Novým místostarostou se stal Hanáček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novým místostarostou se stal Hanáček"

Transkript

1 Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.:

2 rožnovský prostor nezávislé noviny Místostarostou se stal Hanáček, rehabilitace se dočkal Bill Odstoupení Aloise Vychodila ze všech funkcí mělo na posledním jednání zastupitelstva silné dozvuky. Hledala se za něj náhrada nejen na pozici místostarosty, ale jak se později ukázalo, vznikla potřeba najít i náhradníka pro působení v Radě města. Zastupitelstvo ale přineslo i celou řadu dalších překvapivých změn napříč politickým spektrem. Nezvládnutá volba místostarosty Samotnou volbu provázely velké zmatky. Problematicky se jevil výklad schváleného volebního řádu. Obzvláště za situace, kdy na pozici místostarosty byl navržen pouze jeden kandidát Ivo Hanáček. Jeden z bodů hlasovacího řádu totiž říkal, že hlasovací lístek je platný, pokud je na něm uveden pouze jeden kandidát, a to i v případě, kdy není označen křížkem. V případě tedy, že pana Hanáčka nechci volit, tak mám jedinou možnost, a sice že hlasovací lístek do urny nevhodím. Rozumím tomu správně? dotazoval se s údivem Karel Gardaš (Zdravý Rožnov). Otázka vyvolala několikaminutovou debatu, jak ze situace ven. Někteří zastupitelé se totiž obávali toho, že jejich souhlas případně nesouhlas s kandidátem Hanáčkem odhalí fakt, jestli se z poza plenty vrátí s hlasovacím lístkem či bez něj. V tom spočívá tajná volba? To tam mám ten lístek sníst, nebo co s ním mám udělat? nešetřil kritikou Ivo Jelínek (SNK ED). 2 I přes tyto těžkosti byl nakonec Hanáček místostarostou zvolen 12 hlasy. Oproti původnímu městskému triumvirátu však dochází ještě k jedné velké změně. Hanáček se totiž kvůli svým pracovním závazkům nestane uvolněným členem, ale bude místostarostou pouze na částečný úvazek, jak je to obvyklé v menších obcích. Hanáček se ujal svých povinností poprvé v pondělí 11. března, kdy se sešel se šéfy odborů, které spadají do jeho gesce. Setkal jsem se mimo jiné s vedoucími odboru správy majetku, odboru projektového řízení a s některými dalšími referenty MěÚ, abychom si stanovili rozsah a časový harmonogram úkolů, které jsou před námi. Zajímal jsem se především o stav přípravy projektů na některé důležité investiční akce, které bychom chtěli realizovat ještě do konce programového období stávajícího regionálního operačního programu, uvedl Hanáček, který bude na radnici celý den v případě, kdy se bude konat jednání Rady či Zastupitelstva města, ale rovněž podle požadavků úředníků či občanů města. Nový zastupitel Vychodil jako místostarosta byl zcela logicky také členem zastupitelstva a rady města. ODS do zastupitelstva nominovala předsedu místního sdružení strany Martina Maliňáka. Ten byl přitom podle výsledku voleb do komunálních zastupitelstev v roce 2010 až pátým náhradníkem. Všichni úspěšnější náhradníci se ale ambicí na zastupitelské křeslo vzdali v jeho prospěch. V Rožnově to není nic neobvyklého. Podobné praktiky už v minulých měsících předvedli členové Zdravého Rožnova a Věcí veřejných. Novým zastupitelem se stal vlevo sedící Martin Maliňák (ODS), jeho kolega na pravé straně Daniel Drápala (KDU-ČSL) se vzdal výkonu funkce radního. Foto: T. Gross Billův velkolepý comeback Vzhledem k faktu, že místostarostou se stal Hanáček, toho času již radní města, vznikla potřeba dovolit do tohoto orgánu ještě jednoho člena. ODS nominovala Rudolfa Billa, který již tuto pozici v minulosti zastával. Nedobrovolně ji ale musel opustit v červnu 2007, kdy byl pro podezření ze střetu zájmů zastupitelstvem odvolán. Tehdy se zastupitelé domnívali, že Bill coby radní hlasoval ve věci pronájmu městských prostor, ve kterých tou dobou provozoval jeho syn Billbar. Bill se hájil, že nikdy ve věcech, které se týkají jeho samotného, či jeho rodiny nehlasoval. Zastupitelé mu ale neuvěřili a těsnou většinou jej v tajném hlasování odvolali. Signifikantní je, že tehdy bylo odevzdáno 21 platných hlasů, tudíž hlasoval i sám Bill. Po téměř šesti letech v politické nemilosti se tak Rudolf Bill vrací na scénu. Do pozice radního byl zvolen 12 hlasy. Drápala nechce být radním Další z překvapení se týkalo Daniela Drápaly (KDU-ČSL). Od roku 2012 zaštiťuji v roli řešitele rozsáhlý vědecko-výzkumný projekt aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity. Po analýze průběhu prvních měsíců realizace a s přihlédnutím k participaci na dalších aktivitách a projektech České národopisné společnosti a Masarykovy univerzity, případně dalších paměťových institucí jsem dospěl k přesvědčení, že úkoly spjaté s funkcí radního města a člena valných hromad městských společností bych do budoucna nemohl vždy vykonávat s odpovídajícím nasazením, vysvětlil své odstoupení Drápala. Lidovci navrhli na tuto volnou pozici svého spolustraníka Jaromíra Koryčanského, který byl zvolen 14 hlasy. Drápala se vzdal pouze křesla v radě, zastupitelem i nadále zůstává. Mikolajková končí V samotném závěru jednání se se zastupitelským postem rozloučila také Blanka Mikolajková (Zdravý Rožnov). Podávám rezignaci z toho důvodu, že budu delší dobu mimo republiku a nebude v mých silách se na zastupitelstvo připravovat a účastnit se ho, zdůvodnila svou rezignaci Mikolajková. Novou tváří zastupitelstva se v dubnu stane Miroslav Kubín (Zdravý Rožnov). Foto: archiv Mikolajkovou v zastupitelstvu nahradí 31letý odborný referent ze Správy CHKOB Miroslav Kubín, který slib zastupitele složí na jednání 30. dubna. Cíl mám jasný. Pokračovat v poměrně dobře rozjeté opoziční politice našeho sdružení, které usiluje o: 1) otevřené a zodpovědné úřadování města, 2) fungující dopravu ve městě a jeho okolí, 3) město podporující své obyvatele a o 4) přírodu ve městě město v přírodě, vyjmenoval své priority budoucí zastupitel. (lum)

3 Generel ukázal na 25 bolavých míst rožnovské dopravy Křižovatka U Janíků, nedostatek parkovacích a odstavných stání, zvýšení bezpečnosti chodců. To jsou ve zkratce problémy, které bude muset řešit Rožnov v nejbližších dvaceti letech tak, jak je představuje generel dopravy. Jeho součástí je i střednědobý plán, který ukazuje na třináct nejpalčivějších problémů města. Ty by neměly ujít pozornosti v desetiletém horizontu. Generel dopravy se začal zpracovávat v polovině loňského roku. Je významným koncepčním, rozvojovým a plánovacím dokumentem odvětví dopravy, současně patří mezi důležité územně analytické a plánovací podklady. Druhá část dokumentu, koncept řešení, byla předmětem veřejného projednávání, které proběhlo ve středu 20. března. Koncept nastínil budoucí dopravní situaci v průběhu dvaceti let a ukázal na místa, která již jsou nebo se s nárůstem automobilizace stanou problémovými. Zatímco v současnosti sledovanými komunikacemi denně projede zhruba 50 tisíc vozidel, za 20 let to podle odhadů bude již více než 62 tisíc automobilů. Duben kde že to budem? Za kamny! Průměrná teplota pro měsíc duben je 6,3 C. Maximum 21,3 C bylo zaznamenáno v roce 1974, minimum mínus 11,9 C v roce O letošním dubnu nás podle předpovědi čeká zataženo až oblačno, občas déšť se sněžením nebo sněžení, nejvyšší teploty 2 8 C, na horách - 2 až + 2 C, mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 7 m/s. Zima často ráda přesluhuje až do prvního jarního měsíce. V roce 1996 sice nebyla tuhá, zato mimořádně dlouhá, trvala od počátku listopadu až do počátku dubna. Podobné odchylky se údajně vyskytují přibližně v desetiletém cyklu. Zima století panovala roku 1929 Křižovatka U Janíka Počet vozidel poroste, zatížení poroste, tlak na křižovatky poroste. My z toho potřebujeme odvodit, kde mohou být největší problémy. Proto jsme stávající síť v modelu zatížili budoucími objemy. Zcela kritická situace nastala u křižovatky U Janíka, takže dojde k zatěžování alternativních tras. K tomu sice dochází už i dnes, ale ne v takové míře, předeslal Pavel Roháč ze zpracovatelské firmy. Nárůst dopravy na ulici 1. máje by se týkal objemu 39 procent, Palackého ulice 30 procent a Tyršovo nábřeží do konce 100 procent oproti současnému stavu. I z toho důvodu generel doporučuje zařadit průtah bývalým areálem podniku Tesla do základního komunikačního skeletu, tzn. průjezd plně zlegalizovat. Nebezpečné přechody Generel poukázal také na řadu zcela nevyhovujících přechodů. Ty nevyhovují délkou nebo bezpečnostními prvky. Generel se zabýval i nejvíce diskutovaným přechodem u knihovny. Zcela jasně doporučujeme zřídit signalizovaný přechod, se čtyřicetistupňovými mrazy, které proměnily Slezsko v československou Sibiř. Policistům praskaly pendreky, lidem v obytných domech vodovodní potrubí, fronty na uhlí připomínaly válečný stav. Oběťmi byli nejčastěji opilí muži. V lesích na Valašsku se tehdy objevili vlci. Lesní zvěř začala rychle vymírat, srnci mrzli ve stoje. Krutou zimou trpěl i dobytek. V roce 2006 naměřili 21. ledna v Šumperku - 30,3 C. I když v současnosti jsou předpovědi díky výkonným počítačům stále přesnější, klima i nadále zůstává nevyzpytatelné. Staří pamětníci uváděli, že jednoho léta museli při srpnové sklizni nejprve odmést z obilí sníh. který bude významnou ochranou pro chodce a cyklisty. Druhou možností by byl mimoúrovňový přechod, který ale v tomto případě nepřipadá v úvahu, uvedl Roháč. Řízená signalizace v tomto místě je ale během na dlouhou trať. Chodci se prozatím budou muset spokojit s dělícím ostrůvkem. Semafory u knihovny jsou cílový stav, k tomu chceme všichni směrovat. Problém je, že je to na silnici I. třídy a v blízkosti křižovatky U Janíků, která se má rekonstruovat. Tam povolovat nové záležitosti není příliš jednoduché. Musela by se rekonstruovat celá křižovatka, tzn. včetně napojení na ulici Bezručova. Ta ale patří kraji, silnice I/35 patří státu, čili my se pohybujeme na cizím území. Proto jsme volili řešení s ostrůvkem, vysvětlil místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Problémy s parkováním Obyvatelé sídlišť se již dnes potýkají s nedostatkem parkovacích míst. Pokud se situace nebude řešit, podmínky se pochopitelně budou dále zhoršovat. Na Koryčanských V dubnu se můžeme za kamny věnovat i příjemnějším záležitostem, například horoskopům. Berana by měl duben příjemně překvapit novými výzvami. Býk by si měl zejména ve druhé polovině hlídat peníze, neboť ho čeká několik vyšších výdajů. Blíženci mohou různými experimenty dosáhnout v partnerských vztazích dlouho očekávané oživení. Rak pocítí s nástupem jara příliv energie. Lev bude mít spoustu zajímavých a hodně originálních nápadů, jak vydělat více peněz. Panna může počítat s velmi výhodnou pracovní nebo obchodní nabídkou. Váhy pozor, lidé po vás budou chtít hodně práce za velmi málo muziky. Štír vidí rožnovský prostor nezávislé noviny Pasekách již dnes existuje deficit zhruba 10 procent. Lidé odstavují svá vozidla v místech, kde to nedovoluje legislativa. Máme námět na objekt odstavného stání na ulici Oděská a na odstavná stání na ulici Svazarmovská, konstatoval Roháč. Garáže by podle generelu mohly vyrůst také na Písečné v ulicích Kulturní a Horská. Řešitelé generelu vytipovali řadu dalších míst v Rožnově, kde by mohla vzniknout parkoviště. Peníze na vybudování ale městu chybí. Řešením by mohla být finanční spoluúčast bytových družstev. Nájemních městských domů je minimum. My dneska mezi domy prostor nemůžeme zvětšit a za nimi jej nemáme. Takže pokud se domluvíme a vy budete za družstvo jednat, já budu jenom ráda. Pro nás bude příjemnější dát 50 procent než 100, obrátila se během jednání starostka Markéta Blinková (ODS) na jednoho z občanů, a vyzvala tak k občanské participaci na výstavbě garáží, jak je běžné na západě, ale už i v některých městech ČR. (lum) v příchodu jara optimistickou záležitost. Střelec může očekávat zajímavou nabídku práce, případně přesun na lépe placenou pozici. Kozoroh má šanci najít velkou lásku, nebo u té stávající zjistit pozitiva, kterých si dříve nevšiml. Vodnář by si měl zvláště na počátku dubna dávat pozor na peníze. Ryby se několikrát dostanou pod silný tlak s volbou mezi prací a rodinou. Také je dobré vědět, že kamenem pro měsíc duben je diamant, který symbolizuje nevinnost. Takže pokud vám v peněžence zůstalo trochu víc, než jen kapesné, máte šanci udělat radost sobě či někomu milému. (sb) 3

