KOPANINSKÉ. listy 3/2012. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOPANINSKÉ. listy 3/2012. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 KOPANINSKÉ listy 3/2012 Vážení spoluobčané, podzimní deštivé počasí nabízí chvíle k zastavení se, k zamyšlení o historii, současnosti a budoucnosti naší městské části. Na téma historie připravujeme rozsáhlejší práci, kterou vám v nadcházejících měsících představíme a která bude i základem expozice v nově vznikajícím Muzeu Přední Kopaniny, jež umístíme do rekonstruované kaple sv. Marty a Ludmily. Poutavá, dlouhá historie naší městské části nutí myslet na budoucnost a v této souvislosti je zde několik věcí, o kterých bych se s vámi chtěl podělit. Možná nejdůležitější je otázka dalšího rozvoje Přední Kopaniny. Nechceme být stagnujícím sídelním útvarem ztraceným v chapadlech moderních infrastrukturálních staveb: obchvatu Prahy, dálnice na Kladno a dvou paralelních přistávacích a vzletových drah, navíc s omezujícími podmínkami stavební uzávěry. Chceme být moderní, dynamicky se rozvíjející městskou částí, což s sebou nese potřebu kvalitní infrastruktury, jež takový rozvoj umožní. Objevují se tu zajímavé rezidenční i jiné projekty, které ale mohou vznikat jenom v případě, že městská část zajistí možnost kapacitního připojení na stávající sítě. Jde především o dopravní obslužnost. V této oblasti věnujeme trvalou pozornost nejen stávajícím komunikacím (dojde k zahájení dlouho odkládané rekonstrukce chodníku v ulici Do Roklí), ale trváme také na pěším a cyklistickém spojení, jež přetne tyto megastavby a umožní nám (ale i turistické veřejnosti) jít pěšky nebo jet na kole do Nebušic, na letiště nebo do Ruzyně a k budoucí stanici metra Dlouhá Míle. Je potěšitelné, že se tyto investičně náročné trasy daří prosadit do připravovaných projektů, ať už se jedná o obchvat Prahy, rekonstrukci křižovatky Lipská Aviatická nebo projektovou dokumentaci letištní BIS dráhy. Dále jde o čištění odpadních vod. Stávající čistírna se blíží ke své mezní kapacitě a v případě, že se nám podaří připojit zkolaudované rezidenční stavby v oblasti Preláta, o což usilujeme, může to znamenat stop stav pro připojení všech dalších nově vznikajících staveb. Technologie naší čistírny nedovoluje procentní zvýšení výkonu, bude proto třeba celou technologii vyměnit. To znamená provozovat stávající čistírnu a pravděpodobně v sousedství vybudovat novou. Tento investičně náročný projekt může být velkým tématem již v nejbližších letech či dokonce měsících. Významné jsou pro nás plochy pro rekreaci a sport připravujeme projekt dětského hřiště v ulici K Prelátům a nově uvažujeme o zřízení parkové plochy také v ulici Maří Magdaleny, kde by do budoucna mohla vzniknout i nějaká forma bydlení pro seniory. Nadále spolupracujeme na projektu úprav Kopaninského potoka, jehož nultá etapa by znamenala zbudování přístupové komunikace a mostku přes tento tok k budoucímu dětskému hřišti a zřízení zklidňující vodní plochy v místech, kde byl v minulosti rybník. Přeji vám hezké podzimní dny. Milan Hofman, starosta U příležitosti 300. výročí založení kaple sv. Marty a Ludmily si vás dovolujeme pozvat na slavnostní akci, která se bude konat ve čtvrtek v hodin v parku před rotundou sv. Maří Magdaleny. Během akce dojde k odhalení této letos architektonicky obnovené kulturní památky a v jejích prostorách zřízeného prvního Muzea Přední Kopaniny. Po ukončení bude přibližně v hodin v rotundě sv. Maří Magdaleny následovat krátký koncert vážné hudby pro housle a violoncello. 3/2012 / 1

