KOPANINSKÉ. listy 3/2012. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 3/2012. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 3/2012 Vážení spoluobčané, podzimní deštivé počasí nabízí chvíle k zastavení se, k zamyšlení o historii, současnosti a budoucnosti naší městské části. Na téma historie připravujeme rozsáhlejší práci, kterou vám v nadcházejících měsících představíme a která bude i základem expozice v nově vznikajícím Muzeu Přední Kopaniny, jež umístíme do rekonstruované kaple sv. Marty a Ludmily. Poutavá, dlouhá historie naší městské části nutí myslet na budoucnost a v této souvislosti je zde několik věcí, o kterých bych se s vámi chtěl podělit. Možná nejdůležitější je otázka dalšího rozvoje Přední Kopaniny. Nechceme být stagnujícím sídelním útvarem ztraceným v chapadlech moderních infrastrukturálních staveb: obchvatu Prahy, dálnice na Kladno a dvou paralelních přistávacích a vzletových drah, navíc s omezujícími podmínkami stavební uzávěry. Chceme být moderní, dynamicky se rozvíjející městskou částí, což s sebou nese potřebu kvalitní infrastruktury, jež takový rozvoj umožní. Objevují se tu zajímavé rezidenční i jiné projekty, které ale mohou vznikat jenom v případě, že městská část zajistí možnost kapacitního připojení na stávající sítě. Jde především o dopravní obslužnost. V této oblasti věnujeme trvalou pozornost nejen stávajícím komunikacím (dojde k zahájení dlouho odkládané rekonstrukce chodníku v ulici Do Roklí), ale trváme také na pěším a cyklistickém spojení, jež přetne tyto megastavby a umožní nám (ale i turistické veřejnosti) jít pěšky nebo jet na kole do Nebušic, na letiště nebo do Ruzyně a k budoucí stanici metra Dlouhá Míle. Je potěšitelné, že se tyto investičně náročné trasy daří prosadit do připravovaných projektů, ať už se jedná o obchvat Prahy, rekonstrukci křižovatky Lipská Aviatická nebo projektovou dokumentaci letištní BIS dráhy. Dále jde o čištění odpadních vod. Stávající čistírna se blíží ke své mezní kapacitě a v případě, že se nám podaří připojit zkolaudované rezidenční stavby v oblasti Preláta, o což usilujeme, může to znamenat stop stav pro připojení všech dalších nově vznikajících staveb. Technologie naší čistírny nedovoluje procentní zvýšení výkonu, bude proto třeba celou technologii vyměnit. To znamená provozovat stávající čistírnu a pravděpodobně v sousedství vybudovat novou. Tento investičně náročný projekt může být velkým tématem již v nejbližších letech či dokonce měsících. Významné jsou pro nás plochy pro rekreaci a sport připravujeme projekt dětského hřiště v ulici K Prelátům a nově uvažujeme o zřízení parkové plochy také v ulici Maří Magdaleny, kde by do budoucna mohla vzniknout i nějaká forma bydlení pro seniory. Nadále spolupracujeme na projektu úprav Kopaninského potoka, jehož nultá etapa by znamenala zbudování přístupové komunikace a mostku přes tento tok k budoucímu dětskému hřišti a zřízení zklidňující vodní plochy v místech, kde byl v minulosti rybník. Přeji vám hezké podzimní dny. Milan Hofman, starosta U příležitosti 300. výročí založení kaple sv. Marty a Ludmily si vás dovolujeme pozvat na slavnostní akci, která se bude konat ve čtvrtek v hodin v parku před rotundou sv. Maří Magdaleny. Během akce dojde k odhalení této letos architektonicky obnovené kulturní památky a v jejích prostorách zřízeného prvního Muzea Přední Kopaniny. Po ukončení bude přibližně v hodin v rotundě sv. Maří Magdaleny následovat krátký koncert vážné hudby pro housle a violoncello. 3/2012 / 1

