náš COLAS Spojí ľudí i krajiny Most pri Mníšku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "náš COLAS Spojí ľudí i krajiny Most pri Mníšku"

Transkript

1 náš COLAS Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike Číslo 1 ročník 63 březen/marec 2014 Most pri Mníšku Spojí ľudí i krajiny

2 obsah str 3 5 editorial Úvodní slova vedení: generálního ředitele COLASu pro střední Evropu, regionálního ředitele COLASu pro ČR a SR a generálního ředitele COLASu na Slovensku. str kaleidoskop Výber niektorých významných akcií, ktorými sa COLASáci môžu pochváliť. Časopis Náš COLAS Vydávají společnosti COLAS CZ, a.s., Čermák a Hrachovec a.s., SOMARO CZ, s.r.o., Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a.s. Redakční tým: Markéta Altrichterová, Pavol Kováčik, Kvetoslava Sarvašová, Pavol Peško. Grafické zpracování, sazba a tisk: Agentura Bravissimo, Znojmo. Redaktoři: Jaroslav Šufajzl (Česko), Anton Oberhauser, Communication House, s.r.o. (Slovensko). Časopis Náš COLAS je na Slovensku nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja CESTY NITRA, a.s. Kontaktní y: Foto na titulnej strane: rozostavaný most na slovensko-poľskom pohraničí (viac na strane 9-11) str 6 11 téma Čermák a Hrachovec a.s. / Spojí ľudí i krajiny Hlavní články z obou republik: o činnosti dceřiné společnosti COLAS CZ Čermák a Hrachovec a. s. a o novém hraničním mostě a cestě mezi Slovenskem a Polskem str stavby Aktuality z diania v našich spoločnostiach, zaujímavé zákazky, nové prevádzky i revolučné technológie. Oprava trati Pečky Kouřim / Rekonstrukce silnice II/405 / Atómová elektráreň Mochovce / Národná ulica Žilina str lidé COLASáci jak je možná neznáte aneb Profily zajímavých lidí, kteří pracují mezi námi. Lukáš Jára a Pavla Richterová / Martin Šarocký Čermák a Hrachovec a.s. při rekonstrukci kanalizace. str servis / safety attitude Užitečné informace a rady pro každého, a to nejen z pracovního života. Nový občanský zákoník / Trendy pracovného práva / Bezpečne každý deň str aktuální téma / oddych Co přineslo jaro Trénink asfaltérů, obnova technologie v kamenolomu a také pár rad, jak na detoxikaci. OPRAVA: V minulém čísle jsme zveřejnili chybný údaj o typu zařízení v obalovně v Bystřici nad Pernštejnem, správný typ je MARINI Top Tower 3000 s kapacitou výroby 160 tun směsi za hodinu. Všem zainteresovaným se omlouváme a děkujeme těm, kteří nás na chybu upozornili. Náš COLAS 2 náš COLAS

3 editorial Ve střední a východní Evropě má COLAS velká očekávání Vážení kolegové v České a Slovenské republice, COLAS je ve střední a východní Evropě tvořen devíti zeměmi od severu k jihu jsou to Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko a Turecko. Hlavní část naší práce zde zahrnují silniční a inženýrské stavby. Zároveň provozujeme čtyřicet lomů a navíc se v Polsku, Maďarsku, Turecku a Rumunsku věnujeme také výrobě emulzí. Naše zdejší strategie je stejná jako strategie COLASu, což znamená, že se v každé zemi zaměřujeme na svůj každodenní byznys a současně je naším cílem všude získávat významné stavby, jako je například D1 v České republice. Naším třetím cílem bude, aby se naše společnosti podílely na PPP projektech. To je bohužel momentálně docela těžké z důvodu nedostatku peněz na finančních trzích. Ale je to náš cíl. Naším nejaktuálnějším cílem ovšem je udržet ziskovost našeho podnikání. Podle mého názoru to jde ruku v ruce s důrazem na lidské zdroje mít správné lidi na správných místech. A samozřejmě dále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Není důležité množství, ale kvalita zaměstnanců. To je klíč k našemu úspěchu. Je pravda, že z pohledu COLAS střední a východní Evropa jsme v posledních dvou třech letech ztratili dost peněz. Přispělo k tomu samozřejmě ekonomické prostředí, ale i některé chyby, které jsme udělali. Ale ty udělali i ostatní. Já doufám, že v příštích letech se region vrátí do černých čísel a i střední a východní Evropa bude přispívat k pozitivním výsledkům COLAS Group. Naše velká očekávání demonstrují i aktivity pro další rozvoj účasti COLAS Group v regionu. Momentálně například analyzujeme trh v Kazachstánu. A jsou i další země, jako například Srbsko a Makedonie na Balkánu, kde se začínáme rozhlížet. Náš byznys ve střední a východní Evropě vidím v každém případě optimisticky. Thierry Le Roch Generální ředitel pro COLAS ve střední Evropě High expectations in COLAS Central and Eastern Europe Dear colleagues in the Czech Republic and Slovakia, COLAS in Central and Eastern Europe is comprised of nine countries: Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Croatia, Slovenia, Romania and Turkey. The majority of our work includes road construction and civil works. However at the same time, we also operate 40 quarries. In addition, we produce emulsions in Poland, Austria, Hungary, Turkey and Romania. Our local strategy is the same as that of COLAS in general, which means that in each country our attention is given to COLAS everyday business. At the same time in each country, we strive to contract important construction projects i.e. the D1 motorway in the Czech Republic. Our third objective is to take part in PPP projects, however, it is quite hard at the moment due to a lack of money on financial markets. Nevertheless, this is our goal. Our most recent target, however, is to sustain the profitability of our business. In my opinion, it goes hand in hand with the emphasis on human resources to have the right people in the right positions. And, of course, to further develop their skills and abilities. It is crucial that we not overstaff but that we have properly trained staff. This is the key to our success. Our high expectations are also demonstrated by our activities concerning further development of our participation in this area. At the moment, we are analysing the market in Kazakhstan. And there are other countries, such as Serbia, Macedonia and the Balkans where we start to dip our toes. In any case, I foresee our business in Central and Eastern Europe in an optimistic way. Thierry Le Roch Managing Director, Central Europe COLAS CED náš COLAS 3

4 editorial Pokračující vývoj v České republice Vážení kolegové, i přes složitou ekonomickou situaci v České republice si společnosti COLAS CZ, a.s. i Čermák a Hrachovec a.s. udržují své postavení na trhu. Rád bych jmenoval některé z úspěchů loňského roku: modernizaci D1, zvýšení prodeje u závodu Lomy o 10 % oproti roku 2012, posílení vlivu na západě republiky akvizicí společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., na západě naší republiky, pokračující rozvoj společnosti Čermák a Hrachovec a.s. Nicméně musím zmínit i nedostatky, např. nepřijatelné výsledky v oblasti BOZP či nízkou čistou ziskovost u divize Silniční stavitelství. Po přezkoumání rozpočtu se zdá být rok 2014 optimistický. Ekonomická situace by měla být lepší než se očekávala, s novými možnostmi pro COLAS v České republice. Nicméně stále máme před sebou výzvy, jako např. D1, ale také reorganizaci našeho managementu. Od března 2014 nastoupil na pozici generálního ředitele COLAS v České republice pan Ondřej Komrska. Jsem si jist, že s podporou týmu jak z České republiky, tak i střední Evropy (CED) přinese tato změna úspěch. Naše cíle pro rok 2014 jsou následující: Bezpečnost práce je jí třeba věnovat velké úsilí všude, a to od nejnižších pracovních pozic až po ty nejvyšší. Fyzické zapojení našich zaměstnanců je nezbytné. Jak je možné dopustit takové množství nehod? Je třeba mít neustále na mysli bezpečnostní kampaň Safety Attitude. Výroba čistý zisk je stále u některých aktivit nedostačující. Bez zisku není možno investovat, ani se dále rozvíjet. Naše produktivita se musí na stavbách optimalizovat denně. Obchod hlavním předmětem podnikání COLASu je každodenní byznys. Všichni na jednotlivých úrovních jsou obchodními články celého COLASu. Buďte většími obchodníky na každé úrovni a posilte naši pozici. Budoucnost COLASu v České republice je ve vašich rukou. Eric Biguet regionální ředitel COLASu pro Českou a Slovenskou republiku Ongoing development in the Czech Republic Dear colleagues, Despite a difficult economic situation in the Czech Republic, COLAS CZ and Cermak a Hrachovec maintain their position on the market. Some success: D1 Modernization, quarries, development in West with the acquisition of Silnice Horsovsky Tyn a.s., a continuous development in Cermak a Hrachovec. But also some difficulties: unacceptable results in safety, poor net result in Road Activities. After the Budget Review, 2014 seems to be on an optimistic way. The economic situation should be better than expected with new opportunities for COLAS in Czech Republic. Some challenges are facing us like D1 of course, but also some reorganisation in our management. Ondrej KOMRSKA take the position of General Manager for COLAS in Czech Republic since March With the support from the Czech Team and from Central Europe Division, I m confident that he will bring COLAS to new success. Our main goals for 2014 are: Safety a great effort has to be done everywhere and from the bottom to the top. The physical integrity of our employees is essential. How is it possible to admit such a number of accidents? The Safety Attitude must stay in your mind every time. Production the Net Result is insufficient in some activities. Without result, no investment, no development. Our productivity shall be optimized with daily attention of our site. Commercial The COLAS core business is daily business. Everybody at all level are the commercial relay of COLAS. Be more commercial at all level to strengthen our position. The future of COLAS in Czech Republic is in your hands. Eric BIGUET Area Manager Czech Republic and Slovakia 4 náš COLAS

