ANKETA SPOLEČENSKÉ ODPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANKETA SPOLEČENSKÉ ODPO"

Transkript

1 4/ NAŠE DUBEN 2013 KVĚTEN 2013 Bulletin společenské odpovědnosti O D P O V Ě D N O S T Naše Anketa není jen pouhým průzkumem názorů skupiny respondentů... ANKETA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI = vzájemné sdílení životního prostoru Z hlavní ceny pro hlasující ve 3. ročníku Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR za rok 2012, kterého se zúčastnilo 353 organizací, se může těšit pan Roman Česlár z Ostravy!

2 Naše odpovědnost MYŠLENKU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI S NÁMI MŮŽETE SDÍLET TAKÉ NA FACEBOOKU Staňte se našimi přáteli, budujme společně komunitu příznivců tradičních lidských hodnot!

3 4/5 NAŠE O D P O V Ě D N O S T VYHODNOCENÍ 3. ROČNÍKU ANKETY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ČR A SR ZA ROK 2012 strana 4-7 ÚVODNÍK SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NAŠICH PARTNERŮ ALGOTECH SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NENÍ V TÉTO SPOLEČNOSTI POUHOU FRÁZÍ strana 8-9 VE VÍRU BAREV A EMOCÍ VÝSTAVA KATARÍNY JANČOVÉ strana 8-9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NAŠICH PARTNERŮ TESTCAR s.r.o. strana 10 VÝSLEDKY 3. ROČNÍKU ANKETY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ČR A SR ZA ROK 2012 strana VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČENSKÁ OBJEDNÁVKA A VZDĚLÁVÁNÍ strana 19 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NAŠICH PARTNERŮ AUTO-DIENST s.r.o. strana 20 NAVŠTÍVILI JSME... MALUJÍCÍ ARCHITEKTI 2013 V GALERII FORMDESIGN V KOZMICÍCH strana 21 HEZKY ČESKY S PŘEMYSLEM KOVÁŘEM, MAJITELEM HOTELU RUDOLF V HAVÍŘOVĚ strana PROČ PUBLIC RELATIONS OČ JDE? strana S ODPOVĚDNOSTÍ KE SVÉMU ZDRAVÍ strana 25 STUDENTSKÝ KOUTEK KLÁRY FILIPOVÉ strana 26 ZÁBAVNÉ OKÉNKO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ strana 27 ALGOTECH SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NENÍ V TÉTO SPOLEČNOSTI POUHOU FRÁZÍ čtěte na straně 8 a 9 Vážení čtenáři, konečně po dlouhé zimě přišlo jaro, i když poněkud opožděně. Pro pracovníky Institutu společenské odpovědnosti, o.p.s. to bylo období hektické, protože došlo ke změnám termínu a způsobu vyhlašování Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR za rok 2012 a místo plesu s Janáčkovou filharmonií Ostrava byl pořádán 26. března Nadační velikonoční koncert. Zdálo by se, že jedna akce nahradila druhou, ale zdání klame. Vzhledem k rozsahu příprav jsme fakticky připravili akce dvě a pouze jednu realizovali. Museli jsme přehodnotit i naše další plány a záměry a jak jste si všimli, bulletin Naše odpovědnost začal vycházet ve dvojčíslech. Věřím, že to nic neubere na množství a kvalitě poskytovaných informací a budete s naším časopisem spokojeni. Další novinkou je vyhlášení 4. ročníku Ankety společenské odpovědnosti, do kterého se můžete již nyní přihlásit, nebo nominovat organizace, kterým není stav naší společnosti lhostejný. V minulém vydání bulletinu jsme Vás informovali o termínu elektronického hlasování ve 4. ročníku Ankety společenské odpovědnosti, které začíná již a potrvá do Vyhodnocení 4. ročníku Ankety společenské odpovědnosti se uskuteční v měsíci listopadu Touto změnou reagujeme na doporučení, aby každý ročník proběhl v příslušném roce. Osobně bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci, za Váš zájem o naši práci a náš časopis a přeji Vám krásné, pohodové a úspěšné dny. Dáša Hánová ředitelka Institutu společenské odpovědnosti, o.p.s. Vydává Institut společenské odpovědnosti, o.p.s. Nádražní 545/166, Ostava-Přívoz tel.: , ředitelka Ing. Dáša Hánová , sazba + grafika - Mgr. Klára Hálová Evidenční číslo MK ČR E19462 Náklad ks Neoznačené fotografie pochází z archivu Institutu společenské odpovědnosti Cena 48,- Kč

4 VYHODNOCENÍ 3. ROČNÍKU ANKETY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ČR A SR 6. GALAVEČER SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI NADAČNÍ VELIKONOČNÍ KONCERT Navzdory mrazivému počasí venku, vládla v Domě kultury města Ostravy v podvečer , ryze hřejivá atmosféra. Snad tomu tak bylo díky obrovskému zapojení samotné veřejnosti, která 3. ročník Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR, poprvé pojatý mezinárodně, podpořila historicky nejvyšší aktivní účastí. Svým zájmem překonala hranici platných hlasů a udělila tak společenské odpovědnosti status věci veřejné. Možná díky skutečnosti, že se v jarně vyzdobeném sálu sešlo tolik osobností aktivně podporujících dobrý záměr v duchu tradičních hodnot kvalitního společného života firem občanů. Bezesporu k této atmosféře významně přispěla Janáčkova filharmonie Ostrava v čele s dirigentem Janem Kučerou a vzácnými hosty, Evou Dřízgovou a Lucianem Mastrem. Celý slavnostní večer se tak pod osvědčenou moderátorskou taktovkou Aleše Juchelky a Katrin Hánové nesl v příjemných tónech lidské sounáležitosti a upřímné radosti oceněných. Těch oproti předchozím ročníkům výrazně přibylo, neboť se Anketa společenské odpovědnosti ČR a SR, pořádaná Institutem společenské odpovědnosti, o.p.s., vzhledem k velkému zájmu přihlášených, rozrostla ve svém 3. ročníku o další kategorie. Kromě již zavedených tří podnikatelských sektorů dle počtu zaměstnanců, bylo možno přihlásit se a hlasovat také v kategoriích: obce, města, městské části a kraje, vzdělávací zařízení, zdravotnická zařízení, neziskové organizace a Anketa společenské odpovědnosti Slovenské republiky. TOHO VYUŽILO CELKEM 353 FIREM, OBCÍ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ VNÍMAJÍ VÝZNAM KONCEPTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI A DŮLEŽITOST NÁZORU VEŘEJNOSTI, VYCHÁZEJÍCÍ Z PRAKTICKÉHO KONTAKTU OBČANA S JEDNOTLIVÝMI INSTITUCEMI. Aleš Juchelka a Ing. Lenka Šmidáková

5 Jak vnímáte získané ocenění, mimo jiné ve vztahu k obrovské konkurenci, jaká v letošním ročníku, díky vysokému počtu přihlášených firem, byla? Naše společnost si ocenění velice váží, je to pro nás prestižní záležitost. Do soutěže Anketa společenské odpovědnosti 2012 jsme se přihlásili poprvé a třetí místo je pro nás příjemným překvapením. Konkurence je velká a získání ocenění je pro nás námětem k tomu, abychom se dále zdokonalovali. Soutěž je pro nás výzvou a proto jsme se rozhodli přihlásit naši společnost i do letošního ročníku a rádi bychom obhájili umístění na předních příčkách. ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. Ing. Luděk Macháček, ekonomický ředitel Ocenění: Ing. Ján Špaňo a Ing. Karel Belda OZO Ostrava s.r.o. Ing. Karel Belda, ředitel a jednatel Jsme rádi, že se nám podařilo obhájit umístění na stupních vítězů. A při větším zapojení firem to těší dvojnásob. Znamená to, že naši společnost a naši práci vnímají občané dlouhodobě jako společensky odpovědnou. Naše společnost se zúčastnila všech třech dosavadních ročníků Ankety společenské odpovědnosti. V každém ročníku jsme se umístili v anketě na předních místech. Velice si těchto výsledků vážím, vnímám je pozitivně i s ohledem na skutečnost, že v tomto posledním ročníku se ankety zúčastnil trojnásobný počet firem a organizací v porovnání s ročníkem předchozím. Současně také mohu říci, že každý odevzdaný hlas v Anketě společenské odpovědnosti ve prospěch naší společnosti vnímáme jako potvrzení správnosti našeho dosavadního přístupu k zásadám společenské odpovědnosti a je to pro nás také závazek do budoucna. Alpiq Generation (CZ) s. r. o. Ing. Milan Prajzler, MBA, generální ředitel Získaného ocenění si velice vážíme. Podařilo se nám díky němu zvýšit povědomí o aktivitách Alpiq Generation (CZ) s.r.o. v oblasti CSR. Zároveň se nám potvrdilo, že naše rozhodnutí začlenit společenskou odpovědnost do firemní strategie, bylo správné, a že je veřejností pozitivně vnímáno. Naše společnost klade velký důraz na společenskou odpovědnost a ceníme si toho, že nás za to veřejnost ocenila. Rád bych tedy touto cestou také poděkoval všem, kteří nám dali své hlasy. Ocenění: Lumír Wolter, Mgr. Darina Daňková a Mgr. Anna Stojaspalová LR Health & Beauty Systems, s.r.o. Mgr. Anna Stojaspalová, PR Manager Svým zákazníkům i LR-partnerům v terénu se snažíme poskytovat stabilní zázemí a kvalitní služby. Ocenění Společensky odpovědné firmy je pro nás zpětnou vazbou, že naši práci vnímají a hodnotí pozitivně. Letošní výrazná konkurence pro nás byla novou výzvou, a tak nás velmi těší, že jsme v ní obstáli a obhájili umístění v první trojici. Ocenění: Miroslav Konečný a Jan Becher Sportovní a rekreační služby města Ostravy, s.r.o. Ing. Jaroslav Kovář, jednatel a ředitel SMS finanční poradenství, a.s. Zbyhněv Kawulok, ředitel a člen představenstva Ocenění, které jsme získali, vnímáme nejen jako vizitku, jakou v očích veřejnosti má naše společnost, ale také jako obraz veřejného mínění o finančním poradenství jako takovém. S boomem, který finanční poradenství v poslední dekádě zažilo, vzniklo mnoho firem i jednotlivců, kteří svou

