DEN DĚTÍ V DOBŘANECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEN DĚTÍ V DOBŘANECH"

Transkript

1 číslo 7-8 červenec/srpen 2009 ročník VII zdarma do všech domácností DEN DĚTÍ V DOBŘANECH PODČÁRNÍK Přiznám se, že jeden z článků v tomto vydání ve mně vyvolává rozpaky. Předpokládám, že nebudu sám, kdo se pozastaví nad větami popisujícími sportovní úspěchy čtyřkolkářů. Slýchávám často ve svém okolí věty o tom, že vyznavači tohoto podivného vozítka a také motorek jsou škodnou našich lesů a leckdo by s nimi tak rád i nakládal, nejraději je střílel. Jisté jádro pravdy těmto názorům musíme přiznat, ať už patříme mezi příznivce či odpůrce motoristického sportu. Bezohledně zničené doubky sotva pár týdnů po vysazení a další neurvale zmařené hodnoty těžko přejít mávnutím ruky. Výtržnictví a bezohledná jízda svědčí o nevyzrálosti charakterů těchto jezdců a nikomu nelze upřít právo na vztek. Sám jsem nedávno viděl trojici mladíků mdlého rozumu a ducha chudého, kterak se předháněli v tom, kdo provede větší hovězinu na malém kruhovém objezdu (mezi Lipovou a Přeštickou ulicí). Dva se ztrapnili starým známým způsobem, přejeli přes homoli kruháče. Třetí by si připadal asi jako příliš civilizovaný člověk, a tak to vzal s velkým rozjezdem přes chodník, takže se mohl snadno stát i vrahem. Žádné dítě mu naštěstí pod kolo nevběhlo. Škoda jen, že foťák v mobilu tak pomalu nabíhá, byl by o jejich počínání důkaz. Proto chápu všechny, kdo se budou zlobit, že přinášíme informaci o tom, jak se čtyřkolkářům vyvedl závod. Jenže, když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. Pokud někdo soutěží podle pravidel na místě pro to určeném, kde nikoho neohrožuje a je pod dozorem, je to sport a legitimní aktivita. Nemusíme ho chápat ani obdivovat, ale nemáme právo nad ním ohrnovat nos. Pokud se zbaběle bez ohledu na práva a majetek ostatních prohání přírodou, zaslouží trest. Jsme moc rádi, že vám můžeme nabídnout i článek o poměrně úspěšném zátahu v našich lesích. Snad piráty polních cest umravní. Redakce, inzerce: Městské kulturní středisko, náměstí T.G.M. 5, Dobřany,

2 ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO VYTÁHLO DO BOJE PROTI AUTOMATŮM Dobřany se od června řadí mezi města, kde platí vyhláška výrazně omezující možnosti provozovat výherní hrací přístroje. Nová vyhláška zmrazila po vzoru jiných obcí možnost budovat u nás nové herny. Jde jen o první krok, zastupitelé zároveň schválili stanovisko k automatům, které vám přinášíme v plném znění na této stránce jako dokument. DRŽME PALCE Příprava výstavby přírodního koupaliště v Dobřanech se rozběhla naostro. Zároveň s tím radnice podala žádost o podporu z evropských peněz v rámci programu ROP. Ze stejného zdroje bychom rádi získali prostředky i na projekt vybavení základní školy. Oba záměry jsou zpracované na vysoké úrovni a nezbývá než doufat v potřebné štěstí. MOTORKÁŘE, ČTYŘKOLKÁŘE A OSTATNÍ AUTOMOBILISTY NA ŠLOVICKÉM VRCHU A V LESÍCH MĚSTA DOBŘANY NECHCEME! Dne 27. července proběhla na žádost města Dobřany společná kontrolní akce pracovníků Městského úřadu v Dobřanech, Lesů města Dobřany, členů Myslivecké a Lesní stráže Mysliveckého sdružení Dobřany, příslušníků Městské policie Plzeň a Policie ČR - oddělení Dobřany v prostorách Šlovického vrchu a polesí Vysoká. Spouštěcím mechanizmem byly četné stížnosti občanů na nelegální pohyb motocyklů, čtyřkolek a motorových vozidel, které bezprostředně ohrožují občany města při procházkách přírodou, devastují lesní porosty, soukromé zemědělské kultury a zanechávají po sobě v místech veřejně přístupných nepořádek, čímž ohrožují životní prostředí. Jednoznačný impuls byl ze strany města Dobřany, majoritního vlastníka pozemků na Šlovickém vrchu. STANOVISKO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOBŘANY K DOSTUPNOSTI VÝHERNÍCH HRACÍCH AUTOMATŮ (VHP) Zastupitelstvo Města Dobřany se usneslo na tom, že v souladu s možnostmi danými platnou i budoucí legislativou zásadním způsobem omezí dostupnost VHP veřejnosti. Přitom bude postupovat v logicky navazujících krocích. Důvodem je zejména fakt, že zastupitelstvo bere (například studií Senátu ČR z května 2008) za dostatečně prokázané, že VHP výraznou měrou přispívají k nárůstu sociálně patologických jevů. 1) Okamžité zmrazení počtu VHP ve městě jako první krok k omezení jejich počtu Platné zákonné zmocnění umožňuje obci vydat vyhlášku, která omezuje místa, kde mohou VHP být. V prvním kroku vyhláška omezí místa v rozsahu stávajících provozoven tak, aby nedošlo k soudním žalobám provozovatelů heren kvůli nenadálému zásahu do jejich podnikání. Ačkoliv nabídka již dnes převyšuje poptávku a zmrazení nijak nesnižuje dostupnost VHP, má tento krok logiku vzhledem k nákladům města spojeným s kroky ve střednědobé části programu. 2) Omezení reklamy, osvěta V souladu s vývojem rozpočtu města narušeným v současnosti finanční krizí město ve vhodném okamžiku začne budovat nosiče s varovnými sděleními, kterými v maximální možné míře začne snižovat dosah reklamy heren propagujících VHP. Jelikož s tímto krokem budou spojené náklady z rozpočtu města, je logické, že město předem brání vzniku nových provozoven, které by pak muselo zajišťovat obdobně jako ty stávající. Město zahájí jednání s provozovateli VHP. Bude je informovat o svém negativním pohledu na jejich činnost. Vyzve je k dobrovolnému omezení reklamy a také k případnému pohybu v pásmech podle paragrafu 4 odst. 2 loterijního zákona. Zároveň podpoří případnou spolupráci ZŠ a PLD při organizaci besed se závislými na VHP jako osvětu pro mladou generaci. 3) Vymístění všech VHP umožňujících prohrát více než 1000 Kč za hodinu z míst široce dostupných veřejnosti Kroky tohoto dlouhodobého cíle budou muset využít případných (a avizovaných) změn zákonů ČR v této oblasti, zejména týkajících se výherních hracích terminálů. Ideálem by byl francouzský model, kdy občan jednoho města nesmí na jeho katastru hrát, vstup do heren je kontrolovaný a hrozí přísné sankce. Město také zváží míru rizika VHP s maximální hodinovou prohrou pod 1000 Kč a zváží jejich případné omezení. I když se jednalo o první akci takového charakteru, úspěch se dostavil během několika málo minut po zahájení, kdy byly zjištěny dvě posádky vozidel se čtyřmi čtyřkolkami, které si přijely vyzkoušet Šlovický vrch. Po zjištění totožnosti byli majitelé poučeni o tom, že pohyb čtyřkolek a motorových vozidel bez povolení je na Šlovickém vrchu nelegální a vše bylo na místě vyřešeno domluvou a vykázáním z místa. Téměř najisto se kontrola přesunula do polesí Vysoká, kde se díky teplému počasí předpokládal pohyb motorových vozidel, se kterými jejich majitelé provozují,,pěší turistiku po lesích i přes uzamčené závory u příjezdů do lesa. Během hodiny byla zaznamenána čtyři parkující nebo jedoucí vozidla, jejichž řidiči uváděli různé, opravdu velmi prapodivné důvody, proč do lesa s vozidlem jedou. Ani v jednom případě si řidič nebyl vědom porušení Lesního zákona a dalších legislativních úprav, které pohyb vozidel po lese zakazují. Jako u majitelů čtyřkolek byli řidiči upozorněni na svoje protiprávní jednání a vše bylo na místě vyřešeno domluvou. V této souvislosti město Dobřany upozorňuje na následující velmi podstatné skutečnosti: Město Dobřany, majoritní vlastník pozemků na Šlovickém vrchu a stejně tak v polesí Vysoká, či správce pozemků Lesy města Dobřany jako organizace vlastněná městem Dobřany, nedaly žádné fyzické osobě či podnikatelskému subjektu souhlas k tomu, aby jezdil přes pozemky v jeho vlastnictví automobily, čtyřkolkami, motocykly či jinými motorovými vozidly vyjma subjektů, které zajišťují údržbu celého prostoru, např. za účelem výsadby nových porostů, údržby stávajících porostů či za účelem budování terénních úprav v rámci vymezených prostor! Záměrem města Dobřany není toto povolení vydávat, a to ani do prostoru bývalé motokrosové trati na Šlovickém vrchu, vyjma výjimek pronájmu 2

3 CO SE DĚJE vymezených prostor na zajištění organizace každoročního čtyřiadvacetihodinového soutěžního maratónu pořádaného soukromým subjektem, se kterým město Dobřany uzavírá řádnou nájemní smlouvu! Doposud se nenašel subjekt, který by byl ochoten si jednoznačně smluvně pronajmout pouze jasně vymezený prostor bývalého závodiště motokrosové trati na Šlovickém vrchu a zároveň garantovat skutečnost, že nebude jakýmkoli způsobem ježděno po ostatních okolních pozemcích Šlovického vrchu! Město Dobřany vyzývá všechny jedince, aby s okamžitou platností od takového typu svévolného ježdění v prostorách majetku města Dobřany upustili! Týká se to primárně celého prostoru Šlovického vrchu, ale i ostatních lesních či jiných přírodních prostor v majetku města Dobřany! Město Dobřany ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Dobřany, Lesní stráže Mysliveckého sdružení Dobřany, Městskou policií Plzeň a Policií České republiky (obvodní oddělení Dobřany) za podpory ostatních subjektů či vlastníků nemovitostí bude nadále konat namátkové a předem nehlášené systémové kontroly vymezených prostor. V rámci zákonných možností bude proti neoprávněnému a ze strany vlastníků nepovolenému vjezdu na lesní a ostatní pozemky ve vlastnictví města postupováno včetně případných trestně právních či občanskoprávních postihů! Do lesa a na pozemky, na které nemám povolení vjezdu pro jakékoli dopravní motorové vozidlo a které zároveň nejsou veřejnými komunikacemi, se zkrátka nejezdí. Toto je obecně platné pravidlo, které vždy platilo, a město Dobřany má zájem na tom, aby bylo dodržováno! Zástupci města Dobřany děkují všem subjektům, které se zúčastnily kontrolní akce včetně jejich zástupců (především Mysliveckému sdružení Dobřany) za jejich aktivitu při realizaci první kontrolní akce tohoto druhu a věří v jejich účast na řadě dalších, nejenom v průběhu tohoto roku. Za Město Dobřany Marek Sýkora s přispěním účastníků akce POLICIE INFORMUJE Ochrana bytu či domu během dovolené První prázdninový měsíc je již v plném proudu a většina z nás se těší na vysněnou dovolenou. Zamknete byt či dům a vyjedete do míst, kde hodláte načerpat ztracenou energii. Ale co váš majetek, bude v pořádku až se vrátíte? Policie České republiky vám radí, na co byste před odjezdem neměli zapomenout. - Moc nešiřte mezi lidmi informaci, že opouštíte domov na delší dobu. Poučte o tom i své děti. - Všechny cenné věci předejte do úschovy svým známým nebo do banky. - Nezatahujte závěsy, rolety či žaluzie. Spíše se snažte navodit dojem, že byt stále někdo obývá. Dosáhnete toho například pomocí elektronických světel, které se v určitých intervalech zapínají a vypínají. - Vždy je dobré požádat sousedy nebo přátele, aby vám chodili kontrolovat byt a zároveň vybírali poštovní schránku. Její přeplnění totiž upozorňuje všechny potenciální pachatele na to, že nejste doma. - Nenechávejte v okolí domu žebříky ani další nářadí, které by pachatel mohl využít při dobývání vašeho domova. - Na samotný odjezd si nechte dostatek času. Není nic horšího, než když v časové tísni opouštíte dům nebo byt. Může se vám totiž lehce stát, že zapomenete zavřít okno nebo zamknout dveře. - Zcela určitě popřemýšlejte o ochraně domova elektronickým zabezpečením. Taková investice se i do budoucna jistě vyplatí. Stává se, že někdy i sebelepší preventivní opatření selžou. Proto se při návratu domů přesvědčte, zda nemáte poškozená okna nebo dveře. Pokud budete mít sebemenší podezření, že ve vašem království byl někdo cizí, s ničím nemanipulujte a ihned volejte Policii České republiky. Pro tyto případy je dobré ještě před odjezdem si sepsat a nafotit vybavení domácnosti. Výrazně tím usnadníte pátrání po zloději i po samotných odcizených věcech. Věříme, že si zapamatujete naše rady a strávíte klidnou a pohodovou dovolenou, po které se vrátíte do svého nenarušeného domova. por. Bc. Libor Pilař DOBŘANY SE SPOLUPODÍLELY NA PŘEDSEDNICTVÍ EU Svým malým dílem se i město Dobřany spolupodílelo na zajištění českého předsednictví v rámci Evropské unie, které skončilo posledním červnovým dnem. Dne 25. června na celé dopoledne navštívili v rámci svého třídenního neformálního jednání v Plzeňském kraji město Dobřany zástupci stálé pracovní skupiny Rady Evropské unie pro strukturální opatření. Tato skupina se zabývá především strukturálními fondy EU na podporu rozvoje v členských státech a je tak důležitým orgánem z hlediska potřeb zajištění finančních prostředků z EU do členských zemí. Mezi čtyřiceti účastníky byli rovněž zástupci Evropské komise a stálého zastoupení České republiky v Bruselu včetně zástupců našeho Ministerstva pro místní rozvoj, které v rámci předsednictví tento orgán řídí. Zástupci z Bruselu byli přijati starostou města panem Jaroslavem Sýkorou a místostarostkou Dagmar Terelmešovou ve víceúčelovém kulturním zařízení Káčko, ve formě prezentace jim byl představen Plzeňský kraj a město Dobřany a pak s velkým nadšením zhlédli dokumentární film Slunce ve 3 D digitálním formátu se speciálními brýlemi. Následně si s velkým zájmem prohlédli místa realizovaných projektů za podpory prostředků Evropské unie, konkrétně rekonstruovanou čistírnu odpadních vod z prostředků Fondu soudržnosti EU a probíhající rekonstrukci náměstí T.G.M. z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na pozvání starosty města Dobřany pak poobědvali v restauraci Modrá hvězda. Součástí oběda byla prohlídka pivovaru a ochutnávka piva. Cílem této úspěšné návštěvy bylo prezentovat Dobřany jako rozvíjející se město v bezprostřední blízkosti krajského města Plzně, čerpání finančních prostředků z Evropské unie pro město Dobřany a diskuze o problémech a potřebách města, např. potřeba finančních prostředků na komplexní revitalizaci celého areálu bývalých vojenských kasáren. Marek Sýkora, Město Dobřany Starosta města Dobřany pan Jaroslav Sýkora při prezentaci rekonstrukce náměstí T.G.M. pro zástupce pracovní skupiny Rady EU pro strukturální opatření. 3

