Ples zastupitelstva 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ples zastupitelstva 2013"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2013 únor Vážení spoluobčané, Ples zastupitelstva 2013 Tradiční Ples zastupitelstva proběhl v sobotu 26. ledna K tanci a radosti účastníků plesu hrála kapela Šumichrást Malbohár, na programu byla taneční vystoupení i pěvecké vystoupení divadla Slunečnice. Na webových stránkách městské části se můžete již nyní podívat na videozáznamu z tohoto plesu. TJ kol Brno IV Černovice pořádá v sobotu od hodin v tělocvičně na ulici Štolcova 8/12, Brno dětský karneval se zábavným programem pro děti Pro děti jsou připraveny hry, soutěže, písničky z pohádek, dětská diskotéka, odměny a to vše za účinkování šáši Viktora, kterého ještě neznáte! Na všechny děti se těšíme. Prosíme přezůvky s sebou. Vstupné: dítě 10 Kč, dospělí 20 Kč Za TJ kol Brno IV, Petra Quittová starostka jsme na prahu nového roku 2013 a to je vždy důvod k úvahám, jaký ten nastávající rok bude a co nového přinese a jak ho prožijeme. Svět přežil apokalypsu stanovenou na , kdy podle mayského kalendáře byl předpovězen konec světa. Určitě přežijeme i ten letošní rok a i ty další. Bez ohledu na číslovku 13 a postavení planet a hvězd ve sluneční soustavě, ze kterých předvídají astrologové jaký ten rok bude, je lepší vycházet ze skutečnosti. O vývoji současného světa se však vedou vědecké polemiky. Globalizace a liberalizace společnosti odbouráváním obchodních bariér a společný trh, jsou trendy současného vývoje civilizace naší planety. Mnozí vědci se zamýšlejí nad tím, zda tyto trendy neznamenají pouhou honbu za nekončícím hospodářským a technickým pokrokem, který ve svém výsledku může mít podobu světové katastrofy. Vrátím se od úvah vědců k všednímu životu v České republice a v našich Černovicích. Novoroční projev prezidenta naší republiky byl sice státnický, ale v závěru sdělená amnestie, která se na první pohled zdála jako akt soucitu a milosrdenství vůči amnestovaným vězňům propuštěným na svobodu, ve svém důsledku, zejména druhého článku amnestie, došlo k zastavení vyšetřování a stíhání složitých kauz, od úvěrových podvodů, daňových deliktů, tunelování bank a firem až po podezřelé konkurzy na firmy. Škoda, která vznikne státu a lidem se odhaduje na miliardy. Přípravu a provedení amnestie zkritizoval i předseda Ústavního soudu ČR a označil ji za diletantskou. Takže začátek roku 2013 nic moc, spíše méně. Prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Černovice schválilo rozpočet městské části pro rok 2013, plán nákladů a výnosů bytového odboru a sociálního domu. Již v prosincových Černovinách jsem avizoval, že v důsledku rozpočtového určení daní (RUD) se snížil daňový příjem města Brna, což se také negativně projevilo v postoupených příjmech pro městské části, konkrétně pro Černovice pokles oproti 1

