Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2

3 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, Ostrava kancelář nadace ředitel nadace tajemník nadace Internetové stránky nadace: Založení: původní jako Nadace Muzeum pod Landekem transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava. Registrace: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2 IČ: DIČ: CZ Nadační jmění: Stav ke dni , - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad Raiffeisenbank / , - Kč - kmenové nadační jmění NIF - Termínovaný účet Raiffeisenbank /5500 Statutární zástupci nadace: Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace Řídící normy pro činnost nadace: Statut Nadace Landek Ostrava Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Vnitřní předpis nadace pro hospodaření. Nadace k nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice. Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nadace podporuje projekty, na záchranu kulturních památek a rovněž projekty, které řeší životní prostředí v oblasti Národní přírodní památky Landek.

4 Nadace Landek Ostrava v roce 2011 V této výroční zprávě je shrnuto nadační dění v roce Nadace splnila své hlavní úkoly a žila pravidelným tempem měsíčních společných zasedání správní a dozorčí rady, ať již v tradičních Petřkovicích nebo na výjezdech v Třebovicích či na Dubině. Členové se jako každoročně snažili naplnit nadační rozpočet, abychom ve dvou kolech výběrových řízení mohli přispět na projekty Nadačního programu 2011 vedoucí k záchraně průmyslových a technických památek, zejména pak hornických. Přes problémy, dané ekonomickou situací, se podařilo finanční plán naplnit. Patří za to velké díky jak všem sponzorům, jejichž loga jsou uvedena v této zprávě (za všechny zdůrazněme Nadaci OKD a Statutární město Ostrava). Díky patří i těm, kteří neúnavně dárce obcházeli a přesvědčovali je, aby nadaci přispěli. Vedle tohoto hlavního bodu činnosti členové Nadace spolupracovali a podíleli se na životě nejrůznějších dalších organizací a institucí, spojených zejména s havířinou a havířským životem a účastnili se nejrůznějších konferencí, setkání, zasedání a seminářů, a to na území města či kraje, ale i po celé republice i v zahraničí. Letos, kdy Nadace LANDEK Ostrava slaví osmnáct let své činnosti, získala prestižní ocenění za svou činnost od Sdružení Hornických a hornických spolků ČR, a to cenu ČESKÝ PERMON za záchranu technických památek. Nadace Landek vznikla jako Nadace Muzeum pod Landekem, proto zdůrazněme jednu veledůležitou změnu ve vlastnictví Hornického muzea. V létě 2011 Hornické muzeum přešlo do majetku podniku Vítkovice Machinery Group a stalo se součástí Dolní oblasti Vítkovice. Už prošlo některými změnami, ale mnohé velké proměny ještě přijdou a jistě budou ku prospěchu a rozvoji Landek parku, jak zní nový název Hornického muzea. Chceme těmto novým záměrům a plánům pomoci na svět. Proč pomáháme zachraňovat průmyslové a zejména hornické památky a tradice? Staré průmyslové objekty a technická zařízení či stroje mají těžký život. Nejprve je člověk využívá ku svému prospěchu až na hranici životnosti nebo daleko za ni a pak je nechá být, odhodí, sešrotuje. V tom lepším případě je člověk jen odloží a pak někde dlouhá léta nečinně leží a reziví. Když mají štěstí, někdo si jich všimne a zjistí, jak jsou krásná, kolik energie, umu a lidského důmyslu do nich vložili jejich tvůrci a že by stálo za to je připomenout; začne jim fandit, chce pro ně něco udělat. A tady začíná druhá etapa těžkého života. Průmyslové památky nejsou populární herci sbírající penízky, nemají nohy a ruce, aby mohly chodit po sbírkách a vybírat korunu po koruně, nemají slzy a nemohou říct, že je něco bolí a trápí a tak si vyžádat pozornost, nemohou vystoupit na pódium a prosit. Prostě, sehnat peníze na průmyslové a technické památky, na jejich záchranu, obnovu, revitalizaci a hlavně na jejich nový-památkový život je složitější než na jiné bohulibé účely; přesvědčit sponzory, dárce a mecenáše je těžší a komplikovanější. Ale o to větší může být radost ze splněných plánů a cílů. Členové správní a dozorčí rady nadace a její spolupracovníci a kamarádi tyto cíle a plány plní už osmnáct let. Když je člověku osmnáct, říká se, že dospěl a může téměř vše. Naše nadace tedy také dospěla a asi je potřeba se nejen ohlédnout, ale především zamyslet se jak dál. Přemýšlení o budoucnosti Nadace LANDEK Ostrava bude podle našeho názoru kromě běžných povinností hlavním úkolem roku předseda správní rady ředitel nadace... předseda dozorčí rady

