Ples zastupitelstva 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ples zastupitelstva 2013"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2013 únor Vážení spoluobčané, Ples zastupitelstva 2013 Tradiční Ples zastupitelstva proběhl v sobotu 26. ledna K tanci a radosti účastníků plesu hrála kapela Šumichrást Malbohár, na programu byla taneční vystoupení i pěvecké vystoupení divadla Slunečnice. Na webových stránkách městské části se můžete již nyní podívat na videozáznamu z tohoto plesu. TJ kol Brno IV Černovice pořádá v sobotu od hodin v tělocvičně na ulici Štolcova 8/12, Brno dětský karneval se zábavným programem pro děti Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, písničky z pohádek, dětská diskotéka, odměny a to vše za účinkování šáši Viktora, kterého ještě neznáte! Na všechny děti se těšíme. Prosíme přezůvky s sebou. Vstupné: dítě 10 Kč, dospělí 20 Kč Za TJ kol Brno IV, Petra Quittová starostka jsme na prahu nového roku 2013 a to je vždy důvod k úvahám, jaký ten nastávající rok bude a co nového přinese a jak ho prožijeme. Svět přežil apokalypsu stanovenou na , kdy podle mayského kalendáře byl předpovězen konec světa. Určitě přežijeme i ten letošní rok a i ty další. Bez ohledu na číslovku 13 a postavení planet a hvězd ve sluneční soustavě, ze kterých předvídají astrologové jaký ten rok bude, je lepší vycházet ze skutečnosti. O vývoji současného světa se však vedou vědecké polemiky. Globalizace a liberalizace společnosti odbouráváním obchodních bariér a společný trh, jsou trendy současného vývoje civilizace naší planety. Mnozí vědci se zamýšlejí nad tím, zda tyto trendy neznamenají pouhou honbu za nekončícím hospodářským a technickým pokrokem, který ve svém výsledku může mít podobu světové katastrofy. Vrátím se od úvah vědců k všednímu životu v České republice a v našich Černovicích. Novoroční projev prezidenta naší republiky byl sice státnický, ale v závěru sdělená amnestie, která se na první pohled zdála jako akt soucitu a milosrdenství vůči amnestovaným vězňům propuštěným na svobodu, ve svém důsledku, zejména druhého článku amnestie, došlo k zastavení vyšetřování a stíhání složitých kauz, od úvěrových podvodů, daňových deliktů, tunelování bank a firem až po podezřelé konkurzy na firmy. Škoda, která vznikne státu a lidem se odhaduje na miliardy. Přípravu a provedení amnestie zkritizoval i předseda Ústavního soudu ČR a označil ji za diletantskou. Takže začátek roku 2013 nic moc, spíše méně. Prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Černovice schválilo rozpočet městské části pro rok 2013, plán nákladů a výnosů bytového odboru a sociálního domu. Již v prosincových Černovinách jsem avizoval, že v důsledku rozpočtového určení daní (RUD) se snížil daňový příjem města Brna, což se také negativně projevilo v postoupených příjmech pro městské části, konkrétně pro Černovice pokles oproti 1

2 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ roku 2012 o 5 %. Přes tyto dopady byl rozpočet na rok 2013 schválen jako vyrovnaný. V rozpočtu jsou zapracovány investice do VHČ bytového odboru, které se plánují provést v letošním roce v odhadované výši 15,8 mil. Kč. Konečná podoba schváleného rozpočtu je uvedena na jiném místě tohoto čísla Černovin. V prosinci ( ) jsme poprvé slavnostně rozsvítili vánoční strom v parku na Řehořově ulici. Slavnosti se zúčastnily děti všech mateřských škol, které svým vystoupením přispěly k slavnostní atmosféře. Kulturní program také obohatilo vystoupení žáků černovické ZUŠ a divadla Slunečnice. Přes mrazivé počasí jsme se zahřáli nejen společným zpěvem koled, ale i teplým čajem a svařáčkem. Veřejně děkuji všem účinkujícím a akciové společnosti Lesy města Brna za opravdu krásnou vánoční jedli, a. s. EON za slavnostní osvětlení na vánoční strom a všem občanům, kteří přišli podpořit tuto kulturní akci. Chceme v této tradici každoročně pokračovat. V prosinci byla také dokončena investiční akce Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána. V současné době se napouští z vrtu vodní nádrž, aby v jarních měsících byly vysazeny vodní rostliny. Areál bude sloužit všem občanům k rekreaci a sportu bezplatně. Bude pouze na občanech, jak ho budeme užívat a chránit, aby nám mohl dlouho sloužit. Bude mít svého správce, který se bude starat o tento areál a hřiště na Turgeněvově ulici. O pravidlech a režimu užívání hřišť budete informováni na tabulích před areálem. V lednu letošního roku se bude kolaudovat půdní vestavba ZŠ Řehořova. avební práce byly dokončeny v minulém roce, ale prostor vestavby o rozloze cca 250 m 2 má podle požárních předpisů charakter shromaždiště a proto bude nepřetržitě sle- dován a vyhodnocován el. požární signalizací na Hasičském záchranném sboru Brno. Z důvodu montáže, odzkoušení a uzavření smluvních vztahů, došlo k časovému posunu kolaudace. Nový prostor bude sloužit nejen základním, ale i mateřským školám ke kulturním vystoupením a školním akademiím. V letošním roce máme záměr realizovat půdní nástavbu ve dvorním traktu MŠ Štolcova 21. Byla vyhotovena projektová dokumentace, proběhlo řízení a rozhodnutí o povolení stavby, které je podmínkou pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Městské části obdržely informativní zprávu o postupu pořizování nového Územního plánu města Brna. V červnu roku 2012 Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. V důsledku rozhodnutí NSS nelze pokračovat v pořizování nového Územního plánu města Brna, neboť neexistuje nadřazená, tzn. Krajská územně plánovací dokumentace. Zastupitelstvo města Brna na svém prosincovém zasedání přijalo několik usnesení, které pro městské části a občany Brna znamenají, že v I. pololetí letošního roku probíhají pouze konzultace MMB s Krajským úřadem Jihomoravského kraje o dalším postupu v pořizování nového Územního plánu. O dalších postupech budete včas informováni. Přijímací řízení dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 bude obdobně jako v loňském roce podle Elektronické podpory zápisu dětí do MŠ v městě Brně. drobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na Váš starosta J. Hladík Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás přivítala v novém roce 2013 a popřála ještě jednou hodně zdraví a štěstí. V měsíci lednu proběhly na obou základních školách zápisy do 1. tříd. dle počtu dětí, které přišly k zápisům to vypadá, že každá škola otevře po 2 třídách. Jsem ráda, že o naše obě školy je velký zájem, neboť školství patří k prioritám Radnice Černovice. V měsíci únoru proběhnou zápisy do mateřských škol, které opět budou mít elektronickou formu. Sledujte prosím tedy pečlivě naše webové stránky a stránky jednotlivých školek, kde se dozvíte všechny podrobné informace. Naše městská část Brno-Černovice zřizuje 3 mateřské školy: MŠ Štolcova 21, Elišky Krásnohorské 15 a MŠ Kneslova 7. Mateřská škola Štolcova 51 je pod správou Magistrátu města Brna. Pro letošní rok byly upraveny kritéria pro přijetí dětí do školek, tak aby nebyly zcela ve výhodě sourozenci na úkor dětí věkově starších. Každý rodič má možnost podat přihlášky na libovolný počet školek. O výsledcích přijímacího řízení budete informováni v příštích Černovinách. V lokalitě Černovické terasy se otevírá od března nová soukromá školka, o které se dozvíte více z rozhovoru s její ředitelkou paní Kubíčkovou. Tak, jak jsem minule psala o vánočních výzdobách domů a oken v Černovicích a jejich hodnocení musím konstatovat, že výzdoby se lepší a stále je Vás víc a více, kdo si vánoční výzdobou zpříjemňují své okolí. Společně s paní sekretářkou a dětským hodnotilem jsme utvořili hodnotící tým a projeli celé Černovice. Vím, že tam, kde jsou předzahrádky to mají lidé jednodušší a je to i více vidět. Ale například na některých ulicích nebylo vůbec znát, že by byl nějaký vánoční čas. Mnoho oken je osvíceno světýlky, svícny atp. Mezi nejhezčí ulice a nejvíce vyzdobené ulice patří Jiránkova (horní směrem k ulici Kotkova). Zde má opravdu člověk hezký pocit, že jsou Vánoce. K nejlépe vyzdobeným ulicím se blíží i Bolzanova (spodní, od radnice). Ve arých Černovicích také byly ozdobeny předza- hrádky světýlky, medvídky atd. Je velmi těžké hodnotit a udělat nějaké pořadí. Ale po zvážení se náš tým shodl na tom, že nejkrásnější ozdobený strom, vyjma našeho krásného velkého stromu v parku Řehořova byla výzdoba stromu na ulici Slámova 62, dále pak předzahrádka včetně ozdobených oken domu Jiránkova 50a a rovněž předzahrádka s okny na ulici Charbulova 157. Zajímavá byla i výzdoba okenní římsy bytu v domě Řehořova 20, předzahrádka s okny v domě Jiránkova 52, předzahrádka domu Bolzanova 8a, dále spodní okno v domě Bolzanova 23. Těším se již na další Vánoce a třeba se dočkáme někde v Černovicích osvětleného a ozdobeného stromu či domu jaký vídáme v televizi. Prosím tedy majitele domu: Slámova 62, Jiránkova 50a a Charbulova 157, aby si přišli na radnici pro malý věcný dar (telefon na sekretariát ). V oblasti bytové politiky se stále snažíme o to, aby se snižovala celková dlužná částka všech neplatičů. Ze seznamu, který je mi dodáván pravidelně každý měsíc z bytového odboru mě zaráží to, kolik lidí platí tzv. inkaso až po době své platnosti, čímž jsou stále ve skluzu 1 měsíce. 2

