14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK"

Transkript

1 Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK To je v pořádku, paní učitelko, naši budou mít radost. Oba jsou bez práce a zrovna nedávno říkali, že každá pětka dobrá! KRESBA: MILAN KOCMÁNEK Žák, či student? To je, oč tu běží Téměř hamletovská otázka je v případě středních škol zcela na místě. Chodí do středních škol žáci, nebo studenti? Učí je učitelé, nebo středoškolští profesoři? František Morkes z Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze tvrdí, že úředně byli po roce 1918 na českých středních školách pouze žáci, v běžné mluvě se však hovořilo nepochybně tradičně o studentech. Jen v případě středoškolských učitelských ústavů (a také bohosloveckých seminářů) se oficiálně nehovořilo o žácích, ale o chovancích. Školské zákony z poválečných let až do roku 1984 vždy hovořily pouze o žácích. Přesto ve středních školách studovali studenti a své učitele oslovovali titulem profesor. V podstatě šlo o historickou tradici a současně také o určitou společenskou konvenci, říká František Morkes. Titulem profesor byli učitelé na gymnáziích oslovováni již od dob Rakouska. Mělo to vyjadřovat skutečnost, že na rozdíl od učitelů či odborných učitelů obecných a měšťanských škol měli vysokoškolské vzdělání (a podstatně vyšší plat i společenskou prestiž). Od 50. let byl pak vyvíjen tlak na to, že všichni ve škole jsou učitelé. Ani tehdy se ale v nějakém výraznějším počtu nepodařilo zdolat tradiční oslovení profesore, i když se poměrně běžně změnilo na soudruhu profesore. (Jen tak mimochodem slovo soudruh mělo původně význam spolupracovník, druh a zcela postrádalo nynější pejorativní nádech. Dokonce i ve Společenském katechismu Gutha-Jarkovského z počátku 20. století se píše, že pokud má automobilista poruchu na svém vozidle, zajisté soudruh jedoucí kolem mu rád pomůže... ). Současný školský zákon termín student zná. Používá jej například v paragrafu 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, v paragrafu 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů. O studentovi se hovoří i v pasáži věnované evidenci, dokladům o průběhu vzdělávání, záznamům o úrazech či obsahu povinně vedené školní matriky. Jako kuriozita však může působit ta část školského zákona, která se zabývá přímo středoškolským vzděláváním a kde by se termín student dal očekávat. Pravdou však je, že se zde používá výhradně slovo žák. Že by ten, kdo má v průběhu středoškolského studia nějaký handicap či výjimečné nadání, byl student, zatímco ostatní byli prostě žáci? Nemyslím si, že by již výrazně tradiční a vžité i běžné oslovení pane profesore a studenti mělo být ohroženo, říká František Morkes. Nezbývá než spolu s ním věřit, že když přežilo léta totality, přežije i léta současná. KARLA TONDLOVÁ 12. června Ve Velkém zrcadlovém sále ministerstva školství převzali vedoucí dětských vědeckých týmů stavebnice na sestrojení robotů, se kterými při soutěži První liga robotů v závěru roku musí absolvovat určenou trať a splnit náročné úkoly. Cílem celého projektu je poskytnout dětem zábavu a vzrušení z vědy a techniky. 12. června V Praze byl zahájen dvoudenní seminář Aktuální otázky evropského práva lidských práv. Seminář pořádal Ústav státu a práva ve spolupráci s francouzským institutem zabývajícím se ochranou lidských práv a katedrou mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. 12. června V Plzni proběhlo po třiceti šesti letech slavnostní předání výučního listu novým bednářům. Plzeňský Prazdroj se snaží toto starobylé řemeslo zachránit, proto byl při předávání přítomen i generální ředitel pivovaru Mike Short června Ve Zlenicích u Prahy se uskuteční společné zasedání předsednictva Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a předsednictva Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku. Hovořit se bude nejen o odborové problematice, ale také o Světovém dni učitelů a o školské legislativě. Celé zasedání bude provázet i vzájemná výměna zkušeností z odborové a pedagogické práce. Lepší sto nepřátel za plotem, než jeden v domě. Arabské přísloví

2 2 V polovině června přijedou na pozvání Českomoravského odborového svazu pracovníků školství do Prahy představitelé Odborového svazu pracovníků školství a vědy na Slovensku. Podobné setkání se uskutečnilo už loni na podzim ve Vysokých Tatrách. FOTO: ARCHIV telecom zvýší školám rychlost internetu Český Telecom chce do konce letošního roku navýšit rychlost internetového připojení do většiny škol na dva Mbit/s, tedy až na čtyřnásobek současného stavu. Vyplývá to z dodatku smlouvy, který podepsali zástupci Telecomu a ministerstva školství, oznámil Telecom. Školy připojené přes ADSL, které projeví zájem, budou moci získat rychlost až čtyři Mbit/s. Současně bude povýšena technologie ISDN na ADSL. Celkově Telecom připojuje k internetu 3500 škol, z toho 2500 má vysokorychlostní připojení. Pro zvýšení rychlostí u těch škol, které jsou připojeny zatím nejnižšími rychlostmi, přistoupil Telecom k budování nových spojovacích prvků v síti, tzv. DSLAMů. Do zvýšení rychlosti firma investuje 150 milionů korun. První z více než 700 DSLAMů bude postaven začátkem června 2006, poslední bude uveden do provozu v průběhu září. čtk školáci by měli mít výchovu k patriotismu Polští školáci by měli mít v rozvrhu další předmět výchovu k vlastenectví. S návrhem přišel ministr vzdělávání a šéf nacionalistické, ultrakatolické Ligy polských rodin Roman Giertych. Kritici se ale obávají toho, že patriotismus v jeho pojetí povede k šíření xenofobie a nesnášenlivosti. V hodinách by se žáci a studenti učili nejen o polské historii, ale byli by rovněž vychováváni v duchu patriotismu, řekl R.Giertych. Nacionalistická Liga polských rodin společně s populistickou Sebeobranou do vládní koalice vstoupily před měsícem. Giertychova Liga polských rodin je ale kvůli svým radikálním názorům považována za extremistické uskupení. čtk zájem o zubní lékařství stoupá První lékařská fakulta Univerzity Karlovy zaznamenává v posledních letech stále vyšší zájem o studium zubního lékařství. Na 50 míst se letos hlásí přes 830 zájemců, loni se jich hlásilo přes 540 a předchozí rok více než 330. Počet přijímaných přitom zůstává zhruba stejný, a to zejména vzhledem k finanční náročnosti tohoto oboru. Studijní program zubní lékařství nahradil v roce 2004 stomatologii. Studium nového oboru je o rok kratší, trvá pět let. Je také více zaměřeno na praktickou výuku, jíž je věnována polovina hodin, a to výuku budoucího zubaře prodražuje. Absolvent bude mít titul MDDr. a bude moci hned po ukončení školy pracovat samostatně. Absolventi stomatologie mají titul MUDr. a po absolvování musí pracovat 36 měsíců pod vedením zkušeného lékaře. čtk bývalý zlatonosný důl se promění ve výukové středisko Podzemí vrchu Veselý u Mokrska, v němž jsou jedny z největších zásob zlata v Evropě, v nejbližší době opět ožije. Drahý kov se tu ale dobývat nebude. Fakulta stavební Českého vysokého učení technického Praha zde chce příští rok otevřít Podzemní výukové středisko Josef. Jeho náplní bude podpora výuky a výzkumná činnost. Vedoucí centra experimentální geotechniky stavební fakulty ČVUT Jaroslav Pacovský řekl, že se nechali inspirovat obdobnými pracovišti v USA a Evropě. Podzemní pracoviště provozovaná vysokými školami podle něj zajišťují vysokou úroveň praktické přípravy studentů v reálných podmínkách a rozvíjení experimentální činnosti. čtk řada studentů dvou elitních škol se zraňuje Téměř každý pátý student dvou elitních amerických univerzit tvrdí, že se někdy úmyslně zranil pořezal se, popálil či si zranění přivodil jiným způsobem. Agentura AP k tomu napsala, že psychologové o tomto znepokojujícím fenoménu slýchají poměrně často. Pro některé mladé lidi je sebetrýznění určitou formou extrémního jednání, o němž si myslí, že jim může pomoci uvolnit stres. Pro jiné je to způsob, jak učinit hluboké emociální rány viditelnějšími. Výsledky výzkumu provedeného mezi studenty Cornellovy a Princetonské univerzity jsou podobné dalším studiím týkajícím se tohoto chování. Poradci říkají, že takovéto případy se nevyskytují jen na vysokých školách, ale i na školách středních. čtk studenti si vyzkoušeli v malém práci spojených národů Vyzkoušet si v malém, jak pracuje Organizace spojených národů, se rozhodli studenti svitavského gymnázia. Minulou sobotu se v Ottendorferově domě ve Svitavách sešla přibližně stovka mladých lidí z celé země, kteří si vyslechli přednášky o mezinárodních problémech a zkusili formulovat deklarace podle předepsaných procedur. Chceme hlavně vzbudit zájem o mezinárodní dění mezi středoškoláky, zlepšit jejich vyjadřovací schopnosti a práci s informacemi a přispět k tolerantní společnosti, což se nám poměrně daří, vysvětlila organizátorka celého projektu B. Urbanová. Dopoledne se konaly přednášky odborníků, například o problematice izraelsko palestinského konfliktu či emancipace žen, odpoledne začali jednat studenti. Ve skupinách reprezentovali vybrané státy a zastupovali jejich názory v jednotlivých výborech. čtk pražské školy dostanou peníze na investice a výpočetní techniku Pražské školy a školská zařízení dostanou od hlavního města zhruba 50 milionů korun na investice a ze státního rozpočtu téměř 71 milionů korun na rozvoj informačních technologií. Na nákup a modernizaci výpočetní techniky město školám přidá ještě dalších 1,8 milionu korun. O padesátimilionové dotaci z městského rozpočtu, která je určena na rekonstrukci, modernizaci či dokončení staveb školských objektů, rozhodli pražští radní. Zdůvodnili to tím, že 510 milionů korun, které jsou v letošním rozpočtu hlavního města určeny na investice ve školství, nepokryly výdaje na investiční projekty, opravy či odstranění havarijních stavů. čtk

