VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY. Dílčí zpráva"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY Dílčí zpráva

2 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V KVĚTNU A ČERVNU 2010 Nositel projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ Praha 6 Koordinátor projektu: Ing. Zdeněk Šunka Doba řešení projektu: srpen 2010 únor 2011 Dílčí část: Ekonomické a sociální dopady Nositel dílčí části: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ Praha 6 Odpovědný řešitel: Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D. Řešitelé: Ing. Dita Lichtenbergová Místo uložení zprávy: MŽP VÚV TGM, v.v.i, pobočka Brno

3 Obsah OBSAH ÚVOD CELKOVÝ PŘEHLED ŠKOD ŠKODY PODLE JEDNOTLIVÝCH ODVĚTVÍ ŠKODY PODLE VLASTNÍKA POŠKOZENÉHO MAJETKU NÁKLADY VYNALOŽENÉ V SOUVISLOSTI S POVODNĚMI LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD POJIŠŤOVNAMI DOPADY POVODNÍ NA OBYVATELSTVO SROVNÁNÍ S POVODŇOVOU SITUACÍ V ČERVENCI PROJEKTY FINANCOVANÉ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V POSTIŽENÉM ÚZEMÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ LITERATURA SEZNAM ZKRATEK

4 1. Úvod Hlavním zdrojem informací o celkových ekonomických ztrátách způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 byly Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém povodní nebo jinou pohromou (příloha č. 1 k vyhlášce MF č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb. - dále jen Přehled odhadu nákladů ), které za jednotlivé obce vypracovávají kraje v jejichž územním obvodu došlo k narušení základních funkcí a předkládají je Ministerstvu financí. Na základě platných předpisů je Přehled odhadu nákladů rozdělen do 18 hlavních skupin (tab. 1.1) a vedle finančního vyjádření v tis. Kč, jsou škody zjišťovány také v měrných jednotkách ve členění na movitý a nemovitý majetek státu, krajů, obcí, podnikatelských subjektů, fyzických osob nepodnikajících a právnických osob nepodnikajících. Tab. 1.1 Základní členění tabulky Přehled odhadu nákladů (příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.) Kategorie Předmět odhadu 1. Bytové domy poškozené (vhodné k opravám) 2. Rodinné domy poškozené (vhodné k opravám) 3. Bytové domy zcela zničené (k demolici) 4. Rodinné domy zcela zničené (k demolici) 5. Mosty, pozemní komunikace, dráhy a telekomunikace 6. Inženýrské sítě 7. Ostatní inženýrské a speciální stavby 8. Stavby a zařízení preventivní infrastruktury 9. Dopravní stavby a zařízení 10. Ostatní stavby 11. Vodní hospodářství 12. Zemědělská produkce a lesní hospodářství 13. Škody na životním prostředí 14. Stroje a zařízení, dopravní prostředky, inventář a vnitřní vybavení 15. Zásoby 16. Školní pomůcky 17. Sbírkové předměty, knihovní fondy a mobiliární fondy 18. Ostatní (specifikovat v komentáři) Z toho Věci chráněné podle zák. č.20/1987 Sb. o státní památkové péči Stát může, pokud došlo k narušení základních funkcí v území v důsledku živelní nebo jiné pohromy, která je mimořádnou událostí, na základě níž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, poskytnout krajům, obcím, dalším právnickým osobám, s výjimkou právnických osob hospodařících s majetkem státu, a fyzickým osobám státní pomoc na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Státní pomoc lze poskytnout až do výše nákladů, jež je nezbytné vynaložit na obnovu majetku poškozeného pohromou nebo na pořízení nového majetku, který bude plnit tutéž základní funkci jako majetek zničený pohromou. Informace o nákladech vynaložených při záchranných pracích byly čerpány z hlášení o provádění záchranných a likvidačních prací Hasičského záchranného sboru. Dále byly použity podklady poskytnuté Českou asociací pojišťoven o pojistných plněních souvisejících s povodněmi v květnu a červnu

