OKÉNKO STAROSTY. Nenechte si ujít výstavu s duchem mimoňské historie 328 DUBEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO STAROSTY. Nenechte si ujít výstavu s duchem mimoňské historie 328 DUBEN 2015"

Transkript

1 328 DUBEN 2015 Informace z Mimoně a okolí pravidelně v našem vysílání Nenechte si ujít výstavu s duchem mimoňské historie Z obsahu Harmonogram jarního úklidu komunikací Kalendář akcí na 2. čtvrtletí Varianty budoucí dopravy ve městě rozpoutaly diskuzi OKÉNKO STAROSTY Ve dnech 24. února a 10. března 2015 se uskutečnilo v Domě kultury Ralsko setkání vedení města s občany, na kterém byli seznámeni s jednou z možných variant řešení, jak vytěsnit nákladní dopravu z centra města. Záměrem bylo tyto informace poskytnout veřejnosti za účelem diskuze, a aby byl dán dostatečný prostor na rozhodování v příštím roce, zda přeložku ano nebo ne. Většina diskutující však k návrhu přistoupila stylem: zítra se začne stavět, tak to pojďme zastavit. Nemáme co tajit a proto chceme občanům postupně předkládat vyjádření dotčených orgánů a institucí, tak aby se projevily klady nebo zápory představeného řešení. A jak jsem již předeslal, konečné slovo budete mít Vy, občané Mimoně. Ve středu 18. března 2015 navštívila naše město polská delegace v čele s novým starostou partnerské Zlotoryje, pane Robertem Pawlowskim. Doprovázeli ho místostarosta pan Andrzej Ostrowski a vedoucí fondů paní Katarzyna Iwiňska. Účelem návštěvy bylo představení nového pana starosty, jednání o další spolupráci v oblasti získávání evropských dotací z česko-polského programu a projednání vzájemných setkání v oblasti sportu a společenských akcí. Jedním z prvních projektů by mohla být na naší straně rekonstrukce domu v Lužické ulici č.p. 102 na nové informační centrum a polská strana by provedla rekonstrukci historického domu ve Zlotoryji na muzeum. František Kaiser, starosta města Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ Stojíme před důležitým rozhodnutím Česká republika čerpá od roku 2003 významné finanční prostředky z EU v rámci dotačního programu, který končí v r V r skončila první část tohoto dotačního období. Od r do r probíhá druhá část, ale s nižším objemem financí. Po r bude pokles objemu těchto prostředků významný. Jaká bude situace po r. 2020, je velká neznámá. Chtějí-li obce vyřešit podstatnou část svých nejzávažnějších problémů, musí se snažit na tyto finance v uvedeném čase dosáhnout. V případě Mimoně to je příležitost zásadně vyřešit problém dopravy a na něm založit dlouhodobý rozvoj města. Získání finančních prostředků na řešení velkého problému malého města významnosti Mimoně ale není jednoduché. Finanční zdroje jsou v čase omezené a jsou určeny dalšímu počtu zájemců, jejichž problémy jsou stejné nebo závažnější. Po tři volební období Liberecký kraj respektuje náš zájem o řešení dopravy, ale v mezích, které jsou v jeho finančních možnostech a odpovídají závažnosti tohoto problému. Podporuje řešení uvnitř města a záleží na tom, k jakému řešení se rozhodneme a jak ho připravíme. V kontextu uvedeného přístupu se nám podařilo získat více jak 100 mil. Kč a zlepšit stav a bezpečnost automobilovou dopravou nejvíce zatížených tranzitních komunikací Pražská, Husova, Poštovní most, náměstí ČSA a Kozinovo náměstí. Osvědčil se nám přístup rozdělit řešení do dílčích etap, které lze realizovat postupně, a dosáhnout sice v delším časovém horizontu, ale reálně na finance. Nyní stojíme před otázkou, jak zlepšit stav v ulicích Mírová, Pánská, Malá a náměstí 1. máje, které jsou zbytkem historického středu Mimoně, a vyřešit tak definitivně okupaci této části města automobily. Výsledkem zvažování různých variant na principu, který umožní, aby tuto část města jeho budoucí vedení ovládalo, je tzv. přeložka dopravy k Ploučnici, která propojuje okružní křižovatku na náměstí ČSA s okružní křižovatkou na Kozinově náměstí. Uvedeným řešením lze 100 % vyloučit těžkou nákladní dopravu z uvedených částí centra města a regulovat podle potřeb občanů Mimoně průjezd ostatní automobilové dopravy. Uvedené řešení umožňuje propojení na sídliště Pod Ralskem a ulevení od dopravy ulicím Široká, části ulic Ralská a Svébořická a Husově ulici. Současně vytvoří zkratku pro obyvatele tohoto sídliště ve směru Česká Lípa a Liberec. Perspektivně tato varianta umožňuje řešit dopravní zatížení v ulicích Lužická a Žitavská vedením dopravy pod sídlištěm Letná ve směru na Stráž pod Ralskem a Liberec s vyústěním v okolí benzinové pumpy. Je logické, že řešení uvnitř města přináší z dnešního pohledu kolize majetkové, pohledové a další související s posunem proudu dopravy. Z uvedeného důvodu je kontroverzní. Při jeho hodnocení je nutné dát na váhu přínosy, které se promítají zejména do budoucnosti, a problémy, jež jsou zejména současné. Byli jsme osloveni vedením Libereckého kraje, abychom sdělili, jak chceme v oblasti dopravy v dotačním období postupovat. Stojí před námi důležité rozhodnutí. Zájmem vedení města je dostat informace ke všem občanům a v termínu, který bude určen (nejpozději při volbách do Libereckého kraje), zorganizovat místní referendum, na jehož základě zastupitelstvo rozhodne. Jako protinávrh je zatím předložena varianta zachovat stávající stav a zaměřit se pouze na omezení tranzitní těžké nákladní dopravy. Toto řešení je částečné a je využitelné i pro uvedené principiální řešení. Stojíme před otázkou, jaká má být budoucí Mimoň. Zda bude městem, kde v ulicích a na veřejných prostranstvích bude automobilová doprava dominantní, nebo městem, které bude mít možnost ji regulovat ve prospěch občanů. Ing. Stanislav Baloun místostarosta města 2 Duben 2015

3 CO VÁS ZAJÍMÁ Harmonogram strojního čištění komunikací město Mimoň - jaro 2015 Bližší informace lze získat přímo na pracovišti COMPAG CZ s.r.o., tel.: V termínech úklidu dle harmonogramu je nutné věnovat zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení B29 zákaz stání. Úklid probíhá vždy v čase od 6,00 do 14,30 hod. Na občany bychom chtěli apelovat, aby sledovali pohyb a umístění přenosných dopravních značek, které budou informovat o termínu blokového čištění v dané ulici. Také žádáme především řidiče, aby tyto značky respektovali, a předešli tak zbytečným odtahům a finančním postihům. Problémy s bydlením? dtest vám poradí Každý někdy zažívá nepříjemnosti týkající se bydlení, někteří se setkávají s problémy také jako nájemníci. Oblast nájemních vztahů je velice důležitá a zároveň složitá. dtest proto rozšiřuje činnost bezplatné spotřebitelské poradny i na tuto problematiku. Kdo není právník, není si obvykle jistý, umí-li sepsat či zkontrolovat nájemní či podnájemní smlouvu, žádost o provedení opravy majitelem u pronajatých prostor, žádost o slevu z nájmu či dohodu o skončení nájmu bytu nebo rovnou jeho výpověď. Lidé si zvykli využívat naši poradnu i v jiných oblastech, než jsou spotřebitelské problémy. Jednou z takových oblastí jsou právě nájemní vztahy a další vztahy související s bydlením, uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dtestu. A dodává: Rozhodli jsme se proto na tuto oblast více zaměřit a poskytovat zájemcům o naše služby širší pomoc. Poradenství poskytujeme bezplatně, za volání platíte pouze cenu běžného hovorného podle vašeho tarifu. Problematika bydlení nezahrnuje jen nájemní vztahy. Souvisí s ní i práva v energetice (dodávky elektřiny či plynu), v telekomunikacích (pevná linka, kabelová televize či internet) a v neposlední řadě finanční služby (pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu). Jaké problémy mohou lidé prostřednictvím poradny například řešit? Základním právem nájemce je nerušené užívání bytu, společných prostor a zařízení domu. Pokud si nájemce pronajal byt a následně mu bylo užívání bytu značně ztíženo z důvodu zaneseného topení během tuhých mrazů, má právo požadovat přiměřenou slevu z nájmu. Nájemce ovšem musí vadu oznámit pronajímateli a ten by ji měl bez zbytečného odkladu odstranit, uvádí příklad Lukáš Zelený. Pokud pronajímatel nereaguje dostatečně rychle, může nájemce provést opravu sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů. Zároveň může požadovat slevu z nájemného za dobu, kdy nemohl byt řádně užívat. Máte-li podobný problém související s bydlením či nájemními vztahy, můžete se obrátit na poradnu dtestu na telefonním čísle Je v provozu každý všední den od 9 do 17 hodin. Duben

