Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2

3 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, Ostrava kancelář nadace ředitel nadace tajemník nadace Internetové stránky nadace: Založení: původní jako Nadace Muzeum pod Landekem transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava. Registrace: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2 IČ: DIČ: CZ Nadační jmění: Stav ke dni , - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad Raiffeisenbank / , - Kč - kmenové nadační jmění NIF - Termínovaný účet Raiffeisenbank /5500 Statutární zástupci nadace: Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace Řídící normy pro činnost nadace: Statut Nadace Landek Ostrava Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Vnitřní předpis nadace pro hospodaření. Nadace k nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice. Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nadace podporuje projekty, na záchranu kulturních památek a rovněž projekty, které řeší životní prostředí v oblasti Národní přírodní památky Landek.

4 Nadace Landek Ostrava v roce 2011 V této výroční zprávě je shrnuto nadační dění v roce Nadace splnila své hlavní úkoly a žila pravidelným tempem měsíčních společných zasedání správní a dozorčí rady, ať již v tradičních Petřkovicích nebo na výjezdech v Třebovicích či na Dubině. Členové se jako každoročně snažili naplnit nadační rozpočet, abychom ve dvou kolech výběrových řízení mohli přispět na projekty Nadačního programu 2011 vedoucí k záchraně průmyslových a technických památek, zejména pak hornických. Přes problémy, dané ekonomickou situací, se podařilo finanční plán naplnit. Patří za to velké díky jak všem sponzorům, jejichž loga jsou uvedena v této zprávě (za všechny zdůrazněme Nadaci OKD a Statutární město Ostrava). Díky patří i těm, kteří neúnavně dárce obcházeli a přesvědčovali je, aby nadaci přispěli. Vedle tohoto hlavního bodu činnosti členové Nadace spolupracovali a podíleli se na životě nejrůznějších dalších organizací a institucí, spojených zejména s havířinou a havířským životem a účastnili se nejrůznějších konferencí, setkání, zasedání a seminářů, a to na území města či kraje, ale i po celé republice i v zahraničí. Letos, kdy Nadace LANDEK Ostrava slaví osmnáct let své činnosti, získala prestižní ocenění za svou činnost od Sdružení Hornických a hornických spolků ČR, a to cenu ČESKÝ PERMON za záchranu technických památek. Nadace Landek vznikla jako Nadace Muzeum pod Landekem, proto zdůrazněme jednu veledůležitou změnu ve vlastnictví Hornického muzea. V létě 2011 Hornické muzeum přešlo do majetku podniku Vítkovice Machinery Group a stalo se součástí Dolní oblasti Vítkovice. Už prošlo některými změnami, ale mnohé velké proměny ještě přijdou a jistě budou ku prospěchu a rozvoji Landek parku, jak zní nový název Hornického muzea. Chceme těmto novým záměrům a plánům pomoci na svět. Proč pomáháme zachraňovat průmyslové a zejména hornické památky a tradice? Staré průmyslové objekty a technická zařízení či stroje mají těžký život. Nejprve je člověk využívá ku svému prospěchu až na hranici životnosti nebo daleko za ni a pak je nechá být, odhodí, sešrotuje. V tom lepším případě je člověk jen odloží a pak někde dlouhá léta nečinně leží a reziví. Když mají štěstí, někdo si jich všimne a zjistí, jak jsou krásná, kolik energie, umu a lidského důmyslu do nich vložili jejich tvůrci a že by stálo za to je připomenout; začne jim fandit, chce pro ně něco udělat. A tady začíná druhá etapa těžkého života. Průmyslové památky nejsou populární herci sbírající penízky, nemají nohy a ruce, aby mohly chodit po sbírkách a vybírat korunu po koruně, nemají slzy a nemohou říct, že je něco bolí a trápí a tak si vyžádat pozornost, nemohou vystoupit na pódium a prosit. Prostě, sehnat peníze na průmyslové a technické památky, na jejich záchranu, obnovu, revitalizaci a hlavně na jejich nový-památkový život je složitější než na jiné bohulibé účely; přesvědčit sponzory, dárce a mecenáše je těžší a komplikovanější. Ale o to větší může být radost ze splněných plánů a cílů. Členové správní a dozorčí rady nadace a její spolupracovníci a kamarádi tyto cíle a plány plní už osmnáct let. Když je člověku osmnáct, říká se, že dospěl a může téměř vše. Naše nadace tedy také dospěla a asi je potřeba se nejen ohlédnout, ale především zamyslet se jak dál. Přemýšlení o budoucnosti Nadace LANDEK Ostrava bude podle našeho názoru kromě běžných povinností hlavním úkolem roku předseda správní rady ředitel nadace... předseda dozorčí rady

