Je to diskriminace učitelů základních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je to diskriminace učitelů základních škol"

Transkript

1 TÝDENÍK DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Do školy v pěti letech. Výhoda, nebo hazard?... 3 Zlatý Ámos Společné muzicírování s rodiči... 7 Je to diskriminace učitelů základních škol Učitelé základních škol berou v průměru o jeden až dva tisíce korun měsíčně méně než jejich kolegové ve středních školách. Je to diskriminace, tvrdí Růžena Šalomonová, předsedkyně krajské rady odborového svazu pracovníků školství Jihomoravského kraje. Přitom by k tomu neměl být žádný důvod. Učitelé jsou placeni podle stejných pravidel bez ohledu na to, zda učí v základní či střední škole. Tarifní tabulka i platové zařazení jsou stejné, věkové složení sborů velmi podobné. Rozdíly jsou v mimotarifních složkách platu. Jinými slovy, ve středních školách se vyplácejí daleko vyšší osobní příplatky. Proč na to střední školy mají, a základní ne? Ještě v roce 2003 byli učitelé základních škol zařazeni v nižší platové třídě než jejich kolegové ve středních školách. Avšak nyní, už pátý rok, je drtivá většina z nich shodně ve 12. platové třídě. Přesto rozdíly v jejich příjmech léta přetrvávají. A letos se pravděpodobně ještě zvýší. Nedošlo totiž k posílení tarifní části platů, ale veškeré zvýšení mzdových prostředků se promítlo pouze do nenárokových složek. A jak vyplývá už z názvu, nemá na ně nárok každý. Co je podle mého názoru špatně, je to, že kraje nižší úroveň nadtarifních složek platu pro učitele základních škol zakomponovaly přímo do svých normativů. Přitom ministerstvo školství mzdovou část republikového normativu pro základní vzdělávání zvýšilo ve srovnání s rokem 2007 o něco víc než středním školám. Problém je však v tom, že normativ pro žáky ve věku 6 až 14 let v sobě zahrnuje nejen prostředky na základní vzdělávání, ale i na školní družiny, základní umělecké školy, střediska Máš-li za nepřítele mravence, mysli si, že je to slon. Emílie KOSTRBOVÁ, Zlatý Ámos 2008 volného času a další mimoškolní aktivity. A o ty je mezi rodiči stále větší zájem. Například do základních uměleckých škol dnes chodí už 20 procent dětí. Ještě nedávno to nebyla ani polovina. Z hlediska financí dochází k nebezpečnému paradoxu počet žáků základních škol klesá, počet dětí, o něž se v době mimo vyučování starají nejrůznější školská zařízení, roste. A na to svým způsobem doplácejí učitelé v základních školách. Ministr školství by se měl buď zasadit o to, aby do regionálního školství proudilo více peněz, nebo jasně rodičům říci, že kvalitní trávení volného času svých dětí si zaplatí ze svého. A ne jen optimisticky očekávat, že platy se v průměru budou zvyšovat. Nedivím se, že učitelé základních škol, kteří učí stejně poctivě jako učitelé středních škol, se cítí být podvedeni. Karla TONDLOVÁ Krátce března Perspektivy učňovského školství byly hlavním tématem diskuzního fóra, které uspořádal pro poslance, představitele krajů, zástupce Unie zaměstnavatelských svazů, představitele ministerstva školství a členy odborového svazu pracovníků školství republikový výbor profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství. 31. března V Praze proběhla národní konference pro vysoké školy vzdělávající učitele Učitel v 21. století nové výzvy, nové požadavky. Její účastníci hledali odpovědi na otázky, jaké učitele potřebují naši žáci a studenti a jaké učitele potřebuje česká společnost. 1. dubna Ministr školství Ondřej Liška zahájil 15. ročník veletrhu Schola Nova. Pražský Veletržní palác hostí tento specializovaný veletrh do čtvrtka 3. dubna. 1. dubna Od tohoto data až do konce měsíce mohou studenti posledních ročníků středních škol psát písemné maturitní práce. Přesný termín určí ředitel školy. Turecké přísloví

