14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK"

Transkript

1 Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK To je v pořádku, paní učitelko, naši budou mít radost. Oba jsou bez práce a zrovna nedávno říkali, že každá pětka dobrá! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK Žák, či student? To je, oč tu běží Téměř hamletovská otázka je v případě středních škol zcela na místě. Chodí do středních škol žáci, nebo studenti? Učí je učitelé, nebo středoškolští profesoři? František Morkes z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze tvrdí, že úředně byli po roce 1918 na českých středních školách pouze žáci, v běžné mluvě se však hovořilo nepochybně tradičně o studentech. Jen v případě středoškolských učitelských ústavů (a také bohosloveckých seminářů) se oficiálně nehovořilo o žácích, ale o chovancích. Školské zákony z poválečných let až do roku 1984 vždy hovořily pouze o žácích. Přesto ve středních školách studovali studenti a své učitele oslovovali titulem profesor. V podstatě šlo o historickou tradici a současně také o určitou společenskou konvenci, říká František Morkes. Titulem profesor byli učitelé na gymnáziích oslovováni již od dob Rakouska. Mělo to vyjadřovat skutečnost, že na rozdíl od učitelů či odborných učitelů obecných a měšťanských škol měli vysokoškolské vzdělání (a podstatně vyšší plat i společenskou prestiž). Od 50. let byl pak vyvíjen tlak na to, že všichni ve škole jsou učitelé. Ani tehdy se ale v nějakém výraznějším počtu nepodařilo zdolat tradiční oslovení profesore, i když se poměrně běžně změnilo na soudruhu profesore. (Jen tak mimochodem slovo soudruh mělo původně význam spolupracovník, druh a zcela postrádalo nynější pejorativní nádech. Dokonce i ve Společenském katechismu Gutha-Jarkovského z počátku 20. století se píše, že pokud má automobilista poruchu na svém vozidle, zajisté soudruh jedoucí kolem mu rád pomůže... ). Současný školský zákon termín student zná. Používá jej například v paragrafu 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, v paragrafu 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů. O studentovi se hovoří i v pasáži věnované evidenci, dokladům o průběhu vzdělávání, záznamům o úrazech či obsahu povinně vedené školní matriky. Jako kuriozita však může působit ta část školského zákona, která se zabývá přímo středoškolským vzděláváním a kde by se termín student dal očekávat. Pravdou však je, že se zde používá výhradně slovo žák. Že by ten, kdo má v průběhu středoškolského studia nějaký handicap či výjimečné nadání, byl student, zatímco ostatní byli prostě žáci? Nemyslím si, že by již výrazně tradiční a vžité i běžné oslovení pane profesore a studenti mělo být ohroženo, říká František Morkes. Nezbývá než spolu s ním věřit, že když přežilo léta totality, přežije i léta současná. KARLA TONDLOVÁ 12. června Ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství převzali vedoucí dětských vědeckých týmů stavebnice na sestrojení robotů, se kterými při soutěži První liga robotů v závěru roku musí absolvovat určenou trať a splnit náročné úkoly. Cílem celého projektu je poskytnout dětem zábavu a vzrušení z vědy a techniky. 12. června V Praze byl zahájen dvoudenní seminář Aktuální otázky evropského práva lidských práv. Seminář pořádal Ústav státu a práva ve spolupráci s francouzským institutem zabývajícím se ochranou lidských práv a katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 12. června V Plzni proběhlo po třiceti šesti letech slavnostní předání výučního listu novým bednářům. Plzeňský Prazdroj se snaží toto starobylé řemeslo zachránit, proto byl při předávání přítomen i generální ředitel pivovaru Mike Short června Ve Zlenicích u Prahy se uskuteční společné zasedání předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a předsednictva Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku. Hovořit se bude nejen o odborové problematice, ale také o Světovém dni učitelů a o školské legislativě. Celé zasedání bude provázet i vzájemná výměna zkušeností z odborové a pedagogické práce. Lepší sto nepřátel za plotem, než jeden v domě. Arabské přísloví

2 2 V polovině června přijedou na pozvání Českomoravského odborového svazu pracovníků školství do Prahy představitelé Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku. Podobné setkání se uskutečnilo už loni na podzim ve Vysokých Tatrách. FOTO: ARCHIV telecom zvýší školám rychlost internetu Český Telecom chce do konce letošního roku navýšit rychlost internetového připojení do většiny škol na dva Mbit/s, tedy až na čtyřnásobek současného stavu. Vyplývá to z dodatku smlouvy, který podepsali zástupci Telecomu a ministerstva školství, oznámil Telecom. Školy připojené přes ADSL, které projeví zájem, budou moci získat rychlost až čtyři Mbit/s. Současně bude povýšena technologie ISDN na ADSL. Celkově Telecom připojuje k internetu 3500 škol, z toho 2500 má vysokorychlostní připojení. Pro zvýšení rychlostí u těch škol, které jsou připojeny zatím nejnižšími rychlostmi, přistoupil Telecom k budování nových spojovacích prvků v síti, tzv. DSLAMů. Do zvýšení rychlosti firma investuje 150 milionů korun. První z více než 700 DSLAMů bude postaven začátkem června 2006, poslední bude uveden do provozu v průběhu září. čtk školáci by měli mít výchovu k patriotismu Polští školáci by měli mít v rozvrhu další předmět výchovu k vlastenectví. S návrhem přišel ministr vzdělávání a šéf nacionalistické, ultrakatolické Ligy polských rodin Roman Giertych. Kritici se ale obávají toho, že patriotismus v jeho pojetí povede k šíření xenofobie a nesnášenlivosti. V hodinách by se žáci a studenti učili nejen o polské historii, ale byli by rovněž vychováváni v duchu patriotismu, řekl R.Giertych. Nacionalistická Liga polských rodin společně s populistickou Sebeobranou do vládní koalice vstoupily před měsícem. Giertychova Liga polských rodin je ale kvůli svým radikálním názorům považována za extremistické uskupení. čtk zájem o zubní lékařství stoupá První lékařská fakulta Univerzity Karlovy zaznamenává v posledních letech stále vyšší zájem o studium zubního lékařství. Na 50 míst se letos hlásí přes 830 zájemců, loni se jich hlásilo přes 540 a předchozí rok více než 330. Počet přijímaných přitom zůstává zhruba stejný, a to zejména vzhledem k finanční náročnosti tohoto oboru. Studijní program zubní lékařství nahradil v roce 2004 stomatologii. Studium nového oboru je o rok kratší, trvá pět let. Je také více zaměřeno na praktickou výuku, jíž je věnována polovina hodin, a to výuku budoucího zubaře prodražuje. Absolvent bude mít titul MDDr. a bude moci hned po ukončení školy pracovat samostatně. Absolventi stomatologie mají titul MUDr. a po absolvování musí pracovat 36 měsíců pod vedením zkušeného lékaře. čtk bývalý zlatonosný důl se promění ve výukové středisko Podzemí vrchu Veselý u Mokrska, v němž jsou jedny z největších zásob zlata v Evropě, v nejbližší době opět ožije. Drahý kov se tu ale dobývat nebude. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického Praha zde chce příští rok otevřít Podzemní výukové středisko Josef. Jeho náplní bude podpora výuky a výzkumná činnost. Vedoucí centra experimentální geotechniky stavební fakulty ČVUT Jaroslav Pacovský řekl, že se nechali inspirovat obdobnými pracovišti v USA a Evropě. Podzemní pracoviště provozovaná vysokými školami podle něj zajišťují vysokou úroveň praktické přípravy studentů v reálných podmínkách a rozvíjení experimentální činnosti. čtk řada studentů dvou elitních škol se zraňuje Téměř každý pátý student dvou elitních amerických univerzit tvrdí, že se někdy úmyslně zranil pořezal se, popálil či si zranění přivodil jiným způsobem. Agentura AP k tomu napsala, že psychologové o tomto znepokojujícím fenoménu slýchají poměrně často. Pro některé mladé lidi je sebetrýznění určitou formou extrémního jednání, o němž si myslí, že jim může pomoci uvolnit stres. Pro jiné je to způsob, jak učinit hluboké emociální rány viditelnějšími. Výsledky výzkumu provedeného mezi studenty Cornellovy a Princetonské univerzity jsou podobné dalším studiím týkajícím se tohoto chování. Poradci říkají, že takovéto případy se nevyskytují jen na vysokých školách, ale i na školách středních. čtk studenti si vyzkoušeli v malém práci spojených národů Vyzkoušet si v malém, jak pracuje Organizace spojených národů, se rozhodli studenti svitavského gymnázia. Minulou sobotu se v Ottendorferově domě ve Svitavách sešla přibližně stovka mladých lidí z celé země, kteří si vyslechli přednášky o mezinárodních problémech a zkusili formulovat deklarace podle předepsaných procedur. Chceme hlavně vzbudit zájem o mezinárodní dění mezi středoškoláky, zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti a práci s informacemi a přispět k tolerantní společnosti, což se nám poměrně daří, vysvětlila organizátorka celého projektu B. Urbanová. Dopoledne se konaly přednášky odborníků, například o problematice izraelsko palestinského konfliktu či emancipace žen, odpoledne začali jednat studenti. Ve skupinách reprezentovali vybrané státy a zastupovali jejich názory v jednotlivých výborech. čtk pražské školy dostanou peníze na investice a výpočetní techniku Pražské školy a školská zařízení dostanou od hlavního města zhruba 50 milionů korun na investice a ze státního rozpočtu téměř 71 milionů korun na rozvoj informačních technologií. Na nákup a modernizaci výpočetní techniky město školám přidá ještě dalších 1,8 milionu korun. O padesátimilionové dotaci z městského rozpočtu, která je určena na rekonstrukci, modernizaci či dokončení staveb školských objektů, rozhodli pražští radní. Zdůvodnili to tím, že 510 milionů korun, které jsou v letošním rozpočtu hlavního města určeny na investice ve školství, nepokryly výdaje na investiční projekty, opravy či odstranění havarijních stavů. čtk

3 Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učilišť? Hledáme vyučeného nástrojáře, soustružníka, tesaře, zedníka, automechanika, praxe vítána, tak obecně vypadá text inzerátů, jejichž prostřednictvím hledají různé firmy své zaměstnance. Ačkoliv poptávka po lidech vyučených v oboru, zvláště strojírenském, roste, střední odborná učiliště si stěžují na nedostatek žáků. Malý zájem o učební obory je všeobecně znám. Uvědomují si ho nejen sami zaměstnanci těchto škol a zaměstnavatelé, ale i odpovědní pracovníci ministerstva školství. Proto je jejich společným cílem stávající situaci napravit. Jednou z možných cest je také nově koncipovaná závěrečná učňovská zkouška. Ta od 1. června 2006 probíhá na 125 vybraných školách. Ověřovat se bude do roku 2008, poté by se měla stát standardní pro všechna střední odborná učiliště. A v čem nová zkouška spočívá? Obsah zkoušek by se měl víc než dosud přiblížit potřebám praxe. Jejich těžiště bude proto v praktické části, v níž má žák řešit úkoly podobné reálné pracovní situaci. Ani další části zkoušky by se neměly zakládat na vědomostech encyklopedického charakteru, říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání. Nové zkoušky se připravují v rámci projektu Kvalita I, na jehož financování se podílí Evropský sociální fond. Jsou založeny na jednotném zadání, které vytvářejí sami pedagogové ve spolupráci se zaměstnavateli a pracovníky Národního ústavu odborného vzdělávání. Ústředním heslem je Umět řemeslo a umět se učit. Podle zaměstnavatelů, kteří na zkouškách spolupracují, by se měla zkouška více zaměřit na praxi. Tomu by měla odpovídat i výuka. Naopak pedagogové upozorňují na nutnost naučit žáky neustále se vzdělávat, a mít tak možnost uplatnění v různých firmách, nikoliv pouze v jedné konkrétní. Aby uplatnění absolventů učebních oborů bylo opravdu co nejširší, je do nové podoby zkoušky zařazen i obecný přehled o světě práce. Žáci by u této zkoušky měli prokázat, že vědí, jak postupovat při hledání zaměstnání a plánování dalšího vzdělávání, že jsou schopni využívat služeb zaměstnanosti, že si umí poradit v oblasti osobní ekonomiky, doplňuje D. Kočková. Dalším novým prvkem je samostatná odborná práce. V té má žák prokázat, že je schopen vyhledávat a zpracovávat informace, navrhovat vlastní řešení konkrétních problémů a obhajovat je. Podle Národního ústavu odborného vzdělávání by jednotné zadání zkoušek mělo mít vliv i na úroveň výuky. Pokud budou žáci některé školy dosahovat horších výsledků, mělo by to být signálem, že je zde nutné zlepšit kvalitu výuky i vybavení. Nový typ závěrečné zkoušky se letos neověřuje poprvé. Žáci některých škol ji měli možnost absolvovat již v předcházejícím roce. A jaký je názor ředitele školy, kde již nová zkouška proběhla? Mgr. Pavel Cielecký ze Střední školy společného stravování z Ostravy-Hrabůvky říká: Studenti přistupují k závěrečné zkoušce zodpovědněji. Vypracováním odborné práce získají studenti potřebný čas, mohou se dobře připravit, přínosné je i zařazení části Knihy, které neumím číst 3 obhajoby v cizím jazyce. Jednotné zadání zajišťuje zvýšení úrovně ve vnímání významu závěrečné zkoušky studenty, učiteli, rodiči i zaměstnavateli. Poskytuje také možnost srovnání mezi školami. Negativem je však nárůst administrativy i vyšší časové zatížení pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů. A co by navrhoval změnit? Doporučoval bych zadávat témata odborné práce dříve, aby žáci měli více času na přípravu a vypracování, a nikoliv jen čtyři až pět týdnů. V letošním roce čeká na absolventy škol včetně středních odborných učilišť ještě jedna novinka, a to Europass dodatky. Podle Národního ústavu odborného vzdělávání mohou studenti škol spolu se závěrečným vysvědčením, výučním listem či diplomem získat i tzv. Dodatek k osvědčení. Ten je součástí Europassu a slouží k tomu, aby výsledky studia byly srozumitelné napříč Evropou. Je určen těm, kteří chtějí pokračovat ve studiu nebo hledat zaměstnání v zemích Evropské unie a potřebují doložit srozumitelné informace o svém vzdělání. Europass vedle dodatku obsahuje i životopis, jazykový pas a Europass mobilita. Vystavení všech částí Europassu je bezplatné. OLGA ŠEDIVÁ FOTO: STANISLAV JUGA Přestože poměrně rád a s chutí čtu, tak se musím přiznat k tomu, že neumím číst. Upřesňuji neumím číst pouze některé knihy. Není to přitom proto, že by se mi zdály nezajímavé a neměl jsem o ně zájem. Je to jen a pouze tím, že jejich čtení nezvládám. Žádná zvláštní písmenka v nich přitom nejsou a neobtěžují ani kurentem či jiným podivným typem písma. První takovou knihou bylo již před lety Poláčkových Bylo nás pět. Když jsem tehdy slyšel několik pokračování, která četl v rozhlase František Filipovský, tak jsem si chtěl knihu sám rychle přečíst. Ale nedokázal jsem to. Když jsem Františka Filipovského poslouchal, bylo to výborné a dobře jsem se bavil. Když jsem se sám pokoušel číst, musel jsem se do čtení nutit, neměl jsem z knihy žádný požitek. A tak jsem nedočtenou knihu, se symbolickou omluvou autorovi, raději odložil. Dnes je pro mě takovou knihou již téměř bestselerový, několikadílný Denik ostravaka. Na internetu nebo v knižní podobě pro mě nic moc. Obvykle nejsem schopen přečíst ani dvě stránky. Jako rodilý Pražák mám ale štěstí v tom, že mi z knihy občas něco přečte rodilá Ostravanka. A najednou je to výborné a dobře se bavím. U žádných jiných knih se mi to zatím nestalo. Haškova Švejka jsem si nejen rád četl, ale současně i poslechl v hlasovém podání Jana Wericha. Obojí bylo výborné. Podobné to bylo i s texty Františka Nepila. Když je autor četl v rozhlasu, rád jsem je poslouchal, když vyšly knižně, tak jsem se k nim v četbě rád vracel. I když si to přiznávám nerad, musím se smířit s tím, že některé knihy prostě číst neumím. A mám obavu, že podobné neumění se může masově projevit i u řady maturantů, až se seznámí se souborem knižních titulů ke státní maturitě. JIŘÍ ROHAN

