Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o Nadaci. Nadace LANDEK Ostrava. Prokešovo náměstí 6, 72830 Ostrava"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2

3 Údaje o Nadaci Název: Nadace LANDEK Ostrava Adresa: Spojení: Prokešovo náměstí 6, Ostrava kancelář nadace ředitel nadace tajemník nadace Internetové stránky nadace: Založení: původní jako Nadace Muzeum pod Landekem transformace dle zákona č. 227/97 Sb včetně změny názvu na Nadace LANDEK Ostrava. Registrace: Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne Č.j. Firm 4042/Rg. N 2/1 o zápisu do rejstříku nadací a nadačních fondů - oddíl N, vložka 2 IČ: DIČ: CZ Nadační jmění: Stav ke dni , - Kč - kmenové nadační jmění zřizovací - Termínovaný vklad Raiffeisenbank / , - Kč - kmenové nadační jmění NIF - Termínovaný účet Raiffeisenbank /5500 Statutární zástupci nadace: Ing, Miroslav Lenart, předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc., ředitel nadace Řídící normy pro činnost nadace: Statut Nadace Landek Ostrava Zásady pro poskytování nadačních příspěvků Vnitřní předpis nadace pro hospodaření. Nadace k nevlastní a v účetnictví nevykazuje žádné akcie a finanční investice. Nadace nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Nadace podporuje projekty, na záchranu kulturních památek a rovněž projekty, které řeší životní prostředí v oblasti Národní přírodní památky Landek.

4 Nadace Landek Ostrava v roce 2011 V této výroční zprávě je shrnuto nadační dění v roce Nadace splnila své hlavní úkoly a žila pravidelným tempem měsíčních společných zasedání správní a dozorčí rady, ať již v tradičních Petřkovicích nebo na výjezdech v Třebovicích či na Dubině. Členové se jako každoročně snažili naplnit nadační rozpočet, abychom ve dvou kolech výběrových řízení mohli přispět na projekty Nadačního programu 2011 vedoucí k záchraně průmyslových a technických památek, zejména pak hornických. Přes problémy, dané ekonomickou situací, se podařilo finanční plán naplnit. Patří za to velké díky jak všem sponzorům, jejichž loga jsou uvedena v této zprávě (za všechny zdůrazněme Nadaci OKD a Statutární město Ostrava). Díky patří i těm, kteří neúnavně dárce obcházeli a přesvědčovali je, aby nadaci přispěli. Vedle tohoto hlavního bodu činnosti členové Nadace spolupracovali a podíleli se na životě nejrůznějších dalších organizací a institucí, spojených zejména s havířinou a havířským životem a účastnili se nejrůznějších konferencí, setkání, zasedání a seminářů, a to na území města či kraje, ale i po celé republice i v zahraničí. Letos, kdy Nadace LANDEK Ostrava slaví osmnáct let své činnosti, získala prestižní ocenění za svou činnost od Sdružení Hornických a hornických spolků ČR, a to cenu ČESKÝ PERMON za záchranu technických památek. Nadace Landek vznikla jako Nadace Muzeum pod Landekem, proto zdůrazněme jednu veledůležitou změnu ve vlastnictví Hornického muzea. V létě 2011 Hornické muzeum přešlo do majetku podniku Vítkovice Machinery Group a stalo se součástí Dolní oblasti Vítkovice. Už prošlo některými změnami, ale mnohé velké proměny ještě přijdou a jistě budou ku prospěchu a rozvoji Landek parku, jak zní nový název Hornického muzea. Chceme těmto novým záměrům a plánům pomoci na svět. Proč pomáháme zachraňovat průmyslové a zejména hornické památky a tradice? Staré průmyslové objekty a technická zařízení či stroje mají těžký život. Nejprve je člověk využívá ku svému prospěchu až na hranici životnosti nebo daleko za ni a pak je nechá být, odhodí, sešrotuje. V tom lepším případě je člověk jen odloží a pak někde dlouhá léta nečinně leží a reziví. Když mají štěstí, někdo si jich všimne a zjistí, jak jsou krásná, kolik energie, umu a lidského důmyslu do nich vložili jejich tvůrci a že by stálo za to je připomenout; začne jim fandit, chce pro ně něco udělat. A tady začíná druhá etapa těžkého života. Průmyslové památky nejsou populární herci sbírající penízky, nemají nohy a ruce, aby mohly chodit po sbírkách a vybírat korunu po koruně, nemají slzy a nemohou říct, že je něco bolí a trápí a tak si vyžádat pozornost, nemohou vystoupit na pódium a prosit. Prostě, sehnat peníze na průmyslové a technické památky, na jejich záchranu, obnovu, revitalizaci a hlavně na jejich nový-památkový život je složitější než na jiné bohulibé účely; přesvědčit sponzory, dárce a mecenáše je těžší a komplikovanější. Ale o to větší může být radost ze splněných plánů a cílů. Členové správní a dozorčí rady nadace a její spolupracovníci a kamarádi tyto cíle a plány plní už osmnáct let. Když je člověku osmnáct, říká se, že dospěl a může téměř vše. Naše nadace tedy také dospěla a asi je potřeba se nejen ohlédnout, ale především zamyslet se jak dál. Přemýšlení o budoucnosti Nadace LANDEK Ostrava bude podle našeho názoru kromě běžných povinností hlavním úkolem roku předseda správní rady ředitel nadace... předseda dozorčí rady

