VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY Dílčí zpráva

2 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 Nositel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ Praha 6 Koordinátor projektu: Ing. Zdeněk Šunka Doba řešení projektu: srpen 2010 únor 2011 Dílčí část: Ekonomické a sociální dopady Nositel dílčí části: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ Praha 6 Odpovědný řešitel: Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D. Řešitelé: Ing. Dita Lichtenbergová Místo uložení zprávy: MŽP VÚV TGM, v.v.i, pobočka Brno

3 Obsah OBSAH ÚVOD CELKOVÝ PŘEHLED ŠKOD ŠKODY PODLE JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ŠKODY PODLE VLASTNÍKA POŠKOZENÉHO MAJETKU NÁKLADY VYNALOŽENÉ V SOUVISLOSTI S POVODNĚMI LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD POJIŠŤOVNAMI DOPADY POVODNÍ NA OBYVATELSTVO SROVNÁNÍ S POVODŇOVOU SITUACÍ V ČERVENCI PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V POSTIŽENÉM ÚZEMÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ LITERATURA SEZNAM ZKRATEK

4 1. Úvod Hlavním zdrojem informací o celkových ekonomických ztrátách způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 byly Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém povodní nebo jinou pohromou (příloha č. 1 k vyhlášce MF č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. - dále jen Přehled odhadu nákladů ), které za jednotlivé obce vypracovávají kraje v jejichž územním obvodu došlo k narušení základních funkcí a předkládají je Ministerstvu financí. Na základě platných předpisů je Přehled odhadu nákladů rozdělen do 18 hlavních skupin (tab. 1.1) a vedle finančního vyjádření v tis. Kč, jsou škody zjišťovány také v měrných jednotkách ve členění na movitý a nemovitý majetek státu, krajů, obcí, podnikatelských subjektů, fyzických osob nepodnikajících a právnických osob nepodnikajících. Tab. 1.1 Základní členění tabulky Přehled odhadu nákladů (příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.) Kategorie Předmět odhadu 1. Bytové domy poškozené (vhodné k opravám) 2. Rodinné domy poškozené (vhodné k opravám) 3. Bytové domy zcela zničené (k demolici) 4. Rodinné domy zcela zničené (k demolici) 5. Mosty, pozemní komunikace, dráhy a telekomunikace 6. Inženýrské sítě 7. Ostatní inženýrské a speciální stavby 8. Stavby a zařízení preventivní infrastruktury 9. Dopravní stavby a zařízení 10. Ostatní stavby 11. Vodní hospodářství 12. Zemědělská produkce a lesní hospodářství 13. Škody na životním prostředí 14. Stroje a zařízení, dopravní prostředky, inventář a vnitřní vybavení 15. Zásoby 16. Školní pomůcky 17. Sbírkové předměty, knihovní fondy a mobiliární fondy 18. Ostatní (specifikovat v komentáři) Z toho Věci chráněné podle zák. č.20/1987 Sb. o státní památkové péči Stát může, pokud došlo k narušení základních funkcí v území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou. Informace o nákladech vynaložených při záchranných pracích byly čerpány z hlášení o provádění záchranných a likvidačních prací Hasičského záchranného sboru. Dále byly použity podklady poskytnuté Českou asociací pojišťoven o pojistných plněních souvisejících s povodněmi v květnu a červnu

