Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze"

Transkript

1 Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v lednu zahájí provoz samostatná společnost nákladní dopravy, což bude představovat základní kámen pro proces přílivu soukromého kapitálu. David Briginshaw Šéfredaktor Ruský desetiletý program železniční reformy není nic menšího, než revoluce v železniční dopravě. Záměrem tohoto třífázového plánu, který byl spuštěn v roce 2001, je transformovat státní železnice z vládního ministerstva na decentralizovanou komerční provozní společnost, která bude schopna získat potřebnou úroveň investic a provést revitalizaci sítě při současném naplnění rostoucích nároků v oblasti nákladní a osobní dopravy. Prezident Vladimír Putin ve svém vystoupení pro Gudok, což je firemní časopis Ruských drah (RŽD), v srpnu prohlásil: Cílem reformy je vytvořit efektivní trh pro železniční dopravu, protože tato reforma je jedinou cestou, jak zlepšit rentabilitu a kvalitu služeb. První dvě reformní fáze strukturální modernizace v železničním sektoru jsou nyní dokončeny a domnívám se, že příslušné výsledky jsou pozitivní. První fáze reformy byla dokončena v roce 2003, zhruba o rok později, než se původně plánovalo. To obnášelo oddělení železnic od ministerstva železnic. Ministerstvo železnic pak bylo přetransformováno na Federální úřad železniční dopravy a tento úřad odpovídá za regulaci železniční dopravy, realizaci reformy železničního průmyslu, přípravu železniční legislativy a udělování licencí pro železniční činnosti. Jedna z nové generace lokomotiv, která je nyní uváděna do provozu společností RŽD

2 RŽD se staly otevřenou akciovou společností v září 2003 a převzaly všechna aktiva železnic a jejich provozní činnosti. V této fázi stát zůstává jediným akcionářem a má místa ve správní radě RŽD. Podle Vladimíra Jakunina, prezidenta RŽD: Většina práce společnosti ve druhé fázi ( ) byla zaměřena na vydělení konkurenčních činností, které by mohly být prováděny jinými obchodními organizacemi ve formě dceřiných společností nebo přidružených společností. Ve své zprávě určené ruskému parlamentu (tj. Dumě), konkrétně jeho výboru pro energetiku, dopravu a komunikace, pan Jakunin v červenci uvedl: Výsledky prvních dvou fází reformy železniční dopravy měly kladný vliv na ruskou ekonomiku. Již jsme vytvořili dceřiné společnosti pro kontejnerovou dopravu a chladírenskou nákladní dopravu, opravu kolejí a údržbu tratí a investiční výstavbu, jakož i řadu společností provozujících příměstskou osobní dopravu. Jedním z klíčových prvků druhé fáze bylo ukončení praxe křížových dotací ztrátové osobní dopravy z vysoce ziskových činností RŽD v oblasti nákladní dopravy. Toho bylo dosaženo dvěma způsoby: fyzickým oddělením provozu osobní a nákladní dopravy a snahou přimět vládu na celostátní i místní úrovni k tomu, aby začala dotovat ztrátové osobní spoje. Tato politika má Putinovu podporu, avšak s jednou významnou výhradou: Ztráty z osobní dopravy jsou nyní široce diskutovaným tématem obdobně jako křížové dotace z nákladní dopravy. Dříve nebo později bude nutno tuto metodu dotování opustit, avšak nikoliv na úkor cestujících! Musíme hledat jiné zdroje financování, včetně státního rozpočtu. Je zřejmé, že stát nese určitou odpovědnost v této oblasti a vláda bude muset řešit obtížný problém. V současné době probíhá velmi mnoho prací na modernizaci hlavních tratí, zejména na transkontinentálních trasách RŽD odhadují, že je třeba získat roční objem dotací ve výši 53 miliard rublů (1,98 miliard USD) pro pokrytí ztrát utrpěných v oblasti osobní dopravy. Z této částky je zapotřebí 27 miliard rublů pro ztrátovou dálkovou dopravu a 26 miliard rublů pro příměstskou dopravu. Pan Jakunin 7. září oznámil, že ministerstvo financí vyčlenilo 10,9 miliard rublů na dotování dálkové osobní dopravy v příštím roce. Přestože Jakunin říká, že praktické kroky vedoucí k eliminaci křížových dotací budou stanoveny samostatným vládním návrhem zákona, očekává se, že RŽD obdrží v roce ,4 miliard rublů a v následujícím roce 22,6 miliard rublů. To znamená plnou rozpočtovou náhradu za ztráty společnosti, jež vyvstanou v souvislosti s dálkovou osobní dopravou. RŽD dosud založily deset společností provozujících příměstskou železniční dopravu. Vzhledem k tomu, že se jedná o sofistikovaný proces pro RŽD a regiony, jsou tyto společnosti pro provozování příměstské osobní dopravy v první řadě vytvářeny v regionech s nejvyšším rozpočtem, dopravní mobilitou a platební schopností obyvatelstva, říká Michail Akulov, viceprezident RŽD. Již dříve v tomto roce se RŽD rozhodly založit samostatnou divizi pro správu železničních stanic. Tato divize povede k vytvoření řídicího střediska, které bude mít odpovědnost za stav a fungování