4 rožnovský prostor nezávislé noviny Josefský jarmark i přes nepřízeň počasí táhnul Jarmark si nenechala ujít řada lidí. Foto: J. Matoušková Dnes již tradiční Josefský jarmark se na rožnovském náměstí odehrál března. Ačkoli oproti předchozím letům, kdy jarmark už voněl po jaru, ten letošní proběhl v zimních kulisách, nenechaly si jej ujít stovky lidí. Ti si mohli zakoupit zejména velikonoční zboží, nebo se bavit doprovodným programem. Program dramaturgicky i produkčně zajišťoval T klub kulturní agentura. Návštěvníkům nabídl téměř stovku prodejců, porcování pašíka, soutěž o nejpěknější Mařenu, nebo například hudební vystoupení Lucie Redlové s kapelou. Jediné, co organizátoři neuměli ovlivnit, bylo počasí. Množství lidí, kteří prošli během pátku a soboty náměstím, je zcela nemožné odhadovat. Jednak kvůli dlouhé době konání jarmarku a také kvůli rozlehlosti celého prostoru, který je vyplněn prodejními stánky. Ovšem ve srovnání byla letošní návštěvnost jistě nižší než na loňském Všesvatském nebo Josefském jarmarku. Samozřejmě to bylo zapříčiněno tím, že počasí letos jarmarku nepřálo a sníh, vítr a poměrně velká zima vůbec nelákaly k procházce mezi stánky, uvedl dramaturg Pavel Jakubík. Sobotní program byl doplněn historickým vlakem taženým parní lokomotivou, který jezdil na trase Valašské Meziříčí, Rožnov. Specifickou atmosféru podtrhovaly dobové uniformy prů- vodčích a bufetový vůz s občerstvením. Říká se březen, za kamna vlezem. A tak jsme se rozhodli zapálit v kamnech. A ne ledajakých. Jsou postavena na třech párech kol, mají sílu asi 350 koňských sil a říkáme jim Matěj, uvedl strojní topič Martin Šůstal. Součástí akce byla rovněž soutěž o Nejpěknější Mařenu. V konkurenci čtyř Mařen zvítězily Marcela Šimečková a Stela Sabinovská z Valašského Meziříčí. Třetí místo v soutěži získaly děti ze ZŠ Koryčanské Paseky. Druhá příčka patří dětem ze ZŠ Záhumení. Dvě ze čtyř soutěžních Mařen byly následně v rámci Josefského jarmarku věnovány do dražby ve prospěch Centra na podporu duševního zdraví Iskérka a Sociálně terapeutických dílen pro dospělé osoby s mentálním a tělesným postižením Domov Kamarád. Vzhledem k nepříznivému počasí a relativně nízké okamžité návštěvě jarmarku se však do dražby přihlásila pouze Lenka Vičarová, která jednu z Mařen vydražila za 500 korun, konstatoval tiskový mluvčí města Tomáš Gross. Na příští jarmark zatím v téčku nemyslí. Zbývá ještě dořešit veškeré záležitosti, které se týkají toho právě skončeného. Podzimním Všesvatským jarmarkem tedy bude čas začít se zabývat a vymýšlet program až během léta, sdělil Jakubík. (lum) Severozápadní strana rožnovského rynku. Na počátku 20. stol. patřila dřevěná budova Žingorovým (zleva), pak Antonín Enders, Billovi, František Koblovský, Martin Baroš, Petr Hanák a Cyril Kašlík. Proměna budov i rynku je po sto letech patrná na prvý pohled. Proměny města Rožnova pod Radhoštěm zaznamenal srovnáním pohlednic a fotografií, pořízených před sto lety a současných fotografií, pořízených ze stejného místa v roce 2009, rožnovský fotograf Zdeněk Kolomazník. Tyto dvojice jsou významným dokumentem pro současníky i následující generace. Snímky doprovodným textem opatřil Richard Sobotka. nemovitosti Prodám garáž u bývalého Svazarmu, elektřina, plyn, dobrý vjezd. Nejvyšší nabídce. Tel.: po 16. hod. Sháním dlouhodobý pronájem samostatné garáže v Rožnově. Tel.: Soukromá řádková inzerce: 0,2 Kč/znak Komerční řádková inzerce: 2 Kč/znak Objednávky zasílejte na roznovsky-prostor.cz. Další informace naleznete na cz/inzerce/radkova/. 4

5 Město vyhlásilo Sportovce roku 2012 Slavnostní vyhlášení pátého ročníku ankety Sportovec roku se konalo v úterý 19. února v obřadní síni rožnovské radnice. Město udělilo ocenění celkem osmi sportovcům a třem sportovním kolektivům. Vyhlášen byl Trenér roku, oceněno bylo také osm osobností rožnovského sportu a nejlepší hendikepovaný sportovec. Udělena byla i Cena starostky města a mimořádná cena za reprezentaci a propagaci města. Ze všech oceněných sportovců byl vybrán a vyhlášen Sportovec roku Toto ocenění si odnesla čtyřnásobná mistryně republiky a vítězka Středoevropského poháru, lyžařka Natálie Jurčová. Lyžování a kickboxing. Právě tyto sportovní disciplíny ovládly vyhlašování ankety Sportovec roku 2012 v Rožnově pod Radhostěm. Z celkem osmi udělovaných individuálních ocenění si lyžaři a kickboxeři odnesli hned pět cen Vojtěch Bambušek (alpské lyžování), Vladimír Kozlovský (klasické lyžování) a Taťána Jurčíčková (kickboxing) v kategorii mládež do 15-ti let, Veronika Kohutová (kickboxing), Natálie Jurčová (klasické lyžování) v kategorii dorostenci a junioři do 21 let. Oceněna byla také Kateřina Solanská (skoky na trampolíně, kategorie dorostenci a junioři do 21 let). Mezi sportovci v kategorii na 21 let získali ocenění Sportovec roku 2012 cyklistický silniční ultramaratonec Na radnici byla oceněna celá řada sportovců. Foto: J. Matoušková Svatopluk Božák a boxerka Ester Konečná. Ve sportovních kolektivech bylo v kategorii žákovských kolektivů do 15 let oceněno družstvo mladších žáků Rožnovského tenisového klubu a družstvo mladších žáků TJ Rožnov oddílu házené. V kategorii dorosteneckých a juniorských kolektivů do 21 let byly vyhlášeny juniorky TJ Rožnov, oddílu volejbalistek. Mezi hendikepovanými sportovci opět uspěl plavec Filip Coufal. Cenu Trenér roku si odnesl Richard Turza, který vede úspěšný oddíl házené mládeže. Místostarosta Rožnova Václav Mikušek společně s olympionikem Alešem Deptou předali pamětní list Osobnostem rožnovského sportu. Těmi byli vyhlášeni Ludvík Hlucháň (klasické lyžování), Josef Dvořák (basketbal), Vladimír Koláček (trampolíny), Jan Kubáček (turistika), Jindřich Obyvatelé mohou očekávat složenky Rožnovská radnice začne v nejbližších dnech rozesílat složenky na platbu za svoz komunálního odpadu. Částka se ve srovnání s lety nezměnila a činí 492 Kč za osobu a rok. Celkem obdrží složenku téměř pět tisíc tzv. společných zástupců (zástupce za rodinu) a dva a půl tisíce individuálních plátců. Radnice očekává příjem ve výši 8 milionů korun. Podle slov vedoucího finančního oddělení rožnovského MěÚ Romana Korabečného se roční částka za svoz odpadu ve srovnání s minulým rokem Rýznar rezignoval na funkci člena Finančního výboru Vojtěch Rýznar (ODS) odstoupil z pozice člena Finančního výboru. Jeho rezignaci vzali na vědomí během březnového zasedání zastupitelé. Rýznara nahradí jeho stranický kolega Václav Majkus. Rýznar podal rezignaci 31. ledna. Důvodem je, že je příliš vytížen ve své firmě a nemůže se práci ve Finančním výboru věnovat tak, jak by si přál, vysvětlil důvody rezignace předseda Finančního výboru Jiří Brož (TOP 09). Bývalého zastupitele za ODS nahradí ve funkci Václav Majkus. Změny podnítily rozpravu na téma obsazení výboru. I po zkušenostech jinde se mi jeví jako velice racionální, aby ve výboru měli možnost mít obsa- nezměnila a činí 492 korun za osobu a rok. Samozřejmě je ale uvedená částka u neplatičů navýšena o dlužnou částku za předchozí roky, upozornil Roman Korabečný s tím, že plátci málo využívají elektronické bankovnictví. Pokud se občané rozhodnou platit na pokladně městského úřadu, upozorňuji, že k dispozici jsou pokladny pouze v budově na Letenské ulici (u městské polikliniky) a na hlavní budově MěÚ na Masarykově náměstí. Platba za svoz odpadu se ale podobně jako jiné platby dá bezproblémově řešit mimo jiné zení všechny politické subjekty, které jsou v zastupitelstvu. V současné chvíli, pokud si dobře vzpomínám, nemáme ve výboru zástupce VV, SNK ani Strany zelených. Doporučoval bych do příštího zastupitelstva zvážit, zda nerozšířit počet členů, vyzval Jaroslav Kučera (KSČM). Takový návrh bych podpořil, zareagoval Brož. Finanční výbor zřizuje zastupitelstvo města jako svůj iniciativní a kontrolní orgán. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. V současné době má včetně předsedy sedm členů. (lum) Dubnové pranostiky Sníh dubnový jak mrva pohnojí. Duben hojný vodou, říjen pivem. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví. Bouřky v dubnu zvěstují mokré léto. Duben má dáti máji půl listu. rožnovský prostor nezávislé noviny Kozubek (trampolíny), Miroslav Bil (volejbal), Jaroslav Maňák (alpské lyžování) a František Vavruša (klasické lyžování severská kombinace). Cena starostky města, určená pro zasloužilého sportovce, trenéra nebo funkcionáře, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj sportu a tělovýchovy v Rožnově pod Radhoštěm, putovala do rukou Zdeňka Vaňury za celoživotní aktivitu v oblasti rozvoje turismu a mototurismu na Rožnovsku. V letošním roce se starostka Rožnova Markéta Blinková rozhodla udělit mimořádné ocenění za reprezentaci a propagaci města při významných mezinárodních závodech panu Svatopluku Božákovi (cyklistika ultramaraton). V závěru slavnostního odpoledne, které svým vystoupením doprovodili členové oddílu Aikido Rožnov valašská domobrana Michal Bělunek a Lubomír Rohal, byl ze všech oceněných sportovců vyhlášen také nejlepší Sportovec roku Komise tělovýchovy a sportu Rady města Rožnov pod Radhoštěm zvolila Sportovcem roku 2012 běžkyni na lyžích Natálii Jurčovou. (tg) také prostřednictvím internetbankingu. Veškeré potřebné údaje jsou vyznačeny na složenkách, doplnil Roman Korabečný. Důležitou novinkou je pro majitele bytových jednotek povinnost platit i v okamžiku, kdy v daném bytě nebo domu není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. V těchto případech je vlastník nemovitosti povinen platit odpovídající poplatek za jednu fyzickou osobu tj. 492,-Kč, řekla Dana Opálková, která má na MěÚ na starosti právě poplatky za odpad. Další změnou je pak povinnost platit poplatky za odpad také u cizinců, kterým byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, uvedla Dana Opálková. Termín platby za svoz komunálního odpadu je do 30. června Od poplatku za svoz odpadu jsou v Rožnově pod Radhoštěm osvobozeni občané, kteří nebydlí na území města více než 300 dnů v roce nebo děti do jednoho roku věku. Padesátiprocentní slevu pak mají například studenti studující mimo území města. (tg) Co duben zazelená, květen mu spálí. Duben, apríl popleten, mráz si chystá na květen. Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo. Když vlaštovice letí, jest znamení podletí. Kresba: Mikoláš Aleš 5