5 Kalendárium 2011 LEDEN: Dne 1. ledna 2011 se Ing. Kurial zúčastnil koncertu dechové hudby Majovák v Karviné ÚNOR: Dne 1. února 2011 se Ing. Gavlas zúčastnil setkání zástupců Sdružení hornických a hutnických spolků ČR s místopředsedou senátu Přemyslem Sobotkou, které se uskutečnilo v budově senátu v Praze. Dne 3. února 2011 se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Přepiora zúčastnili jednání s vedením Nadace OKD - ředitelem Ing. Suchánkem a zástupkyní ředitele Mgr. Markovou ve věci vzájemného vztahu Nadace Landek Ostrava a Nadace OKD Dne 25. února se Ing. Kimer, Csc zúčastnil v Hotelu Imperial konference Občanský dialog - cesta k dobrovolnictví", kterou uspořádala Asociace nestátních neziskových organizací v ČR. BŘEZEN: Dne 28. března se Ing. Lenart a Ing. Kimer, CSc zúčastnili valné hromady asociace nadací a asociace nadačních fondů při Fóru dárců v Praze. DUBEN: Dne 19. dubna se Ing. Lenart zúčastnil v Porubě akce Den země - Ostrava 2011", kde Nadace Landek Ostrava vystavuje informační panel. Dne 29. dubna se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR v Chomutově. Dne 29. dubna se Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili 122. Celostátního skoku přes kůži v Chomutově. KVĚTEN: Dne 4. května se ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili členské schůze KPHM v kompresorovně Landekparku. Ve dnech 12. až 15. května se Ing. Gavlas zúčastnil 14. Evropského setkání hornických a hutnických spolků v Holandsku. Dne 12. května se Ing. Kimer, CSc zúčastnil besedy pobočky KPHM v Petřvaldě na téma "Nadace Landek Ostrava" Dne 26. května se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v rámci 6. mezinárodního bienále "Industriální stopy" konference "Využívání bývalých areálů - muzea, skanzeny" v Žacléři. ČERVEN: Dne 1. června se Ing. Lenart zúčastil v LANDEKPARKU slavnostního zahájení výstavby "Naučné stezky Landek" Dne 4. června byla Nadace Landek Ostrava na Hornickém konciliu v Rudolfově nominována na cenu "Český permon 2011" v kategorii "Záchrana hornických památek" Dne se uskutečnilo šesté společné zasedání správní a dozorčí rady NL s neziskovými organizacemi při příležitosti svátku sv. Prokopa. Setkání se zúčastnili tito hosté: perkmistr Sdružení hornických a hutnických spolků ČR Ing. Miroslav Šťastný a tajemník sdružení Ing. Pavel David, Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc, vedoucí institutu hornického inženýrství a bezpečnosti HGF, VŠB-TU, Mgr. Rodan Broskevič, předseda Klubu přátel hornického muzea, který rovněž zastupoval Zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, Místopředseda KPHM a předsedové poboček KPHM, Vladislav Sobol, předseda sdružení Sv. Barbora a člen SR Nadace OKD, Ing. Otokar Krajník, CSc, předseda Hornického spolku Prokop, Mgr. Josef Lys, šéfredaktor týdeníku Horník a Prof. Ing. Ivo Černý, CSc předseda Moravskoslezské VTS. ČERVENEC: Dne 7.7. se Ing. Kurial zúčastnil pietního aktu k 50 letům tragédie na Dole Dukla v Havířově. Dne 10. července se Ing. Gavlas a J. Dřevjaný zúčastnil zahájení Mezinárodního sochařského symposia "Plesná 2011".

