Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ"

Transkript

1 Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ Pokyny k administraci, hodnocení a vyhodnocení diagnostických úkolů a další diagnostické materiály Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2012

2 Pracovní sešity k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 4. ročníků ZŠ Pokyny k administraci, hodnocení a vyhodnocení diagnostických úkolů a další diagnostické materiály Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy. Publikace je určena ke vzdělávacím účelům. Odborné vedení klíčové aktivity: PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.; doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. Autorský kolektiv publikace: Mgr. Věra Vykoukalová; Mgr. Marie Bártová; PhDr. Ing. Zuzana Maňourová; Mgr. Marie Švrčková, Ph.D. Posuzoval: PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. Projekt Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy CZ.1.07/1.1.00/ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN

3 OBSAH HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ 4. ROČNÍKU V JEDNOTLIVÝCH ROVINÁCH ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI... 6 A OBECNÉ POZNÁMKY... 6 B POPIS PRÁCE S MATERIÁLEM, EVALUAČNÍMI ŠKÁLAMI KONKRÉTNÍMI A OBECNÝMI... 7 C AUTOEVALUACE... 8 D SOUHRNNÉ EVALUAČNÍ TABULKY... 8 METODICKÉ POKYNY K VYHODNOCENÍ ÚLOH PRACOVNÍHO SEŠITU I (PODZIMNÍ OBDOBÍ) VZTAH KE ČTENÍ ÚLOHA 1 (1.1) BARVY Evaluace úloh posuzující rovinu Vztah ke čtení DOSLOVNÉ POROZUMĚNÍ ÚLOHA 2 (2.1) HRA Úloha 2 (2.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 3 (2.2) ENERGIE Úloha 3 (2.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála VYSUZOVÁNÍ ÚLOHA 4 (3.1) BAJKA Úloha 4 A (3.1.1) Úloha 4 B (3.1.2) Úloha 4 C (3.1.3) Úloha 4 (3.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 5 (3.2) JENÍK A SYLVA Úloha 5 (3.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 6 (5.1) SPOLUŽÁCI Úloha 6 (5.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála, autoevaluace ÚLOHA 7 (3.3) PŘEHRADA Úloha 7 A (3.3.1) Úloha 7 B (3.3.2) Úloha 7 (3.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 8 (6.3) PLÁNEK Úloha 8 (6.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála CZ.1.07/1.1.00/

4 4 METAKOGNICE ÚLOHA 9 (4.1) TŘÍDNÍ SCHŮZKY Úloha 9 A (4.1.1) Úloha 9 B (4.1.2) Úloha 9 C (4.1.3) Úloha 9 (4.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 10 (4.2) PROČ ČTU Úloha 10 (4.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála SDÍLENÍ ÚLOHA 6 (5.1) SPOLUŽÁCI ÚLOHA 11 (5.2) PRAVIDLA ROZHOVORU Úloha 11 (5.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála APLIKACE ÚLOHA 12 (6.1) OSLAVA Úloha 12 (6.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 13 (6.2) POZVÁNKA Úloha 13 (6.2) konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 14 (6.3) POHÁDKA Úloha 14 A (6.3.1) Úloha 14 B (6.3.2) Úloha 14 (6.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 15 (1.2) DOTAZNÍK METODICKÉ POKYNY K VYHODNOCENÍ ÚLOH PRACOVNÍHO SEŠITU II (JARNÍ OBDOBÍ) VZTAH KE ČTENÍ ÚLOHA 1 (1.1) RYBKY Evaluace úloh posuzující rovinu Vztah ke čtení DOSLOVNÉ POROZUMĚNÍ ÚLOHA 2 (2.1) NIL Úloha 2 (2.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 3 (2.2) BRATRANEC Úloha 3 (2.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 4 (6.1) ODPOVĚĎ Úloha 4 (6.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála CZ.1.07/1.1.00/

5 3 VYSUZOVÁNÍ ÚLOHA 5 (3.1) KOMIKS Úloha 5 (3.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 6 (3.2) PŘÍBĚH Úloha 6 (3.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála, autoevaluace ÚLOHA 7 (3.3) VEVERKA Úloha 7 (3.3) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála METAKOGNICE ÚLOHA 8 (4.1) POČASÍ Úloha 8 (4.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 9 (4.2) POPISKY Úloha 9 (4.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála SDÍLENÍ ÚLOHA 10 (5.1) REPORTÉR Úloha 10 (5.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála APLIKACE ÚLOHA 11 (6.1) PROHLÍDKA Úloha 11 (6.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 12 (6.2) OBRAZÁRNA Úloha 12 (6.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála ÚLOHA 13 (1.2) KNIHA CZ.1.07/1.1.00/