4 4 Dostanu odstupné, když odmítnu snížení úvazku? Byl mi dán návrh na změnu pracovní smlouvy spočívající ve snížení rozsahu pracovního úvazku. Součástí návrhu je i sdělení, že v případě odmítnutí mi bude dána výpověď pro nadbytečnost. Pokud bych dostal výpověď, měl bych i v tomto případě (když odmítnu snížení úvazku) nárok na odstupné? Podmínky vzniku nároku na odstupné stanoví 60a) zákoníku práce, kde je v odst. 1 uvedeno: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu, lze odstupné podle předchozí věty zvýšit až o další násobky průměrného výdělku, popřípadě stanovit další podmínky, za nichž zaměstnanci přísluší zvýšené odstupné. To se vztahuje i na zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost. Zákoník práce tedy stanoví zaměstnavateli povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné v případě skončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů (ty jsou uvedeny v 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce) z podnětu zaměstnavatele nebo dohodou z týchž důvodů. Odstupné lze chápat jako určitou formu odškodnění zaměstnance při ztrátě zaměstnání. Pro vznik nároku na odstupné zákoník práce již další než uvedené podmínky nestanoví. Vznik nároku na odstupné předpokládá současné splnění těchto podmínek: u zaměstnance dochází k rozvázání pracovního poměru, k rozvázání dochází výslovně stanovenou formou (výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou), prokazatelným důvodem skončení pracovního poměru jsou organizační důvody (uvedené v 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce). Skutečnost, že zaměstnanec nepřistoupil na návrh zaměstnavatele směřující k změně pracovní smlouvy, pokud jde o rozsah pracovního úvazku, a poté mu byla dána výpověď, nezpůsobuje vyloučení nároku na odstupné. Pokud by tímto způsobem měl být nárok na odstupné vyloučen, muselo by to být v zákoníku práce výslovně stanoveno. Žádnou takovou úpravu však zákoník práce neobsahuje. Můžu změnit smlouvu při mateřské dovolené? Mám sjednán pracovní poměr na dobu určitou a v současné době jsem na mateřské dovolené. Je možné i v této době, kdy nevykonávám práci, provést změnu pracovní smlouvy tak, že budu mít pracovní poměr na dobu neurčitou? NA VAŠE otázky ODPOVÍDÁ Vít Berka Pro změnu sjednaných pracovních podmínek uvedenou v dotazu (tj. změnu termínovaného pracovního poměru na pracovní poměr na dobu neurčitou) platí ustanovení 36 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení lze sjednaný obsah pracovní smlouvy změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Pokud byla pracovní smlouva uzavřena písemně, musí zaměstnavatel provést písemně i její změnu. Obsah pracovní smlouvy lze takto změnit kdykoliv během trvání pracovního poměru, tedy i v době pracovní neschopnosti zaměstnance, mateřské či rodičovské dovolené atd. Zaměstnanec, u něhož existuje překážka v práci, tím není nijak zbaven způsobilosti k právním úkonům. Ani zaměstnavatel nemá v takovém případě vůči zaměstnanci žádná omezení, pokud jde o možnost dohodnout uvedenou změnu pracovní smlouvy. Musím podepsat dodatek k pracovní smlouvě? Byla jsem přijata do pracovního poměru se zkušební dobou sjednanou na dobu dva měsíce. Začala jsem pracovat již třetí měsíc a zaměstnavatel přistupuje k provádění organizačních změn. Dva zaměstnanci již dostali výpověď pro nadbytečnost. Zaměstnavatel ale zjišťuje, že s tím jsou spojeny určité povinnosti, a tím i problémy. Mně byl předložen k podpisu návrh dodatku k pracovní smlouvě, v němž se prodlužuje zkušení doba na tři měsíce. Tento postup mi připadá jako snaha zaměstnavatele vyhnout se povinnosti platit odstupné, pokud by i se mnou chtěl ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost. Musím změnu pracovní smlouvy podepsat? Zaměstnavatel tvrdí, že zkušební doba je stejně tříměsíční. Zkušební doba může být sjednána v písemné pracovní smlouvě, a to nejpozději v den nástupu do práce, jinak je její sjednání neplatné. Pokud nebyla dohodnuta kratší zkušební doba, činí její délka tři měsíce. Tato zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována (například dodatkem k pracovní smlouvě). Z uvedeného vyplývá, že dodatečné prodloužení sjednané zkušební doby by bylo v rozporu se zákonem, a z tohoto důvodu by toto ujednání bylo neplatné (důvod neplatnosti podle ustanovení 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Vzhledem k tomu, že zkušební doba byla s vámi sjednána v rozsahu dvou měsíců, zaměstnavatel ji nemůže dodatečně prodlužovat. Pokud nyní dostanete výpověď z důvodu organizačních změn podle 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, budete mít nárok na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, nebylo-li odstupné v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatelem navýšeno. Maturitní písemka a domovy důchodců pravdu řekla, moc jsem si v letošních maturitních písemkách nepočetla, lehkým tónem si postěžuje češtinářka Ustaraná. Práce pojednávající o mezinárodním terorismu byly pouhým výčtem známých násilných akcí. Chybělo mi v nich hlubší zamyšlení nad příčinami Abych obecného zla a nenávisti, osobní pohled za horizont naší přítomnosti. Možná, že chatrné slovesné projevy našich žáků přináší doba esemeskových sdělení a okázalá neochota číst beletrii, přidává se mladší kolegyně Navrátilová. Dnes nikdo není ochoten číst. Ani v časopisech. Však se podívej. Samé obrázky a kresby. Z novin vymizely kurzívy, glosy, fejetony a hlavně čtivé reportáže. Na jejich místo se vloudily nekonečně nudné rozhovory s celebritami. O ničem. O penězích. A zase o ničem, uvažuje Ustaraná. Přesto mi jedna žákyně udělala radost. Víš, Moravcová se pustila do úvahy o současné rodině. Tuze mile mě překvapila, rozjasní se najednou češtinářka. Hned v úvodu mě udivila svým tvrzením, že její generace postrádá dřívější plnohodnotný vztah k rodičům. Na jednom místě doslova píše: Rodina měla v dřívějších dobách výrazně větší společenskou autoritu. Děti si přirozeně vážily svého tatínka a své maminky. V některých rodinách děti svým rodičům dokonce vykaly. Muž byl vždy hlava rodiny. Maminka rozdávala teplo rodinného krbu. Vzpomínám si, jak mi babička vyprávěla o nedělních obědech, při nichž celá rodina obřadně seděla u slavnostně prostřeného stolu. Tatínek dostával svou porci na talíř jako první. Děti trpělivě čekaly, až na ně dojde řada. Po obědě si tatínek lehl na gauč a přikryl se novinami. Všichni kolem směli chodit jen po špičkách. Hospodář odpočíval! Ustaraná otočí další list práce. Podívej, tahle pasáž je půvabná... Kdybych mohla něco změnit na dnešních vztazích v rodině, ze všeho nejdříve bych zrušila všechny domovy důchodců, do nichž se odkládají staří lidé. Jakou péči o naše dědečky a babičky bych navrhovala? Docela jednoduchou a účinnou. Něco jako adopce dětí. Pokud by senioři z různých důvodů osaměli, přišla by na řadu adopce dědečků a babiček do rodin, v nichž by bylo pro ně ještě dost světla a naděje na příjemný a spokojený život. Aspoň moji rodiče se nemusejí obávat, že zůstanou sami, že by museli poznávat nudný stereotyp a nelásku mnohých domovů důchodců. Na co si vlastně stěžujeme, kolegyně? nadějně pozvedne obočí Navrátilová. ROMAN KANTOR