6 činností tento obor často spíše poškozovali. Podnikat v oboru, jehož význam veřejnost často nedoceňuje, není jednoduché. Získané ocenění nás však utvrdilo v přesvědčení, že když své práci rozumíte, děláte ji dobře a poctivě, lidé to nakonec ocení, za což jsme samozřejmě velmi rádi. Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. Mgr. Darina Daňková, jednatelka a ředitelka O to větší radost samozřejmě máme. Moc nás všechny v Akordu potěšilo, že nás lidé mají rádi, že nás vnímají jako dobrou firmu a to natolik výrazně, že věnovali trochu svého času a poslali nám svůj hlas. Ocenění pro nás také znamená závazek do budoucna. Uvědomujeme si, že odpovědnost je dlouhodobá záležitost. Ocenění: Ing. Lea Prchalová a Ing. Renáta Nešporková, PhD., MBA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Mgr. Jan Vavřík, ředitel Získané ocenění vnímáme velmi pozitivně, protože je dokladem toho, že naše práce je vnímána pozitivně. Jsme za toto umístění velmi rádi. Je dokladem toho, že vesnické školy mají daleko větší smysl a opodstatnění, než velkokapacitní mamutí městské školy, které se často nedokáží dětem natolik intenzivně věnovat, jak tomu je u nás. Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, děkanka Ocenění: Bc. Dalibor Malík, RNDr. Věra Palkovská a Ing. Zdeněk Osmanczyk Statutární město Havířov Ing. Zdeněk Osmanczyk, primátor Vnímáme to samozřejmě velmi pozitivně a vážíme si ocenění o to více, že se jedná o společenskou odpovědnost města vůči jeho obyvatelům, vůči lidem, kteří v něm žijí, pracují, vychovávají děti, starají se o své rodiny. Jsme velmi potěšeni, že jsme jediným statutárním městem, které od svých obyvatel dané ocenění formou hlasování získalo. Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava Poruba Ing. Lumír Palyza, starosta Těší nás, že občané ocenili naše aktivity a svými hlasy nás vynesli na druhé místo ankety. Ceny za společenskou odpovědnost si nesmírně vážíme. Představuje pro nás nejen povzbuzení do další práce, ale i závazek k rozvíjení služeb v oblasti péče o občany. Vzdělávání, a to ve všech typech škol, je podobně jako v podnikání především službou, a jsme rádi, že naše Fakulta managementu a ekonomiky (FaME) je v tomto směru vnímána veřejností pozitivně. Z ocenění máme velkou radost a děkujeme všem, kteří nám dali hlas. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Ing. Lea Prchalová, ředitelka Ocenění mne velmi potěšilo především proto, že šlo o hlasování veřejnosti. Věřím, že se jedná o výsledek našeho působení při poskytování vzdělávacích a kulturních služeb, při němž se vždy snažíme o maximální vstřícnost k uživatelům. Hlasující snad také ocenili naše úsilí o přípravu informačního zázemí k odpovědnosti v environmentální oblasti. Město Třinec RNDr. Věra Palkovská, starostka V první řadě bych chtěla upřímně poděkovat všem, kteří pro naše město hlasovali. Vyhlášení výsledků ankety pro mě bylo veliké překvapení a obrovsky nás potěšilo. Velice si vážíme toho, že se lidé do ankety zapojili a hlasovali pro naše město. Je to pro nás důkazem, že i přes všechny složité situace má naše práce smysl. Ocenění: Mgr. Petr Fabián, Ing. Lubomír Káňa a Ing. Roman Čechák

7 Dětské centrum Čtyřlístek, p.o. Mgr. Petr Fabián, ředitel Takovéto veřejné ocenění vždy potěší, zároveň je to zpětná vazba pro všechny pracovníky, že se o jejich kvalitní práci a dobrém přístupu k našim klientům ví. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Ing. Lubomír Káňa, ředitel Získané ocenění je pro nás velkou ctí a zároveň závazkem pro další období. Jejich míra pochopitelně narůstá úměrně šíři konkurence zúčastněných subjektů. Za velmi důležitou v této souvislosti považujeme vyplývající informaci, jak je námi zvolený přístup ke společenské odpovědnosti firmy hodnocen veřejností. Velmi nás těší, že právě tato odezva je vysoce povzbuzující. Ocenění: Mgr. Anna Stojaspalová a doc. Ing. Miloš Čambál CSc. LR Health & Beauty Systems, s.r.o. Mgr. Anna Stojaspalová, PR Manager Velmi nás těší, že jsme v letošní výrazné konkurenci obstáli a nejen obhájili umístění v první trojici v rámci Ankety ČR, ale rozšířili ocenění i na Slovensko, kde se rovněž snažíme poskytovat zákazníkům i LR-partnerům stabilní zázemí a kvalitní služby a ceníme si skutečnosti, že i zde jsou naše aktivity vnímány pozitivně. Ocenění: Ing. Radek Baran, Mgr. Jan Žemla a Ing. Iris Heclová Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace Ing. Iris Heclová, provozně-ekonomický náměstek Jsme nesmírně rádi, že jsme získali takovéto ocenění, zvláště v této době, která není kultuře příliš nakloněna. Právě proto si toho velmi si toho vážíme a chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří nám poslali hlas. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, STU Bratislava, za kolektiv ÚPMK Peter Sakál, Gabriela Hrdinová a Miloš Čambál Boli sme veľmi prekvapení a zároveň to bolo pre nás i zadosťučinenie, pretože sa tejto problematike venujeme intenzívne na Slovensku už veľmi dlho, od jej počiatkov prostredníctvom grantov, píšeme na túto tému popularizačné, odborné i vedecké články, besedujeme s odbornou verejnosťou i laikmi, zúčastňujeme sa na medzinárodných vedeckých konferenciách po celom svete. Želáme Vám i celému InSO veľa úspechov v ďalšej práci! Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace Ing. Radek Baran, ředitel Bylo to pro nás v tak velké konkurenci obrovským překvapením. O to více si ceníme získaného ocenění a také toho, že pro náš domov v anketě hlasovalo tolik lidí. Je to pro nás výborná zpětná vazba, že co děláme a jak to děláme, má smysl. Foto: Svatopluk Šulc Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace Mgr. Jan Žemla, ředitel Ocenění nemohu vnímat jinak, než velice pozitivně. Uspět v takové konkurenci je samozřejmě úspěch. Je to však také důkazem toho, že Janáčkova filharmonie Ostrava má své pevné místo nejen v Ostravě a Moravskoslezském regionu, ale i v rámci celé České republiky. Toto ocenění je také motivací pro naši další práci a zároveň závazkem, který vůči společnosti máme a kterému chceme i v budoucnu dostát. ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna Oceněný: Ing. Lubomír Káňa

8 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST NENÍ V TÉTO SPOLEČNOSTI POUHOU FRÁZÍ Oblast podnikání společnosti Algotech může pro nezasvěcené představovat ztělesnění kultovního Matrixu. Firma je součásti nadnárodní korporace Algotech, úspěšně působí v oblasti cloud computingu, kontaktních center, podnikových informačních systémů, unifikované komunikace, přenosu videa a datových služeb. Je preferovaným dodavatelem a partnerem mnoha společností ze všech odvětví trhu, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Společnost je také certifikovaných partnerem globálních IT gigantů AVAYA a ORACLE. Pracují zde lidé, kteří rozumí nejen IT technologiím, ale také základním potřebám člověka, jakými jsou sounáležitost a pomoc potřebným. PODNIKAT ODPOVĚDNĚ V ALGOTECH MISSION POSSIBLE Nadační fond Algo byl společností Algotech založen v dubnu 2012 s cílem pomáhat skutečně potřebným, bez ambicí konkurovat velkým nadacím, ale zato s poctivou snahou pomoci bezbranným, nemocným a opuštěným. Soustřeďuje se na pomoc dětem, které jsou znevýhodněny svým zdravotním stavem nebo handicapem, dále na materiální, sociální a kulturní podporu dětem a jejich rodičům či osobám o tyto děti pečující, které nemají finanční prostředky na základní potřeby, zdra- votní pomůcky a léky nebo se ocitli v jiné nouzi. Další cílovou skupinou jsou senioři potřebující materiální či sociální pomoc. LIDÉ NAŠTĚSTÍ NEJSOU LHOSTEJNÍ I když se v praxi setkáváme často s lidskými příběhy, které ze zřejmých důvodů nemohou končit úplným happyendem, víme, že každá pomoc se počítá. A další věc, kterou při této práci vidíme, je, že stmeluje lidi ochotné pomoci. Jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří nejsou lhostejní a aktivně se do činnosti Nadačního fondu Algo zapojují - darovali například oblečení, hračky a nakoupili potřebné věci dětem z Dětského domova v Pyšelích a Dětského centra Strančice, MŠ, Společnost Algotech může být vzorem ostatním podnikatelským subjektům na současném trhu. Dokázala skloubit principy businessu s promítnutím sociálních a ekologických zájmů do činností vedoucích k zisku. Tím prokázala, že podnikat lze nejen úspěšně, ale také odpovědně, a že je to nejen možné, ale především žádoucí. Na poli společenské odpovědnosti proto není Algotech žádným nováčkem a rozhodně nepatří mezi společnosti, které o této kategorii pouze hovoří. Naopak, své aktivity ve všech třech pilířích CSR každým rokem prohlubuje a rozšiřuje. Právě pilíř sociální v loňském roce velmi významně posílil. Algotech se nejen stal hlavním partnerem projektu společenské odpovědnosti Institutu společenské odpovědnosti, o.p.s., ale také založil vlastní Nadační fond Algo. VE VÍRU BAREV A EMOCÍ se snadno mohli ocitnout všichni ti, jenž ve dnech navštívili výstavu Kataríny Jančové s názvem BARVY v Galerii MLEJN v Ostravě. V předvečer zahájení výstavy uspořádal Institut společenské odpovědnosti, o.p.s. a jeho partneři vernisáž k této prezentaci netradičního malířského umění ženy, známé nejen jiskřivou grafickou tvorbou, ale také autorstvím řady knih o numerologii.