2 Vážení občané, s chladnými podzimními dny se nám opět hlásí topná sezona. Z čím dál více kopaninských komínů stoupá kouř, z čehož usuzuji, že máte provedené jejich revize a předcházíte tak vzniku případných požárů, a zároveň předpokládám, že v kamnech topíte dřevem či uhlím a nikoli odpady. Ačkoli to zdánlivě vypadá jako jejich nejjednodušší likvidace, tak pálení odpadů je nejen zdraví škodlivé, ale také podle zákona o ochraně ovzduší nezákonné. V žádném domácím topeništi se totiž nevytvářejí teploty natolik vysoké, aby se toxické látky z odpadů bezpečně zlikvidovaly. Zásadně se tedy nesmí v kamnech pálit plasty (pálením PVC vzniká velké množství dioxinů), staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo (pálením se rovněž vyprodukuje velké množství dioxinů), zbytky jídla, tráva ze zahrady (tyto materiály lze kompostovat, případně třídit, jinak patří do směsného odpadu nebo do biokontejnerů přistavovaných v naší městské části), celobarevné letáky a časopisy (při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev patří do tříděného sběru, tedy do kontejneru na papír), obaly tetrapak (jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu patří rovněž do kontejneru na tříděný odpad), nebezpečné odpady (baterie, barvy, léky ty se odevzdávají na sběrná místa a v lékárnách) a pneumatiky (měly by se odevzdávat u dovozce nebo výrobce). Dávejte proto pozor na to, čím topíte, a nezatěžujte ovzduší škodlivými zplodinami. Chráníte tím nejen svoje zdraví, ale také zdraví ostatních spoluobčanů. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje V aktuálním příspěvku již nebudu tolik optimistický jako v minulých číslech tohoto zpravodaje. Přes prázdniny se v Přední Kopanině totiž odehrálo hned několik nepravostí. Ale abych nepředbíhal, tak ještě na začátku června se dva mladíci pokusili odcizit okapové svody z rodinného domu. Jejich čin překazila všímavost sousedů, přesněji řečeno kolemjdoucích, kteří zavolali policii a poskytli popis obou možných pachatelů. Ti pak byli hlídkou policie zadrženi. Dalším šetřením se zjistilo, že se jedná o individua policii již z minulosti dobře známá. V ulici K Julianě došlo ke krádeži registrační značky z vozidla. Tyto přestupky jsou v poslední době velmi oblíbené. Zloději takové značky následně využívají převážně k natankování pohonných hmot na čerpacích stanicích, kde za ně pochopitelně nezaplatí. Z tohoto důvodu je nutné krádež oznámit co nejdřív, aby se dalo předejít případným potížím. Dalšími případy, jimiž se naše oddělení zabývalo, bylo zadržení řidiče, který řídil vozidlo pod vlivem návykových látek, kdy provedený test byl pozitivní na amfetaminy, nebo vypátrání muže, jenž měl za svůj předchozí trestný čin již dávno pykat ve vězení, ale samotnému se do tohoto zařízení příliš nechtělo. Za asistence policistů kriminální služby tak skončil, kde měl. Díky informaci občanů policisté také nalezli motocykl odcizený v nedalekých Horoměřicích. Během prázdnin rovněž došlo k vloupání do rodinného domu v ulici K Prelátům, kdy pachatel odcizil elektroniku, nářadí a další věci v celkové hodnotě převyšující 5000 korun. V tomto případě dotyčný policii nadále uniká. Na místě bylo Místní oddělení Ruzyně Nepřetržitá služba V akutních případech linka 158 Aviatická 1050/16, Praha 6 nalezeno několik stop, které se nadále vyhodnocují. Na případu spolupracuje i kriminální služba. Za zmínku stojí ještě krádež mobilního telefonu v restauraci, kdy nenechavec využil nepozornosti jednoho z hostů a se svým lupem odešel na toaletu. Majitel si! krádeže všiml velmi brzy a mladíka zadržel sám, ještě než stačil s telefonem opustit restauraci. Poté přivolal hlídku policie, jež nalezla mobil ukrytý v ponožce. Následně byl vrácen jeho majiteli a mladík skončil na policejním oddělení. Policie řešila i dva případy sousedských rozepří. Sečteno a podtrženo na letní období relativně dost událostí. Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem obyvatelům Přední Kopaniny, kterým není lhostejné, co se okolo nich děje. Minimálně ve dvou uvedených případech byli totiž pachatelé zadrženi právě díky jejich všímavosti. Osobně jsem velmi rád, že mohu alespoň takto vyslovit naše uznání. Přeji všem příjemný podzim. npor. Jan Zoubek, vedoucí oddělení SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina zahájila novou službu občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území naší městské části. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Marcela Filippi, referentka ÚMČ 2/ 3/2012

3 Městská policie informuje Prázdniny jsou nenávratně pryč a s nimi i klidnější období letních měsíců. Tato skutečnost se projevuje především zvýšenou hustotou dopravy i stoupajícím počtem chodců v podobě školou povinných dětí a jejich doprovodu. Jedná se o rizikový faktor, který Městská policie hl. m. Prahy rozhodně nepodcenila, ale naopak posílila služby strážníků u základních škol. Na vybraných přechodech pro chodce pak bude dohled pokračovat jako obvykle každý školní den. V Přední Kopanině základní škola není, nicméně její obyvatelé projíždějí místy, kde se školy nacházejí. Žádám proto všechny řidiče o maximální pozornost a ostražitost. Dohledem k zajištění bezpečnosti dětí na jízdních kolech se budou strážníci z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 podílet počátkem října na akci nazvané Odpoledne pro mladé cyklisty s městskou policií. Pořadatelem je MČ Praha-Přední Kopanina. Součástí doprovodného programu by měl být i skákací hrad pro nejmenší účastníky, přislíbený Útvarem prevence Městské policie hl. m. Prahy. Je nutné zdůraznit, že preventivní akce mají velký úspěch a mezi dětmi se těší značné oblibě. V tomto případě mohou děti očekávat nejen zajímavý program, ale také získají vědomosti, které se jim budou zcela jistě hodit. Prevence je však určena nejen dětem, ale rovněž dospělým. Mnozí z vás si jistě všimli, že v ulici Horoměřická probíhají přípravné práce k instalaci poměrového měřiče rychlosti. Ten bude stejně jako ostatní podobná zařízení spolehlivě monitorovat překračování nejvyšší povolené rychlosti. Doporučuji všem řidičům, aby se řídili pravidly silničního provozu a nejvyšší povolenou rychlost nepřekračovali. Přispějí tak nejen ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ale také mohou předejít nepříjemnosti v podobě uložené sankce za přestupek a ti méně ukáznění i možnému odejmutí řidičského oprávnění. Vždyť čas ušetřený rychlou jízdou v konečném výsledku není nijak významný a zdraví máme jen jedno. Přeji vám pěkný zbytek babího léta. Kamil Krupička, strážník-okrskář Foto OŘ MP Praha 6 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Výběr z 22. zasedání ZMČ ze dne Paní Karásková seznámila zastupitelstvo s problémem vyvážení jímek z části Preláta. Finanční náročnost se výrazně zvýšila, protože dle provozovatele čistírny odpadních vod v naší městské části nelze odpad z jímek vyvážet do této místní čistírny. Občané z Prelát požadují vybudování standardní kanalizační sítě. Starosta informoval zastupitele i hosty o kapacitním vytížení místní čistírny i čistíren v okolních obcích i o stavu jednání o vybudování kanalizace na Preláta v odhadované výši kolem pěti milionů korun. Předpokládá se, že v září či v říjnu 2012 bude k dispozici více informací a obyvatelé Prelát budou s aktuální situací seznámeni. Výběr z 23. zasedání ZMČ ze dne Projednání žádostí Občanského sdružení Skalka a obyvatel Prelát na dobudování vodovodu a výstavbu kanalizace. MČ Praha-Přední Kopanina v červnu 2012 požádala Odbor městského investora hl. m. Prahy o zajištění těchto investičních akcí, vyžadujících zásadní rekonstrukci čistírny odpadních vod. Finanční náročnost těchto investic mnohonásobně převyšuje rozpočtové možnosti naší městské části. Výběr z 24. zasedání ZMČ ze dne Starosta informoval o odpovědi Odboru městského investora hl. m. Prahy na žádost financování vybudování kanalizace na Preláta a modernizace či rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. V současné době nejsou k dispozici potřebné finanční prostředky, ale přesto bylo Odborem městského investora hl. m. Prahy zadáno zpracování příslušné dokumentace a na základě tohoto dokumentu bude rozhodnuto o dalším postupu. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Potex má nové webové stránky Vážení občané, rádi bychom se s vámi podělili o novinky a aktuality v rámci charitativně-ekologického projektu Potex. Proto jsme pro vás připravili nové webové stránky Pro ty, co nás teprve poznávají, je tu seznam sběrných míst rozdělen podle jednotlivých částí Prahy (u vás konkrétně najdete kontejnery v ulici K Padesátníku a K Prelátům), návod, jak a co všechno je možné odevzdat, vysvětlení, jak a komu tím společně pomáháme, i názory některých známých tváří. Veškeré informace, fotky i aktuální dění můžete také sledovat na Facebooku zadáním potex.cz do svého vyhledávače. Přivítáme vaše komentáře, nápady i připomínky a samozřejmě vyjádření podpory pomocí kliknutí na To se mi líbí. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Anna Bezdomniková, Potex 3/2012 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a nebo na Rozmístění kontejnerů v roce 2012 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve druhém pololetí roku 2012 vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány až do konce roku 2012 v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od do hod. v termínech dle harmonogramu. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/ 3/2012