5 Vlakem za Muchou do Moravského Krumlova Konference k předškolnímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji Koncem května uspořádala krajská rada Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Moravskoslezského kraje ve spolupráci s krajským úřadem konferenci, která se věnovala předškolnímu vzdělávání. Jejím cílem bylo ujasnění všech problémů, které v současné době řeší mateřské školy v tomto kraji, a pokud je to možné, nalézt i jejich řešení. Jako první vystoupil T. Bouda, vedoucí odboru školství Moravskoslezského kraje, a seznámil všechny přítomné se současnou naplněností mateřských škol, s předpokládaným vývojem v těchto zařízeních, ale také s problémy, které vznikají sloučením mateřské a základní školy, či souvisí s existencí malého právního subjektu. O platech, jejich vývoji, principech financování na rok 2006, ale také o očekávaných rozpočtových úpravách a šetření ke zpřesnění normativů na rok 2007 hovořila vedoucí přímých nákladů a zástupce vedoucího odboru školství H. Havránková. Zpětně od l. ledna 2006 bude stanoven normativ u čtyřhodinových dětí, který jsme stanovený neměli. Bude to znamenat zvýšení celkového finančního normativu na čtyřhodinové dítě, avšak koeficient zůstává 0,35. O zvýšení na 0,45 0,49 uvažujeme od Nového roku, ale až po provedení šetření a jejich vyhodnocení. Připravovaná rozpočtová úprava v červenci se bude dotýkat zavedení normativu pro čtyřhodinové děti, přičemž koeficient se nemění. Celkově nás tato úprava bude stát 6 milionů korun, uvedla H. Havránková. Tak zněl název zájezdu, který zorganizovala ostravská oblastní rada. Jeli jsme vlakem do Moravského Krumlova, kde je na zámku vystaveno 20 monumentálních pláten Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Jedenapadesát účastníků si zakoupilo zlevněnou zpáteční jízdenku a ostatní výdaje hradila oblastní rada. Všichni účastníci obdrželi údaje o zámku i městě a během trasy Brno Moravský Krumlov výklad o velmi zajímavé historii této trati. Tentokrát s námi jeli i ti členové, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastňovat autobusových zájezdů. Všichni účastníci na zpáteční cestě měli spokojený Problematice mateřských škol se věnovala také M. Jurková z ministerstva školství i E. Soukalová, předsedkyně profesní sekce mateřských škol ČMOS pracovníků školství. Aby účastníci, vlastně hlavně účastnice konference odcházely s úplnými informacemi, pozvala předsedkyně KROS D. Regelová také Z. Krámskou z právního oddělení odborového svazu a M. Vondráčkovou, místopředsedkyni svazu. Obě ochotně osvětlovaly pracovněprávní problematiku, problematiku FKSP, nové nemocenské, přesčasové práce i další. Poděkováním hostům za jejich vstřícnost i všem přítomným za jejich aktivitu a slibem, že i v budoucnu se bude krajská rada snažit organizovat podobná setkání, celé jednání uzavřela D. Regelová. OLGA ŠEDIVÁ Sdružený fond FKSP se nám osvědčuje Rámcové vzdělávací programy pro školní družiny, novela zákona o pedagogických pracovnících, zařazení vychovatelů do platových tříd a další aktuální problémy pedagogů a vychovatelů byly námětem schůze jejich sekce, která proběhla v květnu. Příležitost vyměnit si své zkušenosti a vyřešit problémy dává naše oblastní rada i dalším profesním sekcím. Naše oblastní rada není však nápomocna jen radou, ale jako jediná v republice počítá ve svém rozpočtu i s finanční pomocí pro naše členy. V případě potřeby jim poskytneme půjčku až deset tisíc korun. Větší půjčku, až 40 tisíc korun, lze pak získat z regionálního sdruženého fondu FKSP, jehož založení jsme také iniciovali my. Vedle půjček nám sdružený fond umožňuje pořádat i zahraniční zájezdy, zájezdy do divadel, například do Českého Krumlova, a další akce. Naše oblastní rada má ve svých řadách také velké množství členů důchodců. A ačkoliv již nevyučují, jejich celoživotní práce ve školství si vážíme a nezapomínáme na ně. I pro ně organizujeme řadu zájezdů po republice i do zahraničí a zveme je i na další naše akce. JARMILA STANISLAVOVÁ předsedkyně OROS Brno a Brno-venkov 5 úsměv na tváři a byli nadšeni zážitky ze zájezdu. Oblastní radu jen těší, že i s menšími finančními náklady může udělat svým členům radost, a už uvažujeme, kam pojedeme vlakem příští rok. MARIE NÁVRATOVÁ předsedkyně OROS OROS KUTNÁ HORA Naše oblastní rada pracuje systematicky, snaží se přenášet všechny informace z odborové centrály až k předsedům základních organizací, sleduje regionální rozpočty, řeší pracovněprávní problematiku, která se v našem regionu objevuje. Tak jako jiné roky i letos jsme zorganizovali seminář o kolektivní smlouvě. J. Valenta všechny přítomné seznámil se základními fakty a zákony o kolektivním vyjednávání a fundovaně odpověděl na dotazy. Pokud se však naši předsedové základních organizací nemohou se svým zaměstnavatelem na kolektivní smlouvě dohodnout, nabízíme jim i osobní pomoc. Pro své členy připravujeme i odpočinkové akce. V červenci je pozveme do Chorvatska, na podzim do Maďarska do termálních lázní. Společně slavíme také Den učitelů. A protože jsou prázdniny za dveřmi, ráda bych všem aktivním členům odborového svazu pracovníků školství za jejich práci poděkovala a popřála jim pěknou dovolenou. Iva Němcová předsedkyně OROS OROS DĚČÍN O naší činnosti jsme vás nedávno informovali, tak snad jen krátce něco o tom, co chystáme na prázdniny. Jako obvykle pojede v červenci 45 našich členů a jejich rodinných příslušníků do Španělska a již tradičně na přelomu července a srpna uspořádáme desetidenní celostátní základnu EXOD v oblasti Česko-saského Švýcarska. Milena Eliášová předsedkyně OROS

6 6 V těchto dnech byl zveřejněn materiál, který zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), s názvem Ekonomický přehled České republiky OECD dlouhodobě sleduje národní ekonomiky všech členských států a po určité době vždy připraví zprávu, která hodnotí jejich ekonomickou, případně společenskou situaci a předkládá konkrétní doporučení pro další vývoj. Poslední zpráva OECD obsahuje i rozsáhlé pasáže týkající se školství, jeho přínosu k dlouhodobému rozvoji ekonomiky a především k situaci na pracovním trhu. OECD hodnotí naši vzdělávací soustavu kladně. Konstatuje, že střední vzdělávání má u nás dlouhou tradici a dobrou pověst. Oceňuje dobrou kvalitu vzdělávání žáků a vysoký podíl těch, kteří získávají střední vzdělávání. Česká republika v tomto ohledu patří mezi zeměmi OECD ke špičce. OECD doporučuje posílit všeobecně vzdělávací programy jako reakci na rozvíjející se vysoké školství, dále radí postupně odstranit vyčleňování části žáků ve věku 11 let do elitních škol, tedy do víceletých gymnázií. Současně doporučuje klást důraz na větší rozvoj vzdělávání dospělých ve středních a vyšších odborných školách. Český vzdělávací systém je podle OECD stále zaměřen především na standardní vzdělávací cesty, přestože by bylo třeba rozšířit účast na vzdělávání zejména střední a starší generace. Je příjemné slyšet, že nás OECD svým způsobem na konci školního roku pochválila. Je to zásluha především těch, kteří ve školách pracují, tedy učitelů. Jim patří dík za to, že Česká republika si v mezinárodním srovnání vede tak dobře. Věřme, že dosažené výsledky udržíme i v příštích letech. Rád bych popřál všem kolegům příjemné