9 ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Praze 5 a pro Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Praha (děti z dysfunkčních rodin, rodin alkoholiků, narkomanů, recidivistů). K naší radosti se zapojují také partnerské firmy a dokonce i úplně cizí lidé, což nás nabíjí a motivuje k dalším podobným aktivitám. Jako krásný příklad lidské sounáležitosti lze uvést jednu z právě probíhajících aktivit, kterou Nadační fond Algo podporuje, a to sbírku plastových víček pro Kristýnku, která potřebuje finanční prostředky na speciální léčebnou kúru v lázních, aby se naučila chodit. Tato sbírka jde napříč republikou a je opravdu radostí sledovat, že lidé nejsou lhostejní a umí pomoci potřebným. I VY MŮŽETE POMOCI Aktivity Nadačního fondu Algo jsou založeny na individuálním přístupu a za každou pomocí stojí vždy zcela konkrétní příběh. Na můžete všechny tyto příběhy najít a pokud byste i Vy chtěli jakýmkoliv způsobem pomoci, najdete zde také potřebné kontaktní údaje. Cíleně pomáháme tam, kde je třeba, s klienty fondu jsme vždy v osobním kontaktu a všichni lidé pracují pro fond zcela zadarmo, takže veškeré prostředky jdou skutečně potřebným. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří činnosti našeho Nadačního fondu Algo podporují, a tím pomáhají potřebným. Ing. Martina Koutníková Marketing Manager Posláním firmy ALGOTECH je trvale a s maximální péčí, kvalitou a spolehlivostí postavenou na integrovaných řešeních s využitím vlastních a partnerských produktů a týmu opravdových profesionálů poskytovat služby s nejvyšší přidanou hodnotou svým zákazníkům a partnerům ze všech oborů bez ohledu na jejich velikost a realizovat tak pro ně stále nové přínosy využíváním potenciálu nejmodernějších telekomunikačních a informačních technologií. Foto: ALGOTECH, s.r.o. Pozvaní partneři a zájemci o umění Kataríny Jančové se mohli hned při příchodu nechat příjemně naladit melodiemi v podání žesťového kvintetu Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Přivítání hostů a úvodního slova se ujala paní Radmila Teplárková z Institutu společenské odpovědnosti, o.p.s., s paní Katarínou po boku. Jak na sebe již autorka výstavy prozradila v rozhovoru uveřejněném v předchozím čísle bulletinu, je malířkou takříkajíc od dětství. Je také zastánkyní akčního stylu života a miluje změny. Jsme rádi, že se po slovenském Martině, Olomouci, Táboře, Praze a Kopřivnici rozhodla na čas zakotvit také u nás v Ostravě a my díky tomu můžeme bezprostředně obdivovat její tvorbu. Prezentovaná díla přímočaře korespondovala jak s názvem výstavy, tak nepřehlédnutelnou živočišností a vitalitou té, která jim štětcem vdechla duši, obdivuhodné Kataríny Jančové. Plátna, stylově se blížící expresionismu, srší barvami a pozitivní energií. Většina z nich bez falešných zábran, přirozeně, skládá hold kráse lidského těla. Chmury u některých zájemců o díla vyvolala jen nekonvenční velikost jednotlivých obrazů, vyžadujících nadstandardní dostatek prostoru. Hosté výstavy měli v rámci vernisáže možnost nasytit nejen duše nekonvenčním uměním, ale také se občerstvit díky připravenému rautu. Pořádání kulturních a charitativních akcí, spadajících do oblasti společenské odpovědnosti organizací a občanů, k aktivitám Institutu společenské odpovědnosti neodmyslitelně patří, obdobně jako realizace projektů institutu a jeho partnerů. Velmi nás těší, že jsme se mohli na pořádání vernisáže paní Kataríny Jančové aktivně podílet a sdílet spolu s návštěvníky výjimečnou atmosféru vernisáže. Vážíme si rozhodnutí paní Kataríny podpořit Nadaci společenské odpovědnosti spoluprací na kalendáři, který bude, pokud to smíme prozradit, ve formě zodiakálních znamení. V jakých barvách možná jednou ztělesní na plátně Společenskou odpovědnost, zůstává i pro nás zatím zahaleno rouškou tajemství Ing. Radmila Teplárková a Katarína Jančová Žesťový kvintet Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

10 S P O L E Č E N S K Á O D P OV Ě D N O S T N A Š I C H PA RTNERŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST BY MĚLA BÝT PŘIROZENOU SOUČÁSTÍ PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Auto bez technické kontroly může být jako neřízená střela. Dopravní psycholog PhDr. Alois Hudeček v jednom z minulých čísel napsal, že společenská zodpovědnost je jedním ze základních pilířů bezpečnosti silničního provozu. Je dobré, že si tento fakt uvědomuje i stále více dopravců, kteří i v dnešní složité době nehledí jen na to, aby kontrolou na STK jen s odřenýma ušima prolezli, ale snaží se mít své automobily v naprostém pořádku, protože ty se pak stávají jejich konkurenční výhodou. To, že jsou automobily v bezvadném stavu mnohem šetrnější k přírodě i lidem je pak nezpochybnitelné. A k tomu se snažíme co největší mírou přispět v naší práci i my ve společnosti TESTCAR s.r.o. Jsme sice jen jedním ze střípků mozaiky, ale střípkem, bez kterého by celek nemohl správně fungovat. V současnosti jsme provozovatelem největší sítě stanic technické kontroly (STK) na území České republiky. Společnost TESTCAR s.r.o. vznikla roku 1995 a vlastní činnost, spojená s prováděním technických prohlídek, byla zahájena v roce Zaměřujeme se na provádění technických prohlídek vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, tedy nákladních automobilů, autobusů, traktorů a jejich přípojných vozidel. Nabídku svých služeb doplňujeme tzv. technickými kontrolami, tj. individuálními dovozy, stavbami a přestavbami vozidel a také technickými prohlídkami vozidel přepravujících nebezpečný náklad (dle dohody ADR). Zájemci o naše služby si mohou vybrat ze sedmi stanic technické kontroly, které provozujeme v Ostravě, Sviadnově u Frýdku-Místku, Kopřivnici, Valašském Meziříčí, Přerově, Šumperku a Kladně. Ročně provedou kontrolní technici na našich STK více než technických prohlídek a kontrol všeho druhu. UVĚDOMUJEME SI, ŽE JE TŘEBA DĚLAT NĚCO NAVÍC V současnosti jsou naše STK certifikovány Českou společností pro jakost certifikátem kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2001. V rámci certifikace se prokázalo, že kontroly na našich stanicích probíhají kvalitně a v souladu se všemi platnými předpisy. Nicméně být pouze v souladu s předpisy je v současnosti pro některé firmy, včetně té naší, jednoduše málo. Uvědomujeme si, že je třeba dělat něco navíc. Proto, když jsme byli osloveni Institutem společenské odpovědnosti, zda bychom se nechtěli stát partnery této organizace, neváhali jsme a připojili jsme se. Vzhledem k tomu, že ze svého soukromého života znám dobře podstatu dobrovolnictví, dobře si uvědomuji, že je správné nejen brát, ale na druhou stranu také, podle svých možností, i pomáhat. V oblasti lidských zdrojů TESTCAR s.r.o. udržujeme vysokou kvalifikaci svých kontrolních techniků účastí na řadě seminářů a kurzů. Vnímáme to jako nezbytné pro poskytovaní kvalitních služeb. Naši technici musí být schopni fundovaně zodpovědět veškeré dotazy ze strany zákazníků, kteří představují nejdůležitější prvek v podnikání naší společnosti. Tím, že zvyšujeme a rozšiřujeme odbornost techniků, můžeme rozšiřovat i naše služby, takže se potvrzuje to, že investice do vzdělávání se firmě jednoznačně vrátí. NAŠE SPOLUPRÁCE S INSTITUTEM SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Institut reprezentuje stejné hodnoty, jaké se snažíme prosazovat v naší každodenní praxi, jsme proto velmi rádi, že můžeme pomoci plnit jeho cíle a pevně věřím, že se mezi námi vytvořilo dlouholeté pouto. Společenská odpovědnost není o tom, že teď jsme se rozhodli a okamžitě jsme se stali odpovědní, ale je to dlouhodobý proces, který se snažíme ve své činnosti naplňovat. Jsme přesvědčeni, že nám k dosažení našich cílů nejenom v této oblasti součinnost s Institutem pomůže. Proto bych spolupráci s Institutem dosud nezapojeným firmám bez zaváhání doporučil. Ing. Pavel Rubeš jednatel Historie STK Počátek provádění technických prohlídek motorových vozidel je na našem území spjat se snahou bývalého režimu evidovat počet a stav veškerých užitkových vozidel na území tehdejšího Československa s tím, že tato vozidla budou využita pro případný válečný konflikt. Prohlídky byly prováděny pracovníky armády a dopravních inspektorátů v areálech tehdejšího ČSAD. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století vznikla potřeba sledovat technický stav nejen užitkových, ale i osobních vozidel, zejména s důrazem na bezpečnost silničního provozu tak, aby vozidlům, která nebudou splňovat požadavky stanovené zákonem, byla odepřena možnost používání pozemních komunikací. Výsledkem této snahy byl dokument Prozatímní zásady pro činnost stanic technických kontrol. Tento prozatímní dokument vydržel v platnosti až do roku 1995, kdy vzešel v platnost zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, který uložil majitelům a uživatelům vozidel povinnost provádět periodické prohlídky jejich technického stavu a dal vzniknout systému stanic technických kontrol a technických prohlídek tak, jak jej známe i dnes. Foto: TESTCAR s.r.o.

