příloha > vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příloha > vzdělávání"

Transkript

1 příloha vzdělávání

2 editorial Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, prohlásil kdysi slavný řecký filozof Hérakleitos z Efesu o plynutí času. Jak nepříjemně pravdivý je tento odkaz dokládají i některé texty dnešní přílohy. Tak třeba na pracovní místa, u kterých se ještě donedávna vystačilo se středoškolským případně vyšším vzděláním, je dnes již běžně vyžadováno vysoké. Proto se například zdravotní školy pomalu stávají fakultami. Pochopitelně tím rostou vysokoškolské obory a vlastně i počet škol. Ostatně nabízíme i právní pohled na zakládání soukromé vysoké školy. Takže, jak napovídá i náš úvodník, kdo chce skutečně vystudovat vysokou školu, má určitě možnost. A přinejhorším si ji může založit sám. < Vlastimil Poliačik, editor speciálu obsah Alternativy pro státní vysoké školy II III Rozhovor s Bohuslavou Šenkýřovou IV V Zájem o dálkové studium při zaměstnání roste. Firmy jej podporují VI VII Krize je pro manažery příležitostí k profesnímu růstu a rozvoji VII VIII Nelékařské obory na zdravotních VŠ IX X Jak si založit svou vysokou školu X XI Alternativy pro státní vysoké školy Červen je tradičně měsícem, kdy se konají přijímací zkoušky na státní vysoké školy. A jako každý rok, rovněž tradičně, poptávka převyšuje nabídku. Zejména u humanitních oborů je počet přihlášených uchazečů několikanásobně vyšší než počet přijatých studentů. Až přijde ortel, bude se muset většina z nich rozhodnout, co dál. Ti, kteří to nechtějí vzdát, mají několik možností. Třeba na rok odjet někam do zahraničí, zdokonalit si jazyk a příští rok to zkusit znovu. Nebo mohou navštěvovat přípravný nultý ročník (popřípadě speciální kurzy, které také mnohdy pořádají přímo vysoké školy nebo speciální agentury), zdokonalovat své vědomosti, a tím vylepšit svou druhou šanci. Další možností je přihlášení na některou vyšší odbornou školu. Nejčastější variantou je však volba soukromé vysoké školy. Tato alternativa má totiž několik pozitivních důvodů. Výhoda podací lhůty. Na některé soukromé vysoké školy se přihlášky do přijímacího řízení podávají v červenci, na jiné jsou vypsány termíny dokonce v srpnu nebo září. Soukromé vysoké školy První předností jsou podací lhůty přihlášek na bakalářské studium. Na některé soukromé vysoké školy se přihlášky do dalších kol přijímacího řízení podávají v červenci, na některé jsou vypsány termíny v srpnu nebo září, tudíž má uchazeč ještě čas na rozmyšlenou. Zkoušky obvykle nebývají tak obtížné jako na státních vysokých školách. Povětšinou se ani nekonají, záleží spíš na kapacitě školy, takže naděje na přijetí je pravděpodobnější. A nakonec díky financím bývají mnohé soukromé vysoké školy technicky vybavenější než ty státní. Jejich kvalitu a úroveň tedy rozhodně nelze podceňovat. Foto na titulní straně profimedia.cz, Foto E15 Anna Vacková Škola pro budoucí literáty Mezi oblíbenou školu už několik let patří Literární akademie neboli Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého. Letos je druhý vyhlášený termín 31. srpna. Písemná zkouška se skládá z testu z anglického jazyka. Talentová z ukázky vlastního tvůrčího psaní. Průběh ústní zkoušky v podstatě mapuje kulturní přehled uchazeče. Školné se neliší od průměru jiných soukromých škol: platí se podle oboru od 50 tisíc korun za akademický rok čili za dva semestry. Školy na pomezí ekonomiky a humanitních studií K těm nejznámějším se v Praze řadí Univerzita Jana Amose Komenského. Tento rok se na ní otevírají tyto bakalářské obory: vzdělávání dospělých, speciální pedagogika vychovatelství, sociální a masová komunikace, evropská hospodářskosprávní studia, management cestovního ruchu, právo v podnikání, manažerská studia řízení lidských zdrojů, audiovizuální komunikace a tvorba, scénická a mediální studia a obor pojišťovnictví. Druhý termín podání přihlášky je 15. září, a to individuálně do naplnění kapacity školy. Další soukromou školou je Metropolitní univerzita Praha, též známá pod zkratkou MUP. Letošní bakalářské studium nabízí obory jako humanitní studia, mezinárodní obchod, anglofonní studia, mezinárodní vztahy a evropská studia, průmyslové vlastnictví, veřejná správa. Termíny přijímacích zkoušek jsou v srpnu i v září. Podmínky přijetí záleží na zvoleném oboru. Většinou ale stačí úspěšné absolvování studia na střední škole. Soukromé ekonomické školy Jsou nejpočetnější. Patří mezi ně například Vysoká škola finanční a správní (VŠFS), Vysoká škola podnikání (VŠP), Soukromá vysoká škola ekonomických studií (SVŠES), Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE), Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) a další. Přijetí je podmíněno úspěšně složenou maturitou. Na některých školách probíhá příloha přijímací pohovor. Na VŠEM kromě motivačního pohovoru uchazeči absolvují test studijních předpokladů a test učebních stylů. Škola, kde se studuje angličtina Akcent college je soukromá škola, která studenty připravuje jak na profesi lektora angličtiny, tak na lektora češtiny pro cizince. Přihlášky do druhého kola se podávají 31. srpna, do třetího kola 10. září a dále podle kapacity v termínech stanovených na úřední desce AKCENT. Předpokladem pro bakalářské studium oboru angličtina jako cizí jazyk je jazykový test z angličtiny a test studijních předpokladů. Kromě toho uchazeč projde motivačním ústním pohovorem. Nabídka je široká a pestrá V podstatě se dá konstatovat, že tento rok si v nabídce soukromých vysokých škol může už každý zájemce najít větší či menší alternativu ke státní vysoké škole. Poměrně žádaná je i Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů nebo Vysoká škola obchodní. Řada soukromých škol poskytuje i další výhody. Příkladem za všechny může být Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, která z rozhodnutí lektora letos ruší talentové zkoušky. Nahrazuje je písemné sebehodnocení uchazečů v dovednostech: plavání, lyžování, bruslení a jízda na kolech s informací o BM, speciálním údajem o poměru hmotnosti a míry. Na závěr stojí za povšimnutí ještě prestižní Anglo-americká škola, která nabízí jak humanitní, tak společensko-politicky orientované obory. Jelikož se tu studuje výhradně v angličtině, podmínkou pro přijetí je znalost angličtiny na vysoké úrovni, kterou prověřují přijímací testy. Termíny podání přihlášek i termíny zkoušek jsou však v průběhu celého roku. Kvalitě školy odpovídá výše školného, které se pohybuje v rozmezí od 11 tisíc do 69 tisíc korun za semestr. < Ivana Peroutková jwt_unyp_in_bac_104x136_e15_01.indd :57:10 inzerce