5 Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad na podzim 2012 Kontejnery budou rozmístěny následovně: Kam za senátorem? Archiv P. Bratského So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 So od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Padesátníku 118 u samoobsluhy So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresy mých dvou senátorských kanceláří: Objekt Delta Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Makovského 1223/ Praha 17-Řepy Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor Osobní asistence už i s dopravou Dopravit se k lékaři, do nemocnice nebo za kulturou je často pro lidi s omezenou pohyblivostí problém. Veřejná doprava vyžaduje další pěší náročnou cestu a taxislužba je finančně náročná. Pomohou speciálně upravené automobily, které si klient předem může objednat až před svůj dům. Takovou službu nabízí například odborník na osobní asistenci, občanské sdružení Hewer. Snadný přístup do automobilu umožňuje speciálně upravená sedačka s otočným mechanismem, automobil je přistaven v těsné blízkosti domu a doveze vás až k místu určení. S doprovodem k lékaři nebo za kulturou pomůže také dobře zvolený osobní asistent. Osobní asistence je často spojována spíše s osobami se zdravotním postižením, přitom je vítanou službou právě pro seniory. Většina známých sociálních služeb má stanovenu pracovní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu připravena zajistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik, vysvětluje Aneta Sluková, vedoucí střediska osobní asistence občanského sdružení Hewer. V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje může pomáhat, obstarávat, doprovázet nebo jen dělat společnost a bezpečnostní dohled. Uživatel služby osobní asistence si může být jist, že k němu bude docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoli bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho jiného. V moderní společnosti často neplatí dřívější role a funkce rodiny, proto musí Foto občanské sdružení Hewer být doplněny jinými nástroji. Umožnit všem, kteří to potřebují, zůstat doma a zároveň péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků, dodává Sluková. Služba osobní asistence a autodopravy je v Praze dostupná na telefonním čísle Více informací najdete na Eliška Patzelová, občanské sdružení Hewer 3/2012 / 5