2 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ roku 2012 o 5 %. Přes tyto dopady byl rozpočet na rok 2013 schválen jako vyrovnaný. V rozpočtu jsou zapracovány investice do VHČ bytového odboru, které se plánují provést v letošním roce v odhadované výši 15,8 mil. Kč. Konečná podoba schváleného rozpočtu je uvedena na jiném místě tohoto čísla Černovin. V prosinci ( ) jsme poprvé slavnostně rozsvítili vánoční strom v parku na Řehořově ulici. Slavnosti se zúčastnily děti všech mateřských škol, které svým vystoupením přispěly k slavnostní atmosféře. Kulturní program také obohatilo vystoupení žáků černovické ZUŠ a divadla Slunečnice. Přes mrazivé počasí jsme se zahřáli nejen společným zpěvem koled, ale i teplým čajem a svařáčkem. Veřejně děkuji všem účinkujícím a akciové společnosti Lesy města Brna za opravdu krásnou vánoční jedli, a. s. EON za slavnostní osvětlení na vánoční strom a všem občanům, kteří přišli podpořit tuto kulturní akci. Chceme v této tradici každoročně pokračovat. V prosinci byla také dokončena investiční akce Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána. V současné době se napouští z vrtu vodní nádrž, aby v jarních měsících byly vysazeny vodní rostliny. Areál bude sloužit všem občanům k rekreaci a sportu bezplatně. Bude pouze na občanech, jak ho budeme užívat a chránit, aby nám mohl dlouho sloužit. Bude mít svého správce, který se bude starat o tento areál a hřiště na Turgeněvově ulici. O pravidlech a režimu užívání hřišť budete informováni na tabulích před areálem. V lednu letošního roku se bude kolaudovat půdní vestavba ZŠ Řehořova. avební práce byly dokončeny v minulém roce, ale prostor vestavby o rozloze cca 250 m 2 má podle požárních předpisů charakter shromaždiště a proto bude nepřetržitě sle- dován a vyhodnocován el. požární signalizací na Hasičském záchranném sboru Brno. Z důvodu montáže, odzkoušení a uzavření smluvních vztahů, došlo k časovému posunu kolaudace. Nový prostor bude sloužit nejen základním, ale i mateřským školám ke kulturním vystoupením a školním akademiím. V letošním roce máme záměr realizovat půdní nástavbu ve dvorním traktu MŠ Štolcova 21. Byla vyhotovena projektová dokumentace, proběhlo řízení a rozhodnutí o povolení stavby, které je podmínkou pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby. Městské části obdržely informativní zprávu o postupu pořizování nového Územního plánu města Brna. V červnu roku 2012 Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudkem zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. V důsledku rozhodnutí NSS nelze pokračovat v pořizování nového Územního plánu města Brna, neboť neexistuje nadřazená, tzn. Krajská územně plánovací dokumentace. Zastupitelstvo města Brna na svém prosincovém zasedání přijalo několik usnesení, které pro městské části a občany Brna znamenají, že v I. pololetí letošního roku probíhají pouze konzultace MMB s Krajským úřadem Jihomoravského kraje o dalším postupu v pořizování nového Územního plánu. O dalších postupech budete včas informováni. Přijímací řízení dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 bude obdobně jako v loňském roce podle Elektronické podpory zápisu dětí do MŠ v městě Brně. drobnější informace k celému přijímacímu řízení jsou k dispozici na Váš starosta J. Hladík Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás přivítala v novém roce 2013 a popřála ještě jednou hodně zdraví a štěstí. V měsíci lednu proběhly na obou základních školách zápisy do 1. tříd. dle počtu dětí, které přišly k zápisům to vypadá, že každá škola otevře po 2 třídách. Jsem ráda, že o naše obě školy je velký zájem, neboť školství patří k prioritám Radnice Černovice. V měsíci únoru proběhnou zápisy do mateřských škol, které opět budou mít elektronickou formu. Sledujte prosím tedy pečlivě naše webové stránky a stránky jednotlivých školek, kde se dozvíte všechny podrobné informace. Naše městská část Brno-Černovice zřizuje 3 mateřské školy: MŠ Štolcova 21, Elišky Krásnohorské 15 a MŠ Kneslova 7. Mateřská škola Štolcova 51 je pod správou Magistrátu města Brna. Pro letošní rok byly upraveny kritéria pro přijetí dětí do školek, tak aby nebyly zcela ve výhodě sourozenci na úkor dětí věkově starších. Každý rodič má možnost podat přihlášky na libovolný počet školek. O výsledcích přijímacího řízení budete informováni v příštích Černovinách. V lokalitě Černovické terasy se otevírá od března nová soukromá školka, o které se dozvíte více z rozhovoru s její ředitelkou paní Kubíčkovou. Tak, jak jsem minule psala o vánočních výzdobách domů a oken v Černovicích a jejich hodnocení musím konstatovat, že výzdoby se lepší a stále je Vás víc a více, kdo si vánoční výzdobou zpříjemňují své okolí. Společně s paní sekretářkou a dětským hodnotilem jsme utvořili hodnotící tým a projeli celé Černovice. Vím, že tam, kde jsou předzahrádky to mají lidé jednodušší a je to i více vidět. Ale například na některých ulicích nebylo vůbec znát, že by byl nějaký vánoční čas. Mnoho oken je osvíceno světýlky, svícny atp. Mezi nejhezčí ulice a nejvíce vyzdobené ulice patří Jiránkova (horní směrem k ulici Kotkova). Zde má opravdu člověk hezký pocit, že jsou Vánoce. K nejlépe vyzdobeným ulicím se blíží i Bolzanova (spodní, od radnice). Ve arých Černovicích také byly ozdobeny předza- hrádky světýlky, medvídky atd. Je velmi těžké hodnotit a udělat nějaké pořadí. Ale po zvážení se náš tým shodl na tom, že nejkrásnější ozdobený strom, vyjma našeho krásného velkého stromu v parku Řehořova byla výzdoba stromu na ulici Slámova 62, dále pak předzahrádka včetně ozdobených oken domu Jiránkova 50a a rovněž předzahrádka s okny na ulici Charbulova 157. Zajímavá byla i výzdoba okenní římsy bytu v domě Řehořova 20, předzahrádka s okny v domě Jiránkova 52, předzahrádka domu Bolzanova 8a, dále spodní okno v domě Bolzanova 23. Těším se již na další Vánoce a třeba se dočkáme někde v Černovicích osvětleného a ozdobeného stromu či domu jaký vídáme v televizi. Prosím tedy majitele domu: Slámova 62, Jiránkova 50a a Charbulova 157, aby si přišli na radnici pro malý věcný dar (telefon na sekretariát ). V oblasti bytové politiky se stále snažíme o to, aby se snižovala celková dlužná částka všech neplatičů. Ze seznamu, který je mi dodáván pravidelně každý měsíc z bytového odboru mě zaráží to, kolik lidí platí tzv. inkaso až po době své platnosti, čímž jsou stále ve skluzu 1 měsíce. 2

