MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 03/2013. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 03/2013. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009"

Transkript

1 MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 03/2013 registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/ Kosmonautika jako splněný sen?! Letem termojaderným světem, část 3. POZOR, disrupce! Jak se upevňuje KRYOSTAT

2 ZAČÍNÁME Seznamte se s projektem Materiály pro nové tisíciletí Materiály pro nové tisíciletí jsou koncipovány jako projekt popularizace vědy a výzkumu. Projekt je zaměřen na 3 důležité oblasti, jejichž činnost je provázána na řadu dalších. Jedná se o: popularizaci v oblasti materiálového výzkumu (jakožto základního stavebního kamene dalších vědních a konstrukčních oborů); popularizaci v oblasti kosmu, astronomie a jevů ve vesmíru; popularizaci v oblasti řízené termojaderné fúze. V současné době právě v těchto odvětvích chybí celé dvě generace výzkumných pracovníků. Vysoké školy stále trpí nedostatkem schopných mladých vědců, kteří by neodcházeli do soukromé sféry či do zahraničí. Věříme, že vytvoření komplexních popularizačních materiálů spolu s informovaností žáků, studentů i jejich pedagogů povede ke zlepšení konkrétních kompetencí pracovníků a zajistí udržitelnost vědy a výzkumu i pro další generace. Realizovaný projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Období realizace projektu je PARTNEŘI Asistenční centrum, a.s. Česká kosmická kancelář o.p.s. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. CÍLOVÉ SKUPINY žáci základních a středních škol z 5 zapojených krajů (zájemci o vědecko- -výzkumnou práci); pedagogičtí pracovníci základních a středních škol (pracovníci v oblasti seznamování žáků s výzkumem a vývojem); studenti prvního stupně terciárního vzdělávání (bakalářského studia) v technických studijních oborech (zájemci o působení ve vědeckých oborech). HLAVNÍ AKTIVITY cykly přednášek; dny otevřených dveří u žadatele a partnerů; účast na výstavách, sympoziích a konferencích; vydávání publikací; semináře pro pedagogické pracovníky; natočení krátkých popularizačních fi lmů; celoroční kroužek pro žáky základních a středních škol; další vzdělávání v oblasti soft skills; interaktivní webové stránky. ŽADATEL PROJEKTU Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s. 2 MAT 21

3 EDITORIAL Úvodní slovo k projektu Víte, že v COMPASSU objevili H-mód? Proboha a je to hodně nakažlivé? To je tak, když se nechají vědátoři pracovat bez dozoru! No snad se jim to podaří brzo zlikvidovat! ITER nebude vyrábět elektřinu! No vidíte a je to tady. Furt samej Temelín sem, Temelín tam a nejednou máme ITER bez elektřiny. Víte, kolik už za něj utratili miliard? Pak se divte, když vám přijde účet za elektriku. V Kobylisích mají plazma horké padesát miliónů stupňů! Furt si s něčím hrajou, a co až se ta plazma vyleje na ulici? První dvě otázky jsem si vymyslil a třetí vznesla obyvatelka Kobylis, když jsme v roce 2009 spustili tokamak COMPASSS. Bylo to krátce před Dny otevřených dveří, takže jsme měli docela (ne)vítanou reklamu. Nakonec vše dopadlo dobře. Na první dvě otázky odpoví toto číslo MAT21. Identifi kace H-modu na tokamaku COMPASS svědčí o dobré práci týmu. Je totiž známkou kvality plazmatu a znamená výrazně lepší udržení plazmatu než během standardního tak zvaného L-módu. ITER je mezinárodní tokamak, který staví šest států spolu s EU ve Francii. Proč nebude ITER vyrábět elektřinu a bude ji vyrábět až jeho následník DEMO, se dočtete v čísle MAT 21, které máte před sebou. V rámci projektu pokračují práce na čtvrtém vydání úspěšné knihy Řízená termojaderná fúze pro každého. Můžeme se těšit na tři nové kapitoly: Tokamaky a vesmír, Fúzní materiály a Nebojte se počítat. Díky novým kapitolám bude pochopitelně rozšířen Výkladový slovník a objeví se nesmírně potřebná novinka Rejstřík. Připravujeme výrobu stavebnice tokamaku. Stavebnice tokamaku nebyla dosud nikde na světě vyrobena! Žáci a studenti si budou moci ohmatat vybrané části tokamaku vlastníma rukama a díky stavebnicovému formátu rychle pochopí jejich úlohu v zařízení. Rádi bychom uspořádali Evropskou putovní výstavu Fusion Expo, a to v Ostravě. Fusion Expo navštívila Česko již třikrát a vždy se těšila značné pozornosti. Letos budou moci její exponáty obdivovat návštěvníci Týdne vědy a techniky v listopadu v Praze. Ostrava by zavedla nesmírně zajímavé představení poprvé na východ republiky do atraktivních prostor Gongu v Dolní oblasti Vítkovic. Úkolů nás čeká více než dost. Podaří-li se nám je splnit, budeme mít radost a adresáti užitek. Ing. Milan Řípa, CSc. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. OBSAH Úvodní slovo k projektu DEMO PRAHA z vesmíru KOSMONAUTIKA jako splněný sen?! Letem termojaderným světem, část 3. H-MOD v Praze a v okolí Jak se upevňuje KRYOSTAT Zajímavosti z domova i ze světa Chytrý materiál zkoumaný astronauty může v budoucnu na Zemi zachraňovat životy Projektové akce POZOR, disrupce! Na slunci CMEs, v tokamaku ELMs KALENDÁŘ AKCÍ TANGRAM Materiály pro nové tisíciletí 03/2013 Datum vydání: Místo vydání: Ostrava - Poruba Vydavatel: Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s., IČ , Ostrava, Poruba, Studentská 6202/17 Periodikum: čtvrtletník Náklad: 200 ks Evidenční číslo: MK ČR E Autor: kolektiv autorů Kontakty: Tento časopis vzniká s přispěním Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci projektu Materiály pro nové tisíciletí (registrační číslo CZ.1.07/2.3.00/ ). MAT 21 3