6 Půvab reklamy a reklamní půvab Na počátku léta mne přítel vylákal z mého obytného brlohu na 12denní dovolenou v Kalábrii a já jej podezřívám, že tak učinil proto, aby nemusel platit za přistýlku. Pobyt i s cestou byl neuvěřitelně levný, vše to činilo můj jeden nevalný měsíční důchod a ještě mi tisícovka zbyla. Nejsem sice příznivec povalování se v hejnu na mořském břehu, to raději přenechám tuleňům, ale cestovka slibovala výlet na funkční sopku Stromboli a já, ač pláže jsou písčité a tamní personál po nich pobíhá ráno s vysavači, sbíraje vajgly. ČESKÁ STRAVA JE ZARUČENA. Aby taky ne, když podpalubí autobusu, jenž nás přivezl, bylo napěchováno zmraženým pečivem, margarinem a paštikami, takže se kuchař držel v limitu 25 Kč/osoba/den jen s vypětím sil. Ale ani v sousedství to nebylo lepší. Když jsem odpochodoval do vzdálené, nicméně vyhlášené rybí restaurace spravit si chuť milovanou mořskou žouželí, nabídli mi toliko těstoviny s odůvodněním, že v červnu ještě přece není sezona. Mohl bych v této lamentaci pokračovat, snad postačí postřeh, že pojem LEVNÝ ZÁJEZD by se dal chápat i jako takový, který nestojí za moc. K dovršení veškeré smůly se výlet na Stromboli nekonal pro nepřízeň počasí. Ani druhý, do sicilské Taorminy, se příliš nevydařil. O tamním řecko-římském amfiteátru kdysi německý básník Goethe prohlásil, že je to divadlo s nejkrásnějšími kulisami. Tak jej totiž uchvátil výhled na sopku Etnu v pozadí za jevištěm. Mně ten výhled nebyl dopřán, neboť zde kvůli právě probíhajícímu filmovému festivalu viselo obrovské plátno, nad jehož horním okrajem se nepatrně čoudilo. Není divu, že po uvedené zkušenosti jsem k tvrzení letáčku, nalezeného v místním obchodě, přistupoval se značnou nedůvěrou. Inzeroval nevídané krásy v trvalé ruzyňské expozici minerálů. Zajel jsem se tam podívat a musím říci, že tato reklama fakta rozhodně nepřekrucovala. Obvykle ve vlastivědných muzeích procházím sbírky minerálů volným krokem bez přílišného zájmu. Ale zde, ve velice působivé expozici, co vitrína, to pastva pro oči. Dokonce v jedné z nich jsem nalezl takřka pornografickou hříčku přírody vyvedenou ve smaragdu. Firma MGM MINERÁLY do nenápadných stodol velice vkusně renovovaných a umístěných v zatáčce pod prodejnou OBI svezla to nejzajímavější z minerálů z celého světa. Najdete tu přírodní zázraky z Číny, Brazílie či z tichomořských ostrovů za ceny, o kterých budete pochybovat, že se za ně vůbec dá pořídit jenom přepravné. už jsem viděl kus světa, přece jenom déšť očouzených žhavých kamenů ještě nezažil. To mne k mé smůle zlákalo vydat se na tu 1600 kilometrů dlouhou cestu autobusem. Na jejím konci pak přicházelo jedno překvapení za druhým. CK Česká kotva (tu lodní součástku jsem z opatrnosti zaměnil) se ukázala být navzdory svému názvu slovenským podnikem, přesto ale nad vjezdem do kempu vlál ruský prapor. Potlačil jsem vlastenecké cítění a dále obdivoval reklamní formulace katalogu, líčící tamní skutečnost. DESTINACE JE VE VELMI KLIDNÉM PROSTŘEDÍ, což znamenalo, že kemp je umístěn v pustině mezi olivovými plantážemi, hodinu chůze k nejbližší vsi. PLÁŽ JE Z DROBNÝCH OBLÁZKŮ zní líbivě, ovšem v reálu šlo o mořem částečně omletou stavební suť, kterou do něj navezli po opravě bungalovů a ono ji pak za bouří vyvrhlo. Pořídil jsem si tam bohatou sbírku oblázků ze střepů obkládaček, úlomků eternitu i cihel. Netřeba zdůrazňovat, že okolní Opracování bych za ně dělat opravdu nechtěl, a to jsem vcelku skromný člověk. A nemusíte si je jenom prohlížet. V patře je ohromný výběr různě upravených vyleštěných minerálů a zkamenělin (například na svícny), jež si lze zakoupit. A opravdu za mírné ceny, které mne zlákaly, abych zde vyřídil vánoční nákupy. Určitě mne tato expozice, aniž bych byl obzvláštní ctitel kamenů, potěšila zdaleka víc než celý italský pobyt. Cesta k ní z Kopaniny trvá necelou čtvrthodinu, takže se nemusíte mořit přes 20 hodin v autobusu, abyste dojeli na samou podešev italské boty. (Ono taky mne, troubu starého, včas nenapadlo, co se asi tak dá najít na podešvi.) Už na sjezdu podél bývalých kasáren a současné věznice uvidíte ve výhledu čelního skla na zdi stodoly nápis MINE- RÁLY. Vstup je zdarma od 10 do 20 hodin a personál milý a ochotný rozhodně v nezmizí a nedrží do 16. hodiny siestu. Na rozloučenou jsem dokonce obdržel krásně vyleštěný brazilský achát, který jsem si mohl vybrat. No uznejte sami, co je proti tomu půl igelitky mořem opracovaného stavebního šmorajzu pořízeného za několik tisíc? Ivo Medek (Kopaninský) 6/ 3/2012

7 Od vysvěcení rotundy uplynulo 150 let Posvícení neboli též posvěcení jakožto vzpomínková slavnost na posvěcení opraveného kostelíka sv. Maří Magdaleny se uskutečnilo 21. září To znamená, že od této události uplynulo již dlouhých 150 let. Pokud jde o pouť, tu Přední Kopanina slaví na svátek Maří Magdaleny, které je rotunda zasvěcená. Náš kostelík během 18. a 19. století značně zpustl. Za přispění rakouského císaře a českého krále Ferdinanda Dobrotivého byl v letech opraven do nynější podoby a právě 21. září 1862 vysvěcen. Práce na obnově vedl profesor pozemního stavitelství Karl Wiesenfeld, ale nejsa dokonalým znalcem románského stavitelství, učinil na stavbě některé změny, zejména pokažením původních oken a proražením oken nových, jak se uvádí v naší kronice. Jelikož kostelík byl malý, byl přistaven k sousední zdi oltář, na němž se za příznivého počasí sloužívala mše pod širým nebem. Kázání se konávalo pod starou lípou. Jelikož byl oltář vydán dešti a větru, bylo nad ním v roce 1712 zřízeno přístřeší na způsob otevřené kaple, jež byla zasvěcena sv. Martě, jakožto patronce hospodářství, a sv. Ludmile, domnělé někdejší majitelce statku Kopanského, lze se dále dočíst v kronice. Roku 1867 kapli zakoupila kopaninská obec, jež si zde zřídila umrlčí komoru a prostor využívala též jako sklad hřbitovního nářadí až do roku Bývalá kaple pak znovu prošla rekonstrukcí a bylo v ní zřízeno kolumbárium, které sloužilo svému účelu v letech Po nezbytných úpravách se tato budova Rotunda sv. Maří Magdaleny v roce 1848 na kresbě A. Levého (Květy české, 1861) stane důstojným místem pro obecní muzeum. Je velká škoda, že tradice poutí a posvícení upadla v zapomnění. K poutím patřily koláče, tancovačky či fotbalová klání, posvícení se neobešlo bez husy k obědu, kolotočů, houpaček a střelnic. Tuto tradici už mladá generace nezná, ale právě takové akce lidi sbližovaly. Dnešní doba se nese především ve znamení počítačů a her na nich. Ovšem akcí podporujících soužití je u nás stále jen omezený počet. Snad se něco pohne v myšlení lidí, aby byli zase pospolitější. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Foto Jan Paul POZVÁNKA V pátek 7. prosince 2012 se od hodin uskuteční na Hokešově náměstí tradiční předvánoční setkání, na které vás všechny srdečně zvou členové místního zastupitelstva a ÚMČ Praha-Přední Kopanina. U rozzářeného vánočního stromu si můžete již tradičně zazpívat koledy a u toho se třeba zahřát svařeným vínem. Foto Milan Jamrich ml. MIKULÁŠ na Kopanině v 16 hodin Restaurace U housliček 3/2012 / 7