5 Kalendárium 2011 LEDEN: Dne 1. ledna 2011 se Ing. Kurial zúčastnil koncertu dechové hudby Majovák v Karviné ÚNOR: Dne 1. února 2011 se Ing. Gavlas zúčastnil setkání zástupců Sdružení hornických a hutnických spolků ČR s místopředsedou senátu Přemyslem Sobotkou, které se uskutečnilo v budově senátu v Praze. Dne 3. února 2011 se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Přepiora zúčastnili jednání s vedením Nadace OKD - ředitelem Ing. Suchánkem a zástupkyní ředitele Mgr. Markovou ve věci vzájemného vztahu Nadace Landek Ostrava a Nadace OKD Dne 25. února se Ing. Kimer, Csc zúčastnil v Hotelu Imperial konference Občanský dialog - cesta k dobrovolnictví", kterou uspořádala Asociace nestátních neziskových organizací v ČR. BŘEZEN: Dne 28. března se Ing. Lenart a Ing. Kimer, CSc zúčastnili valné hromady asociace nadací a asociace nadačních fondů při Fóru dárců v Praze. DUBEN: Dne 19. dubna se Ing. Lenart zúčastnil v Porubě akce Den země - Ostrava 2011", kde Nadace Landek Ostrava vystavuje informační panel. Dne 29. dubna se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR v Chomutově. Dne 29. dubna se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili 122. Celostátního skoku přes kůži v Chomutově. KVĚTEN: Dne 4. května se ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili členské schůze KPHM v kompresorovně Landekparku. Ve dnech 12. až 15. května se Ing. Gavlas zúčastnil 14. Evropského setkání hornických a hutnických spolků v Holandsku. Dne 12. května se Ing. Kimer, CSc zúčastnil besedy pobočky KPHM v Petřvaldě na téma "Nadace Landek Ostrava" Dne 26. května se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v rámci 6. mezinárodního bienále "Industriální stopy" konference "Využívání bývalých areálů - muzea, skanzeny" v Žacléři. ČERVEN: Dne 1. června se Ing. Lenart zúčastil v LANDEKPARKU slavnostního zahájení výstavby "Naučné stezky Landek" Dne 4. června byla Nadace Landek Ostrava na Hornickém konciliu v Rudolfově nominována na cenu "Český permon 2011" v kategorii "Záchrana hornických památek" Dne se uskutečnilo šesté společné zasedání správní a dozorčí rady NL s neziskovými organizacemi při příležitosti svátku sv. Prokopa. Setkání se zúčastnili tito hosté: perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Ing. Miroslav Šťastný a tajemník sdružení Ing. Pavel David, Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc, vedoucí institutu hornického inženýrství a bezpečnosti HGF, VŠB-TU, Mgr. Rodan Broskevič, předseda Klubu přátel hornického muzea, který rovněž zastupoval Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, Místopředseda KPHM a předsedové poboček KPHM, Vladislav Sobol, předseda sdružení Sv. Barbora a člen SR Nadace OKD, Ing. Otokar Krajník, CSc, předseda Hornického spolku Prokop, Mgr. Josef Lys, šéfredaktor týdeníku Horník a Prof. Ing. Ivo Černý, CSc předseda Moravskoslezské VTS. ČERVENEC: Dne 7.7. se Ing. Kurial zúčastnil pietního aktu k 50 letům tragédie na Dole Dukla v Havířově. Dne 10. července se Ing. Gavlas a J. Dřevjaný zúčastnil zahájení Mezinárodního sochařského symposia "Plesná 2011".