5 2. Celkový přehled škod V průběhu povodní v květnu a červnu 2010 byl vyhlášen stav nebezpečí ve 4 krajích (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) pod správou 43 obcí s rozšířenou působností (ORP - tab. 2.1). Prostřednictvím Přehledů odhadu nákladů vyčíslily kraje pro Ministerstvo financí při povodních v květnu a červnu 2010 náklady na obnovu území celkem pro 351 obcí (obr. 2.1). Celkové škody byly předběžně vyčísleny na více než 5 mld. Kč (tab. 2.2). Z pohledu jednotlivých ministerstev byly největší ekonomické ztráty zaznamenány v resortu Ministerstva zemědělství s celkovým odhadem škod 2,18 mld. Kč, což tvoří téměř polovinu všech škod (tab. 2.2). Škody za více než 1 mld. Kč zaznamenaly ještě resorty dopravy a pro místní rozvoj. U ostatních ministerstev nepřesáhly škody 250 mil Kč. Téměř polovina povodňových škod vznikla na území Moravskoslezského kraje (2,5 mld. Kč). U Zlínského a Olomouckého kraje povodňové škody překročily hodnotu 1 mld. Kč. (1,28 mld. Kč). Tab. 2.1 Počet odevzdaných Přehledů odhadu nákladů pro Ministerstvo financí za jednotlivé obce Kraj ORP Počet Počet Kraj ORP obcí obcí Moravskoslezský Bohumín 2 Jihomoravský Břeclav 1 Bruntál 10 Bučovice 4 Český Těšín 2 Hodonín 5 Frenštát pod Radh. 6 Kyjov 6 Frýdek-Místek 28 Slavkov u Brna 5 Frýdlant nad Ostravicí 11 Šlapanice 5 Havířov 5 Veselí nad Moravou 9 Hlučín 10 Židlochovice 1 Jablunkov 11 Celkem Jihomoravský kraj 36 Karviná 4 Zlínský Bystřice pod Hostýnem 4 Kopřivnice 10 Holešov 8 Kravaře 7 Kroměříž 14 Krnov 14 Luhačovice 3 Nový Jičín 13 Otrokovice 4 Odry 1 Rožnov pod Radh. 9 Opava 11 Uherské Hradiště 12 Orlová 3 Uherský Brod 7 Ostrava 4 Valašské Klobouky 4 Rýmařov 1 Valašské Meziříčí 10 Třinec 11 Vizovice 7 Celkem Moravskoslezský kraj 164 Vsetín 25 Olomoucký Hranice 14 Zlín 4 Lipník nad Bečvou 5 Celkem Zlínský kraj 111 Přerov 21 Celkem Olomoucký kraj 40 Celkem povodně květen - červen

6 Obr. 2.1 Obce postižené povodněmi v květnu a červnu 2010 a vyčíslení škod na jejich území

7 Tab. 2.2 Celkový souhrn odhadu nákladů na obnovu území postiženého povodněmi v květnu a červnu 2010 (v tis. Kč) Kraj Postižené obce dopravy kultury pro místní rozvoj práce a soc. věcí MINISTERSTVO průmyslu a obchodu vnitra zemědělství školství, mládeže a tělovýchovy zdravotnictví životního prostředí Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem Celkem Tab. 2.4 Přehled škod v jednotlivých odvětvích v krajích ČR postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Kategorie/ Kraj Bydlení Dopravní infrastruktura Inženýrské stavby a sítě Vodohospodářské objekty a toky Vybavenost a materiálové zásoby Zemědělství, lesnictví, ekologické škody tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč Jihomoravský , , , , , , , Moravskoslezský , , , , , , , Olomoucký , , , , , , , Zlínský , , , , , , , Celkem , , , , , , , Ostatní Celkem

