prosinec 2012 č. 1 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2012 č. 1 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz"

Transkript

1 ESCNEWSLETTER prosinec 2012 č. 1 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., , Vážení obchodní přátelé, Přinášíme vám 1. vydání našeho odborného občasníku, ve kterém vám chceme nabízet naše stanoviska a komentáře k aktuálnímu dění v oblasti daní, ekonomiky, práva a účetnictví. Blíží se konec roku 2012 a jeho závěr nám vláda okořenila snahou o opětovné prosazení tzv. úsporného daňového balíčku. S ohledem na jeho poměrně zásadní vliv na daňové zatížení, zabýváme se dopady jeho pravděpodobného přijetí na straně 2. Dalším velkým tématem příštího roku, který nemůžeme ponechat bez povšimnutí je 2. pilíř důchodového systému. Stručný popis toho, co nám přináší, si přečtěte na straně 2. Z odborných témat se dále věnujeme změnám v zákoně o účetnictví, vyjasňujeme problematiku zveřejňování účetních závěrek a v daňových otázkách se vracíme k rozsáhlé problematice přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani z přidané hodnoty. Přinášíme rovněž shrnutí změn v obchodním zákoníku v novele pro rok Jak jste možná již zaznamenali, senát minulý týden zamítl vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (sněmovní tisk 801 již zmiňovaný daňový balíček). V případě přehlasování senátu poslaneckou sněmovnou bude záležet na postoji prezidenta republiky, zda tento zákon bude účinný od , nebo nám začne příští rok dle již schválené platné legislativy. A to je nejistota, která jistě netěší nikoho z nás. Ing. Michal Šesták Komora daňových poradců Veškeré informace a stanoviska obsažená v tomto newsletteru jsou zpracovávána s náležitou odbornou péčí a jsme vedeni snahou zajistit maximální informovanost našich klientů v oblasti daňové legislativy. Ing. Michal Šesták Společnost ESCAPE CONSULT, spol. s r.o. je zapsána v seznamu Komory daňových poradců a vykonává daňové poradenství v souladu se zákonem č. 532/1992 Sb. prostřednictvím daňových poradců Ing. Michala Šestáka, č a Ing. Michala Markvarta, č Daňové poradenství je upraveno výše uvedeným zákonem, který upravuje postavení a činnost daňových poradců. Daňoví poradci poskytují svým klientům právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Komora daňových poradců schválila svůj etický kodex, ke kterému se naše společnost přihlásila. Více informací naleznete na V tomto čísle najdete Komora daňových poradců 1 Vládní daňový balíček 2 2. pilíř důchod. reformy důchod. spoření 2 Změny v zákoně o účetnictví 3 Zveřejňování účetních závěrek 4 Přenesená daňová povinnost 5 Změny v obchodním zákoníku ESCAPE TEAM 8 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2013 přeje ESCAPE CONSULT