3 V měsíci prosinci neuhradilo v řádném termínu nájem 47 nájemníků a dlužná částka činila cca Kč. Nechci předjímat, ale tímto se člověk může dostávat do svízelných situací a někdy to končí velmi špatně. Ve výši nájmu jsme jako městská část v průměru a jak dobře víte, tak nebudeme zvyšovat nájemné do roku Každý, kdo má problémy s úhradou nájemného by měl zvážit všechny okolnosti, zda nemá např. větší byt než by potřeboval (1 osoba na dvou až třípokojové byty). Vy, co se dostáváte do těchto situací prosím přijďte neprodleně za námi, budeme mít snahu se s Vámi domlouvat na řešení. Nechci nikoho strašit ani určovat, co kdo má dělat, neboť všichni jsme plnoletí a víme, co máme dělat a jak se máme chovat. Není dne ani hodiny a člověk se může dostat do situace, kterou sám nemůže ovlivnit. Važme si prosím tedy všeho a všech co máme kolem sebe, buďme k sobě příjemní, nezávistiví. V oblasti kultury proběhl Ples Zastupitelstva MČ Brno, který byl SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ snad úspěšný, což každý může posoudit sám. Opět byl z plesu pořízen videozáznam, který můžete shlédnout na našich webových stránkách. Pro děti se připravuje karneval, na který bude anonce v samostatném článku. Přeji Vám hezké zimní dny a pokud budete mít jakékoliv dotazy na mou osobu, tak mi zavolejte na telefonní čísla nebo Petra Quittová, místostarostka Milé čtenářky a čtenáři Černovin, dovolte mi, abych v tomto čísle uvedl několik krátkých informací, které se týkají především oblasti činností, které mám na starosti. Od 4. února budou stránky městské části fungovat na nové adrese Na základě žádosti magistrátu jsme přešli na vlastní servery a věřím, že nám to umožní větší flexibilitu a také zmizí problémy s rychlostí načítání stránek. Sportovní komise znovu vyhlašuje soutěž o sportovce Černovic. Více informací najdete ve zvláštním článku v těchto Černovinách. Tisková komise se rozhodla změnit systém roznosu Černovin od letošního druhého čísla. Dlouhodobě jsme nebyli spokojeni s tím, že mnozí z Vás Černoviny nedostali, a myslíme si, že by bylo možné i zkrátit dobu roznosu. Chtěli bychom proto nabídnout zajímavou brigádu někomu z občanů Černovic. Může se jednat o studenty či třeba důchodce, kteří by byli ochotni šestkrát do roka během dvou dní od dodání roznést Černoviny do všech domácností. Roznos by byl samozřejmě finančně honorován. Zájemci se mohou hlásit na u nebo na mém telefonním čísle PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ Veškeré informace o přijímacím řízení dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 získáte na webové stránce a dále pak na webových stránkách našich jednotlivých mateřských škol. drobnosti získáte také i osobně u ředitelek školek. Výsledky prezidentských voleb v Černovicích (1. kolo, údaje v %), zdroj ČSÚ Schwarzenberg Karel 27,83 15,77 5,8 Dienstbier Jiří, Mgr 5,94 12,91 23,21 3,99 1,78 2,72 Vladimír Franz, JUDr., prof Roithová Zuzana, MUDr. MBA Fischer Jan, Ing. CSc. Bobošíková Jana, Ing. Fischerová Taťana botka Přemysl, MUDr. Zeman Miloš, Ing. Výsledky prezidentských voleb v Černovicích (2. kolo, údaje v %), zdroj ČSÚ Tisková komise rozhodla také o drobných změnách úzávěrek Černovin, tak aby se zkrátil čas mezi úzávěrkou a jejich vydáním. Nové termíny najdete v tiráži na poslední stránce. Rád bych Vás pozval také na nejbližší akce Černovického sdružení, především na ples, který proběhne 2. března a akci Velikonoce v Černovicích, kterou chystáme na Květnou neděli 23. března. Více informací na straně ,35 51,64 Zeman Miloš, Ing. Schwarzenberg Karel Přeji Vám příjemný zbytek zimy Ladislav Kotík, místostarosta Volební účast: 1. kolo 63,31 % 2. kolo 62,56 % 3

4 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ Vážení spoluobčané, doba vánoční a novoroční je úspěšně za námi, před námi všemi je další rok Pevně věřím tomu, že i u Vás zvítězí zdravý rozum nad obrazem toho, co se nám snaží vnutit média, která tvrdí pod rouškou patentu na rozum, jak se máme špatně a jaké máme v čele špatné politiky. Myslím si, že Parlament, který si národ svobodně zvolí, je zrcadlem a odráží složení celého národa. Pan prezident Masaryk kdysi řekl: Demokracii bychom tedy měli, teď bychom potřebovali demokraty. Ať je to jakkoliv, lidem zvolený nový prezident by měl celému národu ve svém prvním projevu říct i to, že k blbé náladě není důvod, že jsme národem s lidmi dobrými, šikovnými, schopnými, pracovitými, kteří nesmějí podléhat všemu, co se v kdejakém plátku napíše a v televizi řekne. V Rudém právu taky kdysi stálo leccos, a nebyla to pravda Nedá mi to, abych se nevrátil ještě k našemu vánočnímu stromu, který byl dovezen a postaven v časných ranních hodinách dne 4. prosince 2012 v parku na Řehořově ul. ává se již pomalu tradicí, že tento nádherný vánoční strom obstarávají a pomáhají postavit pracovníci společnosti Lesy města Brna, a. s., jedné z firem, založených městem Brnem. Není náhodou, že představenstvo této společnosti vedou dva městští a současně černovičtí zastupitelé, kteří se dokážou domluvit v tom, co je pro městskou část Brno-Černovice důležité a přínosné, a nejenom v případě vánočního stromu. Musím při této příležitosti poděkovat i majiteli černovické společnosti SIDO, s. r. o., panu Miroslavu Jursovi, který se osobně a vlastnoručně podílel se svými zaměstnanci na úspěšné ranní instalaci vánočního stromu. V Černovicích nás čeká v roce 2013 několik nových věcí. Jednou z nových skutečností, se kterou se musí vedení radnice vypořádat, je zprovoznění a vyladění provozu Areálu volného času při ul. Mírová u pramene sv. Floriána, jak zní jeho oficiální název. Přes počáteční porodní bolesti, hlavně s napouštěním a zavodněním vodní nádrže, je vše na dobré cestě a věřím tomu, že počátkem jara bude celý areál v provozu. dmínkou takzvané udržitelnosti projektu je a bude i správa a údržba celého Vážení spoluobčané, rád bych Vám jako předseda TOP 09 Brno-Černovice poděkoval za podporu a obrovské množství hlasů, kterými jste jak v prvním, tak ve druhém kole podpořili prezidentského kandidáta TOP 09 Karla Schwarzenberga. Mnozí z Vás mne osobně kontaktovali, hledali možnosti jak participovat na kampani a kde pomoci. Bylo to vždy velmi příjemné, potkat jak u nás v Černovicích, tak v centru Brna lidi všech věkových kategorií s plackami Karla na klopách. areálu. Musíme si uvědomit, že hřiště je nutno provozovat, včas odemykat a zamykat, kultivovat a usměrňovat chování jeho návštěvníků, starat se o čistotu areálu, zajišťovat odvoz odpadků, prostě dbát na provozní řád celého areálu. K tomu bude příslušet i znalost provozu vodní nádrže, údržba břehů, zajišťování pokosu trávy a další povinnosti. Vycházejíc ze zkušeností s provozem hřiště ve vnitrobloku Turgeněvova, dokážu si představit, že správcem areálu na ul. Mírové by měl být zdatný občan ze arých Černovic, znalý místních poměrů, který bude ochoten (za stanovenou měsíční odměnu) se o celý areál starat. Měl by být dosažitelný po telefonu, flexibilní, s jistou dávkou manuální zručnosti. Možná by uchazeči měli projít výběrovým řízením, organizovaným Úřadem městské části. Dalším z mnoha úkolů, který je pro mne jako místostarostu, který má na starosti bezpečnost a veřejný pořádek důležitým, je zvýšení bezpečnosti občanů a vůbec zajištění pocitu bezpečí pro všechny občany Černovic. Určitě by měla skončit doba politicky korektního obhajování nepřístojností nepřizpůsobivých spoluobčanů, zákony platí pro všechny bez rozdílu ras a pohlaví a kdo je přestupuje, musí být za porušování spravedlivě a v souladu se zákonem potrestán. Musíme si rovněž více všímat chování všech sběračů a výkupců železných a barevných kovů, všech zlodějů kovových kanálových vpustí, kteří tím ohrožují naši bezpečnost. Kdo z Vás si dokáže představit, jak může dopadnout střet kola svého vozu s kanálovou vpustí bez mříže či poklopu, ten mi dá určitě za pravdu. Volejte vždy za jakýchkoliv okolností telefonní linku Městské policie č. 156 (volání je bezplatné)! Městští strážníci jsou povinni jakýkoliv podnět ihned prověřit, zabráníte tím mnoha trestným činům. Nebuďme lhostejní ke svému okolí, všímejme si nešvarů a upozorňujme na ně! Jedním z důvodů blbé nálady ve společnosti je zcela jistě i pocit rezignace a mávnutí rukou a povzdech: já to nevytrhnu, krást se bude stejně. Není tomu tak, jen se musíme vyburcovat z letargie Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemný a klidný vstup do nového roku, hodně optimismu, veselé mysli a zdraví na prahu jara, nejkrásnějšího období roku. 4 Ludvík Kadlec, místostarosta děkování za hlasy pro Karla Schwarzenberga Karel Schwarzenberg obdržel v prvním kole v MČ Brno-Černovice 1011 hlasů, což znamená 27,8 % a umístil se tak na 1. místě ze všech prezidentských kandidátů. Ve druhém kole poté přesvědčil 1748 občanů naší MČ, což znamená 48,3 %. Volební účast se v obou kolech prezidentské volby pohybovala kolem 62 %. Ještě jednou všem děkuji za Vaši snahu a podporu Ing. et Ing. Daniel Smrček, radní a člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice, předseda TOP 09 Brno-Černovice

