příloha > vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příloha > vzdělávání"

Transkript

1 příloha vzdělávání

2 editorial Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, prohlásil kdysi slavný řecký filozof Hérakleitos z Efesu o plynutí času. Jak nepříjemně pravdivý je tento odkaz dokládají i některé texty dnešní přílohy. Tak třeba na pracovní místa, u kterých se ještě donedávna vystačilo se středoškolským případně vyšším vzděláním, je dnes již běžně vyžadováno vysoké. Proto se například zdravotní školy pomalu stávají fakultami. Pochopitelně tím rostou vysokoškolské obory a vlastně i počet škol. Ostatně nabízíme i právní pohled na zakládání soukromé vysoké školy. Takže, jak napovídá i náš úvodník, kdo chce skutečně vystudovat vysokou školu, má určitě možnost. A přinejhorším si ji může založit sám. < Vlastimil Poliačik, editor speciálu obsah Alternativy pro státní vysoké školy II III Rozhovor s Bohuslavou Šenkýřovou IV V Zájem o dálkové studium při zaměstnání roste. Firmy jej podporují VI VII Krize je pro manažery příležitostí k profesnímu růstu a rozvoji VII VIII Nelékařské obory na zdravotních VŠ IX X Jak si založit svou vysokou školu X XI Alternativy pro státní vysoké školy Červen je tradičně měsícem, kdy se konají přijímací zkoušky na státní vysoké školy. A jako každý rok, rovněž tradičně, poptávka převyšuje nabídku. Zejména u humanitních oborů je počet přihlášených uchazečů několikanásobně vyšší než počet přijatých studentů. Až přijde ortel, bude se muset většina z nich rozhodnout, co dál. Ti, kteří to nechtějí vzdát, mají několik možností. Třeba na rok odjet někam do zahraničí, zdokonalit si jazyk a příští rok to zkusit znovu. Nebo mohou navštěvovat přípravný nultý ročník (popřípadě speciální kurzy, které také mnohdy pořádají přímo vysoké školy nebo speciální agentury), zdokonalovat své vědomosti, a tím vylepšit svou druhou šanci. Další možností je přihlášení na některou vyšší odbornou školu. Nejčastější variantou je však volba soukromé vysoké školy. Tato alternativa má totiž několik pozitivních důvodů. Výhoda podací lhůty. Na některé soukromé vysoké školy se přihlášky do přijímacího řízení podávají v červenci, na jiné jsou vypsány termíny dokonce v srpnu nebo září. Soukromé vysoké školy První předností jsou podací lhůty přihlášek na bakalářské studium. Na některé soukromé vysoké školy se přihlášky do dalších kol přijímacího řízení podávají v červenci, na některé jsou vypsány termíny v srpnu nebo září, tudíž má uchazeč ještě čas na rozmyšlenou. Zkoušky obvykle nebývají tak obtížné jako na státních vysokých školách. Povětšinou se ani nekonají, záleží spíš na kapacitě školy, takže naděje na přijetí je pravděpodobnější. A nakonec díky financím bývají mnohé soukromé vysoké školy technicky vybavenější než ty státní. Jejich kvalitu a úroveň tedy rozhodně nelze podceňovat. Foto na titulní straně profimedia.cz, Foto E15 Anna Vacková Škola pro budoucí literáty Mezi oblíbenou školu už několik let patří Literární akademie neboli Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého. Letos je druhý vyhlášený termín 31. srpna. Písemná zkouška se skládá z testu z anglického jazyka. Talentová z ukázky vlastního tvůrčího psaní. Průběh ústní zkoušky v podstatě mapuje kulturní přehled uchazeče. Školné se neliší od průměru jiných soukromých škol: platí se podle oboru od 50 tisíc korun za akademický rok čili za dva semestry. Školy na pomezí ekonomiky a humanitních studií K těm nejznámějším se v Praze řadí Univerzita Jana Amose Komenského. Tento rok se na ní otevírají tyto bakalářské obory: vzdělávání dospělých, speciální pedagogika vychovatelství, sociální a masová komunikace, evropská hospodářskosprávní studia, management cestovního ruchu, právo v podnikání, manažerská studia řízení lidských zdrojů, audiovizuální komunikace a tvorba, scénická a mediální studia a obor pojišťovnictví. Druhý termín podání přihlášky je 15. září, a to individuálně do naplnění kapacity školy. Další soukromou školou je Metropolitní univerzita Praha, též známá pod zkratkou MUP. Letošní bakalářské studium nabízí obory jako humanitní studia, mezinárodní obchod, anglofonní studia, mezinárodní vztahy a evropská studia, průmyslové vlastnictví, veřejná správa. Termíny přijímacích zkoušek jsou v srpnu i v září. Podmínky přijetí záleží na zvoleném oboru. Většinou ale stačí úspěšné absolvování studia na střední škole. Soukromé ekonomické školy Jsou nejpočetnější. Patří mezi ně například Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), Vysoká škola podnikání (VŠP), Soukromá vysoká škola