2 2 Ing. Michal Markvart Vládní daňový balíček Co přináší daňový balíček přijatý Poslaneckou sněmovnou? Dne byl v Poslanecké sněmovně přijat návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, tzv. daňový, resp. konsolidační balíček. Pro balíček hlasovalo 101 poslanců, proti 93. Aktuální znění balíčku přináší mimo jiné tyto změny: zvýšení snížené sazby DPH ze 14 na 15 % a základní sazby z 20 na 21 % (pro období 2013 až 2015), vysoce vydělávajícím zaměstnancům a OSVČ se zavede přirážka daně ve výši 7 % na část jejich příjmů, které převýší 4násobek průměrné měsíční mzdy (přibližně Kč, pro období 2013 až 2015), zrušení stropů u zdravotního pojistného (2013 až 2015), OSVČ s paušálem ztratí nárok na slevu na dítě a vyživovanou manželku/manžela. U činností spadajících do paušálů 40 % (např. advokáti, lékaři, daňový poradci, notáři), resp. 30 % (pronájmy), bude nárok na paušál jen do hrubého příjmu dva miliony korun (od r bez časového omezení), pracujícím důchodcům se zruší základní sleva na dani ve výši Kč (2013 až 2015), zvýšení srážkové daně vůči daňovým rájům z 15 na 35 % (od r bez časového omezení), zrušení zelené nafty (od r bez časového omezení), zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3% na 4% z daňového základu. Stávající stav legislativního procesu je takový, že Senát, dle očekávání, návrh zákona vetoval. Na další schůzi Poslanecké sněmovny ve čtvrtek se poslanci pokusí přehlasovat senátní veto a návrh zákona zamíří k podpisu prezidentovi republiky. Prezident má 15 dnů na vyjádření, tedy do Pokud by prezident návrh zákona vetoval, musela by být do konce roku svolána další mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, která by prezidentské veto přehlasovala. Tato schůze by se netýkala pouze daňového balíčku, ale i návrhu zákona o státním rozpočtu, který je na tento balíček navázán. K dnešnímu dni tedy stále není jisté, zda všechna uvedená opatření skutečně vstoupí v platnost k , i přesto že vládní koalice proto zřejmě udělá maximum. Kritická je situace zejména u DPH, pokud totiž tento zákon nevstoupí v platnost, bude od ledna 2013 účinná jednotná sazba DPH 17,5, která je obsažena v platném znění zákona o DPH. Podnikatelé a výrobci software jsou tedy stále v nejistotě, jaká sazba DPH bude platná od K daňovému balíčku se tedy podrobněji vrátíme v příštím vydání našeho zpravodaje, kde okomentujeme konkrétní změny příslušných předpisů. 2. pilíř důchodové reformy důchodové spoření Ing. Michal Šesták S účinností od vstupuje v platnost několik zákonů, kterými se zavádí důchodové spoření jako tzv. druhý pilíř důchodového zabezpečení. Jedná se o Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém zabezpečení, Zákon č. 428/2011 Sb., o změnách zákonů v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření (prováděcí předpis) a Zákon o pojistném na důchodové spoření. Zároveň s těmito zákony vstupuje v účinnost i Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, které nahrazuje stávající penzijní připojištění a zavádí tzv. třetí pilíř důchodového zabezpečení. Základní charakteristika zaváděné důchodové reformy: I. pilíř = státní důchod (povinný průběžně financovaný) II. pilíř = důchodové spoření (nepovinný vstup, zhodnocování vlastních úspor) III. pilíř = doplňkové penzijní spoření (dnešní penzijní připojištění ; plně dobrovolné, zhodnocování vlastních úspor) Princip druhého pilíře spočívá v tom, že účastník důchodového spoření platí o 3 % vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění nižší povinné pojistné a tato jsou přesměrována na jeho účet u zvolené penzijní společnosti (po dosažení důchodového věku je z těchto prostředků vyplácen důchod z důchodového spoření). Podmínkou je ovšem povinnost hradit další 2 % vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění ze svého. Do druhého pilíře lze vstoupit nejpozději do konce kalendářního roku, kdy účastník dosáhne 35 let věku. Osoby starší 35 let mají čas na rozhodnutí pouze 6 měsíců od účinnosti zákona (do ). Toto rozhodnutí je nevratné a účast ve druhém pilíři zaniká pouze smrtí účastníka nebo odchodem do starobního důchodu. Pro vstup do druhého pilíře je tedy nutné uzavřít smlouvu se zvolenou penzijní společností. Tato společnost provede registraci smlouvy u Centrálního registru smluv (spravován Specializovaným finančním úřadem, postupem dle správního řádu). Zaměstnanec navíc musí nahlásit tuto skutečnost plátci daně (zaměstnavateli). Pojistné je hrazeno následujícím způsobem: Zaměstnanci: prostřednictvím zaměstnavatele správci daně. OSVČ: samostatně správci daně. Osoby dobrovolně účastné: samostatně ČSSZ. Převod výnosů od správce daně penzijní společnosti je nevratný. Chybně vyměřená a poukázaná částka penzijní společnosti tedy nelze vrátit, vzniklý přeplatek se umořuje sníženými úhradami v budoucnu.