5 Slovenský COLAS v rozbehu editorial Napriek tomu, že finančná situácia je v slovenskom stavebníctve naďalej náročná, spoločnosti skupiny COLAS na Slovensku zaznamenali skutočne dynamický začiatok roku 2014 už v mesiacoch január a február. Spustili sme projekt výstavby rýchlostnej cesty R2 Ruskovce Pravotice pre Národnú diaľničnú spoločnosť so začiatkom činností 28. januára 2014 a trvaním 28 mesiacov. Pre potreby tejto stavby mobilizujeme zdroje v počte 30 TH zamestnancov a 250 robotníkov. Zintenzívňujeme hlavné práce na rekonštrukcii linky v lome Maglovec s cieľom obnovenia prevádzky na novej výrobnej linke v mesiaci apríl. V plnom prúde pokračujú práce na projektoch Mochovce, Mníšek nad Popradom, Zeelandia, Holcim a U. S. Steel. Pripravujeme nové zákazky, prevzali sme stavenisko a začíname realizovať výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Teriakovce pri Prešove, podpísali sme zmluvu na výstavbu terminálu multimodálnej prepravy v Žiline. Súbežne vyvíjame aktívne úsilie na zlepšovanie svojho know-how a organizácie našej spoločnosti. Otvorili sme sériu intenzívnych školení pracovníkov výroby v oblasti bezpečnosti práce a kvality. Začal sa nákup nových OOPP pre všetkých zamestnancov. Neustále zdokonaľujeme metódy využívania konta pracovného času. Som presvedčený, že všetci zamestnanci spoločností skupiny Colas na Slovensku (ISK, IS-Lom, CESTY NITRA) majú snahu a motiváciu pracovať tak, aby sme v roku 2014 dosiahli stanovené ciele, a to nulovú nehodovosť a rentabilitu. Čoskoro nás opäť čaká veľmi náročná práca. Rád by som vám preto pripomenul hlavné priority našej každodennej práce: Bezpečnosť práce aby sme sa domov vrátili každý deň v plnom zdraví Kvalita aby sme boli hrdí na svoju prácu Riadenie nákladov aby sme dosahovali zisk Obchodné aktivity aby bolo dosť práce pre všetkých Vďaka patrí vám za vašu snahu a motiváciu, za vašu vykonanú prácu a vďaka patrí aj vašim rodinám za všetok čas, ktorý im uberáte pre potreby práce pre COLAS! Philippe CORBEL Generálny riaditeľ pre COLAS na Slovensku Slovak COLAS alive and running Although the economical context for construction in Slovakia is still difficult, January and February 2014 started on a very dynamic way for COLAS in Slovakia. We have commenced the R2 Ruskovce Pravotice project for NDS, which will last 28 months, starting as of 28 January The project will mobilize up to 30 administrative staff and 250 workers. Major reconstruction works at Maglovec quarry are accelerating, in order to reopen the quarry in April with a new technology line. Full activity is going on in Mochovce, Mníšek nad Popradom, Zeelandia, Holcim and U. S. Steel projects. We are preparing new contracts and have taken over Teriakovce site (sewerage project near Presov) and finalizing the signing of Multimodal terminal Project in Zilina. In parallel, we are working in order to improve our know-how, our organization and have started intensive safety and quality trainings for production teams, purchase of new PPE for everybody. The main guidelines for everyday are: Safety, Quality, Cost Control and Commercial action. Philippe CORBEL General manager for Slovakia náš COLAS 5

6 téma Zcela novým typem zakázky jsou pro a. s. Čermák a Hrachovec kabelové tunely. Ten první se buduje od léta v Motole (na snímku). Další roste v Uhříněvsi. Obě zakázky jsou pro PREdistribuci, a.s. a celková hodnota obou zakázek se blíží 200 milionům korun. Čermák a Hrachovec a.s. pražská jednička v rekonstrukcích vodovodů a kanalizací V Praze a okolí je akciová společnost Čermák a Hrachovec dobře známá. Jinde v republice se ví alespoň to, že k českým oporám skupiny COLAS patří od roku 2006 a že se zabývá převážně zajišťováním vodohospodářských staveb pro divizi Inženýrského stavitelství. 6 náš COLAS

7 téma Z historie Základy společnosti byly položeny už v roce 1990, kdy vznikly dvě samostatné soukromé firmy: Vlastimil Čermák provádění inženýrských staveb s.r.o. a Miloš Hrachovec provádění inženýrských staveb s.r.o. Jejich zakladatelé se po třech letech spojili, a tak vznikla Čermák a Hrachovec s.r.o., která se pak v roce 2000 transformovala na akciovou společnost. Za další dva roky už má firma přes 300 zaměstnanců a v oborové kategorii stavebnictví je oceněna v prestižní anketě Českých 100 nejlepších. A to pak zopakuje ještě několikrát. Zlomovým rokem je 2006, kdy se Čermák a Hrachovec stává členem skupiny COLAS. do současnosti A roky růstu a rozvoje pokračují. Obrat se ze 730 milionů v roce 2006 vyšplhal až na rekordní 1 miliardu korun v roce Čermák a Hrachovec vyhrává opakovaně soutěže na opravy vodovodních havárií v Praze a její význam roste také na poli kanalizací. Pokles stavební výroby vyvolaný celosvětovou krizí ovlivnil sice výsledky dalších tří let, ale už vloni se křivka obrátila a firma hlásí meziroční růst obratu (2012/2013) o celých čtyřicet procent. Rok 2013 tak byl zakončen s 892 miliony obratu a ziskem 35,4 milionu korun před zdaněním. Velké naděje pro letošek dává informace, která zazněla v novoroční prezentaci vedení: ještě než rok 2014 začal, měla společnost Čermák a Hrachovec smluvně zajištěnou práci v hodnotě 800 milionů korun. Přiblížit se obratem k miliardového roku 2009 tak není úplně nereálné. Jako sympatický symbol, který hovoří za vše, je možné chápat skutečnost, že jeden z otců zakladatelů Miloš Hrachovec zůstává ve vedení akciové společnosti do dnešních dnů. Aktuální dění Momentální výkladní skříní firmy by mohla být velká rekonstrukce kanalizačních sběračů na Prosecké ulici v Praze 8. Veškeré velmi náročné dění se zde však odehrává hluboko pod zemským povrchem. Proseckou ulicí procházejí dva kanalizační sběrače 90/160 cm a 100/175 cm v poměrně značném sklonu. Stará i novější stoka byly ve špatném stavu, který se výrazně zhoršil po přívalových deštích v červnu Voda se dostala za stěnu tunely, a pak je zděná stoka s čedičovým žlábkem kompletně obnovena. Sbíječky, lopaty a hlavně ruce zdejších chlapů jsou vrcholem techniky, kterou tady lze použít. K zajímavým stavbám patří také novinka kabelové tunely v Motole a Uhříněvsi. Jde o zakázku pro Pražskou energetiku, Na území Prahy řešila v roce 2013 společnost 1100 havárií vody vyzdívky, vymlela kaverny a začalo docházet k nebezpečným propadům silnice. Bylo nutno přikročit k sanaci havarijního stavu stoky 70/125 cm v prostoru křižovatky ulic Prosecká a Na Vyhlídce. Práce probíhají z těžních šachet. Mezi těmito šachtami se po stávající havarované stoce razí Nová kanalizace ve Zdicích již slouží svému účelu. Zakázkou pro Mikroregion Litávka se firma opět o trochu více rozkročila mimo Prahu. která do této podzemní infrastruktury umísťuje své dálkové kabelové vedení. Ze zajímavých staveb posledním měsíců stojí za zmínku práce na výstavbě splaškové a dešťové kanalizace v Řeporyjích, na stavbě nové splaškové kanalizace v Šáreckém údolí, v rámci rekonstrukce ve Vinohradské a Nádražní ulici se provádí injektáže za rubem ostění stok. K zajímavým akcím dále patří spolupráce na celkové rekonstrukci Moskevské ulice a náměstí Svatopluka Čecha v Praze 10, kde probíhá rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizace a následně komplexní oprava komunikace včetně tramvajové trati. Mimo Prahu byly v nedávné době dokončeny práce na stavbách vodovodů a kanalizací ve Starém Plzenci. Ke svému cíli dospěla také výstavba kanalizace ve Zdicích. Stačí se spustit šest metrů pod povrch pražské Prosecké ulice a máte pocit, že jste se ocitli v dole. Tak vypadá rekonstrukce zdejších sběračů. Chlapská práce v náročném terénu. náš COLAS 7