3 Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učilišť? Hledáme vyučeného nástrojáře, soustružníka, tesaře, zedníka, automechanika, praxe vítána, tak obecně vypadá text inzerátů, jejichž prostřednictvím hledají různé firmy své zaměstnance. Ačkoliv poptávka po lidech vyučených v oboru, zvláště strojírenském, roste, střední odborná učiliště si stěžují na nedostatek žáků. Malý zájem o učební obory je všeobecně znám. Uvědomují si ho nejen sami zaměstnanci těchto škol a zaměstnavatelé, ale i odpovědní pracovníci ministerstva školství. Proto je jejich společným cílem stávající situaci napravit. Jednou z možných cest je také nově koncipovaná závěrečná učňovská zkouška. Ta od 1. června 2006 probíhá na 125 vybraných školách. Ověřovat se bude do roku 2008, poté by se měla stát standardní pro všechna střední odborná učiliště. A v čem nová zkouška spočívá? Obsah zkoušek by se měl víc než dosud přiblížit potřebám praxe. Jejich těžiště bude proto v praktické části, v níž má žák řešit úkoly podobné reálné pracovní situaci. Ani další části zkoušky by se neměly zakládat na vědomostech encyklopedického charakteru, říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání. Nové zkoušky se připravují v rámci projektu Kvalita I, na jehož financování se podílí Evropský sociální fond. Jsou založeny na jednotném zadání, které vytvářejí sami pedagogové ve spolupráci se zaměstnavateli a pracovníky Národního ústavu odborného vzdělávání. Ústředním heslem je Umět řemeslo a umět se učit. Podle zaměstnavatelů, kteří na zkouškách spolupracují, by se měla zkouška více zaměřit na praxi. Tomu by měla odpovídat i výuka. Naopak pedagogové upozorňují na nutnost naučit žáky neustále se vzdělávat, a mít tak možnost uplatnění v různých firmách, nikoliv pouze v jedné konkrétní. Aby uplatnění absolventů učebních oborů bylo opravdu co nejširší, je do nové podoby zkoušky zařazen i obecný přehled o světě práce. Žáci by u této zkoušky měli prokázat, že vědí, jak postupovat při hledání zaměstnání a plánování dalšího vzdělávání, že jsou schopni využívat služeb zaměstnanosti, že si umí poradit v oblasti osobní ekonomiky, doplňuje D. Kočková. Dalším novým prvkem je samostatná odborná práce. V té má žák prokázat, že je schopen vyhledávat a zpracovávat informace, navrhovat vlastní řešení konkrétních problémů a obhajovat je. Podle Národního ústavu odborného vzdělávání by jednotné zadání zkoušek mělo mít vliv i na úroveň výuky. Pokud budou žáci některé školy dosahovat horších výsledků, mělo by to být signálem, že je zde nutné zlepšit kvalitu výuky i vybavení. Nový typ závěrečné zkoušky se letos neověřuje poprvé. Žáci některých škol ji měli možnost absolvovat již v předcházejícím roce. A jaký je názor ředitele školy, kde již nová zkouška proběhla? Mgr. Pavel Cielecký ze Střední školy společného stravování z Ostravy-Hrabůvky říká: Studenti přistupují k závěrečné zkoušce zodpovědněji. Vypracováním odborné práce získají studenti potřebný čas, mohou se dobře připravit, přínosné je i zařazení části Knihy, které neumím číst 3 obhajoby v cizím jazyce. Jednotné zadání zajišťuje zvýšení úrovně ve vnímání významu závěrečné zkoušky studenty, učiteli, rodiči i zaměstnavateli. Poskytuje také možnost srovnání mezi školami. Negativem je však nárůst administrativy i vyšší časové zatížení pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů. A co by navrhoval změnit? Doporučoval bych zadávat témata odborné práce dříve, aby žáci měli více času na přípravu a vypracování, a nikoliv jen čtyři až pět týdnů. V letošním roce čeká na absolventy škol včetně středních odborných učilišť ještě jedna novinka, a to Europass dodatky. Podle Národního ústavu odborného vzdělávání mohou studenti škol spolu se závěrečným vysvědčením, výučním listem či diplomem získat i tzv. Dodatek k osvědčení. Ten je součástí Europassu a slouží k tomu, aby výsledky studia byly srozumitelné napříč Evropou. Je určen těm, kteří chtějí pokračovat ve studiu nebo hledat zaměstnání v zemích Evropské unie a potřebují doložit srozumitelné informace o svém vzdělání. Europass vedle dodatku obsahuje i životopis, jazykový pas a Europass mobilita. Vystavení všech částí Europassu je bezplatné. OLGA ŠEDIVÁ FOTO: STANISLAV JUGA Přestože poměrně rád a s chutí čtu, tak se musím přiznat k tomu, že neumím číst. Upřesňuji neumím číst pouze některé knihy. Není to přitom proto, že by se mi zdály nezajímavé a neměl jsem o ně zájem. Je to jen a pouze tím, že jejich čtení nezvládám. Žádná zvláštní písmenka v nich přitom nejsou a neobtěžují ani kurentem či jiným podivným typem písma. První takovou knihou bylo již před lety Poláčkových Bylo nás pět. Když jsem tehdy slyšel několik pokračování, která četl v rozhlase František Filipovský, tak jsem si chtěl knihu sám rychle přečíst. Ale nedokázal jsem to. Když jsem Františka Filipovského poslouchal, bylo to výborné a dobře jsem se bavil. Když jsem se sám pokoušel číst, musel jsem se do čtení nutit, neměl jsem z knihy žádný požitek. A tak jsem nedočtenou knihu, se symbolickou omluvou autorovi, raději odložil. Dnes je pro mě takovou knihou již téměř bestselerový, několikadílný Denik ostravaka. Na internetu nebo v knižní podobě pro mě nic moc. Obvykle nejsem schopen přečíst ani dvě stránky. Jako rodilý Pražák mám ale štěstí v tom, že mi z knihy občas něco přečte rodilá Ostravanka. A najednou je to výborné a dobře se bavím. U žádných jiných knih se mi to zatím nestalo. Haškova Švejka jsem si nejen rád četl, ale současně i poslechl v hlasovém podání Jana Wericha. Obojí bylo výborné. Podobné to bylo i s texty Františka Nepila. Když je autor četl v rozhlasu, rád jsem je poslouchal, když vyšly knižně, tak jsem se k nim v četbě rád vracel. I když si to přiznávám nerad, musím se smířit s tím, že některé knihy prostě číst neumím. A mám obavu, že podobné neumění se může masově projevit i u řady maturantů, až se seznámí se souborem knižních titulů ke státní maturitě. JIŘÍ ROHAN