ekonomických studií (SVŠES), Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE), Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) a další. Přijetí je podmíněno úspěšně složenou maturitou. Na některých školách probíhá příloha přijímací pohovor. Na VŠEM kromě motivačního pohovoru uchazeči absolvují test studijních předpokladů a test učebních stylů. Škola, kde se studuje angličtina Akcent college je soukromá škola, která studenty připravuje jak na profesi lektora angličtiny, tak na lektora češtiny pro cizince. Přihlášky do druhého kola se podávají 31. srpna, do třetího kola 10. září a dále podle kapacity v termínech stanovených na úřední desce AKCENT. Předpokladem pro bakalářské studium oboru angličtina jako cizí jazyk je jazykový test z angličtiny a test studijních předpokladů. Kromě toho uchazeč projde motivačním ústním pohovorem. Nabídka je široká a pestrá V podstatě se dá konstatovat, že tento rok si v nabídce soukromých vysokých škol může už každý zájemce najít větší či menší alternativu ke státní vysoké škole. Poměrně žádaná je i Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů nebo Vysoká škola obchodní. Řada soukromých škol poskytuje i další výhody. Příkladem za všechny může být Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, která z rozhodnutí lektora letos ruší talentové zkoušky. Nahrazuje je písemné sebehodnocení uchazečů v dovednostech: plavání, lyžování, bruslení a jízda na kolech s informací o BM, speciálním údajem o poměru hmotnosti a míry. Na závěr stojí za povšimnutí ještě prestižní Anglo-americká škola, která nabízí jak humanitní, tak společensko-politicky orientované obory. Jelikož se tu studuje výhradně v angličtině, podmínkou pro přijetí je znalost angličtiny na vysoké úrovni, kterou prověřují přijímací testy. Termíny podání přihlášek i termíny zkoušek jsou však v průběhu celého roku. Kvalitě školy odpovídá výše školného, které se pohybuje v rozmezí od 11 tisíc do 69 tisíc korun za semestr. < Ivana Peroutková jwt_unyp_in_bac_104x136_e15_01.indd :57:10 inzerce

3 příloha Bohuslava Šenkýřová: Soukromé vysoké školy ušetřily státu miliardy korun Vloni Vysoká škola finanční a správní získala jako první soukromá škola s ekonomickým zaměřením v České republice statut univerzity. Je to pro nás určité ocenění, ale v podstatě se jedná o to, že můžeme nabídnout doktorandské studium, říká její rektorka Bohuslava Šenkýřová. E15: Jistě je to i doklad kvality. Je to samozřejmě i doklad toho, že škola docílila určité úrovně zejména ve vědeckovýzkumné práci a v obsazení školy kvalitními akademickými pracovníky s titulem docent a profesor. Tedy učitelé, kteří jsou schopni vychovávat doktorandy. Univerzitu dnes lidé vnímají jako určitý hmatatelný doklad kvality. Převážně však nevědí, co to znamená. Zůstává tak přesvědčení, že neuniverzitní škola je druhořadá. Ale není to pravda. Univerzita prostě může dělat doktorské studium. E15: O kvalitě působení některých akademických pracovníků na vícero školách, respektive o takzvaných létajících profesorech, se poslední dobou hodně mluví. Jaké s nimi máte vy zkušenosti? Zkušenosti opravdu máme. Nezapomeňte, že všechny soukromé vysoké školy víceméně vznikly na základě spolupráce s docenty a profesory veřejných vysokých škol. Kde jinde bychom je vzali? Avšak díky naší filozofii vybudovat pevnou strukturu školy hned od počátku, máme dnes základní team profesorů a docentů v hlavním pracovním poměru. Problém se nás ale stále týká. E15: Jak? I naši profesoři, kteří jsou u nás na plný úvazek, učí na jiných i veřejných školách. Prostě je jich málo. Problém létajících profesorů se často spojuje pouze se soukromými školami. Ale není tomu tak. Oni létají i mezi veřejnými vysokými školami. Jsou některé obory, kde je těchto akademiků jako šafránu, takže i veřejné školy si je navzájem půjčují. Samozřejmě vznikem soukromých škol je poptávka rozšířená. E15: Je to tak velký problém, jak se o tom mluví? Jistě, je otázka, zda nám to vadí. Když to nepřesáhne určitou mez, tak si myslím, že to v pořádku je. Je třeba jasně rozlišovat podstatu spolupráce. Ale důležité je mít na škole team, který bude mít logo naší školy na obou stranách trička a nebude je převlékat. Mluvím-li za sebe, tolerovala bych řekněme 1,75 úvazku. To znamená, že u nás má tu jedničku a sedmdesát pět setin jinde. To je ještě zvládnutelné. Znám však i takové, kteří mají 3,5 úvazku. Kvalitně se takový úvazek nedá zvládnout. E15: Vyřeší to chystaný registr akademických pracovníků? V každém případě se domnívám, že to je logický krok, který dříve či později musel přijít. Bude