4 CO VÁS ZAJÍMÁ Úterní schůzka s občany v kině je příslibem referenda V úterý 10. března se v Kulturním domě Ralsko konala druhá z ohlášených veřejných diskusí nad záměrem vést dopravu novým průtahem centrem města podél Ploučnice a ulicí V Lukách. Dostavilo se několik desítek občanů Mimoně, kteří, jak se ukázalo, s plánovaným průtahem vesměs nesouhlasili. Jak ale konstatoval starosta F. Kaiser, nelze z takového malého vzorku soudit, zda takovéto názory mezi občany Mimoně převládají. Představitelé města na úterní diskusi přizvali i dva odborníky. Prvním byl dopravní expert por. Bc. Jan Gallo, který upozornil na některá možná úskalí snahy omezit tranzitní dopravu v Mimoni pomocí rozmístění zákazových značek. Z diskuse nicméně vyplynulo, že by takové opatření, pokud by se podařilo je prosadit, bylo přínosem v každém případě, ať už by průtah realizován byl, nebo ne, a starosta se zavázal v tomto smyslu konat a pokusit se takové opatření prosadit. Druhým přizvaným expertem byl ing. arch. Martin Wedel, autor vizualizací zveřejněných na webech města a Mitelu. Občané kritizovali nereálný charakter ilustrační zástavby okolo průtahu, jež není součástí projektu, nejsou na ni peníze a na vizualizacích působí matoucím dojmem. Jak jeho autor vysvětlil, jde pouze o návrh možného budoucího objemu zástavby, který nebral v potaz reálné ekonomické poměry našeho města. Za nejdůležitější výsledek úterního jednání pokládáme ale veřejný příslib vedení města, že konečné rozhodnutí o realizaci průtahu bude svěřeno občanům, kteří by o něm měli rozhodnout v referendu, konaném současně s krajskými volbami v roce Vybudování průtahu je záměr kontroverzní a my jsme přesvědčeni, že jeho negativní důsledky výrazně převáží nad pozitivními. Vedení města je přesvědčeno o opaku. O tom, že město by se výstavbou obchvatu proměnilo výrazně a nevratně, však není sporu. Referendum je skutečně férový a poctivý způsob, jak takové rozhodnutí učinit. Mgr. Š. Krousová, ing. P. Ráček, Mgr. M. Rašková Úřad práce ČR provádí rekonstrukci budovy v Nádražní ulici Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Mimoni v letních měsících změní své působiště. Úřad práce ČR od srpna 2014 rekonstruuje budovu v ulici Nádražní č. p. 9, kam bude v průběhu roku 2015 přemístěno Kontaktní pracoviště Mimoň. Celá akce je realizována v rámci projektu ÚP ČR Mimoň rekonstrukce budovy. Nové pracoviště nabídne zejména bezbariérový přístup i pohyb po budově a to díky vybudování bezbariérových vstupů a výtahu. Současně se rozšíří možnosti úřadu práce pro skupinovou práci s nezaměstnanými, ale také pro jednání se zaměstnavateli. Nové prostory nabídnou klientům Kontaktního pracoviště Mimoň rozšíření služeb v oblasti poradenství pro rekvalifikace, změnu nebo volbu povolání. Rekonstrukce budovy přispěje ke zkvalitnění prostředí i služeb, poskytovaných klientům z Mimoně, ale i ze širšího okolí Stráže pod Ralskem nebo Ralska, kteří využívají služeb Úřadu práce ČR v oblasti zprostředkování zaměstnání a nepojistných sociálních dávek. Rekonstrukce budovy je financovaná z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu ČR. Celkové náklady na rekonstrukci budovy jsou plánovány ve výši Kč. Bc. Marcela Ottová ředitelka Kontaktního pracoviště Česká Lípa Úřad práce ČR Krajská pobočka v Liberci 4 Duben 2015

5 CO VÁS ZAJÍMÁ Rozpočet města Mimoň na r Financování Změna stavu krátkodobých účtů Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček Saldo příjmů a výdajů Příjmy Výdaje Rozpočet fondů Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II Zůstatek z r Příjem...0 Výdej...42 Saldo...0 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo Rozpočet Sociálního fondu Zůstatek z r Příjem Výdej Saldo...0 Příjmy Příjmy daňové: Daň z příjmů FO Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výd. činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. PF...55 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa.1 Poplatek ze psů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3200 Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity...2 Odvod z výh. hrací přístrojů Poplatek za znečišťování ovzduší...1 Odvod výtěžku z provozování loterií Daň z nemovitosti Správní poplatky Celkem Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Celkem Příjmy - dotace Neinvestiční transf. ze SR Neinvestiční přijaté transf.od obcí Neinv. transfery od krajů Ost. neinv.přij. transf.ze státního rozpočtu Celkem Příjmy nedaňové: Splátky půjček od podnik. subjektů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ost. záležitosti těž. průmyslu a energetiky Vnitřní obchod...25 Cestovní ruch Činnost vysokých škol...8 Základní školy ZŠ a MŠ Pod Ralskem Filmová tvorba Činnosti knihovnické...30 Činnost muzeí a galerií...50 Záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunál. služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunál. odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy...15 Obecné příjmy a výd. z fin. operací Celkem Příjmy (souhrn): Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Příjmy dotace Celkem Výdaje Běžné výdaje: Ozdravování hosp. zvířat, pol. a spec. plodin Rybářství Vnitřní obchod veřejné záchody Cestovní ruch infocentrum Ostatní komunikace chodníky Silnice Provoz veř. silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zem. krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Základní umělecké školy Činnost vysokých škol Filmová tvorba, distribuce, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Duben

6 CO VÁS ZAJÍMÁ Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova hodnot místní kultury...50 Rozhlas a televize Ost. zál. sdělovacích prostředků Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Sběr a svoz kom. odpadu Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 300 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ostatní soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.50 Ochranaobyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Obecné příjmy a výdaje z finan. operací..450 Finanční vypořádání min. let...20 Správa v lesním hospodářství..51 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 249 Úspora energie a obnovitelné zdroje Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem Kapitálové výdaje: Infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr Přeložka komunikace II/268 (II/270) PD DÚR 750 Regenerace Sídliště pod Ralskem Rozšíření komunikací na Letné k Vrtuli Parkovací stání na Letné podél č.p PD rozšíření komunikace Zahradní..100 Rekonstrukce komunikace náměstí 1. Máje. 740 Parkoviště u hřbitova PD rekonstr. komunikace a parkoviště Vranov Julinka. 150 Přechod pro chodce Žitavská 150 Zlepšení průjezdu Mírové ulice Chodník z horního na dolní SpR podél sportoviště ZŠ Chodník Husova x cyklostezka.120 PD Rozšíření chodníku Svébořická...80 PD Chodník Kosovo pole PD.. 80 Cyklostezka Mimoň - Srní Potok 1959 Odkanalizování okály Hvězdovská Přečerpávací stanice Ploužnice a havarijní přepad Vodovod kasárna ZŠ Mírová - tělocvična.490 ZŠ Mírová - podlaha tělocvična Komenského..350 ZŠ Mírová - sklad kuchyně Termostatické ventily ZŠ Mírová.350 ZŠ Pod Ralskem - Luční Nafukovací pás RINO GYM pro dětskou gymnastiku 50 Oprava - technické zhodnocení fasáda knihovna Velkokapacitní kopírka A3.60 Zvonkohra na kostelní věž..73 Automatický kotel na uhlí - skauti..80 Zateplení a oprava fasády U Nemocnice Rekonstrukce balkonů U Nemocnice Výměna plynových kotlů U Nemocnice 543, Výměna bojlerů U Nemocnice 543, PD rekonstrukce býv. ubytovny Falcon na byty..250 Výměna oken v bytových domech Nádražní 26 - rekonstrukce střechy.370 Pražská 10 - vybudování sociálky v 1.patře 100 Zateplení průchodu + osazení sloupků Mírová Výměna oken objekt ul. U hřebčína (kasárna) VO - Horská..100 VO - Přechod Panská 100 Cedulkový a obřadní kámen.130 Plynoměrný pilíř - U Penny 80 Kamerový systém I. etapa PD - Lužická.180 Nákup pozemků Oprava sklepy Letná - dokončení. 500 Opěrná zeď Příkop..50 Zámecký park a zámecký rybník 1100 Dětské hřiště WORKOUT Modernizace koupaliště projektová dokum. ÚR a DSP 100 Pařezová fréza s vlastním pohonem...80 Zlepšení tepelné ochrany domova důchodců Klubovna hasičů 1. etapa 1000 Venkovní žaluzie do serverovny...7 Digitální ústředna Areál Mírová 120,121 - oprava oplocení 90 Posun brány - dvůr..60 Kopírka a tiskárna pro ORM...60 Celkem Výdaje (souhrn): Výdaje běžné Výdaje kapitálové Celkem (Všechna čísla jsou v tis. Kč, podrobnější údaje získáte na finančním odboru MěÚ) 6 Duben 2015