2 Vážení občané, s chladnými podzimními dny se nám opět hlásí topná sezona. Z čím dál více kopaninských komínů stoupá kouř, z čehož usuzuji, že máte provedené jejich revize a předcházíte tak vzniku případných požárů, a zároveň předpokládám, že v kamnech topíte dřevem či uhlím a nikoli odpady. Ačkoli to zdánlivě vypadá jako jejich nejjednodušší likvidace, tak pálení odpadů je nejen zdraví škodlivé, ale také podle zákona o ochraně ovzduší nezákonné. V žádném domácím topeništi se totiž nevytvářejí teploty natolik vysoké, aby se toxické látky z odpadů bezpečně zlikvidovaly. Zásadně se tedy nesmí v kamnech pálit plasty (pálením PVC vzniká velké množství dioxinů), staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo (pálením se rovněž vyprodukuje velké množství dioxinů), zbytky jídla, tráva ze zahrady (tyto materiály lze kompostovat, případně třídit, jinak patří do směsného odpadu nebo do biokontejnerů přistavovaných v naší městské části), celobarevné letáky a časopisy (při jejich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev patří do tříděného sběru, tedy do kontejneru na papír), obaly tetrapak (jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu patří rovněž do kontejneru na tříděný odpad), nebezpečné odpady (baterie, barvy, léky ty se odevzdávají na sběrná místa a v lékárnách) a pneumatiky (měly by se odevzdávat u dovozce nebo výrobce). Dávejte proto pozor na to, čím topíte, a nezatěžujte ovzduší škodlivými zplodinami. Chráníte tím nejen svoje zdraví, ale také zdraví ostatních spoluobčanů. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Policie ČR informuje V aktuálním příspěvku již nebudu tolik optimistický jako v minulých číslech tohoto zpravodaje. Přes prázdniny se v Přední Kopanině totiž odehrálo hned několik nepravostí. Ale abych nepředbíhal, tak ještě na začátku června se dva mladíci pokusili odcizit okapové svody z rodinného domu. Jejich čin překazila všímavost sousedů, přesněji řečeno kolemjdoucích, kteří zavolali policii a poskytli popis obou možných pachatelů. Ti pak byli hlídkou policie zadrženi. Dalším šetřením se zjistilo, že se jedná o individua policii již z minulosti dobře známá. V ulici K Julianě došlo ke krádeži registrační značky z vozidla. Tyto přestupky jsou v poslední době velmi oblíbené. Zloději takové značky následně využívají převážně k natankování pohonných hmot na čerpacích stanicích, kde za ně pochopitelně nezaplatí. Z tohoto důvodu je nutné krádež oznámit co nejdřív, aby se dalo předejít případným potížím. Dalšími případy, jimiž se naše oddělení zabývalo, bylo zadržení řidiče, který řídil vozidlo pod vlivem návykových látek, kdy provedený test byl pozitivní na amfetaminy, nebo vypátrání muže, jenž měl za svůj předchozí trestný čin již dávno pykat ve vězení, ale samotnému se do tohoto zařízení příliš nechtělo. Za asistence policistů kriminální služby tak skončil, kde měl. Díky informaci občanů policisté také nalezli motocykl odcizený v nedalekých Horoměřicích. Během prázdnin rovněž došlo k vloupání do rodinného domu v ulici K Prelátům, kdy pachatel odcizil elektroniku, nářadí a další věci v celkové hodnotě převyšující 5000 korun. V tomto případě dotyčný policii nadále uniká. Na místě bylo Místní oddělení Ruzyně Nepřetržitá služba V akutních případech linka 158 Aviatická 1050/16, Praha 6 nalezeno několik stop, které se nadále vyhodnocují. Na případu spolupracuje i kriminální služba. Za zmínku stojí ještě krádež mobilního telefonu v restauraci, kdy nenechavec využil nepozornosti jednoho z hostů a se svým lupem odešel na toaletu. Majitel si! krádeže všiml velmi brzy a mladíka zadržel sám, ještě než stačil s telefonem opustit restauraci. Poté přivolal hlídku policie, jež nalezla mobil ukrytý v ponožce. Následně byl vrácen jeho majiteli a mladík skončil na policejním oddělení. Policie řešila i dva případy sousedských rozepří. Sečteno a podtrženo na letní období relativně dost událostí. Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem obyvatelům Přední Kopaniny, kterým není lhostejné, co se okolo nich děje. Minimálně ve dvou uvedených případech byli totiž pachatelé zadrženi právě díky jejich všímavosti. Osobně jsem velmi rád, že mohu alespoň takto vyslovit naše uznání. Přeji všem příjemný podzim. npor. Jan Zoubek, vedoucí oddělení SLUŽBA OBČANŮM POKRAČUJE MČ Praha-Přední Kopanina zahájila novou službu občanům. Do vašich ových schránek rozesíláme informace týkající se událostí na území naší městské části. Všichni, kdo ještě máte o tuto službu zájem, prosím zašlete na ovou adresu žádost o zařazení do adresáře a tyto informace vám budou zasílány. Marcela Filippi, referentka ÚMČ 2/ 3/2012