ale důležité, co se z toho vyvodí. Pokud se bude všem bez rozdílu měřit stejným metrem, pokud se nebudou dělat rozdíly především mezi soukromými a veřejnými vysokými školami, tak to bude v pořádku. E15: Ale je-li velký počet vysokých škol a relativně málo profesorů, tak logicky pokud nebudou létat, někde budou chybět. Jak to vyřešit? Všechno lze řešit. Především je nutné analyzovat, proč jsme se do takového stavu dostali. Ano, je hodně vysokých škol, avšak nejen soukromých, ale i veřejných. Dále akreditační komise má určité požadavky na počet docentů a profesorů při akreditaci studijního programu, respektive oboru. Jsou obhajitelné? Je akademický titul automaticky výrazem kvality moderního pedagoga? Habilitační neboli jmenovací řízení smějí provádět jen některé fakulty veřejných vysokých škol. Důsledkem je to, že jsou tito akademici ještě vzácnější, než by to bylo přirozené. Je to správné? A tak podobně. Když na tyto otázky kvalitně odpovědí ti správní lidé, řešení se jistě najde. E15: Zasahuje do tohoto problému i jisté pnutí mezi soukromými a veřejnými vysokými školami? Určitě. Jelikož habilitační řízení mají povolené jen některé fakulty z veřejných vysokých škol, tak je kandidát ze soukromé vysoké školy mnohdy upozaděn a odstrčen. Někteří mí kolegové dokonce šli habilitovat na Slovensko. Tam onen konkurenční boj mezi soukromým a veřejným školstvím není tak vyostřen. E15: Jak může veřejná fakulta v Česku diskriminovat kandidáta na docenturu ze soukromé sféry? Vždyť jsou dána pravidla. Například mu určí termín až za tři roky podle interního pořadí jednotlivých kandidátů, které si určují sami. To přece není v pořádku. Je to problém, který se však explicitně nepřiznává. Je to mnohem složitější, než se z venku může zdát. Ve své podstatě nám nezbývá nic jiného než krást veřejným vysokým školám, a to jak jinak, než je přeplatit a nabídnout lepší podmínky. I když to neradi děláme, musíme. Například několikrát se stalo, že když k nám přestoupil odborný asistent z veřejné školy, tak mu při odchodu sdělili nepočítejte s tím, že u nás budete habilitovat. Já proto mnohdy toleruji, aby učili i na veřejné vysoké škole, právě proto, aby měli později menší problémy s habilitací. E15: Není možné se poučit z ciziny? Do jisté míry ano. Například v Anglii v Cambridge si může vysoká škola stanovit určitá kritéria a vlastně vytvořit profesory či docenty spojené s určitou pracovní pozicí. Titul platí jen pro onu školu a po dobu výkonu funkce. U nás je titul docent a profesor na doživotí, je neodnímatelný, a s tím je i spojen komplikovanější proces jeho udělování. Je to jedna z možností. E15: U nás tedy bude registr, ale ten to asi nevyřeší. Spíše soukromým školám stíží akreditace. Samozřejmě. Ale registr by měl být jen prvním krokem, aby se situace ukázala ve své skutečné podobě. Druhý krok by se měl udělat právě v habilitačních a jmenovacích řízeních. Měla by dostat objektivnější charakter, nediskriminační a průhledný. Ze strany veřejných škol zaznívají hlasy, že soukromé školy nejsou kvalitní. Pokud některé nejsou kvalitní, tak ať jim je odejmuta akreditace. Ale jinak by neměly být diskreditovány. E15: Veřejné vysoké školy dostávají peníze od státu, vy nikoli. Vadí vám to? Vůbec ne. Víte, mají v tom sice jistou výhodu, ale proto, že jsou financovány ze státního rozpočtu, tak vlastně nevědí, kolik následující rok dostanou. K hospodaření to není dobrý předpoklad. E15: Vy víte, s jakými penězi budete hospodařit příští rok? Dovedeme to odhadnout. E15: Jak získáváte jako soukromá škola peníze? Základ je školné, tvoří až osmdesát procent příjmů. Mnoho lidí si myslí, že nás živí především sponzoři či bohatí dárci, tak těch je skutečně minimum, ale jsou partneři, kteří jsou ochotni spolufinancovat určité projekty. To znamená, že nemalé částky získáváme z podnikatelské sféry tím, že pro ně vyvineme projekt, například roční vzdělávací projekty. Našimi klienty jsou jak významné banky či firmy, tak i státní správa. Další významnou finanční část získáváme z grantů na projekty výzkumného charakteru. Potom máme vlastní vydavatelství a nakladatelství. Publikace prodáváme nejen studentům, ale i veřejnosti přes knihkupectví. A protože jsme obecně prospěšná společnost, což znamená, že veškerý zisk, který vytvoříme, musíme použít pro rozvoj školy, tak máme nemalé částky uloženy v bankách, z kterých nám pak přicházejí další peníze. E15: To znamená, že se vám daří? Ano, daří. E15: Když to shrnu, řídit soukromou školu v podstatě znamená řídit poměrně velkou firmu. V každém případě. Ještě přidejte specifickou