VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY Dílčí zpráva

2 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 Nositel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ Praha 6 Koordinátor projektu: Ing. Zdeněk Šunka Doba řešení projektu: srpen 2010 únor 2011 Dílčí část: Ekonomické a sociální dopady Nositel dílčí části: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ Praha 6 Odpovědný řešitel: Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D. Řešitelé: Ing. Dita Lichtenbergová Místo uložení zprávy: MŽP VÚV TGM, v.v.i, pobočka Brno

3 Obsah OBSAH ÚVOD CELKOVÝ PŘEHLED ŠKOD ŠKODY PODLE JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ŠKODY PODLE VLASTNÍKA POŠKOZENÉHO MAJETKU NÁKLADY VYNALOŽENÉ V SOUVISLOSTI S POVODNĚMI LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD POJIŠŤOVNAMI DOPADY POVODNÍ NA OBYVATELSTVO SROVNÁNÍ S POVODŇOVOU SITUACÍ V ČERVENCI PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V POSTIŽENÉM ÚZEMÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ LITERATURA SEZNAM ZKRATEK

4 1. Úvod Hlavním zdrojem informací o celkových ekonomických ztrátách způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 byly Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém povodní nebo jinou pohromou (příloha č. 1 k vyhlášce MF č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. - dále jen Přehled odhadu nákladů ), které za jednotlivé obce vypracovávají kraje v jejichž územním obvodu došlo k narušení základních funkcí a předkládají je Ministerstvu financí. Na základě platných předpisů je Přehled odhadu nákladů rozdělen do 18 hlavních skupin (tab. 1.1) a vedle finančního vyjádření v tis. Kč, jsou škody zjišťovány také v měrných jednotkách ve členění na movitý a nemovitý majetek státu, krajů, obcí, podnikatelských subjektů, fyzických osob nepodnikajících a právnických osob nepodnikajících. Tab. 1.1 Základní členění tabulky Přehled odhadu nákladů (příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.) Kategorie Předmět odhadu 1. Bytové domy poškozené (vhodné k opravám) 2. Rodinné domy poškozené (vhodné k opravám) 3. Bytové domy zcela zničené (k demolici) 4. Rodinné domy zcela zničené (k demolici) 5. Mosty, pozemní komunikace, dráhy a telekomunikace 6. Inženýrské sítě 7. Ostatní inženýrské a speciální stavby 8. Stavby a zařízení preventivní infrastruktury 9. Dopravní stavby a zařízení 10. Ostatní stavby 11. Vodní hospodářství 12. Zemědělská produkce a lesní hospodářství 13. Škody na životním prostředí 14. Stroje a zařízení, dopravní prostředky, inventář a vnitřní vybavení 15. Zásoby 16. Školní pomůcky 17. Sbírkové předměty, knihovní fondy a mobiliární fondy 18. Ostatní (specifikovat v komentáři) Z toho Věci chráněné podle zák. č.20/1987 Sb. o státní památkové péči Stát může, pokud došlo k narušení základních funkcí v území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou. Informace o nákladech vynaložených při záchranných pracích byly čerpány z hlášení o provádění záchranných a likvidačních prací Hasičského záchranného sboru. Dále byly použity podklady poskytnuté Českou asociací pojišťoven o pojistných plněních souvisejících s povodněmi v květnu a červnu