3 Městská policie informuje Prázdniny jsou nenávratně pryč a s nimi i klidnější období letních měsíců. Tato skutečnost se projevuje především zvýšenou hustotou dopravy i stoupajícím počtem chodců v podobě školou povinných dětí a jejich doprovodu. Jedná se o rizikový faktor, který Městská policie hl. m. Prahy rozhodně nepodcenila, ale naopak posílila služby strážníků u základních škol. Na vybraných přechodech pro chodce pak bude dohled pokračovat jako obvykle každý školní den. V Přední Kopanině základní škola není, nicméně její obyvatelé projíždějí místy, kde se školy nacházejí. Žádám proto všechny řidiče o maximální pozornost a ostražitost. Dohledem k zajištění bezpečnosti dětí na jízdních kolech se budou strážníci z Obvodního ředitelství Městské policie Praha 6 podílet počátkem října na akci nazvané Odpoledne pro mladé cyklisty s městskou policií. Pořadatelem je MČ Praha-Přední Kopanina. Součástí doprovodného programu by měl být i skákací hrad pro nejmenší účastníky, přislíbený Útvarem prevence Městské policie hl. m. Prahy. Je nutné zdůraznit, že preventivní akce mají velký úspěch a mezi dětmi se těší značné oblibě. V tomto případě mohou děti očekávat nejen zajímavý program, ale také získají vědomosti, které se jim budou zcela jistě hodit. Prevence je však určena nejen dětem, ale rovněž dospělým. Mnozí z vás si jistě všimli, že v ulici Horoměřická probíhají přípravné práce k instalaci poměrového měřiče rychlosti. Ten bude stejně jako ostatní podobná zařízení spolehlivě monitorovat překračování nejvyšší povolené rychlosti. Doporučuji všem řidičům, aby se řídili pravidly silničního provozu a nejvyšší povolenou rychlost nepřekračovali. Přispějí tak nejen ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ale také mohou předejít nepříjemnosti v podobě uložené sankce za přestupek a ti méně ukáznění i možnému odejmutí řidičského oprávnění. Vždyť čas ušetřený rychlou jízdou v konečném výsledku není nijak významný a zdraví máme jen jedno. Přeji vám pěkný zbytek babího léta. Kamil Krupička, strážník-okrskář Foto OŘ MP Praha 6 Výběr ze zápisů zasedání ZMČ Výběr z 22. zasedání ZMČ ze dne Paní Karásková seznámila zastupitelstvo s problémem vyvážení jímek z části Preláta. Finanční náročnost se výrazně zvýšila, protože dle provozovatele čistírny odpadních vod v naší městské části nelze odpad z jímek vyvážet do této místní čistírny. Občané z Prelát požadují vybudování standardní kanalizační sítě. Starosta informoval zastupitele i hosty o kapacitním vytížení místní čistírny i čistíren v okolních obcích i o stavu jednání o vybudování kanalizace na Preláta v odhadované výši kolem pěti milionů korun. Předpokládá se, že v září či v říjnu 2012 bude k dispozici více informací a obyvatelé Prelát budou s aktuální situací seznámeni. Výběr z 23. zasedání ZMČ ze dne Projednání žádostí Občanského sdružení Skalka a obyvatel Prelát na dobudování vodovodu a výstavbu kanalizace. MČ Praha-Přední Kopanina v červnu 2012 požádala Odbor městského investora hl. m. Prahy o zajištění těchto investičních akcí, vyžadujících zásadní rekonstrukci čistírny odpadních vod. Finanční náročnost těchto investic mnohonásobně převyšuje rozpočtové možnosti naší městské části. Výběr z 24. zasedání ZMČ ze dne Starosta informoval o odpovědi Odboru městského investora hl. m. Prahy na žádost financování vybudování kanalizace na Preláta a modernizace či rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. V současné době nejsou k dispozici potřebné finanční prostředky, ale přesto bylo Odborem městského investora hl. m. Prahy zadáno zpracování příslušné dokumentace a na základě tohoto dokumentu bude rozhodnuto o dalším postupu. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Potex má nové webové stránky Vážení občané, rádi bychom se s vámi podělili o novinky a aktuality v rámci charitativně-ekologického projektu Potex. Proto jsme pro vás připravili nové webové stránky Pro ty, co nás teprve poznávají, je tu seznam sběrných míst rozdělen podle jednotlivých částí Prahy (u vás konkrétně najdete kontejnery v ulici K Padesátníku a K Prelátům), návod, jak a co všechno je možné odevzdat, vysvětlení, jak a komu tím společně pomáháme, i názory některých známých tváří. Veškeré informace, fotky i aktuální dění můžete také sledovat na Facebooku zadáním potex.cz do svého vyhledávače. Přivítáme vaše komentáře, nápady i připomínky a samozřejmě vyjádření podpory pomocí kliknutí na To se mi líbí. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Anna Bezdomniková, Potex 3/2012 / 3