4 4 Dostanu odstupné, když odmítnu snížení úvazku? Byl mi dán návrh na změnu pracovní smlouvy spočívající ve snížení rozsahu pracovního úvazku. Součástí návrhu je i sdělení, že v případě odmítnutí mi bude dána výpověď pro nadbytečnost. Pokud bych dostal výpověď, měl bych i v tomto případě (když odmítnu snížení úvazku) nárok na odstupné? Podmínky vzniku nároku na odstupné stanoví 60a) zákoníku práce, kde je v odst. 1 uvedeno: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v 46 odst. 1 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu, lze odstupné podle předchozí věty zvýšit až o další násobky průměrného výdělku, popřípadě stanovit další podmínky, za nichž zaměstnanci přísluší zvýšené odstupné. To se vztahuje i na zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost. Zákoník práce tedy stanoví zaměstnavateli povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné v případě skončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů (ty jsou uvedeny v 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce) z podnětu zaměstnavatele nebo dohodou z týchž důvodů. Odstupné lze chápat jako určitou formu odškodnění zaměstnance při ztrátě zaměstnání. Pro vznik nároku na odstupné zákoník práce již další než uvedené podmínky nestanoví. Vznik nároku na odstupné předpokládá současné splnění těchto podmínek: u zaměstnance dochází k rozvázání pracovního poměru, k rozvázání dochází výslovně stanovenou formou (výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou), prokazatelným důvodem skončení pracovního poměru jsou organizační důvody (uvedené v 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce). Skutečnost, že zaměstnanec nepřistoupil na návrh zaměstnavatele směřující k změně pracovní smlouvy, pokud jde o rozsah pracovního úvazku, a poté mu byla dána výpověď, nezpůsobuje vyloučení nároku na odstupné. Pokud by tímto způsobem měl být nárok na odstupné vyloučen, muselo by to být v zákoníku práce výslovně stanoveno. Žádnou takovou úpravu však zákoník práce neobsahuje. Můžu změnit smlouvu při mateřské dovolené? Mám sjednán pracovní poměr na dobu určitou a v současné době jsem na mateřské dovolené. Je možné i v této době, kdy nevykonávám práci, provést změnu pracovní smlouvy tak, že budu mít pracovní poměr na dobu neurčitou? NA VAŠE otázky ODPOVÍDÁ Vít Berka Pro změnu sjednaných pracovních podmínek uvedenou v dotazu (tj. změnu termínovaného pracovního poměru na pracovní poměr na dobu neurčitou) platí ustanovení 36 odst. 1 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení lze sjednaný obsah pracovní smlouvy změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Pokud byla pracovní smlouva uzavřena písemně, musí zaměstnavatel provést písemně i její změnu. Obsah pracovní smlouvy lze takto změnit kdykoliv během trvání pracovního poměru, tedy i v době pracovní neschopnosti zaměstnance, mateřské či rodičovské dovolené atd. Zaměstnanec, u něhož existuje překážka v práci, tím není nijak zbaven způsobilosti k právním úkonům. Ani zaměstnavatel nemá v takovém případě vůči zaměstnanci žádná omezení, pokud jde o možnost dohodnout uvedenou změnu pracovní smlouvy. Musím podepsat dodatek k pracovní smlouvě? Byla jsem přijata do pracovního poměru se zkušební dobou sjednanou na dobu dva měsíce. Začala jsem pracovat již třetí měsíc a zaměstnavatel přistupuje k provádění organizačních změn. Dva zaměstnanci již dostali výpověď pro nadbytečnost. Zaměstnavatel ale zjišťuje, že s tím jsou spojeny určité povinnosti, a tím i problémy. Mně byl předložen k podpisu návrh dodatku k pracovní smlouvě, v němž se prodlužuje zkušení doba na tři měsíce. Tento postup mi připadá jako snaha zaměstnavatele vyhnout se povinnosti platit odstupné, pokud by i se mnou chtěl ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost. Musím změnu pracovní smlouvy podepsat? Zaměstnavatel tvrdí, že zkušební doba je stejně tříměsíční. Zkušební doba může být sjednána v písemné pracovní smlouvě, a to nejpozději v den nástupu do práce, jinak je její sjednání neplatné. Pokud nebyla dohodnuta kratší zkušební doba, činí její délka tři měsíce. Tato zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována (například dodatkem k pracovní smlouvě). Z uvedeného vyplývá, že dodatečné prodloužení sjednané zkušební doby by bylo v rozporu se zákonem, a z tohoto důvodu by toto ujednání bylo neplatné (důvod neplatnosti podle ustanovení 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Vzhledem k tomu, že zkušební doba byla s vámi sjednána v rozsahu dvou měsíců, zaměstnavatel ji nemůže dodatečně prodlužovat. Pokud nyní dostanete výpověď z důvodu organizačních změn podle 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, budete mít nárok na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, nebylo-li odstupné v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatelem navýšeno. Maturitní písemka a domovy důchodců pravdu řekla, moc jsem si v letošních maturitních písemkách nepočetla, lehkým tónem si postěžuje češtinářka Ustaraná. Práce pojednávající o mezinárodním terorismu byly pouhým výčtem známých násilných akcí. Chybělo mi v nich hlubší zamyšlení nad příčinami Abych obecného zla a nenávisti, osobní pohled za horizont naší přítomnosti. Možná, že chatrné slovesné projevy našich žáků přináší doba esemeskových sdělení a okázalá neochota číst beletrii, přidává se mladší kolegyně Navrátilová. Dnes nikdo není ochoten číst. Ani v časopisech. Však se podívej. Samé obrázky a kresby. Z novin vymizely kurzívy, glosy, fejetony a hlavně čtivé reportáže. Na jejich místo se vloudily nekonečně nudné rozhovory s celebritami. O ničem. O penězích. A zase o ničem, uvažuje Ustaraná. Přesto mi jedna žákyně udělala radost. Víš, Moravcová se pustila do úvahy o současné rodině. Tuze mile mě překvapila, rozjasní se najednou češtinářka. Hned v úvodu mě udivila svým tvrzením, že její generace postrádá dřívější plnohodnotný vztah k rodičům. Na jednom místě doslova píše: Rodina měla v dřívějších dobách výrazně větší společenskou autoritu. Děti si přirozeně vážily svého tatínka a své maminky. V některých rodinách děti svým rodičům dokonce vykaly. Muž byl vždy hlava rodiny. Maminka rozdávala teplo rodinného krbu. Vzpomínám si, jak mi babička vyprávěla o nedělních obědech, při nichž celá rodina obřadně seděla u slavnostně prostřeného stolu. Tatínek dostával svou porci na talíř jako první. Děti trpělivě čekaly, až na ně dojde řada. Po obědě si tatínek lehl na gauč a přikryl se novinami. Všichni kolem směli chodit jen po špičkách. Hospodář odpočíval! Ustaraná otočí další list práce. Podívej, tahle pasáž je půvabná... Kdybych mohla něco změnit na dnešních vztazích v rodině, ze všeho nejdříve bych zrušila všechny domovy důchodců, do nichž se odkládají staří lidé. Jakou péči o naše dědečky a babičky bych navrhovala? Docela jednoduchou a účinnou. Něco jako adopce dětí. Pokud by senioři z různých důvodů osaměli, přišla by na řadu adopce dědečků a babiček do rodin, v nichž by bylo pro ně ještě dost světla a naděje na příjemný a spokojený život. Aspoň moji rodiče se nemusejí obávat, že zůstanou sami, že by museli poznávat nudný stereotyp a nelásku mnohých domovů důchodců. Na co si vlastně stěžujeme, kolegyně? nadějně pozvedne obočí Navrátilová. ROMAN KANTOR