6 ZÁŘÍ: Dne 1. září se Ing. Počta CSc zúčastnil vernisáže výstavy fotografa Miloše Poláška "Klasická fotografie v digitálním věku" ve výstavní síni Chagall. Dne 2. září se zúčastnili Ing. Kurial a Ing. Tabášek benefičního konceru v Karviné pořádaného o.s. sv. Barbora Dne 3. září se Ing. Kurial zúčastnil Hornických slavností OKD v Karviné. Dne 3. září se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili čtvrtého ročníku Lašských slavností a křtu publikace "Stodesáté výročí Hornického spolku Rozkvět v Sedlištích", na jehož vydání Nadace Landek Ostrava finančně přispěla. Ve dnech 16. až 18. září se zúčastnili Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas 15. setkání hornických měst a obcí ve městě Chodově u Karlových Varů. Na tomto setkání převzali zástupci nadace prestižní cenu "Český permon" udělovanou každoročně Sdružením hornických a hutnických spolků ČR, a to v kategorii "Záchrana hornických památek". Dne 20. září se Ing. Lenart a Ing. Kimer, CSc zúčastnili členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze. ŘÍJEN: Dne 11. října se Ing. Počta, CSc zúčastnil v Knihovně města Ostravy besedy k vydávání kulturních publikací. Dne 18. října se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Kurial, Ing. Vlček, Ing. Gavlas, Ing. Vychopeň a PhDr. Hamza zúčastnili v kompresorovně Landek Parku křtu hornického stavovského kalendáře "Těžní věže 2012" v rámci Bienále "Industriální stopy Křest provedli sponzoři Ing. Bartoš GŘ FITE, a.s. a Ing. Rašík ředitel THK - ČECHPOL, s.r.o. a Ing. Světlík, GŘ Vítkovice, a.s. Dne 19. října se Ing. Lenart zúčastnil besedy Klubu přátel hornického muzea v KD Poklad v Porubě v rámci festivalu Techné Ostrava Dne 20. října se Ing. Lenart zúčastnil v KD Poklad v Porubě v rámci Techné Ostrava 2011 předání ceny Stanislava Vopaska "Ostravská venuše" Prof. Ing. Pavlu Prokopovi, CSc. Dne 26. října se Ing. Lenart, PhDr. Hamza, Ing. Přepiora, J. Dřevjaný, Ing. Tabášek a Ing. Vychopeň zúčastnili v Landek Parku slavnostního otevření nové vylepšené důlní expozice fárání Dolu Anselm. LISTOPAD: Dne 8. listopadu se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili v Landek Parku slavnostního otevření nově zrekonstruované Naučné stezky. Dne 10. listopadu se Ing. Kimer, CSc zúčastnil v Kompresorovně Hornického muzea slavnostního vyhlášení 3. ročníku Cen Nadace OKD. Dne 11. listopadu se Ing. Lenart, Ing Kimer, CSc a Ing. Gavlas zúčastnili v Landek Parku v Harendě u Barborky Valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Dne 15. listopadu se PhDr. Hamza a Ing. Gavlas zúčastnili na Dole Michal Zahájení výstavy "Plynárenská výročí roku 2011" PROSINEC Dne 6. prosince se Ing. Lenart, Ing. Kimer, CSc, Ing. Přepiora a Ing. Gavlas zúčastnili oslav sv. Barborky v komresorovně Hornického muzea v Landek Parku. Dne 10. prosince se Ing. Kurial zúčastnil oslav sv. Barborky ve Stonavě, kterou pořádal Kroužek krojovaných horníků o.s. Dne 15. prosince se Ing. Gavlas zúčastnil členské schůze Asociace nadací a nadačních fondů v Praze. Dne 16. prosince se PhDr. Hamza zúčastnil ve FIDUCIA, o.s. křtu knihy Ostravské interiéry, na jejíž vydání přispěla Nadace Landek Dne 20. prosince se konalo v KD Petřkovice 153. zasedání správní a dozorčí rady, na kterém byli přítomni Ing. Lumír Plac, ředitel hornických expozic "LANDEK PARK" a "HLUBINA", Mgr. Rodan Broskevič, vedoucí odboru a předseda KPHM a Adolf Konečný, emeritní tajemník a pokladník KPHM, kterému byl na zasedání vysloven dík a ocenění za dosavadní činnost ve výboru KPHM a úspěšnou spolupráci s Nadací Landek Ostrava.