5 Kalendárium 2011 LEDEN: Dne 1. ledna 2011 se Ing. Kurial zúčastnil koncertu dechové hudby Majovák v Karviné ÚNOR: Dne 1. února 2011 se Ing. Gavlas zúčastnil setkání zástupců Sdružení hornických a hutnických spolků ČR s místopředsedou senátu Přemyslem Sobotkou, které se uskutečnilo v budově senátu v Praze. Dne 3. února 2011 se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Přepiora zúčastnili jednání s vedením Nadace OKD - ředitelem Ing. Suchánkem a zástupkyní ředitele Mgr. Markovou ve věci vzájemného vztahu Nadace Landek Ostrava a Nadace OKD Dne 25. února se Ing. Kimer, Csc zúčastnil v Hotelu Imperial konference Občanský dialog - cesta k dobrovolnictví", kterou uspořádala Asociace nestátních neziskových organizací v ČR. BŘEZEN: Dne 28. března se Ing. Lenart a Ing. Kimer, CSc zúčastnili valné hromady asociace nadací a asociace nadačních fondů při Fóru dárců v Praze. DUBEN: Dne 19. dubna se Ing. Lenart zúčastnil v Porubě akce Den země - Ostrava 2011", kde Nadace Landek Ostrava vystavuje informační panel. Dne 29. dubna se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR v Chomutově. Dne 29. dubna se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili 122. Celostátního skoku přes kůži v Chomutově. KVĚTEN: Dne 4. května se ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili členské schůze KPHM v kompresorovně Landekparku. Ve dnech 12. až 15. května se Ing. Gavlas zúčastnil 14. Evropského setkání hornických a hutnických spolků v Holandsku. Dne 12. května se Ing. Kimer, CSc zúčastnil besedy pobočky KPHM v Petřvaldě na téma "Nadace Landek Ostrava" Dne 26. května se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v rámci 6. mezinárodního bienále "Industriální stopy" konference "Využívání bývalých areálů - muzea, skanzeny" v Žacléři. ČERVEN: Dne 1. června se Ing. Lenart zúčastil v LANDEKPARKU slavnostního zahájení výstavby "Naučné stezky Landek" Dne 4. června byla Nadace Landek Ostrava na Hornickém konciliu v Rudolfově nominována na cenu "Český permon 2011" v kategorii "Záchrana hornických památek" Dne se uskutečnilo šesté společné zasedání správní a dozorčí rady NL s neziskovými organizacemi při příležitosti svátku sv. Prokopa. Setkání se zúčastnili tito hosté: perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Ing. Miroslav Šťastný a tajemník sdružení Ing. Pavel David, Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc, vedoucí institutu hornického inženýrství a bezpečnosti HGF, VŠB-TU, Mgr. Rodan Broskevič, předseda Klubu přátel hornického muzea, který rovněž zastupoval Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, Místopředseda KPHM a předsedové poboček KPHM, Vladislav Sobol, předseda sdružení Sv. Barbora a člen SR Nadace OKD, Ing. Otokar Krajník, CSc, předseda Hornického spolku Prokop, Mgr. Josef Lys, šéfredaktor týdeníku Horník a Prof. Ing. Ivo Černý, CSc předseda Moravskoslezské VTS. ČERVENEC: Dne 7.7. se Ing. Kurial zúčastnil pietního aktu k 50 letům tragédie na Dole Dukla v Havířově. Dne 10. července se Ing. Gavlas a J. Dřevjaný zúčastnil zahájení Mezinárodního sochařského symposia "Plesná 2011".