5 Privatizace bytového fondu v MČ Brno-Černovice K BYTOVÉ KONCEPCI Privatizace bytového fondu, svěřeného k hospodaření ÚMČ Brno-Černovice patřila a patří k nejdiskutovanějším tématům samosprávy. S odkazem na článek Ing. et Ing. Daniela Smrčka zveřejněném v minulém prosincovém čísle Černovin o privatizaci bytového fondu a následných telefonických dotazů na bytový odbor k této problematice, sdělujeme zejména nájemníkům obecních bytů následující informace. Do roku 2014 nejsou doporučovány domy a byty zařazené ve zlatém a stříbrném fondu (1. skupiny) Bytové koncepce Městské části Brno-Černovice do privatizace. Na základě Pravidel města Brna jsou na webových stránkách města zveřejněny dva seznamy: Seznam domů zařazených do prodeje Seznam domů nedoporučených do prodeje, které si město ponechá minimálně po dobu dalších 15 let. Vlastníkem bytových domů a bytů v nich je totiž atutární město Brno, přičemž Městská část Brno-Černovice má na základě Předávacích protokolů a atutu města Brna některé bytové domy svěřeny s právem vlastníka k hospodaření. Proto o privatizaci jednotlivých domů nerozhoduje jen Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice, ale vydává formou svých usnesení pouze doporučení nebo nedoporučení Zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí o zařazení domu do prodeje (privatizace) a nebo zachování domu v majetku města Brna. Bytové domy jako celky prodává z úrovně atutárního města Brna přímo Magistrát města Brna. V domech, ve kterých jsou vymezeny a zapsány v katastru nemovitostí bytové jednotky a případně nebytové prostory, provádí privatizaci formou tzv. doprodeje bytových jednotek příslušná městská část, která má tyto domy svěřeny do správy a k hospodaření. Na základě návrhu bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice bylo zastupitelstvu MČ (ZMČ) předloženo v roce 2009 první znění Bytové koncepce MČ Brno- Černovice, kterou ZMČ projednalo a vzalo na vědomí. učasnou bytovou koncepci vypracoval bytový odbor ÚMČ v únoru loňského roku, kdy ji též projednala a upravila Rada MČ a následně schválilo ZMČ Brno-Černovice. V rámci této koncepce je svěřený bytový fond roztříděn do tří kategorií: zlatého fondu, tj. domů, které by neměly být privatizovány a tvoří strategické jádro hospodářské činnosti městské části prostřednictvím bytového odboru ÚMČ. stříbrného fondu, tzv. 1. skupiny tj. domů, které by měly být zregenerovány a po modernizaci a rekonstrukci (revitalizaci) by se měly přeřadit do zlatého fondu. stříbrného fondu, tzv. 2. skupiny tj. domů, které by měly být udržovány a opravovány, ale vzhledem k dalším důvodům (zchátralost, možnost privatizace z iniciativy nájemníků, domy s byty, jejichž nájemníci si požádali o privatizaci domu / bytů, případně již byla privatizace orgány MČ doporučena, ale z úrovně města ještě nebylo v době zpracování bytové koncepce rozhodnuto o zařazení těchto domů do seznamu domů doporučených k prodeji) jsou velké opravy a investice do těchto domů omezeny. bronzového fondu, tj. domů, které jsou zařazeny do privatizace (jsou v seznamu domů doporučených k prodeji) nebo jejich privatizace již probíhá či se dokončuje. Velmi důležitým a nosným tématem této schválené koncepce zůstává privatizace bytového fondu, včetně vysvětlení souvisejících aspektů, a to jak z pohledu ekonomického (například ztráty výnosů z nájemného), tak i s ohledem na působení dalších vlivů (sociálních, tržních atd.). Důležitým tématem je také zpracovaná oblast ekonomiky včetně výhledových hlavních oprav a investic. Bytová koncepce je směrným vodítkem k hospodaření s bytovým fondem minimálně do roku K současné situaci v privatizaci domů zařazených v bronzovém fondu Bytové koncepce uvádíme konkrétněji k jednotlivým domům: Bolzanova 68 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Cornovova 47 privatizace z úrovně města v roce Cornovova 52a privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Charbulova 27 v seznamu do privatizace z úrovně města. Klíčova 5 privatizace v roce probíhá (formou prodeje bytových jednotek). Mírné zdržení nastalo přibližně v polovině prodeje na přelomu roku, vzhledem k vypracování a předkládání Průkazů energetické náročnosti objektu. Olomoucká 2 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Olomoucká 112 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Slámova 33 privatizace v současnosti probíhá (formou prodeje bytových jednotek). Tržní 8 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Zvěřinova 1 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Zvěřinova 7 privatizace je plánována na I. polovinu letošního roku (v současnosti se připravují podklady). Tržní 6 privatizace je plánována na I. polovinu letošního roku (v současnosti se připravují podklady). Olomoucká 144 dům je zařazen v seznamu domů do privatizace (z úrovně MČ formou prodeje bytových jednotek). Štolcova 36 dům je zařazen vseznamu domů do privatizace (z úrovně MČ formou prodeje bytových jednotek). 5

6 K BYTOVÉ KONCEPCI Bronzový fond Bytové koncepce nepřímo doplňují ještě tzv. bytové domy stříbrného fondu 2. skupiny (vysvětleno výše), jejichž privatizace je taktéž naplánována na blízké období let : bytové domy Húskova 1, Charbulova 52, Zvěřinova 3 (Zastupitelstvem města Brna byly dne přeřazeny do seznamu domů které jsou připravovány k prodeji). bytový dům Kotkova 17 (v případě domu Kotkova 17 brání doporučené privatizaci zejména nabývací tituly a zápisy k vyjasnění vlastnických práv k tomuto domu). Z nové verze Bytové koncepce z loňského roku byly z bronzového fondu vyřazeny ještě prodané domy (např. Húskova 29 a Zvěřinova 5 prodané v roce 2011, Cornovova 16, 18/20 prodané v roce 2010, Tržní 4, Olomoucká 110 a Kneslova 22, 24 prodané v roce 2009). Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že prodej domů a bytů je v plném proudu a v posledních dvou letech bylo za každý rok prodáno a odvedeno do rozpočtu města (MMB) více než 12 mil. Kč z prodeje těchto nemovitostí (z formy prodeje po bytových jednotkách zajišťovaných MČ), přičemž do rozpočtu Městské části se následně vrací pouhých 10% z těchto částek zaplacených jako výnosu z privatizace. Závěrem bych uvedl, že je zavádějící v krátkém článku na stránkách Černovin polemizovat nad výhodou či nevýhodou naší městské části a někdy dost těžkými aodpovědnými rozhodnutími orgánů města a městské části, zda nadále prodávat nebo pronajímat svěřený bytový majetek (případně v jakém poměru), zejména v současné době hospodářské recese avšak i deregulovaného nájemného, kdy nájemné již pokrývá běžnou údržbu a opravy svěřeného bytového fondu (v mnohých případech i investice), když zároveň víme, že daňové příjmy města a městských částí klesají, ale naopak vedlejší hospodářská činnost města i městských částí (což je i správa majetku bytovým odborem ÚMČ Brno-Černovice) má v mnohých účetních ukazatelích lepší hospodářské výsledky jak mnohé příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti s majetkovou účastí městské části. V článku Ing. Smrčka je stručně uvedena také argumentace k postupné či větší privatizaci bytového fondu v Černovicích v souladu s oficiálním stanoviskem politické strany reprezentované autorem článku. Některé zmiňované argumenty či informace jsou však nepřesné nebo neúplné. Z výše popsaného již dnes vyplývá, že se bytový fond privatizuje a dochází tak již dnes ke snížení počtu bytů ve správě MČ na obyvatele v městské části Černovice. Dále není vhodné například úplně srovnávat stát a samosprávu (jde o dva odlišné pojmy) případně konstatovat, že tyto dvě různé oblasti veřejné správy se nemají plést do něčeho, co jim není vlastní a zbytečně spravovat majetek, který by mohl být postupně privatizován. Naopak z obecně platných právních předpisů vyplývá pro samosprávu v tzv. samostatné působnosti povinnost v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, kam můžeme zařadit jak bydlení v osobním vlastnictví tak bydlení nájemní, a to v různých formách vlastnictví bytových objektů včetně skupiny nájemních bytových domů v majetku města či správě městských částí. Ing. Zbyněk Pastyřík, vedoucí bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice Sběr textilu Vážení občané, firma E+B TEXTIL s. r. o., která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci adalší ekologické zpracování použitého textilu, pro Vás opět připravila ve spolupráci s naší radnicí odborem dopravy, majetku a životního prostředí, již IV. separovaný sběr textilu v Černovicích. Pro Vaše pohodlí jsme zorganizovali sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky (stejné jako v minulosti), která bude k vyzvednutí na ÚMČ Brno-Černovice, II. patro, dveře č.16, Juráková Marcela, DiS (vlastní tašky se nebudou vracet) a tu dne (středa) v době mezi hod až hod umístit před své domovní dveře, u oplocených RD před branky domů. 17. hodině budou tašky sesbírány apoužitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Havraní, Skřivánčí, Pahrbek (včetně sídl. Dvouřádky), Charbulova (celá), El. Krásnohorské, inná, Přední, Blatouchova, Churého, Ferrerova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova, Spáčilova, Bolzanova, Cornovova, Kneslova, Húskova. Sběr je upraven o další ulice, v případě zájmu se bude opakovat v dalším termínu v brzké době. Tato služba platí pouze v tento den, textil jindy odkládejte do sběrných nádob na ulicích Húskova, Mírová a za prodejnou Albert. kud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde Vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. Snažme se proto omaximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čisticí textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Při sběru textilu v MČ Černovice na podzim 2012 bylo díky Vám shromážděno 368 kg použitého textilu k recyklaci. Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice M. Juráková, DiS tel.:

7 POZVÁNKY Sportovec Černovic Sportovní komise opět vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce Černovic. kud víte o sportovcích, kteří by si zasloužili ucházet se o tuto poctu, můžete je nominovat pomocí formuláře, který najdete na webových stránkách naší městské části (http://www.brno-cernovice.cz). Nominace je možné podávat v těchto kategoriích: Sportovec roku Sportovní naděje roku (do 18 let ročník 1994 a mladší) Dobrovolník Družstvo roku Nominace je možné podávat do 17. února Vyhlášení výsledků proběhne 15. března 2013 a kromě oficiálního pořadí, o kterém rozhodne porota, bude možné se zapojit i do internetové ankety na stránkách naší městské části. Ladislav Kotík, předseda Komise pro sport a tělovýchovu Motto: Už máte vypálené? JUDr. Lubomír Zálešák jménem Klubu přátel dobré slivovice Černovice Vás srdečně zve na 3. ročník Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který se uskuteční pod záštitou starosty Černovic Ing. Jiřího Hladíka v salonku restaurace Slunečnice na Faměrově náměstí v neděli 5. května 2013 od 14 hodin. Černovický košt Označené vzorky Přihláškou vzorku do 3. Černovického koštu (viz níže) k hodnocení v 0,5 litrové láhvi předávejte do pátku 5. dubna 2013 paní Tamaře Šikulové na sekretariátě starosty, Bolzanova 1. Každý vystavovatel má právo zúčastnit se koštu aktivně coby člen degustační komise, která bude zasedat a hodnotit přihlášené vzorky v pátek 19. dubna 2013 v salonku restaurace Slunečnice od 18 hodin. Vyhlášením výsledků v kategorii Slivovice, Meruňkovice a Ostatní ovocné destiláty, předáním diplomů a cen bude 3. ročník Černovického koštu v neděli 5. května 2013 otevřen všem vystavovatelům, černovickým spoluobčanům a jejich hostům. celou dobu koštu bude občerstvení zajištěno. Vstup volný! Přihláška vzorku do 3. Černovického koštu Jméno Příjmení Adresa Tel.: Kategorie slivovice třešňovice hruškovice meruňkovice ročník % odrůda Chci být členem degustační komise jablkovice ostatní ano ne Za Klub přátel dobré slivovice Černovice JUDr. Lubomír Zálešák datum podpis 7

8 LETNÍ ČIŠTĚNÍ Letní čištění komunikací 2013 I. IV. cyklus DUBEN ČERVEN ZÁŘÍ ŘÍJEN Ne VELIKONOCE Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Ne Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého 31 Ne Cornovova, Krausova +parkoviště Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Olomoucká zástavba, Kneslova Klíčova, Zvěřinova, Ferrerova, Churého Řehořova, Vít. Kaprálové 21 Cornovova, Krausova +parkoviště Olomoucká zástavba, Kneslova Řehořova, Vít. Kaprálové Klíčova, Ferrerova, Churého Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám. Šestákova, Havraní + BD Ne 27 Ne 7 7 Řehořova, Vít. Kaprálové Řehořova, Vít. Kaprálové inná, Spojka, Přední, Blatouchova Ne Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Ne Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Jiránkova, Štolcova Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště 15 Ne inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Ne inná, Spojka, Přední, Blatouchova Kovácká, El. Krásnohorské Pahrbek, Smutná, Skřivánčí,Weinerovo nám., Šestákova, Havraní + BD Faměrovo náměstí, Mírová Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh. objezd-černovická) Ne Ne Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh. obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova Tržní, Olomoucká po hranice MČ Turgeněvova + parkoviště Faměrovo náměstí, Mírová Wainerovo nám., Charbulova (úsek kruh.objezd-černovická) Turgeněvova + parkoviště LISTOPAD Hladíkova, Ostravská Vinohradská po hranice MČ Černovická Průmyslová, Těžební, Švédské valy Tržní, Olomoucká po hranice MČ Kovácká, El. Krásnohorské Turgeněvova + parkoviště 20 Hladíkova, Ostravská 9 Ne Hladíkova, Ostravská 21 Ne Hladíkova, Ostravská Černovická Vinohradská po hranice 24 MČ Průmyslová, Těžební, Švédské 25 valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha Ne Černovická Vinohradská po hranice MČ Průmyslová, Těžební, Švédské valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha Ne 22 Čištění komunikací se provádí včetně parkovišť a parkovacích zálivů v době od 8.00 hod. do hod. Odtahy vozidel zajišťuje firma Černý, Drážní 9, Brno-Slatina, tel.: , mob.: , p. Pilman Černovická Vinohradská po hranice 24 MČ Průmyslová, Těžební, Švédské 25 valy, E. Roučky, Vlastimila Pecha E. Roučky, Vlastimila Pecha inná, Spojka, Přední, Blatouchova Spáčilova, Bolzanova, Slámova, Kotkova Húskova, spojka Húskova-Havraní, Charbulova (úsek kruh.obj.-hladíkova) Jiránkova, Štolcova, Zvěřinova

9 ZŠ ŘEHOŘOVA Vánoční jarmark Letošní vánoční jarmark opět přilákal velké množství rodičů abývalých žáků. První část jarmarku byla kulturní zde se představily děti ze školní družiny se Zimní pohádkou apoté následovalo několik tanečních vystoupení žáků a žákyň druhého stupně Nescafíčka, Candy girls, Big stars a máda. Druhá část prodejní nabídla pestrou škálu originálních výrobků. Všechny třídy se na tento den pečlivě a dlouho dopředu připravovaly. A opravdu bylo z čeho vybírat. Keramika, svícny, ozdoby na stromek, přáníčka, jmenovky, textilní ozdoby, šperky z korálků a mnoho dalších krásných věcí nabízely děti na svých stáncích. kud jste to tentokrát nestihli, nebuďte smutní, jarmark bude iv roce 2013! Mgr. Tereza Friedl Vánoční hala V polovině prosince se konalo halové atletické klání na ZŠ Horníkova. Celá akce byla pod záštitou pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA. Přibližně 120 žáků soutěžilo v následujících disciplínách: sprint 20 m, skok daleký, skok vysoký, hod medicinballem (hoši 4 kg, dívky 3 kg). Konkurence byla opravdu veliká, přispěla k tomu i účast atletických reprezentantů Jihomoravského kraje. Za vyzdvihnutí stojí výkon Štefana Práška (7. třída), který získal první místo ve skoku vysokém v kategorii mladších žáků. Rád bych poděkoval všem zúčastněným atletickým reprezentantům a popřál bych jim mnoho dalších dobrých sportovních výkonů. Mgr. Vilém Nejezchleb Z pohádky do pohádky slední týden před Vánocemi se žáci 1. B proměnili v pohádkové bytosti. Každý den děti pracovaly na motivy známých pohádek. ndělí probíhalo v duchu pohádky Sněhová královna. Například v matematice jsme dobývali ledový palác a stejně jako Káj, který skládal zrcadlo, děti v českém jazyce skládaly a vymýšlely různá slova. V úterý na nás čekali Jeníček a Mařenka z Perníkové chaloupky. Bloudili jsme s nimi lesem, loupali z perníkové chaloupky perníček s příklady. Chytla nás Ježibaba, ale nakonec se nám podařilo utéct a Jeníčka s Mařenkou zachránit. Ve středu jsme se vydali chytat zlatou rybku. Abychom ji získali, museli jsme splnit tři úkoly. Za každý splněný úkol nám zlatá rybka dovolila odloupnout si jednu zlatou šupinu. A na závěr nám splnila přání mohli jsme se podívat na vybranou pohádku. Ve čtvrtek nás čekal Rybářský den, kde jsme plnili různé úkoly z pohádek. Nejočekávanějším dnem tohoto týdne byl pátek. Děti prožily společně malé Vánoce, pojedly cukroví, zazpívaly si koledy, ale hlavně si rozdaly dárečky. Celý týden se nám moc vydařil a všem se nám líbil. Mgr. Renata Sléhová Zdravá pětka Ještě před Vánoci se žáci 6. třídy a 7. B seznámili se zásadami správného stravování. Lektor Jiří Kovařík ze Zdravé pětky nejdříve dětem vysvětlil zásady zdravé výživy asložení potravinové pyramidy, nabídl možnosti zdravé snídaně Děti se také dozvěděly, že zdravá pětka znamená stravovat se pravidelně 5 denně a jíst dostatek ovoce a zeleniny. té začala pro děti zábavnější část. Rozdělily se do týmů, ve kterých měly z nabízených surovin připravit mojito (samozřejmě bez alkoholu), ovocný salát, mrkvový salát, chlebíčky nebo jednohubky a salát Ca prese. Všichni se práce zhostili s nadšením. Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na Mgr. Marcela Marková Vánoční PARTIČKA Kostýmy, rekvizity, klavírista, moderátor, účinkující a diváci, to byl kvalitní základ našich vydařených improvizací, kterým jsme se věnovali v sedmých a osmých třídách v čase předvánočním. Zábava běžela na plné obrátky a někteří účinkující z řad žáků předvedli své doposud skryté herecké schopnosti. Co jsme všechno zažili: seznámili jsme se s párkem v rohlíku, mobilním telefonem a Madonnou, zatelefonovali jsme si s prezidenty a dalšími osobnostmi, reklamovali jsme žvýkačku, uspořádali jsme tiskovku se Šmoulinkou, panem školníkem anůžkami, zašli jsme na party sjustinem Bieberem, semaforem a různými učiteli Sranda, legrace, humor i vtípky nám dodaly báječnou náladu do celého dne. Skvěle jsme si to všichni užili! Mgr. Tereza Friedl Squashový turnaj 2012 V pondělí 17. prosince jsme se zúčastnili squashového turnaje. Záštitu nad tímto turnajem převzala paní Monika Renátová, která umožnila uskutečnění akce ve squashovém centru Slovan. Náš výběr tříd (resp. pět hochů astejný počet dívek) změřil své síly pavoukovým systémem s výběrem žáků ze ZŠ Kneslova. V kategorii dívek jsme obsadili všechna vítězná (medailová) místa! Na bronzové pozici se umístila Žakelína Absolonová, na stříbrné Tereza Vinklárková a na nejvyšší příčku dosáhla Radka Čechová. V kategorii chlapců se druhým místem může pochlubit Mario Kuhn aprvní příčkou Martin Marhold. Došlo na měření sil imezi pedagogy. Vtomto klání jsme také nezaváhali a jednoznačně tím ovládli celý turnaj. Na závěr bych ještě uvedl, že squashový turnaj podpořil i pan starosta Ing. Jiří Hladík, který se ujal závěrečného slova a předal vítězům slavnostní medaile. Mgr. Vilém Nejezchleb 9