3 příloha Bohuslava Šenkýřová: Soukromé vysoké školy ušetřily státu miliardy korun Vloni Vysoká škola finanční a správní získala jako první soukromá škola s ekonomickým zaměřením v České republice statut univerzity. Je to pro nás určité ocenění, ale v podstatě se jedná o to, že můžeme nabídnout doktorandské studium, říká její rektorka Bohuslava Šenkýřová. E15: Jistě je to i doklad kvality. Je to samozřejmě i doklad toho, že škola docílila určité úrovně zejména ve vědeckovýzkumné práci a v obsazení školy kvalitními akademickými pracovníky s titulem docent a profesor. Tedy učitelé, kteří jsou schopni vychovávat doktorandy. Univerzitu dnes lidé vnímají jako určitý hmatatelný doklad kvality. Převážně však nevědí, co to znamená. Zůstává tak přesvědčení, že neuniverzitní škola je druhořadá. Ale není to pravda. Univerzita prostě může dělat doktorské studium. E15: O kvalitě působení některých akademických pracovníků na vícero školách, respektive o takzvaných létajících profesorech, se poslední dobou hodně mluví. Jaké s nimi máte vy zkušenosti? Zkušenosti opravdu máme. Nezapomeňte, že všechny soukromé vysoké školy víceméně vznikly na základě spolupráce s docenty a profesory veřejných vysokých škol. Kde jinde bychom je vzali? Avšak díky naší filozofii vybudovat pevnou strukturu školy hned od počátku, máme dnes základní team profesorů a docentů v hlavním pracovním poměru. Problém se nás ale stále týká. E15: Jak? I naši profesoři, kteří jsou u nás na plný úvazek, učí na jiných i veřejných školách. Prostě je jich málo. Problém létajících profesorů se často spojuje pouze se soukromými školami. Ale není tomu tak. Oni létají i mezi veřejnými vysokými školami. Jsou některé obory, kde je těchto akademiků jako šafránu, takže i veřejné školy si je navzájem půjčují. Samozřejmě vznikem soukromých škol je poptávka rozšířená. E15: Je to tak velký problém, jak se o tom mluví? Jistě, je otázka, zda nám to vadí. Když to nepřesáhne určitou mez, tak si myslím, že to v pořádku je. Je třeba jasně rozlišovat podstatu spolupráce. Ale důležité je mít na škole team, který bude mít logo naší školy na obou stranách trička a nebude je převlékat. Mluvím-li za sebe, tolerovala bych řekněme 1,75 úvazku. To znamená, že u nás má tu jedničku a sedmdesát pět setin jinde. To je ještě zvládnutelné. Znám však i takové, kteří mají 3,5 úvazku. Kvalitně se takový úvazek nedá zvládnout. E15: Vyřeší to chystaný registr akademických pracovníků? V každém případě se domnívám, že to je logický krok, který dříve či později musel přijít. Bude ale důležité, co se z toho vyvodí. Pokud se bude všem bez rozdílu měřit stejným metrem, pokud se nebudou dělat rozdíly především mezi soukromými a veřejnými vysokými školami, tak to bude v pořádku. E15: Ale je-li velký počet vysokých škol a relativně málo profesorů, tak logicky pokud nebudou létat, někde budou chybět. Jak to vyřešit? Všechno lze řešit. Především je nutné analyzovat, proč jsme se do takového stavu dostali. Ano, je hodně vysokých škol, avšak nejen soukromých, ale i veřejných. Dále akreditační komise má určité požadavky na počet docentů a profesorů při akreditaci studijního programu, respektive oboru. Jsou obhajitelné? Je akademický titul automaticky výrazem kvality moderního pedagoga? Habilitační neboli jmenovací řízení smějí provádět jen některé fakulty veřejných vysokých škol. Důsledkem je to, že jsou tito akademici ještě vzácnější, než by to bylo přirozené. Je to správné? A tak podobně. Když na tyto otázky kvalitně odpovědí ti správní lidé, řešení se jistě najde. E15: Zasahuje do tohoto problému i jisté pnutí mezi soukromými a veřejnými vysokými školami? Určitě. Jelikož habilitační řízení mají povolené jen některé fakulty z veřejných vysokých škol, tak je kandidát ze soukromé vysoké školy mnohdy upozaděn a odstrčen. Někteří mí kolegové dokonce šli habilitovat na Slovensko. Tam onen konkurenční boj mezi soukromým a veřejným školstvím není tak vyostřen. E15: Jak může veřejná fakulta v Česku diskriminovat kandidáta na docenturu ze soukromé sféry? Vždyť jsou dána pravidla. Například mu určí termín až za tři roky podle interního pořadí jednotlivých kandidátů, které si určují sami. To přece není v pořádku. Je to problém, který se však explicitně nepřiznává. Je to mnohem složitější, než se z venku může zdát. Ve své podstatě nám nezbývá nic jiného než krást veřejným vysokým