3 3 Procesně se vztah mezi plátcem pojistného a správcem daně řídí daňovým řádem. Zaměstnavatel bude finančnímu úřadu podávat měsíční hlášení (následné hlášení) výhradně elektronicky a to za jednotlivé poplatníky a za plátce celkem. Lhůta pro podání se řídí také daňovým řádem (do 20. dne následujícího měsíce). K placení se není nutné samostatně registrovat, registraci provede správce daně automaticky, na základě prvého hlášení, a zaregistruje plátce jako plátce pojistného na důchodové spoření. Po skončení roku podá zaměstnavatel elektronicky roční vyúčtování opět v členění dle jednotlivých poplatníků a za plátce celkem, a to v termínu dle daňového řádu, což je do 3 měsíců po skončení roku. S ohledem na vztah k daňovému řádu je třeba si uvědomit i možné související sankce vyplývající z porušení povinností, např. penále 20 % při doměření zálohy z moci úřední. S nově zaváděnými předpisy souvisí i některé daňové změny: Osvobození dávek z II. pilíře ( 4 odst. 1 písm. h). Osvobození příspěvků zaměstnavatele do III. pilíře. Úprava odečitatelných položek ( 15). Závěrem snad něco k vypláceným dávkám z takto nově nastaveného systému: I. pilíř státní důchod (i předčasný s trvalým krácením) II. pilíř doživotní starobní důchod (nedědí se) doživotní starobní důchod se sjednaným pozůstalostním důchodem na 3 roky (nedědí se) starobní důchod na 20 let (je předmětem dědického řízení, pokud je dědic účasten II. pilíře je mu částka převedena do něj, pokud není, obdrží peněžní prostředky) sirotčí důchod na 5 let III. pilíř (pro transformované smlouvy) starobní penze na určenou dobu invalidní penze na určenou dobu jednorázové vyrovnání odbytné úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu předdůchody Změny v zákoně o účetnictví Opravy chyb minulých období. Ing. Kamila Procházková Koncem roku 2011 zveřejnilo Ministerstvo financí změnu Českých účetních standardů č. 002, č.003, č.018 a č.019 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů novelou této vyhlášky. Podstatná a velice pozitivní je změna 15a vyhlášky, kdy ministerstvo konečně vyhovělo tlaku odborné veřejnosti. Jedná se především o změnu účtování oprav minulých let. V rozvaze přibyla nová položka A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let, která obsahuje: Rozdíly ze změn účetních metod Část odložené daně při prvním účtování o odložené dani, která se vztahuje k předchozímu účetnímu období Opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o významných nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích Pokud účetní jednotka použije položku A.IV.3., musí ji popsat v příloze k účetní závěrce. Dosud bylo opravování chyb minulých let značně nedořešené. V zásadě šlo použít dvě metody, z nichž každá měla své nedostatky. První variantou bylo zaúčtování do mimořádných nákladů nebo výnosů. Při použití této metody však dochází ke zkreslení hospodářského výsledku za běžné účetní období. Druhou variantou je zaúčtování na účty vlastního kapitálu, konkrétně na zisk nebo ztrátu minulých let. Tuto variantu prosazovala i Národní účetní rada. Použití této metody vyžadovalo její popis v Příloze účetní závěrky, protože součet hospodářského výsledku se zůstatkem na účtu zisku (ztráty) minulých let minulého období neodpovídal zůstatku zisku (ztráty) minulých let aktuálního účetního období. Nová metoda tyto nedostatky odstraní. Pokud tedy účetní jednotka zjistí chybu nebo nezaúčtování významného účetního případu do nákladů nebo minulých účetních období a účetní závěrka je již schválená, nelze již opravu provézt v daném roce. Musí tedy opravu zaúčtovat v aktuálním účetním období. Pro tento případ se použije účet účtové skupiny 42 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření. Prakticky lze použít kterýkoliv z dosud volných účtů 425, 426 a 427. V následujícím roce by o použití této položky měla rozhodnout valná hromada spolu s položkou Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Z daňového pohledu nám vyplývá povinnost nebo možnost podání dodatečného daňového přiznání. Tato metoda se poprvé použije pro účetní období, která započnou nebo později.

4 4 Zveřejňování účetních závěrek Některé podnikatele překvapila v poslední době informace o povinnosti zveřejnit svou účetní závěrku v obchodním rejstříku a o přísných sankcích za nedodržení této povinnosti. Ing. Michal Markvart Proč by se měla zveřejňovat účetní závěrka? Na úvod je třeba zmínit, že se rozhodně nejedná o žádnou novinku. Povinnost zveřejnit účetní závěrku je v obchodním zákoníku zakotvena již od jeho vydání v roce Význam tohoto ustanovení OZ se zvýšil v době, kdy obchodní soudy začaly zveřejněné účetní závěrky dávat k dispozici v elektronické podobě na portálu Firmy zjistily, že si takto mohou snadno opatřit základní ekonomické informace o svém partnerovi a pochopitelně se jim nelíbilo, když je u nějakého subjektu nenalezly. V takové situaci často reagovaly oznámením příslušnému soudu, který následně subjekt vyzval k nápravě a pohrozil sankcí ve výši cca Kč. Pokud subjekt nezareagoval, obchodní soud mu tuto sankci podle správního řádu udělil. I v předchozí úpravě se nezveřejnění účetní závěrky dalo považovat za porušení Zákona o účetnictví a FÚ mohl udělit sankci. V praxi se to ale příliš nedělo Situace se změnila v roce 2010 s novelou Zákona o účetnictví, která v 37a přesně definuje co je porušením zákona o účetnictví a jaká sankce se za příslušné pochybení udělí: 1) Účetní jednotka se dopustí správního deliktu tím, že: h) nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu podle 21a, 3) Za správní delikt se uloží pokuta do výše b) 3 % hodnoty aktiv celkem podle 20 odst. 1 písm. a) bodu 1, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až e) a g) až j). Pokud tedy správce daně zjistí tento správní delikt, zahájí správní řízení, a dle výše uvedeného ustanovení sankci udělí (změna oproti předchozí úpravě, kde sankci mohl udělit). Jedná se zřejmě o cílený záměr zákonodárce přimět ekonomické subjekty zveřejňovat své závěrky sankcí, která je pro ně citelná.i přes určitá možná negativa (v některých situacích lze takto zjištěné informace zneužít) lze jednoznačně doporučit tuto povinnost dodržovat a závěrky zveřejňovat. Může se totiž snadno stát, že kontrolní orgány s vidinou snadno vyměřitelné sankce se na tuto povinnost začnou zaměřovat. Skutečnost, že subjekt tuto svou povinnost nesplnil, je totiž zjistitelná velmi snadno. Dalším argumentem pro zveřejnění je činnost ratingových agentur, které pro větší společnosti provádějí tzv. kreditní hodnocení potenciálního partnera. Ty totiž z větší části čerpají právě z údajů ve zveřejněných závěrkách. Pochopitelně, pokud ekonomické ukazatele plynoucí ze zveřejněných závěrek nejsou zrovna nejlepší, v hodnocení se to projeví. Ovšem daleko nejhorší hodnocení bude mít u těchto agentur subjekt, který o sobě žádné informace nezveřejní. Co se tedy vlastně má zveřejnit? Pojem účetní závěrka je definován zákonem o účetnictví v 18. Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji: a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty c) Příloha k účetní závěrce, která vysvětluje a doplňuje informace v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty Účetní závěrka dále může zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Podoba a obsah těchto výkazů je definována příslušnou vyhláškou pro běžné podnikatelské subjekty, tedy vyhláškou č. 500/2002 Sb. Účetní závěrku v plném rozsahu vyhotovují akciové společnosti a společnosti, které ji povinně ověřují auditorem. Ostatní společnosti mohou účetní závěrku vyhotovit v rozsahu zjednodušeném. V podobě, jaké je účetní závěrka vyhotovena, je také i zveřejněna. V žádném případě se tedy nezveřejňuje např. daňové přiznání. Jakým způsobem se závěrka zveřejňuje? Ještě do loňského roku byl v tomto směru postup jednotlivých soudů různý a u mnohých bylo možné podat závěrku na podatelně, poslat poštou, nebo i poslat běžným em. Od roku 2012 je postup sjednocený takto: em prostřednictvím elektronické podatelny příslušného soudu, ale pouze se zaručeným elektronickým podpisem. Na datovém nosiči CD-R s průvodním dopisem podepsaným oprávněnou osobou statutárním orgánem. Prostřednictvím vlastní datové schránky zaslat do datové schránky příslušného soudu. Do kdy je třeba účetní závěrku zveřejnit? Účetní závěrka se zveřejňuje do 30 dnů od jejího schválení valnou hromadou. Kontrolní orgán nemůže až tak úplně snadno zjistit datum konání valné hromady, která schválila účetní závěrku za předchozí období, proto je stanoveno, že účetní závěrka musí být zveřejněna nejpozději do konce následujícího účetního období bez ohledu na její schválení.