6 ZÁŘÍ: Dne 1. září se Ing. Počta CSc zúčastnil vernisáže výstavy fotografa Miloše Poláška "Klasická fotografie v digitálním věku" ve výstavní síni Chagall. Dne 2. září se zúčastnili Ing. Kurial a Ing. Tabášek benefičního konceru v Karviné pořádaného o.s. sv. Barbora Dne 3. září se Ing. Kurial zúčastnil Hornických slavností OKD v Karviné. Dne 3. září se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili čtvrtého ročníku Lašských slavností a křtu publikace "Stodesáté výročí Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích", na jehož vydání Nadace Landek Ostrava finančně přispěla. Ve dnech 16. až 18. září se zúčastnili Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas 15. setkání hornických měst a obcí ve městě Chodově u Karlových Varů. Na tomto setkání převzali zástupci nadace prestižní cenu "Český permon" udělovanou každoročně Sdružením hornických a hutnických spolků ČR, a to v kategorii "Záchrana hornických památek". Dne 20. září se Ing. Lenart a Ing. Kimer, CSc zúčastnili členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze. ŘÍJEN: Dne 11. října se Ing. Počta, CSc zúčastnil v Knihovně města Ostravy besedy k vydávání kulturních publikací. Dne 18. října se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Kurial, Ing. Vlček, Ing. Gavlas, Ing. Vychopeň a PhDr. Hamza zúčastnili v kompresorovně Landek Parku křtu hornického stavovského kalendáře "Těžní věže 2012" v rámci Bienále "Industriální stopy Křest provedli sponzoři Ing. Bartoš GŘ FITE, a.s. a Ing. Rašík ředitel THK - ČECHPOL, s.r.o. a Ing. Světlík, GŘ Vítkovice, a.s. Dne 19. října se Ing. Lenart zúčastnil besedy Klubu přátel hornického muzea v KD Poklad v Porubě v rámci festivalu Techné Ostrava Dne 20. října se Ing. Lenart zúčastnil v KD Poklad v Porubě v rámci Techné Ostrava 2011 předání ceny Stanislava Vopaska "Ostravská venuše" Prof. Ing. Pavlu Prokopovi, CSc. Dne 26. října se Ing. Lenart, PhDr. Hamza, Ing. Přepiora, J. Dřevjaný, Ing. Tabášek a Ing. Vychopeň zúčastnili v Landek Parku slavnostního otevření nové vylepšené důlní expozice fárání Dolu Anselm. LISTOPAD: Dne 8. listopadu se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili v Landek Parku slavnostního otevření nově zrekonstruované Naučné stezky. Dne 10. listopadu se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v Kompresorovně Hornického muzea slavnostního vyhlášení 3. ročníku Cen Nadace OKD. Dne 11. listopadu se Ing. Lenart, Ing Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili v Landek Parku v Harendě u Barborky Valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Dne 15. listopadu se PhDr. Hamza a Ing. Gavlas zúčastnili na Dole Michal Zahájení výstavy "Plynárenská výročí roku 2011" PROSINEC Dne 6. prosince se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Přepiora a Ing. Gavlas zúčastnili oslav sv. Barborky v komresorovně Hornického muzea v Landek Parku. Dne 10. prosince se Ing. Kurial zúčastnil oslav sv. Barborky ve Stonavě, kterou pořádal Kroužek krojovaných horníků o.s. Dne 15. prosince se Ing. Gavlas zúčastnil členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze. Dne 16. prosince se PhDr. Hamza zúčastnil ve FIDUCIA, o.s. křtu knihy Ostravské interiéry, na jejíž vydání přispěla Nadace Landek Dne 20. prosince se konalo v KD Petřkovice 153. zasedání správní a dozorčí rady, na kterém byli přítomni Ing. Lumír Plac, ředitel hornických expozic "LANDEK PARK" a "HLUBINA", Mgr. Rodan Broskevič, vedoucí odboru a předseda KPHM a Adolf Konečný, emeritní tajemník a pokladník KPHM, kterému byl na zasedání vysloven dík a ocenění za dosavadní činnost ve výboru KPHM a úspěšnou spolupráci s Nadací Landek Ostrava.