4 Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, zaparkovaném na parkovišti u nájezdové rampy obchodu v ulici K Padesátníku, č. p Pražská plynárenská ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu a ÚMČ Praha-Přední Kopanina nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby: zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu vyřizování změn smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru podávání informací k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu vydávání tiskopisů a informačních brožur TERMÍNY PŘISTAVENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘE od 8.00 do hod od do hod. Bližší informace na telefonních číslech a nebo na Rozmístění kontejnerů v roce 2012 Kontejnery budou umístěny současně na stanovištích v ulicích K Padesátníku a K Prelátům ve dnech Na základě Pokynů pro přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad ve druhém pololetí roku 2012 vypracovaných Odborem rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. Prahy, které jsme nuceni respektovat, budou velkoobjemové kontejnery v naší městské části přistavovány až do konce roku 2012 v odpoledních hodinách pouze po dobu čtyř hodin s dozorem, konkrétně od do hod. v termínech dle harmonogramu. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny pro odkládání komunálního odpadu, pneumatik, autobaterií, skla, plastů, barev, olejů, rozpouštědel, kyselin, léků, stavební sutě a veškerých odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidaci biologického odpadu ze zahrad provádějte vlastním kompostováním. Tento odpad nelze ukládat do kontejnerů. Rovněž občany upozorňujeme na možnost celoročně zdarma odkládat vybrané druhy odpadů (objemný odpad, odpad ze zeleně bioodpad, dřevo, stavební suť u bytových úprav, kovový odpad, elektrošrot, papír, sklo, plasty a nebezpečné odpady) pod kontrolou obsluhy do jednotlivých velkoobjemových kontejnerů ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy. Proboštská 1, Praha 6-Dejvice tel Otevírací doba: Po Pá od 8.30 do hod.* So od 8.30 do hod. * V ZIMNÍM ČASE DO HOD. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ 4/ 3/2012

5 Harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad na podzim 2012 Kontejnery budou rozmístěny následovně: Kam za senátorem? Archiv P. Bratského So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 So od 9 do 12 hod. Do Roklí u č. p. 17 naproti sběrným nádobám na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Prelátům u sběrných nádob na tříděný odpad So od 9 do 12 hod. K Padesátníku 118 u samoobsluhy So od 9 do 12 hod. Chatová osada Preláta naproti č. p. 57 Upozorňujeme vás, že kontejner je určen pouze na rostlinný odpad. Ostatní druhy odpadu do něj nepatří. U kontejneru bude prováděna kontrola. Proto vás žádáme, abyste dbali na třídění odpadu a odkládali do tohoto kontejneru pouze rostlinný odpad. Petr Vokáč, tajemník ÚMČ Rád bych využil možnosti zveřejnit pro občany Přední Kopaniny adresy mých dvou senátorských kanceláří: Objekt Delta Žukovského 887/ Praha 6-Dědina Makovského 1223/ Praha 17-Řepy Kontakt na sjednání schůzky: Petr Bratský, senátor Osobní asistence už i s dopravou Dopravit se k lékaři, do nemocnice nebo za kulturou je často pro lidi s omezenou pohyblivostí problém. Veřejná doprava vyžaduje další pěší náročnou cestu a taxislužba je finančně náročná. Pomohou speciálně upravené automobily, které si klient předem může objednat až před svůj dům. Takovou službu nabízí například odborník na osobní asistenci, občanské sdružení Hewer. Snadný přístup do automobilu umožňuje speciálně upravená sedačka s otočným mechanismem, automobil je přistaven v těsné blízkosti domu a doveze vás až k místu určení. S doprovodem k lékaři nebo za kulturou pomůže také dobře zvolený osobní asistent. Osobní asistence je často spojována spíše s osobami se zdravotním postižením, přitom je vítanou službou právě pro seniory. Většina známých sociálních služeb má stanovenu pracovní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu. Osobní asistence je 24 hodin denně, sedm dní v týdnu připravena zajistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik, vysvětluje Aneta Sluková, vedoucí střediska osobní asistence občanského sdružení Hewer. V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje může pomáhat, obstarávat, doprovázet nebo jen dělat společnost a bezpečnostní dohled. Uživatel služby osobní asistence si může být jist, že k němu bude docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoli bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho jiného. V moderní společnosti často neplatí dřívější role a funkce rodiny, proto musí Foto občanské sdružení Hewer být doplněny jinými nástroji. Umožnit všem, kteří to potřebují, zůstat doma a zároveň péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků, dodává Sluková. Služba osobní asistence a autodopravy je v Praze dostupná na telefonním čísle Více informací najdete na Eliška Patzelová, občanské sdružení Hewer 3/2012 / 5