4 CO SE DĚJE RUBRIKA SPRÁVCE Vážení obyvatelé města Dobřany, dovolte mi vás opětovně přivítat v rubrice správce, kterou pro vás, nájemce bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Dobřany, pravidelně připravuje společnost Triumfa, s.r.o. Protože léto a dovolené jsou již v plném proudu, rozhodli jsme se dnešní rubriku věnovat tématu týkajícího se zabezpečení bytu. Vždyť především v období letních dovolených se každý uživatel bytu vystavuje zvýšenému riziku, že se stane obětí vandalismu či krádeže. Věcí, na které je dobré pro větší bezpečnost pamatovat, je celá řada. Pojďme si tedy společně připomenout, které to jsou. Zámky nejslabším místem domů i bytů jsou bezesporu dveře, kterými zloději nejčastěji útočí. Nejrizikovější jsou takové dveře, u kterých je předpoklad, že je lze otevřít prostřednictvím jednoduchého nářadí, tj. dveře, jejichž součástí jsou zámky s obyčejnou vložkou, kterou lze bez obtíží vyháčkovat či odvrtat. Současný trh nabízí celou škálu bezpečnostních zamykacích systémů, které splňují nejvyšší požadavky pro zajištění objektů. Jsou to zámky s cylindrickými vložkami a speciálními klíči, které lze kopírovat pouze po předložení vlastnické karty, originálního klíče a po osobní identifikaci. Každý zámek představuje unikát, protože pro jeden profil klíče jsou k dispozici stovky milionů kombinací, a podle své specializace je zcela odolný proti vyhmatání a vytržení jádra, proti odvrtání a roztržení vložky. Tyto zámky vyžadují také speciální krytí, které dále zvyšuje jejich odolnost proti poškození a násilnému vniknutí. Zabezpečení oken a balkonů okno a sklo jsou pro případného pachatele snadno překonatelným místem. Prioritně není třeba příliš řešit zabezpečení ve vyšších patrech domu, je třeba se zaměřit na okna a balkony v přízemí a prvních patrech. Základní pravidlem by mělo být důsledné zamykání všech oken a balkonových dveří v době nepřítomnosti uživatelů bytových jednotek. Bezpečnost veškerých skel pak můžeme zvýšit různými způsoby. Mezi nejlepší a finančně nejdostupnější formu vylepšení skla patří bezpečnostní fólie. Ta je tvořena vrstvami polyesterového filmu a lze ji zkombinovat i s dalšími fóliemi, např. s protisluneční nebo s fólií zabraňující úniku tepla. Lepí se na sklo z vnitřní strany, je na první pohled nepozorovatelná a poměrně hodně vydrží. Zloděj sklo může rozbít, ale nemůže jím projít do domu. Další možností zabezpečení jsou také např. vnější hliníkové nebo ocelové rolety. Elektronické zabezpečení poněkud luxusnějším, avšak vynikajícím pomocníkem zabezpečení domů a bytů je zabezpečení prostřednictvím elektronického systému, jež je schopno reagovat na jakoukoli nepatřičnou aktivitu v uzamčeném objektu, jako je např. pohyb osob, otevření dveří či oken, rozbití skla apod., a neprodleně upozornit uživatele na jeho zvolené výstupní zařízení (siréna, telefon, bezpečnostní služba). Pojištění domácnosti tento produkt, který nabízejí všechny pojišťovny působící na českém trhu, vám sice nezajistí ochranu před zničením či odcizením vašeho majetku, poskytnou vám však za tento majetek adekvátní finanční náhradu. Pro sjednání standardního pojištění pro běžně vybavenou domácnost není nutný žádný znalecký posudek či prohlídka domácnosti pojišťovacím agentem. Pojistku lze sjednat na počkání na jakékoliv pobočce vámi vybraného pojišťovacího ústavu. V případě, že máte jakékoli dotazy, náměty či připomínky, tyto nám můžete zasílat na naši adresu Triumfa, s.r.o., náměstí TGM 282, Dobřany nebo em na adresu Svůj dotaz označte heslem Rubrika správce. Samozřejmě se na nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to v našich zákaznických kancelářích v Dobřanech (výše uvedená adresa) či v Plzni na Palackého náměstí 26. Společnost Triumfa je vám samozřejmě připravena také poradit v souvislosti s vaším Společenstvím vlastníků jednotek a zároveň v případě zájmu nabídnout své služby pro správu vaší nemovitosti. Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám hezké a slunečné prázdniny a dovolené. Jménem společnosti Triumfa, s.r.o. Mirka Mašková, jednatel společnosti OSLAVY 10. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ MIKROREGIONU RADBUZA Ve čtvrtek proběhlo v kulturním zařízení Káčko v Dobřanech slavnostní zasedání Shromáždění zástupců Mikroregionu Radbuza, a to za přítomnosti významných hostů, pro které byl připraven pestrý kulturní program, v němž vystoupili žáci ZUŠ J.S. Bacha Dobřany, Integrované střední školy Stod, ZŠ Poběžovice, Dobřanské bábinky a chotěšovské Bábidou. Pro občany nejen Mikroregionu Radbuza se ve dnech ve městě Stod uskutečnily oficiální oslavy se zajímavým programem pro všechny věkové kategorie. Již v pátek vystoupila ve stodském amfiteátru kapela Sto zvířat s předskokanem - skupinou V3SKA. Následující den se na stodském fotbalovém hřišti přesně v pravé poledne utkali statutární zástupci měst a obcí Mikroregionu, a to Jižané proti Chodům. Nechyběly ani povzbuzující roztleskávačky z řad starostek a zástupkyň Mikroregionu, které představily své vystoupení v době poločasu fotbalového utkání. V odpoledních hodinách byla k vidění prezentace práce policie, hasičů a záchranné služby. Poté vypukla na hlavní scéně amfiteátru pestrá mozaika vystoupení z jednotlivých měst a obcí. K vidění byly například chotěšovské Bábidou, stodská taneční škola a její ukázky latinskoamerických tanců v podání dětských a juniorských párů, dále pěvecký sbor ZŠ Dobřany, štichovské cvičení žen s míči za pomoci hasičů aj. Celý odpolední program nazvaný Barvy Mikroregionu zakončily svým vystoupením roztleskávačky Mikroregionu Radbuza. Na samotný závěr oslav vystoupila kapela DISCO FEVER se svými superhity 70. až 90. let a kapela DESPERADOS. Ing. Andrea Pelikánová, manažerka Mikroregionu Radbuza MĚSTO PŘIPRAVUJE NOVÉ LETNÍ KOUPALIŠTĚ Vedení města Dobřany připravilo kompletní projekt výstavby nového letního koupaliště pro veřejnost v našem městě, a to na základě řady diskusí, studií a také Programu rozvoje města Dobřany, ve kterém si v rámci zpracovaného názorového průzkumu velká část obyvatel právě tuto volnočasovou stavbu přála jako jednu z hlavních investičních akcí města Dobřany do roku Projekt přírodního veřejného koupaliště, tzv. biotopu, postaveného na čistě přírodní bázi čištění vody bez jediného gramu chlóru či jiných chemických látek včetně kompletního zázemí, bude umístěn v ulici Ústavní, vlevo od komunikace nad sportovním areálem Džungle. Projekt má již stavební povolení a jeho součástí bude prostor ke koupání o velikosti m 2. Vodní plocha bude rozdělena na brouzdaliště s vodními atrakcemi (např. vodní dělo apod.), na prostor pro neplavce s postupnou hloubkou do 1,5 m a prostor pro plavce s hloubkou do 4 m se skokanským můstkem. Součástí koupaliště bude provozní budova s pokladnou, šatnami, toaletami a umývárnami, hřiště pro beach volejbal, pro pétanque a stejně tak nezbytný stánek s občerstvením. Oplocený areál, včetně parkoviště o kapacitě 50 auto- 4