5 2. Celkový přehled škod V průběhu povodní v květnu a červnu 2010 byl vyhlášen stav nebezpečí ve 4 krajích (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) pod správou 43 obcí s rozšířenou působností (ORP - tab. 2.1). Prostřednictvím Přehledů odhadu nákladů vyčíslily kraje pro Ministerstvo financí při povodních v květnu a červnu 2010 náklady na obnovu území celkem pro 351 obcí (obr. 2.1). Celkové škody byly předběžně vyčísleny na více než 5 mld. Kč (tab. 2.2). Z pohledu jednotlivých ministerstev byly největší ekonomické ztráty zaznamenány v resortu Ministerstva zemědělství s celkovým odhadem škod 2,18 mld. Kč, což tvoří téměř polovinu všech škod (tab. 2.2). Škody za více než 1 mld. Kč zaznamenaly ještě resorty dopravy a pro místní rozvoj. U ostatních ministerstev nepřesáhly škody 250 mil Kč. Téměř polovina povodňových škod vznikla na území Moravskoslezského kraje (2,5 mld. Kč). U Zlínského a Olomouckého kraje povodňové škody překročily hodnotu 1 mld. Kč. (1,28 mld. Kč). Tab. 2.1 Počet odevzdaných Přehledů odhadu nákladů pro Ministerstvo financí za jednotlivé obce Kraj ORP Počet Počet Kraj ORP obcí obcí Moravskoslezský Bohumín 2 Jihomoravský Břeclav 1 Bruntál 10 Bučovice 4 Český Těšín 2 Hodonín 5 Frenštát pod Radh. 6 Kyjov 6 Frýdek-Místek 28 Slavkov u Brna 5 Frýdlant nad Ostravicí 11 Šlapanice 5 Havířov 5 Veselí nad Moravou 9 Hlučín 10 Židlochovice 1 Jablunkov 11 Celkem Jihomoravský kraj 36 Karviná 4 Zlínský Bystřice pod Hostýnem 4 Kopřivnice 10 Holešov 8 Kravaře 7 Kroměříž 14 Krnov 14 Luhačovice 3 Nový Jičín 13 Otrokovice 4 Odry 1 Rožnov pod Radh. 9 Opava 11 Uherské Hradiště 12 Orlová 3 Uherský Brod 7 Ostrava 4 Valašské Klobouky 4 Rýmařov 1 Valašské Meziříčí 10 Třinec 11 Vizovice 7 Celkem Moravskoslezský kraj 164 Vsetín 25 Olomoucký Hranice 14 Zlín 4 Lipník nad Bečvou 5 Celkem Zlínský kraj 111 Přerov 21 Celkem Olomoucký kraj 40 Celkem povodně květen - červen

6 Obr. 2.1 Obce postižené povodněmi v květnu a červnu 2010 a vyčíslení škod na jejich území

7 Tab. 2.2 Celkový souhrn odhadu nákladů na obnovu území postiženého povodněmi v květnu a červnu 2010 (v tis. Kč) Kraj Postižené obce dopravy kultury pro místní rozvoj práce a soc. věcí MINISTERSTVO průmyslu a obchodu vnitra zemědělství školství, mládeže a tělovýchovy zdravotnictví životního prostředí Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem Celkem Tab. 2.4 Přehled škod v jednotlivých odvětvích v krajích ČR postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Kategorie/ Kraj Bydlení Dopravní infrastruktura Inženýrské stavby a sítě Vodohospodářské objekty a toky Vybavenost a materiálové zásoby Zemědělství, lesnictví, ekologické škody tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč Jihomoravský , , , , , , , Moravskoslezský , , , , , , , Olomoucký , , , , , , , Zlínský , , , , , , , Celkem , , , , , , , Ostatní Celkem

8 Nejpostiženější obcí se staly Troubky (415 mil Kč) v Olomouckém kraji, které byly významně poničeny i za povodní v roce Škody v hodnotě nad 300 mil. Kč byly ještě zaznamenány ve městech Karviná (378 mil. Kč) a Ostrava (321 mil. Kč). Ve městech Bohumín a Přerov a v obci Baška (Moravskoslezský kraj) překročily povodňové škody 100 mil. Kč (tab. 2.3). Tab. 2.3 Přehled obcí postižených povodněmi v květnu a červnu 2010, u kterých škody přesáhly 50 mil. Kč (ORP obec s rozšířenou působností). Obec Celkové škody ORP (tis. Kč) Kraj Troubky Přerov Olomoucký Karviná Karviná Moravskoslezský Ostrava Ostrava Moravskoslezský Bohumín Bohumín Moravskoslezský Přerov Přerov Olomoucký Baška Frýdek-Místek Moravskoslezský Frýdek-Místek Frýdek-Místek Moravskoslezský Hranice Hranice Olomoucký Pravčice Kroměříž Zlínský Třinec Třinec Moravskoslezský Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Zlínský Město Albrechtice Krnov Moravskoslezský Český Těšín Český Těšín Moravskoslezský Janovice Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Opava Opava Moravskoslezský Bílá Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Olomoucký Ostravice Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Lidečko Vsetín Zlínský 2.1 Škody podle jednotlivých odvětví K největším škodám docházelo na dopravní infrastruktuře (obr. 2.2), téměř 40 % všech škod, v celkovém součtu 1,9 miliard Kč (tab. 2.4). V Moravskoslezském kraji se podíl škod na dopravní infrastruktuře přiblížil 50 % (1,2 mld. Kč), ve Zlínském kraji se podíl škod v této kategorii dosáhl téměř 40 % (506 mil. Kč). Celkem bylo poškozeno km pozemních komunikací, 950 km železničních tratí a 645 silničních mostů (tab. 2.5). Na vodohospodářských objektech a vodních tocích byly zaznamenány škody ve výši 1,3 mld. Kč, čtvrtina všech dosažených škod. V této kategorii byly opět nejvíce postižen Moravskoslezský a Zlínský kraj (536 mil. Kč, resp. 426 mil. Kč). Největší podíl škod na vodohospodářské infrastruktuře byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (41,7 %). V průběhu povodní bylo poškozeno celkem 580 km vodních toků, 93 vodních nádrží a rybníků. Vodní toky a nádrže byly zaneseny více jak 25 tis. m 3 sedimentů. Škody s podílem vyšším jak 10 % byly také dosaženy v oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí (14,4 %). Škody na bytovém fondu byly vyčísleny na téměř 300 mil. Kč - 6 -