7 Správní rada Nadace Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc. ředitel Nadace Ing. Pavel Mojžíšek pokladník a správce nadačního jmění Ing. Jaroslav Přepiora tajemník Nadace Jiří Dřevjaný Ing. Čestmír Vlček Ing. Miloslav Laipert Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň Ing. Jan Počta, CSc. Ing. Radomír Tabášek Ing. Jan Kurial Dozorčí rada Nadace PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady Ing. Aleš Stejskal Ing. Karel Šmaus

8 122. CELOSTÁTNÍ SKOK PŘES KŮŽI - POZVÁNKA PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ - CHODOV

9

10

11 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

13

14

15 PROJEKT HORNICKÝ ZPRAVODAJ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY VE FIRMĚ JOBO PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ VZNIKU FIRMY

16 VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU Do Nadačního programu roku 2011 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 28 projektů a jeden projekt vlastní. Realizováno bylo 27 projektů, z toho jeden vlastní projekt. Projekty číslo 336 a 363 byly stornovány přihlašovateli. PROJEKT 336 VYDÁNÍ PUBLIKACE BIBLIOGRAFIE OKRESU OSTRAVA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, přísp. organizace. PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM. PROJEKT 337 PUBLIKACE DŮL FRANTIŠEK V HORNÍ SUCHÉ A JEHO OSUD. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Kniha obsahuje údaje o dolu František od jeho vzniku až po ukončení těžby, vzpomínky horníků a rovněž údaje o jeho současném využití. PROJEKT 338 PUBLIKACE P. SCHREIBER ZE ŽIVOTA INŽENÝRA V ŠACHTÁCH OKR II. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 07/ ,- Kč N I F Druhý díl vzpomínek Ing. Petra Schreibera, který na základě životních zkušeností popisuje peripetie důlního technika při zajišťování provozu a bezpečnosti na šachtách OKR.

17 PROJEKT 339 ZA HORNICTVÍM HORNOBENEŠOVSKÉHO RUDNÉHO REVÍRU. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč Fundraising Další publikace doplňující pohled na hornictví, tentokrát rudné. Popisuje vývoj dobývání metalických rud na severu Moravy. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od MOb Vítkovice, EXPOL TRADE s.r.o., DALKIA ČR a.s., GREEN GAS DPB a.s. a Dušana Pravňanského. PROJEKT 340 VYDÁNÍ KNIHY OSTRAVSKÉ PŘÍCHODY. REPRONIS s.r.o., vydavatelství Termín realizace: 06/ ,- Kč Fundraising. Publikace zachycuje vzpomínky významných osobností na jejich příchod na Ostravsko a současně historické výpovědi o postupném rozvoji Ostravy. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od firem LAMEGA s.r.o., EKOSTAV MORAVIA a.s., MOb Poruba, Ing. Přemysla Pospěcha a prostředky ze smlouvy o spolupráci se zdravotní pojišťovnou RBP. PROJEKT 341 KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE Dech.orchestr MÁJOVÁK, KARVINÁ,CZ, občanské sdružení. Termín realizace: 06/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu, částečně z výnosů z NIF. Projekt řešil podporu dvou koncertů, pořádaných dechovým orchestrem Májovák v rámci programu koncertních aktivit orchestru v roce Pro financování projektů použila nadace prostředky získané z nadačních darů MOb Petřkovice, MTA Ostrava s.r.o., AUTO HELLER s.r.o. a prostředky ze smlouvy o spolupráci s Renomia a.s.

