovaná slova. Sedněte si do kroužku čelem k sobě. Aničce dám do ruky míč. Anička hodí míč někomu z vás a řekne: Vymysli vyjmenované slovo na B. Ten, komu Anička míč hodila, řekne například: BYLINA a ještě vymyslí na slovo BYLINA krátkou větu. Například řekne: BYLINY JSOU LÉČIVÉ. Pak hodí míč někomu dalšímu a zároveň řekne jinou obojetnou souhlásku, na kterou jsme se učili vyjmenovaná slova například L. Další vymyslí vyjmenované slovo na L a také krátkou větu a hodí míč dál. A hra pokračuje takto pořád dokola. Když paní učitelka vysvětlila pravidla, položili jí žáci několik otázek. Co na ně měla odpovědět? Zakroužkuj odpověď Ano, nebo Ne. Můžeme při hře sedět v řadě? Ano Ne Anička může hodit míč, komu chce? Ano Ne Kdo chytil míč, musí říct vždy slovo BYLINA? Ano Ne Kdo hází míč, vymyslí jakoukoli hlásku z abecedy? Ano Ne Hrou si máme procvičit vyjmenovaná slova? Ano Ne CZ.1.07/1.1.00/

17 Úloha 2 (2.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála Řešení Když paní učitelka vysvětlila pravidla, položili jí žáci několik otázek. Co na ně měla odpovědět? Zakroužkuj odpověď Ano, nebo Ne. Můžeme při hře sedět v řadě? Ano Ne Anička může hodit míč, komu chce? Ano Ne Kdo chytil míč, musí říct vždy slovo BYLINA? Ano Ne Kdo hází míč, vymyslí jakoukoli hlásku z abecedy? Ano Ne Hrou si máme procvičit vyjmenovaná slova? Ano Ne Konkrétní evaluace Vlastní text je popis didaktické hry, při které si žáci procvičují již známé učivo. Úryvek textu je psán popisným slohovým postupem a je formulován jako přímá řeč učitele, který vysvětluje žákům pravidla hry. Text je přiměřen věku žáků. Žák prokazuje doslovné porozumění textu formou výběru z dichotomických odpovědí (Ano Ne) u otázek pod textem. Žák je stylizován do role učitele, který svým žákům na zjišťující otázky odpovídá informací, která již byla zmíněna. Otázky jsou koncipovány jako následné dotazy žáků učiteli po vysvětlení pravidel hry. Otázky jsou jasné a jednoznačné, zjišťují doslovné porozumění, vyžadují pochopení hry jako celku, tj. zda si žák na základě textu představil, jak hra probíhá a jaký je její smysl. Žák získá ve škále písmeno odpovídající počtu správných odpovědí. A Správně odpoví na všechny otázky B Jedna otázka je špatně zodpovězena C Dvě otázky jsou špatně zodpovězeny D Tři otázky jsou špatně zodpovězeny E Pouze jedna či žádná správná odpověď 0 Žák úlohu neplnil Obecná evaluační škála A B C D E Žák je schopen vyhledat explicitně uvedené informace. Na základě informací z textu si představí souvislý průběh popisované události. Žák je v zásadě schopen na základě textu s menšími obtížemi vyhledat explicitní informace a pochopit souvislosti informací v textu. Orientace v textu je nedokonalá, žák má problémy vyhledat explicitní informace, chybí celkové pochopení textu. Žák má velké obtíže vyhledat explicitní informace v textu, není schopen celkově se v textu orientovat a chápat souvislost informací. Žák není schopen se v textu orientovat, představit si souvislý průběh popisované události na základě informací z textu. CZ.1.07/1.1.00/