6 Hodnocení čtenářských dovedností žáků 4. ročníku v jednotlivých rovinách čtenářské gramotnosti A Obecné poznámky Evaluační materiál hodnotící úroveň a vývoj čtenářské gramotnosti (dále ČG) žáků má formu pracovního sešitu pro žáky, který obsahuje: 1. zadání úloh řazených dle jednotlivých rovin ČG 1 Metodické pokyny pro učitele mají formu evaluačního sešitu, který obsahuje: 1. obecné poznámky a popis práce s materiálem a evaluačními škálami 2. způsob posuzování autoevaluace žáků 3. souhrnnou evaluační tabulku ČG žáka 4. souhrnnou evaluační tabulku ČG třídy 5. zadání úloh řazených dle pracovního sešitu pro žáky s označením jednotlivých rovin ČG 2 6. konkrétní řešení jednotlivých úloh 7. přiřazení kvalitativní úrovně řešení jednotlivých úloh k písmenu evaluační škály v rozmezí A(A+) E, popř. (0) 8. zobecněný popis úrovně schopností či dovedností žáka v jednotlivých rovinách v tabulce škál A(A+) E, popř. (0) Doporučená doba zpracování úkolů v jednotlivých pracovních sešitech je 15 pracovních dní v období říjen listopad (Pracovní sešit I podzimní období) a květen červen (Pracovní sešit II jarní období). V tomto časovém období by měly být materiály žákům kdykoli volně k dispozici ke zpracovávání (tzv. otevřená doba ), poté jsou založeny u učitele pro potřeby evaluace a následně mohou být dány žákům trvale k dispozici. Pro dlouhodobou možnost sledování úrovně a rozvoje rovin ČG jednotlivých žáků i třídy jako celku slouží evaluační tabulky (pro jednotlivé žáky, pro třídu jako celek), které učitel archivuje a na jejichž základě může sledovat rozvoj ČG v průběhu několika let. Každý žák vypracovává svůj vlastní pracovní sešit, některé úkoly vyžadují spolupráci žáků, popř. učitele či jiného dospělého (v minimální míře). 1 2 Pozn. Názvy jednotlivých rovin ČG jsou z materiálu pro žáky záměrně vypuštěny, aby nedocházelo k ovlivňování žáka. Pozn. Přiřazení úlohy do roviny ČG je v materiálu pro přehlednost výslovně uvedeno. CZ.1.07/1.1.00/

7 B Popis práce s materiálem, evaluačními škálami konkrétními a obecnými Práce s pracovními sešity a evaluace stavu a rozvoje schopností a dovedností každého žáka 4. ročníku bude probíhat periodicky 2 ročně (v období říjen listopad; květen červen). Jednotlivé úlohy jsou rozděleny dle roviny ČG, jejíž kvalita je zkoumána: Roviny ČG: 1. Vztah ke čtení 2. Doslovné porozumění 3. Vysuzování 4. Metakognice 5. Sdílení 6. Aplikace Ke každé rovině je v pracovních sešitech vytvořena baterie úloh (2 5), které učitel na základě řešení uvedeného v metodickém sešitě vyhodnotí. Kvalitu vypracování úlohy žákem porovná s evaluační škálou, která žákovi přiřadí jednu z úrovní A(A+) E, popř. 0. Tu pak lze následně porovnat se zobecněnou škálou, charakterizující schopnosti a dovednosti žáka pracovat úspěšně v dané rovině. Jednotlivá výsledná písmena škály zaznamená učitel do evaluačních tabulek, které jsou ukazatelem celkové momentální úrovně ČG žáka, i třídy jako celku. Úlohy mají dvojí číslování. První číslo udává celkové pořadí úlohy v sešitě, druhé číslo je uvedeno kvůli přehlednosti pro hodnotitele a udává číslo roviny, do které úloha patří (číslo před tečkou), a kolikátá v pořadí je daná úloha ve zmíněné rovině (číslo za tečkou). Např.: Úloha 11 (5.2) udává, že úloha je jedenáctou úlohou v celkovém pořadí, patří do roviny 5, tj. Sdílení, a je to druhá úloha zkoumající úroveň Sdílení v tomto sešitě. Doporučujeme, aby učitelé pokračovali v práci s pracovními sešity k hodnocení ČG také v 5. ročnících. Na konci 2. období 1. stupně ZŠ budou tak mít k dispozici čtyři záznamy, tj. čtyři souhrnné evaluační tabulky k posouzení individuálního rozvoje žáka v jednotlivých rovinách ČG. Hodnocení rozvoje žáka bude takto možné sledovat na základě individuální vztahové normy. Cenné informace o aktuálním stavu rozvoje ČG žáka budou však k dispozici již po vyhodnocení každého pracovního sešitu. CZ.1.07/1.1.00/

