Je to diskriminace učitelů základních škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je to diskriminace učitelů základních škol"

Transkript

1 TÝDENÍK DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Do školy v pěti letech. Výhoda, nebo hazard?... 3 Zlatý Ámos Společné muzicírování s rodiči... 7 Je to diskriminace učitelů základních škol Učitelé základních škol berou v průměru o jeden až dva tisíce korun měsíčně méně než jejich kolegové ve středních školách. Je to diskriminace, tvrdí Růžena Šalomonová, předsedkyně krajské rady odborového svazu pracovníků školství Jihomoravského kraje. Přitom by k tomu neměl být žádný důvod. Učitelé jsou placeni podle stejných pravidel bez ohledu na to, zda učí v základní či střední škole. Tarifní tabulka i platové zařazení jsou stejné, věkové složení sborů velmi podobné. Rozdíly jsou v mimotarifních složkách platu. Jinými slovy, ve středních školách se vyplácejí daleko vyšší osobní příplatky. Proč na to střední školy mají, a základní ne? Ještě v roce 2003 byli učitelé základních škol zařazeni v nižší platové třídě než jejich kolegové ve středních školách. Avšak nyní, už pátý rok, je drtivá většina z nich shodně ve 12. platové třídě. Přesto rozdíly v jejich příjmech léta přetrvávají. A letos se pravděpodobně ještě zvýší. Nedošlo totiž k posílení tarifní části platů, ale veškeré zvýšení mzdových prostředků se promítlo pouze do nenárokových složek. A jak vyplývá už z názvu, nemá na ně nárok každý. Co je podle mého názoru špatně, je to, že kraje nižší úroveň nadtarifních složek platu pro učitele základních škol zakomponovaly přímo do svých normativů. Přitom ministerstvo školství mzdovou část republikového normativu pro základní vzdělávání zvýšilo ve srovnání s rokem 2007 o něco víc než středním školám. Problém je však v tom, že normativ pro žáky ve věku 6 až 14 let v sobě zahrnuje nejen prostředky na základní vzdělávání, ale i na školní družiny, základní umělecké školy, střediska Máš-li za nepřítele mravence, mysli si, že je to slon. Emílie KOSTRBOVÁ, Zlatý Ámos 2008 volného času a další mimoškolní aktivity. A o ty je mezi rodiči stále větší zájem. Například do základních uměleckých škol dnes chodí už 20 procent dětí. Ještě nedávno to nebyla ani polovina. Z hlediska financí dochází k nebezpečnému paradoxu počet žáků základních škol klesá, počet dětí, o něž se v době mimo vyučování starají nejrůznější školská zařízení, roste. A na to svým způsobem doplácejí učitelé v základních školách. Ministr školství by se měl buď zasadit o to, aby do regionálního školství proudilo více peněz, nebo jasně rodičům říci, že kvalitní trávení volného času svých dětí si zaplatí ze svého. A ne jen optimisticky očekávat, že platy se v průměru budou zvyšovat. Nedivím se, že učitelé základních škol, kteří učí stejně poctivě jako učitelé středních škol, se cítí být podvedeni. Karla TONDLOVÁ Krátce března Perspektivy učňovského školství byly hlavním tématem diskuzního fóra, které uspořádal pro poslance, představitele krajů, zástupce Unie zaměstnavatelských svazů, představitele ministerstva školství a členy odborového svazu pracovníků školství republikový výbor profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství. 31. března V Praze proběhla národní konference pro vysoké školy vzdělávající učitele Učitel v 21. století nové výzvy, nové požadavky. Její účastníci hledali odpovědi na otázky, jaké učitele potřebují naši žáci a studenti a jaké učitele potřebuje česká společnost. 1. dubna Ministr školství Ondřej Liška zahájil 15. ročník veletrhu Schola Nova. Pražský Veletržní palác hostí tento specializovaný veletrh do čtvrtka 3. dubna. 1. dubna Od tohoto data až do konce měsíce mohou studenti posledních ročníků středních škol psát písemné maturitní práce. Přesný termín určí ředitel školy. Turecké přísloví

2 2 Zápisník KSČM ofinancování Nedostatečné financování regionálního školství, to je podle KSČM hlavní problém v rezortu školství. Oproti loňsku byly výdaje na učebnice a učební pomůcky či na další vzdělávání učitelů sníženy o téměř 25 procent. Krajské úřady prostředky některým školám ještě snížily, a to oproti roku 2007 o 30 až 40 procent, upozornil odborný mluvčí KSČM pro školství Milan Bičík. Nedostatečné financování školství při míře inflace přes 7 procent vede podle něj k výraznému propadu reálných platů pracovníků školství. Komunisté také nesouhlasí se zrušením bezplatného pobytu v posledním ročníku mateřských škol. zls Projekty o holocaustu V základních a středních školách začíná v těchto dnech projekt Světlo paměti, který připomene holocaust. Asi 30 lektorů, zejména z řad křesťanů, vyškolilo Židovské muzeum. Lektoři mladým lidem povědí něco z teorie, děti však uslyší i životní příběhy. Každou besedu totiž navštíví člověk, který prošel některým z koncentračních táborů. Na projekt naváže cesta vybraných 80 studentů přímo do polské Osvětimi. čtk Stíhání zastaveno Státní zástupkyně Marie Bezděková podmíněně na zkušební dobu 18 měsíců zastavila trestní stíhání učitelky z Kladna, která údajně v základní škole souložila s žákem. Policie na začátku ledna obvinila učitelku z ohrožení mravní výchovy mládeže. Při studování spisu jsem shledala znaky ohrožení mravní výchovy mládeže, nepodařilo se však prokázat, že došlo k pohlavnímu styku, uvedla M. Bezděková. čtk Proti neonacismu Vzrůstající hrozbě neonacismu bude v příštích týdnech čelit nová informační kampaň obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni nazvaná NEOnácek Chcete ho? O nebezpečí neonacismu bude veřejnost informovat internetová stránka druhá větev projektu bude věnována školám, učitelům i studentům. Uvedl to Václav Zeman ze společnosti Člověk v tísni. čtk To víš, dřív bych ti vlepil jednu za ucho, ale nechci se dostat do konfliktu se zákonem! KRESBA: Milan KOCNÁNEK A co je to ta tetřeva? Učitelé jsou dnes k nespisovné češtině tolerantnější než v minulosti. Shodli se na tom sami pedagogové, kteří tvrdí, že dnešní žáci ovládají rodný jazyk hůře než předchozí generace. Kantoři přitom přiznávají, že ani oni sami už nehovoří tak spisovně, jako tomu bylo před lety. Ivana Pastyříková, která vyučuje češtinu na druhém stupni pražské Základní školy generála Františka Fajtla, soudí, že situace je čím dál tím horší udržet ve škole spisovnou češtinu je velmi obtížné. Snaží se, aby žáci mluvili spisovně alespoň v krátkých cvičeních a psali správně ve slohu. Kantorka je přesvědčena, že se dovednost žáků mluvit správně česky zhoršuje proto, že málo čtou. Špatnou gramatiku podle ní slyší také v televizi. Děti mají strašně omezenou slovní zásobu, říká. Když žáci měli při diktátu napsat větu, že na větvi seděli tetřevi, vyptávali se: A co je to ta tetřeva? S problémem, jak motivovat studenty k lepším výsledkům, se