školám, a to jak jinak, než je přeplatit a nabídnout lepší podmínky. I když to neradi děláme, musíme. Například několikrát se stalo, že když k nám přestoupil odborný asistent z veřejné školy, tak mu při odchodu sdělili nepočítejte s tím, že u nás budete habilitovat. Já proto mnohdy toleruji, aby učili i na veřejné vysoké škole, právě proto, aby měli později menší problémy s habilitací. E15: Není možné se poučit z ciziny? Do jisté míry ano. Například v Anglii v Cambridge si může vysoká škola stanovit určitá kritéria a vlastně vytvořit profesory či docenty spojené s určitou pracovní pozicí. Titul platí jen pro onu školu a po dobu výkonu funkce. U nás je titul docent a profesor na doživotí, je neodnímatelný, a s tím je i spojen komplikovanější proces jeho udělování. Je to jedna z možností. E15: U nás tedy bude registr, ale ten to asi nevyřeší. Spíše soukromým školám stíží akreditace. Samozřejmě. Ale registr by měl být jen prvním krokem, aby se situace ukázala ve své skutečné podobě. Druhý krok by se měl udělat právě v habilitačních a jmenovacích řízeních. Měla by dostat objektivnější charakter, nediskriminační a průhledný. Ze strany veřejných škol zaznívají hlasy, že soukromé školy nejsou kvalitní. Pokud některé nejsou kvalitní, tak ať jim je odejmuta akreditace. Ale jinak by neměly být diskreditovány. E15: Veřejné vysoké školy dostávají peníze od státu, vy nikoli. Vadí vám to? Vůbec ne. Víte, mají v tom sice jistou výhodu, ale proto, že jsou financovány ze státního rozpočtu, tak vlastně nevědí, kolik následující rok dostanou. K hospodaření to není dobrý předpoklad. E15: Vy víte, s jakými penězi budete hospodařit příští rok? Dovedeme to odhadnout. E15: Jak získáváte jako soukromá škola peníze? Základ je školné, tvoří až osmdesát procent příjmů. Mnoho lidí si myslí, že nás živí především sponzoři či bohatí dárci, tak těch je skutečně minimum, ale jsou partneři, kteří jsou ochotni spolufinancovat určité projekty. To znamená, že nemalé částky získáváme z podnikatelské sféry tím, že pro ně vyvineme projekt, například roční vzdělávací projekty. Našimi klienty jsou jak významné banky či firmy, tak i státní správa. Další významnou finanční část získáváme z grantů na projekty výzkumného charakteru. Potom máme vlastní vydavatelství a nakladatelství. Publikace prodáváme nejen studentům, ale i veřejnosti přes knihkupectví. A protože jsme obecně prospěšná společnost, což znamená, že veškerý zisk, který vytvoříme, musíme použít pro rozvoj školy, tak máme nemalé částky uloženy v bankách, z kterých nám pak přicházejí další peníze. E15: To znamená, že se vám daří? Ano, daří. E15: Když to shrnu, řídit soukromou školu v podstatě znamená řídit poměrně velkou firmu. V každém případě. Ještě přidejte specifickou firmu. Od počátku jsme k našemu projektu vysoké školy přistupovali manažersky. Udělali jsme model procesního řízení, nastavili různé parametry, vytvořili strategický a produktový marketing a tak podobně, jako u rozjíždějící se firmy. Okolí se ale na nás dívalo poněkud divně a říkalo, abychom takové manýry do akademické sféry netahali. Dnes už se však tento princip prosazuje i na veřejných školách. E15: Pokud je hlavní příjem ze školného, až osmdesát procent, tak musíte být logicky škola pro bohaté studenty. To ale není pravda. Máme například systém stipendií, kde výborní studenti získají až padesát procent školného. Máme i program pro talentované studenty z dětských domovů či tělesně hendikepované uchazeče. Na tento fond dokonce přispívají sami naši pracovníci a studenti. Nezapomeňte, že mnozí z nich jsou již zaměstnanci a u nás si zvyšují kvalifikaci při kombinovaném studiu. E15: Takže jste-li z finančního hlediska spokojeni, tak od státu požadujete pouze nediskriminační zacházení? Podívejte, když založíte soukromou, byť neziskovou školu, nemůžete počítat, že vás někdo bude živit. Ale můžete očekávat od společnosti, že s vámi bude počítat, že vás nediskriminačně zařadí do školského systému. Že bude přijata koncepce, kde budou definovaná pravidla či role jednotlivých typů škol. Stát by si měl uvědomit, že soukromé vysoké školy nedostávají od státu nic, a přesto generují spousty absolventů, kteří nacházejí v praxi uplatnění. V podstatě tyto školy ušetřily státu částku v řádu miliard korun. Naše škola konkrétně má téměř sedm tisíc absolventů, to jsou ušetřeny stamiliony. < Vlastimil Poliačik