18 Úloha 3 (2.2) Energie Víš, co znamená slovo energie? Z krátkého článku o energii byla vyjmuta některá slova. Dovedl/a bys je napsat zpátky do textu na správné místo? Pokus se o to. Prapůvod slova ENERGIE je z Řecka, tam znamenalo sílu nebo působení. Slovo ENERGIE. s dalšími slovy, takže pak mluvíme o ELEKTRICKÉ ENERGII a také třeba o větrné, vodní nebo jaderné ENERGII. Slovo ENERGIE můžeme slyšet denně. Když. říct, kolik máme sil a kolik toho.. O dětech se říká, že mají spoustu ENERGIE. My dospělí jim trochu... Nám totiž ENERGIE kvapem ubývá, a tak si., že si ji dodáme kávou, jídlem a ležením na gauči. chceme zvládneme závidíme myslíme spojujeme Úloha 3 (2.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála Řešení Prapůvod slova ENERGIE je z Řecka, tam znamenalo sílu nebo působení. Slovo ENERGIE spojujeme s dalšími slovy, takže pak mluvíme o ELEKTRICKÉ ENERGII a také třeba o větrné, vodní nebo jaderné ENERGII. Slovo ENERGIE můžeme slyšet denně. Když chceme říct, kolik máme sil a kolik toho zvládneme. O dětech se říká, že mají spoustu ENERGIE. My dospělí jim trochu závidíme. Nám totiž ENERGIE kvapem ubývá, a tak si myslíme, že si ji dodáme kávou, jídlem a ležením na gauči. CZ.1.07/1.1.00/

19 Konkrétní evaluace Úryvek textu je psán v odborném stylu (populárně naučný text) výkladovým slohovým postupem. Text je přiměřen věku žáků. Doslovné porozumění žák prokazuje schopností doplnit sémanticky vhodná slova, která vybírá z nabídky pod textem. Všechna slova k doplnění jsou stejného slovního druhu a mají shodný tvar (verbum v 1. os. plurálu), aby správné zařazení slova do textu bylo ovlivněno pouze sémantikou slova, nikoli formálními ukazateli. Slova jsou vybrána tak, aby nemohlo dojít k obsazení jedné pozice více slovy. Slova k doplnění mají jasnou sémantiku, jejich správné zařazení, které je v této věkové kategorii na komunikační úrovni, vyžaduje i správný odhad valenčních vazeb (např. chceme + infinitiv; spojovat + s, závidět + dativ atd žáci vnímají jevy podvědomě, nikoli gramatickou analýzou). Správné doplnění slov prokazuje porozumění textu jako celku. Žák získá ve škále písmeno odpovídající počtu správně zařazených slov. A Správně zařadí všechna slova. B Jedno slovo není doplněno, nebo je špatně zařazeno. C Dvě slova nejsou doplněna, nebo jsou doplněna špatně. D Tři slova nejsou doplněna, nebo jsou doplněna špatně, tj. žák doplnil pouze dvě slova správně. E Pouze jedno slovo je doplněno správně, nebo není správně doplněno žádné slovo. 0 Žák úlohu neplnil. Obecná evaluační škála A B C D E Žák je schopen kompletovat text doplněním sémanticky vhodných slov, chápe významové souvislosti, přirozeně vnímá i formální slovní vazby. Žák je v zásadě schopen vnímat významové souvislosti a přirozené formální slovní vazby a na základě tohoto kompletovat text. Orientace v textu a pochopení celkového obsahu je nedokonalé, žák nevnímá jasně sémantické a formální vazby slov. Žák má potíže pochopit sémantické i formální vazby slov a na jejich základě kompletovat text. Žák není schopen kompletovat text doplněním sémanticky vhodných slov, nechápe významové souvislosti a nevnímá přirozené formální slovní vazby. CZ.1.07/1.1.00/

20 3 Vysuzování Obecná informace Úlohy zaměřené na vysuzování vyžadují zapojení myšlenkových operací, u kterých dochází k integraci doslovného porozumění přečteného textu s předchozími zkušenostmi žáka. Žák prokazuje schopnost posoudit informace vzhledem k určitým kritériím, a na základě toho posoudit a porovnat informace získané textem s již nabytými informacemi, svoji volbu zdůvodnit, obhájit svůj názor a oponovat mylnému či nesprávnému názoru. Úloha 4 (3.1) Bajka Přečti si následující úryvek z bajky a odpověz na otázky 1, 2 a 3 pod textem. Jak zvířátka na poli volila krále Jednou řekl zajíc koroptvi: Je to hanba, když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si kraluje, ale co my tady, zvířátka na polích? My bychom také potřebovali nějakého krále. A měl by mít také dlouhé uši, aby slyšel všechno, co se široko daleko děje. Podle Eduarda Petišky zpracoval do knihy O zvířátkách a jiné příběhy dr. Zdeněk Martínek. Úloha 4 A (3.1.1) 1 Proč je pro zajíce nejdůležitější, aby měl král dlouhé uši a dobrý sluch?. 2 Co zajíc svou řečí sledoval?. 3 Napadá tě vlastnost, která by se hodila na člověka, který jedná jako zajíc v bajce? Úloha 4 B (3.1.2) A co kdyby zajíc mluvil s JELENEM, a říkal by mu: Milý jelene, my, polní a lesní zvířátka, bychom také potřebovala nějakého krále. A náš král by měl umět dobře utíkat, aby si mohl doběhnout, kam by chtěl. Měl by být statný, aby byl dobře vidět. A měl by mít také velké parohy, aby si na něj nikdo netroufl. CZ.1.07/1.1.00/