3 všech systémů železničních stanic a bude provádět všechna rozhodnutí RŽD spojená se zvyšováním efektivity železničních stanic a jejich rozvojem, vysvětluje pan Akulov. Nový Federální úřad pro osobní dopravu zahájil obchodní činnost 1. července. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších prvků třetí fáze železniční reformy. Ve svém vystoupení na konferenci o reformě železniční osobní dopravy, která se konala v červenci, zdůraznil Valerij Šatajev, ředitel tohoto nového úřadu, význam toho, aby stát převzal odpovědnost za ztráty. Nízká úroveň konkurenceschopnosti a rentability Federálního úřadu pro osobní dopravu nejsou důsledkem špatného řízení osobní železniční dopravy, nýbrž důsledkem podmínek stanovených státem pro poskytování služeb v oblasti železniční dopravy ze sociálních a společenských důvodů. Z tohoto důvodu samotné rozvinutí hospodářské soutěže nebude znamenat řešení daného problému, neboť nebude docházet k získávání kapitálu do nerentabilního a regulovaného sektoru. Výše uvedený úřad bude rozdělovat dálkové spoje v oblasti osobní dopravy do dvou kategorií: komerční a konkurenceschopné spoje, které představují 34 % cest, ale vytvářejí 55 % tržeb, a sociální a regulované spoje, které zajišťují 66 % cestujících u tohoto druhu dopravy, ale vytvářejí jen 45 % tržeb. Jestliže se ukáže, že nová struktura je úspěšná, mají RŽD v plánu přetransformovat tento úřad na akciovou společnost, mezi jejímiž akcionáři by mohly být též subjekty z řad soukromého sektoru. RŽD založí v lednu samostatnou divizi pro nákladní železniční dopravu Správní rada RŽD schválila v červenci plán na vytvoření specificky orientované dceřiné společnosti, která by měla vzniknout v lednu a měla by být zaměřena na nákladní železniční dopravu. Tato nová dceřiná společnost bude schopna: garantovat konkurenceschopnost nákladní dopravy nabídnutím obdobných tarifních podmínek vzhledem k dalším subjektům působícím na trhu železniční dopravy; garantovat transparentnost, zvyšovat finanční efektivitu a ukončit křížové dotace vzhledem k jiným druhům dopravy; zvyšovat investiční přitažlivost společnosti provozující nákladní dopravu, přičemž jí bude umožněno získávat finanční prostředky potřebné pro obnovu vozového parku; a prodat minoritní podíl prostřednictvím počáteční veřejné nabídky a rozdělit získané prostředky tak, aby byly vynaloženy na obnovu železniční infrastruktury.