5 2. Celkový přehled škod V průběhu povodní v květnu a červnu 2010 byl vyhlášen stav nebezpečí ve 4 krajích (Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský) pod správou 43 obcí s rozšířenou působností (ORP - tab. 2.1). Prostřednictvím Přehledů odhadu nákladů vyčíslily kraje pro Ministerstvo financí při povodních v květnu a červnu 2010 náklady na obnovu území celkem pro 351 obcí (obr. 2.1). Celkové škody byly předběžně vyčísleny na více než 5 mld. Kč (tab. 2.2). Z pohledu jednotlivých ministerstev byly největší ekonomické ztráty zaznamenány v resortu Ministerstva zemědělství s celkovým odhadem škod 2,18 mld. Kč, což tvoří téměř polovinu všech škod (tab. 2.2). Škody za více než 1 mld. Kč zaznamenaly ještě resorty dopravy a pro místní rozvoj. U ostatních ministerstev nepřesáhly škody 250 mil Kč. Téměř polovina povodňových škod vznikla na území Moravskoslezského kraje (2,5 mld. Kč). U Zlínského a Olomouckého kraje povodňové škody překročily hodnotu 1 mld. Kč. (1,28 mld. Kč). Tab. 2.1 Počet odevzdaných Přehledů odhadu nákladů pro Ministerstvo financí za jednotlivé obce Kraj ORP Počet Počet Kraj ORP obcí obcí Moravskoslezský Bohumín 2 Jihomoravský Břeclav 1 Bruntál 10 Bučovice 4 Český Těšín 2 Hodonín 5 Frenštát pod Radh. 6 Kyjov 6 Frýdek-Místek 28 Slavkov u Brna 5 Frýdlant nad Ostravicí 11 Šlapanice 5 Havířov 5 Veselí nad Moravou 9 Hlučín 10 Židlochovice 1 Jablunkov 11 Celkem Jihomoravský kraj 36 Karviná 4 Zlínský Bystřice pod Hostýnem 4 Kopřivnice 10 Holešov 8 Kravaře 7 Kroměříž 14 Krnov 14 Luhačovice 3 Nový Jičín 13 Otrokovice 4 Odry 1 Rožnov pod Radh. 9 Opava 11 Uherské Hradiště 12 Orlová 3 Uherský Brod 7 Ostrava 4 Valašské Klobouky 4 Rýmařov 1 Valašské Meziříčí 10 Třinec 11 Vizovice 7 Celkem Moravskoslezský kraj 164 Vsetín 25 Olomoucký Hranice 14 Zlín 4 Lipník nad Bečvou 5 Celkem Zlínský kraj 111 Přerov 21 Celkem Olomoucký kraj 40 Celkem povodně květen - červen

6 Obr. 2.1 Obce postižené povodněmi v květnu a červnu 2010 a vyčíslení škod na jejich území

7 Tab. 2.2 Celkový souhrn odhadu nákladů na obnovu území postiženého povodněmi v květnu a červnu 2010 (v tis. Kč) Kraj Postižené obce dopravy kultury pro místní rozvoj práce a soc. věcí MINISTERSTVO průmyslu a obchodu vnitra zemědělství školství, mládeže a tělovýchovy zdravotnictví životního prostředí Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem Celkem Tab. 2.4 Přehled škod v jednotlivých odvětvích v krajích ČR postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Kategorie/ Kraj Bydlení Dopravní infrastruktura Inženýrské stavby a sítě Vodohospodářské objekty a toky Vybavenost a materiálové zásoby Zemědělství, lesnictví, ekologické škody tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč Jihomoravský , , , , , , , Moravskoslezský , , , , , , , Olomoucký , , , , , , , Zlínský , , , , , , , Celkem , , , , , , , Ostatní Celkem