11 Anketa ABSOLUTNÍ VÍTĚZ Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců Vzdělávací zařízení Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců Zdravotnická zařízení Podnikatelský sektor do 50 zaměstnanců Neziskové organizace TŘINEC Obce, města, městské části, kraje Anketa společenské odpovědnosti SR

12 Anketa Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců 1. EUROVIA CS, a.s 2. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. 3. OZO Ostrava s.r.o. 4. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 5. Československá obchodní banka, a. s. 6. ČEDOK a.s. 7. Dopravní podnik Ostrava a.s. 8. Poštovní spořitelna / Era 9. Česká spořitelna, a.s. 10. CANIS Safety, a. s. ABB s.r.o. AGC Flat Glass Czech a.s. AHOLD Czech Republic, a.s. CETELEM ČR, a.s. Citibank Europe plc, organizační složka Česká pojišťovna, a.s. Dalkia Česká republika, a.s. Dřevozpracující družstvo Generali Pojišťovna a.s. GTS Czech s.r.o. HAMÉ s.r.o. Iveco Czech Republic, a.s. KANZELSBERGER a.s. Komerční banka, a. s. PENAM, a.s. PLEAS a.s. Plzeňský Prazdroj, a.s. Provident Financial s.r.o. SAPELI, a. s. SEMAG spol. s r.o. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Skanska a.s. STEELTEC CZ, s.r.o. Trenkwalder a.s. T-Systems Czech Republic a.s. UPC Česká republika, s.r.o Vodafone Czech Republic, a. s. Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců 1. LIBREX, spol. s r.o. 2. ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. 3. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 4. Rodinný pivovar BERNARD a.s. 5. Alpiq Energy SE 6. ČSAD Ostrava a.s. 7. Diamonds International Corporation - D.I.C. a.s. 8. Letiště Ostrava, a.s. 9. Libor Václavík - LIBROS 10. DEC-PLAST, spol. s r.o. ALGOTECH, s.r.o. BATZ CZECH, s.r.o. ČECHYMEN a.s. DAV, a.s. FitCraft Production a.s. FORM, spol. s r.o. ha-vel internet s. r. o. HOBES, spol. s r. o. IMPROMAT CZ spol. s r.o. Kateřinská Hotel, s.r.o. - Mercure Ostrava Center Hotel Komas, spol. s r. o. KOVONA a.s. LONDA spol. s r. o. - Rádio Impuls MATEICIUC a.s. MEDIA MARKETING SERVICES a.s. -Hitrádio Orion ORCO Hotel Ostrava, a. s. - Hotel IMPERIAL Pivovar Litovel a.s. PRINTO, spol. s r.o. Pro Bank Security a.s. ROSSIGNOL GALVANIK CZ, s.r.o. VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. Podnikatelský sektor do 50 zaměstnanců 1. Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. 2. SMS finanční poradenství, a.s. 3. LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o. 4. Zdeňka Horníková - FARMA ZDEŇKA 5. AXATEM company s.r.o. 6. Dům kultury města Ostravy, a.s. 7. Centrum andragogiky, s.r.o. 8. Agentura STUDENT s.r.o. 9. Nikey s.r.o. 10. ČSAD REALITY Ostrava a.s. ABC Pojištění s.r.o. ACRONA s.r.o. ADIV s.r.o. AHA TRADING s.r.o. Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o. American House Styles s. r. o. Amoené s.r.o. APESTA, s.r.o. ASA expert a.s. AUTO - DIENST s.r.o. Bazar Šedová Bc. Marek Pastrňák Bc. Vladimír Flegel Beskydský hotel RELAX a.s. BITTISK s.r.o. Bratea s.r.o. BRITRADE Pro s.r.o. CarTec Group, s.r.o. COMERTEX OSTRAVA spol. s r.o. Copytechnik servis KT s.r.o. Court of Industry, s.r.o. ČECH - ENGINEERING, a.s. Dagmar Kosztolányiová - KOBERCE OSTRAVA Danuše Zábranská DataLife, s.r.o. David Paťorek Deal hodinářství, s.r.o. DINASYS, s.r.o. Drobná provozovna LŠV, s.r.o. DTO CZ, s.r.o. DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o. ECM System Solutions s.r.o. Eleanes s.r.o. - Radio Valašsko ESAVA s.r.o. FABEX MEDIA s.r.o. FARM FRITES CZ s. r. o. FOREST HOTELS, spol. s r.o. FREZKOM GROUP s.r.o. Greener Primus, s.r.o. Hansley Family Club HM PARTNERS s. r. o. IGEA s.r.o. Industry EU, s. r. o. Ing. Aleš Mazgaj-ALEMA H.O.O.P Ing. Jiří Pavelka - Projekty staveb Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. Ing. Vratislav Kozák Jan Wybraniec - Orlovská Koliba JARVAK, s.r.o. Jiří Hrůza Dřevoprodej Jiří Tumakov s.r.o. JOB-centrum Ostrava, s.r.o. Josef Kropáč - Cyklo Kropáč LABUŽNÍK - FAST FOOD s.r.o. Lajnveber s.r.o LEVANTER s.r.o. Lowellpro s. r. o. Luděk Jičínský ARTFORUM M.C.TRITON, spol. s r.o. M.I.S.S. - CZ, s.r.o. Mands International, s. r. o. Marcela Pěchová - Skvělé hadříky a doplňky MAROKO Interiér s.r.o. Martin Vaněk Truhlářství a sklenářství HRANOL Martin Wlazlo - MW MAYER CZ, spol. s r.o. Medial agency s.r.o. / Rádio Petrov Miloš Stříž MULTIP Moravia s.r.o. Multised, spol. s r. o. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. Obrábění s.r.o. OCCAM PR s.r.o. OVA!!!CLOUD.net a.s. Ovanet a.s. PAJK s.r.o. PANIMA spol. s r.o. Pavla Filáková - Paulastyle PERFORMIA, spol. s r.o Petr Hofrichter, autodoprava Petr Tešnar - Autodoprava Poptávka EU, s.r.o Praktik Papír s.r.o. Radomír Novák Radovan Kubánek - Stavby, rekonstrukce, úpravy RAYNET s.r.o. RENHAS, s.r.o. RESPECT OSTRAVA, s.r.o. Restaurace Septim ROMAN BRUSS, s. r. o. ROSA-in ROYAL SEAL, s.r.o. Rožnovský jezdecký areál s.r. o. Salerm Cosmetica Profesional CZ, s.r.o. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Sharon Style s.r.o. SKOVAJSOVÁ s.r.o. Slůně-svět jazyků, s.r.o. SODAT, s.r.o. Společenský dům v Ostravě - Bartovicích Staccato s.r.o. Staroveské Centrum Vína s.r.o. Studio 9 s.r.o. Studio OM art s.r.o. Studio Perfect TANDEM Group, spol. s r.o. TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o. Tendromat.cz s.r.o. TESTCAR s.r.o. Tiskárna Schenk s.r.o. VAE a.s. VAM LT s.r.o. - HOTEL PROSPER Vlastimil Polcr - TROPIC VOKD Svařované sítě, a.s. VPV Hotelová s.r.o. VPV Trading Ostrava a.s. VRK plus s.r.o. Webdevel s.r.o. WOOD PARTNER s.r.o. Obce, města, městské části, kraje 1. Město Třinec 2. Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba 3. Magistrát města Havířova 4. Městský úřad Studénka 5. Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih 6. Olomoucký kraj 7. Zlínský kraj 8. Jihomoravský kraj 9. Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky 10. Město Frenštát pod Radhoštěm Jihočeský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Město Bílovec Město Bruntál Město Hradec nad Moravicí Město Klimkovice Město Krnov