4 Podle plánu budou RŽD držet všechny akcie kromě jedné preferenční akcie, kterou bude držet ŽelDorReform (orgán pro železniční reformu). Společnost pro nákladní dopravu bude vlastnit nákladních vozů, nebude však mít žádný jiný druh vozidlového parku. Podle investiční banky Morgan Stanley bude tržní kapitalizace této nové společnosti pro nákladní dopravu zhruba 6,8 miliard USD. Dosud již bylo vytvořeno deset dceřiných společností zaměřených na příměstskou osobní dopravu Očekává se, že objem nákladní dopravy dosáhne do roku 2010 alespoň 1,35 miliard tunokilometrů, což povede k vytvoření 20% zisku při obratu dosahujícím 90 miliard rublů. Jedním ze způsobů, jak řešit nedostatek investičních zdrojů na RŽD, je prodej majetkových podílů v dceřiných společnost na otevřeném trhu, říká pan Jakunin. Prodej minoritního podílu (až do výše 49 %) by mohl vést k získání zhruba 3 miliard USD. Stále ještě jsme neučinili rozhodnutí o uvedení společnosti pro nákladní dopravu na burzu cenných papírů, říká Fjodor Andrejev, Senior Viceprezident u RŽD. Mohly by nastat dvě možnosti: buď kotování na ruské burze cenných papírů a teprve poté uvedení na londýnskou burzu cenných papírů, nebo by společnost mohla být uvedena přímo v Londýně. Pokud půjdeme první cestou, pak bude společnost potřebovat jeden rok na kotování v Rusku a dalších 18 měsíců na kotování v zahraničí. RŽD očekávají, že nová společnost pro nákladní dopravu bude plně konkurenceschopná v porovnání se soukromými provozovateli. Podle Borise Lapiduse, Senior Viceprezidenta u RŽD: Konkurenční výhody nové společnosti pro nákladní dopravu, které bude vnímat spotřebitel, spočívají v naší flexibilní tarifní politice, naší schopnosti realizovat plný potenciál značkových dopravních služeb a servisních činností a ve velké rezervě vozového parku, která nám umožňuje rychle reagovat na změny na trhu. Rozdělení? Zatímco infrastruktura zůstane ve vlastnictví státu, úvahy se nyní soustřeďují na úplné oddělení infrastruktury od provozních činností. Další změny plánované v rámci třetí fáze železniční reformy jsou následující: rozvoj hospodářské soutěže v sektoru nákladní dopravy podle povinností plynoucích z přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci Rusko otevře své trhy zahraničním dopravcům; převedení většiny nákladních vozů a určitého počtu lokomotiv do soukromého vlastnictví; zvýšení počtu místních dopravců působících v sektoru osobní dopravy a vlastněných místními orgány; prodej podílu společnosti RŽD v jejích dceřiných společnostech orientovaných na opravy a údržbu; a podpora hospodářské soutěže v nedopravních činnostech a poskytnutí přístupu k těmto činnostem pro soukromé investory. Je zřejmé, že po dokončení desetiletého reformního procesu bude železniční doprava v Rusku velmi odlišná od současné situace a bude v příkrém rozporu s centrálně plánovanou dopravou za sovětské éry. Soukromý sektor bude již brzy hrát mnohem větší roli. Název originálu: Russian Rail Revolution Enters Final Phase Zdroj: International Railway Review, č. 10/2006, s Překlad: Petr Zavadil Korektura: ODIS

5

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících

Více

Kapacita je klíčovým faktorem pro přechod Banverketu na vyšší úroveň

Kapacita je klíčovým faktorem pro přechod Banverketu na vyšší úroveň Kapacita je klíčovým faktorem pro přechod Banverketu na vyšší úroveň Švédský manažer infrastruktury nahradil regionální strukturu celostátními provozy a projektovými divizemi ve snaze zaměřit se na získání

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

Současné problémy ekonomiky a řízení

Současné problémy ekonomiky a řízení Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila

Více

ŠVÉDSKÁ ŽELEZNIČNÍ REFORMA

ŠVÉDSKÁ ŽELEZNIČNÍ REFORMA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika ŠVÉDSKÁ ŽELEZNIČNÍ REFORMA Swedish Railway Reform Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Zdeněk TOMEŠ, Ph.D.

