Středečně - čtvrteční setkání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středečně - čtvrteční setkání"

Transkript

1 Č. 10 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, přinášíme Vám další číslo našeho zpravodaje. Pomaličku se blíţí zima a s ní i období svátků vánočních. Ale je to také čas, kdy uţ je brzo tma a teplota klesá někam k bodu mrazu. Doufáme tedy ţe Vás nové číslo zahřeje. Přinášíme několik článků z různých akcí. Jako byla třeba čajovna na kolečkách, lukostřelba či výlet do Brna na výstavu Rehaprotex Máme zde i dvě reportáţe o cestování na vozíku a reportáţ z expedice vozíčkářů na Kilimandţáro. No a samozřejmě se musíme pochlubit oceněním pro Trend vozíčkářů. Na konci potom oblíbená kříţovka a něco pro zasmání a zamyšleni. Příjemné počtení na začátku zimy Vám přeje redakce Trendy zpravodaje. Středečně - čtvrteční setkání Středečně se setkáme tentokrát, díky státnímu svátku, aţ ve čtvrtek A to od 16:00 hodin. Toto listopadové setkání uţ bude vánočně laděné a pro zájemce zde bude moţnost zapojit vlastní kreativitu a vytvořit osobně dárky pro své milé, nebo je nechat panu Mikuláši na rozdávání při tradiční party na začátku prosince. K výtvarným technikám Ostatní si při relaxační hudbě mohou jen tak popovídat a společně vychutnat si některý ze skvělých čajů nebo kávy. Všichni jste srdečně zváni. Informace jako vţdy: Míša Hladišová tel.: Mikulášská Termín konání je sobota , kdy od 14 hodiny začne tradiční akce Spolku Trend Mikulášská. Opět se odehraje na známém místě v tělocničně ve Slavoníně. Vlajkovou lodí letošní party bude oblíbená skupina Kajmani. Další program je zatím nepotvrzen naplnit jej můţe improvizátorská skupina Olivy z Olomouce, kytarový koncert nebo divadelníci z Tramtarie a moţná přijde i Mikuláš Pořadatel si proto vyhrazuje právo na změnu. Podrobný program obdrţíte na zvláštní pozvánce mimo Trendy zpravodaj. Informace tradičně: Míša Hladišová tel.: Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

2 Pozvánka do bezbarierové keramické dílny Tawa v Samotiškách Kdy? v 11:00 Kde? Keramická dílna Tawa Tovéřská 120/6, Samotišky Autobus 11 od Hlavního nádraţí, zastávka Samotíšky Co? Keramické tvoření Za kolik? 150 Kč (v ceně je materiál + vypálení v peci) Více informací podá: Izabela Machútová - Zase bude sněžit Po loňské zimě bylo dost stíţností na odstraňování sněhu ve městě. Například obyvatelé DPS Peškova se nemohli po řadu dní dostat z domu, protoţe přístupový chodník byl pokrytý zmrzlým ledem a sjezd na silnici byl znemoţněn nahrnutou sněhovou bariérou od projíţdějícího pluhu. Stíţnost obyvatel se ke mně dostala aţ po zlepšení počasí a tím i přirozeném vyřešení problému. Sníh roztál. Kdyţ jsem tuto zkušenost předával na komunitním plánování města Olomouc, byl jsem upozorněn, ţe existuje jednoduchý způsob hlášení podobných závad na komunikacích města technickým sluţbám. Ty pak mají za úkol závadu dle povahy co nejdříve odstranit. Proto připomínám zavčas, ještě neţ zapadneme sněhem, ţe jakékoliv problémy se špatně odklizeným sněhem na komunikacích města Olomouce můţete hlásit přes internet na webové stránce technických sluţeb města Olomouce. Číslo na dispečink zimní údržby: , Na uvedeném internetovém odkazu můţete také v průběhu celého roku hlásit bodové závady ve stavu chodníků a komunikací. Proto, pokud Vás na trase, kterou denně jezdíte do obchodu, na zastávku nebo do práce rozčiluje díra či jiná závada na chodníku, buďte aktivní a vyuţijte moţnosti nahlásit tuto chybičku na kráse Olomouce. Sám mám odzkoušené, ţe v jednodušších případech dovedou technické sluţby zasáhnout do několika dnů. Veselé cestování po městě přeje Milan Langer. Udělení ceny Nejprospěšnější projekt Právě se Vám dostalo do rukou další vydání našeho zpravodaje a já bych ráda nabídla všem čtenářům atmosféru předávání cen Nadačního fondu Dalkia Česká republika. Nadační fond pomáhá sniţovat nezaměstnanost a za dobu svého působení pomohl vytvořit téměř 1500 dlouhodobých pracovních míst prostřednictvím více neţ 800 projektů. Slavnostní setkání k 10. výročí působení Nadačního fondu Dalkia se konalo 30. září v Ostravě. Zúčastnili se jej malí a drobní podnikatelé, které nadační fond podpořil v obtíţných začátcích podnikání. Spolek Trend vozíčkářů Olomouc dostal ocenění jako Nejprospěšnější projekt za vznik 12 nových pracovních míst pro handicapované osoby v projektu Digitalizace, na kterém Spolek pracuje jiţ dva roky. Digitalizace se zabývá převodem papírových dokladů pomocí skeneru do elektronické podoby a v současné době zaměstnává 9 pracovníků, z nichţ 3 jsou vozíčkáři. Zatím největším zadavatelem sluţeb je olomoucká chemicko-farmaceutická společnost Farmak. Tohoto ocenění si nesmírně váţíme a věříme, ţe i nadále se naše iniciativa zaměstnávat handicapované osoby bude vyvíjet úspěšně. Iveta Macháčková - 2 -