6 ZÁŘÍ: Dne 1. září se Ing. Počta CSc zúčastnil vernisáže výstavy fotografa Miloše Poláška "Klasická fotografie v digitálním věku" ve výstavní síni Chagall. Dne 2. září se zúčastnili Ing. Kurial a Ing. Tabášek benefičního konceru v Karviné pořádaného o.s. sv. Barbora Dne 3. září se Ing. Kurial zúčastnil Hornických slavností OKD v Karviné. Dne 3. září se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili čtvrtého ročníku Lašských slavností a křtu publikace "Stodesáté výročí Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích", na jehož vydání Nadace Landek Ostrava finančně přispěla. Ve dnech 16. až 18. září se zúčastnili Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas 15. setkání hornických měst a obcí ve městě Chodově u Karlových Varů. Na tomto setkání převzali zástupci nadace prestižní cenu "Český permon" udělovanou každoročně Sdružením hornických a hutnických spolků ČR, a to v kategorii "Záchrana hornických památek". Dne 20. září se Ing. Lenart a Ing. Kimer, CSc zúčastnili členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze. ŘÍJEN: Dne 11. října se Ing. Počta, CSc zúčastnil v Knihovně města Ostravy besedy k vydávání kulturních publikací. Dne 18. října se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Kurial, Ing. Vlček, Ing. Gavlas, Ing. Vychopeň a PhDr. Hamza zúčastnili v kompresorovně Landek Parku křtu hornického stavovského kalendáře "Těžní věže 2012" v rámci Bienále "Industriální stopy Křest provedli sponzoři Ing. Bartoš GŘ FITE, a.s. a Ing. Rašík ředitel THK - ČECHPOL, s.r.o. a Ing. Světlík, GŘ Vítkovice, a.s. Dne 19. října se Ing. Lenart zúčastnil besedy Klubu přátel hornického muzea v KD Poklad v Porubě v rámci festivalu Techné Ostrava Dne 20. října se Ing. Lenart zúčastnil v KD Poklad v Porubě v rámci Techné Ostrava 2011 předání ceny Stanislava Vopaska "Ostravská venuše" Prof. Ing. Pavlu Prokopovi, CSc. Dne 26. října se Ing. Lenart, PhDr. Hamza, Ing. Přepiora, J. Dřevjaný, Ing. Tabášek a Ing. Vychopeň zúčastnili v Landek Parku slavnostního otevření nové vylepšené důlní expozice fárání Dolu Anselm. LISTOPAD: Dne 8. listopadu se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili v Landek Parku slavnostního otevření nově zrekonstruované Naučné stezky. Dne 10. listopadu se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v Kompresorovně Hornického muzea slavnostního vyhlášení 3. ročníku Cen Nadace OKD. Dne 11. listopadu se Ing. Lenart, Ing Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili v Landek Parku v Harendě u Barborky Valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Dne 15. listopadu se PhDr. Hamza a Ing. Gavlas zúčastnili na Dole Michal Zahájení výstavy "Plynárenská výročí roku 2011" PROSINEC Dne 6. prosince se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Přepiora a Ing. Gavlas zúčastnili oslav sv. Barborky v komresorovně Hornického muzea v Landek Parku. Dne 10. prosince se Ing. Kurial zúčastnil oslav sv. Barborky ve Stonavě, kterou pořádal Kroužek krojovaných horníků o.s. Dne 15. prosince se Ing. Gavlas zúčastnil členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze. Dne 16. prosince se PhDr. Hamza zúčastnil ve FIDUCIA, o.s. křtu knihy Ostravské interiéry, na jejíž vydání přispěla Nadace Landek Dne 20. prosince se konalo v KD Petřkovice 153. zasedání správní a dozorčí rady, na kterém byli přítomni Ing. Lumír Plac, ředitel hornických expozic "LANDEK PARK" a "HLUBINA", Mgr. Rodan Broskevič, vedoucí odboru a předseda KPHM a Adolf Konečný, emeritní tajemník a pokladník KPHM, kterému byl na zasedání vysloven dík a ocenění za dosavadní činnost ve výboru KPHM a úspěšnou spolupráci s Nadací Landek Ostrava.