8 téma UKONČENÉ STAVBY V ROCE 2013 Vždy o krok vpřed Výčet služeb a technologií, kterými Čermák a Hrachovec disponuje, přesahuje rámec jednoho článku. Obecně lze říct, že v oblasti vodovodů a kanalizací neexistuje zakázka, se kterou by si firma neporadila. Své výjimečné postavení na trhu si navíc neustále vylepšuje zaváděním moderních technologií. Naposledy jsme zde referovali o bezvýkopových opravách potrubí polyuretanovým nástřikem 3M. Z dalších např. cracking pracuje s použitím rázů vyvozovaných vzduchovým kladivem a používá se k náhradě litinových řadů potrubím z polyetylenu o větším průměru než byl původní řad. Nebo naopak grundoburst, což je způsob obnovy dosloužilých řadů bez použití rázů. To jej předurčuje k práci s plastovými, kovovými, A2 Nad Teplárnou Kč 10/10 až 09/13 OMI Národní třída a okolí Kč 06/10 až 05/13 PVS Zdice Chodouň Kč 11/11 až 12/13 Mikroregion Litavka TV Řeporyje IV Ořešská Kč 10/08 až 11/13 OMI Charlese de Gaulla Kč 12/11 až 11/13 TSK Michelská II. etapa Kč 07/12 až 08/13 PVS ZÍSKANÉ STAVBY V ROCE 2013 A2 Revoluce Kč 01/13 až 08/14 OMI KT Motol Kč 07/13 až 10/14 PREdistribuce TV Radotín Jelenovská Kč 08/13 až 05/15 OMI Prosecké sběrače Kč 10/13 až 10/14 PVS Vinohradská Kč 12/13 až 11/14 PVS KT Uhříněves Kč 12/13 až 06/15 PREdistribuce O tom, že společnost Čermák a Hrachovec patří v Praze a okolí k nejvýznamnějším dodavatelům inženýrských staveb, svědčí tabulka s vybranými daty. Vysvětlivky zkratek: OMI Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy, PVS Pražská vodohospodářská společnost, TSK Technická správa komunikací hl. m. Prahy Vůbec nejčastěji jsou stroje a vesty s logem Čermák a Hrachovec vidět v ulicích Prahy. Zde záběr z historického centra, když se v roce 2013 realizovala zakázka pro PVS na Národní třídě a v jejím okolí. betonovými nebo sklolaminátovými troubami, které mohou být zatahovány po jednotlivých kusech. Umožňuje rovněž zvětšit původní profil a nahradit jej jiným materiálem. Užitečným pomocníkem je stále také ramovaný protlak. Zde je zatlačováno ocelové potrubí, nejčastěji chránička pro produktovody nebo kabely pomocí ramovacích kladiv. Délka protlaku závisí na geologii a průměru protlačované trouby. Maximální průměr je 1200 mm. Jedná se o jednu ze starších, neřiditelných bezvýkopových technologií. Ale například mikrotuneláž kanalizačních řadů do DIN 300 mm využívá řízení podle laserového paprsku. Za samozřejmost se ve firmě považuje fakt, že společně s výstavbou sítí nabízí rekonstrukce komunikací a kompletní dodávky v oblasti pozemních komunikací. Provádí tedy zemní práce, terénní úpravy, stabilizované podklady, živičné asfaltové vrstvy, lité asfalty, dlažby, i sadové úpravy. Certifikáty Společnost Čermák a Hrachovec a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systému enviromentálního managementu podle normy ČSN EN ISO a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS Dále je společnost držitelem oprávnění pro činnost prováděnou hornickým způsobem uděleného OBÚ v Kladně. Akvizice Prakanu dokončena Významnou událostí loňského roku bylo pro firmu Čermák a Hrachovec dokončení dva roky připravované akvizice akciové společnosti Prakan. Zavedená pražská firma (název skrývá akronym slovního spojení PRAžské KANalizace) s ročním obratem milionů se zabývá opravami kanalizací, přípojek a řadů, umí také šachty a tunely Hlavní objem prací získává od Pražských vodovodů a kanalizací, pro Technickou správu komunikací provádí čištění a opravy propustků a uličních vpustí. Začleněním Prakanu do struktury COLAS se navýší objem vý- konů v kanalizacích přibližně o 50 milionů korun. Čermák a Hrachovec se tak ve svém klíčovém oboru stává největším hráčem na pražském trhu. Značka Prakan zůstane zachována, ale více než tři desítky jejích zaměstnanců přecházejí přímo do akciové společnosti Čermák a Hrachovec. Čermák a Hrachovec a.s. Prague s No. 1 in the reconstruction of water mains and sewages: Since 2006 when the company became a part otf COLAS CZ, it continues to both grow and develop. In 2013, the company was engaged in 1100 water mains bursts. This year looks optimistic as well. Even before it started, the company had contracted work in the amount of 800 MCZK. A significant event for the company was last year s acquisition of Prakan a.s., the company specializing in repairs of sewers, water lines and mains. 8 náš COLAS

9 téma Most v stave na začiatku roka Vpravo na poľskej strane vidno časť plochy pre podpornú konštrukciu. Pôvodnú cestu do Krynice most skráti o takmer šesť kilometrov. Spojí ľudí i krajiny ISK stavajú na poľsko-slovenskej hranici Divoká, hrdá príroda často vytvorila prirodzené hranice. Na drsnom, krásnom goralskom pomedzí Poľska a Slovenska to nie je inak. Vodiči prichádzajú popod majestátne zalesnené vrchy do Mníška nad Popradom, kde sa krajina pri vstupe do Poľska otvorí. náš COLAS 9