firmu. Od počátku jsme k našemu projektu vysoké školy přistupovali manažersky. Udělali jsme model procesního řízení, nastavili různé parametry, vytvořili strategický a produktový marketing a tak podobně, jako u rozjíždějící se firmy. Okolí se ale na nás dívalo poněkud divně a říkalo, abychom takové manýry do akademické sféry netahali. Dnes už se však tento princip prosazuje i na veřejných školách. E15: Pokud je hlavní příjem ze školného, až osmdesát procent, tak musíte být logicky škola pro bohaté studenty. To ale není pravda. Máme například systém stipendií, kde výborní studenti získají až padesát procent školného. Máme i program pro talentované studenty z dětských domovů či tělesně hendikepované uchazeče. Na tento fond dokonce přispívají sami naši pracovníci a studenti. Nezapomeňte, že mnozí z nich jsou již zaměstnanci a u nás si zvyšují kvalifikaci při kombinovaném studiu. E15: Takže jste-li z finančního hlediska spokojeni, tak od státu požadujete pouze nediskriminační zacházení? Podívejte, když založíte soukromou, byť neziskovou školu, nemůžete počítat, že vás někdo bude živit. Ale můžete očekávat od společnosti, že s vámi bude počítat, že vás nediskriminačně zařadí do školského systému. Že bude přijata koncepce, kde budou definovaná pravidla či role jednotlivých typů škol. Stát by si měl uvědomit, že soukromé vysoké školy nedostávají od státu nic, a přesto generují spousty absolventů, kteří nacházejí v praxi uplatnění. V podstatě tyto školy ušetřily státu částku v řádu miliard korun. Naše škola konkrétně má téměř sedm tisíc absolventů, to jsou ušetřeny stamiliony. < Vlastimil Poliačik

4 příloha Zájem o dálkové studium při zaměstnání ro ste. Firmy jej podporují. Studium na vysokých školách stále více přitahuje uchazeče starší 30 let. Jejich zájem o vysokoškolský diplom se v posledních čtyřech letech zvýšil téměř dvojnásobně. Krize je pro manažery příležitostí k profesnímu růstu a rozvoji Konec ekonomické recese se podle různých indikátorů konečně blíží. Firmy se tak snaží o maximální využití nových Polovina pracujících preferuje dálkové studium. Zatímco před deseti lety tvořili podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání lidé starší 30 let 24 procent ze všech zapsaných dálkových studentů, v loňském roce už jich bylo přibližně 42 procent. Hlavní příčinou je zřejmě současný trend celoživotního vzdělávání a prohlubování teoretických znalostí, který ještě zesílil s globální hospodářskou krizí a narůstající konkurencí na trhu práce. Obrana před konkurencí Zaměstnanci si stále více uvědomují, že pokud chtějí povýšit a získat lépe placené místo ve zvoleném oboru, bez dalšího studia to brzy nebude možné, říká Jan Lajka, prorektor pro rozvoj Vysoké školy obchodní v Praze, která svým studentům kombinovanou formu výuky umožňuje. Na nabídku kombinované výuky ale reagují i zaměstnanci snažící se své místo udržet před nastupující mladou konkurencí. Čerství vysokoškolští absolventi často ovládají právě ty dovednosti, které starším pracovníkům chybějí. Mají zkušenosti ze zahraničí, umějí cizí jazyky a chlubí se větším všeobecným rozhledem získaným v moderním multidisciplinárním studiu. V roce 2009 mířilo na vyšší odborné a vysoké školy celkem 156,4 tisíce uchazečů. Asi třetina z nich se hlásila do ostatních forem studia, tedy k distanční a kombinované výuce. Z výzkumu Vysoké školy obchodní v Praze, který proběhl během dvou veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour vyplývá, že většina již zaměstnaných lidí skutečně uvažuje o dalším prohlubování svého vzdělání. Na otázku, zda by vám doplnění vzdělání na soukromé Konkurence mladých. Čerství vysokoškolští absolventi často ovládají právě ty dovednosti, které starším pracovníkům chybějí. vysoké škole pomohlo při práci ve vašem oboru, odpovědělo kladně více než 80 procent dotázaných, říká prorektor Jan Lajka. Pracovat na sobě Polovina těchto potenciálních uchazečů o vysokoškolský titul chce studovat dálkově. Další průzkum této vysoké školy během veletrhu Holiday World potvrdil, že touha na sobě dále pracovat u střední generace jednoznačně vítězí. Téměř 70 procent dotázaných zaměstnanců cestovních kanceláří, průvodců nebo lidí pracujících v cestovním ruchu se domnívá, že pro další úspěch v oboru je vysokoškolské vzdělání důležité. Podle svých názorů si ze školy kromě diplomu odnesou také kontakty, zkušenosti, prestiž, a tím šanci na vyšší výdělek. Při výběru správné vysoké školy by se dotázaní rozhodovali hlavně podle zaměření oboru a následného uplatnění v praxi. Do zaměstnání jsem nastupoval hned po