10 ZŠ KNESLOVA Přejeme vše nej.v roce 2013 a dovolte ještě zavzpomínat na akce závěru roku Oborový den na SŠ Olomoucká V úterý jsme navštívili SŠTE Olomoucká. Hned po příchodu do budovy se nás ujal pan učitel z oboru mechatronika (tento obor byl hlavní náplní naší exkurze). Naše dopoledne bylo rozděleno do tří částí. Nejprve jsme se přesunuli do učebny autotroniky, kde nám jeden z učitelů ukázal robotické pomůcky, s nimiž jsme si mohli pohrát a dát si závody s roboty. V další části jsme byli v jedné z dílen, kde jsme měli možnost si vytvořit světýlka, která mají svítit celý rok. V poslední části jsme si prošli školu, byli jsme v učebně za sedm milionů s nejmodernějšími počítači, šli jsme přes studovnu, přes prosklenou jídelnu až k moderně zařízené tělocvičně, kde byl konec naší prohlídky. Byli jsme nadšeni celým oborovým dnem. Všichni se nám ochotně věnovali, byli milí, vysvětlovali, na co jsme se ptali a ještě jsme dostali i svačinu. Věřím, že někteří z naší třídy příští rok nastoupí právě na tuto střední školu. Exkurze do spalovny V pondělí se děti z III.A vypravily na exkurzi do spalovny. Bylo to velmi zajímavé a poučné dopoledne. Dozvěděli jsme se, že z odpadu se dají udělat nové věci. Prohlídka spalovny se nám líbila. Teď už vím, že je důležité třídit odpad. rážnice Už v září jsme si naplánovali výlet do rážnického skanzenu na adventní program. Na mikulášskou středu ráno vyrazily obě páté třídy asedmička autobusem vstříc adventní atmosféře, která panovala na jihovýchodní Moravě v 19. a20. století. Přeneslo nás to do zcela jiného světa, kde jsme si měli možnost prohlédnout tradiční dobovou výzdobu, prostírání na štědrovečerní večeři, vyřezávání dřevěných ozdob, zdobení perníčků, pečení čertů z kynutého těsta avánočních oplatků anaučili jsme se i jednu novou koledu. Kromě těchto dílen jsme se dozvěděli něco o životě na vesnici ataké, které tradice a zvyky k tomuto času neodmyslitelně patřily. Při procházce areálem jsme narazili na Mikuláše s andělem a čertem, koledníky, Tři krále abílé Lucky. Při zpáteční cestě domů jsme ještě vstřebávali tradiční vánoční atmosféru. A i přestože je ve městech tento čas uspěchaný, odnášíme si klid a pokoru, který má k Vánocům patřit především. Děti ze třídy 2. A, B si také letošní předvánoční čas zpestřily návštěvou skanzenu ve rážnici. Odjížděli jsme ráno 6. prosince, takže děti byly zvědavé hlavně na čerta a Mikuláše. Celé dopoledne bylo věnováno představení obvyklých prací a zvyků, přípravě tradičních jídel a stolování na vesnici 19. a 20. století. tkali jsme Lucky, pastýře s koledníky, Tři krále asamozřejmě Mikuláše s jeho družinou. Byly to takové pěkné návraty do časů, kdy se lidé scházeli, povídali si, drali peří, zpívali, pekli a připravovali se na nejkrásnější svátek v roce. Praha Tradičně jezdí deváťáci naší školy do Prahy. Žáci měli možnost vybrat si ze tří tras. Nakonec zvítězila ta, kterou jsme absolvovali s minulými deváťáky. Kudy jsme šli? Začali jsme na rahově, dále jsme absolvovali: Petřín, Hladovou zeď, Loretánské náměstí, Hradčanské náměstí, Pražský hrad, Nerudovu ulici, Malostranské náměstí, Lennonovu zeď, Kampu, Karlův most, aroměstské náměstí, Židovské město, Karolinum, avovské divadlo a Václavské náměstí. Bylo toho sice hodně, ale myslím, že to nebylo zbytečné. Celou trasu jsme absolvovali pěšky, takže to byl také celkem dobrý sportovní výkon. Morris z Konga Ve čtvrtek nás v sedmé třídě na dobu tří vyučovacích hodin navštívil Morris. Morris pochází z Demokratické republiky Kongo ajeho návštěvy na naší škole jsou již tradiční a žáky žádané. Původně k nám přišel v rámci projektu Jsme lidé jedné Země a jeho návštěvy k naší velké spokojenosti dále pokračují. A tak i letošní sedmáci jsou již pátým ročníkem v pořadí, který Morris navštívil. Morris nás spolu s lektorkou Evou seznámili se současnou a minulou situací v Demokratické republice Kongo a s reáliemi této zajímavé africké země. kud to jen půjde, budeme se těšit na další návštěvu, která nám vždy pozvedne náladu. Prosinec ve školní družině Prosinec všemi milovaný měsíc, je v naší školní družině ve znamení příprav na nejkrásnější svátky v roce VÁNOCE. Již začátkem měsíce se konala SUPER- STAR ŠD, které se zúčastnilo 40 dětí ze všech oddělení ŠD. Akce se uskutečnila ve vyzdobené interaktivní učebně. Zazněly lidové i moderní písně, zazpívali jsme si také koledy. Vítězem soutěže byly všechny děti, které se zúčastnily. Na památku obdrželi všichni diplom asladkosti ataké veselé noty, které namalovaly děti z 1. třídy. V průběhu prosince si děti vyráběly dárečky a přáníčka, ve všech odděleních zářila okna hvězdičkami a vánoční výzdobou. 18. prosince se konal již 8. ročník tradiční oblíbené soutěže O nejdobřejší dobrotu. Od rána to v družině vonělo jako v cukrárně, stoly se prohýbaly výborným cukrovím, krásnými perníkovými ozdobami, ježečky a dalšími dobrotami. vyhodnocení soutěže se konala besídka ŠD, zazpívali jsme si koledy a zarecitovali básničky se zimní tématikou. d stromečkem děti ze všech oddělení našly krásné stavebnice ajiné hračky. Děkujeme touto cestou všem 45 rodičům, kteří poslali své výborné dobroty, připravené se svými dětmi a také za všechny sponzorské dary, které jsme v průběhu roku dostali. Ekvádor V úterý navštívily páté až deváté třídy zeměpisný program Ekvádor a Galapágy, který pořádá agentura Media. Prostřednictvím diashow a videoreportáží jsme mohli poznat Ekvádor, stát ležící na rovníku, který má velmi rozmanitou krajinu vysokohorské oblasti And, často s činnými sopkami, tropické deštné lesy Amazonie a pobřežní oblast Tichého oceánu. V Tichém oceánu také leží Galapágy velká inspirace Charlese Darwina a jeho teorie. Více informací naleznete na webových stránkách akce je na naší škole velmi oblíbená, takže už se nyní těšíme na příští rok, kdy uvidíme zajímavosti Madagaskaru. drobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. 10