3 V měsíci prosinci neuhradilo v řádném termínu nájem 47 nájemníků a dlužná částka činila cca Kč. Nechci předjímat, ale tímto se člověk může dostávat do svízelných situací a někdy to končí velmi špatně. Ve výši nájmu jsme jako městská část v průměru a jak dobře víte, tak nebudeme zvyšovat nájemné do roku Každý, kdo má problémy s úhradou nájemného by měl zvážit všechny okolnosti, zda nemá např. větší byt než by potřeboval (1 osoba na dvou až třípokojové byty). Vy, co se dostáváte do těchto situací prosím přijďte neprodleně za námi, budeme mít snahu se s Vámi domlouvat na řešení. Nechci nikoho strašit ani určovat, co kdo má dělat, neboť všichni jsme plnoletí a víme, co máme dělat a jak se máme chovat. Není dne ani hodiny a člověk se může dostat do situace, kterou sám nemůže ovlivnit. Važme si prosím tedy všeho a všech co máme kolem sebe, buďme k sobě příjemní, nezávistiví. V oblasti kultury proběhl Ples Zastupitelstva MČ Brno, který byl SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ snad úspěšný, což každý může posoudit sám. Opět byl z plesu pořízen videozáznam, který můžete shlédnout na našich webových stránkách. Pro děti se připravuje karneval, na který bude anonce v samostatném článku. Přeji Vám hezké zimní dny a pokud budete mít jakékoliv dotazy na mou osobu, tak mi zavolejte na telefonní čísla nebo Petra Quittová, místostarostka Milé čtenářky a čtenáři Černovin, dovolte mi, abych v tomto čísle uvedl několik krátkých informací, které se týkají především oblasti činností, které mám na starosti. Od 4. února budou stránky městské části fungovat na nové adrese Na základě žádosti magistrátu jsme přešli na vlastní servery a věřím, že nám to umožní větší flexibilitu a také zmizí problémy s rychlostí načítání stránek. Sportovní komise znovu vyhlašuje soutěž o sportovce Černovic. Více informací najdete ve zvláštním článku v těchto Černovinách. Tisková komise se rozhodla změnit systém roznosu Černovin od letošního druhého čísla. Dlouhodobě jsme nebyli spokojeni s tím, že mnozí z Vás Černoviny nedostali, a myslíme si, že by bylo možné i zkrátit dobu roznosu. Chtěli bychom proto nabídnout zajímavou brigádu někomu z občanů Černovic. Může se jednat o studenty či třeba důchodce, kteří by byli ochotni šestkrát do roka během dvou dní od dodání roznést Černoviny do všech domácností. Roznos by byl samozřejmě finančně honorován. Zájemci se mohou hlásit na u nebo na mém telefonním čísle PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ Veškeré informace o přijímacím řízení dětí do MŠ na školní rok 2013/2014 získáte na webové stránce a dále pak na webových stránkách našich jednotlivých mateřských škol. drobnosti získáte také i osobně u ředitelek školek. Výsledky prezidentských voleb v Černovicích (1. kolo, údaje v %), zdroj ČSÚ Schwarzenberg Karel 27,83 15,77 5,8 Dienstbier Jiří, Mgr 5,94 12,91 23,21 3,99 1,78 2,72 Vladimír Franz, JUDr., prof Roithová Zuzana, MUDr. MBA Fischer Jan, Ing. CSc. Bobošíková Jana, Ing. Fischerová Taťana botka Přemysl, MUDr. Zeman Miloš, Ing. Výsledky prezidentských voleb v Černovicích (2. kolo, údaje v %), zdroj ČSÚ Tisková komise rozhodla také o drobných změnách úzávěrek Černovin, tak aby se zkrátil čas mezi úzávěrkou a jejich vydáním. Nové termíny najdete v tiráži na poslední stránce. Rád bych Vás pozval také na nejbližší akce Černovického sdružení, především na ples, který proběhne 2. března a akci Velikonoce v Černovicích, kterou chystáme na Květnou neděli 23. března. Více informací na straně ,35 51,64 Zeman Miloš, Ing. Schwarzenberg Karel Přeji Vám příjemný zbytek zimy Ladislav Kotík, místostarosta Volební účast: 1. kolo 63,31 % 2. kolo 62,56 % 3