8 Nejpostiženější obcí se staly Troubky (415 mil Kč) v Olomouckém kraji, které byly významně poničeny i za povodní v roce Škody v hodnotě nad 300 mil. Kč byly ještě zaznamenány ve městech Karviná (378 mil. Kč) a Ostrava (321 mil. Kč). Ve městech Bohumín a Přerov a v obci Baška (Moravskoslezský kraj) překročily povodňové škody 100 mil. Kč (tab. 2.3). Tab. 2.3 Přehled obcí postižených povodněmi v květnu a červnu 2010, u kterých škody přesáhly 50 mil. Kč (ORP obec s rozšířenou působností). Obec Celkové škody ORP (tis. Kč) Kraj Troubky Přerov Olomoucký Karviná Karviná Moravskoslezský Ostrava Ostrava Moravskoslezský Bohumín Bohumín Moravskoslezský Přerov Přerov Olomoucký Baška Frýdek-Místek Moravskoslezský Frýdek-Místek Frýdek-Místek Moravskoslezský Hranice Hranice Olomoucký Pravčice Kroměříž Zlínský Třinec Třinec Moravskoslezský Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Zlínský Město Albrechtice Krnov Moravskoslezský Český Těšín Český Těšín Moravskoslezský Janovice Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Opava Opava Moravskoslezský Bílá Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou Olomoucký Ostravice Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Lidečko Vsetín Zlínský 2.1 Škody podle jednotlivých odvětví K největším škodám docházelo na dopravní infrastruktuře (obr. 2.2), téměř 40 % všech škod, v celkovém součtu 1,9 miliard Kč (tab. 2.4). V Moravskoslezském kraji se podíl škod na dopravní infrastruktuře přiblížil 50 % (1,2 mld. Kč), ve Zlínském kraji se podíl škod v této kategorii dosáhl téměř 40 % (506 mil. Kč). Celkem bylo poškozeno km pozemních komunikací, 950 km železničních tratí a 645 silničních mostů (tab. 2.5). Na vodohospodářských objektech a vodních tocích byly zaznamenány škody ve výši 1,3 mld. Kč, čtvrtina všech dosažených škod. V této kategorii byly opět nejvíce postižen Moravskoslezský a Zlínský kraj (536 mil. Kč, resp. 426 mil. Kč). Největší podíl škod na vodohospodářské infrastruktuře byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (41,7 %). V průběhu povodní bylo poškozeno celkem 580 km vodních toků, 93 vodních nádrží a rybníků. Vodní toky a nádrže byly zaneseny více jak 25 tis. m 3 sedimentů. Škody s podílem vyšším jak 10 % byly také dosaženy v oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí (14,4 %). Škody na bytovém fondu byly vyčísleny na téměř 300 mil. Kč - 6 -

9 (5,8 %). V této kategorii byl významně postižen Olomoucký kraj (téměř 20 % z celkových škod v tomto kraji tab. 2.4). Z dalších následků povodní v květnu a červnu 2010 je možné uvést poškození celkem 134 km kanalizace a 43 poškozených čistíren odpadních vod. V oblasti školství, zdravotní a sociální péče bylo poškozeno celkem 108 objektů škol a školských zařízení, 53 zdravotnických zařízení a 13 ústavů sociální péče (tab. 2.5). Tab. 2.5 Rozsah poškozeného majetku ve vybraných kategoriích v odpovídajících měrných jednotkách za jednotlivé kraje (JMK Jihomoravský kraj, MSK Moravskoslezský kraj, OK Olomoucký kraj, ZK Zlínský kraj) Předmět odhadu Měrná jednotka JMK MSK OK ZK Celkem Doprava Mosty silniční ks Pozemní komunikace km Trať dráhy km Vodní hospodářství Stavby vodních nádrží a rybníků ks Vodní toky upravené km Vodní toky neupravené km Nánosy ve vodních tocích a vodních dílech m Obnova přirozené funkce vodních toků km Technická infrastruktura Vodovody km Kanalizace km Plynovody km Teplovody km Vedení el. energie km Čistírny odpadních vod ks Úpravny vody ks Teplárny a výměníkové stanice ks Zdravotní a sociální péče Zdravotnická zařízení ks Školy a školská zařízení ks Ústavy sociální péče ks Stavby civilní ochrany ks Kulturní zařízení ks

10 Obr. 2.2 Přehled podílu jednotlivých odvětví na celkových škodách v krajích ČR postižených povodněmi v květnu a červnu 2010