střední škole a postupně jsem stále více pociťoval svůj hendikep v chybějícím vysokoškolském studiu, a to nejen v rámci kolektivu, ale i při jednání s klienty. Rozhodl jsem se proto své vzdělání doplnit a při zaměstnání studuji dálkově soukromou vysokou školu, říká jedenatřicetiletý student David Vondruška a dodává: Přes počáteční obavy zjišťuji, že se dá oboje velmi dobře skloubit. Zvláště když mi zaměstnavatel vychází vstříc, což se hodí zejména nyní v době zkoušek. Vzdělávání má zelenou u zaměstnavatelů Snahy svých zaměstnanců podporují i firmy. V současné době naše společnost podporuje studium při zaměstnání, tedy zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Firma přispívá na platbu školného a poskytuje také studijní volno. Tento postup jednoznačně umožňuje zvyšování kvalifikace s přednostním zaměřením na odvětví, která jsou přínosem pro byznys společnosti. Prioritou je prohlubování vzdělání na vysoké škole, kde je akreditace studia pojišťovnictví, a tím je podporována odbornost a rozvoj zaměstnanců. S touto praxí má firma dlouholetou a dobrou zkušenost a studium je také jednou z výrazných možností motivace zaměstnanců. Do budoucna je možnost prioritně poskytovat studijní volno, což splňuje jednoznačně funkce motivace a úhrada studia by nebyla investicí pro společnost, ale pro studujícího, říká HR manažerka České pojišťovny Lenka Bláhová. Podobně přistupuje ke vzdělání pracovníků i energetický gigant. Skupina ČEZ podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace studiem v souladu s požadovanou kvalifikací zaměstnance na současné či plá- Kombinovanou výuku na VŠ využívají i zaměstnanci, kteří se své místo snaží udržet před konkurencí. nované pracovní pozici. Upřednostňováno je studium na technických školách vzhledem k dlouhodobé potřebě zaměstnanců s technickým vzděláním. Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku dle platné legislativy. Studium MBA je posuzováno individuálně, vzhledem k pracovní pozici a pracovní náplni zaměstnance, komentuje situaci ředitele rozvoje lidských zdrojů Skupiny ČEZ Kiril Ribarov. < Irena Hartingerová příležitostí na trzích, kde působí, avšak postupují opatrně, vyhledávají především inovativní a efektivní strategie pro svůj růst. Jak se ale má manažer zachovat v případě, kdy nastanou změny uvnitř společnosti? Jak se má optimálně adaptovat a zachovat si v novém prostředí konkurenceschopnost? Krize s sebou logicky přináší hodně změn. Tyto změny jsou často negativního charakteru, ale rozumní manažeři si z nich dokážou vzít i něco pozitivního. Nechají se jimi inspirovat a vyhodnotí si vlastní situaci zda nenadešel čas na změnu i u nich a jestli osobní i profesní růst splňuje jejich očekávání i očekávání doby, kterou krize nastolila. Úspěch a nové příležitosti přicházejí ovšem jen tehdy, pokud jste připraveni je maximálně využít. V tomto ohledu nezáleží, jestli jste zkušeným manažerem s mnohaletou praxí nebo nováčkem na začátku své kariéry. Vzdělání komplexního charakteru Klíčem k úspěšnému uchopení a využití nových příležitostí Kontakty. Studijní zážitky lidi semknou a často přerostou do osobních přátelství, která vyústí ve společenské akce inzerce Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe Škola, která je všude s vámi

5 příloha je prvotřídní vzdělání komplexního charakteru, které zaručí celoplošné znalosti různých oborů byznysu. Vzdělání by mělo poskytnout znalosti týkající se nových metod a trendů v oblasti marketingu, efektivních způsobů účetnictví, optimálních možností financování a v neposlední řadě nových metod rozvoje a zefektivnění organizační struktury firem. Většina lidí striktně odděluje vzdělání a práci. Období studia pro ně znamenalo jednu etapu života, po jejímž skončení začala éra spojená s nástupem do zaměstnání a kariérou. To se ale mění. Spoustě lidem začíná rychle docházet, jak je plynulý přísun nových znalostí a informací důležitý. Vzdělání doprovázející pracovní proces je pro kariérní a profesní rozvoj čím dál větší výhodou. Pokud se někteří lidé rozhodnou nedoplňovat si vzdělání, je velmi pravděpodobné, že jejich kariéra ustrne na mrtvém bodě. Nebudou mít mnoho možností pro změnu zaměstnání či oboru, protože jim budou chybět klíčové informace a povědomí o fungování byznysu v jiných odvětvích. Úspěch a nové příležitosti přicházejí jen tehdy, pokud jste připraveni je maximálně využít Klíčem může být MBA Jedna z možností, jak se na využití nových příležitostí připravit, je MBA vzdělání. Podle průzkumů lidé s titulem Master of Business Administration ve svém oboru rychleji stoupají