8 C Autoevaluace Součástí každé úlohy je malá autoevaluační tabulka, ve které žák jednoduchým způsobem zkouší posoudit svoji úspěšnost práce s úlohou. Pomocí smajlíků, které libovolným způsobem označí (vybarvením, zakroužkováním, křížkováním aj.), dává žák najevo svůj předpoklad. Porovnání tohoto předpokladu se skutečným výsledkem řešení úlohy odkrývá schopnost žáka reálně posoudit úspěšnost své práce. Označením smajlíka ve druhém řádku dává žák najevo svůj kladný, neutrální, či záporný přístup k plnění dané úlohy. Porovnáním jednotlivých odpovědí ve druhých řádcích lze vysoudit např. žákovu preferenci určitých typů úloh (či přímo rovin) a jeho celkový postoj k předkládanému typu práce s textem. Ve třetí části tabulky je dán prostor pro poznámky, postřehy a připomínky žáka, které mohou být velmi cenným přínosem k dalšímu poznávání žákovy osobnosti. Nad tabulkou se nachází symbol sovičky a vedle něj je volné okénko pro učitele. Do tohoto okénka učitel napíše písmeno, které odpovídá plnění úkolu každého žáka podle obecné evaluační škály. Vyplnění okénka usnadňuje přehlednost při následném vyplňování do souhrnných evaluačních tabulek. Úloha se mi povedla vyřešit takto: Úloha mě bavila takto: ZZDDEE MŮŽŽEEŠŠ NAAPPSSAATT SSVVOJ JII PPOZZNÁÁMKKU,, PPOSSTTŘŘEEHH NEEBBO PPŘŘI IPPOMÍ ÍNKKU D Souhrnné evaluační tabulky Souhrnná evaluační tabulka ČG žáka je určena k záznamu písmen škálového hodnocení, které žák získal v daných úlohách jednotlivých rovin ČG. Zároveň je zde možnost zaznačit výsledek prvního řádku autoevaluační tabulky pro žáka, tj. žákův předpoklad, jak úspěšně v dané úloze pracoval. Souhrnný záznam úspěšnosti žáka v jednotlivých úlohách podává cenné informace o momentální úrovni čtenářské gramotnosti žáka jak v jednotlivých rovinách, tak o jeho celkových schopnostech a dovednostech pracovat s textem. Souhrnná evaluační tabulka ČG třídy je určena k záznamu písmen škálového hodnocení, které v jednotlivých úlohách získali všichni žáci třídy. Umožňuje učiteli přehledně sledovat úspěšnost třídy jako celku v jednotlivých rovinách ČG. Na základě této souhrnné informace může učitel zařazovat do výuky takové typy úloh práce s textem, které rozvoj určité schopnosti či dovednosti podporují. CZ.1.07/1.1.00/

9 Souhrnná evaluační tabulka ČG žáka (4. ročník podzimní období) jméno: školní rok: Vztah ke čtení Evaluace škálou Autoevaluace Poznámky a připomínky 1. Vztah ke čtení Úloha 1 (1.1) Úloha 15 (1.2) 2. Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) 3. Vysuzování Úloha 4 (3.1) Úloha 5 (3.2) Úloha 7 (3.3) 4. Metakognice Ú 9 A,B (4.1.1,2) Úloha 9 C (4.1.3) Úloha 10 (4.2) 5. Sdílení Úloha 6 (5.1) Úloha 11 (5.2) 6. Aplikace Úloha 12 (6.1) Úloha 13 (6.2) A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 Úloha 14 A (6.3.1) A, A+ B C D E 0 Úloha 14 B (6.3.2) A, A+ B C D E 0 Úloha 8 (6.3) A, A+ B C D E 0 CZ.1.07/1.1.00/

10 Souhrnná evaluační tabulka ČG žáka (4. ročník jarní období) jméno: školní rok: Vztah ke čtení Evaluace škálou Autoevaluace Poznámky a připomínky 1. Vztah ke čtení ce Úloha 1 (1.1) Úloha 13 (1.2) 2. Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) 3. Vysuzování Úloha 5 (3.1) Úloha 6 (3.2) Úloha 7 (3.3) 4. Metakognice Úloha 8 (4.1) Úloha 10 (4.2) 5. Sdílení Úloha 9 (5.1) A, B 6. Aplikace Úloha 11 (6.1) Úloha 12 (6.2) A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 A, A+ B C D E 0 CZ.1.07/1.1.00/

11 Souhrnná evaluační tabulka ČG třídy (4. ročník podzimní období) školní rok: třída: JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa JJméénnoo žžáákkaa 1. Vztah ke čtení 2. Doslovné porozumění 3. Vysuzování 4. Metakognice 5. Sdílení 6. Aplikace Úloha 1 (1.1) Úloha 15 (1.2) Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) Úloha 4 (3.1) Úloha 5 (3.2) Úloha 7 (3.3) Ú 9 A,B (4.1.1,2) Úloha 9 C (4.1.3) Úloha 10 (4.2) Úloha 6 (5.1) Úloha 11 (5.2) Úloha 12 (6.1) Úloha 13 (6.2) Úloha 14 A (6.3.1) Úloha 14 B (6.3.2) Úloha 8 (6.3) Evaluace škálou písmeno CZ.1.07/1.1.00/