8 Letiště Václava Havla Praha Letos 5. října došlo k přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla Praha, tedy ke kroku, který v březnu letošního roku odsouhlasila česká vláda. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v den výročí narozenin prezidenta Československé a následně České republiky Václava Havla, a to za účasti mnoha významných hostů. Součástí slavnostní akce bylo i zahájení výstavy fotografií Václava Havla. Expozice je situována v odletové hale Terminálu 2 a zůstane zde až do konce roku, aby si ji měli možnost prohlédnout zájemci ze široké veřejnosti. Trvalé připomenutí osobnosti Václava Havla zajistí artefakt, jejž připravil mezinárodně uznávaný architekt a Havlův přítel Bořek Šípek se svým týmem. Jedná se o elipsu, která prochází od přízemí až do prvního patra Terminálu 2. Je inspirována divadlem, jež zároveň vizuálně připomíná. Do elipsy lze vcházet jednotlivě, a to na balkony, z nichž může divák sledovat promítání citátů Václava Havla v češtině a angličtině. Název Letiště Václava Havla Praha či Václav Havel Airport Prague byl použit zejména pro označení budov terminálů, které jsou viditelné při příjezdu na letiště, pro označení průčelí budov terminálů, jež jsou viditelné z letištní plochy, v hlášení letištních rozhlasů, autobusů městské hromadné dopravy, na palubách letadel, v letištních autobusech a také v korporátních materiálech nebo na webu společnosti Letiště Praha a. s. (www.prg.aero). V rámci tohoto procesu nebyl změněn IATA kód, Foto 2 Letiště Václava Havla Praha to znamená, že na letence bude cestující mít PRG, což ale nijak s přejmenováním nekoliduje. Letiště produkuje vlastní med Letiště Václava Havla Praha se připojilo k dalším evropským letištím a založilo vlastní chov včel. Tuto aktivitu již mají letiště v Mnichově, Hamburku, Drážďanech a Paříži. Pro biomonitoring životního prostředí ve svém okolí chová letiště zatím pět včelstev, která byla umístěna v úlech na odlehlém místě v areálu Jih. Hlavním cílem chovu včel je získání nových zdrojů informací o čistotě prostředí v bezprostředním okolí letiště. Včela během své cesty za potravou obletí okruh několika kilometrů a získá vzorky z okolního prostředí. Chemickým rozborem nasbíraného medu a pylu pak může letiště získat údaje o obsahu nejrůznějších prvků v okolí, případně i zjistit zdroj možného znečištění. Letiště touto aktivitou navazuje na již několik let probíhající monitoring ovoce a zemědělský plodin. Chov včelstev přinesl v letošním roce první výsledky. Koncem června a začátkem srpna proběhla dvě stáčení, při nichž bylo získáno 50 kilogramů medu. Stočený včelí med byl zanalyzován akreditovanou laboratoří z hlediska obsahu vody, cukrů a kontrolní látky HMF, jejíž přítomnost ukazuje na míru aktivity enzymů v medu. Právě aktivita enzymů je jedním z důvodů, proč je med tak ceněn. Med pocházející od včel z ruzyňského letiště získal certifikát Český med, který potvrzuje, že produkt splňuje nejen požadavky potravinářské legislativy, ale vyhovuje i normě jakosti Českého svazu včelařů. 8/ 3/2012

9 Nové možnosti pro letecké fanoušky V bezprostřední blízkosti letiště byly v nedávné době dokončeny vyhlídkové valy pro příznivce letadel, z nichž je možné sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše nad úrovní oplocení letiště. První val se nachází u dráhy 06/24, kam se lze pohodlně dostat z obce Kněževes, a druhý u křížení drah 12/30 a 06/24, kam vede pěší cesta z nedalekých Hostivic. Pro širší veřejnost byly valy doplněny panely se srovnáním běžných typů letadel a přehledným plánem letiště s označením zajímavých bodů v jeho areálu. Přímo v oplocení neveřejného prostoru letiště vznikaly během uplynulého půlroku na několika místech otvory určené pro objektivy fotoaparátů, aby letečtí fandové mohli snadněji získávat své úlovky v podobě zajímavých snímků. Umístění otvorů, stejně jako jejich tvar, bylo projednáno se samotnými spottery a odpovídá nejoblíbenějším bodům, které veřejnost při focení letadel využívá. V současné době je jich po celém obvodu letiště k dispozici celkem 54. Foto Jiří Senohrábek Letištní exkurze nyní zavítají i do hangáru S novinkou přišlo letiště také v oblasti využití volného času. Pro zájemce připravilo v rámci oblíbených exkurzí do svých neveřejných prostor novou trasu, při níž se návštěvníci dostanou i do hangáru společnosti Czech Airlines Technics. Prohlédnou si tak zázemí, kde se opravují nejen letadla Českých aerolinií a HOLIDAYS Czech Airlines, ale i některých zahraničních leteckých společností. Prohlídka začíná obdobně jako na současné Trase 2, vede po odbavovací ploše letiště se zastávkou u přistávací a vzletové dráhy a je zakončena právě návštěvou hangáru. Opět je nutná rezervace na webu letiště Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha Ze života... JUBILEA: ZÁŘÍ Masopust Václav 80 let Marcela Filippi, referentka ÚMČ Milí občané Přední Kopaniny, chtěla bych vás pozvat na zajímavou dopravní akci, kterou připravuje náš úřad ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Uskuteční se 7. října od 14 hodin na parkovišti za fotbalovým hřištěm. Každý, kdo si chce zajezdit, musí mít vlastní kolo, koloběžku, tříkolku nebo odrážedlo. K dispozici bude i velký skákací hrad za předpokladu, že nebude pršet. Těším se na vás a přeji slunečný podzim. Markéta Paulová, kulturní komise V rotundě sv. Maří Magdaleny se 5. října od 19 hodin bude konat modlitba se zpěvy Taizé. Další setkání se uskuteční na jaře /2012 / 9