4 TERMOJADERNÁ FÚZE DEMO Oficiální mantra tvrdí, že ITER je velké mezinárodní vědecké zařízení budované s cílem ověřit možnost komerční výroby energie pomocí termojaderné fúze. Definice navozuje představu, že ITER bude vyrábět elektřinu. Není to pravda, ITER žádnou elektřinu vyrábět nebude. Výroba elektřiny z fúze atomových jader je úkolem posledního kroku mezi tokamakem ITER a komerční fúzní elektrárnou. Tento mezistupeň se nazývá DEMO demonstrační elektrárna. Jedná se o prototyp elektrárny s technologiemi, které zajistí plánovaný výkon, spolehlivost a účinnost požadované od průmyslové výroby elektřiny. Koncepční návrhy by měly být hotovy v roce Pokud vše půjde hladce, měl by DEMO pootevřít fúzi dveře průmyslové éry na počátku třicá- tých let a do sítě dodat první fúzní kilowaty na počátku let čtyřicátých. Jsou to všechno orientační čísla. Pevný časový program stanoven není, stejně tak chybí rozdělení na etapy a rozpočet. Nyní prosím pozor! To, co si dále přečtete, svědčí přinejmenším o dvou věcech: ITER ani v pokročilém stadiu stavby a přes všechny problémy neztratil důvěru ani odborníků, DEMO dodává elektřinu do sítě. Zdroj: 4 MAT 21

5 TERMOJADERNÁ FÚZE Schéma tokamaku fúzní elektrárny DEMO. Schéma použito s laskavým svolením ITER. Zdroj: Stories/Attachments/1493/nuclear900.jpg Cesta ke komerční fúzní elektrárně. Schéma použito s laskavým svolením ITER. Zdroj: Stories/Attachments/1491/roadmap-illustration_yellow.jpg ani zákonodárců! To zaprvé! Za druhé existují země, kterým hoří energetická koudel za zády. Pro tyto země, je spolehlivý zdroj energie otázkou života a smrti. Suma sumárum tyto země, konkrétně Jižní Korea, Čína a Evropa, uvažují o stavbě vlastního DEMO, vlastní demonstrační fúzní elektrárny! Pravdou je, že Evropa se zapojila do projektu vlastního DEMO z jiných důvodů, než asijské země. Jižní Korea dováží 90 % energie a již začala na konceptu tak zvaného K-Demo pracovat, stejně tak Čína. Podle Kijunga Junga (ředitel Domestic Agency - ITER South Korea) bude koncept dokončen v roce Ačkoli nejsou k dispozici potřebná jaderná data, už nyní se mluví o dvou etapách. V první, trvající od 2037 do 2050, se vyzkouší komponenty uvnitř vakuové komory a většina z nich bude pro druhou etapu vyměněna. Tak, aby ve druhé etapě mohlo K-Demo fungovat nepřetržitě a při tom vyrábět elektřinu. Ačkoli dnes jsou známy tři materiály pro první stěnu, respektive pro PFC (Plasma Facing Components), a to jsou berylium, wolfram a uhlíkový kompozit, K-Demo předpokládá otázku materiálů za otevřenou. EFDA nedávno vydalo publikaci A Roadmap to the realisation of fusion energy Plán cesty k fúzní energii (rozumí se k fúzní elektrárně). Nechce-li Evropa ztratit světové prvenství ve výzkumu fúze, které získala kvalitními výsledky na největším tokamaku světa na tokamaku JET a potvrdila přidělením stavby mezinárodního tokamaku ITER, pak nesmí usnout na vavřínech. Musí s Koreou a Čínou držet krok. Musí uvažovat o stavbě vlastního DEMO. Stavba tokamaku ITER ve Francii poskytuje Evropě z hlediska stavby DEMO velkou výhodu. DEMO v mnoha ohledech bude extrapolací ITER. Přece jen Evropa má k novým technologiím, vědecko-technickým poznatkům díky ITER na její půdě blíže než její partneři. Japonci velmi dobře věděli, proč o stavbu ITER usilovali doslova do poslední chvíle. Finančně Evropa přispívá 45 % nákladů, ale přes 60 % zaměstnanců ITER organization pochází ze starého kontinentu. Z Evropy pochází množství vysoce odborných pracovníků, vedoucích sekcí nebo dokonce divizí. Z Evropy přichází mnohem více nabídek, než z jiných částí světa, jistě také proto, že do Francie je blíže z Belgie než z Thajska. V každém případě již dnes Evropa mluví o nezbytnosti vylepšení supravodivých magnetů, dálkového ovládání různých komponent, o inovaci palivového a čerpacího systému. Kromě jiného tyto potřeby vyplývají z většího objemu plazmatu a silnějšího toku fúzních neutronů, než bude mít ITER. Evropské DEMO by mělo zásobovat síť výkonem několika stovek megawattů, mělo by plodit množství tritia dostatečné pro uzavřený palivový cyklus. To vše podle následujícího časového programu s cílem první elektřiny v síti do roku Se zahájením stavby se počítá na počátku třicátých let okamžitě po dosažení čistého fúzního výkonu na tokamaku ITER, to je dosažení koefi cientu zesílení Q > 1. Toto předpokládá začátek inženýrských návrhových prací kolem roku Kolem roku 2030 by Evropa měla vědět, zda má všechny znalosti potřebné pro stavbu DEMO. O evropském spěchu svědčí teze o upřednostnění pragmatického přístupu před ultimativním řešením. Přeloženo do češtiny: Nebudeme hledat nejlepší řešení, ale fungující řešení. Ovšem stejně jako u všech velkých vědeckých projektů, úspěch DEMO závisí na správné volbě rovnováhy mezi pragmatismem a inovací. Milan Řípa Zdroj: volně podle ITER newsline MAT 21 5