9 (5,8 %). V této kategorii byl významně postižen Olomoucký kraj (téměř 20 % z celkových škod v tomto kraji tab. 2.4). Z dalších následků povodní v květnu a červnu 2010 je možné uvést poškození celkem 134 km kanalizace a 43 poškozených čistíren odpadních vod. V oblasti školství, zdravotní a sociální péče bylo poškozeno celkem 108 objektů škol a školských zařízení, 53 zdravotnických zařízení a 13 ústavů sociální péče (tab. 2.5). Tab. 2.5 Rozsah poškozeného majetku ve vybraných kategoriích v odpovídajících měrných jednotkách za jednotlivé kraje (JMK Jihomoravský kraj, MSK Moravskoslezský kraj, OK Olomoucký kraj, ZK Zlínský kraj) Předmět odhadu Měrná jednotka JMK MSK OK ZK Celkem Doprava Mosty silniční ks Pozemní komunikace km Trať dráhy km Vodní hospodářství Stavby vodních nádrží a rybníků ks Vodní toky upravené km Vodní toky neupravené km Nánosy ve vodních tocích a vodních dílech m Obnova přirozené funkce vodních toků km Technická infrastruktura Vodovody km Kanalizace km Plynovody km Teplovody km Vedení el. energie km Čistírny odpadních vod ks Úpravny vody ks Teplárny a výměníkové stanice ks Zdravotní a sociální péče Zdravotnická zařízení ks Školy a školská zařízení ks Ústavy sociální péče ks Stavby civilní ochrany ks Kulturní zařízení ks

10 Obr. 2.2 Přehled podílu jednotlivých odvětví na celkových škodách v krajích ČR postižených povodněmi v květnu a červnu 2010

11 2.2 Škody podle vlastníka poškozeného majetku Při povodních v květnu a červnu 2010 vznikly největší škody na majetku státu (tab. 2.6), celkem 2,2 mld. Kč (42,9 %), kdy v Moravskoslezském kraji podíl škod na tomto majetku přesáhl 50 % (obr. 2.3). Zhruba poloviční škody (1,1 mld. Kč.) byly zaznamenány na majetku obcí, kdy ve Zlínském kraji přestavovaly téměř 30 % objemu celkových škod tohoto kraje.. Téměř jedné miliardy Kč dosáhly škody na majetku podnikatelských subjektů (869,6 mil Kč). K hranici 500 mil. Kč se ještě přiblížily škody na majetku ve vlastnictví fyzických osob nepodnikajících a jednotlivých krajů. Majetek občanů (fyzických osob nepodnikajících) utrpěl největší škody v Olomouckém kraji (338 mil. Kč), kde představoval 33 % celkových škod kraje. Tab. 2.6 Vyčíslení škod podle vlastníka poškozeného majetku Kraj státu krajů obcí Škoda na majetku (tis. Kč) podnikatel. subjektů fyzických osob nepodnik. právnických osob nepodnik. Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem Kraj (tis. Kč) Stát Kraje Obce Podnik. subjekty Fyzické osoby Pravn. osoby nepodn. Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obr. 2.3 Vyjádření podílu škod podle vlastníka poškozeného majetku v jednotlivých krajích a v celkovém součtu (hodnota majetku vyjádřená v tis. Kč) - 9 -

12 2.3 Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi Na základě usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 401 byly na odstraňování následků povodní poskytnuty státní hmotné rezervy v celkovém objemu ,3 tis. Kč. Z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) ochraňovaných HZS ČR bylo bezplatně zapůjčeno 40 vysoušečů v celkové účetní ceně 424 tis. Kč. Ze skladů Základny logistiky Olomouc (centrální zásoby HZS ČR) a ZÚ HZS ČR pro HZS krajů byl k plnění jejich úkolů při povodních vydán spotřební materiál v celkové účetní ceně 722,1 tis. Kč a dále majetek dlouhodobého charakteru v celkové účetní ceně ,7 tis. Kč, z toho bylo vysoušečů různých typů, dále plničky dvoukomorových povodňových pytlů, elektrocentrály, čerpadla, osvětlovací balon, elektrická kabeláž, polní umyvárna, mechanizační prostředky k manipulaci s materiálem, stavební kolečka apod. Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 tak dosáhly částky téměř 200 mil. Kč. 2.4 Likvidace povodňových škod pojišťovnami Od České asociace pojišťoven byly vyžádány údaje o pojistných plněních (tab. 2.7) podle 39a Zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Celkem bylo obyvateli i podnikatelskými subjekty v souvislosti s povodněmi v květnu a červu 2010 nahlášeno pojistných událostí s celkovou výši pojistného plnění téměř 600 mil. Kč. Podíl vyplaceného plnění jednotlivými pojišťovnami k v případě pojištění občanu činil 56,7 % a v případě podnikatelským subjektů 5,5 %