3 Výlet do Brna I letos uspořádal spolek Trend vozíčkářů Olomouc zájezd do Brna na veletrh Medical Fair Brno Central Europe a REHAPROTEX Který se konal od 19. do 22. října. Tato výstava kaţdoročně představuje výrobce a dodavatele kompenzačních, rehabilitačních a zdravotnických pomůcek a sluţeb. V rámci veletrhu se koná spousta doprovodných akcí a seminářů. Nejznámější je určitě prezentace neziskových a humanitárních sdruţení Pro Váš úsměv Po celé čtyři dny bylo moţné shlédnout spoustu zajímavých akcí, vystoupení a prezentací. Náš zájezdový autobus vyrazil ve středu 20. října ráno, abychom toho stihli během dne co nejvíce. Po příjezdu jsme se rozprchli na všechny strany. Kaţdý si našel to, co ho zajímá. Někdo si zkoušel nejnovější vozíky a pomůcky. Jiný se šel podívat na přednášku či nějaké pěkné vystoupení. Mohli jsme se pomazlit s pejsky z asistenčních spolků. Nakoupili spoustu dárků, které nabízely různé chráněné dílny. A ţe bylo z čeho vybírat. Prostě si uţili výlet, který byl pro spoustu z nás i uţitečným zdrojem informací. Zbývala uţ jen cesta domů, s tím ţe se sem podíváme opět příští rok. Michal Koutný Češi s roztroušenou sklerózou dobyli Kilimandžáro Kilimandţáro, nejvyšší horu Afriky, dobylo pět Čechů, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Vytvořili tak první úspěšnou expedici tohoto druhu na světě. Výpravy, která se v sobotu vrátila do Česka, se zúčastnila i jedna pacientka na vozíčku, vrcholu hory dosáhly tři členky expedice. S nápadem vylézt na Kilimandţáro přišla Radka Kersnerová, jedna z pacientek. Nechala se inspirovat příběhem slepého horolezce Jana Říhy, který uţ Kilimandţáro zdolal. Hlavním kritériem pro odjezd na expedici, která probíhala od 15. do 30. října, byl zdravotní stav. Pacient musel být v dobré fyzické kondici, aby výstup zvládl. "Roztroušenou sklerózu musel mít ve stabilizovaném stavu, nesměl být po atace," vysvětlila organizátorka expedice Vendula Plavcová. Na expedici se přihlásilo deset pacientů, nakonec se jí ale zúčastnilo jen pět z nich a 12-ti členný podpůrný tým, ve kterém byla lékařka, zdravotní sestra nebo například psychologická podpora. Největší starosti dělala lékařce Pavle Havlíčkové výšková nemoc. Ta způsobuje bolesti hlavy, nevolnost a zmatenost a mohla také vyvolat u pacientech ataku. Expedice s sebou proto měla i průvodce, kteří mají s výškovou nemocí zkušenosti. Expedice se zúčastnila i pacientka na speciálně upraveném vozíku - Daniela Bláhová. Dostala se aţ k William s point do výšky metrů. "Měla nosiče, kteří ji pomáhali v tom těţkém terénu," řekla Plavcová. Daniela Bláhová se mohla ale klidně dostat aţ na vrchol, ţádné závaţné problémy totiţ neměla. "Nosiči si ale špatně propočítali čas. Na místo, kde skončila, se totiţ dostali v noci a ona na vozíku uţ nemohla dál. Nosiči uţ byli i unavení," popsala Plavcová. Radka Kerschnerová, autorka nápadu, se dostala do výšky metrů. "Pak uţ ale musela zpátky, protoţe ji postihla výšková nemoc. Bylo jí špatně, motala se," řekla vedoucí expedice. Za maminku, za tatínka Tři pacientky dobyly vrchol Kilimandţára. Xenie Erhartová a Marie Broţová došly ke Gillman s point ve výšce metrů. Kateřina Štrausová si dokonce vyšlápla aţ do výšky metrů ke Stella point. "Říkala ale, ţe uţ se ke kaţdému dalšímu kroku musela nutit, protoţe jí bylo hodně špatně. Udělala krok za maminku, za tatínka, za kamarády," smála se Vendula Plavcová. V úterý 2. listopadu přijme členy expedice předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová, poslankyně Lenka Kohoutová, která nad expedicí převzala zášitu a další zástupci PSP ČR. Během cesty k vrcholu vznikal dokument, který by Unie Roska, která expedici zaštítila, ráda uvedla v televizi a na filmových festivalech. Expedice amerických a kanadských pacientů s roztroušenou sklerózou se na Kilimandţáro vydá v červnu. Od českého týmu nyní sbírá poznatky. Zdroj: Aktivní život.cz - 3 -