6 Půvab reklamy a reklamní půvab Na počátku léta mne přítel vylákal z mého obytného brlohu na 12denní dovolenou v Kalábrii a já jej podezřívám, že tak učinil proto, aby nemusel platit za přistýlku. Pobyt i s cestou byl neuvěřitelně levný, vše to činilo můj jeden nevalný měsíční důchod a ještě mi tisícovka zbyla. Nejsem sice příznivec povalování se v hejnu na mořském břehu, to raději přenechám tuleňům, ale cestovka slibovala výlet na funkční sopku Stromboli a já, ač pláže jsou písčité a tamní personál po nich pobíhá ráno s vysavači, sbíraje vajgly. ČESKÁ STRAVA JE ZARUČENA. Aby taky ne, když podpalubí autobusu, jenž nás přivezl, bylo napěchováno zmraženým pečivem, margarinem a paštikami, takže se kuchař držel v limitu 25 Kč/osoba/den jen s vypětím sil. Ale ani v sousedství to nebylo lepší. Když jsem odpochodoval do vzdálené, nicméně vyhlášené rybí restaurace spravit si chuť milovanou mořskou žouželí, nabídli mi toliko těstoviny s odůvodněním, že v červnu ještě přece není sezona. Mohl bych v této lamentaci pokračovat, snad postačí postřeh, že pojem LEVNÝ ZÁJEZD by se dal chápat i jako takový, který nestojí za moc. K dovršení veškeré smůly se výlet na Stromboli nekonal pro nepřízeň počasí. Ani druhý, do sicilské Taorminy, se příliš nevydařil. O tamním řecko-římském amfiteátru kdysi německý básník Goethe prohlásil, že je to divadlo s nejkrásnějšími kulisami. Tak jej totiž uchvátil výhled na sopku Etnu v pozadí za jevištěm. Mně ten výhled nebyl dopřán, neboť zde kvůli právě probíhajícímu filmovému festivalu viselo obrovské plátno, nad jehož horním okrajem se nepatrně čoudilo. Není divu, že po uvedené zkušenosti jsem k tvrzení letáčku, nalezeného v místním obchodě, přistupoval se značnou nedůvěrou. Inzeroval nevídané krásy v trvalé ruzyňské expozici minerálů. Zajel jsem se tam podívat a musím říci, že tato reklama fakta rozhodně nepřekrucovala. Obvykle ve vlastivědných muzeích procházím sbírky minerálů volným krokem bez přílišného zájmu. Ale zde, ve velice působivé expozici, co vitrína, to pastva pro oči. Dokonce v jedné z nich jsem nalezl takřka pornografickou hříčku přírody vyvedenou ve smaragdu. Firma MGM MINERÁLY do nenápadných stodol velice vkusně renovovaných a umístěných v zatáčce pod prodejnou OBI svezla to nejzajímavější z minerálů z celého světa. Najdete tu přírodní zázraky z Číny, Brazílie či z tichomořských ostrovů za ceny, o kterých budete pochybovat, že se za ně vůbec dá pořídit jenom přepravné. už jsem viděl kus světa, přece jenom déšť očouzených žhavých kamenů ještě nezažil. To mne k mé smůle zlákalo vydat se na tu 1600 kilometrů dlouhou cestu autobusem. Na jejím konci pak přicházelo jedno překvapení za druhým. CK Česká kotva (tu lodní součástku jsem z opatrnosti zaměnil) se ukázala být navzdory svému názvu slovenským podnikem, přesto ale nad vjezdem do kempu vlál ruský prapor. Potlačil jsem vlastenecké cítění a dále obdivoval reklamní formulace katalogu, líčící tamní skutečnost. DESTINACE JE VE VELMI KLIDNÉM PROSTŘEDÍ, což znamenalo, že kemp je umístěn v pustině mezi olivovými plantážemi, hodinu chůze k nejbližší vsi. PLÁŽ JE Z DROBNÝCH OBLÁZKŮ zní líbivě, ovšem v reálu šlo o mořem částečně omletou stavební suť, kterou do něj navezli po opravě bungalovů a ono ji pak za bouří vyvrhlo. Pořídil jsem si tam bohatou sbírku oblázků ze střepů obkládaček, úlomků eternitu i cihel. Netřeba zdůrazňovat, že okolní Opracování bych za ně dělat opravdu nechtěl, a to jsem vcelku skromný člověk. A nemusíte si je jenom prohlížet. V patře je ohromný výběr různě upravených vyleštěných minerálů a zkamenělin (například na svícny), jež si lze zakoupit. A opravdu za mírné ceny, které mne zlákaly, abych zde vyřídil vánoční nákupy. Určitě mne tato expozice, aniž bych byl obzvláštní ctitel kamenů, potěšila zdaleka víc než celý italský pobyt. Cesta k ní z Kopaniny trvá necelou čtvrthodinu, takže se nemusíte mořit přes 20 hodin v autobusu, abyste dojeli na samou podešev italské boty. (Ono taky mne, troubu starého, včas nenapadlo, co se asi tak dá najít na podešvi.) Už na sjezdu podél bývalých kasáren a současné věznice uvidíte ve výhledu čelního skla na zdi stodoly nápis MINE- RÁLY. Vstup je zdarma od 10 do 20 hodin a personál milý a ochotný rozhodně v nezmizí a nedrží do 16. hodiny siestu. Na rozloučenou jsem dokonce obdržel krásně vyleštěný brazilský achát, který jsem si mohl vybrat. No uznejte sami, co je proti tomu půl igelitky mořem opracovaného stavebního šmorajzu pořízeného za několik tisíc? Ivo Medek (Kopaninský) 6/ 3/2012