11 2.2 Škody podle vlastníka poškozeného majetku Při povodních v květnu a červnu 2010 vznikly největší škody na majetku státu (tab. 2.6), celkem 2,2 mld. Kč (42,9 %), kdy v Moravskoslezském kraji podíl škod na tomto majetku přesáhl 50 % (obr. 2.3). Zhruba poloviční škody (1,1 mld. Kč.) byly zaznamenány na majetku obcí, kdy ve Zlínském kraji přestavovaly téměř 30 % objemu celkových škod tohoto kraje.. Téměř jedné miliardy Kč dosáhly škody na majetku podnikatelských subjektů (869,6 mil Kč). K hranici 500 mil. Kč se ještě přiblížily škody na majetku ve vlastnictví fyzických osob nepodnikajících a jednotlivých krajů. Majetek občanů (fyzických osob nepodnikajících) utrpěl největší škody v Olomouckém kraji (338 mil. Kč), kde představoval 33 % celkových škod kraje. Tab. 2.6 Vyčíslení škod podle vlastníka poškozeného majetku Kraj státu krajů obcí Škoda na majetku (tis. Kč) podnikatel. subjektů fyzických osob nepodnik. právnických osob nepodnik. Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem Kraj (tis. Kč) Stát Kraje Obce Podnik. subjekty Fyzické osoby Pravn. osoby nepodn. Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Obr. 2.3 Vyjádření podílu škod podle vlastníka poškozeného majetku v jednotlivých krajích a v celkovém součtu (hodnota majetku vyjádřená v tis. Kč) - 9 -

12 2.3 Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi Na základě usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 401 byly na odstraňování následků povodní poskytnuty státní hmotné rezervy v celkovém objemu ,3 tis. Kč. Z pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) ochraňovaných HZS ČR bylo bezplatně zapůjčeno 40 vysoušečů v celkové účetní ceně 424 tis. Kč. Ze skladů Základny logistiky Olomouc (centrální zásoby HZS ČR) a ZÚ HZS ČR pro HZS krajů byl k plnění jejich úkolů při povodních vydán spotřební materiál v celkové účetní ceně 722,1 tis. Kč a dále majetek dlouhodobého charakteru v celkové účetní ceně ,7 tis. Kč, z toho bylo vysoušečů různých typů, dále plničky dvoukomorových povodňových pytlů, elektrocentrály, čerpadla, osvětlovací balon, elektrická kabeláž, polní umyvárna, mechanizační prostředky k manipulaci s materiálem, stavební kolečka apod. Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 tak dosáhly částky téměř 200 mil. Kč. 2.4 Likvidace povodňových škod pojišťovnami Od České asociace pojišťoven byly vyžádány údaje o pojistných plněních (tab. 2.7) podle 39a Zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví. Celkem bylo obyvateli i podnikatelskými subjekty v souvislosti s povodněmi v květnu a červu 2010 nahlášeno pojistných událostí s celkovou výši pojistného plnění téměř 600 mil. Kč. Podíl vyplaceného plnění jednotlivými pojišťovnami k v případě pojištění občanu činil 56,7 % a v případě podnikatelským subjektů 5,5 %

13 Tab. 2.7 Likvidace pojistných událostí z povodní v květnu a červu 2010 (stav k zdroj: Česká asociace pojišťoven) Počet pojistných událostí (ks) Nahlášené Vyřízené Podíl vyřízených k nahlášeným (%) Nahlášené Škody (tis. Kč) Podíl plnění celkem k nahlášeným (%) Dosud vyplacená pojistná plnění včetně záloh ( tis. Kč) Celkem z toho poskytnuté zálohy Pojištění obyvatel (celkem) , , pojištění domácnosti , , pojištění budov , , pojištění motorových vozidel , , pojištění ostatní , , Pojištění podnikatelská (celkem) , , pojištění majetku , , pojištění motorových vozidel , , pojištění ostatní , ,0 0 0 Pojištění plodin a zvířat (celkem) , , Celkem ČAP , ,