učitelé potýkají odnepaměti. V době, kdy je největším snem mnoha teenagerů stát se pomocí reality show bohatou celebritou, však tradiční domluvy žákům přestávají fungovat. Ve Spojených státech se proto objevuje nový, do značné míry kontroverzní trend, v jehož rámci se studentům základních a středních škol za dobré studijní výsledky platí. Podobně se již nějakou dobu experimentuje i v Británii, placení studentům za určitých podmínek vážně zvažuje i Austrálie. V Česku se ve státních školách zatím o ničem podobném neuvažuje. Ve Spojených státech stojí v čele experimentů s finančním odměňováním studentů Michael Bloomberg, starosta newyorské metropole, která má nejhustší síť státních Podobné zkušenosti má i učitelka Svatava Mazurová ze Slavkova u Brna. Znalosti školáků v češtině jsou podle ní velmi slabé. U žáka osmé třídy prý není výjimkou, když napíše kino s y nebo bydlet s i. Velký vliv na jejich jazyk mají sms zprávy a internet, řekla učitelka s tím, že děti například často nerozlišují velká a malá počáteční písmena. Učitelé podle ředitele Základní školy v Litomyšli na Svitavsku Pavla Jirsy jsou ale také tolerantnější než před lety. Nelpí tolik na spisovném jazyce, ovšem když žáci opakovaně používají nespisovné koncovky, opravují je. Podle Ireny Procházkové, která češtinu vyučuje na kroměřížském gymnáziu, dnes učitelé počítají s tím, že ve slohové práci bude i jazyk hovorový. Poměrně běžně dávají děti nespisovná slova do uvozovek, uvádí. čtk Platí žákům za výsledky škol v celých USA. Na asi 1200 státních školách zde studuje kolem mi lio nu studentů, což dává New Yorku prominentní pozici při určování nových trendů ve školství. Od září minulého roku se zde téměř 9000 žáků základních škol ve věku od devíti do 13 let zúčastňuje dvouletého experimentálního programu, podle kterého jsou odměňováni za studijní pokroky v matematice a v angličtině. Odměny mohou podle amerických médií dosáhnout až 500 dolarů (8000 Kč) na žáka ročně. Do podobného experimentu se v poslední době pustila více než desítka amerických států. Například v Georgii mohou školáci za účast na sobotních vzdělávacích seminářích získat lístky do kina, ale třeba i plazmovou televizi. čtk

3 Do školy v pěti letech. Výhoda, nebo hazard? Má dcera chodí od září do základní školy i přesto, že šest let měla teprve v prosinci. Byla jsem totiž přesvědčena, že je velmi šikovná, což také je, a proto jsme ji dali do školy s předstihem. Jenže umět číst, psát, počítat a být poměrně samostatná nestačí. Ve srovnání s dětmi, a to dokonce i s osmiletým chlapcem, se naše rozhodnutí neukázalo jako moc dobré. Dalšímu dítěti bych to již neudělala, napsala nám jedna maminka. Přesto se ministerstvo školství rozhodlo zapracovat do novely školského zákona i možnost přijmout do 1. ročníku základní školy dítě, které dosáhne věku šesti let do konce prvního ročníku. Doposud tuto možnost měly jen děti, které dovršily šesti let nejpozději v prosinci téhož roku. Jaké důvody vedly ministerstvo školství k této změně? Povinná školní docházka začíná u nás standardně v šesti letech, říká Kateřina Böhmová, ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT, a dodává: Dosud bylo možné také to, že pokud dítě dosáhlo šesti let v rozmezí září prosinec, mohlo začít s povinnou školní docházkou již od září daného kalendářního roku, jestliže bylo přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V novele zákona navrhujeme prodloužit období září prosinec až do června následujícího roku, a to pro výjimečné případy, kdy je dítě dostatečně duševně i fyzicky vyspělé bude se tedy jednat o výjimečně nadané děti, které navíc nemají žádný problém, například se sociálním začleněním, vztahy s vrstevníky apod. V případě dětí narozených od ledna do června (tedy dětí, jež v tomto období dosáhly šesti let), které by měly nastoupit předcházející září do školy, je povinně vyžadováno doporučující posouzení lékaře i školského poradenského zařízení. V extrémním případě by tedy mohlo do základní školy nastoupit dítě, kterému je v září pět let a dva měsíce. Při shodě všech okolností rozdíl mezi dětmi v téže třídě může dosáhnout v novém režimu o půl roku více: od 5 let a 2 měsíců do 8 let. Přitom je ale třeba uvést, že v obou krajnostech půjde o zcela výjimečné případy, takže běžně takového věkového rozdílu nebudou děti v jedné třídě dosahovat. Novela zákona se bude podle ministerstva týkat spíše jen jedinců, přesto jak se na ni dívají ředitelé škol? Helmut Harzer, ředitel Základní školy Ostrov, uvádí: Možnost přijmout nadané dítě, dříve než dosáhne šesti let věku, existuje v omezené míře již v současném znění školského zákona v paragrafu 36 a paragraf 17 dále umožňuje práci s talentovaným nebo výjimečně nadaným žákem v dostatečné míře. Úprava zákona se mi zdá zbytečná. Máme zaměřeno na... A pokud se týká praktického dopadu na práci učitele a klima ve třídě, nejsem zatím schopen říci, zda půjde jednoznačně o pozitivní, či negativní dopady. Vše je závislé nejen na stupni nadání daného žáka, ale také na schopnosti socializace v různorodém kolektivu, který nemusí a zřejmě také nebude intelektuálně uspokojovat nároky nadprůměrně inteligentního dítěte. Ze své praxe mohu uvést pouze jeden konkrétní případ, kdy nadaný žák s ohromujícími jazykovými a matematickými schopnostmi nebyl schopen akceptovat obecně platná pravidla společenského chování a stal se pro své průměrné spolužáky noční můrou. Místo aby pomáhal, využíval svých schopností k ponižování a šikaně spolužáků, přitom se nebyl schopen bez pomoci dospělých ani civilizovaně naobědvat. S rodiči nebylo možné rozumně komunikovat, neboť měli pocit, že škola FOTO: Alena TUČÍMOVÁ a spolužáci jsou tu pouze proto, aby dělali kulisu jeho exhibicím. Jeho názor, jak sám říká, se opírá o jedinou zkušenost, tudíž z ní nelze vyvozovat pravidlo. Zdůrazňuje však: Pojem školní zralost v sobě zahrnuje nejen schopnost se učit a zvládat školní osnovy, ale zejména míru sociální vyzrálosti a adaptability, a tu většinou děti mladší šesti let postrádají. Pokud ovšem nastoupí do první třídy dítě s široce rozvinutým intelektem a schopnostmi se jednoduše adaptovat na školní prostředí, pak by mělo být pro své spolužáky motivačním prvkem, který obohatí obě strany stejně. Kateřina Böhmová z ministerstva školství k atmosféře ve třídě dodává: K věkovým rozdílům mezi dětmi ve stejné třídě (což bývá někdy námitkou proti dřívějšímu nástupu do školy i proti možnosti odkladu školní docházky) lze uvést, že není podstatný věk dítěte, ale jeho fyzická a duševní vyspělost. Děti nejsou ve vývoji stejné, ale dosahují určité úrovně vyspělosti v různém věku. Jejich schopnosti se vyvíjejí zcela individuálně, takže čeho je jedno dítě schopno v pěti letech, jiné dosáhne až v šesti, sedmi nebo