7 Správní rada Nadace Ing. Miroslav Lenart předseda správní rady Ing. Josef Kimer, CSc. ředitel Nadace Ing. Pavel Mojžíšek pokladník a správce nadačního jmění Ing. Jaroslav Přepiora tajemník Nadace Jiří Dřevjaný Ing. Čestmír Vlček Ing. Miloslav Laipert Ing. Josef Gavlas Ing. Petr Vychopeň Ing. Jan Počta, CSc. Ing. Radomír Tabášek Ing. Jan Kurial Dozorčí rada Nadace PhDr. Pavel Hamza předseda dozorčí rady Ing. Aleš Stejskal Ing. Karel Šmaus

8 122. CELOSTÁTNÍ SKOK PŘES KŮŽI - POZVÁNKA PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ - CHODOV

9

10

11 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

12 Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v zjednodušeném rozsahu ke dni (v tisících Kč) IČ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Nadace Landek... Prokešovo nám Ostrava

13

14

15 PROJEKT HORNICKÝ ZPRAVODAJ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY VE FIRMĚ JOBO PŘI PŘÍLEŽITOSTI 20. VÝROČÍ VZNIKU FIRMY

16 VYHODNOCENÍ NADAČNÍHO PROGRAMU ROKU Do Nadačního programu roku 2011 bylo ve dvou kolech výběrového řízení zařazeno 28 projektů a jeden projekt vlastní. Realizováno bylo 27 projektů, z toho jeden vlastní projekt. Projekty číslo 336 a 363 byly stornovány přihlašovateli. PROJEKT 336 VYDÁNÍ PUBLIKACE BIBLIOGRAFIE OKRESU OSTRAVA. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, přísp. organizace. PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM. PROJEKT 337 PUBLIKACE DŮL FRANTIŠEK V HORNÍ SUCHÉ A JEHO OSUD. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Kniha obsahuje údaje o dolu František od jeho vzniku až po ukončení těžby, vzpomínky horníků a rovněž údaje o jeho současném využití. PROJEKT 338 PUBLIKACE P. SCHREIBER ZE ŽIVOTA INŽENÝRA V ŠACHTÁCH OKR II. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 07/ ,- Kč N I F Druhý díl vzpomínek Ing. Petra Schreibera, který na základě životních zkušeností popisuje peripetie důlního technika při zajišťování provozu a bezpečnosti na šachtách OKR.

17 PROJEKT 339 ZA HORNICTVÍM HORNOBENEŠOVSKÉHO RUDNÉHO REVÍRU. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč Fundraising Další publikace doplňující pohled na hornictví, tentokrát rudné. Popisuje vývoj dobývání metalických rud na severu Moravy. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od MOb Vítkovice, EXPOL TRADE s.r.o., DALKIA ČR a.s., GREEN GAS DPB a.s. a Dušana Pravňanského. PROJEKT 340 VYDÁNÍ KNIHY OSTRAVSKÉ PŘÍCHODY. REPRONIS s.r.o., vydavatelství Termín realizace: 06/ ,- Kč Fundraising. Publikace zachycuje vzpomínky významných osobností na jejich příchod na Ostravsko a současně historické výpovědi o postupném rozvoji Ostravy. Pro financování projektu použila nadace nadačních darů od firem LAMEGA s.r.o., EKOSTAV MORAVIA a.s., MOb Poruba, Ing. Přemysla Pospěcha a prostředky ze smlouvy o spolupráci se zdravotní pojišťovnou RBP. PROJEKT 341 KONCERTNÍ AKTIVITY DECHOVÉHO ORCHESTRU MÁJOVÁK V ROCE Dech.orchestr MÁJOVÁK, KARVINÁ,CZ, občanské sdružení. Termín realizace: 06/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu, částečně z výnosů z NIF. Projekt řešil podporu dvou koncertů, pořádaných dechovým orchestrem Májovák v rámci programu koncertních aktivit orchestru v roce Pro financování projektů použila nadace prostředky získané z nadačních darů MOb Petřkovice, MTA Ostrava s.r.o., AUTO HELLER s.r.o. a prostředky ze smlouvy o spolupráci s Renomia a.s.