6 rožnovský prostor nezávislé noviny Rožnovští skauti Jestřábi už natřásají křídla 2. skautský oddíl Jestřábů se věnuje aktivitám spojeným především s pobytem v přírodě. Jde o to, naučit jeho členy novým dovednostem, které se jim v životě mohou hodit. Také však ukázat, co skauting je a jeho význam ve společnosti. Život oddílu začíná už počátkem kalendářního roku. Hned v lednu to byl třídenní pobyt na chatě v Zašové. V březnu čtyřdenní pobyt v kouzelném skalním prostředí Adršpašských skal. Dne 20. dubna, spolu s několika tisíci skauty ze všech koutů České a Slovenské republiky, tradiční návštěva Ivančeny pod Lysou Horou, vzdát čest padlým skautům za války, kdy každý z účastníků přinese na památeční mohylu jeden kámen. V květnu výprava na Hukvaldy a na vrchol Travný. V červnu slaňování na Pulčinách Čertovy skály. Zlatým hřebem skautského roku je od 5. do 28. července 2013 tábor v Rajnochovicích pod Sochovou, uvedl zástupce vedoucího oddílu Tom. Tam členové oddílu zúročí všechny Momentálně jsem učebnicový příklad chlapa v posledním tažení, tedy krok od strašlivého fyzického konce. Zkušené manželky či přítelkyně již v tuto chvíli asi tuší, o jaké pohromě chci psát Ano, patrně vlivem nenormálních klimatických podmínek letošního konce zimy a počátku jara jsem se pozvolna ocitl nevyléčitelně nachlazen: už třetí týden mám urputnou rýmu a má tělesná teplota se přiblížila kritické hranici mdlob, tedy 37 C. Prskám kolem sebe neuvěřitelné množství odporných bacilů a jiných fujtajblů, do krku mi někdo vložil trubičku smotanou ze smirkového papíru, z nosu mi lítají nudle jak opratě a z kýblu na odpadky se dočasně stalo mobilní plivátko, můj přítel nejvěrnější (není nad vlastní zkušenost: pokud budete chtít ještě v budoucnu inkriminovaný kýbl používat ke svému původnímu účelu, vyložte jej plastovým pytlem na odpadky. Jinak to, co v něm do druhého dne zaschne, nevymyjete ani wapkou u benzínové pumpy.) Maximální pochopení, ohleduplnost a zdravotní péče ze strany manželky je v tuto chvíli pro přežití a záchranu rodu naprosto nezbytná podmínka, neboť vaše vysílené a rozpadající se tělo již tak s vypětím všech sil sotva dosáhne z gauče na dálkový ovladač televizoru, o otočení se na druhý bok ani nemluvě. Navíc taková změna polohy vylučuje obvykle další sledování televize, a tak musíte provést kompletní vertikální obrat o 180 spolu s těžkou peřinou. V tu chvíli si navíc uvědomíte, jak blbou a nepohodlnou sedačku 6 2. skautský oddíl Jestřábů. Foto: archiv své dovednosti, které se naučili během roku. Čeká je stavba polní kuchyně, indiánských stanů tee-pee, hráze pro přírodní koupaliště na potoce Juhyni. Během letního tábora se uskuteční řada her a výprav do blízkého okolí. A dodal: S radostí vítáme každého nového člena, chlapce i děvčata ve věku Kdy chlap umírá jste si kdysi koupili. Přes stoupající nahluchlost vnímáte další stressové faktory ve formě manželčiných neustálých výčitek, že například nechápe, proč nepoužíváte papírové kapesníčky, když furt chrchláte (jednak proto, že domácí zásoba určitě není dostatečně velká, druhak nejsou po ruce u gauče a když už jsou, tak prsty zabořené v nose skrze rozmoklou směs papíru a lepkavé ohavnosti jsou něco nesnesitelně odporného), proč při každém požití kapek vytahujete další čistou sklenici a neumyjete si tu jednu (prostě lásko, mně ubývá sil ) a každou chvíli usínaje vyčerpáním u sebezajímavějšího programu v televizi odporně chrápete (raději bez komentáře ).Ve vyšumělém mozku se zjevují strašidelné sny, co by se stalo, kdyby vám náhle došly baterky v tom dálkovém ovladači a manželka zrovna nebyla doma, nebo vám nenachystala na druhý den do mikrovlnky jídlo Žaludek máte rozbolavělý od všemožných léků a kapek, a když vám náhodou vypadne z krabičky od léku příbalový leták, tak se dočtete, že jste si ho měli důkladně pročíst před prvním použitím léku a že tyto kapky jsou velice účinné proti dráždivému kašli (sláva, to potřebuji) a zároveň umožňují dobré vykašlávání hlenů (to néé, právě toto vás dusí už dva týdny a už vám při něm i ruplo v zádech). Hle, kam už farmakologie pokročila! V obsáhlém odstavci o kontraindikačních účincích tohoto všeléku jsou pak vyjmenovány téměř všechny pocity a stavy, které momentálně máte a tudíž jde patrně o onemocnění daleko závažnější, než jaké máte a měli od sedmi let. Oddílové schůzky se konají každý pátek odpoledne od 16:00 do 18:00 v naší klubovně v domečku vedle školky na 1. máji. Bližší informace o činnosti 2. skautského oddílu Jestřábi zájemci naleznou také na našich stránkách (sb) byste ihned přestat lék užívat a neprodleně navštívit specialistu lékaře. Z příbalových letáků ostatních předepsaných léků (které s hrůzou pak čtete jeden za druhým) se dozvíte, že patrně trpíte chorobami, o kterých jste neměli ani tušení. Vyděšeni zjišťujete, že byste měli bezpečně rozpoznat a znát (na rozdíl od vašeho ošetřujícího lékaře) asi dvacet příznaků alergií na látky, jejichž název ani nedokážete vyslovit. Nicméně všechny je určitě máte. Jedinou útěchou vám pak je, že se nemusíte obávat vedlejších účinků těchto léků v době těhotenství či v šestinedělí. A za toto jste v lékárně nechali několik stovek. Leč nezadržitelně se blíží den, kdy vás stav nemoci, nemocenský lístek či manželka přinutí opustit slastně zatuchlé klubko dek a polštářů před televizorem a vy musíte dovrávorat do koupelny, podívat se do zrcadla (neboli pravdě do očí) a začít hledat holicí strojek a hřeben. Exhumaci se neubráníte a spolu s ní se bortí ideál o samaritánské duši manželky v těžkých chvílích, zatím co ona s neskrývaným odporem láduje do pračky vaše pyžamo, ve kterém jste bydlel posledních čtrnáct dnů ke své plné spokojenosti. Naposledy si z nostalgie pustíte ráno televizi a při reportáží z Hradu a následně oranžového mejdanu z plynojemu si s úlevou uvědomíte, že je dobře, že vaše smrtelná choroba je léčitelná na rozdíl od nevyléčitelných duševních chorob komiků na obrazovce, kteří se tváří tak zdravě a sebejistě. Vítám se zpátky do reality. Petr Liška Školy si rozdělí 160 milionů Ředitelé mateřských a základních škol a školských zařízení (například SVČ) působících ve spádové oblasti města Rožnov pod Radhoštěm se v pondělí 4. března sešli na pravidelné poradě, jejímž hlavním bodem bylo seznámení s tzv. rozpočtem přímých výdajů na vzdělávání na rok Jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu, které na základě návrhu odboru školství městského úřadu přidělí Krajský úřad Zlínského kraje jednotlivým školám a školským zařízení našeho mikroregionu. Přidělená částka 160 milionů korun je určena na platy a odvody pedagogických i nepedagogických pracovníků všech 23 mateřských a základních škol a školských zařízení na Rožnovsku. Dále jsou v této částce zahrnuty také finanční prostředky na nákup učebnic a učebních pomůcek, uvedl vedoucí školského odboru rožnovského MěÚ Dušan Vrážel. (tg) Ochránci napočítali 11 vyder Každoroční zimní sčítání vyder proběhlo letos na třech místech v Orlických horách, Beskydech a na Šumavě v povodí Blanice. Sčítání vyder organizuje ve spolupráci s dalšími odborníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, v terénu se většinou při takové akci pohybuje 5-10 stopařů. Sčítání probíhá ve vybraných oblastech vždy na území o velikosti 10 x 10 km. V Beskydech v povodí Rožnovské Bečvy bylo zaznamenáno 7 dospělých a 4 mláďata. Letošní výsledky ukazují na nárůst početnosti. Před sedmi lety se ve sledovaném území vyskytoval počet na okraji populace, momentálně již je vydrami plně osídlen. Vydra však u nás stále neobývá svůj celý původní areál a její populace je pořád zranitelná, zejména kvůli narůstajícím kolizím s automobily a nelegálnímu lovu. (red) Za informace se platí Nový sazebník úhrad za poskytování informací schválili radní. Částky za jednotlivé sazby nákladů zůstaly stejné jako v roce Městský úřad je dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinen poskytovat požadované informace. Je ale také oprávněn požadovat za tuto činnost úhradu. A aby bylo možno tuto úhradu požadovat, musí mít město schválen sazebník zpoplatněných činností, uvedla starostka Markéta Blinková. V roce 2012 poskytoval Městský úřad třikrát informaci, která byla zpoplatněna. (tg)