5 Vlakem za Muchou do Moravského Krumlova Konference k předškolnímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji Koncem května uspořádala krajská rada Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Moravskoslezského kraje ve spolupráci s krajským úřadem konferenci, která se věnovala předškolnímu vzdělávání. Jejím cílem bylo ujasnění všech problémů, které v současné době řeší mateřské školy v tomto kraji, a pokud je to možné, nalézt i jejich řešení. Jako první vystoupil T. Bouda, vedoucí odboru školství Moravskoslezského kraje, a seznámil všechny přítomné se současnou naplněností mateřských škol, s předpokládaným vývojem v těchto zařízeních, ale také s problémy, které vznikají sloučením mateřské a základní školy, či souvisí s existencí malého právního subjektu. O platech, jejich vývoji, principech financování na rok 2006, ale také o očekávaných rozpočtových úpravách a šetření ke zpřesnění normativů na rok 2007 hovořila vedoucí přímých nákladů a zástupce vedoucího odboru školství H. Havránková. Zpětně od l. ledna 2006 bude stanoven normativ u čtyřhodinových dětí, který jsme stanovený neměli. Bude to znamenat zvýšení celkového finančního normativu na čtyřhodinové dítě, avšak koeficient zůstává 0,35. O zvýšení na 0,45 0,49 uvažujeme od Nového roku, ale až po provedení šetření a jejich vyhodnocení. Připravovaná rozpočtová úprava v červenci se bude dotýkat zavedení normativu pro čtyřhodinové děti, přičemž koeficient se nemění. Celkově nás tato úprava bude stát 6 milionů korun, uvedla H. Havránková. Tak zněl název zájezdu, který zorganizovala ostravská oblastní rada. Jeli jsme vlakem do Moravského Krumlova, kde je na zámku vystaveno 20 monumentálních pláten Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Jedenapadesát účastníků si zakoupilo zlevněnou zpáteční jízdenku a ostatní výdaje hradila oblastní rada. Všichni účastníci obdrželi údaje o zámku i městě a během trasy Brno Moravský Krumlov výklad o velmi zajímavé historii této trati. Tentokrát s námi jeli i ti členové, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastňovat autobusových zájezdů. Všichni účastníci na zpáteční cestě měli spokojený Problematice mateřských škol se věnovala také M. Jurková z ministerstva školství i E. Soukalová, předsedkyně profesní sekce mateřských škol ČMOS pracovníků školství. Aby účastníci, vlastně hlavně účastnice konference odcházely s úplnými informacemi, pozvala předsedkyně KROS D. Regelová také Z. Krámskou z právního oddělení odborového svazu a M. Vondráčkovou, místopředsedkyni svazu. Obě ochotně osvětlovaly pracovněprávní problematiku, problematiku FKSP, nové nemocenské, přesčasové práce i další. Poděkováním hostům za jejich vstřícnost i všem přítomným za jejich aktivitu a slibem, že i v budoucnu se bude krajská rada snažit organizovat podobná setkání, celé jednání uzavřela D. Regelová. OLGA ŠEDIVÁ Sdružený fond FKSP se nám osvědčuje Rámcové vzdělávací programy pro školní družiny, novela zákona o pedagogických pracovnících, zařazení vychovatelů do platových tříd a další aktuální problémy pedagogů a vychovatelů byly námětem schůze jejich sekce, která proběhla v květnu. Příležitost vyměnit si své zkušenosti a vyřešit problémy dává naše oblastní rada i dalším profesním sekcím. Naše oblastní rada není však nápomocna jen radou, ale jako jediná v republice počítá ve svém rozpočtu i s finanční pomocí pro naše členy. V případě potřeby jim poskytneme půjčku až deset tisíc korun. Větší půjčku, až 40 tisíc korun, lze pak získat z regionálního sdruženého fondu FKSP, jehož založení jsme také iniciovali my. Vedle půjček nám sdružený fond umožňuje pořádat i zahraniční zájezdy, zájezdy do divadel, například do Českého Krumlova, a další akce. Naše oblastní rada má ve svých řadách také velké množství členů důchodců. A ačkoliv již nevyučují, jejich celoživotní práce ve školství si vážíme a nezapomínáme na ně. I pro ně organizujeme řadu zájezdů po republice i do zahraničí a zveme je i na další naše akce. JARMILA STANISLAVOVÁ předsedkyně OROS Brno a Brno-venkov 5 úsměv na tváři a byli nadšeni zážitky ze zájezdu. Oblastní radu jen těší, že i s menšími finančními náklady může udělat svým členům radost, a už uvažujeme, kam pojedeme vlakem příští rok. MARIE NÁVRATOVÁ předsedkyně OROS OROS KUTNÁ HORA Naše oblastní rada pracuje systematicky, snaží se přenášet všechny informace z odborové centrály až k předsedům základních organizací, sleduje regionální rozpočty, řeší pracovněprávní problematiku, která se v našem regionu objevuje. Tak jako jiné roky i letos jsme zorganizovali seminář o kolektivní smlouvě. J. Valenta všechny přítomné seznámil se základními fakty a zákony o kolektivním vyjednávání a fundovaně odpověděl na dotazy. Pokud se však naši předsedové základních organizací nemohou se svým zaměstnavatelem na kolektivní smlouvě dohodnout, nabízíme jim i osobní pomoc. Pro své členy připravujeme i odpočinkové akce. V červenci je pozveme do Chorvatska, na podzim do Maďarska do termálních lázní. Společně slavíme také Den učitelů. A protože jsou prázdniny za dveřmi, ráda bych všem aktivním členům odborového svazu pracovníků školství za jejich práci poděkovala a popřála jim pěknou dovolenou. Iva Němcová předsedkyně OROS OROS DĚČÍN O naší činnosti jsme vás nedávno informovali, tak snad jen krátce něco o tom, co chystáme na prázdniny. Jako obvykle pojede v červenci 45 našich členů a jejich rodinných příslušníků do Španělska a již tradičně na přelomu července a srpna uspořádáme desetidenní celostátní základnu EXOD v oblasti Česko-saského Švýcarska. Milena Eliášová předsedkyně OROS