10 téma Keď sa pred 10 rokmi otvorila aj Európa, zreálnila sa myšlienka premostiť medzi Mníškom a Piwnicznou rieku Poprad. Dielo v réžii Inžinierskych stavieb (ISK) by malo byť hotové v októbri. Vyše roka čakania Na začiatku stavby v marci 2012 sa predpokladalo ukončenie prác do januára Na poľskej strane však chýbalo zabezpečenie financií, čo podľa tamojšieho zákona neumožňuje odovzdať stavenisko. Poliaci ho odovzdali sme odovzdali koncom januára podľa pôvodného plánu preložky ciest I. a III. triedy, chodníky pre peších a cyklistov a cestnú kanalizáciu spresňuje V. Paľo. Investor financuje aj časť mosta na poľskej strane, čo im poľský správca ciest GDDKiA refinancuje. V týchto dňoch už naplno beží práca na moste z poľskej strany. Celý bude mať deväť polí a dĺžku 323,87 metrov. Na poľskej polovici povedie v miernom oblúku, premostí miestu komunikáciu, železničnú trať a zregulovaný tok Popradu. Staviame na území dvoch štátov, každý má svoje predpisy. až ale aj s nepreloženými inžinierskymi sieťami. Kým boli preložené, uplynul ďalší polrok. My sme na pokyn objednávateľa Slovenskej správy ciest (SSC) robili, aby neprepadli peniaze z EÚ. Ale v Poľsku sa reálne začalo až , sumarizuje časový posun manažér projektu Vladimír Paľo z mostného závodu ISK. Čo sa dalo, stihli načas. Oneskorenie sa však prejavilo. Na most a súvisiace objekty sme dostali termín na konci októbra Ostatné objekty na slovenskej strane Rozpočet samotnej stavby 5,199 milióna eur bez DPH sa aj vzhľadom na použité zmluvné podmienky (červený Fidic) neupravoval. Počíta s 10% rezervou. Po uplynutí pôvodného zmluvného termínu výstavby začínajú vznikať výdavky navyše, ktoré každý mesiac vydokladujeme investorovi dopravné prostriedky, telefóny, stráženia, nájmy, mzdy, avizuje V. Paľo. Ďalšie náklady vznikajú napríklad s nákupom betónu v zmysle poľských špecifikácii. Aj o ich úhrade rokujeme s objednávateľom. vľavo Zamestnanci závodu Cestné staviteľstvo Jozef Vasilišin a Vladimír Tomečko zhotovujú zámkovú dlažbu na chodníku pre peších. vpravo Pohľad z rozostavaného mosta na obec Mníšek nad Popradom. Prečo poľský betón? Staviame na území dvoch štátov, každý má svoje predpisy. Okrem betónu majú napríklad iné normy na zvodidlá. Takže ak by sa použili poľské, nebudú certifikované u nás a naopak. Jedna strana musí ustúpiť, väčšinou je to naša. Vladimír Paľo vysvetľuje špecifikum, na ktoré na Slovensku ešte nie sme zvyknutí. Veľký dôraz kladú na ochranu životného prostredia, každý deň ho monitorujú, chodia kontroly z Varšavy, Krakova, veľmi veľké slovo majú ochranári. Ku každému problému sa vyjadrujú minimálne štyri organizácie. Keď sa s jedným dohodnete, musíte ísť za druhým, tretím, a každý sa bojí dať súhlas ako prvý, lebo čo ak ten druhý ho nedá? naznačuje manažér. Čo sa týka zvodidiel, Slováci budú žiadať ministerstvo dopravy o výnimku, aby boli na moste osadené také, ktoré nie sú v súlade s našimi normami. Ďalšie špeciálne riešenia súvisia s blízkosťou elektrifikovanej železnice. Celé roky spolu Počas realizácie mali Prešovčania (pôvodne z mostného závodu 06, dnes už včlenení s bývalým závodom 02 do celku pod názvom Mosty a špeciálny projekty) veľkú výhodu partiu tvoria dlhoroční zamestnanci, kolegovia, priatelia. Dobre sa poznajú, sú spoľahliví Máme dva turnusy po 20 ľudí. Cez zimu sme robili na týždňovky. Od marca sa snažíme podľa počasia naštartovať nepretržitú prevádzku aj aby 10 náš COLAS

11 téma sme využili dni pracovného pokoja, a tým znížili nájmy podporných konštrukcií. Lebo je rozdiel, či pracujeme 20, alebo 30 dní v mesiaci, vysvetľuje V. Paľo. Podarilo sa dobehnúť nedostatok práce z minulej zimy a mali ste dokonca aj nadčasy? Áno, takmer v každom jednom prípade. Chlapi sa dočkali aj preplatenia nadčasov. S dokončením projektu stúpa šanca, že zlepšená infraštruktúra priláka aj na slovenskú stranu turistov. Spať chodíme 15 kilometrov do Starej Ľubovne, v dedinách nie je žiadne ubytovanie. Donedávna tu bol aspoň hotel pri lyžiarskom vleku, ale už nič nefunguje. Poliaci majú v tomto regióne lepšie vybudované turistické centrá, sem nechodia... poukazuje manažér projektu na veľké rezervy, ktoré Slovensko v turistike ešte má. Obzvlášť v chudobnejších regiónoch. Zozačiatku bola papierová agenda náročnejšia, najprv sa robilo ručne, teraz cez počítač, systém sa zdokonaľoval, opravovalo sa, čo nešlo, ale zvykli si. Kedysi to majstrovi trvalo aj hodinu-dve, dnes minút. Ku každému problému sa vyjadrujú minimálne štyri poľské organizácie. Prijímajú zmeny Ľudia zostávajú, veci sa menia. Ako vníma manažér projektu, majstri či stavbyvedúci Miroslav Staško systém denných hlásení, ktoré COLAS prednedávnom zaviedol? V denných hláseniach reportujú všetko, čo sa v daný deň udeje: Ľudí, čo tu boli, koľko hodín pracovali, aké mali diéty, všetky dopravné prostriedky, koľko odpracovali, koľko minuli benzínu, materiál, ktorý Odebňovanie čela mostnej konštrukcie. Most ponad Poprad je na slovenskej strane zabetónovaný v troch etapách, na snímke pracovná špára medzi dvoma z nich. Práca na hranici dvoch štátov sa nezaobíde bez kompromisov, hovorí manažér projektu Vladimír Paľo. prišiel na stavbu, koľko nás to stálo. No a potom sú tam subdodávateľsky realizované dodávky. Teda všetky výrobné aj nevýrobné náklady až po strážnu službu či elektrickú energiu. Na konci mesiaca uvidíme bilanciu, ale každý deň si môžeme kontrolovať, koľko sme prestavali nákladov. A ako sa stotožňujú s aktuálnymi kampaňami k bezpečnosti? Pocítili sme ich. Určite sa pre bezpečnosť robí viac ako v minulosti. Dnes sa na ňu, rovnako ako na kvalitu, kladie rovnaký dôraz ako na dodržiavanie termínov. Všetko musí byť v poriadku. Návštevy, ktoré kontrolujú to či ono, máme často, uzatvára V. Paľo. Spolu s partiou verí, že aj pre túto unikátnu stavbu bude po dokončení platiť: Na hotové sa spomína v dobrom. Bridging people and countries: ISK is building a bridge over Poprad river on Polish-Slovak border, in a project which includes improvement of road infrastructure and new pavements and bike roads. Despite a delay on the Polish side, the works now continue in full swing. The completion of over 5M-worth project is planned for October The works are specifically challenging; aligning Polish and Slovak regulations is necessary on a daily basis. The bridge will be almost 323 metres long. náš COLAS 11

12 kaleidoskop 1 Kaleidoskop 4 I/20 Bečov třípruh Investor: ŘSD ČR, správa Karlovy Vary Zhotovitel: divize Silniční stavitelství, oblast Západ Cena: 5,549 milionů Kč bez DPH 2 Silnice I/43 Svitavy Moravský Lačnov Investor: ŘSD ČR, správa Pardubice Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Sever Cena za COLAS CZ: 11,478 milionů Kč bez DPH Karlovy Vary 1 Ústí nad Labem oblast Západ Liberec oblast Sever PRAHA Hradec Králové Pardubice Plzeň oblast Jih Jihlava 5 3 České Budějovice Výměna třídiče v kamenolomu Svržno Investor: závod Lomy Cena investice: 1,670 milionů Kč bez DPH 3 Výměna technologie obalovny Rančířov nová technologie Benninghoven TBA 240 Investor: závod Obalovny, doprava a mechanizace 7 6 Opěrná gabionová zeď Volary Objednatel: Edikt a.s. Zhotovitel: Inženýrské stavitelství, oblast Kolejové stavby Cena: 3,3 milionů Kč bez DPH Obytný soubor Sadová I. etapa Investor: IMPERA ŽSD, uzavřený investiční fond, a.s. Zhotovitel: divize Silniční stavitelství, oblast Jih Cena: 16,990 milionů Kč bez DPH Rýchlostná cesta R2 (obchvat Bánoviec nad Bebravou) dokončenie 2016 Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť Zhotoviteľ: ISK Cena: 88 miliónov bez DPH 12 náš COLAS