prožití zasloužené dovolené. V září nás čeká nový školní rok, o jehož průběhu se můžete více dozvědět v tradičním Souboru pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2006/2007, který je již nyní k dispozici na webové stránce ministerstva školství. Škola mě nepodporuje při studiu Jsem studentkou dálkového studia vysoké školy (pedagogického oboru) a v září 2005 jsem začala pracovat jako učitelka v základní škole. Škola mě na studium nevyslala, přesto mi byla při podpisu smlouvy slíbena plná podpora při studiu a skládání zkoušek. To se však neděje a já se ptám, zdali mám šanci žádat o nějaké úlevy před státnicemi nebo před jednotlivými zkouškami. Z vašeho dotazu není zřejmé, zda si studiem při zaměstnání zvyšujete kvalifikaci, tzn. získáváte předpoklady stanovené právními předpisy pro řádný výkon práce učitelky základní školy, nebo si prohlubujete kvalifikaci, tj. udržujete si a obnovujete již získanou kvalifikaci k výkonu práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě, a proto uvádíme pouze obecnou informaci. Při zvyšování kvalifikace se poskytuje zásadně pracovní volno neplacené a nárok na ně vzniká výhradně na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Je-li předpokládané zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele, může vám zaměstnavatel poskytovat hmotné PaedDr. JAROSLAV MÜLLNER náměstek ministryně pro regionální školství zabezpečení a pracovní úlevy podle vyhlášky č. 140/1968 Sb., v platném znění, na základě písemné dohody uzavřené dle 143 zákoníku práce s tím, že nelze překročit výši průměrného výdělku a náhradu cestovních výdajů podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění, viz 126 a 142b) zákoníku práce. Z výše uvedeného vyplývá, že se musíte se zaměstnavatelem dohodnout na poskytování pracovního volna ve smyslu 128 zákoníku práce na účast na přednáškách, seminářích, zkouškách apod. v rámci vašeho studia, případně uzavřít dohodu o poskytování hmotného zabezpečení a pracovních úlev po dobu vašeho studia. Právní oddělení ČMOS PŠ Příplatky za práci o víkendu Který předpis upravuje poskytování příplatku za práci v sobotu a v neděli u provozních pracovníků ve školství? Jaká je výše tohoto příplatku? Poskytování a výši příplatku za práci o sobotách a nedělích upravuje ustanovení 8 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Ve zmíněném 8 zákona se stanoví: Zaměstnanci přísluší Suplované hodiny nebyly zaplaceny Během jara letošního roku připadly tři státní svátky na pondělí. V důsledku toho nám v následujících dnech nebyly zaplaceny suplované hodiny a zdůvodněno to bylo tím, že se jedná o neúplný týden a pedagogičtí pracovníci si suplováním vlastně vynahrazují neodučené pondělí, na které však připadl státní svátek. Rádi bychom věděli, zdali na to má ředitel školy právo a kdy si v tomto případě pondělí odpracují kantoři, na které ten týden suplování nevyšlo. Skutečně vykonaná suplování jsou učitelům vždy proplácena za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 procent průměrného hodinového výdělku. Příplatek se poskytuje bez ohledu na to, zda jsou tyto dny podle harmonogramu směn současně dny nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu či nikoliv (viz 91 a 92 zákoníku práce). VÍT BERKA Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí, viz 14 zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění. Zároveň upozorňujeme, že dle 40 odst. 1 písm. d) se doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho měsíční mzda nekrátí, posuzuje jako výkon práce. Skutečně vykonané nařízené a dohodnuté přespočetné hodiny (suplování) jsou pedagogickým pracovníkům vždy propláceny bez ohledu na skutečnost, zda pedagogický pracovník splnil celý svůj ředitelem stanovený základní pedagogický úvazek, tj. bez ohledu na to, že pedagogickému pracovníkovi například odpadly hodiny přímé pedagogické činnosti z jeho základního pedagogického úvazku z důvodu státního svátku. V této souvislosti vás odkazujeme na společný právní výklad MŠMT a ČMOS PŠ k nadúvazkovým hodinám, publikovaný na webových stránkách ČMOS. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ

7 7 Jak na školní vzdělávací program? Nebojte se změn ve školství, provedeme vás reformou krok za krokem Tvorba ŠVP v málotřídních školách Charakteristika školy Školní vzdělávací program má svou danou strukturu, která zahrnuje všechny potřebné informace a údaje o škole a jejím výchovném a vzdělávacím působení. Po identifikačních údajích, které jsou prvním bodem struktury, následuje charakteristika školy. Její součástí by měl být stručný pohled na organizaci školy a na podmínky, ve kterých škola působí. Uvádí se zde: úplnost a velikost školy, vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické), charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost), dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.). Doporučenými údaji jsou: umístění školy, charakteristika žáků. Zpracování této kapitoly není náročné, přesto bychom chtěli upozornit na některé problémy, se kterými se můžete setkat. V prvé řadě je třeba zvažovat, které údaje se mění, a formulovat je v podobě, která nevyžaduje každoroční úpravu (např. přesné počty žáků i pedagogů, počty tříd, spojení ročníků, úvazky pedagogů). Pokud takové údaje uvedeme, můžeme jejich změny řešit buď aktualizací (výměnou) některých stránek přímo v ŠVP, nebo formou přílohy k ŠVP. Doporučení k jednotlivým částem Úplnost a velikost školy Uvádějte všechny součásti školy, které tvoří jeden právní subjekt (mateřskou školu, školní jídelnu či výdejnu, školní družinu). Pro informaci o velikosti školy je možno uvést kapacitu školy a její naplněnost či průměrné počty žáků ve třídách. (PŘÍLOHA ukázky č. 1 a 2) Vybavení školy Uvádějte vše, co je z hlediska podmínek pro školu typické a co má především vliv na realizaci vzdělávacího obsahu (ať už v kladném, tak případně záporném smyslu např. škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště). Charakteristika pedagogického sboru V této části uvádějte počet pedagogických pracovníků, jejich odbornou kvalifikovanost i schopnost odborně realizovat jiné výchovné a vzdělávací činnosti ve škole. Vhodné je uvádět i specifické odbornosti či funkce pedagogů (školní psycholog, speciální pedagog, vychovatelé, externí pedagogové atd.). Formální zpracování charakteristiky pedagogického sboru je ponecháno na řediteli školy. (PŘÍLOHA ukázky č. 3 a 4) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Zde je třeba si ujasnit pojem dlouhodobý projekt. V odborné literatuře je definován například jako alespoň týdenní projekt (projektový týden), který se obvykle absolvuje jedenkrát ročně. (Maňák J., Švec V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, s. 169). V této kapitole by mělo být uvedeno především: zapojení školy do dlouhodobých projektů (GLOBE, SOCRATES apod.), mezinárodní spolupráce (projekty se školami v zahraničí apod.). Žáci 1. stupně v málotřídních školách nemají často možnost se do těchto projektů zaměřených převážně na starší žáky zapojit. Kolektivy pedagogů málotřídních škol však vytvářejí vlastní projekty, které se stávají nedílnou součástí výuky. Málotřídní školy tedy zařazovaly do této kapitoly také krátkodobé tradiční školní projekty, akce či další celoroční aktivity zpracované do projektu (pěstování a sběr léčivých bylin, péče o zvířata, ekologické aktivity, rozvoj tělesné zdatnosti plavání apod.), které se tak staly součástí školy a tím i ŠVP. Nemělo by však jít o přehled všech akcí, které škola během roku uskutečňuje (to je obsahem Výroční zprávy školy). Uvádějí se pouze takové, které se stanou reálně stálou a nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, a stávají se pro školu závazné. (PŘÍLOHA ukázky č. 5 a 6) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zde bychom neměli opomenout uvést spolupráci se školskou radou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a různými jinými institucemi v obci i mimo ni. (PŘÍLOHA ukázka č. 7) Doporučené údaje: Umístění školy, charakteristika žáků Uvádění těchto údajů do ŠVP není závazné a záleží na rozhodnutí ředitele školy, zda se jimi bude v ŠVP podrobněji zabývat. V některých případech může hrát umístění školy či složení žáků důležitou úlohu, která do značné míry ovlivňuje vzdělávání v konkrétní škole. V této situaci je vhodné se o těchto skutečnostech podrobněji zmínit. Mohlo by jít např. o doplnění informací o žácích z problematického sociokulturního prostředí, o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o žácích mimořádně nadaných. Jana Hejčíková