7 OZNÁMENÍ Poskytujeme poradenství v sociálních službách Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní: , (středa) od 8:00 do 10:00 hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , Bc.Lucie Pražáková Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 17. dubna 2015 na náměstí 1. máje. Zastupitelstvo města Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 23. dubna 2015 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16:30 hod. Pálení čarodějnic na koupališti Čtvrtek 30. dubna 2015 od cca 17:00 hod. 19:00 zapálení vatry, po setmění ohňostroj. Více informací sledujte na plakátech na výlepových plochách Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná ZŠ a MŠ Mírová Mimoň pro školní rok 2015/2016 se koná v úterý 5. května 2015 od 13:00 do 16:00 hodin v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ). Rodiče u zápisu předloží: - rodný list dítěte - občanský průkaz zákonného zástupce - dítě přivedou s sebou Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 let. Dítě mladší 3 let může být přijato, jen pokud je od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem předškolního vzdělávání! Blahopřání k narozeninám Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého se v těchto dnech dožívá paní Emilie Šťastná. Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody. Starosta města a Komise pro občanské záležitosti. Prosba Prosím poctivého nálezce, který dne mezi 9. a 11. hodinou nalezl u kontejnerů mezi markety Penny a Tesco trekovou hůl, aby mi ji přinesl na adresu Hvězdovská 347, Mimoň. Tato hůl je pro mne při chůzi nepostradatelná. Nálezci předem velmi děkuji. Zd. Volšová Výroční zpráva Městského úřadu Mimoň za rok 2014 Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Mimoň v roce 2014, kterou na svém únorovém jednání projednávalo zastupitelstvo města. Pokud budete mít k jejímu obsahu jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Výroční zpráva je k dispozici na webových stránkách města: mestomimon.cz/vyrocni-zprava-mesta-mimon-za-rok-2014/ Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice Rozpis stomatologické pohotovostní služby na českolipském okrese Ordinační hodiny duben 2015 soboty, neděle, svátky od 8:00 12:00 hodin sobota 4.4. Pavel Pavlov Smetanova 372, Nový Bor, tel neděle 5.4. Pavel Pavlov Smetanova 372, Nový Bor, tel pondělí 6.4. Nazar Vasylenko Smetanova 372, Nový Bor, tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Přemysl Prstek Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel neděle MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň, tel neděle MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 149, Česká Lípa, tel Zubní pohotovostní služba funguje od 1. dubna v LK i v nočních hodinách Od 1. dubna 2015 je pohotovostní služba zubních lékařů v Libereckém kraji doplněna o provoz v nočních hodinách (18,00 6,00), a to v sobotu, v neděli a ve svátky. Ordinace MUDr. Ahmada Abu Bakera, jež bude tuto službu poskytovat, se nachází na adrese: Boleslavova 1136/4, Liberec Rochlice. I nadále bude dál fungovat zavedený systém služeb zubní pohotovosti, tzn., o víkendech a svátcích v době od 8,00 do 12,00 hodin slouží lékař v Krajské nemocnici Liberec, a.s., na Semilsku a Českolipsku pak pohotovost zajišťují jednotliví zubní lékaři ve vlastních ordinacích. Podrobný rozpis služeb na: Poděkování Městská knihovna Mimoň velmi děkuje MITOP a.s. za darování materiálu (odstřižky plstí) na tvořivé dílny. Duben

8 KULTURA Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí duben - červen 2015 Den Název akce Místo konání Duben panem Honsem Klub ANO ZUŠ ZUŠ Divadl pravdou ven! DKR Odbor kultury SHM Koncert: Kostel sv. Petra a Pavla Odbor kultury DDM Vážka DDM Vážka DKR Odbor kultury Odbor kultury DKR TŠ Duha Absolventský kon ZUŠ ZUŠ SHM 4. Centrum pro seniory SSMM Výstava IQ Park DKR Odbor kultury SHM Odbor kultury Koncert pro maminky ZUŠ ZUŠ Memoriál Josefa Pecinovského Svatodušní vycházka SHM DDM Vážka DDM Vážka DDM Vážka Muzejní noc Odbor kultury Odbor kultury Talent ZUŠ ZUŠ ZUŠ Junák ZUŠ Zábavný program ke Dni Odbor kultury + DDM Vážka + SDH DDM Vážka DDM Vážka 5. SHM 5. Grilování - oslava ke Dni matek s hudbou pana Centrum pro seniory SSMM Výstava IQ Park DKR Odbor kultury ií Emmy Srncové Odbor kultury Hornettlon (závod) sportovní odpoledne pro seniory Domov pro seniory SSMM Nám. 1. máje Odbor kultury emístných kol Velký Grunov Jauvajs Areál Božího hrobu Odbor kultury 6. Židlov SHM 6. hrad Houska ZUŠ 6. Centrum pro seniory SSMM 8 Duben 2015

9 KULTURA Dům kultury Ralsko vás zve na: Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven! Sobota 11. dubna 2015 od 19,00 hod. Vstupné 130 Kč. Předprodej v Městské knihovně. Zbrusu nový pořad s Ivou Hüttnerovou a Tomášem Bartákem. Zábavný pořad plný hezkých písniček, vyprávění a skečů o rozdílech dvou století. Pořad, který se opírá o kontrast starých a nových časů. Střet obou světů ve velmi originálním podání skvělých protagonistů. Humor a legrace je koření života. To už se říkalo za našich babiček. O správně kořeněný večer se budou snažit ze všech sil Tom a Iva. Taneční zábava pro seniory Středa 15. dubna 2015 od 15,00 hod. Vstupné 40 Kč K tanci i poslechu hraje VIVASONG. ROCKOVÝ VEČER Sobota 18. dubna od 20,00 hod. Vstupné 99 Kč (bez předprodeje) Kapely: Dukla Vozovna (Pardubice; punk-rock) Volant (Pardubice; punk-power) Osliz (Mimoň; punk) Svaz učitelů tance ČR, Taneční škola Duha a Město Mimoň vás zvou na taneční soutěž MIMOŇSKÝ STŘEVÍČEK pro páry Hobby Dance všech věkových kategorií Sobota 25. dubna 2015 od 10,00 hodin Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti Výstava: POZNÁVEJ SE! Otevřeno od úterý do neděle 9-12 a hod. Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava vhodná pro děti i dospělé. Exponáty pocházejí z libereckého zábavně naučného centra iqpark. Putovní výstava je kombinací hry, zábavy i poučení a zahrnuje přes padesát interaktivních exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, k vyřešení nebo k soutěžení, takže platí heslo: DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO! Expozice však není jen hravá a zábavná, ale i poučná a naučná. Můžete si ověřit, jak fungují lidské smysly i to, jak někdy klamou. Mediální partnerem výstavy je: Upozornění Informace z Mimoně a okolí pravidelně v našem vysílání Vzhledem ke konání výstavy IQ Parku Poznávej se se v měsících květen a červen nebudou moci v Domě kultury Ralsko konat žádné jiné akce! Pravidelné zábavy pro seniory se přesunou na náhradní termíny v letních měsících. Duben

10 KNIHOVNA Březnové besedy v knihovně V rámci celostátní akce Březen - měsíc čtenářů se v naší knihovně uskutečnily 2 besedy pro veřejnost. První byla beseda pro žáky ZŠ Pod Ralskem s ilustrátorem a malířem Adolfem Dudkem a druhá beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou Knížku, která se může se stát průvodcem při jarních procházkách Českou Lípou, vydal na začátku letošního roku Vlastivědný spolek Českolipska. Autoři Jaroslav a Michal Panáčkovi se v knize s názvem Historismus a secese v České Lípě věnují architektuře a historii obytných vil, veřejných i průmyslových budov na přelomu 19. a 20. století. Medailony jednotlivých staveb doprovázejí barevné fotografie a stavební plány. Historismus a secese v České Lípě: ( ). Jaroslav Panáček, Michal Panáček. 1. vyd. Česká Lípa : Vlastivědný spolek Českolipska, s. Městská knihovna Mimoň vyhlašuje soutěž: Babička v mém životě Ke 195. výročí narození Boženy Němcové k uvědomění si role babiček v našich životech Soutěž má dvě části: 1. Literární část na téma Píšu o babičce (libovolný literární útvar o babičce nebo osobě, která v mém životě hraje roli babičky; jaká je, čím je pro mě ) Upozornění Svoz seniorů nad 65 let se tento měsíc uskuteční v pondělí a Nové knihy Nejlepší zabijačkové speciality. V této knize vám ukážeme, že v každé kuchyni se dají připravit vynikající jitrničky, jelítka, klobásy, různé tlačenky, salámy, chutné a voňavé párky nebo salámy bez různých chemických přísad. Platanová alej (Grisham John ). Seth Hubbard, zámožný muž, umírá na rakovinu plic. Nikomu nedůvěřuje. Než se oběsí na starém platanu, zanechá novou, vlastnoručně psanou závěť. Jeho již dospělé děti a černošská hospodyně jsou tak zataženi do konfliktu dramatického a plného zvratů. Nezlomný: přežití, odhodlání, vykoupení (Laura Hillenbrand). Louise Zamperiniho uchvátilo běhání. Roku 1936 to dotáhl až na olympiádu v Berlíně. Zdálo se, že ho čeká hvězdná kariéra vrcholového sportovce, jeho plány však překazila válka. Jako bombometčík se jednoho dne roku 1943 s letounem zřítil do Tichého oceánu. Z deseti členů osádky se zachránili jen tři a přes 40 dnů bojovali o přežití v malém člunu uprostřed nekonečné vodní plochy. Louis dokázal překonat kruté strádání, hlad a žízeň, věčné útoky žraloků i ostřelování z nepřátelského bombardéru. Když konečně spatřili pevninu, padli do zajetí Japonců. 2. Výtvarná část na téma Maluju babičku (výtvarné ztvárnění babičky vlastní či pohádkové nebo osoby, která v mém životě hraje roli babičky) Termín soutěže: Zúčastnit se mohou všechny děti bydlící v Mimoni nebo navštěvující mimoňskou školu. Věkové omezení: 6 16 let Každý příspěvek musí být dodaný na papíru formátu A4 a musí obsahovat jméno, příjmení a adresu účastníka + jeho zákonného zástupce, věk účastníka a musí být doručený na adresu: Městská knihovna Mimoň, Svébořická 309, Mimoň. Rozsah literárního textu je maximálně 5 normostran. Rukopisy se nevracejí. Soutěžní práce se nebudou zasílat zpět poštou. Kolektiv knihovny vybere z každé části max. 5 soutěžících, kteří obdrží věcné odměny. Proti rozhodnutí poroty a vyhlášení soutěže není možné odvolání. Výherci budou oznámeni na webových stránkách knihovny a v Mimoňském zpravodaji na začátku měsíce září. Práce budou vystaveny v dětském oddělení knihovny. Jedna osoba nebo jeden kolektiv se může zúčastnit jedné i všech částí soutěže. V dané části soutěže lze přihlásit pouze 1 dílo na osobu či kolektiv. Zasláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí s vyhlášenými podmínkami soutěže 10 Duben 2015