4 Vaše okénko Čajovna na kolečkách Vůně čaje, tyčinek, vynikající čokoláda a káva od našich sponzorů (zejm. Billa), melodická hudba a příjemná společnost - tak to byla Čajovna na kolečkách. Ve středu 27. října se sešli uţivatelé sluţby sociální rehabilitace i osobní asistence v Trendu vozíčkářů, aby v rámci Týdne duševního zdraví vyslechli osobité autorské čtení pana Josefa Effenbergera a seznámili se s ukázkami knih paní Věry Schmidové. Jedna z nich by snad měla v dohledné době dokonce vyjít. Pan Effenberger se s kaţdým, kdo měl zájem, podělil o záţitky zachycené na obrázcích z pracovních cest po Asii a Africe. Levá polovina počítačové učebny odráţela jeho skutečně renesanční osobnost - kromě exotických fotografií jsme mohli shlédnout také výrobky z hlíny a další ukázky jeho tvorby. Řádky jeho knihy, které četl, byly prosycené ţivotem a dýchaly lidskostí. Paní Schmidová spolu se svou pracovní asistentkou představila knihu Psí ţivot. Díky obrázkům pověšeným na stěně a úvodní prezentací v Powerpointu se kaţdý mohl s hlavním hrdinou knihy - chlupatým roztomilým psem Kubíčkem - seznámit. Kniha je jeho autobiografií a autorka ji psala, jak sama říká, pro sebe, aby měla vzpomínku, aţ tu psík nebude. Kdyţ ale dílko dala přečíst známým, všem se moc líbilo a doporučovali je k vydání. Snad jiţ koncem roku by mohlo spatřit světlo světa. Autorka ale nezůstává jen u článků s psí tematikou, ačkoli řada povídek jí vyšla také v časopise Můj pes. V nedávné době se zúčastnila literární soutěţe, kterou pořádala Městská knihovna v Olomouci. Její povídková kníţka Láska, sex a vozíčkáři se sice mezi oceněné nezařadila, přesto stojí za povšimnutí. Paní Schmidová jí chtěla ukázat, ţe vozíčkáři jsou stejní jako všichni ostatní. V závěru seznámení s tvorbou této autorky asistentka přečetla vítěznou povídku ze soutěţe Reader Digest No jo, ţenská. Čajovna na kolečkách se, alespoň podle mne, povedla. Pavlinka Přecechtělová se podělila o svůj dort, který vyhrála v dotazníkové soutěţi z minulého Trendy. A snad všichni včetně malého caparta Janči Měrkové, který se na nás také přišel podívat, odcházeli spokojení. Ludmila Benadová Podzimní Prahou na vozíku Neţ začnu o "Praze na vozíku", musím do Divadla Rokoko. Jely jsme s mamkou na představení FIALOVÉ KVĚTY ŠTĚSTÍ, takové nevšední povídání o ţivotě úţasné herečky a duchovního člověka Květy Fialové. Pro vozíčkáře do divadla přístup výtahem, přes restauraci a dál s plošinou, ţádný problém. Levné, vozíčkář neplatí, i doprovod málo, oba vidí z naprosto skvělého místa u dveří. A Praha? Krásná, nádherná, podzimní. Metro v centru stále většinou nepřístupné - nejlépe do stanice Muzeum, nad Václavákem. Je to jediné bezbariérové metro v centru Prahy,..dál musíte "pěšky". Ideální je odstavit auto na některém okrajovém parkovišti, pro nás ze směru od Mladé Boleslavi je nejlepší na Černém mostě, odtud dál jedeme metrem na Muzeum. Lanovka na Petřín - schody a schody, ale lidi kolem bez problémů pomůţou. Jedině se to dá zvládnout s mechanickým vozíkem, električákem nelze, moţná pěšky z Újezda, vyjet ty serpentýny nahoru. Je to ale dost krpál.., za tu dřinu si v restauraci Petřínské terasy dejte pivko a skvělé jídlo a pokochejte se nádhernou vyhlídkou na Prahu a blízký Hrad. Při západu slunce je odtud Praha úchvatně zlatá. Opravdu dechberoucí pohled. Rády chodíme na Karlův most. Je místem pořádání improvizovaných uměleckých výstupů a prodejních výstav uměleckých řemesel, které potěší kaţdého. Mos tzdobí 30 barokních soch převáţně z 18. století. Marie a Lída Harcubovy - 4 -