6 SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ Noční Praha. Zdroj: NASA, Kevin Ford, PRAHA z vesmíru Tma začíná být ohroženým druhem. V některých místech naší Země se noc vytrácí velmi nápadně, někde velmi nenápadně, zato vytrvale a někde stále ještě najdeme místa s přirozenou tmou neovlivněnou umělým osvětlováním lidí. Míst, kde ale dnes už není možné pozorovat noční oblohu v její plné kráse, rapidně přibývá. Může za to světelné znečištění. Chceme ztratit krásu vesmíru, která je součástí lidské civilizace od jejího počátku? Zdroj: Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 181 z Nádherný obrázek noční Prahy z výšky téměř 400 km nám poslal koncem ledna velitel Mezinárodní kosmické stanice ISS, americký astronaut Kevin Ford. Orbitální stanice velká zhruba jako fotbalové hřiště, obydlená celkem šesti astronauty (v té době to byli tři Rusové, dva Američané a jeden Kanaďan) létá nad našimi hlavami rychlostí téměř kilometrů za hodinu (zhruba 8 kilometrů za sekundu) a Zemi obletí za 90 minut (tedy za jeden pozemský den celkem 16x). Je ale ten obrázek opravdu nádherný? Z čistě estetického pohledu jistě ano! Krásný pohled na Prahu, hezky viditelný tok Vltavy, výrazně osvětlené hlavní silniční tepny a některé průmyslové a technologické aglomerace. A hlavně, je to asi první snímek noční Prahy, který máme takto k dispozici! Pro astronomy, ptáky, hmyz, ochránce přírody a některé další skupiny to ale není veselý snímek. Ukazuje totiž jak veliké množství světla je v Praze (ale nejenom v Praze!!!) zbytečně vysvíceno a jak je město, které by mělo v noci spát a odpočívat (snímek vznikl přibližně ve 2 hodiny v noci během přeletu ISS nad Prahou) přesvíceno v některých místech až do téměř denní záře. Zjednodušeně řečeno vše co na obrázku vidíte jako bílé světlo, je špatně!!! Všechny bílé body (a část i těch ostatních žlutých) jsou silné světelné zdroje, které nesvítí dolů, na zem, jak by to bylo vhodné a potřebné, ale svítící anebo odrážející velké množství svého světla nahoru a způsobující tak světelný smog nad Prahou a v jejím širokém okolí. Ke světelnému znečistění, při kterém se špatně spí nejenom lidem, ale třeba i ptákům, při kterém ztrácí orientaci a hyne i veliké množství užitečného nočního hmyzu a umírají stromy, přispívají samozřejmě i další silné světelné zdroje na snímku, jejichž světlo se Snímek Prahy za dne. Zdroj: NASA GSFC Landsat, LDCM EPO Team, odráží nahoru od jimi osvětlených ploch, a je viditelné až z vesmíru. Na fotografi i můžete vidět, kromě vlastní Prahy, například i Kladno (úplně vlevo nahoře) nebo Letiště Václava Havla (výrazně bíle osvětlená plocha na levém horním okraji Prahy), či nesmyslně přesvícený Logistický park v Jirném na dálnici D11 (na okraji Prahy vpravo uprostřed). Dalšími výrazně nasvícenými místy (ve dvě hodiny v noci!) jsou i nákupní centra, jejich reklamy, parkoviště a okolí na okraji nebo i uvnitř Prahy zkuste najít centra Černý most, Chodov, Šterboholy, Letňany nebo Zličín. Pro porovnání s nočním snímkem zveřejňujeme i denní pohled na Prahu, tak jak jí vyfotografovala americká družice Landsat v roce 2002 z výšky 700 km. Nesviťte zbytečně! V Praze ani nikde jinde! Milan Halousek 6 MAT 21