2 2 Zápisník KSČM ofinancování Nedostatečné financování regionálního školství, to je podle KSČM hlavní problém v rezortu školství. Oproti loňsku byly výdaje na učebnice a učební pomůcky či na další vzdělávání učitelů sníženy o téměř 25 procent. Krajské úřady prostředky některým školám ještě snížily, a to oproti roku 2007 o 30 až 40 procent, upozornil odborný mluvčí KSČM pro školství Milan Bičík. Nedostatečné financování školství při míře inflace přes 7 procent vede podle něj k výraznému propadu reálných platů pracovníků školství. Komunisté také nesouhlasí se zrušením bezplatného pobytu v posledním ročníku mateřských škol. zls Projekty o holocaustu V základních a středních školách začíná v těchto dnech projekt Světlo paměti, který připomene holocaust. Asi 30 lektorů, zejména z řad křesťanů, vyškolilo Židovské muzeum. Lektoři mladým lidem povědí něco z teorie, děti však uslyší i životní příběhy. Každou besedu totiž navštíví člověk, který prošel některým z koncentračních táborů. Na projekt naváže cesta vybraných 80 studentů přímo do polské Osvětimi. čtk Stíhání zastaveno Státní zástupkyně Marie Bezděková podmíněně na zkušební dobu 18 měsíců zastavila trestní stíhání učitelky z Kladna, která údajně v základní škole souložila s žákem. Policie na začátku ledna obvinila učitelku z ohrožení mravní výchovy mládeže. Při studování spisu jsem shledala znaky ohrožení mravní výchovy mládeže, nepodařilo se však prokázat, že došlo k pohlavnímu styku, uvedla M. Bezděková. čtk Proti neonacismu Vzrůstající hrozbě neonacismu bude v příštích týdnech čelit nová informační kampaň obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni nazvaná NEOnácek Chcete ho? O nebezpečí neonacismu bude veřejnost informovat internetová stránka druhá větev projektu bude věnována školám, učitelům i studentům. Uvedl to Václav Zeman ze společnosti Člověk v tísni. čtk To víš, dřív bych ti vlepil jednu za ucho, ale nechci se dostat do konfliktu se zákonem! KRESBA: Milan KOCNÁNEK A co je to ta tetřeva? Učitelé jsou dnes k nespisovné češtině tolerantnější než v minulosti. Shodli se na tom sami pedagogové, kteří tvrdí, že dnešní žáci ovládají rodný jazyk hůře než předchozí generace. Kantoři přitom přiznávají, že ani oni sami už nehovoří tak spisovně, jako tomu bylo před lety. Ivana Pastyříková, která vyučuje češtinu na druhém stupni pražské Základní školy generála Františka Fajtla, soudí, že situace je čím dál tím horší udržet ve škole spisovnou češtinu je velmi obtížné. Snaží se, aby žáci mluvili spisovně alespoň v krátkých cvičeních a psali správně ve slohu. Kantorka je přesvědčena, že se dovednost žáků mluvit správně česky zhoršuje proto, že málo čtou. Špatnou gramatiku podle ní slyší také v televizi. Děti mají strašně omezenou slovní zásobu, říká. Když žáci měli při diktátu napsat větu, že na větvi seděli tetřevi, vyptávali se: A co je to ta tetřeva? S problémem, jak motivovat studenty k lepším výsledkům, se učitelé potýkají odnepaměti. V době, kdy je největším snem mnoha teenagerů stát se pomocí reality show bohatou celebritou, však tradiční domluvy žákům přestávají fungovat. Ve Spojených státech se proto objevuje nový, do značné míry kontroverzní trend, v jehož rámci se studentům základních a středních škol za dobré studijní výsledky platí. Podobně se již nějakou dobu experimentuje i v Británii, placení studentům za určitých podmínek vážně zvažuje i Austrálie. V Česku se ve státních školách zatím o ničem podobném neuvažuje. Ve Spojených státech stojí v čele experimentů s finančním odměňováním studentů Michael Bloomberg, starosta newyorské metropole, která má nejhustší síť státních Podobné zkušenosti má i učitelka Svatava Mazurová ze Slavkova u Brna. Znalosti školáků v češtině jsou podle ní velmi slabé. U žáka osmé třídy prý není výjimkou, když napíše kino s y nebo bydlet s i. Velký vliv na jejich jazyk mají sms zprávy a internet, řekla učitelka s tím, že děti například často nerozlišují velká a malá počáteční písmena. Učitelé podle ředitele Základní školy v Litomyšli na Svitavsku Pavla Jirsy jsou ale také tolerantnější než před lety. Nelpí tolik na spisovném jazyce, ovšem když žáci opakovaně používají nespisovné koncovky, opravují je. Podle Ireny Procházkové, která češtinu vyučuje na kroměřížském gymnáziu, dnes učitelé počítají s tím, že ve slohové práci bude i jazyk hovorový. Poměrně běžně dávají děti nespisovná slova do uvozovek, uvádí. čtk Platí žákům za výsledky škol v celých USA. Na asi 1200 státních školách zde studuje kolem mi lio nu studentů, což dává New Yorku prominentní pozici při určování nových trendů ve školství. Od září minulého roku se zde téměř 9000 žáků základních škol ve věku od devíti do 13 let zúčastňuje dvouletého experimentálního programu, podle kterého jsou odměňováni za studijní pokroky v matematice a v angličtině. Odměny mohou podle amerických médií dosáhnout až 500 dolarů (8000 Kč) na žáka ročně. Do podobného experimentu se v poslední době pustila více než desítka amerických států. Například v Georgii mohou školáci za účast na sobotních vzdělávacích seminářích získat lístky do kina, ale třeba i plazmovou televizi. čtk