5 5 Přenesená daňová povinnost Režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Klimková 1. Režim přenesení daňové povinnosti na DPH obecně Režim přenesení daňové povinnosti je v rámci mechanismu uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) režimem specifickým. Je to obdobný mechanismus uplatňování DPH, jaký je uplatňován u většiny služeb přijatých českým plátcem DPH od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, pouze aplikovaný na plnění mezi českými plátci, tzv. tuzemský reverse charge. Povinnost zdanění této služby daní z přidané hodnoty přechází na příjemce služby (českého plátce DPH), který tak učiní ve svém daňovém přiznání. Poskytovatel plnění nebude uplatňovat DPH a vystaví doklad bez DPH. Příjemce služby ve svém daňovém přiznání na jedné straně z tohoto plnění odvede DPH a na druhé straně si uplatní nárok na odpočet, pokud v souladu se zákonem o DPH má na něj nárok. Režim přenesení daňové povinnosti se aplikuje při uskutečnění následujících zdanitelných plnění: a) dodání zlata - 92b ZDPH, b) dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k ZDPH (např. určité druhy odpadu a šrotu) - 92c ZDPH, c) obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - 92d ZDPH, d) poskytnutí stavebních nebo montážních prací (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) - 92e ZDPH. Podle Ministerstva financí je cílem zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na DPH především snaha o zamezení těch situací, kdy dodavatel neodvede DPH z uskutečněného zdanitelného plnění, ale odběratel si nárokuje odpočet DPH v plné výši. U těchto komodit bylo přistoupeno k zavedení daného opatření nejenom z důvodu již současně existujících daňových podvodů, ale především také proto, že ostatní členské státy již režim přenesení daňové povinnosti zavedly, nebo se ho chystají zavést a České republice by hrozil extrémní příliv podvodů s těmito komoditami. 2. Režim přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací Začátkem roku 2012 vstoupila v účinnost úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních a montážních prací (bez ohledu na to, zda jde z hlediska vymezení dané zákonem o DPH o služby nebo dodání zboží s montáží), které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna Kód CZ-CPA 41 zahrnuje budovy a jejich výstavbu Patří sem také služby developerských subjektů v oblasti bytových a nebytových stavebních projektů. Kód CZ-CPA 42 - inženýrské stavby a jejich výstavba Zároveň tento oddíl zahrnuje služby developerských subjektů v oblasti inženýrského stavitelství. Kód CZ-CPA 43 - specializované stavební práce Tj. práce demoliční, průzkumné, elektroinstalační, instalatérské, topenářské, plynařské, truhlářské, malířské, obkladačské, sklenářské, pokrývačské, izolační, betonářské, zednické, a dále mj. montáž ocelových konstrukčních prvků, prefabrikovaných dílů, stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin a také instalaci topení, výtahů, klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení apod. Celé znění výkladu této novely naleznete na webových stránkách ministerstva financí: metodika_14310.html 3. Zveřejněné informace k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění v oblasti poskytnutí stavebních nebo montážních prací přineslo značné množství problémů do praxe nejen podnikatelů, ale i správců daně. Rovněž u řady stavebních a montážních prací nebylo jednoznačné, zda je lze zařadit podle klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Pro potřeby veřejnosti vydalo Generální finanční ředitelství již celou řadu informací, stanovisek odpovědí na nejčastější dotazy, které uveřejňuje na webu České daňové správy. Poslední informace vydalo GFŘ ve spolupráci s ČSÚ dne 31. srpna 2012, jedná se o otázky zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA, protože z pohledu zatříďování se jako jedny z nejvíce problémových ukazují případy prací, které se svým charakterem mohou vázat jak na oddíl 43, tak na oddíl 33 klasifikace CZ-CPA. Jde o práce typu instalace, opravy či údržby různých zařízení pevně spojených s budovou. GFŘ také zveřejnilo přehled nejčastějších dotazů k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních prací do přehledných tabulek dostupných na stránkách: metodika_15152.html?year=0%c2%93, kde je uvedeno přes sto příkladů zdanitelných plnění s posouzením, zda se u nich RPDP použije, či nikoliv. Konkrétní příklady problémových plnění: Stavební práce výhradně zařazené do kódu CZ CPA 41 až 43. 1) Pronájem lešení zahrnující jeho postavení a demontáž CZ-CPA 43 - pronájem lešení s montáží a demontáží je stavební práce sama o sobě a nezáleží, kde montáž či demontáž lešení probíhá. Kód CZ-CPA obsahuje i samostatnou stavbu a demontáž lešení a pracovních plošin. Pracovní plošina zde není chápána ve smyslu mobilní pracovní plošiny na autě. 2) Pronájem bednění, pažících boxu-bude-li poskytnut včetně montáže CZ-CPA 43. 3) Pokládání optických kabelů CZ-CPA 42, 43 4) Uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci instalace topení CZ-CPA 43 - jedná se o službu