14 3. Dopady povodní na obyvatelstvo Při povodních v květnu a červnu 2010 byly hlášeny celkem 3 přímá úmrtí. V průběhu povodní bylo bezprostředně zachráněno 354 osob, za účasti hasičů bylo evakuováno celkem osob v 13 obcích a třech krajích (v Jihomoravském kraji k evakuaci obyvatel nedošlo tab. 3.1). Nejvíce obyvatel bylo zachráněno v Karviné (170 osob) a v obci Troubky (160 osob). Příslušníci HZS evakuovali nejvíce osob opět v Karviné (514) a v Troubkách (340), přičemž v Troubkách muselo být evakuováno téměř 17 % trvale bydlících obyvatel (2 049 obyvatel k zdroj ČSÚ). Více než sto obyvatel bylo v průběhu povodní v květnu a červnu evakuováno v Ostravě (112). Tab. 3.1 Počty zachráněných a evakuovaných osob v průběhu povodní v květnu a červnu 2010 Obec Záchrana osob Celkem zachráněných osob řízená evakuace Evakuace osob (počet osob) samovolná evakuace evakuace celkem z toho: evakuace do evakuačních středisek Moravskoslezský Ostrava není známo Frýdek-Místek 0 35 není známo Karviná není známo Nový Jičín 0 13 není známo 13 0 Opava není známo Celkem Moravskoslezský Olomoucký Troubky Celkem Olomoucký Zlínský Kroměříž Zdounky Troubky-Zdislavice Kunovice (UH) Valašské Meziříčí Jarcová Vidče Celkem Zlínský CELKEM V průběhu povodní bylo na území čtyř krajů postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 podle podkladů MF zasaženo celkem objektů určených k bydlení (tab. 3.2), z toho 245 bytových domů a rodinných domů. Demoliční výměr byl vydán pro 15 objektů. Celková škoda na bytovém fondu dosáhla hodnoty téměř 300 mil. Kč (294,7 mil Kč)

15 Tab. 3.2 Objem škod na bytovém fondu způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 Kraj Poškozený Bytový fond Zničený (určený k demolici) Bytové domy Rodinné domy Bytové domy Rodinné domy tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč ks Jihomoravský Moravskoslezský Olomoucký Zlínský Celkem

16 4. Srovnání s povodňovou situací v červenci 1997 Velká část území, které bylo zasaženo povodněmi v květnu a červnu 2010, byla postižena i katastrofálními povodněmi v roce 1997 (obr. 4.1, Terplan 1998). Celkem 12 okresů České republiky bylo postiženy oběmi uvedenými povodňovými událostmi (obr. 4.2). Porovnání na úrovni krajů nebylo provedeno z důvodu změny krajského uspořádání mezi těmito dvěmi povodněmi. Obr. 4.1 Vyčíslení povodňových škod podle okresů při povodních v roce 1997 (v mil. Kč)

17 Obr. 4.2 Území, které bylo postiženo při povodních v roce 1997 a v květnu a červnu 2010 Jak je zřejmé z tabulky 4.1 a obrázku 4.2 škody způsobené povodněmi v roce 1997 dosahovaly v některých okresech více jak desetinásobek škod z povodní v květnu a červnu Jedná se především o okresy Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Bruntál a Ostrava-město. Naopak v okresech Karviná, Přerov a Frýdek-Místek dosáhly povodňové škody při těchto dvou událostech podobných hodnot (obr. 4.3)

18 Tab. 4.1 Srovnání škod (tis. Kč) podle okresů, jejichž území bylo postiženo povodněmi v roce 1997 i v květnu a červu 2010 Okres 1997 V, VI 2010 (tis. Kč) (tis. Kč) Bruntál Frýdek-Místek Hodonín Karviná Kroměříž Nový Jičín Opava Ostrava-město Přerov Uherské Hradiště Vsetín Zlín Celkem V, VI (tis. Kč) Bruntál Frýdek-Místek Hodonín Karviná Kroměříž Nový Jičín Opava Ostrava-město Přerov Uh. Hradiště Vsetín Zlín Obr. 4.3 Srovnání celkových povodňových škod podle okresů na území, které bylo postiženo při povodních v roce 1997 a v květnu a červnu

19 4.1 Projekty financované z Operačního programu životní prostředí v postiženém území V oblasti postižené povodněmi v květnu a červnu 2010 byla realizována některá opatření vedoucí ke zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování vzniku povodní. Tyto investice byly hrazeny také z prostředků Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) v rámci oblasti podpory Optimalizace vodního režimu krajiny. Přehled realizovaných projektů je uvedený v tabulce 4.2. Jedná se o opatření spíše malého rozsahu, která mohou ovlivnit průběh především lokálních povodní. V případě povodňových událostí z května a června 2010, popř. v roce 1997, mohou přispět ke zmírnění povodňových škod, ale nedokáží jim zcela zabránit. Informovanost o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích umožňují zvyšovat prostředky z oblasti podpory Omezování rizika povodní OPŽP. V rámci tohoto programu byly schváleny projekty na mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v oblastech s předběžným vyhodnocením povodňového rizika (tab. 4.3, Drbal a kol., 2010b)