7 Rožnov usiluje o umístění rychlé Zřízení výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. To je hlavní téma jednání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje. Realizovat by se mohla již v letošním roce. Město Rožnov a obce mikroregionu Rožnovsko v současné době hradí fungování Lékařské služby první pomoci (dále jen LSPP). Za tuto službu platíme z městských i obecních rozpočtů více než půl milionu korun ročně. Rychlá lékařská pomoc má sice výjezdové pracoviště s nepřetržitou službou na poliklinice v Rožnově, jedná se ale pouze o výjezdovou službu. Zřízení výjezdové základny zdravotnické záchranné služby přímo v Rožnově by tak v prvé řadě významně urychlilo časovou dostupnost této pomoci u případných pacientů, a také by obcím ušetřilo nemálo finančních prostředků. Navíc by byli také na základně k dispozici lékař a zdravotník záchranář, konstatoval místostarosta Rožnova Václav Mikušek, který zároveň zdůraznil, že zatímco LSPP je v provozu pouze o víkendech, rychlá lékařská pomoc by byla v provozu 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Zřízení výjezdového stanoviště bychom tedy velmi přivítali. Na druhou stranu ale prozatím nejsou vybrány vhodné lokality pro toto stanoviště. Zdravotní záchranná služba Zlínského kraje navrhuje umístění u Střední zemědělské a přírodovědné školy, kde kraj vlastní pozemky. Podle nás ale nejde o šťastné řešení, neboť výjezd záchranky by byl na ulici Pletařskou a následně na hlavní komunikaci I/35. Pletařská ulice je ale spojníkem mezi dvěma sídlišti a centrem města. Navíc se jedná o komunikaci se smíšeným provozem, kde nejsou chodníky, ale pohybuje se zde rožnovský prostor nezávislé noviny velké množství chodců a také dětí a mládeže, která míří do zdejší školní sportovní haly. Nabízíme krajské organizaci jiné varianty, například rekonstrukci objektu bývalé čajovny vedle internátu uvedené školy nebo vybudování stanice na pozemcích vedle Hotelu Horal. Zdravotní záchranná služba Zlínského kraje chce vybudovat vlastní výjezdové stanoviště, proto již dříve odmítli i nabídku využití prostor po LSPP v budově městské polikliniky. Pro kterou variantu se nakonec rozhodnou je ovšem zcela na jejich představitelích, uzavřel místostarosta Mikušek. (tg) Zdravý Rožnov ke Dni Země Pořadatel Zdravý Rožnov občanské sdružení, zahájil 9. března výukou pečení domácího chleba ve cvičné kuchyni ZŠ Videčská další ročník projektu Zdravý rok. Je potěšitelné, že o praktické ukázky zdravého vaření i pečení stoupá každým rokem zájem veřejnosti. Co se pečení chleba týká, je to pochopitelně zájem hlavně mladých žen a maminek. Následujícími dvěma akcemi se Zdravý Rožnov hlásí ke svému podílu na oslavách Dne Země. Je to už tradiční otevírání studánky v Mokrém na Dolních Pasekách v neděli 14. dubna. Sraz všech příznivců přírody je od 9 hodin u restaurace Písečná, odkud přecházíme do Mokrého přes vrch Chlacholov. Trasa je to nenáročná procházko- Přehled uzávěrek Rožnovského prostoru vá, takže je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory a širokou veřejnost. A není nic příkladnějšího, než ukázat svým dětem a vnukům, že je třeba okolí studánky v Mokrém ulevit od odpadků, aby se všichni cítili u studánky hezky. Další akcí je již VI. Ekologiáda. Je připravena na úterý 30. dubna od 9 hodin v městském parku. Je to znalostní soutěž pro tříčlenná družstva základních škol Mikroregionu Rožnovsko. Děti budou na deseti stanovištích řešit postupně otázky na téma: co umím rozpoznat v přírodě, jak můžu chránit a udržovat životní prostředí. Pro všechny soutěžící děti budou připraveny malé odměny. VI. Ekologiáda tak navazuje na předchozí ročníky soutěže o putovní keramickou Zeměkouli (z dílny o. s. Kamarád). Držitelem této ceny byla v roce 2008 ZŠ Pod Skalkou, 2009 ZŠ Videčská, 2010 opět ZŠ Pod Skalkou, 2011 ZŠ Záhumení. V loňském roce ji získali překvapivě žáci ZŠ Praktická. Jakkoli jde vždy o souhru celého týmu, nutno dodat, že většinu bodů pro toto družstvo získal Josef Zezulka, který má učitele přírody hlavně ve svém dědečkovi. Souboj bývá dosti napínavý, neboť každá, i vesnická škola, vybaví vždy své čtvrťáky a páťáky výbornými znalostmi z ekologie. Tato akce je připravena ve spolupráci se Svazem diabetiků. (zr) Měsíc vydání Uzávěrka Distribuce Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Září Říjen Listopad Prosinec Prosinec II

8 rožnovský prostor nezávislé noviny Čt až Ne Čt h Pá 5.4. Po 8.4. až St h Čt h Čt h St h Čt h Po 1.4. až St 3.4. Po 1.4. až St 3.4. Čt 4.4. až Ne 7.4. Čt 4.4. až Ne 7.4. Po 8.4. až St Čt až Ne Čt až Ne Ne Po až St Po až St Čt So až Ne So až Ne Po až St Po až St Čt Pá až Ne SVĚT V OBRAZECH Galerie Na Radnici - výstava fotografií Ing. Vladimíra Strakoše, CSc Klub cestovatelů: SEDMILETÁ CESTA STOPEM PO SVĚTĚ T klub - beseda a promítání OPOJENÍ HORŇÁCKEM T klub JEDEN SVĚT 2013 kino Panorama 15. ročník mezinárodního filmového festivalu o lidských právech PRINC BAJAJA kino Panorama - divadelní představení pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ BG STYL a hosté T klub - koncert bluegrassových kapel Divadlo Kalich NA MĚLČINĚ Společenský dům JIŘÍ ČERNÝ HUDBA KALIFORNSKÝCH HIPPIES T klub HOSTITEL MAMA MOCNÝ VLÁDCE OZ G. I. JOE: ODVETA JEDEN SVĚT 2013 Kino Panorama JACK A OBŘI BABOVŘESKY KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ h ŠMEJDI DÁVÁM TOMU ROK Filmový Klub: JMENUJI SE OLIVER TATE BABOVŘESKY PÁD BÍLÉHO DOMU SMRTELNÉ LŽI SCARY MOVIE 5 FK: TERAPIE LÁSKOU ZAMBEZIA Pá až Ne Po až St 1.5. Po až St 1.5. Út h St h Čt h Po h Út h Čt h St h St Čt h Pá h Ne h Út h St h St h Čt h Po 4.3. až Út Po 4.3. až Út Út 2.4. až So St 3.4. Pá h Po h Út h Kulturní přehled NEVĚDOMÍ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV ZÁHADA HORY MRTVÝCH JARNÍ VYCHÁZKA sraz na AN, nást.19. Čardášová princezna - zájezd do Ostravy na klasickou operetu, odjezd od AN Alternativní myšlení v léčbě duše i těla Měření glykémie klubovna Seniorcentra ZE ZAŠOVÉ sraz u altánku. Čaj o páté - taneční odpoledne v restauraci BRASSERIE Vzdělávání V3V zased. MěÚ Rožnov - Finanční gramotnost MANON Janíkova stodola VMP - divadelní soubor Gymnázia Železná lady - kino pro seniory, anglický film Zájezd do Krakova a Wieliczky odjezd od AN Čardášová princezna - zájezd do Ostravy na klasickou operetu, odjezd od AN NOVÁ TRASA sraz na vlak. nádr. Nákupní zájezd do Polského Těšína odjezd od AN, Právní poradna JUDr. Milana Matuly kancelář KS Přátelské posezení s jubilanty DEDETART PHOTOGRAPHY chodby knihovny - výstava fotografií Vladimíra Jaromíra Horáka FRAKTÁLY Podkroví knihovny - výstava Lubomíra Stavinohy I TY MŮŽEŠ ZACHRÁNIT PLANETU oddělení pro děti a mládež - vědomostní soutěž SLEČNY BARBORY BARONOVÉ Podkroví knihovny 10. NOC S ANDERSENEM celá knihovna - pro děti od 1. do 4. třídy SVAZ DIABETIKŮ Podkroví knihovny VU3V: činská medicína Studovna St h Čt Po h Út Čt Út h Čt h So až Po h So So St 3.4. až Pá 3.5. Čt 4.4. Pá h So h Pá h So až Ne Po až Út Po h Po h Čt Pá h Pá h Pá h Ne h Po h S-KLUB podkroví knihovny POETIKA FRANCOUZSKÝCH ŠANSONŮ podkroví knihovny MĚSTO V MÉ PAMĚTI podkroví knihovny ŽIVOTNÍ STYL PRO NAŠI BUDOUCNOST A ZDRAVÍ podkroví knihovny SBIRANIKO podkroví knihovny VU3V: činská medicína Studovna HUDEBNÍ POKOJÍČEK podkroví knihovny - tentokráte akordeonový Velikonoce na Valašsku VMP, Dřevěné městečko - program na POLAJKA JE NEJEN VMP Janíkova stodola - jubilejní koncert Regionální přehlídka VMP, Dřevěné městečko - regionální přehlídka dětských valašských souborů Putování Cyrila a Metoděje - výstava výtvarných prací dětí a mládeže z MR Rožnovsko, vernisáž: St v h Filatelisté zvou veřejnost Kurz pletení z pedigového proutí Za Jarním Javorníkem ČSAD Rožnov p.r. VII. zasedání Rožnov. parlamentu Výuka tanečních stylů - v sobotu 13:30 DANCE HALL S TESS, 15:15 HIP HOP se SANCHEZEM Jarní úklid řeky Bečvy Bučiský most od 8.00 Kurz háčkovaná šála Odpolední keramické tvoření Filatelisté zvou veřejnost Kurz pletení z pedigového proutí Rožnovský slavíček Spol. dům Rožnov Pohádkový pátek: Dopravní příběh Burza filatelistů MěÚ Rožnov p.r. - vyhlášení výtvarné soutěže Co by se mi líbilo na poštovních známkách? Odpolední keramické tvoření Čt 4.4. Pá 5.4. So Po h Po 8.4. St Čt Pá h Po Út St Čt Pá až Ne Po h Po St Čt Pá Po Út DIKŠA DEEKSHA - meditace: Barbora Šebečková, Petr Vlček VĚDOMÍ ČASU - přednáška: Petr Václavek RODINNÉ KONSTELACE - workshop: Anna Zámišková TAI CHI CHUAN,QI GONG - relaxační a zdravotní cvičení: Monika Kašparová VNITŘNÍ DÍTĚ volné pokračování - přednáška: Martin Kola ARTETERAPIE: AUTOMATICKÁ KRESBA - workshop, Mgr. M. Fojtíková Kopáčková ENERGETIZAČNÍ SÚFIJSKÉ CVIČENÍ A MEDITACE - cvičení, meditace: D. Svoboda POHYBY DUŠE, SYSTEMICKÉ KONSTELACE - workshop: Petr Vlček MEDITAČNÍ SKUPINY MATKA MEERA - meditace: Věra Nosková JAK BÝT ODOLNÝ VŮČI STRESU - přednáška: MUDr. M. Kučera DIKŠA DEEKSHA - meditace: Barbora Šebečková, Petr Vlček PLOCHÉ NOHY, BOLESTI... A JAK DÁL? - přednáška s besedou, ukázka: Mgr. Jana Říhová VĚDOMÁ SI SAMA SEBE - kurz: Kateřina Lívia Rajs TAI CHI CHUAN,QI GONG - relaxační a zdravotní cvičení KDYŽ JARO ZAŤUKÁ: CHCEME NĚCO MĚNIT A PROČ? - beseda, vizualizace, meditace: František Mazura BAVÍ VAS VÍC VINA, NEBO SVOBODA? - přednáška: R. Telváková ÚPLŇKOVÝ ÓM HEALING - meditace: David Svoboda LÉČIVÉ ROSTLINY - přednáška: Ing. Koudelová ŽENSKÝ SUMMIT, POSVÁTNÉ ŽENSKÉ CYKLY - promítání filmu, povídání: Evženie Dudíková-Buksová, DIKŠA DEEKSHA - meditace So Světlem srdce h s plejádskými energiemi Rožnov p. R., ZŠ 5. května Pá 1.3. až Út Obrazy Jindřiška Růžičková prodejna Nábytek Kramolišovi