6 6 spuštění nebo vyřazení kotle z provozu poskytnuté v rámci instalace topení, tedy jedná se o službu, která je součástí služby instalace topení a sleduje tak daňový režim této /hlavní/ služby. 5) Dodání a montáž okenních žaluzií CZ-CPA 43 - při samostatné výměně plátů vertikálních žaluzií (CZ-CPA 95) nejde o stavební práci v režimu přenesení daňové povinnosti. 6) Dodání hasicího přístroje s montáží CZ-CPA 43 - V režimu přenesení daňové povinnosti je dodání hasicího přístroje s montáží, kde je montáž chápana tak, že je pevně k budově přidělán držák na hasicí přístroj. Pouhá výměna hasicího přístroje bez instalace držáku k budově v režimu přenesení daňové povinnosti není. 7) Instalace/oprava vodovodní baterie v budově CZ-CPA 43 8) Instalace plynových nebo el. domácích spotřebičů CZ-CPA 43 - Je tím chápána např. instalace karmy, která je v režimu přenesení daňové povinnosti. V režimu přenesení daňové povinnosti není instalace plynového sporáku (volně stojícího), lze sem zařadit pouze vestavěné spotřebiče v kuchyňské lince. 9) Oprava automatických dveří obchodních domů, výrobních hal, skladů apod. (součástí opravy je výměna dveřních motorů) CZ-CPA 43 - v kódu 43 jsou opravy jako takové (platí i pro závory). Samostatná oprava elektromotoru (tj. pohonu dveří) není stavební prací. 10) Výstavba exteriérů při filmování CZ-CPA 43 11) Instalace/opravy plynových zářičů pro vytápění průmyslových objektů CZ-CPA 43 - jako nedílná součást stavby pro vytápění objektu 12) Instalace integrovaných regálů ve skladu CZ-CPA 43 - musí být zajištěná dostatečná integrita regálu se stavbou - pouhé přišroubování ke zdi z důvodu zabezpečení regálu proti pádu, není dostačující pro učinění závěru, že jde o integrované regály. 13) Instalace mobilní buňky CZ-CPA 43. Plnění, které MOHOU BÝT podle charakteru stavební práce zařazené v kódu CZ-CPA 41 až 43 nebo se o stavební práce nejedná 1) Průmyslová klimatizace, průmyslové kotle atd. sub- -kategorie CZ-CPA - instalace topení, ventilace a klimatizace zahrnuje mj. instalace klimatizačních, ventilačních a chladících zařízení pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody, včetně souvisejících trubních rozvodů a klempířských prací. Nezahrnuje naopak instalace, opravy a údržbu průmyslových klimatizačních a chladících zařízení. Tyto spadají do sub-kategorií (Opravy a údržba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení) nebo (Instalace ostatních všestranně použitelných strojů a zařízení j. n.). Kritériem pro posouzení, zda na instalaci klimatizace dopadá režim přenesení daňové povinnosti, je účel jejího použití či využití. Pokud je klimatizace instalována pro obydlí, počítačová centra, kanceláře a obchody, bude zdaňována odběratelem v režimu přenesení daňové povinnosti, protože je to výslovně uvedeno ve vysvětlivkách k sub-kategorii , a to bez ohledu na její technické parametry. Kromě těchto konkrétně vyjmenovaných účelů použití podléhají režimu přenesení daňové povinnosti také jiné klimatizace, které nelze označit za klimatizace průmyslové, např. klimatizace zdravotně hygienické (komfortní), vytvářející optimální stav mikroklimatu pro pobyt lidí. Pro posouzení, zda se jedná o klimatizaci průmyslovou, která je dle vysvětlivek ze sub-kategorie vyloučena a nepodléhá tedy režimu přenesení daňové povinnosti, je rozhodující, zda se jedná o klimatizaci nezbytnou pro provoz zařízení (zejména průmyslového, ale nemusí jít výslovně o průmyslový provoz, většinou je součástí technologického zařízení, má vliv na kvalitu výroby, snižování výrobních nákladů nebo přímo podmiňuje funkci zařízení). Průmyslový je zde tedy rozuměno pro výrobní účely, nikoli primárně pro budovu jako takovou a pobyt lidí v ní. Stejná kritéria jako při určování druhu klimatizace je pak nutno použít i pro určování průmyslových kotlů atp., tedy rozhodujícím kritériem musí být účel využití. Kotle zajišťující vytápění pro potřeby lidí, jejich obydlí a jiných odpovídajících stavebních objektů (školy, nemocnice, administrativní budovy atd.), nelze tedy pokládat za kotle průmyslové. 2) Pronájem plošiny s obsluhou pro činnosti uvedené v sekci F CZ-CPA 43 - pronájem plošiny s obsluhou je v režimu přenesení daňové povinnosti pouze tehdy, pokud se služba vztahuje ke stavební práci uvedené v sekci F CZ-CPA. O stavební práci nepůjde při pronájmu plošiny např. pro zábavní akci. Samostatný pronájem bez obsluhy není také v režimu přenesení daňové povinnosti (CZ-CPA 77). 3) Výměna čidla bezpečnostního systému stavby CZ- CPA 80/43 - je-li provedena výměna čidla, která spočívá ve vyjmutí čidla a zaklapnutí nového čidla do patky, nejedná se o stavební práci a režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní. Pokud půjde o výměnu čidla, kdy je nutno provést demontáž a následnou montáž předmětného zařízení (chápáno jako instalační zákrok do rozvodného systému), pak se jedná o stavební práci v režimu přenesení daňové povinnosti. 4) Oprava FTV panelu CZ-CPA 26/43 - pokud se jedná o tzv. generální opravu, patří tato činnost do kategorie výroby zboží. Je-li předmětem závazkového vztahu oprava FTV panelu výměnným způsobem (reinstalace panelu), pak se o režim přenesení daňové povinnosti jedná. 5) Montáž pojezdových kolejnic na záclony CZ-CPA 43/95- Jedná-li se o přišroubování pojezdových kolejnic do stropu, půjde o stavební práci. Jedná-li se o nasazení pojezdové kolejnice na garnýže, jedná se o drobnou práci zařazenou v oddílu 95 CZ-CPA. Plnění, která NEJSOU stavební prací zařazenou v kódu CZ CPA 41 až 4 1) Výměna žárovky na nemovitosti CZ-CPA 81 - samotná výměna žárovky, výbojky i světla elektrického osvětlení není v režimu přenesení daňové povinnosti, a to jak v místnosti, v obchodě, na hale nebo u pouličního osvětlení. 2) Pronájem bednění, pažících boxů bez montáže CZ CPA 77. 3) Pravidelná údržba silnic - posyp štěrkem, solí CZ CPA 81 - pravidelná údržba silnic (posyp štěrkem, solí) - nejedná se o stavební práci, neboť hlavním smyslem této údržby je udržení sjízdnosti silnice, nikoliv údržba samotné stavby (silnice) pro účely prodloužení její životnosti apod. Vysvět-