13 Městský úřad Fulnek Obec Bruzovice Obec Nové Sedlice Obec Olbramice Obec Široká Niva Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole Statutární město Ostrava - městský obvod Lhotka Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava - Michálkovice Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava Proskovice Statutární město Ostrava - městský obvod Petřkovice Statutární město Ostrava - městský obvod Plesná Statutární město Ostrava - městský obvod Slezská Ostrava Úřad MČ Praha 22 Vzdělávací zařízení 1. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace 2. Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 3. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál 4. Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 5. Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 6. Vysoká škola podnikání, a.s. 7. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace 8. Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace 9. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 10. Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Bankovní institut vysoká škola, a.s. Gymnázium Krnov Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín INSTITUT bazální stimulace s. r. o. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Městská knihovna Rychvald Městský dům kultury Karviná MŠ a ZŠ Slezské diakonie, Krnov Střední škola a Základní škola, Havířov- Šumbark, příspěvková organizace Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Základní škola a Mateřská škola Albrechtice Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř.dr.e.beneše 456 okres Karviná, p. o. Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr.frýdek-místek, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek,p. o. Základní škola a Mateřská škola Karlovice Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, p. o. Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p. o. Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, p. o. Základní škola a Mateřská škola Písek, p.o. Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná Základní škola a Mateřská škola Stonava Základní škola a Mateřská škola Třemešná Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, p. o. Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Ostrava- Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Základní škola Bruntál, Školní 2 Základní škola Břidličná, okres Bruntál Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Základní škola Havířov - Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, p. o. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Základní škola Havířov-Podlesí K.Světlé 1/1372 okres Karviná Základní škola Havířov-Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace Základní škola Karviná-Mizerov Majakovského 2219 Základní škola logopedická s.r.o. Základní škola Npor.Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, p. o. Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, p. o. Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, p.o. Základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15,p. o. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, p. o. Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace Základní škola, Mendelova Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, p. o. Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1,p. o. Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice, okres Frýdek- Místek, příspěvková organizace ZŠ a MŠ Františka Palackého Hodslavice ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice Selská 14, p. o. ZŠ Hlučín Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace ZŠ při zdravotnickém zařízení a MŠ při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace Zdravotnická zařízení 1. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 2. Dětské centrum čtyřlístek, p.o. 3. RESCUE OSTRAVA, o. s. 4. Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 5. Nemocnice Podlesí a.s. 6. MEPHACENTRUM, a.s. 7. Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace 8. Léčebné lázně Bohdaneč a.s. 9. GYNET AH spol. s r.o. 10. GYNORD plus, s.r.o. Neziskové organizace 1. Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace 2. Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 3. Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace 4. Domov Korýtko, příspěvková organizace 5. Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 6. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, příspěvková organizace 7. TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 8. Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 9. Bílý nosorožec, o.p.s. 10. Český rozhlas Agentura SLUNCE, o. p. s. AIESEC Česká republika Ázerbájdžánské a kaspické kulturní fórum Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Ostrava ČSOP Salamandr Domov důchodců Bystřany Kapka 97, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel Klub stolního tenisu Zlín Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o. p. s. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Národní centrum bezpečnějšího internetu Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí RABA Motosport ROTARACT CLUB OSTRAVA CITY Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Sportovní klub Cyklo Kropáč Hodonín o.s. Sportovní klub vozíčkářů Praha Anketa společenské odpovědnosti SR 1. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, Materiálovotechnologická fakulta Trnava, STU Bratislava 2. LR Health & Beauty Systems, s.r.o 3. Balneologické múzeum 4. ENTERPRISE, spol. s r. o. 5. Fond sociálneho rozvoja 6. Bakiko Consulting, s. r. o. 7. FINOX s. r. o. 8. Obec Bátovce 9. Obec Pečenice 10. UzemnePlany.sk Hauerland spol. s r.o. Ján Mesík - MEEN Organizace do 10. místa jsou seřazeny podle počtu platných hlasů, od 11. místa je seznam seřazen abecedně.

14 Počet hlasů v jednotlivých ročnících Ankety společenské odpovědnosti 1. ročník 2. ročník 3. ročník 3. ročník Ankety společenské odpovědnosti Počet hlasů podle jednotlivých kategorií (v %) 14,45% ,08% 10,78% ,59% 10,96% Co vypověděla Anketa 2012? NEJvětší počet hlasů, celkem 7683, byl směřován do kategorie Podnikatelský sektor do 50 zaměstnanců. Dokazuje to, že společenská odpovědnost firem není jen záležitostí strategie velkých korporací. Ty získali až pomyslnou druhou pozici z hlediska zaslaných hlasů, celkem 7056 bylo zasláno Podnikatelskému sektoru nad 250 zaměstnanců. Kategorií, která získala třetí nevyšší počet hlasů, přesně 5796, byl Veřejný sektor vzdělávací zařízení. Prozatím nejnižší počet hlasů, 2037, zaznamenal nováček ankety, mezinárodní účastník Slovensko. Vzhledem k obrovské radosti představitelů SR, kteří v této kategorie získali ocenění a aktivitám Institutu společenské odpovědnosti na Slovensku, lze již nyní počítat se vzrůstající účastí v dalších ročnících. 11,10% 10,90% Podnikatelský sektor nad 250 zamestnanců Podnikatelský sektor do 250 zamestnanců Podnikatelský sektor do 50 zamestnanců Veřejná správa - obce, města, mestské části a kraje 19,15% Veřejný sektor zdravotnická zařízení Veřejný sektor vzdělávací zařízení Neziskové organizace Slovenská republika ABSOLUTNÍ VÍTĚZ tohoto ročníku vyšel z veřejného sektoru zdravotnická zařízení, ve které získal hned 1413 hlasů, tj. 31,72% z 4455 do této kategorie zaslaných! Všem těm, kteří si svým chováním získali důvěru občanů, ještě jednou gratulujeme! Velké díky všem uvedeným organizacím i dárcům, kteří nechtěli být jmenováni, a věnovali ceny pro losování v rámci Vyhlášení Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR za rok Poděkování patří také přítomným hostům, kteří zakoupením losů podpořili Nadaci společenské odpovědnosti finanční částkou Kč. AHA TRADING s.r.o. AHOLD Czech Republic, a.s. Aleš Mazgaj - ALEMA H.O.O.P Beskydský hotel RELAX a.s. BITTISK s.r.o. Centrum andragogiky, s.r.o. ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. Dagmar Kosztolányiová Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace Dopravní podnik Ostrava a.s. Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. Dům kultury města Ostravy, a.s. FACTOR International s.r.o. - MONI Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně FitCraft Production a.s. Hamé s.r.o. HM PARTNERS s.r.o. Ing. Vladimír Chaloupecký-CH/S, s.r.o. Iveta Műllerová - Studio Five Jana Schlossarková Jiří Hrůza - DŘEVOOSTRAVA Jiří Tumakov s.r.o. KANZELSBERGER a.s. Kateřinská Hotel s.r.o - Mercure Ostrava Center Hotel KOMA - Industry s.r.o. Komerční banka, a.s. Lenka Elfmarková - Točená keramika Libor Václavík - LIBROS LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS, s.r.o Ludmila Řeháčková Mercedes-Benz Česká republika - CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. Město Studénka Městská knihovna Rychvald Mgr. Anna Hajná Miloš Stříž MULTIP Moravia s.r.o. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. Národní centrum bezpečnějšího internetu OVA!!!CLOUD.net a.s. OVANET a.s. OZO Ostrava s.r.o. P L E A S a.s. PAJK, spol. s r.o. Peter Sulovec Petr Tešnar - Autodoprava PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. Pivovar Litovel a.s. Poštovní spořitelna/era Pro Bank Security a.s. RAYNET s.r.o. Rožnovský jezdecký areál s.r.o. SEMAG spol. s r.o. SKOVAJSOVÁ s.r.o. SMS finanční poradenství, a.s. VOKD Svařované sítě, a.s. YOGI sport s.r.o. Zdeňka Horníková - Farma Zdeňka NADACE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI DĚKUJE!

15 Kromě jedinečných zážitků ze slavnostního večera se hosté, kterým přálo při losování štěstí, mohli těšit z celkem 175 cen! 2. CENA Dárkový poukaz na 30 minutový let se společností Queen Air s.r.o., předala jménem jejího dárce, společnosti Pro Bank Security a.s., Bohumila Smejkalová. 3. CENA Poukaz na týdenní zapůjčení osobního automobilu Mercedes- Benz Viano věnovala společnost Mercedes-Benz CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., dealer Mercedes- Benz v MSK, předání se ujal jménem této společnosti Dalibor Tiahan. 1. CENA Dárce nejzářivější hlavní ceny si nepřál být jmenován, šťastný výherce tak měl potěšení převzít PRAVÝ DIAMANT z rukou krásné moderátorky Katrin Hánové. 4. CENA Poukaz na víkendové zapůjčení osobního automobilu Mercedes Benz třídy A, byl věnován společností Mercedes-Benz Česká republika a do rukou vítěze jej předal Tomáš Janů, zástupce firmy Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. 5. CENA Dárkový poukaz pro 2 osoby na Wellness víkend, věnovaný Beskydským hotelem RELAX a.s., předal šťastnému výherci Ing. Luděk Macháček.