9 Projekt Jurkovičovy rozhledny na Karlově kopci nebude stát původně plánovaných 12,2 milionu. Rožnovu hrozí, že část dotace za pochybení při zadávacím řízení neobdrží. Navíc nevypadá příliš reálně, že by tuto případnou sankci vymohlo město na společnosti, která za něj výběrové řízení organizovala. Podle úplně nejčernějšího scénáře by mohlo dojít i na vrácení celé dotace a navíc na úhradu sankce ve výši více než osmi milionů korun. Jurkovičově rozhledně se zejména opoziční zastupitelé věnují takřka na každém svém zasedání. Ani březen nebyl v tomto ohledu výjimkou. Téma otevřela Libuše Rousová (SNK ED), která se dotazovala, zdali je pravdou, že existuje rozhodnutí o pozastavení dotace a jestli město podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad. Město mělo z dotací ROP proplaceno na konci roku necelých pět milionů. Dotace má přitom činit 8,4 milionů. O tom, jestli město obdrží celou částku, rozhoduje Výbor Regionální rady. Další proplacení dotace bylo prozatím zastaveno. Regionální rada má s poplacením dotace problém O pozastavení rozhodl Úřad regionální rady, který přitom vycházel z rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž, který městu udělil správní pokutu 50 tisíc korun na sklonku loňského roku. ÚOHS tehdy pokutu odůvodnil tím, že postup zadavatele mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. V zadávací dokumentaci totiž nebyla stanovena kvalifikační kritéria, což mohlo řadu uchazečů o zakázku odradit. V době přípravy této zadávací dokumentace docházelo ke změně či novelizaci zákona o veřejných zakázkách, kdy v době přípravy byl v platnosti paragraf o kvalifikačních předpokladech, který v době schválení zadávací dokumentace Radou města již neplatil. Došlo tedy k časovému nesouladu a nebylo tam přímo uvedeno paragrafované znění s odkazem na kvalifikační předpoklady, vysvětloval, jak město argumentovalo v rozkladu proti rozhodnutí Úřadu Regionální rady Ivo Marcin, vedoucí odboru rozvoje. Podle něj se ale i přesto o zakázku zajímalo 14 firem, což je údajně reálné číslo. Úřadu Regionální rady se ale kromě toho nelíbí ani skutečnost, že město z deseti uchazečů, kteří nakonec podali nabídku, vyloučilo pro nesplnění podmínek hned sedm z nich. Město mělo v tomto případě požádat tyto uchazeče o dodatečné dodání požadovaných dokumentů. My jsme argumentovali tím, že zákon nám neumožňoval v rámci rovného přístupu dále od těchto sedmi vyloučených žádat dodatečné doložení dokumentů nabídky. Úřad Regionální rady vzal naše připomínky víceméně v potaz, prozatím ale rozhodnutí ponechal na Výboru Regionální rady. Nicméně navrhuje maximální možnou sankci 2,7 milionů korun, uvedl Marcin. Justitia hraje mrtvého brouka Vedení města by v případě, že by Výbor Regionální rady udělil městu sankci, přeúčtovalo částku společnosti Justitia s.r.o., které výběrové řízení organizovala a administrovala. Jenže Justitia zatím neuhradila ani jednu pokutu, kterou ji město přeúčtovalo (dvě se týkaly rozhledny, dvě projektu na Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou) v celkové hodnotě 180 tisíc korun. Koresponduje to s názorem, který jednatel společnosti Vlastimil Křesálek vyjevil už loni, kdy jakákoli pochybení odmítnul. Je tak velmi pravděpodobné, že celá kauza skončí u soudu. My máme nějakou dotaci, která je pozastavena a v případě, že budete žalovat Justitii za náhradu škody pohybující se zřejmě v milionech, předpokládám, že jako s.r.o. vyhlásí bankrot a dostaneme maximálně sto tisíc, upozornil Karel Gardaš (Zdravý Rožnov) na skutečnost, že Justitia disponuje jen tímto základním kapitálem. Starostka Markéta Blinková (ODS) doufá, že společnost je pro tyto případy pojištěná. Hradil: policie má důkaz o manipulaci S ještě zásadnější informací přišel bývalý zastupitel Tomáš Hradil (VV). Jak uvedl, vyslýchala jej v souvislosti s Jurkovičovou rozhlednou policie. Policie má nezvratný důkaz o tom, rožnovský prostor nezávislé noviny Jurkovičova rozhledna se městu zřejmě ještě prodraží že výběrové řízení na dodavatele stavby Jurkovičovy rozhledny bylo zmanipulováno, předeslal Hradil a nabídl i další možný scénář: Podle právní kanceláře, se kterou spolupracuji, hrozí městu vrácení celé dotace z EU, nejenom ona avizovaná pokuta 2,7 milionu, ale bohužel nám hrozí penále ve výši dalších více než 8 milionů. To je dohromady 16 milionů korun, které nám budou v letošním rozpočtu velmi pravděpodobně chybět. Hradil rovněž zopakoval svou tezi, že společnost Justitia s.r.o. je bílým koněm, který má v případě odhalení nekalých praktik nést veškerou zodpovědnost. Město postupuje podle některých vždycky špatně. Ať už si vybírá samo, nebo si vybere toho, kdo bude vybírat. Vždycky dochází k tomu, že je zakázka považována za netransparentně vedenou. Tady jsme postupovali v souladu se zákonem a bohužel jsme byli nuceni vybrat firmu, která podala nejnižší nabídku, bránila se starostka. Řečnickou otázku položil v této souvislosti i Ivo Jelínek (SNK ED): Nemáte obavu z toho, že firma Justitia prozradí, kdo jim určoval, jaká firma má vyhrát? Nemáte obavu, že se budou tímto způsobem bránit? Sama za sebe mohu říct, že s panem Křesálkem jsem se potkala poprvé vloni. Nezapůsobil na mě dobrým dojmem, uzavřela debatu Blinková. (lum) Veselá Kdo by se nechtěl alespoň na chvíli octnout v Ráji? Uprostřed obce Veselá (až do roku 1985 samostatné, dnes místní část obce Zašová), rozkládající se ve strmém svahu na levém břehu řeky Rožnovské Bečvy, je rozcestí, kde se už několik set let říká V Ráji. Vzniklo také Občanské sdružení Ráj, které při příležitosti 5. výročí svého založení uspořádalo sraz veselských rodáků. Kromě slavnostní mše v kostele sv. Martina a posvěcení praporu Občanského sdružení, odhalili také na Rozcestí Ráj sochu Valacha Strážce Ráje jehož autorem je Adolf Kreisel. Ve Veselé působí dětský folklorní soubor Rájek, mají kapelu Rajanku, vydávají zpravodaj Veselský ráj. Vůbec si nepřipadají jako zapadlí vlastenci a veškerou činnost podřizují tomu, aby se jim žilo dobře a spokojeně. Dokonce mají i svou hymnu: Kopce, vrchy k nebi blíž / bystrý potok zurčí níž / Staletí tu krásu známe / místo rájem nazýváme. Ve Veselé už mají Ráj na zemi. Foto: R. Sobotka Nejstarší zpráva o Veselé je z roku Původ dědiny je připisován zbojníkům, kteří měli u dolního konce vesnice na kopci Hradišti svůj hrad Veselou. Po jeho rozboření vojskem převzala obec od hradu název Veselá. Kostel, zasvěcený sv. Martinovi, je zmíněn roku Po staletích už byl velmi sešlý, proto byl roku 1820 postaven zděný. Při 190. výročí posvěcení byl Veselský kostelíček sv. Martina, kolem kterého roste podle jedné písničky hustý les, ke dni 3. září 2011 renovován a jeho okolí upraveno. U kostela je hřbitov. Tady v neoznačeném hrobě našel místo posledního odpočinku politik Alois Mikyška ( ), poslanec zemského a později říšského sněmu, také starosta Valašského Meziříčí. Po úpadku občanské záložny, kterou založil a jejíž krach v roce 1903 tragicky postihl velkou část Valašska, se Mikyška zastřelil. Aby jeho hrob rozezlení lidé nezneuctili, nebyl označen a tak je tomu dodnes. Po roce 1960 si veselští občané postavili kulturní dům, požární zbrojnici, hřiště na házenou, mateřskou školu a prodejnu potravin. Sloučením se Zašovou v roce 1985 byla Veselá určena jako zániková a s vyloučením další výstavby se zvolna vylidňovala. Situace se změnila až po roce 1989, kromě nové výstavby byla provedena rekonstrukce vodovodu a regulace potoka. V současné době má Veselá, jako místní část Zašové, cca 450 obyvatel a 115 domů. (sb) 9

10 rožnovský prostor nezávislé noviny Děti ze ZUŠ putovaly z pohádky do pohádky Děti v roli diváků i účinkujících, takový je koncept koncertů pro školy a školky, které připravuje Základní umělecká škola dvakrát ročně. Letošní jarní série šesti vystoupení pro nejmenší byla inspirována melodiemi z pohádek. Již čtvrtým rokem programy koncertů připravuje paní učitelka Martina Šrámková. Vždy na jiné téma, ale pokaždé na vysoké umělecké úrovni o čemž svědčí veliký zájem ze strany základních a mateřských škol a stovky nadšených dětí. V pohádkových rolích se představili žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. Programy se připravují přibližně dva měsíce dopředu a probíhají v dopoledních hodinách v průběhu tří dnů, což je organizačně velmi náročné, ale výsledek stojí za to! Nedílnou součástí koncertů bývá tematická výzdoba sálu, na které se podílí svými obrázky a spoustou rekvizit žáci ze ZŠ Horní Bečva a žáci výtvarného oboru ZUŠ. V programu Z pohádky do pohádky zaznělo 18 melodií a písní. Děti mateřských a základních škol si mohly poslechnout melodie z pohádek Princezna ze mlejna v podání klarinetu s doprovodem klavíru, Výprava za krásným rozhledem na vrch Helštýn Pro jarní turistiku, kdy na severních svazích hor se ještě drží poslední sníh, můžeme zvolit nenáročný výlet na 385 m vysoké nepřehlédnutelné návrší Helštýn, které se nachází severovýchodně od Valašského Meziříčí a západně od obce Krhová. Uprostřed kruhu lip (ty nejmohutnější mají obvod kmenů od 310 cm do 600 cm a jsou od roku 2004 prohlášeny za památné stromy), je asi 8 m vysoká kamenná mohyla, vybudovaná v roce 1948 jako památník obětem první a druhé světové války. Na okraji kruhu je vybudována nízká zídka. Z tohoto vyvýšeného místa je výhled na město Valašské Meziříčí, Vsetínské a Hostýnské vrchy, opačným směrem pak na Jehličnou, Hrachovec a celou Rožnovskou brázdu, lemovanou za Rožnovem hřebeny horského masivu Moravskoslezských Beskyd. K místu sice nevede značená turistická cesta, ale je poměrně snadno dostupné pěšky, případně i automobilem přístupovou cestou lemovanou stromořadím. Místo se původně nazývalo U kaštýla, od počátku 19. stol. pro krásný rozhled je nazváno Helštýn (Hellstein), či Belvedere. Podle názvu Kaštýl zřejmě zde ve středo- 10 Hudební doprovod nabídl zajímavá aranžmá známých pohádkových hitů. Foto: ZUŠ z filmu S tebou mě baví svět v podání dvou trumpet, elektrické kytary a kláves. Také zazněly písně z pohádky At žijí duchové v provedení dětského sborečku, který v dalších písních jako Statistika nuda je nebo Dělání doprovodila kapela složená z klarinetu, akordeonu, houslí, kontrabasu, klavíru a bicích. Některé muzikanty doprovodil i literárně-dramatický obor malou scénkou a na reprodukovanou hudbu z pohádek Saxana a Co takhle svatba princi zatancoval i taneční obor. Program Z kamenné zídky na vrchu Helštýn je neopakovatelný výhled na Rožnovskou brázdu s hřebeny Beskyd na obzoru. Foto: R. Sobotka byl tematicky, instrumentálně a pěvecky velmi rozmanitý, což upoutalo pozornost malých diváků na celých 50 minut. Celý program slovem provázela paní učitelka Martina Šrámková. Nejen malí posluchači, ale i paní učitelky, poděkovali všem účinkujícím velkým potleskem a mnohdy si i písně z pohádek společně zazpívali. Touto nenásilnou formou se také seznámili s mnoha klasickými nástroji, různými uměleckými obory a možnostmi, které rožnovská ZUŠ nabízí. (zuš) věku stával hrádek krasenského statku, nebo vojenská pevnůstka (hlídkové stanoviště). V místě byly učiněny také archeologické nálezy. Nacházelo se zde i pravěké sídlo lovců, byly nalezeny hroby s popelnicemi z let 500 až 200 př. n. l., nádoby v žárových hrobech, keramika, perličky, náramky, kroužky, část oštěpu a bronzový náramek. Výstup na Helštýn lze spojit s návštěvou kulturních památek města Valašského Meziříčí, které bylo až do poloviny 20. století přirozeným centrem Valašska. Město, nejstarší zmínka o něm pochází z roku 1297, bylo pro svou kulturu nazýváno Valašské Athény. Rozvíjely se zde nejen živnosti a průmysl, ale také školy (zmínky o učitelích pocházejí z první poloviny 16. století), z nichž největšího věhlasu dosáhla Státní odborná škola pro zpracování dřeva z roku 1874, kterou prošla řada významných umělců. Muzejní společnost byla založena roku Na území města se také nachází řada významných památek. Je zde gobelínová výroba, Zámek Žerotínů a zámek Kinských. Také filiální, částečně roubený kostel sv. Trojice z konce 16. století. Někdejší krásenská radnice z roku 1580 dnes slouží jako městská knihovna. V roce 1924 došlo ke spojení do té doby samostatných měst Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou. Z rodáků to jsou malíři Josef Brož ( ), Augustin Mervart ( ), Jožka Baruch ( ), Alois Schneiderka ( ), spisovatel Metoděj Jahn ( ), Milan Jariš ( ), herec František Hanus ( ). Turisticky lze výpravu zajímavého místa na Helštýn propojit po žlutém značení přes Krhovou, Jehličnou a Kulíšek s výstupem na hřeben Veřovických vrchů, který nabízí nenáročnou turistiku s řadou zajímavých míst s pěknými výhledy do širokého okolí. (sb) Začíná bloková očista V úterý 2. dubna začne v Rožnově každoroční jarní bloková očista. Trvat bude téměř měsíc poslední ulice by měly být uklizeny do Očistu čeká více než 96 km silnic, 51,5 km chodníků, 55 tis. m 2 zpevněných ploch (parkovišť) a 55 běžných metrů schodů. Zametací stroje se postarají o úklid více než 850 tun posypového materiálu a téměř 80 tun soli, kterou město vysypalo na komunikace v průběhu letošní zimy. Očista bude probíhat denně od 6 do 17 hodin. Prosíme vlastníky vozidel, aby se svými vozy vyklidili parkoviště a jednotlivá stání v daném termínu a tím umožnění bezproblémové očisty, požádal motoristy Pavel Solanský z odboru správy majetku. Neukázněné řidiče, kteří nebudou toto dopravní značení respektovat, bude upozorňovat městská policie. (tg) Zastupitelé schválili rozpočtové opatření Celkové změny ve výdajích a příjmech města byly schváleny ve výši 515 tisíc korun. Příjmy města vzrostly především o dotaci na volby prezidenta republiky a upřesněna byla také výše příspěvku na výkon státní správy pro rok Výdajová část rozpočtu města se mění především stanovením přesné částky na prezidentské volby a také požadavkem na zpracování projektové dokumentace pro projekty turistického značení, opravy mostu v místní části Bučiska, realizace zahrad a hřišť v přírodním stylu u mateřských škol, vybudování dopravního hřiště u ZŠ Pod Skalkou, veřejného osvětlení na Láni. Další změnou ve výdajové části rozpočtu pak jsou investice přecházející z roku 2012 a mimořádná oprava stropu budovy Stefanium rožnovského MěÚ. (tg) Iskérka realizuje další projekt Lidé pohybující se v oblasti poskytování sociálních služeb, pracovníci Iskérky a především holandští experti se ve středu 27. února sešli v budově sociálního centra denních aktivit Iskérka, aby se zúčastnili pracovního workshopu organizovaného v rámci pilotního projektu S uživateli sociálních služeb a nizozemskou expertízou k systémovým změnám. Účastníci byli seznámeni s příklady dobré praxe sociálního bydlení z Nizozemska nebo s tím, jak funguje v praxi bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (nejen pro osoby s duševním onemocněním / zdravotním postižením, ale i studenty, seniory, osoby bez přístřeší). Konkrétně jejich výstavba, pronájem, prodej bytů, inovativní projekty, kombinace sociálního a komerčního hlediska. (tg)