11 HISTORIE Pozvánky do Městského muzea Koncert: Fork Road 2015 Čtvrtek 2. dubna 2015 od hod. Bluegrass je akustická hudba řazená do stylu Country & Western, má původ v USA a její název je odvozen od trávy do modra zabarvené, která roste kdesi v Apalačských horách. Základem tohoto hudebního stylu, který je poměrně rozšířený i v Čechách, jsou strunné akustické nástroje, ale stejně významnou roli hrají i vícehlasé zpěvy. Kapela Fork Road je nová tvář tohoto hudebního směru, vznikla v průběhu roku 2014 ve složení Honza Hušek, Lukáš Balatka, Martin Ješeta a Robin Franc. V rámci podpory hudebně-kulturních akcí Vám kapela představí svůj repertoár a těší se na příjemný zážitek. Výstava: Poklady nejenom z půdy 12. dubna května 2015 Zahájení výstavy ve 14 hodin, galerie J. A. Pacáka Pokud jste naladěni na stejnou vlnu a nic starého Vám není cizí, přijďte se podívat a pokochat dobou dávno minulou. A na co se můžete těšit? Výrobky místních podnikatelů, mlýnky, pivni i sodovkové lahve, židle, stolky, zdobené zvonky, reklamní tabule, vzácné knihy, časopisy pro dámy, fotografie, kabinetky, pohledy, obrazy, pracovní knížky, domovské listy, gobelínové kabelky, staré faktury, dokumenty a jiné. Pokud si myslíte,že i Vy máte něco podobného - neváhejte nás kontaktovat.určitě nebude problém výstavu s touto tematikou rozšířit a zopakovat. Výstava: Krajkové sny Jany Macháčkové 18. dubna května patro Výstava paličkované a šité krajky v prostorách Muzea. Nekonečné hodiny vytváření paličkované a šité krajky přináší sice bolavá záda, ale konečný výsledek přináší potěchu pro oko nejen tvůrci, ale i jeho širokému okolí. Přijďte posoudit, zda ty hodiny tvrdé práce stojí za to. Hezký zážitek přeje autorka Jana Macháčková - Laňová. Regína a její přátelé Regína Krchňáková má mnoho talentů - hudební, literární, výtvarný, organizační; to vědí všichni. Ale ona má navíc ještě jeden důležitý talent - ovládá umění mít dobré kamarády. Když jsem se při křtu její básnické prvotiny v mimoňském muzeu, mezi magickými fotografiemi Petra Pazdery, rozhlédl po všech přítomných, bylo zřejmé, že všichni jsou Regínini přátelé. Proto její verše hravě vejdou do spřízněných duší jako nejvzácnější dar, dar porozumění. Je dobré mít takovou kamarádku, jako je Regína. Jiří Žáček Vernisáž - Na dně je okno do nebe V neděli 8.3. se za krásného slunečného počasí konala v Městském muzeu vernisáž hned tří uměleckých žánrů. Výstava kreslených obrazů s názvem Na dně je okno do nebe, jejichž autorkou je Mea Rei (Regina Krchňáková). Půvabné pastelkové obrázky s poetickými motivy, které autorce tryskaly přímo z nitra, náladově doplňovaly básně z vlastní tvorby. V 1. patře byly vystaveny fotoobrazy Příroda ve fotografii od Petra Pazdery. Každý z účastníků vernisáže si jistě našel ten svůj, zachycující fascinující přírodní jev, bublinu, mouchu v trávě či ukrytého pavoučka. Vernisáž provázelo kytarové umění Vladislava Pecha, který citlivě doplňoval moderátora vernisáže sbormistra Radomíra Starého. Pan Starý představil oba umělce s vtipem jemu vlastním, verši a hudbou. Součástí vernisáže a jejím vrcholem byl křest knihy básní Na dně je okno do nebe Reginy Krchňákové, ilustrované její dobrou přítelkyní Miladou Lundákovou. Křtu se ujali Regininy blízcí přátelé - básník Jiří Žáček a pedagožka Lenka Pospíšilová. Lenka Pospíšilová zahrála na píšťalku a zazpívala právě narozenému děťátku ukolébavku s přáním, aby hodně křičelo a mělo se k světu! Kmotr a kmotra společně pokřtili knihu zázračnou vodou ze Zdislaviny studánky. Na závěr aktu zazněla písnička na počest autorčina vzácného přítele, nedávno zesnulého hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče, který se na tuto vernisáž také velmi těšil. Kdo si na výstavy udělal čas, našel tam témata k zamyšlení a rozjímání. Jana Havlíková Duben

12 HISTORIE Plukovník Josef Kosař O prvních vojenských specialistech a velitelích při vzniku a budování vojenského výcvikového pásma, pod nejprvnějším označením Bezděz sever a konečným pojmenováním Ralsko, víme poměrně málo. Hlavní sezónní výstava v Maštálkově síni českolipského muzea Legionáři Českolipska poodhalí životní osud jednoho z nich plukovníka Josefa Kosaře. Narodil se v roce 1893 v Přibyslavi u Náchoda v Orlických horách. Vystudoval měšťanku a dvouroční obchodní školu. Stal se úředníkem v textilce. Po mobilizaci v létě roku 1914 nastoupil jako pěšák u 30. zeměbraneckého pluku ve Vysokém Mýtě. 6. prosince téhož roku upadl do ruského zajetí v Haliči. Pobýval v různých zajateckých táborech, naposledy v Tjumenu na Sibiři, kde se shromáždilo nejvíce československých dobrovolníků, kteří částečně přešli do České družiny při carském vojsku a posléze do 1. pěšího pluku československých legií Mistra Jana Husa. Josef Kosař se účastnil památné bitvy u Zborova v červenci 1917 a byl raněn do pravého předloktí. Bojoval v různých bitvách svedených legionáři a od října 1917 byl vybrán jako důstojnický čekatel. Legie si tak samy vychovávaly své budoucí velitele. Po ústupu od Kazaně byl 30. září 1918 zařazen do legendárního oddílu kulometné roty Kolta v hodnosti podporučíka. Ocitl se v blízkosti známých a později slavných lidí jako byl pozdější generál Syrový, plukovník Švec či velmi problematické osobnosti Zdeňka Fierlingera. Do vlasti se vrátil v hodnosti kapitána v únoru roku V červnu téhož roku se rozhodl k činné vojenské službě jako důstojník z povolání. V jeho osobním hodnocení se uvádí tyto vlastnosti rozhodnost, chrabrost, chladnokrevnost... přesné plnění povinností... o četu se staral vzorně i po stránce hospodářské. Vystupování mimo službu vzorné. Jsa si plně vědom postavení českého důstojníka chováním svým nezavdává příčiny k výtce, nýbrž naopak získal si u lidí vážnosti je schopen vést i větší jednotku. Nejdříve sloužil v Českých Budějovicích a po roce 1923 nastoupil na místo velitele vojenské střelnice v Milovicích. Za okupace byl zapojen v odboji v Nymburku a za českého povstání v květnu 1945 byl na velitelském místě. Převzal opět milovickou střelnici, ale v roce 1946 byl převelen do Mimoně, kde se stal významným členem štábu zřizujícího vojenské výcvikové pásmo. Josef Kosař byl nositelem řady vysokých legionářských vyznamenání a byl hluboce oddán československému demokratickému státu. Je proto zcela pochopitelné, že komunistický režim o jeho služby nestál a propustil ho z armády, naštěstí bez dalšího pronásledování. Usadil se natrvalo v České Lípě a našel si zaměstnání v podniku známém později pod názvem Nářadí. Zde sloužil naposledy i jako vrátný. Zemřel roku Na muzejní výstavě se osobnosti plukovníka Kosaře věnujeme na dvou místech. Z pohlednic, které si zakoupil při cestě lodí z Vladivostoku do vlasti je sestaven panel zachycující obrázky z Japonska, Číny, Singapuru a Cejlonu. Na jiném místě je panel zaměřený na legionářské velitele a jejich práci pro československou armádu. Uvidíme tam plán milovického tábora a střelnice. Následují obrázky podrobně představující kulturní a společenské zázemí pro vojáky tzv. Vojenské zátiší. Nechybí snímky z veřejných slavností či důležitých návštěv v Milovicích. Bohužel, jeho éra mimoňská nebyla v pozůstalosti dochována. Zveme občany Mimoně na tuto výstavu, která bude v českolipském muzeu po celou dobu prázdnin. Ladislav Smejkal Veřejné sbírky a jiné možnosti financování obnovy památek V závěru minulého roku vyšel sborník konference MÁME VYBRÁNO, kterou na téma financování obnovy památek pořádá Institut pro památky a kulturu. Publikace je k dispozici on-line na: Hlavním cílem a smyslem projektu je předávání informací z praxe a sdílení zkušeností o možnostech financování obnovy památek. Předkládaná publikace se nevěnuje pouze veřejným sbírkám či dotacím, ale ukazuje, jak je možné alespoň část financí nacházet také z jiných zdrojů. Lze totiž rozvíjet dárcovství, založit mecenášský klub nebo třeba adoptovat památky, tedy zapojit veřejnost. Kromě získaných prostředků lze v uvedených metodách nacházet ještě další pozitiva. Jde o pocit sounáležitosti a také o veřejnou kontrolu nad stavem kulturního dědictví. Vedle přednášek, fotogalerie a výsledků stejnojmenné soutěže veřejných sbírek na památky sborník přibližuje také panelové diskuze, které se v rámci konference uskutečnily na tato témata: Úspěšná veřejná sbírka Marketing financování památek On-line fundraising Čtvrtý ročník konference a také soutěže veřejných sbírek na památky MÁME VYBRÁNO se letos uskuteční 2. června 2015 v klášteře dominikánů v Praze. Více na Velikonoce v Mimoni Velikonoční výstup na kostelní věž Občanské sdružení Mimoňská obroda, odbor kultury a farní úřad Vás srdečně zvou na Velikonoční výstup na věž kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni, který se uskuteční v sobotu od 15 do 17 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu! Kostel sv. Petra a Pavla Čtvrtek Mše na Zelený čtvrtek, od 18,00 hod. Pátek Obřady Velkého pátku, od 18,00 hod. Sobota Obřady vzkříšení, od 18,15 hod. Neděle Mše svatá od 9,00 hod. Velikonoce v Kapli Božího hrobu Na velikonoční svátky bude pro veřejnost přístupná památka Kaple Božího hrobu v Lužické ulici. Na místě bude zajištěn prodej turistických známek a propagačních materiálů. Otevřeno: Pátek ,00 - Křížová cesta Sobota ,00 16,00 hod. Neděle Pondělí ,00 16,00 hod. 9,00 hod. Mše svatá 13,00 16,00 hod. 12 Duben 2015