3 Do školy v pěti letech. Výhoda, nebo hazard? Má dcera chodí od září do základní školy i přesto, že šest let měla teprve v prosinci. Byla jsem totiž přesvědčena, že je velmi šikovná, což také je, a proto jsme ji dali do školy s předstihem. Jenže umět číst, psát, počítat a být poměrně samostatná nestačí. Ve srovnání s dětmi, a to dokonce i s osmiletým chlapcem, se naše rozhodnutí neukázalo jako moc dobré. Dalšímu dítěti bych to již neudělala, napsala nám jedna maminka. Přesto se ministerstvo školství rozhodlo zapracovat do novely školského zákona i možnost přijmout do 1. ročníku základní školy dítě, které dosáhne věku šesti let do konce prvního ročníku. Doposud tuto možnost měly jen děti, které dovršily šesti let nejpozději v prosinci téhož roku. Jaké důvody vedly ministerstvo školství k této změně? Povinná školní docházka začíná u nás standardně v šesti letech, říká Kateřina Böhmová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT, a dodává: Dosud bylo možné také to, že pokud dítě dosáhlo šesti let v rozmezí září prosinec, mohlo začít s povinnou školní docházkou již od září daného kalendářního roku, jestliže bylo přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V novele zákona navrhujeme prodloužit období září prosinec až do června následujícího roku, a to pro výjimečné případy, kdy je dítě dostatečně duševně i fyzicky vyspělé bude se tedy jednat o výjimečně nadané děti, které navíc nemají žádný problém, například se sociálním začleněním, vztahy s vrstevníky apod. V případě dětí narozených od ledna do června (tedy dětí, jež v tomto období dosáhly šesti let), které by měly nastoupit předcházející září do školy, je povinně vyžadováno doporučující posouzení lékaře i školského poradenského zařízení. V extrémním případě by tedy mohlo do základní školy nastoupit dítě, kterému je v září pět let a dva měsíce. Při shodě všech okolností rozdíl mezi dětmi v téže třídě může dosáhnout v novém režimu o půl roku více: od 5 let a 2 měsíců do 8 let. Přitom je ale třeba uvést, že v obou krajnostech půjde o zcela výjimečné případy, takže běžně takového věkového rozdílu nebudou děti v jedné třídě dosahovat. Novela zákona se bude podle ministerstva týkat spíše jen jedinců, přesto jak se na ni dívají ředitelé škol? Helmut Harzer, ředitel Základní školy Ostrov, uvádí: Možnost přijmout nadané dítě, dříve než dosáhne šesti let věku, existuje v omezené míře již v současném znění školského zákona v paragrafu 36 a paragraf 17 dále umožňuje práci s talentovaným nebo výjimečně nadaným žákem v dostatečné míře. Úprava zákona se mi zdá zbytečná. Máme zaměřeno na... A pokud se týká praktického dopadu na práci učitele a klima ve třídě, nejsem zatím schopen říci, zda půjde jednoznačně o pozitivní, či negativní dopady. Vše je závislé nejen na stupni nadání daného žáka, ale také na schopnosti socializace v různorodém kolektivu, který nemusí a zřejmě také nebude intelektuálně uspokojovat nároky nadprůměrně inteligentního dítěte. Ze své praxe mohu uvést pouze jeden konkrétní případ, kdy nadaný žák s ohromujícími jazykovými a matematickými schopnostmi nebyl schopen akceptovat obecně platná pravidla společenského chování a stal se pro své průměrné spolužáky noční můrou. Místo aby pomáhal, využíval svých schopností k ponižování a šikaně spolužáků, přitom se nebyl schopen bez pomoci dospělých ani civilizovaně naobědvat. S rodiči nebylo možné rozumně komunikovat, neboť měli pocit, že škola FOTO: Alena TUČÍMOVÁ a spolužáci jsou tu pouze proto, aby dělali kulisu jeho exhibicím. Jeho názor, jak sám říká, se opírá o jedinou zkušenost, tudíž z ní nelze vyvozovat pravidlo. Zdůrazňuje však: Pojem školní zralost v sobě zahrnuje nejen schopnost se učit a zvládat školní osnovy, ale zejména míru sociální vyzrálosti a adaptability, a tu většinou děti mladší šesti let postrádají. Pokud ovšem nastoupí do první třídy dítě s široce rozvinutým intelektem a schopnostmi se jednoduše adaptovat na školní prostředí, pak by mělo být pro své spolužáky motivačním prvkem, který obohatí obě strany stejně. Kateřina Böhmová z ministerstva školství k atmosféře ve třídě dodává: K věkovým rozdílům mezi dětmi ve stejné třídě (což bývá někdy námitkou proti dřívějšímu nástupu do školy i proti možnosti odkladu školní docházky) lze uvést, že není podstatný věk dítěte, ale jeho fyzická a duševní vyspělost. Děti nejsou ve vývoji stejné, ale dosahují určité úrovně vyspělosti v různém věku. Jejich schopnosti se vyvíjejí zcela individuálně, takže čeho je jedno dítě schopno v pěti letech, jiné dosáhne až v