osmi. Rozrůznění při zahájení školní docházky do jisté míry lze tedy spíše vnímat jako pozitivní. Podle jejího názoru si dřívější nástup do školy pro výjimečně nadané děti vyžaduje praxe. Školy takový postup doporučují, rodiče 3 o něj v ojedinělých případech mají zájem, IPPP nemá námitek. Navíc, nejde o vynutitelný nárok, ale o výjimku posuzovanou ředitelem školy, uzavírá K. Böhmová. A na závěr názor na celou problematiku psycholožky Václavy Masákové, ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Praze. Můj názor se zajisté nesetká někde s pochopením. Ale nešestileté děti přesněji řečeno pětileté mohou sice vynikat v mnoha směrech a jejich nadání se dá s mírnou nepřesností poznat. Ale zdá se mi, že zatím jsou velkou většinou pedagogů a někdy i psychologů nadané děti ztotožňované s nadáním zejména ve směru kognitivních funkcí. A tak i diagnostika nadání v sobě spojuje řadu aspektů, včetně intenzity podnětů, kterých se dítěti dostává v průběhu života. Můžeme se tak setkat i s dítětem, které mělo precizní podnětnou výchovu a jehož výkon je výkonem dobře stimulovaného přirozeně chytrého, nebo chcete-li šikovného dítěte. Nadání k něčemu je ale přece jen jiná kategorie. Pokud by se uzákonila možnost školní docházky od pěti let, hrozí riziko, že se vývoj dětí může paradoxně zbrzdit v jiných oblastech jako je psychosociální a emoční zralost. Víme, že už nyní jsou tzv. nadané děti někdy komplikované bytůstky po osobnostní stránce a v případě dítěte v pěti letech je nutné počítat s charakteristikou prožívání pětiletého dítěte. Jsou na tohle učitelé připraveni a jsou připraveni na tenhle fakt i rodiče? Ve svých fantaziích si docela dobře dovedu představit v nadsázce malé génie, kterým dělá problém v budoucnu si koupit rohlík, zařadit se přirozeně do skupiny vrstevníků, někdy možná osamocené a nešťastné přes jejich schopnosti a dovednosti. Je řada možností, jak takovéhle děti rozvíjet i mimo školu, a ve škole potom třeba časem přeskočit ročník, když na to budou připravené, mít indivi duální výukový program tak, aby se ve škole nenudily. Krátce řečeno byla bych velmi obezřetná, než bych doporučila pětiletému dítěti navštěvovat běžnou školu. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Čtyři korunky putovaly do Bučovic Vyhrát přijeli do Prahy úplně všichni. Finalisté soutěže Zlatý Ámos i jejich žáci a studenti, kteří se sešli v pátek v pražském hotelu Olšanka, kde zabojovali o čtyři tituly Zlatý Ámos, Ámos Sympaťák, Ámos dětské poroty a Ámos média. Poprvé v patnáctileté historii soutěže se však stalo to, že všechny čtyři korunky získal jeden kantor, a to Emílie Kostrbová z gymnázia v Bučovicích. Ta, podpořena v klání celou třídou svých studentů, okouzlila úplně všechny a převzala od loňského Ámose Ivana Sedláka korunu a žezlo, které bude opatrovat po celý příští rok. Finalisté dali do páteční soutěže všechen svůj zápal, kantorský um, nadhled, charisma i smysl pro recesi a předvedli neuvěřitelné scénky, kdy neváhali spolu se svými studenty tančit hip hop (Jaroslav Cvrček), předvádět klauna (Martina Čiklová), stát se Sněhurkou (Jiří Honomichl), předvést své třeťáky s písničkami z Macha a Šebestové (Ivana Konrádová), vspříčit se jen tak na rukou (Zdeněk Lauschmann) či se vynořit z kotle lidojedů (Emílie Kostrbová). Předtím měli dvě minuty na to, aby si vzpomněli, jakou vtipnou poznámku napsali do žákovské knížky. Například Z. Lauschmann uvedl: Martin neustále vyrušuje, zlobí, nenosí pomůcky, fuj, fuj, fuj... Během dalších dvou minut museli adepti na titul Ámose vymýšlet, jakou otázku by dali tabuli, J. A. Komenskému, ministru školství a přítomnému Karlu Šípovi, který disciplínu uváděl. Zabodovala Martina Čiklová, která by se tabule zeptala: Cos včera pila, že jsi tak zelená? Ivana Konrádová by se J. A. Komenského zeptala: Jak je ti, když vidíš to dnešní školství? Jaroslav Cvrček by od ministra školství chtěl znát odpověď na otázku, jak dlouhou očekává svoji kariéru na ministerstvu školství. A Emílie Kostrbová by se zeptala Karla Šípa, zda by ji bral jako učitelku. Na to on vtipně reagoval, že by záleželo na tom, co by ho chtěla naučit. Vítězství Emílie Kostrbové bylo v sobotu potvrzeno slavnostní korunovací na plese učitelů v Národním domě v Praze na Smíchově, kde se sešla řada gratulantů. Zde také ředitel ankety Zlatý Ámos Slávek Hrzal předal při příležitosti 15. výročí ankety pamětní listy jejím organizátorům, sponzorům i příznivcům. Jeden z nich dostala i naše redakce. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

5 Novinky, které přináší návrh novely školského zákona Snadnější odvolání ředitele školy a zrušení limitů na počet žáků ve třídě. Možnost pro nadané děti o rok dříve nastoupit do základní školy, anebo návrat k placenému poslednímu ročníku v mateřské škole. To jsou jen některé změny, které má přinést novela školského zákona, s níž přichází ministerstvo školství. Jak je již tradicí, části veřejnosti se zamlouvají určité návrhy, části zase úplně jiné. týká odvolání ředitelů škol, nechceme, Co se aby se tak dělo bez závažných příčin. Na druhou stranu, co udělat s ředitelem, který neplní dobře svou funkci, škola pod jeho vedením nepracuje dobře, ale on přitom neporušil zákon? prohlásil během kulatého stolu pořádaného Stálou konferencí asociací ve vzdělávání ředitel odboru ministerstva školství Jaromír Krejčí. Zdůvodnil tak, proč ministerstvo v novele navrhuje snadnější odvolání ředitelů škol. Řeší to vypuštěním kouzelného slůvka závažný v místě, kde je řeč o odvolání ředitele pro porušení zákona. Další novinkou, kdy velmi nadané děti mohou do základní školy nastoupit o rok dříve, než je běžné, ministerský úřad vychází vstříc zájmu rodičů, ale také reaguje na námět ombudsmana. Co nás ale moc netěší, je skutečnost, že máme každoročně hodně odkladů. Až dvacet procent z dětí, které mají nastoupit do školy, nakonec nenastoupí. Z tohoto pohledu nás příliš netěší, že se pak budou ve třídách setkávat děti, mezi nimiž bude věkový rozdíl až dva roky, tedy pětileté až sedmileté, upozornil J. Krejčí. Novelou se také mění pohled na výstupní hodnocení žáků základních škol, kteří se ucházejí o přijetí na školy střední. V praxi se ukázalo, že jednotlivá hodnocení nejsou souměřitelná. Na středních školách je tedy u přijímacího řízení mohou vzít v úvahu, ale není to ze zákona jejich povinnost, vysvětlil J. Krejčí. K opětovnému placení za návštěvu posledního ročníku v mateřských školách se podle něj ministerský úřad vrátil i na žádost obcí, které měly velké výpadky v příjmech. K jednoduššímu odvolávání ředitele se vyjádřil nezávislý odborník Tomáš Bouda, který se zabývá vzděláváním pedagogů. Tvrdí, že vypuštění slova závažný v zásadě nic neřeší. Pokud se ředitel dopustí závažného pochybení, je to