10 Kopanina vstupuje do psané historie Nejstarší písemná zmínka o Kopanině pochází z doby poměrně pozdní, a to z roku 1285, kdy 1. dubna prodávají abatyše a celý konvent benediktinského ženského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě bývá spojováno se staročeským slovem kopanina či novina, tj. nová půda. Informace o prvním faktickém obyvateli Přední Kopaniny pochází pouze z opisu původní listiny, která se bohužel pouze z edice pramenů, kterou pod názvem Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (II. díl) vydal v roce 1882 historik, archivář a editor Josef Emler. Repro Archaia Faksimile edice pramenů s nejstarší zmínkou o obci (1285) vinici pod horou Petřínem klášteru v Plasích (cisterciácký klášter severně od Plzně) za 35 hřiven čistého stříbra. V době vlády krále Václava II. se okolo roku 1300 začaly v Kutné Hoře razit velmi kvalitní stříbrné pražské či české groše (grossi Pragenser), nazývané též latinsky denarius grossus (tlustý denár). Tehdy se jich z jedné těžké pražské hřivny (zhruba 250 gramů) razilo celkem okolo 60 kusů, což dalo vzniknout slovnímu spojení kopa grošů. Mince byly z důvodu vysokého podílu stříbra kvalitní, lesklé, bílé, a proto lidově zvány zmrzlíky. Za groš se vyplácelo 12 až 14 drobných stříbrných penízků zvaných parvi (menší). Cena 2100 grošů (tj. 35 hřiven 60 kusů) představovala v této době poměrně velkou sumu peněz, což svědčilo o významu celé transakce, u níž byl jedním z mnoha svědků i první jménem známý obyvatel Přední Kopaniny Budislaus de Copani (Budislav z Kopaniny). Na počátku 14. století bylo možno za tuto sumu koupit například devět koní nebo 38 krav (dále například 93 prasat, tři sudy rakouského či 17 sudů domácího vína). Výdělky tehdejších pracujících se v této době pohybovaly od pěti grošů (tesař nádeník) až po 18 grošů (tesařský mistr) za týden práce. I když není známo, kde vlastně konkrétně zdejší Budislav bydlel, zajisté víme, že v této době již obec nesla jméno Kopanina. Toto jméno nedochovala. Tento opis se zřejmě nacházel v pamětní knize Liber Plazzensis kláštera v Plasích, jež je nejspíše uložena ve Státním okresním archivu Plzeň-sever nebo ve fondu řádového archivu cisterciáků v Plasích. Opis se nám doposud nepodařilo dohledat a z tohoto důvodu známe nejstarší zmínku o obci Foto Kamil Krupička Přestože první písemná zmínka o obci pochází až z roku 1285, je zcela zřejmé, že zdejší osídlení musí sahat bezpochyby už do 1. poloviny 12. století. A právě nejstaršímu raně a vrcholně středověkému osídlení budeme věnovat pozornost příště. Vojtěch Kašpar, společnost Archaia Svatý Václav (asi září 935) Na svou dobu byl Václav velmi vzdělaný člověk, který se již v mládí učil latinskému písmu na hradišti Budči nedaleko Prahy. Nesporný vliv na výchovu měla jeho babička, svatá Ludmila. Jako kníže z rodu Přemyslovců dokázal zachovat suverenitu českého státu a nechal pro upevnění křesťanství vybudovat kostel sv. Víta na Pražském hradě. Byl zavražděn ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, jenž se poté ujal vlády v zemi. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost a posmrtné zázraky. Stal se symbolem české státnosti, přímluvcem a hlavním patronem české země a jejím věčným a ideálním panovníkem. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 10 / 3/2012