šesti, sedmi nebo osmi. Rozrůznění při zahájení školní docházky do jisté míry lze tedy spíše vnímat jako pozitivní. Podle jejího názoru si dřívější nástup do školy pro výjimečně nadané děti vyžaduje praxe. Školy takový postup doporučují, rodiče 3 o něj v ojedinělých případech mají zájem, IPPP nemá námitek. Navíc, nejde o vynutitelný nárok, ale o výjimku posuzovanou ředitelem školy, uzavírá K. Böhmová. A na závěr názor na celou problematiku psycholožky Václavy Masákové, ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Praze. Můj názor se zajisté nesetká někde s pochopením. Ale nešestileté děti přesněji řečeno pětileté mohou sice vynikat v mnoha směrech a jejich nadání se dá s mírnou nepřesností poznat. Ale zdá se mi, že zatím jsou velkou většinou pedagogů a někdy i psychologů nadané děti ztotožňované s nadáním zejména ve směru kognitivních funkcí. A tak i diagnostika nadání v sobě spojuje řadu aspektů, včetně intenzity podnětů, kterých se dítěti dostává v průběhu života. Můžeme se tak setkat i s dítětem, které mělo precizní podnětnou výchovu a jehož výkon je výkonem dobře stimulovaného přirozeně chytrého, nebo chcete-li šikovného dítěte. Nadání k něčemu je ale přece jen jiná kategorie. Pokud by se uzákonila možnost školní docházky od pěti let, hrozí riziko, že se vývoj dětí může paradoxně zbrzdit v jiných oblastech jako je psychosociální a emoční zralost. Víme, že už nyní jsou tzv. nadané děti někdy komplikované bytůstky po osobnostní stránce a v případě dítěte v pěti letech je nutné počítat s charakteristikou prožívání pětiletého dítěte. Jsou na tohle učitelé připraveni a jsou připraveni na tenhle fakt i rodiče? Ve svých fantaziích si docela dobře dovedu představit v nadsázce malé génie, kterým dělá problém v budoucnu si koupit rohlík, zařadit se přirozeně do skupiny vrstevníků, někdy možná osamocené a nešťastné přes jejich schopnosti a dovednosti. Je řada možností, jak takovéhle děti rozvíjet i mimo školu, a ve škole potom třeba časem přeskočit ročník, když na to budou připravené, mít indivi duální výukový program tak, aby se ve škole nenudily. Krátce řečeno byla bych velmi obezřetná, než bych doporučila pětiletému dítěti navštěvovat běžnou školu. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Čtyři korunky putovaly do Bučovic Vyhrát přijeli do Prahy úplně všichni. Finalisté soutěže Zlatý Ámos i jejich žáci a studenti, kteří se sešli v pátek v pražském hotelu Olšanka, kde zabojovali o čtyři tituly Zlatý Ámos, Ámos Sympaťák, Ámos dětské poroty a Ámos média. Poprvé v patnáctileté historii soutěže se však stalo to, že všechny čtyři korunky získal jeden kantor, a to Emílie Kostrbová z gymnázia v Bučovicích. Ta, podpořena v klání celou třídou svých studentů, okouzlila úplně všechny a převzala od loňského Ámose Ivana Sedláka korunu a žezlo, které bude opatrovat po celý příští rok. Finalisté dali do páteční soutěže všechen svůj zápal, kantorský um, nadhled, charisma i smysl pro recesi a předvedli neuvěřitelné scénky, kdy neváhali spolu se svými studenty tančit hip hop (Jaroslav Cvrček), předvádět klauna (Martina Čiklová), stát se Sněhurkou (Jiří Honomichl), předvést své třeťáky s písničkami z Macha a Šebestové (Ivana Konrádová), vspříčit se jen tak na rukou (Zdeněk Lauschmann) či se vynořit z kotle lidojedů (Emílie Kostrbová). Předtím měli dvě minuty na to, aby si vzpomněli, jakou vtipnou poznámku napsali do žákovské knížky. Například Z. Lauschmann uvedl: Martin neustále vyrušuje, zlobí, nenosí pomůcky, fuj, fuj, fuj... Během dalších dvou minut museli adepti na titul Ámose vymýšlet, jakou otázku by dali tabuli, J. A. Komenskému, ministru školství a přítomnému Karlu Šípovi, který disciplínu uváděl. Zabodovala Martina Čiklová, která by se tabule zeptala: Cos včera pila, že jsi tak zelená? Ivana Konrádová by se J. A. Komenského zeptala: Jak je ti, když vidíš to dnešní školství? Jaroslav Cvrček by od ministra školství chtěl znát odpověď na otázku, jak dlouhou očekává svoji kariéru na ministerstvu školství. A Emílie Kostrbová by se zeptala Karla Šípa, zda by ji bral jako učitelku. Na to on vtipně reagoval, že by záleželo na tom, co by ho chtěla naučit. Vítězství Emílie Kostrbové bylo v sobotu potvrzeno slavnostní korunovací na plese učitelů v Národním domě v Praze na Smíchově, kde se sešla řada gratulantů. Zde také ředitel ankety Zlatý Ámos Slávek Hrzal předal při příležitosti 15. výročí ankety pamětní listy jejím organizátorům, sponzorům i příznivcům. Jeden z nich dostala i naše redakce. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