zřejmé, všichni o tom víme a umíme s tím naložit. Může být ale problém, když k odvolání dojde na základě dvou, tří drobných pochybení. To pak může nahrávat různým politickým vlivům. Odvolání je přitom vždy závažná situace, která může silně narušit klima školy. A pak je zle, upozornil T. Bouda. Navrhl proto, aby se pochybení a případné odvolávání vedení škol řešilo jinak projednáváním na školských radách, které by z těchto důvodů měly mít posílené kompetence. Předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí Marcela Štiková se ovšem obává, že v tomto problému školské rady moc nepomohou, protože i s jejich fungováním jsou potíže. Jejich tradice ještě stále není zažitá. I když jsou povinné, často se jen těžko do nich shánějí lidé, poznamenala. K odvolávání ředitelů řekla, že by možná pomohlo, kdyby v zákonu byla formulace K návrhu ministerstva umožnit nadaným dětem začít školní docházku v pěti letech Ivana Lacinová, ředitelka mateřské školy v Praze a zástupkyně Asociace mateřských škol, říká: Budou-li moci do základních škol nastupovat děti o rok dříve, pak dvouapůlletý věkový rozdíl, který mezi dětmi ve třídě vznikne, může způsobit velké potíže. Má zkušenost je taková, že velmi nadané děti jsou často sociálně nezralé. Proto požadujeme, aby dřívější nástup těchto dětí do školy byl podmíněn vyjádřením psychologa. Co se týká žádosti o odklad školní docházky, měla by podle asociace být na první místě doprovázena vyjádřením školského poradenského pracoviště. Vyjádření dětského lékaře tady nestačí, od něj se nedozvím například to, jakou poruchu motoriky dítě má, říká ředitelka. Psycholog Václav Mertin soudí, že musíme být velmi Naše téma... 5 opakované a závažné porušení zákona. Asociace ředitelů základních škol v podstatě souhlasí se změnami, které novela školského zákona přináší. Určité výhrady ale jak upozornil její viceprezident a ředitel ZŠ v Českých Budějovicích Pravoslav Němeček přece jen má, a to především k možnosti snadněji odvolat ředitele z funkce. Odstraněním slova,závažný se ředitelé stávají zbožím na krámě, které lze kdykoliv vyměnit. My přece máme stejný zájem jako zřizovatelé, aby škola dobře pracovala. Zřizovatelé tvrdí, že jim jde o možnost odvolat ředitele, který školu vede špatně. My se ale obáváme, že může jít i o jiné důvody, a to například o politickou protekci a osobní tlaky. Že je tato hrozba reálná, nám v anketě potvrdili ředitelé ze všech koutů České republiky. Pak ovšem mohou k odvolání vedení školy stačit i tak malé důvody, jako nesprávně zavěšený hasičský přístroj nebo nevyhovující teplota u jídla v jídelně, soudí P. Němeček. Změna tak podle něj není namířena proti špatným ředitelům, ale v zásadě proti všem. Navrhuje proto, aby buď byl zachován současný stav, nebo aby byla v novele uvedena formulace,opakované porušení zákona. Navíc by tam také mohly být dány určité brzdné mechanismy v podobě vyjádření České školní inspekce a rady školy, informoval P. Němeček. Zrušení povinnosti středních škol přihlížet k výstupnímu hodnocení ocenila Michaela Rybářová z Asociace pedagogů základních škol, která je zároveň zástupkyní ředitele v ZŠ v Praze. Využitelnost výstupních hodnocení je u přijímacího řízení velmi malá. Nesouhlasíme ale s tím, aby psaní výstupního hodnocení bylo zcela zrušeno, jak o to žádají někteří učitelé základních škol, prohlásila M. Rybářová. Je podle ní dobré zachovat hodnocení zvláště s ohledem na to, že školy začínají učit podle nových programů. Kantoři mají často tendenci učit stále stejně, po svém. Pokud nad sebou nemají bič v podobě toho, že se mají vyjádřit k hodnocení žáka, nic moc nemění. Kompetence a dovednosti, na něž jsou nové vzdělávací programy zaměřeny, se přitom známkou jen těžko hodnotí, soudí M. Rybářová. Zdeňka LA SALA FOTO: Alena TUČÍMOVÁ I šikovnému dítěti můžeme zkomplikovat celý život opatrní při rozhodování o tom, zda poslat dítě do školy o rok dříve. Co to je přiměřená tělesná a psychická zralost, to se nedá jednoznačně říci. Záleží na dítěti a na škole, do níž má jít. V Anglii a Dánsku chodí děti do školy například ve čtyřech, ale to není tím, že by byly tamní děti zralejší školy jsou tam jiné, říká V. Mertin. Pět let a sedm let, to je podle něj dost velký rozdíl. Dítě sice může být nadprůměrně inteligentní a šikovné, ale ve třídě bude se sedmiletými dravci, kteří ho předběhnou, přeperou. Může mít třeba jen zdánlivě malý problém třeba s krasopisem, nebo zavazováním tkaniček, ale oproti ostatním ho to bude handicapovat a můžeme mu zkomplikovat život, ohrozit jeho vývoj. Jestli chceme umožnit některým skutečně výjimečně nadaným dětem nastoupit do školy dříve, můžeme to vyřešit i jinak než systémově. Lze udělat výjimku, tvrdí psycholog. zls

6 6 Ředitelská abeceda Sociálně patologické jevy prevence Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: / Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na: a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita, delikvence, - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky dále jen OPL ) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek, - závislost na politickém a náboženském extremismu, - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling); b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí, - týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, - ohrožování mravní výchovy mládeže, - poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). Aktivity škol jsou cíleně směrovány k efektivní primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neúčinné primární prevence. Tento metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných MŠMT. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: / Strategie a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti rezortu MŠMT na období Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: / vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přijímačky na gymnázia Jaké je platné znění úpravy přijímání ke vzdělávání ve víceletých gymnáziích po novele školského zákona? Dnem 26. února 2008 (to je dnem vyhlášení) nabyl účinnosti zákon č. 58/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna se týká ustanovení 61 školského zákona, které upravuje přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia. Po provedených úpravách 61 školského zákona zní: (1) Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia. (2) Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia. (3) Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně podle 60. Vít BERKA Osamělí zaměstnanci Zákoník práce stanoví některá zvýhodnění a zvláštní pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří jsou osamělí. Jak právní předpisy určují, koho ze zaměstnanců lze považovat za osamělého? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Výplata připadá na víkend Jak postupovat, když výplatní termín připadne na sobotu nebo neděli? Má být výplata provedena dříve, nebo až po víkendu? V 141 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že plat je splatný po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém zaměstnanci právo na plat nebo na některou jeho složku vzniklo. V tomto období určí zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací pravidelný termín výplaty platu, pokud není sjednán v kolektivní smlouvě. Stejným postupem je třeba řešit i situaci, jestliže pravidelný termín výplaty platu nebo některé jeho složky připadne na den, který není pro zaměstnance dnem pracovním. Podle 142 zákoníku práce se plat zaměstnanci vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebylo-li v kolektivní smlouvě, popřípadě v pracovní smlouvě dohodnuto jinak. Jestliže se Výplatním dnem musí být vždy den pracovní zaměstnanec nemůže z vážných důvodů dostavit k výplatě, zašle mu zaměstnavatel plat v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den, na svůj náklad a nebezpečí, pokud se nedohodnou jinak. Výplatním dnem tedy musí být vždy den pracovní. Postup zaměstnavatele pro případ, že pravidelný termín výplaty platu připadne na den pracovního klidu, by měl být upraven v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise. Je proto možné sjednat či stanovit, že bude plat zaměstnancům vyplácen v předchozí pracovní den, anebo až v nejbližší následující pracovní den. Lze určit, pokud připadne výplatní den na sobotu, že bude výplatním dnem pátek, a pokud připadne na neděli, bude výplatním dnem pondělí. Vít BERKA Kdo je pro pracovněprávní účely považován za osamělého zaměstnance, stanoví 350 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení se osamělými rozumějí neprovdané, ovdovělé nebo rozvedené ženy, svobodní, ovdovělí nebo rozvedení muži a ženy i muži osamělí z jiných vážných důvodů, pokud nežijí s druhem, popřípadě s družkou nebo s partnerem. V případě partnera odkazuje zákoník práce v poznámce pod čarou na zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Projekt Návrat koncovky znova pomáhá dětem muzicírovat společně s rodiči Kdysi bývalo běžným zvykem, že se v rodinách denně s dětmi zpívalo a hrálo na různé hudební nástroje. Dnes to vypadá zcela jinak rodiče nemají na děti čas, místo společné chvilky jim raději koupí počítač, u něhož děti tráví hodiny samy. Když si paní učitelka Jitka Krejčíková v Základní škole v Krátké ulici v Klášterci nad Ohří uvědomila, že v její třídě 1. B pouze jeden žák hraje na hudební nástroj a o zpěvu doma se vůbec nedá mluvit, přemýšlela, jestli tuto situaci může nějak změnit. Po delším hledání nalezla na projekt Návrat koncovky, který byl pro tuto situaci jak šitý na míru. Přirozené ladění koncovek Projekt je zaměřen na žáky i pedagogy. Po dohodě s autory projektu Petrem Bronišem, Pavlou Skálovou a Miroslavem Exnerem se začaly v 1. B dělat první přípravy. Především bylo zapotřebí děti seznámit s koncovkami. Kdo neví, o co jde, možná by si myslel, že se jedná o něco v rámci českého jazyka, ale to je omyl. Koncovka je nejstarší druh píšťaly na světě. S oblibou ji používali staří Slované, jak dokazují nálezy několika předvelkomoravských koncovek v Nitře. Dnes se vyrábějí především z černého bezu, který byl posvátným stromem Slovanů. Postupem doby se vyvinula větší sestra koncovky fujara, kterou lidé znají možná lépe. Každý zvuk nástroje má přirozené ladění, nepotlačuje alikvoty, obohacuje a regeneruje naše tělo i mysl. Na koncovku zvládnou hrát děti už od tří let. Program na míru Děti z 1. B se s koncovkou nejdříve seznámily ve třídě, kam ji přinesla jejich paní učitelka. Už první setkání v nich vzbudilo velký zájem. A poté přijeli autoři projektu Návrat koncovky Petr Broniš a Pavla Skálová osobně a přivezli nejen koncovky, ale i další hudební nástroje a hlavně spoustu zážitků a prožitků v rámci setkání. Celé dva dny, protože o tato setkání měly zájem i další třídy, zněly školou tóny koncovek, bubínků, didžerid, chřestítek, ale třeba i tibetských mís. Všichni, kteří se tohoto programu zúčastnili, byli plně vtaženi do hry a vzájemné spolupráce. Děti prožívaly program plný pohybu, tajemných zvuků, zpěvu, hudby a uvolnění. Každá třída měla program ušitý přímo na míru. Společné koncertování Děti se seznámily s hudebními nástroji, ale zároveň získaly i vlastní zkušenost s hrou na tyto nástroje. Se zaujetím si mnohé zabubnovaly v daném rytmu na pravé africké bubny, vyzkoušely si různá chřestítka včetně šátků pošitých drobnými penízky. Se zavřenýma očima poznávaly děti různé zvuky, které potom mohly přiřadit už konkrétním hudebním nástrojům. Samozřejmě si všichni zkusili zahrát i na koncovky. Protagonisté pořadu přivezli dokonce koncovky pro každé dítě ve třídě, takže děti mohly hrát současně. Každé dítě bylo schopné za chvilku zahrát si svou vlastní melodii či rytmus a děti na to byly patřičně pyšné. Některé třídy si také zkusily společně zakoncertovat a zatancovat děvčata tancovala se šátky a chlapci jim k tomu hráli do rytmu na bubínky. Součástí každého setkání byla nejenom hra, ale i relaxace. Protagonisté pořadu učili děti i správnému dýchání a držení těla a hrát nejen pro sluch, ale i pro duši. Zároveň zcela nenásilně děti seznámili i s historií těchto nástrojů, ošetřováním a významem hry na ně. Na konci děti odcházely s rozzářenýma očima a ještě dlouho si o hře na nástroje mezi sebou povídaly. 7 Motivace pro rodiče Tímto setkáním spolupráce s projektem Koncovky neskončila. Cílem třídního projektu 1. B je daleko více motivovat rodiče ke společnému hraní. Někteří rodiče rychle zareagovali a mají zájem o zakoupení koncovek pro své děti. V rámci výtvarné výchovy měly děti navíc možnost zpracovat své pocity s tímto programem kresbou. Výsledky byly nesmírně zajímavé. Samy děti mluvily o setkání jako o velice zajímavé zkušenosti, cítily se uvolněně, lehce, hodně se toho i naučily, většinou by nejraději zůstaly ještě alespoň na další hodinu. Koncovky by měly děti provázet i nadále, představují pro ně příjemný vstup do světa hudby, a to i pro ty, kteří už možná o sobě zaslechly, že nemají hudební sluch. Tvořit hudbu je pro člověka tak přirozené jako dýchat, bohužel se na to v současné době zapomíná. Semináře pro pedagogy Projekt Návrat koncovky získal akreditaci ministerstva školství a v rámci tohoto projektu se pořádají i semináře pro učitele. Jedním z programů je víkendový seminář s možností ubytování, nejbližší se bude konat začátkem května v příjemném prostředí v Doksech. Informace mohou všichni zájemci získat na www. koncovky.cz. Záměrem semináře je seznámení s přirozeně ladícími hudebními nástroji, zvládnutí základů hry, využití nástrojů při práci v kruhu pro zklidnění nebo aktivizaci dětí a k formování jejich vztahu k přírodě, kolektivu a k sobě. Pro účast není nutné hudební vzdělání ani hudební sluch, a dokonce ani hudební nástroj. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Petr Broniš Tel.: Stranu připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Souběžné pracovní poměry Je podle právních předpisů přípustné, aby důchodce (který pobírá starobní důchod) měl dva souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele? Šlo by o pracovní poměry, z nichž každý by byl na jiný druh práce a za jiný plat. Fyzická osoba může uzavírat pracovní poměry se zaměstnavatelem bez jakéhokoliv omezení a každý pracovní poměr se posuzuje samostatně. Z žádného právního předpisu nelze vyvodit zákaz sjednání dvou souběžných pracovních poměrů v případě fyzické osoby důchodce. Jediným omezením je ustanovení 13 odst. 4 zákoníku práce, podle něhož zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Organizace přijímaček Jaké změny byly provedeny ve vyhlášce o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách? Vyhláška o normativech Došlo již ke změně vyhlášky o krajských normativech? O jakou změnu se jedná? Dnem 20. února 2008 (to je dnem vyhlášení) nabyla účinnosti vyhláška č. 46/2008 Sb., jíž se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb. Ke změnám došlo v ustanoveních 3 odst. 3, 4 a 5 této vyhlášky. Text této části vyhlášky po provedených změnách zní: 1. 3 odst. 3 Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, se konají v pracovním dni v posledním úplném kalendářním týdnu měsíce dubna s 5 pracovními dny. Den konání zkoušky stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky do vyššího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia, se konají, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, v prvním pracovním dni 2 týdny před termínem stanoveným ve větě prvé odstavec 4 zní: (4) Talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovním dni ve druhém úplném kalendářním týdnu měsíce ledna s 5 pracovními dny. Talentové zkoušky v konzervatořích v prvním kole přijímacího řízení se konají od 15. do 31. ledna. Den konání zkoušky stanoví ředitel školy odst. 5 zní: V prvním kole přijímacího řízení do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se konají: a) přijímací zkoušky, pokud jsou ředitelem školy stanoveny, v pracovním dni v týdnu, který následuje po týdnu, ve kterém se mohou konat přijímací zkoušky podle odstavce 3 věty první, b) talentové zkoušky v pracovním dni v týdnu, který následuje po týdnu podle odstavce 4. Den konání zkoušky stanoví ředitel školy. Dnem 20. února 2008 (to je dnem vyhlášení) nabyla účinnosti vyhláška č. 47/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Změna je vyjádřena v čl. I ustanovením, že v 2 odst. 7 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se čís- lo 90 nahrazuje číslem 65. Po provedené změně ustanovení 2 odst. 7 vyhlášky č. 492/2005 Sb. zní: Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu připadající na jednotku výkonu se stanoví ve výši alespoň 65 procent průměrných hodnot dosažených v prů- běhu uplynulého kalendářního roku nebo z hodnot stanovených krajským úřadem v uplynulém kalendářním roce v příslušném druhu školy, oboru vzdělání a formě vzdělávání nebo typu školského zařízení v rámci kraje. Změna vyhlášky tedy reaguje na schválený státní rozpočet v kapitole školství a umožňuje větší meziroční pokles ukazatele průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů, než tomu bylo dosud. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Zlatý, Sympatický a Dětský Ámos proč, ale jsem opravdu upřímně rád, že letos Zlatého Ámose vyhrála žena s více než pětadvacetiletou kantorskou zkušeností, uvažuje Hromádka po poslední odučené hodině. Učitelka Emílie Kostrbová úspěšně reprezentovala své Nevím moravské Gymnázium Bučovice. Svým osobním šarmem dokázala přesvědčivě zvítězit nad ostatními. Stala se čtvrtou vítěznou ženou v patnáctileté historii ankety o nejoblíbenějšího učitele roku. Podařilo se jí narušit vžité klišé. Jakmile se ve škole objeví chlap, jsou žáci u vytržení. Sympatie a obliba se k němu slétávají jako dobří pečení holubi, přidává se Ustaraná. Obdivuji ovšem každého kantora, který si dokáže ze sebe udělat legraci a nechat se třeba na pódiu, jako letošní vítězka, povařit lidožrouty. Mně se zamlouvá výstižné hodnocení, které jí na míru ušili její věrní žáci z kvarty. Prý má nenahraditelný a nezničitelný smysl pro humor, na nic si nehraje a nenechá se rozzlobit. Zdá se mi, že to jsou právě vlastnosti, které většině z nás už delší dobu scházejí, spokojeně si přede Hromádka. Jen aby se s lety ze Zlatého Ámose nevyklubal Zlatý dinosaurus. Nakonec jde o anketu jako každou jinou. Vždy v ní musí zvítězit jedinec, který nezištně nabídne něco navíc. Letošních uchazečů o ručně tepanou královskou korunu bylo nominováno čtyřicet. Jen šest z nich se probojovalo do náročného finále, uznale uvádí výchovná poradkyně. Václave, řekni mi, proč ses nikdy neucházel o tento čestný titul? Nehledej v tom nic zvláštního. Nominovat musejí svého uznávaného učitele žáci. Na nich především záleží, kdo se stane nejoblíbenějším. Bez jejich spontánní přízně by anketa neměla žádný hluboký smysl. V bouřlivém finále právě oni dotlačí, podobně jako letos, svého vyvolence až na trůn nejváženější, pokračuje ve své úvaze Hromádka. Kdyby se vyhlašovala anketa o nejskromnějšího učitele, měl bys můj hlas. Budiž ti útěchou, jako i všem ostatním, kteří titul a korunu Zlatého Amose nikdy nezískají, že poctiví kantoři všedního dne získávají cenné uznání především od svých kolegů. To patří k k nejvzácnějším, i když nemá žádnou viditelnou svatozář na hlavě, opatrně se odmlčí Ustaraná. Roman KANTOR