13 kaleidoskop Prodloužená ul. Ruská Investor: Statutární město Ostrava Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Východ Cena za COLAS CZ: 56,528 milionů Kč bez DPH Terminál intermodálnej prepravy (TIP) Žilina rozšírenie cestnej infraštruktúry Skelet haly v priemyselnom parku Záborské, Prešov Objednávateľ: AHP Prešov Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne projekty Cena: 108 tisíc bez DPH Vyšší objednávateľ: Železnice SR / Subdodávka: OHL ŽS Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín 3 Olomouc 7 Ostrava oblast Východ Cena: 1,3 milióna bez DPH. Brno 6 Zlín 1 7 Trenčín Trnava Nitra Žilina Banská Bystrica 6 Prešov Košice Teriakovce splašková kanalizácia dokončenie 2016 Objednávateľ: obec Teriakovce, okr. Prešov Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo Cena: 3,358 milióna bez DPH BRATISLAVA Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách 1. triedy v Banskobystrickom regióne Objednávateľ: Slovenská správa ciest Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra Cena: 7,97 milióna bez DPH Administratívna budova, predajné centrum Vakert-Hilti, Košice Objednávateľ: Vakert EU, predajca záhradných strojov a techniky Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne projekty Cena: 744 tisíc bez DPH Administratívna budova a sklad, Rozhanovce Objednávateľ: Zeelandia, distribútor pekárenských a cukrárenských surovín a zmesí Zhotoviteľ: ISK, závod Mosty a špeciálne projekty Cena: 1,259 milióna bez DPH náš COLAS 13

14 stavby COLAS CZ získal první větší stavbu na železnici Oprava železniční trati Pečky Kouřim bude SŽDC s.o. stát 47,8 milionu korun bez DPH. Dodavatelem stavby je COLAS CZ. Ve všeobecném povědomí české veřejnosti je COLAS zatím vnímán převážně jako zavedený dodavatel silničních a inženýrských staveb. To se má ale během krátké doby změnit. Skupina se začíná výrazněji prosazovat i na poli kolejových staveb. První významnější zakázkou je oprava trati Pečky Kouřim, jejíž realizaci zahájil COLAS CZ v únoru. Při rozvodnění říčky Výrovky postihla jednokolejnou lokální trať v loňském roce záplava. Ke škodám velkého rozsahu přispěla i voda z okolních polí. Následně vyhlásilo pražské oblastní ředitelství SŽDC, s.o. veřejnou soutěž, kterou s nabídnutou cenou 47,8 milionu korun bez DPH vyhrál COLAS CZ. Na technické parametry stavby jsme se zeptali ředitele oblasti Kolejové stavby Davida Michaličky: Jedná se o tři stavební objekty: vlastní trať, zabezpečovací a signalizační zařízení železniční stanice Plaňany a oprava mostků a propustků v poničené trase. Ačkoliv se jedná o regionální trať, která je v Kouřimi dokonce slepá zde je konečná, věřím, že nám to umožní předvést, že COLAS dovede nabídnout špičkovou práci i na kolejových stavbách. Součástí zakázky je samozřejmě výměna kolejnic v délce 1850 metrů, betonové i dřevěné pražce a 14 menších mostních objektů. Budeme realizovat tři Jednokolejnou trať do Kouřimi rozbouřená Výrovka zcela zničila. V únoru COLAS zahájil odstraňování poničeného kolejového svršku a první den letních prázdnin by měla být trať opět v plném provozu. Ředitel oblasti Kolejové stavby David Michalička vnímá získání zakázky na rekonstrukci tratě Pečky Kouřim jako zásadní průlom. Firma ve výběrovém řízení porazila hlavní hráče v oboru a je jisté, že po úspěšné realizaci začne být zadavateli vnímána jako jeden z nich. nové výhybky, tři přejezdy přes silnici i nové nástupiště v Plaňanech. Vnímám tuto zakázku jako další postupový krok při průniku na relativně uzavřený trh českého železničního stavitelství. O kvalitu práce, ani termín dokončení obavy nemám, protože samotnou stavbu má pod palcem zkušený stavbyvedoucí Lukáš Staněk (COLAS RAIL). COLAS CZ wins its first large-scale railway project: Although COLAS CZ is mainly considered as a well-established supplier of road construction and civil engineering work, the group has started to expand and break into the field of rail construction. The first important project of this kind is Railway tract reconstruction Pečky Kouřim whose work was initiated in February. COLAS CZ was awarded the tender with the winning bid of 47,8 MCZK. 14 náš COLAS

15 Rekonstrukce silnice II/405 v rekordním čase stavby COLAS v loňském roce výrazně zapracoval na své reputaci v kraji Vysočina. Zakázku při rekonstrukci jedné z významných silnic kraje se podařilo zvládnout i přes šibeniční termín. Je to výborná reference pro další velké zakázky, které zde bude veřejná správa vypisovat. Silnice mezi Jihlavou a Třebíčí patří k důležitým komunikacím na Vysočině. Rekonstrukci by si jistě zasloužila v celé délce, kraj je ale rád, že se mu daří II/405 opravovat alespoň postupně. Čtvrtou etapu rekonstrukce v loňském roce realizovala společnost COLAS CZ, která se na této silnici etablovala poprvé samostatně. A hned nadmíru úspěšně celý dvoukilometrový úsek se podařilo opravit v průběhu jednoho kalendářního roku. Takovou rychlost zde žádný dodavatel investorovi, kterým byl Kraj Vysočina, nenabídl. Zásluhu na tom, že COLAS CZ slib splnil, má i stavbyvedoucí Pavel Duba z jihlavského střediska: Nebyla to vůbec taková selanka, jak by se při zpětném pohledu mohlo zdát. Při rekonstrukci silnice Okříšky Zašovice jsme museli překonat řadu komplikací. Ještě před zahájením stavby jsme nad rámec původního zadání opravovali komunikace na objízdných trasách, které byly vedeny malými obcemi. Navíc došlo hned v úvodu ke zdržení, neboť nebyly včas hotovy přeložky všech sítí. Ačkoliv jsme měli začít 1. dubna, vlastní zemní práce začaly až 25. května. Ani technicky to nebylo snadné. Čekal nás sedm metrů hluboký skalní zářez, který se naštěstí obešel bez odstřelu, zvládla to bourací kladiva. Jedenáctimetrové násypové zemní těleso s mostním objektem založené na svažitém terénu, nepředvídatelné výrony spodních vod v podloží, zajištění stability strmých svahů systémem Green Slope, nutnost zlepšovat zeminu do násypových těles jak prosycháním, tak V náročných podmínkách a pod tlakem mimořádného termínu se podařilo opravenou část II/405 zprovoznit v polovině listopadu, tedy dva týdny před řádným termínem. Snímek zachycující práci finišeru pochází z 31. října. i příměsí pojiva to byly další nástrahy. Přiznám se ale, že nejvíc šedin mi přivodil neustálý tlak na splnění termínu. Bylo jasné, že jsme dostali šanci vybudovat firmě výbornou reputaci, anebo naopak. Velký nápor to byl i na všechny pracovníky. Jakmile nám přálo počasí, museli na stavbě trávit každou vhodnou chvíli. Dílo v hodnotě 108 milionů korun bez DPH se podařilo. Poprvé se na silnici II/405 rekonstrukce nepřetáhla do následujícího roku. Pro veřejnou dopravu byl úsek otevřen už 16. listopadu, což veřejnou pochvalou a svou osobní návštěvou těsně před otevřením komunikace pro veřejnou dopravu kvitoval i krajský radní a náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje Libor Joukl. V průběhu jara proběhne ještě dokončení vodorovného dopravního značení. V případě čtvrté etapy rekonstrukce silnice II/405 se potvrdila ještě jedna stavbařská moudrost: Rychlá stavba = levná stavba. Investor byl zjevně spokojen s konečnou cenou. Enormní nasazení a preciznost při realizaci na druhé straně zajistily dodavateli slušný hospodářský výsledek z celé akce. Stavbyvedoucí Pavel Duba má důvod se usmívat. V rozhovoru ale přiznává, že během stavby to bylo horší. Kromě skvělé přípravy a dobré organizace práce k výsledku přispělo i příznivé počasí. The fourth stage of the project Reconstruction of the II/405 road was managed in record time: COLAS CZ significantly enhanced its reputation in the Vysočina region where the company managed to complete the reconstruction of one of the important local roads despite the breakneck deadline. It is an outstanding reference for future tenders by the same Investor. náš COLAS 15