16 OCEŇUJEME AKTIVNÍ PŘÍSTUP ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V RÁMCI 3. ROČNÍKU ANKETY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ČR A SR. 100 cen určených 100 vylosovaným z platných hlasů již zná své majitele! Prvním z nich se stal nadšený vítěz hlavní ceny, pan Roman Česlár z Ostravy. Poukaz na Zájezd pro 2 osoby do Madridu v ceně Kč si z rukou usměvavé paní ředitelky regionu Severní Morava Čedok a.s., Ing. Lenky Šmidákové, převzal v pátek přímo na ostravské pobočce Čedoku. A srdečně blahopřát přišli také ředitel realizace společnosti ALGOTECH, s.r.o. pan Josef Pavlis, PhDr. Jarmila Kožušníková za společnost Pro Bank Security a.s. a představitelé Institutu společenské odpovědnosti, Ing. Dáša Hánová a Ing. Stanislav Purger. ODPOVĚDĚLI NÁM PŘÍMO NA MÍSTĚ A co Madrid - navštívíte jej díky partnerovi Institutu společenské odpovědnosti, firmě ČEDOK, poprvé? To je záludná otázka, ale ano, navštívím Madrid poprvé. Jsem opravdu rád, protože Madrid patří k místům, které bych rád, spolu s manželkou, viděl. Pokud to není tajemstvím - komu jste dal v 3.ročníku Ankety společenské odpovědnosti svůj hlas a proč? Hlasoval jsem právě pro ostravský Dům kultury AKORD. Přímo v budově jsem vyplnil tištěný dotazník. Proč? Protože tam chodím rád. Co pro Vás konkrétně představuje společenská odpovědnost občanů? Představuje pro mne to, co bohužel kolem sebe nevidím. Mám pocit, že lidé většinou nehledí na druhé, jsou sebestřední, honí se za penězi, za pocitem moci, či něčím podobným. Ale samozřejmě vidím cestu, jak z toho bludného kruhu ven, začít sám u sebe, protože to je jediná možná varianta, jinak se změny k lepšímu dosáhnout nedá. A pokračovat v rodině, výchovou další generace. ROMAN ČESLÁR Josef Pavlis, ředitel realizace, ALGOTECH, s.r.o. a výherce Roman Česlár Gratulujeme k Vaší skvělé výhře! Zapojil jste se do Ankety poprvé nebo jste aktivně hlasoval již v předchozích ročnících? Do ankety jsem se letos zapojil poprvé a to díky návštěvě Domu kultury AKORD v Ostravě, tedy jednoho z účastníků Ankety. Ing. LENKA ŠMIDÁKOVÁ ředitelka regionu Severní Morava Čedok a.s. Přes platných hlasů udělilo letos Anketě SO status věci veřejné. Čekala jste takový aktivní zájem veřejnosti vyjádřit se k chování institucí, se kterými sdílí životní prostor? Je to velmi zajímavé zjištění, protože, alespoň pro mě, to znamená, že lidem není lhostejné v jakém prostředí a v jaké společnosti, žijí.

17 JOSEF PAVLIS ředitel realizace, ALGOTECH, s.r.o. Jak vnímáte výrazně vzrůstající zájem veřejnosti vyjádřit se k chování institucí, se kterými sdílí životní prostor? Stále větší zájem firem o oblast společenské odpovědnosti napovídá o důležitosti této problematicky a jejím nezbytném začlenění do obchodní strategie firem ve snaze udržet trvalou konkurenceschopnost na trhu i loajalitu zaměstnanců. Pokud jsme součástí nějaké společnosti nebo společenství, musíme vnímat svou odpovědnost za dění uvnitř i vztahy s okolím. Když chcete dělat v dnešní době byznys, tak nutně musíte tyto věci ctít i cítit. To platí podle mého názoru v soukromém i profesním životě. Ing. Lenka Šmidáková předává hlavní cenu výherci Romanovi Česlárovi Proč posíláte vítěze právě do Madridu? Byl to momentální nápad, nebylo to s nějakým cíleným úmyslem, ale myslím si, že konkrétně Madrid patří k nádherným historickým městům Evropy, které mají člověku co říci. Kam byste za odměnu chtěla jet Vy? Já klidně do Madridu, protože ve Španělsku jsem sice již byla, navštívila jsem severní i jižní Španělsko, Asturii, Andalusii, ale Madrid, tam mám ještě absenci, takže jednou bych určitě ráda poznala i toto město. Španělsko je opravdu krásná země, je to velká země plná kontrastů, například oblast Asturie je naprosto jiná i z hlediska mentality obyvatel. Mé zkušenosti se Španěly jsou veskrze pozitivní. Jsou to příjemní lidé, velice vstřícní a myslím si, že pokud vám nemohou pomoci, tak rozhodně neuškodí. Vaše firma již zapojila koncept společenské odpovědnosti do své strategie - myslíte, že také jako občan máte možnost v této oblasti něco udělat? Popravdě považuji občanskou odpovědnost za tak samozřejmou, že mi přijde téměř zbytečné o tom mluvit. Základní principy slušnosti jsme, alespoň naše starší generace, získávali výchovou již od dětství. Právě působení rodiny podle mne rozhoduje. To, co vložíme do vínku svým dětem je základem pro jejich vztah ke společnosti, ve které žijí. Občas je mi smutno z vědomí, že to, co bylo pro mou generaci z hlediska slušnosti normální, dnes téměř neexistuje Negativní vliv přisuzuji mimo jiné českému pojetí demokracie, kdy si každý dělá, co uzná za vhodné, jen s ohledem na vlastní osobní prospěch. Vy osobně jste již Madrid navštívil? Madrid jsem doposud neměl potěšení nenavštívit, ale velmi mě upoutala také oblast Katalánska, kde jsem před lety byl a rád bych se tam ještě někdy podíval. Barcelona je známá nejenom fotbalem, ale navíc je to kouzelné místo, na které mám hezké vzpomínky, takže bych se tam rád vrátil. Samozřejmě, pokud se podaří, najde se čas, určitě rád navštívím také Madrid. Které místo v ČR je Vaší srdeční záležitostí a proč? Srdeční záležitostí pro mne je Rakovnicko-Křivoklátsko. Důvod je jasný, je to můj rodný kraj a proto se tam vždy rád vracím. Jinak v rámci byznysu jezdívám po celé České republice, i sem do Ostravy jezdívám pracovně velmi často. A když nad tím přemýšlím, mohu také Ostravu označit za srdeční záležitost. Právě zde jsem se totiž seznámil se svou ženou, ačkoli ani ona není odtud. Podniková strategie společnosti Algotech, která je navíc hlavním partnerem Institutu společenské odpovědnosti, je dlouhodobě příkladná. Co nám však prozradíte o své osobní občanské strategii v souvislosti se společenskou odpovědností? Společenská odpovědnost má široký záběr a mým osobním krédem je být vždy otevřený a empatický ke svému okolí. Jsem vystudovaný pedagog a zároveň jsem rodič, takže moje osobní strategie odpovídá tomu, jak ty skutečnosti, které vychází z mé výchovy a vzdělání, cítím. To dobré, co jsem dostal od předešlých generací, chci předávat dál a považuji za normální, aby mé děti byli odpovědné, vnímali své okolí, sociální vztahy ve všech oblastech, k přírodě se chovali s respektem. Když jsem já jako dítě na vesnici, kde jsem vyrůstal, nepozdravil, tak jsem si mohl být jistý, že to ví do druhého dne půlka vsi, včetně mého táty a já budu mít velký průšvih. Tahle reflexe okolí je dnes bohužel vzácná. Dnes se snažím pomáhat potřebným, a jak jsem již řekl, vychovávat v souladu s tradicemi a odpovědně své děti. Josef Pavlis, Stanislav Purger a Roman Česlár Ukončení slavnostního aktu - předání hlavní ceny spokojenému výherci a srdečné gratulace hostů, však nebylo oproti očekávání pomyslnou závěrečnou tečkou pátečního setkání. Naopak, mezi přítomnými se rozproudila veskrze příjemná diskuze, jejímž nosným tématem se staly jednotlivé aspekty činností společnosti Algotech. Výherce, pan Roman Česlár, prokázal totiž nejen zájem o problematiku společenské odpovědnosti a štěstí ve hře, ale také výbornou orientaci v oblasti cloudových služeb, na které se společnost Algotech specializuje. Josef Pavlis, technický ředitel této společnosti, proto na místě pozval pana Česlára k osobní návštěvě Centra sdílených služeb společnosti Algotech v Libčicích nad Vltavou, s příslibem zodpovězení všech kladených otázek přímo v centru dění. My u toho samozřejmě nebudeme chybět a v jednom z dalších vydání tohoto Bulletinu přineseme získanou reportáž.