9 Velikonoční malování s rodiči Hra na indiány, dobrodružné výpravy do přírody, měření sil pákou a posezení s kytarou. Jako ve známé komedii S tebou mě baví svět si často mohou připadat děti, které navštěvují anglickou mateřskou školu Monty v Ostravě-Třebovicích. Vedle pěti učitelek se jim věnují hned čtyři muži. Ti neváhají použít drsnější metody, neberou tolik ohledy na nízký věk svěřenců a děti tím baví. Chlapi jsou obecně méně opatrní. Proto dokážeme více vymýšlet nesmysly, které ale nejsou moc pedagogické. Děti to Volného času a žáků prosté školy jsme v době jarních prázdnin zneužili k brakovým orgiím. Jelikož jsme v běžném životě za mladistvé intelektuály čtoucí hodnotnou literaturu a sledující hodnotné filmy a divadelní představení, byla pro nás braková noc příjemným osvěžením. Sraz za recitace Večerních písní Vítězslava Hálka na místním hřbitově, skromný průvod městem, návštěva nákupního centra, to vše v odpovídajícím brakovém oblečení, kokakola, popcorn, harlekýnky, umělé květiny a Poupata Michala Davida... Co dodat? Snad jen program: filmy a knihy, pro které je i jedna hvězdička moc, a jejich rozbory, dramatizace komiksu do podoby rozhlasové hry, modernizace a popularizace české Již potřetí se v Základní škole Dělnická v Karviné Nové Město uskutečnila akce rodičů s dětmi pod názvem Velikonoční zdobení kraslic. Žáci prvních až třetích tříd si mohli dekorovat přinesená vajíčka různými technikami. Nejoblíbenější bylo zdobení vajec kořením, dále si mohli vyzkoušet ubrouskovou techniku a zdobení voskem. Kraslici si přišli vytvořit i mladší sourozenci a děti z Mateřské školy Sokolovská. Z akce odcházeli všichni, žáci i rodiče, spokojeni. Iva VRÁBLÍKOVÁ Chvála brakovému umění Hrají si na indiány klasiky a vrchol večera ničím a nikým nespoutaná improvizace. V brzkých ranních hodinách se skupina odvážných vydala do trafiky za účelem zakoupení časopisu Bravo a kruh se uzavřel na hřbitově. Slibujeme tímto, že podrobnosti o brakové noci nebudou vyzrazeny a že se nebude opakovat. Na druhý ročník vás zve Kryptyjátr ZUŠ Louny. Hana HLOUCHOVÁ ale baví a udržuje to jejich pozornost. Důležité je ale i to, aby se po takových rošťárnách učily, vysvětluje spoluzakladatel zařízení Petr Vidlák. Ve školce chtějí zachovat klasický rodinný model. Dítě by mělo mít neustále před očima mužský i ženský prvek, což je právě to, co v systému českého školství chybí. Chlapi se objevují až někde na středních školách, to je špatně. Kluci jsou pak vychováváni nepřirozeně a to se u některých může projevit poruchou osobnosti. I pro dívky je kontakt s mužským vzorem přínosem, vysvětlil P. Vidlák. Vedle něj tu působí ještě tři muži. Protože školka je dvojjazyčná, je jeden rodilý mluvčí a druzí dva angličtinu zvládají velmi dobře. Miláčkem předškoláků, maminek i učitelek, je Angličan Tony. Vypadá jako Antonio Banderas, říká Alexandra Vidláková, která také ve školce vyučuje. Je to typický Angličan. Nemá vůbec dětské vidění světa a dětem představuje své vidění. Fotbal, hudba. Pro ně to je přitažlivé a jazykově to chápou, popsal kolegu P. Vidlák. David MORAVEC Autor nemnoha veršů Nenápadný úředník Vladimír Vašek se stal pod jménem Petr Bezruč jedním z nejznámějších básníků české literatury. Dlouhá desetiletí byl součástí výukových osnov a reálně můžeme předpokládat, že mu patřičné místo věnují i školní vzdělávací programy. Bezruč proslul i svými výplazy na Lysou horu v Beskydech, které realizoval i ve značně pokročilém věku. V beskydské Ostravici si pak mohou turisté Petra Bezruče připomenout i prohlídkou jeho srubu. Sám jsem byl na Lysé hoře celkem třikrát, vždy jinou cestou. A mohu potvrdit, že výstup z Ostravice je výrazně namáhavější než například z Visalají. Pro současné žáky je Bezruč už básníkem dávné minulosti. A přitom byl současníkem ještě řady jejich učitelů. Skutečnost, že 17. února uplynulo teprve 50 let od jeho skonu, nebyla nijak zaznamenána ani vzpomenuta. Petr Bezruč není autorem mnoha veršů. Řada z nich ale zlidověla a stala se obecně známými. Sbírka Slezské písně pak patří k zlatému fondu české poezie. K tomu ale jistě nepatří veršovánka, kterou tento uznávaný básník publikoval s vlastnoručním podpisem 10. února 1953 na titulní Znáte je? Říše hraček Přeložil LUMÍR MIKULKA 9 Říše hraček pana Magoria se nepodobá žádnému hračkářství na světě. Autíčka tu sama jezdí, plyšová zvířata tancují, panenky mluví. Když se ale hračky dozvědí, že majitel obchodu se chystá nadobro odejít, začnou se trápit, šedivět a vyvádět. Prodavačka Molly Mahoneyová by měla obchod převzít, ale nechce myslí si, že neumí kouzlit tak jako pan Magorium. Podaří se malému Erikovi a účetnímu Henrymu přesvědčit ji dřív, než se z Říše hraček stane docela obyčejné hračkářství? Knížka, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta, se může hodit při výchovně-vzdělávací práci v mateřských školách i na prvním stupni základních škol. stránce Rudého práva. Pozvedl tehdy pero k oslavě 75. narozenin ministra Zdeňka Nejedlého a napsal: Z lesů, polí, vod i trav/ zní hlas svorně, bystře/ Buďte dlouho živ a zdráv/ vzácný náš ministře. Samotnému Bezručovi tehdy bylo 85 let a jeho narozeniny 15. září byly v tomto školním roce zařazeny mezi oficiální oslavné akce stanovené školám ministerstvem školství. František MORKES

10 10 Přehlednější vyjádření postoje žáků pomocí indexů Jedna z oblastí dotazníku, který žáci vyplňovali v rámci výzkumu PISA 2006, se zaměřovala na to, co žáci soudí o aktuálních ekologických problémech. Na otázkách, v nichž žák u každé položky volil jednu ze čtyř možných odpovědí, si ukážeme, jak přehledněji mapovat postoje žáků pomocí indexů. Index Naprostá většina otázek žákovského dotazníku totiž obsahovala několik položek mapujících různé aspekty vztahu žáků k přírodovědné problematice (například nabízených výroků, jimiž měli žáci vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas) a těchto položek bylo celkem více než sto. Není proto možné přehledně analyzovat souvislost výsledku v testu se všemi jednotlivými odpověďmi žáka zároveň. Lze však využít toho, že položky dotazníku v rámci jedné otázky zjišťují velmi podobné věci. Místo série odpovědí žáka v podobných položkách se jeho celkový postoj v dané oblasti přibližně vyjádří jako desetinné číslo. To se v šetření PISA nazývá index, nabývá hodnot přibližně v rozmezí od 3 do +3 a charakterizuje vždy celkový postoj žáka v určité oblasti. Z indexu sice již nelze přesně odvodit jednotlivé odpovědi žáka, nicméně je z něho patrné, zda žák například souhlasil s většinou výroků. Výhodou indexu je značné zpřehlednění analýz i možností prezentace výsledků. Ukážeme to na příkladu odpovědi žáků u otázek 22, 24 a 26, u nichž byly série odpovědí převedeny do tří indexů. V každém grafu se srovnává hodnota určitého indexu žáka s jeho výsledkem v testu přírodovědné gramotnosti. Ze všech žáků bylo vždy náhodně vybráno sto a ti byli uvedeni v grafu jako body podle hodnoty příslušného indexu a podle svého výsledku v testu. Všemi body pak byla proložena přímka vyjadřující lineární závislost mezi oběma hodnotami. Ekologické problémy Odpovědi k otázce 22, která zjišťovala, jaké informace mají žáci o vybraných ekologických problémech, byly převedeny na index orientace v aktuálních environmentálních problémech. Z grafu je patrné, že žáci, kteří uvedli vyšší míru orientace (vyšší sebedůvěru), dosáhli častěji i v testu lepších výsledků. Odpovědi v otázce 24, která se ptala, zda považují žáci vybrané ekologické problémy za závažné pro sebe nebo pro jiné lidi, byly převedeny na index vnímání závažnosti aktuálních environmentálních problémů. Zmíněný index je konstruován tak, že vyšší hodnota odpovídá častějším odpovědím dotýká se mě osobně. Z grafu je zřejmé, že žáci, kterých se