11 ROZPOČET Schválený rozpočet na rok 2013 v tis. Kč PŘÍJMY Účelová dotace ze státního rozpočtu státní správa Účelová dotace z vlastního města požární ochrana (CO) 60 Neúčelové dotace z vlastního města podle počtu obyvatel podle počtu žáků podle délky místních komunikací v m podle plochy veřejné zeleně v m podle výměry v m Specifická dotace z vlastního města údržba a úklid chodníků 865 stoupené příjmy celkem Vlastní příjmy SP ověřování (vidimace, legalizace) 90 SP výherní hrací automaty 15 SP rybářské lístky 10 SP stavební 70 SP Czech int 20 MP ze psů 260 MP za užívání veřejného prostranství 660 MP z ubytovací kapacity 30 Nájem z pozemků Nájem Areál zdraví 90 Nájem Kulturní domy Faměrovo nám. 17, Charbulova Nájem MUDr. Kaplan 103 Nájem komunikace (Pískovna) 179 Nájem squash (zápočet PSK) 228 Nájem jesle Kneslova 5 (zápočet APB) 227 Nájem Pískovna 158 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení) 20 kuty a sankce 50 Příjem z reklam Černoviny 50 Příjmy z úroků běžných účtů 100 Dotace na úroky z úvěrů 163 Převod z vlastních fondů VHČ bytový odbor Příjmy inkasované MČ financování Celkem příjmy: Schválený rozpočet na rok 2012 v tis. Kč VÝDAJE NÁJEMNÉ Z POZEMKŮ 8 DOPRAVA komunikace nákup služeb, zimní údržba, čištění opravy chodníků, údržba a úklid chodník ŠKOLSTVÍ MŠ Kneslova provozní příspěvek MŠ Štolcova provozní příspěvek MŠ Elišky Krásnohorské provozní příspěvek MŠ školy v přírodě 45 ZŠ Kneslova provozní příspěvek ZŠ Řehořova provozní příspěvek ZŠ školy v přírodě + ostatní provozní příspěvky 150 Základní škola Štolcova neinvestiční příspěvek 5 Základní umělecká škola příspěvek 20 Rekonstrukce kina Slovan (zápočet squash) 228 Jesle Kneslova 5 (zápočet) 227 KULTURA 411 Knihovna J. Mahena optické propojení 44 Dohoda vedení kroniky 48 Zpěváček 10 Májek + Máječek 35 Kulturní domy elektřina, drobné opravy 65 Černovické hody 74 Černovická letní show 20 Ples zastupitelstva 85 Vánoční a mikulášská nadílka + troubení 5 Košt 5 uť Sv. Floriána 20 PROVOZ MÍSTNÍHO ROZHLASU 7 ČERNOVINY 165 SPORT, TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 80 Areál zdraví nákup ostatních služeb, opravy a udržování 30 Černovický superpohár malá kopaná 10 Atletická olympiáda ZŠ a MŠ 23 akce Sportovec roku vyhlášení ankety 17 DOTACE SPORTOVNÍM KLUBŮM 260 řelka Černovice biatlon + Černovická míle 60 SK moderní gymnastika + Černovické lízátko 30 TK Černovice tenis + turnaj 15 SKB Černovice basketbal 30 FC Agromeli Brno 10 kol Brno IV 90 FC Pískovna Černovice 15 TJ Spartak 5 Orel Černovice 5 DOTACE 105 České zahrádkářské svazy 30 Myslivecké sdružení HALALI 10 Svaz tělesně postižených 40 Florián dětem o. s. 10 Concordia Bonum Brno o. s. 15 POHŘEBNICTVÍ 50 OSTATNÍ SLUŽBY 180 KOMUNÁLNÍ ODPAD 550 odpadové hospodářství svoz odpadu z košů na VP + zastávek MHD 200 zneškodnění komunálního odpadu spalovna, SKB, Techn. služby 200 ostatní nakládání s odpady 150 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY SOCIÁLNÍ DŮM 150 CO + POŽÁRNÍ OCHRANA SDH 180 KAMEROVÝ SYSTÉM ŘEHOŘOVA 15 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY MÍSTNÍ SPRÁVA SLUŽBY OBYVATELSTVU předplacené nájmy půdní byty 971 PENĚŽNICTVÍ, financování úroky z úvěrů 300 vlastní úroky dotace 163 splátky půjček FBV splátky úvěru poplatky za služby KB 50 investice jištění 155 Celkem výdaje: Rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2013 byl od do vyvěšen na úřední desce MČ v souladu s posledním zněním zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb.. Jelikož během doby jeho vyvěšení nebyly k vyvěšenému rozpočtu vzneseny ze strany občanů žádné připomínky, byl rozpočet na 11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Černovice konaném dne schválen, a to jako vyrovnaný. Ing. Pavla Těšíková, vedoucí odboru finančního a vnitřních věcí 11

12 Z ČERNOVIC Z Rolničky Pro velký zájem ze strany rodičů se rozšiřuje program školičky pro děti od 2 let na 4 dopoledne v týdnu pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Na nově přidané úterní dopoledne jsou ještě tři volná místa, jinak je kapacita plná. V každé školičce se schází 10 dětí, kterým zajišťují program naše dvě výborné lektorky, Marcela a Káťa. Jestli chcete vědět víc, na našich stránkách najdete vše o programu a další užitečné věci týkající se školičky. Aktuální informace o volných místech, přihlašování a provozu školičky vám poskytne paní Vavrušová na tel.: Od ledna bylo také zahájeno cvičení pro těhotné, které se koná každé úterý od do hodin. kud čekáte miminko a chcete zůstat fit, přijďte mezi nás. Maminkám, které by si rády zacvičily a nemají hlídání, bychom rádi nabídli dopolední cvičení step aerobiku s hlídáním dětí. Prozatím zjišťujeme, jestli by byl o takové cvičení zájem. kud vás láká něco takového zkusit, napište nám na Ve druhém pololetí bude také pokračovat taneční kroužek v ZUŠ, dopolední Tančení s Kvakem a odpolední Malé tanečnice. Putování za úspěchy Před Vánocemi se rozeběhl Český pohár v biatlonu soutěžemi dorostu a dospělých, kde Tomáš Řezníček získal v kategorii mužů krásné 4. a 3. místo. O vánočních prázdninách proběhlo soustředění v Novém Městě na Moravě, kde kromě vlastního tréninku Můžete se připojit, i když jste v prvním pololetí nechodili. První hodina je 8. 2., počet volných míst je ale omezený! Od února plánujeme na středeční odpoledne jednou měsíčně besedy s dětským psychologem. kud si zrovna nevíte rady s novou vývojovou fází svého zlatíčka nebo byste se jen rádi dozvěděli víc o psychologii dítěte v předškolním věku, jsou tyto besedy přímo pro vás. A jestli máte konkrétní problém nebo téma, které vás zajímá, neváhejte a napište nám, může být součástí minipřednášky, která bude na začátku každé besedy. V únoru se také můžete těšit na středeční setkání s názvem Zdravý talíř pro děti o posledních trendech ve výživě dětí, k němuž nás inspiroval velmi zajímavý celodenní seminář výživové specialistky a úžasné ženy Margit Slimákové. Nezapomeňte si zapsat do kalendáře datum 22. a , kdy pro vás opět organizujeme tradiční burzu dětských oděvů, hraček a sportovních potřeb. V pátek odpoledne můžete přinášet věci, v sobotu dopoledne se bude prodávat. Více informací o chystaných akcích najdete na plakátech a našich webových stránkách Jitka Silárszká mohli sledovat a prohánět se na střelnici i tratích společně s našimi nejlepšími, O. Moravcem, M. Šlezingrem, G. ukalovou, V. Vítkovou a ostatními. První lednový víkend proběhlo první kolo Českého poháru žactva. Výsledná medailová bilance brněnských sportovců jsou 2 zlaté Emma Franzová, Tereza Vinklárková, 1 stříbrná Bára Babánková, 1 bronzová Tomáš Křivánek. Černovický biatlon tak potvrdil své místo mezi nejlepšími v republice. Další pokračování proběhlo hned 13. a 14. ledna na MČR dorostu. Našim dorostencům se už tolik nevedlo, potěšil jen náš odchovanec Ondra Hošek dvěma tituly Mistra ČR a nominací na MS juniorů a dorostu v rakouském Obertiliachu. Následující víkend proběhlo II. kolo ČP v Nové Vsi u Rýmařova. Naši žákovští reprezentanti nezaháleli a sbírali nabízené medaile jako jahody. 6 medailí z nabízených 24 si neodvezl žádný ze zúčastněných klubů. A kdo konkrétně? Tereza Vinklárková 2 zlaté, Emma Franzová 1 zlatou, Hana Franzová 2 stříbra. I bronzová byla, pro Hynka Škrabala. A tak není divu, že si naši žáčci upevnili 2. místo v soutěži klubů, když toto kolo vyhráli o 14 bodů nad Jilemnicí. Více na Vít Effenberk Místní skupina ČČK číslo 48 v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE v pátek 8. února 2013 od do 1.00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí Při pochovávání basy budou účinkovat Členové MS ČČK a hosté z Komína. K tanci a poslechu hraje hudební duo Milan a Luba. Vstupné 80 Kč. Předprodej na ul. Charbulova 61. Na vás se těší a pěknou zábavu přeje Výbor MS ČČK číslo 48. v Brně-Černovicích 12