7 CHYŤ SVŮJ SEN! KOSMONAUTIKA jako splněný sen?! Zavíráme oči, všude tma, prázdno a nekonečně krásný vesmír. To, co je pro piloty nebe, pro potápěče moře, pro horolezce výstup na bájný vrchol, je pro astronauty vesmír. Magický svět, do něhož potřebujete klíčovou vstupní kombinaci, kterou nelze vyčíst ani v knize knih. Vesmír pro mnohé sen, pro vyvolené skutečnou realitou, kterou zažilo jen pár výjimečných. Jurij Gagarin, John Glenn, Edwin Adrin, Edgar Mitchell, Neil Armstrong, ale i třeba československý kosmonaut Vladimír Remek. Ten se stal sice 87. kosmonautem světa, ale prvním z jiné země než Ameriky nebo tehdejšího Sovětského svazu. Vladimír Remek je tak považován za prvního Evropana ve vesmíru. Stalo se tak 2. března 1978 a od té doby Česko na dalšího astronauta čeká. Jistou výjimku znamenali astronauti s kořeny sahající až do středu Evropy, tedy do České republiky. Jedním z nich byl James Lowell, který byl vybrán do Apolla 8, později také do smolné třináctky. Dalšími v pořadí byli Eugene Cernan, který byl zároveň posledním mužem na Měsíci, John Blaha, Andrew Feustel (jehož spojují s Českem kořeny jeho manželky) a v neposlední řadě také slovenský kosmonaut narozený na území bývalého Československa Ivan Bella. Ale kdo bude další? A jak změnit sen v realitu? Inspiraci bychom mohli najít u původních obyvatel amerického kontinentu, tedy u Indiánů, kteří používali jeden velmi zajímavý předmět. Říkali mu lapač snů a sloužil k odhánění zlých a zachycovaní dobrých snů. Podobný, avšak modernizovaný lapač, existuje i ve 21. století a dokáže mnohdy nemožné, splnit sen. Jmenuje se Dream- Catcher a je určen všem mladým lidem od 11 do 21 let. Projekt naleznete na stránkách a naučí vás, jak se pohybovat v reálném světě, jak pracovat v týmu, poznat hodnotu peněz, a to vše za jedním účelem splnění vašeho snu! Stačí jen si s minimálně třemi kamarády zaregistrovat sen na uvedených stránkách, projít úspěšně hlasováním a pak si část snu symbolicky odpracovat. Potom už ve splnění snu nebrání takřka nic. Důkazem fungování projektu DreamCatcher je již přes 120 splněných snů, mezi kterými můžeme například jmenovat vybavení školní redakce a počítačové učebny, výlet po Evropě, účast pěveckého sboru v Kanadě, kurz angličtiny, kurz znakové řeči a v neposlední řadě cesta na konferenci NASA v San Diegu. Sen, díky kterému se opět vracíme na začátek. Je tedy reálné, aby vám projekt DreamCatcher splnil cestu do vesmíru? Řekněme je i není! Adam Kebrt (DreamCatcher) Fotografi e účastníků splněných snů. Zdroj: Cesta na konferenci NASA do San Diega Aneta, Michaela, Jakub a Aleš jsou čtyři mladí žáci z České republiky, kteří se potkali během plnění úkolů v projektu EXPEDICE MARS (www.expedicemars. eu) a kteří se s podporou České kosmické kanceláře o.p.s. rozhodli zapojit do velkého celosvětového projektu organizovaného Americkým úřadem pro letectví a kosmonautiku NASA a navrhnout technické a výtvarné řešení nové veliké vesmírné základny budoucnosti. Počátkem března 2013 odeslali svůj projekt organizátorům soutěže a nyní se již těší na setkání s ostatními soutěžními týmy na velké studentské vědecké konferenci organizované NASA a věnované rozvoji vesmírných technologií, která se koná v květnu v americkém San Diegu. Finanční prostředky na svoji cestu snů získali právě z projektu DreamCatcher, když se jim podařilo zvítězit ve svém kole soutěže a příslušnou část nákladů si potom odpracovat především přednáškami o kosmonautice a astronomii. O jejich cestě za snem přineseme informaci v příštím čísle našeho časopisu MAT21. Milan Halousek MAT 21 7

8 TERMOJADERNÁ FÚZE Letem termojaderným světem, část 3. Neúspěšnější jsou tokamaky. Největší z nich, mezinárodní tokamak ITER, vyrůstá v jižní Francii a bude prvním fúzním zařízením s kladným energetickým ziskem. Vyprodukuje větší výkon, než bude jeho příkon. Pak ještě DEMO demonstrační reaktor, vyrábějící elektřinu a můžeme se těšit na fúzní elektřinu v zásuvkách. Nu, tak jednoduché to asi nebude, ale perspektiva fúzní elektrárny coby člena energetického mixu je reálná. A co ostatní zařízení? Co jiné směry než magnetické udržení? Poslední dvě pokračování tohoto článku jsou věnována právě těmto otázkám! V současné době funguje na světě kolem stovky tokamaků nejrůznějšího určení, z nichž nejdůležitější desítku vlastní Německo, Francie, USA, Japonsko, Čína, Jižní Korea a Rusko. Česko bylo jedinou z deseti zemí přistupujících v roce 2004 do EU, která měla tokamak. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze je snad jediná universita na světě, která pro studenty provozuje jak štěpení atomových jader (reaktor Vrabec), tak i slučování (tokamak GOLEM). Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. má moderní tokamak COMPASS. Výjimečné postavení zaujímá na světě největší tokamak JET, který Evropská unie provozuje v anglickém Culhamu poblíž Oxfordu. Američané svým TFTR jednou vystřelili v roce 1992 a vzápětí ho rozmontovali. JET je tak jediným tokamakem schopným pracovat se směsí deuteria a tritia. V roce 1997 uvolnil 16 MW fúzní energie, což představovalo 65 % příkonu. Růst velikosti tokamaků není rozmar výzkumníků, nýbrž se tak zvětšuje doba udržení energie potřebná pro úspěšné fungování fúze. Všechny tokamaky svůj program podřizují rodícímu se mezinárodnímu projektu tokamaku ITER. Evropská unie a dalších šest států Rusko, USA, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Indie staví dvakrát větší tokamak než JET ve francouzském Cadarache, sto kilometrů severně od Marseille. ITER poprvé uvolní více fúzní energie, než bude jeho příkon, a to desetkrát. Poprvé je u tokamaku kladen větší důraz na výzkum technologie, než na studium fyziky. ITER bude mít největší objem čerpaný na technické vakuum a největší supravodivý magnet na světě. Gradient teploty, kdy na několika málo metrech stoupne teplota od absolutní nuly ke 200 miliónům stupňů, se také hned tak nevidí. Bude-li ITER úspěšný, pak se dokončí stavba demonstračního reaktoru DEMO, který bude vyrábět elektřinu a částečně prověří ekonomii fúzního reaktoru. Pokud ani DEMO se nesetká s principálními problémy, bude následovat stavba komerční fúzní elektrárny. Kdy? Začátkem druhé poloviny tohoto století? Všimněte si prosím podmiňovacího pokud! Nikdo dnes nedokáže s jistotou říci, že tokamak bude úspěšný natolik, že se stane základem pro fúzní elektrárnu. Co se stane, když se v tokamaku zklameme? Existuje nějaká další možnost jak zachránit pro společnost termojadernou fúzí? Samotná kategorie magnetických nádob, do které patří tokamak, má dalšího kandidáta. O stelarátoru jsme již hovořili minule. Největší z nich stelarátor Wendellstein WX-7 je zhruba na úrovni tokamaku JET osmdesátých let minulého století. Obrovské fi nanční prostředky spotřebovává inerciální fúze, kde mikrovýbuchy termojaderného paliva iniciují mohutné lasery. Jedná se o alternativní přístup magnetickému udržení. Nedávno 192 laserových svazku vystřelilo energii větší, než 2 megajouly v Lawrencově národní laboratoři v Livermoru. NIF (Národní zapalovací zařízení) je pochopitelně držitelem světového rekordu svazkové zařízení dokončuje Francie nedaleko Bordeaux. Pozadu nezůstává kolébka laserové fúze Rusko, které připravuje projekt 2,8 megajoulového laseru. Tato zařízení mají o fi nance postaráno, neboť mají vojenské využití. Milan Řípa Tokamak GOLEM byl řízen i z ovládací místnosti francouzského tokamaku TORE SUPRA. Fotografi e použita s laskavým svolením ITER. Zdroj: Stories/Attachments/1087/dsc_4070.jpg 8 MAT 21