5 Leťte do Ameriky, to je ráj pro vozíčkáře S vozíčkářem poprvé někam vyrazit a chtít vyzkoušet výlet do daleké země, to je nejlepší letět do Spojených Států. Tam jsou na vozíčkáře připravení všude. To jsme slyšely od Marka Ebena uţ před deseti lety...a měl pravdu pravdoucí... Twins a Empire State Building.. Letěly jsme s mamkou do New Yorku v roce 2001, kdy Dvojčata, mrakodrapy Světového obchodního centra, ještě stály. Bez problémů jsme vyjely výtahem do 107. patra a na té úţasné vyhlídce byly všude nájezdy pro vozík. Nevšední záţitek... Moc smutný byl za rok pohled na ruiny, co po Twins zbyly - ale i vyvýšená vyhlídka pro turisty, aby si mohli vyfotit "Ground Zero", byla bezbariérová. A na fotce je památník na bezejmenné pomocníky, hasiče a záchranáře, co při záchranářských akcích zahynuli.. Na Empire State Building vyjet, to je to samé. Všude se v New Yorku s vozíčkářem počítá. Autobusy - všechny s plošinou... a socha Svobody A další úţasné překvapení - na Manhattanu mají všechny městské autobusy plošinu. Jen mávnete na řidiče, ţe nastupujete a on zastaví těmi správnými dveřmi přímo u vás. Cestující automaticky a s úsměvem počkají, řidič spustí plošinu, vyveze vás a pásy vozík připne na vyhrazené místo. Projezdily jsme Manhattan kříţem kráţem. K zelené soše Svobody se jede lodí z přístaviště v Battery parku. Na loď vám pomůţe obsluha, z lodi taky, jde jen o to, překonat nájezd z pevniny na palubu. Ţádný problém nikde nebyl, zase s námi, vozíčkáři, počítali... Ameriky se nebojte... Všude ve Spojených Státech, celý ten krásný rok, jsme s mamkou byly jak "Alenky v říši divů". Automaticky, s úsměvem a samozřejmě, mně - 17ti letou vozíčkářku - všichni zdraví Američani vzali bez nejmenšího zaváhání mezi sebe. A nejen na Manhattanu v New Yorku, taky na pláţi v Jiţní Karolíně, na úřadě i v obchoďáku v Beckey v Západní Virginii, v domácnostech přátel, ve škole, na poště i v K-Martu ve Virginii, v nádherném historickém Williamsburgu, ve Washingtonu, DC.,... prostě všude tam, kam jsme se s mamkou v Americe vrtly... Marie a Lída Harcubovy Neopakovatelný, nevšední a úţasný záţitek. A co je pro Ameriku nejtypičtější? Pořádek a jasně stanovená pravidla, dobré vztahy mezi lidmi, nejvíc v rodinách a neuvěřitelná poctivost. Jako Robin Hood Jak známo Robin Hood je legenda. Muţ, který šípy ze svého luku trefil kdeco a kdekoho naprosto přesně. Je pěkné listopadové ráno a naše malá skupinka se vydává na malý výlet. Sice ne do Sherwoodu, ale směrem k hale UP. Míša Hladišová si spolu se studenty FTK APA při UP Olomouc pro nás připravila malou lekci lukostřelby. Nebylo to pro nás nic nového. Uţ jsme si takovou lekci střihli dvakrát a pokaţdé jsme se náramně bavili. A tak i tentokrát jsme dostali do rukou luk a hrst šípů a hurá na terče. Ještě před tím nám instruktor Tomáš řekl několik zajímavostí a rad o lukostřelbě. Hlavně studentům pod vedením Lucky, kteří nám zároveň dělali asistenty, se tyto informace hodili. Měli to totiţ v rámci výuky a byli za to hodnoceni. Mě a Jirkovi se asistence a pomoc hodila. Ono totiţ napnout luk není ţádná sranda. Po pár neúspěšných pokusech, nám to pak šlo jedna báseň. Hlavně Pavla excelovala a neomylně trefovala terče. Jeleni, kanci a zajíci na nich vyobrazení, měli prostě smůlu. A tak nezbývá neţ poděkovat Tomášovi, Lucce a Míše za příjemně strávené odpoledne. Tak zas někdy u podobného vyřádění se ahoj. Michal Koutný - 5 -