20 Tab. 4.2 Projekty realizované z prostředků Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory 6.4 v oblastech postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Oblast podpory Žadatel Název projektu Okres Celkové náklady na projekt (Kč) Celková schválená podpora (Kč) Jihomoravský kraj 6.4 Povodí Moravy, s.p. Velička, km 20,360-23,444 - revitalizace toku Hodonín Obec Vlkoš Vlkoš, protierozní opatření v povodí "Hruškovice" Hodonín Obec Vlkoš Vlkoš, protipovodňová ochrana obce Hodonín Moravskoslezský kraj 6.4 Obec Soběšovice Odbahnění rybníka Frýdek-Místek Obec Albrechtičky Úprava hrází Kylnarova rybníka a obnovení rybníčku v k.ú. Albrechtičky Nový Jičín Říha Václav Vodní nádrž Matějovice II, rekonstrukce a odbahnění Bruntál Lesy České republiky, s.p. Rekonstrukce s opravou retenční nádrže "Za kravínem" Bruntál Město Rýmařov Revitalizace Krkavčího potoka - I.etapa Bruntál Město Rýmařov Revitalizační nádrž v Rýmařově Bruntál Město Rychvald Revitalizace dolní části vodního toku Gurňák v Rychvaldě Karviná Olomoucký kraj 6.4 Obec Horní Moštěnice Odbahnění Moštěnického rybníka Přerov Obec Dobrčice Revitalizace rybníka Na Koutech Přerov Zlínský kraj 6.4 Obec Nedakonice Rekonstrukce obecních rybníků v obci Nedakonice Uh. Hradiště Obec Nivnice Zkvalitnění krajinné a ekosystémové diverzity Mokřad-Topolov Uh. Hradiště Město Uherský Brod Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky Uh. Hradiště Lesy České republiky, s.p. Obnova retenčních nádrží Trubiska po povodni 1997 Vsetín Mlýnek Milan Sběrná nádrž povrchových vod v k.ú. Veselá Vsetín CELKEM

21 Tab. 4.3 Schválené projekty ke zlepšení informovanosti o povodňovém nebezpečí a povodňových rizicích financované z oblasti podpory 1.3 Operačního programu Životního prostředí v oblastech postižených povodněmi v květnu a červnu 2010 Oblast podpory Žadatel Název projektu Celkové náklady na projekt (Kč) Celková schválená podpora (Kč) 1.3 Povodí Moravy, s.p. Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro předběžně vyhodnocené úseky toků v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Úvalno-Nové Heřminovy) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Odře v úseku Bohumín-Polanka Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Olši (úsek Věřňovice - Karviná a úsek Chotěbuz -Třinec) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě (úsek Kravaře - Držkovice) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Ostravici (úsek Ostrava - Frýdek- Místek) a Olešné (úsek ústí - Paskov) Povodí Odry, s.p. Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na dílčích úsecích řek Morávce, Lučině, Podolském potoce, Moravice a Odře