11 Foto 3 ČRDM Dvaasedmdesát hodin proti lhostejnosti Může jít třeba o uspořádání hudebního vystoupení v domově pro seniory, o zorganizování sportovního klání pro děti z dětského domova, o úklid parku. Nebo o vyčištění potoka, o obnovu studánky, o opravu dětského hřiště, o nový nátěr zdi počmárané sprejery. Když se rozhlédnete po svém okolí, jistě vás samotné napadne, co se tu dá změnit k lepšímu. Chtělo by to vlastně jen pár lidí, kteří nejsou lhostejní. A trochu toho času. Řekněme tak tři dny. Neboli 72 hodin. Zmíněných dvaasedmdesát hodin uplyne od 12. do 14. října. Během této doby proběhne v naší republice řada dobrovolnických akcí. Kdykoli ve výše uvedeném termínu a zároveň jakkoli dlouho v takto daném časovém rozmezí se obětaví lidé v Čechách, na Moravě i ve Slezsku pustí do činností, jimiž pomohou druhým, přírodě, zkrátka okolí. A nebudou v tom sami. Tou dobou totiž přiloží ruku k svému vyhlédnutému dílu i jejich neznámí kolegové v partách nadšenců na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v Bosně a Hercegovině. Zmíněný projekt probíhá v některých evropských zemích už více než deset let a za tu dobu se do něj zapojilo přes dobrovolníků. U nás zvedla pomyslnou pořadatelskou rukavici Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) a povědomí o projektu šíří pod názvem 72 hodin Ruku na to! Smyslem projektu je zapojit během dvaasedmdesáti hodin co nejvíce dobrovolníků a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopni změnit věci, které se jim nelíbí, vysvětluje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka, hlavní koordinátor. Pokud vás myšlenka 72 hodin zaujala, vše potřebné snadno zjistíte na webu Pro případ, že by snad nadšencům nechyběl elán, ale netušili by, do čeho konkrétně se pustit, inspiraci jim nabídne databáze na webu příbuzného projektu ČRDM Nelíbí se mi to (www.nelibisemito.cz). Oč se jedná? Komu není lhostejné, jak jeho okolí vypadá, má nyní k dispozici nový nástroj, jehož pomocí může na zanedbaný kout naší republiky alespoň upozornit. Prostřednictvím Facebooku pak může databázi míst nevábného vzhledu sdílet poměrně široká komunita; může o ní vést diskusi, hodnotit jednotlivé její položky a snažit se o dílčí nápravu. K dispozici je již také aplikace pro mobilní telefony, doplňuje Šejtka. Majitelé telefonů s operačním systémem Android mohou jednoduše vyfotit například posprejovanou zeď a její obrázek pomocí mobilního telefonu ihned umístit do interaktivní mapy, vysvětlil, jak může přidání nového záznamu také fungovat. Text na internetových stránkách projektu Nelíbí se mi to je vcelku výmluvný: Máš plné zuby rozmlácených a zanedbaných míst, špíny a neochotných lidí? Nemůžeš se na to již více dívat? Ukaž, co se ti nelíbí, a označ to na mapě. Ať to všichni vidí! Na webu také probíhá hlasování o nejodpudivější kout v ČR: každý uživatel může přidat svůj záporný hlas a tímto lajkováním naruby ukázat ostatním, že ani jemu se dané místo vůbec nelíbí. Na monitorech svých PC si mohou mapu s rozrůstající se databází zobrazit stejně jako každý jiný odpovědní magistrátní úředníci a další činitelé místních samospráv, respektive majitelé daných objektů. Databáze může být užitečná jednak jim, a jednak i případným dobrovolníkům, kteří by se chtěli na odstranění některé z vad na kráse byť té sebenepatrnější sami podílet. Tomáš Hurt, ČRDM 3/2012 / 11

12 POJĎTE SI ZASOUTĚŽIT! MČ Praha-Přední Kopanina vyhlašuje soutěž O nejhezčí předzahrádku, zahrádku, okno a balkon v Přední Kopanině Soutěž pro občany bude probíhat od do Podstatou soutěže je motivovat občany v péči o předzahrádky, zahrádky a okolí domů, stejně jako ve zkrášlování svých oken a balkonů květinami. PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích: 1. kategorie Rozkvetlé okno a balkon 2. kategorie Úprava předzahrádky či zahrádky domu PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE Do soutěže se lze přihlásit v termínu od do prostřednictvím u: poštou na adrese MČ Praha-Přední Kopanina, K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina nebo osobně na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, K Padesátníku 10, Praha 6-Přední Kopanina. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ Soutěžící vyplní přihlášku. Ta je dostupná na stránkách MČ Praha-Přední Kopanina nebo v listinné formě v kanceláři MČ Praha-Přední Kopanina. V ní uvede, do které kategorie se hlásí, a připojí název ulice s určením čísla popisného (soutěžního objektu), svoji adresu a kontaktní telefon, případně , a dále předloží fotografii (nebo fotografie) objektu soutěže. ZE SOUTĚŽE JSOU VYLOUČENI ZAMĚSTNANCI ÚŘADU, ZASTUPITELÉ A ČLENOVÉ HODNOTÍCÍ KOMISE. Po skončení soutěže, tj. po , se sejde hodnotící komise, která vybere v každé kategorii vítěze. Vítězům (první tři místa v každé kategorii) budou po vyhodnocení soutěže předány starostou MČ Praha-Přední Kopanina ceny (poukázky v hodnotách 1000, 500 a 250 korun na nákup zahradnických potřeb). Věříme, že se přihlásí hodně našich spoluobčanů a že tato soutěž bude pro všechny inspirací k lepšímu vzhledu naší městské části. Přihlášením do soutěže jsou jednotliví účastnící srozuměni s tím, že v případě výhry budou jejich jména zveřejněna v místním periodiku Kopaninské listy. PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Rozsah druhové pestrosti rostlin, barevnost květu či skladba jsou plně v kompetenci soutěžícího. 2. Občan může podat přihlášku (foto) do obou kategorií. 3. V každé kategorii může být přihlášenému udělena pouze jedna cena. 4. Fotografie musí být pořízena z veřejného prostranství (z chodníku, z ulice před domem), tj. květinová výzdoba musí být viditelná z veřejně přístupného místa. SLOŽENÍ ODBORNÉ KOMISE PRO HODNOCENÍ SOUTĚŽE 1. Komise ochrany životního prostředí a sportovní a kulturní komise MČ Praha-Přední Kopanina. 2. Zástupce odborné firmy Rajtr Lukáš. ZPŮSOB HODNOCENÍ Komise bude hodnotit zejména celkový vzhled, dojem a nápaditost. Hodnocení bude prováděno na základě předložených fotografií a následným hodnocením komise na místě. Komise si vyhrazuje právo vybrat menší počet výherců, případně nevybrat výherce žádného. Vyhodnocení bude zveřejněno do konce listopadu 2012 a jednotliví výherci budou s výsledky seznámeni. Předání cen pak proběhne v prosinci 2012 starostou MČ Praha- -Přední Kopanina. Milan Hofman, starosta 12 / 3/2012