7 Správní rada Nadace Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc. ředitel Nadace Ing. Pavel Mojžíšek pokladník a správce nadačního jmění Ing. Jaroslav Přepiora tajemník Nadace Jiří Dřevjaný Ing. Čestmír Vlček Ing. Miloslav Laipert Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň Ing. Jan Počta, CSc. Ing. Radomír Tabášek Ing. Jan Kurial Dozorčí rada Nadace PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady Ing. Aleš Stejskal Ing. Karel Šmaus

8 122. CELOSTÁTNÍ SKOK PŘES KŮŽI - POZVÁNKA PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ - CHODOV

9

10

11 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

13

14

15 PROJEKT HORNICKÝ ZPRAVODAJ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY VE FIRMĚ JOBO PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ VZNIKU FIRMY

16 VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU Do Nadačního programu roku 2011 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 28 projektů a jeden projekt vlastní. Realizováno bylo 27 projektů, z toho jeden vlastní projekt. Projekty číslo 336 a 363 byly stornovány přihlašovateli. PROJEKT 336 VYDÁNÍ PUBLIKACE BIBLIOGRAFIE OKRESU OSTRAVA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, přísp. organizace. PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM. PROJEKT 337 PUBLIKACE DŮL FRANTIŠEK V HORNÍ SUCHÉ A JEHO OSUD. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Kniha obsahuje údaje o dolu František od jeho vzniku až po ukončení těžby, vzpomínky horníků a rovněž údaje o jeho současném využití. PROJEKT 338 PUBLIKACE P. SCHREIBER ZE ŽIVOTA INŽENÝRA V ŠACHTÁCH OKR II. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 07/ ,- Kč N I F Druhý díl vzpomínek Ing. Petra Schreibera, který na základě životních zkušeností popisuje peripetie důlního technika při zajišťování provozu a bezpečnosti na šachtách OKR.

17 PROJEKT 339 ZA HORNICTVÍM HORNOBENEŠOVSKÉHO RUDNÉHO REVÍRU. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč Fundraising Další publikace doplňující pohled na hornictví, tentokrát rudné. Popisuje vývoj dobývání metalických rud na severu Moravy. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od MOb Vítkovice, EXPOL TRADE s.r.o., DALKIA ČR a.s., GREEN GAS DPB a.s. a Dušana Pravňanského. PROJEKT 340 VYDÁNÍ KNIHY OSTRAVSKÉ PŘÍCHODY. REPRONIS s.r.o., vydavatelství Termín realizace: 06/ ,- Kč Fundraising. Publikace zachycuje vzpomínky významných osobností na jejich příchod na Ostravsko a současně historické výpovědi o postupném rozvoji Ostravy. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od firem LAMEGA s.r.o., EKOSTAV MORAVIA a.s., MOb Poruba, Ing. Přemysla Pospěcha a prostředky ze smlouvy o spolupráci se zdravotní pojišťovnou RBP. PROJEKT 341 KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE Dech.orchestr MÁJOVÁK, KARVINÁ,CZ, občanské sdružení. Termín realizace: 06/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu, částečně z výnosů z NIF. Projekt řešil podporu dvou koncertů, pořádaných dechovým orchestrem Májovák v rámci programu koncertních aktivit orchestru v roce Pro financování projektů použila nadace prostředky získané z nadačních darů MOb Petřkovice, MTA Ostrava s.r.o., AUTO HELLER s.r.o. a prostředky ze smlouvy o spolupráci s Renomia a.s.