7 7 livku u kódu CZ-CPA údržba a opravy silnic je třeba chápat jako údržbu a opravy stavby, nikoliv úklidovou službu. 4) Servis - prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu CZ-CPA 71 - jedná se o samostatnou službu ověření funkčnosti kotle a jeho spuštění do provozu. 5) Údržba bezpečnostních systémů CZ-CPA 80. 6) Servis a údržba dveřních zavíračů v rámci stavebního objektu CZ-CPA 81 - jedná se o servis a údržbu dveřních zavíračů, která je vykonávána v rámci správcovské údržby, 7) Oprava dveřního zavírače (jako takového) u dveří zabudovaných ve stavbě CZ-CPA 95 - jde o změnu v položce 34 v tabulce GFŘ uvedené na webu GFŘ. Zařazení uvedené opravy do oddílu CZ-CPA 95 představuje výkladový posun, dosavadní postupy podle předchozího výkladu nebudou v tomto ohledu zpochybňovány. 8) Oprava zámku u dveří (výměna vložky FAB) CZ-CPA 95 - samotná výměna vložky FAB je zámečnická práce, která není v režimu přenesení daňové povinnosti. 9) Vymezení třídy je-li na ni odkaz v jiné třídě, ale pokud jde jen o jednu pomocnou službu. Pokud je samostatně poskytována služba drobných oprav a údržby, nelze ji zatřídit do kódu , ale je možno zatřídit do kódu ) Oprava turbíny CZ-CPA ) Opravy domácích plynových spotřebičů a elektrospotřebičů CZ-CPA 95 - samostatné opravy plynových spotřebičů a elektrospotřebičů nejsou v režimu přenesení daňové povinnosti za předpokladu, že není oprava spotřebiče prováděna výměnným způsobem. 12) Instalace potrubní pošty v bankách, nákupních centrech atd. CZ-CPA 33 - z pohledu zatřídění do CZ CPA a návazně posouzení režimu přenesení daňové povinnosti na DPH je potrubní pošta zařazena v kódu CZ CPA a její instalace je zařazena v kódu CZ CPA Režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní ani při instalaci a ani při případných opravách. Jde o výkladový posun. 13) Dodávka díla chladících a mrazících boxů (izolovaných místností včetně technologie) CZ-CPA 33 - zařazení uvedených mrazících boxů včetně technologie do oddílu 33 CZ-CPA představuje výkladový posun, dosavadní postupy podle předchozích výkladů nebudou v tomto ohledu zpochybňovány. 14) Instalace náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregátů) CZ-CPA ) Lepení reklam na stěny CZ-CPA 73 - instalace firemních štítů (pružných materiálů) nade dveře i výlohy ( ) je v režimu přenesení daňové povinnosti. Rovněž umisťování reklamních ploch na budovy - nebo na stavbě je stavební prací. Instalace nejrůznějších panelů pro potřeby reklamy patří do CZ-CPA 43, ale vlastní polepování různých ploch (výkladní skříně, plakátovací stěny, billboardy atd.) reklamou, pokud je poskytováno samostatně, patří do CZ- CPA , a proto se režim přenesení daňové povinnosti neuplatní. 16) Stavba prodejních stánků (farmářské trhy, na velikonoce, na vánoce atd.) CZ-CPA 82 - jako jiné podpůrné služby pro podnikání (CZ-CPA ), nebo CZ-CPA 77. Pronájem a leasing jiných strojů, zařízení a výrobků j.n. (CZ CPA ). Vzhledem k výkladovým posunům, pokud plátci doposud postupovali v dobré víře a následně se ukáže, že jejich postup není v souladu s výše uvedenými shodnými závěry, nebude již uplatněný režim ze strany daňové správy zpochybňován, resp. není nutné provádět opravy. Konstatované však platí samozřejmě pouze za podmínky, že takto postupoval jak dodavatel, tak příjemce plnění, a nedošlo tak ke zkrácení státního rozpočtu. Změny v obchodním zákoníku 2012 Ing. Lucie Benešová Pověření obchodním vedením Novela obchodního zákoníku přinesla v roce 2012 hned několik zásadních změn, které se mohou dotknout každého podnikatele. Jednou z nejvýznamnějších je možnost pověřit obchodním vedením společnosti člena statutárního orgánu. Jedná se o souběh funkcí, který umožňuje statutárnímu orgánu, například jednateli, rozhodnout o svém vlastním pověření obchodním vedením společnosti v pracovněprávním vztahu. Obě tyto funkce zůstávají odděleny jak pracovní náplní, tak i odměňováním. Pověření obchodním vedením může být uskutečněno zcela i na část činností, přičemž je možné vztah upravit pracovní smlouvou nebo formou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Protiváhou proti případnému zneužití je povinnost statutárního orgánu postupovat s péčí řádného hospodáře, při jejímž porušení odpovídá za škodu. Zápisy do obchodního rejstříku či jiné zákonem upravené evidence Další změny se týkají zápisů do obchodního rejstříku. Podnikatel, který je fyzickou osobou (OSVČ), je povinen, do obchodního rejstříku či jiné zákonem upravené evidence zapsat své skutečné místo podnikání, nikoliv místo svého bydliště, jak bylo dosud zvykem. K prostorám, které podnikatel uvedl jako místo svého podnikání nebo sídlo, musí mít po celou dobu zápisu právní důvod jejich užívání (nájemní, vlastnický vztah). Vlastnický vztah je patrný z katastru nemovitostí a v případě nájmu je pro zápis do obchodního rejstříku požadován souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti. Právnická osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání nebo vykonává-li trest, musí navíc při změně či výmazu z rejstříku doložit souhlas soudu s provedením změn.