6 VŠICHNI MOJI PEJSCI ELA Ona vlastně nebyla můj pes, ona si mě adoptovala. Poprvé jsem ji viděla před obchodem, kde trpělivě čekala. Jakmile zaslechla zvuk mého vozíku, rozběhla se ke mně a já pochopila, ţe je to pomocná tlapka a pomáhat vozíčkářům bylo jejím ţivotním posláním. Hned jsme se skamarádily a i mému Kubíčkovi se velice líbila (on totiţ miluje velké feny a Ela byla labrador). Nevěděla jsem, komu patří, aţ vyjel z obchodu David. Ani nezpomalil, pouze zařval: Elo! Byl tím znám celá ulice musela vědět, ţe je venku celou dobu totiţ řval: Elo! Elo! Z toho důvodu si mnoho lidí o něm myslelo, ţe snad ani mluvit neumí. A krásná labradorka jen smutně utíkala za svým pánem. Pak jsme se ještě párkrát potkali, no scénář byl pokaţdé úplně stejný. David byl morous, s nikým se nebavil, nikoho nezdravil a nikomu ani na pozdrav neodpověděl. Párkrát jsem se pokusila navázat s ním rozhovor, ať se aspoň naši pejsci trochu pohrají. Bez úspěchu. Všechno ale úplně krásně jednoho dne vyřešila Ela. Kdyţ nás příště uviděla, uţ z dálky se rozběhla k nám a neţ David přijel, měla aspoň chvilku na přivítání se, kratičkou hru s Kubíčkem a pomazlení se se mnou. Elo! Nechte ji!, nevydrţela jsem to Ela mi svým odváţným činem dodala odvahu. Vţdyť se dobře znají a se mnou taky. Objala jsem Elu okolo krku. Od radosti mě celou olízala. A máme se rády, viď Elo? David zalapal po dechu. Odpor a vzpouru od dvou ţenských nečekal. Chvíli mu trvalo, neţ se vzpamatoval. A i potom jen potichu řekl: No jo, ale my uţ musíme. Otočil se a úplně klidně a potichu dodal: Pojď. To bylo poprvé, kdy projel celou ulicí, aniţ by se všude rozléhal jeho věčný křik: Elo! Elo! Věra Schmidova Věděli jste? PROBLÉMY S KRČNÍ PÁTEŘÍ 1 - kaţdé ráno krk rozhýbat pořádně (aspoň 4x) do všech stran, dopředu, dozadu, do boku, ucho k ramenu, bradu k ramenu, pokrouţit pomalu!, nespěchat! 2 - několikrát za den si pořádně prsty promnout svaly na krku okolo páteře 3 - důkladně a silně si promačkat trapézy svaly od krku k ramenům (nachází se tam důleţité body pro celkové uvolnění, ale i proti stresu, únavě a vyčerpanosti) 4 - několikrát za den, pokud to Váš zdravotní stav dovolí, se na vozíku protáhnout, zvednout obě ruce nad hlavu, pokrouţit nimi, zamávat, snaţit se dosáhnout na strop střídavě jednou, potom druhou, pokrouţit rameny a krkem 5 - dobré jsou i různé bylinné masti (Čínský balzám, Koňská mast, Artrin ) pokud Vám dělá dobře teplo, před natřením si svaly prohřejte fénem (lépe, kdyţ Vám je vyfénuje někdo druhý) NIKDY NELEZTE DO VANY S HORKOU VODOU! ANI POD HORKOU SPRCHU! Na chvíli se Vám sice uleví, no mohli byste si ještě víc ublíţit! VŢDY POUZE SUCHÉ TEPLO! Termofor se počítá k suchému teplu horká voda nepřijde do přímého styku s tělem. Věra Schmidova - 6 -