9 H-MOD V PRAZE A V OKOLÍ Fritz Wagner obdržel v roce 2009 od Německé fyzikální společnosti Stern-Garlachovu medaili za práci v oblasti fyziky vysokých teplot a výzkum fúze (zde v IPP Maxe Plancka). Fotografi e použita s laskavým svolením ITER. Zdroj: img/86/wagner.jpg._1024.jpg Provoz fúzního experimentálního zařízení má přinejmenším dva kritické okamžiky - první plazma a H-mod. První milník je jasný. Po smontování každý čeká, zda je dobré vakuum, zda všechny zdroje fungují a spolehlivým testem všeho je zapálení prvního plazmatu. U prvního plazmatu se až tak nesleduje jeho kvalita, důležitá je jeho existence. Kvalita a schopnost obsluhy plazma ovládat je oznámkovaná dosažením H-modu. H jako HIGH je anglicky vysoký, či spíše vysoká úroveň udržení energie v plazmatu. Když doma otevřete v zimě okno, můžete topit, jak chcete a teplo vám nebude. Stejně je to v plazmatu, třeba v zařízení zvaném tokamak. Tam těch oken je celá řada a další se otevřelo, když se uvedly s velkou slávou tak zvané dodatečné způsoby ohřevu plazmatu, a to pomocí mikrovln a vstřikem vysokoenergetických neutrálních částic. Teplota plazmatu rostla nepatrně, pokud vůbec. Únik energie se oproti dřívějšku zvýšil a dosáhnout termojaderných teplot se zdálo zcela nereálné. Až jednou v Německu února 1982 na tokamaku ASDEX v Ústavu fyziky plazmatu Maxe Plancka v Garchingu u Mnichova po intenzivním ohřevu svazkem neutrálních částic zjistil Fritz Wagner naprosto neočekávaný nárůst doby udržení energie. Turbulence na okraji plazmatu odpovědná za otevřené okno byla ta tam a udržení energie stouplo dvakrát. Pesimismus rychle nahradil optimismus, zejména když se záhy podařilo instalovat režim plazmatu nazvaný H-mod na dalších tokamacích. H-modem se pochlubily americké stroje PDX, DIII-D, největší tokamak na světě evropský JET a v roce 1983 dokonce německý stelarátor W7-AS. Prvním celosupravodivým tokamakem, který objevení H-modu ohlásil, byl 8. listopadu 2010 korejský KSTAR a brzy po něm jeho starší kolega, čínský tokamak EAST. Faktem je, že uspokojivá teorie popisující vznik H-modu neexistuje, a přesto jsou známy postupy, jak H-modu při vhodné kombinaci ohřevu a zásobování palivem dosáhnout. Tokamak musí mít divertor, což je zvláštní konfi gurace magnetického pole, většinou ve spodní části vakuové komory, která se vyznačuje existencí sepatrix. Sepatrix je posledním uzavřeným magnetickým povrchem, který se nikde nedotýká stěn vakuové komory a vně separatrixy magnetické povrchy končí na terčích divertoru. Stejně jako nečistoty a spaliny, které na terče vyvádí právě neuzavřené siločáry magnetického pole. Když jsem řekl A musím říci B. Když je režim vysokého udržení, musí být i režim nízkého udržení. L-mod je název pro standardní udržovací režim (L jako LOW = nízký). Další velké B se objevilo okamžitě po identifi kaci H-modu. Když zavřete okno a nepřestanete topit, brzy vám bude horko k nevydržení a nejraději byste vybourali otvor do MAT 21 9