5 CO SE DĚJE mobilů, bude umístěn v ochranné zeleni s dostatkem slunných i stinných míst. Město počítá také s tím, že si budou moci návštěvníci zapůjčit lehátka a slunečníky. Předpokládaná maximální kapacita koupaliště je až návštěvníků. Město Dobřany na konci měsíce června podalo administrativně rozsáhlou žádost o finanční prostředky z Evropské unie na výstavbu koupaliště, a to konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Více Vás o projektu koupaliště včetně celkové podoby koupaliště prostřednictvím vizualizace projektu budeme informovat v příštích číslech Dobřanských listů. Marek Sýkora VÝZNAMNÁ NÁVŠTĚVA Naše město již po mnoho let zdařile rozvíjí partnerskou spolupráci s městem Brežice ve Slovinsku. Na tomto partnerství se iniciativně podílí Základní škola Dobřany a Základní umělecká škola Dobřany, které spolupracují se svými slovinskými protějšky na velkém množství projektů a akcí. Každoroční návštěvy a osobní přátelství mezi dospělými i dětmi prohlubují naše vzájemné vztahy. I letos v květnu jsme u nás mohli přivítat zástupce tohoto krásného slovinského města, včetně starosty Ivana Molana. Program návštěvy byl bohatý, ale přesto největší dojem na slovinské přátele udělala naše stověžatá Praha. Prohlídka Hradu, procházka královskou cestou, orloj na Staroměstském náměstí a mnohé jiné pamětihodnosti zůstanou pro partnerskou delegaci určitě nezapomenutelnou vzpomínkou na pobyt v České republice. A jaké jsou Brežice? Brežice jsou krásné vinařské město na hranicích s Chorvatskem, které z velké části tvoří řeka Sáva. Tento kraj v mnohém připomíná Jižní Moravu, a to nejen vinařskou tradicí, ale také velkým množstvím kulturních památek, hradů, zámků a klášterů. Za zmínku určitě také stojí termální lázně Čatež, které leží v bezprostřední blízkosti tohoto partnerského města. Tento velmi moderní areál s ubytovacími kapacitami, velkým množstvím vodních atrakcí pro děti i dospělé a krásnou přírodou, která jej obklopuje, je určitě skvělým místem pro rodinnou rekreaci. D. T. DOBŘANY V ORLICKÝCH HORÁCH Název obce se stejně jako náš odvozuje od místa, kde žili a hospodařili lidé na dobré půdě. První písemná zmínka je z roku Domníváme se, že původní obyvatele této obce byli právě dobřanští z Plzeňska, kteří odešli pravděpodobně z náboženských důvodů a v Orlických horách si založili nové Dobřany. V 17. století byl dobřanský kostel filiálním a patřil k Dobrušce. Od roku 1704 zde byla zřízena lokalie, roku 1855 fara. V letech , kdy byl lokalistou J. L. Ziegler, se staly Dobřany významným střediskem vlasteneckého života severovýchodních Čech. Roku 1814 zde byl na návštěvě Josef Dobrovský. V roce 1848 patřila ves k opočenskému panství a měla 61 domů a 447 obyvatel. Od roku 1849 je samostatnou obcí a do roku 1949 náležela do okresu Nové Město nad Metují. V roce 1949 začala patřit do okresu Dobruška a od roku 1960 náleží do okresu Rychnov nad Kněžnou. Do roku 1911 byla částí obce osada Nedvězí. V tomto roce se stala samostatnou politickou obcí. V obci se údajně učilo již v roce 1672, ale k postavení školy došlo až v roce Střední škola byla v obci zřízena v roce V současnosti zaujímá obec a její katastrální území rozlohu 405 ha. Z toho je 185 ha zemědělské půdy, 191 ha lesní půdy, zastavěná plocha činí 4 ha a žije zde 127 obyvatel. Dobřany v Orlických horách jsou známy mezi sportovní veřejností pravidelným pořádáním autokrosových závodů, a to i na úrovni mistrovství ČR. D.T. Blahopřejeme dobřanské firmě COMTES FHT a.s. ke 3. místu v kategorii Investice s největším inovačním potenciálem v rámci celostátní soutěže pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechInvest za rok PADESÁT LET SVOJI Sobota 6. června 2009 se stala významnou pro pět manželských párů, které po padesáti letech obnovily svůj manželský slib. Každoročně se obřadu zúčastnili i rodinní příslušníci našich,,novomanželských párů. Tato slavnost je již tradiční akcí Sboru pro občanské záležitosti města Dobřany, spolu s matrikou a vedením města. Po obřadu je tradičně pro manželské páry zajištěn oběd, jehož součástí musí být i svatební polévka. Připravena byla také prohlídka našich dvou kostelů a galerie v Městském kulturním středisku. Z celé akce byl pořízen videozáznam a velké množství fotografií, které budou tento den připomínat nejen,,novomanželům, ale všem, kteří se na této krásné akci podílí. V letošním roce byla tato slavnost ještě významnější, neboť byla poslední, kterou organizovala zakladatelka myšlenky zlatých svateb matrikářka, paní Marie Polívková. I touto formou jí vedení města děkuje za dlouholetou práci pro město Dobřany a přeje jí krásné chvíle mezi vnoučaty na zaslouženém odpočinku. D. T. Vernisáž výstavy fotografií Hrvoje Tea Oršaniče DOBŘANY V DOBŘANECH Ve dnech dobřanské pouti se uskutečnila návštěva dobřaňáků z Orlických hor v našem městě. Moc rádi jsme se opět po roce sešli se známými a přáteli z této malebné vesničky v Orlických horách. Program byl spojený s návštěvou našeho nového víceúčelového zařízení Káčko, kde hosté zhlédli 3D projekci filmu Divoké Safari a přátelský večer s posezením a hudbou ukončil první den jejich pobytu v Dobřanech. Druhý den navštívili Chotěšovský klášter spolu s výstavami, které zde probíhají, a to výstavu mladých umělců-sklářů a výstavu známého umělce Bořka Šípka. Rozloučili jsme se v odpoledních hodinách s pocitem hezky strávených dvou dnů. Manželé Cvachovi, Martínkovi, Adamovi, Mukenšnáblovi a Bacíkovi (zleva) 5

6 ROZHOVOR S KAROLÍNOU FIŠEROVOU (vom) V minulém čísle jsme vás informovali o velkém úspěchu dobřanské rodačky Karolíny Fišerové, která spolu se svým tanečním partnerem zaznamenává úspěchy v oblasti standardních a latinskoamerických tanců. Nyní vám Karolínu představujeme blíže a zároveň poskytujeme více informací o tomto pro mnohé z nás zajímavém koníčku. Můžeš nám ve stručnosti popsat tvé taneční začátky? Tancovat jsem začala již v 1. třídě, kdy se poprvé v Dobřanech objevili manželé Cíchovi. Pod jejich vedením jsem pět let tancovala v dívčí skupině. Po té se mi naskytla příležitost tancovat v párech. Můj první tanečník byl Lukáš Černý a tancovala jsem s ním dva roky. Po té přišlo krizové období a skončili jsme. Bez partnera jsem byla měsíc, než mě oslovil můj současný partner, Dominik Valečka. Co tě na tanci přitahuje? V době, kdy jsem začínala tancovat, jsem cvičila i aerobik, ale rozhodla jsem se pro tanec. Vždy mě totiž lákalo, jako každou desetiletou holku obléct si nazdobené šatičky, učesat si drdol, namalovat se a předvádět se s klukem na tanečním parketě. :-) A jaké byly další kroky? Pod vedením Pavla Cícha jsme soutěžili zhruba rok. Protože jsme čím dál častěji dojížděli do Prahy za profesionálními a mezinárodně uznávanými trenéry, rozhodli jsme se přestoupit do tanečního klubu Heller. Dáváš raději přednost standardním tancům nebo ti více vyhovuje latinskoamerický styl? A proč? Standardní tance jsou velmi krásné a vznešené. Pro mě jsou však přednější latinskoamerické tance, při kterých se můžu více vyřádit. Jaký je tvůj současný taneční partner? Nemáte někdy ponorkovou nemoc? S Domčou jsme pár již tři roky. Vznikl mezi námi velmi pěkný kamarádský vztah. Rušné chvilky už máme za sebou a vždy se nám je podařilo nějakým způsobem vyřešit. Dominika si vážím už kvůli tomu, že to má o dost těžší než já, dojíždí do Prahy až z Domažlic a má o hodinu delší cestu, zatímco já už usínám, on přijíždí domů. Tanec je samozřejmě náročný koníček. Jak často nyní trénuješ? Máš čas i na jiné záliby? Když máme před důležitou soutěží, je potřeba trénovat každý den. Jinak pravidelně dojíždíme třikrát týdně do Prahy. Navíc trénujeme v Dobřanech a také v Domažlicích. Tímto bych chtěla poděkovat manželům Terelmešovým, kteří nám trénink v Dobřanech umožňují. Volného času moc nemám, ale nějaký se také najde. Studuji hotelovou školu a občas se musím mrknout na učení, zvláště před písemkami. Snažím se pomáhat doma a mám přítele, kterému volnou chviličku taky ráda věnuji.:) Není to jednoduché, protože volného času v plné taneční sezoně mám opravdu málo. Kdo tě nejvíce ve tvém koníčku podporuje? A jak? Nejvíce mě podporují samozřejmě rodiče - jak finančně, tak časově. Absolvují se mnou všechny soutěže, vozí mě, kam potřebuji. Nejen pro mě, ale i pro ně je to velmi časově náročné. Také babičky mi sem tam přihodí nějakou tu kačku. A nesmím zapomenout, že bez rodičů mého partnera by to taky nešlo. V televizi proběhla v poslední době řada tanečních soutěží (Star dance apod.). Co jim říkáš? Je atmosféra, kterou vidíme na obrazovce srovnatelná s tanečníními soutěžemi, kterých se zúčastňuješ? Myslím si, že se tancování díky těmto soutěžím dostalo řádně navenek. Líbilo se mi, jak moderátoři taneční soutěže Star dance perfektně uvedli jednotlivé tance, jejich charakter a co vyjadřují. Bylo pro mě určitě velmi zajímavé vidět své trenéry v akci. Na soutěžích, jako je např. Mistrovství ČR, je atmosféra srovnatelná s hokejovým utkáním. Fandí se na stejné úrovni: píšťaly, bubny, řehtačky, vždy pouze pozitivně a slušně!!! Můžeš nám popsat systém postupu v tancování? Jsou i nějaké předpisy, co se týká vzhledu, oděvu apod.? Systém postupu v tancovaní není nijak složitý. Každý pár, který se rozhodne tancovat za registrované taneční páry, získává automaticky třídu D. Aby mohl získat třídu vyšší, musí si vytancovat 200 bodů a pět F (finále). Tímto stylem to pokračuje, než si vytančí třídu M (tzv. mezinárodní). Body taneční pár získává podle umístění na soutěžích, za každý poražený pár získává 1 bod. Výkonnostní třídy jsou D, C, B, A, M. Já a můj partner máme nyní vytančenou třídu A v obou skupinách tanců a doufáme, že se nám podaří během příští sezony získat vytoužená emka. Samozřejmě, čím vyšší je třída, tím i kvalita párů roste a nároky na umístění jsou menší. Předpisy na vzhled jsou samozřejmě také dány, např. Junioři 1 nebo dětské kategorie mají přesně daná kritéria na oblečení (délka, barva, střih). Já tančím za mládež a zde už jsou kritéria k oděvu minimální. K tanečnicím patří samozřejmě krásné šaty. Navrhuješ si je sama? Když jsem začínala, nechávala jsem všechno na mamině. Vzpomínám si, že svoje první šaty jsem viděla až doma pověšené na ramínku. Dnes už si sama řeknu, co a jak bych chtěla, a mamka se švadlenou už mi poradí. Šaty na latinskoamerické tance mi šije bývalá mistryně ČR ve standardních tancích Veronika Růtt. Moje dosavadní šaty na standardní tance mám po 2. vícemistryni ČR. Taneční šaty jsou velmi drahá záležitost. A co boty, kolik jich má takto vytížený tanečník, jsou něčím specifické? Na rozdíl od šatů, nové boty si musím kupovat skoro každé 4 měsíce. Samozřejmě, že na latinu mám jiné boty než na standart. Standardní boty jsou uzavřené a boty na latinskoamerické tance jsou otevřené, páskové. Aby byly co nejvýraznější, ještě si na ně lepím kamínky. Když jsem začínala tancovat, měla jsem podpatek vysoký sotva 4 cm, dnes mám boty vysoké 9 cm. Jinde než ve speciálních prodejnách se boty koupit nedají. Já si boty kupuji v obchodu mého trenéra (mám na ně klubovou slevu ). Nesetkáme se s tebou v Dobřanech za pár let jako s taneční lektorkou? Přiznám se, že o tomhle přemýšlím už hodně dlouho. Byla bych ráda, kdyby se mi podařilo jeden den v týdnu udělat si čas a začít trénovat holčičky na 1. stupni, tak jako jsem kdysi začínala já. Mám v plánu skupinové tance proložené cvičením. Samozřejmě do budoucna bychom s partnerem rádi předávali zkušenosti mladším a začínajícím párům. Kam bys nás pozvala, kde budeš v nejbližší době vystupovat, kde tě mohou dobřanští vidět - jak se říká - v akci? Teď mohu těžko říci, kam bych vás mohla pozvat, protože je konec sezony. Máme nyní červnové prázdniny, v červenci měsíční soustředění. Od září začne vše nanovo, ale kam vyrazíme na první soutěž, zatím ještě nevím. Jinak jste nás letos mohli vidět na některých dobřanských plesech. 6