18 PROJEKT 343 a HORNICKÝ KALENDÁŘ 2012 A JEHO KŘEST. MIROSLAV LENART, JAN KURIAL, KAREL RAŠÍK, PAVEL BARTOŠ, JOSEF KIMER, JAN SVĚTLÍK. PROJEKT PUBLIKACE POČÁTKY HORNICTVÍ V OSTRAVĚ

19 PROJEKT 342 DRUHÉ VYDÁNÍ PUBLIKACE KOBLOV A HRAD LANDEK Z POHLEDU STALETÍ. Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, občanské sdružení. Termín realizace: 03/ ,- Kč Fundraising Kniha je kronikou obce Koblov, zachycující historii této obce a vrchu Landeku na soutoku řek Ostravice a Odry. Projekt byl podpořen příspěvky HAE PROJEKT s.r.o., MARKAGRO s.r.o., Města Orlová a prostředky ze smlouvy o spolupráci s RBP zdravot. pojišťovnou. PROJEKT 343 VYDÁNÍ STAVOVSKÉHO KALENÁŘE TĚŽNÍ VĚŽE Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu, částečně z výnosů z N I F Další ročník vydání hornického kalendáře s perokresbami Ing. Stanislava Vopaska. Projekt byl podpořen grantem Statutárního města Ostravy a nadačními dary FITE a.s. a THK-ČECHPOL s.r.o. a financován prostředky získanými nadací z výnosů z NIF. Křest tohoto kalendáře byl řešen dalším projektem. PROJEKT 344 HORNICKÝ VIDEOZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termíny realizace: 09/ ,- Kč NIF Další ročník vydání DVD, které zachycuje společensko-kulturního dění Klubu přátel Hornického muzea a hornických neziskových organizací v roce 2011.

20 PROJEKT 345 HORNICKÝ ZPRAVODAJ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Projekt řešil finanční podporu pro vydávání čtvrtletníku Klubu přátel, který zachycuje dění v hornické obci v průběhu roku. Součástí Zpravodaje jsou i vzpomínky horníků na historické události a data. PROJEKT 346 KLADENSKÝ HORNICKÝ KALENDÁŘ. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace. Termín realizace: 09/ ,- Kč N I F Vydání závěsného kalendáře s motivy objektů dolů Kladenského revíru. Podpora kultury mimo region MS kraje. PROJEKT 347 BOHUMÍN V HORNICKÉM KRAJI... K 3 Bohumín, příspěvková organizace. Termín realizace: 11/2011 DĚTI ,- Kč Fundraising Uspořádání soutěží žáků s tématikou historie Bohumína a jeho průmyslového dědictví včetně historie hornictví. Pro financování projektu použila nadace prostředky získané z nadačních darů od GEMEC- UNION, a.s., Garáže Ostrava, a.s., KORAS Restaurant, s.r.o. a Ing. Oty Špačka.

21 PROJEKT 348 MEZINÁRODNÍ SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM PLESNÁ SILVIE, občanské sdružení pro podporu umění. Termín realizace: 11/2011 Náklad projektu: ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z výnosů z NIF. Mezinárodní sochařské sympozium bylo uspořádáno za účasti 12ti sochařů z Evropy. Byly vytvořeny sochy ze dřeva a z mramoru, které byly použity pro zvelebení veřejných prostor. Projekt byl financován z nadačních darů DALKIA ČR, a.s., ENEZA, s.r.o., G-CONSULT, s.r.o., Obce Lužice, AWT, a.s., RT-TORAX, s.r.o. a smlouvy o spolupráci se SmVaK, a.s. a dále z prostředků získaných nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 349 PUBLIKACE OSTRAVSKÉ INTERIÉRY. Občanské sdružení FIDUCIA Termín realizace: 12/ ,- Kč N I F Publikace zachycuje popis a pohled do architektonicky, kulturně a společensky významných budov Ostravy. PROJEKT 350 KŘEST HORNICKÉHO KALENDÁŘE NADACE LANDEK OSTRAVA, vlastní projekt nadace. Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Křest hornického kalendáře proběhl v listopadu jako součást 6. Bienále Industriální stopy v kompresorovně v areálu Landek Parku. Projekt byl financován z nadačního daru Vítkovice, a.s.