8 8 Akciové společnosti Výsledkem snahy o snadnější přístup k podnikání je možnost založit akciovou společnost jedním zakladatelem fyzickou osobou. Doposud ji mohla jako jediný zakladatel založit pouze osoba právnická. Náhrada škody Od počátku roku 2012 zákonodárce povoluje omezení nebo vyloučení práva na náhradu škody mezi dvěma podnikatelskými subjekty. Práva na náhradu škody se nebylo možné dopředu vzdát, a ani nyní není možné toto právo jakkoliv omezit při úmyslném způsobení škody. Omezení je možné provést dohodou obou stran, například stanovením maximální hranice pro náhradu škody nebo vyloučením konkrétního nároku (ušlý zisk). Omezit náhradu škody nelze ve vztahu k nepodnikatelskému subjektu spotřebiteli. Trestní odpovědnost právnických osob č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon se vztahuje na právnické osoby, které mají v ČR sídlo (podnik, organizační složku) vykonávají zde činnost nebo mají na našem území svůj majetek. Trestní odpovědnost se vztahuje i na situace, kdy se protiprávní jednání uskutečnilo za hranicemi našeho státu. V oblasti jednotlivých trestných činů se zákon odkazuje na trestní zákoník. Trestný čin může spáchat prakticky kterákoliv osoba oprávněná jménem právnické osoby jednat, (statutární orgán a jeho členové, osoby vykonávající řídící a kontrolní činnosti) včetně zaměstnanců, při plnění jejich pracovních úkolů. Trestem může být jak majetkový postih (peněžitá sankce, propadnutí majetku), tak i sankce jiné povahy (zákaz plnění veřejných zakázek, zákaz účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí, uveřejnění rozsudku). Pro společnost nejhorší sankcí je zákaz činnosti a zrušení právnické osoby. Trestní odpovědnost právnických osob je postavena vedle odpovědnosti osob fyzických, čímž se tyto odpovědnosti vzájemně nevylučují. Pro jeden čin tak může být trestně stíhána jak fyzická, tak právnická osoba. V evropském právu neobvyklá trestní odpovědnost právnických osob byla zavedena 1. ledna 2012 Zákonem ESCAPE TEAM Vedení společnosti: Ing. Michal Šesták daňový poradce č Ing. Michal Markvart daňový poradce č Odborní pracovníci: Ing. Veronika Klvaňová/mzdová účetní Jitka Hrozníčková/mzdová účetní Ing. Kamila Procházková/ekonom Ing. Jitka Červinková/ekonom Ing. Eva Štipčáková/účetní Jana Šikulová/účetní Gabriela Hudcová/účetní Ing. Jana Klimková/účetní Ing. Lucie Benešová/účetní Kamila Pírková/účetní Ing. Lukáš Vecheta/účetní Ing. Jarmila Plajtová/účetní Jana Nováková/asistentka Ing. Vendula Jurečková/účetní