12 Souhrnná evaluační tabulka ČG třídy (4. ročník jarní období) školní rok: třída: JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa JJJmméénnoo žžáákkaa Evaluace škálou písmeno 1. Vztah ke čtení Úloha 1 (1.1) Úloha 13 (1.2) 2. Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Úloha 3 (2.2) Úloha 5 (3.1) 3. Vysuzování Úloha 6 (3.2) Úloha 7 (3.3) 4. Metakognice Úloha 8 (4.1) Úloha 10 (4.2) 5. Sdílení Úloha 9 (5.1)A,B Úloha 4 (6.1) 6. Aplikace Úloha 11 (6.2) Úloha 12 (6.3) CZ.1.07/1.1.00/

13 Metodické pokyny k vyhodnocení úloh Pracovního sešitu I (podzimní období) CZ.1.07/1.1.00/

14 1 Vztah ke čtení Úloha 1 (1.1) Barvy První úkol budeš vypracovávat postupně, takže zcela splněný bude vlastně až jako poslední. Každá šipka je totiž symbolem jednoho z patnácti následujících úkolů. Když úkol splníš, vybarvíš jeho šipku podle toho, jak tě práce na úkolu bavila a těšila. Potřebuješ jen dvě pastelky červenou a modrou. Červená znamená: bavilo mě to hodně, modrá: nebavilo mě to vůbec. Když vybarvíš šipku napůl červeně a napůl modře, znamená to, že i tebe úloha bavila jen tak napůl. Zkrátka čím větší část šipky bude červená, tím byla úloha pro tebe zajímavější a zábavnější. Pokud už máš šipky vybarvené a tato stránka je více do červena než do modra, velmi nás to těší a budeme rádi, když i do budoucna budeš o tom, co čteš, přemýšlet Úloha 1 Barvy Úloha 2 Hra Úloha 3 Energie Úloha 4 Bajka Úloha 5 Jeník a Sylva Úloha 6 Spolužáci Úloha 7 Přehrada Úloha 8 Plánek Úloha 9 Třídní schůzky Úloha 10 Proč čtu Úloha 11 Pravidla rozhovoru Úloha 12 Oslava Úloha 13 Pozvánka Úloha 14 Pohádka Úloha 15 Dotazník CZ.1.07/1.1.00/

15 Evaluace úloh posuzující rovinu Vztah ke čtení Vztah ke čtení zkoumají úlohy 1 (1.1) a 15 (1.2). Evaluace v této rovině je řešena formou přiřazení vztahu žáka k písmenu škály, kde kladná krajní hodnota A (A+) vyjadřuje, že žák prokazuje kladný postoj ke čtení vlastními čtenářskými aktivitami a různými způsoby v situacích ve škole i mimo školu (např. přináší nové knihy do školy, podílí se o zážitky a informace z přečteného, navštěvuje knihovnu aj.) a chápe účelnost čtení jako zdroje vnitřních zážitků a pro život důležitých informací. Záporná krajní hodnota je opačným pólem, tj. žák neprojevuje vlastní dobrovolné čtenářské aktivity ani jiné způsoby, kterými by vyjadřoval kladný vztah ke čtení a čtenářství, naopak svým postojem dává najevo negativní vztah (téměř) ke všem aktivitám spojeným se čtením a čtenářstvím. Úloha 1 (1.1) je zároveň pro žáka indikátorem, které úlohy má již vypracované. Pro učitele je konečná barevnost šipek ukazatelem postoje žáka k aktivitám práce s textem v dalších úlohách. Úloha 15 je dotazníkem, který je zaměřen na vztah ke čtení knih a na další aktivity se čtením spojené (návštěva knihovny, psaní vlastní beletrie). Otázky zjišťují také to, zda žák vnímá autora knihy, její název, téma, která témata preferuje a zda je pro něj kniha i vítaným dárkem. Opět zde platí přímá úměra: čím více kladných (přesnějších) odpovědí, tím lze předpokládat kladnější postoj žáka ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám. Evaluační škála vztahu ke čtení A+ Žák projevuje nadprůměrně kladný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám aktivitám A Žák projevuje kladný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám B C D E Žák projevuje spíše kladný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám Žák projevuje neutrální postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám Žák projevuje spíše záporný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám Žák projevuje zcela záporný postoj ke čtení a s ním spojeným čtenářským aktivitám 0 Žák úlohu neplnil, či vztah ke čtení nelze posoudit CZ.1.07/1.1.00/