na kariérním žebříčku a snadněji se adaptují v jiných odvětvích. Zároveň je pro ně kvůli širokému spektru znalostí snadnější realizace nových podnikatelských záměrů či využívání čerstvých příležitostí. Člověk s MBA získá vědomosti týkající se financování, účetnictví, lidských zdrojů, marketingu, řízení rizik, strategického rozhodování, obchodních transakcí, managementu dodavatelského řetězce a tak podobně. Je ovšem nutné si uvědomit, že existují velké rozdíly v úrovni MBA vzdělání. Aby zájemce o studium získal kvalitní znalosti týkající se výše zmíněných oborů, musí vyhledat program školy či univerzity s náležitou akreditací. Firmy si totiž jsou rozdílů mezi MBA programy plně vědomy, a tak velmi záleží na kvalitě a prestiži instituce, která za vzděláním absolventa stojí. Rozdíly Mezi MBA programy jsou velké rozdíly. Zájemce by měl kromě základních faktorů jako výše zmíněná prestiž a akreditace zvážit i další věci. Například speciální zaměření MBA programu. Některé programy totiž nabízejí větší zaměření na konkrétní obor například marketing, financování nebo informační systémy. Naopak cílem jiných programů je vytvoření takzvaného všestranného manažera. Každý student takového MBA programu získá komplexní znalost celé řady oborů, aby mohl po absolvování nastoupit na pozici, kde bude mít možnost uplatnit spíš všeobecný rozhled než větší znalost jednoho konkrétního oboru. Při optimálním výběru MBA programu je rovněž důležité zohlednit kvalitu profesorského sboru vzdělávací instituce, která program nabízí. Zájemce o studium by si měl především zjistit, kde získali profesoři své vzdělání a zda jde o akademiky - teoretiky nebo osoby, které ve svém oboru byly úspěšné a působí v něm jako konzultanti. Dalším důležitým kritériem by měly být zkušenosti profesorů. Jde o profesionály s mezinárodními zkušenostmi nebo odborníky s lokálním zaměřením? Lidský rozměr MBA studium má však i jiný mimořádně důležitý rozměr, který se projeví ruku v ruce s učením a získáváním nových znalostí. V průběhu studia si student prohloubí komunikační schopnosti, naučí se týmově pracovat s odlišnými lidmi s různým profesním zaměřením a především si v rámci své třídy a celého mezinárodního programu vytvoří novou komunitu známých a přátel. Na rozdíl od běžných vztahů vytvořených na vysoké škole jsou přátelství vytvořená v průběhu MBA studia většinou delšího trvání a mnohdy vydrží po celou dobu kariéry. Potkáte se s lidmi, kteří vám mohou otevřít dveře k novým podnikatelským příležitostem, představit vás svému spolehlivému právníkovi či účetnímu, poskytnout investice na váš nový projekt, zaměstnat vaše členy rodiny či známé nebo se stát vaším obchodním partnerem. Taková síť kontaktů nevznikne přes noc, ale díky tvrdé práci a mnohahodinovým debatám a diskuzím nad studijními tématy. Tyto studijní zážitky lidi semknou a přerostou do velkých osobních přátelství, která vyústí ve společné obědy, víkendová grilování, lyžařské zájezdy, oslavy narozenin a mnoho dalších aktivit. Každý začíná MBA program s tím, že si prohloubí znalosti díky studiu a bude pročítat množství studijních materiálů, případových studií a finančních analýz. Na konci studia pak každému dojde, že to nejcennější, co si z programu odnesl, byla nově utvořená přátelství s lidmi, které by za normálních okolností neměl možnost nebo čas poznat. < Belinda Whittakerová, Ředitelka univerzitních programů University of Pittsburgh Nelékařské obory na zdravotních VŠ Zatím se příliš do povědomí lidí nedostal fakt, že pro mnohé povolání ve zdravotnictví (samozřejmě mimo lékařů) je dnes již nutné mít vysokoškolské vzdělání. Jedná se o řadu nelékařských oborů, u kterých za poslední léta došlo k poměrně významným změnám. Právě studium manažerů ve zdravotnictví nebo studium oborů všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie, radiologický asistent a mnoha dalších prošlo v České republice v minulém období řadou radikálních změn. Maturitou ukončené vzdělávání bylo převedeno minimálně na bakalářské vysokoškolské studium, které je spojeno s rozsáhlejšími kompetencemi absolventů. Důvodem jsou náročnější požadavky, které souvisejí s vyššími kvalifikačními standardy, jež jsou vyžadovány nejen po lékařích, ale především po dalších pracovnících v oboru zdravotnictví. Novinkou, v evropském kontextu již známou, se staly pak doktorské studijní programy ošetřovatelství. Je třeba zdůraznit, že samostatný rozvoj nelékařských oborů je prohlubován a jejich koexistence s lékařskými fakultami je ve světě méně častá. V současné době již skutečně není účelné, aby medicínské