6 6 V těchto dnech byl zveřejněn materiál, který zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), s názvem Ekonomický přehled České republiky OECD dlouhodobě sleduje národní ekonomiky všech členských států a po určité době vždy připraví zprávu, která hodnotí jejich ekonomickou, případně společenskou situaci a předkládá konkrétní doporučení pro další vývoj. Poslední zpráva OECD obsahuje i rozsáhlé pasáže týkající se školství, jeho přínosu k dlouhodobému rozvoji ekonomiky a především k situaci na pracovním trhu. OECD hodnotí naši vzdělávací soustavu kladně. Konstatuje, že střední vzdělávání má u nás dlouhou tradici a dobrou pověst. Oceňuje dobrou kvalitu vzdělávání žáků a vysoký podíl těch, kteří získávají střední vzdělávání. Česká republika v tomto ohledu patří mezi zeměmi OECD ke špičce. OECD doporučuje posílit všeobecně vzdělávací programy jako reakci na rozvíjející se vysoké školství, dále radí postupně odstranit vyčleňování části žáků ve věku 11 let do elitních škol, tedy do víceletých gymnázií. Současně doporučuje klást důraz na větší rozvoj vzdělávání dospělých ve středních a vyšších odborných školách. Český vzdělávací systém je podle OECD stále zaměřen především na standardní vzdělávací cesty, přestože by bylo třeba rozšířit účast na vzdělávání zejména střední a starší generace. Je příjemné slyšet, že nás OECD svým způsobem na konci školního roku pochválila. Je to zásluha především těch, kteří ve školách pracují, tedy učitelů. Jim patří dík za to, že Česká republika si v mezinárodním srovnání vede tak dobře. Věřme, že dosažené výsledky udržíme i v příštích letech. Rád bych popřál všem kolegům příjemné prožití zasloužené dovolené. V září nás čeká nový školní rok, o jehož průběhu se můžete více dozvědět v tradičním Souboru pedagogicko-organizačních informací pro školní rok 2006/2007, který je již nyní k dispozici na webové stránce ministerstva školství. Škola mě nepodporuje při studiu Jsem studentkou dálkového studia vysoké školy (pedagogického oboru) a v září 2005 jsem začala pracovat jako učitelka v základní škole. Škola mě na studium nevyslala, přesto mi byla při podpisu smlouvy slíbena plná podpora při studiu a skládání zkoušek. To se však neděje a já se ptám, zdali mám šanci žádat o nějaké úlevy před státnicemi nebo před jednotlivými zkouškami. Z vašeho dotazu není zřejmé, zda si studiem při zaměstnání zvyšujete kvalifikaci, tzn. získáváte předpoklady stanovené právními předpisy pro řádný výkon práce učitelky základní školy, nebo si prohlubujete kvalifikaci, tj. udržujete si a obnovujete již získanou kvalifikaci k výkonu práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě, a proto uvádíme pouze obecnou informaci. Při zvyšování kvalifikace se poskytuje zásadně pracovní volno neplacené a nárok na ně vzniká výhradně na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. Je-li předpokládané zvýšení kvalifikace v souladu s potřebou zaměstnavatele, může vám zaměstnavatel poskytovat hmotné PaedDr. JAROSLAV MÜLLNER náměstek ministryně pro regionální školství zabezpečení a pracovní úlevy podle vyhlášky č. 140/1968 Sb., v platném znění, na základě písemné dohody uzavřené dle 143 zákoníku práce s tím, že nelze překročit výši průměrného výdělku a náhradu cestovních výdajů podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, v platném znění, viz 126 a 142b) zákoníku práce. Z výše uvedeného vyplývá, že se musíte se zaměstnavatelem dohodnout na poskytování pracovního volna ve smyslu 128 zákoníku práce na účast na přednáškách, seminářích, zkouškách apod. v rámci vašeho studia, případně uzavřít dohodu o poskytování hmotného zabezpečení a pracovních úlev po dobu vašeho studia. Právní oddělení ČMOS PŠ Příplatky za práci o víkendu Který předpis upravuje poskytování příplatku za práci v sobotu a v neděli u provozních pracovníků ve školství? Jaká je výše tohoto příplatku? Poskytování a výši příplatku za práci o sobotách a nedělích upravuje ustanovení 8 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Ve zmíněném 8 zákona se stanoví: Zaměstnanci přísluší Suplované hodiny nebyly zaplaceny Během jara letošního roku připadly tři státní svátky na pondělí. V důsledku toho nám v následujících dnech nebyly zaplaceny suplované hodiny a zdůvodněno to bylo tím, že se jedná o neúplný týden a pedagogičtí pracovníci si suplováním vlastně vynahrazují neodučené pondělí, na které však připadl státní svátek. Rádi bychom věděli, zdali na to má ředitel školy právo a kdy si v tomto případě pondělí odpracují kantoři, na které ten týden suplování nevyšlo. Skutečně vykonaná suplování jsou učitelům vždy proplácena za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 procent průměrného hodinového výdělku. Příplatek se poskytuje bez ohledu na to, zda jsou tyto dny podle harmonogramu směn současně dny nepřetržitého odpočinku zaměstnance v týdnu či nikoliv (viz 91 a 92 zákoníku práce). VÍT BERKA Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, se plat nekrátí, viz 14 zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění. Zároveň upozorňujeme, že dle 40 odst. 1 písm. d) se doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho měsíční mzda nekrátí, posuzuje jako výkon práce. Skutečně vykonané nařízené a dohodnuté přespočetné hodiny (suplování) jsou pedagogickým pracovníkům vždy propláceny bez ohledu na skutečnost, zda pedagogický pracovník splnil celý svůj ředitelem stanovený základní pedagogický úvazek, tj. bez ohledu na to, že pedagogickému pracovníkovi například odpadly hodiny přímé pedagogické činnosti z jeho základního pedagogického úvazku z důvodu státního svátku. V této souvislosti vás odkazujeme na společný právní výklad MŠMT a ČMOS PŠ k nadúvazkovým hodinám, publikovaný na webových stránkách ČMOS. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství FOTO: ALENA TUČÍMOVÁ

7 7 Jak na školní vzdělávací program? Nebojte se změn ve školství, provedeme vás reformou krok za krokem Tvorba ŠVP v málotřídních školách Charakteristika školy Školní vzdělávací program má svou danou strukturu, která zahrnuje všechny potřebné informace a údaje o škole a jejím výchovném a vzdělávacím působení. Po identifikačních údajích, které jsou prvním bodem struktury, následuje charakteristika školy. Její součástí by měl být stručný pohled na organizaci školy a na podmínky, ve kterých škola působí. Uvádí se zde: úplnost a velikost školy, vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické), charakteristika pedagogického sboru (velikost sboru, kvalifikovanost), dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.). Doporučenými údaji jsou: umístění školy, charakteristika žáků. Zpracování této kapitoly není náročné, přesto bychom chtěli upozornit na některé problémy, se kterými se můžete setkat. V prvé řadě je třeba zvažovat, které údaje se mění, a formulovat je v podobě, která nevyžaduje každoroční úpravu (např. přesné počty žáků i pedagogů, počty tříd, spojení ročníků, úvazky pedagogů). Pokud takové údaje uvedeme, můžeme jejich změny řešit buď aktualizací (výměnou) některých stránek přímo v ŠVP, nebo formou přílohy k ŠVP. Doporučení k jednotlivým částem Úplnost a velikost školy Uvádějte všechny součásti školy, které tvoří jeden právní subjekt (mateřskou školu, školní jídelnu či výdejnu, školní družinu). Pro informaci o velikosti školy je možno uvést kapacitu školy a její naplněnost či průměrné počty žáků ve třídách. (PŘÍLOHA ukázky č. 1 a 2) Vybavení školy Uvádějte vše, co je z hlediska podmínek pro školu typické a co má především vliv na realizaci vzdělávacího obsahu (ať už v kladném, tak případně záporném smyslu např. škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště). Charakteristika pedagogického sboru V této části uvádějte počet pedagogických pracovníků, jejich odbornou kvalifikovanost i schopnost odborně realizovat jiné výchovné a vzdělávací činnosti ve škole. Vhodné je uvádět i specifické odbornosti či funkce pedagogů (školní psycholog, speciální pedagog, vychovatelé, externí pedagogové atd.). Formální zpracování charakteristiky pedagogického sboru je ponecháno na řediteli školy. (PŘÍLOHA ukázky č. 3 a 4) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Zde je třeba si ujasnit pojem dlouhodobý projekt. V odborné literatuře je definován například jako alespoň týdenní projekt (projektový týden), který se obvykle absolvuje jedenkrát ročně. (Maňák J., Švec V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, s. 169). V této kapitole by mělo být uvedeno především: zapojení školy do dlouhodobých projektů (GLOBE, SOCRATES apod.), mezinárodní spolupráce (projekty se školami v zahraničí apod.). Žáci 1. stupně v málotřídních školách nemají často možnost se do těchto projektů zaměřených převážně na starší žáky zapojit. Kolektivy pedagogů málotřídních škol však vytvářejí vlastní projekty, které se stávají nedílnou součástí výuky. Málotřídní školy tedy zařazovaly do této kapitoly také krátkodobé tradiční školní projekty, akce či další celoroční aktivity zpracované do projektu (pěstování a sběr léčivých bylin, péče o zvířata, ekologické aktivity, rozvoj tělesné zdatnosti plavání apod.), které se tak staly součástí školy a tím i ŠVP. Nemělo by však jít o přehled všech akcí, které škola během roku uskutečňuje (to je obsahem Výroční zprávy školy). Uvádějí se pouze takové, které se stanou reálně stálou a nedílnou součástí školního vzdělávacího programu, a stávají se pro školu závazné. (PŘÍLOHA ukázky č. 5 a 6) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zde bychom neměli opomenout uvést spolupráci se školskou radou, s pedagogicko-psychologickou poradnou a různými jinými institucemi v obci i mimo ni. (PŘÍLOHA ukázka č. 7) Doporučené údaje: Umístění školy, charakteristika žáků Uvádění těchto údajů do ŠVP není závazné a záleží na rozhodnutí ředitele školy, zda se jimi bude v ŠVP podrobněji zabývat. V některých případech může hrát umístění školy či složení žáků důležitou úlohu, která do značné míry ovlivňuje vzdělávání v konkrétní škole. V této situaci je vhodné se o těchto skutečnostech podrobněji zmínit. Mohlo by jít např. o doplnění informací o žácích z problematického sociokulturního prostředí, o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o žácích mimořádně nadaných. Jana Hejčíková