11 Zastupitelé schvalovali granty, v sociální oblasti chybí systém Tři miliony čtyři sta pět tisíc korun rozdělili zastupitelé mezi žadatele o finanční podporu z grantového systému města. Původní celková částka ve čtyřech vyhlášených oblastech (kultura, sport, sociální oblast, životní prostředí) 3,58 mil. zůstala nedočerpaná - v oblasti kultury o 146 tisíc a v oblasti životního prostředí o 28 tisíc. Zájemci o finanční podporu v těchto dvou oblastech tak mohli mimořádně žádat o dotaci ve druhém kole grantů. Zastupitelé se shodli, že sociální oblast potřebuje systemizovat. Grantové komise pro jednotlivé oblasti posuzovaly předložené žádosti o poskytnutí grantu ve dvou kolech (s výjimkou grantové komise pro životní prostředí, která předložené projekty posuzovala jen v jednom kole). Na první kola jednání komisí byli pozváni žadatelé s grantovým požadavkem vyšším než ,- Kč k prezentaci svých projektů v souladu s článkem V. Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm, popsala postup schvalování projektů starostka Rožnova Markéta Blinková. V oblasti kultury a životního prostředí nebyly vyčerpány všechny alokované finanční prostředky. Zastupitelé města tak mimořádně schválili vyhlášení druhého kola podávání žádostí o finanční podporu z grantového systému města. Mimořádnou pozornost v rozpravě věnovali zastupitelé sociální oblasti. Sociální oblast na mě působí tak, že nám chybí koncepce. Je tam spousta organizací, o kterých nic nevím a domnívám se, že mnoho zastupitelů je na tom úplně stejně. Nemám nic proti tomu, aby občanská sdružení vyvíjela bohulibou činnost, ale rozdělujeme peníze pel-mel, chybí systém. Psí útulek čeká na zájemce o čtyřnohé miláčky Zhruba třicítka psů různých ras je umístěna v rožnovském psím útulku. Zájemci o čtyřnohé miláčky si mohou psa vybrat kromě pondělí denně od čtrnácti do sedmnácti hodin. Útulek je místo, kam se dostanou psi, kteří nemají žádného majitele. Někteří se dlouho toulali po ulicích, jiné majitel odvrhl nebo zemřel. U některých jedinců není žádný problém se socializací, protože nemají důvod lidem nedůvěřovat, u některých ale může chvíli trvat, než si na nového majitele zvyknou. V naprosté většině ale případní noví majitelé získají společníka, který bude vděčný za to, že má domov. V rožnovském útulku se momentálně nachází 30 psů různých ras, velikostí i povahových vlastností. Provozovatel útulku nebo přítomný ošetřovatel vždy rád poradí a doporučí vhodného psa podle požadavků i dispozic zájemce. Při odběru zaplatí budoucí majitel psa pouze částku za naočkování. Navíc jsou pak majitelé po dobu jednoho roku zproštěni povinnosti platit poplatek za psa, vypočítala Lenka Němcová z rožnovského MěÚ. Další z variant, jak se alespoň částečně postarat o psy z útulku je možnost vypůjčit si některého psa v průběhu provozní doby na procházku. V tomto případě psa vyvede a předá zájemcům ošetřovatel. Dětem mladším 18 let bude pes vydán na procházku pouze v doprovodu dospělé osoby. V okolí útulku je velmi pěkné prostředí pro vycházky. Zabavit se může celá rodina a odměnou bude nový psí kamarád, doplnila Lenka Němcová. V roce 2012 bylo do útulku předáno 38 psů. 19 se podařilo najít nový domov. Průměrně bylo v loňském roce v útulku 23 psů. Provozní doba útulku je v letním čase (tedy do 31. října) út ne 14:00 17:00 hodin. (tg) Dubnová kulturní výročí Rožnovská spisovatelka Jožka Nejedlá (Fassmannová Střechová) zemřela před sedmdesáti lety v Brně (narozena v Rožnově p. R.). Je autorkou půvabných povídek ze života Valachů na Rožnovsku (Humor z Valašska, Na valašských kotároch). K Valašsku si po celý život uchovala vřelý vztah. Její ostatky byly v září 2006 uloženy na Valašský Slavín. Hudební skladatel a sběratel lidových písní Jan Nepomuk Polášek se narodil před 140 lety ( Frenštát pod Radhoštěm Valašské Meziříčí). Kromě spisů o hu- dební teorii, výslovnosti, Popěvky, písničky a pořekadla složil na 152 hudebních děl, psal opery a napsal také klavírní skladbu Zpod Radhoště a symfoniettu Radhošť. Spolu s Arnoštem Kubešou vydal pětidílné Valašské pěsničky. Místem jeho posledního odpočinku je Valašský Slavín. Před 75 lety se narodil v Jasenné muzikant Jan Rokyta, znamenitý cimbalista u umělecký vedoucí muziky Technik v Ostravě. Až do své smrti ( ) působil jako hudební redaktor ostravského rozhlasu pro lidovou píseň. (sb) Jsem toho názoru, že musíme vědět, co je na území města opravdu nezbytně nutné, poznamenala Libuše Rousová (SNK ED). Přicházíte s křížkem po funuse. Jestliže se bavíme o tom, zdali dávat těm nebo těm, jestli jsou prospěšní ti nebo oni, to jsme měli diskutovat, když jsme jednali o grantových podmínkách. Ty máme postaveny určitým způsobem a kdo je splňuje, má bohužel nárok na to, aby něco dostal, zareagoval místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Předseda sociální komise Jaroslav Kučera (KSČM) uvedl, že počet subjektů, které chtějí v Rožnově poskytovat sociální služby, každým rokem narůstá. Už loni jsme se bavili o tom, že by bylo dobré, aby se v sociální komisi prosadil záměr na poptávku toho, co vlastně Rožnov potřebuje. A to by měl být takový základ k tomu, abychom Libuše Hložánková, povoláním učitelka, se narodila v Příboře počátkem minulého století za mocnářství Rakousko-Uherska, prožila dvě světové války, šest převratů, devět různých politických režimů, sedm měn, jednoho císaře a deset prezidentů. Od mládí jej naplňovali v grantových schématech. Pokud takový systém mít nebudeme, tak rozhodujeme ze zkušeností těch, kteří v sociálních službách dělají, přiznal Kučera. Řešení už se ale podle všeho rýsuje. S kolegy ze sociálních služeb zpracováváme jakýsi návrh dalšího postupu v priorizaci sociálních služeb a pravděpodobně na příštím zastupitelstvu předložíme návrh dalšího postupu, a to nejenom v rámci komunitního plánu, který už tady byl, ale uvažujeme i nad návrhem systémové podpory služeb. Věřím, že společně nalezneme schůdné řešení, prozradil Petr Jelínek (Strana zelených). Do grantového systému města přišlo v závěru roku 2012 celkem 80 projektů v celkovém objemu požadovaných financí 5,6 milionu korun. (tg, lum) Odešla paní Libuše Hložánková, poslední z věrné sokolské gardy Gustav Vrečka a Libuše Hložánková, poslední dva z věrné sokolské gardy v roce 2000 na 5. všesokolském sletu v Praze na čele slavnostního průvodu za župu Palackého. Foto: archiv Pomník J. N. Poláška na Valašském Slavíně. Foto: R. Sobotka rožnovský prostor nezávislé noviny žila v Rožnově. Znala dobře ThDr. Vladimíra Petřeka, který byl popraven Němci za pomoc vojákům československého výsadku, kteří uskutečnili atentát na říšského zastupujícího protektora v Čechách a na Moravě Reinharda Heydricha. Její rodiče se přátelili se sourozenci Jaroňkovými. Díky jí byl pro Rožnov objeven malíř Karel Solařík, který také maloval rožnovský porcelán. Měla krásné vzpomínky na Cyrila Macha, učitele ze Zákopčí, co všechno udělal pro děti i pro lidi. Jako členka Sokola cvičila na prvním Všesokolském sletu v roce 1932, pak ještě na třech dalších. Na pátém sletu v roce 2000 už necvičila, ale šla za župu Palackého na čele slavnostního průvodu. Po celý život ctila zásady Sokola tělem i duší. Vždy usměvavá a přátelská byla v Rožnově poslední z věrné sokolské gardy. Paní Libuše Hložánková zemřela ve věku 96 let. (sb) 11