7 RYCHLÉ RUMOVÉ PRALINKY: Suroviny: 2 kg dutých čokoládových figurek, 1 litr kvalitního rumu. Postup: Vezměte dutou čokoládovou figurku a ukousněte jí hlavu. Do takto vzniklého otvoru nalejte rum a ihned konzumujte. A PAK ŢE VÁNOČNÍ CUKROVÍ ZABERE SPOUSTU ČASU!! Tak Vám drţím pěsti, aby se letošní cukroví povedlo... Dovoluji si recept zjednodušit a zlevnit, a to tak, ţe napeču rumové pralinky bez čokolády, čili hrknu si rumu přímo z flašky. Kdyţ zvolím správné dávkování, tak budu mít pocit, ţe je na vánoce i uklizeno, ţe jsou lidé kolem milí a konečně si uţiji svátky pohody a klidu. čtenář Trendy A na závěr něco pro zamyšlení a zasmání Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho co je schopen získat. Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je drţet jazyk za zuby. Dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost. Ale u vesmíru to není tak jisté. Je zajímavé, ţe z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové. Trpaslík vidí dále neţ obr, stojí-li na ramenou obra. Kdo před někým padá na kolena, musí být padlý na hlavu. Pěst sice není ţádný argument, ale kde najít argument proti pěsti? MEZI PRVNÍM A POSLEDNÍM NÁDECHEM JE JEDEN KRÁSNÝ ŢIVOT!! Kdysi jsem byl trochu namyšlený, ale teď jsem naprosto bez chybičky. Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Schmidová Věra, Hladišová Míša, Hladišová Michaela, Langer Milan, Macháčková Iveta, Benadová Ludmila. Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Vytiskli a s úsměvem rozeslali: Miluška Březinová, Anička Koziolová a Alena Třešková Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Luţická 7, Olomouc, tel: ; obsah: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku Uzávěrka příštího č ísla 11/2010 : středa

8 - 8 -

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence!