13 zvánky na akce Černovického sdružení Rádi bychom vás na těchto řádcích stručně informovali o aktivitách našeho sdružení. V prosinci jsme uspořádali již skoro tradiční Adventní trhy na prostranství v parku Řehořova. Nakoupit bylo možné masné výrobky a sýry z Vysočiny, víno z Těšan, vejce od Kroměříže, adventní věnce z Květinářství u makové panenky, rukodělné výroby šikovných dam a slečen, skvělé trubičky, kozí sýry, med nebo pečený čaj. Program zpestřil svým vystoupením soubor Májek a schola farnosti v Brně-Komárově. Program pro děti připravilo rodinné centrum Rolnička. Děkujeme všem za účast a jakmile se oteplí, tak připravíme trhy další. V lednu náš čekala cestovatelská beseda, která popsala známé i méně známé kouty Izraele a Palestiny, proběhla v úterý 22. ledna v ciálním domě. Od Vladimíra Vechety jsme se dozvěděli nejen to, jaké známé památky můžeme v Jeruzalémě či Betlémě navštívit, ale poznali jsme také spoustu historických a kulturních souvislostí, které tato pestrá země nabízí. Co připravujeme: 19. února (ciální dům, Charbulova 86) Tibet cestovatelská beseda 24. února (KD Charbulova 3) Mrazík divadelní představení, hraje Divadelní soubor J. K. Tyla ze Slatiny, vstupné dobrovolné 2. března (řední škola Charbulova) TOP černovický ples 19. března (ciální dům, Charbulova 86) Czexpedition cestovatelská beseda Ladislav Kotík Z pra a starověkých Černovic Území dnešních Černovic bylo prostorem, kde se kdysi, před více než léty, tj. v době starého paleolitu pohybovali první lidé, předchůdci již známějších neandrtálců, hominidé s názvem heidelberský člověk. Jejich výskyt souvisel s výhodnými úkryty jeskyní dnešní ránské skály, kde v té době v údolí mezi Bílou horou protékala řeka Svitava směrem k jihu dnešní Tuřanskou plošinou. Skupiny těchto lidí se pohybovaly kolem tekoucí řeky Svitavy a využívaly výskytu zvěře a ryb na soutoku Svitavy a Svratky, používajíce k lovu a práci kamenné nástroje. Z té doby, v prostoru jižně od ránské skály, pochází řada nálezů z nichž jeden byl nalezen v katastru Černovic v místě zvaném Dlouhý lis. Šlo o nástroje vyrobené ze šedého rohovce a trojúhelníkový úštěp. Koncem dvacátých let minulého století prozkoumali němečtí archeologové, bratři Freisingové, v místě zvaném Unterfeld (Dolní pole), poblíž tehdejší Brněnské ulice, někde v okolí dnešní Nové Mosilany, ve stěně někdejší štěrkovny čtyři sídlištní objekty, z nichž jeden obsahoval keramiku starého neolitu, druhý kultury středodunajských popelnicových polí, třetí laténské nálezy a čtvrtý příslušel době římské. Z toho pohledu se jedná o nejcennější a nejrozsáhlejší černovické archeologické naleziště. Válečnými událostmi v letech však byla nálezová situace znehodnocena, takže její bližší interpretace je složitá. I v současné době, zvláště zahrádkáři mezi ulicí Řehořovou a Novou Mosilanou mohou za příznivých podmínek, nejčastěji po silném dešti zde nalézt drobné části starověké, zřejmě laténské keramiky. Z období keltského, tj. z let 450 až 50 před n. l. pochází rozsáhlejší naleziště v jižní části katastru, z míst zvaném Vinohrádky, kde bylo v minulosti nalezeno větší množství hrobů této doby. Ty však byly zničeny těžbou písku a amatérskými zásahy, takže skutečný archeologický průzkum zde mohl proběhnout až v roce 1935 a při dalších nálezech až do roku Celá archeologická lokalita zasahuje i do katastru obce Holásky. Při posledních výzkumech byl v jednom z hrobů nalezen bronzový nákrčník. Nález hrobů v tomto prostoru však dokladuje i blízký výskyt keltského sídliště, které však zatím v tomto prostoru nebylo nalezeno. Z ČERNOVIC Černovické sdružení ve spolupráci s Rodinným centrem Rolnička a Folklorním souborem Májem zve na Velikonoce v Černovicích a utěž v pečení mazance (ciální dům, Charbulova 86) 24. března Malý velikonoční trh, ukázka lidových tradic, vystoupení folklorních souborů učástí bude soutěž Černovický mazanec 2013 soutěžit budeme o nejvzhlednější a nejchutnější mazanec. Přihlásit se mohou jendotlivci i kolektivy. Více informací na Z téhož období pocházejí další nálezy zásobních jam v místě zvaném Široký lis, opět na Tuřanské plošině, kde se prováděl záchranný výzkum před průmyslovou výstavbou tzv. Černovické terasy. Tento nález již přítomnost zdejšího osídlení dokladuje. Keltské osídlení bylo nakrátko nahrazeno osídlením germánským. Z jeho období se na černovickém katastru nálezy nenacházejí. Germánské osídlení však souvisí s pronikáním římského vlivu z dunají, a s rozšiřujícím se obchodem s římskými provinciemi. Z této doby je v literatuře uváděn v Černovicích blíže nespecifikovaný nález spony, snad z někdejší činnosti bratří Freisingů, tzn. z jejich nálezů poblíž dnešní Mosilany. Snad nejzajímavější nález z římské doby byl učiněn v roce 1923, kdy byla ve arých Černovicích v části Vinohrady nalezena mince tzv. follis římského císaře Diokleciána ( n. l.) Dioklecián ač silný reformátor římského impéria, patřil mezi poslední pronásledovatele křesťanů. Maximální rozsah římské okupace jižní Moravy vyvrcholil již dříve v letech kolem roku 180, takže tento nález spíše patří do kategorie projevů pozdějšího obchodu a možná souvisí již s obdobím následným, doby stěhování národů. Bohužel i tento nález je dnes uváděn jako anonymní. Jde však o jeden, z celkového počtu 23 nálezů římských mincí na území Brna. Z období prvního slovanského osídlení pochází nález části hrobu, jež byl nalezen při úpravě sokolského hřiště v roce 1943 na dnešní Štolcově ulici v Nových Černovicích. Jednalo se o ženský hrob, jež byl uložen v dřevěném obložení, u kostry se nacházela hrozníčkovitá náušnice, korálky ze skla a karneolu a skleněný pohárek. Vedle těchto nálezů byla v hrobě zjištěna i nádoba se zvířecími kostmi a zuby. Je možné, že tento nález navozuje možnost existence blízkého sídliště. Ve srovnání s ostatními a zvláště okolními městskými částmi mají dnešní Černovice poměrně málo archeologických nálezů. Ty se však často nacházejí velmi blízko hranic černovického katastru, nebo a to v mnoha případech na území, které kdysi k Černovicím patřilo. Přesto i tyto drobnější nálezy dokumentují rozsáhlou starou historii Dyjsko-svrateckého úvalu. Petr Kopečný 13

14 ROZHOVOR V Brně se otevírá nová dvojjazyčná školka Pavlína Kubíčková, ředitelka: S dětmi budeme cestovat po celém světě. Paní Pavlína Kubíčková je nesmírně sympatická dáma, která v současné době startuje velice ambiciózní projekt, který je již od samotného počátku podporován jak Městem Brnem, Městskou částí Brno-Slatina, Městskou částí Brno-Černovice, tak i Regionální hospodářskou komorou Brno. Tento březen tato zkušená a do výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku zapálená lektorka otevírá v Brně novou dvojjazyčnou školku pro děti od 2 do 6 let. Její Kinder-City se nachází v okolí Černovické terasy a je proto ideální volbou nejen pro ty, kteří v této části žijí nebo pracují. Co pro vás znamená výchova dětí? Výchova dětí mě vždy velmi naplňovala a představovala pro mne nejen práci, ale také nekonečný zdroj inspirace a energie. Proč jste se rozhodla zřídit v Brně novou školku? Když jsem byla na mateřské dovolené, uvědomila jsem si, že bych ráda otevřela školku, která se vymaní z okovů standardního vzdělávání a tím nabídne novou alternativu ostatním rodičům. poradě s manželem, který mi je po celou dobu velkou oporou, jsem se rozhodla zúčastnit kurzu pro ženy-podnikatelky pořádaného Regionální hospodářskou komorou Brno a po jeho absolvování jsem začala pracovat na realizaci naší vize. Vést školku je těžké, nebojíte se? Nene, vůbec (smích). Už předtím jsem přes deset let vedla státní školku. Navíc jsem se dostala na řadu zahraničních stáží, kde jsem získala nedocenitelné zkušenosti v oblasti řízení obdobných institucí. Vím, co obnáší být ředitelkou takové školky. Velmi se těším, až otevřeme a vše se rozjede naplno. V čem se vaše školka liší od ostatních? Snažíme se primárně vytvořit příjemné, stimulativní, přátelské a připravené prostředí pro rozvoj dětí. Moji pedagogové budou s dětmi komunikovat jak česky tak anglicky, a tím se naše děti budou přirozeně učit druhému jazyku a zároveň rozvíjet svůj mateřský. Budete se při výchově dětí držet jedné ze současných alternativních škol? Ne. My budeme k výchově dětí používat jak tradiční tak i alternativní přístupy. Chceme tak dosáhnout celkového a vyváženého rozvoje osobnosti dítěte. Co je tedy náplní vašeho vzdělávání dětí? Náš vzdělávací program je zaměřen na otevírání oken do světa. Děti provedeme po celém světě navštívíme a poznáme cizí města, kultury, kuchyně. Budeme pozorovat, poslouchat, zpívat, kreslit, tančit, vařit i ochutnávat. Děti tak již od útlého věku budou vychovávány v tolerantním, multikulturním prostředí, což je v dnešní globalizované době stále důležitějším. To je zajímavý koncept. Nabízíte ještě něco? Ano. Mimo ucelený bilingvní výukový program nabízíme mnoho dalších aktivit jako je jóga pro děti, prohlídky od lékařských specialistů, výuka španělštiny, golfu či tenisu. Na jaře už budeme mít postavené moderní hřiště a tenisový kurt. Děti se u nás jednoduše budou skvěle bavit a navíc se toho spoustu naučí. Rodiče jistě potěší, že budeme pořádat i akce pro celou rodinu. Dobře tak poznají naše lektory. Nejlépe je přijít se podívat. Pro nás je samozřejmostí, že rodiče, kteří uvažují o umístění dítěte k nám, po školce provedeme a vše jim vysvětlíme. Bez problému předvedeme ukázkové hodiny. Až školka poběží, budou se moci o fungování přesvědčit na vlastní oči. Rodiče by určitě zajímalo, kde přesně školka je a kdy bude otevřena? Nabízíme školku otevřenou celoročně v pracovních dnech, od 7.00 do Nachází se v nově postavené, moderně zařízené budově. Kinder-City je u jednoho z hlavních vstupů do Černovické terasy na křižovatce ulic Olomoucká a Těžební. Otevření školky je plánováno na 1. března Proč jste si zvolili právě tuto lokalitu? Vybrali jsme si místo, kde si myslíme, že je taková školka potřeba. V okolí je mnoho administrativních budov a firem. Rodiče mohou zavést své děti do kvalitní školky cestou do práce, aniž by je to zdržovalo. Své služby nabízíme i konkrétním zaměstnavatelům. Vím, že v dnešní době mnoho společností řeší, jak přilákat a udržet ty nejlepší zaměstnance a právě firemní benefit ve formě firemní školky je jedním z nejžádanějších a v praxi nejúspěšnějších. Máte mimo práce ve školce ještě čas na další aktivity? Velkou část mého času mi sice zaberou moji dva kluci a dokončování školky, ale již od října 2012 s kolegyněmi organizujeme kurzy výuky anglického jazyka pro nejmenší, které se setkávají s pozitivním ohlasem a potvrzují správnost našich předpokladů, že rodiče si již v současné době uvědomují důležitost kvalitního vzdělávání a výchovy již od raného věku. Máte nějaký vzkaz pro rodiče a zaměstnavatele, kteří by o vaší školce uvažovali? Přijďte se na nás podívat a rozhodněte se sami. Předškolní výchova je opravdu nesmírně důležitá a tak se pro svou školku rozhodujte opravdu pečlivě. Budeme se na vás těšit. kud máte děti ve věku 2 6 let a rádi byste se o školce dozvěděli více, kontaktujte mne na telefonu , u: či se k nám přijďte podívat. 14