10 OHLÉDNUTÍ Jádro týmu, který stojí za (a na fotografi i vlastně také před) úspěšným zvládnutím H- -modu na tokamaku COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Zleva: Filip Janky (řídicí systémy tokamaku), Radomír Pánek (vedoucí Oddělení tokamak), Jan Stöckel (senior fyzik), Vladimír Weinzettl (diagnostika plazmatu), Jozef Varju (svazek neutrálních částic) a Josef Havlíček (operátor tokamaku). Zdroj: ÚFP AV ČR stěny. Stejně tak plazmatu. Nadbytečná energie hledá cestu, kudy uniknout a zcela náhodně jak co do času, tak místa prorazí transportní bariéru a ve formě záření a částic, ne nepodobna sluneční erupci, opustí plazma. Výron energie skončí na stěně vakuové komory a podle jejího množství je zasažené místo více či méně poškozeno. Tyto projevy nespokojeného plazmatu dostaly název nestability okrajového plazmatu anglicky Edge Localized Modes a ještě jinak, zkráceně ELMs. Studium ELMs s cílem jejich minimalizace, či ještě lépe úplného potlačení se zabývá, kromě jiného, skupina vědců na tokamaku COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Právě od nich pochází následující zpráva ze čtvrtka 28. listopadu 2012: Plazma bylo nastaveno do divertorové konfi gurace ne nepodobné tvarům plazmatu na tokamaku JET a budoucího tokamaku ITER. 10 milisekund bylo plazma přihříváno svazkem energetických neutrálních částic o výkonu 210 kilowat, když tu náhle pokleslo viditelné světlo D α, plazma počalo akumulovat energii a jeho hustota vzrostla. Druhý den se podařilo H- -modu dosáhnout při čistě ohmickém ohřevu, později dokonce bez nestabilit ELMs. Úspěch českých vědců je o to cennější, že byl dosažen na tvaru plazmatu podobném plazmatu tokamaku JET a plazmatu, které bude mít mezinárodní tokamak ITER. Rýsuje se tedy dlouhodobý cíl tokamaku COMPASS svými experimenty podporovat velká fúzní zařízení. Dosažení H-modu na tokamaku COMPASS je logickým vyústěním dlouhole- tých zkušeností českých plazmatiků s výzkumem okrajového plazmatu, který v minulém století probíhal na malém tokamaku CASTOR (Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. v Praze) dnes GOLEM (Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze) dříve TM-1 VČ (Kurčatovův ústav pro atomovou energii v Moskvě). To vše jsou různé názvy jednoho a téhož zařízení. Tož díky pane Wagnere! Milan Řípa Zdroj: volně podle ITER. newsline MAT 21

11 TERMOJADERNÁ FÚZE Jak se upevňuje KRYOSTAT Ukotvit největší vakuovou nádobu na světě není jen tak. Poslechněte si, jak to dělají ve Francii, kde se staví mezinárodní tokamak ITER. Co kdybychom spodní cívky poloidálního pole spojily s cívkami toroidálního pole? přemýšlí nahlas pan Zelníček, jehož fi rma PROMODEL vyrábí stavebnici ku pro studenty, světové premiéry originálního nápadu. Pane Zelníček, vy jste genius, povídám udiveně. Ve tokama- skutečnosti bude mít mezinárodní kamak ITER cívky číslo pět a šest ne- torozebíratelně spojeny právě s cívkami toroidálního pole! Zabýváme se kolizním modelová- ním, protože ani 3D malůvky nemusí vyhovět zákonu o neprostupnosti hmoty. Stalo se nám, že jsme podle nákresu vyrobili model zařízení a ukázalo se, že se jeho potrubí trubky o průměru metr kříží ve stejném místě!, pokračoval pan Zelníček. Nedávno se podobná věc přihodila při návrhu upevnění ní kryostatu tokamaku ITER. První verze počítala s 18 ocelovými sloupy, což je standardní způsob používaný od dověku. Pokud naši předkové tak chránili ve 13. století před zborce- střením chrám Notre Dame v Paříži, zde bylo třeba upevnit tokamak ( tun) a jeho kryostat do betonové základové desky Komplexu tokamaku. ku. Kontrola počítačovou simulací ukázala, že řešení pomocí 18 kovových sloupů nemusí být bezpečné. Nestability plazmatu typu vertical displacement mohou sloupy poškodit. Co teď? Naštěstí kolem kryostatu je biologické stínění, což je betonový válec o tloušťce tři metry. Nové řešení vyměnilo ocelové sloupy za betonový prstenec pod kryostatem, který by zhruba po 20 stupních byl upevněn betonovými bloky ke stínícímu válci. Světle tyrkysová je betonová koruna, která je kvádry spojena se šedohnědým válcem biologického stínění. Schéma použito s laskavým svolením ITER. Zdroj: /Stories/Attachments/1419/crown_small.jpg A nyní pozor pointa! Každá změna je, podle Murphyho, změnou k horšímu. Tak zlé to nebude, nicméně se ukázalo, že jedna betonová spojka koruny kryostatu a stínění překáží přívodu cívky poloidálního pole číslo čtyři. Nahradit desku úzkými tyčemi by narušilo symetrii spojnic a singularita by se nemusela vyplatit. Přemýšlení se vyplatilo a nové řešení symetrii spojení kryostatu a bio-stínění se našlo! Kryostat klouže po betonové koru- ně na osmnácti kulových ložiskách, stejně jako těžké mosty na pilířích, což v tomto případě eliminuje možné pnutí v důsledku horizontálních a ro- tačních sil. Všechny jmenované komponenty musí odolat záření a nízké teplotě až do -100 C, neboť se nacházejí v blízkosti kryostatu. Mimochodem, kryostat je velká termoska, ve které je schován celý tokamak. Na rozdíl od termosky s čajem, která se snaží uchovat čaj horký, kryostat brání úniku zimy. Tokamak totiž pracuje se supravodivými cívkami vychlazenými na 269 C. Stejně jako u běžné termosky je v kryosta- tu izolačním mediem prázdno- ta, až na to, že evakuovaný pro- stor kryostatu ITER představuje největší, na technické vakuum 1x10-4 Pa, vyčerpaný objem m 3. Jakmile změnu odsouhlasí fran- couzská ASN, bude pokračovat betonování 1,5 metru tlusté základové desky Komplexu tokamak, což je reaktor, diagnostika a tritiové hospodářství. Milan Řípa MAT 21 11