8 8 Příloha Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Ukázka č. 1 Základní škola Vyskytná nad Jihlavou sídlí v budově z roku 1936, která byla původně plánovaná pro plně organizovanou školu. Nachází se v okrajové části obce, vzdálené 7 km od Jihlavy. V současné době škola funguje jako málotřídní dvoutřídka pro žáky 1. stupně. Spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. Škola je integrovaná s mateřskou školou. Maximální kapacita školy je 40 žáků. Skutečný stav se pohybuje od 22 do 30 dětí, s průměrem 11 až 15 žáků na třídu. Do školy dojíždějí děti z Rantířova, Jiřína, Hlávkova, Plander a Jihlavy. Úroveň dopravní obslužnosti z těchto směrů je problematická. (Převzato a upraveno ze ZŠ Vyskytná.) Ukázka č. 2 Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy a navštěvují ji i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Je integrovaná s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí edukačního procesu. Žáci pěti postupných ročníků jsou rozděleni do tří tříd. První ročník je vždy samostatný. Součástí školy je také školní jídelna a jedno oddělení školní družiny. (Převzato a upraveno ze ZŠ Lukavice.) Charakteristika pedagogického sboru Ukázka č. 3 Pedagogický tým tvoří ředitelka, tři učitelé, vychovatelka školní družiny a pedagogická asistentka. Sbor je smíšený, s převahou žen. Věkový průměr pedagogického sboru je 47 let. Všichni jsou zkušení pedagogičtí pracovníci. Ředitelka je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a absolventkou školského managementu na téže fakultě. Učitelé jsou absolventy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedna z učitelek si doplňuje vzdělání v rámci speciální pedagogiky, jeden z učitelů je metodikem SIPVZ, vytváří vlastní výukové programy. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Absolvovali modul Z v projektu P1 SIPVZ, většina pedagogů absolvovala v tomto projektu nástavbový modul P. Další vzdělávání zaměřujeme na poznání a další možné uplatnění metod RWCT na prvním stupni. (Převzato a upraveno ze ZŠ Lukavice.) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ukázka č. 5 Mezi dlouhodobé projekty, do kterých je škola zapojena patří: projekt AMETYST spolupráce se sdružením zabývajícím se ochranou přírody (výsadba zeleně, třídění odpadu, ekologický sběr monočlánků a vybitých baterií, hubení klíněnky jírovcové), projekt Obec a okolí návštěva nejvýznamnějších míst v blízkém okolí (zakreslování do map, popis historických památek, tvorba publikace), projekt BESIP besedy s dopravními policisty, návštěvy dopravního hřiště (AJAX). Kromě toho na škole pravidelně probíhají další každoroční akce: Preventivní program akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti (besedy na téma toxikomanie, alkoholová závislost, šikana, xenofobie, drogy), dále tematické akce Čertí škola, Školní výlet, Velikonoce, Vánoce, Maškarní ples, Mikulášská nadílka, akce ke Dni matek, ke Dni dětí, školní pouť, slavnostní zahájení a ukončení školního roku se starostou obce, orientační běh, účast dětí MŠ ve vyučování žáků prvních ročníků, návštěvy kin, divadel, výstav, exkurze. Spolupráce probíhá také se spádovou školou, kam žáci přecházejí na druhý stupeň. (Převzato a upraveno ze ZŠ Chválenice.) Ukázka č. 6 Mezi pravidelné projekty školy patří: A. Putování školním rokem jedná se o cyklus pravidelných akcí a činností pro žáky i jejich rodiče. Slavíme Advent (příprava na dobu vánoční, význam Adventu pro dnešní dobu,výroba věnců, dekoračních předmětů, pečiva apod.). Vánoční jarmark (výroba a prodej vlastních dárečků, představení pro rodiče, kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity). Vánoční dílna (pět či šest dílen výroba dárků, výrobky s vánoční tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou). Velikonoční dílna (pět či šest dílen výroba dárků, výrobky s velikonoční tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou). Letní slavnost (rozloučení se školním rokem, vítání prvňáčků, loučení s páťáky, kulturní program pro rodiče i místní obyvatele, společný pobejtek ). Ukázka č. 4 stručná forma charakteristiky B. Zapojení do sítě M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (Pardubický kraj) díky tomuto projektu jsme získali Certifikát školy 1. stupně ekologické výchovy. Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své okolí a svět výsledky jejich EVVO mají kladný dopad na přírodu, obec, město, uplatňují principy EVVO v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání pedagogů. C. Projekt Zajímaví lidé mezi námi cyklus 5 besed (školní rok) se zajímavými lidmi z blízkého či vzdálenějšího okolí (zajímavá povolání, osudy apod.). Žáci se tímto projektem učí vést, řídit besedu, rozhovory, pokládat správné a vhodné dotazy, moderovat, hledat vhodné informace apod. D. Plavecký výcvik E. Pobyt v přírodě týdenní pobyt se zaměřením na ekologickou a environmentální výchovu. (Převzato a upraveno ze ZŠ Čeperka.) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Ukázka č. 7 stručná varianta zpracování Rodiče mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s vyučujícími. Jsou využívána informační odpoledne, třídní schůzky, dny otevřených dveří. Veřejnost je informována na webových stránkách školy. Od 1. ledna 2006 bude pracovat školská rada. Žáci školy se účastní obecních akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů a Sborem pro občanské záležitosti v obci. Spolupracujeme s nově otevřenou místní lidovou knihovnou. Škola využívá možnosti sponzorských darů od podnikatelských subjektů v obci, za něž se žáci snaží poděkovat drobnými výrobky. Prostory školy využívají v odpoledních a večerních hodinách místní obyvatelé (cvičení matek s dětmi, aerobik, floorball, přístup na internet). Pobyty u moře, turistické a kulturní akce jsou nabízeny rodičům žáků, kteří tuto nabídku využívají. Spolupráci s rodiči letos rozšiřujeme o Tvořivá odpoledne pro děti a rodiče. Škola spolupracuje s PPP. (Převzato a upraveno ze ZŠ Vyskytná.) funkce dosažené vzdělání úvazek poznámky 1. ředitelka VŠ PF 1, učitelka SŠ pedagogická 1, učitelka SŠ, certifikát na výuku AJ studentka VŠ 1, učitelka asistentka integrovaných žáků VŠ PF UK 0,409 0, vychovatelka ŠD učitelka-výchovy SŠ, studentka VŠ 0,714 0, asistentka pedagoga vychovatelka ŠD SOU + kurz asistent pedagoga 0,400 0,036 věkový průměr 40 roků 5,218 (Převzato a upraveno ze ZŠ Hřebeč.) Úvazky uvedené v tabulce v této konkrétní podobě nejsou pro ŠVP zcela vhodné, protože se dá předpokládat, že se budou každoročně měnit.