8 Nejpostiženější obcí se staly Troubky (415 mil Kč) v Olomouckém kraji, které byly významně poničeny i za povodní v roce Škody v hodnotě nad 300 mil. Kč byly ještě zaznamenány ve městech Karviná (378 mil. Kč) a Ostrava (321 mil. Kč). Ve městech Bohumín a Přerov a v obci Baška (Moravskoslezský kraj) překročily povodňové škody 100 mil. Kč (tab. 2.3). Tab. 2.3 Přehled obcí postižených povodněmi v květnu a červnu 2010, u kterých škody přesáhly 50 mil. Kč (ORP obec s rozšířenou působností). Obec Celkové škody ORP (tis. Kč) Kraj Troubky Přerov Olomoucký Karviná Karviná Moravskoslezský Ostrava Ostrava Moravskoslezský Bohumín Bohumín Moravskoslezský Přerov Přerov Olomoucký Baška Frýdek-Místek Moravskoslezský Frýdek-Místek Frýdek-Místek Moravskoslezský Hranice Hranice Olomoucký Pravčice Kroměříž Zlínský Třinec Třinec Moravskoslezský Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Zlínský Město Albrechtice Krnov Moravskoslezský Český Těšín Český Těšín Moravskoslezský Janovice Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Opava Opava Moravskoslezský Bílá Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Olomoucký Ostravice Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Lidečko Vsetín Zlínský 2.1 Škody podle jednotlivých odvětví K největším škodám docházelo na dopravní infrastruktuře (obr. 2.2), téměř 40 % všech škod, v celkovém součtu 1,9 miliard Kč (tab. 2.4). V Moravskoslezském kraji se podíl škod na dopravní infrastruktuře přiblížil 50 % (1,2 mld. Kč), ve Zlínském kraji se podíl škod v této kategorii dosáhl téměř 40 % (506 mil. Kč). Celkem bylo poškozeno km pozemních komunikací, 950 km železničních tratí a 645 silničních mostů (tab. 2.5). Na vodohospodářských objektech a vodních tocích byly zaznamenány škody ve výši 1,3 mld. Kč, čtvrtina všech dosažených škod. V této kategorii byly opět nejvíce postižen Moravskoslezský a Zlínský kraj (536 mil. Kč, resp. 426 mil. Kč). Největší podíl škod na vodohospodářské infrastruktuře byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (41,7 %). V průběhu povodní bylo poškozeno celkem 580 km vodních toků, 93 vodních nádrží a rybníků. Vodní toky a nádrže byly zaneseny více jak 25 tis. m 3 sedimentů. Škody s podílem vyšším jak 10 % byly také dosaženy v oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí (14,4 %). Škody na bytovém fondu byly vyčísleny na téměř 300 mil. Kč - 6 -

9 (5,8 %). V této kategorii byl významně postižen Olomoucký kraj (téměř 20 % z celkových škod v tomto kraji tab. 2.4). Z dalších následků povodní v květnu a červnu 2010 je možné uvést poškození celkem 134 km kanalizace a 43 poškozených čistíren odpadních vod. V oblasti školství, zdravotní a sociální péče bylo poškozeno celkem 108 objektů škol a školských zařízení, 53 zdravotnických zařízení a 13 ústavů sociální péče (tab. 2.5). Tab. 2.5 Rozsah poškozeného majetku ve vybraných kategoriích v odpovídajících měrných jednotkách za jednotlivé kraje (JMK Jihomoravský kraj, MSK Moravskoslezský kraj, OK Olomoucký kraj, ZK Zlínský kraj) Předmět odhadu Měrná jednotka JMK MSK OK ZK Celkem Doprava Mosty silniční ks Pozemní komunikace km Trať dráhy km Vodní hospodářství Stavby vodních nádrží a rybníků ks Vodní toky upravené km Vodní toky neupravené km Nánosy ve vodních tocích a vodních dílech m Obnova přirozené funkce vodních toků km Technická infrastruktura Vodovody km Kanalizace km Plynovody km Teplovody km Vedení el. energie km Čistírny odpadních vod ks Úpravny vody ks Teplárny a výměníkové stanice ks Zdravotní a sociální péče Zdravotnická zařízení ks Školy a školská zařízení ks Ústavy sociální péče ks Stavby civilní ochrany ks Kulturní zařízení ks

10 Obr. 2.2 Přehled podílu jednotlivých odvětví na celkových škodách v krajích ČR postižených povodněmi v květnu a červnu 2010