16 stavby Mochovce: Dvetisíc platní za mesiac Manažér projektu: V roku 2013 robilo na stavbe elektrárne takmer 600 zamestnancov ISK. I tak je dnes náročné zohnať hlavne kvalifikovaných inžinierov. Už takmer päť rokov sa Inžinierske stavby podieľajú na dostavbe 3. a 4. bloku rozširovanej atómovej elektrárne v Mochovciach. Manažér projektu za ISK Gilles Guillier hovorí o uplynulom roku na stavbe z pohľadu spoločnosti zo skupiny COLAS. Koľko zamestnancov ISK pracovalo vlani v priemere každý mesiac na stavbe elektrárne? Je to viac ako v minulosti? Mali sme tu šiestich topmanažérov, 204 technicko-hospodárskych zamestnancov a 378 robotníkov. Celkové číslo 588 je dosiaľ jednoznačne najvyššie. Na porovnanie, v roku 2012 nás bolo v priemere 347. Koľko kolegov z ISK chodí na týždenné turnusy do Mochoviec a teda prespávajú v ubytovniach či prenajatých izbách? Dva turnusy po približne 220 ľudí sa striedajú. Pracujú 6 dní a nasledujúce štyri dni majú voľno. Ľudia z oddelenia kvality, ktorých je 12, majú zmeny päť dní za sebou a dalších päť dní voľna. Ubytovanie v prenajatých bytoch alebo ubytovniach poskytujeme všetkým, ktorí to potrebujú Mochovce NPP: 2,000 plates a month: For almost five years, ISK has been participating in the works leading to completion of nuclear power plant Units 3 and 4 in Mochovce, west Slovakia. Manager of the project, Gilles Guillier, highlights the recent good results of ISK in the mammoth project, where we currently give work to almost 600 people. z Košického kraja ich je 65, z Prešovského 63, ale zabezpečujeme aj ubytovanie pre kolegov od Trenčína (26), Žiliny (11), Banskej Bystrice (21), ako i ďalších častí Slovenska. Dokážete nájsť kvalifikovaných ľudí na voľné pracovné miesta v regióne? Ktoré pozície bolo najťažšie obsadiť v roku 2013? Žiadne problémy nemáme s náborom robotníkov. Po zaškolení dokážu bez ťažkostí vykonávať požadovanú prácu. Takto sme zamestnali množstvo miestnych ľudí. Ťažšie je to s kvalifikovanými THP zamestnancami. Tí skúsení väčšinou nehovoria po anglicky a ľudia s jazykom sú naopak málo skúsení. Svoje tu zohráva aj fakt, že niektorým uchádzačom zo vzdialenejších miest nevyhovuje dochádzanie do práce a nechcú to riešiť bývaním bližšie pri Mochovciach. Čo sa týka pozícií, najviac sme vlani potrebovali vŕtačov, natieračov, majstrov, stavbyvedúcich a kontrolórov kvality. Na ktorých dôležitých stavebných aktivitých sa ľudia z projektu Mochovce v roku 2013 podieľali? Všetky práce prebiehali na jadrovom ostrove, teda prakticky v srdci budúcich elektrárenských blokov. Naša robota zahŕňa inštaláciu oceľových platní a ďalšie stavebné práce. Je náročné dodržať termíny? Áno, ale snažíme sa o to. Aktuálne sa pripravuje nový časový harmonogram stavby. Pôvodná zmluva medzi Slovenskými elektrárňami a ISK z roku 2009 uvádzala sumu 163 miliónov eur. Narástla odvtedy rozpočtovaná suma? Áno, momentálne je na úrovni 221 miliónov eur. Na stránkach nášho časopisu sme svojho času predstavili ľudí v tíme ISK, ktorí si pamätajú ešte úvod stavby 3. a 4. bloku pred štvrťstoročím. Stále sú medzi vami? Áno, stále máme medzi sebou aj takých. Môžete spomenúť príklad pozitívnej spätnej väzby na vašu adresu zo strany investora? Pochválili nás za splnený plán inštalovania stanoveného množstva platní 2000 za mesiac Pán Guillier, inde vo svete sa COLAS nešpecializuje na projekty podobného typu. Preto na záver otázka: akou pracovnou skúsenosťou sú pre vás Mochovce? V rámci projektu dokončenia výstavby atómovej elektrárne musíte rešpektovať veľmi špecifické pravidlá. Všetky postupy sú mimoriadne prísne a časovo náročné. Pri plánovaní svojich aktivít s tým musíte neustále počítať. 16 náš COLAS

17 Brána do centra Národná ulica je pre Žilinu tým, čím pre Prahu ulica Na Příkopě či pre Bratislavu Michalská. Prestížna pešia zóna, opravovaná naposledy v roku 1992, sa v priebehu vlaňajška vynovila vďaka zákazke za eur, ktorú CESTY NITRA získali od mesta Žilina v elektronickej aukcii. Netradičným riešením bolo 4500 m 2 žulovej dlažby v troch farbách, ktorú miestny dodávateľ dováža z Číny. Neskoré spresnenie farebnosti dlažby a dĺžka dodávky spôsobili sklz v harmonograme prác. Cestári si tak museli posilniť svoj tím (spolu až osem ukladacích čiat), aby stihli požadovaný termín odovzdania stavby. Pri výstavbe došlo k zmene pôvodného technologického postupu. Vyrovnávací stavby Downtown entry: CESTY NITRA completed the reconstruction of Národná Street in Žilina, north-west Slovakia, worth euros. The works included laying granite plates and unique combination of draining solutions. podkladný betón pod dlažbu nahradila technologicky vhodnejšia vrstva asfaltovej zmesi AC8 kladená finišérom. Aby sa žula udržala čo najdlhšie v dobrom stave, pri realizácii sme aplikovali priečne diery v kanalizačných žľaboch pre lepší odtok dažďovej vody. Investor súhlasil aj s využitím jemného kameniva (frakcia 0 2), rozpusteného do škárovacej hmoty medzi jednotlivé žulové platne. Súčasťou dodávky bol mobiliár (približne 20 % nákladov stavby) a aj nový návrh osvetlenia, ktoré umožňuje smerové nasvietenie fasád domov. Národnú ulicu v Žiline zrekonštruovali po 21 rokoch. Žulovú dlažbu v troch farbách doviezol dodávateľ až z Číny. Všetky CESTY do Trnavy V septembri sa stali COLAS-áci (tím CESTY NITRA) poddodávateľom na zákazke v logisticko-dodávateľskom centre RWP-TMT pri Trnave. Projekt mal hodnotu vyše milióna eur, pričom eur sa prestavalo na ploche retailového parku RWP a zvyšných pre hypermarket Carrefour. CESTY NITRA zvládli zákazku vďaka sústredenej snahe kapacít za priam rekordný čas. Potrebovali sme len 8 10 týždňov na položenie m 2 spevnených plôch. Z toho m 2 zámkovej dlažby, zvyšok tvorili asfaltové plochy, komentuje Juraj Marko, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo Západ. Za krátky čas sme osadili osem kilometrov obrubníkov vrátane záhonových. Vyžadovalo si to naučiť ľudí klásť asi 400 metrov denne. Samozrejme, v potrebnej kvalite. Skúsenosti z práce na projekte outletu vo Voderadoch sa tu ukázali ako neoceniteľné, hovorí Ľubomír Rác, vedúci strediska Trnava. Na objekte Carrefour práce zastrešoval stavbyvedúci Peter Galbavý, na RWP Jozef Jamnický. Maximálne sme využili všetku našu dostupnú techniku zo strediska Trnava a Trenčín pod každodenným vedením Milana Gabriša z trnavskej Dopravy a mechanizácie. All roads to Trnava: Very fast and focused was the building of paved areas and parking places, including eight kilometres of curbs, on the site of Retail Warehouse Park TMT in Trnava, west Slovakia. The project carried out by CESTY NITRA cost over one million euros. Do trnavského retailového parku sústredili CESTY NITRA v poslednej štvrtine roka 2013 veľké množstvo svojich ľudských i strojových kapacít. náš COLAS 17