18 PROJEKT 343 a HORNICKÝ KALENDÁŘ 2012 A JEHO KŘEST. MIROSLAV LENART, JAN KURIAL, KAREL RAŠÍK, PAVEL BARTOŠ, JOSEF KIMER, JAN SVĚTLÍK. PROJEKT PUBLIKACE POČÁTKY HORNICTVÍ V OSTRAVĚ

19 PROJEKT 342 DRUHÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE KOBLOV A HRAD LANDEK Z POHLEDU STALETÍ. Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, občanské sdružení. Termín realizace: 03/ ,- Kč Fundraising Kniha je kronikou obce Koblov, zachycující historii této obce a vrchu Landeku na soutoku řek Ostravice a Odry. Projekt byl podpořen příspěvky HAE PROJEKT s.r.o., MARKAGRO s.r.o., Města Orlová a prostředky ze smlouvy o spolupráci s RBP zdravot. pojišťovnou. PROJEKT 343 VYDÁNÍ STAVOVSKÉHO KALENÁŘE TĚŽNÍ VĚŽE Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu, částečně z výnosů z N I F Další ročník vydání hornického kalendáře s perokresbami Ing. Stanislava Vopaska. Projekt byl podpořen grantem Statutárního města Ostravy a nadačními dary FITE a.s. a THK-ČECHPOL s.r.o. a financován prostředky získanými nadací z výnosů z NIF. Křest tohoto kalendáře byl řešen dalším projektem. PROJEKT 344 HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termíny realizace: 09/ ,- Kč NIF Další ročník vydání DVD, které zachycuje společensko-kulturního dění Klubu přátel Hornického muzea a hornických neziskových organizací v roce 2011.

20 PROJEKT 345 HORNICKÝ ZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Projekt řešil finanční podporu pro vydávání čtvrtletníku Klubu přátel, který zachycuje dění v hornické obci v průběhu roku. Součástí Zpravodaje jsou i vzpomínky horníků na historické události a data. PROJEKT 346 KLADENSKÝ HORNICKÝ KALENDÁŘ. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace. Termín realizace: 09/ ,- Kč N I F Vydání závěsného kalendáře s motivy objektů dolů Kladenského revíru. Podpora kultury mimo region MS kraje. PROJEKT 347 BOHUMÍN V HORNICKÉM KRAJI... K 3 Bohumín, příspěvková organizace. Termín realizace: 11/2011 DĚTI ,- Kč Fundraising Uspořádání soutěží žáků s tématikou historie Bohumína a jeho průmyslového dědictví včetně historie hornictví. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od GEMEC- UNION, a.s., Garáže Ostrava, a.s., KORAS Restaurant, s.r.o. a Ing. Oty Špačka.

21 PROJEKT 348 MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ SILVIE, občanské sdružení pro podporu umění. Termín realizace: 11/2011 Náklad projektu: ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z výnosů z NIF. Mezinárodní sochařské sympozium bylo uspořádáno za účasti 12ti sochařů z Evropy. Byly vytvořeny sochy ze dřeva a z mramoru, které byly použity pro zvelebení veřejných prostor. Projekt byl financován z nadačních darů DALKIA ČR, a.s., ENEZA, s.r.o., G-CONSULT, s.r.o., Obce Lužice, AWT, a.s., RT-TORAX, s.r.o. a smlouvy o spolupráci se SmVaK, a.s. a dále z prostředků získaných nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 349 PUBLIKACE OSTRAVSKÉ INTERIÉRY. Občanské sdružení FIDUCIA Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Publikace zachycuje popis a pohled do architektonicky, kulturně a společensky významných budov Ostravy. PROJEKT 350 KŘEST HORNICKÉHO KALENDÁŘE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt nadace. Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Křest hornického kalendáře proběhl v listopadu jako součást 6. Bienále Industriální stopy v kompresorovně v areálu Landek Parku. Projekt byl financován z nadačního daru Vítkovice, a.s.