4 příloha Zájem o dálkové studium při zaměstnání ro ste. Firmy jej podporují. Studium na vysokých školách stále více přitahuje uchazeče starší 30 let. Jejich zájem o vysokoškolský diplom se v posledních čtyřech letech zvýšil téměř dvojnásobně. Krize je pro manažery příležitostí k profesnímu růstu a rozvoji Konec ekonomické recese se podle různých indikátorů konečně blíží. Firmy se tak snaží o maximální využití nových Polovina pracujících preferuje dálkové studium. Zatímco před deseti lety tvořili podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání lidé starší 30 let 24 procent ze všech zapsaných dálkových studentů, v loňském roce už jich bylo přibližně 42 procent. Hlavní příčinou je zřejmě současný trend celoživotního vzdělávání a prohlubování teoretických znalostí, který ještě zesílil s globální hospodářskou krizí a narůstající konkurencí na trhu práce. Obrana před konkurencí Zaměstnanci si stále více uvědomují, že pokud chtějí povýšit a získat lépe placené místo ve zvoleném oboru, bez dalšího studia to brzy nebude možné, říká Jan Lajka, prorektor pro rozvoj Vysoké školy obchodní v Praze, která svým studentům kombinovanou formu výuky umožňuje. Na nabídku kombinované výuky ale reagují i zaměstnanci snažící se své místo udržet před nastupující mladou konkurencí. Čerství vysokoškolští absolventi často ovládají právě ty dovednosti, které starším pracovníkům chybějí. Mají zkušenosti ze zahraničí, umějí cizí jazyky a chlubí se větším všeobecným rozhledem získaným v moderním multidisciplinárním studiu. V roce 2009 mířilo na vyšší odborné a vysoké školy celkem 156,4 tisíce uchazečů. Asi třetina z nich se hlásila do ostatních forem studia, tedy k distanční a kombinované výuce. Z výzkumu Vysoké školy obchodní v Praze, který proběhl během dvou veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour vyplývá, že většina již zaměstnaných lidí skutečně uvažuje o dalším prohlubování svého vzdělání. Na otázku, zda by vám doplnění vzdělání na soukromé Konkurence mladých. Čerství vysokoškolští absolventi často ovládají právě ty dovednosti, které starším pracovníkům chybějí. vysoké škole pomohlo při práci ve vašem oboru, odpovědělo kladně více než 80 procent dotázaných, říká prorektor Jan Lajka. Pracovat na sobě Polovina těchto potenciálních uchazečů o vysokoškolský titul chce studovat dálkově. Další průzkum této vysoké školy během veletrhu Holiday World potvrdil, že touha na sobě dále pracovat u střední generace jednoznačně vítězí. Téměř 70 procent dotázaných zaměstnanců cestovních kanceláří, průvodců nebo lidí pracujících v cestovním ruchu se domnívá, že pro další úspěch v oboru je vysokoškolské vzdělání důležité. Podle svých názorů si ze školy kromě diplomu odnesou také kontakty, zkušenosti, prestiž, a tím šanci na vyšší výdělek. Při výběru správné vysoké školy by se dotázaní rozhodovali hlavně podle zaměření oboru a následného uplatnění v praxi. Do zaměstnání jsem nastupoval hned po střední škole a postupně jsem stále více pociťoval svůj hendikep v chybějícím vysokoškolském studiu, a to nejen v rámci kolektivu, ale i při jednání s klienty. Rozhodl jsem se proto své vzdělání doplnit a při zaměstnání studuji dálkově soukromou vysokou školu, říká jedenatřicetiletý student David Vondruška a dodává: Přes počáteční obavy zjišťuji, že se dá oboje velmi dobře skloubit. Zvláště když mi zaměstnavatel vychází vstříc, což se hodí zejména nyní v době zkoušek. Vzdělávání má zelenou u zaměstnavatelů Snahy svých zaměstnanců podporují i firmy. V současné době naše společnost podporuje studium při zaměstnání, tedy zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Firma přispívá na platbu školného a poskytuje také studijní volno. Tento postup jednoznačně umožňuje zvyšování kvalifikace s přednostním zaměřením na odvětví, která jsou přínosem pro byznys společnosti. Prioritou je prohlubování vzdělání na vysoké škole, kde je akreditace studia pojišťovnictví, a tím je podporována odbornost a rozvoj zaměstnanců. S touto praxí má firma dlouholetou a dobrou zkušenost a studium je také jednou z výrazných možností motivace zaměstnanců. Do budoucna je možnost prioritně poskytovat studijní volno, což splňuje jednoznačně funkce motivace a úhrada studia by nebyla investicí pro společnost, ale pro studujícího, říká HR manažerka České pojišťovny Lenka Bláhová. Podobně přistupuje ke vzdělání pracovníků i energetický gigant. Skupina ČEZ podporuje zvyšování a prohlubování kvalifikace studiem v souladu s požadovanou kvalifikací zaměstnance na současné či plá- Kombinovanou výuku na VŠ využívají i zaměstnanci, kteří se své místo snaží udržet před konkurencí. nované pracovní pozici. Upřednostňováno je studium na technických školách vzhledem k dlouhodobé potřebě zaměstnanců s technickým vzděláním. Zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku dle platné legislativy. Studium MBA je posuzováno individuálně, vzhledem k pracovní pozici a pracovní náplni zaměstnance, komentuje situaci ředitele rozvoje lidských zdrojů Skupiny ČEZ Kiril Ribarov. < Irena Hartingerová příležitostí na trzích, kde působí, avšak postupují opatrně, vyhledávají především inovativní a efektivní strategie pro svůj růst. Jak se ale má manažer zachovat v případě, kdy nastanou změny uvnitř společnosti? Jak se má optimálně adaptovat a zachovat si v novém prostředí konkurenceschopnost? Krize s sebou logicky přináší hodně změn. Tyto změny jsou často negativního charakteru, ale rozumní manažeři si z nich dokážou vzít i něco pozitivního. Nechají se jimi inspirovat a vyhodnotí si vlastní situaci zda nenadešel čas na změnu i u nich a jestli osobní i profesní růst splňuje jejich očekávání i očekávání doby, kterou krize nastolila. Úspěch a nové příležitosti přicházejí ovšem jen tehdy, pokud jste připraveni je maximálně využít. V tomto ohledu nezáleží, jestli jste zkušeným manažerem s mnohaletou praxí nebo nováčkem na začátku své kariéry. Vzdělání komplexního charakteru Klíčem k úspěšnému uchopení a využití nových příležitostí Kontakty. Studijní zážitky lidi semknou a často přerostou do osobních přátelství, která vyústí ve společenské akce inzerce Studujte s námi kdykoliv a kdekoliv s využitím internetové služby Unicorn Universe Škola, která je všude s vámi