18 DALŠÍCH 99 ŠŤASTNÝCH VÝHERCŮ BYLO VYBRÁNO Z OSUDÍ S HLASUJÍCÍMI ZA PŘÍTOMNOSTI ČLENŮ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY INSTITUTU SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI, O.P.S., V PONDĚLÍ LUKÁŠ DOSTÁL Studénka PAVLA ERDELYIOVÁ Ostrava ALENA PATÁKOVÁ Velká Bíteš VLADIMÍRA SEMENSKÁ Duchcov PETR ROHAN Ostrava JAN SKIPALA Ostrava RENÉ BURIAN Studénka JAN DEHNER Ostrava MIROSLAV ROJÍČEK Ostrava PETR DAŇKO Praha VERONIKA KOTALOVÁ Ostrava PAVEL IGLO Ostrava PETR KLOUD Havířov SUZANA LÉBLOVÁ MAVRLJA Praha 22 MARKÉTA MICHALČÍKOVÁ Ostrava IRENA NIKODÝMOVÁ Praha IVANA RŮŽIČKOVÁ Ostrava-Koblov ONDŘEJ SVOBODNÍK Brno DANA KUREČKOVÁ Malenovice MILUŠE HOLUŠOVÁ Hlučín JANA MILANOVOVÁ Ostrava-Zábřeh PAVEL DEHNER Ostrava ING. DOMINIKA DOBIÁŠOVÁ Ostrava AURELIE GILLOVÁ Karviná EVA BUCHAROVÁ Hostinné PETR DANĚK Havířov MIROSLAVA VITOUCHOVÁ Moravské Knínice ŠTĚPÁNKA ŠPONTÁKOVÁ KRÁTKÁ Praha IVANA TMEJOVÁ Hustopeče nad Bečvou PAVLÍNA CIMBÁLOVÁ Praha VLASTIMIL HON Opava ZUZANA BEČKOVÁ Velká Dobrá JIŘÍ BASTA Havířov MARIE HAUPTVOGELOVA Praha IVETA FOLCOVÁ Trutnov PETRA MÜCKOVÁ Příbor LUKÁŠ ČERNÝ Praha 8 MARKÉTA BIRASOVÁ Brodek u Prostějova MARIE KOCIÁNOVÁ Bílá Lhota ZIKMUND GORNÝ Třinec LUKÁŠ MICHAL Ostrava ANNA MALOŇKOVÁ Studénka TOMÁŠ NOSEK Těškovice JAN NEDVÍDEK Ostrava JARMILA HLISNIKOVSKA Ostrava ROMANA DOSKOČILOVÁ Praha NIKOLA KOUTNÁ Prostějov DAVID JANKOVSKÝ Praha 9 HALINA BAJGEROVÁ Karviná MONIKA KORMANCOVÁ Krásno nad Kysucou MARKÉTA MAREŠOVÁ Praha 4 NATAŠA NOVOTNÁ Hradec Králové ONDŘEJ ŽÁK Ostrava EVA IĽANOVSKÁ Liptovský Mikuláš MARTIN GAJDEČKA Ostrava ANTONÍN NOVÁČEK Ostrožská Lhota BRIGITA CIOMPOVÁ Ostrava MAREK ŠPÍL Havířov ANETA JERAFINOVÁ Ostrava LADISLAV STŘEBOVSKÝ Kopřivnice IVANA LEXOVÁ Opava MICHAL GURNÝ Ostrava JOSEF JAROŠI Havířov RICHARD KLIMEK Třinec DRAHOMÍRA VOJTASÍKOVÁ Ostrava JAROSLAV ZAHRADNÍK Praha ŠÁRKA ČÁŇOVÁ Klimkovice VERONIKA PRZYBYLOVÁ Havířov MAGDALENA PULKERTOVÁ Český Těšín VĚRA FOJTÍKOVÁ Slavičín LADA OCÁSKOVÁ Starý Jičín ZUZANA CWIKOVÁ Bohumín ŠTĚPÁNKA VITÁSKOVÁ Kozmice JANA GOLASOWSKÁ Třinec IVONA KUZNĚCOVOVÁ Ostrava DENISA MALÁ Banská Bystrica MARCEL BAJCAR Brestová DARINA GALBIČKOVÁ Madunice VĚRA PÍCHOVÁ Ostrava MAROŠ VARSÁNYI Bratislava MICHAL MACHALA Hlučín PETRA LASKOVSKÁ Ostrava JITKA MAŠLANOVÁ Paskov HANA MICKOVÁ Nový Jičín VLADIMÍR SUCHÁNEK Velké Karlovice PAVOL DAMAŠKOVIČ Dechtice JOZEF BOBOT Horné Srnie HENRIETA GRZNÁRIKOVÁ Hlohovec EVA GDULOVÁ Ostrava RADEK RMOUTIL Opava TÁŇA KOTÁSKOVÁ Studénka DAGMAR KUBINCOVÁ Studénka BLANKA FAJKISOVÁ Šenov BARBORA ŠTUDENTOVÁ Ostrava PETRA LUKEŠOVÁ Ostrava ZUZANA KRISTLOVÁ Ostrava HANA MACHÁČKOVÁ Nový Jičín MIROSLAVA POŠTOLKOVÁ Rakvice MILADA ŠÍDLOVÁ Ostrava 3 Srdečně gratulujeme a zasíláme věcnou cenu!

19 V Z D Ě L ÁVÁ N Í SPOLEČENSKÁ OBJEDNÁVKA A VZDĚLÁVÁNÍ V posledních letech se často setkáváme s postesky rodičů i jejich dětí nad tím, že mladý člověk vystudoval střední, či dokonce vysokou školu a po opadnutí pomaturitního či popromočního nadšení najednou neví, kudy se ubrat dále. Firmy, výzkumné ústavy, orgány státní správy či jiné zaměstnavatelské instituce o něj (resp. o jeho kvalifikaci) nemají zájem. Mladý člověk projde někdy i několik desítek konkurzů a výběrových řízení (což je sice dobrá zkušenost), ale ani pak mnohdy nedosáhne svého pracovního místa ve svém oboru. A tak začne uvažovat o tom, co mu doporučí na Úřadě práce, kde se mezitím byl nucen zaregistrovat: udělat si rekvalifikační kurz k získání pracovní pozice v jiném oboru, než který vystudoval! Na internetových serverech je k nalezení velké množství nabídek těchto kurzů, které organizují úřady práce,vysoké školy, neziskové organizace, nebo firmy specializující se na vzdělávání dospělých. A tak se často za nemalé finanční náklady rekvalifikuje čerstvě kvalifikovaný mladý člověk. Připadá Vám to nelogické a nehospodárné? Mně také. Ale asi mi dáte za pravdu, že doba je dnes taková. Tato situace je jistým extrémem. Mladý člověk přece vystudoval především proto, aby se mohl profesně věnovat oboru, který si vybral. A najednou prožívá velmi nepříjemný pocit, že ho nikdo nechce. Samozřejmě si klade otázky, proč tomu tak je. Před více než 20 lety nová politická reprezentace státu nekriticky vsadila na neviditelnou ruku trhu, která přece všechno vyřeší a ve všem zajistí rovnováhu. Mnohé firmy tak přestaly vnitřně plánovat, přestaly mít své vize a mise, a to ve víře, že trh si přece sám řekne, co potřebuje a my se jen přizpůsobíme. Zkuste se dnes představitelů některých firem zeptat, kolik mladých lidí a s jakou kvalifikací budou potřebovat za 3, 5 či dokonce 10 let. Každý mladý člověk je přirozeně plný ideálů a chuti do toho, aby prakticky zúročil to, co se naučil při studiích. Absolvent např. lékařské fakulty jistě očekává, že bude léčit pacienty a ne že se bude nucen rekvalifikovat na pracovní pozici ve zcela jiném oboru. Postupně se stalo, že v dnešní době je v některých profesích velký přebytek absolventů (např. v oborech právnických či ekonomických) a v jiných oborech je zase naprostý nedostatek vzdělaných mladých lidí. Jedná se zejména o technické obory, jejichž studium se pro mladé lidi stalo daleko méně atraktivní, než v minulosti. Podobně jako v některých předchozích příspěvcích, ani teď se nemohu ubránit vzpomínkám na mládí. A zajdu dokonce až do svého dětství. Tehdy jsem se v naší rodině setkal s tím, že sestra po absolvování průmyslové školy dostala tzv. umístěnku. VZPOMENETE SI, CO BYLA UMÍSTĚNKA? P o z d ě j i bylo státem řízené umísťování rozšířeno i na další osoby, tzv. odborné pracovníky. Bylo možné převádět odborné pracovníky z podniků, úřadů, ústavů a jiných zařízení do jiných podniků, kde jich byl nedostatek. V roce 1959 bylo původní nařízení o umísťování absolventů zrušeno a nahrazeno jiným předpisem. Zde se již nehovoří o rozmisťování absolventů, ale o doporučení k přijetí do pracovního poměru. Umístěnka byla dokumentem, který mladému člověku často zcela přerýsoval představu o budoucím životě. Mnohdy i násilím. A to byl přesně opačný extrém, než je ten dnešní, výše popsaný. Tak se také stalo, že moje sestra šla po studiích na východní Moravě pracovat do podniku v jižních Čechách. Jí, stejně jako mnohým jiným mladým lidem se stalo, že v novém působišti zakotvili, našli si tam životního partnera, založili rodinu a vlastně tam prožili celý život. Jsem velmi vzdálen tomu, že bych chtěl vzývat a přivolávat zpět staré dobré časy. Sám na své kůži jsem se o pár let později přesvědčil, jak špatné, pokrytecké a nespravedlivé pro mladé lidi byly. Ale přesto si myslím, že pozitivní inspirace bychom měli hledat všude, kde je to možné. Mladý člověk by si při výběru svého budoucího oboru studia měl důkladně ověřit, jaký zájem má pracovní trh právě o absolventy zvoleného oboru. Možná by se také měl pokusit jednat alespoň s některými potenciálními budoucími zaměstnavateli o možných dohodách budoucího zaměstnání, aby tak de facto studoval pro určitou firmu. Možná by si tím ušetřil mnohá budoucí hořká zklamání. Ze strany firem a ostatních zaměstnavatelů by zase jistě bylo společensky odpovědné, kdyby se obraceli na střední a vysoké školy a hledali s nimi společnou řeč, a to jak v definici profilu budoucích absolventů (a tím např. modifikace náplně studijního oboru), tak i alespoň orientačních potřeb co do jejich budoucího počtu. Stejnou iniciativu a odpovědnost bych očekával i od škol. Vždyť kolik z nich je takových, které sledují uplatnění svých absolventů v praxi? Podle posledních informací, které jsem si nedávno přečetl, se snad přece jen blýská na lepší časy, protože i státní úředníci již vypočítali, že nepracující absolventi středních a vysokých škol přijdou státní pokladnu hodně draho. Věřme tedy, že společ e n s k á odpovědnost přinese své ovoce i v této oblasti. Ing. Bohuslav Novák vedoucí sekce vzdělávání InSO