9 9 Znáte je? Rozvíjení emoční inteligence žáků EVA GAJDOŠOVÁ GABRIELA HERÉNYIOVÁ Lidové zvyky a tradice ve sjednocené Evropě Pro současnou školu je charakteristické, že klade důraz na výkonnost žáků. Emoční a sociální rozvoj žáků zůstává v pozadí. Zkušené školní psycholožky v této knize shrnují své zkušenosti s všestranným rozvíjením osobnosti žáků v alternativní humanisticky orientované škole. Ukazují, jak poznat a zlepšit sociální vztahy ve třídě, jak pracovat s dětmi s poruchami chování. Předkládají také programy, které jsou zaměřeny na prevenci šikanování a agresivního chování. Publikaci vydalo nakladatelství Portál. Titulek vyjadřuje ve své stručnosti ten nejsprávnější a výrazně nadčasový politický program. Tedy program, který by měli důsledně naplňovat i naši nově zvolení zákonodárci. Není na škodu připomenout, že jde o pojetí politiky, které vždy důsledně prosazoval T. G. Masaryk. Ani jeho přání, aby základním měřítkem politikovy kvality byla politická vzdělanost, by nemělo zůstat současným politikům zatajeno. Třeba jen proto, aby se alespoň občas sami zastyděli. Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín se může pochlubit mezinárodním setkáním dětí z pěti evropských států. Tomuto setkání však předcházela dlouholetá práce na projektu Socrates Comenius, konkrétně od roku 2000, do které se zapojilo postupně pět evropských škol Základní škola a Mateřská škola Újezd, Základní škola Detva ze Slovenska, Slovak Nemzetisegi Altalanos Iskola Pilisszentkeszt z Maďarska, Szkola Podstawowa Nr. 7 Im Koérnela Makuszynskiego Zakopané z Polska a Mittelschule Auerbach z Německa. V prvním cyklu spolupracovaly školy z Újezda, Detvy a Auerbachu a zpracovávaly téma Hrady a zámky jako svědkové společné evropské kultury. Výsledkem spolupráce byly žákovské práce, které si kladly za cíl seznámit ostatní školy s nejznámějšími historickými pamětihodnostmi daného regionu. Do druhého cyklu se již zapojily i školy z Polska a Maďarska a tématem současného projektu jsou Lidové zvyky a tradice, společné a rozdílné, ve sjednocené Evropě. Každá škola se v rámci daných projektů prezentovala pracemi žáků a výrobky, tradičním folklorem a zvyky, avšak chybělo společné setkání dětí zúčastněných škol. Proto naše škola využila nabídky Zlínského kraje a zapojila se do dalšího projektu Podprogram pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení v roce Podařilo se nám uspět ve výběrovém řízení s tématem Povzbuďme zájem mladé generace o lidové zvyky ve sjednocené Sloužit, pracovat, nežvanit! Škola by však i ve světě všeobjímající politiky měla zůstat nepolitická. Ne apolitická, ale nepolitická! Mělo by se v ní o politice hovořit, ale především tak a proto, aby vychovávala politicky myslící občany, a ne zaujaté přívržence různě zbarvených politických myšlenek. Měla by být opět plně v duchu myšlenky T. G. Masaryka zcela nezávislá na farářovi, na starostovi i na jakékoliv politické straně. O takovou nezávislost by měla nejen usilovat a bojovat, ale měla by ve svém úsilí nacházet i přirozené spojence. V rodičích, zákonech, předpisech, ale i v osvícených politicích a v představitelích veřejné a státní správy. A taky ve sdělovacích prostředcích. Plně rozumím tomu, že když je na obrazovce rozhovor s představitelem krajské či místní samosprávy, bývá v titulku uvedena i jeho příslušnost k politické straně. Naprosto ale nechápu, proč se obdobný údaj objevuje mnohdy i v případech, kdy jde třeba o rozhovor s ředitelem školy. Evropě. Díky finanční podpoře Krajského úřadu Zlínského kraje se mohlo ve dnech 16. až 19. května uskutečnit setkání více než 150 dětí partnerských škol v Rekreačním zařízení Ploština v Drnovicích. Pochlubili jsme se také naší školou, která tímto setkáním žila, a uskutečnili společný výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Ta pravá nervozita zavládla předposlední den našeho tábora, kdy nás čekala jednotlivá folklorní vystoupení. Dopoledne pro žáky újezdské školy a obyvatele naší vesnice a odpoledne na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. Písně v různých jazycích, ale i zvuky hudebních nástrojů se nesly celými lázněmi. Odměnou byl dlouhý potlesk početného obecenstva. EVA JANOŠOVÁ Známý výrok Marie Terezie, že škola je politikum, měl vyjádřit zájem státu o problematiku škol. O sto let později a tedy více než před sto lety ale již naši předkové zdůrazňovali, že spíše než politikum je škola pedagogikum. A že by o škole měli rozhodovat především pedagogové, a ne politici. Nakonec i prvotní organizace ministerstva školství po roce 1918 počítala s ministrem jako s funkcí politickou. Odborným resortním ministrem byl státní sekretář. FRANTIŠEK MORKES

10 10 Školství v Evropě učitelé a odchod do důchodu Zachycení trendů demografického vývoje učitelů může poskytnout určitou představu o pravděpodobné poptávce po učitelích v budoucnosti. Jedním z ukazatelů je i podíl učitelů patřících do skupiny blízké důchodovému věku. V mnoha evropských zemích se stárnutí učitelské populace stalo otázkou prvořadého významu. Od počátku 90. let se jí věnovala řada publikací zabývajících se školskou problematikou, protože mezi důsledky nerovnoměrné věkové skladby učitelů patří například zátěž pro školský rozpočet tam, kde se platy učitelů zvyšují se stoupajícím počtem odpracovaných let. Dalším problémem je pravděpodobný budoucí nedostatek učitelů v případě, že se v dané zemi blíží k důchodovému věku větší část učitelů. Informace v článku vycházejí ze dvou publikací Eurydice: Key Data on Education in Europe 2005 a druhého dílu čtyřdílné publikace Učitelské povolání v Evropě: Profil, trendy a úkoly. Věková hranice Prakticky ve všech evropských zemích existuje věková hranice pro odchod do důchodu. Řídí se oficiálně stanoveným věkem a počtem odpracovaných let, někde existují rozdíly mezi muži a ženami. Nejčastější hranicí je 65 let. V České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Slovinsku, Slovensku a Bulharsku odpovídá oficiální věk pro odchod do důchodu spodní věkové hranici, kdy mohou učitelé opustit zaměstnání. V těchto zemích, kromě Estonska, neexistuje pro odchod do důchodu žádná horní hranice. Předčasný důchod V mnoha zemích mohou učitelé odejít do důchodu dříve, než dosáhnou oficiálního důchodového věku. Běžně je to ve věku okolo šedesáti let. Mají v tomto případě nárok na plnou výši penze, pokud odpracovali požadovaný počet roků. Ten se v jednotlivých zemích liší. Třicet let je to například v Řecku, na Maltě, v Polsku, Finsku, Norsku a v Rumunsku (muži), okolo 30 let v Estonsku, na Kypru, v Lucembursku a na Islandu. Čtyřicet let je požadovaný počet odpracovaných let v Nizozemsku a ve Spojeném království, okolo 40 v Belgii. Do počtu odpracovaných let je někdy započítáváno i studium či vojenská služba. Pouze v Polsku není stanovena spodní věková hranice, ale jen limit 30 odpracovaných let (včetně 20 let vyučovací praxe). Dřívější odchod do důchodu není umožněn na Maltě (jen pokud jde o muže), ve Finsku a ve Švédsku. Snížený důchod V některých zemích se těm, kteří odcházejí do důchodu dříve, přiznává pouze snížená penze v závislosti na počtu odpracovaných let. Tak je tomu v Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Nizozemsku a Lichtenštejnsku. V mnoha zemích, zejména v nových členských státech, mohou učitelé pracovat i po dosažení oficiálního důchodového věku. Některé země však stanovují nejvyšší věkový limit: Dánsko, Španělsko, Itálie, Rakousko, Polsko, Island a Lichtenštejnsko. Pokud jde o ženy a muže, jsou ve většině zemí kritéria pro odchod do důchodu stejná. Rozdíly existují v některých středoevropských a východoevropských zemích a v Rakousku v případě učitelů, kteří nejsou státními zaměstnanci. Většinou mohou ženy odejít do důchodu dříve, ale v současnosti se projevuje tendence rozdíl mezi muži a ženami zmenšit. Reformy, které probíhají v České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ Senovážné náměstí 26, Praha 1 telefon Slovinsku a Slovensku, směřují k minimalizaci či úplnému zrušení těchto rozdílů. Výjimky Z dostupných údajů vyplývá, že naprostá většina učitelů využívá k odchodu do důchodu první možnost, která se jim nabízí. Existují ale výjimky. V Dánsku (na primární úrovni), na Kypru, v Portugalsku a Norsku (na sekundární úrovni) zůstává v zaměstnání nezanedbatelné procento učitelů. Podobně je tomu i v Irsku, Itálii, Nizozemsku a Rakousku. V těchto čtyřech zemích jde nejspíš o důsledek nízké penze. V Lotyšsku, Litvě, na Slovensku a na Islandu (v sekundárním vzdělávání) mají učitelé v době krátce před odchodem do důchodu relativně nízké platy. Tím lze částečně vysvětlit, proč zůstávají v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, a kromě Islandu nejsou omezeni žádnou horní věkovou hranicí. Horní věkový limit neexistuje také ve 14 dalších zemích, ale učitelé většinou možnost pracovat déle nevyužívají. Více informací lze najít na internetových stránkách www. eurydice.org nebo Roky Učitelé a odchod do důchodu (primární a sekundární vzdělávání) 2002/03 Roky 1 2 Ženy Muži Oficiální věk pro odchod do důchodu Nejnižší věk pro odchod do důchodu (s nárokem na plnou výši penze, který je podmíněn odpracováním požadovaného počtu let) Nejnižší věk pro odchod do důchodu (s nárokem na sníženou penzi) [ Nejvyšší věk, do kdy je možné prodloužit aktivní službu při splnění daných podmínek Možnost pozdějšího / dřívějšího odchodu do důchodu Svislé pruhy znázorňují věkové rozpětí, během kterého vzniká nárok na plnou výši penze; podmínkou je odpracování požadovaného počtu let (viz tabulka). Počet odpracovaných let, který je vyžadován pro přiznání plné výše penze v zemích, které mají stanovený nejnižší věk pro odchod do důchodu BE CZ DE EE EL ES IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK IS LI NO BG RO (ž), 30 (m) Dřívější odchod do důchodu není možný Zdroj: Eurydice.