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 08/2014 registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 (Supravodivé) PRAMENY Do světa VĚDY a TECHNIKY Čína JEDE! Expedice MARS poznej VESMÍR ZAČÍNÁME Seznamte se s projektem

Více

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 05/2013. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009

MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 05/2013. registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ 05/2013 registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/35.0009 Tam VŠICHNI žijeme OKLIKOU k tokamaku ITER Málem utopený KOSMONAUT VÝZKUM křemíkových mosazí PRO MODERNÍ VYUŽITÍ

Více

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO 4U

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO 4U MILAN ŘÍPA EDITOR ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO 4U MATERIÁLY PRO NOVÉ TISÍCILETÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.3.00/35.009 ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO 4U MILAN ŘÍPA JAN MLYNÁŘ VLADIMÍR WEINZETTL

Více

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO MILAN ŘÍPA JAN MLYNÁŘ VLADIMÍR WEINZETTL FRANTIŠEK ŽÁČEK

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO MILAN ŘÍPA JAN MLYNÁŘ VLADIMÍR WEINZETTL FRANTIŠEK ŽÁČEK ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ FÚZE PRO KAŽDÉHO MILAN ŘÍPA JAN MLYNÁŘ VLADIMÍR WEINZETTL FRANTIŠEK ŽÁČEK PUBLIKACE BYLA VYDÁNA PŘI PŘÍLEŽITOSTI 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ÚSTAVU FYZIKY PLAZMATU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Historie výzkumu řízené termojaderné fúze

Historie výzkumu řízené termojaderné fúze Historie výzkumu řízené termojaderné fúze věda 14 kolem nás co to je Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (www.ipp.cas.cz) Předmětem činnosti ÚFP je výzkum a aplikace čtvrtého skupenství hmoty plazmatu.

Více

Neživý svět se začíná probouzet

Neživý svět se začíná probouzet podzim 2013 Neživý svět se začíná probouzet 26 obsah 10 15 Až internet obemkne celý svět 34 35 Armáda barevných figurek podává hlášení 16 19 Filip Pertold se s námi nechtěl bavit o budoucnosti. Podle ekonoma

Více

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2009 Energie je již dnes strategická surovina, říkají společně generální ředitel Ing. Jan Musil, CSc., a přední expert ČKD GROUP na energetiku

Více

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti

KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 VĚSTNÍK ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOLEČNOSTI. Ročník 43 5/2005. Internetový server České astronomické společnosti KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) 5/2005 Ročník 43 5/2005 Internetový server České astronomické společnosti 1 5/2005 KOSMICKÉ ROZHLEDY (Z ŘÍŠE HVĚZD) Fotografii pořídila 2. 2. 2005 kamera HRSC, která se

Více

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE

PRAŽSKÁ TECHNIKA STUDENTI SAMI SOBĚ TÉMA: 5/2009 ČASOPIS ČVUT V PRAZE PRAŽSKÁ TECHNIKA ČASOPIS ČVUT V PRAZE 5/2009 TÉMA: STUDENTI SAMI SOBĚ Hezký den, tak už je jasno! I v příštích čtyřech letech povede ČVUT současný rektor profesor Václav Havlíček. Ačkoliv chodbové drby

Více

TECNICALL SVĚTLO ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26

TECNICALL SVĚTLO ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26 ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 SVĚTLO OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26 SVĚTELNÝ PAPRSEK V ZAJETÍ WEBOVÉ KAMERY STRANA 21 SVĚTELNÝ DESIGN STRANA 22 DRAMATICKÉ OSVĚTLENÍ

Více

Newsletter. č.7. Využití laserových technologií v letectví a kosmonautice. Archeologové na pozemcích ELI a HiLASE

Newsletter. č.7. Využití laserových technologií v letectví a kosmonautice. Archeologové na pozemcích ELI a HiLASE Newsletter květen 2012 Využití laserových technologií v letectví a kosmonautice Archeologové na pozemcích ELI a HiLASE O ELI Beamlines vzniká sběrný dokument č.7 Kapitoly z dějin laseru 3: Ženy v ELI 3:

Více

Jak vybudovat ostrovy bezpečí. jaro 2014

Jak vybudovat ostrovy bezpečí. jaro 2014 Jak vybudovat ostrovy bezpečí jaro 2014 26 obsah 10 17 18 21 Katastrofy existují především díky lidem, říká Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty. Ne že by příroda neznala zemětřesení či povodně, ale když