22 SPONZOŘI ROKU 2011 MĚSTA: OSTRAVA OPAVA PETŘVALD ORLOVÁ BOHUMÍN OBCE: ŠILHEŘOVICE LUŽICE MĚSTSKÉ OBVODY OSTRAVY: PETŘKOVICE VÍTKOVICE SLEZSKÁ OSTRAVA PORUBA TŘEBOVICE OKD, a.s.: ZÁSOBOVÁNÍ IT DPB BANKY A POJIŠŤOVNY: R E N O M I A RBP POJIŠŤOVNA NADACE: FYZICKÉ OSOBY: ING. OTA ŠPAČEK ING. PŘEMYSL POSPĚCH JIŘÍ DŘEVJANÝ DUŠAN PRAVŇANSKÝ JAROSLAV FOLDYNA IVO MIKULICA

23 PODNIKY A PODNIKATELÉ: R Projekt s.r.o. Ostrava 1, Vítkovická 22 SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:

24 PROJEKT 351 VÝSTAVA A ZŘÍZENÍ EXPOZICE O HISTORII PLYNÁRENSTVÍ NA OSTRAVSKU. Klub plynárenské historie, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z výnosů z NIF. Občanské sdružení ve spolupráci s Ostravskou univerzitou otevřelo v prostorách NKP Důl Michal výstavu o historii plynárenství na Ostravsku. Projekt byl financován z nadačních darů RWE-SM plynárenská a.s., ALPEX, Sp. z o.o., ŠROT GEBESHUBER, s.r.o., a z prostředků dle smluv o spolupráci s RENOMIA a.s., OSTRAVSKÁ TĚŽEBNÍ a.s. a UNIGEO, a.s. Další financování bylo z prostředků získaných nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 352 KRONIKA POČÁTKŮ HORNICTVÍ NA OSTRAVSKU. Ing. Jaroslav KLÁT, fyzická osoba. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydáním knihy bylo završeno tříleté úsilí historiků o zachycení počátků dobývání uhlí na Ostravsku. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD. PROJEKT 353 OPRAVA STŘECHY HARENDY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. Vítkovice Holding, a.s. Termín realizace: 11/ ,- Kč Fundraising Projekt řešil financování opravy střechy objektu Harendy, která je prohlášena kulturní památkou, a která je využívána pro společensko-kulturní akce na Landek Parku. Projekt byl financován z příspěvku NADACE OKD.

25 PROJEKT 354 TECHNÉ OSTRAVA DK POKLAD, s.r.o. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Mezinárodní festival filmů a televizních pořadů k záchraně technických památek podporuje nadace již od roku Součástí festivalu je udělování cen Ostravská venuše, kterou získal vítěz festivalu. Druhou sošku Ostravské venuše získal za celoživotní dílo Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. Projekt byl financován z nadačních darů OVaK a.s., Města Petřvald, OKD - HBZS a.s. a POLCARBO s.r.o. PROJEKT 355 PUBLIKACE 110. VÝROČÍ HORNICKÉHO SPOLKU ROZKVĚT. Hornický spolek ROZKVĚT, občanské sdružení. Termín realizace: 09/ ,- Kč N I F Nadace podpořila vydání publikace, která při příležitosti jubilea 110. výročí vzniku hornického spolku ROZKVĚT popisuje jeho bohatý společensko kulturní život. PROJEKT 356 PUBLIKACE VE ZNAMENÍ ORLICE. Vydavatelství Javor Morava, s.r.o. Termín realizace: 12/ ,- Kč Fundraising Vydání knihy, která obsahuje prezentační články o významných osobnostech regionu Moravskoslezského kraje. Projekt byl financován z nadačních darů Obce ŠILHEŘOVICE, JAROSLAVA FOLDYNY, Komanditní společnosti ORIO, JIŘÍHO VAŇKA, OZO OSTRAVA, s.r.o. a AGH VLT, a.s.

26 PROJEKT SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ CHODOV. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 10/ ,- Kč Smíšené částečně z fundraisingu a částečně z NIF Projekt řešil zajištění účasti hornických neziskových organizací Ostravska na 15. setkání hornických měst a obcí v Chodově. Součástí tohoto setkání bylo i udělování cen Český Permon Pro financování projektu byly použity prostředky z nadačních darů Statutárního města Opavy a OZO Ostrava s.r.o. a dále prostředky získané nadací z výnosů z NIF. PROJEKT 358 PUBLIKACE 50 LET TRAGEDIE NA DOLE DUKLA V HAVÍŘOVĚ. Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 08/ ,- Kč N I F Vydaná kniha ve formátu B 5 popisuje okolnosti jedné z největších důlních katastrof v historii Ostravsko-karvinského revíru a je vzpomínkou na tehdy zahynulé horníky. PROJEKT 359 ARCHIVACE AUDIO-VIDEO DOKUMENTŮ KLUBU PŘÁTEL HORNICKÉHO MUZEA. Ladislav BARDOŇ, fyzická osoba. Termín realizace: 08/2011 J I N É 6 625,- Kč Fundraising Projekt řešil zpracování dokumentace a fotografií Klubu přátel Hornického muzea na externí disk a přispěl tak k záchraně hornických dokumentů. Financování projektu bylo zajištěno z nadačních darů MONTANEX, a.s., Města BOHUMÍN a Obce LUDGEŘOVICE.