13 Tab. 2.7 Likvidace pojistných událostí z povodní v květnu a červu 2010 (stav k zdroj: Česká asociace pojišťoven) Počet pojistných událostí (ks) Nahlášené Vyřízené Podíl vyřízených k nahlášeným (%) Nahlášené Škody (tis. Kč) Podíl plnění celkem k nahlášeným (%) Dosud vyplacená pojistná plnění včetně záloh ( tis. Kč) Celkem z toho poskytnuté zálohy Pojištění obyvatel (celkem) , , pojištění domácnosti , , pojištění budov , , pojištění motorových vozidel , , pojištění ostatní , , Pojištění podnikatelská (celkem) , , pojištění majetku , , pojištění motorových vozidel , , pojištění ostatní , ,0 0 0 Pojištění plodin a zvířat (celkem) , , Celkem ČAP , ,

14 3. Dopady povodní na obyvatelstvo Při povodních v květnu a červnu 2010 byly hlášeny celkem 3 přímá úmrtí. V průběhu povodní bylo bezprostředně zachráněno 354 osob, za účasti hasičů bylo evakuováno celkem osob v 13 obcích a třech krajích (v Jihomoravském kraji k evakuaci obyvatel nedošlo tab. 3.1). Nejvíce obyvatel bylo zachráněno v Karviné (170 osob) a v obci Troubky (160 osob). Příslušníci HZS evakuovali nejvíce osob opět v Karviné (514) a v Troubkách (340), přičemž v Troubkách muselo být evakuováno téměř 17 % trvale bydlících obyvatel (2 049 obyvatel k zdroj ČSÚ). Více než sto obyvatel bylo v průběhu povodní v květnu a červnu evakuováno v Ostravě (112). Tab. 3.1 Počty zachráněných a evakuovaných osob v průběhu povodní v květnu a červnu 2010 Obec Záchrana osob Celkem zachráněných osob řízená evakuace Evakuace osob (počet osob) samovolná evakuace evakuace celkem z toho: evakuace do evakuačních středisek Moravskoslezský Ostrava není známo Frýdek-Místek 0 35 není známo Karviná není známo Nový Jičín 0 13 není známo 13 0 Opava není známo Celkem Moravskoslezský Olomoucký Troubky Celkem Olomoucký Zlínský Kroměříž Zdounky Troubky-Zdislavice Kunovice (UH) Valašské Meziříčí Jarcová Vidče Celkem Zlínský CELKEM V průběhu povodní bylo na území čtyř krajů postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 podle podkladů MF zasaženo celkem objektů určených k bydlení (tab. 3.2), z toho 245 bytových domů a rodinných domů. Demoliční výměr byl vydán pro 15 objektů. Celková škoda na bytovém fondu dosáhla hodnoty téměř 300 mil. Kč (294,7 mil Kč)

15 Tab. 3.2 Objem škod na bytovém fondu způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 Kraj Poškozený Bytový fond Zničený (určený k demolici) Bytové domy Rodinné domy Bytové domy Rodinné domy tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč ks Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem

16 4. Srovnání s povodňovou situací v červenci 1997 Velká část území, které bylo zasaženo povodněmi v květnu a červnu 2010, byla postižena i katastrofálními povodněmi v roce 1997 (obr. 4.1, Terplan 1998). Celkem 12 okresů České republiky bylo postiženy oběmi uvedenými povodňovými událostmi (obr. 4.2). Porovnání na úrovni krajů nebylo provedeno z důvodu změny krajského uspořádání mezi těmito dvěmi povodněmi. Obr. 4.1 Vyčíslení povodňových škod podle okresů při povodních v roce 1997 (v mil. Kč)

17 Obr. 4.2 Území, které bylo postiženo při povodních v roce 1997 a v květnu a červnu 2010 Jak je zřejmé z tabulky 4.1 a obrázku 4.2 škody způsobené povodněmi v roce 1997 dosahovaly v některých okresech více jak desetinásobek škod z povodní v květnu a červnu Jedná se především o okresy Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Bruntál a Ostrava-město. Naopak v okresech Karviná, Přerov a Frýdek-Místek dosáhly povodňové škody při těchto dvou událostech podobných hodnot (obr. 4.3)