11 2.2 Škody podle vlastníka poškozeného majetku Při povodních v květnu a červnu 2010 vznikly největší škody na majetku státu (tab. 2.6), celkem 2,2 mld. Kč (42,9 %), kdy v Moravskoslezském kraji podíl škod na tomto majetku přesáhl 50 % (obr. 2.3). Zhruba poloviční škody (1,1 mld. Kč.) byly zaznamenány na majetku obcí, kdy ve Zlínském kraji přestavovaly téměř 30 % objemu celkových škod tohoto kraje.. Téměř jedné miliardy Kč dosáhly škody na majetku podnikatelských subjektů (869,6 mil Kč). K hranici 500 mil. Kč se ještě přiblížily škody na majetku ve vlastnictví fyzických osob nepodnikajících a jednotlivých krajů. Majetek občanů (fyzických osob nepodnikajících) utrpěl největší škody v Olomouckém kraji (338 mil. Kč), kde představoval 33 % celkových škod kraje. Tab. 2.6 Vyčíslení škod podle vlastníka poškozeného majetku Kraj státu krajů obcí Škoda na majetku (tis. Kč) podnikatel. subjektů fyzických osob nepodnik. právnických osob nepodnik. Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem Kraj (tis. Kč) Stát Kraje Obce Podnik. subjekty Fyzické osoby Pravn. osoby nepodn. Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obr. 2.3 Vyjádření podílu škod podle vlastníka poškozeného majetku v jednotlivých krajích a v celkovém součtu (hodnota majetku vyjádřená v tis. Kč) - 9 -

12 2.3 Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi Na základě usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 401 byly na odstraňování následků povodní poskytnuty státní hmotné rezervy v celkovém objemu ,3 tis. Kč. Z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) ochraňovaných HZS ČR bylo bezplatně zapůjčeno 40 vysoušečů v celkové účetní ceně 424 tis. Kč. Ze skladů Základny logistiky Olomouc (centrální zásoby HZS ČR) a ZÚ HZS ČR pro HZS krajů byl k plnění jejich úkolů při povodních vydán spotřební materiál v celkové účetní ceně 722,1 tis. Kč a dále majetek dlouhodobého charakteru v celkové účetní ceně ,7 tis. Kč, z toho bylo vysoušečů různých typů, dále plničky dvoukomorových povodňových pytlů, elektrocentrály, čerpadla, osvětlovací balon, elektrická kabeláž, polní umyvárna, mechanizační prostředky k manipulaci s materiálem, stavební kolečka apod. Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 tak dosáhly částky téměř 200 mil. Kč. 2.4 Likvidace povodňových škod pojišťovnami Od České asociace pojišťoven byly vyžádány údaje o pojistných plněních (tab. 2.7) podle 39a Zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Celkem bylo obyvateli i podnikatelskými subjekty v souvislosti s povodněmi v květnu a červu 2010 nahlášeno pojistných událostí s celkovou výši pojistného plnění téměř 600 mil. Kč. Podíl vyplaceného plnění jednotlivými pojišťovnami k v případě pojištění občanu činil 56,7 % a v případě podnikatelským subjektů 5,5 %

13 Tab. 2.7 Likvidace pojistných událostí z povodní v květnu a červu 2010 (stav k zdroj: Česká asociace pojišťoven) Počet pojistných událostí (ks) Nahlášené Vyřízené Podíl vyřízených k nahlášeným (%) Nahlášené Škody (tis. Kč) Podíl plnění celkem k nahlášeným (%) Dosud vyplacená pojistná plnění včetně záloh ( tis. Kč) Celkem z toho poskytnuté zálohy Pojištění obyvatel (celkem) , , pojištění domácnosti , , pojištění budov , , pojištění motorových vozidel , , pojištění ostatní , , Pojištění podnikatelská (celkem) , , pojištění majetku , , pojištění motorových vozidel , , pojištění ostatní , ,0 0 0 Pojištění plodin a zvířat (celkem) , , Celkem ČAP , ,