5 Novinky, které přináší návrh novely školského zákona Snadnější odvolání ředitele školy a zrušení limitů na počet žáků ve třídě. Možnost pro nadané děti o rok dříve nastoupit do základní školy, anebo návrat k placenému poslednímu ročníku v mateřské škole. To jsou jen některé změny, které má přinést novela školského zákona, s níž přichází ministerstvo školství. Jak je již tradicí, části veřejnosti se zamlouvají určité návrhy, části zase úplně jiné. týká odvolání ředitelů škol, nechceme, Co se aby se tak dělo bez závažných příčin. Na druhou stranu, co udělat s ředitelem, který neplní dobře svou funkci, škola pod jeho vedením nepracuje dobře, ale on přitom neporušil zákon? prohlásil během kulatého stolu pořádaného Stálou konferencí asociací ve vzdělávání ředitel odboru ministerstva školství Jaromír Krejčí. Zdůvodnil tak, proč ministerstvo v novele navrhuje snadnější odvolání ředitelů škol. Řeší to vypuštěním kouzelného slůvka závažný v místě, kde je řeč o odvolání ředitele pro porušení zákona. Další novinkou, kdy velmi nadané děti mohou do základní školy nastoupit o rok dříve, než je běžné, ministerský úřad vychází vstříc zájmu rodičů, ale také reaguje na námět ombudsmana. Co nás ale moc netěší, je skutečnost, že máme každoročně hodně odkladů. Až dvacet procent z dětí, které mají nastoupit do školy, nakonec nenastoupí. Z tohoto pohledu nás příliš netěší, že se pak budou ve třídách setkávat děti, mezi nimiž bude věkový rozdíl až dva roky, tedy pětileté až sedmileté, upozornil J. Krejčí. Novelou se také mění pohled na výstupní hodnocení žáků základních škol, kteří se ucházejí o přijetí na školy střední. V praxi se ukázalo, že jednotlivá hodnocení nejsou souměřitelná. Na středních školách je tedy u přijímacího řízení mohou vzít v úvahu, ale není to ze zákona jejich povinnost, vysvětlil J. Krejčí. K opětovnému placení za návštěvu posledního ročníku v mateřských školách se podle něj ministerský úřad vrátil i na žádost obcí, které měly velké výpadky v příjmech. K jednoduššímu odvolávání ředitele se vyjádřil nezávislý odborník Tomáš Bouda, který se zabývá vzděláváním pedagogů. Tvrdí, že vypuštění slova závažný v zásadě nic neřeší. Pokud se ředitel dopustí závažného pochybení, je to zřejmé, všichni o tom víme a umíme s tím naložit. Může být ale problém, když k odvolání dojde na základě dvou, tří drobných pochybení. To pak může nahrávat různým politickým vlivům. Odvolání je přitom vždy závažná situace, která může silně narušit klima školy. A pak je zle, upozornil T. Bouda. Navrhl proto, aby se pochybení a případné odvolávání vedení škol řešilo jinak projednáváním na školských radách, které by z těchto důvodů měly mít posílené kompetence. Předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí Marcela Štiková se ovšem obává, že v tomto problému školské rady moc nepomohou, protože i s jejich fungováním jsou potíže. Jejich tradice ještě stále není zažitá. I když jsou povinné, často se jen těžko do nich shánějí lidé, poznamenala. K odvolávání ředitelů řekla, že by možná pomohlo, kdyby v zákonu byla formulace K návrhu ministerstva umožnit nadaným dětem začít školní docházku v pěti letech Ivana Lacinová, ředitelka mateřské školy v Praze a zástupkyně Asociace mateřských škol, říká: Budou-li moci do základních škol nastupovat děti o rok dříve, pak dvouapůlletý věkový rozdíl, který mezi dětmi ve třídě vznikne, může způsobit velké potíže. Má zkušenost je taková, že velmi nadané děti jsou často sociálně