13 RŮZNÉ Skalní most Bastei Saské Švýcarsko je plné nádherných míst, která všem návštěvníkům utkví na dlouhou dobu v paměti a rádi se sem vracejí. Už jste někdy Saské Švýcarsko navštívili? Českou část má mnoho lidí již důkladně prozkoumanou, ale těm, kteří doposud vynechali německou část, musím sdělit, že vás okouzlí stejně silně a na malebné výhledy ze skalních útvarů jen tak nezapomenete. Mezi nejznámější turistické atrakce patří zcela určitě vyhlídkový skalní most Bastei, který je jednou z největších dominant a symbolů Saského Švýcarska. Původní název Bastei je připomínkou na obranný soubor strmých skal kolem skalního hradu Neurathen. Skály na Bastei vznikly díky vodní erozi během miliónů let a ční až ve 305 metrech nadmořské výšky. Z Bašty, což je český název, se můžete těšit z výhledů na labské údolí, na kamenný most Basteibrücke, hrad Neurathen a na skalní město. Bastei najdete 194 metrů nad pravým břehem Labe a je vzdálen přibližně patnáct kilometrů od hraničního přechodu Hřensko Schmilka. Kamenný most Basteibrücke první turistický evropský most má na délku 76 metrů a překlenuje hlubokou propast Mardertelle (Kuní jámu). Spojuje mezi sebou Bastei a skalní hrad Neurathen. Vznik mostu se datuje do roku 1851 a jednalo se vůbec o první evropskou stavbu pro turisty. Bastei leží blízko lázeňského městečka Rathen, nedaleko Pirny. Hlavně v letní sezóně se zde setkáte s opravdovou spoustou turistů, kteří se tady střídají již po více než dvě století. Vyražte za báječnými výhledy na Bastei. V okolí Bastei naleznete nespočet vyhlídek, odkud budete mít nádherné výhledy na okolní skalní věže, ale také na samotný Labský kaňon. Bastei je také cílem mnoha fotografů, pokud chcete pořídit pěkné fotky, tak sem vyražte brzy zrána. Užijete si nejen hezké pohledy na Bastei, ale také božský klid, který je tu V oblasti Bastei se rozkládá přírodní rezervace Naturschutzgebiet Bastei s rozlohou kolem 800 hektarů. V Saském Švýcarsku jde o nejstarší přírodní park s rokem založení Co dodat závěrem? Snad jeden tip. Bastei si vychutnejte v různém ročním období, nádherné vyhlídky vám určitě stojí za to. Na Bastei se totiž dostanete celoročně a vidět skály v horkém letním počasí a naopak v zimním zasněženém čase to budou dva rozdílné intenzivní zážitky během turistické sezóny. Zdroj: S nebo bez? Úterý 7. dubna 2015 od hod., Městské divadlo Nový Bor. Francouzská komedie. Skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka nezvládá krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Hrají: Vanda Hybnerová, Jakub Žáček a Vojtěch Záveský (Na Stojáka). Vstupné 290 Kč. Více na www. kulturanb.cz 50 Podralsko Neděle 12. dubna 2015 proběhne v Osečné cyklistický maraton 50 PODRALSKO první závod seriálu z osmi, které proběhnou v průběhu od dubna do konce září. Závod na 50 km je vypsán pro osm kategorií dvě ženské a šest mužských. Trasa závodu je stejná jako v předešlých ročnících. Více informací o závodě na webových stránkách: SpinFit Liberec. Okolní akce V lese černém, hlubokém Pondělí 13. dubna 2015 od hod., Jiráskovo divadlo Česká Lípa. Komorní psychologický příběh proslulého amerického dramatika Neila LaButea se vydává do temných zákoutí duší dvou sourozenců. Z neustálých konfrontací se skládá obraz jejich dětství i silného pouta, které mezi nimi po celý život přetrvává. Hrají Zlata Adamovská a Petr Štěpánek v režii Viktora Polesného. Vstupné 350 Kč. Více na Arakain a Lucie Bílá Středa 15. dubna 2015 od hod., KD Crystal Česká Lípa. Legenda české metalové scény, kapela Arakain a nejpopulárnější česká zpěvačka a hvězda první velikosti, Lucie Bílá, se opět na jaře 2015 spojí! Lucie se znovu stane právoplatnou členkou kapely Arakain, se kterou před 30 lety začínala. Naváže tak nejen na své začátky, ale i na veleúspěšné výroční turné Arakain XXX, kdys kapelou absolvovala, jak celé jarní tour, tak i největší koncert Arakainu roku Vstupné 399 Kč. Více na Chinaski rockfield tour 2015 Středa 29. dubna 2015 od hod., KD Crystal Česká Lípa. Jedna z nejpopulárnějších českých kapel současnosti přijíždí představit novou desku. Vstupenky v předprodeji 350 Kč. Více na Duben

14 RŮZNÉ Eko dění aneb Co se událo a co nás čeká v Ekocentru Brniště Jablonským, a to o očkování dřevokazných hub. Proběhl také seminář pro pedagogy s Mgr. Janou Modrou, který měl velký úspěch. A v neposlední řadě jsme se v Ekocentru setkali na masopustních dílnách. Připravujeme: od Relaxační a tvořivý večer Mozaiková zrcadla s Romanou Kubíčkovou od Otevírání stezky hastrmanů tradiční akce pro rodiče s dětmi od Ekokroužek Den Země od Relaxační a tvořivý večer Fimo tvoření od 9.00 Brnišťský půlmaraton druhý ročník sportovní akce od Ekokroužek jaro, tradice a zvyky Ohlédnutí za minulým měsícem: Měsíc únor byl ve znamení hub. Přednášky s Ing. Ivanem Jablonským CSc. si získali brzy své posluchače. Proto jsme nyní v měsíci březnu připravili ještě praktický workshop s panem Těšíme se na Vaši účast Tým PNF ZOD Pozvánky DDM Vážka Jarní výtvarné dny Termín: 2. a , vždy od 9:00 do 14:00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Ještě nevíte, co podniknete o velikonočních prázdninách? Zavítejte k nám do Vážky! Je pro vás připravena spousta nápaditých jarních a velikonočních dekorací, které si sami vyrobíte a pak si s nimi vyzdobíte váš domov Dámský večer Termín: , od 18:00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň Milé dámy, zveme vás na další z příjemných večerů, tentokrát ve znamení malování na textil (budete s sebou potřebovat např. tričko). Občerstvení a příjemná atmosféra je samozřejmostí. Neváhejte, přijďte si odpočinout, vypnout, zrelaxovat, rádi vás přivítáme mezi sebe. Přihlásit se můžete na facebooku profil DDM Vážka, na u na telefonu a nebo osobně u nás ve Vážce. Pokladovka aneb Velká rodinná orientační hra Termín: , od 9:00 hodin Místo: DDM Vážka Mimoň a okolí Milujete sbírání kešek? Už jste o tom slyšeli, ale ještě nevíte, jak a co? Máte rádi výlety po okolí s nějakým zajímavým cílem? Pokud jste aspoň jednou odpověděli ano, pak je tato akce určená přesně pro vás! V blízkém okolí Vážky budou připravené a poschovávané kešky určené pouze pro naši hru a vaším úkolem je všechny je najít a rozluštit šifru. Potřebovat budete navigaci - a pokud ji nemáte, pak dobrou orientaci v mapě, kterou od nás každá rodina (či soutěžící skupina) dostane! Celá akce bude zakončena opečením vyhraného buřtíka na naší zahradě :-) Neváhejte s přihlášením ( formou sms nebo 14 Duben 2015 Výroční Zpěvandulí Tour 2015 pokračuje! Naši stálí starší i úplně noví příznivci již vědí, že Zpěvandule letos slaví deset let své činnosti, a že si své kulaté jubileum slaví po svém jak jinak než zpěvem. Z připravované šňůry deseti koncertů v deseti kostelech našeho regionu se již tři koncerty uskutečnily, čtvrtý se měl konat v Novinách pod Ralskem dne 16. března. Moc se našim posluchačům omlouváme, museli jsme jej z technických důvodů přeložit na duben. Tento koncert Podralské zpěvavé dostaveníčko se tedy uskuteční v novém termínu 14. dubna v 18:00 h. na stejném místě v Kostele Nejsvětější trojice v Novinách p. Ralskem. Na další z této řady koncertů se moc těšíme i my, Zpěvandule bude se konat právě u nás, přímo v Mimoni, v našem kostele. Jak říkáme všude zpíváme rádi, ale doma je doma! Na mimoňském koncertu s názvem Deset let se Zpěvandulemi přivítáme své posluchače v kostele sv. Petra a Pavla 13. dubna v 17:00 h. Hned v prvních májových dnech mohou posluchači přijít na další dva naše koncerty: 1. května zazpíváme při slavnostním otevření sklárny Jirky Pačinka v Kunraticích u Cvikova. V bohatém programu, který tuto slavnost doprovází, si nás návštěvníci mohou v 13:30 h. poslechnout v místním kostele Povýšení sv. Kříže. A následující den 2. května nabízíme všem nádherný společný výlet na státní hrad Bezděz, kde v 14:00 h. výletníky odměníme dalším koncertem naší Zpěvandulí Tour 2015 Bezdězské májové nokturno v hradní kapli! Věříme, že vám všechny chvíle strávené s námi přinesou spoustu radosti a dobré nálady! Miloslava Filipová