7 KULTURA SLOUPEK PLNÝ NOVINEK DĚTSKÁ LITERATURA Bababook Proč přibírám? Pomůže mi cvičení nebo změna jídelníčku? Jsem vůbec hezká? Podobné otázky trápí nejednu mladou, dospívající slečnu. Knížka Bababook nám pomůže najít odpovědi na všechny zvídavé dotazy. Ať už se týkají účesů, líčení, cvičení, ale také drog, lásky a dalších neméně důležitých věcí. Špalíček lidových písní Padesát nejznámějších moravských a českých písniček spolu s notami vás zaujmou nejen svým výběrem, ale také milými a krásnými ilustracemi. Pak už bude jen na vás, vezmete-li do ruky flétnu, akordeon nebo jestli zasednete ke klavíru či kytaře. Hlavně si zplna hrdla zazpívejte. JELEN Jan: Drak Drango Přichází k nám úplně nový pohádkový hrdina. Drango je dobrotivý, velkorysý a trochu ješitný drak, který má smysl pro humor. V našem příběhu se snaží najít domov v malebné vesničce, plné stavení a nedůvěřivých obyvatel. Najde si Drango nové přátele? A jak si poradí s nerudnými dospělými, kteří dokáží pěkně pozlobit? Kniha v sobě spojuje hned několik zajímavých prvků. Na každé dvoustraně probíhá vedle sebe děj v textové i obrázkové podobě. Knihu tak můžete využít hned několika způsoby. LITERATURA PRO DOSPĚLÉ LARSSON Stieg: Muži, kteří nenávidí ženy Novinář Michael Blomkvist má za úkol vyřešit starý kriminální případ. Pomocnou ruku mu podá mladá, svéhlavá Lisbeth. Ta se postupem času stává pro jeho případ nepostradatelnou. Společně tvoří neobvyklý pár, ale dokonalý tým. Spolu rozplétají temnou a krvavou rodinnou historii. Románová trilogie získala řadu významných ocenění jak od čtenářů, tak od kritiky. KOOMSON Dorothy: Bonbony k snídani O tom, že před tajemstvím neutečeme ani na ten nejodlehlejší kus světa, nás přesvědčí kniha od známé a populární autorky. Hrdinka Kendra se po letech vrací do rodného města. Má přesné představy o tom, jakým směrem se bude její život ubírat. Osud s ní však má jiné plány. Vlivem okolností, o kterých neměla ani ponětí, se z ní stane jakási,,adoptivní matka dvou šestiletých dvojčat. Jak si poradí s tímto úkolem a jak dlouho bude ještě moci skrývat smutné tajemství? LETNÍ P ESMY KY KENULSČÍN VALYKP RAZLNIMZ INFORMUJE Snadná rezervace vstupenek pomocí internetu!!! Vstupenky do kina a divadla Káčko si nyní můžete velmi snadno rezervovat přes online rezervační systém, který naleznete na webových stránkách Rezervované vstupenky je třeba vyzvednout na pokladně Káčka 30 minut před zahájením představení. Do této doby nevyzvednuté vstupenky budou uvolněny pro další prodej. Zakoupit či rezervovat vstupenky je možné přímo v Káčku vždy 1 hodinu před začátkem promítání, a to i na pořady vysílané v dalších dnech nebo v Informačním středisku na dobřanském náměstí každý všední den a hodin. Další možností rezervace vstupenek je zaslání sms zprávy ve tvaru: datum_představení_počet lístků_jméno na tel.: , a to nejpozději 1 hodinu před začátkem představení. Květa Fialová - jubilující Vynikající herečka, moudrá žena, vtipná glosátorka zavzpomíná na roky prožité na divadelních prknech, před filmovou a televizní kamerou. sobota 26. září 2009 od 19:00 hodin Vstupné: 170 Kč Předprodej vstupenek od 20. července Restaurace Scéna je pro vás znovu otevřena!!! Otevřeno denně od do hodin ŠMÍD Zdeněk: Volejem i peřejemi Jen malé většině z nás unikl oblíbený televizní seriál Proč bychom se netopili. Jeho knižní podoba na sebe nenechala dlouho čekat. Některé posádky voda sváže na celý život, jiné rozdělí. Tak se znovu nebo poprvé ponořte do zážitků z plavby, z večerů při kytaře i z vodáckých hospod. Těšíme se na Vaši návštěvu. 7

8 KULTURA / Z HISTORIE KOSTEL SV. VÍTA V DOBŘANECH JE OPĚT ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI Od 20. července můžete po roční rekonstrukci vnitřních omítek a výmalby navštívit kostel sv. Víta v Dobřanech a prohlédnout si výjimečný dvojhlavý oltář či stálou výstavu dobřanské baroko. Již je možné si pronajmout kostel za účelem svatby. Kostel můžete navštívit ve všední dny od 9.00 do hodin. Polední přestávka je v době od do hodin. V sobotu a neděli je kostel otevřen od do hodin.v kostele je možné zakoupit turistické známky, mapy či pohlednice. Do konce roku bude dále dokončena rekonstrukce krovu kostela. 8 Osmdesát let od příchodu dobřanského generála V dějinách jezdeckých kasáren v Dobřanech bychom našli přehršel zajímavých okolností. Aktuální výročí nás prozatím vede k výběru jedné osobnosti, jejíž spojení s Dobřany začalo v době, kdy zdejší kasárna tvořila celek s klatovským dragounským plukem. K němu v červenci roku 1929 nastoupil mladý slovenský poručík Július Nosko. Zpočátku bydlel v Klatovech, od září roku 1930 v Dobřanech. V té době se seznámil se svou budoucí ženou Annou. Vzali se v roce 1936, kdy už nadporučík Nosko sloužil daleko odsud. Vystřídal mimo jiné Berehov, Pardubice. Poslední štací mimo Slovensko byla Vojenská akademie v Hranicích, kde v hodnosti kapitána působil jako instruktor. V březnu 1938 putoval do Bratislavy, od koní rovnou ke generálnímu štábu jako zpravodajec, chceteli špión. V podobném útvaru působil i po vzniku Slovenského štátu, se svým přítelem Janem Goliánem už tehdy začali tiše působit proti fašistům. Pomáhali českým důstojníkům s odchodem za hranice, při inventurách zatajovali materiál a vytvářeli tajné zásoby zbraní a munice. Získal napojení na slavnou odbojovou skupinu Flóra. V roce 1940 byl už jako major převelen na frontu, se Sovětskou armádou se střetl například v bitvě u Lipovce. Rychlá brigáda jako pýcha slovenské armády po tomto střetu prakticky přestala existovat. Do Ruska se vrátil v roce 1942, kdy byl vyslán na stáž k 6. polní armádě generála von Pauluse. Naštěstí s ní zažil boje u Charkova a nikoliv u Stalingradu, kde právě toto uskupení také dostalo od Rusů co proto. Včetně generála všichni padli nebo padli do zajetí. Na Ukrajině chtěl přejít k partyzánům, ale jeho odbojový velitel Golián mu to zakázal. Měl s ním jiné plány. Dokázali ho protlačit na ministerstvo jako zástupce šéfa armádních personalistů. V podobné práci pokračoval od května 1944 v Banské Bystrici, budoucím hlavním městě povstání. V době povstání byl náčelníkem štábu 1. československé armády na Slovensku, později povýšil na zástupce velitele této armády a na plukovníka. Slovenský štát ho tou dobou odsoudil k smrti. Naštěstí v nepřítomnosti. Po vojenské porážce povstání přešel do hor jako člen partyzánské skupiny Prvosenka a s ní v lednu 1945 k vojsku generála Ludvíka Svobody. Ani po válce neměl od boje klid. V roce 1946 byl povýšen na brigádního generála a jeho úkolem bylo během roku 1947 zlikvidovat skupiny banderovců terorizujících své okolí. Do roku 1953 pak působil na Vojenské akademii v Praze. Na konci ledna tohoto roku byl bez udání důvodů komunisty z armády vyhozen. Poté se opět vrátil do Dobřan, kde pracoval jako zootechnik. Rehabilitován byl za pražského jara v roce 1968 a dokonce sám působil v rehabilitační komisi, která byla později za normalizace rozprášena. Zemřel v roce 1986 v Praze ve věku 79 let. Získal řadu vyznamenání, například dva Československé válečné kříže, Polský válečný kříž, sovětskou Rudou hvězdu, medaile Za chrabrost a za vítězství nad Německem, in memoriam mu Václav Havel udělil v roce 1992 Řád M.R. Štefánika II. třídy.

9 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Absolventské koncerty patří již tradičně na závěr školního roku. V letošním roce absolvovalo 12 žáků některého z cyklů (I., II. či cyklus pro dospělé). K záchraně kostela sv. Prokopa ve Štěnovicích přispěli i členové pěveckého sboru P.U.D.U. a Quodlibet, když vystoupili na benefičním koncertu, který se konal 13. června v těchto prostorách. Hedvika Hessová, Aneta Dolejšová, Jakub Šedivý Mezinárodního folklorního festivalu v Plzni, který se konal již potřinácté, se poprvé zúčastnila i naše lidová muzika. Jan Soukup, Lukáš Hodan, Barbora Sloupová, Barbora Šalomová Linda Boháčová, Lucie Moravcová, Vendula a Martina Chottovy, Markéta Tichotová Dvěma závěrečnými koncerty se žáci rozloučili se školním rokem 2008/2009. První se konal v sále ZUŠ, kde jsme se loučili nejen se školním rokem, ale také s celou budovou, kterou na rok předáváme do rukou řemeslníků. Druhé vystoupení se odehrálo v prostorách vodního hradu Švihov, kde se kromě žáků a učitelů ZUŠ představil seniorský pěvecký sbor Dobřanské bábinky. Na snímku p.uč. Jan Odstrčil a žákyně Jana Mikačová. 9

10 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE AKCE MŠ STROMOŘADÍ ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK Pohádkový les V pohádkovém lese Smolíček se třese. Chytíme tě, Smolíčku, oškubem ti hlavičku. Přelíbezné Jezinky, hrůzostrašné Bezinky mají jednu podmínku. Splnit si za chvilinku jeden úkol nelehký. Hodné děti propustí pokračovat zase v pohádkovém lese. Plavecký výcvik Již několikátý rok spolupracuje naše MŠ s plaveckou školou Rosnička z Plzně, která pro nás připravuje plavecké kurzy, ve kterých se naše děti seznámí s vodou pomocí zábavných her, šikovnější potápky se naučí i plavat. Všechny děti opouští tento kurz s Mokrým vysvědčením a jsou pyšné na to, co všechno ve vodě dokážou. Vystoupení pro důchodce Kdo z nás, starších či mladších, by neznal film Dívka na koštěti a Saxanu? Naše malé čarodějnice přiletěly na listopadové vystoupení pro důchodce. Úžasně šikovné Saxany v nádherných kostýmech roztleskaly plný sál KD PL svým bravurním vystoupením. Sladké těšení Tak jako každoročně sladké těšení nastalo pečením voňavých perníčků, u kterých jsme si příjemně popovídali a zazpívali vánoční písničky a koledy. 5. prosince nás do MŠ přišel navštívit zlobivý a líný čert a obdarovat hodný Mikuláš. Krásně jsme se báli, ale při písničce i čert přestal se strašením a spolu s Mikulášem nám rozdali spoustu dobrot. Maškarní rej Na 26. února byl naplánován pro děti karneval. Celý týden se na třídách stříhaly barevné papíry, krepáky a vyráběly se masky. V určený den se děti shromáždily v jedné třídě ve svých převlecích a maskách. Průvod masek spolu s hudbou odstartoval karnevalový rej. Kulturní vsuvku si připravily nejmenší děti svým secvičeným ptačím tancem a k tomu vyrobenými maskami. Tanec, hudba, soutěže střídalo vhodné občerstvení a děti odcházely šťastné a spokojené zase do svých tříd. Výtvarné soutěže Celý rok děti obohacují dění v MŠ svými výtvarnými díly. Svojí rukou přispívají tak k výrobě dárků na mikulášský trh, Velikonoce, pro maminky, žáky ZŠ, knihovnu... V únoru se zúčastnily výtvarné soutěže v Přešticích. Tématem byla oblíbená Zvířata. Práce dětí byly zdařilé a po zásluze byly odměněny dárky. Jako každoročně jsme se zapojili do výstavy Dobřanské pohledy s tématem Věci kolem nás. Úspěch byl zaručen. Nejlepší výtvarníci byli pozváni na vernisáž 12. června a odměněni diplomy a drobnými dárky. Akademie Jako každý rok, tak i letos jsme se s dětmi zúčastnili květnové akademie. A jaké jsme zvolili téma? Tentokrát nám byl inspirací filmový muzikál Mama mia, takže jsme se přenesli do 60. let, do doby kralování skupiny ABBA. Tanečním vystoupením na píseň Volue Vlie to naše děti v sále Káčka pořádně rozparádily. Ke správné atmosféře květinových dětí patřilo i stylové oblečení, které dětem vytvořily šikovné maminky, za což jim patří náš dík. 6. prosince se na náměstí v Dobřanech uskutečnil dobročinný mikulášský trh, na který jako každoročně děti a paní učitelky vyrobily spoustu ozdobných předmětů a výrobků, i sladkých perníčků. Výtěžek z prodeje v hodnotě 6120,- Kč byl věnován nadaci Klíček. Všechny nás zahřálo u srdíčka, že jsme mohli pomoci nemocným kamarádům. Za to, že jsme byli celý rok všichni hodní, přiletěl k nám 18. prosince dlouho očekávaný Ježíšek. Pod ozdobený stromeček nadělil dětem spoustu dárečků a do každé třídy nový nábytek. S rozzářenýma očima si děti rozebraly dárečky, zazpívaly koledy a spokojeně se rozešly do svých tříd, kde se jim teď líbí ještě více. Solná jeskyně Již podruhé absolvovaly děti z naší MŠ pobyt v solné jeskyni. Cyklus deseti pobytů v prostředí podobném jako u Mrtvého moře určitě přispěl k ozdravení našich dětí. Pobyt v jeskyni příznivě působí na alergiky, na záněty horních cest dýchacích i atopické ekzémy. Dětem se v jeskyni líbí, a proto v příštím školním roce pojedeme zase. Návštěva ZUŠ Každý rok se děti těší na návštěvu ZUŠ. Líbí se jim, jak malé děti umí hrát na různé hudební nástroje. Žáci ZUŠ si každoročně pečlivě připraví program pro své malé kamarády. Letos bylo vystoupení ozvláštněno kroji a ukázkou, jak se mládež dříve bavila na vesnicích. Děkujeme za pozvání. ZOO Putování za zvířátky jsme zakončili 20. května návštěvou plzeňské ZOO, kde jsme viděli cizokrajná zvířata, jak vypadají, jak se chovají a jak důležití jsou lidé, kteří se o ně starají. Výlet se nám moc líbil a ve školce si každý nakreslil nejhezčí zvířátko. Zahradní slavnost 26. května jsme připravili pro děti a rodiče zahradní slavnost. Zasadili jsme květiny a šikovné ruce maminek vyrobily květinové řetězy z papíru. Potom jsme se občerstvili výbornými zákusky, které upekly šikovné maminky i babičky. Nakonec jsme u ohníčku opékali buřtíky. 10