18 lidé Západ uspěl už po prvním roce Oblast Západ funguje v Karlových Varech od ledna 2013 a už dnes je zde firma pověstnou štikou v rybníce. Založení podniku tam, kde COLAS nikdy nepůsobil, odpovídá strategii patřit všude v ČR k předním hráčům, říká sympatický ředitel, ale žádné slavobrány nám tu nestavěli. Pro mě bylo velkou výzvou založit firmu na zelené louce, i když se zázemím mateřské společnosti. Už v prvním roce jsme se zařadili mezi top firmy, které dělají pro správy silnic a ŘSD dotčených krajů. Máme za sebou větší i menší rekonstrukce ulic, rekonstrukce silnic prvních a druhých tříd, opravy silnice R6. K největším akcí manažer Pavel Pagáč, hlavní stavbyvedoucí Petr Hudlický a Pavla Richterová. Základem byla parta lidí, kteří se znají navzájem, mají kontakty u konkurence a znají je i zadavatelé. Pro náš start bylo důležité, že se vědělo, kdo jsme, a navíc jsme měli ve štítě prestižní značku COLAS. Chvílemi mám z Lukáše Járy dojem, že v kanceláři i přespává, záhy se dozvím, že práci sice považuje za koníčka a hodiny nepočítá, zbytek času se ale věnuje rodině, zejména dětem ve věku 7 a 4,5 roku. Starší potomek nastoupil do první třídy, a tak zodpovědný táta pomáhá, jak může. Přiznává, že hlavní tíha starostí o rodinu leží na manželce, Lukáš Jára a Pavla Richterová patřila rekonstrukce šesti kilometrů silnice Drmoul-Märing za 18 milionů pro Krajskou správu a údržbu silnic. Zapálený šéf prozrazuje mnohé o své firmě, ale jeho vyprávění hlavně potvrdilo to, co zaznívá z vedení: úspěch je v tom najít správné lidi na správné pozice. Lukáš Jára začal od píky: mistroval na stavbě, zakládal provoz a řediteloval sdružení. COLAS mu dal příležitost, které se chopil. Na začátku bylo souznění duší a touha něco dokázat. Připravili jsme projekt oblasti Západ a postupně naše řady posílili kolegové, které jsem znal z minula: obchodní za což jí je vděčný. I svoji práci přizpůsobila manželově kariéře. Když se ptáte, jak relaxuju, zvykl jsem si plavat - jednou až dvakrát týdně jsem první, kdo ráno vstupuje do bazénu. To jsou chvilky, které mám jen pro sebe. Najdu si čas na fotbálek, a protože bydlíme na kopcích nad Vary, chodíme na dlouhé procházky se psem, prozrazuje L. Jára střípky ze soukromí. Sport je téma i v práci. To když chystají některou ze stmelovacích akcí, které tady berou jako součást budování týmu: Někdy zajdeme na pivečko nebo bowling, jindy vezmeme celé rodiny na víkendovou lyžovačku. Je dobře, když naši partneři poznají ty, s nimiž trávíme celé dny v práci, vysvětluje. Přátelskou atmosféru potvrzuje i Pavla Richterová. Náhodou mluvím s každým z nich sám. Tím spíš vyniká, jak jsou sehraní. Mladičká absolventka VOŠ dopravního stavitelství líčí historii a úspěchy oblasti Západ stejně nadšeně a podobnými slovy jako její šéf. Když se ptám na obavy přejít do nově vzniklé firmy, rozzáří se jí oči: Byla to výzva a možnost postupu. S ředitelem se známe už minimálně osm let, dělali jsme spolu a důvěřujeme si. Přesvědčila mě jeho osobnost a obchodní schopnosti. Navíc jsme zvyklí krýt si vzájemně záda. Dělám přípravu staveb a administrativu. Práce přibylo, ale od začátku jsme si mohli nastavit svůj systém. Se značkou COLAS v zádech to jde dobře, první rok byl úspěšný a na letošek už máme také naplněno. Splněný sen slečny Richterové je žít v Karlových Varech, z toho plynou i její zájmy: Jsem stejná jako jiní mladí, směje se Pavla, po práci nakoupit a uklidit, pak relax s přáteli, někdy na koncert nebo do kina, pravidelně cvičím. Víkendy patří rodině: Jezdím za sestrou, kde si užívám neteř a synovce. A nejkrásnější jsou Vary během festivalu. Vše se úplně změní, užíváme si atmosféru, vysedáváme na terasách, vymetáme promenádu. Však přijeďte Co dodat? Když je dobrá parta, nadšení a správně nastavené podmínky, úspěch je na cestě. Seznamte se: ředitel oblasti Západ Lukáš Jára a jeho kolegyně Pavla Richterová, administrativně technický pracovník. The employee profile Lukáš Jára and Pavla Richterová the West centre successful even after only its first year of its existence: Lukáš Jára and Pavla Richterová worked together before joining COLAS CZ, so they make a perfect team. They both perceive work in COLAS CZ as a challenge: the more so because the new centre was established from scratch. 18 náš COLAS

19 Priateľská tvár lomu lidé Už dávno ho mali oceniť, hovorí o Martinovi Šarockom dlhoročná kolegyňa Danka Ščavnická na okraj faktu, že ho na sklonku minulého roka vybrali medzi štyroch ocenených zamestnancov Inžinierskych stavieb (ISK). A nie je sama, čo tvrdí, že robí veľa a dobre. Josef Lapšo, vrcholový manažér pre lomy COLAS-u v Česku a na Slovensku, dodáva: Nejenom vykazuje stabilně velmi dobré výsledky, ale v loňském roce zde bylo spoustu věcí potřeba upravit, předělat a to ve velmi krátkém čase a velmi dobře což se mu podařilo. Díky tomu jsme udělali změny na báňském úřadu nebo na stavebním úřadu. Chlapec pre všetko Keď Martin Šarocký dostane otázku, akú pracovnú pozíciu v lome Maglovec (IS-Lom) pri Prešove oficiálne zastáva, zamyslí sa. Technik BOZP, vodohospodár, životné prostredie, manažér kvality, technik požiarnej ochrany, projektant pre banskú činnosť, všetko v jednom. Vybavovanie povolení, aj vízie do budúcnosti. poctivosťou si získal uznanie. Kameň, lomy ho vždy lákali. Po škole som rok robil kamenára, prišla revolúcia, sľúbené miesto v Maglovci padlo. Tak som robil kamenárskeho majstra, potom v lomoch Fintice, Hubošovce a od 98. roku predsa Maglovec, dodáva Martin, ktorý kedysi vlastnil aj licenciu strelmajstra na malé odstrely. Spätí s okolím Maglovec sa už roky snaží o symbiózu s obcou Vyšná Šebastová, do katastra ktorej patrí. M. Šarocký vníma toto spolužitie pozitívne. Nedávno ISK podpísali memorandum o porozumení na 10 rokov. Obci prispievame, opravili sme chodníky, cestu, pomohli po povodniach. Jasné, že ľudia sa aj sťažujú, ale to je všade. A čo ochranári? Veď každý lom predstavuje značný zásah do krajiny. Dlhoročný lomár koriguje: Príroda sa v takýchto lomoch obnovuje sama. Typický miestny les nezískava často nové druhy. Ale do lomov prichádza výr skalný, žaby, jašterice, aj nové rastliny. Okolie si teda lom akosi Martin Šarocký z lomu Maglovec. Pracuje ako technik BOZP, vodohospodár, referent pre životné prostredie, manažér kvality, technik požiarnej ochrany, projektant pre banskú činnosť. Vybavuje i povolenia a pripravuje vízie. plaché zvieratá ani neprídu. Len ak na etáži nikto nie je. Za 15 rokov sa v našom lome nestal nijaký vážny úraz. Je zrejmé, že byrokracia mu hltá množstvo pracovného času. Odhadujem to na %. Každý úrad chce niečo iné. A stáva sa, že aj keď je taký istý úrad v Prešove aj v Nitre, každý pýta iné veci, naznačuje zložitejšiu stránku práce, ktorá má často celoslovenský rozmer. Práve Quarry s friendly face: Martin Šarocký from IS-Lom has been with the company for 16 years. Currently responsible for safety, environment, quality and other issues, he was awarded as one of ISK best employees in osvojí. A to platí aj pre tie, kde sa stále ťaží. Zachytili sme aj vzácneho výra skalného a ak sa mu priamo neodstrelí hniezdo, banská činnosť mu nevadí. Ochranári ich pravidelne monitorujú. Vtáčiky si raz urobili hniezdo priamo v lome, bager pri nich nakladal kameň. Zvyknú si. Sám prikrmujem sýkorky z lomu. Alebo srnky majú radi čistinky a v lomoch sa také vytvárajú. A ak sa zvieratko zatúla do miest odstrelu? Nie, lebo predtým dávame zvukový signál a odbehnú. Rozostavujeme hliadky, aby do zóny výbuchu nešli ani ľudia, ani zvieratá. Počas prípravy odstrelu Doma pohoda Dnes COLAS zdôrazňuje bezpečnosť. V lome musela byť vždy prísna a tak je to i dnes, hoci počet zamestnancov trebárs v Maglovci klesol od roku 2009 zo 71 na 25. Martin potvrdzuje: Za 15 rokov sa nám nestal nijaký pracovný úraz s vážnejšou ujmou na zdraví. Hoci vždy spozorniem, keď mi večer zazvoní telefón. Môže sa stať aj niečo nepredvídané, napríklad trhlina v lomovej stene, ktorú zvonku nevidno. Po odstrele môže stena výnimočne spadnúť. Alebo niektorá nálož neodíde, teda nevybuchne. Kým o lomárčine vie veľa, o sebe skromný Martin Šarocký vraví, že nemá veľmi čo povedať. Snáď len to, že desaťročná dcéra chce maľovať obrazy. Doma je pohoda. Ak som nervózny, tak skôr v práci. Ale vždy sa môžem oprieť o super kolektív, uzatvára s úsmevom. náš COLAS 19