12 rožnovský prostor nezávislé noviny Děti soutěžily v Moudré sovičce Ve dnech 11. a 12. března 2013 se ve Společenském domě uskutečnila tradiční vědomostní a přírodovědná soutěž pro žáky I. a II. stupně škol v Mikroregionu Rožnovsko s názvem Moudrá sovička Stejně jako i v minulých letech čekala na soutěžící spousta zajímavých disciplín, které měly za úkol prověřit vědomosti dětí, ale také jejich sportovní schopnosti nebo tvořivost. Mezi první disciplínu patřil vědomostní kvíz na PC, kde převažovaly slovní úlohy z matematiky, různé otázky z českého jazyka a otázky testující všeobecné znalosti dětí. Po této aktivitě následovala sportovní disciplína hod míčků na cíl, kdy měl každý z týmů 2 pokusy na trefu do otvorů v dřevěném stojanu. Na první pohled jednoduchý úkol se změnil ve sportovní klání a jen pár míčků se každému z týmů podařilo prohodit panelem na druhou stranu. Kdo má rád šifry nebo hlavolamy, měl by radost z další disciplíny, kdy měly děti plnit hravý obrázkový test plný různých zapeklitých zadání. V soutěži Moudrá sovička 2013 se vždy objeví nějaké otázky z přírody a tak na soutěžící čekalo tentokrát poznávání deseti obrázků jarních rostlin. Na plát- Redyk je putování ovcí po Karpatech Ojedinělý a zároveň jedinečný projekt Karpatský redyk transhumance 2013 zahájí putování oveček po karpatském horském oblouku míšaním ovec v rumunském městě Rotbav, region Brasov. Na podobě projektu, připravovaného od roku 2007, se významně podílel také PhDr. Jaroslav Štika, CSc. Putovní pastevectví, založené na sezónním vedení stád z nížinných pastvin na pastviny horské a zpět - transhumance, se v minulosti zasloužilo o osídlení Karpat a o vznik společné horské pastevecké kultury. Na děti čekala řada zajímavých disciplín. Foto: SVČ ně se objevil děvětsil bílý, orsej jarní nebo blatouch bahenní rostlina kvetoucí v blízkosti vod. Další aktivita měla za úkol prověřit u dětí znalost anglického jazyka. Pustil se jim rozhovor v angličtině na videu a soutěžící se měli pokusit tyto texty přeložit do češtiny. Poslední disciplína soutěžící pobavila, protože se jednalo o stavění co nejvyšší věže či stavby ze špaget. Kromě nich měli soutěžící k dispozici také kousek pásky, provázek, nůžky a jeden bonbón, který určoval název disciplíny marshmallow challenge. V průběhu čtyřměsíčního putování urazí stádo ovcí s přirozeným způsobem výpasu trávy a denní trasou 10 až 15 km z Rumunska přes Ukrajinu, Polsko, Slovensko a Českou republiku 1400 km. Poslední etapa, nazvaná na počest zesnulého předsedy Muzejního spolku Memoriál Slávka Štiky, ukončí velké putování 14. září 2013 ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem Redyku je mezinárodní setkání lidí žijících a pracujících v Karpatech, jejich integrace, možnost poznání kulturního bohatství První den akce se zúčastnilo celkem 8 škol z Mikroregionu Rožnovsko, kde na prvním místě skončila ZŠ Zubří, na druhém místě ZŠ Horní Bečva a na třetím ZŠ 5. května. Druhý den soutěžního klání ovládla mezi 5 přihlášenými školami ZŠ Videčská před ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Zubří. Chtěl bych moc poděkovat všem školám za účast v soutěži a těším se za organizátory ze Střediska volného času v Rožnově pod Radhoštěm na další ročník soutěže. Michal Šulgan obyvatel, bohatství unikátní přírody a způsobu vyváženého rozvoje horských terénů. Nezanedbatelným počinem tohoto projektu je i to, že po skončení Karpatského Redyku budou ovečky darovány obyvatelům nejchudších horských oblastí západní Ukrajiny. Organizátory Redyku jsou polské občanské sdružení Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne, Asociatia Transhumanta z Rumunska a Centrum Europejskiej Integracji z Ukrajiny. (sb) Nudu vyřešili popelnicí ve vitríně Za své vzala v sobotu 16. března o půl druhé ráno jedna ze skleněných vitrín na budově rožnovského kina. Když dva sedmnáctiletí chlapci procházeli okolo kina, popadli nedaleko stojící plechovou popelnici a hodili ji do skleněné výplně vitríny. Výtržníci se poté s klidem odebrali i s přihlížející dívkou směrem na ulici Meziříčská, kde byli zadrženi hlídkou městské policie. Bylo jim sděleno, že jejich výtržnost u kina byla zfilmována kamerovým systémem. Oba mladíci z Rožnova se poté ke svému jednání přiznali. Navíc se dechovými zkouškami zjistilo, že jsou oba pod vlivem alkoholu. Strážníci jim naměřili 0,79 a 0,74 promile. Celý případ si převezme správní orgán. Hochům hrozí pokuta do výše 2000 Kč a náhrada způsobené škody. (mp) Rožnov má stabilizované finance Přehled o předpokládaných příjmech a výdajích města na další čtyři roky projednali na svém březnovém zasedání členové zastupitelstva. Rozpočtový výhled na uvedené období byl nakonec schválen. Zpráva nezávislého experta na veřejné finance mimo jiné konstatuje, že rozpočty města jsou od roku 2011 s velmi dobrými výsledky, a že město v posledních letech výrazným způsobem zlepšilo svůj přístup k financování běžných výdajů a sáhlo k úsporám Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování města. Obsahuje souhrnné údaje o příjmech a výdajích a bude mít mimo jiné vazbu na aktualizaci strategického plánu města a přípravu akčního plánu rozvoje Rožnova. Rozpočtový výhled stanoví mimo jiné i finanční limity pro řešení investičních priorit města v jednotlivých letech a strategický plán bude řešit jejich naplnění konkrétními investičními akcemi, řekla starostka Markéta Blinková. (tg) 12

13 rožnovský prostor nezávislé noviny 13

14 rožnovský prostor nezávislé noviny Petrův zdar! Vyznání rybáře před zahájením sezóny 16. duben není nadarmo nazýván svátkem rybářů pstruhařů. Po dlouhých (pro zapálené pstruhaře předlouhých) víc jak pěti měsících se konečně pro ně otevřou pstruhové vody. A naše milovaná Bečva mezi ně, jak mnohým známo, patří. A jejich nástrahy konečně dopadnou na její hladinu. Potom už se dostaví zvýšená srdeční činnost z očekávání, dá-li se hladový pstruh tou umělou napodobeninou poraněné rybičky nebo vodního hmyzu oklamat. Ale ten první den sezony zpravidla nepatří k nejbohatším na úlovky! Z hor jde ještě studená sněhová voda a potravní aktivita ryb je utlumená, pstruzi neberou tak, jak se nám v divokých snech v noci před zahájením lovné sezóny zdálo. Zkušený pstruhař to ví a netrápí pstruží dorost právě vysazený do řeky z chovných potoků, ale vyhledává hlubší tůňky a úplavy, kde ten vytoužený pstruží veterán může být. Avšak půvab náhody často bývá v tom, že právě čerstvě vylíhlý rybář začátečník s rybolovnou technikou pod psa, zrovna uloví nejkrásnější rybu dne a je navždy ztracen. I nerybář slýchává stesky, že ryb není, že není co lovit. Ano, krize pstruhových revírů tu je a netýká se jen naší Bečvy. Příčin této krize je totiž celá řada a navíc často působí současně. Rybářské organizace se snaží, seč mohou zarybňovat lovný revír vysazováním pstruhů slovených zpravidla po dvou letech z chovných potoků, které předtím rybáři pečlivě vysadili pstružím plůdkem. Lovec sportovní rybář je omezen celou spoustou různých paragrafů rybářského řádu a tato omezení také zpravidla ctí, nechce-li rybářskou stráží přijít o povolenku. Jsou tu totiž ustanovení o nejmenší lovné míře pstruha i jejich počtu, o počtu docházek na lososovité ryby a v neposlední řadě také o zacházení s uloveným pstruhem. Nešetrné zacházení s rybou je potrestáno právě tak nekompromisně jako ponechání si podměrečného pstruha. Vidíte, oni to ti sportovní rybáři opravdu nemají zase až tak jednoduché! A i když počty ulovených pstruhů rok od roku klesají, přesto jich chytí rožnovští rybáři na naší Bečvě za sezonu vždy alespoň několik stovek, i když už ne tisíců jak před lety (807 ks v loňském roce, 3626 ks v roce 1989). Aby byla lovecká vášeň ukojena, doplňuje rybářský hospodář stavy pstruhů potočních pstruhem duhovým, sice naší nepůvodní rybou, která ale i na rybářově udici dokáže šťastnému lovci zvednout hladinu adrenalinu v krvi a rozbušit jeho srdce. Jsou rybáři, kteří ryby pouští, i když mají lovnou míru a mohli by si na nich doma pochutnat - prý proto, aby si je i druzí rybáři mohli Začal boj s výtluky ve městě zaseknout a s napětím zdolávat. Jen těžko tomuto přístupu bezvýhradně fandit! Ryba totiž neví, že ji rybář pustí, a tak vždy bojuje o život. Není potom divu, že stresovaná a přece jen poškozená ryba ne vždy přežije a predátor vydra, volavka, norek americký to s ní pak mají až moc snadné. Rybář není jen ten tichý blázen, jak o nás někteří lidé říkají, když nás vidí s udicí v ruce u řeky. Jen ten je rybář, který naplňuje rybářské právo. A to je: Ryby chovat, ryby chránit, ryby lovit. Všimněte si, že ten lov je V roce 2013 uspěl EKIS Rožnov v rámci programu podpory na poskytování bezplatného poradenství a konzultací EKIS. Poradenství je poskytováno v široké paletě problematiky od energetických úspor, zateplování, ekonomiky energetických úspor, programu Nová Zelená úsporám, přes obnovitelné zdroje energie až po průmyslovou energetiku. Díky podpoře MPO ČR se k nám může přijít každý poradit zdarma vždy v poradenské dny, tj. v pondělí a středu od 13,00 až na posledním místě. Je to spíše taková odměna za péči o rybářský revír a jeho rybí obsádku. Nedivte se pak, až na nábřeží zaslechnete čumila, jak pokřikuje na rybáře to otřepané Máš ručník a mýdlo?, že ten mu odpoví Nemám, ale mám s sebou seno. Když se rádoby vtipálek zeptá proč právě seno, odpoví mu rybář, že ho má pro toho osla, co se tak přiblble ptá. Takže: Popřejme rybářům za jejich péči o řeku a ryby v ní Petrův zdar! Jaromír Kudlák Bezplatné energetické poradenství pro veřejnost do 17,00 hodin. Po předchozí telefonické domluvě jsme schopni poskytovat poradenství i mimo tyto hodiny. Rovněž je možné využít formu elektronické pošty. Poradenské středisko EKIS najdete na adrese Náměstí míru 1268 (budova pošty vstup do Školicího střediska České pošty). Pokud se chcete poradit či zkonzultovat své problémy, neváhejte a navštivte nás. Provoz poradenského střediska zahajujeme 3. dubna (red) Provizorní opravy výtluků studenou obalovanou směsí byly v 10. týdnu provedeny v katastru Rožnov p. Radh, Tylovice, Hážovice. Stejně tak byly opraveny místní komunikace na ulicích Svazarmovská a Julia Fučíka. Opravy výtluků pomocí infrazářičového ohřevu, které jsou kvalitativně na vyšší úrovni než studená obalová směs, byly zahájeny na ul. 1. máje, uvedl Drahomír Janíček z rožnovského MěÚ. Na definitivní opravy standardním způsobem, tedy uložením teplé obalované asfaltové směsi do hlubších výtluků a tryskovým způsobem v případě méně hlubokých výtluků, si ale budou muset řidiči počkat až na teplejší počasí. Město Rožnov pod Radhoštěm má na starosti celkem 96 km silnic a 55 tis. m 2 zpevněných ploch (parkovišť). Na opravu komunikací má ve schváleném rozpočtu vyčleněnu částku 3,7 milionu korun, z toho na opravy výtluků a drobných poruch se počítá zhruba s půl milionem korun. Foto: T. Gross 14