8 8 Příloha Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Ukázka č. 1 Základní škola Vyskytná nad Jihlavou sídlí v budově z roku 1936, která byla původně plánovaná pro plně organizovanou školu. Nachází se v okrajové části obce, vzdálené 7 km od Jihlavy. V současné době škola funguje jako málotřídní dvoutřídka pro žáky 1. stupně. Spojení ročníků je určeno počtem dětí v jednotlivých ročnících. Škola je integrovaná s mateřskou školou. Maximální kapacita školy je 40 žáků. Skutečný stav se pohybuje od 22 do 30 dětí, s průměrem 11 až 15 žáků na třídu. Do školy dojíždějí děti z Rantířova, Jiřína, Hlávkova, Plander a Jihlavy. Úroveň dopravní obslužnosti z těchto směrů je problematická. (Převzato a upraveno ze ZŠ Vyskytná.) Ukázka č. 2 Naše málotřídní škola je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy a navštěvují ji i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Je integrovaná s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou koncepcí edukačního procesu. Žáci pěti postupných ročníků jsou rozděleni do tří tříd. První ročník je vždy samostatný. Součástí školy je také školní jídelna a jedno oddělení školní družiny. (Převzato a upraveno ze ZŠ Lukavice.) Charakteristika pedagogického sboru Ukázka č. 3 Pedagogický tým tvoří ředitelka, tři učitelé, vychovatelka školní družiny a pedagogická asistentka. Sbor je smíšený, s převahou žen. Věkový průměr pedagogického sboru je 47 let. Všichni jsou zkušení pedagogičtí pracovníci. Ředitelka je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a absolventkou školského managementu na téže fakultě. Učitelé jsou absolventy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jedna z učitelek si doplňuje vzdělání v rámci speciální pedagogiky, jeden z učitelů je metodikem SIPVZ, vytváří vlastní výukové programy. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Absolvovali modul Z v projektu P1 SIPVZ, většina pedagogů absolvovala v tomto projektu nástavbový modul P. Další vzdělávání zaměřujeme na poznání a další možné uplatnění metod RWCT na prvním stupni. (Převzato a upraveno ze ZŠ Lukavice.) Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ukázka č. 5 Mezi dlouhodobé projekty, do kterých je škola zapojena patří: projekt AMETYST spolupráce se sdružením zabývajícím se ochranou přírody (výsadba zeleně, třídění odpadu, ekologický sběr monočlánků a vybitých baterií, hubení klíněnky jírovcové), projekt Obec a okolí návštěva nejvýznamnějších míst v blízkém okolí (zakreslování do map, popis historických památek, tvorba publikace), projekt BESIP besedy s dopravními policisty, návštěvy dopravního hřiště (AJAX). Kromě toho na škole pravidelně probíhají další každoroční akce: Preventivní program akce vedoucí k vytváření pocitu zodpovědnosti a sounáležitosti (besedy na téma toxikomanie, alkoholová závislost, šikana, xenofobie, drogy), dále tematické akce Čertí škola, Školní výlet, Velikonoce, Vánoce, Maškarní ples, Mikulášská nadílka, akce ke Dni matek, ke Dni dětí, školní pouť, slavnostní zahájení a ukončení školního roku se starostou obce, orientační běh, účast dětí MŠ ve vyučování žáků prvních ročníků, návštěvy kin, divadel, výstav, exkurze. Spolupráce probíhá také se spádovou školou, kam žáci přecházejí na druhý stupeň. (Převzato a upraveno ze ZŠ Chválenice.) Ukázka č. 6 Mezi pravidelné projekty školy patří: A. Putování školním rokem jedná se o cyklus pravidelných akcí a činností pro žáky i jejich rodiče. Slavíme Advent (příprava na dobu vánoční, význam Adventu pro dnešní dobu,výroba věnců, dekoračních předmětů, pečiva apod.). Vánoční jarmark (výroba a prodej vlastních dárečků, představení pro rodiče, kulturní událost pro celou obec, zapojení místní komunity). Vánoční dílna (pět či šest dílen výroba dárků, výrobky s vánoční tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou). Velikonoční dílna (pět či šest dílen výroba dárků, výrobky s velikonoční tematikou či aktivní program s křesťanskou tematikou). Letní slavnost (rozloučení se školním rokem, vítání prvňáčků, loučení s páťáky, kulturní program pro rodiče i místní obyvatele, společný pobejtek ). Ukázka č. 4 stručná forma charakteristiky B. Zapojení do sítě M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (Pardubický kraj) díky tomuto projektu jsme získali Certifikát školy 1. stupně ekologické výchovy. Stupeň 1 je určen školám a zařízením, které mění své okolí a svět výsledky jejich EVVO mají kladný dopad na přírodu, obec, město, uplatňují principy EVVO v každodenním provozu školy, mají velmi dobrou úroveň EVVO žáků a aktivní vzdělávání pedagogů. C. Projekt Zajímaví lidé mezi námi cyklus 5 besed (školní rok) se zajímavými lidmi z blízkého či vzdálenějšího okolí (zajímavá povolání, osudy apod.). Žáci se tímto projektem učí vést, řídit besedu, rozhovory, pokládat správné a vhodné dotazy, moderovat, hledat vhodné informace apod. D. Plavecký výcvik E. Pobyt v přírodě týdenní pobyt se zaměřením na ekologickou a environmentální výchovu. (Převzato a upraveno ze ZŠ Čeperka.) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Ukázka č. 7 stručná varianta zpracování Rodiče mají možnost volného přístupu do školy a domluvy konzultací s vyučujícími. Jsou využívána informační odpoledne, třídní schůzky, dny otevřených dveří. Veřejnost je informována na webových stránkách školy. Od 1. ledna 2006 bude pracovat školská rada. Žáci školy se účastní obecních akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů a Sborem pro občanské záležitosti v obci. Spolupracujeme s nově otevřenou místní lidovou knihovnou. Škola využívá možnosti sponzorských darů od podnikatelských subjektů v obci, za něž se žáci snaží poděkovat drobnými výrobky. Prostory školy využívají v odpoledních a večerních hodinách místní obyvatelé (cvičení matek s dětmi, aerobik, floorball, přístup na internet). Pobyty u moře, turistické a kulturní akce jsou nabízeny rodičům žáků, kteří tuto nabídku využívají. Spolupráci s rodiči letos rozšiřujeme o Tvořivá odpoledne pro děti a rodiče. Škola spolupracuje s PPP. (Převzato a upraveno ze ZŠ Vyskytná.) funkce dosažené vzdělání úvazek poznámky 1. ředitelka VŠ PF 1, učitelka SŠ pedagogická 1, učitelka SŠ, certifikát na výuku AJ studentka VŠ 1, učitelka asistentka integrovaných žáků VŠ PF UK 0,409 0, vychovatelka ŠD učitelka-výchovy SŠ, studentka VŠ 0,714 0, asistentka pedagoga vychovatelka ŠD SOU + kurz asistent pedagoga 0,400 0,036 věkový průměr 40 roků 5,218 (Převzato a upraveno ze ZŠ Hřebeč.) Úvazky uvedené v tabulce v této konkrétní podobě nejsou pro ŠVP zcela vhodné, protože se dá předpokládat, že se budou každoročně měnit.