problémy v otázce 24 (například znečištění ovzduší nebo otázka jaderného odpadu) dotýkají osobněji, dosahují spíš o něco horších výsledků než ti, kteří si tyto problémy tak osobně neberou. Poslední graf vychází z odpovědí na otázku 26, která se ptala, nakolik souhlasí žáci Skóre v testu přírodovědné gramotnosti Skóre v testu přírodovědné gramotnosti Skóre v testu přírodověné gramotnosti s vybranými tvrzeními. Z grafu vyplývá, že žáci častěji souhlasící s omezením v zájmu trvale udržitelného rozvoje dosahují i lepších výsledků v testu. Postoje žáků vyjádřené v mnoha položkách dotazníku lze tedy přehledněji vyjádřit číselně a pomocí indexu a zjistit, zda určité aspekty vztahu k přírodním vědám souvisejí s výsledky žáků v testu. Více informací naleznete v publikaci Motivace, aspirace, učení II, Hodnocení úrovně vzdělávání v ČR s ohledem na krajovou diferenciaci, ÚIV, Praha Jan HUČÍN Výsledek v testu přírodovědné gramotnosti podle indexu orientace v aktuálních environmentálních problémech (ENVAWARE) Výsledek v testu přírodovědné gramotnosti podle indexu vnímání závažnosti aktuálních environmentálních problémů (ENVPERC) ,5-1 -0,5 0 0,5 1 1, Výsledek v testu přírodovědné gramotnosti podle indexu postoje k omezením ve prospěch trvale udržitelného rozvoje (RESPDEV)

11 Knihy, které potěší, inspirují i poučí Otcové dcery, matky synové VERENA KAST Práce s rodičovskými komplexy jako cesta k vlastní identitě, je podtitul knihy, kterou vydalo nakladatelství Portál. Otcovský a mateřský komplex představují reakci, kterou rozvine každý člověk vůči svým rodičům, tak jak je ve svém dětství prožíval. Tyto rodičovské komplexy pak mohou ve své pozitivní i negativní podobě poznamenat další psychický vývoj člověka. Kniha je určena všem, kteří mají zájem o psychologii. 11 Děti potřebují hranice JAN UWE ROGGE Jsou dnes děti víc nevychované a drzé než dříve? Jsou snad dnes rodiče méně kompetentní? Jak může denně docházet k situacím, v nichž malý tyran triumfuje a oni si zoufají? Jak se vyhnout trvalému stresu ve výchově a přitom neupadnout do autoritářství. Řada konkrétních rad může být dobrou pomůckou nejen pro rodiče, ale mnohé zde najdou i učitelé. Knihu vydalo nakladatelství Portál. Hry do kapsy VII JAN NEUMAN, MILOSLAV WAGENKNECHT Edice Hry do kapsy je připravena jako postupně rozšiřovaná kartotéka námětů, nápadů a návodů na listech z tvrdšího papíru, ze které lze čerpat při přípravě nejrůznějších výletů, táborů, setkání, oslav a podobně. Listy publikace jsou proto u hřbetu knihy perforovány, aby je bylo možno kdykoliv vytrhnout. Knihu vydalo nakladatelství Portál a může být vhodnou inspirací i pro vás. Školka plná zábavy PATTY CLAYCOMB Kalendář tvořivých her pro předškolní děti je podtitul, z kterého jasně plyne, že v knize najdou učitelky mateřských škol témata pro každý měsíc v roce. Jednotlivá náměty zdůrazňují nezastupitelnou roli představivosti a tvořivosti, lásku k dítěti, rozvoj jeho osobnosti, získávání vědomostí a dovedností hravou formou. Školku plnou zábavy vydalo nakladatelství Portál. Bionika CO JAK PROČ Co je lotosový efekt? Jak vznikl suchý zip? Proč Spiderman umí šplhat po hladkém povrchu a my ne? Biotika to je využívání přírodních poznatků, které vede k vylepšení techniky. Pro mnoho problémů, které pro nás prozatím nemají východisko, příroda již dávno řešení vymyslela. Kniha z nakladatelství Fraus bude pro všechny učitele jistě dobrou pomůckou. Hry do kapsy VIII MILAN CAHA, JAN ČINČERA, JAN NEUMAN Další díl této oblíbené edice Hry do kapsy z nakladatelství Portál umožňuje stejně jako všechny předchozí vytrhávat jednotlivé listy papíru a volně s nimi pracovat. U každé hry najdete potřebné informace, jako je téma hry (například vnímání, spolupráce, řešení konfliktů), její cíl (například prostorová tvorba, vnímání přírody), potřebné pomůcky a vhodné prostředí i čas potřebný na hru. Říkadla a hry pro nejmenší VLADIMÍRA GEBHARTOVÁ Také tuto knihu pro vás připravilo nakladatelství Portál, a protože je krásně ilustrovaná, strávíte nad ní společně s dětmi mnohé hezké chvilky. Kniha nabízí nejen pěkné ilustrace, ale také říkadla pro předčítání i říkání, motivační nápady pro hry s dětmi, inspiruje k povídání s nimi a dává podněty, jak slovem a hrou utvářet osobnost dítěte a jak zábavným způsobem přispívat k rozvoji jeho řeči. Kronika egyptských královen JOYCE TYLDESLEY První kniha, která v úplnosti popisuje barvité dějiny egyptských královen. Poutavé životopisy pokrývají dobu přes 3000 let a provázejí osudy egyptských královen od raných dynastií po sebevraždu královny Kleopatry roku 30 před naším letopočtem. Kniha z nakladatelství Mladá fronta může být velkým pomocníkem, zvláště učitelům dějepisu.

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Realizujete zajímavý jazykový projekt? Přihlaste jej do soutěže EVROPSKÁ JAZYKOVÁ CENA LABEL 2008! Máte ve svém okolí výraznou osobnost jazykového vzdělávání? Nominujte ji na ocenění EVROPSKÝ UČITEL JAZYKŮ ROKU 2008! Termín pro posílání přihlášek a nominací je do Bližší informace získáte na nebo kontaktujte přímo Národní agenturu, tel.: , předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele:... REVIZNÍ PROHLÍDKY Revizní prohlídky, montáže, opravy tělocvičného nářadí herních prvků v zahradách mateřských škol a posiloven provádí Jiří Němec, Rokycanova 30, Praha 3 Tel.: , záznamník Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 metrů hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení VOLEJTE MODROU LINKU Volejte za cenu místního hovoru!... Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Proběhne v termínu: A. školení: I. část II. část B. školení: I. část II. část Závěrečná konference: Účastníci školení na ní obdrží certifikát o absolvování kurzu a didaktické pomůcky. V rámci projektu Vám poskytneme výukový materiál pro skupinu 25 žáků v hodnotě cca Kč. KONTAKT: JČU PF, Davida Dědič, Jeronýmova 10, rosana_inz_skolstvi_90x125_2.ind :30: České Budějovice mobil: TÝDENÍK Číslo dubna 2008 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01

Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Zásady hodnocení a klasifikace žáků Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Szkoła Podstawowa i Przedszkole Dr. Olszaka 156, Karviná Fryštát, 733 01 Přijaté Pedagogickou radou dne

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019

KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov KONCEPCE ŠKOLY 2015 /2019 V Dolním Bousově dne 1. 9. 2015 Vypracovala: Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy DLOUHODOBÉ CÍLE ŠKOLY (KONCEPCE

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY . Z LEGISLATIVY ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ A ODLOŽENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více