nezralé. Proto požadujeme, aby dřívější nástup těchto dětí do školy byl podmíněn vyjádřením psychologa. Co se týká žádosti o odklad školní docházky, měla by podle asociace být na první místě doprovázena vyjádřením školského poradenského pracoviště. Vyjádření dětského lékaře tady nestačí, od něj se nedozvím například to, jakou poruchu motoriky dítě má, říká ředitelka. Psycholog Václav Mertin soudí, že musíme být velmi Naše téma... 5 opakované a závažné porušení zákona. Asociace ředitelů základních škol v podstatě souhlasí se změnami, které novela školského zákona přináší. Určité výhrady ale jak upozornil její viceprezident a ředitel ZŠ v Českých Budějovicích Pravoslav Němeček přece jen má, a to především k možnosti snadněji odvolat ředitele z funkce. Odstraněním slova,závažný se ředitelé stávají zbožím na krámě, které lze kdykoliv vyměnit. My přece máme stejný zájem jako zřizovatelé, aby škola dobře pracovala. Zřizovatelé tvrdí, že jim jde o možnost odvolat ředitele, který školu vede špatně. My se ale obáváme, že může jít i o jiné důvody, a to například o politickou protekci a osobní tlaky. Že je tato hrozba reálná, nám v anketě potvrdili ředitelé ze všech koutů České republiky. Pak ovšem mohou k odvolání vedení školy stačit i tak malé důvody, jako nesprávně zavěšený hasičský přístroj nebo nevyhovující teplota u jídla v jídelně, soudí P. Němeček. Změna tak podle něj není namířena proti špatným ředitelům, ale v zásadě proti všem. Navrhuje proto, aby buď byl zachován současný stav, nebo aby byla v novele uvedena formulace,opakované porušení zákona. Navíc by tam také mohly být dány určité brzdné mechanismy v podobě vyjádření České školní inspekce a rady školy, informoval P. Němeček. Zrušení povinnosti středních škol přihlížet k výstupnímu hodnocení ocenila Michaela Rybářová z Asociace pedagogů základních škol, která je zároveň zástupkyní ředitele v ZŠ v Praze. Využitelnost výstupních hodnocení je u přijímacího řízení velmi malá. Nesouhlasíme ale s tím, aby psaní výstupního hodnocení bylo zcela zrušeno, jak o to žádají někteří učitelé základních škol, prohlásila M. Rybářová. Je podle ní dobré zachovat hodnocení zvláště s ohledem na to, že školy začínají učit podle nových programů. Kantoři mají často tendenci učit stále stejně, po svém. Pokud nad sebou nemají bič v podobě toho, že se mají vyjádřit k hodnocení žáka, nic moc nemění. Kompetence a dovednosti, na něž jsou nové vzdělávací programy zaměřeny, se přitom známkou jen těžko hodnotí, soudí M. Rybářová. Zdeňka LA SALA FOTO: Alena TUČÍMOVÁ I šikovnému dítěti můžeme zkomplikovat celý život opatrní při rozhodování o tom, zda poslat dítě do školy o rok dříve. Co to je přiměřená tělesná a psychická zralost, to se nedá jednoznačně říci. Záleží na dítěti a na škole, do níž má jít. V Anglii a Dánsku chodí děti do školy například ve čtyřech, ale to není tím, že by byly tamní děti zralejší školy jsou tam jiné, říká V. Mertin. Pět let a sedm let, to je podle něj dost velký rozdíl. Dítě sice může být nadprůměrně inteligentní a šikovné, ale ve třídě bude se sedmiletými dravci, kteří ho předběhnou, přeperou. Může mít třeba jen zdánlivě malý problém třeba s krasopisem, nebo zavazováním tkaniček, ale oproti ostatním ho to bude handicapovat a můžeme mu zkomplikovat život, ohrozit jeho vývoj. Jestli chceme umožnit některým skutečně výjimečně nadaným dětem nastoupit do školy dříve, můžeme to vyřešit i jinak než systémově. Lze udělat výjimku, tvrdí psycholog. zls