18 Tab. 4.1 Srovnání škod (tis. Kč) podle okresů, jejichž území bylo postiženo povodněmi v roce 1997 i v květnu a červu 2010 Okres 1997 V, VI 2010 (tis. Kč) (tis. Kč) Bruntál Frýdek-Místek Hodonín Karviná Kroměříž Nový Jičín Opava Ostrava-město Přerov Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem V, VI (tis. Kč) Bruntál Frýdek-Místek Hodonín Karviná Kroměříž Nový Jičín Opava Ostrava-město Přerov Uh. Hradiště Vsetín Zlín Obr. 4.3 Srovnání celkových povodňových škod podle okresů na území, které bylo postiženo při povodních v roce 1997 a v květnu a červnu

19 4.1 Projekty financované z Operačního programu životní prostředí v postiženém území V oblasti postižené povodněmi v květnu a červnu 2010 byla realizována některá opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku povodní. Tyto investice byly hrazeny také z prostředků Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) v rámci oblasti podpory Optimalizace vodního režimu krajiny. Přehled realizovaných projektů je uvedený v tabulce 4.2. Jedná se o opatření spíše malého rozsahu, která mohou ovlivnit průběh především lokálních povodní. V případě povodňových událostí z května a června 2010, popř. v roce 1997, mohou přispět ke zmírnění povodňových škod, ale nedokáží jim zcela zabránit. Informovanost o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích umožňují zvyšovat prostředky z oblasti podpory Omezování rizika povodní OPŽP. V rámci tohoto programu byly schváleny projekty na mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblastech s předběžným vyhodnocením povodňového rizika (tab. 4.3, Drbal a kol., 2010b)

20 Tab. 4.2 Projekty realizované z prostředků Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory 6.4 v oblastech postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Oblast podpory Žadatel Název projektu Okres Celkové náklady na projekt (Kč) Celková schválená podpora (Kč) Jihomoravský kraj 6.4 Povodí Moravy, s.p. Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku Hodonín Obec Vlkoš Vlkoš, protierozní opatření v povodí "Hruškovice" Hodonín Obec Vlkoš Vlkoš, protipovodňová ochrana obce Hodonín Moravskoslezský kraj 6.4 Obec Soběšovice Odbahnění rybníka Frýdek-Místek Obec Albrechtičky Úprava hrází Kylnarova rybníka a obnovení rybníčku v k.ú. Albrechtičky Nový Jičín Říha Václav Vodní nádrž Matějovice II, rekonstrukce a odbahnění Bruntál Lesy České republiky, s.p. Rekonstrukce s opravou retenční nádrže "Za kravínem" Bruntál Město Rýmařov Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa Bruntál Město Rýmařov Revitalizační nádrž v Rýmařově Bruntál Město Rychvald Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák v Rychvaldě Karviná Olomoucký kraj 6.4 Obec Horní Moštěnice Odbahnění Moštěnického rybníka Přerov Obec Dobrčice Revitalizace rybníka Na Koutech Přerov Zlínský kraj 6.4 Obec Nedakonice Rekonstrukce obecních rybníků v obci Nedakonice Uh. Hradiště Obec Nivnice Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity Mokřad-Topolov Uh. Hradiště Město Uherský Brod Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky Uh. Hradiště Lesy České republiky, s.p. Obnova retenčních nádrží Trubiska po povodni 1997 Vsetín Mlýnek Milan Sběrná nádrž povrchových vod v k.ú. Veselá Vsetín CELKEM

21 Tab. 4.3 Schválené projekty ke zlepšení informovanosti o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích financované z oblasti podpory 1.3 Operačního programu Životního prostředí v oblastech postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Oblast podpory Žadatel Název projektu Celkové náklady na projekt (Kč) Celková schválená podpora (Kč) 1.3 Povodí Moravy, s.p. Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro předběžně vyhodnocené úseky toků v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Úvalno-Nové Heřminovy) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín-Polanka Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Kravaře - Držkovice) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Ostravici (úsek Ostrava - Frýdek- Místek) a Olešné (úsek ústí - Paskov) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském potoce, Moravice a Odře