Více

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR TEZE K DISKUSI Národohospodářský význam dopravní infrastruktury Současné diskuse o dlouhodobém rozvoji dopravní infrastruktury postrádají komplexní makroekonomický

Více

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy

EVROPSKÁ KOMISE. Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České dráhy EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 03.V.2005 C(2005)1324 fin Věc: Státní podpora č. N 323/2004 Česká republika Státní záruka pro potřeby financování nákupu železničních kolejových vozidel společností České

Více

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu V letošním roce se provozní divize Švédských státních drah (SJ) staly nezávislými společnostmi a zahájily tak další etapu restrukturalizace

Více

Výroční zpráva 2009. skupiny České dráhy

Výroční zpráva 2009. skupiny České dráhy Výroční zpráva 2009 skupiny České dráhy Měníme se podle potřeb cestujících a staneme se moderním, konkurenceschopným a finančně stabilizovaným osobním dopravcem první volby na liberalizovaném českém

Více

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final

V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 COM(2014) 903 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Polské dráhy v pátém roce reformy osobní dopravy

Polské dráhy v pátém roce reformy osobní dopravy Polské dráhy v pátém roce reformy osobní dopravy Rafał Łaszkiewicz Z celkové sítě polských drah s přibližně 24 000 km tratí měl před změnou státní podnik PKP k dispozici na konci roku 2000 ještě provozní

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Cenové signály dopravy

Cenové signály dopravy Technická zpráva č. 3/2004 Cenové signály dopravy Monitorování změn, k nimž dochází u cen dopravy v Evropě a u politiky výběru poplatků v rámci mechanismu TERM Evropská agentura pro životní prostředí 1

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

> Základní hospodářské ukazatele

> Základní hospodářské ukazatele Výroční zpráva 0 4 České dráhy, a.s. > Základní hospodářské ukazatele Ukazatel 2004 2003 1. 1. 2003*) Index 04/03 Struktura aktiv a pasiv (mil. Kč) Aktiva celkem 47 301 45 291 41 396 1,04 Dlouhodobý majetek

Více

M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání

M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání Jürgen Holzwarth, ministerstvo životního prostředí a základních otázek dopravy v dopravní politice Alfred Biesinger a Torsten Funke, Daimler-Chrysler

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza rizik a možností využití metody PPP při projektech dopravní infrastruktury v České republice Bc. Magdaléna Jebavá Diplomová práce 2012 Ráda

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.09.2012. o státní podpoře. č. SA.30908 (2011/C) (ex N 176/2010), kterou Česká republika

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.09.2012. o státní podpoře. č. SA.30908 (2011/C) (ex N 176/2010), kterou Česká republika EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.09.2012 C(2012) 6352 final Zveřejněné znění tohoto rozhodnutí neobsahuje určité informace v souladu s články 24 a 25 nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999,

Více

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Wolfgang Roth, viceprezident Evropské investiční banky, Luxembourg Od r. 1990 Evropská investiční banka financuje železniční projekty ve

Více

DB usilují o vstup na kapitálové trhy

DB usilují o vstup na kapitálové trhy DB usilují o vstup na kapitálové trhy Začlenění Německých drah do soukromého sektoru není nyní bezprostředně na pořadu dne, ale předseda Hartmut Mehdorn usiluje o to, aby DB získaly přístup na kapitálové

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 III. Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 1 Obsah I. VÝCHOZÍ RÁMEC... 3 I.1. EVROPSKÉ STRATEGICKÉ DOKUMENTY... 3 I.2. KOHEZNÍ

Více

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu

www.eib.org Zpráva o činnosti Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Z p r á v a o č i n n o s t i 2 012 Skupina EIB se skládá z Evropské investiční banky a z Evropského investičního fondu Evropská investiční banka 98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg 3 (+352)

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více