15 RŮZNÉ Českolipská nemocnice zlepšuje kvalitu péče Českolipská nemocnice otevřela již čtvrtý tzv. Rodinný pokoj pro paliativní péči. Pokoj s hospicovým lůžkem, ve kterém pacient může trávit poslední chvíle života společně se svým rodinným příslušníkem, v soukromí a v klidu. Jsem rád, že se nám podařilo tento druh péče začlenit do nemocnice a díky podpoře partnerů ji i rozšiřovat, zájem o využití pokojů s hospicovým lůžkem je dlouhodobě velký, uvedl předseda představenstva NsP Radek Havlas. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. zařídila tento pokoj ve spolupráci s Hospicovou péčí Svaté Zdislavy, o.p.s. v devátém patře budovy nemocnice. Pokoj je určen pacientům v terminálním stádiu nemoci, vyžadujícím symptomatickou, paliativní a ošetřovatelskou péči. Služby pacientům jsou poskytovány v součinnosti s Hospicovou péčí sv. Zdislavy, která dodala vybavení pokoje za 150 tisíc korun, ale především nabídne doprovázení umírajících a jejich blízkých, pacient nebude trpět jak fyzicky, tak psycho- -sociálně ani spirituálně. Nemocného trápí nejen tělo, ale i duše, my se mu proto snažíme plnit mimo jiné i jeho poslední přání, poznamenala Taťána Janoušková, ředitelka Hospicové péče sv. Zdislavy. Obdobné pokoje má českolipská nemocnice již tři. Prostředí Rodinných pokojů vytváří podmínky p ro to, aby pacienti a jejich blízcí mohli společně a důstojně prožít obtížnou fázi jejich životní cesty v soukromí, v klidu, s potřebným ošetřovatelským zázemím. Pro rodinu nebo přátele je to příležitost, jak být u lůžka pacienta nepřetržitě a to bez ohledu na návštěvní hodiny nemocnice. Rodinný pokoj je vybaven lůžkem Westfalia s antidekubitní matrací a zázemím pro doprovázejícího, kde nechybí pečovatelské lůžko, kuchyňská linka s lednicí, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou. Nechybí rádio s přehrávačem, televizor, přenosný telefon a další vylepšení. Pokoj má svoji sprchu a WC. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., vybudovala a zařídila tento pokoj ve spolupráci s Hospicovou péčí Svaté Zdislavy, o. p. s., Městem Česká Lípa, které darovalo na tento účel 100 tisíc korun, Nadačním fondem Lasvit, společností Ježek Software a firmou MIVIO. Novorozenecké oddělení dostalo nové inkubátory. Předčasně narozená miminka zahřívají dva nové, moderní inkubátory. Nahradily přístrojové vybavení, které sloužilo osmnáct let. Novorozenecké oddělení NsP Česká Lípa má nyní k dispozici celkem pět inkubátorů. Nové inkubátory jsou určené pro standardní péči o předčasně narozené novorozence i běžné novorozence s váhou až do 6 kg, kterým zajišťují vhodné klimatické podmínky jako je zejména teplo, vlhkost a kyslík. Mají elektronický regulátor teploty, který reguluje vytápění buď podle teploty vzduchu nebo teploty těla. Z vnějšího prostředí, je do inkubátoru přisáván vzduch, jehož čistotu zajišťuje bakteriologický filtr. Všechny důležité parametry inkubátoru jsou hlídány pomocí alarmů. V České Lípě se každoročně předčasně narodí okolo devadesáti dětí: Rodí se u nás i děti okolo 500 gramů, ty pak po stabilizaci stavu překládáme do perinatologického centra. Běžně ale pečujeme o děti s váhou pod 1500 gramů. V inkubátoru se pak starají nejen o předčasně narozené novorozence, ale i o donošené děti, které vyžadují intermediární péči: Těch je v naší nemocnici ročně přibližně 15 procent z celkového počtu rozených dětí, upřesnila Monika Svobodová, staniční sestra novorozeneckého oddělení. Petr Pokorný, tiskový mluvčí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Jak tráví své volné chvíle klienti v našem domově pro seniory Kdekdo by si mohl myslet, že umístěním starého člověka do domova pro seniory vše končí. Opustí svůj byt, své koníčky, svůj dosavadní zaběhlý život. Ovšem už dávno tomu tak není, jelikož v dnešní době mají téměř všechny domovy pro své klienty připravenou širokou nabídku aktivit, jak zde trávit volný čas, kterého je tu opravdu mnoho. Ani my nejsme výjimkou. Program pro seniory je zajištěn přímo naší pracovnicí, která řídí volnočasové aktivity. Vymýšlí zde tematické akce jako různá posezení při kávě s nostalgickým vzpomínáním, valentýnská akce a vítání jara. Různé soutěže a hry zabývající se tréninkem paměti, posilováním motoriky. Například minulý měsíc jsme pořádali soutěžní turnaj v Člověče, nezlob se. Pravidelnou součástí je oslava narozenin klientů, kdy se každý měsíc pro naše oslavence připraví zábavné odpoledne s dortem, chlebíčky a samozřejmě se seniorům předá malý dárek a kytička. Velmi oblíbený je čtenářský klub s předčítáním, a to knih různých žánrů. Navštěvují nás také děti z místních základních i mateřských škol s krásným programem. Ženám vždy ke Dni Matek přijde popřát osobně starosta města, pan Kaiser. I naši klienti jsou pravidelnými návštěvníky akcí mimo domov, a to nejen tanečních zábav v Domě kultury Ralsko, ale pravidelně také dojíždí do Centra pro seniory na Sídlišti pod Ralskem. Zde jsou připraveny pro naše i seniory z okolí zajímavé akce, jako různé oslavy s živou hudbou, grilování a posezení. Nemůžeme opomenout také naše milé paní dobrovolnice z dobrovolnického sdružení ADRA, které pravidelně jednou týdně dochází za našimi klienty a vyrábějí různé výrobky nebo si jen povídají. Těší se u nás velké oblíbenosti a i my pravidelně jednou měsíčně za nimi dojíždíme do Kuřívod, kde si opékame buřty a vždy příjemně popovídáme. Eva Hebertová, DiS. Sociální pracovnice DS Mimoň Duben