13 INZERCE 3/2012 / 13

14 Foto Jan Paul a Anna Krupauerová Ve fotbalovém klání Dolňáci porazili Horňáky Na Kopanině to v sobotu 22. září vřelo. Uskutečnil se totiž fotbalový zápas Horní vs. Dolní, přičemž dělicí čaru, podle které byly sestaveny oba týmy, tvoří hlavní silnice procházející celou městskou částí. Čestný výkop provedl starosta Milan Hofman a utkání hrané na 2 25 minut tak mohlo začít. Za objektivního řízení hlavního sudího Jaroslava Lešnera z Padesátníku vše dlouho nasvědčovalo remíze, ale když Horní nedali penaltu a gólman Dolních Ondřej Martínek se rozchytal jako Petr Čech, skončil zápas výhrou Dolních 3:2. Zpestřením utkání bylo vystoupení taneční skupiny Kopaninské báby, které sklidilo velký potlesk přihlížejících. Po utkání došlo k předání pamětních listů všem aktérům. Cenu pro nejlepšího hráče si odnesl po zásluze Ondřej Martínek a starosta odměnil tým Dolních trofejí pro vítěze z dílny místního umělce Ivo Medka, nazvanou Kopaninské kopyto. Kapitáni obou týmů Dušan Kníže (Horní) a Filip Lukeš (Dolní) si slíbili, že na jaře příštího roku proběhne odveta. Tomáš Cigánek, FCPK Sestava Horních: Navrátil Marek Kníže Dušan (K), Kočař Tomáš, Kníže Lukáš, Novotný František, Rakič Alex, Hlava Jakub, Jamrich Milan, Koutský Josef, Slivenecký Karel, Holeček Tomáš Sestava Dolních: Martínek Ondřej Lukeš Filip (K), Zabloudil Jan, Hrubý Petr, Skalník Petr, Bendzák Jiří, Košnář Oldřich, Holan Tomáš, Kozlík Jan, Ježek Matyáš, Filip Votava Statistika zápasu: Horní vs. Dolní 2:3 (0:1) Branky: 1. Košnář (0:1), 34. Kozlík (0:2), 36. Slivenecký (1:2), 38. Lukeš, (1:3), 49. Kníže Lukáš (2:3) 14 / 3/2012

15 INZERCE 3/2012 / 15

16 INZERCE grafické zpracování KALENDÁŘŮ VIZITEK POZVÁNEK OZNÁMENÍ BROŽUR KNIH PAVLÍNA PITROVÁ RESTAURACE denně hodin, polední menu i bohatý stálý jídelní lístek, víkendové grilování SPORTCENTRUM stolní tenis, ricochet, sauna, trénink & relaxace rezervace na čísle FOTBALOVÝ KLUB tradice od roku 1934, muži v divizi a 10 mládežnických týmů, sledujte DĚTSKÉ HŘIŠTĚ prolézačky, houpačky, kolotoč občerstvení pro rodiče KONTAKT AREÁL U DRAHUŠKY, Ke Goniu 123, Praha 6-Přední Kopanina telefon restaurace ( ) telefon sportcentrum ( ) web: K PADESÁTNÍKU PRAHA 6 PŘEDNÍ KOPANINA TEL./FAX: VÝROBA PONOŽEK Ceník inzerce: A4 à 500 Kč, A5 à 250 Kč, A6 à 130 Kč; pro zájemce možnost kontaktu na ÚMČ Praha-Přední Kopanina, tel. č.: , případně na ové adrese ceny jsou uvedeny bez DPH. Čtvrtletník MČ Praha-Přední Kopanina, ročník 3 Vychází 4 ročně Místo vydání Praha Registrace MK ČR E Šéfredaktor: Martin Pitro Redakční rada: Petr Vokáč (předseda), Milan Hofman, Markéta Paulová, Barbora Ježková, Alena Kovářová, Marcela Filippi (členové) Grafická úprava: Pavlína Pitrová Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu Tisk: Tygr U Stromovky, s. r. o. Čtvrtletník slouží k informování občanů MČ Praha-Přední Kopanina a není periodikem žádného politického subjektu Náklad 300 výtisků Uzávěrka: Tištěno na recyklovaném papíru. 16 / 3/2012

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Obec Radějovice ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obec Radějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zastupitelstvo obce Radějovice

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM.

OBEC SVINOŠICE KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. OBEC SVINOŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVINOŠICE č. 03 /2007 KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Zastupitelstvo obce Svinošice, se na svém zasedání dne 26.listopadu 2007 usnesením

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, Obec Třebovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Krupka se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Článek č. 1. Předmět úpravy

Článek č. 1. Předmět úpravy Obecně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení

odpadů. Článek 2. Všeobecná ustanovení MĚSTO HRANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 20.12.2005 vydat podle ustanovení

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 4. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne

Obec Nová Telib. Zápis č. 4. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne Zápis č. 4 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 24.02.2015 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

VYHLÁŠKA obce Kolová

VYHLÁŠKA obce Kolová VYHLÁŠKA obce Kolová Obec Kolová vydává na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.1.2002 podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 1, březen Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 1, březen Vážení spoluobčané, 1/ 2016 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky Srovnání českých a německých potravinářských výrobků TJ Sokol Němčičky Cena hejmana dvakrát do Němčiček

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Staré Hutě č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška Obce Staré Hutě č. 1/2003 Obecně závazná vyhláška Obce Staré Hutě č. 1/2003 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Staré Hutě se na svém zasedání dne 29.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015 Silnicei/44 Červenohorské sedlo jih informační leták, stav k 03/2015 M55 Dopravní význam stavby Stavba silnice I/44 Červenohorské sedlo jih navazuje na dokončenou modernizaci úseku silnice I/44 na severní

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více