5 příloha je prvotřídní vzdělání komplexního charakteru, které zaručí celoplošné znalosti různých oborů byznysu. Vzdělání by mělo poskytnout znalosti týkající se nových metod a trendů v oblasti marketingu, efektivních způsobů účetnictví, optimálních možností financování a v neposlední řadě nových metod rozvoje a zefektivnění organizační struktury firem. Většina lidí striktně odděluje vzdělání a práci. Období studia pro ně znamenalo jednu etapu života, po jejímž skončení začala éra spojená s nástupem do zaměstnání a kariérou. To se ale mění. Spoustě lidem začíná rychle docházet, jak je plynulý přísun nových znalostí a informací důležitý. Vzdělání doprovázející pracovní proces je pro kariérní a profesní rozvoj čím dál větší výhodou. Pokud se někteří lidé rozhodnou nedoplňovat si vzdělání, je velmi pravděpodobné, že jejich kariéra ustrne na mrtvém bodě. Nebudou mít mnoho možností pro změnu zaměstnání či oboru, protože jim budou chybět klíčové informace a povědomí o fungování byznysu v jiných odvětvích. Úspěch a nové příležitosti přicházejí jen tehdy, pokud jste připraveni je maximálně využít Klíčem může být MBA Jedna z možností, jak se na využití nových příležitostí připravit, je MBA vzdělání. Podle průzkumů lidé s titulem Master of Business Administration ve svém oboru rychleji stoupají na kariérním žebříčku a snadněji se adaptují v jiných odvětvích. Zároveň je pro ně kvůli širokému spektru znalostí snadnější realizace nových podnikatelských záměrů či využívání čerstvých příležitostí. Člověk s MBA získá vědomosti týkající se financování, účetnictví, lidských zdrojů, marketingu, řízení rizik, strategického rozhodování, obchodních transakcí, managementu dodavatelského řetězce a tak podobně. Je ovšem nutné si uvědomit, že existují velké rozdíly v úrovni MBA vzdělání. Aby zájemce o studium získal kvalitní znalosti týkající se výše zmíněných oborů, musí vyhledat program školy či univerzity s náležitou akreditací. Firmy si totiž jsou rozdílů mezi MBA programy plně vědomy, a tak velmi záleží na kvalitě a prestiži instituce, která za vzděláním absolventa stojí. Rozdíly Mezi MBA programy jsou velké rozdíly. Zájemce by měl kromě základních faktorů jako výše zmíněná prestiž a akreditace zvážit i další věci. Například speciální zaměření MBA programu. Některé programy totiž nabízejí větší zaměření na konkrétní obor například marketing, financování nebo informační systémy. Naopak cílem jiných programů je vytvoření takzvaného všestranného manažera. Každý student takového MBA programu získá komplexní znalost celé řady oborů, aby mohl po absolvování nastoupit na pozici, kde bude mít možnost uplatnit spíš všeobecný rozhled než větší znalost jednoho konkrétního oboru. Při optimálním výběru MBA programu je rovněž důležité zohlednit kvalitu profesorského sboru vzdělávací instituce, která program nabízí. Zájemce o studium by si měl především zjistit, kde získali profesoři své vzdělání a zda jde o akademiky - teoretiky nebo osoby, které ve svém oboru byly úspěšné a působí v něm jako konzultanti. Dalším důležitým kritériem by měly být zkušenosti profesorů. Jde o profesionály s mezinárodními zkušenostmi nebo odborníky s lokálním zaměřením? Lidský rozměr MBA studium má však i jiný mimořádně důležitý rozměr, který se projeví ruku v ruce s učením a získáváním nových znalostí. V průběhu studia si student prohloubí komunikační schopnosti, naučí se týmově pracovat s odlišnými lidmi s různým profesním zaměřením a především si v rámci své třídy a celého mezinárodního programu vytvoří novou komunitu známých a přátel. Na rozdíl od běžných vztahů vytvořených na vysoké škole jsou přátelství vytvořená v průběhu MBA studia většinou delšího trvání a mnohdy vydrží po celou dobu kariéry. Potkáte se s lidmi, kteří vám mohou otevřít dveře k novým podnikatelským příležitostem, představit vás svému spolehlivému právníkovi či účetnímu, poskytnout investice na váš nový projekt, zaměstnat vaše členy rodiny či známé nebo se stát vaším obchodním partnerem. Taková síť kontaktů nevznikne přes noc, ale díky tvrdé práci a mnohahodinovým debatám a diskuzím nad studijními tématy. Tyto studijní zážitky lidi semknou a přerostou do velkých osobních přátelství, která vyústí ve společné obědy, víkendová grilování, lyžařské zájezdy, oslavy narozenin a mnoho dalších aktivit. Každý začíná MBA program s tím, že si prohloubí znalosti díky studiu a bude pročítat množství studijních materiálů, případových studií a finančních analýz. Na konci studia pak každému dojde, že to nejcennější, co si z programu odnesl, byla nově utvořená přátelství s lidmi, které by za normálních okolností neměl možnost nebo čas poznat. < Belinda Whittakerová, Ředitelka univerzitních programů University of Pittsburgh Nelékařské obory na zdravotních VŠ Zatím se příliš do povědomí lidí nedostal fakt, že pro mnohé povolání ve zdravotnictví (samozřejmě mimo lékařů) je dnes již nutné mít vysokoškolské vzdělání. Jedná se o řadu nelékařských oborů, u kterých za poslední léta došlo k poměrně významným změnám. Právě studium manažerů ve zdravotnictví nebo studium oborů všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie, radiologický asistent a mnoha dalších prošlo v České republice v minulém období řadou radikálních změn. Maturitou ukončené vzdělávání bylo převedeno minimálně na bakalářské vysokoškolské studium, které je spojeno s rozsáhlejšími kompetencemi absolventů. Důvodem jsou náročnější požadavky, které souvisejí s vyššími kvalifikačními standardy, jež jsou vyžadovány nejen po lékařích, ale především po dalších pracovnících v oboru zdravotnictví. Novinkou, v evropském kontextu již známou, se staly pak doktorské studijní programy ošetřovatelství. Je třeba zdůraznit, že samostatný rozvoj nelékařských oborů je prohlubován a jejich koexistence s lékařskými fakultami je ve světě méně častá. V současné době již skutečně není účelné, aby medicínské obory ovlivňovaly rozvoj, vzdělávání a výzkum v nelékařských oborech, tvrdí děkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Jana Marečková. Fakulty a školy Studovat je možné na lékařských fakultách UK v Praze, Hradci Králové a Plzni a rovněž na lékařské fakultě Masarykovy univerzity a Univerzitě obrany. Zdravotnická studia jsou i na ostravské, pardubické a jihočeské univerzitě, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Technické univerzitě v Liberci a řadě dalších vysokých škol. Zcela unikátní studium pak nabízí Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Jako jediná byla totiž vyčleněna z Lékařské fakulty a na rozdíl od vysokých škol zdravotnických studií se zaměřuje i na oblasti vědy a výzkumu. inzerce ZVOL SI SPRÁVNOU VEJŠKU Informatika - Ekonomika - Právo od 9:00 a 14:00 v sídle školy Vltavská 585/14, Praha 5, tel.: ,