27 JOSEF KIMER PŘEBÍRÁ CENU ČESKÝ PERMON 2011 PROJEKT VÝROČÍ HORNICKÉHO SPOLKU ROZKVĚT V SEDLIŠTÍCH

28 PROJEKT 360 KAHAN CUP Č R S R BK SNAKES OSTRAVA Termín realizace: 10/2011 D Ě T I ,- Kč Fundraising Nadace již tradičně podpořila basketbalový turnaj mládeže. Turnaj se koná za účastí družstev z ČR a SR a jeho součástí je návštěva Hornického muzea, nyní Landek Parku. Projekt byl financován z nadačních darů Obce MARKVARTOVICE, OKD HBZS, a.s., JOBO, s.r.o., KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a z prostředků dle smlouvy o spolupráci s RENOMIA, a.s. PROJEKT 361 OPRAVA BUDOVY KOMPORESOROVNY. ZÁCHRANA KULTURNÍ PAMÁTKY. Vítkovice Holding, a.s. Termín realizace: 10/ ,- Kč Fundraising Objekt kompresorovny, prohlášený kulturní památkou, slouží jako sál pro pořádání společensko-kulturních akcí. Kompresorovna vyžaduje pravidelné opravy. Pro financování projektu použila nadace příspěvek NADACE OKD. PROJEKT 362 PUBLIKACE 20 LET ČINNOSTI FIRMY ALPEX, s.r.o. V OKR. Ing. František KURIAL, fyzická osoba. PROJEKT BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ STORNOVÁN PŘIHLAŠOVATELEM.

29 PROJEKT 363 PUBLIKACE ROZSVĚCENÍ HVĚZD. Aleš Rett, fyzická osoba. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Vydaná publikace zachycuje život a dílo Jaroslava Misky, dělnického ředitele OKD a významné postavy ve vývoji hornictví OKR. V knize jsou zveřejněny dosud nepublikované materiály a fotografie. PROJEKT 364 VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ ČR Klub přátel Hornického muzea v Ostravě, občanské sdružení. Termín realizace: 11/ ,- Kč N I F Projekt řešil financování uspořádání valné hromady Sdružení hornických a hutnických spolků v Ostravě. Programem byla řešena úprava stanov, volba řídících orgánů Sdružení a další rozvoj spolupráce hornických a hutnických neziskových organizací. OSTRAVA, ÚNOR 2012

30 NADAČNÍ PROGRAM ROKU REKAPITULACE.

31 REKAPITULACE ZÍSKANÝCH PROSTŘEDKŮ DLE DÁRCŮ * věcný dar

32 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE PŘÍJEMCŮ * věcný dar

33 REKAPITULACE NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ PODLE OBLASTÍ PODPORY * věcný dar

34 LAUREÁTI CENY ČESKÝ PERMON 2012 V CHODOVĚ. JAN SVĚTLÍK, JOSEF KIMER, SVĚTLANA HRABÁNKOVÁ, ROMAN MAKARIUS, PETR ZULEGER SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ HORNICKÝCH A HUTNICKÝCH SPOLKŮ S 1. MÍSTOPŘEDSEDOU SENÁTU PŘEMYSLEM SOBOTKOU

35

36

37

38

39

40

41

42

43 SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ HORNICKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ OSLAVA HORNICKÉHO SVÁTKU SV. BARBORY - FOTO ČLENŮ KLUBU

44 PROJEKT ODHALENÍ SOCHY sv. PROKOPA NA LANDEKPARKU - HORNICKÉM MUZEU CENA ČESKÝ PERMON 2012 Vytiskla: Tiskárna Pavel Všolek PROPIS - Ostrava

10.2 HORNICKÉ SPOLEČNOSTI, SPOLKY A TRADICE

10.2 HORNICKÉ SPOLEČNOSTI, SPOLKY A TRADICE hornická ročenka 2014 10. hornické muzejnictví a tradice 10.2 HORNICKÉ SPOLEČNOSTI, SPOLKY A TRADICE HORNICKÁ MATICE SLEZSKO-MORAVSKO-ČESKÁ Hornická matice SMČ Lochkov 144 154 00 Praha 5 IČ: 68405367 Představitelé