20 servis Revoluce v soukromém právu aneb Co přináší nový občanský zákoník (pokračování z minulého čísla) Ochrana spotřebitele. Dochází k zpřehlednění pravidel uzavírání smluv mezi podnikateli a spotřebitelem a zvýšení úrovně ochrany spotřebitele. Spotřebitel např. nemusí při oprávněném odstoupení od smlouvy uvádět důvod odstoupení a pro zachování lhůty je dostačující, je-li projev odstoupení poslední den lhůty odeslán nikoli i doručen. Je-li spotřebiteli doručeno neobjednané zboží, není povinen prodejci toto zboží na své náklady vracet ani jej nijak vyrozumívat, ale naopak má právo s takovým zbožím nakládat jako vlastník. Nemovitosti. Stavby nadále budou součástí pozemku nikoli samostatnými nemovitostmi. Není však důvod k panice, u staveb zapsaných do katastru nemovitostí před účinností NOZ se toto pravidlo neuplatní. Vlastník pozemku a stavby budou mít předkupní právo pro případ, že by jeden z nich chtěl svoji nemovitost prodat. Stavba by se tak stala součástí pozemku až v okamžiku, kdy bude jejich vlastník totožný. Spoluvlastnictví a zákonné předkupní právo. Spoluvlastník věci ať už movité či nemovité nebude mít po 1. lednu 2014 již povinnost svůj podíl nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům, má-li v úmyslu svůj podíl na věci prodat. Přídatné spoluvlastnictví. Jedná se o zdánlivě nový institut, který však v praxi již existoval, pouze bylo nutné účelu dosáhnout jinými právními nástroji. Jde o spoluvlastnictví, které je přímo spjato s vlastnictvím nějaké jiné věci. Typicky se jedná např. o spoluvlastnictví přístupové cesty k několika pozemkům. V budoucnu už tedy nebude nutné převádět samostatně podíl na přístupové cestě, který bude převeden automaticky v případě prodeje pozemku, k němuž tato cesta zajišťuje přístup. Nájem bytu. Pravidla pro nájem bytu budou podstatně volnější. Nově bude například možné přenechat byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele. Na druhou stranu posiluje i postavení pronajímatele. K výpovědi z nájmu bytu už nadále nebude třeba přivolení soudu a rovněž je opuštěn koncept bytových náhrad. Eva Blažková, vedoucí právního oddělení What the new Civil Code brings: The new Civil Code, which is to come into effect as of January 1st, 2014, has currently become the topic of discussion in respect to legal matters. Our Legal department Manager explains what will change for ordinary people in specific situations second part. Trendy pracovného práva V novom Pracovnom poriadku Inžinierskych stavieb, ktorý sa postupne implementuje aj do ďalších spoločností COLASu, sa objavilo niekoľko noviniek a pravidiel. Ich dodržiavanie prispeje k šíreniu dobrého mena spoločnosti a posilneniu lojality zamestnancov. Vízia a hodnoty COLAS-u Dokument nový zamestnanec dostáva a je z neho preškolený v deň nástupu do práce. Úvodná časť preto obsahuje doplnené informácie o vízii a hlavných hodnotách spoločnosti. Pracovná disciplína Závažným porušením pracovnej disciplíny je napríklad falšovanie a pozmeňovanie písomností či poskytovanie dokumentácie týkajúcej sa duševného vlastníctva zamestnávateľa tretím stranám. Patrí sem i zárobková činnosť, ktorej obsah je zhodný s predmetom činnosti zamestnávateľa bez jeho písomného súhlasu. Medzi menej závažné porušenia patrí nezaevidovanie dochádzky, skresľovanie denných hlásení či poškodenie pracovných prostriedkov z nedbanlivosti. Zásady odievania Neodmysliteľnou súčasťou reprezentatívneho správania na pracovisku je odievanie, osobná hygiena a čistota. U technicko-hospodárskych zamestnancov to vylučuje krátke nohavice (aj v lete), športové oblečenie, šľapky či sandále. Ženy by určite nemali do práce nosiť ultrakrátke sukne a šaty, šortky, tričká na ramienka, vyzývavé oblečenie, opätky nad 8 cm alebo veľmi výrazný mejkap. Robotníci majú aj v lete nosiť dlhé nohavice a tričko s dlhými rukávmi, čím sa chránia aj pred spálením pokožky. Základnou požiadavkou je čisté vypraté pracovné oblečenie na začiatku týždňa alebo turnusu. Poriadok na pracovisku Od administratívy sa vyžaduje, aby pracovné stoly, skrinky a spoločné priestory boli vkusné a v poriadku. Pri odchode z práce musia byť dokumenty či šanóny uložené v skrinkách, zásuvkách a zabezpečené. Labour Code: The new Labour Code of Slovak COLAS includes, among other things, updated regulation on work discipline, dress code and orderly arrangement on work site. 20 náš COLAS

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu

stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu stavba 4705 dálnice D47 Bělotín Hladké Životice 11/2009 uvedeno do provozu v polovičním profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Stavba 4705 Bělotín Hladké Životice je součástí souboru staveb dálnice D47 (po zprovoznění

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Kolektory Praha a.s.

Kolektory Praha a.s. Kolektory Praha a.s. Kolektorizace inženýrských sítí proč kolektorizace inženýrských sítí (na sídlištích, v centrech měst) kolektory v evropských městech (Londýn 1863, Curych 1927, Berlín 1928 atd.) kolektory

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Motivační systém pro projekty a projektové manažery

Motivační systém pro projekty a projektové manažery Motivační systém pro projekty a projektové manažery Ing. Štěpán Galbavý partner Inventa, s. r. o. galbavy@inventa.cz Abstrakt Motivace projektových manažerů a členů projektových týmů je klíčovým prvkem

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře Start českých PPP v dopravní infrastruktuře The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Start českých PPP v dopravní infrastruktuře 16. DUBNA 2015 PRAHA Program 9:00 Úvodní slova zástupců

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA

OBCHODNĚ TECHNICKÁ NABÍDKA VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní

ou@kostelni-lhota.cz Cyklostezka podél komunikace II/611 mezi Pískovou a Kostelní IDENTIFIKAČ NÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO název a adresa předkladatele Dobrovolný svazek obcí Pečecký

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV

Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Sportovní infrastruktura a její budoucnost v ČR Prezentace společnosti METROSTAV Představení společnosti Metrostav a.s. Je univerzální stavební společnost, zaujímající vedoucí postavení v klíčových segmentech

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více