22 5. Závěry a doporučení Povodněmi v květnu a červnu 2010 bylo v České republice postiženo celkem 351 obcí. Stav nebezpečí (podle zákona č. 12/2002 Sb.) byl vyhlášen ve čtyřech krajích (ve 44 správních obvodech s rozšířenou působností). Byly nahlášeny celkem 3 přímá úmrtí. Povodně 2010 způsobily podle předběžných odhadů škody v celkové výši 5,12 mld. Kč. Téměř polovina povodňových škod vznikla na území Moravskoslezského kraje (2,5 mld. Kč). U Zlínského a Olomouckého kraje povodňové škody překročily hodnotu 1 mld. Kč. (1,28 mld. Kč). Kraj Jihomoravský byl postižen jen okrajově, škody dosáhla hodnoty 317 mil. Kč. K největším škodám docházelo na dopravní infrastruktuře, v celkovém součtu 1,9 miliard Kč (téměř 40 % všech škod). V Moravskoslezském kraji se dokonce podíl škod na dopravní infrastruktuře přiblížil 50 % (1,2 mld. Kč). Další významně postiženou kategorií byly vodohospodářské objekty a vodní toky (1,3 mld. Kč). Největší podíl škod na vodohospodářské infrastruktuře byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (41,7 %). Škody s podílem vyšším jak 10 % byly také dosaženy v oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí (14,4 %). Škody na bytovém fondu byly vyčísleny na téměř 300 mil. Kč (5,8 %). V této kategorii byl významně postižen Olomoucký kraj (téměř 20 % z celkových škod v tomto kraji). Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 dosáhly částky téměř 200 mil. Kč. Podobně jako při předchozích významných povodňových událostech (jarní povodeň 2006, povodně 2002, 1997, 2009) nebylo možné jednoznačně vyčíslit všechny utrpěné škody. Stále není vyřešena jednotná koncepce pro odhad a centrální evidenci škod na podrobné úrovni. Pro zpracování Strategie obnovy území (připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí) je využívána podrobná metodika obsažená v zákoně č. 12/2002 Sb. a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 186/2002 Sb. Tato metodika slouží k vyčíslení nákladů potřebných pro obnovu území a stanovení výše státní pomoci postiženým oblastem. Jedná se o podrobnou metodiku, která je však aplikována jen v případech rozsáhlých povodní a většinou jen na území, kde byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouze (podle zákona č. 240/2000 Sb. nebo ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Informace o škodách z území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouze jsou pak často značně nesourodé. Podobně je tomu tak i v případě lokálních povodní. Rovněž evidence lidských obětí spojených s povodňovými událostmi je značně problematická. Nejsou stanovena pravidla, podle kterých by bylo možné jednoznačně určit, která úmrtí jsou následkem povodňových událostí. Pro zlepšení získávání a evidenci údajů o povodňových škodách jsou navrhovány následující postupy: 1) Provést podrobnou analýzu evidence škod na úrovni jednotlivých státních subjektů (jako jsou např. správci toků), jednotlivých rezortů, státní správy a samosprávy a dalších organizací a subjektů v celé České republice. Na základě výsledků tohoto rozboru navrhnout způsob jednotného vyčíslení a centrální evidence povodňových škod (nejlépe na úrovni jednotlivých obcí) tak, aby nemohlo dojít k opakovanému započítání škod, popř. nezahrnutí škod do celkového součtu, a bylo možné evidovat i škody při lokálních povodních menšího rozsahu. Tyto informace by mohly sloužit např. pro hodnocení účinnosti přijatých opatření ke snížení