11 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE MDD MDD jsme s našimi dětmi oslavili na školní zahradě. Nejprve jsme opekli buřty a pak už na děti čekaly připravené disciplíny. Sportovci a sportovkyně se snažili, co jim síly stačily. Za snahu čekala na všechny sladká odměna s medailí, i když jen papírovou. 1. června se naše MŠ zúčastnila oslav Dne dětí u Káčka s tradičními trakárky a házením míčů do koše. Divadla Divadla jsou v mateřské škole oblíbená, přispívají k obohacení citových zážitků dětí, které jsou tak uváděny do světa kultury a umění. Letošní rok byl v tomto směru velmi bohatý, jen od ledna do května viděly děti 10 pohádek a 2 cirkusová představení. Návštěva ZŠ Budoucí prvňáčci se každoročně těší za svými kamarády do ZŠ. 9. června jsme navštívili první třídy a zjistili, co se za rok ve škole naučíme a jak to ve škole vlastně vypadá. Prohlédli jsme si třídy, školu, terasu a školní hřiště. Škola je moc hezká a všichni předškoláci se do ní v září moc těší. Děkujeme za pozvání. Rozloučení s předškoláky Konec školního roku je tu a s ním i tablo předškoláků v cukrárně. Už všichni víme, kdo půjde v září do školy. V naší MŠ je červen neodmyslitelně spjatý s loučením se školáky, které proběhlo 22. června na Městském úřadě v Dobřanech. V mateřské škole bylo připraveno rozlučkové odpoledne s pasováním na školáky a s tajnou cestou za pokladem s úkoly a se sladkou tečkou na závěr. Byli pozváni také rodiče, sourozenci a kamarádi. Školáčci, čas her a bezstarostného života končí a my vám všichni společně přejeme hodně štěstí a úspěchů v další životní etapě. Děti, učitelky a zaměstnanci MŠ Stromořadí. Dne se konal ve Vodním Újezdě DEN DĚTÍ. Pro děti, ale i pro dospělé se hrála pohádka o 3 kůzlátkách, děti soutěžily, opékaly buřty a nakonec si odnesly sladkou odměnu. BÁBYDOU V pátek dne se před Pivnicí Hájek-Hájková uskutečnilo vystoupení country kapely Bábydou. Akce proběhla před restaurací, a jelikož počasí přálo, zúčastnilo se jí cca 70 návštěvníků všech věkových kategorií. Tento večer byl uspořádán v rámci akce Dobřany plné hudby a vládla zde pohodová atmosféra. Tento večer byl částečně finančně podpořen z Grantového titulu města Dobřany. Děkuji tímto zástupcům MÚ Dobřany Josef Hájek za jejich podporu. BUDULÍNKOVA STEZKA 2009 Ve čtvrtek proběhl již čtvrtý ročník Budulínkovy stezky pohádkové procházky s plněním úkolů určené především pro předškolní děti. Pro letošek se jejich průvodci stali Ferda mravenec, brouk Pytlík, Beruška...a další postavičky z říše broučků. Přes počáteční nepřízeň počasí - spojenou s obavami o počet příchozích - na nás chvílemi vykouklo i sluníčko a účast statečných dětí a rodičů (mnohdy v pláštěnkách...) předčila naše očekávání. Přestože jsme na závěr zmokli, až z nás crčelo, hřál nás příjemný pocit z proběhlé akce a těší nás, že počet zúčastněných dětí je rok od roku vyšší. Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou a realizací akce, děkujeme městu Dobřany za finanční podporu z GDT 2009, Svatovítské lékárně Dobřany za sladké zdravé dobroty a firmě OFFICE Projekt Plzeň za tisk a kopírování. Přejeme všem slunečné léto a pohodový čas prázdnin a dovolených Provoz zahájíme v týdnu od 14. září, na 17. září připravujeme Indiánskou stezku. Těště se spolu s námi! Lektorky MC Budulínek Žáci ZUŠ koncertovali ke konci školního roku dvakrát v Praze. Poprvé vystoupili na Bachovském koncertu v kostele sv. Petra na Praze 1. Druhý koncert se konal v rámci partnerství se ZUŠ Taussigova Praha - Ďáblice. Při každé návštěvě hlavního města se snažíme spojit vystoupení se zajímavým cílem tentokrát jsme navštívili Muzeum české hudby. 11

12 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OBHÁJILA POTŘETÍ TITUL EKOŠKOLA Zástupci školy převzali ve středu ve Valdštejnském paláci Senátu ČR z rukou představitelů Senátu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí Zelenou vlajku Ekoškoly a certifikát, který ji opravňuje až do června 2011 užívat toto mezinárodní označení škol, které se starají o environmentální výchovu a ekologizaci provozu. Tuto certifikaci podporuje v současné době 44 zemí světa. V České republice je do projektu zapojeno 211 škol, z toho titul zatím získalo či znovu obhájilo jen 71 škol. NEJMLADŠÍ RYBÁŘI PŘEKONALI NEJSTARŠÍ Skončilo první pololetí letošního roku a naše místní organizace ČRS v Dobřanech zhodnotila toto období kladně, i když vše nevyšlo na 100 % podle plánu. Mínusem byla především menší účast našich členů na členské schůzi MO konané v březnu letošního roku, a v důsledku toho se pak někteří členové v rybárně naší MO dotazovali na akce, které již proběhly. Ochlazení na podzim loňského roku zapříčinilo u kapra brzké nepřijímání potravy a tím byla i menší průměrná hmotnost kaprů. Letošní delší zima se projevila ve větších ztrátách v obsádce ryb, než byl průměr v minulých letech. Pravidelným sekáním ledu na rybnících a pomocí okysličovacího větrníku na Horní Kotynce se nám podařilo udržet dobrou kondici všech druhů ryb v našich revírech. I přes tyto potíže se nám zdařilo naplnit jarní plán nasazení do našeho úseku řeky Radbuzy a připravit rybník Dolní Kotynku na naše tradiční rybářské závody pro děti i dospělé. Závody dospělých se uskutečnily v dubnu s menším počtem závodníků než v loňském roce, ale na počet ulovených kusů byl o 15 % větší průměr na jednoho závodníka než loni. 12 Poslední den v květnu se naše organizace podílela na Dětském dnu, který letos proběhl v prostorách bývalých kasáren, kde si děti mohly vyzkoušet rybářskou techniku a seznámit se s ní. Zájem dětí o házení rybářským prutem na cíl byl po celou dobu soutěžení, a tak doufáme, že k nám přijdou na podzim do rybářského kroužku další zájemci o rybařinu. Pololetí se letos uzavřelo v červnu dětskými rybářskými závody, které tradičně pořádáme na rybníce Dolní Kotynka. Závody jsou otevřeny pro všechny děti do 15 let, a to pro rybáře i nerybáře, dívky i chlapce, a tak si mohou i ti nejmenší vyzkoušet rybařinu. Závody jsou bez startovného a každý účastník obdrží cenu a občerstvení zdarma. Letos se náš termín sešel s jinými rybářskými závody pro děti pořádanými v okolí našeho města, ale i přesto přijeli závodníci z okolí, jako je Merklín a Zbůch. Letos se sešlo 22 závodníků a někteří se na závody tak připravili, že překvapili diváky i pořadatele. Od samého začátku se chytalo s nasazením, že i ti nejmenší překonali táty a dědy, kteří chytali o dubnových závodech. Děti chytají jen poloviční dobu než dospělí, ale letos překonaly všechny dosavadní rekordy, jelikož ulovily dohromady 296 ks kapra s průměrem 16 ks na závodníka. Vítěz závodů Adam Holmik ulovil 36 ks o délce 1440 cm, druhé místo získala Nikola Přibáňová a třetí Pavel Živný. Radost dětí ze závodů se projevila i v radosti nás nejstarších z úspěšného ukončení letošního pololetí. V září letošního roku proběhne na úseku řeky Radbuzy v našem městě ještě jedna rybářská soutěž pro nejmladší rybáře. Po dohodách místních organizací ČRS Plzeňského a Karlovarského kraje se zástupci Západočeského územního svazu v Plzni rozhodli, že budou pořádány dětské rybářské závody v přívlači. Tento první ročník získalo naše město za garance a značné pomoci zastupitelů Městského úřadu v Dobřanech. Závody proběhnou 5. září 2009, a přestože nemáme s takovou soutěží žádné praktické zkušenosti, tak doufáme, že místní starší rybáři v soutěžních úsecích při soutěžení dětí jim vyjdou maximálně vstříc. Všem rybářům přejeme do konce letošní rybářské sezóny velké úlovky a krásné zážitky při rybaření. Na závěr ještě uvádíme termíny schůzek kroužku mládeže, které probíhají v rybárně naší MO ČRS Dobřany v Plzeňské ulici 1048 vždy od 17:00 do 18:00 hodin září, 29. září, 6. října, 15. října, 20. října, 3. listopadu, 19. listopadu, 24. listopadu, 1. prosince, 8. prosince, 17. prosince. Do kroužku mohou docházet i nečlenové rybářského svazu, kteří by chtěli získat informace o rybařině a v budoucnu se stát rybáři. Výbor MO ČRS Dobřany 80 LET OD ZALOŽENÍ SPOLKU DOBŘANSKÝCH VČELAŘŮ Podle oficiálních pramenů z roku 1933 byl spolek včelařů v Dobřanech založen v roce V roce 1933 měl 66 členů. Předsedou byl Vojtěch Kadlec zemský zřízenec, jednatelem Karel Hurt správce školy. O historii včelařství na Dobřansku je stručná zmínka i v knize Dobřany slovem a obrazem od pana Karla Kašpara. Kniha byla vydána v roce V části o spolcích a spolkové činnosti stručně charakterizuje i včelařství. Je zmíněno období po roce Pro zajímavost, v roce 1990 měla ZO ČSV Dobřany 91 členů s přibližně jedním tisícem včelstev. V roce 2009 to je 59 včelařů se 422 včelstvy. Výbor ZO ČSV plánuje na podzim tohoto roku uskutečnit pro včelaře a veřejnost přednášku tématicky zaměřenou na historii včelaření na Dobřansku a jeho proměny až po současnost. K její přípravě by významně pomohlo, kdyby pamětníci nebo potomci dřívějších včelařů zapůjčili výboru ze svých soukromých archivů včelařské materiály, fotografie nebo alespoň vzpomínky. Všechny materiály budou po nafocení nebo naskenování nepoškozené vráceny. Za výbor včelařů je garantem předseda Zdeněk Šváb telefon Všem potenciálním spolupracovníkům výbor včelařů předem děkuje. výbor ZO ČSV Dobřany