20 S P O L E Č E N S K Á O D P OV Ě D N O S T N A Š I C H PA RTNERŮ PRÉMIOVÁ KVALITA SLUŽEB ZAVAZUJE Společnost Auto-Dienst s.r.o. sídlící v Lipníku nad Bečvou je autorizovaným servisem pro dodávková a nákladní vozidla Mercedes-Benz. Být partnerem prémiové značky na poli užitkových vozidel samozřejmě znamená nejen neustále držet krok s moderní technologií výrobce, ale také dodržovat jeho standardy jak ve vybavení servisu, tak vzdělávání personálu. Naši přijímací technici nebo diagnostici procházejí náročnou certifikací a zkouškami, servis musí být vybaven nejen servisními přípravky, ale také aktuálním diagnostickým vybavením. I tvorba a forma samotné zakázky musí splňovat všechny předepsané náležitosti, včetně normovaných výkonů, které zaručují zákazníkům kontrolu vynaložených nákladů. V tomto smyslu je společnost v určitých časových periodách auditována výrobcem, zda požadavky splňuje. Tak, jak již název společnosti napovídá, podnikáme v sektoru služeb. Což znamená, že poskytnout kvalitní službu a mít dobrý vztah k zákazníkovi, je naší prioritou. Z vlastní zkušenosti víme, že ke každému klientovi je potřeba přistupovat individuálně. To se týká především komunikace při opravě jeho vozidla. Zákazník musí být vždy řádně informován o celém průběhu zakázky a hlavně odcházet s vědomím, že problém vyřešíme. Vážíme si každého zákazníka Strukturu zákazníků společnosti Auto-Dienst s.r.o. tvoří především flotiloví dopravci s vozovým parkem, čítající i více než 150 vozidel Mercedes-Benz. Neznamená to však, že proto nevěnujeme dostatečnou pozornost jednotlivým zákazníkům s jedním, či dvěma vozidly, naopak, právě u nich respektujeme důležitost zmíněného individuálního přístupu. Jako jedni z mála autorizovaných servisů umíme například opravit převodovky bez nutnosti výměny celých agregátů. Součásti servisu je i karosárna a lakovna, což zákazníkovi zajistí komplexní služby pod jednou střechou. Z důvodů autorizace a vztahu k odběratelům je servis prověřován společností DEKRA dle norem ISO 9001:2008 a od roku 2005 prochází certifikací v oblasti životního prostředí dle ISO 14001:2004. Servis Auto-Dienst s.r.o. je specifický svou odborností i díky nízké fluktuaci zaměstnanců. Bez jejich nadstandardního přístupu bychom těžko plnili povinnosti vůči našim partnerům v dopravě. Naši pracovníci mají navíc nejen šikovné ruce, ale také srdce na správném místě. Někteří jsou významnými a dlouholetými dárci krve, za což již získali i ocenění, další slouží u dobrovolných hasičů v místních obcích. Kvalita jde se společenskou odpovědností ruku v ruce V roce 2012 jsme se přihlásili k Institutu společenské odpovědnosti. Jelikož provádíme servis vozidel prémiové třídy, cítíme závazek být odpovědni nejen směrem k jednotlivým zákazníkům. Dle mého osobního názoru, nelze dost dobře provádět kvalitní služby, bez jakési odpovědnosti vůči společnosti jako celku. Proto jsme rádi, že můžeme podpořit myšlenku institutu, a tak vyjádřit sounáležitost k narůstající skupině společností a organizací, které se ke společenské odpovědnosti hlásí. Roman Kupka vedoucí servisu Foto: AUTO-DIENST s.r.o.

3. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2012

3. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2012 3. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2012 Podnikatelský sektor - nad 250 zaměstnanců 1. EUROVIA CS, a.s 2. Alpiq Generation (CZ) s.r.o. 3. OZO Ostrava s.r.o. 4.

Více

4. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2013 Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců

4. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2013 Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců 4. ročník Ankety společenské odpovědnosti - výsledné pořadí organizací za rok 2013 Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců 1 Československá obchodní banka, a.s. 2 PLEAS a.s. 3 Dopravní podnik Ostrava

Více

NAŠE 9/10. k Vašim službám. Bulletin společensk é odpovědnosti září / říjen 2013

NAŠE 9/10. k Vašim službám. Bulletin společensk é odpovědnosti září / říjen 2013 9/10 NAŠE 2 O D P O V Ě D N O S T Bulletin společensk é odpovědnosti září / říjen 2013 Č t e n í p r o c e l o u r o d i n u k Vašim službám Moravská značka na kterou jsme právem hrdí Slovo sympatie obvykle

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014

informátor Sociální podnikání ve Slezské diakonii Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 str. 4 2/2014 informátor 2/2014 Sociální podnikání ve Slezské diakonii str. 4 Anketa s novými zaměstnanci Slezské diakonie str. 10 1 úvod Venku je nádherné počasí po dnech plných deště. Příroda se krásně probudila k

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

18 2014 ÚNOR S P O L E Č N O S T P Ř Á T E L S K Á R O D I N Ě

18 2014 ÚNOR S P O L E Č N O S T P Ř Á T E L S K Á R O D I N Ě 18 2014 ÚNOR Projekt SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnast a státního rozpočtu ČR. OBSAH DOPIS OD Kláry Vlkové 3 PŮL

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Žáky čekají přijímačky

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Žáky čekají přijímačky MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: Kraj se snaží přilákat do regionu nové turisty ze zahraničí. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje...

Obsah. 1. Krajská samospráva... 6. 2. Krajský úřad...14. 3. Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje...28. 4. Hospodaření kraje... Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo hejtmana 2 Základní informace o kraji 4 1. Krajská samospráva.............................. 6 Orgány Moravskoslezského kraje..............................................

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s.

Výroční zpráva 2010. Podané ruce, o.s. Výroční zpráva 2010 Podané ruce, o.s. Obsah Podané ruce, o.s. Základní údaje 4 Kontakty 5 Úvodní slovo ředitelky 6 Canisterapie ve škole 8 Organizační schéma sdružení 9 Realizační tým 10 Cíl a formy canisterapie

Více

OVB Journal. Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB

OVB Journal. Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB OVB Journal duben 2011 Stavíme na pevných základech Sedmero firemních hodnot OVB Vytrvalý Martin Zoubek Úspěch není štěstí ani náhoda, ale vytrvalost a disciplína Češi nejsou finančně gramotní Naučme je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Foto: Lenka Foto: Zvonková VMP

Foto: Lenka Foto: Zvonková VMP Magazín Zlínského kraje duben leden 2014 / ročník X Valašský Velikonoce mikulášský na Valašsku jarmek Bílou sobotu, Hod Náměstí Boží ve velikonoční Valašských i Červené Kloboukách pondělí každoročně můžete

Více

SYMBOL ÚSPĚCHU. Aleš Hušák. Zábava, vzrušení, zajímavé výhry. Jak se žije. v českých městech JAN ŽŮREK. Špičkové poradenské služby klientům

SYMBOL ÚSPĚCHU. Aleš Hušák. Zábava, vzrušení, zajímavé výhry. Jak se žije. v českých městech JAN ŽŮREK. Špičkové poradenské služby klientům Zima 2010/2011 SYMBOL ÚSPĚCHU Aleš Hušák Zábava, vzrušení, zajímavé výhry Jak se žije v českých městech JAN ŽŮREK Špičkové poradenské služby klientům FORMULE 2010/11 jubilejní 10. vydání kniha o závodech

Více

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav

Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav XIII. ročník Závěrečné okamžiky finále XII. ročníku ceny Ď na scéně Národního divadla 21. června 2012. GRAND PRIX Ď 2012 převzali manželé Marta a Ladislav Šislerovi - za 17 let nezištné pomoci potřebným

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Peníze už jsou na cestě. Moravskoslezský kraj Prezident

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. Peníze už jsou na cestě. Moravskoslezský kraj Prezident MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: Na evropské peníze může dosáhnout každý kvalitní projekt. strana 2 Náklad 475.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Měsíčník

Více

Prezidentsk pár na radnici

Prezidentsk pár na radnici INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA KVùTEN 2003 Prezidentsk pár na radnici Vřelého přijetí se dočkal v Ostravě 28. dubna prezident Václav Klaus s manželkou v rámci první oficiální návštěvy Moravskoslezského

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje červenec 2013 / ročník IX Velehrad 2013 Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Vzniknou další domovy pro seniory Zlínský

Více

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb.

Klub. Nabídka výhod, ROZ HO zastavit a zapřemýšlet. Více na str. 7-8 VOR. neziskové a příspěvkové organizace. produktů a služeb. SVĚT 4/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Náležitosti pořádání volnočasových aktivit dětí a mládeže str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU Ministerstvo

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Předmluva: Vážení čtenáři,

Předmluva: Vážení čtenáři, Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na

větší nasazení a dynamiku změn. Nyní se znepokojením sledujeme neklid na politické scéně a v koalici, časté personální změny na užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Potřebujeme stabilní

Více

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY

FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí www.fitforflexi.cz FLEXI-SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Sborník inspirace z Čech i zahraničí Flexi-slaďování práce a rodiny. Sborník inspirace

Více

Jak získat víc. uživatelská příručka. Emil Horvát, strana 6-7

Jak získat víc. uživatelská příručka. Emil Horvát, strana 6-7 Jak získat víc uživatelská příručka Emil Horvát, strana 6-7 Obsah Úvodem 3 O značce Ethnic Friendly zaměstnavatel 4 5 CzechPak Manufacturing, s.r.o. 6 7 Martin Sysel Třídění odpadu 8 GUMOTEX, a. s. 9 Muzeum

Více