4 SLOVO MÍSTOSTAROSTŮ Vážení spoluobčané, doba vánoční a novoroční je úspěšně za námi, před námi všemi je další rok Pevně věřím tomu, že i u Vás zvítězí zdravý rozum nad obrazem toho, co se nám snaží vnutit média, která tvrdí pod rouškou patentu na rozum, jak se máme špatně a jaké máme v čele špatné politiky. Myslím si, že Parlament, který si národ svobodně zvolí, je zrcadlem a odráží složení celého národa. Pan prezident Masaryk kdysi řekl: Demokracii bychom tedy měli, teď bychom potřebovali demokraty. Ať je to jakkoliv, lidem zvolený nový prezident by měl celému národu ve svém prvním projevu říct i to, že k blbé náladě není důvod, že jsme národem s lidmi dobrými, šikovnými, schopnými, pracovitými, kteří nesmějí podléhat všemu, co se v kdejakém plátku napíše a v televizi řekne. V Rudém právu taky kdysi stálo leccos, a nebyla to pravda Nedá mi to, abych se nevrátil ještě k našemu vánočnímu stromu, který byl dovezen a postaven v časných ranních hodinách dne 4. prosince 2012 v parku na Řehořově ul. ává se již pomalu tradicí, že tento nádherný vánoční strom obstarávají a pomáhají postavit pracovníci společnosti Lesy města Brna, a. s., jedné z firem, založených městem Brnem. Není náhodou, že představenstvo této společnosti vedou dva městští a současně černovičtí zastupitelé, kteří se dokážou domluvit v tom, co je pro městskou část Brno-Černovice důležité a přínosné, a nejenom v případě vánočního stromu. Musím při této příležitosti poděkovat i majiteli černovické společnosti SIDO, s. r. o., panu Miroslavu Jursovi, který se osobně a vlastnoručně podílel se svými zaměstnanci na úspěšné ranní instalaci vánočního stromu. V Černovicích nás čeká v roce 2013 několik nových věcí. Jednou z nových skutečností, se kterou se musí vedení radnice vypořádat, je zprovoznění a vyladění provozu Areálu volného času při ul. Mírová u pramene sv. Floriána, jak zní jeho oficiální název. Přes počáteční porodní bolesti, hlavně s napouštěním a zavodněním vodní nádrže, je vše na dobré cestě a věřím tomu, že počátkem jara bude celý areál v provozu. dmínkou takzvané udržitelnosti projektu je a bude i správa a údržba celého Vážení spoluobčané, rád bych Vám jako předseda TOP 09 Brno-Černovice poděkoval za podporu a obrovské množství hlasů, kterými jste jak v prvním, tak ve druhém kole podpořili prezidentského kandidáta TOP 09 Karla Schwarzenberga. Mnozí z Vás mne osobně kontaktovali, hledali možnosti jak participovat na kampani a kde pomoci. Bylo to vždy velmi příjemné, potkat jak u nás v Černovicích, tak v centru Brna lidi všech věkových kategorií s plackami Karla na klopách. areálu. Musíme si uvědomit, že hřiště je nutno provozovat, včas odemykat a zamykat, kultivovat a usměrňovat chování jeho návštěvníků, starat se o čistotu areálu, zajišťovat odvoz odpadků, prostě dbát na provozní řád celého areálu. K tomu bude příslušet i znalost provozu vodní nádrže, údržba břehů, zajišťování pokosu trávy a další povinnosti. Vycházejíc ze zkušeností s provozem hřiště ve vnitrobloku Turgeněvova, dokážu si představit, že správcem areálu na ul. Mírové by měl být zdatný občan ze arých Černovic, znalý místních poměrů, který bude ochoten (za stanovenou měsíční odměnu) se o celý areál starat. Měl by být dosažitelný po telefonu, flexibilní, s jistou dávkou manuální zručnosti. Možná by uchazeči měli projít výběrovým řízením, organizovaným Úřadem městské části. Dalším z mnoha úkolů, který je pro mne jako místostarostu, který má na starosti bezpečnost a veřejný pořádek důležitým, je zvýšení bezpečnosti občanů a vůbec zajištění pocitu bezpečí pro všechny občany Černovic. Určitě by měla skončit doba politicky korektního obhajování nepřístojností nepřizpůsobivých spoluobčanů, zákony platí pro všechny bez rozdílu ras a pohlaví a kdo je přestupuje, musí být za porušování spravedlivě a v souladu se zákonem potrestán. Musíme si rovněž více všímat chování všech sběračů a výkupců železných a barevných kovů, všech zlodějů kovových kanálových vpustí, kteří tím ohrožují naši bezpečnost. Kdo z Vás si dokáže představit, jak může dopadnout střet kola svého vozu s kanálovou vpustí bez mříže či poklopu, ten mi dá určitě za pravdu. Volejte vždy za jakýchkoliv okolností telefonní linku Městské policie č. 156 (volání je bezplatné)! Městští strážníci jsou povinni jakýkoliv podnět ihned prověřit, zabráníte tím mnoha trestným činům. Nebuďme lhostejní ke svému okolí, všímejme si nešvarů a upozorňujme na ně! Jedním z důvodů blbé nálady ve společnosti je zcela jistě i pocit rezignace a mávnutí rukou a povzdech: já to nevytrhnu, krást se bude stejně. Není tomu tak, jen se musíme vyburcovat z letargie Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemný a klidný vstup do nového roku, hodně optimismu, veselé mysli a zdraví na prahu jara, nejkrásnějšího období roku. 4 Ludvík Kadlec, místostarosta děkování za hlasy pro Karla Schwarzenberga Karel Schwarzenberg obdržel v prvním kole v MČ Brno-Černovice 1011 hlasů, což znamená 27,8 % a umístil se tak na 1. místě ze všech prezidentských kandidátů. Ve druhém kole poté přesvědčil 1748 občanů naší MČ, což znamená 48,3 %. Volební účast se v obou kolech prezidentské volby pohybovala kolem 62 %. Ještě jednou všem děkuji za Vaši snahu a podporu Ing. et Ing. Daniel Smrček, radní a člen Zastupitelstva MČ Brno-Černovice, předseda TOP 09 Brno-Černovice