18 PROJEKT 343 a HORNICKÝ KALENDÁŘ 2012 A JEHO KŘEST. MIROSLAV LENART, JAN KURIAL, KAREL RAŠÍK, PAVEL BARTOŠ, JOSEF KIMER, JAN SVĚTLÍK. PROJEKT PUBLIKACE POČÁTKY HORNICTVÍ V OSTRAVĚ

19 PROJEKT 342 DRUHÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE KOBLOV A HRAD LANDEK Z POHLEDU STALETÍ. Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, občanské sdružení. Termín realizace: 03/ ,- Kč Fundraising Kniha je kronikou obce Koblov, zachycující historii této obce a vrchu Landeku na soutoku řek Ostravice a Odry. Projekt byl podpořen příspěvky HAE PROJEKT s.r.o., MARKAGRO s.r.o., Města Orlová a prostředky ze smlouvy o spolupráci s RBP zdravot. pojišťovnou. PROJEKT 343 VYDÁNÍ STAVOVSKÉHO KALENÁŘE TĚŽNÍ VĚŽE Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu, částečně z výnosů z N I F Další ročník vydání hornického kalendáře s perokresbami Ing. Stanislava Vopaska. Projekt byl podpořen grantem Statutárního města Ostravy a nadačními dary FITE a.s. a THK-ČECHPOL s.r.o. a financován prostředky získanými nadací z výnosů z NIF. Křest tohoto kalendáře byl řešen dalším projektem. PROJEKT 344 HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termíny realizace: 09/ ,- Kč NIF Další ročník vydání DVD, které zachycuje společensko-kulturního dění Klubu přátel Hornického muzea a hornických neziskových organizací v roce 2011.

20 PROJEKT 345 HORNICKÝ ZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Projekt řešil finanční podporu pro vydávání čtvrtletníku Klubu přátel, který zachycuje dění v hornické obci v průběhu roku. Součástí Zpravodaje jsou i vzpomínky horníků na historické události a data. PROJEKT 346 KLADENSKÝ HORNICKÝ KALENDÁŘ. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace. Termín realizace: 09/ ,- Kč N I F Vydání závěsného kalendáře s motivy objektů dolů Kladenského revíru. Podpora kultury mimo region MS kraje. PROJEKT 347 BOHUMÍN V HORNICKÉM KRAJI... K 3 Bohumín, příspěvková organizace. Termín realizace: 11/2011 DĚTI ,- Kč Fundraising Uspořádání soutěží žáků s tématikou historie Bohumína a jeho průmyslového dědictví včetně historie hornictví. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od GEMEC- UNION, a.s., Garáže Ostrava, a.s., KORAS Restaurant, s.r.o. a Ing. Oty Špačka.

21 PROJEKT 348 MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ SILVIE, občanské sdružení pro podporu umění. Termín realizace: 11/2011 Náklad projektu: ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z výnosů z NIF. Mezinárodní sochařské sympozium bylo uspořádáno za účasti 12ti sochařů z Evropy. Byly vytvořeny sochy ze dřeva a z mramoru, které byly použity pro zvelebení veřejných prostor. Projekt byl financován z nadačních darů DALKIA ČR, a.s., ENEZA, s.r.o., G-CONSULT, s.r.o., Obce Lužice, AWT, a.s., RT-TORAX, s.r.o. a smlouvy o spolupráci se SmVaK, a.s. a dále z prostředků získaných nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 349 PUBLIKACE OSTRAVSKÉ INTERIÉRY. Občanské sdružení FIDUCIA Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Publikace zachycuje popis a pohled do architektonicky, kulturně a společensky významných budov Ostravy. PROJEKT 350 KŘEST HORNICKÉHO KALENDÁŘE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt nadace. Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Křest hornického kalendáře proběhl v listopadu jako součást 6. Bienále Industriální stopy v kompresorovně v areálu Landek Parku. Projekt byl financován z nadačního daru Vítkovice, a.s.