13 ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE / NAPSALI JSTE NÁM Včelí produkty známé a neznámé PYL II V minulém čísle Dobřanských listů byl popsán význam pylu pro včely. Člověk ho ale jako produkt objevil a začal pro sebe využívat až v posledních desetiletích. V současnosti se o květovém pylu hodně mluví v souvislosti s jeho příznivým působením na obnovu tkání, tlumení arteriosklerózy, rekonvalescenci po mozkových cévních příhodách, při duševních vypětích a léčbě prostaty. Je součástí řady kosmetických preparátů a potravinářských doplňků. Velkou roli v jeho propagaci ale sehrávají komerční zájmy dodavatelů. Při aplikaci pylu a jeho konzumaci je nutná určitá míra skromnosti. Složení pylu vykazuje s vazbou na svého původce velikou variabilitu. Obecně obsahuje bílkoviny (11% až 30%), cukry (1% až 40%), tuky (1% až 20%), celou škálu vitamínů a dalších významných látek. Tyto látky jsou obsaženy uvnitř pylového zrna. Povrch zrna je tvořen několikavrstevnou velmi odolnou blankou, která chrání vnitřek zrna před poškozením. Tento obal odolá i působení tak agresivních látek, jako jsou například trávicí šťávy v našem zažívacím traktu. Obal odolá i silnému mechanickému působení. Neobstojí teorie o narušení pylových zrn v mixeru. Zde se jedná jen o rozbití pylových rousek a homogenizaci pylových zrn. Fyzikálně chemickým působením včel na pylová zrna dochází k jejich strukturálním změnám. Proces je obdobou mléčného kvašení. Jádro zvětší objem a poruší obal. Mluvíme o fermentaci pylu. Tento pyl je stravitelný jak pro včely, tak i pro lidský organismus. Zájemce si může květový pyl zakoupit ve specializovaných prodejnách se včelími produkty. Cena 100g balení se pohybuje od 60,- Kč do 100,- Kč. Téměř výhradně se jedná o rouskovaný pyl. Ten je nutno před jeho použitím upravit, učinit ho stravitelným. Je řada receptů na jeho úpravu. Osobně dávám přednost návodu, který kopíruje proces fermentace pylu včelami v úle. Fermentace pylu: Pylové rousky - hmotnost v gramech Med - množství odpovídající 15% hmotnosti pylových rousek rozpustíme ve vodě - 25 % hmotnosti pylových rousek. Vodu s medem krátce povaříme asi 5 minut, necháme vychladnout. Smísíme s pylem a důkladně prohněteme. Směs naplníme do úzké vysoké nádoby a upěchujeme. Zakryjeme dřevěným dýnkem a zatěžkáme. Ponecháme v teplém prostředí (35 až 40ºC) asi 4 až 6 dnů. Po této době pyl změní barvu, ztmavne. Odstraníme závaží a dýnko a pyl zalijeme vrstvičkou medu. Pro dlouhodobé skladování vrstvou včelího vosku. Pylová konzerva má charakteristickou vůni konzervovaného pylu. Pyl, kdykoliv později vzatý z konzervy má neměnný obsah stravitelných bílkovin. Pro konzumaci pylu je doporučená denní dávka pro dospělého člověka cca 30 g (1 až 2 kávové lžičky). Před jeho užíváním je nutno otestovat, zda organizmus nemá na pyl alergii. Nedoporučuje se pyl užívat v případech, kdy je nařízena dieta s omezením bílkovin, např. nemoci ledvin, při jakémkoliv nádorovém onemocnění nebo těhotným ženám. ing. Stanislav Vodička Vážení občané, domnívám se, že se nechováme dobře k našim památkám v Dobřanech, viz. starý most, který pamatuje hodně. Co tam člověk všechno najde, nemá obdoby. Pejskaři nemají na mostě sáčky, pejsek to uklidit nemůže a pán od toho odejde, jako by mu to nepatřilo. Jezdečtí koně by mohli podél řeky jet domů a ne přes most, po těch to také nikdo neuklízí. Dámy, které používají dámské vložky, nechť si vezmou igelitové sáčky. To na most nepatří! Svědčí to o hygieně našich žen. Prázdné lahve od alkoholu se dávají do nádoby k tomu určené. Tak ukazuje naše mládež, co se na mostě děje v nočních hodinách. Maminky s dětmi, kterým dávají sušenky, nechť si papírek schovají do kočárku a doma odloží do popelnice. Jedině tak zůstane starý most mostem a ne odpadkovým košem! Centrum volného času a vzdělávání Tento projekt byl spolufinancován Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji Na problémy nejste sami Otevírací doba poradny v Dobřanech Čtvrtek: 9:00 12:00, 13:00 16:00 náměstí T. G. M. 5, Dobřany Kontakty: tel.: Občanská poradna Plzeň poskytuje: Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb. Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní. Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech: bydlení rodina a mezilidské vztahy občanskoprávní vztahy majetkoprávní vztahy pracovně-právní vztahy systém sociálních dávek a pomoci finanční problematika ochrana spotřebitele sociální a zdravotní pojištění správní řízení (jednání s úřady) Vážení radní, v Dobřánkách je kanalizace. Zajímalo by nás, kdy bude kolaudace a kdo dá silnice do pořádku. Křižovatka je pod vodou, když zaprší, jinak se tam jezdí jako na Lochnesce. Silnice na Vodní Újezd hned u křižovatky se propadla a byla jednou opravená a zase propadla. Dělá to strašný rámus. Občané, kteří bydlí blízko křižovatky, mají přetrhaný spánek, neboť po té silnici jezdí těžká vozidla celou noc. Cesta z Kamínku dolů je jako vodní skluzavka místy natržená několik metrů. Hrozí propadnutí. Než se dělala kanalizace, bylo nám řečeno, že dají vše zase do pořádku. Bohužel se tak nestalo! Boudová 13

14 TÉMA MĚSÍCE ROZBORY SKLADBY ODPADŮ V DOBŘANECH Počátkem měsíce dubna 2009 byly před prostorem sběrného dvora v Dobřanech prováděny rozbory skladby směsných komunálních odpadů ze zástavby sídliště Pančava, konkrétně několika kontejnerů z ulic F.X.Nohy a Spojovací. Rozbory odpadů byly součástí projektu pod názvem Osvěta obyvatel města Dobřany v odpadovém hospodářství se zaměřením na oddělené složky komunálních odpadů: papíru, skla, plastů, nápojových kartonů (tetrapack) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Rozbory skladby odpadů, které se systémově v Plzeňském kraji provádějí již několik let, jsou důležité pro zjištění skutečnosti, jaké druhy odpadů obyvatelé vhazují do černých popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad, jaká je úroveň a intenzita třídění odpadů a jakým směrem se mají zaměřovat aktivity v oblasti osvěty a výchovy obyvatel v odpadovém hospodářství. Jsou prováděny metodou ručního rozebírání a oddělování jednotlivých komodit a frakcí odpadů a jejich vážením včetně určení objemu jednotlivých druhů odpadů v celkovém objemu zkoumané složky vzorku odpadů. A jak rozbory odpadů z uvedených lokalit dopadly? Nebylo to nikterak slavné! Celkem bylo detailně zkoumáno 118 kilogramů směsného komunálního odpadu (1,1 m 3 objemu odpadu). Z tohoto počtu byl zjištěn obsah 7,02% papíru a lepenky (20,11% objemu), 11,16% plastu (37,83% objemu), 11,25% skla (4,20% objemu), 2,33% kovů (2,89% objemu), 31,97% bioodpadu (11,2% objemu), 0,85% nápojového kartónu (1,47% objemu), 15,56% textilu a obuvi (15,38% objemu), 0,25% nebezpečných odpadů (0,09% objemu), 0,38% minerálního odpadu (0,05% objemu), 7,78% spalitelného, tedy jinak nevyužitelného odpadu (3,12% objemu). Zbylé složky odpadu tvořila tzv. drobná podsítná frakce, která propadala přes síta, na nichž se všechen odpad rozebírá. Z výsledků vyplývá, že i přes dostatečný počet sběrných nádob na papír, sklo, plasty či nápojový kartón v uvedených ulicích a jejich malou vzdálenost oproti jiným sídlům se ve směsném komunálním odpadu nachází stále velké množství odpadů, které lze vytřídit a následně materiálově zpracovat do formy nových výrobků! Týká se to zejména skla (nejvíce bylo zastoupeno čiré, na které jsou určeny bílé kontejnery) a rovněž plastu. Vysoký byl také podíl textilu a obuvi (obyvatelé mají možnost ukládat textil a obuv do sběrného dvora odpadů a do speciálních kontejnerů v ulicích Široká a Loudů). Rozbory směsných komunálních odpadů budou ve městě Dobřany prováděny i v následujících obdobích a město Dobřany doufá, že budou mít rozhodně lepší výsledky! JAK NAKLÁDÁME S ODPADY V DOBŘANECH? Pojďme si zopakovat, jak má být ze strany každého obyvatele s odpady ve městě Dobřany nakládáno: Každý obyvatel města je povinen dle platné vyhlášky města o odpadech ty odpady, které lze využít a na které má město Dobřany zavedenou možnost odděleného shromažďování především do barevných nádob, odděleně shromažďovat, tedy třídit! Každý obyvatel města s trvalým pobytem na území města či ten, který ve městě bydlí bez trvalého pobytu a produkuje odpady, stejně jako majitel nemovitosti určené k rekreačním účelům, je povinen uhradit roční poplatek za odpady ve výši 400,- Kč na osobu s trvalým pobytem či 400,- Kč na jeden rekreační objekt do konce měsíce dubna každého kalendářního roku. Pokud poplatek neuhradí, vystavuje se v krajním případě až exekuce na majetku či trvalém příjmu, která vyjde několikanásobně dráže než samotný poplatek! V Dobřanech se třídí: Papír, noviny, časopisy či kartóny do modrých kontejnerů s horním výsypem. Plasty včetně PET lahví, plastových fólií, směsných plastů (nádoby od šamponů či jaru) a tvrdých plastů (např.plastových hraček) do žlutých kontejnerů s horním výsypem. Sklo bílé či čiré, tedy bílé skleněné láhve od nápojů či např. sklenice od hořčice nebo kompotu, tabulové sklo z oken (ne autosklo!) do bílých kontejnerů, jejichž výsyp je zajišťován otevřením dolní části kontejneru. Sklo barevné, tedy skleněné láhve od nápojů či např. sklenice od hořčice nebo kompotu jiné než bílé či čiré barvy do zelených kontejnerů, jejichž výsyp je zajišťován otevřením dolní části kontejneru. Nápojové kartóny (tetrapaky) od džusů, mléka či vína do žlutých kontejnerů na plast. Textil a obuv do speciálních kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře odpadů nebo v ulicích Široká a Loudů. Kovy a kovové odpady můžete umístit do sběrného dvora odpadů nebo do zařízení společnosti Druso v prostoru Šlovického vrchu. Trávu, listí či větve můžete odevzdat do sběrného dvora odpadů. Elektro odpady, jako jsou ledničky, rádia, pračky, elektrické hračky, elektrické vybavení domácnosti, počítače, televizory, hifi-věže či výbojky nebo zářivky můžete zcela zdarma v jakémkoli množství odevzdat do sběrného dvora odpadů. Pro obyvatele, kteří uhradili roční poplatek za odpady, je do objemu 400 kg odpadů sběrný dvůr odpadů zdarma (podnikatelské subjekty musí za svůj odpad zaplatit vždy). Pro ostatní druhy odpadů (jako jsou např. objemné odpady typu nábytek, koberce či matrace nebo stavební suť, cihly, beton či kamení nebo hlína) je určen sběrný dvůr odpadů nebo skládka odpadů Vysoká, kam je možno odpady dovézt. Součástí tohoto vydání Dobřanských listů je samostatná informační brožurka představující sběrné dvory odpadů na území okresu Plzeň-jih. Brožurka byla vydána za podpory Plzeňského kraje a informuje, které odpady lze vyvézt do sběrného dvora odpadů. Je určena právě pro vás, pro obyvatele města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd. JAK MAJÍ NAKLÁDAT S ODPADY PODNIKATELÉ? V rámci realizovaných rozborů skladby komunálního odpadu z vybraných ulic sídliště Pančava v Dobřanech byly rovněž prováděny rozbory obsahu vytříděných složek odpadů u tří modrých kontejnerů na papír a tří žlutých kontejnerů na plast. Jejich obsah byl bez větších příměsí jiných 14