6 6 Ředitelská abeceda Sociálně patologické jevy prevence Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: / Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, - závislost na politickém a náboženském extremismu, - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling); b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Aktivity škol jsou cíleně směrovány k efektivní primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neúčinné primární prevence. Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných MŠMT. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: / Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: / vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přijímačky na gymnázia Jaké je platné znění úpravy přijímání ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích po novele školského zákona? Dnem 26. února 2008 (to je dnem vyhlášení) nabyl účinnosti zákon č. 58/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna se týká ustanovení 61 školského zákona, které upravuje přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia. Po provedených úpravách 61 školského zákona zní: (1) Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia. (2) Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia. (3) Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně podle 60. Vít BERKA Osamělí zaměstnanci Zákoník práce stanoví některá zvýhodnění a zvláštní pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří jsou osamělí. Jak právní předpisy určují, koho ze zaměstnanců lze považovat za osamělého? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Výplata připadá na víkend Jak postupovat, když výplatní termín připadne na sobotu nebo neděli? Má být výplata provedena dříve, nebo až po víkendu? V 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanci právo na plat nebo na některou jeho složku vzniklo. V tomto období určí zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací pravidelný termín výplaty platu, pokud není sjednán v kolektivní smlouvě. Stejným postupem je třeba řešit i situaci, jestliže pravidelný termín výplaty platu nebo některé jeho složky připadne na den, který není pro zaměstnance dnem pracovním. Podle 142 zákoníku práce se plat zaměstnanci vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebylo-li v kolektivní smlouvě, popřípadě v pracovní smlouvě dohodnuto jinak. Jestliže se Výplatním dnem musí být vždy den pracovní zaměstnanec nemůže z vážných důvodů dostavit k výplatě, zašle mu zaměstnavatel plat v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den, na svůj náklad a nebezpečí, pokud se nedohodnou jinak. Výplatním dnem tedy musí být vždy den pracovní. Postup zaměstnavatele pro případ, že pravidelný termín výplaty platu připadne na den pracovního klidu, by měl být upraven v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise. Je proto možné sjednat či stanovit, že bude plat zaměstnancům vyplácen v předchozí pracovní den, anebo až v nejbližší následující pracovní den. Lze určit, pokud připadne výplatní den na sobotu, že bude výplatním dnem pátek, a pokud připadne na neděli, bude výplatním dnem pondělí. Vít BERKA Kdo je pro pracovněprávní účely považován za osamělého zaměstnance, stanoví 350 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení se osamělými rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, pokud nežijí s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem. V případě partnera odkazuje zákoník práce v poznámce pod čarou na zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. Vít BERKA