22 SPONZOŘI ROKU 2011 MĚSTA: OSTRAVA OPAVA PETŘVALD ORLOVÁ BOHUMÍN OBCE: ŠILHEŘOVICE LUŽICE MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY: PETŘKOVICE VÍTKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA PORUBA TŘEBOVICE OKD, a.s.: ZÁSOBOVÁNÍ IT DPB BANKY A POJIŠŤOVNY: R E N O M I A RBP POJIŠŤOVNA NADACE: FYZICKÉ OSOBY: ING. OTA ŠPAČEK ING. PŘEMYSL POSPĚCH JIŘÍ DŘEVJANÝ DUŠAN PRAVŇANSKÝ JAROSLAV FOLDYNA IVO MIKULICA

23 PODNIKY A PODNIKATELÉ: R Projekt s.r.o. Ostrava 1, Vítkovická 22 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

24 PROJEKT 351 VÝSTAVA A ZŘÍZENÍ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ NA OSTRAVSKU. Klub plynárenské historie, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z výnosů z NIF. Občanské sdružení ve spolupráci s Ostravskou univerzitou otevřelo v prostorách NKP Důl Michal výstavu o historii plynárenství na Ostravsku. Projekt byl financován z nadačních darů RWE-SM plynárenská a.s., ALPEX, Sp. z o.o., ŠROT GEBESHUBER, s.r.o., a z prostředků dle smluv o spolupráci s RENOMIA a.s., OSTRAVSKÁ TĚŽEBNÍ a.s. a UNIGEO, a.s. Další financování bylo z prostředků získaných nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 352 KRONIKA POČÁTKŮ HORNICTVÍ NA OSTRAVSKU. Ing. Jaroslav KLÁT, fyzická osoba. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydáním knihy bylo završeno tříleté úsilí historiků o zachycení počátků dobývání uhlí na Ostravsku. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD. PROJEKT 353 OPRAVA STŘECHY HARENDY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. Vítkovice Holding, a.s. Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Projekt řešil financování opravy střechy objektu Harendy, která je prohlášena kulturní památkou, a která je využívána pro společensko-kulturní akce na Landek Parku. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD.

25 PROJEKT 354 TECHNÉ OSTRAVA DK POKLAD, s.r.o. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů k záchraně technických památek podporuje nadace již od roku Součástí festivalu je udělování cen Ostravská venuše, kterou získal vítěz festivalu. Druhou sošku Ostravské venuše získal za celoživotní dílo Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Projekt byl financován z nadačních darů OVaK a.s., Města Petřvald, OKD - HBZS a.s. a POLCARBO s.r.o. PROJEKT 355 PUBLIKACE 110. VÝROČÍ HORNICKÉHO SPOLKU ROZKVĚT. Hornický spolek ROZKVĚT, občanské sdružení. Termín realizace: 09/ ,- Kč N I F Nadace podpořila vydání publikace, která při příležitosti jubilea 110. výročí vzniku hornického spolku ROZKVĚT popisuje jeho bohatý společensko kulturní život. PROJEKT 356 PUBLIKACE VE ZNAMENÍ ORLICE. Vydavatelství Javor Morava, s.r.o. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydání knihy, která obsahuje prezentační články o významných osobnostech regionu Moravskoslezského kraje. Projekt byl financován z nadačních darů Obce ŠILHEŘOVICE, JAROSLAVA FOLDYNY, Komanditní společnosti ORIO, JIŘÍHO VAŇKA, OZO OSTRAVA, s.r.o. a AGH VLT, a.s.

26 PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ CHODOV. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 10/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z NIF Projekt řešil zajištění účasti hornických neziskových organizací Ostravska na 15. setkání hornických měst a obcí v Chodově. Součástí tohoto setkání bylo i udělování cen Český Permon Pro financování projektu byly použity prostředky z nadačních darů Statutárního města Opavy a OZO Ostrava s.r.o. a dále prostředky získané nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 358 PUBLIKACE 50 LET TRAGEDIE NA DOLE DUKLA V HAVÍŘOVĚ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Vydaná kniha ve formátu B 5 popisuje okolnosti jedné z největších důlních katastrof v historii Ostravsko-karvinského revíru a je vzpomínkou na tehdy zahynulé horníky. PROJEKT 359 ARCHIVACE AUDIO-VIDEO DOKUMENTŮ KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA. Ladislav BARDOŇ, fyzická osoba. Termín realizace: 08/2011 J I N É 6 625,- Kč Fundraising Projekt řešil zpracování dokumentace a fotografií Klubu přátel Hornického muzea na externí disk a přispěl tak k záchraně hornických dokumentů. Financování projektu bylo zajištěno z nadačních darů MONTANEX, a.s., Města BOHUMÍN a Obce LUDGEŘOVICE.