15 TÉMA MĚSÍCE složek odpadů, a proto relativně uspokojivý. Co však nebylo z pohledu města Dobřany uspokojivé, byl na první pohled patrný vysoký obsah živnostenského odpadu, tedy kartónů od obalů (velké množství kartónů od jednoho druhu výrobku) pocházející na první pohled evidentně z podnikání. Pokud chce jakýkoliv podnikatelský subjekt využít pro uložení odpadu ze své podnikatelské činnosti veřejné kontejnery města určené pro obyvatele, musí mít s městem uzavřenu smlouvu, na základě které může za úplatu tyto kontejnery využívat. Jinak porušuje zákon o odpadech a vystavuje se vysokým sankčním pokutám. Město Dobřany proto vyzývá podnikatelské subjekty, aby využívaly veřejných kontejnerů města Dobřany rozmístěných v rámci systému města Dobřany pro nakládání s odpady na celém území města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd pro ukládání odpadů z podnikatelské výroby či činnosti pouze a jen na základě písemné dohody smlouvy s městem. Dobré rady pro podnikatelské subjekty v oblasti nakládání s odpady: Za veškeré odpady, které vyprodukujete ze své podnikatelské činnosti, jste plně odpovědni, to znamená musíte zajistit jejich oddělené shromažďování v nádobách k tomu určených a následné předání specializovanému subjektu, který má veškeré povolení pro nakládání s odpady (tedy svozové firmě), a to samozřejmě za úplatu. Dle zákona o odpadech jste povinni vést roční evidenci všech odpadů, které jste vyprodukovali ze své podnikatelské výroby či činnosti. Pokud chcete ukládat vytříděné složky odpadů: papír, sklo, plasty, nápojové kartóny do veřejných barevných a k tomu určených kontejnerů umístěných ve městě Dobřany či v obcích Šlovice a Vodní Újezd, musíte před tím uzavřít smlouvu s městem Dobřany, jinak se dopouštíte zneužití systému města Dobřany a porušujete velmi vážně zákon o odpadech. Příslušné správní orgány (včetně města samotného) mají možnost vám uložit pokutu až do výše jednoho milionu Kč! Toto platí i u odpadů směsných komunálních, tedy u odpadů bez možnosti jejich dalšího využití (u podnikatelů jsou to odpady podobné komunálnímu odpadu) ve vazbě na nádoby na tyto odpady města Dobřany v rámci systému nakládání s odpady zavedeném a provozovaném městem Dobřany. Pro ukládání velké škály odpadů z vaší podnikatelské činnosti můžete využívat služeb sběrného dvora odpadů v Dobřanech, ale pouze a jen za úplatu dle platného ceníku provozovatele sběrného dvora odpadů. Jako nejvhodnější řešení v otázce nakládání s odpady produkovanými z podnikatelské činnosti je pro každého podnikatele nutný kontakt a dohoda se specializovanou svozovou společností, která vám zajistí komplexní službu v nakládání s odpady produkovanými v rámci vaší podnikatelské činnosti či výroby. Podnikatelé! Za vaše odpady a jejich správné nakládání dle zákona jste plně odpovědní! Uvědomte si to prosím! OSVĚTA A VÝCHOVA V rámci projektu spolufinancovaného Plzeňským krajem Osvěta obyvatel města Dobřany v odpadovém hospodářství se zaměřením na oddělené složky komunálních odpadů: papíru, skla, plastů, nápojových kartonů (tetrapack) a biologicky rozložitelného komunálního odpadu proběhlo v městě Dobřany od začátku roku několik akcí na podporu třídění odpadů, zvláště bioodpadů. Prostřednictvím Dobřanských listů byly distribuovány propagační materiály na podporu třídění biologicky rozložitelného odpadu - propagační leták popisující systém nakládání s bioodpady a barevná brožura, která přehledně představuje problematiku bioodpadů. Na toto téma proběhly v dubnu na 1. stupni ZŠ v Dobřanech výukové programy. Děti si tak mohly s lektorkami zopakovat základní principy třídění odpadů a osvojit si informace o nakládání s bioodpady, jako např. odpady ze zahrad aj. Na závěr těchto lekcí byl pro děti připraven soutěžní výukový materiál nazvaný Odpady a bioodpady města Dobřany, který hravou formou procvičil získané vědomosti o třídění. Soutěže se zúčastnilo téměř 80 dětí ze všech tříd na 1.stupni ZŠ. Z tohoto počtu odpovědělo správně celkem 11 žáků (I.C - Natálie Rykalová, Michaela Picková, Matěj Malotín, II.A - Klárka Uhlíková, II.B - Michal Hrubý, III.A - Jana Šístková, IV.A - David Švarc, IV.B - Dominika Hrádková, IV.C - Štěpánka Jindrová, V.B - Adéla Krestýnová, Matouš Uhlík), kterým byly následně předány zajímavé dárky. Téma odpady se objevilo také v tradičním školním kole ekologické soutěže nazvané Zelená stezka - Zlatý list, kde soutěžilo celkem 46 hlídek ze ZŠ Dobřany. Nejúspěšnější hlídkou z kategorie mladších se stali Muzikanti (J. Duchek, J. Veringerová, K. Denková, Š. Kučerová, L. Kubešová, J. Hessová), z kategorie starších pak hlídka z 9.B (M. Úbl, M. Čechura, L. Vyleta, L. Šístková, K. Bohmannová, L. Reitšpiesová). Součástí květnových Dobřanských listů byl dotazník týkající se třídění odpadů v domácnostech, resp. bioodpadů. Touto cestou jste měli možnost vyjádřit svůj názor např. na třídění bioodpadů v Dobřanech. Do sběrných schránek bylo doručeno 100 vyplněných dotazníků, jejichž vyhodnocení bude v průběhu července zveřejněno na nových internetových stránkách které vznikly také jako součást již zmiňovaného projektu a na kterých naleznete informace a materiály týkající se třídění odpadů ve městě Dobřany. Pro dotazy občanů na téma odpadové hospodářství byla vytvořena mailová adresa Bc. Marek Sýkora, Ing. Andrea Pelikánová INFORMACE O ODPADECH V DOBŘANECH Město Dobřany zřídilo stálé internetové stránky věnované odpadům a odpadovému hospodářství města Dobřany. Naleznete na nich základní informace o odpadech a o nakládání s nimi. Vaše případné dotazy, připomínky či komentáře týkající se odpadového hospodářství můžete vyjádřit písemně na ové adrese: V rámci této ové adresy budou písemně zodpovězeny otázky těch občanů, kteří budou své dotazy formulovat ve slušné podobě a podepíší se pod ně celým jménem. 15

16 SPORT DĚTI SE RADOVALY Z PÉTANQUE V sobotu 20. června pořádal Pétanque club Dobřany ve sportovním areálu Džungle další ze svých turnajů. Tentokrát byl věnovaný dětem a měl tradiční název Junior cup. Generálním partnerem bylo město Dobřany, které finančně na akci přispělo formou Grantu města. Již celou hodinu před samotným zahájením přišli první nedočkavci. Turnaj byl kvalitně obsazen, vždyť některé děti na akci trénovaly 14 dní předem. I letos přijaly pozvání děti z dobřanské léčebny a spolu se svým doprovodem hlasitě povzbuzovaly své kamarády. Přišli i úplní nováčci, kteří pétanque hráli poprvé. Mezi nimi byla i děvčata Weberova, která se stala největším překvapením turnaje. Zápasy ve čtyřech skupinách byly tak vyrovnané, že ve třech z nich o postupujících do dalších bojů muselo rozhodnout až skóre. V obávaném semifinále, které se hrálo systémem K.O., vypadli největší favorité turnaje. Ve finále to byly opravdové boje. Soupeři, kteří do něj postoupili, byli tak vyrovnaní, že o pořadí na prvních třech místech opět rozhodovalo skóre. A tak na třetím místě skončily štiky turnaje Lenka a Klárka Weberovy. Druzí byli věčný smolař Tomáš Kasl a Miroslav Jankech. Z vítězství se nakonec radovali Martin Brom a David Podhorský, kteří měli skóre o jeden jediný bod lepší. Soutěž v přesnosti hodu vyhrál Tomáš Menczer z týmu léčebny. Vítězové dostali krásné poháry a hezké ceny. Ale ani ostatní neodešli s prázdnou, každý účastník dostal od pořadatelů tričko s logem turnaje. Je třeba poděkovat i dalším sponzorům akce: Martině Kozlerové - Market Elán, Danu Fonhauserovi - Dobřanské pekařství a Jaroslavu Havlovi - Orange Plzeň, kteří v době ekonomické krize dodali ceny pro každého soutěžícího. Občerstvení pro všechny děti bylo po celý turnaj zdarma. Další akcí klubu je Benzinka cup 18. července, na který srdečně zveme. Zdeněk Duban HOKEJBALISTÉ UDRŽELI PRO DOBŘANY EXTRALIGU Dramatickou tečku měla letošní sezóna hokejbalistů TJ Snack Malý Dobřany. Po nepovedeném jaru museli Šneci bojovat o záchranu v nejvyšší soutěži až v baráži spolu s vítězi moravské a české části národní ligy. Veledůležitý závěr naštěstí dobřanský tým zvládl a i příští rok si tak zahraje extraligu. Zatímco soupeři - Kovo Praha a Intevo Karviná - šli do baráže v plném tempu a s vítěznou náladou rovnou jako vítězové play off národních lig, Snack měl před rozhodujícími zápasy dlouhou pauzu. Trochu nás to znervózňovalo. Ta přestávka byla hodně dlouhá poslední extraligový zápas jsme hráli na konci března a baráž až na začátku června. Měli jsme zprávy, že Kovo i Karviná hrají v play off výborně, takže jsme čekali hodně náročný boj, popsal situaci před baráží kapitán týmu Dobřan, Tomáš Hajna. Snack pauzu před baráží vyplnil náročným tréninkem pod vedením nového kouče Zdeňka Paty a zahrál si i několik přípravných zápasů. Výsledky ale nebyly příliš lichotivé Snack porazil mladé klatovské hokejisty, ale podlehl vysoko (0:11) české reprezentaci připravující se na světový šampi- onát a v generálce na baráž podlehl dokonce i třetiligovým Liticím. Aspoň jsme nelítali někde v oblacích. Bylo nám jasné, že nemáme bůhvíjakou formu, takže ji musíme nahradit bojovností, ohlíží se Tomáš Hajna. A plán nakonec vyšel do prvního zápasu proti Kovu vlétli dobřanští hokejbalisté nažhaveni. Díky důrazu a skvělému Janu Markovi v bráně ustáli úvodní tlak soupeře a pak udeřili. Už v první třetině šli do vedení a v druhé části ho zvýšili až na 3:0. Soustředěným a disciplinovaným výkonem pak Šneci nedovolili soupeři tlak a důležitou výhru udrželi. Vítězství nad Kovem nakonec k záchraně stačilo. O den později totiž Pražáky porazila i Karviná a vzájemný souboj Dobřan a Karviné už nebyl třeba. Dvě volná místa v extralize, o které se v baráži hrálo, připadla Snacku a Karviné. Samozřejmě jsme záchranu oslavili, měli jsme ji vybojovat mnohem dřív a radost by byla větší. Baráži bychom se pro příště radši vyhnuli, dodal už s úsměvem dobřanský kapitán Hajna. Extraligovou sezónu Dobřany zakončily s bilancí 8 výher a 14 porážek. Zvláště jarní část byla hodně nepovedená, Dobřany v ní vyhrály jen jednou, šestkrát se radovali jejich soupeři. Přes léto musíme hodně pracovat, abychom v další sezóně měli úplně jiné starosti. Makat musí tým, ale práci bude mít i vedení oddílu, předznamenal prezident Snacku Josef Hájek. Dá se tak čekat obměna kádru, ale také tvrdá letní příprava. Z letošku se musíme poučit. Chceme hrát v extralize důstojnější roli, rozhodně na to máme, zůstává optimistický Josef Hájek. (KK) PŘIJĎTE SI ZACVIČIT Tato pozvánka je pro všechny ženy, které dlouhou dobu nebyly v tělocvičně a dosud neměly odvahu přijít. Nebojte se přijít ani vy, úplné začátečnice i mírně pokročilé. Začínáme cvičit ve čtvrtek 10. září 2009 v tělocvičně ZŠ v Dobřanech na náměstí. Hodina stojí 20 Kč hod: Tato hodina je určena starším ženám a úplným začátečnicím. Náplní je rehabilitační cvičení a cvičení proti bolesti zad. Cvičíme s malými míči (overbolly) hod: Hodina je určena ženám zlatého středního věku a mírně pokročilým. Tato hodina je trochu rychlejší se zaměřením na problematické partie, jako jsou boky, stehna, hýždě a taktéž budeme cvičit s malými míči. Do tělocvičny si s sebou přineste obuv na cvičení, podložku, láhev s vodou a malý míček (overboll). Kdo ho nemá, může si ho na místě zakoupit. První hodina je ukázková a je zdarma. Můžete se rozhodnout, která vám bude více vyhovovat. Na vás všechny se těší Majka Baštařová 16