7 Od vysvěcení rotundy uplynulo 150 let Posvícení neboli též posvěcení jakožto vzpomínková slavnost na posvěcení opraveného kostelíka sv. Maří Magdaleny se uskutečnilo 21. září To znamená, že od této události uplynulo již dlouhých 150 let. Pokud jde o pouť, tu Přední Kopanina slaví na svátek Maří Magdaleny, které je rotunda zasvěcená. Náš kostelík během 18. a 19. století značně zpustl. Za přispění rakouského císaře a českého krále Ferdinanda Dobrotivého byl v letech opraven do nynější podoby a právě 21. září 1862 vysvěcen. Práce na obnově vedl profesor pozemního stavitelství Karl Wiesenfeld, ale nejsa dokonalým znalcem románského stavitelství, učinil na stavbě některé změny, zejména pokažením původních oken a proražením oken nových, jak se uvádí v naší kronice. Jelikož kostelík byl malý, byl přistaven k sousední zdi oltář, na němž se za příznivého počasí sloužívala mše pod širým nebem. Kázání se konávalo pod starou lípou. Jelikož byl oltář vydán dešti a větru, bylo nad ním v roce 1712 zřízeno přístřeší na způsob otevřené kaple, jež byla zasvěcena sv. Martě, jakožto patronce hospodářství, a sv. Ludmile, domnělé někdejší majitelce statku Kopanského, lze se dále dočíst v kronice. Roku 1867 kapli zakoupila kopaninská obec, jež si zde zřídila umrlčí komoru a prostor využívala též jako sklad hřbitovního nářadí až do roku Bývalá kaple pak znovu prošla rekonstrukcí a bylo v ní zřízeno kolumbárium, které sloužilo svému účelu v letech Po nezbytných úpravách se tato budova Rotunda sv. Maří Magdaleny v roce 1848 na kresbě A. Levého (Květy české, 1861) stane důstojným místem pro obecní muzeum. Je velká škoda, že tradice poutí a posvícení upadla v zapomnění. K poutím patřily koláče, tancovačky či fotbalová klání, posvícení se neobešlo bez husy k obědu, kolotočů, houpaček a střelnic. Tuto tradici už mladá generace nezná, ale právě takové akce lidi sbližovaly. Dnešní doba se nese především ve znamení počítačů a her na nich. Ovšem akcí podporujících soužití je u nás stále jen omezený počet. Snad se něco pohne v myšlení lidí, aby byli zase pospolitější. Miroslav Novotný, místostarosta a kronikář Foto Jan Paul POZVÁNKA V pátek 7. prosince 2012 se od hodin uskuteční na Hokešově náměstí tradiční předvánoční setkání, na které vás všechny srdečně zvou členové místního zastupitelstva a ÚMČ Praha-Přední Kopanina. U rozzářeného vánočního stromu si můžete již tradičně zazpívat koledy a u toho se třeba zahřát svařeným vínem. Foto Milan Jamrich ml. MIKULÁŠ na Kopanině v 16 hodin Restaurace U housliček 3/2012 / 7