27 JOSEF KIMER PŘEBÍRÁ CENU ČESKÝ PERMON 2011 PROJEKT VÝROČÍ HORNICKÉHO SPOLKU ROZKVĚT V SEDLIŠTÍCH

28 PROJEKT 360 KAHAN CUP Č R S R BK SNAKES OSTRAVA Termín realizace: 10/2011 D Ě T I ,- Kč Fundraising Nadace již tradičně podpořila basketbalový turnaj mládeže. Turnaj se koná za účastí družstev z ČR a SR a jeho součástí je návštěva Hornického muzea, nyní Landek Parku. Projekt byl financován z nadačních darů Obce MARKVARTOVICE, OKD HBZS, a.s., JOBO, s.r.o., KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a z prostředků dle smlouvy o spolupráci s RENOMIA, a.s. PROJEKT 361 OPRAVA BUDOVY KOMPORESOROVNY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. Vítkovice Holding, a.s. Termín realizace: 10/ ,- Kč Fundraising Objekt kompresorovny, prohlášený kulturní památkou, slouží jako sál pro pořádání společensko-kulturních akcí. Kompresorovna vyžaduje pravidelné opravy. Pro financování projektu použila nadace příspěvek NADACE OKD. PROJEKT 362 PUBLIKACE 20 LET ČINNOSTI FIRMY ALPEX, s.r.o. V OKR. Ing. František KURIAL, fyzická osoba. PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM.

29 PROJEKT 363 PUBLIKACE ROZSVĚCENÍ HVĚZD. Aleš Rett, fyzická osoba. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Vydaná publikace zachycuje život a dílo Jaroslava Misky, dělnického ředitele OKD a významné postavy ve vývoji hornictví OKR. V knize jsou zveřejněny dosud nepublikované materiály a fotografie. PROJEKT 364 VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ ČR Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Projekt řešil financování uspořádání valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků v Ostravě. Programem byla řešena úprava stanov, volba řídících orgánů Sdružení a další rozvoj spolupráce hornických a hutnických neziskových organizací. OSTRAVA, ÚNOR 2012

30 NADAČNÍ PROGRAM ROKU REKAPITULACE.

31 REKAPITULACE ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ DLE DÁRCŮ * věcný dar

32 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE PŘÍJEMCŮ * věcný dar

33 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE OBLASTÍ PODPORY * věcný dar

34 LAUREÁTI CENY ČESKÝ PERMON 2012 V CHODOVĚ. JAN SVĚTLÍK, JOSEF KIMER, SVĚTLANA HRABÁNKOVÁ, ROMAN MAKARIUS, PETR ZULEGER SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ S 1. MÍSTOPŘEDSEDOU SENÁTU PŘEMYSLEM SOBOTKOU

35

36

37

38

39

40

41

42

43 SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OSLAVA HORNICKÉHO SVÁTKU SV. BARBORY - FOTO ČLENŮ KLUBU

44 PROJEKT ODHALENÍ SOCHY sv. PROKOPA NA LANDEKPARKU - HORNICKÉM MUZEU CENA ČESKÝ PERMON 2012 Vytiskla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1994-2014 20. let Nadace LANDEK Ostrava Obálka: Areál dolu Hlubina a DOV Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava do 31.12.2013 Vítkovická

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava

TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY. Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava TRADICE HORNICTVÍ PRACOVNÍ LISTY Projekt byl spolufinancován Nadací Landek Ostrava Tradice hornictví pracovní listy ke stejnojmenné expozici Technického muzea v Petřvaldě, pobočce Muzea Těšínska, jsou

Více

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora

Ing. Libor Jalůvka T 6. Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora Ing. Libor Jalůvka T 6 Problematika zachování památkově chráněných objektů v areálu bývalého Dolu Barbora 1. ÚVOD DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA (dále DIAMO, s. p., o. z. ODRA) se sídlem v Ostravě

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA OKD V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2006. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2006 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú.

NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. NADACE JAKOUBKA ZE STŘÍBRA Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro IČ 18253024 tel. sekret.: 374 801 145 bankovní spojení: GEMB č.ú. 525704/0600 Výroční zpráva Nadace Jakoubka ze Stříbra za rok 2008 Nadace Jakoubka

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Klub plynárenské historie VŠB TU Ostrava 22. - 23. 10. 2015 Kongresový sál VŠB TU 17. listopadu 15/2172 Ostrava - Poruba pod záštitou Mediální partneři I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZEMNÍ PLYN I ENERGIE ZE

Více

Cesky permon 2004_2013.doc str. 1 z 7

Cesky permon 2004_2013.doc str. 1 z 7 Z iniciativy Společnosti přátel Rudolfova udílí Hornické konzilium počínaje 8. Setkáním hornických měst a obcí každoročně cenu Český permon v několika kategoriích: Český permon 2004 1. Hornický folklór:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000

11/0223 Bílé divadlo Bílé divadlo - je Bílé divadlo - je Bílé divadlo 420 000 150 000. 11/0438 Boris Urbánek JAZZ OPEN OSTRAVA 2012 189 000 100 000 Statutární město Ostrava magistrát Dotace granty 2012 Termín podepsání smlouvy si domluvte na tel. č. 599 442 287 Poskytnuté dotace - granty v oblasti kultury pro rok 2012 1. HUDEBNÍ A SCÉNICKÉ UMĚNÍ -

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Arrows, o.s. za rok 2014 Obsah Úvodní slovo... 3 O sdružení... 4 Donoři, partneři a dobrovolníci... 5 Činnost v roce 2014... 6 O sdružení... 8 Vybrané ukazatele z účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II.

HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REALIZACI KOMUNITNÍ PRÁCE V ROCE 2013 HORNÍ SUCHÁ TADY CHCEME BYDLET II. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Nadace OKD (www.nadeceokd.cz) Doba realizace projektu: červenec

Více

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem

Z PRAVODAJ KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA V OSTRAVĚ. II. čtvrtletí 2007. Pod Landekem O S T R AV É M U D 725 29 Ostrava - Petřkovice IČO: 41033035, Tel. 596 131 847, 596 131 804 ZEUM O HORNICKÝ Z PRAVODAJ II. čtvrtletí 2007 K Pod Landekem HORNICK K P H M O A KLUB PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA

Více

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2013 Astronomický klub Pelhřimov, o. s. (občanské sdružení, dále jen AKP ) je samostatnou právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KARVINÁ, BŘEZEN 2010 OBSAH: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ÚČEL FONDU 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 7. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV.

Výroční zpráva 2007. Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Výroční zpráva 2007 Obsah I. Základní údaje o fondu II. Zpráva Správní rady o hospodaření v roce 2007 III. Činnost Správní rady IV. Zpráva revizora Přílohy I. Účetní závěrka roku 2007 II. Příloha tvořící

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2014 (pracovní verze, neschválená)

Výroční zpráva. Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2014 (pracovní verze, neschválená) Výroční zpráva Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. za rok 2014 (pracovní verze, neschválená) Obsah 1. Základní údaje o (spolku)...2 2. Základní údaje o území MAS Bohumínsko...2 3. Partneři MAS...4 3.1

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NADACE ŠKOLA HROU o stavu jejího majetku včetně účetní závěrky za rok 2014 I. ÚVOD Obchodní jméno: NADACE ŠKOLA HROU Sídlo: Jeronýmova 24/62, 460 07 Liberec 7 Stát: Česká republika

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více