14 3. Dopady povodní na obyvatelstvo Při povodních v květnu a červnu 2010 byly hlášeny celkem 3 přímá úmrtí. V průběhu povodní bylo bezprostředně zachráněno 354 osob, za účasti hasičů bylo evakuováno celkem osob v 13 obcích a třech krajích (v Jihomoravském kraji k evakuaci obyvatel nedošlo tab. 3.1). Nejvíce obyvatel bylo zachráněno v Karviné (170 osob) a v obci Troubky (160 osob). Příslušníci HZS evakuovali nejvíce osob opět v Karviné (514) a v Troubkách (340), přičemž v Troubkách muselo být evakuováno téměř 17 % trvale bydlících obyvatel (2 049 obyvatel k zdroj ČSÚ). Více než sto obyvatel bylo v průběhu povodní v květnu a červnu evakuováno v Ostravě (112). Tab. 3.1 Počty zachráněných a evakuovaných osob v průběhu povodní v květnu a červnu 2010 Obec Záchrana osob Celkem zachráněných osob řízená evakuace Evakuace osob (počet osob) samovolná evakuace evakuace celkem z toho: evakuace do evakuačních středisek Moravskoslezský Ostrava není známo Frýdek-Místek 0 35 není známo Karviná není známo Nový Jičín 0 13 není známo 13 0 Opava není známo Celkem Moravskoslezský Olomoucký Troubky Celkem Olomoucký Zlínský Kroměříž Zdounky Troubky-Zdislavice Kunovice (UH) Valašské Meziříčí Jarcová Vidče Celkem Zlínský CELKEM V průběhu povodní bylo na území čtyř krajů postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 podle podkladů MF zasaženo celkem objektů určených k bydlení (tab. 3.2), z toho 245 bytových domů a rodinných domů. Demoliční výměr byl vydán pro 15 objektů. Celková škoda na bytovém fondu dosáhla hodnoty téměř 300 mil. Kč (294,7 mil Kč)

15 Tab. 3.2 Objem škod na bytovém fondu způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 Kraj Poškozený Bytový fond Zničený (určený k demolici) Bytové domy Rodinné domy Bytové domy Rodinné domy tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč ks Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem

16 4. Srovnání s povodňovou situací v červenci 1997 Velká část území, které bylo zasaženo povodněmi v květnu a červnu 2010, byla postižena i katastrofálními povodněmi v roce 1997 (obr. 4.1, Terplan 1998). Celkem 12 okresů České republiky bylo postiženy oběmi uvedenými povodňovými událostmi (obr. 4.2). Porovnání na úrovni krajů nebylo provedeno z důvodu změny krajského uspořádání mezi těmito dvěmi povodněmi. Obr. 4.1 Vyčíslení povodňových škod podle okresů při povodních v roce 1997 (v mil. Kč)

17 Obr. 4.2 Území, které bylo postiženo při povodních v roce 1997 a v květnu a červnu 2010 Jak je zřejmé z tabulky 4.1 a obrázku 4.2 škody způsobené povodněmi v roce 1997 dosahovaly v některých okresech více jak desetinásobek škod z povodní v květnu a červnu Jedná se především o okresy Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Bruntál a Ostrava-město. Naopak v okresech Karviná, Přerov a Frýdek-Místek dosáhly povodňové škody při těchto dvou událostech podobných hodnot (obr. 4.3)

18 Tab. 4.1 Srovnání škod (tis. Kč) podle okresů, jejichž území bylo postiženo povodněmi v roce 1997 i v květnu a červu 2010 Okres 1997 V, VI 2010 (tis. Kč) (tis. Kč) Bruntál Frýdek-Místek Hodonín Karviná Kroměříž Nový Jičín Opava Ostrava-město Přerov Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem V, VI (tis. Kč) Bruntál Frýdek-Místek Hodonín Karviná Kroměříž Nový Jičín Opava Ostrava-město Přerov Uh. Hradiště Vsetín Zlín Obr. 4.3 Srovnání celkových povodňových škod podle okresů na území, které bylo postiženo při povodních v roce 1997 a v květnu a červnu

19 4.1 Projekty financované z Operačního programu životní prostředí v postiženém území V oblasti postižené povodněmi v květnu a červnu 2010 byla realizována některá opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku povodní. Tyto investice byly hrazeny také z prostředků Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) v rámci oblasti podpory Optimalizace vodního režimu krajiny. Přehled realizovaných projektů je uvedený v tabulce 4.2. Jedná se o opatření spíše malého rozsahu, která mohou ovlivnit průběh především lokálních povodní. V případě povodňových událostí z května a června 2010, popř. v roce 1997, mohou přispět ke zmírnění povodňových škod, ale nedokáží jim zcela zabránit. Informovanost o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích umožňují zvyšovat prostředky z oblasti podpory Omezování rizika povodní OPŽP. V rámci tohoto programu byly schváleny projekty na mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblastech s předběžným vyhodnocením povodňového rizika (tab. 4.3, Drbal a kol., 2010b)