6 příloha Jak si založit svou vys okou školu K založení soukromé vysoké školy je nejdříve třeba mít právnickou osobu (společnost), která tuto souk romou vysokou školu bude provozovat. Soukromou vysokou školu nemůže nikdy provozovat fyzická osoba. Může se jednat buď o obchodní s polečnost, tedy společnost s ručením omezeným či akciovou společnost, nebo obecně prospěšnou společnost (všechny tři formy jsou u nás zastou peny) Technika pro život. Dnešní inkubátory jsou stále více malým technickým zázrakem, takže i obsluhující personál musí mít vyšší vzdělání Orientujeme se na rozvoj významných oborových záležitostí celosvětového charakteru. Tou je například implementace mezinárodních klasifikací ošetřovatelských a dalších nelékařských oborů do české praxe. Souvisejí s budoucími ekonomickými atributy zdravotnické péče a již nyní patříme k fakultám, které usilují o etablování v oborově mezinárodním vědním poli, říká děkanka fakulty Jana Marečková. Jako příklad uvádí diagnostický systém NANDA International, systémy intervencí NIC (Nursing Interventions Classification, University Iowa) a klasifikační systém hodnocení efektu ošetřovatelské péče NOC (Nursing Outcomes Classification, University Iowa). Co vše lze studovat Obor všeobecná sestra nabízejí prakticky všechny fakulty poskytující zdravotnické vzdělání. Jedná se o univerzální vzdělání v oboru ošetřovatelství, které absolventům umožní uplatnění v rozmanitých oblastech zdravotnictví. Od všeobecné ošetřovatelské péče přes podporu zdraví a prevenci nemocí, rekonvalescenci až po výzkum a vývoj. Studenti absolvují předměty před klinického charakteru, jako anatomie, fyziologie i další a dále mnoho ošetřovatelských předmětů, v neposlední řadě také jazyky. Fyzioterapie se zabývá vzděláváním odborníků pro léčebnou rehabilitaci. Toto studium není zaměřeno pouze na diagnostiku a léčebné postupy, ale také na práci s trvale postiženými pacienty a jejich návrat do normálního života. Kromě zdravotnických předmětů studenti získají vzdělání také v oblasti psychologie, výpočetní techniky a práva. Obor porodní asistentka je studium se zaměřením na péči o ženy s fyziologickým těhotenstvím, novorozence i celé rodiny. Radiologický asistent vychovává odborníky pro práci s radiologickými zobrazujícími a ozařovacími technologiemi. Zdravotnický management je relativně nový obor, který kombinuje studium zdravotnických věd s ekonomickými, manažerskými a dalšími společenskými předměty. Jeho absolventi se následně uplatňují na všech stupních řízení zdravotnických zařízení. Obtížnost Studium nelékařských zdravotnických oborů je většinou členěno na bakalářské a navazující magisterské studium, tedy 3+2 roky. Už přijímací zkoušky bývají dost náročné. Zatímco u některých škol platí, že jakmile se na ně dostanete, máte vyhráno, protože téměř s jistotou dostudujete, u zdravotnických oborů na nic takového spoléhat nemůžete. Síto, tedy (ne)dobrovolný odchod ze studia, je viditelnou skutečností. Školy tohoto typu jsou ne nadarmo považovány za ty nejnáročnější. Student by měl mít dobrou paměť a komunikativní dovednosti, aby zvládal rychle a trvale analyzovat a zapamatovat si kvanta učiva a také schopnost zachovat si chladnou hlavu i ve vypjatých situacích. < Josef Pojsl Za účelem provozování soukromé vysoké školy je možno buď založit zcela novou společnost, její zakládání pak probíhá stejně jako u běžných společností, nebo využít společnost již existující. V každém případě, jelikož se u provozování soukromé vysoké školy nejedná o volnou živnost, musí tato společnost, ať zcela nově zakládaná, nebo již