21 4 Co by zajíc jelenovi asi naznačoval? 5 Jaké důvody by mohl mít zajíc k tomu, aby takto mluvil?. Úloha 4 C (3.1.3) Představ si, že by bajka začínala takto: Jednou řekl zajíc KOZE: Je to hanba, když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si kraluje, ale co my tady, zvířátka na polích? Měli bychom mít svého polního krále. 6 Je pro situaci v bajce rozdíl, jestli se zajíc mluví s koroptví nebo s kozou?. 7 Jakou důležitou vlastnost by podle tebe měl mít ten, kdo rozhoduje o zemi, lidech atd.?.. Úloha 4 (3.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála Řešení 4 A (3.1.1) 1 Proč je pro zajíce nejdůležitější, aby měl král dlouhé uši a dobrý sluch? Jsou to vlastnosti zajíců (a zajíc by rád byl králem). 2 Co zajíc svou řečí sledoval? Rád by byl králem, a tak si připravoval půdu, nepřímo přesvědčoval koroptev, aby případně volila za krále zajíce, chtěl, aby králem byl zvolen zajíc 3 Napadá tě vlastnost, která by se hodila na člověka, který jedná jako zajíc v bajce? Např. vychytralost, mazanost, tolerujeme i chytrost (přestože je tato vlastnost již odchylného obsahu). Správnými odpověďmi je zde více možných formulací. Za správnou odpověď považujeme vyjádření v podstatě synonymního obsahu s řešením, tolerujeme nepřesnosti ve vyjádření, které jsou dané věkem žáků. Řešení 4 B (3.1.2) 4 Co by zajíc jelenovi asi naznačoval? Že by si přál za krále jelena. 5 Jaké důvody by mohl mít zajíc k tomu, aby takto mluvil? Buď by si opravdu přál jelena za krále, nebo by se chtěl jelenovi z nějakého důvodu zalíbit, atd. Řešení 4 C (3.1.3) 6 Je pro situaci v bajce rozdíl, jestli zajíc mluví s koroptví nebo s kozou? Ano koroptev je polní zvíře, takže se jí volba týká, koza je zvíře domácí, situace se jí v podstatě netýká 7 Jakou důležitou vlastnost by podle tebe měl mít někdo, kdo rozhoduje o zemi, lidech atd.? Odpověď může být velmi různorodá, za správnou odpověď považujeme např. moudrost, chytrost, rozhodnost a všechny lidské vlastnosti obecně považované za kladné. Otázka chce přimět žáky vnímat kontrast vlastností zmiňovaných zajícem a vlastností, které jsou obecně považované za důležité u někoho, kdo svými rozhodnutími ovlivňuje životy ostatních. CZ.1.07/1.1.00/