16 2 Doslovné porozumění Úloha 2 (2.1) Hra Paní učitelka se rozhodla, že si žáky procvičí vyjmenovaná slova pomocí hry. Přečti si, jak vysvětlila pravidla. Teď si zahrajeme hru, při které si procvičíme vyjmenovaná slova. Sedněte si do kroužku čelem k sobě. Aničce dám do ruky míč. Anička hodí míč někomu z vás a řekne: Vymysli vyjmenované slovo na B. Ten, komu Anička míč hodila, řekne například: BYLINA a ještě vymyslí na slovo BYLINA krátkou větu. Například řekne: BYLINY JSOU LÉČIVÉ. Pak hodí míč někomu dalšímu a zároveň řekne jinou obojetnou souhlásku, na kterou jsme se učili vyjmenovaná slova například L. Další vymyslí vyjmenované slovo na L a také krátkou větu a hodí míč dál. A hra pokračuje takto pořád dokola. Když paní učitelka vysvětlila pravidla, položili jí žáci několik otázek. Co na ně měla odpovědět? Zakroužkuj odpověď Ano, nebo Ne. Můžeme při hře sedět v řadě? Ano Ne Anička může hodit míč, komu chce? Ano Ne Kdo chytil míč, musí říct vždy slovo BYLINA? Ano Ne Kdo hází míč, vymyslí jakoukoli hlásku z abecedy? Ano Ne Hrou si máme procvičit vyjmenovaná slova? Ano Ne CZ.1.07/1.1.00/

17 Úloha 2 (2.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála Řešení Když paní učitelka vysvětlila pravidla, položili jí žáci několik otázek. Co na ně měla odpovědět? Zakroužkuj odpověď Ano, nebo Ne. Můžeme při hře sedět v řadě? Ano Ne Anička může hodit míč, komu chce? Ano Ne Kdo chytil míč, musí říct vždy slovo BYLINA? Ano Ne Kdo hází míč, vymyslí jakoukoli hlásku z abecedy? Ano Ne Hrou si máme procvičit vyjmenovaná slova? Ano Ne Konkrétní evaluace Vlastní text je popis didaktické hry, při které si žáci procvičují již známé učivo. Úryvek textu je psán popisným slohovým postupem a je formulován jako přímá řeč učitele, který vysvětluje žákům pravidla hry. Text je přiměřen věku žáků. Žák prokazuje doslovné porozumění textu formou výběru z dichotomických odpovědí (Ano Ne) u otázek pod textem. Žák je stylizován do role učitele, který svým žákům na zjišťující otázky odpovídá informací, která již byla zmíněna. Otázky jsou koncipovány jako následné dotazy žáků učiteli po vysvětlení pravidel hry. Otázky jsou jasné a jednoznačné, zjišťují doslovné porozumění, vyžadují pochopení hry jako celku, tj. zda si žák na základě textu představil, jak hra probíhá a jaký je její smysl. Žák získá ve škále písmeno odpovídající počtu správných odpovědí. A Správně odpoví na všechny otázky B Jedna otázka je špatně zodpovězena C Dvě otázky jsou špatně zodpovězeny D Tři otázky jsou špatně zodpovězeny E Pouze jedna či žádná správná odpověď 0 Žák úlohu neplnil Obecná evaluační škála A B C D E Žák je schopen vyhledat explicitně uvedené informace. Na základě informací z textu si představí souvislý průběh popisované události. Žák je v zásadě schopen na základě textu s menšími obtížemi vyhledat explicitní informace a pochopit souvislosti informací v textu. Orientace v textu je nedokonalá, žák má problémy vyhledat explicitní informace, chybí celkové pochopení textu. Žák má velké obtíže vyhledat explicitní informace v textu, není schopen celkově se v textu orientovat a chápat souvislost informací. Žák není schopen se v textu orientovat, představit si souvislý průběh popisované události na základě informací z textu. CZ.1.07/1.1.00/