20 Tab. 4.2 Projekty realizované z prostředků Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory 6.4 v oblastech postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Oblast podpory Žadatel Název projektu Okres Celkové náklady na projekt (Kč) Celková schválená podpora (Kč) Jihomoravský kraj 6.4 Povodí Moravy, s.p. Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku Hodonín Obec Vlkoš Vlkoš, protierozní opatření v povodí "Hruškovice" Hodonín Obec Vlkoš Vlkoš, protipovodňová ochrana obce Hodonín Moravskoslezský kraj 6.4 Obec Soběšovice Odbahnění rybníka Frýdek-Místek Obec Albrechtičky Úprava hrází Kylnarova rybníka a obnovení rybníčku v k.ú. Albrechtičky Nový Jičín Říha Václav Vodní nádrž Matějovice II, rekonstrukce a odbahnění Bruntál Lesy České republiky, s.p. Rekonstrukce s opravou retenční nádrže "Za kravínem" Bruntál Město Rýmařov Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa Bruntál Město Rýmařov Revitalizační nádrž v Rýmařově Bruntál Město Rychvald Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák v Rychvaldě Karviná Olomoucký kraj 6.4 Obec Horní Moštěnice Odbahnění Moštěnického rybníka Přerov Obec Dobrčice Revitalizace rybníka Na Koutech Přerov Zlínský kraj 6.4 Obec Nedakonice Rekonstrukce obecních rybníků v obci Nedakonice Uh. Hradiště Obec Nivnice Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity Mokřad-Topolov Uh. Hradiště Město Uherský Brod Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky Uh. Hradiště Lesy České republiky, s.p. Obnova retenčních nádrží Trubiska po povodni 1997 Vsetín Mlýnek Milan Sběrná nádrž povrchových vod v k.ú. Veselá Vsetín CELKEM

21 Tab. 4.3 Schválené projekty ke zlepšení informovanosti o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích financované z oblasti podpory 1.3 Operačního programu Životního prostředí v oblastech postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Oblast podpory Žadatel Název projektu Celkové náklady na projekt (Kč) Celková schválená podpora (Kč) 1.3 Povodí Moravy, s.p. Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro předběžně vyhodnocené úseky toků v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Úvalno-Nové Heřminovy) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín-Polanka Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Kravaře - Držkovice) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Ostravici (úsek Ostrava - Frýdek- Místek) a Olešné (úsek ústí - Paskov) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském potoce, Moravice a Odře