22 Konkrétní evaluace Úryvek textu reprezentuje umělecký styl určený dětem (žánr bajka) a vyprávěcí slohový postup. Prostřednictvím úlohy 4 (3.1) zkoumáme schopnost žáka porovnat informace dané textem s vlastní zkušeností. Žák prokazuje schopnost zdůvodnit svoji volbu, posoudit a porovnat argumenty, obhájit svůj názor. Schopnost vysuzovat informace z textu vyžaduje syntézu myšlenkových operací a předchozích zkušeností. Správné řešení vyžaduje doplnění volných odpovědí, které, vzhledem k omezenému prostoru poskytnutému pro vyplnění, vyžadují stručnou formulaci. Pro žáky je toto velmi těžké, protože jde nejen o to, správně vysuzovat, ale zejména také být schopen vysouzenou odpověď stručně a jasně formulovat. Správným vysuzováním žák prokazuje, že rozumí obsahu textu jako celku a zvládne toto porozumění spojit s vlastní předchozí zkušeností. V hodnocení odpovědí v tomto případě dáváme přednost smyslu odpovědi, či vyjádření úmyslu žáka, před formální správností. A Žák jasně a správně vyjádří svoje mínění minimálně v šesti odpovědích (toleruje se jedna nesprávná, či dvě neúplné odpovědi). B Žák jasně a správně vyjádří svoje mínění v odpovědích 1+2, 4+5, 6. Odpovědi 3+7 nemusí být správné (odpovědi 3 a 7 vyžadují ve vyšší míře zapojení vlastní zkušenosti, nedají se vysoudit z textu). C Žák vyjádří svoje mínění v podstatě správně, nicméně odpovědi jsou poměrně neobratně formulované, max. 2 odpovědi nejsou správné. Odpovědi 3+7 nemusí být vyplněné či správné. D Nadpoloviční většina odpovědí (u otázek 1+2, 4+5, 6) je nesprávná, odpovědi 3+7 nemusí být vyplněné či správné. E Žák se zásadně mýlí, ani jeden z úkolů v podstatě není vyřešen správně. 0 Žák úlohu neplnil. Obecná evaluační škála A B C D E Žák rozumí obsahu textu jako celku explicitních i implicitních informací, je schopen tyto informace logicky propojit s vlastní předchozí zkušeností a své myšlenky stručně a jasně formulovat. Žák je v zásadě schopen propojit informace z textu s vlastní předchozí zkušeností a své myšlenky přijatelně formulovat. Propojení explicitně vyjádřených informací s vlastní zkušeností je nedokonalé, žák má problémy na základě vlastní zkušenosti vysuzovat z textu některé relevantní informace. Žák má potíže propojit informace z textu s vlastní předchozí zkušeností a své myšlenky přijatelně formulovat. Žák není schopen z textu vysuzovat implicitně dané informace, propojit je s vlastní předchozí zkušeností a vyvozovat závěry. CZ.1.07/1.1.00/

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období)

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I., II. a III. k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ

Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I., II. a III. k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ Metodický sešit učitele k pracovním sešitům I., II. a III. k hodnocení čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ Metodický sešit učitele 2. ročníku ZŠ (I., II. a III. diagnostické období) Sešit vznikl jako

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem

Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem Rozvíjení rozumových dovedností (uvažovat a kriticky myslet) krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 Dovednosti potřebné pro práci s informacemi Nalézt informace

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 5. ročníků ZŠ

Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 5. ročníků ZŠ Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 5. ročníků ZŠ Pokyny k administraci, hodnocení a vyhodnocení diagnostických úkolů a další diagnostické materiály Sešit vznikl

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech V 1. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG

MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti S jakými texty žáci pracují učebnice / autentické texty. Žáci pracují pouze s texty z učebnic a čítanek. Žáci pracují také s autentickými (neučebnicovými)

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život ÚVOD ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI KROK ZA KROKEM 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život CO JE ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ÚVOD Je to výbava člověka, která mu umožňuje zorientovat se v různých druzích

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Milí rodiče a prarodiče,

Milí rodiče a prarodiče, Milí rodiče a prarodiče, chcete pomoci svým dětem, aby se jim dobře počítalo se zlomky? Procvičujte s nimi. Tento text je pokračováním publikace Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. stupeň ZŠ, ve které

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016

Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Hodnocení maturitní zkoušky v profilové části ve školním roce 2015/2016 Ústní zkouška ze všeobecně vzdělávacích předmětů dějepis, základy společenských věd Žák přesně ovládá požadované poznatky, fakta,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE ZÁZNAMY PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V analýze hodnocených ŠVP bylo nalezeno mnoho příkladů dobré praxe. Pro záměry celého materiálu však byly vybrány ty příklady dobré praxe, které odkazují na rozvoj v rovinách

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE

HODNOCENÍ ŽÁKŮ. Část F Hodnocení žáků 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Část F HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 1. 1 HODNOCENÍ ŽÁKA VE ŠKOLE Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a jeho zákonným zástupcům zpětnou vazbu o tom, jak žák zvládá danou problematiku,

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více