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce11 Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax nabízí členům Masarykova demokratického hnutí, školám a školským zařízením nesoucí jméno T.G.Masaryka, příznivcům a obdivovatelům T.G.M. knihu LIDÉ KOLEM T.G.M. autora Vítězslava Vít zslava Houšky Když nedávno vyšla publikace T.G.Masaryk známý i neznámý, napsal recenzent týdeníku Reflex, že Vítězslav Houška je zkušený literát širokého záběru, který miluje příběhy, má cit fejetonisty pro kouzlo okamžiku a je vynikajícím vypravěčem. Stejnými slovy lze charakterizovat i autorovu další práci koncipovanou pro edici Hlas, kterou vydává nakladatelství PARIS ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím. Jsou v ní objevné studie o významných osobnostech, které s Masarykem spolupracovaly, bojovaly i polemizovaly. V. Houška věnoval větší část své publicistické činnosti problematice Masarykovy první republiky; kladem jeho zpracování je, že dokáže přiblížit i takzvaná vážná témata, vědecké problémy, filozofické záhady a politické střety vtipným, ba téměř napínavým stylem. Stručný přehled hlavních kapitol: Masarykovi přátelé z mládí a spolužáci ( J. Všetečka, J. Herbert). Masarykovi odbojoví spolupracovníci ( E. Beneš, M.R.Štefánik, H. W. Steed, E. Denis, R.Seton-Waston). Masarykovi američtí přátelé: Ch.Crane, jeho syn Richard (vyslanec v ČSR), jeho dcera Frances ( manželka Jana Masaryka). Masarykovi spolupracovníci žurnalisté, pedagogové, vědci, spisovatelé ( J. Herben, F.Drtina, J. Goll, J. Gebauer, H.G.Schauer a také Pátečníci bratři K. a J. Čapkové, F. Langer, F. Peroutka a další). Muži 28. října 1918 : A.Švehla, A. Rašín, R. Bechyně, J. Stříbrný, V. Šrobár, F. Soukup. Oponenti z vědeckých a politických kruhů: J. Kaizl, J. Pekař, F. Mareš, K. Kramár, V. Dyk, L. Borský, K. Horký, J. Dürich, R. Gajda, A. Hlinka. TGM feminista; jeho vztah k ženám a ctitelkám ( Z. Šemberová, G. Benzoniová, O. Sedlmayerová); osudy jeho ženy Charlotty, jeho dcer Alice a Olgy, jeho synů Herberta a Jana. Knihu můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS. Vychází v omezeném nákladu 1000 ks. PARIS 6/2006, cena 280,- Kč ( plus manipulační náklady), pevná vazba, 232 stran. Vít zslav Houška LIDÉ KOLEM T.G.M. Z á v a z n á o b j e d n á v k a Objednáváme.. ks publikace LIDÉ KOLEM T.G.M. Přesná adresa pro fakturu..... Ulice..PSČ, město.... Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy).... Č. účtu.ičo..telefon.... Datum objednávky podpis (u organizací razítko).....

12 12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Firma Marie Švábová MarS VZTAH NA CEL ÎIVOT J S M E N E J V ù T Í Z A M ù S T N A N E C K O U P O J I Ë O V N O U V â R ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA MINISTERSTVA VNITRA âr nabízí dárcûm: Vitaminy pro dárce krve Tuzemsk ozdravn pobyt pro bezpfiíspûvkové dárce krve a dárce kostní dfienû nebo náhradní moïnosti ZP MV âr poskytuje pfiíspûvek ve v i Kã na 6denní ozdravn pobyt v lázeàsk ch zafiízeních spoleãnosti Láznû Felicitas, a. s. v Bechyni nebo v Podûbradech nebo na náhradní moïnosti do maximální v e Kã. MoÏnosti: a) pfiíspûvek na stomatologické v kony ãi v robky (kromû bíl ch plomb), b) pfiíspûvek na léãbu zrakov ch vad laserem a aplikaci nitrooãních ãoãek v pfiípadû, Ïe nejsou hrazeny z vefiejného zdravotního poji tûní, c) moïnost nákupu léãiv ch pfiípravkû v lékárnû nebo nákupu prostfiedkû zdravotnické techniky (z ãástky Kã je moïno ãerpat do maximální v e Kã, a to pouze jednorázovû). O podmínkách poskytnutí pfiíspûvku se pfiedem informujte. Zmûna nabídky vyhrazena. infolinka: infomail: internet: Firma Marie Švábová MarS POŘÁDÁ Od KURZ ÚČETNICTVÍ PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V rozsahu 40 hodin 1. část: Výklad zákona o účetnictví, vyhlášky č. 505/2002 Sb., České účetní standardy, zákon o DPH, fondy a jejich použití 2. část: Příklady účtování u neplátce a plátce DPH Místo konání: Základní škola, Jaroslava Seiferta, Mělník Cena kurzu: Kč Objednat lze na adrese: Marie Švábová MarS Masarykova 66, Teplice Tel.: , Nabízí ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Z obsahu CD: Souvztažnosti dle účtových tříd Účetní příklady s komentářem pořízení majetku použití fondů zúčtování ŠvP stravné Účetní doklady: zařazovací a vyřazovací protokoly majetku kalkulační vzorce účetní doklady Cena: Kč Objednat lze na adrese: Marie Švábová MarS Masarykova 66, Teplice Tel.: , předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK URČENO JEN PRO ZCELA NOVÉ PŘEDPLATITELE!!! Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa: PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Číslo června 2006 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Vyrábí SOFIPRIN Praha. Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 760 Kč. Inzerci a objednávky předplatného posílejte na adresu redakce. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU Kateřina Jonášová, Pavla Frýdlová, Lucie Svobodová Mateřská dovolená, nebo

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více