existující, získat zvláštní oprávnění, na jehož základě jí bude v obchodním rejstříku (případně rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiném rejstříku, je-li v něm právnická osoba zapisována) jako předmět podnikání (respektive druh obecně prospěšných služeb) zapsáno vysokoškolské vzdělávání na soukromé vysoké škole. Oprávnění Oprávnění k provozování soukromé vysoké školy je nepřevoditelné a nepřechází na právního nástupce, každá společnost tedy musí toto oprávnění získat sama pro sebe, nemůže ho například od někoho odkoupit. Kromě provozování soukromé vysoké školy může však mít společnost i další předměty podnikání, případně činnosti, ke kterým zvláštního oprávnění není třeba (například velkoobchod a maloobchod). Oprávnění k provozování soukromé vysoké školy nazývá zákon o vysokých školách státním souhlasem a k jeho získání je třeba splnit řadu podmínek (jednotlivé podmínky jsou stanoveny v 39 vysokoškolského zákona). Nově zakládané společnosti si o státní souhlas mohou zažádat již hned po svém založení notářským zápisem společenské smlouvy (respektive zakládací listiny, eventuélně zakládací smlouvy u o. p. s.) ještě před zápisem do obchodního rejstříku. V případě jeho udělení jsou pak do patnácti Kromě provozování vysoké školy může mít zakládající společnost i další předměty podnikání dnů od svého zápisu do obchodního rejstříku povinny doložit tento zápis ministerstvu. Státní souhlas uděluje ministerstvo školství na základě podané žádosti, k jejímu vyřízení má lhůtu 150 dní. Údaje uváděné v žádosti musí být doloženy a žádost musejí Symboly moudrosti. Filozof Sokrates a bohyně Athéna před řeckou Akademií v Aténách, kterou původně založil žák Sokrata Platón. mimo jiné obsahovat i jednotlivé navrhované studijní programy, k nimž si ministerstvo během schvalování vyžádá rovněž stanovisko akreditační komise. Nevydá-li akreditační komise souhlasné stanovisko alespoň k jednomu z navrhovaných studijních programů nebo zjistí-li ministerstvo, že nejsou splněny jiné předpoklady stanovené zákonem, žádost zamítne. V opačném případě žádosti vyhoví a společnosti udělí státní souhlas. Zápis Nově zakládaná společnost po získání státního souhlasu přiloží souhlas spolu s ostatními listinami k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, již existující společnost ho podá na obchodní rejstřík spolu PŘIHLÁŠKY do 23. září 2010 e s žádostí o rozšíření předmětu podnikání. Poté, co má společnost v obchodním rejstříku zapsaný nový předmět podnikání vysokoškolské vzdělávání na soukromé vysoké škole, může začít působit jako soukromá vysoká škola. Pakliže ovšem nezačne soukromá vysoká škola vykonávat vzdělávací činnost do dvou let od udělení státního souhlasu, oprávnění provozovat soukromou vysokou školu zaniká. U nově zakládaných společností, které si o státní souhlas zažádaly již po svém založení, ale ještě před zápisem do obchodního rejstříku, nabývá souhlas ministerstva s provozováním soukromé vysoké školy účinnosti až zápisem do rejstříku. < Aleš Rozehnal, vedoucí Katedry práva a veřejné správy BIVŠ Provozně ekonomická fakulta Bc. Ing. Ph.D. vybrané obory i v angličtině Provoz a ekonomika Agricultural Economics and Management Evropská agrární diplomacie Informatika Podnikání a administrativa Economics and Management Hospodářská a kulturní studia Veřejná správa a regionální rozvoj Systémové inženýrství Informatics System Engeneering Studijní odd. Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze Mgr. Ivana Berníková Kamýcká 129 tel.: Praha 6 Suchdol Dny otevřených dveří: ledna 2011 INZERCE PEF_ ZU_104x136mm.indd :06:51