18 Úloha 3 (2.2) Energie Víš, co znamená slovo energie? Z krátkého článku o energii byla vyjmuta některá slova. Dovedl/a bys je napsat zpátky do textu na správné místo? Pokus se o to. Prapůvod slova ENERGIE je z Řecka, tam znamenalo sílu nebo působení. Slovo ENERGIE. s dalšími slovy, takže pak mluvíme o ELEKTRICKÉ ENERGII a také třeba o větrné, vodní nebo jaderné ENERGII. Slovo ENERGIE můžeme slyšet denně. Když. říct, kolik máme sil a kolik toho.. O dětech se říká, že mají spoustu ENERGIE. My dospělí jim trochu... Nám totiž ENERGIE kvapem ubývá, a tak si., že si ji dodáme kávou, jídlem a ležením na gauči. chceme zvládneme závidíme myslíme spojujeme Úloha 3 (2.2) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála Řešení Prapůvod slova ENERGIE je z Řecka, tam znamenalo sílu nebo působení. Slovo ENERGIE spojujeme s dalšími slovy, takže pak mluvíme o ELEKTRICKÉ ENERGII a také třeba o větrné, vodní nebo jaderné ENERGII. Slovo ENERGIE můžeme slyšet denně. Když chceme říct, kolik máme sil a kolik toho zvládneme. O dětech se říká, že mají spoustu ENERGIE. My dospělí jim trochu závidíme. Nám totiž ENERGIE kvapem ubývá, a tak si myslíme, že si ji dodáme kávou, jídlem a ležením na gauči. CZ.1.07/1.1.00/

19 Konkrétní evaluace Úryvek textu je psán v odborném stylu (populárně naučný text) výkladovým slohovým postupem. Text je přiměřen věku žáků. Doslovné porozumění žák prokazuje schopností doplnit sémanticky vhodná slova, která vybírá z nabídky pod textem. Všechna slova k doplnění jsou stejného slovního druhu a mají shodný tvar (verbum v 1. os. plurálu), aby správné zařazení slova do textu bylo ovlivněno pouze sémantikou slova, nikoli formálními ukazateli. Slova jsou vybrána tak, aby nemohlo dojít k obsazení jedné pozice více slovy. Slova k doplnění mají jasnou sémantiku, jejich správné zařazení, které je v této věkové kategorii na komunikační úrovni, vyžaduje i správný odhad valenčních vazeb (např. chceme + infinitiv; spojovat + s, závidět + dativ atd žáci vnímají jevy podvědomě, nikoli gramatickou analýzou). Správné doplnění slov prokazuje porozumění textu jako celku. Žák získá ve škále písmeno odpovídající počtu správně zařazených slov. A Správně zařadí všechna slova. B Jedno slovo není doplněno, nebo je špatně zařazeno. C Dvě slova nejsou doplněna, nebo jsou doplněna špatně. D Tři slova nejsou doplněna, nebo jsou doplněna špatně, tj. žák doplnil pouze dvě slova správně. E Pouze jedno slovo je doplněno správně, nebo není správně doplněno žádné slovo. 0 Žák úlohu neplnil. Obecná evaluační škála A B C D E Žák je schopen kompletovat text doplněním sémanticky vhodných slov, chápe významové souvislosti, přirozeně vnímá i formální slovní vazby. Žák je v zásadě schopen vnímat významové souvislosti a přirozené formální slovní vazby a na základě tohoto kompletovat text. Orientace v textu a pochopení celkového obsahu je nedokonalé, žák nevnímá jasně sémantické a formální vazby slov. Žák má potíže pochopit sémantické i formální vazby slov a na jejich základě kompletovat text. Žák není schopen kompletovat text doplněním sémanticky vhodných slov, nechápe významové souvislosti a nevnímá přirozené formální slovní vazby. CZ.1.07/1.1.00/

20 3 Vysuzování Obecná informace Úlohy zaměřené na vysuzování vyžadují zapojení myšlenkových operací, u kterých dochází k integraci doslovného porozumění přečteného textu s předchozími zkušenostmi žáka. Žák prokazuje schopnost posoudit informace vzhledem k určitým kritériím, a na základě toho posoudit a porovnat informace získané textem s již nabytými informacemi, svoji volbu zdůvodnit, obhájit svůj názor a oponovat mylnému či nesprávnému názoru. Úloha 4 (3.1) Bajka Přečti si následující úryvek z bajky a odpověz na otázky 1, 2 a 3 pod textem. Jak zvířátka na poli volila krále Jednou řekl zajíc koroptvi: Je to hanba, když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si kraluje, ale co my tady, zvířátka na polích? My bychom také potřebovali nějakého krále. A měl by mít také dlouhé uši, aby slyšel všechno, co se široko daleko děje. Podle Eduarda Petišky zpracoval do knihy O zvířátkách a jiné příběhy dr. Zdeněk Martínek. Úloha 4 A (3.1.1) 1 Proč je pro zajíce nejdůležitější, aby měl král dlouhé uši a dobrý sluch?. 2 Co zajíc svou řečí sledoval?. 3 Napadá tě vlastnost, která by se hodila na člověka, který jedná jako zajíc v bajce? Úloha 4 B (3.1.2) A co kdyby zajíc mluvil s JELENEM, a říkal by mu: Milý jelene, my, polní a lesní zvířátka, bychom také potřebovala nějakého krále. A náš král by měl umět dobře utíkat, aby si mohl doběhnout, kam by chtěl. Měl by být statný, aby byl dobře vidět. A měl by mít také velké parohy, aby si na něj nikdo netroufl. CZ.1.07/1.1.00/