8 Letiště Václava Havla Praha Letos 5. října došlo k přejmenování ruzyňského letiště na Letiště Václava Havla Praha, tedy ke kroku, který v březnu letošního roku odsouhlasila česká vláda. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v den výročí narozenin prezidenta Československé a následně České republiky Václava Havla, a to za účasti mnoha významných hostů. Součástí slavnostní akce bylo i zahájení výstavy fotografií Václava Havla. Expozice je situována v odletové hale Terminálu 2 a zůstane zde až do konce roku, aby si ji měli možnost prohlédnout zájemci ze široké veřejnosti. Trvalé připomenutí osobnosti Václava Havla zajistí artefakt, jejž připravil mezinárodně uznávaný architekt a Havlův přítel Bořek Šípek se svým týmem. Jedná se o elipsu, která prochází od přízemí až do prvního patra Terminálu 2. Je inspirována divadlem, jež zároveň vizuálně připomíná. Do elipsy lze vcházet jednotlivě, a to na balkony, z nichž může divák sledovat promítání citátů Václava Havla v češtině a angličtině. Název Letiště Václava Havla Praha či Václav Havel Airport Prague byl použit zejména pro označení budov terminálů, které jsou viditelné při příjezdu na letiště, pro označení průčelí budov terminálů, jež jsou viditelné z letištní plochy, v hlášení letištních rozhlasů, autobusů městské hromadné dopravy, na palubách letadel, v letištních autobusech a také v korporátních materiálech nebo na webu společnosti Letiště Praha a. s. (www.prg.aero). V rámci tohoto procesu nebyl změněn IATA kód, Foto 2 Letiště Václava Havla Praha to znamená, že na letence bude cestující mít PRG, což ale nijak s přejmenováním nekoliduje. Letiště produkuje vlastní med Letiště Václava Havla Praha se připojilo k dalším evropským letištím a založilo vlastní chov včel. Tuto aktivitu již mají letiště v Mnichově, Hamburku, Drážďanech a Paříži. Pro biomonitoring životního prostředí ve svém okolí chová letiště zatím pět včelstev, která byla umístěna v úlech na odlehlém místě v areálu Jih. Hlavním cílem chovu včel je získání nových zdrojů informací o čistotě prostředí v bezprostředním okolí letiště. Včela během své cesty za potravou obletí okruh několika kilometrů a získá vzorky z okolního prostředí. Chemickým rozborem nasbíraného medu a pylu pak může letiště získat údaje o obsahu nejrůznějších prvků v okolí, případně i zjistit zdroj možného znečištění. Letiště touto aktivitou navazuje na již několik let probíhající monitoring ovoce a zemědělský plodin. Chov včelstev přinesl v letošním roce první výsledky. Koncem června a začátkem srpna proběhla dvě stáčení, při nichž bylo získáno 50 kilogramů medu. Stočený včelí med byl zanalyzován akreditovanou laboratoří z hlediska obsahu vody, cukrů a kontrolní látky HMF, jejíž přítomnost ukazuje na míru aktivity enzymů v medu. Právě aktivita enzymů je jedním z důvodů, proč je med tak ceněn. Med pocházející od včel z ruzyňského letiště získal certifikát Český med, který potvrzuje, že produkt splňuje nejen požadavky potravinářské legislativy, ale vyhovuje i normě jakosti Českého svazu včelařů. 8/ 3/2012

9 Nové možnosti pro letecké fanoušky V bezprostřední blízkosti letiště byly v nedávné době dokončeny vyhlídkové valy pro příznivce letadel, z nichž je možné sledovat a fotografovat veškeré dění na letištní ploše nad úrovní oplocení letiště. První val se nachází u dráhy 06/24, kam se lze pohodlně dostat z obce Kněževes, a druhý u křížení drah 12/30 a 06/24, kam vede pěší cesta z nedalekých Hostivic. Pro širší veřejnost byly valy doplněny panely se srovnáním běžných typů letadel a přehledným plánem letiště s označením zajímavých bodů v jeho areálu. Přímo v oplocení neveřejného prostoru letiště vznikaly během uplynulého půlroku na několika místech otvory určené pro objektivy fotoaparátů, aby letečtí fandové mohli snadněji získávat své úlovky v podobě zajímavých snímků. Umístění otvorů, stejně jako jejich tvar, bylo projednáno se samotnými spottery a odpovídá nejoblíbenějším bodům, které veřejnost při focení letadel využívá. V současné době je jich po celém obvodu letiště k dispozici celkem 54. Foto Jiří Senohrábek Letištní exkurze nyní zavítají i do hangáru S novinkou přišlo letiště také v oblasti využití volného času. Pro zájemce připravilo v rámci oblíbených exkurzí do svých neveřejných prostor novou trasu, při níž se návštěvníci dostanou i do hangáru společnosti Czech Airlines Technics. Prohlédnou si tak zázemí, kde se opravují nejen letadla Českých aerolinií a HOLIDAYS Czech Airlines, ale i některých zahraničních leteckých společností. Prohlídka začíná obdobně jako na současné Trase 2, vede po odbavovací ploše letiště se zastávkou u přistávací a vzletové dráhy a je zakončena právě návštěvou hangáru. Opět je nutná rezervace na webu letiště Marika Janoušková, Letiště Václava Havla Praha Ze života... JUBILEA: ZÁŘÍ Masopust Václav 80 let Marcela Filippi, referentka ÚMČ Milí občané Přední Kopaniny, chtěla bych vás pozvat na zajímavou dopravní akci, kterou připravuje náš úřad ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy. Uskuteční se 7. října od 14 hodin na parkovišti za fotbalovým hřištěm. Každý, kdo si chce zajezdit, musí mít vlastní kolo, koloběžku, tříkolku nebo odrážedlo. K dispozici bude i velký skákací hrad za předpokladu, že nebude pršet. Těším se na vás a přeji slunečný podzim. Markéta Paulová, kulturní komise V rotundě sv. Maří Magdaleny se 5. října od 19 hodin bude konat modlitba se zpěvy Taizé. Další setkání se uskuteční na jaře /2012 / 9

KOPANINSKÉ. listy 2/2012. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2012. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2012 Upozorňujeme občany, že během července a srpna se do jízdního řádu autobusů promítne prázdninový režim. Nové jízdní řády jsou k vyzvednutí na ÚMČ. Vážení spoluobčané, toto číslo