Úvodní slovo. Důleţitá informace pro uţivatele sluţby osobní asistence! Č. 9 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, podzim hraje všemi barvami a s ním přichází i doufám stejně tak barevné číslo našeho zpravodaje. I tentokrát se dočtete spoustu zajímavostí, rad a pozvánek.

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Záškolák1.číslo/ 2011

Záškolák1.číslo/ 2011 Záškolák1.číslo/ 2011 - Zpátky ve škole! - Na co do kina? - Novinky na netu - Deváťáci v Praze - Nová chemie! - Z hodin slohu Slova redakce Uţ je po prázdninách a je tu další číslo Záškoláka. Všichni se

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Jsou Sedlčany bezbariérové?

Jsou Sedlčany bezbariérové? Jsou Sedlčany bezbariérové? Garant: Kateřina Štemberková členové expertní skupiny: 6.třída Mirek Hrbek Jiří Havel Jan Pokorný Tomáš Křížek 7.třída Jan Procházka Pavel Šimek Honza Kubánek 8.třída Jakub

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil. 1. úkol Prvním úkolem je posouzení možností a výběr druhu obnovitelné energie, která by byla vhodná pro to, abychom na našem tábořišti mohli vyrobit takové množství energie, které by rozsvítilo alespoň

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyţití. Záţitkové aktivity jsou soustředěny

Více

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A

Beseda v knihovně. Nikol Dziadurová, 6.A Beseda v knihovně Dne 12.1.2012 se třída 6.A vydala na cestu do knihovny.došli jsme v 9:00 hodin.celou prezentací nás provázely dvě sympatické slečny.prezentace byla o Moderních pohádkách Seznámili jsme

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 1. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Daniel už jezdí v novém kočárku Daniel přišel na svět jako postižené miminko. Lékaři předpovídali, že jeho vývoj bude jiný než u zdravých dětí. Daniel zůstal s maminkou sám,

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

Jiří Veselý 17.9.2013

Jiří Veselý 17.9.2013 Jiří Veselý 17.9.2013 O projektu Mapy bezbariérovosti v statutárních městech Výzkum Výzkum výsledky Mapy bezbariérovosti - rozdílnost Varianty udržitelnosti Návrh označení bezbariérových map Udržitelnost

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Geometrie v architektuře

Geometrie v architektuře Geometrie v architektuře garant: Pavel Staněk členové expertní skupiny: Kožmínová Eliška Fořtová Lenka Čejdová Andrea Krampera Lukáš Křížková Ivana Stuchlá Aneta Jankovská Denisa Hrbková Lucie Zdrubecká

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2010 Občanské sdruţení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO : 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU

Naše společnost televize. uvádí. nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU Naše společnost televize Znova uvádí nekonečný seriál (doufejme): V RŮŽOVÉM SADU 1. díl Historie dílny Effeta 1992 1995 ředitel Bohuslav Jurásek V této době se v Effetě lidé s mentálním handicapem dělili

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014

Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Termín: Čtvrtek 18. prosince 2014 Cena: 600,- za dopravu + vstupné (dle zájmu): Schönbrunn ZOO (panda, koala) Hofburg Dům motýlů Albertina galerie - podrobné informace a ceny vstupenek viz příloha letáku

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou.

Úvodní slovo. Vánoční svátky se kvapem blíţí a znamenají nejen klid, pohodu, dárky a sníh, ale i volno k odpočinku a strávení času s rodinou. Č. 11 / 2010 VII. ROČNÍK Úvodní slovo Ahoj Trenďáci, Vánoční a novoroční svátky se pomalinku blíţí, a s nimi i spousta radosti a slavení. Aby jste si tu pohodu u cukroví a ve společnosti svých nejbliţších

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Mateřská škola Rosice

Mateřská škola Rosice Mateřská škola Rosice Ve školce se nenudíme, aneb co už máme v letošním školním roce za sebou Den otevřených dveří v ZD Rosice Ještě jsme se skoro nestačili ve školičce rozkoukat a uţ na nás čekalo trénování

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. červenec 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více