22 5. Závěry a doporučení Povodněmi v květnu a červnu 2010 bylo v České republice postiženo celkem 351 obcí. Stav nebezpečí (podle zákona č. 12/2002 Sb.) byl vyhlášen ve čtyřech krajích (ve 44 správních obvodech s rozšířenou působností). Byly nahlášeny celkem 3 přímá úmrtí. Povodně 2010 způsobily podle předběžných odhadů škody v celkové výši 5,12 mld. Kč. Téměř polovina povodňových škod vznikla na území Moravskoslezského kraje (2,5 mld. Kč). U Zlínského a Olomouckého kraje povodňové škody překročily hodnotu 1 mld. Kč. (1,28 mld. Kč). Kraj Jihomoravský byl postižen jen okrajově, škody dosáhla hodnoty 317 mil. Kč. K největším škodám docházelo na dopravní infrastruktuře, v celkovém součtu 1,9 miliard Kč (téměř 40 % všech škod). V Moravskoslezském kraji se dokonce podíl škod na dopravní infrastruktuře přiblížil 50 % (1,2 mld. Kč). Další významně postiženou kategorií byly vodohospodářské objekty a vodní toky (1,3 mld. Kč). Největší podíl škod na vodohospodářské infrastruktuře byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (41,7 %). Škody s podílem vyšším jak 10 % byly také dosaženy v oblasti zemědělství, lesnictví a životního prostředí (14,4 %). Škody na bytovém fondu byly vyčísleny na téměř 300 mil. Kč (5,8 %). V této kategorii byl významně postižen Olomoucký kraj (téměř 20 % z celkových škod v tomto kraji). Náklady vynaložené v souvislosti s povodněmi v květnu a červnu 2010 dosáhly částky téměř 200 mil. Kč. Podobně jako při předchozích významných povodňových událostech (jarní povodeň 2006, povodně 2002, 1997, 2009) nebylo možné jednoznačně vyčíslit všechny utrpěné škody. Stále není vyřešena jednotná koncepce pro odhad a centrální evidenci škod na podrobné úrovni. Pro zpracování Strategie obnovy území (připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí) je využívána podrobná metodika obsažená v zákoně č. 12/2002 Sb. a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 186/2002 Sb. Tato metodika slouží k vyčíslení nákladů potřebných pro obnovu území a stanovení výše státní pomoci postiženým oblastem. Jedná se o podrobnou metodiku, která je však aplikována jen v případech rozsáhlých povodní a většinou jen na území, kde byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouze (podle zákona č. 240/2000 Sb. nebo ústavního zákona č. 110/1998 Sb.). Informace o škodách z území, kde nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouze jsou pak často značně nesourodé. Podobně je tomu tak i v případě lokálních povodní. Rovněž evidence lidských obětí spojených s povodňovými událostmi je značně problematická. Nejsou stanovena pravidla, podle kterých by bylo možné jednoznačně určit, která úmrtí jsou následkem povodňových událostí. Pro zlepšení získávání a evidenci údajů o povodňových škodách jsou navrhovány následující postupy: 1) Provést podrobnou analýzu evidence škod na úrovni jednotlivých státních subjektů (jako jsou např. správci toků), jednotlivých rezortů, státní správy a samosprávy a dalších organizací a subjektů v celé České republice. Na základě výsledků tohoto rozboru navrhnout způsob jednotného vyčíslení a centrální evidence povodňových škod (nejlépe na úrovni jednotlivých obcí) tak, aby nemohlo dojít k opakovanému započítání škod, popř. nezahrnutí škod do celkového součtu, a bylo možné evidovat i škody při lokálních povodních menšího rozsahu. Tyto informace by mohly sloužit např. pro hodnocení účinnosti přijatých opatření ke snížení

23 negativních následků povodní, především organizačního a legislativního, ale i technického charakteru. 2) Krajům uložit povinnost hlášení o průběhu a dopadech povodní na území dotčeném touto událostí (i lokálního charakteru) formou jednoduchého formuláře (nejlépe elektronického), pokud pro toto území nebyly vypracovány Přehledy odhadů nákladů (příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva financí č. 186/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 93/2006 Sb.). Formulář by měl obsahovat alespoň následující informace: Přesná identifikace obce v podobě celého (přesného) názvu obce a jejího identifikátoru (šestimístný Kód obce) podle číselníku Českého statistického úřad (ČSÚ). Tyto informace jsou nezbytné pro lokalizaci obce, vzhledem k tomu, že v rámci jednoho kraje může existovat více obcí se stejným názvem. Povinný údaj. Jméno místní části, popř. číslo a název katastrálního území, které konkrétně bylo zasaženo povodní. Tato informace slouží především pro lokalizaci postiženého území ve větších obcích či městech. Krátký popis průběhu povodně (cca znaků). Povinný údaj. Odhad celkových škod. Povinný údaj. Počet poškozených obytných domů, z toho počet určených k demolici. Povinný údaj. Odhadnutá škoda na obytných domech, pokud byly nějaké poškozeny. Vyčíslení škod v dalších odvětvích (např. Dopravní infrastruktura, Inženýrské stavby a sítě, Vodohospodářské objekty a toky, Vybavenost a materiálové zásoby, Zemědělství, lesnictví, ekologické škody, Ostatní), pokud byly nějaké zaznamenány. 3) Vytvořit metodiku pro stanovení lidských obětí povodňových událostí, podobně jako již existuje v případě úmrtí následkem požárů. 4) Dále by bylo vhodné doplnit stávající metodiku používanou k vyčíslení nákladů potřebných pro obnovu území a stanovení výše státní pomoci postiženým oblastem (zákon č. 12/2002 Sb., prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 186/2002 Sb.) o přesný popis struktury výsledných souborů (formát xls - MS Excel) s jednotlivými vyplněnými Přehledy odhadu nákladů v následující podobě: - pro každou obec vytvořit jeden soubor (xls) s názvem v následujícím tvaru: NazevObce_KodObce.xls (NazevObce název obce bez mezer, KodObce - šestimístný Kód obce dle ČSÚ); - první list v xls souboru bude obsahovat sumář škod za celou obec, list bude mít název podle obce; - další listy budou označeny zkratkami jednotlivých rezortů a budou obsahovat vyčíslení škod prostřednictvím Přehledu odhadů nákladů za jednotlivé rezorty; - v souboru obce budou pouze listy za ty ministerstva, pro které jsou v dané obci vyčísleny škody Takto uspořádané informace o povodňových škodách umožní rychlé automatizované zpracování získaných údajů a jejich potřebné analýzy