23 negativních následků povodní, především organizačního a legislativního, ale i technického charakteru. 2) Krajům uložit povinnost hlášení o průběhu a dopadech povodní na území dotčeném touto událostí (i lokálního charakteru) formou jednoduchého formuláře (nejlépe elektronického), pokud pro toto území nebyly vypracovány Přehledy odhadů nákladů (příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.). Formulář by měl obsahovat alespoň následující informace: Přesná identifikace obce v podobě celého (přesného) názvu obce a jejího identifikátoru (šestimístný Kód obce) podle číselníku Českého statistického úřad (ČSÚ). Tyto informace jsou nezbytné pro lokalizaci obce, vzhledem k tomu, že v rámci jednoho kraje může existovat více obcí se stejným názvem. Povinný údaj. Jméno místní části, popř. číslo a název katastrálního území, které konkrétně bylo zasaženo povodní. Tato informace slouží především pro lokalizaci postiženého území ve větších obcích či městech. Krátký popis průběhu povodně (cca znaků). Povinný údaj. Odhad celkových škod. Povinný údaj. Počet poškozených obytných domů, z toho počet určených k demolici. Povinný údaj. Odhadnutá škoda na obytných domech, pokud byly nějaké poškozeny. Vyčíslení škod v dalších odvětvích (např. Dopravní infrastruktura, Inženýrské stavby a sítě, Vodohospodářské objekty a toky, Vybavenost a materiálové zásoby, Zemědělství, lesnictví, ekologické škody, Ostatní), pokud byly nějaké zaznamenány. 3) Vytvořit metodiku pro stanovení lidských obětí povodňových událostí, podobně jako již existuje v případě úmrtí následkem požárů. 4) Dále by bylo vhodné doplnit stávající metodiku používanou k vyčíslení nákladů potřebných pro obnovu území a stanovení výše státní pomoci postiženým oblastem (zákon č. 12/2002 Sb., prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 186/2002 Sb.) o přesný popis struktury výsledných souborů (formát xls - MS Excel) s jednotlivými vyplněnými Přehledy odhadu nákladů v následující podobě: - pro každou obec vytvořit jeden soubor (xls) s názvem v následujícím tvaru: NazevObce_KodObce.xls (NazevObce název obce bez mezer, KodObce - šestimístný Kód obce dle ČSÚ); - první list v xls souboru bude obsahovat sumář škod za celou obec, list bude mít název podle obce; - další listy budou označeny zkratkami jednotlivých rezortů a budou obsahovat vyčíslení škod prostřednictvím Přehledu odhadů nákladů za jednotlivé rezorty; - v souboru obce budou pouze listy za ty ministerstva, pro které jsou v dané obci vyčísleny škody Takto uspořádané informace o povodňových škodách umožní rychlé automatizované zpracování získaných údajů a jejich potřebné analýzy

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém Forma státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 POVODŇOVÝ SEMINÁŘ KONANÝ V OLOMOUCI dne 14. února 2011 Objednatel: Projekt: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 VYHODNOCENÍ POVODNÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 88290/ENV/13 Mgr. Plešková / l. 2559 5. 12. 2013 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny

Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Úvahy nad způsoby komplexního řešení vodního režimu krajiny Pavla Štěpánková, Jana Uhrová, Karel Drbal Medlov, 9. 6. 2015 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 4. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav

Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, ,

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, , Příprava Olomouckého a Zlínského kraje na kohezní politiku EU 2014+ Analýza dopadů politiky soudržnosti v území NUTS2 Střední Morava A) Analýza využívání strukturálních fondů 2007 2011 Kohezní politika

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Financování povodňové ochrany z OPŽP

Financování povodňové ochrany z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 25 1.11.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření OD ZÁMĚRU K REALIZACI ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Soňa Zajícová Kde pracuji? Od II. 2010 ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství

Více

OSTRAVICE ATLAS ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ (IDVT = , TOK_ID = ) 1 :

OSTRAVICE ATLAS ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ (IDVT = , TOK_ID = ) 1 : OSTRAVICE (IDVT = 10100051, TOK_ID = 203780000100) ATLAS ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ 1 : 10 000 Praha 2007 ISBN 978-80-86918-51-8 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2000 č. 382 ke Strategii ochrany před

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. prosince /ENV/15 Ing. Jančí

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 22. prosince /ENV/15 Ing. Jančí ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY

RÁMEC POVODŇOVÉ OCHRANY .3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Financování povodňové ochrany z OPŽP Podoblast podpory.3. Zlepšení systému povodňové služby Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi MŽP Lokální výstražné a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

IV. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstranění povodňových škod a k úhradě restitučních výdajů

IV. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstranění povodňových škod a k úhradě restitučních výdajů IV. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstranění povodňových škod a k úhradě restitučních výdajů 1. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování povodňových škod 1.1. Výdaje na

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna

Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí. zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Město Město Valašské Meziříčí Praktické zkušenosti z povodní ve Valašském Meziříčí zpracoval: Mgr. Václav Chajdrna Obyvatelé České republiky se prakticky seznámili s povodněmi v červenci 1997, kdy zasáhly

Více

METODICKÝ POKYN náměstka ministra zemědělství České republiky

METODICKÝ POKYN náměstka ministra zemědělství České republiky RNDr. Pavel Punčochář, CSc. pověřený výkonem funkce náměstka ministra Ministerstvo zemědělství ČR V Praze dne 9. května 2006 Č.j. 16497/2006-16000 METODICKÝ POKYN náměstka ministra zemědělství České republiky

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory

Prezentace podnikatelských ploch pro investory. Prezentace průmyslových ploch pro investory Prezentace průmyslových ploch pro investory 1 Obsah Město Přerov Mapa podnikatelských ploch Informace o jednotlivých plochách Brownfieldy ve městě Kontakty 2 Město Přerov: Základní přehled Počet obyvatel