22 5. Závěry a doporučení Povodněmi v květnu a červnu 2010 bylo v České republice postiženo celkem 351 obcí. Stav nebezpečí (podle zákona č. 12/2002 Sb.) byl vyhlášen ve čtyřech krajích (ve 44 správních obvodech s rozšířenou působností). Byly nahlášeny celkem 3 přímá úmrtí. Povodně 2010 způsobily podle předběžných odhadů škody v celkové výši 5,12 mld. Kč. Téměř polovina povodňových škod vznikla na území Moravskoslezského kraje (2,5 mld. Kč). U Zlínského a Olomouckého kraje povodňové škody překročily hodnotu 1 mld. Kč. (1,28 mld. Kč). Kraj Jihomoravský byl postižen jen okrajově, škody dosáhla hodnoty 317 mil. Kč. K největším škodám docházelo na dopravní infrastruktuře, v celkovém součtu 1,9 miliard Kč (téměř 40 % všech škod). V Moravskoslezském kraji se dokonce podíl škod na dopravní infrastruktuře přiblížil 50 % (1,2 mld. Kč). Další významně postiženou kategorií byly vodohospodářské objekty a vodní toky (1,3 mld. Kč). Největší podíl škod na vodohospodářské infrastruktuře byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (41,7 %). Škody s podílem vyšším jak 10 % byly také dosaženy v oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí (14,4 %). Škody na bytovém fondu byly vyčísleny na téměř 300 mil. Kč (5,8 %). V této kategorii byl významně postižen Olomoucký kraj (téměř 20 % z celkových škod v tomto kraji). Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 dosáhly částky téměř 200 mil. Kč. Podobně jako při předchozích významných povodňových událostech (jarní povodeň 2006, povodně 2002, 1997, 2009) nebylo možné jednoznačně vyčíslit všechny utrpěné škody. Stále není vyřešena jednotná koncepce pro odhad a centrální evidenci škod na podrobné úrovni. Pro zpracování Strategie obnovy území (připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí) je využívána podrobná metodika obsažená v zákoně č. 12/2002 Sb. a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 186/2002 Sb. Tato metodika slouží k vyčíslení nákladů potřebných pro obnovu území a stanovení výše státní pomoci postiženým oblastem. Jedná se o podrobnou metodiku, která je však aplikována jen v případech rozsáhlých povodní a většinou jen na území, kde byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouze (podle zákona č. 240/2000 Sb. nebo ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Informace o škodách z území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouze jsou pak často značně nesourodé. Podobně je tomu tak i v případě lokálních povodní. Rovněž evidence lidských obětí spojených s povodňovými událostmi je značně problematická. Nejsou stanovena pravidla, podle kterých by bylo možné jednoznačně určit, která úmrtí jsou následkem povodňových událostí. Pro zlepšení získávání a evidenci údajů o povodňových škodách jsou navrhovány následující postupy: 1) Provést podrobnou analýzu evidence škod na úrovni jednotlivých státních subjektů (jako jsou např. správci toků), jednotlivých rezortů, státní správy a samosprávy a dalších organizací a subjektů v celé České republice. Na základě výsledků tohoto rozboru navrhnout způsob jednotného vyčíslení a centrální evidence povodňových škod (nejlépe na úrovni jednotlivých obcí) tak, aby nemohlo dojít k opakovanému započítání škod, popř. nezahrnutí škod do celkového součtu, a bylo možné evidovat i škody při lokálních povodních menšího rozsahu. Tyto informace by mohly sloužit např. pro hodnocení účinnosti přijatých opatření ke snížení

23 negativních následků povodní, především organizačního a legislativního, ale i technického charakteru. 2) Krajům uložit povinnost hlášení o průběhu a dopadech povodní na území dotčeném touto událostí (i lokálního charakteru) formou jednoduchého formuláře (nejlépe elektronického), pokud pro toto území nebyly vypracovány Přehledy odhadů nákladů (příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.). Formulář by měl obsahovat alespoň následující informace: Přesná identifikace obce v podobě celého (přesného) názvu obce a jejího identifikátoru (šestimístný Kód obce) podle číselníku Českého statistického úřad (ČSÚ). Tyto informace jsou nezbytné pro lokalizaci obce, vzhledem k tomu, že v rámci jednoho kraje může existovat více obcí se stejným názvem. Povinný údaj. Jméno místní části, popř. číslo a název katastrálního území, které konkrétně bylo zasaženo povodní. Tato informace slouží především pro lokalizaci postiženého území ve větších obcích či městech. Krátký popis průběhu povodně (cca znaků). Povinný údaj. Odhad celkových škod. Povinný údaj. Počet poškozených obytných domů, z toho počet určených k demolici. Povinný údaj. Odhadnutá škoda na obytných domech, pokud byly nějaké poškozeny. Vyčíslení škod v dalších odvětvích (např. Dopravní infrastruktura, Inženýrské stavby a sítě, Vodohospodářské objekty a toky, Vybavenost a materiálové zásoby, Zemědělství, lesnictví, ekologické škody, Ostatní), pokud byly nějaké zaznamenány. 3) Vytvořit metodiku pro stanovení lidských obětí povodňových událostí, podobně jako již existuje v případě úmrtí následkem požárů. 4) Dále by bylo vhodné doplnit stávající metodiku používanou k vyčíslení nákladů potřebných pro obnovu území a stanovení výše státní pomoci postiženým oblastem (zákon č. 12/2002 Sb., prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 186/2002 Sb.) o přesný popis struktury výsledných souborů (formát xls - MS Excel) s jednotlivými vyplněnými Přehledy odhadu nákladů v následující podobě: - pro každou obec vytvořit jeden soubor (xls) s názvem v následujícím tvaru: NazevObce_KodObce.xls (NazevObce název obce bez mezer, KodObce - šestimístný Kód obce dle ČSÚ); - první list v xls souboru bude obsahovat sumář škod za celou obec, list bude mít název podle obce; - další listy budou označeny zkratkami jednotlivých rezortů a budou obsahovat vyčíslení škod prostřednictvím Přehledu odhadů nákladů za jednotlivé rezorty; - v souboru obce budou pouze listy za ty ministerstva, pro které jsou v dané obci vyčísleny škody Takto uspořádané informace o povodňových škodách umožní rychlé automatizované zpracování získaných údajů a jejich potřebné analýzy