16 RŮZNÉ O střetech občanských zájmů, aneb, Kde je chyba? Na posledním jednání zastupitelstva ( ) usilovala Mgr. Šárka Krousová, aby byl na program zařazen bod Zákaz výherních hracích automatů. Asi budeme mnozí vědět, že je to problém, který dlouhodobě na mnoha místech hýbe komunálním podnebím. I v místech, kde již byly přijaty místní omezující nebo zakazující vyhlášky, se řešení vlečou a neberou konce. Stěžovali si na to i ve stověžaté matičce a svalovali vinu na úřady a různé instituce. Jsem názoru, že provozování výherních automatů je činnost zcela jasně obecně škodlivá. Je srovnatelná s užíváním drog neboť je stejně návyková a stejně stojí ty, kteří jí propadnou, obrovské peníze. Jedná se tedy o činnost s neblahým sociálním dopadem do osudů lidí a rodin. Paní Krousová se svým návrhem neuspěla a to tak, že nebyl zařazen na program. Pro projednání hlasovalo asi 5 zastupitelů z patnácti přítomných. Překvapení to žádné nebylo. Myslím, že i další zastupitelé jsou také názoru, že výše zmíněná činnost je obecně značně škodlivá., ale Argumentem těch, kdo o tom nechtějí vést stále stejné nebo podobné řeči je, že provoz automatů přináší do městské kasy slušné peníze, v situaci, kdy očekávané příjmy jsou výrazně nedostatečné. Téhož dne zastupitelé projednávali rozpočet na rok Schodkový rozpočet, ve kterém jsou plánované výdaje o nějakých 30 nebo i více milionů vyšší než plánované příjmy. Je tedy nutno říci, že návrh paní Krousové je jasně oprávněný a naléhavě nutný k řešení, na druhé straně jsou ovšem důvody nedostatečných financí, které jsou i v našich domácnostech určující a rozhodující pro to, co můžeme a co si musíme odpustit, neboli pro kvalitu našeho života. Připomíná mi to jiný podobný střet občanských zájmů. Když se jednalo o těžbě na vrchu Tlustec. Byl jsem po nějaký čas předsedou OV KSČM a vydali jsme stanovisko, kterým jsme se postavili na stranu ochránců přírody a obyvatel blízkého okolí. Těm při odstřelech praskaly stěny jejich domů a praskla i stěna zdejšího kostela. Krátce poté jsem hovořil se starostou obce Brniště, kterým byl v té době také člen KSČM. Řekl mi asi toto: To je sice všechno hezké, ale z naší obce pracuje v lomu 55 lidí a ti všichni přijdou o práci. To chceme? A v současné době se tomu podobají jednání o (ne)prolomení limitů těžby uhlí. Na jedné straně likvidace obydlí občanů nebo celých vesnic, ztráty domovů, a nutnost stěhování bůhvíkam na druhé straně hrozba ztráty zaměstnání pro stovky, možná tisíce lidí. Také asi rozumíme oběma stranám, Jak se ale rozhodnout? Chápu, že nejvyšší místa to bude možná zajímat až někdy před volbami, kdy je třeba problémy zabalit do hezkých volebních programů. Je to totiž tak, že pokud se ti dole handrkují a perou, pro nás nahoře dobře. My máme klid na přemýšlení, jak ukrást, co ještě v této zemi zbylo. Asi přibývá práce některým úředníkům s řešením stížností a jiných podání. Ti tak aspoň vykazují nějakou činnost a dokazují svou nepostradatelnost, i když výsledky jsou téměř nulové. Někde je chyba, nějaká řešení přece jen musí být ta správná, anebo by naše činnosti a postupy možná už od samého počátku měly být takové, abychom se do podobných slepých uliček, jako jsou např. i herní automaty v Mimoni a neřešitelných problémů nedostávali. Nebo myslíte, že je to takhle v pořádku a normální? V Mimoni , M. Starý Výherní hrací automaty ohraná písnička Téma výherních hracích přístrojů (VHP) ustupuje v celé republice do pozadí vzhledem k jiným, aktuálnějším problémům a také proto, že mnoho obcí a měst VHP na svém území zrušilo nebo činnost heren a hracích zařízení v nich silně omezilo. Stát chce tuto problematiku řešit plošně, ale Přes sliby, že se tak stane, se zatím nic neděje. Na únorové zasedání zastupitelstva jsem do programu připravila bod Zrušení VHP. Rada bod na jednání nezařadila, leč navrhla, aby byl zařazen dodatečným hlasováním zastupitelů na začátku jednání. Výsledkem bylo nezařazení bodu do programu. Ptáte se proč? Zdůvodněním byly skutečnosti, které vedení města uvedlo: současná vláda se zavázala, že se bude hazardem zabývat na centrální úrovni, omezí ho a bude ho regulovat. Proč by se tedy mělo město touto problematikou vůbec zabývat. V současné době je prý problémem internet. Děti tráví u počítače mnoho hodin a stávají se z nich potenciální budoucí hráči hazardních internetových her. Je ale vůbec možné, aby město suplovalo rodiče, výchovu a rodičovský dohled nad tím, jak děti tráví volný čas? Těžko. Tady musíme nechat zodpovědnost těm, jimž náleží, tedy rodičům. Dalším pádným argumentem, proč automaty ve městě nechat, je vysoký příjem z jejich provozování. Jak pro majitele heren, tak pro město. Příjmy města v r z VHP a loterií činily ,- Kč. Pro město příjem významný a bylo by úžasné, kdyby se celá částka, když už byla vybrána, rozdělila mezi činnosti, podporující dětské organizace, sociální služby, seniory, potřebné a další podobné aktivity. Celá tato jmenovaná skupina část peněz od města dostane. Zda by ale částka byla nižší, kdyby město příjem z VHP nemělo, těžko říct. Při porovnání rozpočtů minulých let k žádným radikálním navýšením ve výše jmenovaných oblastech nedošlo. Město má jiné priority, a ty nejsou v žádném případě levné. Jednou z nich je vybudování přeložky komunikace II/268, o které město připravilo dvě schůzky s občany. Na projektovou dokumentaci schválilo zastupitelstvo v letošním roce Kč. Pro přípravu se musí vykoupit pozemky, v rozpočtu města schválena částka 5 mil. Kč. Je zřejmé, že pro vedení města není řešení VHP důležité. Vedení města a radní neudělali nic, čím by ke zlepšení situace s provozováním VHP ve městě, alespoň pomohli. Nedošlo například k omezení reklamy a poutačů na ulicích, zvláště v centru města. Chybí důsledná kontrola heren městskou policií, aby ti, co hrají, nebyli nezletilí. Přístup města k provozování VHP je alibistický. A nejlépe přehodit svou zodpovědnost na jiné. Hlavně, že se nám zvyšují příjmy, když jiné vize, jak je zvýšit, nemáme Mgr. Šárka Krousová Žena regionu Během února proběhla celonárodní soutěž ŽENA REGIONU. Tato soutěž byla určena všem ženám, které jsou jedinečné. Podílejí se na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, jsou ve své profesi jedinečné, většinou o jejich aktivitách a úspěchu veřejnost nemá potuchy. Dne jsme se dozvěděli výsledky naší nominované ženy Regíny Krchňákové za Liberecký kraj. S úžasem jsme zjistili, že nakonec se umístila na krásném čtvrtém místě. Veliká gratulace. Libuše Pittnerová 16 Duben 2015

17 RŮZNÉ Připomínky ke grantům Novela zákona č. 250/2000Sb., tzv. malý rozpočtový zákon, podle kterého funguje ekonomika obcí, vychází z bodu 2.4 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, podle níž mělo Ministerstvo financí předložit vládě návrh legislativních změn týkajících se zveřejňování informací o dotacích a grantech poskytovaných z územních rozpočtů. Důvodem je zvýšení transparentnosti nakládání s majetkem územních samospráv, snížení korupčních rizik a umožnění veřejné kontroly. Město Mimoň mělo svou směrnici č. 10/2012.Tu rada města zrušila a předkládá návrh nového dokumentu, který by měl vyhovět novele výše uvedeného zákona. V materiálu předloženém zastupitelstvu pod bodem 4a úředník navrhuje a zdůvodňuje tento návrh s odkazem na 10a odst. 2 zákona 250/2000 Sb.: Dotace nebo návratná finanční výpomoc se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu ( 10c), na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem22). Na dotaci nebo návratnou finanční výpomoc není právní nárok, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak22). Dotace poskytované: 1. na účel určený poskytovatelem v programu (programové dotace) Programy (grantové záměry) se zveřejňují. Program musí být vyvěšen na úřední desce (elektronické) minimálně 30 dní před lhůtou pro podání žádostí a to po dobu nejméně 90 dní. To však neznamená, že se musí dalších 60 dní čekat na poskytování dotací. Lhůta 90 dní plní roli informační ve vztahu k veřejnosti. Program může být vyvěšen celoročně a může mít více termínů podání žádosti. 2. na jiný účel určený žadatelem v žádosti (individuální dotace) U individuálních žádostí na podporu z rozpočtu obce se nevyvěšuje záměr konkrétní podpory dle individuální žádosti. Poskytovatel nemá vyčleněné finanční prostředky na poskytování dotací. 3. na účel stanovený zvláštním právním předpisem (průtokové dotace) (např. školský zákon, , financování škol a školských zařízení) Vzhledem k tomu, že město ve svém rozpočtu vyčlenilo finanční prostředky pro poskytování dotací a projevilo vůli ke zřízení grantového fondu, nelze poskytovat dotace jinak, než programově, tzn. vyhlásit grantové záměry. Definice pojmu grant Grant (z angličtiny) je účelový příspěvek na veřejně prospěšný účel, který se obvykle získává ve více méně veřejné soutěži na základě předloženého projektu. Grantová soutěž má určitá pravidla, nositel odpovídá za účetní správnost a řešitel za to, že projekt úspěšně uskuteční. O průběhu a výsledku projektu se podávají pravidelné zprávy, které poskytovatel grantu vyhodnocuje. Obvykle si vyhrazuje také právo průběh projektu sledovat a kontrolovat. V definici v rámci neexistující koncepce kulturní politiky města se grantem se rozumí forma účelové dotace vázané na konkrétní kulturní projekt nebo subjekt. Právě tato definice však může mít poměrně zavádějící důsledky. Z logiky grantového řízení je klíčovým slovem slovo Projekt nikoliv dotace. Bez předloženého projektu by žádný grant neměl být udělen, dotace být udělena může. Rozdíl mezi dotací a grantem spočívá tedy mj. v tom, že samotné zpracování a předložení projektu představuje kontrolní mechanismus svého druhu, na jehož základě lze posoudit rozdíl mezi záměrem a realizací a požádat případně nositele, aby odchylky zdůvodnil. Z materiálu, který rada předložila, jsem nepochopil zda: 1. Je celkový dotační systém, jehož je grantový systém nástrojem řízení, nebo způsobem financování kultury? Jsou na straně veřejné správy stanoveny strategické priority, či je očekávána vůle ke změně a iniciativa od organizací samotných? 2. Uvědomuje si veřejná správa, a zejména komise, které rozhodují o přidělení prostředků, nakolik svými postoji, preferencemi a následujícími rozhodnutími (zejména za neexistence jasně stanovených a kontrolovatelných závazných strategických dokumentů) mohou vývoj kultury v lokalitě usměrňovat, rozvíjet nebo také svazovat? K tomu: 1. Chybí a to naprosto, návaznost na Strategický plán rozvoje. To co je předloženo, je pouze materiál, který má zajistit, že v této oblasti nedojde proti stávající praxi k žádné změně. 2. Odpovědnost je svalena na dva odbory. Zastupitelstvo nevytvořilo Radu fondu, která by kontrolovala a monitorovala využívání prostředků Fondu, přičemž rozhodovacím orgánem bude rada města. Zastupitelstvo schválí jednotlivé programy, objem prostředky pro ně a celkový rozpočet. 3. Na místo jasných kritérií pro poskytnutí grantu se dokumentace věnuje papírování. Je nutné přesně stanovit např., že granty slouží výhradně dětem a mládeži do 18 ti let. 4. Granty mají sloužit kultuře, sportovní činnosti mládeže, cestovnímu ruchu a volnočasových aktivitám. Jsou přísně účelové. 5. Základní kritéria pro posouzení projektu jsou např.: a. Soulad s programem města b. Soulad s vyhlášeným grantovým programem c. Připravenost a realizovatelnost projektu d. Prokazatelné využití prostředků ve prospěch města e. Reálný a průhledný rozpočet projektu f. Dodržovaní platných norem, předpisů a zákonů g. Důvěryhodnost předkladatele a jeho schopnost projekt spolufinancovat 6. Každý grant musí vymezit: a. Vyhlášený cíl b. Musí jasně definovat, co bude podporováno a jak c. Kdo bude příjemce podpory d. Kde se budou projekt realizovat e. Přijatelné a nepřijatelné výdaje f. Základní a specifická kritéria hodnocení pro posouzení projektů g. Podíl příjemce projektu h. Časový harmonogram projektu i. Platební podmínky j. Termíny a podmínky podání projektů k. Odpovědnost za realizaci projektu (garant) (Pokračování na další straně) Duben