22 SPONZOŘI ROKU 2011 MĚSTA: OSTRAVA OPAVA PETŘVALD ORLOVÁ BOHUMÍN OBCE: ŠILHEŘOVICE LUŽICE MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY: PETŘKOVICE VÍTKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA PORUBA TŘEBOVICE OKD, a.s.: ZÁSOBOVÁNÍ IT DPB BANKY A POJIŠŤOVNY: R E N O M I A RBP POJIŠŤOVNA NADACE: FYZICKÉ OSOBY: ING. OTA ŠPAČEK ING. PŘEMYSL POSPĚCH JIŘÍ DŘEVJANÝ DUŠAN PRAVŇANSKÝ JAROSLAV FOLDYNA IVO MIKULICA

23 PODNIKY A PODNIKATELÉ: R Projekt s.r.o. Ostrava 1, Vítkovická 22 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

24 PROJEKT 351 VÝSTAVA A ZŘÍZENÍ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ NA OSTRAVSKU. Klub plynárenské historie, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z výnosů z NIF. Občanské sdružení ve spolupráci s Ostravskou univerzitou otevřelo v prostorách NKP Důl Michal výstavu o historii plynárenství na Ostravsku. Projekt byl financován z nadačních darů RWE-SM plynárenská a.s., ALPEX, Sp. z o.o., ŠROT GEBESHUBER, s.r.o., a z prostředků dle smluv o spolupráci s RENOMIA a.s., OSTRAVSKÁ TĚŽEBNÍ a.s. a UNIGEO, a.s. Další financování bylo z prostředků získaných nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 352 KRONIKA POČÁTKŮ HORNICTVÍ NA OSTRAVSKU. Ing. Jaroslav KLÁT, fyzická osoba. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydáním knihy bylo završeno tříleté úsilí historiků o zachycení počátků dobývání uhlí na Ostravsku. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD. PROJEKT 353 OPRAVA STŘECHY HARENDY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. Vítkovice Holding, a.s. Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Projekt řešil financování opravy střechy objektu Harendy, která je prohlášena kulturní památkou, a která je využívána pro společensko-kulturní akce na Landek Parku. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD.

25 PROJEKT 354 TECHNÉ OSTRAVA DK POKLAD, s.r.o. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů k záchraně technických památek podporuje nadace již od roku Součástí festivalu je udělování cen Ostravská venuše, kterou získal vítěz festivalu. Druhou sošku Ostravské venuše získal za celoživotní dílo Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Projekt byl financován z nadačních darů OVaK a.s., Města Petřvald, OKD - HBZS a.s. a POLCARBO s.r.o. PROJEKT 355 PUBLIKACE 110. VÝROČÍ HORNICKÉHO SPOLKU ROZKVĚT. Hornický spolek ROZKVĚT, občanské sdružení. Termín realizace: 09/ ,- Kč N I F Nadace podpořila vydání publikace, která při příležitosti jubilea 110. výročí vzniku hornického spolku ROZKVĚT popisuje jeho bohatý společensko kulturní život. PROJEKT 356 PUBLIKACE VE ZNAMENÍ ORLICE. Vydavatelství Javor Morava, s.r.o. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydání knihy, která obsahuje prezentační články o významných osobnostech regionu Moravskoslezského kraje. Projekt byl financován z nadačních darů Obce ŠILHEŘOVICE, JAROSLAVA FOLDYNY, Komanditní společnosti ORIO, JIŘÍHO VAŇKA, OZO OSTRAVA, s.r.o. a AGH VLT, a.s.