7 Chci být Tvá první......tvá první soukromá ekonomická univerzita v ČR Vysoká škola f inanční a správní Bakalářské a magisterské studijní obory Aplikovaná informatika Bankovnictví Finance a finanční služby Marketingová komunikace Bc. Ing. Mgr. MBA Ph.D. Praha Kladno Most tel.: tel.: tel.: Dny otevřených dveří: Pojišťovnictví Řízení podniku a podnikové finance Veřejné finance Veřejná správa

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy editorial > Celoživotní vzdělávání, respektive nadstavbová studia vysokoškoláků, jako je například doktorandské či

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují

i v konkurenci mezinárodního trhu. Z tohoto důvodu často spolupracují II/III Přílohu připravil Vlastimil Poliačik obsah Firmy pociťují nedostatek techniků VI VII Anketa: Odpovídají představitelé jazykových škol VII IX Cizí jazyk často nestačí jen znát IX Osm výmluv, pro

Více

Zatímco veřejných a státních

Zatímco veřejných a státních II/III A110003309 přílohu připravil Vlastimil Poliačik, foto na titulní straně profimedia.cz obsah Anketa: Odpovídají představitelé soukromých vysokých škol VI Vyšší odborné školy preferují praxi VII VIII

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009

S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í. Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 S O U K R O M Á VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA S O C I Á L N Í Hodnocení SVOŠS Jihlava absolventskými ročníky z let 2006-2009 Vypracovala: Lenka Culková Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2011 Prohlašuji,

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Naši personalisté. Primář a hlavní sestra. Efektivní způsoby odměňování. stále v kurzu. Svoboda a smysluplná práce jako největší benefity 3/2015

Naši personalisté. Primář a hlavní sestra. Efektivní způsoby odměňování. stále v kurzu. Svoboda a smysluplná práce jako největší benefity 3/2015 HR forum odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe vydavatel 3/2015 Partner časopisu Téma měsíce Efektivní způsoby odměňování Know-how MBTI? Sedmdesát let stále v kurzu Forum

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Foto profimedia.cz. Studium MBA očima absolventů III IV Scio a jeho nový produkt: personline V VI Výsledky průzkumu mezi mladými finančníky VII

Foto profimedia.cz. Studium MBA očima absolventů III IV Scio a jeho nový produkt: personline V VI Výsledky průzkumu mezi mladými finančníky VII kariéra & vzdělání kariéra & vzdělání > editorial > Není nic nového, že k dobře odváděné práci manažerům zdaleka nestačí výborná oborová znalost, že musejí, aby skutečně efektivně řídili a maximálně využívali

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia

Kam. po maturitě Přehled možností studia 2008/09. Jak si vybrat školu. Jak zvládnout příjímačky. Podmínky studia Kam Vydává Sdružení škol vyššího studia ve spolupráci s týdeníkem po maturitě Přehled možností studia Jak si vybrat školu Vyšší odborné školy Ekonomické obory Cestovní ruch a hotelnictví Humanitní obory

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

školou báňskou nebo pražské Vysoké školy chemicko-technologické

školou báňskou nebo pražské Vysoké školy chemicko-technologické vzdělávání II/III obsah editor Přílohu připravil Vlastimil Poliačik Výsledky maturit nemají významný vliv pro přijetí na vysoké školy IV V Univerzity nejsou jazykové školy VI VII Anketa: Jaká je jazyková

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 Editorial Vážení čtenáři, v posledních dnech mě zaujalo několik zpráv a informací, které jsou - alespoň pro mě - zajímavé natolik, že se s vámi o ně chci podělit.

Více

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku

Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Červen 2007 Ročník 12/5 QUIDQUID DISCIS, TIBI DISCIS (PETRONIUS) Miroslav Engliš vědeckým pracovníkem roku Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity (SU), převzal

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více