17 SPORT DRUŽSTVO ML. ŽÁKŮ HOKEJBALU TJ SNACK DOBŘANY ZÍSKALO 5. MÍSTO NA MČR V KARVINÉ Velmi pěknou sezonu mají za sebou ml. žáci hokejbalu s trenérem p. V. Šlehoferem, který dovedl tento úžasný tým až na MČR, které se konalo v Karviné Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat trenérovi V. Šlehoferovi, D. Kovaříkovi, J. Volerovi, R. Vildovi, R. Hametovi, F. Průchovi, S. Suchému, J. Markovi, J. Hájkovi, B. Havránkovi, J.Sikytovi, L. Kolářovi a samozřejmě všem ostatním, kteří měli s žáčky něco společného. Velké poděkování patří také webmasterovi p. S. Drncovi za jeho práci na počítači, díky tobě mají kluci nejhezčí stránky. Všichni moc dobře víme, jaká je to práce, ale pokud to dělá takový správný tým, jaký mají ml. žáci okolo sebe, tak je to zároveň i radost to pro ně dělat. Vašku, tobě patří zvláštní poděkování za trpělivost a za vše, co kluky učíš! Kluci tě mají moc rádi, mají tě jako vzor, a když jsi s nimi na zápasech, tak jsi už jistě zjistil, že i ti kluci hrají srdcem, několikrát by na hřišti nechali duši, jen aby ukázali, co vše se pod tvým vedením naučili. Doufáme, že to s nimi potáhneš dál a přejeme ti všichni hodně štěstí. Největší poděkování patří samozřejmě našim klukům-šnekům, kteří dokázali, že jsou ten správný tým a že dokážou reprezentovat naše město Dobřany velmi dobře, takže KLUCI DĚKUJEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na závěr děkujeme všem, kteří přišli naše kluky povzbudit dva víkendy po sobě v Karviné, ale děkujeme i těm, kteří drželi palce na dálku a přišli naše kluky přivítat na nádraží, bylo to super přivítání. Jinak získali naši kluci 1. místo v hokejbale za západní skupinu a zároveň získali 1. místo za severozápadní skupinu, takže získali zlaté medaile a poháry, které si opravdu zasloužili. DĚKUJEME MOC A DRŽÍME PALCE V DALŠÍ SEZONĚ. Váš tým rodičů TENISOVÝ KVĚTEN Předposlední květnový den se konal na tenisových kurtech v areálu Džungle veřejný turnaj čtyřher. Zúčastnit se mohl opravdu každý. Přihlášeno bylo 8 dvojic, a tak nebyla nouze o zajímavou podívanou. Na 3. místě skončili bratři Kolářové, druhé místo obsadila dvojice Kozel - Ježek. Nejcennější kov vybojovali pánové Soukup - Souhrada. Další turnaj pro širokou veřejnost se bude konat Všichni jsou srdečně zváni. Na tenisové kurty v areálu Džungle si mohou přijít zahrát nejen členové tenisového oddílu, ale i všichni ostatní občané. Bližší informace naleznete na webových stránkách Za tenisový oddíl Bc. Zdeněk Kleisner PODĚKOVÁNÍ ZA NEJEN SPORTOVNÍ ZÁŽITEK Letos opět byly děti z oddělní 21 PL Dobřany pozvány na Pétanque Junior Cup, který proběhl v sobotu 20. června Již ze samotného pozvání jsme všichni měli velikou radost. Pět zúčastněných dvojic se snažilo podat co nejlepší výkony a hezky si celé sportovní dopoledne užít. Chceme poděkovat touto cestou všem pořadatelům a organizátorům této akce za ochotu věnovat se i dětem s problematickým chováním. Jsme vděčni za váš otevřený přístup a srdečnou atmosféru. Moc se nám u Dětské oddělení PL Dobřany vás líbilo. Děkujeme! NOVĚ VZNIKLÝ TÝM ZABODOVAL V ZÁVODECH OFF ROADŮ 23. května se v Dobřanech konal prestižní závod 24 HOURS OFF ROAD MARATON DOBŘANY Letošního ročníku se zúčastnilo více než 200 závodníků, z toho 130 na čtyřkolkách a 80 na motocyklech. Jelo se ve třech kategoriích: čtyřkolky do 300 ccm, čtyřkolky TR /pracovní čtyřkolky/ a motocykly E2 /nejsilnější kategorie crossových motorek/. Dobřanský závod se jel 2 hodiny, přičemž se počítají odjetá kola a nejrychlejší časy. Tým Čtyřkolky Plzeň (www.ctyrkolkyplzen.cz), jehož závodníci však pocházejí z Dobřan a ze Vstiše /název je odvozený od sídla firmy zabývající se prodejem čtyřkolek/, vznikl přitom pouhý den před dobřanským off road maratonem. A hned zaznamenal v obrovské konkurenci mimořádný úspěch. V kategorii čtyřkolek do 300 cm zvítězil Jaroslav Vogl a pátou příčku obsadil jeho týmový kolega František Glatter. V motocyklech E2 kraloval také člen týmu Radek Bezděk. Tímto však úspěchy týmu nekončí. O víkendu června se jel další závod seriálu OFF ROAD MARATON v Sosnové na Bruntálsku. Také tam závodníci z Dobřan a ze Vstiše bodovali. Jaroslav Vogl v kubatuře čtyřkolek do 300 ccm vybojoval 2. místo a to i přes to, že ho ve druhé polovině závodu poznamenal pád. Ve stejné kategorii obsadil František Glatter 5. místo a Radim Jáchim 8. příčku. Daniel Ženíšek v kategorii TR nedojel kvůli poruše na stroji. K těmto skvělým výsledkům značnou měrou napomohl také Pavel Hříšný coby servisman týmu a Dušan Vaň z firmy Čtyřkolky Plzeň s.r.o, jemuž děkujeme za finanční výpomoc a podporu. Stejnou podporu poskytla i firma Brzdy Baumrukr. Poděkování za toleranci patří také manželkám a přítelkyním Dance, Marušce a Lucii. buky 17

18 TIPY NA VÝLET NA KOLE LESEM JMÉNEM HÁJ K WESTERNOVÉMU MĚSTEČKU Z Dobřan se vydáme směrem na chlumčanskou keramičku okolo léčebny, pokračujeme po silnici směr Dnešice a při cestě od chlumčanského nádraží na konci zástavby odbočíme vlevo na lesní cestu (naproti bývalé prodejně a vzorkovně dlaždic). Lesní cesta po 300 m křižuje asfaltku, my pokračujeme rovně a po 500 m máme po pravici rybník Šavlice, kde si můžeme odpočinout a sledovat vodní ptáky. Když budeme pokračovat, dojedeme po chvíli na ypsilonkovou křižovatku. Vlevo byste se dostali přes přejezd polní cestou do Horní Lukavice, vpravo pokračujeme lesem, až nás cesta po 1,5 km vyvede u železničního přejezdu ve vísce Přeštice-zastávka. Dáme se opět doprava a po 2 km dojedeme do Dnešic (první zmínka r. 1115, původně gotický kostel sv. Václava). Na návsi pokračujeme vlevo, později před hřbitovem vpravo ve směru na Černotín, kde asi po 1 km leží westernové městečko Halter Valley, v němž je možno vidět pravé bizony. Po dalších 2 km se dostaneme do vísky Černotín (zde odbočuje značená trasa na Křížový vrch), na návsi odbočíme vpravo a přes můstek nad potokem, který je přítokem vstišských rybníků (5 km), šlapeme směr Dobřany. Po cestě je ještě možnost krátké zajížďky do Vstiše, kde se lze na Bayerce (původně důl na uhlí, zřetelné původní stavby, bývalé napojení na železnici vlečkou normálního rozchodu 1435 mm - z Chotěšova) u hřiště a rybníka občerstvit, zpět přes náves je to do Dobřan 4 km. na nádraží v Dobřanech lze tak dojet přes Bayerisch Eisenstein do Zwiezelu, Plattlingu a dále do Pasova či Řezna. Ve Zwiezelu kromě hlavní tratě Bayerisch Eisenstein Zwiezel Plattling začínají dvě větve pravé lesní železnice, a to Zwiezel Bodenmeis a Zwiezel Spiegelau Grafenau. Ve Spiegelau navazují na vlaky autobusy všech směrů, např. na Bučinu (cyklobus), pod Roklan a pod Luzný. Tyto vrcholy lze za použití kombinace vlak + bus snadno zdolat za jeden den a vrátit se posledním vlakem do Dobřan. Varianty výletů jsou pestré, mj. lze pokořit Velký Javor od Bodenmeisu (při cestě zhlédnete vodopády a horské pastviny), nebo dojet busem už ze Zwieselu na Scheuereck a zdolat těsně vedle hranic ležící impozantní Falkenstein, odkud je úžasný výhled na moře lesa pod vámi. Ideální a taktéž mnou odzkoušené je také jet po hlavní trati do Deggendorfu, projet se Zastávky: 1) U rybníka Šavlice piknik z vlastních zásob 2) Halter Valley občerstvení pouze v době akcí 3) Bayerův důl hospůdka u fotbalového hřiště a rybníka Možnosti obměn trasy: Možnost se kdykoliv vrátit nebo odbočit na návsi ve Dnešicích vpravo směr Chlumčany, popřípadě z Černotína pokračovat přes Losinou a Mantov do Chotěšova, kde jsou v klášteře prohlídky v neděli ve 13:30, 15:00 a 16:30 hodin. Zpět přes Metálku, kde jsou též zbytky původních železničních náspů a domky bývalé vechtry. Délka trasy 17/20 km, s Chotěšovem 35 km. Artur Haley ŠUMAVA, BAVORSKÝ LES A DOSTUPNOST JEJICH CÍLŮ Hraniční pásmo zalesněných kopců byl vždy jeden celek, který sice dělil dva národy, ale tradice, způsob obživy i zábavy, život v lůně přírody byl stejný. Toto rozdělila nejprve válka, po roce 1948 politika a v posledních letech pro změnu částečně ochrana přírody. V tisku se objevují návrhy na zřízení dalších až 11 přechodů pro pěší a cykloturisty, přičemž si myslím, že dostačující jsou 3 pramen Vltavy, pod Poledníkem a pro pěší přechod Březník-Luzný, které se mají nyní otevírat. Souhlasím s ochranou přírody a nesouhlasím s tvrzením, že současný stav znemožňuje turistům návštěvu velkého území bez přechodu mezi stávajícími přechody Bučinou-Gsengetem. Systémy veřejné dopravy v sousední SRN po cyklostezce podél Dunaje (s navazující cyklostezkou Isar Radweg) a vykoupat se v zatopených pískovnách nebo přímo v řece. V Plzni, v Martinské ulici, otevřel Bavorský národní park infocentrum, letní jízdní řád již mají k dispozici a rádi vám jistě poradí, jak prochodit a poznat sousední park, kde se již 50 let nechává přírodě volný průběh a kde i přes kůrovce je zřetelná schopnost přírody se samoobnovit. Na fotkách jsou slatě, rašelinová jezírka a horské pastviny nad Buchenau, kam půjdeme s dobřanskými turisty v sobotu , odjezd v 7:16, návrat ve 21.29, sraz na nádraží v 7:00. Vlakem na příhraniční jízdenku pojedeme do Zwieselu (v BE přestup), poté busem (denní jízdenka 4 EUR) do Buchenau. Z městečka přes bývalé horské pastviny, později po povalových chodnících mezi slatěmi a jezírky, zpět částečně po stejné trase. Lokalita panenské přírody se rozprostírá přes hranici naproti naší Javoří pile. Délka 15 km, náročnost střední, občerstvení na trase není možné. Přidejte se k nám, jste vítáni. Těším se na letní výlety stejně jako vy, rád poskytnu zájemcům další informace (tel ). Přeji všem mnoho zdárných kilometrů, buď po Šumavě, nebo třeba na kole po zaniklých vesnicích Českého lesa či kdekoli jinde, stejně tak jako šťastný návrat domů. Pavel Krákora KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 25. července 2009 ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA Odjedeme vlakem ve 12,29 hod. na Přeštice-Zastávku. Půjdeme lesem do Chlumčan a cestou se podíváme po houbách. Do Dobřan půjdeme po cestě a silnici. Délka vycházky 10 km. jsou na jiné úrovni než u nás, kola ve vlaku jsou gratis, autobusy navazují na vlak i mezi sebou, celý systém je jednoduchý a časové prostoje minimální. Pro cesty vlakem v našem i německém příhraničí lze využít síťové víkendové jízdenky SONE+DB nebo REGIONET+DB (ta platí i ve všední dny). Obě jsou za přijatelné ceny. V autobusech kupuji denní jízdenky (3 až 4 EUR) nebo využíváme skupinové slevy. Na jízdenku zakoupenou srpna 2009 RABŠTEJN Nejmenší město v Čechách navštívíme tak, že odjedeme vlakem do Žihle a půjdeme do Rabštejna. Vrátíme se kolem řeky Střely na zastávku Mladotice a vlakem odjedeme do Dobřan. Délka vycházky 20 km. Přijďte se s námi projít přírodou. Srdečně Vás zve výbor odboru KČT TJ Dobřany.

19 19

20 INZERCE PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ PO ST PO ÚT ČERVENEC Přidělání klíčů v pracovní dny mimo pracovní dobu lze domluvit na telefonním čísle: STAVEBNINY U NÁDRAŽÍ DOBŘANY PRODEJNÍ DOBA TEL PO PÁ MOB SO NABÍZÍME STAVEBNÍ MATERIÁLY ŘÁDKOVÁ INZERCE PŮJČKY V AKCI!! Bez poplatků!! Př. 10 tis = tis RPSN 32,92%, tel.: Hledám pronájem bytu v Dobřanech, 1+1 nebo 1 + kk. Tel.: Přijmu paní pro prodej v novinovém stánku v Dobřanech. Vhodné pro aktivní důchodkyni. Tel , p. Langmajer Terezka (9 měsíců) s maminkou hledá kamaráda/ku na společné procházky po Dobřanech a okolí a dovádění. Tel.: Půjčky. Bez poplatků předem, bez registrů, bez ručitelů. Pomůžeme oddlužit exekuce na vaší nemovitosti, a i jiné finanční problémy. Konsolidace půjček. Tel.: PRO VÁŠ DŮM I ZAHRADU Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: Typografie: KC SOLID, spol. s r.o. Předseda redakční rady: Bc. Martin Sobotka Odpovědná redaktorka: Lenka Havránková Vychází 1x za měsíc v nákladu 2800 ks. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Distribuci zajišťují skauti. Registrováno: MK ČR E12353

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků.

Nezisková organizace Okénko byla založena v únoru roku 2012. Na chodu Okénka se podílí přes 20 dobrovolníků. Veronika Marešová: Okénko a čeština v Londýně V první části svého vstupu bych ráda představila Okénko- neziskovou organizaci, jejímž cílem je podporovat českou i slovenskou komunitu ve Velké Británii a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více