9 9 Znáte je? Rozvíjení emoční inteligence žáků EVA GAJDOŠOVÁ GABRIELA HERÉNYIOVÁ Lidové zvyky a tradice ve sjednocené Evropě Pro současnou školu je charakteristické, že klade důraz na výkonnost žáků. Emoční a sociální rozvoj žáků zůstává v pozadí. Zkušené školní psycholožky v této knize shrnují své zkušenosti s všestranným rozvíjením osobnosti žáků v alternativní humanisticky orientované škole. Ukazují, jak poznat a zlepšit sociální vztahy ve třídě, jak pracovat s dětmi s poruchami chování. Předkládají také programy, které jsou zaměřeny na prevenci šikanování a agresivního chování. Publikaci vydalo nakladatelství Portál. Titulek vyjadřuje ve své stručnosti ten nejsprávnější a výrazně nadčasový politický program. Tedy program, který by měli důsledně naplňovat i naši nově zvolení zákonodárci. Není na škodu připomenout, že jde o pojetí politiky, které vždy důsledně prosazoval T. G. Masaryk. Ani jeho přání, aby základním měřítkem politikovy kvality byla politická vzdělanost, by nemělo zůstat současným politikům zatajeno. Třeba jen proto, aby se alespoň občas sami zastyděli. Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Zlín se může pochlubit mezinárodním setkáním dětí z pěti evropských států. Tomuto setkání však předcházela dlouholetá práce na projektu Socrates Comenius, konkrétně od roku 2000, do které se zapojilo postupně pět evropských škol Základní škola a Mateřská škola Újezd, Základní škola Detva ze Slovenska, Slovak Nemzetisegi Altalanos Iskola Pilisszentkeszt z Maďarska, Szkola Podstawowa Nr. 7 Im Koérnela Makuszynskiego Zakopané z Polska a Mittelschule Auerbach z Německa. V prvním cyklu spolupracovaly školy z Újezda, Detvy a Auerbachu a zpracovávaly téma Hrady a zámky jako svědkové společné evropské kultury. Výsledkem spolupráce byly žákovské práce, které si kladly za cíl seznámit ostatní školy s nejznámějšími historickými pamětihodnostmi daného regionu. Do druhého cyklu se již zapojily i školy z Polska a Maďarska a tématem současného projektu jsou Lidové zvyky a tradice, společné a rozdílné, ve sjednocené Evropě. Každá škola se v rámci daných projektů prezentovala pracemi žáků a výrobky, tradičním folklorem a zvyky, avšak chybělo společné setkání dětí zúčastněných škol. Proto naše škola využila nabídky Zlínského kraje a zapojila se do dalšího projektu Podprogram pro rozvoj mezinárodní spolupráce škol a školských zařízení v roce Podařilo se nám uspět ve výběrovém řízení s tématem Povzbuďme zájem mladé generace o lidové zvyky ve sjednocené Sloužit, pracovat, nežvanit! Škola by však i ve světě všeobjímající politiky měla zůstat nepolitická. Ne apolitická, ale nepolitická! Mělo by se v ní o politice hovořit, ale především tak a proto, aby vychovávala politicky myslící občany, a ne zaujaté přívržence různě zbarvených politických myšlenek. Měla by být opět plně v duchu myšlenky T. G. Masaryka zcela nezávislá na farářovi, na starostovi i na jakékoliv politické straně. O takovou nezávislost by měla nejen usilovat a bojovat, ale měla by ve svém úsilí nacházet i přirozené spojence. V rodičích, zákonech, předpisech, ale i v osvícených politicích a v představitelích veřejné a státní správy. A taky ve sdělovacích prostředcích. Plně rozumím tomu, že když je na obrazovce rozhovor s představitelem krajské či místní samosprávy, bývá v titulku uvedena i jeho příslušnost k politické straně. Naprosto ale nechápu, proč se obdobný údaj objevuje mnohdy i v případech, kdy jde třeba o rozhovor s ředitelem školy. Evropě. Díky finanční podpoře Krajského úřadu Zlínského kraje se mohlo ve dnech 16. až 19. května uskutečnit setkání více než 150 dětí partnerských škol v Rekreačním zařízení Ploština v Drnovicích. Pochlubili jsme se také naší školou, která tímto setkáním žila, a uskutečnili společný výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Ta pravá nervozita zavládla předposlední den našeho tábora, kdy nás čekala jednotlivá folklorní vystoupení. Dopoledne pro žáky újezdské školy a obyvatele naší vesnice a odpoledne na Lázeňském náměstí v Luhačovicích. Písně v různých jazycích, ale i zvuky hudebních nástrojů se nesly celými lázněmi. Odměnou byl dlouhý potlesk početného obecenstva. EVA JANOŠOVÁ Známý výrok Marie Terezie, že škola je politikum, měl vyjádřit zájem státu o problematiku škol. O sto let později a tedy více než před sto lety ale již naši předkové zdůrazňovali, že spíše než politikum je škola pedagogikum. A že by o škole měli rozhodovat především pedagogové, a ne politici. Nakonec i prvotní organizace ministerstva školství po roce 1918 počítala s ministrem jako s funkcí politickou. Odborným resortním ministrem byl státní sekretář. FRANTIŠEK MORKES

10 10 Školství v Evropě učitelé a odchod do důchodu Zachycení trendů demografického vývoje učitelů může poskytnout určitou představu o pravděpodobné poptávce po učitelích v budoucnosti. Jedním z ukazatelů je i podíl učitelů patřících do skupiny blízké důchodovému věku. V mnoha evropských zemích se stárnutí učitelské populace stalo otázkou prvořadého významu. Od počátku 90. let se jí věnovala řada publikací zabývajících se školskou problematikou, protože mezi důsledky nerovnoměrné věkové skladby učitelů patří například zátěž pro školský rozpočet tam, kde se platy učitelů zvyšují se stoupajícím počtem odpracovaných let. Dalším problémem je pravděpodobný budoucí nedostatek učitelů v případě, že se v dané zemi blíží k důchodovému věku větší část učitelů. Informace v článku vycházejí ze dvou publikací Eurydice: Key Data on Education in Europe 2005 a druhého dílu čtyřdílné publikace Učitelské povolání v Evropě: Profil, trendy a úkoly. Věková hranice Prakticky ve všech evropských zemích existuje věková hranice pro odchod do důchodu. Řídí se oficiálně stanoveným věkem a počtem odpracovaných let, někde existují rozdíly mezi muži a ženami. Nejčastější hranicí je 65 let. V České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Slovinsku, Slovensku a Bulharsku odpovídá oficiální věk pro odchod do důchodu spodní věkové hranici, kdy mohou učitelé opustit zaměstnání. V těchto zemích, kromě Estonska, neexistuje pro odchod do důchodu žádná horní hranice. Předčasný důchod V mnoha zemích mohou učitelé odejít do důchodu dříve, než dosáhnou oficiálního důchodového věku. Běžně je to ve věku okolo šedesáti let. Mají v tomto případě nárok na plnou výši penze, pokud odpracovali požadovaný počet roků. Ten se v jednotlivých zemích liší. Třicet let je to například v Řecku, na Maltě, v Polsku, Finsku, Norsku a v Rumunsku (muži), okolo 30 let v Estonsku, na Kypru, v Lucembursku a na Islandu. Čtyřicet let je požadovaný počet odpracovaných let v Nizozemsku a ve Spojeném království, okolo 40 v Belgii. Do počtu odpracovaných let je někdy započítáváno i studium či vojenská služba. Pouze v Polsku není stanovena spodní věková hranice, ale jen limit 30 odpracovaných let (včetně 20 let vyučovací praxe). Dřívější odchod do důchodu není umožněn na Maltě (jen pokud jde o muže), ve Finsku a ve Švédsku. Snížený důchod V některých zemích se těm, kteří odcházejí do důchodu dříve, přiznává pouze snížená penze v závislosti na počtu odpracovaných let. Tak je tomu v Německu, Řecku, Irsku, Itálii, Nizozemsku a Lichtenštejnsku. V mnoha zemích, zejména v nových členských státech, mohou učitelé pracovat i po dosažení oficiálního důchodového věku. Některé země však stanovují nejvyšší věkový limit: Dánsko, Španělsko, Itálie, Rakousko, Polsko, Island a Lichtenštejnsko. Pokud jde o ženy a muže, jsou ve většině zemí kritéria pro odchod do důchodu stejná. Rozdíly existují v některých středoevropských a východoevropských zemích a v Rakousku v případě učitelů, kteří nejsou státními zaměstnanci. Většinou mohou ženy odejít do důchodu dříve, ale v současnosti se projevuje tendence rozdíl mezi muži a ženami zmenšit. Reformy, které probíhají v České republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ Senovážné náměstí 26, Praha 1 telefon Slovinsku a Slovensku, směřují k minimalizaci či úplnému zrušení těchto rozdílů. Výjimky Z dostupných údajů vyplývá, že naprostá většina učitelů využívá k odchodu do důchodu první možnost, která se jim nabízí. Existují ale výjimky. V Dánsku (na primární úrovni), na Kypru, v Portugalsku a Norsku (na sekundární úrovni) zůstává v zaměstnání nezanedbatelné procento učitelů. Podobně je tomu i v Irsku, Itálii, Nizozemsku a Rakousku. V těchto čtyřech zemích jde nejspíš o důsledek nízké penze. V Lotyšsku, Litvě, na Slovensku a na Islandu (v sekundárním vzdělávání) mají učitelé v době krátce před odchodem do důchodu relativně nízké platy. Tím lze částečně vysvětlit, proč zůstávají v zaměstnání i po dosažení důchodového věku, a kromě Islandu nejsou omezeni žádnou horní věkovou hranicí. Horní věkový limit neexistuje také ve 14 dalších zemích, ale učitelé většinou možnost pracovat déle nevyužívají. Více informací lze najít na internetových stránkách www. eurydice.org nebo Roky Učitelé a odchod do důchodu (primární a sekundární vzdělávání) 2002/03 Roky 1 2 Ženy Muži Oficiální věk pro odchod do důchodu Nejnižší věk pro odchod do důchodu (s nárokem na plnou výši penze, který je podmíněn odpracováním požadovaného počtu let) Nejnižší věk pro odchod do důchodu (s nárokem na sníženou penzi) [ Nejvyšší věk, do kdy je možné prodloužit aktivní službu při splnění daných podmínek Možnost pozdějšího / dřívějšího odchodu do důchodu Svislé pruhy znázorňují věkové rozpětí, během kterého vzniká nárok na plnou výši penze; podmínkou je odpracování požadovaného počtu let (viz tabulka). Počet odpracovaných let, který je vyžadován pro přiznání plné výše penze v zemích, které mají stanovený nejnižší věk pro odchod do důchodu BE CZ DE EE EL ES IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK IS LI NO BG RO (ž), 30 (m) Dřívější odchod do důchodu není možný Zdroj: Eurydice.