obory ovlivňovaly rozvoj, vzdělávání a výzkum v nelékařských oborech, tvrdí děkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Jana Marečková. Fakulty a školy Studovat je možné na lékařských fakultách UK v Praze, Hradci Králové a Plzni a rovněž na lékařské fakultě Masarykovy univerzity a Univerzitě obrany. Zdravotnická studia jsou i na ostravské, pardubické a jihočeské univerzitě, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzitě v Liberci a řadě dalších vysokých škol. Zcela unikátní studium pak nabízí Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Jako jediná byla totiž vyčleněna z Lékařské fakulty a na rozdíl od vysokých škol zdravotnických studií se zaměřuje i na oblasti vědy a výzkumu. inzerce ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU Informatika - Ekonomika - Právo od 9:00 a 14:00 v sídle školy Vltavská 585/14, Praha 5, tel.: ,

6 příloha Jak si založit svou vys okou školu K založení soukromé vysoké školy je nejdříve třeba mít právnickou osobu (společnost), která tuto souk romou vysokou školu bude provozovat. Soukromou vysokou školu nemůže nikdy provozovat fyzická osoba. Může se jednat buď o obchodní s polečnost, tedy společnost s ručením omezeným či akciovou společnost, nebo obecně prospěšnou společnost (všechny tři formy jsou u nás zastou peny) Technika pro život. Dnešní inkubátory jsou stále více malým technickým zázrakem, takže i obsluhující personál musí mít vyšší vzdělání Orientujeme se na rozvoj významných oborových záležitostí celosvětového charakteru. Tou je například implementace mezinárodních klasifikací ošetřovatelských a dalších nelékařských oborů do české praxe. Souvisejí s budoucími ekonomickými atributy zdravotnické péče a již nyní patříme k fakultám, které usilují o etablování v oborově mezinárodním vědním poli, říká děkanka fakulty Jana Marečková. Jako příklad uvádí diagnostický systém NANDA International, systémy intervencí NIC (Nursing Interventions Classification, University Iowa) a klasifikační systém hodnocení efektu ošetřovatelské péče NOC (Nursing Outcomes Classification, University Iowa). Co vše lze studovat Obor všeobecná sestra nabízejí prakticky všechny fakulty poskytující zdravotnické vzdělání. Jedná se o univerzální vzdělání v oboru ošetřovatelství, které absolventům umožní uplatnění v rozmanitých oblastech zdravotnictví. Od všeobecné ošetřovatelské péče přes podporu zdraví a prevenci nemocí, rekonvalescenci až po výzkum a vývoj. Studenti absolvují předměty před klinického charakteru, jako anatomie, fyziologie i další a dále mnoho ošetřovatelských předmětů, v neposlední řadě také jazyky. Fyzioterapie se zabývá vzděláváním odborníků pro léčebnou rehabilitaci. Toto studium není zaměřeno pouze na diagnostiku a léčebné postupy, ale také na práci s trvale postiženými pacienty a jejich návrat do normálního života. Kromě zdravotnických předmětů studenti získají vzdělání také v oblasti psychologie, výpočetní techniky a práva. Obor porodní asistentka je studium se zaměřením na péči o ženy s fyziologickým těhotenstvím, novorozence i celé rodiny. Radiologický asistent vychovává odborníky pro práci s radiologickými zobrazujícími a ozařovacími technologiemi. Zdravotnický management je relativně nový obor, který kombinuje studium zdravotnických věd s ekonomickými, manažerskými a dalšími společenskými předměty. Jeho absolventi se následně uplatňují na všech stupních řízení zdravotnických zařízení. Obtížnost Studium nelékařských zdravotnických oborů je většinou členěno na bakalářské a navazující magisterské studium, tedy 3+2 roky. Už přijímací zkoušky bývají dost náročné. Zatímco u některých škol platí, že jakmile se na ně dostanete, máte vyhráno, protože téměř s jistotou dostudujete, u zdravotnických oborů na nic takového spoléhat nemůžete. Síto, tedy (ne)dobrovolný odchod ze studia, je viditelnou skutečností. Školy tohoto typu jsou ne nadarmo považovány za ty nejnáročnější. Student by měl mít dobrou paměť a komunikativní dovednosti, aby zvládal rychle a trvale analyzovat a zapamatovat si kvanta učiva a také schopnost zachovat si chladnou hlavu i ve vypjatých situacích. < Josef Pojsl Za účelem provozování soukromé vysoké školy je možno buď založit zcela novou společnost, její zakládání pak probíhá stejně jako u běžných společností, nebo využít společnost již existující. V každém případě, jelikož se u provozování soukromé vysoké školy nejedná o volnou živnost, musí tato společnost, ať zcela nově zakládaná, nebo již existující, získat zvláštní oprávnění, na jehož základě jí bude v obchodním rejstříku (případně rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiném rejstříku, je-li v něm právnická osoba zapisována) jako předmět podnikání (respektive druh obecně prospěšných služeb) zapsáno vysokoškolské vzdělávání na soukromé vysoké škole. Oprávnění Oprávnění k provozování soukromé vysoké školy je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce, každá společnost tedy musí toto oprávnění získat sama pro sebe, nemůže ho například od někoho odkoupit. Kromě provozování soukromé vysoké školy může však mít společnost i další předměty podnikání, případně činnosti, ke kterým zvláštního oprávnění není třeba (například velkoobchod a maloobchod). Oprávnění k provozování soukromé vysoké školy nazývá zákon o vysokých školách státním souhlasem a k jeho získání je třeba splnit řadu podmínek (jednotlivé podmínky jsou stanoveny v 39 vysokoškolského zákona). Nově zakládané společnosti si o státní souhlas mohou zažádat již hned po svém založení notářským zápisem společenské smlouvy (respektive zakládací listiny, eventuélně zakládací smlouvy u o. p. s.) ještě před zápisem do obchodního rejstříku. V případě jeho udělení jsou pak do patnácti Kromě provozování vysoké školy může mít zakládající společnost i další předměty podnikání dnů od svého zápisu do obchodního rejstříku povinny doložit tento zápis ministerstvu. Státní souhlas uděluje ministerstvo školství na základě podané žádosti, k jejímu vyřízení má lhůtu 150 dní. Údaje uváděné v žádosti musí být doloženy a žádost musejí Symboly moudrosti. Filozof Sokrates a bohyně Athéna před řeckou Akademií v Aténách, kterou původně založil žák Sokrata Platón. mimo jiné obsahovat i jednotlivé navrhované studijní programy, k nimž si ministerstvo během schvalování vyžádá rovněž stanovisko akreditační komise. Nevydá-li akreditační komise souhlasné stanovisko alespoň k jednomu z navrhovaných studijních programů nebo zjistí-li ministerstvo, že nejsou splněny jiné předpoklady stanovené zákonem, žádost zamítne. V opačném případě žádosti vyhoví a společnosti udělí státní souhlas. Zápis Nově zakládaná společnost po získání státního souhlasu přiloží souhlas spolu s ostatními listinami k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, již existující společnost ho podá na obchodní rejstřík spolu PŘIHLÁŠKY do 23. září 2010 e s žádostí o rozšíření předmětu podnikání. Poté, co má společnost v obchodním rejstříku zapsaný nový předmět podnikání vysokoškolské vzdělávání na soukromé vysoké škole, může začít působit jako soukromá vysoká škola. Pakliže ovšem nezačne soukromá vysoká škola vykonávat vzdělávací činnost do dvou let od udělení státního souhlasu, oprávnění provozovat soukromou vysokou školu zaniká. U nově zakládaných společností, které si o státní souhlas zažádaly již po svém založení, ale ještě před zápisem do obchodního rejstříku, nabývá souhlas ministerstva s provozováním soukromé vysoké školy účinnosti až zápisem do rejstříku. < Aleš Rozehnal, vedoucí Katedry práva a veřejné správy BIVŠ Provozně ekonomická fakulta Bc. Ing. Ph.D. vybrané obory i v angličtině Provoz a ekonomika Agricultural Economics and Management Evropská agrární diplomacie Informatika Podnikání a administrativa Economics and Management Hospodářská a kulturní studia Veřejná správa a regionální rozvoj Systémové inženýrství Informatics System Engeneering Studijní odd. Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze Mgr. Ivana Berníková Kamýcká 129 tel.: Praha 6 Suchdol Dny otevřených dveří: ledna 2011 INZERCE PEF_ ZU_104x136mm.indd :06:51

7 Chci být Tvá první......tvá první soukromá ekonomická univerzita v ČR Vysoká škola f inanční a správní Bakalářské a magisterské studijní obory Aplikovaná informatika Bankovnictví Finance a finanční služby Marketingová komunikace Bc. Ing. Mgr. MBA Ph.D. Praha Kladno Most tel.: tel.: tel.: Dny otevřených dveří: Pojišťovnictví Řízení podniku a podnikové finance Veřejné finance Veřejná správa

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

(ES) 13 1828/2006 2014 2015 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 8 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zadavatel: Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 66002222 Zastoupen: Janem Králem, MBA ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha

7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha 7 Akademičtí pracovníci VŠCHT Praha VŠCHT Praha zápasí, stejně jako vysoké školy České republiky, s problémem zajištění kvalitního, omlazovaného a obměňovaného akademického personálu. Pro VŠCHT Praha je

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více