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 POVODŇOVÝ SEMINÁŘ KONANÝ V OLOMOUCI dne 14. února 2011 Objednatel: Projekt: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 VYHODNOCENÍ POVODNÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření OD ZÁMĚRU K REALIZACI ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Soňa Zajícová Kde pracuji? Od II. 2010 ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství

Více

METODICKÝ POKYN náměstka ministra zemědělství České republiky

METODICKÝ POKYN náměstka ministra zemědělství České republiky RNDr. Pavel Punčochář, CSc. pověřený výkonem funkce náměstka ministra Ministerstvo zemědělství ČR V Praze dne 9. května 2006 Č.j. 16497/2006-16000 METODICKÝ POKYN náměstka ministra zemědělství České republiky

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Financování povodňové ochrany z OPŽP

Financování povodňové ochrany z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 EKONOMICKÉ DOPADY POVODNÍ Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 415 7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 schválený Kolegiem NKÚ usnesením č. 9/XVII/2013 na XVII. zasedání dne 14. října 2013 Číslo kontrolní akce: 14/01 Majetek

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY

UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA A POZEMKOVÉ ÚPRAVY S odkazem na publikaci Pozemkové úpravy lze konstatovat, že zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 4050/ENV/14 Ing. Hlaváčová / l. 2993 27. 1. 2014 Věc: Posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 367 11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 4/XVII/2011 na XVII. zasedání, konaném dne 24. 10. 2011 Číslo kontrolní akce: 12/01

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO VODNÍ DÍLA NEBO ZMĚNU

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice

Zpráva. o uplatňování Územního plánu Zblovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Zblovice dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Zpracoval : Městský úřad Znojmo,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007

Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 Financování protipovodňových opatření z národních zdrojů od roku 2007 odbor programového financování ve vodním hospodářství MZe Teplice 8. 3. 2007 Vláda 15. 11. 2006 schválila 15,2 mld. Kč na léta 2007

Více

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003

STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 2004. rok 2003 STATISTICKÉ INFORMACE O UDÁLOSTECH v Moravskoslezském kraji za ROK 24 I. UDÁLOSTI EVIDOVANÉ U HZS MSK V roce 24 bylo u HZS MSK *1) evidováno celkem 17 337 událostí *2), což je o 136 událostí více než za

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v tis. Kč 21 1 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 Kancelář prezidenta republiky 159 22 1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice

Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 14755/ENV/15 Ing. Plocek/l. 2132 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost

Příloha č. 1) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Příloha č. ) Přehled poskytovatelů sociálních služeb - četnost Poř. Obec II.st. s pověř. Forma poskytované sociální služby četnost celkem číslo obec. úřadem, rezidenční služby terénní služby intervenční

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje

Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Odborné setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Ing. Jana Krejčířov ová Odbor vodovodů a kanalizací tel.:221 812 387 e-mail:jana.krejcirova@mze.cz Obsah Dotace na kanalizace a vodovody Povolení

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více