18 RŮZNÉ (...pokračování z předchozí strany) Bohužel to co je prezentováno, je starý systém v novém kabátě, který má umožnit volnou ruku i v této oblasti. Je to tedy v rozporu se záměrem vlády tak, jak uvádím na začátku. Když se podíváte na některá ustanovení staré směrnice, tak je najdete i ve směrnici nové. Přitom je to naprosto zbytečné. Stačí, když zastupitelé jasně zformulují v souladu se Strategickým plánem rozvoje města, co chtějí v oblasti kultury (sportovní činnosti mládeže, cestovního ruchu a volnočasových aktivit) dosáhnout. Tedy budou tuto činnost řídit. Materiál tak jak je předkládán je pouze nástroj k volnému plynutí obecních financí podle potřeby kamarádů a spřátelených voličů. M. Schleier Návštěva v knihovně Vážení čtenáři, v pátek 13. března jsme se účastnili v městské knihovně besedy s ilustrátorem panem Adolfem Dudkem. Je to prostě kouzelník. Nejen, že dokáže vykouzlit dětský úsměv, ale děti se řehtají od začátku do konce a při tom se učí malířskému umění. Hodina zábavy byl pěkný závěr pátečního školního dne a myslím, že budou děti z mé třídy dlouho vzpomínat. S panem Dudkem se rozloučily drobným dárkem - složily mu vlastní básničky a nechtělo se nám věřit jeho překvapení, že za své dlouholeté poutavé a veselé působení na mladé čtenáře nebyl podobně odměněn a doufáme, že nebudeme jedíní, protože obdiv a ocenění si opravdu zaslouží. Děkuji knihovně za pozvání pana Dudka a také paní Jesínkové, že jsme mohli být při tom. Výzva Třída 3. A, ZŠ a MŠ Pod Ralskem s paní učitelkou Ivanou Kučírkovou Pěvecký sbor Babíny di Doksy hledají pěvecké posily do svých řad. Každý, kdo by si s námi chtěl zazpívat, bude vítán. Scházíme se každou středu v 17 hod. ve zkušebním sálu ZUŠ Doksy 3. podlaží nebo volejte na tel Helena Hušková, předsedkyně PS Babíny di Doksy Děti z Centra LAMPA v Domově pro seniory PAMPELIŠKA ve Stráži pod Ralskem Na konci února vystoupily děti z Centra LAMPA v Mimoni v Domově pro seniory PAMPELIŠKA ve Stráži pod Ralskem. Pro babičky a dědečky jsme si připravili kromě tance také divadlo. Na přípravu nebylo příliš času, děti měly velikou trému, ale zvládly to na jedničku. Ti starší z Centra v Mimoni zatančili Romský tanec a na konci ještě jeden v latinsko- -amerických a rock n rollových rytmech. Námět na divadlo těch mladších z Klubu na Ploužnici jsme si s laskavým svolením propůjčili od autorky nápadu paní učitelky z Mimoňské ZŠ a drobně ho pozměnili. Kulisy jsme si sami připravili a namalovali. Pohádka Jak šlo vejce na vandr i tanec měly u diváků tak velký ohlas, že jsme se domluvili na další spolupráci. Nakonec jsme také předali krásná přáníčka, která děti pro tuto příležitost vyrobily a potom jsme si společně s babičkami a dědečky popovídali a pochutnali si na výborném dortíku, který jsme dostali jako poděkování. Celý úspěch jsme pak s dětmi ještě v Klubu na Ploužnici náležitě oslavili. Je důležité si pomáhat a navzájem se potěšovat a my jsme velice rádi, že děti z našeho centra mají pro takové aktivity otevřená srdíčka. Těšíme se moc na další spolupráci s Pampeliškou i dalšími. Děti, které navštěvují naše centrum jak v Mimoni, tak na Ploužnici jsou velice šikovné a my bychom jim touto cestou rádi i moc poděkovali. Více informací o aktivitách Občanského sdružení LAMPA a také video z celé akce najdete na Za všechny Romana Hanzlová, vedoucí NZDM Centrum LAMPA Přijmeme KUCHAŘE (KUCHAŘKU) na měsíce červen srpen. Dobré platové podmínky. Místo: Pod Borným u Starých Splavů Tel.: (Inzerce) 18 Duben 2015

19 RŮZNÉ Duben 2015 (Inzerce) 19

20 SPORT Karate klub SSC Mimoň Že karate klub, vedený hlavním trenérem Josef Polákem, má výborné výsledky při závodech a skvěle reprezentuje město Mimoň, je dobře známo z příspěvků v dřívějších vydáních Mimoňského zpravodaje. Přesto bych se ráda podělila o svůj postřeh - babičky, přihlížející při tréninku začínajícího karatisty. Ne všechny děti se dokáží zapojit do skupinových aktivit, ať již z obav selhání, či jiných důvodů. Trenérům karate klubu Mimoň se daří citlivým přístupem, trpělivostí a tolerancí získat důvěru i těchto dětí a nadchnout je pro tento, fyzicky dost náročný sport. Fotbalem s měkkým míčem se zahajuje dynamická rozcvička, při které se děti pěkně zahřejí a hlavně nezraní, protože jsou bosé. Zábavnou formou pokračuje i posilování žabáky, kačenkami, kliky, dřepy, sklapovačkami, na které navazují uvolňovací cviky. Před vlastním tréninkem karate se děti uklidňují krátkou meditací. Při tréninku karate se děti učí obranným prvkům, které vyžadují rychlou reakci, pohyblivost a sílu. Důležité přitom je, že zároveň posilují své zdravé sebevědomí a respekt vůči učiteli, rodičům, spolužákům. Zvláště oceňuji, že karate klub umožňuje i rodinným příslušníkům (bezplatně) trénovat společně s dětmi. Kromě pravidelných seminářů a závodů v průběhu školního roku se mohou budoucí karatisté těšit také na letní tábor v Lindavě, na který mohou vzít i svého kamaráda - nečlena karate klubu. Chtěla bych tímto příspěvkem vyjádřit poděkování a upřímný obdiv k práci trenérů, jmenovitě Josefu Polákovi, Mgr. Janu Karate SSC Mimoň - závody Konec února a začátek března pro nás znamenal přípravu na soutěže. V sobotu , jsme se vypravili na přátelský pohár do Bíliny. I když jsme museli ráno brzo vstávat, byla nálada výborná a cesta rychle utekla. Výsledky byly nad očekávání. Doufáme, že se bude dařit dále. Josef Polák Výsledky Bílina kata jednotlivci ml. žáci 8-9 let: 1. místo Ježek Ladislav, 3. místo Bečák Roman kata jednotlivci ml. žáci 5-7 let: 3. místo Bárta David, 4. místo Červa Fanda pravidelný klubový seminář + kata závody začátečníků, Stráž pod Ralskem ml. žáci 8-9 let 1. místo Ježek Ladislav 2. místo Bečák Roman 4. místo Bárta David ml. žáci 5-7 let 1. místo Kala Matyáš 3. místo Horák Matěj Jakubíčkovi, Markétě Barešové a Haně Janové za vše, co pro děti dělají. Sama si na cvičení karate jako babička již netroufám, avšak na trénink se ráda a s potěšením dívám. Jana Havlíková Řádková inzerce Prodám starou cirkulárku. Zn.: Funkční. Tel.: Tour de Ralsko se blíží! Informace Termín: Sobota 16. května 2015 (závodí se za každého počasí) Délka tratě: cca 45 km (nastoupáno 800 m) Cena: 250,- (při platbě předem), 350,- (na místě) Kompletní pravidla závodu na: Harmonogram 8:00 Začátek akreditace 10:30 Konec akreditace 10:40 Rozprava k trati 11:00 Start závodu 15:00 Vyhlášení výsledků (po dokončení závodu posledním závodníkem) Místo: náměstí 1. máje, město Mimoň Kompletní pravidla závodu a informace na: Registrace jsou otevřeny! 20 Duben 2015

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele

Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Rozpočet na r. 2015 Závazné ukazatele Město Mimoň Rozpočet na r. 2015 FINANCOVÁNÍ Rozpočet na r. 2015 Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Rozpočet na r. 2014 Závazné ukazatele

Rozpočet na r. 2014 Závazné ukazatele Rozpočet na r. 2014 Závazné ukazatele Město Mimoň Rozpočet na rok 2014 Položka 8113 8114 8115 8117 8118 8123 8124 8905 Financování celkem Saldo příjmů a výdajů FINANCOVÁNÍ rozpočet na r. 2014 Krátkodobé

Více

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele

Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Návrh rozpočtu na r. 2016 Závazné ukazatele Město Mimoň Návrh rozpočtu na rok 2016 FINANCOVÁNÍ Položka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 0 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 0 8115 Změna stavu

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.

Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2. Obec Rakvice KEO 7.94 / Uc19s zpracováno: 07.03.2012 strana : 1 R O Z P I S SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU roku: 2012 / Schválen : 27.2.2012 / P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2014 Příjmy položka příjem 1122 DPPO za obce 640 000,00 Kč 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více