26 PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ CHODOV. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 10/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z NIF Projekt řešil zajištění účasti hornických neziskových organizací Ostravska na 15. setkání hornických měst a obcí v Chodově. Součástí tohoto setkání bylo i udělování cen Český Permon Pro financování projektu byly použity prostředky z nadačních darů Statutárního města Opavy a OZO Ostrava s.r.o. a dále prostředky získané nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 358 PUBLIKACE 50 LET TRAGEDIE NA DOLE DUKLA V HAVÍŘOVĚ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Vydaná kniha ve formátu B 5 popisuje okolnosti jedné z největších důlních katastrof v historii Ostravsko-karvinského revíru a je vzpomínkou na tehdy zahynulé horníky. PROJEKT 359 ARCHIVACE AUDIO-VIDEO DOKUMENTŮ KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA. Ladislav BARDOŇ, fyzická osoba. Termín realizace: 08/2011 J I N É 6 625,- Kč Fundraising Projekt řešil zpracování dokumentace a fotografií Klubu přátel Hornického muzea na externí disk a přispěl tak k záchraně hornických dokumentů. Financování projektu bylo zajištěno z nadačních darů MONTANEX, a.s., Města BOHUMÍN a Obce LUDGEŘOVICE.

27 JOSEF KIMER PŘEBÍRÁ CENU ČESKÝ PERMON 2011 PROJEKT VÝROČÍ HORNICKÉHO SPOLKU ROZKVĚT V SEDLIŠTÍCH

28 PROJEKT 360 KAHAN CUP Č R S R BK SNAKES OSTRAVA Termín realizace: 10/2011 D Ě T I ,- Kč Fundraising Nadace již tradičně podpořila basketbalový turnaj mládeže. Turnaj se koná za účastí družstev z ČR a SR a jeho součástí je návštěva Hornického muzea, nyní Landek Parku. Projekt byl financován z nadačních darů Obce MARKVARTOVICE, OKD HBZS, a.s., JOBO, s.r.o., KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a z prostředků dle smlouvy o spolupráci s RENOMIA, a.s. PROJEKT 361 OPRAVA BUDOVY KOMPORESOROVNY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. Vítkovice Holding, a.s. Termín realizace: 10/ ,- Kč Fundraising Objekt kompresorovny, prohlášený kulturní památkou, slouží jako sál pro pořádání společensko-kulturních akcí. Kompresorovna vyžaduje pravidelné opravy. Pro financování projektu použila nadace příspěvek NADACE OKD. PROJEKT 362 PUBLIKACE 20 LET ČINNOSTI FIRMY ALPEX, s.r.o. V OKR. Ing. František KURIAL, fyzická osoba. PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM.

29 PROJEKT 363 PUBLIKACE ROZSVĚCENÍ HVĚZD. Aleš Rett, fyzická osoba. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Vydaná publikace zachycuje život a dílo Jaroslava Misky, dělnického ředitele OKD a významné postavy ve vývoji hornictví OKR. V knize jsou zveřejněny dosud nepublikované materiály a fotografie. PROJEKT 364 VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ ČR Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Projekt řešil financování uspořádání valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků v Ostravě. Programem byla řešena úprava stanov, volba řídících orgánů Sdružení a další rozvoj spolupráce hornických a hutnických neziskových organizací. OSTRAVA, ÚNOR 2012

30 NADAČNÍ PROGRAM ROKU REKAPITULACE.

31 REKAPITULACE ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ DLE DÁRCŮ * věcný dar

32 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE PŘÍJEMCŮ * věcný dar

33 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE OBLASTÍ PODPORY * věcný dar