15 INZERCE Vyměním byt v OV 2+kk v Černovicích za větší. Mob.: Vyměním cihlový OB 3+1, 2. p. s balkonem v Černovicích za menší v přízemí nebo s výtahem. Mob.: Vyměním OB 2+1 v přízemí, jdoucí do privatizace za stejný obecní v Černovicích. Mob.: Koupím rodinný dům v Černovicích. Mob.: Koupím byt minimálně 3+1, nebo menší domek v Černovicích. Mob.: Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken. Platba hotově = SLEVA 250 Kč. Tel.: , mob.: , Za blahopřání děkují Paní D. Burianová, pan Vítězslav Fišar, paní Věra Koukalová, paní A. Ochodnická, Věra rnadová, pan František Šabacký Dne se dožívá životního jubilea 90 let občanka MČ Brno-Černovice paní Františka Musilová. Gratulujeme. Trochu jiný svět Zajímavou možnost prohlédnout si TROCHU JINÝ SVĚT dostanou návštěvníci, kteří od února do března zavítají do radenského centra Městské policie Brno na Křenové 4. Přesně takový název totiž nese výstava pomůcek a předmětů, které pomáhají osobám se zrakovým postižením v každodenním životě. Mnohdy výrazně zkreslené představy panují o tom, jak žijí se zrakovou vadou. To byl také jeden z důvodů, který vedl strážníky z odboru prevence MP Brno, aby připravili výstavu TROCHU JINÝ SVĚT. Na ní budou k vidění nejrůznější pomůcky, bez nichž si nevidomí a slabozrací nedokážou svůj život už ani představit. Příchozím se navíc nabízí atraktivní možnost některé pomůcky si přímo na místě vyzkoušet a částečně se tak vžít do pocitů nevidomých. radenské centrum MP Brno na Křenové ulici je otevřeno denně od 7.30 do 17 hodin (v pátek jen do 14.30). Pavel Šoba, MP Brno TJ kol Brno IV hledá cvičitelku (maminku, studentku pedagogické školy) na dopolední cvičení rodičů a dětí, které probíhá vždy v pondělí od 10 do 11 hodin. drobnosti na tel. č Petra Quittová, starostka TJ kola Brno IV 15

16 ČERNOVICKÉ STŘÍPKY MO KDU-ČSL uspořádala v restauraci Slunečnice tradiční Kateřinskou zábavu, kterou kromě hostů navštívil také zástupce hejtmana JmK anislav Juránek Zemřela Ruth Gazdová, černovická vězenkyně KT Terezín Týdeník 5+2 dny přinesl informaci o další nezákonné hospitalizaci v Psychiatrické léčebně. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že čs. stát má M.S. uhradit škodu ve výši téměř půl milionu Kč. Kauza vznikla z důvodu soudních chyb při interpretaci svéprávnosti Deník Rovnost přinesl informaci o propojení ulice Černovické v prostoru Faměrova náměstí s přivaděčem dálnice v Komárově, čímž by se stáhla doprava z Komárova mimo obydlené prostory Areál nově budovaného parku poblíž pramene sv. Floriána, včetně asfaltové vozovky od ulice Mírové k Wainerovu náměstí je v podstatě dokončen. Prostor několika zahrádek u železničního mostu na ulici Mírové, obývaných v minulosti bezdomovci byl vyčištěn a stal se součástí parkové úpravy tohoto prostoru. Smuteční vrba (vrba bílá salix alba) u někdejšího mostu z ulice Mírové přes Svitavu byla ořezána. Nad Svitavou prolétává racek chechtavý V dopoledních hodinách se stala dopravní nehoda dvou automobilů na Olomoucké ulici Vztyčení vánočního stromu v parku na Řehořově ulici V dopoledních hodinách v parku na Řehořově ulici se uskutečnily vánoční farmářské trhy. Ty zorganizovala místní TOP 09 za účasti folklorního souboru Májek Téměř celodenní sněžení, kdy napadlo kolem 10 cm sněhu Černovické VV (Věci veřejné) připravily v parku na Řehořově ulici Zpívání koled V Kulturním domě na Charbulově ulici vystoupil folklorní soubor Májek s Vánočním koncertem Celníci provedli ve vietnamské tržnici na Olomoucké ulici prohlídku, při níž zabavili 33 tisíc kusů falešného zboží V sále ZUŠ Charbulova 84 uskutečnil literárně-dramatický odbor školy Vánoční koncert Ve hod. došlo ke slunovratu a začala zima Vánoční svátky ve znamení oblevy a mlh Silvestr byl krásný slunečný den. Večer začalo pyrotechnické ukončování roku již kolem 18 hodiny. Astronomicky začíná Nový rok v Brně o 6.24 min. dříve než na 15 poledníku a o 8.41 min. dříve než v Praze Nejvíce pyrotechnického odpadu se po silvestru opět nachází na křižovatce ulic V. Kaprálové a E. Krásnohorské Ve 13 hod. teplota kolem 10 C Koledníci Tři králové proběhli Černovicemi již den před svým svátkem Neznámí pachatelé sběratelé kovů odcizili u sběrného dvora přívod elektrického proudu, který byl původně pod proudem. Distribuce volebních listů pro volbu prezidenta republiky Nález trsu jedlé houby penízovky sametonohé v porostu na konci ulice Elišky Krásnohorské. Růst houby ovlivnilo teplé počasí v předchozích dnech Volby prezidenta republiky. Výsledky v Černovicích: K. Schwarzenberg 27,8 %, M. Zeman 23,2 %, J. Dienstbier 15,8 %, J. Fischer 12,9 %, Z. Roithová 5,9 %, V. Franz 5,8 %, T. Fischerová 4,0 %, P. botka 2,7 %, J. Bobošíková 1,8 % Na Charbulově ulici v č. 38 byl otevřen nový obchod s pečivem Televizní Jm. večerník přinesl informaci o spolupráci SOU na Charbulově ulici s vedle stojící Novou Mosilanou při získávání nových studentů V ranních hodinách došlo na křižovatce ulic Tržní Hladíkova k dopravní nehodě, která v dopravní špičce ovlivnila plynulost dopravy v obou směrech. Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Bc. Ladislav Kotík, členové Mgr. Pavel Blažík, Jiří Vítek, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátu u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí, středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Uzávěrky dalších čísel: 2. 4., 7. 5., 6. 8., , Autoři fotografií v tomto čísle: Mgr. Miroslav Kubík, Bc. Ladislav Kotík, archiv autorů. Sazba a tisk: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno, tel./fax: , MK ČR E

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Privatizace ano či ne:

Privatizace ano či ne: Úvod: Bytová koncepce MČ Brno-Černovice je dle našeho názoru jedním ze zásadních dokumentů, kterými se volení zastupitelé MČ zabývají. Problematika bytů je velice složitá a komplexní a vstupuje do ní mnoho

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od 20.00 do 1.00 hod. v restauraci

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ. únor

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ. únor ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ únor Vážení spoluobčané, držíte v rukou první vydání Černovin v novém roce 2015. Věřím, že tento rok

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více