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BEČVA 10100043_2 (PM-74) - Ř. KM 58,053 61,253 ROŽNOV. BEČVA 10100102_1 (PM-75) -

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Výroč ní zpráva Obsah 1. Úvod 2. Základní údaje o podniku 3. Údaje o struktuře podniku 4. Majetek ve správě 5. Personální oblast 6. Odběry vody 7. Výroba elektrické energie 8. Spolupráce s městem Ostrava

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_3 (PM-39) - Ř. KM 94,551 100,064 JIHLAVA 10100008_4 (PM-40) - Ř. KM 109,390 111,068

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY OLŠAVA (PM-59) - Ř. KM 16,6 24,857 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK

ZLÍ NS KÉ HO K RAJ E NA ROK ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2006 Obsah : 1. Usnesení Rady Zlínského kraje...str. 3 2. Důvodová zpráva...str. 5 2. 1. Příjmy...str. 5 2. 1. 1. Daňové příjmy...str.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Dokument je zpracován na období 2015-2024

Dokument je zpracován na období 2015-2024 Strategie území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti Dokument je zpracován na období

Více

Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech

Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech Unie pro řeku Moravu, Brno, květen 1998 Motto: Lid obecný se téhle náhlé povodně nenadál. Málokdo na ni pomyslil, tím méně, aby byl sobě něco odstranil

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín A-PDF MERGER DEMO Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213, 760 01 Zlín I. Zpráva o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji II. Zpráva o činnosti a hospodaření Hasičského záchranného sboru

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_5 (PM-41) - Ř. KM 136,311 146,197 JIHLÁVKA 10100237_1 (PM-42) - Ř.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY TRUSOVICKÝ P. 10100157_1 (PM-3) - Ř. KM 0,000 1,262 MORAVA (PM-4) - Ř. KM 226,352

Více

Regionální operační program NUTS II. Moravskoslezsko 2007 2013

Regionální operační program NUTS II. Moravskoslezsko 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 2013 Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Předkladatel: Moravskoslezský

Více

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006

Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Příloha č. 403-07Z-P01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2006 Zastupitelstvo Zlínského kraje 20. 6. 2007 Obsah: 1. Základní údaje...3 1.1. Příjmy...3 1.2. Výdaje...5 2. Plnění rozpočtových příjmů a

Více

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a 211 výroční zpráva OBSAH Úvod Základní údaje o podniku Údaje o struktuře podniku Majetek ve správě Personální oblast Spolupráce s městem Ostrava Odběry vody Výroba elektrické energie Kontrola jakosti vod

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY TRUSOVICKÝ P. 10100157_1 (PM-3) - Ř. KM 0,000 1,262 MORAVA 10100003_4 (PM-4) - Ř.

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ MORAVY OLŠAVA 10100083_1 (PM-46) - Ř. KM 0,000 7,450 ODLEH. RAMENO 10101064_1 (PM-47) - Ř. KM 0,000 9,338

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více