5 Privatizace bytového fondu v MČ Brno-Černovice K BYTOVÉ KONCEPCI Privatizace bytového fondu, svěřeného k hospodaření ÚMČ Brno-Černovice patřila a patří k nejdiskutovanějším tématům samosprávy. S odkazem na článek Ing. et Ing. Daniela Smrčka zveřejněném v minulém prosincovém čísle Černovin o privatizaci bytového fondu a následných telefonických dotazů na bytový odbor k této problematice, sdělujeme zejména nájemníkům obecních bytů následující informace. Do roku 2014 nejsou doporučovány domy a byty zařazené ve zlatém a stříbrném fondu (1. skupiny) Bytové koncepce Městské části Brno-Černovice do privatizace. Na základě Pravidel města Brna jsou na webových stránkách města zveřejněny dva seznamy: Seznam domů zařazených do prodeje Seznam domů nedoporučených do prodeje, které si město ponechá minimálně po dobu dalších 15 let. Vlastníkem bytových domů a bytů v nich je totiž atutární město Brno, přičemž Městská část Brno-Černovice má na základě Předávacích protokolů a atutu města Brna některé bytové domy svěřeny s právem vlastníka k hospodaření. Proto o privatizaci jednotlivých domů nerozhoduje jen Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice, ale vydává formou svých usnesení pouze doporučení nebo nedoporučení Zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí o zařazení domu do prodeje (privatizace) a nebo zachování domu v majetku města Brna. Bytové domy jako celky prodává z úrovně atutárního města Brna přímo Magistrát města Brna. V domech, ve kterých jsou vymezeny a zapsány v katastru nemovitostí bytové jednotky a případně nebytové prostory, provádí privatizaci formou tzv. doprodeje bytových jednotek příslušná městská část, která má tyto domy svěřeny do správy a k hospodaření. Na základě návrhu bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice bylo zastupitelstvu MČ (ZMČ) předloženo v roce 2009 první znění Bytové koncepce MČ Brno- Černovice, kterou ZMČ projednalo a vzalo na vědomí. učasnou bytovou koncepci vypracoval bytový odbor ÚMČ v únoru loňského roku, kdy ji též projednala a upravila Rada MČ a následně schválilo ZMČ Brno-Černovice. V rámci této koncepce je svěřený bytový fond roztříděn do tří kategorií: zlatého fondu, tj. domů, které by neměly být privatizovány a tvoří strategické jádro hospodářské činnosti městské části prostřednictvím bytového odboru ÚMČ. stříbrného fondu, tzv. 1. skupiny tj. domů, které by měly být zregenerovány a po modernizaci a rekonstrukci (revitalizaci) by se měly přeřadit do zlatého fondu. stříbrného fondu, tzv. 2. skupiny tj. domů, které by měly být udržovány a opravovány, ale vzhledem k dalším důvodům (zchátralost, možnost privatizace z iniciativy nájemníků, domy s byty, jejichž nájemníci si požádali o privatizaci domu / bytů, případně již byla privatizace orgány MČ doporučena, ale z úrovně města ještě nebylo v době zpracování bytové koncepce rozhodnuto o zařazení těchto domů do seznamu domů doporučených k prodeji) jsou velké opravy a investice do těchto domů omezeny. bronzového fondu, tj. domů, které jsou zařazeny do privatizace (jsou v seznamu domů doporučených k prodeji) nebo jejich privatizace již probíhá či se dokončuje. Velmi důležitým a nosným tématem této schválené koncepce zůstává privatizace bytového fondu, včetně vysvětlení souvisejících aspektů, a to jak z pohledu ekonomického (například ztráty výnosů z nájemného), tak i s ohledem na působení dalších vlivů (sociálních, tržních atd.). Důležitým tématem je také zpracovaná oblast ekonomiky včetně výhledových hlavních oprav a investic. Bytová koncepce je směrným vodítkem k hospodaření s bytovým fondem minimálně do roku K současné situaci v privatizaci domů zařazených v bronzovém fondu Bytové koncepce uvádíme konkrétněji k jednotlivým domům: Bolzanova 68 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Cornovova 47 privatizace z úrovně města v roce Cornovova 52a privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Charbulova 27 v seznamu do privatizace z úrovně města. Klíčova 5 privatizace v roce probíhá (formou prodeje bytových jednotek). Mírné zdržení nastalo přibližně v polovině prodeje na přelomu roku, vzhledem k vypracování a předkládání Průkazů energetické náročnosti objektu. Olomoucká 2 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Olomoucká 112 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Slámova 33 privatizace v současnosti probíhá (formou prodeje bytových jednotek). Tržní 8 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Zvěřinova 1 privatizace proběhla (formou prodeje bytových jednotek) v roce Zvěřinova 7 privatizace je plánována na I. polovinu letošního roku (v současnosti se připravují podklady). Tržní 6 privatizace je plánována na I. polovinu letošního roku (v současnosti se připravují podklady). Olomoucká 144 dům je zařazen v seznamu domů do privatizace (z úrovně MČ formou prodeje bytových jednotek). Štolcova 36 dům je zařazen vseznamu domů do privatizace (z úrovně MČ formou prodeje bytových jednotek). 5