Více

KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 3/2011. Městská policie informuje. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 3/2011 Vážení spoluobčané, uplynul rok od chvíle, kdy jste si zvolili současné zastupitelstvo, dali hlas sdružení Za Kopaninu krásnější. Rok je poměrně dlouhá doba v životě lidském, ale

Více

KOPANINSKÉ. listy 4/2012. Základní informace k volbě prezidenta České republiky. Vážení spoluobčané, Číslo vašeho okrsku:

KOPANINSKÉ. listy 4/2012. Základní informace k volbě prezidenta České republiky. Vážení spoluobčané, Číslo vašeho okrsku: KOPANINSKÉ listy 4/2012 Vážení spoluobčané, rád bych využil této příležitosti a poděkoval každému, kdo během letošního roku pro Kopaninu nezištně pracoval, ať už to byl zastupitel, místní podnikatel, soused,

Více

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného,

KOPANINSKÉ1/2015. a knihovnou. Pokud se nestane nic mimořádného, KOPANINSKÉ1/2015 listy Vážení spoluobčané, po letech stavební stagnace vznikají v Přední Kopanině nové obytné projekty. Na Hokešově náměstí plánuje developer výstavbu 22 bytů, v ulici K Padesátníku se

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové

KOPANINSKÉ. listy 2/2014. Vážení spoluobčané, Dovolená praktické lékařky MUDr. Lenky Fejfarové KOPANINSKÉ listy 2/2014 Vážení spoluobčané, věřím, že Přední Kopanina díky úsilí nás všech roste do krásy. Proběhly náročné úpravy kolem rotundy, po letech průtahů se pracuje i na dokončení revitalizace

Více

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané,

KOPANINSKÉ. listy 2/2010. Představuje se nový strážník okrskář. Vážení spoluobčané, KOPANINSKÉ listy 2/2010 Vážení spoluobčané, od prvního vydání Kopaninských listů proteklo naším potokem již mnoho vody a odehrála se řada událostí. Dokonce se v posledních dnech zdá, že léto se neusídlilo

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června

časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2010 Slivenecké letnice v letním hávu, 4. 5. června Počtvrté se letos první červnový víkend chystal Slivenec na multižánrový festival Slivenecké

Více

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ŘÍJEN 2012 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR Starosta města Jevíčka podle 27 zákona

Více

Půvabná maminka Tereza Kostková potkává rodiče i před kamerou

Půvabná maminka Tereza Kostková potkává rodiče i před kamerou 4. října 2012 Ročník 21 Číslo 20 Cena 9 Kč Vylepšený skatepark Areál u Ostende sloužící milovníkům skateboardů a in-line bruslí prošel podstatnými úpravami. 2 soutěž Vyhrajte lístky na Budaře! Soutěžte

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí

Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí ČERVENEC 2005 NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6 Plánovaný obchvat uleví Vítěznému náměstí www.praha6.cz ZDARMA Chodcům, kličkujícím mezi automobily na přechodech na Kulaťáku se blýská na lepší časy. Stejně

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA DUBEN 2015 číslo 4 ročník XXIV. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9» Jarní svoz odpadů proběhne ve čtyři dubnové soboty

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 110 / jaro 2012 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života Vinoře Vincent a Bublina lovo starosty Slovo

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 22. ÚNOR 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MASOPUST 2013 Jelikož jsem členkou folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy, která spolupořádá s městem Varnsdorf

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

PĚTIBOJAŘ DAVID SVOBODA: OLYMPIJSKÉ ZLATO PŘIVEZL NA DEVÍTKU STRAŠIDLA, HALÓ VEN PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY GALERIE 9: PŘÍBĚHY ŘÍJEN 2012. 29.

PĚTIBOJAŘ DAVID SVOBODA: OLYMPIJSKÉ ZLATO PŘIVEZL NA DEVÍTKU STRAŠIDLA, HALÓ VEN PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY GALERIE 9: PŘÍBĚHY ŘÍJEN 2012. 29. ŘÍJEN 2012 SOUTĚŽ O VÝTVARNÉ DÍLO K UCTĚNÍ PRŮMYSLNÍKA EMILA KOLBENA OFICIÁLNÍ MAGAZÍN MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 www.praha9.cz NAJDETE V TOMTO ČÍSLE: KOLEKTORY PRAHA A. S., KTERÉ SÍDLÍ V PRAZE 9, SLAVÍ DESET

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

10/2012 27. 9. 2012 MK ČR

10/2012 27. 9. 2012 MK ČR Oběžník č. 10/2012 Četnost vydání: cca 1x měsíčně Místo vydávání: Nižní Lhoty Číslo a den vydání: 10/2012 ze dne 27. 9. 2012 Evidenční číslo: MK ČR 10232 Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní

Více