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele TÝDENÍK 16 23. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V příštím čísle najdete: MATEMATIKA - jak naučit žáky požadovaným znalostem. Ve spolupráci s ÚIV jsme pro učitele matematiky základních škol připravili několik typů

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

13 4. DUBNA 2007 XV. ROČNÍK

13 4. DUBNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK V případě neúspěšných jednání jsme připraveni i k protestním akcím Záměr ministerstva financí propustit v rámci ozdravění veřejných financí a snížení schodku státního rozpočtu přes dvacet tisíc

Více

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele?

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele? TÝDENÍK 18 6. KVĚTNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Zachovat známky z chování? Ano, či ne?... 3 I v matematice platí: bez práce nejsou koláče... 5 Školní potíže dětí budeme řešit vnímavěji...

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30.

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Jak se tedy Vaše priorita regionální školství, pane ministře, projeví v životě učitelů, konkrétně v jejich platech? Při financování regionálního školství se musíme nejprve

Více

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy

Co politici nedomysleli, musí zachraňovat mateřské školy Kate ina BÖHMOVÁ TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 28. DUBNA 2010 XVIII. ROČNÍK Rozpočty škol spokojenost, nebo rozčarování?... 3 Moderní úklid školy?... 5 Projektem My proti násilí jsme čelili agresivitě...

Více

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele

Vládní balíček tvrdě dopadne na učitele TÝDENÍK 30 7. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Rádi bychom posílali faktury na předplatné Týdeníku Školství elektronickou formou. Proto bychom vás naše odběratele chtěli požádat o vaše oficiální e-mailové

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství

Ostrý protest proti chystané reformě financování regionálního školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 9 29. ÚNORA 2012 XX. ROČNÍK Typologie žáka výhodná pomůcka ve výuce... 5 Divadlo pomáhá rozvíjet schopnosti, fantazii i kamarádství... 7 Jak bude probíhat testování žáků

Více