6 K BYTOVÉ KONCEPCI Bronzový fond Bytové koncepce nepřímo doplňují ještě tzv. bytové domy stříbrného fondu 2. skupiny (vysvětleno výše), jejichž privatizace je taktéž naplánována na blízké období let : bytové domy Húskova 1, Charbulova 52, Zvěřinova 3 (Zastupitelstvem města Brna byly dne přeřazeny do seznamu domů které jsou připravovány k prodeji). bytový dům Kotkova 17 (v případě domu Kotkova 17 brání doporučené privatizaci zejména nabývací tituly a zápisy k vyjasnění vlastnických práv k tomuto domu). Z nové verze Bytové koncepce z loňského roku byly z bronzového fondu vyřazeny ještě prodané domy (např. Húskova 29 a Zvěřinova 5 prodané v roce 2011, Cornovova 16, 18/20 prodané v roce 2010, Tržní 4, Olomoucká 110 a Kneslova 22, 24 prodané v roce 2009). Z výše popsaného jednoznačně vyplývá, že prodej domů a bytů je v plném proudu a v posledních dvou letech bylo za každý rok prodáno a odvedeno do rozpočtu města (MMB) více než 12 mil. Kč z prodeje těchto nemovitostí (z formy prodeje po bytových jednotkách zajišťovaných MČ), přičemž do rozpočtu Městské části se následně vrací pouhých 10% z těchto částek zaplacených jako výnosu z privatizace. Závěrem bych uvedl, že je zavádějící v krátkém článku na stránkách Černovin polemizovat nad výhodou či nevýhodou naší městské části a někdy dost těžkými aodpovědnými rozhodnutími orgánů města a městské části, zda nadále prodávat nebo pronajímat svěřený bytový majetek (případně v jakém poměru), zejména v současné době hospodářské recese avšak i deregulovaného nájemného, kdy nájemné již pokrývá běžnou údržbu a opravy svěřeného bytového fondu (v mnohých případech i investice), když zároveň víme, že daňové příjmy města a městských částí klesají, ale naopak vedlejší hospodářská činnost města i městských částí (což je i správa majetku bytovým odborem ÚMČ Brno-Černovice) má v mnohých účetních ukazatelích lepší hospodářské výsledky jak mnohé příspěvkové organizace nebo obchodní společnosti s majetkovou účastí městské části. V článku Ing. Smrčka je stručně uvedena také argumentace k postupné či větší privatizaci bytového fondu v Černovicích v souladu s oficiálním stanoviskem politické strany reprezentované autorem článku. Některé zmiňované argumenty či informace jsou však nepřesné nebo neúplné. Z výše popsaného již dnes vyplývá, že se bytový fond privatizuje a dochází tak již dnes ke snížení počtu bytů ve správě MČ na obyvatele v městské části Černovice. Dále není vhodné například úplně srovnávat stát a samosprávu (jde o dva odlišné pojmy) případně konstatovat, že tyto dvě různé oblasti veřejné správy se nemají plést do něčeho, co jim není vlastní a zbytečně spravovat majetek, který by mohl být postupně privatizován. Naopak z obecně platných právních předpisů vyplývá pro samosprávu v tzv. samostatné působnosti povinnost v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, kam můžeme zařadit jak bydlení v osobním vlastnictví tak bydlení nájemní, a to v různých formách vlastnictví bytových objektů včetně skupiny nájemních bytových domů v majetku města či správě městských částí. Ing. Zbyněk Pastyřík, vedoucí bytového odboru ÚMČ Brno-Černovice Sběr textilu Vážení občané, firma E+B TEXTIL s. r. o., která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci adalší ekologické zpracování použitého textilu, pro Vás opět připravila ve spolupráci s naší radnicí odborem dopravy, majetku a životního prostředí, již IV. separovaný sběr textilu v Černovicích. Pro Vaše pohodlí jsme zorganizovali sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky (stejné jako v minulosti), která bude k vyzvednutí na ÚMČ Brno-Černovice, II. patro, dveře č.16, Juráková Marcela, DiS (vlastní tašky se nebudou vracet) a tu dne (středa) v době mezi hod až hod umístit před své domovní dveře, u oplocených RD před branky domů. 17. hodině budou tašky sesbírány apoužitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Havraní, Skřivánčí, Pahrbek (včetně sídl. Dvouřádky), Charbulova (celá), El. Krásnohorské, inná, Přední, Blatouchova, Churého, Ferrerova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova, Spáčilova, Bolzanova, Cornovova, Kneslova, Húskova. Sběr je upraven o další ulice, v případě zájmu se bude opakovat v dalším termínu v brzké době. Tato služba platí pouze v tento den, textil jindy odkládejte do sběrných nádob na ulicích Húskova, Mírová a za prodejnou Albert. kud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde Vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. Snažme se proto omaximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čisticí textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Při sběru textilu v MČ Černovice na podzim 2012 bylo díky Vám shromážděno 368 kg použitého textilu k recyklaci. Za ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice M. Juráková, DiS tel.:

7 POZVÁNKY Sportovec Černovic Sportovní komise opět vyhlašuje anketu o nejlepšího sportovce Černovic. kud víte o sportovcích, kteří by si zasloužili ucházet se o tuto poctu, můžete je nominovat pomocí formuláře, který najdete na webových stránkách naší městské části (http://www.brno-cernovice.cz). Nominace je možné podávat v těchto kategoriích: Sportovec roku Sportovní naděje roku (do 18 let ročník 1994 a mladší) Dobrovolník Družstvo roku Nominace je možné podávat do 17. února Vyhlášení výsledků proběhne 15. března 2013 a kromě oficiálního pořadí, o kterém rozhodne porota, bude možné se zapojit i do internetové ankety na stránkách naší městské části. Ladislav Kotík, předseda Komise pro sport a tělovýchovu Motto: Už máte vypálené? JUDr. Lubomír Zálešák jménem Klubu přátel dobré slivovice Černovice Vás srdečně zve na 3. ročník Černovického koštu slivovice a jiných ovocných destilátů, který se uskuteční pod záštitou starosty Černovic Ing. Jiřího Hladíka v salonku restaurace Slunečnice na Faměrově náměstí v neděli 5. května 2013 od 14 hodin. Černovický košt Označené vzorky Přihláškou vzorku do 3. Černovického koštu (viz níže) k hodnocení v 0,5 litrové láhvi předávejte do pátku 5. dubna 2013 paní Tamaře Šikulové na sekretariátě starosty, Bolzanova 1. Každý vystavovatel má právo zúčastnit se koštu aktivně coby člen degustační komise, která bude zasedat a hodnotit přihlášené vzorky v pátek 19. dubna 2013 v salonku restaurace Slunečnice od 18 hodin. Vyhlášením výsledků v kategorii Slivovice, Meruňkovice a Ostatní ovocné destiláty, předáním diplomů a cen bude 3. ročník Černovického koštu v neděli 5. května 2013 otevřen všem vystavovatelům, černovickým spoluobčanům a jejich hostům. celou dobu koštu bude občerstvení zajištěno. Vstup volný! Přihláška vzorku do 3. Černovického koštu Jméno Příjmení Adresa Tel.: Kategorie slivovice třešňovice hruškovice meruňkovice ročník % odrůda Chci být členem degustační komise jablkovice ostatní ano ne Za Klub přátel dobré slivovice Černovice JUDr. Lubomír Zálešák datum podpis 7