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 12 2005 Potřebujeme Českou televizi? Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Město ze seznamu UNESCO Deset let České inspirace Dvě výročí hvězdárny Kouzlo

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

výroční zpráva 2009 nadace české architektury

výroční zpráva 2009 nadace české architektury 1 výroční zpráva 2009 nadace české architektury Posláním Nadace české architektury je prezentace české architektury jako nedílné součásti současného umění. Pomocí grantů, které nadace každoročně uděluje,

Více

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s

Poděkování. Mgr. Romana Hrabáková ředitelka Domu národnostních menšin, o.p.s Obsah Poděkování...2 1. Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s.,...3 2. Základní údaje o organizaci...4 3. Orgány společnosti a organizační struktura...5 4. Vznik Domu národnostních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského ROČNÍK 14 / BŘEZEN 2015 INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU www.kr-ustecky.cz www.u-tv.cz Ústecký kraj ZEMĚ ZNOUZROZENÁ STANISLAA ŠTÝSE LOGO HER II. ZIMNÍ OLYMPIÁDY, str. 4 Podrobně o výstavě kterou

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

www.nadaceokd.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

www.nadaceokd.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.nadaceokd.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Nadace OKD - Výroční zpráva 2011 Čtvrtý rok Nadace OKD 1 299 projektů neziskových organizací a obcí usilovalo o podporu. 298 nejlepších a nejpotřebnějších projektů

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

pro seniory Výroční zpráva 2010 1

pro seniory Výroční zpráva 2010 1 pro seniory Výroční zpráva 2010 1 Obsah Slovo předsedkyně správní rady 33 Historie našich programů 4 Kalendář 2010 6 Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji! 9 Linka seniorů 13 Centrum Elpida 17 Vital

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Sedmý rok Nadace OKD 576 140 12 513 478

Sedmý rok Nadace OKD 576 140 12 513 478 Výroční zpráva 2014 Sedmý rok Nadace OKD 576 projektů usilovalo o podporu. 140 nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadace podpořila. 12 513 478 korun rozdělila nadace mezi žadatele, kteří uspěli Následující

Více

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

12/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 12/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 12/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

Šestý rok Nadace OKD 1 304 220 29 367 092

Šestý rok Nadace OKD 1 304 220 29 367 092 Výroční zpráva 2013 Šestý rok Nadace OKD 1 304 projektů usilovalo o podporu. 220 nejlepších a nejpotřebnějších projektů nadace podpořila. 29 367 092 korun rozdělila nadace mezi žadatele, kteří uspěli.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 NAdAce děti-kultura-sport VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace děti-kultura-sport 2 ÚVOD Kdo jsme... 3 Organizační struktura... 4 Úvodní slovo...6 Poslání... 7 Základní cíle nadace... 8 Událost roku... 9 Celkový přehled za rok... 11 Grantová

Více

NWR má zájemce o OKK Koksovny, kupec Dolu Paskov se zatím nenašel

NWR má zájemce o OKK Koksovny, kupec Dolu Paskov se zatím nenašel 4 Revírní bratrská pokladna je zdravá Nejstabilnější zdravotní pojišťovna v současné době, říká ředitel Káňa 7 Odtud přišla VŠB V Příbrami má hornictví největší skanzen v zemi HORNÍK AŽ V SRPNU OSTRAVA

Více

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27

OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9. E. nif 27 OBSAH a. Poslání a cíle nadace 5 b. Vznik a historie nadace 7 C. zpráva o činnosti nadace v roce 2007 9 D. granty 15 E. nif 27 F. Spolupráce s veřejností 31 G. Struktura nadace 33 H. Finanční zpráva nadace

Více

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu:

O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, zahájení sjezdu: O čem se také hovořilo na IV.sjezdu SH ČMS. Tento výtah byl vytvořen zkrácením stenografického zápisu z jednání sjezdu, který byl zveřejněn na www.dh.cz - http://www.dh.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=950:stenografickyzaznam&catid=4:sjezd-sdrueni-hasi-ech-moravy-a-slezska&itemid=130

Více

O ČINNOSTI 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Sídlo sdružení, kontakty... 4 Symboly sdružení... 4 Organizační struktura... 4 Curriculum vitae... 5 Základní cíle sdružení... 7 Formy činnosti

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více