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze 31. 8. 2012 Č.j.: 29 726/12-3210-010311 Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k

Více

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH ve stavebnictví. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH ve stavebnictví Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

motto: jak zvládnout jednu z nejproblematičtějších povinností z pohledu daně z přidané hodnoty

motto: jak zvládnout jednu z nejproblematičtějších povinností z pohledu daně z přidané hodnoty Režim přenesení daňové povinnosti k DPH u stavebně montážních prací RNDr. Ivan BRYCHTA motto: jak zvládnout jednu z nejproblematičtějších povinností z pohledu daně z přidané hodnoty 1 Obsah přehled zákonných

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2011 říjen/listopad 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2011 říjen/listopad 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2011 říjen/listopad

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.

Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013. Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6. Změny ve struktuře Finanční správy ČR s účinností od 1.1.2013 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Černá Hora 20.6.2013 Zákon č.456/2011 Sb. o Finanční správě ČR Původní soustava územních

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči Ing. Stanislav Šťastný pracovník ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje 1 listopad 2013 OBSAH SYSTÉM PROVÁDĚNÍ

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému

Generální finanční ředitelství. Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému Role Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v důchodovém systému 1 Finanční správa ČR je soustavou správních orgánů pro výkon správy daní (zákon č. 456/2011 Sb.). Jako orgány Finanční správy ČR jsou

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna

Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna uživatelům programu Účtárna firmy Veřejná informační služba, Plzeň Režim přenesení daňové povinnosti v programu Účtárna 1. Obecná legislativní východiska pro přenos daňové povinnosti (PDP) 1.1 Co je to

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013

Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Ekonomická zpráva k účetní závěrce k 31.8.2013 Občanské sdružení: Czech Dance Organization, o.s. Sídlo: Polská 2400/1, 120 00 Praha IČO: 22693084 Právní forma: občanské sdružení Registrace: O.s. registrováno

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací u bytových družstev (dále jen BD )

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací u bytových družstev (dále jen BD ) Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací u bytových družstev (dále jen BD ) Od 1. ledna 2012 nabývá účinnosti režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová

Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová Finanční účetnictví rozpočtové Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové Stávající a očekávaná legislativa Roční účetní závěrka Výkaz Přehled o peněžních tocích Novinky verze 9.4.1 a související

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Aparát přenesení daňové povinnosti

Aparát přenesení daňové povinnosti Aparát přenesení daňové povinnosti Money S3 - Přenesení daňové povinnosti 1 Obsah Aparát přenesení daňové povinnosti v Money S3...2 Řešení v Money S3 (od verze 11.090)...2 Řešení v Money S3 (od verze 11.095)...2

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více