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od 20.00 do 1.00 hod. v restauraci

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

Černovické hody 2011. Z obsahu:

Černovické hody 2011. Z obsahu: ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2011 listopad Černovické hody 2011 Černovice patří k městským částem, které se snaží udržovat širokou škálu lidových tradic a k těm patří i pravidelně konané

Více

Motto: Už máte vypálené? Ano.

Motto: Už máte vypálené? Ano. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 2/2012 duben Černovická knihovna má nové prostory V pondělí 19. března 2012 byla za přítomnosti starosty Černovic Jiřího Hladíka, Libuše Nivnické, ředitelky Knihovny

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice

PLES ZASTUPITELSTVA MČ v pátek 23. 1. 2015 od 19.30 hodin. v sále SOU Charbulova 106. Hudba: Šumichrást Malbohár. Kolo štěstí. Divadlo Slunečnice ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ prosinec Vážení spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás mohu touto cestou poprvé pozdravit a oslovit

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod.

dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod. Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 3 / 2010 květen Slovo starosty Vážení spoluobčané, minulé číslo Černovin jsem končil informací o neumístění černovických dětí ročníku 2007 a starších v mateřských

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 6. 8. září 2013 tradiční. Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2013 srpen Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin se přehoupla do druhé poloviny. Letošní počasí letních měsíců je houpačkové, první letní den občané

Více

k propršení stropů, ovšem způsobené škody

k propršení stropů, ovšem způsobené škody Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 4 / 2010 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin vrcholí, děti i dospělí si užívají závěrečnou dekádu srpna, protože prvního září

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011

Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 1., ročník XVI, leden 2011 Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne 13. 12. 2010 (upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů) Zastupitelstvo

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka

10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU. Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka 10/11/12 2011 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ VÁNOCE V MUZEU Praha Dolní Počernice foto Karel Vosátka Úvodník PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2012 Vážení spoluobčané, jako každým rokem, tak i letos se nyní dostáváme

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

JDI ZA ŠTĚSTÍM. Mgr. Radovan Netušil Foto autor

JDI ZA ŠTĚSTÍM. Mgr. Radovan Netušil Foto autor 2 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 BUDE POHROM 2008 ZŠ PÍSNICE: PROJEKT EKOŠKOLA ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2008 ŽHAVÉ DIGITÁLNÍ NOVINKY LETNÍ TÁBORY S KLUBEM JUNIOR Zvonička u historické budovy čp. 1 v Libušské

Více