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce11 Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax nabízí členům Masarykova demokratického hnutí, školám a školským zařízením nesoucí jméno T.G.Masaryka, příznivcům a obdivovatelům T.G.M. knihu LIDÉ KOLEM T.G.M. autora Vítězslava Vít zslava Houšky Když nedávno vyšla publikace T.G.Masaryk známý i neznámý, napsal recenzent týdeníku Reflex, že Vítězslav Houška je zkušený literát širokého záběru, který miluje příběhy, má cit fejetonisty pro kouzlo okamžiku a je vynikajícím vypravěčem. Stejnými slovy lze charakterizovat i autorovu další práci koncipovanou pro edici Hlas, kterou vydává nakladatelství PARIS ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím. Jsou v ní objevné studie o významných osobnostech, které s Masarykem spolupracovaly, bojovaly i polemizovaly. V. Houška věnoval větší část své publicistické činnosti problematice Masarykovy první republiky; kladem jeho zpracování je, že dokáže přiblížit i takzvaná vážná témata, vědecké problémy, filozofické záhady a politické střety vtipným, ba téměř napínavým stylem. Stručný přehled hlavních kapitol: Masarykovi přátelé z mládí a spolužáci ( J. Všetečka, J. Herbert). Masarykovi odbojoví spolupracovníci ( E. Beneš, M.R.Štefánik, H. W. Steed, E. Denis, R.Seton-Waston). Masarykovi američtí přátelé: Ch.Crane, jeho syn Richard (vyslanec v ČSR), jeho dcera Frances ( manželka Jana Masaryka). Masarykovi spolupracovníci žurnalisté, pedagogové, vědci, spisovatelé ( J. Herben, F.Drtina, J. Goll, J. Gebauer, H.G.Schauer a také Pátečníci bratři K. a J. Čapkové, F. Langer, F. Peroutka a další). Muži 28. října 1918 : A.Švehla, A. Rašín, R. Bechyně, J. Stříbrný, V. Šrobár, F. Soukup. Oponenti z vědeckých a politických kruhů: J. Kaizl, J. Pekař, F. Mareš, K. Kramár, V. Dyk, L. Borský, K. Horký, J. Dürich, R. Gajda, A. Hlinka. TGM feminista; jeho vztah k ženám a ctitelkám ( Z. Šemberová, G. Benzoniová, O. Sedlmayerová); osudy jeho ženy Charlotty, jeho dcer Alice a Olgy, jeho synů Herberta a Jana. Knihu můžete objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS. Vychází v omezeném nákladu 1000 ks. PARIS 6/2006, cena 280,- Kč ( plus manipulační náklady), pevná vazba, 232 stran. Vít zslav Houška LIDÉ KOLEM T.G.M. Z á v a z n á o b j e d n á v k a Objednáváme.. ks publikace LIDÉ KOLEM T.G.M. Přesná adresa pro fakturu..... Ulice..PSČ, město.... Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy).... Č. účtu.ičo..telefon.... Datum objednávky podpis (u organizací razítko).....

12 12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Firma Marie Švábová MarS VZTAH NA CEL ÎIVOT J S M E N E J V ù T Í Z A M ù S T N A N E C K O U P O J I Ë O V N O U V â R ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA MINISTERSTVA VNITRA âr nabízí dárcûm: Vitaminy pro dárce krve Tuzemsk ozdravn pobyt pro bezpfiíspûvkové dárce krve a dárce kostní dfienû nebo náhradní moïnosti ZP MV âr poskytuje pfiíspûvek ve v i Kã na 6denní ozdravn pobyt v lázeàsk ch zafiízeních spoleãnosti Láznû Felicitas, a. s. v Bechyni nebo v Podûbradech nebo na náhradní moïnosti do maximální v e Kã. MoÏnosti: a) pfiíspûvek na stomatologické v kony ãi v robky (kromû bíl ch plomb), b) pfiíspûvek na léãbu zrakov ch vad laserem a aplikaci nitrooãních ãoãek v pfiípadû, Ïe nejsou hrazeny z vefiejného zdravotního poji tûní, c) moïnost nákupu léãiv ch pfiípravkû v lékárnû nebo nákupu prostfiedkû zdravotnické techniky (z ãástky Kã je moïno ãerpat do maximální v e Kã, a to pouze jednorázovû). O podmínkách poskytnutí pfiíspûvku se pfiedem informujte. Zmûna nabídky vyhrazena. infolinka: infomail: internet: Firma Marie Švábová MarS POŘÁDÁ Od KURZ ÚČETNICTVÍ PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V rozsahu 40 hodin 1. část: Výklad zákona o účetnictví, vyhlášky č. 505/2002 Sb., České účetní standardy, zákon o DPH, fondy a jejich použití 2. část: Příklady účtování u neplátce a plátce DPH Místo konání: Základní škola, Jaroslava Seiferta, Mělník Cena kurzu: Kč Objednat lze na adrese: Marie Švábová MarS Masarykova 66, Teplice Tel.: , Nabízí ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Z obsahu CD: Souvztažnosti dle účtových tříd Účetní příklady s komentářem pořízení majetku použití fondů zúčtování ŠvP stravné Účetní doklady: zařazovací a vyřazovací protokoly majetku kalkulační vzorce účetní doklady Cena: Kč Objednat lze na adrese: Marie Švábová MarS Masarykova 66, Teplice Tel.: , předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK URČENO JEN PRO ZCELA NOVÉ PŘEDPLATITELE!!! Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa: PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): Podpis (u organizace razítko):... Datum:... Číslo června 2006 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Vyrábí SOFIPRIN Praha. Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 760 Kč. Inzerci a objednávky předplatného posílejte na adresu redakce. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 383/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 189/2008 Sb., č.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o pedagogických pracovnících v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2016) 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne.. 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy,

ve znění pozdějších předpisů.. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: školy, školy, Strana 2750 Sbírka zákonů č. 198 / 2012 198 ZÁKON ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna:

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Odměňování pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků Odměňování pedagogických pracovníků "Naši předkové v 19. století dobře věděli - a proto také patřičně zdůrazňovali - že každému učiteli je zapotřebí, vedle určitých osobních vlastností, především dvou

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých... - znění dle 198/12 Sb. 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více