15 Bezdomovci v centru města vadí Paláčkův mlýn s vybitými okny stojí nejen v blízkosti dětského hřiště, ale také centra města. Foto: L. Martinek Jeho historie se začala psát už pěti stoletími, kdy býval významnou stavbou. Dnes je z něj ruina, do které se stahují lidé bez domova. Protože ale budova stojí téměř v centru města, je to problém. Stěžují si obchodníci i zákazníci sousedních prodejen. Jenže zákon je v tomto případě krátký objekt vlastní soukromník a ten je povinen si jej zabezpečit. Řeč je o Paláčkově mlýnu na Čechově ulici. Již vzhledem k tomu, že dům stojí v bezprostřední blízkosti dětského hřiště, je dost zvláštní, že v takovém stavu v jakém je, nemá nikdo obavy, že se stane nějaký úraz např. pádem plechu ze střechy apod. Zrovna dnes mě jedna zákaznice v prodejně upozornila, že okýnkem z prodejny vidí močícího opilého muže u dveří toho domu Rožnov pod Radhoštěm Frenštátská 2683 Tel.: Pneuservis Geometrie Opravy Prodej autodílů Plnění klimatizací a zda je to běžné. Tyto a podobné dotazy dostávám od zákaznic poměrně často, upozornila redakci RP Lenka Tomanová, která v těsné blízkosti provozuje prodejnu s bižuterií a dodává: Chodí ke mně nakupovat převážně děti mladé dívky a občas říkají, že mají i strach, když vidí někoho opilého u předmětného domu. Mé stanovisko sdílí i poměrná většina obchodníků v okolí a maminky chodící s dětmi na dětské hřiště. Rožnovští strážníci o problému vědí, ale jejich možnosti jsou omezené. Bývalý Paláčkův mlýn je soukromý objekt, již několikrát opakovaně jsme upozorňovali majitele, aby objekt zabezpečil. Což taky učinil. Bohužel postupem času se vždy nějakým otvorem, oknem dostanou tito lidé bez domova dovnitř, sdělil ředitel Městské policie Daniel Vašut. Jestli ona dáma vidí z okna, jak některý z těchto lidí bez domova močí na veřejnosti, což může působit jako veřejné pohoršení (o veřejné pohoršení jde podle zákona tehdy, jestliže je jednání vykonáno před více než 2 přítomnými osobami), doporučuji oznámit toto veřejné pohoršení nejlépe na městskou policii, a to ihned. Je třeba ale brát na vědomí, že v takovém případě je nutné, aby oznamovatel v řízení o přestupku vystoupil i jako svědek. Což zase na druhou stranu velký počet osob odmítne, nabízí řešení Vašut. Majitele nemovitosti se nám nepodařilo zkontaktovat. Historie Paláčkova mlýna sahá Prostory Muzea Zubří na Petrohradu doslova praskaly ve švech při účasti více jak 150 návštěvníků na vernisáži neobyčejné a ojedinělé výstavy Vyšívání jehlou a dlátem, která se uskutečnila ve čtvrtek 21. března Na výstavě jsou ukázky prací vyšívaček tří generací jedné rodiny Františky Holišové, Milady Bělunkové a prozatím poslední v řadě Jany Juřicové, Nositelky tradice. V protikladu půvabné a jemné výšivce je výšivka dlátem řezbáře Ladislava Bělunka, jeho obdivuhodně detailně a precizně vypracovaná dřevořezba podle předlohy Alfonse Muchy. Výraz úžas se kterým návštěvník postojí před jednotlivými exponáty, není nijak nadnesený. Výstavu zasvěceně uvedla Marie Brandstettrová, připomněla historii zuberské výšivky i její současnost. Roku 1876 je uváděno, že se na Valašsku věnuje vyšívání přes 700 rožnovský prostor nezávislé noviny až do počátku 16. stol., kdy byl k jeho pohonu vybudován od horního splavu (tehdy panského jezu) derivační kanál (strouha). Mlýn čís. 154 na levém a pila čís. 155 na pravém břehu mlýnského náhonu byly původně majetkem společnosti Hraběte Rudolfa z Kinských, Michala Barabáše, Martina Billa a Leonarda Dresslera. Mlýn koupili Vincenc Paláček, mlynář v Bernaticích, a pan Eustach Paláček, poručík v Novém Jičíně, od paní Kamily Řihákové. Paláčkův mlýn byl v provozu ještě v polovině 20. stol. Po roce 2000 byl učiněn pokus o jeho oživení. Objekt je v současnosti devastován lidskými i přírodními živly. (lum, sb) Neobyčejná výstava v Zubří Vyšívání jehlou i dlátem žen, avšak jen o 20 let později se o vyšívání psalo už jako o zanikajícím, uvedla mimo jiné. Vystavené práce Jany Juřicové a Ladislava Bělunka jsou provedeny s nevídanou pečlivostí, která je pro oba sourozence typická. Nepochybuji, že jim oběma jejich tvorba přináší vnitřní potěšení, které s nimi na této výstavě můžeme sdílet a jejich dílo obdivovat. Výstavu připravila Muzejní rada a Odbor kultury města Zubří. Je to první výstava v tomto roce a takovou účast jsme tady ještě neměli, uvedla kurátorka. V Zubří si v tomto roce připomínají 150. výročí narození Marie Schobrové, která je úzce spojena se zuberskou výšivkou i se Zubřím. Chtějí ji připomínat i dalšími výstavami, a zároveň tak vzdát i poctu zuberským vyšívačkám. Výstava potrvá až do 21. dubna (sb) 15

16 rožnovský prostor nezávislé noviny Valašský muzejní a národopisný spolek po 112 letech Stanovy Muzejního spolku byly schváleny c. k. místodržitelstvím v Brně 17. května Ustavující valná hromada se konala v hotelu Elzer za účasti 22 osob. Zakladatelem Muzejního spolku je malíř a grafik Bohumír Jaroněk, který kolem sebe soustředil muže podobně smýšlející, kteří si uvědomili, že nový čas nenávratně mění ráz Valašska. Bezprostředním podnětem k založení Muzejního spolku byla snaha o záchranu památek lidové architektury v samotném Rožnově a v jeho okolí, záměr, který dal vzniknout Valašskému muzeu v přírodě. Nadějnou činnost prvních let existence spolku omezila první světová válka. Důsledkem bylo soustředění spolku na drobné sběratelství. Ale přece již v roce 1925 bylo velkou národopisnou slavností muzeum otevřeno. V následujících desetiletích nesmírným úsilím aktivních členů muzejního spolku záchrana památek nejen lidového stavitelství pokračovala a neustala ani v průběhu druhé světové války. Soumrak činnosti spolku nastal až po vydání zákona č.68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích, v jehož důsledku spolek roku 1952 zanikl. Po více než čtyřiceti letech byl z popudu PhDr. Jaroslava Štiky, CSc. nově založen jako občanské sdružení spolek shodného jména, tedy Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově pod Radhoštěm. Stalo se tak v lednu roku 1997 v Dřevěném městečku v hospodě Na posledním groši za účasti 70 přítomných, většinou z řad členů folklorních souborů a příznivců muzea. Předsedkyně muzejního spolku Mgr. Marie Brandstettrová. Foto: R. Sobotka Posláním nově vzniklého spolku je podpora odborných a kulturních aktivit jeho členů, které spojuje zájem o dějiny a kulturu regionu Valašsko, podpora aktivit Valašského muzea v přírodě a dalších činností směřujících k popularizaci města a kraje, jak je uvedeno v jeho stanovách. Po PhDr. J. Štikovi, CSc. zastává první volební období funkci předsedkyně spolku Mgr. Marie Brandstettrová, která jako etnografka pracovala ve Valašském muzeu v přírodě od března roku 1968 až do odchodu do důchodu, tedy plných 35 let. Jak jsou skromné cíle našeho spolku, tak jsou skromné i jeho možnosti. Žijeme z členských příspěvků a podpory Města Rožnova pod Radhoštěm, které na základě předloženého grantu na naši činnost přispívá. Pochopitelně nejméně jednou třetinou musíme náklady každého projektu sami pokrýt. Pokud zorganizujeme zájezd, a ten je vždy zaměřen na historické a muzejní cíle, náklady si hradí účastníci zplna, nanejvýš dorovnáme cenu vstupného. V současné době má spolek na 200 členů. Ročně připravujeme šest setkání, většinou v kongresovém sále Sušáku a zájem o přednesená témata nás těší. Loni byla velmi úspěšná beseda o staré rožnovské radnici i o Billově chalupě, na podzim měli členové příležitost nahlédnout do renovované budovy Jaroňkovy galerie. V předcházejícím roce se líbila společná prohlídka Valašské dědiny s výkladem, zaujala i návštěva konzervačních dílen muzea ve Frenštátě p.r. spojená s prohlídkou expozic frenštátského muzea. Plány spolku do dalších let se ubírají v duchu stanov - vzdělávací cíle, budování vztahu k městu, kraji a muzeu, také poznávání mnoha podob muzejní práce, která má svoje úskalí, ale přináší i radosti. Současný muzejní spolek působí při Valašském muzeu v přírodě, s muzeem spolupracuje, těší se jeho podpoře, ale na podobu muzea nemá spolek vliv. Valašský muzejní a národopisný spolek, budovatel a vlastník Valašského muzea v přírodě, zanikl rokem Sama jsem do spolku vstoupila až po nástupu do důchodu v roce 2002, abych přece jen zůstala poblíž svého životního chlebodárce. Letos, po třech letech působení ve funkci předsedkyně spolku, moje volební období končí. Jak dál bude Muzejní spolek pokračovat, budou členové rozhodovat ve volbě nového spolkového výboru a předsedy letos na podzim. Valašský muzejní a národopisný spolek stále ctí odkaz Bohumíra Jaroňka. Jeho slova z května 1928: Přeji Tobě, mé dílo, jemuž jsem věnoval mnoho šťastných i rmutných chvil svého života, aby vzkvétalo a bylo všemi milováno! A to je přání i členů našeho muzejního spolku, dodala současná předsedkyně muzejního spolku Mgr. Marie Brandstettrová. (sb) Rožnovský prostor měsíčník. Vydává Lukáš Martinek, Borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: , číslo registrace pod MK ČR E 20223, tel.: Spolupracovníci redakce: Richard Sobotka, Petr Liška, Vladimír Bartošek. Grafická úprava a sazba: Jakub Vémola. Články označené jako (pr) jsou placenou inzercí. Tiskne Grafia Nova s.r.o. Zdarma do všech schránek v Rožnově. V obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru na obecních úřadech a v prodejnách. Náklad 7300 ks. 16

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 2011 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH rok 211 15. 7. 3. 7. 211 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 263, 753 1 Hranice Kontakt: tel.: (+42) 581 626 22

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 2015 29. 7. 3. 9. 2015 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 328, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017

Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017 Zápis č. 8 z jednání Komise pro místní část Mniší ze dne 6.září 2017 Místo konání: Klubovna KD v Mniší Členů komise: 9 Přítomno členů komise: 6 Zahájení jednání a organizační záležitosti 1. Zahájení: Schůzi

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 9. 12. 2015 Usnesení č. 145/15 ZM program 8. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 146/15 ZM složení návrhové komise a ověřovatele

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda Z á p i s č. 2/2009 Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 21. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 7 zapisovatel: Lenka Kučerová pozvaný host:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Přítomni. 26 členů zastupitelstva města (dle prezenční listiny) PROGRAM

Přítomni. 26 členů zastupitelstva města (dle prezenční listiny) PROGRAM Z Á P I S z ustavujícího zasedání zastupitelstva města, které se konalo v neděli 9. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2012 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33. KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33. KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 33 KONANÉ DNE 8.7.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání.

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání bude provedena na příštím veřejném zasedání. Z Á P I S z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.10.2013 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Iveta Kašparová,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více