34 LAUREÁTI CENY ČESKÝ PERMON 2012 V CHODOVĚ. JAN SVĚTLÍK, JOSEF KIMER, SVĚTLANA HRABÁNKOVÁ, ROMAN MAKARIUS, PETR ZULEGER SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ S 1. MÍSTOPŘEDSEDOU SENÁTU PŘEMYSLEM SOBOTKOU

35

36

37

38

39

40

41

42

43 SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OSLAVA HORNICKÉHO SVÁTKU SV. BARBORY - FOTO ČLENŮ KLUBU

44 PROJEKT ODHALENÍ SOCHY sv. PROKOPA NA LANDEKPARKU - HORNICKÉM MUZEU CENA ČESKÝ PERMON 2012 Vytiskla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Těžní věž Dolu Petr Cingr (NKP Michal) Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel

Více

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava

Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava 596 262 228 - kancelář nadace 724 133 630 - ředitel nadace 604 168 008 - tajemník nadace

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava Obálka: Areál dolu Hlubina a DOV Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava do 31.12.2013 Vítkovická

Více

Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK

Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK Sv. Barbora 2014 - LANDEK PARK Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Sídlo: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Kontakty: 595 620 045 kancelář nadace 603 472 213 ředitel nadace 604 168 008 tajemník

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s.

Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s. Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s. stav 1. 1. 2016 22840711 Husova 424, 261 01 Příbram VI IČ název spolku, sídlo, adresa, stat. zástupce kontakt - jméno e-mail telefon 1 48954390 Cech příbramských

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Kategorizace subjektů OPŽP

Kategorizace subjektů OPŽP Příloha č. 3 k č. j.: 3066/M/15, 63348/ENV/15 Kategorizace subjektů OPŽP Č. TYP ŽADATELE PRÁVNÍ PŘEDPIS TYP SUBJEKTU zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších a zákon č. 131/2000

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

HORNICKÉ MUZEUM OKD LANDEK, OSTRAVA

HORNICKÉ MUZEUM OKD LANDEK, OSTRAVA HORNICKÉ MUZEUM OKD LANDEK, OSTRAVA Jan Veřmiřovský a Martina Vrkočová Matiční gymnázium Ostrava, Základní škola Šilheřovice JanVermirovsky@seznam.cz; M.Vrkocova@seznam.cz Název muzea: Hornické muzeum

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2011 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Název: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 Datum založení:

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2013 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014

Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2014 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření...... 5 Údaje o plnění rozpočtu... 6 Vyúčtování

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: V yřiz uje : Telefon : Fax: E-mail: MSK 34945/2015 KON/18333/2014/Sam 113.1 VlO Bc. Jana

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Cesky permon 2004_2012.doc str. 1 z 6

Cesky permon 2004_2012.doc str. 1 z 6 Z iniciativy Společnosti přátel Rudolfova udílí Hornické konzilium počínaje 8. Setkáním hornických měst a obcí každoročně cenu Český permon v několika kategoriích: Český permon 2004 1. Hornický folklór:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2013 Obsah Úvodní slovo... 3 Historie sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2013... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Úvodní slovo a formální náležitosti. Shrnutí výroční zprávy za rok 2011. Představení kandidátů na členy Výboru asociace

Úvodní slovo a formální náležitosti. Shrnutí výroční zprávy za rok 2011. Představení kandidátů na členy Výboru asociace Úvodní slovo a formální náležitosti Shrnutí výroční zprávy za rok 2011 Hospodaření v roce 2011 Cíle a rozpočet na rok 2012 Představení kandidátů na členy Výboru asociace Volba členů Výboru asociace Diskuze

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060

Obsah. Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Výroční zpráva společnosti Organizačně správní institut, o.p.s. 2013 Organizačně správní institut, o.p.s., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 017 07 060 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele společnosti...3 2 Informace

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. roku 2010. (o činnosti a hospodaření) ČESKÝ MERÁN, obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČ: 26 45 84 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA (o činnosti a hospodaření) roku 2010 Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2010 Obecné

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více