Více

TECNICALL ENERGETIKA ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY

TECNICALL ENERGETIKA ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE II 2010 ENERGETIKA NASTÁVÁ RENESANCE JADERNÉ ENERGETIKY STRANA 22 PROJEKTY SMART CITIES ŘEŠÍ ENERGETICKOU SPOTŘEBU STRANA 14 CO NAHRADÍ ROPU? STRANA

Více

Siemens přistál na Marsu

Siemens přistál na Marsu www.siemens.cz/visions podzim 2012 Siemens přistál na Marsu Globální kyvadlo hledá rovnováhu Tati, kdy už bude naše zem úpln na špi ce? Vážení čtenáři, milí přátelé, Stephen Kiprotich zaběhl maraton na

Více

Od světlušek ke svítícím tyčinkám str. 8 Pohlednice z ultrafialových krajů str. 12 Etiopie: lidé, geologie a eroze str. 36

Od světlušek ke svítícím tyčinkám str. 8 Pohlednice z ultrafialových krajů str. 12 Etiopie: lidé, geologie a eroze str. 36 Přírodovědci.cz magazín Přírodovědecké fakulty UK v Praze 01/2015 TÉMA ČÍSLA Světlo Většinu informací o světě získáváme prostřednictvím světla. Co vlastně světlo je? Jak vzniká? Jak pomáhá vědcům při jejich

Více

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost

Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Život v budoucnosti Udržitelné technologie, které mohou zachránit naši budoucnost Vzdělávací sada chemgeneration.com Úvod Vážení čtenáři, pravděpodobně se také denně držíte konceptu udržitelného rozvoje,

Více

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky

Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky 1 09 Zajímavé články Informace pro návštěvníky Studijní stipendijní program pro středoškoláky PLAKÁT UVNITŘ 2 Úvodník Informace pro návštěvníky Vážený čtenáři, vážená čtenářko, právě v rukou držíte první

Více

VZDĚLÁNÍ Investice do budoucnosti. zima 2014

VZDĚLÁNÍ Investice do budoucnosti. zima 2014 VZDĚLÁNÍ Investice do budoucnosti zima 2014 26 obsah 10 15 Zvoní hrana technickým oborům? 20 23 Dvanáct technologií, které 28 29 do roku 2025 změní svět Terawatty pod hladinou oceánů 16 19 Nedostatku kvalitních

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou

přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou MAGAZÍN ASEKOL přílohy Ecobat, ekolamp a Smočr 1/2011 Vítězný obrázek výtvarné soutěže z projektu Recyklohraní Autoři ilustrace jsou Josef Dolejš a Tomáš Procházka (13 let) ze ZŠ Ronov nad Doubravou In

Více

Ecodesign DNA moderních technologií. léto 2014

Ecodesign DNA moderních technologií. léto 2014 Ecodesign DNA moderních technologií léto 2014 26 10 15 obsah Ekodesign módní, ale vlastně neznámý 26 27 Největší pozemské oko inovace 38 39 Mozky nad Maasou Vážení čtenáři, Medicína Fotovisions...4 Když

Více

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN

Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Tomáš Tržický, Eva Grillová CrP 2003/1 Zpráva o exkursi PP ČAS do CERN Ve dnech 4. - 9. října 2002 se uskutečnila dlouho připravovaná exkurse do Evropské laboratoře pro částicovou fyziku CERN, kterou uspořádala

Více

Putování po zdrojích energie II Termín: 10. 18. 9. 2010

Putování po zdrojích energie II Termín: 10. 18. 9. 2010 «Sloučit větu #» Putování po zdrojích energie II Termín: 10. 18. 9. 2010 Ropa, uhlí, zemní plyn, EVO, úspory energie Právě dostáváte do rukou sborník příspěvků a postřehů ze vzdělávacího semináře Putování

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Často jsme se domnívali a byli

Často jsme se domnívali a byli Úvodní slovo Vzdělanostní společnost O PROJEKTU Jak popularizovat výsledky vědy 4 pro studenty a žáky SŠ & ZŠ? Popularizační workshop Vysoké školy podnikání 5»Přírodní vědy a nové technologie v životním

Více

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power

Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Technický týdeník 25 3. 16. 12. 2013 17 Modernizace a retrofity turbín, jeden z nosných programů Doosan Škoda Power Součást nadnárodní skupiny Doosan Heavy Industries and Construction (DHIC), Doosan Škoda

Více

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí

Vladimír Lapčík. Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí Ostrava 2009 Název: PRŮMYSLOVÉ TECHNOLOGIE A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Autor: Doc. Ing. Vladimír LAPČÍK, CSc. Recenzenti: Doc. Ing. Rudolf BÁLEK,

Více

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA technika, bez níž to nejde. Pneumatické prvky Made in Europe. str. 15 26. Volokoptéra - nová kategorie v letectví

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA technika, bez níž to nejde. Pneumatické prvky Made in Europe. str. 15 26. Volokoptéra - nová kategorie v letectví TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2013 30 Kč 1 EUR Pneumatické prvky Made in Europe Volokoptéra - nová kategorie v letectví Elektronické faktury: bez digitálního podpisu představují

Více

Slunce, naše energie

Slunce, naše energie Slunce, naše energie Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Energie a my Která energie je ze Slunce? Okruží Energie Okruží Energie

Více

Zlato, ocel, pot a dřina str. 10

Zlato, ocel, pot a dřina str. 10 CZ.1.07/1.1.13/11.0002 Česko srdcem Evropy i aut str. 6 Zlato, ocel, pot a dřina str. 10 Rozdělení dopravy str. 16 strojírenství, doprava, hutnictví a slévárenství 5/2010 STROJÍRESTVÍ, DOPRAVA, HUTICTVÍ

Více