21 4 Co by zajíc jelenovi asi naznačoval? 5 Jaké důvody by mohl mít zajíc k tomu, aby takto mluvil?. Úloha 4 C (3.1.3) Představ si, že by bajka začínala takto: Jednou řekl zajíc KOZE: Je to hanba, když si zvířata zvolila za krále lva, vůbec se neptala na radu nás, polních zvířátek. Lev žije v Africe, tam ať si kraluje, ale co my tady, zvířátka na polích? Měli bychom mít svého polního krále. 6 Je pro situaci v bajce rozdíl, jestli se zajíc mluví s koroptví nebo s kozou?. 7 Jakou důležitou vlastnost by podle tebe měl mít ten, kdo rozhoduje o zemi, lidech atd.?.. Úloha 4 (3.1) řešení, konkrétní evaluace, obecná evaluační škála Řešení 4 A (3.1.1) 1 Proč je pro zajíce nejdůležitější, aby měl král dlouhé uši a dobrý sluch? Jsou to vlastnosti zajíců (a zajíc by rád byl králem). 2 Co zajíc svou řečí sledoval? Rád by byl králem, a tak si připravoval půdu, nepřímo přesvědčoval koroptev, aby případně volila za krále zajíce, chtěl, aby králem byl zvolen zajíc 3 Napadá tě vlastnost, která by se hodila na člověka, který jedná jako zajíc v bajce? Např. vychytralost, mazanost, tolerujeme i chytrost (přestože je tato vlastnost již odchylného obsahu). Správnými odpověďmi je zde více možných formulací. Za správnou odpověď považujeme vyjádření v podstatě synonymního obsahu s řešením, tolerujeme nepřesnosti ve vyjádření, které jsou dané věkem žáků. Řešení 4 B (3.1.2) 4 Co by zajíc jelenovi asi naznačoval? Že by si přál za krále jelena. 5 Jaké důvody by mohl mít zajíc k tomu, aby takto mluvil? Buď by si opravdu přál jelena za krále, nebo by se chtěl jelenovi z nějakého důvodu zalíbit, atd. Řešení 4 C (3.1.3) 6 Je pro situaci v bajce rozdíl, jestli zajíc mluví s koroptví nebo s kozou? Ano koroptev je polní zvíře, takže se jí volba týká, koza je zvíře domácí, situace se jí v podstatě netýká 7 Jakou důležitou vlastnost by podle tebe měl mít někdo, kdo rozhoduje o zemi, lidech atd.? Odpověď může být velmi různorodá, za správnou odpověď považujeme např. moudrost, chytrost, rozhodnost a všechny lidské vlastnosti obecně považované za kladné. Otázka chce přimět žáky vnímat kontrast vlastností zmiňovaných zajícem a vlastností, které jsou obecně považované za důležité u někoho, kdo svými rozhodnutími ovlivňuje životy ostatních. CZ.1.07/1.1.00/

22 Konkrétní evaluace Úryvek textu reprezentuje umělecký styl určený dětem (žánr bajka) a vyprávěcí slohový postup. Prostřednictvím úlohy 4 (3.1) zkoumáme schopnost žáka porovnat informace dané textem s vlastní zkušeností. Žák prokazuje schopnost zdůvodnit svoji volbu, posoudit a porovnat argumenty, obhájit svůj názor. Schopnost vysuzovat informace z textu vyžaduje syntézu myšlenkových operací a předchozích zkušeností. Správné řešení vyžaduje doplnění volných odpovědí, které, vzhledem k omezenému prostoru poskytnutému pro vyplnění, vyžadují stručnou formulaci. Pro žáky je toto velmi těžké, protože jde nejen o to, správně vysuzovat, ale zejména také být schopen vysouzenou odpověď stručně a jasně formulovat. Správným vysuzováním žák prokazuje, že rozumí obsahu textu jako celku a zvládne toto porozumění spojit s vlastní předchozí zkušeností. V hodnocení odpovědí v tomto případě dáváme přednost smyslu odpovědi, či vyjádření úmyslu žáka, před formální správností. A Žák jasně a správně vyjádří svoje mínění minimálně v šesti odpovědích (toleruje se jedna nesprávná, či dvě neúplné odpovědi). B Žák jasně a správně vyjádří svoje mínění v odpovědích 1+2, 4+5, 6. Odpovědi 3+7 nemusí být správné (odpovědi 3 a 7 vyžadují ve vyšší míře zapojení vlastní zkušenosti, nedají se vysoudit z textu). C Žák vyjádří svoje mínění v podstatě správně, nicméně odpovědi jsou poměrně neobratně formulované, max. 2 odpovědi nejsou správné. Odpovědi 3+7 nemusí být vyplněné či správné. D Nadpoloviční většina odpovědí (u otázek 1+2, 4+5, 6) je nesprávná, odpovědi 3+7 nemusí být vyplněné či správné. E Žák se zásadně mýlí, ani jeden z úkolů v podstatě není vyřešen správně. 0 Žák úlohu neplnil. Obecná evaluační škála A B C D E Žák rozumí obsahu textu jako celku explicitních i implicitních informací, je schopen tyto informace logicky propojit s vlastní předchozí zkušeností a své myšlenky stručně a jasně formulovat. Žák je v zásadě schopen propojit informace z textu s vlastní předchozí zkušeností a své myšlenky přijatelně formulovat. Propojení explicitně vyjádřených informací s vlastní zkušeností je nedokonalé, žák má problémy na základě vlastní zkušenosti vysuzovat z textu některé relevantní informace. Žák má potíže propojit informace z textu s vlastní předchozí zkušeností a své myšlenky přijatelně formulovat. Žák není schopen z textu vysuzovat implicitně dané informace, propojit je s vlastní předchozí zkušeností a vyvozovat závěry. CZ.1.07/1.1.00/