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

ZPŮSOB POČÍTÁNÍ ZÁSAHŮ JEDNOTKÁM

ZPŮSOB POČÍTÁNÍ ZÁSAHŮ JEDNOTKÁM Martin Adamec Zásahem nazýváme činnost jednotky a složky IZS u události včetně prověřovacího cvičení nezávisle na tom, zda je za ni požadována finanční náhrada nebo ne. V rámci statistických ročenek se

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7339/ENV/15 Mgr. Indráková/l.2559 27. 2. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 7. července 2015 45026/ENV/15 Ing. Jančí 267 122 107 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

z toho v rodinných domu v letech domech (%)

z toho v rodinných domu v letech domech (%) 6. Domy a byty Domovní fond Zlínského kraje podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů představuje 6,8 % domovního fondu České republiky a Zlínský kraj se tak řadí na páté místo v rámci krajů České republiky.

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP. Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje

PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP. Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje PROČ ITI? S KÝM A JAK ALOKACE HARMONOGRAM IMPLEMENTACE MAP, KAP a ITI QUO VADIS MAP? HK IROP Informace o stavu přípravy Integrovaného nástroje PROČ EU CHCE ITI s EU chce městům umožnit řešit jejich skutečné

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnickích informací a statistiky České republiky 9 29. 8. 2007 Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Moravskoslezském kraji v

Více

! ES TO > * -7 O MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65,. ^-r/nr

! ES TO > * -7 O MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65,. ^-r/nr ! ES TO > * -7 O MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65,. ^-r/nr dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: 88290/ENV/13 Vyřizuje: Mgr. Plešková /1. 2559

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne

Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany. V Praze dne Ministerstvo zemědělství a financování protipovodňové ochrany V Praze dne 29. 10. 1913 Povodně v letech 1997 2013 z hlediska počtu ztrát na lidských životech a výše povodňových škod Povodňová situace [rok]

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ

INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ INFORMACE O PŘÍPRAVĚ III. ETAPY REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 1. Povodňové situace v České republice Za posledních 15 let, které uplynuly od extrémní povodně na Moravě v roce 1997, způsobily povodně

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU 2013 EKONOMICKÉ DOPADY POVODNÍ Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU

Více

Hodnocení rozdílů vnitroregionálních ukazatelů fyzické dostupnosti bydlení

Hodnocení rozdílů vnitroregionálních ukazatelů fyzické dostupnosti bydlení Hodnocení rozdílů vnitroregionálních ukazatelů fyzické dostupnosti bydlení Sledované ukazatele Počet obyvatel, hustota osídlení Struktura osídlení (venkov, město) Stáří BF TOB 2, TOB 2-29 dokončené byty,

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP

Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Možnosti financování digitálních povodňových plánů a lokálních varovných a výstražných systémů z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 12. 2. 2015 Č.j.: 7338/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 13 26.10.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP ve Zlínském

Více

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí

Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí Povodně a vodní zákon Školení povodňových orgánů obcí 5.5.2016 Hana Zahradníková, KÚ - OZZL Povodně byly, jsou a budou Srpen/září 1890 Povodňové epizody do konce 60. let 20. století Červenec 1997 Morava

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR

Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Stručný přehled podpor Přehled dotačních titulů protipovodňové ochrany v ČR Rozdělení podpor v přehledu dle financovaní a) z Evropských a jiných nadnárodních zdrojů b) z národních zdrojů c) z krajských

Více

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Krizové řízení Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy

Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy Hájení lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2017 LISTOPAD 2016 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace

Program Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace Program 129 250 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci Realizace 2012-2017 Přehled vývoje podpor poskytovaných prostřednictvím Mze na rozvoj VaK v mil. Kč: Rok 2011

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova

Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova Příloha č. 6 14. 6. 2017 Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy Ústí nad Labem Ing. Josef Havelka Státní

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu

STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ ČINNOSTI Likvidace obtížného hmyzu HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Odbor operačního řízení Pracoviště technického zabezpečení a statistiky Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje STATISTICKÝ PŘEHLED ZÁSAHOVÉ

Více

Urban Planner. Urban Planner. Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území. Vývoj Urban Planneru. Přednastavené typy využití ploch

Urban Planner. Urban Planner. Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území. Vývoj Urban Planneru. Přednastavené typy využití ploch Urban Planner Urban Planner Analytický nástroj pro hodnocení potenciálu území Jaroslav Burian 9. 10. 2015 počáteční vývoj na Univerzitě Palackého v Olomouci nástroj určený pro vyhodnocení územního potenciálu

Více

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014

7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 415 7. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 schválený Kolegiem NKÚ usnesením č. 9/XVII/2013 na XVII. zasedání dne 14. října 2013 Číslo kontrolní akce: 14/01 Majetek

Více