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období)

Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Pracovní sešit I k hodnocení čtenářské gramotnosti pro žáky 4. ročníků ZŠ (podzimní období) Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO HODNOCENÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ v projektu

Více

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě

Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Diagnostické portfolio pracovních listů k hodnocení čtenářské gramotnosti metodické pokyny pro učitele 1. ročníků ZŠ v analyticko-syntetické metodě Sešit vznikl jako výstup klíčové aktivity EVALUAČNÍ NÁSTROJE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

ISBN 978-80-905036-8-7

ISBN 978-80-905036-8-7 Tento dokument podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora Nevyužívejte komerčně Nezasahujte do díla http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ ISBN 978-80-905036-8-7 Myslím si, že mé čtení

Více

Editorial Co najdete v tomto čísle?

Editorial Co najdete v tomto čísle? 2010/12 3 1 Ve třetím čísle našeho bulletinu se zaměříme na volbu evaluačních nástrojů a jejich vhodnost pro zjištění, jak se vám daří plnit své aktuální cíle. Editorial Co najdete v tomto čísle? Obsah

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů

DŮVĚRA, DIALOG, RŮST. Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů HODNOCENÍ DŮVĚRA, DIALOG, RŮST Hana Košťálová Jana Straková a kolektiv autorů Tato publikace byla vypracována v rámci projektu:

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 9. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2007/08 žáci 9. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2008

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Analýza typů hodnocení žáků ve výuce občanské výchovy

Analýza typů hodnocení žáků ve výuce občanské výchovy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Diplomová práce Analýza typů hodnocení žáků ve výuce občanské výchovy Vypracovala: Markéta Táborská Vedoucí práce:

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Hodnotící metody při práci s dětmi NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Karlovy Vary ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Hodnotící metody při práci s dětmi STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 11. 1.

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií. Didaktické hry ve výuce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Institut mezioborových studií Didaktické hry ve výuce Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Libuše Mazánková, Dr. Vypracoval: Patrik Koucký Brno 2006 Prohlašuji, že jsem

Více

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita

Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Sebehodnocení, pokrokovost, profesionalita Mariana Trojanová, Kateřina Vlachynská Psychologie Speciální pedagogika II. ročník, 12.9. 2011,

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ

SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZŠ V HODINÁCH CIZÍCH JAZYKŮ Bc. Alexandra Palasová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická

Více

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace

DUM. Diskuze. Články. Výběr z digifolií. Odkazy Digifolio. Blogy. e-learning WIKI. Profil Škola. Virtuální hospitace Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického portálu 2011 e-learning Blogy Články Virtuální hospitace Profil Škola DUM 21 Diskuze Odkazy Digifolio WIKI Výběr z digifolií Sborník příspěvků z Metodického

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Možnosti řešení. krizových situací. v prostředí základní školy. Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků Možnosti řešení krizových situací v prostředí základní školy Sborník příspěvků pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Název: Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY n a k r á l o v é h r a d e c k ý c h z á k l a d n í c h š k o l á c h Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky královéhradeckých základních škol z dotazníkového

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0051 Název projektu: Literární a dokumentová gramotnost praktikum METODICKÝ MANUÁL

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0051 Název projektu: Literární a dokumentová gramotnost praktikum METODICKÝ MANUÁL Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0051 Název projektu: Literární a dokumentová gramotnost praktikum METODICKÝ MANUÁL aneb příručka pro výuku čtenářských dovedností formou modulárního systému Petr Jančík,

Více

Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu

Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu METODICKÁ PŘÍRUČKA Hudební výchova kompetence sociální a personální Český jazyk a literatura kompetence občanské Výtvarná výchova kompetence k učení

Více